Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på M100G. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M100G. Spørgsmål? Kontakt Philips."

Transkript

1 Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på Spørgsmål? Kontakt Philips M100G Brugervejledning

2

3 Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 Meddelelse 2 Overholdelse 3 2 Din trådløse hjemmealarm 4 Hvad er der i kassen 4 Produktoversigt 4 3 Placering 5 4 Opsætning 6 Opret forbindelse mellem alarmen og et Wi-Fi-netværk 6 Brug af alarmen 6 5 Specifikationer 9 6 Fejlfinding 10 DA 1

4 1 Vigtigt Sikkerhed Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten. Brug kun strømforsyninger, der er anført i brugervejledningen. Produktet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt. Placer aldrig farlige genstande på produktet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys). Visse dele af denne alarm er så små, at spædbørn og små børn kan risikere at sluge dem. Hold disse dele uden for børns rækkevidde. Hvis stikket til Direct Plug-in-adapteren bruges til at afbryde enheden, forbliver enheden parat til betjening. Advarsel Fjern aldrig kabinettet på dette produkt. Forsøg aldrig at smøre nogen del på produktet. Produktet bør aldrig anbringes oven på andet elektrisk udstyr. Udsæt ikke produktet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder. Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen fra produktet. Hvis stikket til Direct Plug-in-adapteren bruges til at afbryde enheden, forbliver enheden parat til betjening. Meddelelse Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af WOOX Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr. Ansvarsfraskrivelse Hvis du befinder dig på et Wi-Fi-fjernnetværk eller en 3G-forbindelse, kan der opstå en forsinkelse på sekunder i streamingen af video og lyd til din smartphone. Brugen af Philips In.Sight, der leveres af Yoics Inc., foregår på eget ansvar. Koninklijke Philips Electronics N.V. og dets datterselskaber (individuelt og samlet "Philips") er ikke ansvarlig for drift af en sådan Philips.In.Sight eller din anvendelse, og Philips har intet ansvar for dig i den forbindelse. Denne hjemmealarm er beregnet som et hjælpemiddel. Den er ikke en erstatning for sikkerhedsmæssigt opsyn med hjemmet og bør ikke anvendes som sådan. Miljøoplysninger Alt unødig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie). Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage og gammelt udstyr. Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges. Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EUdirektiv 2002/96/EC. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter. Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt 2 DA

5 husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred. Specifikationerne kan ændres uden varsel. WOOX forbeholder sig retten til at ændre produkter til enhver tid uden at være forpligtet til at justere tidligere tilbehør herefter. Overholdelse Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens. * Trådløse og Ethernet LAN-funktioner må kun bruges indendørs. Herved erklærer WOOX Innovations, at denne trådløse hjemmealarm (M100/M100D/ M100E/M100G) overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC. En kopi af EU-overensstemmelseserklæringen findes i PDF-versionen af brugervejledningen på DA 3

6 2 Din trådløse hjemmealarm Produktoversigt a Læs og forstå det medfølgende sikkerhedsark, inden du bruger denne alarm. Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på b c d f e Hvad er der i kassen 2x 2x 6x a Kameralinse b Mikrofon c LED-lys d Magnetisk base e DC-stik f Nulstilningstast 2x 2x 2x 6x 4 DA

7 3 Placering Du kan placere alarmen på en plan overflade med den magnetiske base. Du kan også placere den på loftet eller på væggen. Se billederne nedenfor: Loftsmontering Hvis du monterer produktet i et loft, skal du vælge "Image Flip (Roter billede)" i "Settings (Indstillinger ) " på alarmen. Bemærk Før du monterer hjemmealarmen, skal du sørge for, at alarmen er tæt på en stikkontakt. Før du fastgør de medfølgende rawlplugs og skruer, skal du bore huller på en flad og hård overflade. Vægmontering DA 5

