MEDIAINFORMATION 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDIAINFORMATION 2015"

Transkript

1 BÆREDYGTIGT BYGGERI 2015 BYG er et nyt blad om bæredygtigt byggeri, der udkommer som indstik i Arkitekten. MEDIAINFORMATION 2015 Bæredygtigt Byggeri BÆREDYGTIGT BYGGERI N r. 2, 2014 BÆREDYGTIGT BYGGERI N r. 2, 2014 DET MUREDE HUS AF LETH & GORI UPCYCLE HOUSE Lendager Arkitekter P-HUS PÅ TEGLHOLMEN Arkitema Architects TANGHUSET Vandkunsten VIBEENGSKOLEN ARKITEMA KRYDSTOGTTERMINAL Christensen & co HELENEVEJ Frederiksberg Forsyning m.fl. ROCKWOOL EUROPE 2014 Interview PAKHUSET Lundgaard & Tranberg Arkitekter med Steen Lindby og Klavs K. Jakobsen ORGANISK EL & FUGTRESISTENT SIONSÅBEN AST Kamelen Københavns Kommunes nye miljøcenter Fire sundhedshuse i Nordjylland Hvad er bæredygtigt byggeri? Netværk skaber værdi Certificeringseksempler & miljøvaredeklarationer (EPD) 24/09/ OMSLAG.indd 1 25/06/ BÆREDYGTIGT BYGGERI N r. 3, 2014 BÆREDYGTIGT BYGGERI N r. 0, 2014 BÆREDYGTIGT BYGGERI N R NOVO NORDISK HENNING LARSEN ARCHITECTS LANDSKAB: SLA ENERGITÅRNET Erick van Egeraat HF & VUC FYN Cebra DGNB-STANDARDER KRYDSTOGTTERMINAL ENERGITÅRNET Erick van Egeraat HF & VUC FYN Cebra CHRISTENSEN & CO DGNB-STANDARDER SDU CAMPUS KOLDING HENNING LARSEN ARCHITECTS DSV HOVEDKVARTER PLH Arkitekter DYVEKESKOLEN KANT Arkitekter ENERGIRENOVERING PÅ DAGSORDENEN Lise Mansfeldt Byg September #3 omslag.indd 1 11/09/

2 byg bæredygtigt byggeri BYG September samlet.indd 28 DET NYE BLAD OM BÆREDYGTIG BYGGETEKNIK BYG er et helt ny blad om bæredygtig byggeteknik. Med BYG får læserne indblik i de nyeste tendenser inden for bæredygtige materialer, teknikker og konstruktioner. Men BYG giver også læserne mulighed for selv at være med til at præge bladet. De kan nemlig tippe os om bæredygtige byggerier og løsninger, de synes, vi bør omtale. byg bæredygtigt byggeri TIL C I slutningen af aug Green Building Cou der har betydning f Indendørsbelysning Af Henning Solfeldt, designchef, arkitekt, civilingeniør 1:50 Lodret snit i facade RENOVERING DYVEKESKOLEN D yvekeskolen er opført , tegnet af arkitekterne P. Hougaard Nielsen og C.J. Nørgaard Pedersen. Den var bygget som en stor lidt lukket karré omkring tre gårdhaver og en større skolegård. Skolen havde en relativt stram struktur, der lagde en del bindinger på, hvordan skolen kunne ombygges og renoveres. Der er i projektet ikke bygget nye tilføjelser eller fjernet eksisterende bygninger. Faglokaler og personale- og administrationsfaciliteter var uhensigtsmæssigt placeret. Den stramme struktur præget af lange mørke forbindelsesgange skulle blødes op. Skolen skulle tilpasses en ny struktur og gøres til en firesporet skole for indskoling og mellemtrin samt en hel specialklasserække. I den forbindelse skulle skolen desuden tilpasses en ny profil som Digital Profilskole med fokus på at forberede skolen til digitalt baserede undervisningsformer. Skolen har endvidere vægtet bevægelse og scienceundervisning En folkeskole fra begyndelsen af 70erne er blevet gennemrenoveret og ombygget. Med respekt for den oprindelige arkitektur er skolen blevet opdateret pædagogisk og miljø- og energimæssigt med nogle markante, men indlevede tiltag. Den stramme struktur er blødet op, der er ryddet op i en uhensigtsmæssig plan, dagslyset er lukket ind og adgangen til omgivelserne er forbedret. Fotos: Jens M. Lindhe. højt. Adgang til udendørsarealerne var ligeledes prioriteret højt. Byggeteknisk var skolen i god form og det flade built-up tag skulle kun i mindre grad repareres og efterisoleres. Facaderne i kalksandsten er renset og træværk og vinduer malet i den oprindelige farve sort. Alle ruder er skiftet til nye energiruder. Ventilationsanlægget er forbedret og alle toiletter er udskiftet. For en mere rationel struktur har man samlet faglokaler for sløjd, håndarbejde og billedkunst i nordfløjen. Personaleog administrationsfacailiteter er samlet centralt i strukturen og tilknytning hertil er et nyt fællesområde med dobbelthøjt auditorium. Nordfløjens faglokaler har fået nye, større vinduer mod den store gård. Det har ud over forbedrede dagslysforhold betydet bedre isolering. Alle basislokaler har fået adgang til det fri. Lokalerne er renoverede med gips akustiklofter og vægmonterede akustikpaneler samt nye belysningsarmaturer med dagslysstyring. Ved skolens sydfløj er etableret en såkaldt læringsterrasse, der kobler specialklasserne samt natur/teknik og hjemkundskab til de grønne arealer. Terrassen kan inddrages i undervisningen. De lange, mørke forbindelsesgange er brudt op med ovenlyshatte, der trækker dagslys ned og giver rum til gruppearbejde. Lukkede pladedøre er skiftet ud med glasdøre med print, over dørene er indsat glaspartier for bedre dagslysfordeling. De kvaliteter, der vurd DGNB, har som bekendt a delige tre bæredygtigh Brundtland-rapporten ( økonomisk og social bæ og i den aktuelle certifice de med vurdering af te ces-kvaliteter i byområ bæredygtige hovedområ de første fires vedkomm 22,5% i den samlede vur med 10%. Hovedområdernes indho De fem hovedområder er vedkriterier, som igen er u sammen 188 underkriterie parametre til vurdering af liteter. Miljø Den miljømæssige kvalit områdets belastning af b lokale omgivelser bliver m 11 kriterier i vurderingen tet indbefatter bl.a. livsc for CO 2 og andre emission af vand og jord, et attrak mikroklima samt mulig artsmangfoldighed og sa af biotoper. Hertil komm ring af vedvarende ener samt lokal fødevareprod ban farming. Kriterier i miljømæssig k 01 Livscyklusvurdering 02 Vand- og jordbeskytte 03 Bymæssigt mikroklima 04 Artsmangfoldighed 05 Ydre miljøpåvirkninge 06 Arealressourcer 07 Energiforbrug og vedv 08 Energieffektiv arealdis 09 Materialeforbrug og jo 10 Lokal fødevareprodukt 11 Vandbalance Formålet med at indbygge belysning i loftets ventilationsenheder var at begrænse den visuelle uro, som mange forskellige tekniske komponenter ofte skaber i kontorbyggeriers nedsænkede lofter. Vi havde et ønske om, at lofterne fremstod som enkle flader. I mellemrummet mellem ventilationsenhedens to kølebafler er der plads til at integrere belysning, og da den optimale afstand mellem ventilationsenhederne også var passende i forhold til placering af almen belysning, valgte vi at kombinere ventilation og belysning over arbejdsstationerne. LumiLine var på det tidspunkt netop udviklet som specialarmatur på prototypestadie i samarbejde med Philips. Ideen var at udnytte nøjagtig samme LED-teknologi og afskærmning, som anvendes i pendelarmaturet LumiStone, og vi ønskede at loftsarmaturet blev et indbygningsarmatur med et familiært design til pendelarmaturet. Da dets afrundede ender havde slægtsskab til DSV-bygningens runde udvendige hjørner og de buede balkonforkanter, syntes vi at løsningen var velegnet i DSV. Pga. armaturets lave indbygningshøjde var der plads nok til det i ventilationsenheden. Afhængig af ventilationsenhedens længde var der plads til to eller tre armaturer placeret i centerlinjen. Armaturet har fire blændfri lysåbninger og yder i alt lm ved et forbrug på 10W. Vi har valgt farvetemperatur K. Armaturerne er installeret med en fælles driver for de to eller tre armaturer i hver ventilationsenhed. I DSV indgår der i alt ca styk loftsarmaturer og ca. 90 styk pendelarmaturer. Der er etableret dagslysstyring i kontorarealer og størstedelen af bygningen i øvrigt, og lyset reguleres trinløst op og ned i takt med dagslysindfaldet. Der er endvidere etableret zoneinddelt lysstyring med tilstedeværelsessensorer i kombination med dagslysstyringen. BYG er det første fagblad, der henvender sig til alle byggeriets parter Med BYG kan du ramme bredt BYGs læsergruppe er meget bred. Faktisk er BYG det første fagblad, der henvender sig til alle byggeriets parter. Det betyder, at du kan ramme mange forskellige fagfolk med dine annoncer. Blandt vores læsere finder du både arkitekter MAA, indretningsarkitekter MDD, konstruktører, bygherrer, entreprenører, bygningsingeniører, bygherrerådgivere, investorer, ejendomsadministratorer, boligselskaber, banker, kreditselskaber, investeringsselskaber og kommuner. Følgende organisationer bakker op om BYG-initiativet. Derfor får deres medlemmer fagbladet tilsendt gratis og uforpligtende: IDA-byg Dansk Byggeri Bygherreforeningen Arkitektforbundet Akademisk Arkitektforening Danske Arkitektvirksomheder Økonomi Den økonomiske kvalitet byområdet skaber mest m at denne værdi sikres ge dets levetid. Dette sker b

