Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning"

Transkript

1 Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

2 Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper. Forsigtig (ingen personskade) Vær særligt forsigtig for at sikre sikkerhed og effektivitet. Kan forårsage beskadigelse af udstyret. Advarsel (kan forårsage personskade) Mulig sikkerhedsrisiko og alvorlige negative reaktioner. Kan skade en person. Denne fejlfindingsvejledning er ikke en komplet brugervejleding til lydprocessoren Cochlear Nucleus CP810 eller fjernbetjeningen Cochlear Nucleus CR110. Læs altid hele brugervejledningen og hæftet Vigtig information af hensyn til vigtig sikkerheds- og vedligeholdelsesinformation, som ikke er indeholdt her.

3 Indhold Introduktion... 5 Udførelse af en vedligeholdelseskontrol... 5 Kontrol af komponenterne...6 Bekræftelse af, at din processor modtager lyd...8 Sådan kontrolleres der for lyd med monitorhovedtelefonerne...9 Anvendelse af fjernbetjeningen til fejlfinding på processoren...11 Reaktion på visuelle alarmer...11 Kontrol af fjernbetjeningens statussignal...20 Trin gennem fejlfindingsvejledningen på fjernbetjeningen Fejlfinding på din processor...23 Du har ved et uheld ændret processorindstillingerne...23 Du er ikke sikker på, hvad processorens blink betyder...24 Din processor tænder ikke...24 Du hører ingen lyd...25 Lyden afbrydes, eller lydstyrken stiger og falder...26 Lyden er for kraftig eller ubehagelig...26 Lyden er for svag eller uklar...27 Din processor fungerer ikke, når du anvender LiteWear...28 Din processor registrerer ikke automatisk et audiotilbehør...28 Du hører ingen lyd fra et audiotilbehør...29 Du hører interferens som f.eks. summen eller forvrænget tale Fejlfinding på fjernbetjeningen Din fjernbetjening viser en alarm Du har ved et uheld ændret processorindstillingerne...32 Fjernbetjeningens skærm er blank...32 Din fjernbetjening tænder ikke...33 Din fjernbetjening slukker ikke...33 Du trykker på en knap, og der sker ingenting...34 Du ser tal i stedet for navne i hovedmenuen...34 Hjælpen Der er fundet ny hardware vises...35

4 Din fjernbetjening oplader ikke...35 Du kan ikke se din fjernbetjenings skærm klart...36 Din fjernbetjenings batteri aflades meget hurtigt...36 Din fjernbetjening er beskadiget...36 Fejlfinding på batterioplader i serien CP Signallampen viser, at et fuldstændigt opladet batteri stadigt oplades...37 Indeks...39

5 Introduktion Af og til kan det være nødvendigt at foretage en fejlfinding på lydprocessoren Cochlear Nucleus CP810 eller fjernbetjeningen Cochlear Nucleus CR110. Denne vejledning forklarer, hvordan: En vedligeholdelseskontrol udføres. Fjernbetjeningen anvendes til fejlfinding på processoren. Der foretages fejlfinding på processoren eller fjernbetjeningen trin for trin. Hav følgende vejledninger ved hånden: Brugervejledning til lydprocessor CP810 Brugervejledning til fjernbetjening CR110 Nogle af fjernbetjeningens funktioner, der er beskrevet i denne vejledning, står kun til rådighed, når fjernbetjeningen betjenes i avanceret modus. Se brugervejledningen til fjernbetjeningen CR110 for mere information. Udførelse af en vedligeholdelseskontrol Hvis der udføres en vedligeholdelseskontrol før fejlfindingen, kan det gøre det hurtigere og nemmere for dig at finde årsagen til problemet. Udførelse af en vedligeholdelseskontrol: 1. Kontrollér komponenterne. Se Kontrol af komponenterne i denne vejledning. 2. Bekræft, at din processor modtager lyd. Se Bekræftelse af, at din processor modtager lyd i denne vejledning. 3. Kontrollér for alarmer eller fejl: Hvis du har en fjernbetjening, skal den tændes og skærmen kontrolleres for visuelle alarmer. Kontrollér også din processors batteristatus. Hvis du ikke har en fjernbetjening, skal du kontrollere processorens signallampe for alarmer eller fejl. Cochlear Limited 2010 Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110-5

6 Introduktion Kontrol af komponenterne Figur 1: CP810 lydprocessor, spole og spolekabel Kontrol af processor, spole og spolekabel kan hjælpe dig med at finde snavs eller beskadigede dele, som kan være årsag til eller bidrage til problemet. Fjern processoren, spolen og spolekablet fra dit hoved, før du udfører kontrollen. Afbryd alt tilbehør. Trin Handlinger Kontrol af spolekablet og spolekablets stik: Afbryd spolekablet fra processorenheden. Bekræft, at spolekablets stik på processorenheden er fri for snavs og støv. Blæs snavs eller støv væk. Tilslut igen spolekablet til processorenheden. Sørg for, at spolekablet er sat helt ind i spolekablets stik. Kontrollér, at spolekablet ikke har revner eller buler. Udskift spolekablet, hvis det er beskadiget. 6 - Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110 Cochlear Limited 2010

