MEDIAINFORMATION 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDIAINFORMATION 2015"

Transkript

1 BÆREDYGTIGT BYGGERI 2015 BYG er et nyt blad om bæredygtigt byggeri, der udkommer som indstik i Arkitekten. MEDIAINFORMATION 2015 Bæredygtigt Byggeri BÆREDYGTIGT BYGGERI N r. 2, 2014 BÆREDYGTIGT BYGGERI N r. 2, 2014 DET MUREDE HUS AF LETH & GORI UPCYCLE HOUSE Lendager Arkitekter P-HUS PÅ TEGLHOLMEN Arkitema Architects TANGHUSET Vandkunsten VIBEENGSKOLEN ARKITEMA KRYDSTOGTTERMINAL Christensen & co HELENEVEJ Frederiksberg Forsyning m.fl. ROCKWOOL EUROPE 2014 Interview PAKHUSET Lundgaard & Tranberg Arkitekter med Steen Lindby og Klavs K. Jakobsen ORGANISK EL & FUGTRESISTENT SIONSÅBEN AST Kamelen Københavns Kommunes nye miljøcenter Fire sundhedshuse i Nordjylland Hvad er bæredygtigt byggeri? Netværk skaber værdi Certificeringseksempler & miljøvaredeklarationer (EPD) 24/09/ OMSLAG.indd 1 25/06/ BÆREDYGTIGT BYGGERI N r. 3, 2014 BÆREDYGTIGT BYGGERI N r. 0, 2014 BÆREDYGTIGT BYGGERI N R NOVO NORDISK HENNING LARSEN ARCHITECTS LANDSKAB: SLA ENERGITÅRNET Erick van Egeraat HF & VUC FYN Cebra DGNB-STANDARDER KRYDSTOGTTERMINAL ENERGITÅRNET Erick van Egeraat HF & VUC FYN Cebra CHRISTENSEN & CO DGNB-STANDARDER SDU CAMPUS KOLDING HENNING LARSEN ARCHITECTS DSV HOVEDKVARTER PLH Arkitekter DYVEKESKOLEN KANT Arkitekter ENERGIRENOVERING PÅ DAGSORDENEN Lise Mansfeldt Byg September #3 omslag.indd 1 11/09/

2 byg bæredygtigt byggeri BYG September samlet.indd 28 DET NYE BLAD OM BÆREDYGTIG BYGGETEKNIK BYG er et helt ny blad om bæredygtig byggeteknik. Med BYG får læserne indblik i de nyeste tendenser inden for bæredygtige materialer, teknikker og konstruktioner. Men BYG giver også læserne mulighed for selv at være med til at præge bladet. De kan nemlig tippe os om bæredygtige byggerier og løsninger, de synes, vi bør omtale. byg bæredygtigt byggeri TIL C I slutningen af aug Green Building Cou der har betydning f Indendørsbelysning Af Henning Solfeldt, designchef, arkitekt, civilingeniør 1:50 Lodret snit i facade RENOVERING DYVEKESKOLEN D yvekeskolen er opført , tegnet af arkitekterne P. Hougaard Nielsen og C.J. Nørgaard Pedersen. Den var bygget som en stor lidt lukket karré omkring tre gårdhaver og en større skolegård. Skolen havde en relativt stram struktur, der lagde en del bindinger på, hvordan skolen kunne ombygges og renoveres. Der er i projektet ikke bygget nye tilføjelser eller fjernet eksisterende bygninger. Faglokaler og personale- og administrationsfaciliteter var uhensigtsmæssigt placeret. Den stramme struktur præget af lange mørke forbindelsesgange skulle blødes op. Skolen skulle tilpasses en ny struktur og gøres til en firesporet skole for indskoling og mellemtrin samt en hel specialklasserække. I den forbindelse skulle skolen desuden tilpasses en ny profil som Digital Profilskole med fokus på at forberede skolen til digitalt baserede undervisningsformer. Skolen har endvidere vægtet bevægelse og scienceundervisning En folkeskole fra begyndelsen af 70erne er blevet gennemrenoveret og ombygget. Med respekt for den oprindelige arkitektur er skolen blevet opdateret pædagogisk og miljø- og energimæssigt med nogle markante, men indlevede tiltag. Den stramme struktur er blødet op, der er ryddet op i en uhensigtsmæssig plan, dagslyset er lukket ind og adgangen til omgivelserne er forbedret. Fotos: Jens M. Lindhe. højt. Adgang til udendørsarealerne var ligeledes prioriteret højt. Byggeteknisk var skolen i god form og det flade built-up tag skulle kun i mindre grad repareres og efterisoleres. Facaderne i kalksandsten er renset og træværk og vinduer malet i den oprindelige farve sort. Alle ruder er skiftet til nye energiruder. Ventilationsanlægget er forbedret og alle toiletter er udskiftet. For en mere rationel struktur har man samlet faglokaler for sløjd, håndarbejde og billedkunst i nordfløjen. Personaleog administrationsfacailiteter er samlet centralt i strukturen og tilknytning hertil er et nyt fællesområde med dobbelthøjt auditorium. Nordfløjens faglokaler har fået nye, større vinduer mod den store gård. Det har ud over forbedrede dagslysforhold betydet bedre isolering. Alle basislokaler har fået adgang til det fri. Lokalerne er renoverede med gips akustiklofter og vægmonterede akustikpaneler samt nye belysningsarmaturer med dagslysstyring. Ved skolens sydfløj er etableret en såkaldt læringsterrasse, der kobler specialklasserne samt natur/teknik og hjemkundskab til de grønne arealer. Terrassen kan inddrages i undervisningen. De lange, mørke forbindelsesgange er brudt op med ovenlyshatte, der trækker dagslys ned og giver rum til gruppearbejde. Lukkede pladedøre er skiftet ud med glasdøre med print, over dørene er indsat glaspartier for bedre dagslysfordeling. De kvaliteter, der vurd DGNB, har som bekendt a delige tre bæredygtigh Brundtland-rapporten ( økonomisk og social bæ og i den aktuelle certifice de med vurdering af te ces-kvaliteter i byområ bæredygtige hovedområ de første fires vedkomm 22,5% i den samlede vur med 10%. Hovedområdernes indho De fem hovedområder er vedkriterier, som igen er u sammen 188 underkriterie parametre til vurdering af liteter. Miljø Den miljømæssige kvalit områdets belastning af b lokale omgivelser bliver m 11 kriterier i vurderingen tet indbefatter bl.a. livsc for CO 2 og andre emission af vand og jord, et attrak mikroklima samt mulig artsmangfoldighed og sa af biotoper. Hertil komm ring af vedvarende ener samt lokal fødevareprod ban farming. Kriterier i miljømæssig k 01 Livscyklusvurdering 02 Vand- og jordbeskytte 03 Bymæssigt mikroklima 04 Artsmangfoldighed 05 Ydre miljøpåvirkninge 06 Arealressourcer 07 Energiforbrug og vedv 08 Energieffektiv arealdis 09 Materialeforbrug og jo 10 Lokal fødevareprodukt 11 Vandbalance Formålet med at indbygge belysning i loftets ventilationsenheder var at begrænse den visuelle uro, som mange forskellige tekniske komponenter ofte skaber i kontorbyggeriers nedsænkede lofter. Vi havde et ønske om, at lofterne fremstod som enkle flader. I mellemrummet mellem ventilationsenhedens to kølebafler er der plads til at integrere belysning, og da den optimale afstand mellem ventilationsenhederne også var passende i forhold til placering af almen belysning, valgte vi at kombinere ventilation og belysning over arbejdsstationerne. LumiLine var på det tidspunkt netop udviklet som specialarmatur på prototypestadie i samarbejde med Philips. Ideen var at udnytte nøjagtig samme LED-teknologi og afskærmning, som anvendes i pendelarmaturet LumiStone, og vi ønskede at loftsarmaturet blev et indbygningsarmatur med et familiært design til pendelarmaturet. Da dets afrundede ender havde slægtsskab til DSV-bygningens runde udvendige hjørner og de buede balkonforkanter, syntes vi at løsningen var velegnet i DSV. Pga. armaturets lave indbygningshøjde var der plads nok til det i ventilationsenheden. Afhængig af ventilationsenhedens længde var der plads til to eller tre armaturer placeret i centerlinjen. Armaturet har fire blændfri lysåbninger og yder i alt lm ved et forbrug på 10W. Vi har valgt farvetemperatur K. Armaturerne er installeret med en fælles driver for de to eller tre armaturer i hver ventilationsenhed. I DSV indgår der i alt ca styk loftsarmaturer og ca. 90 styk pendelarmaturer. Der er etableret dagslysstyring i kontorarealer og størstedelen af bygningen i øvrigt, og lyset reguleres trinløst op og ned i takt med dagslysindfaldet. Der er endvidere etableret zoneinddelt lysstyring med tilstedeværelsessensorer i kombination med dagslysstyringen. BYG er det første fagblad, der henvender sig til alle byggeriets parter Med BYG kan du ramme bredt BYGs læsergruppe er meget bred. Faktisk er BYG det første fagblad, der henvender sig til alle byggeriets parter. Det betyder, at du kan ramme mange forskellige fagfolk med dine annoncer. Blandt vores læsere finder du både arkitekter MAA, indretningsarkitekter MDD, konstruktører, bygherrer, entreprenører, bygningsingeniører, bygherrerådgivere, investorer, ejendomsadministratorer, boligselskaber, banker, kreditselskaber, investeringsselskaber og kommuner. Følgende organisationer bakker op om BYG-initiativet. Derfor får deres medlemmer fagbladet tilsendt gratis og uforpligtende: IDA-byg Dansk Byggeri Bygherreforeningen Arkitektforbundet Akademisk Arkitektforening Danske Arkitektvirksomheder Økonomi Den økonomiske kvalitet byområdet skaber mest m at denne værdi sikres ge dets levetid. Dette sker b

