aarsberetning2005.qxd :51 Side 1 Tårnby Brandvæsen årsberetning 2005 Redningsberedskabet Tårnby Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "aarsberetning2005.qxd 16-09-2006 00:51 Side 1 Tårnby Brandvæsen årsberetning 2005 Redningsberedskabet Tårnby Kommune"

Transkript

1 aarsberetning2005.qxd :51 Side 1 Tårnby Brandvæsen årsberetning 2005 Redningsberedskabet Tårnby Kommune

2 aarsberetning2005.qxd :52 Side 2 Indholdsfortegnelse: Forord Nyt i året Beredskabet Vagtordninger Mandskabet Opgaverne Udkaldsstatistik Alarmstatistik Køretøjerne Amager Luftfoto: Tårnby Kommune med Saltholm og Peberholm Tårnby Brandstation Tårnby Brandvæsen Gammel Kirkevej Kastrup Telefon: Telefax: Internetadresse: Årsberetningen 2005 Redaktion: Henning Vestergaard Layout: Steffen Hinze Billeder: Tårnby Brandvæsen Københavns Brandvæsen Forsidefoto: Fotocollage (TB) Saltholm og Peberholm 2

3 aarsberetning2005.qxd :52 Side 3 Forordet I 2005 blev kommunerne myndighed på opbevaring og salg af fyrværkeri. Før var det politiet, men brandvæsenet blev alligevel som regel altid konsulteret. Det blev en relativ stille nytårsaften, Tårnby Brandvæsen havde ingen udrykninger. Pga. de meget skærpede regler var det meget begrænset med ansøgninger til brandmyndigheden i forhold til for få år siden. De få som ansøgte og fik godkendelse kunne kun opbevare/sælge fyrværkeri i meget små mængder. Risikobaseret dimensionering begyndte så småt at tage form i 2005 i flere kommuner. Pga. ventetid på de nødvendige kurser hos beredskabsstyrelsen, er Tårnby først klar i 2006 til at begynde projektet. Dette skal være endeligt godkendt den Kommunens nye beredskabsplan forventes fremlagt på beredskabskommissionens møde i maj Denne plan vil være gældende indtil der er foretaget ovenstående risikobaseret dimensionering, som skal indarbejdes i beredskabsplanen. Henning Vestergaard Det måtte i 2005 konstateres at antallet af reelle brande bliver mindre og mindre. Derfor er det også i fremtiden nødvendigt at sikre kvaliteten i de mange øvelser der afholdes. Både de lokale øvelser, men også de store fuldskalaøvelser på Øresundsforbindelsen og i lufthavnen skal søges afholdt så tro mod virkeligheden som muligt. Som et nyt større objekt i Tårnby Kommune skal nævnes metroen. Der er i 2006 planlagt 2 øvelser omkring metroen for at sikre et lige så godt kendskab til denne som til f.eks. Øresundsforbindelsen. Gennem nogle år har uge 40 været udnævnt til brandforebyggelsesuge. Det betyder at landets skoler har haft mulighed for at bestille undervisningsmateriale fra Beredskabsstyrelsen og at nogle beredskaber har arrangeret besøg på brandstationerne. Vi har nu besluttet at lave vores egen uge 40. En arbejdsgruppe har udarbejdet et koncept som efter planen skal afprøves i 2006, i samråd med skolerne. For at give den enkelte elev mest mulig udbytte, har vi valgt at forsøge med et 2 timers kursus i elementær brandbekæmpelse for alle kommunens 4. klasser (en ad gangen). Dette betyder at klasser skal gennem kurset. Målet er at alle med fuld skolegang i Tårnby Kommune har fået et minikursus i elementær brandbekæmpelse. Kurserne vil blive afholdt efter skolernes sommerferie. Henning Vestergaard, Beredsksbschef Tårnby Kommune. Nyt i 2005 En ny sprøjte blev indkøbt i Den afløser vores gamle Mercedes 1113 fra En ombygning af depot-rummet på 1.sal blev påbegyndt i Rummet skal ombygges til en skolestue, som skal bruges ved øvelser samt til ekstern undervisning. En ny printer/kopimaskine blev indkøbt. Pga. flere hændelige uheld med påkørsler af porte, blev der investeret i portsignaler som blinker når porten kører. Indtil videre har det virket, der ikke er sket uheld siden. Der blev udført en omfattende APV (arbejdspladsvurdering) på brandstationen. Ud fra besvarelserne udvalgte sikkerhedsgruppen et tema (tunge løft) som igen blev sendt ud til ny og mere dybdegående undersøgelse. De indkomne problemer og forslag er herefter gennemgået af gruppen og tiltag til forbedringer er igangsat. 3