3 byg bæredygtigt byggeri byg bæredygtigt byggeri Bæredygtigt Byggeri #2.indd 28 25/06/ /09/ BYG September samlet.indd 29 09/09/ Bæredygtigt Byggeri #2.indd 29 25/06/ byg bæredygtigt byggeri det Moderne Tanghus bliver tang brugt på tre måder: som isolering, som indvendig polstret beklædning og som udvendig synlig beklædning. Huset følger i sin traditionelle udformning en lokal byggetradition og rummer et stort centralt op- frembringer krumme former med en blød end der udledt i produktion og transport Polstringsteknikken er akustisk effektiv og at der er akkumuleret mere CO 2 i huset, holdsrum med loftshøjde til kip og værelser i begge gavle. To toiletter er placeret gere populær til møbelpolstring, hvor åleringsevne på 45 mw/mk,. 120 mm tan- lysfordeling. Polstringsteknikken var tidli- af byggematerialer. Ålegræs har en isole- mellem opholdsrummet og værelserne. græsset anvendtes som fyld i madrasser. gisolering modsvarer 100 mm moderne Huset er konstrueret af præfabrikerede moduler i et træskelet. Træskelet- samlede produktionstid og byggeomkost- Ålegræs er velegnet som isolering, Præfabrikationen har nedbragt den mineraluld. tet er opført på punktfundamenter for ningerne og derved muliggjort kostbar arbejdskraft til at tænge ålegræsset. Præfa- eller insektangreb, skærmer mod støj fordi det ikke er modtageligt for svampeat minimere forbruget af beton og stål til armering. Dertil egner punktfundamentet brikationen har samtidig sikret tætheden og har en høj varmelagringskapacitet. sig godt til et fugtigt miljø. i de enkelte elementer. Samlingerne er Ålegræs er hygroidt, dvs. det opsuger og Træmodulerne er fyldt med tørret udført med folie, hvorved elementerne er afgiver fugt, som stabiliserer indeklimaet. tang, der udgør isoleringen. Det tørre ålegræs doseres og lægges løst, men jævnt Det moderne tanghus er et fritidshus, regn, derfor har Læsøs traditionelt byg- tapet sammen på indvendig side. Tangen er ikke god til at beskytte mod fordelt i modulet for at sikre den rette isoleringsværdi. Til den synlige beklædning årsbolig. Huset er tæt og kraftigt isoleret nende tage. I Det Moderne Tanghus eli- men lever op til energikravene for en helgede tanghuse metertykke svampelig- af tag og facade er udviklet en metode til og derudover forsynet med et højteknologisk ventilationsanlæg med varmegen- giver i samspil med fastgørelsen af tangen minerer et nutidigt undertag problemet og at tøjle tangen. Ålegræsset er stoppet i ruser, strikket af brunt uldgarn. Strikning vinding. Da huset er placeret i et område i strikkede ruser et mere stramt og moderne udtryk. og stopning er udført som håndarbejde. uden fjernvarme, anvendes varmepumpe, Den udvendige beklædning er monteret som opvarmer vand med varmen fra luften. Effektiviteten er typisk dårligere end gange mere end et stråtag. Efterspørgs- I dag koster et tangtag omtrent 2,5 i rammer af lærketræ med 15 ruser af ålegræs. På taget bindes endnu større jordvarmanlæg, men anlægsudgifterne er len hos de to tilbageværende producenter tangruser på granrafter, der kan fastgøres til taglægter. mindre opvarmningsbehov. ålegræs vil medføre faldende priser. Det til gengæld lavere og relevant i huse med er derfor ikke stor. Flere aftagere af tørret De indvendige væg- og loftselementer Moderne Tanghus har som pilotprojekt er ikke skruet fast, men klikket på plads Ålegræs som isoleringsmateriale. afprøvet moderne hjælpemiddelteknikker i en speciel detaljeløsning. Loftelementerne ved ovenlys og kip er fyldt med og binder således CO 2 i store mængder. det tørrede tang sænkes først, når produ- Ålegræsset består i hovedsagen af kulstof for at nedbringe arbejdstimerne. Prisen på tang og polstret med et lyst tekstil i hør. Brugen af organiske materialer betyder, centerne udvides og øges i omsætning byg bæredygtigt byggeri Bæredygtigt Byggeri #2.indd 22 25/06/ Beklædning af genbrugte lagener Termisk massevæg af plastdunke Fliser af genbrugsglas Korkgulv af afskårne champagnepropper Vinduer med genbrugt glas 23 Showroom ÅrhuS Bæredygtigt Byggeri #2.indd 23 25/06/ Sinusplader af genbrugsaluminium 45 x 195 mm træåser i genbrugstræ Facadebeklædning af presset genrbugspapir Ø 60 søjler i genbrugsaluminium Planker i genbrugsplastik og trægranulat Sternkant af presset genbrugspapir Genbrugte vinduespartier Isolering mod terræn af glasskumsgranulat Reglar af spånplader af affaldstræ Showroom København CarlSberg byen Bordplade af brugte gulvbrædder Genbrugte køkkenelementer Genbrugte mursten Genbrugsgips af genindvundet- og industrigips Limfri OSB-plader af genbrugstræ 45 x 95 mm strøer i genbrugstræ 40-fods high-cube fragtcontainer Isolering af genbrugt granuleret flamingo Sokkel af tidligere skøjtebane Punktfundament af genbrugte skruepæle Snit C-C. Vandet i Polli-Brick-væggen opvarmes af solen og fungerer derved som termisk masse til opvarming af huset ved passiv solenergi. Muligheden for at åbne glaspartier mod øst, vest og i fællesrummet tillader naturlig ventilation. BYG September samlet.indd 11 09/09/ Redaktion Marie Sofie Larsen, MAA Rådgiverpanel Graves Simonsen, Bygherreforeningen Kurt Emil Eriksen, IDA-BYG og VELUX A/S Christine Larsen, InnoBYG, Teknologisk Institut Mikael Koch, DANSKE ARK og Green Building Council Lasse Lind, GXN, Green Innovation in Architecture, konsulent BYG kan tages frem igen og igen. Det øger sandsynligheden for, at dine annoncer bliver set. M FACADETEGL PÅ TAGFLADEN ian Tarp Lund er Lundgaard & Tranbergs kon- som sit grundmodul. For enden af Langelinie i København ligger Pakhuset, der har rødt tegl struktør og byggepladsansvarlig på Pakhuset. Hun ridser i korte træk tankerne bag bygningens murværk op: Murstenen er en standardsten, der er duer. På grund af murens tilbagetrækning Til at starte med var ideen at opføre valgt på baggrund af mange forsøg, hvor er der flere steder i tagfladen 60 mm s en fuldmuret bygning. Det viste sig at det blev tilstræbt, at bygningen i sin fremspring. kræve murtykkelser på op til en halv meter. Der blev udarbejdet statiske beregnin- pakhuse. Det samme gælder vinduernes den skrå murflade sidder de skråt. Det materialitet tager karakter af områdets I kvistene er vinduerne lodrette, og i ger på, om et antal søjler ville muliggøre placeringer og størrelser. Kvisthusene skyldes, at der er anvendt den samme fuldmuringen, men i sidste ende viste en mimer gamle hejseluger, og de mindste type sten i hhv. den lodrette og skrå facadedel for at understrege, at det er tegl- løsning med et råhus opført i betonelementer sig som det mest rationelle i forhusenes lofter. stenen, der er grundmodulet for Pakhuset. vinduestyper refererer til luger fra pakhold til kvadratmeterantallet. Teglstenen har en underspillet farvetone for ikke at dominere facadeudtryk- Murkronen er placeret i maksimal højde Det har den konsekvens, at store dele af pakhusets facade er ophængt murværk. ket. Vinduesplaceringen kræver en rolig i forhold til lokalplanen, så Pakhuset følger de øvrige bygninger på Langelinie. Ønsket om et facadeudtryk præget af tilfældigt placerede vinduer udfordrede sta- bidrager til. Kvistene er højere, men dem er der givet baggrund, som forbandt og en mørk fuge tikken, så der er gjort brug af murkonsoller. Ved de vandrette dilatationer er der duesfalse er trukket 30 mm frem. Tagfladen er holdt fri for diverse tekni- Vinduerne passer ind i forbandtet. Vin- dispensation til, fordi de sidder enkeltvis. monteret konsoljern for at bære muren For hver vinduestype er der to typer ske installationer. Ventilation og køling er ovenover. sålbænke og overliggere for at få dem til stillet i kælderen. Det var mest rationelt De største vinduespartier sidder højt at gå op med enten en hel eller halv sten, at belægge tagfladen med tagpap, om end og bringer dagslys dybt ind i bygningen. så de kan indpasses usynligt i forbandtet. vi gerne ville mure den. Det var dog for Andre og mindre vinduer er placeret lavere som supplement til de store vinduer. Teglen går med op i tagfladen for at give last, ligesom det byggeteknisk ville have omkostningstungt primært pga. den store Det giver et behageligt arbejdslys og sørger samtidig for, at man stort set over- Principperne for facaden gentages i fuger i tagfladen. Opsamlingen og afled- bygningen et monolitisk udtryk. været en udfordring med de vandrette alt i bygningen kan se himmel og hav på tutioner den og skrå servicetilbud, mur. F.eks. muligheden gentages vinduesfalsenes i det 30 offentlige mm fremspring rum, tryg- ved alle vin- kvalitet, indre kommunal kerner. deltagelse, projekt- bl.a. inddragelse, ningen af regnvand sikring af sker arkitektonisk i rør i bygningens samme tid. for ophold NY MINI-GUIDE hed, tilgængelighed og støjdæmpning. ledelse, markedsføring og procedure til Hertil kommer fleksibilitet over for sikring af de bæredygtige kvaliteter, efter tilpasning til byområdets fremtidige at byområderne er realiseret. ERTIFICERING AF BYOMRÅDER liv, integration i den omkringliggende Bevægelige rammer med ust udkom den seneste af en række mini-guider til DGNB-certificeringer, som GBC by samt anvendelsen af eksisterende Kriterier i proceskvalitet: selvstrammende tekstildug ncil Denmark har under udgivelse. Den nye guide giver et indblik i, hvilke kriterier strukturer i området både i form af 38 Inddragelse Sejlhuset, Ørestaden bygninger, landskab og identitet. 39 Udvikling af det bymæssige hovedgreb or et byområdes samlede bæredygtighed. København Kriterier i social kvalitet: 40 Integreret planlægning Tegnestuen Vandkunsten 16 Social og funktionel mangfoldighed 41 Kommunal deltagelse 17 Social og kommerciel infrastruktur 42 Ledelse eres gennem 18 Tryghed 43 Byggeplads og byggeproces fsæt i de oprinedsaspekter i 20 Støjdæmpning 45 Monitorering og fastholdelse 19 Byliv 44 Markedsføring miljømæssig, 21 Udbud af friarealer redygtighed), 22 Tilgængelighed Tilpasningen til danske forhold ring suppleres 23 Fleksibilitet Oversættelsen af standarden til dansk kniske og proder. Disse fem 25 Bymæssig formgivning nomiafsnittet er blevet ændret en del, 24 Bymæssig integration har krævet megen tilpasning. Især øko- der vægtes for 26 Brug af eksisterende strukturer bl.a. med hensyn til punkt 13, de finansielle virkninger i kommunen, og det har ende med hver 27 Kunst i det offentlige rum dering, proces været nødvendigt at indføre kriterier for Teknik landskabets ruhed i forbindelse med Den tekniske kvalitet sikrer, at byområdets fysiske rammer er robuste og er også oplevet modstridende interes- punkt 03, Bymæssigt mikroklima. Der ld opdelt i 45 honderopdelt i til- drift byder på. Vurderingen baseres og byliv, og hvordan skal man vurdere kan løse de udfordringer, hverdagens ser, fx mellem lastbiladgang til butikker r med relevante på 10 kriterier, herunder byområdets parkering ved boligen? Positivt eller negativt? Punkt 22, Tilgængelighed, er helt de enkelte kvaet sikrer, at byhold. Yderligere vurderes byområdets Bymæssig formgivning. I lyset af de se- energiforsyning, effektiv håndtering af affald, sikker og oplevelsesrig omskrevet, og punkt 25 hed oprindeligt håndtering af regnvand samt konkret Urban design i stedet har det fået en fokus på fremtidig drift og vedlige- mere præcis formulering med udtrykket åde globale og samlede trafik- og mobilitetsplan, der neste års gentagne oversvømmelser har indst mulig. De også indbefatter offentlig transport, punkt 30, Regnvandshåndtering, i øvrigt af denne kvaliyklusvurdering cyklisme og fodgængere. fået en højere score end tidligere. er, beskyttelse Kriterier i teknisk kvalitet: Certificeringsprocessen tivt bymæssigt 28 Energiforsyning Denne proces må nødvendigvis have en hed for en høj 29 Affaldshåndtering anden karakter, end når der er tale om mmenkædning 30 Regnvandshåndtering bygninger. er også vurdegi, jordbalance teknologi Et bybygningsprojekt starter således med 31 Informations- og kommunikations- uktion eller urvalitet: 35 Offentlig transport Næste trin er en midtvejscertificering, 32 Drift og vedligehold en præcertificering, når masterplan og 33 Trafik og mobilitet målsætning foreligger. En sådan certificering gælder i tre år. 34 Motoriseret transport 36 Cyklisme når minimum 25% af infrastrukturen eller kontrakterne er realiseret. Denne gæl- lse 37 Fodgængere der i fem år. Proces Endelig opnås endelig certificering, r Byområdets proceskvalitet vægter, at når minimum 75% af bygninger, offentlige anlæg og veje er realiseret. der sker en inddragelse af interessenter, der skaber ejerskab til planlæg- Denne certificering er ikke tidsbegræn- arende energi en realistisk balance mellem efterspørgslen i markedet og de omkostninger, der er 12 Levetidsomkostninger ningen af byområdet, og at de bedste set. Kriterier i økonomisk kvalitet: ponering rdbalance forbundet med etablering og drift af byområdet. Konkret vurderes kvaliteten ud 14 Lokaløkonomisk stabilitet ret tværfagligt miljø. Vurderingen sker 13 Finansielle virkninger i kommunen løsninger findes gennem et organise- ion fra fire kriterier, omfattende levetidsomkostninger, stabilitet og forudsigelighed i mål at fremme en god og demokratisk Gl. Kongevej 3 15 Arealudnyttelse gennem otte kriterier, der har til for- den værdi, der skabes, samt hvor effektivt Social proces omkring udvikling af det nye DK-1610 København V sigter mod, at arealet udnyttes. Yderligere vurderes byområdets finansielle virkning på kommu- mangfoldigt og inkluderende byliv. Der kus på en metodisk åben tilgang til ud- Byområdets sociale kvalitet sikrer bl.a. et byområde, samtidig med at der er fo ulig værdi, og nnem byområl.a. ved at opnå sociale kvalitet, bl.a. nærheden til insti- greb. Hovedemner for vurderingen er nen og den omkringliggende by og region. indgår 12 kriterier i vurderingen af den vikling af det byplanmæssige hoved- DYNAMISKE FACADER KVALIFICERET GENBRUG U Pcycle Houses er en del af et Realdania Byg-projekt, hvor seks huse på kvm er blevet opført til almindelig økonomi og almindelige familier. I Upcycle House har fokus været på at reducere CO2-forbruget i anlægsfasen. Vejen til det færdige byggeri er gået af en lidt anden vej end normalt. Byggeprogram og økonomisk ramme har været primære, men i den kreative proces har vurderinger af potentielle byggematerialers genbrugskvaliteter og CO2-regnskab stået over æstetiske overvejelser. Helt konkret er huset bygget op omkring to 40-fods skibscontainere, der er trukket fra hinanden for at skabe en kvadratisk grundplan. Rummet imellem containerne er et højloftet samlingspunkt indeholdende spise- og køkkenfunktion. Containerne udgør husets øst- og vestfacade med værelser, bad og et væksthus. Tagfladen hæver sig 5 meter mod vest og giver plads til et vindue i tagets lodrette flade. Huset er designet med et minimum af spildplads og gangarealer, og har fra køkken og bryggers direkte adgang til et væksthus. Det ligger østvendt som en integreret del af bygningskroppen. Huset står på punktfundamenter af I skruepæle delvist udført i genbrugsstål, facadebeklædningen er sinusplader i 95% genbrugsaluminium. Det skiferlignende facademateriale stammer fra den amerikanske rum- og bilindustri og er en biokomposit bestående af genbrugspapir og harpiks, der komprimeres og varmebehandles. Materialet er ikke billigt, men lever i sin CO2-profil op til byggeriets intentioner. Ikke alle materialer i Upcycle House er specielle genanvendte produkter, men ligner og yder som standardbyggematerialer. Eksempler er genanvendte gipsplader og limfri OSB-plader. Installationer, armaturer og hvidevarer er nyproducerede. Ekstern vurdering For at vurdere, om Upcycle House har levet op til sit byggeprogram, har Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) sammenlignet husets CO2-aftryk med et nybygget standardtypehus og huset selv, hvis det var opført i nye materialer. ET MODERNE TANGHUS Upcycle House bygger på ideen om reducere anlægsfasens CO 2 -aftryk. Affaldsprodukter eller ubrugelige materialer er genanvendt i et typehus til den almindelige familie. Konklusionen er et fald på 86% i forhold til et almindeligt typehus i samme energiklasse. Ved brug af nye materialer ville den samlede udledning fra huset være 3,0 i stedet for som nu 0,7 sammenlignet med standartypehusets 5,0. Alt er målt i kg C02/kvm/år. Procentuelt betyder det en besparelse på 40% sammenlignet med referencehuset, alene pga. brugen af papiruld som isolering. Ved brug af mineraluld ville Upcycle Houses CO2-profil ligne standardtypehusets. Upcycle House og Det Murede Hus er to ud af seks demonstrationshuse, som Realdania Byg har opført i Nyborg. Alle søndage fra 29. juni til 31. august 2014 vil der være åben adgang for offentligheden til alle MiniCO2 huse. Det Moderne Tanghus på Læsø er beklædt med ålegræs fra top til tå. Huset er opført for at undersøge tangs potentiale som isoleringsmateriale. Dekorativ belysning BLIV INSPIRERET HOS LIGHTYEARS Book et møde med vores konsulent i Århus eller København Oplev den samlede lampekollektion Få kvalificeret rådgivning Mulighed for at medbringe bygherre/kunde Showroom Århus: Gitte Nielsen, mob , Showroom København: Birthe Hansen, mob , besøg for produktinspiration, projektreferencer og teknisk materiale Annoncér i professionelle rammer BYG har et professionelt fagpanel tilknyttet, der rummer alle byggeriets parter. Både producenter, bygherrer, arkitekter, ingeniører, entreprenører og Building Green Council er repræsenteret. De bidrager hver især med viden og ideer, der perspektiverer arkitektur og byggeri. Samtidig er de garanter for, at indholdet i BYG både er relevant, aktuelt og professionelt brugbart. Vær med i front Det er BYGs ambition at være helt i front, ikke mindst når det gælder indhold. BYG byder blandt andet læserne på korte og præcise beskrivelser af projekter, materialer og tilgange og giver dem indblik i tankerne bag. I lidt længere interview tager vi aktuelle emner op og diskuterer dem ud fra bæredygtige, teoretiske, økonomiske og innovative tilgange. Bæredygtighed er mange ting, afhængigt af om det er bygherren, arkitekten eller forskeren, du spørger. Men deres viden og input er tilsammen med til at sikre, at vi kan levere et blad af høj faglig kvalitet. Øget sandsynlighed for respons Detaljetegninger og tekniske løsninger er et andet område, BYG stiller skarpt på. Dermed kan læserne tage bladet frem igen og igen og bruge det i forbindelse med deres egne projekter. Det øger sandsynligheden for, at de ser og reagerer på din virksomheds annoncer.

