Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning"

Transkript

1 Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

2 Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper. Forsigtig (ingen personskade) Vær særligt forsigtig for at sikre sikkerhed og effektivitet. Kan forårsage beskadigelse af udstyret. Advarsel (kan forårsage personskade) Mulig sikkerhedsrisiko og alvorlige negative reaktioner. Kan skade en person. Denne fejlfindingsvejledning er ikke en komplet brugervejleding til lydprocessoren Cochlear Nucleus CP810 eller fjernbetjeningen Cochlear Nucleus CR110. Læs altid hele brugervejledningen og hæftet Vigtig information af hensyn til vigtig sikkerheds- og vedligeholdelsesinformation, som ikke er indeholdt her.

3 Indhold Introduktion... 5 Udførelse af en vedligeholdelseskontrol... 5 Kontrol af komponenterne...6 Bekræftelse af, at din processor modtager lyd...8 Sådan kontrolleres der for lyd med monitorhovedtelefonerne...9 Anvendelse af fjernbetjeningen til fejlfinding på processoren...11 Reaktion på visuelle alarmer...11 Kontrol af fjernbetjeningens statussignal...20 Trin gennem fejlfindingsvejledningen på fjernbetjeningen Fejlfinding på din processor...23 Du har ved et uheld ændret processorindstillingerne...23 Du er ikke sikker på, hvad processorens blink betyder...24 Din processor tænder ikke...24 Du hører ingen lyd...25 Lyden afbrydes, eller lydstyrken stiger og falder...26 Lyden er for kraftig eller ubehagelig...26 Lyden er for svag eller uklar...27 Din processor fungerer ikke, når du anvender LiteWear...28 Din processor registrerer ikke automatisk et audiotilbehør...28 Du hører ingen lyd fra et audiotilbehør...29 Du hører interferens som f.eks. summen eller forvrænget tale Fejlfinding på fjernbetjeningen Din fjernbetjening viser en alarm Du har ved et uheld ændret processorindstillingerne...32 Fjernbetjeningens skærm er blank...32 Din fjernbetjening tænder ikke...33 Din fjernbetjening slukker ikke...33 Du trykker på en knap, og der sker ingenting...34 Du ser tal i stedet for navne i hovedmenuen...34 Hjælpen Der er fundet ny hardware vises...35

4 Din fjernbetjening oplader ikke...35 Du kan ikke se din fjernbetjenings skærm klart...36 Din fjernbetjenings batteri aflades meget hurtigt...36 Din fjernbetjening er beskadiget...36 Fejlfinding på batterioplader i serien CP Signallampen viser, at et fuldstændigt opladet batteri stadigt oplades...37 Indeks...39

5 Introduktion Af og til kan det være nødvendigt at foretage en fejlfinding på lydprocessoren Cochlear Nucleus CP810 eller fjernbetjeningen Cochlear Nucleus CR110. Denne vejledning forklarer, hvordan: En vedligeholdelseskontrol udføres. Fjernbetjeningen anvendes til fejlfinding på processoren. Der foretages fejlfinding på processoren eller fjernbetjeningen trin for trin. Hav følgende vejledninger ved hånden: Brugervejledning til lydprocessor CP810 Brugervejledning til fjernbetjening CR110 Nogle af fjernbetjeningens funktioner, der er beskrevet i denne vejledning, står kun til rådighed, når fjernbetjeningen betjenes i avanceret modus. Se brugervejledningen til fjernbetjeningen CR110 for mere information. Udførelse af en vedligeholdelseskontrol Hvis der udføres en vedligeholdelseskontrol før fejlfindingen, kan det gøre det hurtigere og nemmere for dig at finde årsagen til problemet. Udførelse af en vedligeholdelseskontrol: 1. Kontrollér komponenterne. Se Kontrol af komponenterne i denne vejledning. 2. Bekræft, at din processor modtager lyd. Se Bekræftelse af, at din processor modtager lyd i denne vejledning. 3. Kontrollér for alarmer eller fejl: Hvis du har en fjernbetjening, skal den tændes og skærmen kontrolleres for visuelle alarmer. Kontrollér også din processors batteristatus. Hvis du ikke har en fjernbetjening, skal du kontrollere processorens signallampe for alarmer eller fejl. Cochlear Limited 2010 Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110-5

6 Introduktion Kontrol af komponenterne Figur 1: CP810 lydprocessor, spole og spolekabel Kontrol af processor, spole og spolekabel kan hjælpe dig med at finde snavs eller beskadigede dele, som kan være årsag til eller bidrage til problemet. Fjern processoren, spolen og spolekablet fra dit hoved, før du udfører kontrollen. Afbryd alt tilbehør. Trin Handlinger Kontrol af spolekablet og spolekablets stik: Afbryd spolekablet fra processorenheden. Bekræft, at spolekablets stik på processorenheden er fri for snavs og støv. Blæs snavs eller støv væk. Tilslut igen spolekablet til processorenheden. Sørg for, at spolekablet er sat helt ind i spolekablets stik. Kontrollér, at spolekablet ikke har revner eller buler. Udskift spolekablet, hvis det er beskadiget. 6 - Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110 Cochlear Limited 2010