3 byg bæredygtigt byggeri byg bæredygtigt byggeri Bæredygtigt Byggeri #2.indd 28 25/06/ /09/ BYG September samlet.indd 29 09/09/ Bæredygtigt Byggeri #2.indd 29 25/06/ byg bæredygtigt byggeri det Moderne Tanghus bliver tang brugt på tre måder: som isolering, som indvendig polstret beklædning og som udvendig synlig beklædning. Huset følger i sin traditionelle udformning en lokal byggetradition og rummer et stort centralt op- frembringer krumme former med en blød end der udledt i produktion og transport Polstringsteknikken er akustisk effektiv og at der er akkumuleret mere CO 2 i huset, holdsrum med loftshøjde til kip og værelser i begge gavle. To toiletter er placeret gere populær til møbelpolstring, hvor åleringsevne på 45 mw/mk,. 120 mm tan- lysfordeling. Polstringsteknikken var tidli- af byggematerialer. Ålegræs har en isole- mellem opholdsrummet og værelserne. græsset anvendtes som fyld i madrasser. gisolering modsvarer 100 mm moderne Huset er konstrueret af præfabrikerede moduler i et træskelet. Træskelet- samlede produktionstid og byggeomkost- Ålegræs er velegnet som isolering, Præfabrikationen har nedbragt den mineraluld. tet er opført på punktfundamenter for ningerne og derved muliggjort kostbar arbejdskraft til at tænge ålegræsset. Præfa- eller insektangreb, skærmer mod støj fordi det ikke er modtageligt for svampeat minimere forbruget af beton og stål til armering. Dertil egner punktfundamentet brikationen har samtidig sikret tætheden og har en høj varmelagringskapacitet. sig godt til et fugtigt miljø. i de enkelte elementer. Samlingerne er Ålegræs er hygroidt, dvs. det opsuger og Træmodulerne er fyldt med tørret udført med folie, hvorved elementerne er afgiver fugt, som stabiliserer indeklimaet. tang, der udgør isoleringen. Det tørre ålegræs doseres og lægges løst, men jævnt Det moderne tanghus er et fritidshus, regn, derfor har Læsøs traditionelt byg- tapet sammen på indvendig side. Tangen er ikke god til at beskytte mod fordelt i modulet for at sikre den rette isoleringsværdi. Til den synlige beklædning årsbolig. Huset er tæt og kraftigt isoleret nende tage. I Det Moderne Tanghus eli- men lever op til energikravene for en helgede tanghuse metertykke svampelig- af tag og facade er udviklet en metode til og derudover forsynet med et højteknologisk ventilationsanlæg med varmegen- giver i samspil med fastgørelsen af tangen minerer et nutidigt undertag problemet og at tøjle tangen. Ålegræsset er stoppet i ruser, strikket af brunt uldgarn. Strikning vinding. Da huset er placeret i et område i strikkede ruser et mere stramt og moderne udtryk. og stopning er udført som håndarbejde. uden fjernvarme, anvendes varmepumpe, Den udvendige beklædning er monteret som opvarmer vand med varmen fra luften. Effektiviteten er typisk dårligere end gange mere end et stråtag. Efterspørgs- I dag koster et tangtag omtrent 2,5 i rammer af lærketræ med 15 ruser af ålegræs. På taget bindes endnu større jordvarmanlæg, men anlægsudgifterne er len hos de to tilbageværende producenter tangruser på granrafter, der kan fastgøres til taglægter. mindre opvarmningsbehov. ålegræs vil medføre faldende priser. Det til gengæld lavere og relevant i huse med er derfor ikke stor. Flere aftagere af tørret De indvendige væg- og loftselementer Moderne Tanghus har som pilotprojekt er ikke skruet fast, men klikket på plads Ålegræs som isoleringsmateriale. afprøvet moderne hjælpemiddelteknikker i en speciel detaljeløsning. Loftelementerne ved ovenlys og kip er fyldt med og binder således CO 2 i store mængder. det tørrede tang sænkes først, når produ- Ålegræsset består i hovedsagen af kulstof for at nedbringe arbejdstimerne. Prisen på tang og polstret med et lyst tekstil i hør. Brugen af organiske materialer betyder, centerne udvides og øges i omsætning byg bæredygtigt byggeri Bæredygtigt Byggeri #2.indd 22 25/06/ Beklædning af genbrugte lagener Termisk massevæg af plastdunke Fliser af genbrugsglas Korkgulv af afskårne champagnepropper Vinduer med genbrugt glas 23 Showroom ÅrhuS Bæredygtigt Byggeri #2.indd 23 25/06/ Sinusplader af genbrugsaluminium 45 x 195 mm træåser i genbrugstræ Facadebeklædning af presset genrbugspapir Ø 60 søjler i genbrugsaluminium Planker i genbrugsplastik og trægranulat Sternkant af presset genbrugspapir Genbrugte vinduespartier Isolering mod terræn af glasskumsgranulat Reglar af spånplader af affaldstræ Showroom København CarlSberg byen Bordplade af brugte gulvbrædder Genbrugte køkkenelementer Genbrugte mursten Genbrugsgips af genindvundet- og industrigips Limfri OSB-plader af genbrugstræ 45 x 95 mm strøer i genbrugstræ 40-fods high-cube fragtcontainer Isolering af genbrugt granuleret flamingo Sokkel af tidligere skøjtebane Punktfundament af genbrugte skruepæle Snit C-C. Vandet i Polli-Brick-væggen opvarmes af solen og fungerer derved som termisk masse til opvarming af huset ved passiv solenergi. Muligheden for at åbne glaspartier mod øst, vest og i fællesrummet tillader naturlig ventilation. BYG September samlet.indd 11 09/09/ Redaktion Marie Sofie Larsen, MAA Rådgiverpanel Graves Simonsen, Bygherreforeningen Kurt Emil Eriksen, IDA-BYG og VELUX A/S Christine Larsen, InnoBYG, Teknologisk Institut Mikael Koch, DANSKE ARK og Green Building Council Lasse Lind, GXN, Green Innovation in Architecture, konsulent BYG kan tages frem igen og igen. Det øger sandsynligheden for, at dine annoncer bliver set. M FACADETEGL PÅ TAGFLADEN ian Tarp Lund er Lundgaard & Tranbergs kon- som sit grundmodul. For enden af Langelinie i København ligger Pakhuset, der har rødt tegl struktør og byggepladsansvarlig på Pakhuset. Hun ridser i korte træk tankerne bag bygningens murværk op: Murstenen er en standardsten, der er duer. På grund af murens tilbagetrækning Til at starte med var ideen at opføre valgt på baggrund af mange forsøg, hvor er der flere steder i tagfladen 60 mm s en fuldmuret bygning. Det viste sig at det blev tilstræbt, at bygningen i sin fremspring. kræve murtykkelser på op til en halv meter. Der blev udarbejdet statiske beregnin- pakhuse. Det samme gælder vinduernes den skrå murflade sidder de skråt. Det materialitet tager karakter af områdets