4 16-25 Bæredygtigt Byggeri #2.indd 16 25/06/ Bæredygtigt Byggeri #2.indd 17 25/06/ Få din virksomheds historie i BYG Du har mulighed for at få din virksomheds historie eller en produktbeskrivelse med i BYG. Det gør du ved at købe et såkaldt inserat. Når du køber et inserat, følger der en redaktør med sammen med annoncepladsen. På den måde sikrer vi, at det faglige og stilistiske niveau bliver tilpasset til BYGs læsere og dermed fanger deres interesse /1 side i farver Kr Format: 260 x 177,5 mm Inkl. redaktør 3 timer samt grafisk opsætning (med kundens billeder/grafik). 1/1 side i farver Kr Format: 260 x 177,5 mm Inkl. redaktør 3 timer samt grafisk opsætning (med kundens billeder/grafik). 2/3 side i farver Kr Format: 172 x 177,5 mm Inkl. redaktør 2 timer samt grafisk opsætning (med kundens billeder/grafik). 1/3 side i farver 2/3 side i farver Kr Kr Format: 172 x 177,5 mm Format: 84 Inkl. x 177,5 redaktør mm 2 timer samt grafisk Inkl. redaktør opsætning 1 time (med kundens billeder/ samt grafisk opsætning grafik). (med kundens billeder/grafik). BYG Bæredygtigt Byggeri BÆREDYGTIGE OVENLYS OG TAGE Redaktion Henrik Schafranek Knudsen Ansvarshavende redaktør Da ovenlys- og glastagsproducenten Vitral skulle udvikle deres nye glastagssystem, ville de være sikre på, at de læste markedet helt rigtigt, og valgte derfor at gå i direkte dialog med arkitekterne for at høre deres ønsker til fremtidens nye glastag. Vitrals adm. direktør, Christian Bech, fortæller: Vi gik ud i en stor undersøgelse og spurgte arkitekterne: Hvad er det egentlig, I vil have? Svaret var bl.a., at systemet skulle have større paneler med så stort et lysindfald som muligt, være totalt designfleksibelt og frem for alt endnu mere bæredygtigt. Efter en udfordrende udviklingsproces har virksomheden nu lanceret det nye glastagssystem A98, med reference til materialet, som er aluminium, og til vinduesprofilens lave højde, som kun er 98 mm. Christian Bech: Med en U-værdi på bare 0,79 W/m 2 K for et færdigsamlet panel og 0,5 W/m 2 K for selve ruden, mener vi med A98 at have skabt lidt af en bæredygtig revolution. Og til dem, der gerne vil bruge glastaget som et aktivt energiproducerende element, tilbyder vi at integrere solceller i glaspanelerne. Virksomheden har været ambitiøs både med hensyn til produktets dimensioner og designfleksibilitet. Derfor kan panelarealet udvides til helt op til 3 m 2 (B: 1,2 m og H: 3,5 m). Derudover er oplukkemekanismen i A98 skjult i panelets Redaktør INFO karm, og som noget helt nyt er åbningsmotorerne også integrerede i panelerne. Endelig kan produktet leveres i mange forskellige faconer som skrålys, rytterlys og pyramider, men kan også monteres lodret. A98 er testet, produceret og samlet på Vitrals ISO-certificerede fabrik i Litauen og har opnået alle gængse certificeringer, herunder CE-mærkning iht. DS/EN Produktet opfylder kravene til BR A98 er fremstillet med dobbelte pakningsplaner, hvilket medfører total vandtæthed selv under ekstreme vejrforhold. Alle materialer er genanvendelige. Vi registrerer for tiden en næsten eksplosiv interesse for bæredygtigt indeklima med naturligt lys, siger Christian Bech. Vores glastagssystemer ligger som nogle af de mest downloadede produkter på BIMobject.com i disse måneder. Det synes vi taler for sig selv. BÆREDYGTIG BÅDUDLEJNING PÅ ISLANDS BRYGGE GoBoat er et nyt sejlerinitiativ på Islands Brygge, der giver københavnere og turister mulighed for at 1/3 side i farver Kr Format: 84 x 177,5 mm udforske hovedstadens havneområder i bæredygtige både, der drives lydløst af solcelledrevne batterier, skabt til social sommersejlads med familie og venner. og som er Bag projektet Annoncer Carl Kai Rand delvist fremstillet solenergi Fordeling fra af Inkl. oplag redaktør 1 time samt grafisk GoBoat står iværksætterne Anders Mørck, Rhode Island School of Design. Bådene er og Kasper Højer Romme. Drømmen har været af genbrugsplast, og motorens batteri drives af at udvikle et bæredygtigt og socialt drevne joller, larmende jetski og Morten Man Herforth skal kunne bevæge sig rundt opsætning (med kundens billeder/ alternativt til benzin- udlejningsterminalens solcelletag, der er udviklet af Gaia store kanalrundfartsbåde. Solar. Det norske træfirma Kebony har leveret smukt, bæredygtigt i de mange fascinerende træ til såvel bådene som terminalen og flydebroen, afkroge af havnen uden at have sejlererfaring og uden at der ligger på Islands Brygge mellem Langebro og Havnebadet. blive forstyrret af larm og udstødning fra en spruttende salgschef motor. GoBoats miljøvenlige, dansk designede både har Arkitekter MAA plads til otte personer omkring et træbord. Bådene er tegnet INFO grafik) af Carl Kai Rand, arkitekt MAA og uddannet båddesigner fra og Telefon Mobil +45 LYDREGULERENDE Indretningsarkitekter MDD 161 HELGLASELEMENTER Ingeniører IDA Byg Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg er blevet renoveret og udbygget til nu at omfatte m 2 og 115 værelser. Hotellets unikke beliggenhed, direkte i vandkanten og med udsigt til Storebælt og broen, gjorde det naturligt at anvende store vinduespartier for at trække lys og udsyn så langt ind i bygningen som muligt. Derfor er vægadskillelser i mødelokaler Lone Andersen og i konferencesalen udført som mobile fuldglaselementer fra Habila med høj lydreduktion og indbyggede persienner. produktionsstyring Ud over at forbedre indeklimaet og det akustiske miljø giver Bygherreforeningen 112 elementerne også en bedre arealudnyttelse. Det har betydning for driftsomkostningerne og reducerer energiforbrug (+45) 32 og miljøbelastning NB: Tegnestuen 69har projekteret, og byggeriet er udført efter BR 2015-krav. INFO og Administratorer (fast ejendom) Annoncelevering: og Boligselskaber 317 Udgiver Arkitektens Forlag Bæredygtigt Byggeri Virksomheder omsætning Pasteursvej 14, 4. tv. (6. etage) udkommer fire gange årligt over 1 mia 752 Kontakt os, og få en god løsning 1799 København V som indstik i Arkitekten (+45) Kommuner, Byg/ Teknik 95 BYG udkommer seks gange om året som indstik i Arkitekten og har et oplag Sanne Wall-Gremstrup, på eksemplarer. direktør Entreprenører, Har du lyst til at høre mere om dine muligheder for at annoncere i mere BYG, end 20 ansatte 442 er du velkommen til at kontakte: BYG Bæredygtigt Byggeri udkommer seks gange om året i et oplag på Morten Herforth, salgschef Mobil Lone Andersen, salgssekretær på telefon , BYG PROSP PRINT.indd 4 24/02/ Så finder vi en god løsning til dig og din virksomhed. THE DANISH ARCHITECTURAL PRESS