7 Introduktion Trin Trin 3: Trin 4: Trin 5: Handlinger Kontrol af spolen: Afbryd spolekablet fra spolen. Bekræft, at stikket på spolen ikke viser tegn på beskadigelse. Tilslut igen spolekablet til spolen. Sørg for, at spolekablet er sat helt ind i stikket på spolen. Udskift spolen, hvis stikket på spolen er beskadiget. Kontrol af batteriforbindelserne: Afbryd batterimodulet fra processorenheden. Bekræft, at forbindelserne på både batterimodulet og processorenheden er fri for snavs og støv. Blæs snavs eller støv væk. Tilslut igen batterimodulet til processorenheden. Sørg for, at processorenheden og batterimodulet sættes korrekt sammen. Selv hvis de sidder lidt skævt, kan det forhindre din processor i at tænde. Kontrol af mikrofonbeskyttelserne: Bekræft, at mikrofonbeskyttelserne er placeret korrekt. Udskift mikrofonbeskyttelserne, hvis du bemærker en forringelse af lydkvaliteten, eller hvis beskyttelserne ser snavsede ud. Kontrol af tilbehørsstikket og -kablet: Bekræft, at tilbehørsstikket er fri for snavs og støv. Blæs snavs eller støv væk. Kontrollér, at tilbehørskablet ikke har revner eller buler. Udskift tilbehørskablet, hvis kablet er beskadiget. Kontakt dit CI-center, hvis nogen del af din processor, spole eller spolekabel er fysisk beskadiget. Brugeren kan ikke foretage servicearbejde på lydprocessoren CP810 og alt tilbehøret. Kun en person, der er autoriseret af Cochlear Limited, bør repararere din processorenhed. Cochlear Limited 2010 Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110-7

8 Introduktion Bekræftelse af, at din processor modtager lyd Trin Trin 3: Trin 4: Handlinger Kontrollér, at spolekablet er sat helt ind i spolen og ind i spolekablets stik på processorenheden. Sørg for, at din processor, spole og spolekabel er på dit hoved. Kontrollér, at spolen er placeret korrekt over implantatet. Tænd processoren. Skift til mikrofonindgangen på din processor: Sørg for, at telespolen er slukket. Afbryd alt tilbehør. Hvis der er en hørende person til stede, skal du bede ham/hende om at kontrollere for lyd med monitorhovedtelefonerne. Se Sådan kontrolleres lyd med monitorhovedtelefonerne i denne vejledning. Hvis der ikke er en hørende person til stede, skal du sørge for, at du er i omgivelser, der har lyd, som er kraftig nok til, at du kan høre den. Hvis du har en fjernbetjening: Kontrollér lydmåleren på batteriets statusskærm. Når processoren modtager lyd, skifter antallet af bjælker på lydmåleren (går op og ned) i henhold til lydniveauer. Du kan også indstille præferencerne for signallampe på Lyd til. Når processoren modtager lyd, viser processorens signallampe hurtige grønne blink. 8 - Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110 Cochlear Limited 2010

9 Introduktion Sådan kontrolleres der for lyd med monitorhovedtelefonerne 2 1 Figur 2: Processorstik (1) og tilbehørsstik (2) på monitorhovedtelefoner En hørende person kan anvende monitorhovedtelefonerne til at registrere et signal fra mikrofonerne, telespolen eller et tilbehør. Monitorhovedtelefonerne vurderer ikke signalkvaliteten og repræsenterer ikke den bearbejdede lyd, som en modtager hører. Trin Handlinger Test af, at din processor modtager lyd: Sørg for, at din processor er tændt. Sørg for, at du er i omgivelser, der har lyd, som er kraftig nok til at blive hørt. Løft tilbehørsstikkets dæksel af din processor, og sæt monitorhovedtelefonerne i tilbehørsstikket. Lyt til lydene. Test af et tilbehør: Sørg for, at du kan høre lyd med monitorhovedtelefonerne. Sæt tilbehøret i tilbehørsstikket på monitorhovedtelefonerne. Lyt til lydene. Cochlear Limited 2010 Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110-9

10 Tænder processor? Nej Ja Figur 3: Anvendelse af fjernbetjeningen til fejlfinding på processoren 10 - Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110 Cochlear Limited 2010