I kvistene er vinduerne lodrette, og i ger på, om et antal søjler ville muliggøre placeringer og størrelser. Kvisthusene skyldes, at der er anvendt den samme fuldmuringen, men i sidste ende viste en mimer gamle hejseluger, og de mindste type sten i hhv. den lodrette og skrå facadedel for at understrege, at det er tegl- løsning med et råhus opført i betonelementer sig som det mest rationelle i forhusenes lofter. stenen, der er grundmodulet for Pakhuset. vinduestyper refererer til luger fra pakhold til kvadratmeterantallet. Teglstenen har en underspillet farvetone for ikke at dominere facadeudtryk- Murkronen er placeret i maksimal højde Det har den konsekvens, at store dele af pakhusets facade er ophængt murværk. ket. Vinduesplaceringen kræver en rolig i forhold til lokalplanen, så Pakhuset følger de øvrige bygninger på Langelinie. Ønsket om et facadeudtryk præget af tilfældigt placerede vinduer udfordrede sta- bidrager til. Kvistene er højere, men dem er der givet baggrund, som forbandt og en mørk fuge tikken, så der er gjort brug af murkonsoller. Ved de vandrette dilatationer er der duesfalse er trukket 30 mm frem. Tagfladen er holdt fri for diverse tekni- Vinduerne passer ind i forbandtet. Vin- dispensation til, fordi de sidder enkeltvis. monteret konsoljern for at bære muren For hver vinduestype er der to typer ske installationer. Ventilation og køling er ovenover. sålbænke og overliggere for at få dem til stillet i kælderen. Det var mest rationelt De største vinduespartier sidder højt at gå op med enten en hel eller halv sten, at belægge tagfladen med tagpap, om end og bringer dagslys dybt ind i bygningen. så de kan indpasses usynligt i forbandtet. vi gerne ville mure den. Det var dog for Andre og mindre vinduer er placeret lavere som supplement til de store vinduer. Teglen går med op i tagfladen for at give last, ligesom det byggeteknisk ville have omkostningstungt primært pga. den store Det giver et behageligt arbejdslys og sørger samtidig for, at man stort set over- Principperne for facaden gentages i fuger i tagfladen. Opsamlingen og afled- bygningen et monolitisk udtryk. været en udfordring med de vandrette alt i bygningen kan se himmel og hav på tutioner den og skrå servicetilbud, mur. F.eks. muligheden gentages vinduesfalsenes i det 30 offentlige mm fremspring rum, tryg- ved alle vin- kvalitet, indre kommunal kerner. deltagelse, projekt- bl.a. inddragelse, ningen af regnvand sikring af sker arkitektonisk i rør i bygningens samme tid. for ophold NY MINI-GUIDE hed, tilgængelighed og støjdæmpning. ledelse, markedsføring og procedure til Hertil kommer fleksibilitet over for sikring af de bæredygtige kvaliteter, efter tilpasning til byområdets fremtidige at byområderne er realiseret. ERTIFICERING AF BYOMRÅDER liv, integration i den omkringliggende Bevægelige rammer med ust udkom den seneste af en række mini-guider til DGNB-certificeringer, som GBC by samt anvendelsen af eksisterende Kriterier i proceskvalitet: selvstrammende tekstildug ncil Denmark har under udgivelse. Den nye guide giver et indblik i, hvilke kriterier strukturer i området både i form af 38 Inddragelse Sejlhuset, Ørestaden bygninger, landskab og identitet. 39 Udvikling af det bymæssige hovedgreb or et byområdes samlede bæredygtighed. København Kriterier i social kvalitet: 40 Integreret planlægning Tegnestuen Vandkunsten 16 Social og funktionel mangfoldighed 41 Kommunal deltagelse 17 Social og kommerciel infrastruktur 42 Ledelse eres gennem 18 Tryghed 43 Byggeplads og byggeproces fsæt i de oprinedsaspekter i 20 Støjdæmpning 45 Monitorering og fastholdelse 19 Byliv 44 Markedsføring miljømæssig, 21 Udbud af friarealer redygtighed), 22 Tilgængelighed Tilpasningen til danske forhold ring suppleres 23 Fleksibilitet Oversættelsen af standarden til dansk kniske og proder. Disse fem 25 Bymæssig formgivning nomiafsnittet er blevet ændret en del, 24 Bymæssig integration har krævet megen tilpasning. Især øko- der vægtes for 26 Brug af eksisterende strukturer bl.a. med hensyn til punkt 13, de finansielle virkninger i kommunen, og det har ende med hver 27 Kunst i det offentlige rum dering, proces været nødvendigt at indføre kriterier for Teknik landskabets ruhed i forbindelse med Den tekniske kvalitet sikrer, at byområdets fysiske rammer er robuste og er også oplevet modstridende interes- punkt 03, Bymæssigt mikroklima. Der ld opdelt i 45 honderopdelt i til- drift byder på. Vurderingen baseres og byliv, og hvordan skal man vurdere kan løse de udfordringer, hverdagens ser, fx mellem lastbiladgang til butikker r med relevante på 10 kriterier, herunder byområdets parkering ved boligen? Positivt eller negativt? Punkt 22, Tilgængelighed, er helt de enkelte kvaet sikrer, at byhold. Yderligere vurderes byområdets Bymæssig formgivning. I lyset af de se- energiforsyning, effektiv håndtering af affald, sikker og oplevelsesrig omskrevet, og punkt 25 hed oprindeligt håndtering af regnvand samt konkret Urban design i stedet har det fået en fokus på fremtidig drift og vedlige- mere præcis formulering med udtrykket åde globale og samlede trafik- og mobilitetsplan, der neste års gentagne oversvømmelser har indst mulig. De også indbefatter offentlig transport, punkt 30, Regnvandshåndtering, i øvrigt af denne kvaliyklusvurdering cyklisme og fodgængere. fået en højere score end tidligere. er, beskyttelse Kriterier i teknisk kvalitet: Certificeringsprocessen tivt bymæssigt 28 Energiforsyning Denne proces må nødvendigvis have en hed for en høj 29 Affaldshåndtering anden karakter, end når der er tale om mmenkædning 30 Regnvandshåndtering bygninger. er også vurdegi, jordbalance teknologi Et bybygningsprojekt starter således med 31 Informations- og kommunikations- uktion eller urvalitet: 35 Offentlig transport Næste trin er en midtvejscertificering, 32 Drift og vedligehold en præcertificering, når masterplan og 33 Trafik og mobilitet målsætning foreligger. En sådan certificering gælder i tre år. 34 Motoriseret transport 36 Cyklisme når minimum 25% af infrastrukturen eller kontrakterne er realiseret. Denne gæl- lse 37 Fodgængere der i fem år. Proces Endelig opnås endelig