5 byg bæredygtigt byggeri byg bæredygtigt byggeri byg bæredygtigt byggeri Beklædning af genbrugte lagener Termisk massevæg af plastdunke Fliser af genbrugsglas Korkgulv af afskårne champagnepropper Vinduer med genbrugt glas Sinusplader af genbrugsaluminium 45 x 195 mm træåser i genbrugstræ Facadebeklædning af presset genrbugspapir Ø 60 søjler i genbrugsaluminium Planker i genbrugsplastik og trægranulat Sternkant af presset genbrugspapir Genbrugte vinduespartier Isolering mod terræn af glasskumsgranulat Reglar af spånplader af affaldstræ Bordplade af brugte gulvbrædder Genbrugte køkkenelementer Genbrugte mursten Genbrugsgips af genindvundet- og industrigips Limfri OSB-plader af genbrugstræ 45 x 95 mm strøer i genbrugstræ 40-fods high-cube fragtcontainer Isolering af genbrugt granuleret flamingo Sokkel af tidligere skøjtebane Punktfundament af genbrugte skruepæle Snit C-C. Vandet i Polli-Brick-væggen opvarmes af solen og fungerer derved som termisk masse til opvarming af huset ved passiv solenergi. Muligheden for at åbne glaspartier mod øst, vest og i fællesrummet tillader naturlig ventilation. BÆREDYGTIGT BYGGERI 2015 MEDIAIN FORMATION 2015 BÆREDYGTIGT BYGGERI N R SDU CAMPUS KOLDING HENNING LARSEN ARCHITECTS DSV HOVEDKVARTER PLH Arkitekter DYVEKESKOLEN KANT Arkitekter ENERGIRENOVERING PÅ DAGSORDENEN Lise Mansfeldt I ET HUS DER IKKE STÅR HVIDT I HVIDT Nyborg på Fyn har Realdania Byg finansieret en række huse, der hver har sin særlige tilgang til det at bygge bæredygtigt. Det Murede Hus er et af to såkaldt vedligeholdelsesfrie huse, der er tegnet med udgangspunkt i lang materialelevetid. Arkitekt og medejer af tegnestuen, Karsten Gori fortæller: Det Vedligeholdelsesfri Hus er bygget i ét materiale. Ydervæggene er opført som homogene mure, flettet sammen af teglblokke og mursten. Muren er massiv tegl uden isolering og er bygget op ved at flette isolerende teglblokke i bagmuren med normale teglsten i formuren. Fletværket mures på samme måde som i et klassisk krydsforbandt, hvorved man opnår en fuldstændig vindog laststabil konstruktion. Teglmuren opfylder gældende krav til energi og tæthed, samtidig med at man får en ydervægskonstruktion, der kan ånde og lagre og afgive varme i takt med skiftende udendørstemperaturer. Han fortsætter: Vi gennemførte tidligt i processen og i samarbejde med bygherre, ingeniør og entreprenør en integreret levetids-designproces, hvor der blev taget en række passive arkitektoniske beslutninger for at sikre konstruktionernes robusthed og maksimere husets levetid: Et meget stort udhængstag be- Arkitekterne LETH & GORI står bag Det Murede Hus, der undersøger, hvad levetid og vedligehold betyder for bæredygtigheden. Miniinterview v. Henrik Schafranek skytter husets facader og vinduer, samtidig med at det overdækker en veranda, Karsten Gori giver en fordel i forhold til der ligger ud over det taktile og ifølge der løber hele vejen omkring huset. Endvidere har huset en simpel bygningskrop, Risikoen for skader i facadeopbyg- moderne facaders typiske opbygning: der søger at reducere antallet af vanskelige sammenbygningsdetaljer. Det miniterialer, som udgør en moderne facade. ningen skyldes bl.a. de mange lag af mamerer risikoen for fejl i udførelsen og gør Bygningsreglementets krav om tæthed huset mere bygbart. betyder f.eks., at stort set alle huse i dag Det er træk, der er taget direkte fra er pakket ind i en plastikpose. Så vi undersøgte, om det var muligt at reducere faca- det historiske bygningsarkiv og den danske bygningstradition, hvor de har vist den til ét materiale og derved undgå samlinger. Det er baggrunden for, at huset er sig som holdbare løsninger i forhold til at opnå lang levetid." bygget med ekstruderede teglblokke. Der er ingen tapede samlinger, dampspærren Hvad er det specifikt, der ikke skal vedligeholdes? forskellige materialer. er væk, og vi undgår bevægelser imellem Man slipper først og fremmest for at bekymre sig om husets klimaskærm. Udhængstaget beskytter facader og vinduer Vi oplever, at huset har et fantastisk Hvordan er det at være indenfor i huset? og krager ud over verandaen. Levetidsbetragtningerne går igen indvendigt, hvor lernes egenskaber. Samtidig giver mate- godt og sundt indeklima pga. materia- man ikke skal have malerpenslen frem rialeanvendelsen noget tilbage både udvendigt og indvendigt, hvor skillevægge hvert år." I Danmark er der begrænset erfaring med i teglblokke står eksponerede og blanke. blokmurværk, men kvaliteterne i teglblokken har LETH & GORI kendskab til fra det ikke skal males og behandles, og hvor der Det giver en robusthed i overflader, der traditionelle murede byggeri. Kvaliteter, ikke er lag af filt eller gips. Huset rummer indvendigt en kontrast til er diffusionsåbent i tagfladen. Rigtig godt Vi har haft den særlige udfordring, at det forenklede ydre, som må siges ikke håndværk er også en af forklaringerne projektets økonomi matcher et tilsvarende standardtypehus. Dette er nået i at råbe særlig højt. I husets midte er der på, hvorfor huset lever op til tæthedskravene." en tæt proces og samarbejde med byg- et stort, højt rum, der giver husets kommende generationer plads, udfoldelsesmuligheder og oplevelser mange år frem. Flytter projektet måden, som bygnings- hvor vi bl.a. valgte ikke at gennemføre herre, entreprenører og håndværkere, reglementet læses og opfattes på? en egentlig udbudsproces, men i stedet Hvilket bygningsreglement er huset bygget efter? læggende en forsimpling i husets grund- faste økonomiske rammer. Resultatet er, Ja, det er helt sikkert. Der ligger grund- fastholdt husets kvaliteter ift. bygherrens Huset er opført efter BR lavenergiklasse sten, som udfordrer et byggeri, der bliver at vi for de samme penge kan bygge et 2015 og er testet til at opfylde tæthedskravet i BR 2015 vel og mærke uden geri består af flere og flere materialer, end andre standardtypehuse. Og netop mere og mere komplekst. Moderne byg- hus, der måske lever tre gange længere brug af dampspærre el.lign. i ydervæggene. materialer. Hvis vi kan forsimple bygge- CO 2 -fodaftryk. hvorimod der her ligger en reduktion af dette har betydning for husets samlede Tagkonstruktionen er isoleret med teknikken, vil vi få nye muligheder og et papiruld og ligeledes uden dampspærre. bedre bygget hus, der kan leve længere. I stedet sidder der en dampbremse, så der Vandret snit 1:XX skal starte på at varme op, så vender man energi-urigtig metode, modsat af hvad strømmen og pumper vandet op, der hvor mange tror. Ved naturlig ventilation er man har opbygget det varme vand og på der er ingen varmegenindvinding, og der den måde får man også en større effektivitet ud af det. Så det er grundvandet er absolut ikke naturligt ventileret, kun i opstår et alt for stort energitab. Så huset man bruger. Det er bare mere effektivt et meget beskedent område, som f.eks. at gøre det på denne måde. nogen tagvinduer, der kan åbnes, så man Af hensyn til omgivelserne skal man om sommeren kan få noget varm luft ud kunne dokumentere, at man ikke sænker igennem taget. grundvandet ret langt. Nogen bygninger Desuden ligger bygningen lige op af er følsomme overfor sætninger. Derfor en af de mest befærdede og forurenede er der lavet nogen moniteringsboringer veje i Jylland, så alene på grund af indeklimaet, vil man ikke kunne acceptere, at i området, hvor man følger, hvordan grundvandet forholder sig. man lukker vinduerne op, fordi det ville støje for meget og at forureningen ville Indeklima blive for stor indeni bygningen. Med luftanlæg og kanaler i store dimensioner sikres lavenergi ventilation. tiltag som trelags ruder og tyk isole- Der er desuden brugt traditionelle Atriet er med til at cirkulere luften. ring af taget. Derudover er anvendt Carsten Olsen fra Orbicon, rådgivende ingeniører fortæller om indeklininger, der derved er gjort tyndere. vakuumisolering i facadernes brystmaet: Alt er mekanisk ventileret her i På bygningens tag er placeret 400m 2 huset. Naturlig ventilation er en meget solceller og 20 m 2 solvarmepaneler. KVALIFICERET GENBRUG U Pcycle Houses er en del af et Realdania Byg-projekt, hvor seks huse på kvm er blevet opført til almindelig økonomi og almindelige familier. I Upcycle House har fokus været på at reducere CO2-forbruget i anlægsfasen. Vejen til det færdige byggeri er gået af en lidt anden vej end normalt. Byggeprogram og økonomisk ramme har været primære, men i den kreative proces har vurderinger af potentielle byggematerialers genbrugskvaliteter og CO2-regnskab stået over æstetiske overvejelser. Helt konkret er huset bygget op omkring to 40-fods skibscontainere, der er trukket fra hinanden for at skabe en kvadratisk grundplan. Rummet imellem containerne er et højloftet samlingspunkt indeholdende spise- og køkkenfunktion. Containerne udgør husets øst- og vestfacade med værelser, bad og et væksthus. Tagfladen hæver sig 5 meter mod vest og giver plads til et vindue i tagets lodrette flade. Huset er designet med et minimum af spildplads og gangarealer, og har fra køkken og bryggers direkte adgang til et væksthus. Det ligger østvendt som en integreret del af bygningskroppen. Huset står på punktfundamenter af Upcycle House bygger på ideen om reducere anlægsfasens CO 2 -aftryk. Affaldsprodukter eller ubrugelige materialer er genanvendt i et typehus til den almindelige familie. skruepæle delvist udført i genbrugsstål, Konklusionen er et fald på 86% i forhold facadebeklædningen er sinusplader i til et almindeligt typehus i samme energiklasse. Ved brug af nye materialer ville 95% genbrugsaluminium. Det skiferlignende facademateriale stammer fra den den samlede udledning fra huset være 3,0 amerikanske rum- og bilindustri og er en i stedet for som nu 0,7 sammenlignet biokomposit bestående af genbrugspapir med standartypehusets 5,0. Alt er målt og harpiks, der komprimeres og varmebehandles. Materialet er ikke billigt, men det en besparelse på 40% sammenlignet i kg C02/kvm/år. Procentuelt betyder lever i sin CO2-profil op til byggeriets intentioner. papiruld som isolering. Ved brug af mi- med referencehuset, alene pga. brugen af Ikke alle materialer i Upcycle House neraluld ville Upcycle Houses CO2-profil er specielle genanvendte produkter, ligne standardtypehusets. men ligner og yder som standardbyggematerialer. Eksempler er genanvendte gipsplader og limfri OSB-plader. ud af seks demonstrationshuse, som Real- Upcycle House og Det Murede Hus er to Installationer, armaturer og hvidevarer er dania Byg har opført i Nyborg. nyproducerede. Alle søndage fra 29. juni til 31. august 2014 vil der være åben adgang for offentligheden Ekstern vurdering til alle MiniCO2 huse. For at vurdere, om Upcycle House har levet op til sit byggeprogram, har Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) sammenlignet husets CO2-aftryk med et nybygget standardtypehus og huset selv, hvis det var opført i nye materialer. Satsformat Høj H X B Tværs H X B Sort +1 farve +2 farver 4 farver Vidste du, at annoncer i BYG ses af mere end rådgivere? 1/1 side 270 X /2 side* 270 X /2 side* 132 X /3 side* 270 X Bagside 297 X Dob. side 297 X *1/2 OG 1/3 SIDE KAN IKKE GÅ TIL KANT