11 Anvendelse af fjernbetjeningen til fejlfinding på processoren Følgende funktioner (se figur 3) på fjernbetjeningen kan hjælpe dig til foretage fejlfinding på din processor: Visuelle alarmer, som vises på fjernbetjeningens skærm (1). Fjernbetjeningens statussignal (2). Fejlfindingsvejledning på fjernbetjeningen (3). Reaktion på visuelle alarmer Hvis din fjernbetjenings visuelle alarmer er aktiverede, vises en visuel alarm på fjernbetjeningens skærm, og der lyder en alarm for at fortælle dig, at noget kræver din opmærksomhed. F.eks. når din processors batterikapacitet er lav, eller spolen er slukket. Hvis din fjernbetjenings visuelle alarmer er deaktiverede: Du ser kun visuelle alarmer, når du går til processorstatusskærmen. For at spare batteri er der ingen visuelle alarmer, når fjernbetjeningen er på standby. Lær mere om alarmen og om, hvordan den løses: Tryk på en af de nederste trykknapper (4) på fjernbetjeningen. Følg den foreslåede handling, der er beskrevet i dette afsnit i denne vejledning. Tryk på Cochlear-knappen (5) for slette alarmen fra skærmen. Cochlear Limited 2010 Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110-11

12 Anvendelse af fjernbetjeningen til fejlfinding på processoren Du ser muligvis mere end en visuel alarm, en efter en. Hvis f.eks. spolen er faldet af dit hoved, og processorens batteri er lavt, vises alarmerne Spole mangler forbindelse til implantat og Processorens batteri lavt efter hinanden. Tryk på Cochlear-knappen en gang for hver alarm for at slette multi-alarmer fra skærmen. Følgende visuelle alarmer kan vises på fjernbetjeningen: Processor ikke tilgængelig Denne alarm vises, hvis: Din processor er slukket. Fjernbetjeningen er ikke inden for processorens betjeningsafstand. Der er en forhindring som f.eks. en hovedskygge, en tyk mur, et metalbord eller en stor genstand mellem fjernbetjeningen og processoren. Der er interferens fra andet elektrisk udstyr som f.eks.: 2,4 GHz trådløse digitale telefoner Bluetooth -udstyr som f.eks. håndfri mobiltelefonsæt, trådløse tastaturer og trådløse mus Trådløse computernetværk som f.eks. Wi-Fi Spilkonsoller med 2,4 GHz trådløse forbindelser Din fjernbetjening er forbundet med en anden processor Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110 Cochlear Limited 2010

13 Anvendelse af fjernbetjeningen til fejlfinding på processoren Trin 3: Sørg for, at din processor er: Tændt. Inden for 2 meter fra fjernbetjeningen. Forbundet med din fjernbetjening. Gå til et andet sted. Hold din fjernbetjening på samme side af kroppen som din processor. Sørg for, at fjernbetjeningens statussignallampe ikke er dækket af din hånd. Kontakt dit CI-center. Din fjernbetjening har ikke mere om alarmen Processor ikke tilgængelig. Hvis du trykker på en af de nederste knapper, når denne alarm vises, viser fjernbetjeningen fejlfindingsvejledningen. Cochlear Limited 2010 Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110-13

14 Anvendelse af fjernbetjeningen til fejlfinding på processoren Spole mangler forbindelse til implantat Spolen modtager ikke længere et signal fra implantatet. Denne alarm kan betyde, at: Spolen er faldet af dit hoved. Der kan være en fejl ved spolen eller spolekablet. Placér spolen på hovedet igen. Sørg for, at spolemagneten er placeret korrekt over implantatet. Hvis spolen falder af dit hoved tit, kan du prøve at: Justere magnetens dybde, eller Skifte til en kraftigere magnet. Trin 3: Kontrollér både spolen og spolekablet som beskrevet i Udførelse af en vedligeholdelseskontrol. Kontakt dit CI-center Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110 Cochlear Limited 2010

15 Anvendelse af fjernbetjeningen til fejlfinding på processoren Spolekabel ikke forbundet Denne alarm kan betyde, at: Der ikke er noget spolekabel, der er forbundet til din processor. Der kan være en løs forbindelse mellem spolekablet og processorenheden eller mellem spolekablet og spolen. Der kan være en fejl ved spolen eller spolekablet. Kontrollér både spolen og spolekablet som beskrevet i Udførelse af en vedligeholdelseskontrol. Kontakt dit CI-center. Processorens batteri lavt Processorens batterikapacitet er næsten helt opbrugt. Det afhænger af din processors individuelle effektbehov, hvor meget batterikapacitet der er tilbage, når denne alarm vises. Der kan være mindre end en halv time af batteriets levetid tilbage. Udskift eller genoplad processorbatterierne så hurtigt som muligt. Cochlear Limited 2010 Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110-15

16 Anvendelse af fjernbetjeningen til fejlfinding på processoren Processorens batteri brugt op Processorens batterier er brugt op. Hvis denne alarm vises, modtager din processor ikke længere lyd og lukker ned i løbet af et par minutter. Udskift processorens batterier med det samme. Fjernbetjeningens batteri lavt Fjernbetjeningens batterikapacitet er næsten helt opbrugt. Der er ca % af batteriets levetid tilbage. Genoplad fjernbetjeningens batteri så hurtigt som muligt. Sluk fjernbetjeningen, når du ikke anvender den. Fjernbetjeningens batteri lavt Fjernbetjeningens batteri er brugt op. Genoplad fjernbetjeningens batteri med det samme ved hjælp af USB-kablet og den globale strømadaptor fra Cochlear Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110 Cochlear Limited 2010