4 aarsberetning2005.qxd :53 Side 4 Beredskabet Beredskabskommisionen: Medlemmer: Borgmester Henrik Zimino (Formand) Politimester Roar Christopersen Politidirektør (Kbh.) Hanne Bech Hansen Beredskabschef Henning Vestergaard Bjarne Thyregod Pernille Henriksen Rep. for de frivillige Jesper Erfurt (Observatør) Til stede ved møder: Teknisk chef Raymond Skaarup Kontorchef Helle Myhre Tårnby Kommunes samlede areal er på 64,95 kvadratkilometer, fordelt på: Byområde, Det indæmmede areal (Amager Fælled), Saltholm og Peberholm, samt Københavns Lufthavn, Kastrup. Indbyggerantallet er ca mennesker Tårnby Brandvæsen er ansvarlig for brand- og redning, samt miljøopgaver i Tårnby Kommune, herunder Københavns Lufthavns områder og på den faste forbindelse til Sverige (Øresundsforbindelsen). Beredskabschefen/Indsatslederne i kommunen har den tekniske ledelse af indsatsen på et skadested. Vagtordninger Beredskabet i dagtimerne Brandstationen er hverdage i tiden fra kl til bemandet med minimum otte mand. Kl møder to holdledere, een brandmester og een underbrandmester samt minimum seks faste dagvagter, denne bemanding ligger nu i ét-minuts beredskab frem til kl For de otte befalingsmænd som er på fast døgnvagt, går vagten på turnus. To mand af gangen, een brandmester og een underbrandmester, 24 timers vagt hvert fjerde døgn. Vagthavende indsatsleder er ligeledes på vagt et helt døgn ad gangen (fire mand). For de otte mand som er på fast dagvagt, udgør den gennemsnitslige tjenestetid 37 timer ugentlig. Dagvagterne har endvidere rådighedsvagt alle hverdage fra kl til Efter normal arbejdstid Vagthavende underbrandmester overgår fra kl til funktionen som operatør på brandvæsenets overvågningscentral. Samtidig træder deltidsmandskabet ind i vagten. Det deltidsansatte mandskab er opdelt i fire hold á syv mand. Hvert hold har, efter normal arbejdstids ophør, rådighedsvagt ca. hvert fjerde døgn. Vagthavende brandmester indgår som holdleder på 1. sprøjte. Denne bemanding ligger så i fem-minutters beredskab frem til kl Herefter er det igen dagvagternes tur til at indgå i rådighedsvagt fra kl , hvilket betyder at minimum syv dagfolk møder hjemmefra i tilfælde af alarmering i dette tidsrum. Opsætning af ventepladstelt i lufthavnen. Opgradering ( Stor alarm ) Kommunens høje indbyggertal gør os forpligtet til at kunne stille med to slukningstog Det første slukningstog er bemandet som anført ovenfor. Indkommer der endnu en alarm imens vagtholdet er i brug, eller hvis disse har brug for yderligere assistance, udvides der til stor alarm. Dette bevirker at alt disponibelt frimandskab tilkaldes via deres call-radioer. Transport af brandslukningspakning til Saltholm. I Brandvæsenets ansvarsområde ligger endvidere en række objekter, hvortil der i henhold til møde- og beredskabsplaner straks slås stor alarm. Bl.a. kan nævnes visse alarmer til Københavns Lufthavn og Øresundsforbindelsen. 4