6 Nr. Udgivelsesdato Annoncedeadline Tema / Byggerier Farvetillæg: Pr. farve kr Konstruktioner Stål, træ og kompositer samt glas Artillerigården Erhvervsakademi Aarhus VUC Campus Vejle BAU München 2015 Klimaskærm. Facader og tage Gedser Multihal Havkærparken, autismecenter Ungdomsboliger, Aalborg Solafskærmning inde og ude Ventilation og indeklima Ringgården, renovering af Faaborg havnebad og søsportscenter Green Solution House Skole- og institutionsbyggeri Belysning og akustik Valdemarskolen, renovering af Kongehøjskolen Vonsild, nyt plejecenter Hospitalsbyggeri Belysning, vægge og lofter Sølvgades Kaserne, ungdomsboliger Alfa Laval, domicil Bevtoft, nyt biogasanlæg Tilgængelighed + brand/sikring Bobjergcentret, lokaler til genoptræning Vendsyssel Sygehus, renovering DTU Fotonik Særplacering: 10% tillæg (kun 1/1 sider). Indlæg: Løse indlæg efter aftale. Indhent tilbud. Tryk til kant: 10% tillæg. Annonceformat ekskl. beskæring: 297 mm høj x 210 mm bred + 3 mm til beskæring. Trykmateriale: Færdigproduceret digitalt annoncemateriale. Andet materiale efter regning. Annulleringsfrist: For ordrer og annullering af annoncer: 6 uger før udgivelsen. Ved annullering efterfaktureres tidligere tildelt rabat der nu bortfalder. Indrykningsrabat: 2 x 10%, 4 x 15%, 6 x 20% Samme formater inden for 12 måneder. Stillings- og rubrikannoncer Stillings- og rubrikannoncer kr. 23,50 pr. spaltemm. Stillingsannoncer, der er under 260 mm i alt, pålægges et ekspeditionsgebyr på kr spalte 58 mm, 2 spalter 121 mm, 3 spalter 184 mm. Stillingsannoncer på web: kr Indstik og tryksager Format: A4, højformat. Papirkvalitet: 170 gr. Silk. Omfang/farver: 4/8/16 sider, der trykkes i 4+4 CMYK-farver. Færdiggørelse: 4 sider: Renskæres og falses. 8/16 sider: Falses, hæftes og renskæres. Pakkes løst på palle. For stillingsannoncer gælder kortere deadline, ring og hør nærmere. Alle priser er ekskl. moms og produktionsomkostninger stk. Tryk pris Indstikspris 4 sider = ca. 2 1 gr. Kr ,- Porto Kr ,- 8 sider = ca. 42 gr. Kr ,- Porto Kr ,- 16 sider = ca. 85 gr. Kr ,- Porto Kr , stk. 4 sider Kr ,- Porto Kr ,- 8 sider Kr ,- Porto Kr ,- 16 sider Kr ,- Porto Kr , stk. 32 sider Kr ,- Porto Kr ,- Job kan afleveres på følgende hardware: CD-rom (færdigproduceret) Sherpa/cromalin af annoncen skal medfølge, ellers bortfalder farvereklamationsretten. (kun efter aftale). Job kan afleveres i følgende software: InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop. PDF minimum 340 dpi, CMYK stk. 32 sider Kr ,- Porto Kr ,- Ovenstående er priseksempler, indhent tilbud. THE DANISH ARCHITECTURAL PRESS