17 Anvendelse af fjernbetjeningen til fejlfinding på processoren Processor registrerer ikke lyd Denne alarm kan betyde: Der er en fejl ved mikrofonerne. Der er en fejl ved din processor, når telespolen er tændt, eller når et tilbehør er tilsluttet. Hvis du har tilsluttet et audiotilbehør: Kontrollér, at tilbehørskablet er sat helt ind i tilbehørsstikket på processorenheden. Kontrollér, at den anden ende af tilbehørskablet er sat helt ind i audiokilden. Kontrollér, at audiokilden fungerer korrekt. Trin 3: Skift til mikrofonindgangen på din processor. Udfør trinene, der er beskrevet i Du hører ingen lyd. Kontakt dit CI-center. Cochlear Limited 2010 Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110-17

18 Anvendelse af fjernbetjeningen til fejlfinding på processoren Spolefejl Denne alarm betyder, at der kan være en fejl ved spolen eller spolekablet. Kontrollér både spolen og spolekablet som beskrevet i Udførelse af en vedligeholdelseskontrol. Kontakt dit CI-center. Spole ikke kompatibel med din processor Denne alarm kan betyde, at spolen ikke er kompatibel med din processor eller programtypen på din processor.? Trin 3: Udskift spolen med en spole, som er kompatibel med lydprocessoren CP810. Kontrollér både spolen og spolekablet som beskrevet i Udførelse af en vedligeholdelseskontrol. Kontakt dit CI-center Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110 Cochlear Limited 2010

19 Anvendelse af fjernbetjeningen til fejlfinding på processoren Processor ikke tilsluttet til det korrekte implantat Denne alarm vises, hvis din processor ikke er tilsluttet til det korrekte implantat.? Sørg for, at din processor er tilsluttet til implantatet. Anvend aldrig en anden persons processor sammen med dit implantat. Hvis du har to implantater, skal du sørge for, at den venstre processor tilsluttes til implantatet på din venstre side og den højre processor tilsluttes til implantatet på din højre side. Kontakt dit CI-center. Generel fejl/alarm Denne alarm kan betyde: Der er en fejl ved din processor. Et program er beskadiget. Prøv at slukke din processor og derefter tænde den igen. Skift til et andet program. Kontakt dit CI-center.! Cochlear Limited 2010 Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110-19

20 Anvendelse af fjernbetjeningen til fejlfinding på processoren Kontrol af fjernbetjeningens statussignal Signal Hvad det betyder Konstant blå betyder, at din processor er inden for fjernbetjeningens betjeningsafstand, og at de kommunikerer med hinanden. Blinkende blå betyder, at din processor ikke kommunikerer med fjernbetjeningen. F.eks. er de ikke inden for hinandens betjeninsafstand, eller de er ikke forbundet. Kontrollér din fjernbetjenings skærm for alarmer. Følg den foreslåede handling for Processor ikke tilgængelig i afsnittet Reaktion på visuelle alarmer i denne vejledning. Konstant orange betyder, at fjernbetjeningen oplades. Blinkende orange kan betyde: En visuel alarm har brug for din opmærksomhed (selv om visuelle alarmer er deaktiveret). Fjernbetjeningens batteri er lavt eller brugt op. Fjernbetjeningens firmware kan have brug for en opdatering. Tryk på Cochlear-knappen for at kontrollere fjernbetjeningens skærm for alarmer. Følg den foreslåede handling for alarmen som beskrevet i afsnittet Reaktion på visuelle alarmer i denne vejledning. Hvis det løser problemet, er du færdig. Fortsæt, hvis det Følg den foreslåede handling for Fjernbetjeningen oplader ikke som beskrevet i Fejlfinding på fjernbetjeningen i denne vejledning. Konstant grøn betyder, at fjernbetjeningen er helt opladet, og USB-kablet er stadig tilsluttet Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110 Cochlear Limited 2010

21 Anvendelse af fjernbetjeningen til fejlfinding på processoren Trin gennem fejlfindingsvejledningen på fjernbetjeningen Fejlfindingsvejledningen på fjernbetjeningen hjælper ved grundlæggende fejlfindingsproblemer, hvis denne vejledning ikke er ved hånden, eller du ikke har adgang til online-fejlfindingshjælpen. 2 Udskift eller genoplad batteri. Afhjulpet? Nej Ja Problem løst! Figur 4: Trin gennem fejlfindingsvejledningen på fjernbetjeningen Tryk på Cochlear-knappen (1). Hvis du ser en visuel alarm på skærmen, skal du trykke på Cochlear-knappen en gang for hver alarm, indtil processorens batteristatusskærm (2) vises. Tryk på en af de nederste trykknapper (3) på processorens batteristatusskærm for at gå til fejlfindingsvejledningen. Tryk på en af de nederste trykknapper (4) for at fortsætte. Tryk på knappen op (5) for at gå tilbage til et tidligere spørgsmål. Tryk på Cochlear-knappen (6) for at forlade vejledningen. Cochlear Limited 2010 Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110-21