5 aarsberetning2005.qxd :53 Side 5 Mandskabet ( ) Indsatsledere Personaleændringer i 2005: Indsatsledere: Henning Vestergaard Per Jacobsen Louis Hjelmsø Michael Pedersen Beredskabschef Viceberedskabschef Viceberedskabsinsp. Brandmester Afgange: Teknisk Servicemedarbejder/ Deltidsbrandmand Henrik Kristensen Brandmand Tim Eriksen Heltidsansatte Døgnvagt, Holdledere: Lenart Nielsen Jan Richter Michael Pedersen* Ronald Mortensen Dennis Nordin Reider Jensen Johnny Anderson* Jan Jørgensen Stillingsændringer: Dagvagt til Flexmand Brandmand Steven Løvenstrøm Nyansatte: Teknisk Servicemedarbejder/ Deltidsbrandmand Preben Pedersen Dagvagt, Brandmænd: Steffen Hinze Dan Thorius Karsten Pedersen* Michael Reiner* Micki Mortensen Frank Høyer Steven Løvenstrøm* Allan Hansen Teknisk servicemedarbejder: Preben Pedersen Deltidsansatte Deltidsansatte brandmænd: Deltidshold 1 Deltidshold 3 Peter Olsen Claus Christoffersen Thomas Hansen Allan Andresen Lasse Vinterby Michael Reiner* Michael Pedersen* Jan Jacobsen Rene Holm Kenneth Westermann Henrik Reiner Svend Arleth Finn Tange Johnny Anderson* Klargøring til indsats 1. Deltidshold 2 Deltidshold 4 Ole Rathje Jesper Dahlquist Allan Jørgensen Steven Løvenstrøm* Kim Jørgensen Brian Bjørnø Jørgen Bjerre Benny Cuber John Tønnesen Preben Pedersen Nis Laursen Uffe Sørensen Peter Ørnbo Karsten Pedersen* Klargøring til indsats 2. * Flex-folk : Ansat som både fuldtids- og deltidsbrandmænd. 5

6 aarsberetning2005.qxd :54 Side 6 Opgaverne Opgaver udover 112 alarmer: De tider hvor brandvæsenets eneste opgave var at sikre borgerne mod ildebrand og andre ulykker, er i dag passé. Vores opgaver er efterhånden mangfoldige, brandvæsenet fungerer som servicepartner i en bred vifte af daglige opgaver for kommunen. Vagtcentral Alarmovervågning Tyverialarmer på kommunens ejendomme og institutioner bliver overvåget fra brandstationen. I tilfælde af alarm afsendes to mand fra stationen til reetablering samt evt. afdækning m.m. Der har i beretningsåret været tilsluttet 101 anlæg, Elevatoralarmer overføres til brandvæsenet fra 26 af kommunens ejendomme. Ved opkald kan man fra brandstationen tale med personen i elevatoren og derved danne sig et overblik over situationen. Den lokale varmemester kontaktes, og kan han ikke løse problemet, rykker brandvæsenet ud. ABA-alarmer (Automatiske Brandalarmerings Anlæg) er installeret på række større virksomheder i kommunen, og er via Det Offentlige Alarmnet tilknyttet både Tårnby Brandvæsen og Alarmcentralen 112, med overførsel af automatiske brandalarmer. Der har i beretningsåret været tilsluttet 111 ABA-anlæg til brandvæsenet, hvoraf de 50 er placeret i Københavns Lufthavn. Udenfor normal arbejdstid, fungerer Overvågningscentralen ydermere som knudepunkt for al kontakt mellem borgerne og kommunens tekniske anlæg og forsyningsvirksomheder. Ved problemer med kloak, vand, varme, strøm og veje/vejbelysning, kan man ringe til brandvæsenet som herefter sørger for at tilkalde den pågældende afdelings rådighedsvagt. Fremkørsel til skadestedet via nødspor. Transport af tung hospitalsseng. Forureningsøvelse på brandstationen. 6 Vagtcentral Omsorgsfunktion Nødkald fra tryghedsalarmer, modtages af overvågningscentralen som bagvagt såfremt at sygeplejersken ikke modtager signalet. Brandvæsenet sender så sygeplejersken til adressen via radio. Ved anmodning om hjælp til løft af patienten, afsendes to brandmænd til adressen. Ydermere sender man een mand ud til kontrol af anlægget i tilfælde, hvor man har modtaget en såkaldt batterialarm. Der er også indgået aftale om at forestå opsætning og nedtagning samt vedligeholdelse af alle kommunens nødkaldeanlæg. Der er løbende ca. 350 anlæg opstillet. PN-patienter er patienter, der er kendte af hjemmesygeplejersken, og som udover de fast aftalte besøg, kan få behov for ekstra besøg. I så fald ringer de til brandstationen, som via radio/telefon sørger for udkald af sygeplejersken. PN-telefonen virker samtidig som bagvagts-sikring hvis sygeplejersken evt. er optaget af en anden opgave. Telefonkæderne er en tryghedsordning for ca. 110 af kommunens ældre medborgere. Fra brandstationen ringer man første person, i hver af 11 kæder, op hver morgen. Disse ringer herefter videre til den næste i kæden og så fremdeles. Den sidste i hver kæde kvitterer til brandstationen, således at man ved at alle har det godt. Ved brud på kæden, rykker brandvæsenet ud.