certificering, r Byområdets proceskvalitet vægter, at når minimum 75% af bygninger, offentlige anlæg og veje er realiseret. der sker en inddragelse af interessenter, der skaber ejerskab til planlæg- Denne certificering er ikke tidsbegræn- arende energi en realistisk balance mellem efterspørgslen i markedet og de omkostninger, der er 12 Levetidsomkostninger ningen af byområdet, og at de bedste set. Kriterier i økonomisk kvalitet: ponering rdbalance forbundet med etablering og drift af byområdet. Konkret vurderes kvaliteten ud 14 Lokaløkonomisk stabilitet ret tværfagligt miljø. Vurderingen sker 13 Finansielle virkninger i kommunen løsninger findes gennem et organise- ion fra fire kriterier, omfattende levetidsomkostninger, stabilitet og forudsigelighed i mål at fremme en god og demokratisk Gl. Kongevej 3 15 Arealudnyttelse gennem otte kriterier, der har til for- den værdi, der skabes, samt hvor effektivt Social proces omkring udvikling af det nye DK-1610 København V sigter mod, at arealet udnyttes. Yderligere vurderes byområdets finansielle virkning på kommu- mangfoldigt og inkluderende byliv. Der kus på en metodisk åben tilgang til ud- Byområdets sociale kvalitet sikrer bl.a. et byområde, samtidig med at der er fo ulig værdi, og nnem byområl.a. ved at opnå sociale kvalitet, bl.a. nærheden til insti- greb. Hovedemner for vurderingen er nen og den omkringliggende by og region. indgår 12 kriterier i vurderingen af den vikling af det byplanmæssige hoved- DYNAMISKE FACADER KVALIFICERET GENBRUG U Pcycle Houses er en del af et Realdania Byg-projekt, hvor seks huse på kvm er blevet opført til almindelig økonomi og almindelige familier. I Upcycle House har fokus været på at reducere CO2-forbruget i anlægsfasen. Vejen til det færdige byggeri er gået af en lidt anden vej end normalt. Byggeprogram og økonomisk ramme har været primære, men i den kreative proces har vurderinger af potentielle byggematerialers genbrugskvaliteter og CO2-regnskab stået over æstetiske overvejelser. Helt konkret er huset bygget op omkring to 40-fods skibscontainere, der er trukket fra hinanden for at skabe en kvadratisk grundplan. Rummet imellem containerne er et højloftet samlingspunkt indeholdende spise- og køkkenfunktion. Containerne udgør husets øst- og vestfacade med værelser, bad og et væksthus. Tagfladen hæver sig 5 meter mod vest og giver plads til et vindue i tagets lodrette flade. Huset er designet med et minimum af spildplads og gangarealer, og har fra køkken og bryggers direkte adgang til et væksthus. Det ligger østvendt som en integreret del af bygningskroppen. Huset står på punktfundamenter af I skruepæle delvist udført i genbrugsstål, facadebeklædningen er sinusplader i 95% genbrugsaluminium. Det skiferlignende facademateriale stammer fra den amerikanske rum- og bilindustri og er en biokomposit bestående af genbrugspapir og harpiks, der komprimeres og varmebehandles. Materialet er ikke billigt, men lever i sin CO2-profil op til byggeriets intentioner. Ikke alle materialer i Upcycle House er specielle genanvendte produkter, men ligner og yder som standardbyggematerialer. Eksempler er genanvendte gipsplader og limfri OSB-plader. Installationer, armaturer og hvidevarer er nyproducerede. Ekstern vurdering For at vurdere, om Upcycle House har levet op til sit byggeprogram, har Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) sammenlignet husets CO2-aftryk med et nybygget standardtypehus og huset selv, hvis det var opført i nye materialer. ET MODERNE TANGHUS Upcycle House bygger på ideen om reducere anlægsfasens CO 2 -aftryk. Affaldsprodukter eller ubrugelige materialer er genanvendt i et typehus til den almindelige familie. Konklusionen er et fald på 86% i forhold til et almindeligt typehus i samme energiklasse. Ved brug af nye materialer ville den samlede udledning fra huset være 3,0 i stedet for som nu 0,7 sammenlignet med standartypehusets 5,0. Alt er målt i kg C02/kvm/år. Procentuelt betyder det en besparelse på 40% sammenlignet med referencehuset, alene pga. brugen af papiruld som isolering. Ved brug af mineraluld ville Upcycle Houses CO2-profil ligne standardtypehusets. Upcycle House og Det Murede Hus er to ud af seks demonstrationshuse, som Realdania Byg har opført i Nyborg. Alle søndage fra 29. juni til 31. august 2014 vil der være åben adgang for offentligheden til alle MiniCO2 huse. Det Moderne Tanghus på Læsø er beklædt med ålegræs fra top til tå. Huset er opført for at undersøge tangs potentiale som isoleringsmateriale. Dekorativ belysning BLIV INSPIRERET HOS LIGHTYEARS Book et møde med vores konsulent i Århus eller København Oplev den samlede lampekollektion Få kvalificeret rådgivning Mulighed for at medbringe bygherre/kunde Showroom Århus: Gitte Nielsen, mob , Showroom København: Birthe Hansen, mob , besøg for produktinspiration, projektreferencer og teknisk materiale Annoncér i professionelle rammer BYG har et professionelt fagpanel tilknyttet, der rummer alle byggeriets parter. Både producenter, bygherrer, arkitekter, ingeniører, entreprenører og Building Green Council er repræsenteret. De bidrager hver især med viden og ideer, der perspektiverer arkitektur og byggeri. Samtidig er de garanter for, at indholdet i BYG både er relevant, aktuelt og professionelt brugbart. Vær med i front Det er BYGs ambition at være helt i front, ikke mindst når det gælder indhold. BYG byder blandt andet læserne på korte og præcise beskrivelser af projekter, materialer og tilgange og giver dem indblik i tankerne bag. I lidt længere interview tager vi aktuelle emner op og diskuterer dem ud fra bæredygtige, teoretiske, økonomiske og innovative tilgange. Bæredygtighed er mange ting, afhængigt af om det er bygherren, arkitekten eller forskeren, du spørger. Men deres viden og input er tilsammen med til at sikre, at vi kan levere et blad af høj faglig kvalitet. Øget sandsynlighed for respons Detaljetegninger og tekniske løsninger er et andet område, BYG stiller skarpt på. Dermed kan læserne tage bladet frem igen og igen og bruge det i forbindelse med deres egne projekter. Det øger sandsynligheden for, at de ser og reagerer på din virksomheds annoncer.