22 22 - Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110 Cochlear Limited 2010

23 Fejlfinding på din processor Figur 5: CP810 lydprocessor, spole og spolekabel Hav følgende vejledninger ved hånden, mens du foretager fejlfinding på processoren: Brugervejledning til lydprocessor CP810 Brugervejledning til fjernbetjening CR110 Du har ved et uheld ændret processorindstillingerne Reset processorens indstillinger, hvis du har en fjernbetjening. Det resetter alle systemindstillingerne til værdierne, der er indstillet af dit CI-center. Kontakt dit CI-center, hvis du ikke har en fjernbetjening. Cochlear Limited 2010 Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110-23

24 Fejlfinding på din processor Du er ikke sikker på, hvad processorens blink betyder Se Signallamper i brugervejledningen til lydprocessor CP810. Din processor tænder ikke Udskift batterierne: Skift begge zink-luft-batterier ud, hvis du anvender standard-batterimodulet, hullerne (flad side) skal vende op. Kontrollér, at batteriforbindelserne er fri for snavs og støv. Blæs snavs eller støv væk. Prøv et ekstra fuldstændigt opladet genopladeligt batterimodul, hvis du anvender genopladelige batterier. Prøv at tænde din processor igen. Trin 3: Udskift batterimodulet, hvis du anvender standardbatterimodulet: Fjern standard-batterimodulet, og udskift det med et ekstra modul, hvis du har et. Sørg for, at du har isat opladede batterier i det nye batterimodul. Prøv at tænde din processor igen. Kontakt dit CI-center Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110 Cochlear Limited 2010

25 Fejlfinding på din processor Du hører ingen lyd Kontrollér, at du er i omgivelser, hvor lydene er tilstrækkeligt kraftige til, at du kan høre dem. Trin 3: Trin 4: Trin 5: Trin 6: Foretag ændring af indstillinger: Prøv et andet program. Kontrollér og justér lydstyrken. Kontrollér og justér sensitiviteten. Kontrollér og justér blandingsniveauerne for tilbehøret/mikrofonen og telespolen/mikrofonen på en anden måde end 100 %, hvis du har en fjernbetjening. Prøv at udskifte mikrofonbeskyttelsen, hvis du har bemærket et gradvist tab af lyd eller lydkvalitet. Afslut trinene, der er beskrevet i Udførelse af en vedligeholdelseskontrol. Reset processorens indstillinger, hvis du har en fjernbetjening. Det resetter alle systemindstillingerne til værdierne, der er indstillet af dit CI-center. Kontakt dit CI-center. Cochlear Limited 2010 Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110-25

26 Fejlfinding på din processor Lyden afbrydes, eller lydstyrken stiger og falder Prøv at gå til andre omgivelser, hvor lydniveauet er konstant og ikke stiger og falder. Trin 3: Trin 4: Afslut trinene, der er beskrevet i Udførelse af en vedligeholdelseskontrol. Reset processorens indstillinger, hvis du har en fjernbetjening. Det resetter alle systemindstillingerne til værdierne, der er indstillet af dit CI-center. Kontakt dit CI-center. Lyden er for kraftig eller ubehagelig Foretag ændring af indstillinger: Prøv et andet program. Kontrollér og justér lydstyrken. Kontrollér og justér sensitiviteten. Trin 3: Reset processorens indstillinger, hvis du har en fjernbetjening. Det resetter alle systemindstillingerne til værdierne, der er indstillet af dit CI-center. Kontakt dit CI-center Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110 Cochlear Limited 2010

27 Fejlfinding på din processor Lyden er for svag eller uklar Foretag ændring af indstillinger: Prøv et andet program. Kontrollér og justér lydstyrken. Kontrollér og justér sensitiviteten. Afslut trinene, der er beskrevet i Udførelse af en vedligeholdelseskontrol. Trin 3: Reset processorens indstillinger, hvis du har en fjernbetjening. Det resetter alle systemindstillingerne til værdierne, der er indstillet af dit CI-center. Trin 4: Kontakt dit CI-center. Cochlear Limited 2010 Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110-27