7 aarsberetning2005.qxd :54 Side 7 Flere opgaver Diverse opgaver ud af huset Transport, herunder opsætning/nedtagning af diverse hjælpemidler, samt opsætning/nedtagning af tryghedsalarmer (nødkaldeanlæg). Transport af lettere tilskadekomne, køres for skoler, børneinstitutioner samt øvrige kommunale afdelinger og anlæg. Parkeringskontrol/service, som service for borgere i parkeringsbelastede områder, specielt nær ved lufthavnen. Kursus i elementær brandbekæmpelse med mindre slukningsmidler. Disse kurser tilbydes til alle institutioner/afdelinger i Tårnby Kommune. Kontrol af brandslukningsmateriel på skoler, børneinstitutioner og øvrige kommunale afdelinger og anlæg. Kontrol og afprøvning af kommunens 950 brandhaner (samtlige brandhaner kontrolleres to gange årligt). Fejl indberettes til Vandværket. Brandsikkerhedsvagt stilles hvor der måtte være behov og/eller krav herom, f.eks. ved teaterforestillinger og større markeder (Ullerup). Et par af fremtidens brandmænd? Oprydning under januarorkanen 2005 Assistance for Københavns Brandvæsen Samarbejdsøvelse med Falck Opmarch. Stand By 2 i Lufthavnen Sikring af skadested efter færdselsulykke Opvisning på Kastrup Strandpark Lovpligtige brandsyn I beretningsåret var der i kommunen i alt 197 bygninger/objekter, hvor der der skulle foretages brandsyn. Samtlige brandsyn blev foretaget og der blev i den forbindelse udstedt i alt 29 påbud. Det lovpligtige brandsyn, som i henhold til beredskabslovens 36 stk. 1-3 er påbudt, omfatter fredede bygninger, diverse forsamlingshuse, samt særligt brandfarlige bygninger og brandfarlige oplag. 7

8 aarsberetning2005.qxd :53 Side 8 Udkaldsstatistik Gaseksplosion i lejlighed på Sirgræsvej. Udkaldsfunktioner (antal udkald) Tyverialarmer Løfteopgaver Telefonkæde Skadestuetransporter Serviceopgaver, diverse driftsfejl Hjælpemidler, driftsfejl* 6 3 Hjemmeplejebiler, hjulskift* 7 13 Tryghedsalarmer, driftsfejl* *Antal udlkald for disse opgavetyper er først blevet udspecificeret fra 2004 Herudover kørte brandvæsenets færdselsvogne i alt kørselsekspeditioner med transport (opsætning og nedtagning) af diverse handicap-hjælpemidler for kommunens Social, og Sundhedsforvaltning. Af disse var 195 kørsler, transport af tunge hospitalssenge (el-senge), og 144 opsætninger og nedtagninger af tryghedsalarmer (nødkaldeanlæg) En af flere græsbrande på Amager Fælled. I forbindelse med sevicefunktionen på tryghedsalarmerne, sørger brandvæsenet for at udskifte batterier på alle anlæggene hvert andet år (løbende ca. 350 anlæg). Dette blev gennemført i Brandvæsenet brugte syv uger på opgaven (2 mand) Tyverialarmer Løfteopgaver Telefonkæder Hjælpemidler Skadestuekørsel Serviceopgaver