4 16-25 Bæredygtigt Byggeri #2.indd 16 25/06/ Bæredygtigt Byggeri #2.indd 17 25/06/ Få din virksomheds historie i BYG Du har mulighed for at få din virksomheds historie eller en produktbeskrivelse med i BYG. Det gør du ved at købe et såkaldt inserat. Når du køber et inserat, følger der en redaktør med sammen med annoncepladsen. På den måde sikrer vi, at det faglige og stilistiske niveau bliver tilpasset til BYGs læsere og dermed fanger deres interesse /1 side i farver Kr Format: 260 x 177,5 mm Inkl. redaktør 3 timer samt grafisk opsætning (med kundens billeder/grafik). 1/1 side i farver Kr Format: 260 x 177,5 mm Inkl. redaktør 3 timer samt grafisk opsætning (med kundens billeder/grafik). 2/3 side i farver Kr Format: 172 x 177,5 mm Inkl. redaktør 2 timer samt grafisk opsætning (med kundens billeder/grafik). 1/3 side i farver 2/3 side i farver Kr Kr Format: 172 x 177,5 mm Format: 84 Inkl. x 177,5 redaktør mm 2 timer samt grafisk Inkl. redaktør opsætning 1 time (med kundens billeder/ samt grafisk opsætning grafik). (med kundens billeder/grafik). BYG Bæredygtigt Byggeri BÆREDYGTIGE OVENLYS OG TAGE Redaktion Henrik Schafranek Knudsen Ansvarshavende redaktør Da ovenlys- og glastagsproducenten Vitral skulle udvikle deres nye glastagssystem, ville de være sikre på, at de læste markedet helt rigtigt, og valgte derfor at gå i direkte dialog med arkitekterne for at høre deres ønsker til fremtidens nye glastag. Vitrals adm. direktør, Christian Bech, fortæller: Vi gik ud i en stor undersøgelse og spurgte arkitekterne: Hvad er det egentlig, I vil have? Svaret var bl.a., at systemet skulle have større paneler med så stort et lysindfald som muligt, være totalt designfleksibelt og frem for alt endnu mere bæredygtigt. Efter en udfordrende udviklingsproces har virksomheden nu lanceret det nye glastagssystem A98, med reference til materialet, som er aluminium, og til vinduesprofilens lave højde, som kun er 98 mm. Christian Bech: Med en U-værdi på bare 0,79 W/m 2 K for et færdigsamlet panel og 0,5 W/m 2 K for selve ruden, mener vi med A98 at have skabt lidt af en bæredygtig revolution. Og til dem, der gerne vil bruge glastaget som et aktivt energiproducerende element, tilbyder vi at integrere solceller i glaspanelerne. Virksomheden har været ambitiøs både med hensyn til produktets dimensioner og designfleksibilitet. Derfor kan panelarealet udvides til helt op til 3 m 2 (B: 1,2 m og H: 3,5 m). Derudover er oplukkemekanismen i A98 skjult i panelets Redaktør INFO karm, og som noget helt nyt er åbningsmotorerne også integrerede i panelerne. Endelig kan produktet leveres i mange forskellige faconer som skrålys, rytterlys og pyramider, men kan også monteres lodret. A98 er testet, produceret og samlet på Vitrals ISO-certificerede fabrik i Litauen og har opnået alle gængse certificeringer, herunder CE-mærkning iht. DS/EN Produktet opfylder kravene til BR A98 er fremstillet med dobbelte pakningsplaner, hvilket medfører total vandtæthed selv under ekstreme vejrforhold. Alle materialer er genanvendelige. Vi registrerer for tiden en næsten eksplosiv interesse for bæredygtigt indeklima med naturligt lys, siger Christian Bech. Vores glastagssystemer ligger som nogle af de mest downloadede produkter på BIMobject.com i disse måneder. Det synes vi taler for sig selv. BÆREDYGTIG BÅDUDLEJNING PÅ ISLANDS BRYGGE GoBoat er et nyt sejlerinitiativ på Islands Brygge, der giver københavnere og turister mulighed for at 1/3 side i farver Kr Format: 84 x 177,5 mm udforske hovedstadens havneområder i bæredygtige både, der drives lydløst af solcelledrevne batterier, skabt til social sommersejlads med familie og venner. og som er Bag projektet Annoncer Carl Kai Rand delvist fremstillet solenergi Fordeling fra af Inkl. oplag redaktør 1 time samt grafisk GoBoat står iværksætterne Anders Mørck, Rhode Island School of Design. Bådene er og Kasper Højer Romme. Drømmen har været af genbrugsplast, og motorens batteri drives af at udvikle et bæredygtigt og socialt drevne joller, larmende jetski og Morten Man Herforth skal kunne bevæge sig rundt opsætning (med kundens billeder/ alternativt til benzin- udlejningsterminalens solcelletag, der er udviklet af Gaia store kanalrundfartsbåde. Solar. Det norske træfirma Kebony har leveret smukt, bæredygtigt i de mange fascinerende træ til såvel bådene som terminalen og flydebroen, afkroge af havnen uden at have sejlererfaring og uden at der ligger på Islands Brygge mellem Langebro og Havnebadet. blive forstyrret af larm og udstødning fra en spruttende salgschef motor. GoBoats miljøvenlige, dansk designede både har Arkitekter MAA plads til otte personer omkring et træbord. Bådene er tegnet INFO grafik) af Carl Kai Rand, arkitekt MAA og uddannet båddesigner fra og Telefon Mobil +45 LYDREGULERENDE Indretningsarkitekter MDD 161 HELGLASELEMENTER Ingeniører IDA Byg Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg er blevet renoveret og udbygget til nu at omfatte m 2 og 115 værelser. Hotellets unikke beliggenhed, direkte i vandkanten og med udsigt til Storebælt og broen, gjorde det naturligt at anvende store vinduespartier for at trække lys og udsyn så langt ind i bygningen som muligt. Derfor er vægadskillelser i mødelokaler Lone Andersen og i konferencesalen udført som mobile fuldglaselementer fra Habila med høj lydreduktion og indbyggede persienner. produktionsstyring Ud over at forbedre indeklimaet og det akustiske miljø giver Bygherreforeningen 112 elementerne også en bedre arealudnyttelse. Det har betydning for driftsomkostningerne og reducerer energiforbrug (+45) 32 og miljøbelastning NB: Tegnestuen 69har projekteret, og byggeriet er udført efter BR 2015-krav. INFO og Administratorer (fast ejendom) Annoncelevering: og Boligselskaber 317 Udgiver Arkitektens Forlag Bæredygtigt Byggeri Virksomheder omsætning Pasteursvej 14, 4. tv. (6. etage) udkommer fire gange årligt over 1 mia 752 Kontakt os, og få en god løsning 1799 København V som indstik i Arkitekten (+45) Kommuner, Byg/ Teknik 95 BYG udkommer seks gange om året som indstik i Arkitekten og har et oplag Sanne Wall-Gremstrup, på eksemplarer. direktør Entreprenører, Har du lyst til at høre mere om dine muligheder for at annoncere i mere BYG, end 20 ansatte 442 er du velkommen til at kontakte: BYG Bæredygtigt Byggeri udkommer seks gange om året i et oplag på Morten Herforth, salgschef Mobil Lone Andersen, salgssekretær på telefon , BYG PROSP PRINT.indd 4 24/02/ Så finder vi en god løsning til dig og din virksomhed. THE DANISH ARCHITECTURAL PRESS

