EVALUERING AF PROJEKTER MED SÆRLIGE MILJØTILTAG. LOKALE - OG ANLÆGSFONDEN Hovedrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING AF PROJEKTER MED SÆRLIGE MILJØTILTAG. LOKALE - OG ANLÆGSFONDEN Hovedrapport"

Transkript

1 EVALUERING AF PROJEKTER MED SÆRLIGE MILJØTILTAG LOKALE - OG ANLÆGSFONDEN Hovedrapport

2 Evaluering af projekter med særlige miljøtiltag INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Organisatoriske forhold Miljø Miljøtiltag Enegiforbrug Vandforbrug Vurderinger Kvarterhuset i Kolding Sletten Tøjhushaven i Randers Samlet vurdering... 6 Udarbejdet af Karin Christiansen, WaterVision as samt Frede Askjær, Birger Lund A/S Side 2 af 7

3 Evaluering af projekter med særlige miljøtiltag 1. Indledning Lokale & Anlægsfonden (L & A) har iværksat nærværende projekt, som er en Evaluering af L & A støttede projekter med særlige miljøtiltag. Der er udvalgt følgende 3 projekter: 1. Kvarterhuset i Kolding er opført i 2001 af Kolding Kommune. I Kvarterhuset er der café, festlokaler, storkøkken, mediatek, dagplejerum og værksteder. I Gademix er der fællesrum med tekøkken og øvelokale for musik. 2. Sletten Frivilligt Drenge- og Pige- Forbund (FDF) har i 2002/2003 opført en ny hovedbygning på FDF Friluftscenter Sletten, Ry. Hovedbygningen udlejes til forskellige aktiviteter og består af fællessal, grupperum, pejsestue, moderne køkken, kontor og lagerrum. 3. Tøjhushaven i Randers (Remisen) Fonden Beboer- og Aktivitetshus i Tøjhushavekvarteret (Fonden) har opført et Beboer- og Aktivitetshus i en gammel remise (Remisen). Remisen har møde- og udstillingslokaler, multihal og værksteder. Evaluering er foretaget af Karin Christiansen, WaterVision as og Frede Askjær, Birger Lund ApS i efteråret/vinteren Organisatoriske forhold Kvarterhuset i Kolding Det er Kolding Kommune, der har været bygherre på projektet. Projektet er efterfølgende overdraget til en selvejende institution. Der er en fuldtidsansat leder (løn betales reelt af kommunen), som også har en teknisk baggrund. Sletten Det er spejderorganisationen FDF, som er bygherre og ejer. Der er personale tilknyttet centret herunder en fuldtidsansat med en baggrund som arkitekt. Remisen Det er en selvejende institution (beboerforening), der har været bygherre på projektet, med Randers Kommune som garant. Bebyggelsen administreres af en frivillig og ulønnet bestyrelse. Der er intet personale tilknyttet. 2. Miljø 3.1 Miljøtiltag Følgende miljøtiltag er implementeret i de undersøgte byggerier: Kvarterhus i Kolding Facade af lærketræ Solmur og dagslys Miljøvenligt isoleringsmateriale (hør i felter) Side 3 af 7

4 Evaluering af projekter med særlige miljøtiltag Naturlig ventilation med passiv køling Glastilbygning med passiv solvarme Solcelleanlæg Aktiv solvarme til varmt brugsvand Sletten Remisen Fyrretræsplankegulv som sæbebehandles Jordvarmeanlæg med varmepumpe Facade af lærketræ Isolering med papiruld granulat Rør og kabler er PVC fri Vinduer i kernetræ Solcelleanlæg I Kvarterhuset i Kolding er der etableret et veludbygget CTS- system som muliggør, registrering og visualisering af miljø- og energidata. Hos Sletten har de netop fået et CTS-system som muliggør registrering af nogle miljø- og energidata. Ellers er der kun normal registrering af el, vand og varme og kun for hele bygningskomplekset og ikke særskilt opdelt på hovedbygningen eller de andre bygninger. Hos Remisen registres og visualiseres kun el-produktionen fra solcellerne. Normal registrering af forbrug el, varme og vand. 3.2 Enegiforbrug Sammenligning af energiforbruget på de tre lokaliteter: Kvarterhus i Kolding El Bemærkning kwh/m 2 år 61,5 27,3 Gennemsnit 3 år, CTS fra start, Løbende kontrol med rapport Varme kwh/m 2 år Sletten Delvis skønnede værdier, CTS fra 2007, Dårlig kontrol Remisen 134,4 12,3 Fra Energimærke, ingen CTS, kun ekstern kontrol Både i Kvarterhuset i Kolding og i Remisen er der etableret solceller. Anlæggene er af forskellig størrelse og placering. I Kvarterhuset i Kolding er det et 5,5 kwp anlæg som giver en gennemsnitlig el produktion på 2875 kwh per år. I Remisen er det et anlæg på 12,2 kwp, som giver en gennemsnitlig produktion på kwh per år. Sammenligning af ydelse for de to solcelleanlæg: Enhed Effektivitet Kvarterhuset i Kolding kwh/kwp 523 Remisen kwh/kwp 820 Side 4 af 7