9 aarsberetning2005.qxd :53 Side 9 Alarmstatistik Ildløsmeldinger (antal reelle opgaver) Brand - Ild i bygning/lejlighed* Brand - Ild i transportmidler* Brand - Naturbrande* Brand - Containerbrande* 10 6 Brand - Skorstensbrande* 6 12 Rednings, og miljøopgaver (antal reelle opgaver) Miljø - Forureningsbekæmpelse Miljø - Følgeskadebekæmpelse Redning - Færdselsuheld Andre opgaver (antal reelle opgaver) Diverse uspecificerede opgaver Stand by 1 (Sikkerhedslanding) Stand by 2 (Sikkerhedslanding)* 8 *Antal alarmer for disse opgavetyper er først blevet udspecificeret fra Se årsberetning for På jagt efter gløder efter ild i tag. Sikkerhedslandinger af fly i Københavns Lufthavn, deles op i tre kategorier. Disse er benævnt: Stand by 1, 2 og 3, hvoraf nr. 3 er den alvorligste opgradering. Dødsulykke på Øresundsmotorvejen. På Stand by 1 kører kun Lufthavnens egen brand- og redningstjeneste samt vagthavende indsatsleder fra Tårnby Brandvæsen. En Stand by 2 opgradering, udløser automatisk en stor alarm til Tårnby Brandvæsen samtidig med at der fra Falck møder en række ambulancer og redningsvogne. Desuden møder et lægehold fra Amtssygehuset i Glostrup En Stand by 3 alarm involverer, udover alle de ovenfor nævnte, desuden også en række brand- og redningskøretøjer fra Københavns Brandvæsen, tillige med Deres vagthavende brandinspektør. Alarmstatistik total Oversigt over alarmer Reelle alarmer Blinde alarmer Falske alarmer Alarmer i alt Oversigt i % af totale Reelle alarmer 57% 50% 46% Blinde alarmer 41% 48% 51% Falske alarmer 2% 2% 3% Alarmer i alt Indeling af blinde og falske alarmer Blinde alarmer fra ABA-anlæg* Andre* Falske alarmer fra ABA-anlæg* 7 12 Andre* 2 2 *Indeling af alarmer for disse opgavetyper er først blevet udspecificeret fra

10 aarsberetning2005.qxd :52 Side 10 Køretøjerne Pumpekøretøjer Autosprøjte M1: MAN MLLC. Årgang: Opbygning: MAN/Ringe Karosseri Vandtank: liter. Skumtank: l00 liter. Pumpe/Kapacitet: Rüberg R l/min v.10 bar 250 l/min v. 40 bar. Ansugningspumpe: Membramat. Autosprøjte M2: Scania G93M. Årgang: Opbygning: H. F. Nielsens Maskinfabrik Vores nyeste køretøj, autosprøjte M3. Vandtank: liter. Skumtank: 80 liter. Pumpe/Kapacitet: Rüberg R l/min v.10 bar 250 l/min v. 40 bar. Ansugningspumpe: Membramat. Autosprøjte M3: MAN TGA. Årgang: Opbygning: MAN/HMK Ringe Karosseri Vandtank: liter. Skumtank: 100 liter. Pumpe/Kapacitet: Rosenbauer NH l/min v.10 bar 400 l/min v. 40 bar. Ansugningspumpe: Membramat. Betragtelig større end tidligere køretøjer. Tank/Pioner V1: MAN MLLC. Årgang: Opbygning: MAN/Hebra (Sverige) Vandtank: liter. Skumtank: 300 liter. Pumpe/Kapacitet: Rüberg R l/min v.10 bar 250 l/min v. 40 bar. Ansugningspumpe: Membramat. Specialkøretøjer Redningslift S1: MAN MLLC. Årgang: Opbygning: MAN/Bronto (Finland) Lifttype: Bronto Skylift RL 32 F (32 meter). Vandkanon: Akromatic 1000 Indsatsleder P1: Volvo V T. Årgang Opbygning: Volvo/Tårnby Brandvæsen Funktioner: Vagthavende indsatsleder. Kommando og kommunikation. Motorcykel MC1: BMW R1100RT. Årgang: Opbygning: BMW/FireXpress (Danmark) Slukningsudstyr: FireXpress 300 bar højtrykssystem. Vandtanke: 2X25 liter preblandet vand/skumvæske. Slangevinde: 1X30 meter højtryksslange med FireXpress specialtågerør. Funktion: Hurtig Sluknings Enhed Færdselsvogne Færdselsvogn F1: Ford Transit 100L HD, 2.5 TD Van. Årgang: Funktioner: Udkald til tyveri- og elevatoralarmer, løfteopgaver., samt diverse forefaldende serviceopgaver. Færdselsvogn F2: Peugeot Partner 2.0 Hdi. Årgang: Funktioner: Reserveindsatslederbil, parkeringsservice/kontrol, samt diverse forefaldende serviceopgaver. Færdselsvogn I1: Ford Transit 350L, 2.4 TD Jumbo. Årgang: Funktioner: Hjælpemiddeltransport (Omsorg), sygetransporter, samt diverse forefaldende serviceopgaver. 10