7 Introduktion Trin Trin 3: Trin 4: Trin 5: Handlinger Kontrol af spolen: Afbryd spolekablet fra spolen. Bekræft, at stikket på spolen ikke viser tegn på beskadigelse. Tilslut igen spolekablet til spolen. Sørg for, at spolekablet er sat helt ind i stikket på spolen. Udskift spolen, hvis stikket på spolen er beskadiget. Kontrol af batteriforbindelserne: Afbryd batterimodulet fra processorenheden. Bekræft, at forbindelserne på både batterimodulet og processorenheden er fri for snavs og støv. Blæs snavs eller støv væk. Tilslut igen batterimodulet til processorenheden. Sørg for, at processorenheden og batterimodulet sættes korrekt sammen. Selv hvis de sidder lidt skævt, kan det forhindre din processor i at tænde. Kontrol af mikrofonbeskyttelserne: Bekræft, at mikrofonbeskyttelserne er placeret korrekt. Udskift mikrofonbeskyttelserne, hvis du bemærker en forringelse af lydkvaliteten, eller hvis beskyttelserne ser snavsede ud. Kontrol af tilbehørsstikket og -kablet: Bekræft, at tilbehørsstikket er fri for snavs og støv. Blæs snavs eller støv væk. Kontrollér, at tilbehørskablet ikke har revner eller buler. Udskift tilbehørskablet, hvis kablet er beskadiget. Kontakt dit CI-center, hvis nogen del af din processor, spole eller spolekabel er fysisk beskadiget. Brugeren kan ikke foretage servicearbejde på lydprocessoren CP810 og alt tilbehøret. Kun en person, der er autoriseret af Cochlear Limited, bør repararere din processorenhed. Cochlear Limited 2010 Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110-7

8 Introduktion Bekræftelse af, at din processor modtager lyd Trin Trin 3: Trin 4: Handlinger Kontrollér, at spolekablet er sat helt ind i spolen og ind i spolekablets stik på processorenheden. Sørg for, at din processor, spole og spolekabel er på dit hoved. Kontrollér, at spolen er placeret korrekt over implantatet. Tænd processoren. Skift til mikrofonindgangen på din processor: Sørg for, at telespolen er slukket. Afbryd alt tilbehør. Hvis der er en hørende person til stede, skal du bede ham/hende om at kontrollere for lyd med monitorhovedtelefonerne. Se Sådan kontrolleres lyd med monitorhovedtelefonerne i denne vejledning. Hvis der ikke er en hørende person til stede, skal du sørge for, at du er i omgivelser, der har lyd, som er kraftig nok til, at du kan høre den. Hvis du har en fjernbetjening: Kontrollér lydmåleren på batteriets statusskærm. Når processoren modtager lyd, skifter antallet af bjælker på lydmåleren (går op og ned) i henhold til lydniveauer. Du kan også indstille præferencerne for signallampe på Lyd til. Når processoren modtager lyd, viser processorens signallampe hurtige grønne blink. 8 - Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110 Cochlear Limited 2010

9 Introduktion Sådan kontrolleres der for lyd med monitorhovedtelefonerne 2 1 Figur 2: Processorstik (1) og tilbehørsstik (2) på monitorhovedtelefoner En hørende person kan anvende monitorhovedtelefonerne til at registrere et signal fra mikrofonerne, telespolen eller et tilbehør. Monitorhovedtelefonerne vurderer ikke signalkvaliteten og repræsenterer ikke den bearbejdede lyd, som en modtager hører. Trin Handlinger Test af, at din processor modtager lyd: Sørg for, at din processor er tændt. Sørg for, at du er i omgivelser, der har lyd, som er kraftig nok til at blive hørt. Løft tilbehørsstikkets dæksel af din processor, og sæt monitorhovedtelefonerne i tilbehørsstikket. Lyt til lydene. Test af et tilbehør: Sørg for, at du kan høre lyd med monitorhovedtelefonerne. Sæt tilbehøret i tilbehørsstikket på monitorhovedtelefonerne. Lyt til lydene. Cochlear Limited 2010 Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110-9

10 Tænder processor? Nej Ja Figur 3: Anvendelse af fjernbetjeningen til fejlfinding på processoren 10 - Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110 Cochlear Limited 2010