5 Evaluering af projekter med særlige miljøtiltag Den noget større effektivitet af solcelleanlægget hos Remisen skyldes sandsynligvis den noget mere optimale placering i forhold til solen. 3.3 Vandforbrug Det er kun muligt at sammenligne vandforbruget for to af lokaliteterne, da vandforbrugt hos Sletten ikke kendes. Enhed Kvarterhuset m³/m² 0,21 0,20 0,17 i Kolding Remisen m³/m² 0,14 0,10 0,11 Vandforbruget er først sammenlignet efter 2004, da Remisen først blev taget i brug i 2004 og Kvarterhuset i Kolding havde et ekstraordinært vandforbrug i Vandforbruget i Kvarterhuset i Kolding er noget større end hos Remisen, hvilket skyldes at Kvarterhuset i Kolding har større/flere aktiviteter i dagtimerne end Remisen. 3. Vurderinger 4.1 Kvarterhuset i Kolding Kvarterhuset i Kolding er opført i 2001 af Kolding Kommune med støtte fra By & Boligministeriet Kvarterløft, Energistyrelsen og Lokale & Anlægsfonden (L & A). Kvarterhuset i Kolding demonstrer god arkitektur med miljømæssig omtanke. De miljømæssige tiltag som var anført i ansøgningen til L & A er blevet gennemført og de fungerer og giver god udbytte for ejerne/brugerne af huset. Der har været kompetente rådgivere koblet på byggeriet lige fra starten, som har sikret at de miljømæssige tiltag er blevet opført korrekt. Det samlede energiforbrug (varme og el) ligger på ca. 85 kwh/m², hvilket er en del under kravene i det nye Bygningsreglement (BR08). Et vandforbrug på 0,2 m³/m² er også lavt. Det er vores opfattelse, at årsagen til den opnåede succes er, at der dels er tilknyttet en kompetent leder til stedet, som har teknisk indsigt og interesse for, at de miljømæssige foranstaltninger fungerer. Dels at der er ofret penge på et omfattende CTS og visualiserings udstyr. Det måleprogram som Økonomi- og Erhversstyrelsen har finansieret har også haft betydning. 4.2 Sletten Sletten er et meget flot byggeri passet godt ind i de naturskønne omgivelser. Sletten er opført af FDF. De planlagte miljømæssige tiltag er gennemført med ændringer, som i nogen tilfælde ikke har nogen betydning (ændret træmateriale inden dørs og behandling med sæbe i stedet for olie) og i andre har (udvendig behandling med traditionel træimprægnering). Endvidere ville det, for bedre at kunne holde varmen om vinteren, have været bedre, hvis det ikke kun var en pejs, men en masseovn som var blevet installeret. Side 5 af 7

6 Evaluering af projekter med særlige miljøtiltag Jordvarmeanlægget har ikke fungeret tilfredsstillende og umiddelbart er der et højt energiforbrug i bygningen. L & A rådgivere, Carl Bro as havde allerede på ansøgningstidspunktet påpeget de områder, hvor der kunne opstå problemer (og de er blevet konstateret), men af ukendte årsager har de ansvarlige for byggeriet ikke helt fulgt anbefalinger og henstillinger, som er kommet fra Carl Bro. Det er vores vurdering, at der ikke på noget tidspunkt har været personale på centret, som har de nødvendige faglige kvalifikationer for at passe og drive de ret komplicerede tekniske installationer, som bygningskomplekset indeholder. Det er også vores vurdering, at de tekniske anlæg aldrig har fungeret på en sådan måde, at de med rette har kunnet afleveres til bygherre. 4.3 Tøjhushaven i Randers Fonden Beboer- og Aktivitetshus i Tøjhushavekvarteret ( Fonden) har opført et Beboer- og Aktivitetshus i en gammel remise (Remisen) Hele den gamle remises tag er blevet beklædt med solceller. De fungerer godt og har produceret el som forventet. I forbindelse med ansøgningen påpegede Lokale og Anlægsfondens (L & A) rådgiver, Carl Bro as, at der ville være akustiske problemer i Multihallen og Selskabslokalet. Fonden har ikke været enig heri og har bl.a. i et brev til L & A, dateret 5. marts 2003 skrevet: ad 1f er vi indstillet på at regulere akustikken hvis det viser sig nødvendigt. Udgifterne hertil vil blive taget af den almindelige drift suppleret med sponsorater fra lokale erhvervsvirksomheder..vi er meget indstillet på at skabe økonomisk mulighed for hele tiden at forbedre Remisen og altså herunder også akustikken Det kan konstateres, at der er problemer med akustikken i de to områder, samt at der p.t. ikke er gjort noget ved det. Dele af bygningen anvendes tilsyneladende på en anden måde end forudsat i projekteringsfasen. Der tænkes her på værkstedsbygningen, som i projektfasen og på ansøgningstidspunktet har været karakteriseret som ikke opvarmet rum. I dag er bygningen tilsyneladende opvarmet til o C og der er derfor tale om anden anvendelse, som principiel kræver en byggesagsbehandling. På trods af el-produktionen fra solcellerne har bygningen et højt energiforbrug, hvilket måske skyldes de ændrede aktiviteter i værkstederne. Det anbefales, at der opsættes særskilte måler i værkstedet på el og varme. 4.4 Samlet vurdering Ud fra erfaringerne fra de 3 projekter kan følgende konkluderes: 1. Der er stor forskel på projekternes gennemførsel og drift, alt efter om der er tilknyttet erfarne bygherrer og/eller kompetente rådgivere. Såfremt der ikke er Side 6 af 7

7 Evaluering af projekter med særlige miljøtiltag knyttet erfarne bygherrer til projektet, kunne det være en idé, at Lokale og Anlægsfonden årligt udtrak nogle projekter til evaluering. Projekterne skulle evalueres inden 1 års gennemgangen, således at det var muligt at få gennemført afhjælpende foranstaltninger. Det behøver ikke være så mange projekter, som årligt bliver gennemgået. Vi mener, at erfaringerne fra dette projekt (viden om mulige fejl) samt risikoen for at blive udtrukket kunne have en god effekt. 2. En hjælp og gennemgang af ansøgningen af en erfaren rådgiver vil vi også anbefale, såfremt der ikke er tale om erfarne bygherrer og/eller kompetente rådgivere. Rådgiveren skal koncentrere sig om problemer, som helt klart skal løses i projekteringsfasen, fx akustiske og/eller problemer, som vil give uhensigtsmæssige drifts- og vedligeholdelses forhold, fx styring af el og varme. 3. Erfaringen fra bl.a. de tre projekter viser, at styring af el- og energi er vanskelig og noget, som ikke får særlig meget opmærksomhed i projekteringsfasen. Men for uerfarne bygherrer og driftspersonale er det et problem. 4. Såfremt der skal etableres særlige miljøtiltag, som solceller, solvarme, varmepumpe, jordvarme eller lignende bør det sikres at der fortages de nødvendige løbende registreringer. Et godt CTS anlæg er anbefalelsesværdigt. 5. Man skal være opmærksom på at ubehandlet lærketræ bliver gråt med tiden og der er risiko for skimmelsvampeangreb. 6. Kvarterhuset i Kolding viser, at miljøbelastningen overtid kan mindskes (taget i brug i 2001 og opfyldte energikravet i det nye bygningsreglement, BR08) ved at implementere de rette tiltag. Men succesen er afhængig af, at personer med viden om de gennemførte foranstaltninger er tilknyttet. Side 7 af 7