11 aarsberetning2005.qxd :52 Side 11 Brandvæsenets nytårsparade, januar

12 aarsberetning2005.qxd :51 Side 12 Tårnby Brandvæsen Gammel Kirkevej 100, 2770 Kastrup, DK

Tårnby Kommune brandvæsenet Brand- og Redningsberedskabet i Tårnby Kommune

Tårnby Kommune brandvæsenet Brand- og Redningsberedskabet i Tårnby Kommune Tårnby Kommune brandvæsenet Brand- og Redningsberedskabet i Tårnby Kommune Årsberetning 2007 Indholdsfortegnelse Forordet Nyt i året Beredskabet Vagtordninger Mandskabet Opgaverne Udkaldsstatistik Alarmstatistik

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S

Vestegnens Brandvæsen I/S Vestegnens Brandvæsen I/S Årsberetning 2005 FORORD Side : 1 Forord Kære læser Du sidder nu med den første årsberetning fra Vestegnens Brandvæsen I/S. Med den begynder vi en tradition, der kan give interesserede

Læs mere

BRANDVÆSEN. Flyvebåd med blåt blink Side 17-19. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 1 Februar 2013

BRANDVÆSEN. Flyvebåd med blåt blink Side 17-19. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 1 Februar 2013 NR. 1 Februar 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Flyvebåd med blåt blink Side 17-19 BRANDVÆSEN NR. 1 Februar 2013 11. ÅRGANG ISSN1603-0362 Udgiver Foreningen af Kommunale

Læs mere

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen NR. 3 april 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Giftsky lukkede motorvejen 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen Side 30-33 BRANDVÆSEN

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...4 3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR RINGSTED

Læs mere

Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 10 december 2008 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Spillet om alarmcentralerne 112-alarmcentralerne burde være omdrejningspunktet for beredskabets indsats, men deres centrale

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2012

Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2012 Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2012 Velkommen til Årsberetningen for 2012 Lars Hviid, Beredskabschef 2012 var et begivenhedsrigt år for Aarhus Brandvæsen med forandringer og nye tiltag i organisationen.

Læs mere

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Undersøgelse af forskellige modeller for fælles vagtcentral KKR S J Æ L L A N D 2 INDHOLD... INDHOLD... 2 1. Resume og anbefalinger... 4 1.1. Fordelene

Læs mere

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR.

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR. NR. 1 februar 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen Side 10-11 og 16-17 BRANDVÆSEN NR. 1 februar 2011 9. ÅRGANG ISSN1603-0362 Udgiver

Læs mere

Fuldtidsbrandvæsenet i Danmark med Københavns Brandvæsen som eksempel

Fuldtidsbrandvæsenet i Danmark med Københavns Brandvæsen som eksempel Fuldtidsbrandvæsenet i Danmark med Københavns Brandvæsen som eksempel Af: Overingeniør Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF og Kulturchef Frederik Madsen, Falck 5. juni 2012 Introduktion til brandvæsnet i Danmark

Læs mere

Aarhus Brandvæsen. Årsberetning 2011

Aarhus Brandvæsen. Årsberetning 2011 Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2011 Der har i årets løb også været fokus på fraværet hos Aarhus Brandvæsen. Der modtages og udarbejdes statistikker, som sammenholdes med vores egne interne MEA mål (Miljø,

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ilden åd alt. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Ilden åd alt. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 8 oktober 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ilden åd alt Den enorme varme i KB-Hallen fik stålpladerne i loftet til at smelte, som var det plastik Side 28-32 BRANDVÆSEN

Læs mere

HERNING KOMMUNALE BEREDSKAB

HERNING KOMMUNALE BEREDSKAB HERNING KOMMUNALE BEREDSKAB ÅRSBERETNING 2005 BEREDSKABSKOMMISSIONEN I medfør af Beredskabsloven af 1. januar 1993, er der oprettet en beredskabskommission i Herning Kommune. Beredskabskommissionen bestod

Læs mere

Fælles vagtcentraler i det kommunale beredskab

Fælles vagtcentraler i det kommunale beredskab En Rapport til SINE-sekretariatet Fælles vagtcentraler i det kommunale beredskab 22. oktober 2008 Engagement: 222433461 SINE-sekretariatet 22. oktober 2008 Side i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...6 2.