5 byg bæredygtigt byggeri byg bæredygtigt byggeri byg bæredygtigt byggeri Beklædning af genbrugte lagener Termisk massevæg af plastdunke Fliser af genbrugsglas Korkgulv af afskårne champagnepropper Vinduer med genbrugt glas Sinusplader af genbrugsaluminium 45 x 195 mm træåser i genbrugstræ Facadebeklædning af presset genrbugspapir Ø 60 søjler i genbrugsaluminium Planker i genbrugsplastik og trægranulat Sternkant af presset genbrugspapir Genbrugte vinduespartier Isolering mod terræn af glasskumsgranulat Reglar af spånplader af affaldstræ Bordplade af brugte gulvbrædder Genbrugte køkkenelementer Genbrugte mursten Genbrugsgips af genindvundet- og industrigips Limfri OSB-plader af genbrugstræ 45 x 95 mm strøer i genbrugstræ 40-fods high-cube fragtcontainer Isolering af genbrugt granuleret flamingo Sokkel af tidligere skøjtebane Punktfundament af genbrugte skruepæle Snit C-C. Vandet i Polli-Brick-væggen opvarmes af solen og fungerer derved som termisk masse til opvarming af huset ved passiv solenergi. Muligheden for at åbne glaspartier mod øst, vest og i fællesrummet tillader naturlig ventilation. BÆREDYGTIGT BYGGERI 2015 MEDIAIN FORMATION 2015 BÆREDYGTIGT BYGGERI N R SDU CAMPUS KOLDING HENNING LARSEN ARCHITECTS DSV HOVEDKVARTER PLH Arkitekter DYVEKESKOLEN KANT Arkitekter ENERGIRENOVERING PÅ DAGSORDENEN Lise Mansfeldt I ET HUS DER IKKE STÅR HVIDT I HVIDT Nyborg på Fyn har Realdania Byg finansieret en række huse, der hver har sin særlige tilgang til det at bygge bæredygtigt. Det Murede Hus er et af to såkaldt vedligeholdelsesfrie huse, der er tegnet med udgangspunkt i lang materialelevetid. Arkitekt og medejer af tegnestuen, Karsten Gori fortæller: Det Vedligeholdelsesfri Hus er bygget i ét materiale. Ydervæggene er opført som homogene mure, flettet sammen af teglblokke og mursten. Muren er massiv tegl uden isolering og er bygget op ved at flette isolerende teglblokke i bagmuren med normale teglsten i formuren. Fletværket mures på samme måde som i et klassisk krydsforbandt, hvorved man opnår en fuldstændig vindog laststabil konstruktion. Teglmuren opfylder gældende krav til energi og tæthed, samtidig med at man får en ydervægskonstruktion, der kan ånde og lagre og afgive varme i takt med skiftende udendørstemperaturer. Han fortsætter: Vi gennemførte tidligt i processen og i samarbejde med bygherre, ingeniør og entreprenør en integreret levetids-designproces, hvor der blev taget en række passive arkitektoniske beslutninger for at sikre konstruktionernes robusthed og maksimere husets levetid: Et meget stort udhængstag be- Arkitekterne LETH & GORI står bag Det Murede Hus, der undersøger, hvad levetid og vedligehold betyder for bæredygtigheden. Miniinterview v. Henrik Schafranek skytter husets facader og vinduer, samtidig med at det overdækker en veranda, Karsten Gori giver en fordel i forhold til der ligger ud over det taktile og ifølge der løber hele vejen omkring huset. Endvidere har huset en simpel bygningskrop, Risikoen for skader i facadeopbyg- moderne facaders typiske opbygning: der søger at reducere antallet af vanskelige sammenbygningsdetaljer. Det miniterialer, som udgør en moderne facade. ningen skyldes bl.a. de mange lag af mamerer risikoen for fejl i udførelsen og gør Bygningsreglementets krav om tæthed huset mere bygbart. betyder f.eks., at stort set alle huse i dag Det er træk, der er taget direkte fra er pakket ind i en plastikpose. Så vi undersøgte, om det var muligt at reducere faca- det historiske bygningsarkiv og den danske bygningstradition, hvor de har vist den til ét materiale og derved undgå samlinger. Det er baggrunden for, at huset er sig som holdbare løsninger i forhold til at opnå lang levetid." bygget med ekstruderede teglblokke. Der er ingen tapede samlinger, dampspærren Hvad er det specifikt, der ikke skal vedligeholdes? forskellige materialer. er væk, og vi undgår bevægelser imellem Man slipper først og fremmest for at bekymre sig om husets klimaskærm. Udhængstaget beskytter facader og vinduer Vi oplever, at huset har et fantastisk Hvordan er det at være indenfor i huset? og krager ud over verandaen. Levetidsbetragtningerne går igen indvendigt, hvor lernes egenskaber. Samtidig giver mate- godt og sundt indeklima pga. materia- man ikke skal have malerpenslen frem rialeanvendelsen noget tilbage både udvendigt og indvendigt, hvor skillevægge hvert år." I Danmark er der begrænset erfaring med i teglblokke står eksponerede og blanke. blokmurværk, men kvaliteterne i teglblokken har LETH & GORI kendskab til fra det ikke skal males og behandles, og hvor der Det giver en robusthed i overflader, der traditionelle murede byggeri. Kvaliteter, ikke er lag af filt eller gips. Huset rummer indvendigt en kontrast til er diffusionsåbent i tagfladen. Rigtig godt Vi har haft den særlige udfordring, at det forenklede ydre, som må siges ikke håndværk er også en af forklaringerne projektets økonomi matcher et tilsvarende standardtypehus. Dette er nået i at råbe særlig højt. I husets midte er der på, hvorfor huset lever op til tæthedskravene." en tæt proces og samarbejde med byg- et stort, højt rum, der giver husets kommende generationer plads, udfoldelsesmuligheder og oplevelser mange år frem. Flytter projektet måden, som bygnings- hvor vi bl.a. valgte ikke at gennemføre herre, entreprenører og håndværkere, reglementet læses og opfattes på? en egentlig udbudsproces, men i stedet Hvilket bygningsreglement er huset bygget efter? læggende en forsimpling i husets grund- faste økonomiske rammer. Resultatet er, Ja, det er helt sikkert. Der ligger grund- fastholdt husets kvaliteter ift. bygherrens Huset er opført efter BR lavenergiklasse sten, som udfordrer et byggeri, der bliver at vi for de samme penge kan bygge et 2015 og er testet til at opfylde tæthedskravet i BR 2015 vel og mærke uden geri består af flere og flere materialer, end andre standardtypehuse. Og netop mere og mere komplekst. Moderne byg- hus, der måske lever tre gange længere brug af dampspærre el.lign. i ydervæggene. materialer. Hvis vi kan forsimple bygge- CO 2 -fodaftryk. hvorimod der her ligger en reduktion af dette har betydning for husets samlede Tagkonstruktionen er isoleret med teknikken, vil vi få nye muligheder og et papiruld og ligeledes uden dampspærre. bedre bygget hus, der kan leve længere. I stedet sidder der en dampbremse, så der Vandret snit 1:XX skal starte på at varme op, så vender man energi-urigtig metode, modsat af hvad strømmen og pumper vandet op, der hvor mange tror. Ved naturlig ventilation er man har opbygget det varme vand og på der er ingen varmegenindvinding, og der den måde får man også en større effektivitet ud af det. Så det er grundvandet er absolut ikke naturligt ventileret, kun i opstår et alt for stort energitab. Så huset man bruger. Det er bare mere effektivt et meget beskedent område, som f.eks. at gøre det på denne måde. nogen tagvinduer, der kan åbnes, så man Af hensyn til omgivelserne skal man om sommeren kan få noget varm luft ud kunne dokumentere, at man ikke sænker igennem taget. grundvandet ret langt. Nogen bygninger Desuden ligger bygningen lige op af er følsomme overfor sætninger. Derfor en af de mest befærdede og forurenede er der lavet nogen moniteringsboringer veje i Jylland, så alene på grund af indeklimaet, vil man ikke kunne acceptere, at i området, hvor man følger, hvordan grundvandet forholder sig. man lukker vinduerne op, fordi det ville støje for meget og at forureningen ville Indeklima blive for stor indeni bygningen. Med luftanlæg og kanaler i store dimensioner sikres lavenergi ventilation. tiltag som trelags ruder og tyk isole- Der er desuden brugt traditionelle Atriet er med til at cirkulere luften. ring af taget. Derudover er anvendt Carsten Olsen fra Orbicon, rådgivende ingeniører fortæller om indeklininger, der derved er gjort tyndere. vakuumisolering i facadernes brystmaet: Alt er mekanisk ventileret her i På bygningens tag er placeret 400m 2 huset. Naturlig ventilation er en meget solceller og 20 m 2 solvarmepaneler. KVALIFICERET GENBRUG U Pcycle Houses er en del af et Realdania Byg-projekt, hvor seks huse på kvm er blevet opført til almindelig økonomi og almindelige familier. I Upcycle House har fokus været på at reducere CO2-forbruget i anlægsfasen. Vejen til det færdige byggeri er gået af en lidt anden vej end normalt. Byggeprogram og økonomisk ramme har været primære, men i den kreative proces har vurderinger af potentielle byggematerialers genbrugskvaliteter og CO2-regnskab stået over æstetiske overvejelser. Helt konkret er huset bygget op omkring to 40-fods skibscontainere, der er trukket fra hinanden for at skabe en kvadratisk grundplan. Rummet imellem containerne er et højloftet samlingspunkt indeholdende spise- og køkkenfunktion. Containerne udgør husets øst- og vestfacade med værelser, bad og et væksthus. Tagfladen hæver sig 5 meter mod vest og giver plads til et vindue i tagets lodrette flade. Huset er designet med et minimum af spildplads og gangarealer, og har fra køkken og bryggers direkte adgang til et væksthus. Det ligger østvendt som en integreret del af bygningskroppen. Huset står på punktfundamenter af Upcycle House bygger på ideen om reducere anlægsfasens CO 2 -aftryk. Affaldsprodukter eller ubrugelige materialer er genanvendt i et typehus til den almindelige familie. skruepæle delvist udført i genbrugsstål, Konklusionen er et fald på 86% i forhold facadebeklædningen er sinusplader i til et almindeligt typehus i samme energiklasse. Ved brug af nye materialer ville 95% genbrugsaluminium. Det skiferlignende facademateriale stammer fra den den samlede udledning fra huset være 3,0 amerikanske rum- og bilindustri og er en i stedet for som nu 0,7 sammenlignet biokomposit bestående af genbrugspapir med standartypehusets 5,0. Alt er målt og harpiks, der komprimeres og varmebehandles. Materialet er ikke billigt, men det en besparelse på 40% sammenlignet i kg C02/kvm/år. Procentuelt betyder lever i sin CO2-profil op til byggeriets intentioner. papiruld som isolering. Ved brug af mi- med referencehuset, alene pga. brugen af Ikke alle materialer i Upcycle House neraluld ville Upcycle Houses CO2-profil er specielle genanvendte produkter, ligne standardtypehusets. men ligner og yder som standardbyggematerialer. Eksempler er genanvendte gipsplader og limfri OSB-plader. ud af seks demonstrationshuse, som Real- Upcycle House og Det Murede Hus er to Installationer, armaturer og hvidevarer er dania Byg har opført i Nyborg. nyproducerede. Alle søndage fra 29. juni til 31. august 2014 vil der være åben adgang for offentligheden Ekstern vurdering til alle MiniCO2 huse. For at vurdere, om Upcycle House har levet op til sit byggeprogram, har Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) sammenlignet husets CO2-aftryk med et nybygget standardtypehus og huset selv, hvis det var opført i nye materialer. Satsformat Høj H X B Tværs H X B Sort +1 farve +2 farver 4 farver Vidste du, at annoncer i BYG ses af mere end rådgivere? 1/1 side 270 X /2 side* 270 X /2 side* 132 X /3 side* 270 X Bagside 297 X Dob. side 297 X *1/2 OG 1/3 SIDE KAN IKKE GÅ TIL KANT