højt. Adgang til udendørsarealerne var ligeledes prioriteret højt.

højt. Adgang til udendørsarealerne var ligeledes prioriteret højt. byg bæredygtigt byggeri 4 204 20 RENOVERING DYVEKESKOLEN Dyvekeskolen er opført 968-73, tegnet af arkitekterne P. Hougaard Nielsen og C.J. Nørgaard Pedersen. Den var bygget som en stor lidt lukket karré

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

NYHED! Gyptone Quattro 70

NYHED! Gyptone Quattro 70 NYHED! Akustiske lofter og vægge med fine perforeringer NYHED! Rene, lyse overflader med behagelig lyd Skab æstetiske omgivelser med et behageligt lydmiljø. Den nye serie gør det muligt at designe rum

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

PANELBYG.dk. PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk. Den rigtige samarbejdspartner

PANELBYG.dk. PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk. Den rigtige samarbejdspartner 16 Oktober 2015 1 PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk Tommy Bundgaard Hansen Rådgivning og salg Dir. telefon: +45 88 32 17 72 Mobil : +45 6128 4080

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere

FØRST KOMMER BYEN, SÅ HUSET

FØRST KOMMER BYEN, SÅ HUSET Tegl 6 Marts Tegl 7 Marts Tekst: Redaktionen Fotos: Roland Halbe FØRST KOMMER BYEN, SÅ HUSET I følge projektteamet bag kunstmuseet i Ravensburg er byggeriet et resultat af en undtagelsesvis harmonisk kærlighedstrekant

Læs mere

CØ - Benspænd for arkitekturen? Eller en positiv kreativ udfordring?