Læs mere

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND FOR UDARBEJDELSE AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. OPBYGNING

Læs mere

BRANDVÆSEN. Risici ved elbiler. Sådan så et batteri i en el-lastbil ud efter en brand. Ny teknologi giver sikkerhedsmæssige udfordringer.

BRANDVÆSEN. Risici ved elbiler. Sådan så et batteri i en el-lastbil ud efter en brand. Ny teknologi giver sikkerhedsmæssige udfordringer. NR. 9 november 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Risici ved elbiler Sådan så et batteri i en el-lastbil ud efter en brand. Ny teknologi giver sikkerhedsmæssige udfordringer.

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

BRANDVÆSEN. En helt anden verden. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. En helt anden verden. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 5 juni 2009 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer En helt anden verden I Cochabamba i Bolivia har brandfolkene fået nye indsatsdragter, men det materiel, der stadig kan bruges, er gammelt

Læs mere

TØNDER BRANDVÆSEN. Årsberetning 2014

TØNDER BRANDVÆSEN. Årsberetning 2014 TØNDER BRANDVÆSEN Årsberetning 2014 Beredskabschefens beretning Indsatser 2014 har været et godt år for Tønder Brandvæsen. Vi kan se tilbage på, at vi - ansatte såvel som frivillige - har leveret tryghed

Læs mere

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg af 16. marts 2015 Vedlagt er bilag 1-4 INDHOLD 1. Indledning... 3

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Finansministeriet Forsvarsministeriet 26. oktober 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Kontakt Spørgsmål til denne evaluerings indhold

Læs mere

Nytårsparole 2014 Beredskabscenter Aalborg

Nytårsparole 2014 Beredskabscenter Aalborg Nytårsparole 2014 Beredskabscenter Aalborg Det er igen tid til Nytårsparole på Beredskabscenter Aalborg. Det er altid rart, at så mange kan finde tid til at støtte op om arrangementet. Både fastansatte,

Læs mere

Årsberetningen 2006. www.vestbrand.dk

Årsberetningen 2006. www.vestbrand.dk Årsberetningen 2006 www.vestbrand.dk Forord Side : 1 2006 har været et spændende år for Vestegnens Brandvæsen. Vi har haft stor fokus på øvelser, hvilket er med til både at motivere mandskabet og til at

Læs mere

BRANDVÆSEN. Hotelgæster tænker ikke

BRANDVÆSEN. Hotelgæster tænker ikke NR. 1 februar 2008 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Hotelgæster tænker ikke Instinkt vinder over omtanke, når der udbryder brand i et hotel. Gæsterne styrter gennem røgen

Læs mere

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 - En teknisk beredskabsfaglig erfaringsopsamling Kontaktudvalget for udredning og analyse Forsidefoto: Stillet til rådighed af Finn Hansen, Kolding Redningsberedskab Udgivet

Læs mere

Redegørelse om deltidsansatte brandmænd

Redegørelse om deltidsansatte brandmænd Tværministeriel arbejdsgruppe om deltidsansatte brandmænd 17. november 2009 Redegørelse om deltidsansatte brandmænd 1. Indledning og sammenfatning Det kommunale redningsberedskab er kendetegnet ved udbredt

Læs mere

PRÆHOSPITAL BEHANDLING I DANMARK

PRÆHOSPITAL BEHANDLING I DANMARK SUNDHEDSMINISTERIET OG AMTSRÅDSFORENINGEN I DANMARK SEPTEMBER 1991 PRÆHOSPITAL BEHANDLING I DANMARK Udvalget om præhospital behandling BETÆNKNING NR. 1225 Publikationen kan købes i boghandelen eller hos

Læs mere

Velkomst og godkendelse af dagsorden:

Velkomst og godkendelse af dagsorden: REFERAT Kreds 4, Region Sjælland Kredsmøde 14. november 2013 10.00 15.00 Mødested: Ca. tider Sorø Brandvæsen Kongebrovej 7 4180 Sorø 09.00 10.00 Generalforsamling for A-medlemmer, S-medlemmer og Æresmedlemmer

Læs mere