6 Nr. Udgivelsesdato Annoncedeadline Tema / Byggerier Farvetillæg: Pr. farve kr Konstruktioner Stål, træ og kompositer samt glas Artillerigården Erhvervsakademi Aarhus VUC Campus Vejle BAU München 2015 Klimaskærm. Facader og tage Gedser Multihal Havkærparken, autismecenter Ungdomsboliger, Aalborg Solafskærmning inde og ude Ventilation og indeklima Ringgården, renovering af Faaborg havnebad og søsportscenter Green Solution House Skole- og institutionsbyggeri Belysning og akustik Valdemarskolen, renovering af Kongehøjskolen Vonsild, nyt plejecenter Hospitalsbyggeri Belysning, vægge og lofter Sølvgades Kaserne, ungdomsboliger Alfa Laval, domicil Bevtoft, nyt biogasanlæg Tilgængelighed + brand/sikring Bobjergcentret, lokaler til genoptræning Vendsyssel Sygehus, renovering DTU Fotonik Særplacering: 10% tillæg (kun 1/1 sider). Indlæg: Løse indlæg efter aftale. Indhent tilbud. Tryk til kant: 10% tillæg. Annonceformat ekskl. beskæring: 297 mm høj x 210 mm bred + 3 mm til beskæring. Trykmateriale: Færdigproduceret digitalt annoncemateriale. Andet materiale efter regning. Annulleringsfrist: For ordrer og annullering af annoncer: 6 uger før udgivelsen. Ved annullering efterfaktureres tidligere tildelt rabat der nu bortfalder. Indrykningsrabat: 2 x 10%, 4 x 15%, 6 x 20% Samme formater inden for 12 måneder. Stillings- og rubrikannoncer Stillings- og rubrikannoncer kr. 23,50 pr. spaltemm. Stillingsannoncer, der er under 260 mm i alt, pålægges et ekspeditionsgebyr på kr spalte 58 mm, 2 spalter 121 mm, 3 spalter 184 mm. Stillingsannoncer på web: kr Indstik og tryksager Format: A4, højformat. Papirkvalitet: 170 gr. Silk. Omfang/farver: 4/8/16 sider, der trykkes i 4+4 CMYK-farver. Færdiggørelse: 4 sider: Renskæres og falses. 8/16 sider: Falses, hæftes og renskæres. Pakkes løst på palle. For stillingsannoncer gælder kortere deadline, ring og hør nærmere. Alle priser er ekskl. moms og produktionsomkostninger stk. Tryk pris Indstikspris 4 sider = ca. 2 1 gr. Kr ,- Porto Kr ,- 8 sider = ca. 42 gr. Kr ,- Porto Kr ,- 16 sider = ca. 85 gr. Kr ,- Porto Kr , stk. 4 sider Kr ,- Porto Kr ,- 8 sider Kr ,- Porto Kr ,- 16 sider Kr ,- Porto Kr , stk. 32 sider Kr ,- Porto Kr ,- Job kan afleveres på følgende hardware: CD-rom (færdigproduceret) Sherpa/cromalin af annoncen skal medfølge, ellers bortfalder farvereklamationsretten. (kun efter aftale). Job kan afleveres i følgende software: InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop. PDF minimum 340 dpi, CMYK stk. 32 sider Kr ,- Porto Kr ,- Ovenstående er priseksempler, indhent tilbud. THE DANISH ARCHITECTURAL PRESS