11 Anvendelse af fjernbetjeningen til fejlfinding på processoren Følgende funktioner (se figur 3) på fjernbetjeningen kan hjælpe dig til foretage fejlfinding på din processor: Visuelle alarmer, som vises på fjernbetjeningens skærm (1). Fjernbetjeningens statussignal (2). Fejlfindingsvejledning på fjernbetjeningen (3). Reaktion på visuelle alarmer Hvis din fjernbetjenings visuelle alarmer er aktiverede, vises en visuel alarm på fjernbetjeningens skærm, og der lyder en alarm for at fortælle dig, at noget kræver din opmærksomhed. F.eks. når din processors batterikapacitet er lav, eller spolen er slukket. Hvis din fjernbetjenings visuelle alarmer er deaktiverede: Du ser kun visuelle alarmer, når du går til processorstatusskærmen. For at spare batteri er der ingen visuelle alarmer, når fjernbetjeningen er på standby. Lær mere om alarmen og om, hvordan den løses: Tryk på en af de nederste trykknapper (4) på fjernbetjeningen. Følg den foreslåede handling, der er beskrevet i dette afsnit i denne vejledning. Tryk på Cochlear-knappen (5) for slette alarmen fra skærmen. Cochlear Limited 2010 Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110-11

12 Anvendelse af fjernbetjeningen til fejlfinding på processoren Du ser muligvis mere end en visuel alarm, en efter en. Hvis f.eks. spolen er faldet af dit hoved, og processorens batteri er lavt, vises alarmerne Spole mangler forbindelse til implantat og Processorens batteri lavt efter hinanden. Tryk på Cochlear-knappen en gang for hver alarm for at slette multi-alarmer fra skærmen. Følgende visuelle alarmer kan vises på fjernbetjeningen: Processor ikke tilgængelig Denne alarm vises, hvis: Din processor er slukket. Fjernbetjeningen er ikke inden for processorens betjeningsafstand. Der er en forhindring som f.eks. en hovedskygge, en tyk mur, et metalbord eller en stor genstand mellem fjernbetjeningen og processoren. Der er interferens fra andet elektrisk udstyr som f.eks.: 2,4 GHz trådløse digitale telefoner Bluetooth -udstyr som f.eks. håndfri mobiltelefonsæt, trådløse tastaturer og trådløse mus Trådløse computernetværk som f.eks. Wi-Fi Spilkonsoller med 2,4 GHz trådløse forbindelser Din fjernbetjening er forbundet med en anden processor Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110 Cochlear Limited 2010

13 Anvendelse af fjernbetjeningen til fejlfinding på processoren Trin 3: Sørg for, at din processor er: Tændt. Inden for 2 meter fra fjernbetjeningen. Forbundet med din fjernbetjening. Gå til et andet sted. Hold din fjernbetjening på samme side af kroppen som din processor. Sørg for, at fjernbetjeningens statussignallampe ikke er dækket af din hånd. Kontakt dit CI-center. Din fjernbetjening har ikke mere om alarmen Processor ikke tilgængelig. Hvis du trykker på en af de nederste knapper, når denne alarm vises, viser fjernbetjeningen fejlfindingsvejledningen. Cochlear Limited 2010 Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110-13

14 Anvendelse af fjernbetjeningen til fejlfinding på processoren Spole mangler forbindelse til implantat Spolen modtager ikke længere et signal fra implantatet. Denne alarm kan betyde, at: Spolen er faldet af dit hoved. Der kan være en fejl ved spolen eller spolekablet. Placér spolen på hovedet igen. Sørg for, at spolemagneten er placeret korrekt over implantatet. Hvis spolen falder af dit hoved tit, kan du prøve at: Justere magnetens dybde, eller Skifte til en kraftigere magnet. Trin 3: Kontrollér både spolen og spolekablet som beskrevet i Udførelse af en vedligeholdelseskontrol. Kontakt dit CI-center Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110 Cochlear Limited 2010

15 Anvendelse af fjernbetjeningen til fejlfinding på processoren Spolekabel ikke forbundet Denne alarm kan betyde, at: Der ikke er noget spolekabel, der er forbundet til din processor. Der kan være en løs forbindelse mellem spolekablet og processorenheden eller mellem spolekablet og spolen. Der kan være en fejl ved spolen eller spolekablet. Kontrollér både spolen og spolekablet som beskrevet i Udførelse af en vedligeholdelseskontrol. Kontakt dit CI-center. Processorens batteri lavt Processorens batterikapacitet er næsten helt opbrugt. Det afhænger af din processors individuelle effektbehov, hvor meget batterikapacitet der er tilbage, når denne alarm vises. Der kan være mindre end en halv time af batteriets levetid tilbage. Udskift eller genoplad processorbatterierne så hurtigt som muligt. Cochlear Limited 2010 Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110-15