28 Fejlfinding på din processor Din processor fungerer ikke, når du anvender LiteWear Kontrollér, at batterimodulet og LiteWear-kablet er sat korrekt sammen/tilsluttet korrekt. Prøv at tænde din processor igen. Trin 3: Afslut trinene, der er beskrevet i Udførelse af en vedligeholdelseskontrol. Prøv at tænde din processor igen. Kontakt dit CI-center. Din processor registrerer ikke automatisk et audiotilbehør Kontrollér, at tilbehørskablet er sat helt ind i tilbehørsstikket på processorenheden og i tilbehøret. Prøv at aktivere tilbehøret manuelt. Enkel modus Tryk på den øverste knap. Avanceret modus Tryk på den øverste knap, og hold den nede. Trin 3: Kontakt dit CI-center Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110 Cochlear Limited 2010

29 Fejlfinding på din processor Du hører ingen lyd fra et audiotilbehør Kontrollér, at audiotilbehørskablet er sat helt ind i tilbehørsstikket på processorenheden. Kontrollér, at den anden ende af audiotilbehørskablet er sat helt ind i audiokilden. Kontrollér, at audiokilden fungerer korrekt. Kontrollér lydstyrken på audiokilden. Trin 3: Kontrollér og justér blandingsforholdet for tilbehøret/mikrofonen, hvis du har en fjernbetjening. Trin 4: Afslut trinene, der er beskrevet i Udførelse af en vedligeholdelseskontrol, inklusive kontrol for lyd ved hjælp af monitorhovedtelefonerne. Trin 5: Kontakt dit CI-center. Cochlear Limited 2010 Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110-29

30 Fejlfinding på din processor Du hører interferens som f.eks. summen eller forvrænget tale Kontrollér for kilder til interferens som f.eks.: Sendemaster til radio og tv Mobiltelefonmaster Sikkerhedssystemer i indkøbscentre og lufthavne Nogle digitale mobiltelefoner Batteriopladere Lysstofrør Kontrolskabe med strøm fra nettet. Prøv at gå væk fra elektronisk udstyr, som kan forårsage interferens, f.eks. summelyde eller forvrænget tale. Trin 3: Kontakt dit CI-center. Kontakt dit CI-center, hvis du fortsætter med at høre interferens det meste af tiden, selv om der ikke er elektronisk udstyr i nærheden Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110 Cochlear Limited 2010

31 Fejlfinding på fjernbetjeningen Fokus Musik Støj Hverdag Figur 6: CR110 fjernbetjening Hav følgende vejledning ved hånden, mens du foretager fejlfinding på fjernbetjeningen: Brugervejledning til fjernbetjening CR110 Din fjernbetjening viser en alarm Tryk på en af de nederste trykknapper for at læse mere information om alarmen og om, hvordan den løses. Tryk på Cochlear-knappen for slette alarmen fra skærmen. Cochlear Limited 2010 Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110-31

32 Fejlfinding på fjernbetjeningen Du har ved et uheld ændret processorindstillingerne Reset din processors indstillinger. Alle systemindstillingerresettes til værdierne, der er indstillet af dit CI-center. Det påvirker ikke fjernbetjeningens indstillinger. Fjernbetjeningens skærm er blank Trin 3: Trin 4: Trin 5: Din fjernbetjening kan være i standby-modus. Tryk på en knap for at vække displayet. Prøv at tænde din fjernbetjening. Prøv at genoplade din fjernbetjening ved hjælp af USBkablet og den globale strømadaptor fra Cochlear. Tryk på resetknappen på bagsiden af fjernbetjeningen med spidsen af en kuglepen. Prøv at tænde din fjernbetjening igen. Kontakt dit CI-center Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110 Cochlear Limited 2010

33 Fejlfinding på fjernbetjeningen Din fjernbetjening tænder ikke Fjernbetjeningens batteri kan være brugt op. Prøv at genoplade din fjernbetjening ved hjælp af USB-kablet og den globale strømadaptor fra Cochlear. Prøv at tænde din fjernbetjening igen. ikke er tilfældet. Tryk på resetknappen på bagsiden af fjernbetjeningen med spidsen af en kuglepen. Prøv at tænde din fjernbetjening igen. ikke er tilfældet. Trin 3: Kontakt dit CI-center. Din fjernbetjening slukker ikke Hvis din fjernbetjening oplades i øjeblikket, skal du vente, indtil den er helt opladet, og derefter afbryde USB-kablet. Prøv at slukke din fjernbetjening igen. Tryk på resetknappen på bagsiden af fjernbetjeningen med spidsen af en kuglepen. Prøv at slukke din fjernbetjening igen. Trin 3: Kontakt dit CI-center. Cochlear Limited 2010 Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110-33

34 Fejlfinding på fjernbetjeningen Du trykker på en knap, og der sker ingenting Lås tastaturet op, hvis skærmen tastatur låst vises, når du trykker på en knap. Trin 3: Trin 4: Trin 5: Trin 6: Prøv at skifte til et andet program. Prøv at trykke på forskellige knapper. Kontrollér, om du trykker korrekt på knappen. Du skal føle et klik, når du trykker på knapperne. Tryk på resetknappen på bagsiden af fjernbetjeningen med spidsen af en kuglepen. Kontakt dit CI-center. Du ser tal i stedet for navne i hovedmenuen Tryk på den øverste venstre og den øverste højre trykknap samtidigt, og hold dem nede, indtil programnavnene vises Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110 Cochlear Limited 2010