8 4 Opsætning Du kan se og høre, hvad der sker i rummet fra overalt i verden med en smartphone. Det skal du bruge 1 Sørg for, at din Wi-Fi-router er aktiveret, og at din smartphone eller en tablet har oprettet trådløs forbindelse til dit Wi-Firouternetværk. 2 Hav dit Wi-Fi-netværks netværksnavn (SSID) samt adgangskoden til dit Wi-Finetværk parat, da disse oplysninger skal indtastes. Du kan slå Wi-Fi-netværkets navn op i indstillingerne til din telefon eller tablet. 3 Download app'en "Philips In.Sight" fra Apple App Store. eller Android Market (Google Play). 4 Slut alarmen til strømmen. Når strømmen er tilsluttet, skal du vente, indtil indikatoren på alarmen blinker gult. 1 Opret forbindelse mellem alarmen og et Wi-Fi-netværk 1 Kontroller, at din smartphone eller en tablet har oprettet forbindelse til dit Wi-Finetværk. 2 Start app'en. 3 Log på med din Philips In.Sight-konto eller opret en ny konto, hvis du ikke allerede har én Følg instruktionerne til app'en på skærmen. 5 Når du bliver bedt om det, skal du indtaste din Wi-Fi-adgangskode. Hvis du vil konfigurere en anden alarm, skal du gentage trin "4 Opsætning". 6 App'en In.Sight genererer en QR-kode. Hold koden på ca. 15 cm foran alarmens linse. Brug af alarmen Efter opsætning er alarmen klar til brug. Start app'en Philips In.Sight på din smartphone eller tablet. Du kan bruge alarmen, når den har oprettet forbindelse til dit eget Wi-Fi-netværk eller andre Wi-Fi-netværk. Hvis der ikke er noget Wi-Finetværk tilgængeligt, arbejder enheden via 3G. Bemærk, at der muligvis opkræves gebyrer for brug af 3G-data. Når du har logget på, kan du få vist en miniatureoversigt over alarmen eller alarmerne. Tryk på miniaturebillede for at få vist det på hele skærmen. Oversigt over app'en : Status for alarmens forbindelse. Grønt lys betyder, at alarmen har oprettet forbindelse til Wi-Fi og er i stand til at streame video. I det tilfælde skal du kontrollere, at alarmen har oprettet forbindelse til Wi-Fi, og gentage "4 6 DA

9 Opsætning" om nødvendigt. Du kan også se afsnittet "Fejlfinding". : Bevægelsesalarm: Ikonet begynder med at lyse blåt. Skift til rød, når alarmen registrerer bevægelse. (til Apple) Ikonet er blåt/gråt, når bevægelsesalarmen aktiveres/deaktiveres, og fremhæves med et rødt udråbstegn, når alarmen registrerer bevægelse. (til Android) : Lydalarm: Ikonet begynder med at lyse blåt. Skift til rød, når alarmen registrerer lyd. (til Apple) Ikonet er blåt/gråt, når lydalarmen aktiveres/deaktiveres, og fremhæves med et rødt udråbstegn, når alarmen registrerer lyd. (til Android) : Del alarm: Ikonet fremhæves med blåt, når du deler alarmen med en ven. Ikonet skjules, når du deaktiverer deling med en ven. (til Apple) Ikonet fremhæves med blåt, når du deler din alarm med venner. Skift til grå, når du deaktiverer deling med en ven. (til Android) : Alarmliste: Se en liste over alle dine alarmer. : Alarmliste: Viser alarmerne fra dine alarmer. : Indstillinger: Indstillinger og muligheder for alarmer. På en Android-enhed skal du trykke på MENU for at få adgang til menuen. Fanen My Monitors (Mine alarmer): Viser en liste over dine alarmer. Fanen Friend's (Venners): Se alarmvideo delt af dine venner. Fanen Add (Tilføj): Tilføj yderligere alarmer. (til Apple-enhed) Fanen Add monitors (Tilføj alarmer): Tilføj yderligere alarmer. Tryk på MENU for at åbne menuen. (til Android-enhed) Billedoptagelse 1) Tryk på miniaturebilledet af alarmen på fanen. 2) Tryk på for at tage et billede. Billedet gemmes på din smartphone. Videooptagelse 1) Tryk på miniaturebilledet af alarmen på fanen. 2) Tryk på for at optage en video. Videoen uploades direkte til din private Dropboxkonto. Du kan oprette en gratis konto eller indtaste dine kontooplysninger under "Settings" (Indstillinger) "GENERAL" (Generelt). Bevægelsesalarm Bemærk Inden du indstiller bevægelsesalarmen og lydalarmen, skal du sørge for, at der er oprettet en Dropbox-konto. Hvis alarmen opfanger en bevægelse inden for et bestemt område, optages der en 30 sekunder lang video på din Dropbox-konto, og du modtager en alarm fra din smartphone eller tablet. Der vises en oversigt over alle alarmer på listen. Aktiver upload til Dropbox ved at indtaste dine Dropbox-kontooplysninger under Settings (Indstillinger) GENERAL (Generelt). Bemærk Du kan fjerne, slette og filtrere alarmer efter alarmnavnet, hvis din smartphone eller tablet er forbundet med en Dropbox-konto. (kun til Android) Sørg for, at Alerts enabled (Alarmer aktiveret) er aktiveret under " Settings" (Indstillinger) - "MONITOR" (ALARM). DA 7

10 Opsætning bevægelsesalarm: Til Apple: 1) Tryk på, og vælg en alarm fra fanen Monitors (Alarmer). Tryk på for at aktivere bevægelsesalarmen. 2) Tryk på "Motion" (Bevægelse) for at indstille følsomhed. Træk og tilpas skærmstørrelsen for at vælge det område, der skal overvåges. Brug skyderen for at indstille et følsomhedsniveau. Log på din Dropbox-konto for at få vist den optagede video. Til Android: 1) Tryk på MENU på din smartphone eller tablet. 2)Tryk på " Settings" (Indstillinger),vælg en alarm fra fanen MONITOR (Alarm), og tryk på Motion alert (Bevægelsesalarm) for at aktivere bevægelsesalarmen. 3) Tryk på Motion Sensitivity (Bevægelsesfølsomhed). Træk og tilpas skærmstørrelsen for at vælge det område, der skal overvåges. Brug skyderen for at indstille et følsomhedsniveau. Log på din Dropbox-konto for at få vist den optagede video. Tip Valget af lav følsomhed kan reducere bevægelsesudløser og ignorere flytningen af små genstande. Lydalarm Hvis alarmen opfanger en lyd inden for et bestemt område, optages der en 30 sekunder lang video på din Dropbox-konto, og du modtager en alarm fra din smartphone eller tablet. Der vises en oversigt over alle alarmer på listen. Aktiver upload til Dropbox ved at indtaste dine Dropbox-kontooplysninger under Settings (Indstillinger) GENERAL (Generelt). Bemærk Sørg for, at Alerts enabled (Alarmer aktiveret) er aktiveret under " Settings" (Indstillinger) - "MONITOR" (ALARM). Opsætning af lydalarm: Til Apple: 1) Tryk på, og vælg en alarm fra fanen Monitors (Alarmer). Tryk på for at aktivere lydalarm. 2) Tryk på "Audio" (Lyd) for at indstille følsomhed. Brug skyderen for at indstille et følsomhedsniveau. Log på din Dropbox-konto for at få vist den optagede video. Til Android: 1) Tryk på knappen MENU på din smartphone eller tablet. 2) Tryk på " Settings" (Indstillinger) - "MONITOR" (ALARM),vælg en alarm fra fanen MONITOR (ALARM), og tryk på Audio alert (Lydalarm) for aktivere lydalarm. 3)Tryk på Audio Sensitivity (Lydfølsomhed), og brug skyderen til at indstille et følsomhedsniveau. Log på din Dropbox-konto for at få vist den optagede video. Tip Valget af lav følsomhed kan reducere lydudløser og ignorere lav støj. Del din alarm Del alarmens video med familie, venner eller kollegaer. 1) Tryk på fra alarmens oversigtsside. Du kan også aktivere "Share Monitor (Del alarm)" og derefter trykke på "Sharing list (Delingsliste)" i " Settings" (Indstillinger) (til Android). Tryk 8 DA

11 på "Sharing list (Delingsliste)" i " (Indstillinger) (til Apple). Settings" 2) Kontroller på din vens smartphone eller tablet, at app'en Philips In.Sight er installeret, og at der er oprettet en Philips In.Sight-konto. 3) Udfyld -adressen tilhørende den ven, du vil dele alarmen med. -adressen på din ven skal være den samme -adresse, der blev brugt til at oprette Philips In.Sight-kontoen. Se alarmen i din webbrowser Når du har registreret din konto og konfigureret alarmen via din smartphone eller din tablet, kan du også få den vist via din foretrukne webbrowser (Safari, Chrome, Internet Explorer, Firefox). Følgende adresse indtastes i din webbrowser: Få adgang til flere funktioner Tryk på for at aktivere eller deaktivere flere funktioner såsom lyd- og bevægelsesalarmer, tænde eller slukke for alarmens indikator, Dropbox-indstillinger, ændre alarmens navn, "Image Flip (Rotering af billede)" eller andre indstillinger. 5 Specifikationer Bemærk Specifikationerne kan ændres uden varsel Videoopløsning VGA, QVGA Objektiv F2.8 Antal rammer 30 fps i VGA, QVGA Fokuseringstilstand 0,4 m Fokuseringsområde 1 m til uendeligt Videoformat h.264 Tilslutningsmuligheder Wi-Fi Strømforsyning DC 5 V, 600 ma, Mål (b x h x d) Nettovægt Driftstemperatur Understøttet software Modelnavn: ASUC30z (z = a, b, c, og e) en plug and playstrømadapter med USB-udgangsterminal og en stiktype til andre lande ("a"= USA, "b"= Storbritannien, "c"= Australien, "e"= Europa) 35,9 x 83,8 x 34,3mm ca. 52 g 0-40 grader celsius ios 4.3, iphone 3GS og nyere, ipod touch 4. generation eller nyere Android 2.2 eller nyere DA 9

12 6 Fejlfinding Advarsel Risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig kabinettet fra alarmen. Prøv aldrig selv at reparere alarmen, da garantien i så fald bortfalder. Hvis du oplever problemer med alarmen, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis problemet ikke er løst, kan du registrere din alarm og få support på Kan ikke forbinde alarmen til et Wi-Fi-netværk (alarmens indikator blinker gult eller grønt). Hvis skærmen blinker gult, kan du konfigurere alarmen igen gentag "4 Opsætning" i denne brugervejledning. Hvis alarmen stadig ikke fungerer eller blinker grønt eller gult, kan det være nødvendigt at nulstille alarmen ved at trykke på reset-knappen med en tynd genstand (f.eks. en papirklips) på bagsiden af skærmen og holde den inde i mere end 4 sekunder. Gentag derefter 4 Opsætning i denne brugervejledning. Philips In.Sight understøtter generel WEP, WPA og WPA2. Philips anbefaler brug af WPA eller WPA2, da disse har de sikreste Wi-Fi-sikkerhedsindstillinger. Philips In.Sight understøtter ikke WEP Sub- tasterne 2, 3 og 4. Skift din routers indstillinger til WPA eller WPA2, hvis du kan oprette forbindelse. Se brugervejledningen til din router. Med henblik på at forbedre den trådløse ydeevne skal du undgå at benytte en anden Wi-Fi-kanal, der bruges hyppigt (f.eks. kanal 11), eller som er kendetegnet af overlapning fra et andet Wi-Fi-netværk i nærheden. Hold afstand fra potentielle kilder til interferens, som kan påvirke Wi-Fi-signalet, f.eks. mikroovne. I modsætning til integrerede løsninger kræver In.Sight ikke viderestilling af porten. Der er ingen risiko ved at lade porte stå åbne på netværket. In.Sight anvender sikker peer to peer-interaktion, der leverer en sikker, krypteret forbindelse, hver gang kameraet betragtes fra et andet sted. Du kan få flere oplysninger om sikker forbindelse med Philips In.Sight ved at besøge Denne netværksmetode fungerer sammen med de fleste standardrouterindstillinger og er også typisk kompatibel med de fleste antivirussoftware- og internetsikkerhedsprogrammer. Diagnoseværktøj til onlinetest er tilgængeligt for at afgøre, om dit netværk er kompatibelt med disse moderne internetapplikationer: com/yp_diags.php Hvad betyder de farvede LED-indikatorer på alarmen? Intet lys: Der er ikke sluttet strøm til alarmen Konstant gult lys: Alarmen er ved at starte op Blinkende gult lys: Alarmen er klar til opsætning. Følg app'ens instruktioner på skærmen (se "4 Opsætning") Blinkende grønt lys: Alarmen har oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk Konstant grønt lys: Alarmen har oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk og klar til brug Videostreaming er langsom eller forsinket. Hastigheden for logon og opnåelse af videofeed fra alarmen afhænger af hastigheden af den forbindelse, du benytter. Internethastigheden fra enten dit Wi- Fi-netværk eller 3G/Edge påvirker i høj grad app'ens ydeevne. Jo hurtigere forbindelseshastigheden er, desto hurtigere kan du få vist video fra alarmen. 10 DA

13 Philips anbefaler en internetforbindelse med høj hastighed på 800 kbps til upload eller derover for din Wi-Fi-router. Når jeg befinder mig på et fjernnetværk (enten et andet Wi-Fi-netværk eller på 3G), kan jeg kun se video i 5 minutter. Når du befinder dig på et fjernnetværk (enten et andet Wi-Fi-netværk eller på 3G), kan du kun se 5 minutters video ad gangen for hver session. Du har et ubegrænset antal sessioner til rådighed pr. dag. Hvis du vil have vist mere video ad gangen, er der opgraderinger til app'en tilgængelige. Gå til Settings (Indstillinger) General (Generelt), og vælg Service Plan (Serviceplan) til Apple, Upgrade account (Opgrader konto) til Android. Når du er på dit lokale Wi-Fi-netværk, har du ubegrænset visningstid (til Android), 2 timers begrænset visningstid (til Apple). Jeg kan kun dele med to venner. Hvordan kan jeg dele med flere venner? Når du vil dele med mere end to venner, skal du benytte dig af de tilgængelige opgraderinger til app'en. Gå til Settings (Indstillinger) General (Generelt), og vælg Service Plan (Serviceplan) til Apple, Upgrade account (Opgrader konto) til Android. DA 11

14 12 DA

15

16 Specifications are subject to change without notice 2014 WOOX Innovations Limited. All rights reserved. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V. M100_M100E_12_UM_V2.0

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL4418H/12 PFL4418K/12 PFL4418T/60 PFL45x8H/12 PFL45x8K/12 PFL45x8T/12 PFL45x8T/60 PFL45x8M/08 DA Brugervejledning Indhold 1 Vigtigt 3

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT OMNI 10 OMNI 20 ADAPT DA/ BETJENINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion 1 Medfølgende tilbehør 2 Vigtige sikkerhedsoplysninger 3 Kontroller på den øverste del og knapkontroller 5 Kontroller på

Læs mere

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Info... 4 System krav / Forudsætninger for anvendelse af Snoos App Alarm:... 4 Kassens indhold:... 5 Snoos startkit består af:... 5 Tekniske specs:... 5 Forudsætninger

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 DA Brugervejledning Indhold 1 Vigtigt 3 Sikkerhed 3 Vedligeholdelse 4 Juridisk 5 Bæ redygtighed 7 Hjæ lp og support 9 2

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

BÆR HEADSETTET, SOM DU HAR LYST TIL... 7

BÆR HEADSETTET, SOM DU HAR LYST TIL... 7 USER MANUAL Dansk TAK............................................................ 2 Om Jabra BT3030............................................. 2 HEADSETFUNKTIONER.........................................

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 USB Brugervejledning www.jabra.com 1 2011 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning er udelukkende

Læs mere

Den ultimative Android tablet for hele familien BRUGSANVISNING

Den ultimative Android tablet for hele familien BRUGSANVISNING Den ultimative Android tablet for hele familien BRUGSANVISNING INDHOLD 1) FEATURES 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 1-13 Æskens indhold... Overblik... Opladning... Automatlås... Startskærm...

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning <Fulde version> Betjeningsvejledning Trådløst højttalersystem Model nr. SC-ALL2 Tak fordi du har købt dette produkt. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt,

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Indhold Opsætning Anvendelse Fejlfinding Status-LED Tillæg. Trådløs forstærker. Brugervejledning. HEOS Amp

Indhold Opsætning Anvendelse Fejlfinding Status-LED Tillæg. Trådløs forstærker. Brugervejledning. HEOS Amp Indhold Opsætning Anvendelse Fejlfinding Status-LED Tillæg Trådløs forstærker Brugervejledning HEOS Amp Indhold Opsætning Anvendelse Fejlfinding Status-LED Tillæg INDLEDNING 4 FØR DU GÅR I GANG 5 Systemkrav

Læs mere

KX-PRW110 KX-PRW120. Guide til appen Smartphone Connect. Førsteklasses designtelefon med Smartphone Connect. Model nr.

KX-PRW110 KX-PRW120. Guide til appen Smartphone Connect. Førsteklasses designtelefon med Smartphone Connect. Model nr. Guide til appen Smartphone Connect Førsteklasses designtelefon med Smartphone Connect Model nr. KX-PRW110 KX-PRW120 Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Dette dokument forklarer, hvordan

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS 1 Introduktion... 4 1.1 Funktioner... 4 2 Kom Godt Igang... 5 2.1 Pakken Indeholder... 5 2.2 Oversigt over Kameraet... 6 2.3 Installation af Hardware... 6 3 Få Adgang til Kameraet... 7 3.1 Søgeværktøj...

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

Stora. Brugervejledning. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Marts 2011 202-10797-02 v1.0

Stora. Brugervejledning. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Marts 2011 202-10797-02 v1.0 Stora Brugervejledning 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Marts 2011 202-10797-02 v1.0 2010-2011 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2637.1 da 20-06-2007 14:22 Pagina 1 Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2 Dit tv 4 2.1 Oversigt over tv'et 4 2.2 Produktegenskaber 5 3 Kom

Læs mere

AirPlay højttalerdock til ipod/iphone/ipad BRUGERVEJLEDNING

AirPlay højttalerdock til ipod/iphone/ipad BRUGERVEJLEDNING JBL OnBeat Air AirPlay højttalerdock til ipod/iphone/ipad BRUGERVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSINFORMATIONER Læs følgende forholdsregler før brug: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Læs informationerne. Gem informationerne.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

8000 series Smart LED TV. Register your product and get support at. www.philips.com/welcome 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008.

8000 series Smart LED TV. Register your product and get support at. www.philips.com/welcome 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008. Register your product and get support at www.philips.com/welcome 8000 series Smart LED TV 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008 Vejledning Indhold 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Rundvisning 3 Smart TV 3

Læs mere

Jabra GO 6470. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra GO 6470. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra GO 6470 Brugervejledning www.jabra.com VELKOMMEN Tillykke med købet af dit nye Jabra GO 6470. Vi er sikre på, at du vil få glæde af de mange funktioner og opleve, hvor komfortabelt headsettet er

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

SABRE SB35. Ultraslank soundbar og kompakt subwoofer til hjemmeunderholdning. Betjeningsvejledning

SABRE SB35. Ultraslank soundbar og kompakt subwoofer til hjemmeunderholdning. Betjeningsvejledning SABRE SB35 Ultraslank soundbar og kompakt subwoofer til hjemmeunderholdning Betjeningsvejledning Introduktion Introduktion 3 Beskrivelse og egenskaber 3 Medfølgende dele 3 Kontroller på SABRE SB35 s toppanel

Læs mere