CØ - Benspænd for arkitekturen? Eller en positiv kreativ udfordring? CØ - Benspænd for arkitekturen? Eller en positiv kreativ udfordring? Rie Øhlenschlæger arkitekt m.a.a. AplusB Rådgivning om Arkitektur og Bæredygtighed rie@aplusb.dk Boligforeningen Ringgården: Lisbjerg

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

MicroShade. Redefining Solar Shading

MicroShade. Redefining Solar Shading MicroShade Redefining Solar Shading Naturlig klimakontrol Intelligent teknologi med afsæt i enkle principper MicroShade er intelligent solafskærmning, der enkelt og effektivt skaber naturlig skygge. Påvirkningen

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard » Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Inde klima Workshop B Input til energirenovering Indledende screening Pris Design Behov D & V FBBB - Via University College 2. nov. 2011 Total økono mi

Læs mere

Løsninger der skaber værdi

Løsninger der skaber værdi UNI-Energy 1 2 Løsninger der skaber værdi 3 Bygherre Bygherre Arkitekt Arkitekt Rådgiver Rådgiver Entreprenør Entreprenør Bygherre admin. Bygherre admin. Slutbruger Slutbruger Lovgivning 4 Baggrund - politisk

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Visualisering: Kærsgaard & Andersen A/S Briiso facadesystem Bæredygtigt og rationelt facadesystem i tegl til energirenovering og nybyggeri. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Briiso ApS Stejlhøj

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Krystallen - præsentation

Krystallen - præsentation Krystallen - præsentation DFM-net 27. November 2012 Bygningschef Lars Damkjær Olesen FM Byg 27-11-2012 1 Krystallen FM Byg 27-11-2012 2 2005 FM Byg 27-12-2012 3 Krystallen 27-12-2012 4 Krystallen FM Byg

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

Green Lighthouse. Byens Netværk Tekst og foto: Christina Bennetzen

Green Lighthouse. Byens Netværk Tekst og foto: Christina Bennetzen Green Lighthouse Byens Netværk 27.10.09 Tekst og foto: Christina Bennetzen Green Lighthouse er Københavns Universitets nye klimavenlige hus, som skal fungere som mødested for de studerende ved det Naturvidenskabelige

Læs mere

Combihouse. Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen.

Combihouse. Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen. www.combihouse.dk Combihouse Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen. Konceptet hedder Combihouse, da det er meningen at boligkøberen

Læs mere

Integrerede plisségardiner. Nimbus. Den optimale plissé løsning til facaden. Det intelligente persiennesystem

Integrerede plisségardiner. Nimbus. Den optimale plissé løsning til facaden. Det intelligente persiennesystem Integrerede plisségardiner Nimbus Den optimale plissé løsning til facaden Det intelligente persiennesystem Arbejdsmiljø: Da plisségardinet forbedrer rudens g-værdi (evnen til at holde solens varme ude)

Læs mere

Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt

Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt Olaf Bruun Jørgensen Sektionsleder, Energi & Indeklima Projektleder for bæredygtighedsgruppen i Carlsberg Vores By Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S Carl

Læs mere

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s ... PRÆSENTATION. 2 PASSIVHUSE VEJLE Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s PRÆSENATION Et let hus Stenagervænget 49 Et tungt hus Stenagervænget 49 PRÆSENTATION ENDERNE SKAL NÅ SAMMEN ARBEJDSMETODEN

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

VELFAC i DGNB-certificeret byggeri

VELFAC i DGNB-certificeret byggeri VELFAC i DGNB-certificeret byggeri Vælg VELFAC til bæredygtigt byggeri Bæredygtigt byggeri starter i forberedelserne og med et godt samarbejde. Som mønstervirksomhed er det en del af vores værdier og naturligt

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

DABYFO Byggesymposie 2013 Aalborg Kongres- og Kulturcenter BÆREDYGTIGHED. John Sommer, salgsdirektør 12. november mth.dk

DABYFO Byggesymposie 2013 Aalborg Kongres- og Kulturcenter BÆREDYGTIGHED. John Sommer, salgsdirektør 12. november mth.dk DABYFO Byggesymposie 2013 Aalborg Kongres- og Kulturcenter BÆREDYGTIGHED John Sommer, salgsdirektør 12. november 2013 1 mth.dk 29. november 2013 Agenda 1. Bæredygtighed definition, systemer fordele mv.

Læs mere

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Indeklimaets Temadag 2017 Teknologisk Institut 26.9.2017 Fra introduktionen: Hvad er afgørende for,

Læs mere

DNV Gødstrup. Bilag 10.11 Miljøplan

DNV Gødstrup. Bilag 10.11 Miljøplan DNV Gødstrup Bilag 10.11 Miljøplan Dokumentnummer: DNV C BP 08 Bilag 10_11 til Byggeprogram Projekt: H10159 Rev. Dato Tekst Firma Udarbejdet Kontrolleret Godkendt 29.06.2012 Byggeprogram etape 1 HLH PWA

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Akustikloftet uden synlige samlinger og med lang levetid. Nyhed: Gyptone BIG med unikt Sixto mønster og bedre adgang til tekniske installationer

Akustikloftet uden synlige samlinger og med lang levetid. Nyhed: Gyptone BIG med unikt Sixto mønster og bedre adgang til tekniske installationer Akustikloftet uden synlige samlinger og med lang levetid Nyhed: Gyptone BIG med unikt Sixto mønster og bedre adgang til tekniske installationer Gyptone Sixto produktserien NYHED Gyptone BIG Sixto 63 Leveres

Læs mere

SITUATIONSPLAN Mål 1:250 Hjulmand & Kaptain 28. januar 2010

SITUATIONSPLAN Mål 1:250 Hjulmand & Kaptain 28. januar 2010 Hjulmand & Kaptain 28. januar 2010 S I T UAT I O N S P L A N Mål 1:250 Hjulmand & Kaptain 28. januar 2010 Nyt domicil for Advokatfirmaet Hjulmand & Kaptain i Hjørring. Kim Utzon Arkitekter Januar 2010

Læs mere

HÅNDVÆRKERNES OG BYGGERIETS NYE UDFORDRINGER BYGGERIET I BEVÆGELSE

HÅNDVÆRKERNES OG BYGGERIETS NYE UDFORDRINGER BYGGERIET I BEVÆGELSE HÅNDVÆRKERNES OG BYGGERIETS NYE UDFORDRINGER 18. august 2010 PLANLÆGNING AF BYGGEOPGAVEN NYT BYGNINGSREGLEMENT BR10 UDFORMNING OG PLANLÆGNING MYNDIGHEDERNE UDFØRELSE AF BYGGEOPGAVEN KONSTRUKTIONER TEKNIK

Læs mere

inovenit / forår 2014 Inovenit ApS. Værkstedsvej 17 1. th., 4600 Køge. Tlf. 5556 5857 ino@inovenit.dk www.inovenit.dk

inovenit / forår 2014 Inovenit ApS. Værkstedsvej 17 1. th., 4600 Køge. Tlf. 5556 5857 ino@inovenit.dk www.inovenit.dk inovenit / forår 2014 Inovenit ApS. Værkstedsvej 17 1. th., 4600 Køge. Tlf. 5556 5857 ino@inovenit.dk www.inovenit.dk OM INOVENIT Invenit er latin for han/hun har formet, arrangeret det, designet/planlagt

Læs mere

Fra sund fornuft til god forretning. Realdania ErhvervsForum

Fra sund fornuft til god forretning. Realdania ErhvervsForum Fra sund fornuft til god forretning Realdania ErhvervsForum Den 9. november 2011 Aktivt ejerskab ATP Koncernen arbejder med samfundsansvar på flere niveauer Kunder og samfund Medarbejdere Miljø og klima

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

PensionDanmark Ejendomme

PensionDanmark Ejendomme PensionDanmark Ejendomme Investor som driver på bæredygtigt byggeri 6. september 2016 Oversigt Samlet porteføljeværdi på ca. 14 mia. OVERSIGT 1 2 3 4 Erhverv Retail Boliger OPP Retail 16,6% SEGMENTER Hoteller

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

mod en 2020-lavenergistrategi

mod en 2020-lavenergistrategi Arkitektur og energi Arkitektur mod og en energi 2020-lavenergistrategi mod en 2020-lavenergistrategi Rob Marsh Arkitekt MAA PhD Seniorforsker Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet Historisk

Læs mere

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Bygningen er et fuldmuret enfamilieshus i et plan med valmet tag fra ATZ byg.