35 Fejlfinding på fjernbetjeningen Hjælpen Der er fundet ny hardware vises Når du sætter USB-kablet ind i din computer, vises hjælpen Der er fundet ny hardware. Hvis du har adgang til internettet, skal du klikke Næste (på din computer) og følge beskederne for automatisk at installere softwaren til Cochlear CR110-udstyret. Klik på Annullér (på din computer) for at forlade hjælpen, hvis du ikke har adgang til internettet. Genoplad din fjernbetjening ved hjælp af USB-stikket på din computer. Din fjernbetjening oplader ikke Kontrollér forbindelserne mellem fjernbetjeningen, USBkablet og den globale strømadaptor fra Cochlear. Prøv at genoplade din fjernbetjening. Trin 3: Sørg for, at computeren stadig kører, hvis du oplader din fjernbetjening ved hjælp af en computer. Hvis computer er blevet lukket ned, er i dvale eller på standby, standser opladningen af fjernbetjeningen. Prøv at genoplade din fjernbetjening ved hjælp af USBkablet og den globale strømadaptor fra Cochlear. Kontakt dit CI-center. Cochlear Limited 2010 Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110-35

36 Fejlfinding på fjernbetjeningen Du kan ikke se din fjernbetjenings skærm klart Prøv at gå til et andet sted. Prøv at gå til et overdækket område eller at gå indendørs, hvis du er udenfor. ikke er tilfældet. Kontakt dit CI-center. Din fjernbetjenings batteri aflades meget hurtigt Kontrollér, om noget trykker på en af fjernbetjeningens knapper, som f.eks. en genstand i din taske eller lomme. Det kan medføre, at fjernbetjeningens skærm bliver ved med at være tændt. Selv om fjernbetjeningens tastatur er låst, kan batteriet aflades hurtigt, hvis fjernbetjeningens skærm er tændt kontinuerligt. Kontakt dit CI-center. Din fjernbetjening er beskadiget Kontakt dit CI-center, hvis fjernbetjeningen er fysisk beskadiget. Der kan ikke foretages servicearbejde på fjernbetjeningen CR110. Batteriet kan ikke udskiftes Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110 Cochlear Limited 2010

37 Fejlfinding på batterioplader i serien CP800 Figur 7: Batterioplader i serien CP800 Signallampen viser, at et fuldstændigt opladet batteri stadigt oplades Hvis et fuldstændigt opladet batterimodul er i batteriopladeren, når opladeren er tændt, kan signalet vise, at batteriet stadig oplades. Det medfører ikke beskadigelse af batteriet, da opladningscyklusen på et fuldstændigt opladet batteri er meget kort. Cochlear Limited 2010 Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110-37

38 38 - Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110 Cochlear Limited 2010

39 Indeks A Adgang til internettet 35 Alarmer Se Visuelle alarmer; Se også Fjernbetjening: Der lyder alarmer B Batterier Genopladelige batterier 24 Zink-luft-batterier 24 Batteriforbindelser 7, 24 Batterioplader 37 Beskadigelse af Batteriforbindelser 7 Batterimodul 7 Fjernbetjening 36 Mikrofonbeskyttelser 7 Processorenhed 7 Spole 7 Spolekabel 6 Spolekablets stik 6 Tilbehørsstik og -kabel 7 Betjeningsafstand 12 Blank skærm Se Ffjernbetjening: Skærm er blank Blinker blåt 20 Blinker orange 20 Cochlear Limited 2010 Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110-39

40 Indeks D Der er fundet ny hardware 35 Der kan være fejl ved spole eller spolekabel 14, 15 E Enkel modus 28 F Fejl Fejl ved din processor 17, 19 Fejl ved mikrofonerne 17 Fejl ved spolen eller spolekablet 14, 15, 18 Fejlfinding for specifikke problemer Fejlfinding på batterioplader i serien CP Fejlfinding på din processor 23 Fejlfinding på fjernbetjeningen 31 Fejlfinding ved hjælp af fejlfindingsvejledningen på fjernbetjeningen 21 Fjernbetjening Adgang til internettet 35 Alarm 31 Batteri afladet meget hurtigt 36 Batteri brugt op 16 Batteri lavt 16 Betjeningsafstand 12 Der lyder alarmer 11 Er beskadiget 36 Fejlfinding på din processor Fejlfindingsvejledning CP810 og CR110 Cochlear Limited 2010

Nucleus CR110 fjernbetjening Brugervejledning

Nucleus CR110 fjernbetjening Brugervejledning Nucleus CR110 fjernbetjening Brugervejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Advarsel (kan forårsage personskade) Mulig sikkerhedsrisiko og alvorlige negative reaktioner.