16 Anvendelse af fjernbetjeningen til fejlfinding på processoren Processorens batteri brugt op Processorens batterier er brugt op. Hvis denne alarm vises, modtager din processor ikke længere lyd og lukker ned i løbet af et par minutter. Udskift processorens batterier med det samme. Fjernbetjeningens batteri lavt Fjernbetjeningens batterikapacitet er næsten helt opbrugt. Der er ca % af batteriets levetid tilbage. Genoplad fjernbetjeningens batteri så hurtigt som muligt. Sluk fjernbetjeningen, når du ikke anvender den. Fjernbetjeningens batteri lavt Fjernbetjeningens batteri er brugt op. Genoplad fjernbetjeningens batteri med det samme ved hjælp af USB-kablet og den globale strømadaptor fra Cochlear Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110 Cochlear Limited 2010

17 Anvendelse af fjernbetjeningen til fejlfinding på processoren Processor registrerer ikke lyd Denne alarm kan betyde: Der er en fejl ved mikrofonerne. Der er en fejl ved din processor, når telespolen er tændt, eller når et tilbehør er tilsluttet. Hvis du har tilsluttet et audiotilbehør: Kontrollér, at tilbehørskablet er sat helt ind i tilbehørsstikket på processorenheden. Kontrollér, at den anden ende af tilbehørskablet er sat helt ind i audiokilden. Kontrollér, at audiokilden fungerer korrekt. Trin 3: Skift til mikrofonindgangen på din processor. Udfør trinene, der er beskrevet i Du hører ingen lyd. Kontakt dit CI-center. Cochlear Limited 2010 Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110-17

18 Anvendelse af fjernbetjeningen til fejlfinding på processoren Spolefejl Denne alarm betyder, at der kan være en fejl ved spolen eller spolekablet. Kontrollér både spolen og spolekablet som beskrevet i Udførelse af en vedligeholdelseskontrol. Kontakt dit CI-center. Spole ikke kompatibel med din processor Denne alarm kan betyde, at spolen ikke er kompatibel med din processor eller programtypen på din processor.? Trin 3: Udskift spolen med en spole, som er kompatibel med lydprocessoren CP810. Kontrollér både spolen og spolekablet som beskrevet i Udførelse af en vedligeholdelseskontrol. Kontakt dit CI-center Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110 Cochlear Limited 2010

19 Anvendelse af fjernbetjeningen til fejlfinding på processoren Processor ikke tilsluttet til det korrekte implantat Denne alarm vises, hvis din processor ikke er tilsluttet til det korrekte implantat.? Sørg for, at din processor er tilsluttet til implantatet. Anvend aldrig en anden persons processor sammen med dit implantat. Hvis du har to implantater, skal du sørge for, at den venstre processor tilsluttes til implantatet på din venstre side og den højre processor tilsluttes til implantatet på din højre side. Kontakt dit CI-center. Generel fejl/alarm Denne alarm kan betyde: Der er en fejl ved din processor. Et program er beskadiget. Prøv at slukke din processor og derefter tænde den igen. Skift til et andet program. Kontakt dit CI-center.! Cochlear Limited 2010 Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110-19

20 Anvendelse af fjernbetjeningen til fejlfinding på processoren Kontrol af fjernbetjeningens statussignal Signal Hvad det betyder Konstant blå betyder, at din processor er inden for fjernbetjeningens betjeningsafstand, og at de kommunikerer med hinanden. Blinkende blå betyder, at din processor ikke kommunikerer med fjernbetjeningen. F.eks. er de ikke inden for hinandens betjeninsafstand, eller de er ikke forbundet. Kontrollér din fjernbetjenings skærm for alarmer. Følg den foreslåede handling for Processor ikke tilgængelig i afsnittet Reaktion på visuelle alarmer i denne vejledning. Konstant orange betyder, at fjernbetjeningen oplades. Blinkende orange kan betyde: En visuel alarm har brug for din opmærksomhed (selv om visuelle alarmer er deaktiveret). Fjernbetjeningens batteri er lavt eller brugt op. Fjernbetjeningens firmware kan have brug for en opdatering. Tryk på Cochlear-knappen for at kontrollere fjernbetjeningens skærm for alarmer. Følg den foreslåede handling for alarmen som beskrevet i afsnittet Reaktion på visuelle alarmer i denne vejledning. Hvis det løser problemet, er du færdig. Fortsæt, hvis det Følg den foreslåede handling for Fjernbetjeningen oplader ikke som beskrevet i Fejlfinding på fjernbetjeningen i denne vejledning. Konstant grøn betyder, at fjernbetjeningen er helt opladet, og USB-kablet er stadig tilsluttet Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110 Cochlear Limited 2010