UPCYCLE HOUSE. Genbrug fra inderst til yderst UDGIVET AF REALDANIA BYG

UPCYCLE HOUSE. Genbrug fra inderst til yderst UDGIVET AF REALDANIA BYG UPCYCLE HOUSE Genbrug fra inderst til yderst UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA UPCYCLE HOUSE Genbrug fra inderst til yderst MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks

Læs mere

Det moderne tanghus på Læsø. Udgivet af Realdania Byg

Det moderne tanghus på Læsø. Udgivet af Realdania Byg Det moderne tanghus på Læsø Udgivet af Realdania Byg FORORD 9 FRA TRADITIONEL TIL TIDSSVARENDE Af arkitekt maa Søren Nielsen, Tegnestuen Vandkunsten Eksperimentet 17 Historien 18 Præfabrikationen 22 Klimapåvirkningen

Læs mere

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer

Læs mere

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Mini-guide til DGNB Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Nordhavn - DGNB præcertifikat, Guld DK-GBC juli 2014 3 Introduktion Green Building Council Denmark (GBC) er en nonprofit organisation,

Læs mere

Mangfoldighed og diversitet.

Mangfoldighed og diversitet. Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer,

Læs mere

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl INDHOLD 03 Forord 04 Det moderne hus er et passivhus 10 Passivhuset er en tysk opfindelse 12 Kan opvarmes med stearinlys 18 Egenskaber ved tunge

Læs mere

Dette års GLASDAG afholdes onsdag den 4. marts 2015 hos Niels Juel Pedersen A/S i Næstved. Se det fulde program på side 26

Dette års GLASDAG afholdes onsdag den 4. marts 2015 hos Niels Juel Pedersen A/S i Næstved. Se det fulde program på side 26 1 2015 Dette års GLASDAG afholdes onsdag den 4. marts 2015 hos Niels Juel Pedersen A/S i Næstved Saint Gobain R&D Nordic Schüco Danmark Dow Corning /Mikkelsen Arkitekter m3 Arkitekter Skandinaviska Glassystem

Læs mere

TUNG OG DEJLIG BETON VÆRDIFULDE KIG SOLIDT FODFÆSTE TIL SCC. byggeløsninger med lavere energibehov, større komfort og bedre totaløkonomi.

TUNG OG DEJLIG BETON VÆRDIFULDE KIG SOLIDT FODFÆSTE TIL SCC. byggeløsninger med lavere energibehov, større komfort og bedre totaløkonomi. TUNG OG DEJLIG BETON byggeløsninger med lavere energibehov, større komfort og bedre totaløkonomi. VÆRDIFULDE KIG nyt elektronmikroskop på DTU styrker betonforskning. SOLIDT FODFÆSTE TIL SCC selvkompakterende

Læs mere

KØBENHAVNS KLIMAKARRÉ. Idékatalog Behovsafdækning og løsninger del 1 og 2 December 2014

KØBENHAVNS KLIMAKARRÉ. Idékatalog Behovsafdækning og løsninger del 1 og 2 December 2014 KØBENHAVNS KLIMAKARRÉ Idékatalog Behovsafdækning og løsninger del 1 og 2 December 2014 INDHOLD Forord 3 Energi 5 Energiproduktion Energibesparelse Synliggørelse af energiforbrug Begrønning 21 Grønne gårdrum

Læs mere

UDGIVET AF REALDANIA BYG KVOTEHUSET. Sætter beboerne i spil

UDGIVET AF REALDANIA BYG KVOTEHUSET. Sætter beboerne i spil UDGIVET AF REALDANIA BYG KVOTEHUSET Sætter beboerne i spil AF BIRGITTE KLEIS KVOTEHUSET Sætter beboerne i spil MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer 5 Balancerede erfaringer 6

Læs mere

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Jannik Jørgensen 7. ARK F2013 KEA Københavns Erhvervsakademi Specialerapport -

Læs mere

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København Projekt nr. 2 ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET

INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET RUMSTORE MODULER FLADE- ELEMENTER CONTAINER- MODULER DIGITAL FABRIKATION 2 INDLEDNING & INDHOLD TIL INSPIRATION OG DIALOG I de senere år har man

Læs mere

NR. 1 BIG, BIGGER, BIGGEST AUTENTISK DESIGN NYT STILRENT LOOK FORÅR 2014 // ET MAGASIN OM DAGSLYS, ENERGI OG DESIGN //

NR. 1 BIG, BIGGER, BIGGEST AUTENTISK DESIGN NYT STILRENT LOOK FORÅR 2014 // ET MAGASIN OM DAGSLYS, ENERGI OG DESIGN // NR. 1 FORÅR 2014 g // ET MAGASIN OM DAGSLYS, ENERGI OG DESIGN // 6 AUTENTISK DESIGN VELFAC Classic vinduer opfylder energikrav og æstetiske behov BIG, BIGGER, BIGGEST Internationalt anerkendte Bjarke Ingels

Læs mere

Sammensætning af årligt elforbrug i parcelhuse og lejligheder. 2000 2007 2015 lav 2015 høj

Sammensætning af årligt elforbrug i parcelhuse og lejligheder. 2000 2007 2015 lav 2015 høj Forsk26 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet November 2009 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Dr. Neergaards Vej 15 2970 Hørsholm Denmark Telefon 45

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Glarmesteri Light Tower. Emporia. Teknologi Energiruder og kondens

Glarmesteri Light Tower. Emporia. Teknologi Energiruder og kondens 3 2013 Glarmesteri Light Tower ARKITEKTUR Emporia Teknologi Energiruder og kondens 2 Arkitektur glas 3 2013 Ministeren, embedsværket, håndværket og rådgiverne Vi skal spare på energien. Der bruges derfor

Læs mere

energiforum På udkig efter det gode samarbejde Nr. 4 / September 2013 Nr. 4 / April 2009

energiforum På udkig efter det gode samarbejde Nr. 4 / September 2013 Nr. 4 / April 2009 Nr. 4 / September 2013 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget.

Læs mere

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 CERTIFICERING AF BÆREDYGTIGHED FREMTIDSSIKRER NYBYGGERI S12 REGION HOVEDSTADEN BLIVER GRØN S16 BORNHOLM ER TEST-Ø FOR HELE EUROPA S20 PRODUCERET

Læs mere

r Kite tens bog ArKiteKtenS Bog 2012

r Kite tens bog ArKiteKtenS Bog 2012 ArKiteKtenS Bog 2012 r Kite A k tens 2012 bog r Kite A k tens 2012 bog 2 Innovation er vejen til vækst Af Jens-Ole Nielsen, direktør Empatico Arkitektens Bog præsenterer 25 modige og innovative leverandører,

Læs mere

Beton. Tema: Miljø. Fremtidens parcelhus. Betonrør af høj kvalitet MILJØ. 2 Maj 2008. Politisk energiaftale udfordrer byggeriet

Beton. Tema: Miljø. Fremtidens parcelhus. Betonrør af høj kvalitet MILJØ. 2 Maj 2008. Politisk energiaftale udfordrer byggeriet Beton 2 Maj 2008 MILJØ Tema: Miljø Politisk energiaftale udfordrer byggeriet Fremtidens parcelhus Kommende energikrav overholdes med letklinkerbeton Betonrør af høj kvalitet Ny analyse dokumenterer meget

Læs mere

Sammenfattende rapport

Sammenfattende rapport Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Af Anne Beim & Hans Kristensen CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Forfattere: Anne Beim, professor,

Læs mere

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Energiforbedring af ældre etageejendomme potentialer og strategi Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Udarbejdet 2007-08 af Lading arkitekter + konsulenter A/S Store

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann Blev de billige boliger bedre? Samlet værk Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Samlet

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

ANHOLT SKOLE. - demonstrationsprojekter efter vugge-til-vugge principper. Carla K. Smink og Søren Kerndrup (red) - 1 -

ANHOLT SKOLE. - demonstrationsprojekter efter vugge-til-vugge principper. Carla K. Smink og Søren Kerndrup (red) - 1 - ANHOLT SKOLE - demonstrationsprojekter efter vugge-til-vugge principper Carla K. Smink og Søren Kerndrup (red) - 1 - - 2 - Anholt Skole demonstrationsprojekter efter vugge-tilvugge principper Carla K.

Læs mere

Der er så billigt ude på landet

Der er så billigt ude på landet FORSK17 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut Juni 2005 Byfornyelse begrænser Statens Byggeforskningsinstitut Danish Building Research Institute Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm Telefon

Læs mere