Læs mere

Lydprocessor Nucleus CP910 og CP920 Brugervejledning

Lydprocessor Nucleus CP910 og CP920 Brugervejledning Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove NSW 2066, Australia Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352 Cochlear Americas 13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA Tel: +1 303

Læs mere

Fjernbetjening Nucleus CR230

Fjernbetjening Nucleus CR230 Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove NSW 2066, Australia Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352 Cochlear Americas 13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA Tel: +1 303

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra LINK 0 Brugervejledning www..com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRODUKTOVERSIGT... 1.1 JABRA LINK 0... 1.2 VALGFRIT TILBEHØR...4 2. TILSLUTNING AF JABRA LINK 0...5 2.1 TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNING...5

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Bemærk før brug: Bemærk i brug

Bemærk før brug: Bemærk i brug Brugermanual Bemærk før brug: Læs venligst manualen inden du tager produktet i brug. Ikke egnet til høj temperatur, høj fugtighed, dårlig varmeafledning eller vand. Når du bruger produktet, vil kølepladen

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

Tilbehør. www.siemens.dk/hearing. Nyd livets lyde. Tilbehør til trådløse høreapparater. Livet lyder fantastisk.

Tilbehør. www.siemens.dk/hearing. Nyd livets lyde. Tilbehør til trådløse høreapparater. Livet lyder fantastisk. Tilbehør www.siemens.dk/hearing Nyd livets lyde. Tilbehør til trådløse høreapparater. Livet lyder fantastisk. På dine betingelser: Tilpas dine lytteoplevelser. Følg børnene til skole om morgenen, mød venner

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A Velkommen til PlayStations verden Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide Dansk CUH-1004A Kom godt i gang Tilslut til dit tv. Følg trin til nedenfor for at tilslutte dit

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra HALO2 Brugervejledning www.jabra.com indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.............................................. 2 Headsettets funktioner....................................

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E7240 Set forfra og bagfra Figur

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME FOR PC jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.................................. 2 OM Jabra LINK 320 USB-ADAPTER..............................

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA EXTREME........................................... 2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65 Brugermanual jabra.com/evolve65 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4 Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning Indholdsfortegnelse Før brug...........................................2 Forholdsregler......................................3 Udskrivning........................................4

Læs mere

AB mypilot kvikvejledning

AB mypilot kvikvejledning AB mypilot kvikvejledning Lær din AB mypilot at kende AB mypilot fjernbetjeningen gør det muligt at styre Advanced Bionics Naída CI Q70 (Naída CI) lydprocessoren på afstand, således at du kan styre funktionerne

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik

Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik Sådan kommer du i gang Med WN3100RP WiFi-udvideren kan du udvide WiFi-dækningen til områder, der er placeret uden for

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUGERVEJLEDNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning

Læs mere

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning LightOn Mobiltelefonsensor DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinformation og vigtige oplysninger... 4 Om LightOn... 5 Pakkens indhold... 6 Sådan kommer du i gang... 7 Isætning af batteri...

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

har givet os to ører designet til at arbejde sammen

har givet os to ører designet til at arbejde sammen Widex clear440-pa Naturen har givet os to ører designet til at arbejde sammen en verden af NATURLig lyd Naturen har givet os to ører, designet til at arbejde sammen. Og de nye WIDEX CLEAR 440-PA høreapparater

Læs mere

Carat. www.siemens.dk/hearing. Nyd lyden af livet. De nye Carat-høreapparater. Fleksibilitet med en helt ny lydkvalitet. Livet lyder fantastisk.

Carat. www.siemens.dk/hearing. Nyd lyden af livet. De nye Carat-høreapparater. Fleksibilitet med en helt ny lydkvalitet. Livet lyder fantastisk. Carat www.siemens.dk/hearing Nyd lyden af livet De nye Carat-høreapparater. Fleksibilitet med en helt ny lydkvalitet. Livet lyder fantastisk. Dine perfekte partnere til binaural hørelse og forbedret forbindelse

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning Connexx Accessories Click Dome Smart Remote Brugsanvisning Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse 10 Batterier 11 Isætte batterier 11 Tjekke

Læs mere

Installationsguide til trådløs TV-forbindelse

Installationsguide til trådløs TV-forbindelse Installationsguide til trådløs TV-forbindelse Waoo! AirTies 4641 /UNO Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Velkommen Kære kunde Tillykke med din trådløse TV-løsning fra

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning

Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning Indhold Pakkens indhold....................................... 3 Hardwarefunktioner..................................... 4 Indikator-beskrivelser....................................

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Brugervejledning NL200. Bluetooth halsteleslynge

Brugervejledning NL200. Bluetooth halsteleslynge Brugervejledning NL200 Bluetooth halsteleslynge Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af halsteleslyngens funktioner. Tillykke med din nye

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk)

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) Alarmen er frakoblet Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) 2 Sikkerhed i første række Selvfølgelig vil du sørge for

Læs mere