21 Anvendelse af fjernbetjeningen til fejlfinding på processoren Trin gennem fejlfindingsvejledningen på fjernbetjeningen Fejlfindingsvejledningen på fjernbetjeningen hjælper ved grundlæggende fejlfindingsproblemer, hvis denne vejledning ikke er ved hånden, eller du ikke har adgang til online-fejlfindingshjælpen. 2 Udskift eller genoplad batteri. Afhjulpet? Nej Ja Problem løst! Figur 4: Trin gennem fejlfindingsvejledningen på fjernbetjeningen Tryk på Cochlear-knappen (1). Hvis du ser en visuel alarm på skærmen, skal du trykke på Cochlear-knappen en gang for hver alarm, indtil processorens batteristatusskærm (2) vises. Tryk på en af de nederste trykknapper (3) på processorens batteristatusskærm for at gå til fejlfindingsvejledningen. Tryk på en af de nederste trykknapper (4) for at fortsætte. Tryk på knappen op (5) for at gå tilbage til et tidligere spørgsmål. Tryk på Cochlear-knappen (6) for at forlade vejledningen. Cochlear Limited 2010 Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110-21

22 22 - Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110 Cochlear Limited 2010

23 Fejlfinding på din processor Figur 5: CP810 lydprocessor, spole og spolekabel Hav følgende vejledninger ved hånden, mens du foretager fejlfinding på processoren: Brugervejledning til lydprocessor CP810 Brugervejledning til fjernbetjening CR110 Du har ved et uheld ændret processorindstillingerne Reset processorens indstillinger, hvis du har en fjernbetjening. Det resetter alle systemindstillingerne til værdierne, der er indstillet af dit CI-center. Kontakt dit CI-center, hvis du ikke har en fjernbetjening. Cochlear Limited 2010 Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110-23

24 Fejlfinding på din processor Du er ikke sikker på, hvad processorens blink betyder Se Signallamper i brugervejledningen til lydprocessor CP810. Din processor tænder ikke Udskift batterierne: Skift begge zink-luft-batterier ud, hvis du anvender standard-batterimodulet, hullerne (flad side) skal vende op. Kontrollér, at batteriforbindelserne er fri for snavs og støv. Blæs snavs eller støv væk. Prøv et ekstra fuldstændigt opladet genopladeligt batterimodul, hvis du anvender genopladelige batterier. Prøv at tænde din processor igen. Trin 3: Udskift batterimodulet, hvis du anvender standardbatterimodulet: Fjern standard-batterimodulet, og udskift det med et ekstra modul, hvis du har et. Sørg for, at du har isat opladede batterier i det nye batterimodul. Prøv at tænde din processor igen. Kontakt dit CI-center Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110 Cochlear Limited 2010

25 Fejlfinding på din processor Du hører ingen lyd Kontrollér, at du er i omgivelser, hvor lydene er tilstrækkeligt kraftige til, at du kan høre dem. Trin 3: Trin 4: Trin 5: Trin 6: Foretag ændring af indstillinger: Prøv et andet program. Kontrollér og justér lydstyrken. Kontrollér og justér sensitiviteten. Kontrollér og justér blandingsniveauerne for tilbehøret/mikrofonen og telespolen/mikrofonen på en anden måde end 100 %, hvis du har en fjernbetjening. Prøv at udskifte mikrofonbeskyttelsen, hvis du har bemærket et gradvist tab af lyd eller lydkvalitet. Afslut trinene, der er beskrevet i Udførelse af en vedligeholdelseskontrol. Reset processorens indstillinger, hvis du har en fjernbetjening. Det resetter alle systemindstillingerne til værdierne, der er indstillet af dit CI-center. Kontakt dit CI-center. Cochlear Limited 2010 Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110-25

26 Fejlfinding på din processor Lyden afbrydes, eller lydstyrken stiger og falder Prøv at gå til andre omgivelser, hvor lydniveauet er konstant og ikke stiger og falder. Trin 3: Trin 4: Afslut trinene, der er beskrevet i Udførelse af en vedligeholdelseskontrol. Reset processorens indstillinger, hvis du har en fjernbetjening. Det resetter alle systemindstillingerne til værdierne, der er indstillet af dit CI-center. Kontakt dit CI-center. Lyden er for kraftig eller ubehagelig Foretag ændring af indstillinger: Prøv et andet program. Kontrollér og justér lydstyrken. Kontrollér og justér sensitiviteten. Trin 3: Reset processorens indstillinger, hvis du har en fjernbetjening. Det resetter alle systemindstillingerne til værdierne, der er indstillet af dit CI-center. Kontakt dit CI-center Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110 Cochlear Limited 2010

27 Fejlfinding på din processor Lyden er for svag eller uklar Foretag ændring af indstillinger: Prøv et andet program. Kontrollér og justér lydstyrken. Kontrollér og justér sensitiviteten. Afslut trinene, der er beskrevet i Udførelse af en vedligeholdelseskontrol. Trin 3: Reset processorens indstillinger, hvis du har en fjernbetjening. Det resetter alle systemindstillingerne til værdierne, der er indstillet af dit CI-center. Trin 4: Kontakt dit CI-center. Cochlear Limited 2010 Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110-27

28 Fejlfinding på din processor Din processor fungerer ikke, når du anvender LiteWear Kontrollér, at batterimodulet og LiteWear-kablet er sat korrekt sammen/tilsluttet korrekt. Prøv at tænde din processor igen. Trin 3: Afslut trinene, der er beskrevet i Udførelse af en vedligeholdelseskontrol. Prøv at tænde din processor igen. Kontakt dit CI-center. Din processor registrerer ikke automatisk et audiotilbehør Kontrollér, at tilbehørskablet er sat helt ind i tilbehørsstikket på processorenheden og i tilbehøret. Prøv at aktivere tilbehøret manuelt. Enkel modus Tryk på den øverste knap. Avanceret modus Tryk på den øverste knap, og hold den nede. Trin 3: Kontakt dit CI-center Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110 Cochlear Limited 2010

29 Fejlfinding på din processor Du hører ingen lyd fra et audiotilbehør Kontrollér, at audiotilbehørskablet er sat helt ind i tilbehørsstikket på processorenheden. Kontrollér, at den anden ende af audiotilbehørskablet er sat helt ind i audiokilden. Kontrollér, at audiokilden fungerer korrekt. Kontrollér lydstyrken på audiokilden. Trin 3: Kontrollér og justér blandingsforholdet for tilbehøret/mikrofonen, hvis du har en fjernbetjening. Trin 4: Afslut trinene, der er beskrevet i Udførelse af en vedligeholdelseskontrol, inklusive kontrol for lyd ved hjælp af monitorhovedtelefonerne. Trin 5: Kontakt dit CI-center. Cochlear Limited 2010 Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110-29

30 Fejlfinding på din processor Du hører interferens som f.eks. summen eller forvrænget tale Kontrollér for kilder til interferens som f.eks.: Sendemaster til radio og tv Mobiltelefonmaster Sikkerhedssystemer i indkøbscentre og lufthavne Nogle digitale mobiltelefoner Batteriopladere Lysstofrør Kontrolskabe med strøm fra nettet. Prøv at gå væk fra elektronisk udstyr, som kan forårsage interferens, f.eks. summelyde eller forvrænget tale. Trin 3: Kontakt dit CI-center. Kontakt dit CI-center, hvis du fortsætter med at høre interferens det meste af tiden, selv om der ikke er elektronisk udstyr i nærheden Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110 Cochlear Limited 2010

31 Fejlfinding på fjernbetjeningen Fokus Musik Støj Hverdag Figur 6: CR110 fjernbetjening Hav følgende vejledning ved hånden, mens du foretager fejlfinding på fjernbetjeningen: Brugervejledning til fjernbetjening CR110 Din fjernbetjening viser en alarm Tryk på en af de nederste trykknapper for at læse mere information om alarmen og om, hvordan den løses. Tryk på Cochlear-knappen for slette alarmen fra skærmen. Cochlear Limited 2010 Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110-31

32 Fejlfinding på fjernbetjeningen Du har ved et uheld ændret processorindstillingerne Reset din processors indstillinger. Alle systemindstillingerresettes til værdierne, der er indstillet af dit CI-center. Det påvirker ikke fjernbetjeningens indstillinger. Fjernbetjeningens skærm er blank Trin 3: Trin 4: Trin 5: Din fjernbetjening kan være i standby-modus. Tryk på en knap for at vække displayet. Prøv at tænde din fjernbetjening. Prøv at genoplade din fjernbetjening ved hjælp af USBkablet og den globale strømadaptor fra Cochlear. Tryk på resetknappen på bagsiden af fjernbetjeningen med spidsen af en kuglepen. Prøv at tænde din fjernbetjening igen. Kontakt dit CI-center Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110 Cochlear Limited 2010

33 Fejlfinding på fjernbetjeningen Din fjernbetjening tænder ikke Fjernbetjeningens batteri kan være brugt op. Prøv at genoplade din fjernbetjening ved hjælp af USB-kablet og den globale strømadaptor fra Cochlear. Prøv at tænde din fjernbetjening igen. ikke er tilfældet. Tryk på resetknappen på bagsiden af fjernbetjeningen med spidsen af en kuglepen. Prøv at tænde din fjernbetjening igen. ikke er tilfældet. Trin 3: Kontakt dit CI-center. Din fjernbetjening slukker ikke Hvis din fjernbetjening oplades i øjeblikket, skal du vente, indtil den er helt opladet, og derefter afbryde USB-kablet. Prøv at slukke din fjernbetjening igen. Tryk på resetknappen på bagsiden af fjernbetjeningen med spidsen af en kuglepen. Prøv at slukke din fjernbetjening igen. Trin 3: Kontakt dit CI-center. Cochlear Limited 2010 Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110-33

34 Fejlfinding på fjernbetjeningen Du trykker på en knap, og der sker ingenting Lås tastaturet op, hvis skærmen tastatur låst vises, når du trykker på en knap. Trin 3: Trin 4: Trin 5: Trin 6: Prøv at skifte til et andet program. Prøv at trykke på forskellige knapper. Kontrollér, om du trykker korrekt på knappen. Du skal føle et klik, når du trykker på knapperne. Tryk på resetknappen på bagsiden af fjernbetjeningen med spidsen af en kuglepen. Kontakt dit CI-center. Du ser tal i stedet for navne i hovedmenuen Tryk på den øverste venstre og den øverste højre trykknap samtidigt, og hold dem nede, indtil programnavnene vises Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110 Cochlear Limited 2010

35 Fejlfinding på fjernbetjeningen Hjælpen Der er fundet ny hardware vises Når du sætter USB-kablet ind i din computer, vises hjælpen Der er fundet ny hardware. Hvis du har adgang til internettet, skal du klikke Næste (på din computer) og følge beskederne for automatisk at installere softwaren til Cochlear CR110-udstyret. Klik på Annullér (på din computer) for at forlade hjælpen, hvis du ikke har adgang til internettet. Genoplad din fjernbetjening ved hjælp af USB-stikket på din computer. Din fjernbetjening oplader ikke Kontrollér forbindelserne mellem fjernbetjeningen, USBkablet og den globale strømadaptor fra Cochlear. Prøv at genoplade din fjernbetjening. Trin 3: Sørg for, at computeren stadig kører, hvis du oplader din fjernbetjening ved hjælp af en computer. Hvis computer er blevet lukket ned, er i dvale eller på standby, standser opladningen af fjernbetjeningen. Prøv at genoplade din fjernbetjening ved hjælp af USBkablet og den globale strømadaptor fra Cochlear. Kontakt dit CI-center. Cochlear Limited 2010 Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110-35

36 Fejlfinding på fjernbetjeningen Du kan ikke se din fjernbetjenings skærm klart Prøv at gå til et andet sted. Prøv at gå til et overdækket område eller at gå indendørs, hvis du er udenfor. ikke er tilfældet. Kontakt dit CI-center. Din fjernbetjenings batteri aflades meget hurtigt Kontrollér, om noget trykker på en af fjernbetjeningens knapper, som f.eks. en genstand i din taske eller lomme. Det kan medføre, at fjernbetjeningens skærm bliver ved med at være tændt. Selv om fjernbetjeningens tastatur er låst, kan batteriet aflades hurtigt, hvis fjernbetjeningens skærm er tændt kontinuerligt. Kontakt dit CI-center. Din fjernbetjening er beskadiget Kontakt dit CI-center, hvis fjernbetjeningen er fysisk beskadiget. Der kan ikke foretages servicearbejde på fjernbetjeningen CR110. Batteriet kan ikke udskiftes Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110 Cochlear Limited 2010

37 Fejlfinding på batterioplader i serien CP800 Figur 7: Batterioplader i serien CP800 Signallampen viser, at et fuldstændigt opladet batteri stadigt oplades Hvis et fuldstændigt opladet batterimodul er i batteriopladeren, når opladeren er tændt, kan signalet vise, at batteriet stadig oplades. Det medfører ikke beskadigelse af batteriet, da opladningscyklusen på et fuldstændigt opladet batteri er meget kort. Cochlear Limited 2010 Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110-37

38 38 - Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110 Cochlear Limited 2010

39 Indeks A Adgang til internettet 35 Alarmer Se Visuelle alarmer; Se også Fjernbetjening: Der lyder alarmer B Batterier Genopladelige batterier 24 Zink-luft-batterier 24 Batteriforbindelser 7, 24 Batterioplader 37 Beskadigelse af Batteriforbindelser 7 Batterimodul 7 Fjernbetjening 36 Mikrofonbeskyttelser 7 Processorenhed 7 Spole 7 Spolekabel 6 Spolekablets stik 6 Tilbehørsstik og -kabel 7 Betjeningsafstand 12 Blank skærm Se Ffjernbetjening: Skærm er blank Blinker blåt 20 Blinker orange 20 Cochlear Limited 2010 Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110-39

40 Indeks D Der er fundet ny hardware 35 Der kan være fejl ved spole eller spolekabel 14, 15 E Enkel modus 28 F Fejl Fejl ved din processor 17, 19 Fejl ved mikrofonerne 17 Fejl ved spolen eller spolekablet 14, 15, 18 Fejlfinding for specifikke problemer Fejlfinding på batterioplader i serien CP Fejlfinding på din processor 23 Fejlfinding på fjernbetjeningen 31 Fejlfinding ved hjælp af fejlfindingsvejledningen på fjernbetjeningen 21 Fjernbetjening Adgang til internettet 35 Alarm 31 Batteri afladet meget hurtigt 36 Batteri brugt op 16 Batteri lavt 16 Betjeningsafstand 12 Der lyder alarmer 11 Er beskadiget 36 Fejlfinding på din processor Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110 Cochlear Limited 2010

Fjernbetjening Nucleus CR230

Fjernbetjening Nucleus CR230 Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove NSW 2066, Australia Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352 Cochlear Americas 13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA Tel: +1 303

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish)

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish) Cochlear Implants RONDO Brugervejledning AW30140_2.0 (Danish) Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2. INTRODUKTION 3 3. TILSIGTET ANVENDELSE INDIKATIONER KONTRAINDIKATIONER

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

Unitron udirect 2 vejledning

Unitron udirect 2 vejledning Unitron udirect 2 vejledning Tak Tak, fordi du har valgt en Unitron udirect 2. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med dygtige fagfolk om at udvikle avancerede,

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

BÆR HEADSETTET, SOM DU HAR LYST TIL... 7

BÆR HEADSETTET, SOM DU HAR LYST TIL... 7 USER MANUAL Dansk TAK............................................................ 2 Om Jabra BT3030............................................. 2 HEADSETFUNKTIONER.........................................

Læs mere

Savi W745A. Trådløst headsetsystem med tilslutning til flere enheder. Brugervejledning

Savi W745A. Trådløst headsetsystem med tilslutning til flere enheder. Brugervejledning Savi W745A Trådløst headsetsystem med tilslutning til flere enheder Brugervejledning Indhold Velkommen 4 Systemkrav 4 DECT Enhanced Security 4 DECT-oplysninger 4 Hvad er der i æsken 6 Fakta om baseenhed

Læs mere

BRUGSANVISNING M-DEX

BRUGSANVISNING M-DEX BRUGSANVISNING M-DEX PAKKENS INDHOLD M-DEX Brugsanvisning Halssnor Lader Jack-til-jack-kabel 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SYMBOLER............................................ 5 DIN NYE M-DEX........................................

Læs mere

Jabra GO 6470. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra GO 6470. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra GO 6470 Brugervejledning www.jabra.com VELKOMMEN Tillykke med købet af dit nye Jabra GO 6470. Vi er sikre på, at du vil få glæde af de mange funktioner og opleve, hvor komfortabelt headsettet er

Læs mere

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 USB Brugervejledning www.jabra.com 1 2011 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning er udelukkende

Læs mere

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME FOR PC jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.................................. 2 OM Jabra LINK 320 USB-ADAPTER..............................

Læs mere

TomTom Online-vejledning

TomTom Online-vejledning TomTom Online-vejledning Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold... 7 Læs dette først 8 Placering af enheden... 8 Montering i bilen... 8 Tænd og sluk... 9 Opsætning... 9 GPS-modtagelse... 9 Stik til micro-sd-kort...

Læs mere

VELUX INTEGRA KLR 200. Tillykke med dit nye VELUX INTEGRA produkt!

VELUX INTEGRA KLR 200. Tillykke med dit nye VELUX INTEGRA produkt! VELUX INTEGR KLR 00 Version: 00.00.xxx.xxx Tillykke med dit nye VELUX INTEGR produkt! Tak for, at du har valgt dette VELUX INTEGR produkt. Kontrolenheden vil hjælpe dig med at få størst mulig glæde af

Læs mere

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet.

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Trådløst headset Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087 Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Indhold 1. Advarsler 1.1 Genbrugsoplysninger for kunder i Europa 1.2 Lithium-ion-batteri

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

MacBook Brugerhåndbog

MacBook Brugerhåndbog MacBook Brugerhåndbog Indeholder oplysninger om opstilling af og udvidelsesmuligheder samt fejlfinding til MacBook K Apple Computer, Inc 2006 Apple Computer, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. I henhold

Læs mere

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra HALO2 Brugervejledning www.jabra.com indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.............................................. 2 Headsettets funktioner....................................

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u g e r v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u g e r v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 b r u g e r v e j l e d n i n g 2011-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C3-01

Brugervejledning til Nokia C3-01 Brugervejledning til Nokia C3-01 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 7 Indsættelse eller fjernelse

Læs mere

horsealarm DK Brugervejledning - 1 -

horsealarm DK Brugervejledning - 1 - horsealarm DK Brugervejledning - 1 - 1. Dansk...3 2. Declaration of Conformity...25 Copyright LUDA Elektronik AB This guide is published by LUDA Elektronik AB. All rights reserved. Any rights not expressly

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 55PUS9109 55PUS9109 65PUS9109 65PUS9109. Vejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 55PUS9109 55PUS9109 65PUS9109 65PUS9109. Vejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome 9000 series 55PUS9109 55PUS9109 65PUS9109 65PUS9109 Vejledning Indhold 1 TV-rundtur 4 1.1 Android TV 4 1.2 Ultra HD-TV 4 1.3 Apps 4 1.4

Læs mere