8 EVALUERING AF PROJEKTER MED SÆRLIGE MILJØTILTAG LOKALE - OG ANLÆGSFONDEN Kvarterhus i Kolding

9 Kvarterhus i Kolding INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé og vurdering Ansøgning og bevilling Besøg og besigtigelse Miljøtiltag Lokalitet og bygning Træbeklædning af lærketræ Bygningsintegreret solenergi Miljøvenlige isoleringsmaterialer Installationer Hybrid ventilation Solcelleanlæg Solvarmeanlæg El-installationer Visualisering BILLEDER... 7 Udarbejdet af Karin Christiansen, WaterVision as samt Frede Askjær, Birger Lund A/S Side 2 af 15

10 Kvarterhus i Kolding 1. Resumé og vurdering Kvarterhuset i Kolding er opført i 2001 af Kolding Kommune med støtte fra By & Boligministeriet Kvarterløft, Energistyrelsen og Lokale & Anlægsfonden (L & A). Kvarterhuset i Kolding demonstrer god arkitektur med miljømæssig omtanke. De miljømæssige tiltag som var anført i ansøgningen til L & A er blevet gennemført og de fungerer og giver god udbytte for ejerne/brugerne af huset. Der har været kompetente rådgivere koblet på byggeriet lige fra starten, som har sikret at de miljømæssige tiltag er blevet opført korrekt. Det samlede energiforbrug (varme og el) ligger på ca. 85 kwh/m², hvilket er en del under kravene i det nye Bygningsreglement (BR08). Et vandforbrug på 0,2 m³/m² er også lavt. Det er vores opfattelse, at årsagen til den opnåede succes er, at der dels er tilknyttet en kompetent leder til stedet, som har teknisk indsigt og interesse for, at de miljømæssige foranstaltninger fungerer. Dels at der er ofret penge på et omfattende CTS og visualiserings udstyr. Det måleprogram som Økonomi- og Erhversstyrelsen har finansieret har også haft betydning. 2. Ansøgning og bevilling Siden starten af 2000 har der foregået en dialog mellem Lokale og Anlægsfonden (L & A) og Kolding Kommune omkring støtte til Kolding Kommunes projekt omkring et Kvarterhus i syd-vestkvarteret i Kolding. Projektet er udarbejdet af White Arkitekter A/S i samarbejde med ingeniørerne Sloth Møller A/S og Esbensen A/S. Projektet har fået en positiv udtales fra Dansk Center for Byøkologi. Projektudgifterne blev estimeret til ca. kr ,-, heraf udgør de miljømæssige tiltag ca. kr. 2. mio. Som følge af, at der allerede fra start er tilknyttet rådgivere, er det kun de miljømæssige tiltag som er blevet vurderet af L & A s rådgiver. Der blev ansøgt om kr. 1,6 mio. i tilskud fra L & A og der blev bevilget kr. 1,0 mio. De samlede omkostninger til projektet blev kr ,- 3. Besøg og besigtigelse Lokaliteten blev besigtiget den 20. november 2007, hvor vi blev modtaget af centres leder Preben Nielsen og fik en grundig introduktion til centrets idé og funktion samt en rundvisning. Herudover viste Bjarne fra H.O. Service CTS overvågningen og styringen. Kvarterhuset i Kolding drives som en selvejende institution (Center) med en fuldtidsansat leder. Lederens løn betales i princippet af Kolding Kommune. Lederen har en teknisk baggrund, og har dermed aktivt kunne medvirke til at løse de problemer af teknisk karakter, som har været i indkøringsperioden. I afsnit 7 er der vist udvalgte billeder fra besigtigelsen. Side 3 af 15

11 Kvarterhus i Kolding Fra Økonomi- og Erhversstyrelsen har Kvarterhuset i Kolding i en årrække fået støtte til at dokumentere driften af de miljømæssige tiltag. Lokaliteten blev taget i brug den 18. december Miljøtiltag Fra starten har der været lagt vægt stor vægt på at opføre et ressourcebesparende og bæredygtigt byggeri ved at integrere følgende miljømæssige tiltag i byggeriet: Facade af lærketræ Solmur og dagslys Miljøvenlige isoleringsmaterialer Naturlig ventilation med passiv køling Glastilbygning med passiv solvarme Solcelleanlæg Aktiv solvarme til varmt brugsvand Regnvandsanlæg til toiletskyl Herudover er der etableret måleenheder så forbrug kan måles og visualiseres. Der er også opstillet et detaljeret måleprogram så indeklimaet kan evalueres og dokumenteres. Af de nævnte miljøtiltag er det kun etablering af regnvandsanlæg til toiletskyl, som ikke er blevet udført. Bygningen er forberedt til det, men tilslutningen blev fravalgt, da det af sundhedsmæssige årsager ikke er tilladt at bruge regnvand til toiletskyl i en offentlig bygning. 5. Lokalitet og bygning Kvarterhuset har et samlet etageareal på ca m². huset er opdelt i to enheder: Selve Kvarterhuset, som mod nord er opført i to etager og et selvstændigt værksted for områdets unge, Gademix. I Kvarterhuset er der café, festlokaler, storkøkken, mediatek, dagplejerum og værksteder. I Gademix er der fællesrum med tekøkken og øvelokale for musik. 5.1 Træbeklædning af lærketræ Træbeklædningerne på facader er udført af ubehandlet lærk. I den forbindelse bemærkede vi to forhold, som man skal være opmærksom på. Se også billede Nr. 3 Nr Det ubehandlede træ slår sig nogle steder. 2. Ved glas-bufferzonen er træbeklædningen ført ubrudt igennem bag facadeelementernes aluminiumsprofiler. Det betyder, at frem til første indvendige afbrydelse i træbeklædningen er den misfarvet (pga. vandpåvirkning) på stort set samme måde som den udvendige del. Træet er således tilsyneladende i stand til at transportere fugt ind i glas-bufferzonen. Hertil kommer det kosmetiske. 5.2 Bygningsintegreret solenergi Et kendetegn ved Kvarterhuset er en gennemgående solmur, som med sin skråtstillede udformning opsamler solvarme og fordeler dagslyset til bygningens rum. Side 4 af 15

12 Kvarterhus i Kolding Mod syd afgrænses byggeriet af en let glastilbygning med dobbelt glasfacade. Rummet opvarmes alene af solindfald og fungere som en buffer for opvarmning (sommer) contra reduktion af varmetab (vinter) fra den bagvedliggende facade. 5.3 Miljøvenlige isoleringsmaterialer Alle ydervægge er forsynet med 180 mm hørisolering i en konstruktion med tung bagmur. Der er en tendens til at hør materialet falder sammen, så der i områder kan dannes kuldebroer. Der er forsøgt taget højde for dette ved at indbygge isoleringen i afgrænsede felter. Det er ikke helt lykkedes at undgå alle kuldebroer. 6. Installationer 6.1 Hybrid ventilation Det specielle ved dette byggeri er den specielt udformede ventilation med friskluftindtag gennem betonkanaler (sommerkøling) eller gennem glas-bufferzonen (vinterdrift). Udsugningen fra de enkelte lokaler sker via riste ud til midtergangen. I midtergangen, som løber i hele husets længde, sidder der øverst en aerodynamisk udformet taghætte, som forøger vinddrivtrykket, så afkastluften fra gangen suges ud gennem åbninger øverst i glastaget. Anlæggene er forsynet med CTS-styring og overvågning. Vi fik oplyst, at der i en indkøringsperiode havde været en række problemer især med temperaturforhold i friskluftstilførslen, men at disse problemer i det væsentlige var løst i samarbejde med den rådgivende ingeniør. Ventilationsanlæggets funktion (indeklima) er dokumenteret gennem rapporter udarbejdet af Esbensen, Rådgivende Ingeniører A/S. 6.2 Solcelleanlæg I glas-bufferzonens facade er der indbygget solceller. Solcellerne er indbygget i en lodret glasfacade, som ikke har den optimale hældning, men til gengæld er indbygningen foretaget på en meget smuk måde, som skønnes at indeholde arkitektoniske værdier, se billede Nr. 1 Solcellerne er leveret af Gaia Solar A/S, Hammerholmen 9-13, 2650 Hvidovre, og af deres hjemmeside fremgår det, at der er installeret 5,5 kwp på et effektivt solcelleareal på 46 m 2. Af den rapport som Esbensen, Rådgivende ingeniører A/S, Møllegade 54, 6400 Sønderborg har udarbejdet fremgår det, at den gennemsnitlige produktion over ca. 4 år har været kwh/år, meget fint i forhold til en estimeret produktion på ca kwh/år. Energistyrelsen har støttet opførelsen af solcellerne. 6.3 Solvarmeanlæg Bygningen er forsynet med et lille solfangeranlæg for produktion af varmt vand. Der er tale om et anlæg, som primært er etableret for demonstrationens skyld. Selve solfangeren er placeret lodret på en sydvendt facade. Det er ikke en ideel vinkel, men placeringen er valgt ud fra andre hensyn. Side 5 af 15

13 Kvarterhus i Kolding I Esbensens notat af (driftsperiode juni 2002 til december 2003) fremgår det, at der først er påbegyndt logning af driftsdata ca. juli 2003, samt at der i den efterfølgende periode har været en negativ produktion. Esbensen peger i notatet på sandsynlige årsager. 6.4 El-installationer Vores besigtigelse af bygningen har ikke givet anledning til bemærkninger vedrørende bygningens el-installationer eller belysningsanlæg. 6.5 Visualisering Forbrug og produktion af varme og el og vand registres i et CTS system og visualiseres på en PC skærm. Indeklimaet er blevet evalueret ved at gennemfører et detaljeret måleprogram for: Temperatur Luftfugtighed Luftkvalitet (CO 2 ) Lufthastighed Udeklima Af den rapport som Esbensen, Rådgivende Ingeniører A/S har udarbejdet er bl.a. udviklingen i energi og vand forbruget beskrevet: år Enhed ) ) Varme kwh/m 2 95,80 70,78 62,28 58,71 66,53 59,39 El kwh/m 2 31,58 30,79 32,21 29,87 28,34 23,81 Vand m³/m² 0,19 0,20 0,27 0,21 0,20 0,17 1) : Driftsdata udleveret ved besigtigelsen. Da energirammen (varme) for denne type bygninger typisk ligger på ca kw/m 2 ses det, at man allerede efter det første indkørings år har kunnet overholde denne ramme. Hvis man sammenligner med kravene i BR08 (som træder i kraft ) er kravet her formuleret som en energiramme for varme og el under ét. Denne ramme er 95 kw/m 2 + tillæg. Det ses, at bygningen ville overholde denne ramme. Årsagen til det noget større vandforbrug i 2004 er anlæg af en ny P-plads. Side 6 af 15

14 Kvarterhus i Kolding 7. BILLEDER Nr. 1 Solceller set udefra. Et meget flot og gennemført projekt Nr. 2 Solceller set indefra Side 7 af 15

15 Kvarterhus i Kolding Nr. 3 Lærketræsbeklædningen er ført ubrudt forbi vindueskarmen. Misfarvningen til venstre for den lodrette post viser, at fugt suges forbi. Nr. 4 Den ubehandlede udvendige beklædning af lærketræ viser tegn på, at vedligeholdelse begynder at blive nødvendig. Side 8 af 15

16 Kvarterhus i Kolding Nr. 5 Et andet eksempel på lærketræ, som har slået sig formentlig fordi det ikke er behandlet med træbeskyttelse. Side 9 af 15

17 Kvarterhus i Kolding Nr. 6 Den ubehandlede lærketræsbeklædning (nordsiden) har været udsat for skimmelsvampeangreb. Nr. 7 Kondensvand fra de lodrette profiler misfarver soklen. Side 10 af 15

18 Kvarterhus i Kolding Nr. 8 Friskluftindtag for hybridventilation. Der er risiko for, at der trækkes forurenet luft ind i bygningen (fra bilerne) Nr. 9 Hybridventilation Til venstre i billedet ses den spjældstyringen fra lokalet. I midten det spjældstyrede afkast Side 11 af 15

19 Kvarterhus i Kolding Nr. 10 Et af problemerne med hybridventilationen har været termiske bevægelser. Det ophængte plastic forhindrer tilbagestrømning. Side 12 af 15

20 Kvarterhus i Kolding Nr. 11 Varmeventilator for opvarmning af friskluft. Bemærk bag varmeventilatoren. Der er monteret en plade for at forhindre tilbagestrøming. Side 13 af 15

21 Kvarterhus i Kolding Nr. 12 Her ses den spjældstyrede udsugning fra et lokale. Nr. 13 Indblæsning i et lokale Side 14 af 15

22 Kvarterhus i Kolding Nr. 14 Store skydedør i klimaskærmen, som på indbygningstidspunktet var uden de viste tætninger, og derfor har givet driftsproblemer for hybridventilationsanlægget. Side 15 af 15

23 EVALUERING AF PROJEKTER MED SÆRLIGE MILJØTILTAG LOKALE - OG ANLÆGSFONDEN Sletten

24 Sletten INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé og vurdering Ansøgning og bevilling Besøg og besigtigelse Miljøtiltag Lokalitet og bygning Bygningsmæssige forhold Installationer VVS installationer generelt Varmepumpeanlæg - kedelcentral Automatik styring af varme og ventilationsanlæg El-installationer Energiforbrug BILLEDER... 9 Udarbejdet af Karin Christiansen, WaterVision as samt Frede Askjær, Birger Lund A/S Side 2 af 21

25 Sletten 1. Resumé og vurdering Sletten er et meget flot byggeri passet godt ind i de naturskønne omgivelser. De planlagte miljømæssige tiltag er gennemført med ændringer, som i nogen tilfælde ikke har nogen betydning (ændret træmateriale inden dørs og behandling med sæbe i stedet for olie) og i andre har (udvendig behandling med traditionel træimprægnering). Endvidere ville det, for bedre at kunne holde varmen om vinteren, have været bedre, hvis det ikke kun var en pejs, men en masseovn som var blevet installeret. Jordvarmeanlægget har ikke fungeret tilfredsstillende og umiddelbart er der et højt energiforbrug i bygningen, jf. afsnit 6. L & A rådgivere, Carl Bro as havde allerede på ansøgningstidspunktet påpeget de områder, hvor der kunne opstå problemer (og de er blevet konstateret), men af ukendte årsager har de ansvarlige for byggeriet ikke helt fulgt anbefalinger og henstillinger, som er kommet fra Carl Bro. Det er vores vurdering, at der ikke på noget tidspunkt har været personale på centret, som har de nødvendige faglige kvalifikationer for at passe og drive de ret komplicerede tekniske installationer, som bygningskomplekset indeholder. Det er også vores vurdering, at de tekniske anlæg aldrig har fungeret på en sådan måde, at de med rette har kunnet afleveres til bygherre. Vi vil derfor henstille til FDF, at bl.a. de forhold, som er nævnt i denne rapport forelægges den ansvarlige rådgiver med krav om udbedring. 2. Ansøgning og bevilling Frivilligt Drenge- og Pige- Forbund (FDF) har i 2000 søgt Lokale og Anlægsfonden (L & A) om tilskud til opførelse af en ny hovedbygning på FDF Friluftscenter Sletten, Ry. Projektet er udbudt i en arkitektkonkurrence og blev vundet af Arkitektfirmaet aart a/s, som har benyttet Ingeniørfirmaet Korsbæk og Partnere k/s. De oprindelige projektudgifter blev estimeret til ca. kr. 14,1 mio. og omfattede foruden hovedbygningen også en overnatningsbygning. De miljømæssige tiltag udgør ca. kr. 1 mio. Projektet blev hurtigt reduceret til ca. kr. 11 mio., da overnatningsbygningen blev taget ud. Projektet er blevet vurderet af L & A rådgiver, Carl Bro as, som har været i løbende dialog med FDF og dennes rådgivere. I gennem denne dialog har der været kommentarer og bemærkninger til bl.a. følgende punkter: Kuldenedfald fra de store glaspartier Jordvarmeanlægget Styring af ventilation og varme Brugervejledning for drift af naturlig ventilation, således at de forskellige brugere kan skaffe sig overblik over anlæggets funktioner og muligheder Side 3 af 21

26 Sletten Kommentarerne og bemærkningerne har været meget relevante, for det er inden for disse områder der i dag er problemer med byggeriet. L & A blev søgt om kr. 2,5 mio. i tilskud. Der blev bevilget kr. 1,5 mio. 3. Besøg og besigtigelse Lokaliteten blev besigtiget den 21. november 2007, hvor vi blev vist rundt af pedel Mads Hindsgaul (MH), idet centerbestyrer Mogens Egholm (ME) var forhindret. Mads havde været ansat på Sletten i ca. 4 måneder og havde en baggrund som skovarbejder. Hovedbygningen udlejes til forskellige aktiviteter og består af: Sal med plads til 120 personer 2 grupperum á 30 personer Pejsestue med plads til personer Moderne køkken med service til 150 personer Lille opholdsrum for køkkenpersonale Kontor Toiletter Lager og depotrum Hovedbygningen er på etagemeter 1143 m² og blev indviet den 15. juni I kapitel 7 ses billeder fra besigtigelsen. 4. Miljøtiltag Arkitekterne aart vinderprojekt indeholdt følgende miljøtiltag: Udvendige vægge i kraftig douglas kernetræs planker, behandlet med sortpigmenteret linolie Indvendige vægge i kraftig douglas kernetræs planker Limtræskonstruktion behandlet med linolie uden pigment Gulve i opholdsrum i linoliebehandlede douglas planker Gulve i ankomstområde, toilet og køkken belagt med natursten Stor pejs evt. udført som en finsk masseovn. Solfangere til opvarmning af brugsvand I projektforslaget er der sket følgende ændringer: Udvendige vægge i kraftig douglas kernetræs planker, behandlet med finsk trætjære eller tilsvarende pigmenteret linoliebaseret produkt. Indvendige vægge kraftig 25x150/175 mm vandret fyrretræsbræddebeklædning. Overfladebehandles med to gange natur olie Indvendige vægge i multirum, ankomstområde m.m. M/K godkendt kraftig 25x150/175 mm vandret, sammenpløjet fyrretræsbræddebeklædning, der trykbrandimprægneres til klasse 1 beklædning. Overfladebehandles med to gange natur olie Gulve i opholdsrum Sekel fyrretræsplankegulv. Overfladebehandling med sæbe. Side 4 af 21

27 Sletten Gulve i ankomstområde teglstensgulv eller magnesitgulv (sidstnævnte er valgt) Gulv i toilet og køkken skridsikre fliser Almindelig pejs - ingen masseovn Jordvarmeanlæg med varmepumpe (ingen solfanger) Den væsentligste ændring i forhold til ovennævnte er, at det ikke er vores opfattelse, at de udvendige vægge er behandlet med finsk trætjære eller tilsvarende pigmenteret linoliebaseret produkt, men i stedet med et almindelig sort træbehandlings produkt. Endvidere er solfangeren blevet erstattet af et jordvarmeanlæg. 5. Lokalitet og bygning Sletten er en del af FDF Friluftcenter Sletten (222 tønder land), der ligger i noget af Danmarks smukkeste natur, umiddelbart vest for Himmelbjerget og ved bredden af Julsø. Hovedbygningen er placeret på et skrånende terræn, tæt på og med udsigt til Julsø. 5.1 Bygningsmæssige forhold I forbindelse med besigtigelsen konstaterede vi blandt andet følgende, som giver anledning til bemærkninger: 1. Ved indgangen fra udekøkkenet er der placeret en slangevinde i vindfanget. Slangevinden kan ikke åbnes, hvis døren ind i huset er åben. Døren er i øvrigt forsynet med dørpumpe, så anvendelse af slangevinden kræver, at der er mindst to personer til stede. Det er uheldigt, men forholdet må jo være godkendt af den stedlige brandmyndighed, se billede Nr Ved udekøkkenet er der konstateret råd i vandretliggende træværk (fare for nedstyrtning indenfor overskuelig tid). Ved den store facade med glaspartierne indgår en række vandrette trækonstruktioner, som er udsat for samme påvirkninger som den angrebne bjælke ved udekøkkenet. Ifølge ME har disse fået en anden træbeskyttelse end bjælkerne ved udekøkkenet, men der er grund til få en speciel vedligeholdelsesprocedure for disse konstruktioner, da svigt vil få meget alvorlige konsekvenser. 6. Installationer 6.1 VVS installationer generelt Det umiddelbare indtryk af bygningens VVS-installationer er, at der er tale om arbejde udført af kvalificerede håndværkere, som har høj faglig stolthed. ME har oplyst, at der vanskeligheder med at holde bygningen opvarmet i kolde perioder. Den primære varmekilde er gulvvarme. Umiddelbart vurderes det, at det er tvivlsomt om der er tilstrækkelig varmekapacitet især i rum med store glasarealer. ME har oplyst, at der ved trægulvene er udstøbt beton mellem strøerne, så den samlede tykkelse af den betonplade, som gulvvarmeslangerne er placeret i er ca. 25 cm heraf en væsentlig del over slangerne. Det giver et varmesystem med en meget lang reaktionstid. Det skal anføres, at det er en usædvanlig konstruktion. Side 5 af 21

28 Sletten Anlæggene synes ikke forsynet med tilstrækkeligt antal indreguleringsventiler. ME har oplyst, at det rådgivende ingeniørfirma har indreguleret varmeanlæg, men ME er ikke bekendt med en egentlig indreguleringsrapport. Vi bemærkede en afspærringsventil i forbindelse med gulvvarmefordelingsarrangementet i teknikrummet, som var delvis lukket. ME har oplyst, at indstillingen er foretaget for at få varme ud til de fjerntliggende gulvvarmesystemer. Sammenfattende vurderes det derfor, at der ikke er foretaget en tilstrækkelig hydraulisk indregulering af varmeanlægget. 6.2 Varmepumpeanlæg - kedelcentral Nybygningen er forsynet med varme og varmt vand fra eksisterende kedelcentral i gymnastiksalsbygningens underetage. Sammenbygningen af nye og gamle komponenter i den eksisterende kedelcentral er tilsyneladende sket uden at der er taget hensyn til den hydrauliske balance. Kedelcentralens opbygning er så kompliceret, at det kræver væsentlig teknisk indsigt at passe anlægget. Umiddelbart udenfor kedelcentralen er der opstillet 3 varmepumper fabrikat DVI. Varmepumperne er tilsluttet til det eksisterende varmeanlæg. I udredningsarbejdet har vi haft telefonisk kontakt til Henning Pallesen (HP) fra DVI. ME har henvist til denne kontaktperson for teknisk information om varmepumpeanlægget. Forespurgt hvorledes den udendørs del af centralvarmeinstallationen mellem varmepumperne og kedelcentralen er frostsikret har HP oplyst: Hver af de tre varmepumpeenheder er forsynet med en cirkulationspumpe for cirkulation af centralvarmevand. Én af disse pumper kører konstant, og ved hjælp af en lille by-pas i forbindelse med varmepumper er der sikret tilstrækkeligt flow gennem alle tre varmepumper. Umiddelbart virker det uheldigt, at anlæggets frostsikring medfører en konstant (måske minimalt) energiforbrug. Mere uheldigt er det, at selv kortvarig strømafbrydelse i en frostperiode sandsynligvis vil medføre frostsprængninger. Forespurgt om hvorfor varmepumperne var opstillet udendørs svarede HP, at der var anvendt propangas som kølemiddel (freon uønsket) og der på det pågældende tidspunkt derfor ville have været en række vanskeligheder af sikkerhedsmæssig art, hvis anlæggene skulle opstilles indendørs. Der foreligger følgende oplysninger om sammenhørende værdier mellem forbrug og ydelse for jordvarmeanlægget: Periode: til El-forbrug: kwh. Varmepumpeydelse: kwh. Det giver en gennemsnitlig effektfaktor på: 2,96. Sletten er ifølge ME ikke i besiddelse af de årlige driftsrapporter for varmepumpeanlægget. ME henviser til, at DVI foretager de årlige driftskontroller. Side 6 af 21

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lupinmarken 188 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-230137 Energikonsulent: Erling Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Erling

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by: 2620 Albertslund BBR-nr.: 165-058763-001 Energikonsulent: Anne Svendsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ådalsvænget 23 Postnr./by: 6800 Varde BBR-nr.: 573-000070 Energikonsulent: Vivian Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vh-consult

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var "Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3" gældende.

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3 gældende. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Diget 10 Postnr./by: 4100 Ringsted BBR-nr.: 329-000000 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TopDahl

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Bygningen er et fuldmuret vinkel hus med integreret garage fra AAlsrode Tømrerfirma A/S

Energikonsulentens kommentarer Bygningen er et fuldmuret vinkel hus med integreret garage fra AAlsrode Tømrerfirma A/S SIDE 1 AF 7 Adresse: Nordbakken 17 Postnr./by: 8570 Trustrup BBR-nr.: 707-114855-001 Energikonsulent: Vivi Gilsager Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingemannsvej 21 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-052727 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.9 MWh Fjernvarme, 570 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.9 MWh Fjernvarme, 570 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Grønnegade 2A 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-016429 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Bygningsdele Loft og tag Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 2 x 95 mm mm mineraluld.

Bygningsdele Loft og tag Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 2 x 95 mm mm mineraluld. SIDE 1 AF 5 Adresse: Strandvænget 6 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-000000-001 Energikonsulent: Bo Bramsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hiort Lorenzens Vej 67 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014219 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Bygningen er nyopført i 2009 med isoleringstilstand iht. gældende regler dvs. det opfylder kravene i BR08.

Energikonsulentens kommentarer Bygningen er nyopført i 2009 med isoleringstilstand iht. gældende regler dvs. det opfylder kravene i BR08. SIDE 1 AF 6 Adresse: Bakkegårds Allé 98 Postnr./by: 5550 Langeskov BBR-nr.: 440-008792-001 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Digterparken 27 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-020016 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8900 Randers C BBR-nr.: 730-009955-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Bygningen er et nyopført enfamiliehus. Ved bygningsgennemgangen forelå delvis energirammeberegning, tegningsmateriale og dokumentation på vinduer.

Bygningen er et nyopført enfamiliehus. Ved bygningsgennemgangen forelå delvis energirammeberegning, tegningsmateriale og dokumentation på vinduer. SIDE 1 AF 6 Adresse: Østervænget 26 Postnr./by: Resultat 8381 Tilst BBR-nr.: 751-984093-001 Energikonsulent: Vivi Gilsager Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Indiakaj 3 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2100 København Ø BBR-nr.: 101-995976-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Løsninger der skaber værdi

Løsninger der skaber værdi UNI-Energy 1 2 Løsninger der skaber værdi 3 Bygherre Bygherre Arkitekt Arkitekt Rådgiver Rådgiver Entreprenør Entreprenør Bygherre admin. Bygherre admin. Slutbruger Slutbruger Lovgivning 4 Baggrund - politisk

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Laksen 29 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9480 Løkken BBR-nr.: 860-031901 Energikonsulent: Bertel Jespersen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstemarken 46b Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Skyums Totalrestaurering Jordkærvej 1 8600 Sikleborg Olaf Ryes Vej 14 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse

Læs mere

BBR-nr.: 580-011852 Energimærkning nr.: 200016124 Gyldigt 5 år fra: 26-06-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-011852 Energimærkning nr.: 200016124 Gyldigt 5 år fra: 26-06-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Birkeparken 24 Postnr./by: 6230 Rødekro BBR-nr.: 580-011852 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Indeklimaets Temadag 2017 Teknologisk Institut 26.9.2017 Fra introduktionen: Hvad er afgørende for,

Læs mere

BBR-nr.: 615-114693 Energimærkning nr.: 200004551 Gyldigt 5 år fra: 29-01-2008 Energikonsulent: Ib Frandsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 615-114693 Energimærkning nr.: 200004551 Gyldigt 5 år fra: 29-01-2008 Energikonsulent: Ib Frandsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Spedalsø 11 Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-114693 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Tværvej 3 D 4700 Næstved BBR-nr.: 370-033461 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Vollsmose Alle 16 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-514359-003 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Elme Alle 6 8963 Auning Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. december 2012 Til den 14. december 2022. Energimærkningsnummer 310017534

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by: Resultat 6990 Ulfborg BBR-nr.: 661-183477-001 Energikonsulent: Ole Dammark Knudsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning nr.: 200011317 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning nr.: 200011317 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fangel Bygade 73 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 580-000957 Energimærkning nr.: 100120907 Gyldigt 5 år fra: 18-05-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-000957 Energimærkning nr.: 100120907 Gyldigt 5 år fra: 18-05-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Valdemarsgade 9 A Postnr./by: 6330 Padborg BBR-nr.: 580-000957 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning NOTAT Projekt Stevns Rådhus Kunde Stevns kommune Notat nr. 1 Dato 2017-10-02 Til Flemming Andersen, Stevns kommune Fra Rune Meier Sørensen, Projektleder Rambøll Kopi til - 1. Baggrund for notat Udfordringer

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Bygningen er et fuldmuret enfamilieshus i et plan med valmet tag fra ATZ byg.

Energikonsulentens kommentarer Bygningen er et fuldmuret enfamilieshus i et plan med valmet tag fra ATZ byg. SIDE 1 AF 6 Adresse: Østervænget 21 Postnr./by: 8381 Tilst BBR-nr.: 751-984088-001 Energikonsulent: Vivi Gilsager Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Torvet 7 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-002107 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ærtebjergvej 65 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-114369 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Granitvej 32 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-008578 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 5 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-966482-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kassandravej 44 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-000000 Energikonsulent: Morten Wæhrens Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitektfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grundtvigs Alle 005 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-304033 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Greve Alle 7 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-023231-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 11 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-964013-002 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Bygning med BBR nr. 751-981031-010 anvendes til helårsbeboelse. BBR kode 130 Rækkehus.

Energikonsulentens kommentarer Bygning med BBR nr. 751-981031-010 anvendes til helårsbeboelse. BBR kode 130 Rækkehus. SIDE 1 AF 6 Adresse: Nymarks Alle 96 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-981031-010 Energikonsulent: Lucas Vindbæk Madsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Teknik i to passivhuse

Teknik i to passivhuse Teknik i to passivhuse Kontorer i Århus, København, Sønderborg, Oslo og Vietnam Esbensen A/S 30 år med lavenergi Integreret Energi Design Energi- og miljøvenligt byggeri VVS- og ventilationsanlæg Elektriske

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskiftning af toiletter. 48 m³ vand 1680 kr. 13290 kr. 7.9 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskiftning af toiletter. 48 m³ vand 1680 kr. 13290 kr. 7.9 år SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stationsvej 6 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-018498 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jacob Hansens Vej 51 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-293271 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 MWh Fjernvarme, 1752 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 MWh Fjernvarme, 1752 kwh el SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 43 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-014451 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nye rækkehuse Teglværkshaven 60 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. september 2012 Til den 3. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Udsigtshøjen 001 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-111625 Energikonsulent: Jens Thøger Hjortshøj Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Birkhøjen 10D 8382 Hinnerup BBR-nr.: 710-013477-001 Energikonsulent: Bjarne Bilskov Jespersen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bispegårdsvej 006 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-012030 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

BBR-nr.: 580-002422 Energimærkning nr.: 100120522 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-002422 Energimærkning nr.: 100120522 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trækobbel 8A Postnr./by: 6330 Padborg BBR-nr.: 580-002422 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: Gammelgårds Alle 7D 2665 Vallensbæk Strand BBR-nr.: 187-029007-053 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning nr.: 100120457 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning nr.: 100120457 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jaruplundvej 14 Postnr./by: 6330 Padborg BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fuglebækvej 14 Postnr./by: 8570 Trustrup BBR-nr.: 707-029382 Energikonsulent: Jørn Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Brobæklunden 101-147 Brobæklunden 101 5260 Odense S Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. oktober 2012 Til den 12. oktober

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 333 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 333 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bymidten 1 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-020284 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

1 of 6. Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Syddjurs Kommune, Kolind Central Skole. Udarbejdet af: Henrik Ernst

1 of 6. Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Syddjurs Kommune, Kolind Central Skole. Udarbejdet af: Henrik Ernst 1 of 6 Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Syddjurs Kommune, Kolind Central Skole Udarbejdet af: Henrik Ernst 2 of 6 Syddjurs Kommune Kolind Central Skole 1. Indledning I et samarbejde

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Tankefuld Blok 12 Fælleshus Sofielund Skovvej 100 5700 Svendborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. november 2013 Til den 13. november

Læs mere

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005 Bygningsreglementet Energibestemmelser v/ Ulla M Thau LTS-møde 25. august 2005 Baggrund Slide 2 Energimæssig ydeevne Den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Rødager Alle 93 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-057714-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7,00 m³ koldt brugsvand 10,00 m³ koldt brugsvand

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7,00 m³ koldt brugsvand 10,00 m³ koldt brugsvand SIDE 1 AF 34 Adresse: Store Tingbakke 1 Postnr./by: 9310 Vodskov BBR-nr.: 851-539271-001 Energikonsulent: Steen Balslev-Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Bygningsreglement 10 Energi

Bygningsreglement 10 Energi Bygningsreglement 10 Energi Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger. April 2009 22 initiativer indenfor: Nye bygninger Eksisterende bygninger Andre initiativer Nye bygninger 1.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af rør i udhuse. 9.2 MWh Fjernvarme 2480 kr. 3645 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af rør i udhuse. 9.2 MWh Fjernvarme 2480 kr. 3645 kr. 1. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Lærkevej 35A 8882 Fårvang BBR-nr.: 740-003998 Energikonsulent: Jørgen Christensen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Præstemarksvej 50 8450 Hammel Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. september 2012 Til den 3. september 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5.8 MWh Fjernvarme, 257 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5.8 MWh Fjernvarme, 257 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arendalsvej 330 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-020153 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Alpedalsvej 30 Alpedalsvej 30 6000 Kolding Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. juni 2012 Til den 11. juni 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Rubinvej 14 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013830-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning.

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Energiforbrug Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Varmeisolering - nybyggeri Et nybyggeri er isoleringsmæssigt i orden,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12 liter Fuelolie, 211 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12 liter Fuelolie, 211 kwh el SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Niels Iuels Plads 1 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-107209 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Vesterheden 39 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-139899-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vigvej 17 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014413 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Elme Alle 6A 8963 Auning BBR-nr.: 707-114253-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Ydervægge Status: Ydervægge består af porebeton som H+H Væg Element Massiv 375.

Ydervægge Status: Ydervægge består af porebeton som H+H Væg Element Massiv 375. SIDE 1 AF 5 Adresse: Liseborg Have 17 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-231603-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Øsby Stadionvej 103 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014002 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Rougsøvej 155A 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-109239-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Planetvej 41 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Planetvej 41 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Planetvej 41 Postnr./by: Resultat 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-000000-001 Energikonsulent: Peter Houmøller Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer.

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer. SIDE 1 AF 7 Adresse: Boelsvej 14 Postnr./by: 4750 Lundby BBR-nr.: 390-025725-001 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller

Læs mere