Energikonsulentens kommentarer Bygningen er et fuldmuret enfamilieshus i et plan med valmet tag fra ATZ byg. SIDE 1 AF 6 Adresse: Østervænget 21 Postnr./by: 8381 Tilst BBR-nr.: 751-984088-001 Energikonsulent: Vivi Gilsager Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

Energieffektiviseringer g i bygninger

Energieffektiviseringer g i bygninger Energieffektiviseringer g i bygninger g DTU International Energy Report 2012 DTU 2012-11-20 Professor Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet DTU Byg www.byg.dtu.dk ss@byg.dtu.dk 26 November, 2012

Læs mere

Unikaplan. - 2 plan serien

Unikaplan. - 2 plan serien Unikaplan - 2 plan serien 84 Skråner jeres byggegrund? - Så er løsningen her: UnikaPlan serien 2 plan for indbygning til skrånende grunde er et spændende bekendtskab. Den moderne arkitektur står i stærk

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD ENERGIRENOVERING OG OMBYGNING AF BOLIGFLØJEN FRA 33 UTIDSSVARENDE VÆRELSER TIL 24 MODERNE ALMENE BOLIGER I forbindelse med omdannelsen af Nybrogård Botilbud fra utidssvarende

Læs mere

DEKO PV. den klassiske systemvæg

DEKO PV. den klassiske systemvæg DEKO PV den klassiske systemvæg 2 DEKO PV når det skal være nemt og fleksibelt I nutidigt byggeri er det afgørende at indrette sig med fleksible løsninger, der er nemme og hurtige at montere, og som kan

Læs mere

DGNB. Agenda 1/27/2017. Bæredygtigheds-certificering. 6. December Bæredygtighed i byggeriet. Green Building Council Denmark (DK-GBC)

DGNB. Agenda 1/27/2017. Bæredygtigheds-certificering. 6. December Bæredygtighed i byggeriet. Green Building Council Denmark (DK-GBC) ½ DGNB Bæredygtigheds-certificering Thomas Fænø Mondrup Teknisk rådgiver, DK-GBC 6. December 2016 Agenda Bæredygtighed i byggeriet Green Building Council Denmark (DK-GBC) DGNB-bæredygtighedscertificering

Læs mere

DEKO PF. den profilfrie systemvæg

DEKO PF. den profilfrie systemvæg DEKO PF den profilfrie systemvæg 2 DEKO PF alternativet til den traditionelle gipsvæg Selv om glasvægge for længst er blevet en fast bestanddel af nutidige indretninger, er efterspørgslen efter den klassiske

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

Firmapræsentation og referencer

Firmapræsentation og referencer Firmapræsentation og referencer ALGREEN ARKITEKTER Sænevej 4 3770 Allinge T: 56483003/2169 9101 E: kontakt@algreenarkitekter.dk Cvr 21 83 55 79 www.algreenarkitekter.dk Algreen Arkitekter er etableret

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Bæredygtig energiforsyning Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Disposition Hvorfor fjernvarme som distributør af bæredygtig energi i storbyer samt målet

Læs mere

Ryesgade 30 > Ryesgade 25

Ryesgade 30 > Ryesgade 25 Ryesgade 30 > Ryesgade 25 BEVARE + tilføje nye kvaliteter RENOVERE + innovere SPARE ENERGI + bedre komfort Leif Rønby Pedersen ark.maa. og civ.ing. rönby.dk / e+as www.ronby.dk / www.e plus.dk Ryesgade

Læs mere

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger?

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Betons energimæssige fordele og udfordringer 6. december 2006 Søren Aggerholm, SBi Energi og miljø Artikel 3 i EU-direktivet Medlemslandene skal benytte

Læs mere

Energieffektivisering af bygninger. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd

Energieffektivisering af bygninger. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd Energieffektivisering af bygninger Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Krav til bygninger nu og fremover Bygningsreglementet blev strammet i 2006 for nye bygninger med omkring 25 % for eksisterende bygninger

Læs mere

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Egevolden 106, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen er bygget i 1972 med renoveringer / tilbygninger

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus Bæredygtigt byggeri Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09 Pernille Hedehus Dagens tekst Hvad taler vi om, når vi taler bæredygtighed? Hvorfor skal vi beskæftige os med det? Hvordan ser det ud for byggeprojekter?

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grundtvigs Alle 005 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-304033 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech. slejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale er

Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech. slejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale er Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech ål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervsl 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Sapa Building System. Energieffektive løsninger

Sapa Building System. Energieffektive løsninger Sapa Building System Energieffektive løsninger Omkring 8% af jordskorpen består af aluminium Sapa Facadesystem 4150 SSG Structural Glazing Vor Structural Glazing-løsning baseres på facadesystem 4150 med

Læs mere

Nyt fra din blikkenslager. i zink

Nyt fra din blikkenslager. i zink Nyt fra din blikkenslager GAVLE og tagrender i zink Blikkenslageren anbefaler NY gavl? - Den bedste løsning er i zink VMZ Stikfals VANDRET/ QUARTZ-ZINC Er du også en af de mange boligejere, som hellere

Læs mere

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING Skab merværdi i din bolig Fra drøm til virkelighed... Arkitekthjælp for en dag, kombineret med et energitjek lundhilds tegnestue kombinerer nu det

Læs mere

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING ERIK MØLLER ARKITEKTER / KPF ARKITEKTER DANAKON RÅDGIVENDE INGENIØRER / INGENIØRFIRMAET VIGGO MADSEN Beboernes velfærd Totaløkonomisk

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

KOMFORTHUSET. bygget af Murer- og Entreprenørfirma W. Buch Andersen ApS

KOMFORTHUSET. bygget af Murer- og Entreprenørfirma W. Buch Andersen ApS us ivh Pass bet i k S i jle e V ed v Et hus b ygget af Murer- o g Entrep renørfirm a W. Buc h Anders en ApS KO O F M U R TH T E S Komforthuset 150x297_8 sidet.indd 1 W. Buch Andersen ApS 12-09-2008 15:20:46

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Nyt design og inspiration til lofter

Nyt design og inspiration til lofter Gyptone Kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Gyptone D2 giver harmoniske lofter med et fuldendt og let udtryk. Et nyt design til lofter med skjult skinnesystem En følelse af velvære Et loft er

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Større bygge- og renoveringsprojekter

Større bygge- og renoveringsprojekter Større bygge- og renoveringsprojekter Mini-Byggekonference 18. august : Byggeriet i Bevægelse Jens Abildgaard, Grontmij Carl Bro 1 Omdrejningspunktet Omdrejningspunktet i dagens tema er at iværksætte udgiftsneutrale

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab.

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab. BF BAKKEHUSENE 16 Energi-rigtige boliger Mod en bæredygtig fremtid Lav-energibyggeri, der opfylder fremtidige krav til miljørigtige og sunde løsninger med naturlige materialer. INDIVIDUALITET OG FÆLLESSKAB

Læs mere

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation bliver forbillede for huse med passiv opvarmning i Danmark I løbet af 2007 sættes spaden i jorden til Danmarks hidtil største

Læs mere

RENOVERING AF RÆKKEHUS. Amdi Worm Teknologisk Institut ACTIVE HOUSE EVALUERING

RENOVERING AF RÆKKEHUS. Amdi Worm Teknologisk Institut ACTIVE HOUSE EVALUERING RENOVERING AF RÆKKEHUS ACTIVE HOUSE Amdi Worm Teknologisk Institut EVALUERING 0 Indholdsfortegnelse Active House radar, evaluering... 2 Introduktion... 2 Radar resultater... 2 Beskrivelse af rækkehuset

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Gyptone akustikvægløsninger

Gyptone akustikvægløsninger Gyptone akustikvægløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutterekko og bedre taleforståelighed Akustisk regulering af nye og eksisterende rum. Gyptone akustikvægløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi.

Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi. Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi. Indførelsen af skærpede krav til energirammen i det nye bygningsreglement BR07og den stadig større udbredelse af store

Læs mere

Udfordringer. Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning

Udfordringer. Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning Udfordringer Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning Byggetekniske løsninger Byggesystem og konstruktioner Lufttæthed Vinduer Installationen Bygningsreglement Luftskifte 0,5/h

Læs mere

ET MATERIALE TIL FLERE GENERATIONER. Til tagdækning, facadebeklædning, tagrender, solarløsninger og arkitektoniske detaljer BEDRE BOLIG MED RHEINZINK

ET MATERIALE TIL FLERE GENERATIONER. Til tagdækning, facadebeklædning, tagrender, solarløsninger og arkitektoniske detaljer BEDRE BOLIG MED RHEINZINK ET MATERIALE TIL FLERE GENERATIONER Til tagdækning, facadebeklædning, tagrender, solarløsninger og arkitektoniske detaljer BEDRE BOLIG MED RHEINZINK 2 3 Slappe af, læse, dagdrømme, skrive lange breve,

Læs mere

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Medlemsorganisation med 600 medlemmer - producenter, ingeniører, arkitekter, designere m.fl. Ungt LYS siden 1999 www.ungtlys.dk Den hurtige genvej til viden om

Læs mere

RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI

RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI DEN INTELLIGENTE LØSNING TIL MODERNE LANDBRUGSBYGGERI ENKLE OG ANERKENDTE PRODUKTER EXPAN Byggesystem består af skræddersyede væg- og facadeelementer, der er støbt

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Notat vedr. Indlejret energi

Notat vedr. Indlejret energi Notat vedr. Indlejret energi......... 17.059 - Dansk Beton den 25. oktober 2017 Indledende bemærkninger er blevet bestilt af Dansk Beton til at lave en sammenligning af CO2 udledningen for råhuset til

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere