UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG"

Transkript

1 - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 4. december 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Thorkild Juul Jensen og Jan Olsen V Isolerings-Gruppen Odense A/S (Advokat Erik Engel) mod F.I.G. Gruppen Danmark S.M.B.A. (Advokat Søren Stendahl Plomgaard) Under anbringende af, at F.I.G. Gruppen Danmark S.M.B.A. (i det følgende: FIG) har krænket Isolerings-Gruppen Odense A/S (i det følgende: Isolerings-Gruppen) varemærkeret til kendetegnene ISOLERINGS-GRUPPEN, har Isolerings-Gruppen nedlagt påstand om, at FIG skal ophøre med at benytte kendetegnene Isolerings Gruppen som firmabetegnelse og forretningskendetegn, udslette binavnene Isolerings Gruppen Danmark S.M.B.A., Isolerings Gruppen Fyn S.M.B.A. og Isolerings Gruppen Sjælland S.M.B.A. af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens register, og i vederlag og erstatning betale Isolerings-Gruppen kr. med procesrente fra den 12. august 2011, subsidiært et mindre beløb. FIG har påstået frifindelse.

2 - 2 - Isolerings-Gruppen Isolerings-Gruppen beskæftiger sig med isolering af bygninger. Selskabet blev stiftet i 1979 og beskæftigede sig oprindelig med opførelse af huse. Fra 1981 koncentrerede selskabet sig om isolering af huse. Isolerings-Gruppen der ikke har registreret kendetegnene ISOLERINGS-GRUPPEN som varemærke i Patent- og Varemærkestyrelsens register, har til dokumentation for ibrugtagningen og indarbejdelsen af disse kendetegn fremlagt et antal dokumenter, annoncer og fotos, hvor Isolerings-Gruppen har anvendt kendetegnene ISOLERINGS-GRUPPEN, herunder en annonce i Fyns Stiftstidende fra den 20. juni 1981 for Isolerings-Gruppens stand på det Fynske Fællesskue, et kursuscertifikat fra 1983 fra Superfos Glasuld, telefonbogsannoncer fra 1983, fotos fra en messe i Odense i 1984, en avisartikel fra 1985, en reklamekalender fra 1988, en pressemeddelelse fra 1989, eksempler på kundefakturaer bl.a. fra 2000, annoncekontrakter vedrørende De Gule Sider og Krak fra og print af Isolerings-Gruppens hjemmeside gennem tiden. FIG FIG blev stiftet den 15. november 2009 som et skuffeselskab og i juni 2010 overtaget af de nuværende ejere. I efteråret 2010 påbegyndte FIG virksomhed inden for isoleringsbranchen, hvor FIG har udført arbejde i Københavnsområdet og på Sjælland. FIG har i sommeren 2010 registreret de binavne, som er nævnt i Isolerings-Gruppens påstand, i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Forklaringer Kurt Adamsen har forklaret, at han ejer Isolerings-Gruppen. Han blev uddannet som tømrer i Selskabet startede i husbranchen, men i 1979 satte den høje rente en stopper for hussalget, og de skiftede over til at arbejde med isolering. De blev i 1981 certificeret og autoriseret til at isolere med glasuld.

3 - 3 - Frem til 2005 var den årlige omsætning cirka 4-5 mio. kr., og omsætningen steg derefter til cirka 10 mio. kr. Arbejdet udføres i hele landet, og Isolerings-Gruppen har som kunder både private personer og virksomheder og offentlige myndigheder. Odenses borgmester valgte i 1989 Isolerings-Gruppen til at holde en konference for en kinesisk delegation, som var interesseret i at høre om isolering. De har gennem årene vedblivende annonceret for at få kunder, idet folk, der allerede har isoleret deres huse, sjældent skal have det isoleret på ny. De annoncerer i telefonbøger, på internettet og i aviser, herunder i landsdækkende Jyllands-Posten. Han blev opmærksom på FIG, da han modtog opkald fra kunder, som skældte ud over ikke at have modtaget bestilte tilbud, og opdagede, at kunderne var blevet kontaktet af et andet firma, FIG, som brugte navnet Isolerings Gruppen. Han oplevede 2-3 gange at få sådanne henvendelser, hvor kunder forbandt Isolerings-Gruppen med FIG. Isoleringsgruppen har til stadighed anvendt fortløbende fakturanumre, og Isolerings- Gruppen har sendt fakturaer ud over de seneste ca. 10 år. Selskabsnavnet er formelt Isolerings-Gruppen Odense A/S, men man bruger ikke Odense og har i realiteten altid markedsført sig under kendetegnene Isolerings-Gruppen A/S, hvor selskabsangivelsen er medtaget for at fremhæve, at Isolerings-Gruppen opfylder kapitalkravene til et A/S og ikke blot er et ApS, som i byggebranchen ofte forbindes med selskaber, der går ned. De har kunder over hele Danmark. Frederik Glob har forklaret, at FIG ejes af hans mor og hans kæreste, mens han står for den daglige drift og herunder taler med kunder og entreprenører og sørger for markedsføring på internettet. De købte selskabet i 2010 ved at udfylde en formular på internettet, hvorefter navnet blev ændret. Han er lidt af en internetnørd. De kom online med en firmahjemmeside den 26. november FIG isolerer med papiruld og flamingo i modsætning til Isolerings Gruppen, der anvender glasuld. Omsætning i 2010 var ca kr., hvoraf ca. 90 % hidrørte fra hans personligt drevne virksomhed, Tagmaleren v/ Frederik Glob, mens de resterende ca. 10 % var fra andre kunder. Omsætningen steg i 2011 til 1,7-1,8 mio. kr. Kunderne kommer alene via internettet, da FIG ikke markedsfører sig andre steder. De valgte firmanavnet Isolerings

4 - 4 - Gruppen Danmark, da de så kunne have mindre forretninger rundt omkring i landet, som kunne samles under ét navn. De registrerede binavne med områdenavne. De udfører kun isoleringsarbejde på Sjælland. Henvendelser fra jyske kunder sendes videre til kolleger i Jylland. De modtager årligt henvendelser fra potentielle kunder. Han har selv talt med ca. 10 kunder, der forvekslede dem med Isolerings-Gruppen, og også deres kontordame har fået lignende henvendelser. Parternes synspunkter Isolerings-Gruppens advokat har anført, at Isolerings-Gruppen har anvendt betegnelsen ISO- LERINGS-GRUPPEN for isolering i over 30 år. Selskabet har fra starten været certificeret og autoriseret i isoleringsbranchen hvor det er kendt, idet det til stadighed har markedsført sig under disse kendetegn. Kendetegnene ISOLERINGS-GRUPPEN er således indarbejdede gennem langvarig brug, at de herved har opnået særpræg og er beskyttet som varemærke. FIGs anvendelse af identiske eller stærkt lignende forretningskendetegn indebærer derfor en krænkelse af Isolerings-Gruppens varemærkeret. Der skal ses bort fra tilknyttede stednavne, også fordi kendetegnene ISOLERINGS-GRUPPEN som nævnt af Kurt Adamsen i praksis til stadighed har været anvendt uden stednavnet. Det er ved forklaringerne godtgjort, at der er konkret er sket forvekslinger, hvilket har skabt markedsforstyrrelse. Frederik Glob må som internetnørd, der er vant til at søge på Google, have været fuldt på det rene med Isolerings-Gruppens eksistens og således i ond tro, og registreringen af binavnene må anses som en skærpende omstændighed. Krænkelsen har utvivlsomt haft negativ indvirkning på Isolerings-Gruppens indtjening, hvis nedgang i omsætning fra 2009 til 2010 ikke blot kan skyldes finanskrisen. FIG s advokat har anført, at ISOLERINGS-GRUPPEN ikke har særpræg. Brugen af kendetegnene i en vis periode er ikke tilstrækkelig til at skabe særpræg. Tilføjelsen af selskabsbetegnelsen A/S må medføre, at der stilles større krav til indarbejdelse, som ikke kan anses opfyldt i denne sag.

5 - 5 - Der er ikke risiko for forveksling af parterne. ISOLERINGS-GRUPPEN A/S kan ikke forveksles med Isolerings Gruppen Danmark. Stednavnet har betydning og er egnet til at adskille virksomhederne fra hinanden. Der er ikke lidt noget tab. FIG etablerede sig først i efteråret 2010 og havde i dette år alene en omsætning fra udefrakommende kunder på ca kr. Sø- og Handelsrettens afgørelse Isolerings-Gruppen har siden 1979 konsekvent og til stadighed anvendt kendetegnene ISO- LERINGS-GRUPPEN for sin virksomhed. Retten finder, at der foreligger dokumentation for en så omfattende og vedvarende indarbejdelse, at kendetegnene herved har opnået fornødent særpræg og har opnået beskyttelse som varemærke for denne virksomhed. Det er uden betydning for anvendelsen som varemærke, at virksomhedens selskabsnavn indeholder stednavnet Odense og den obligatoriske angivelse af selskabsformen A/S. FIGs brug af de samme kendetegn - hvad enten det sker med eller uden tilføjelse af stednavn eller med eller uden angivelse af selskabsformen - er herefter i strid med Isolerings- Gruppens eneret til varemærket ISOLERINGS-GRUPPEN. Krænkelsen findes at måtte tilregnes FIG som forsætlig eller uagtsom. FIG s daglige leder, Frederik Glob, er efter sin forklaring lidt af en internetnørd og burde ved opslag på internettet have undersøgt, om andre virksomheder brugte disse kendetegn. Det lægges efter Kurt Adamsens og Frederik Globs forklaringer til grund, at FIGs anvendelse af selskabsnavne mv., der svarer til eller stærkt ligner Isolerings-Gruppens varemærke ISOLERINGS-GRUPPEN, har givet anledning til adskillige forvekslinger og dermed markedsforstyrrelse for varemærkets indehaver. Isolerings-Gruppens påstand tages herefter til følge. Vederlag og erstatning fastsættes efter et samlet skøn til kr. FIG skal endvidere betale kr. i sagsomkostninger til Isolerings-Gruppen, heraf 500 kr. til dækning af retsafgift og resten til dækning af udgift til advokat.

6 - 6 - T H I K E N D E S F O R R E T F.I.G. Gruppen Danmark S.M.B.A. skal - ophøre med at benytte kendetegnene Isolerings Gruppen som firmabetegnelse og forretningskendetegn, - udslette binavnene Isolerings Gruppen Danmark S.M.B.A., Isolerings Gruppen Fyn S.M.B.A. og Isolerings Gruppen Sjælland S.M.B.A. af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens register, og - betale Isolerings-Gruppen Odense A/S kr. med procesrente fra den 12. august 2011 og kr. i sagsomkostninger. Det idømte at udrede inden 14 dage fra denne doms dato. Sagsomkostningerne forrentes i henhold til rentelovens 8a. Thorkild Juul Jensen Michael B. Elmer Jan Olsen (Retsformand) (Sign.) Udskriftens rigtighed bekræftes P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 4. december 2012

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 21. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Peter G.

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KMJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. november 2010 V-101-08 Billedbutikken Odense ApS (advokat Claus Barrett Christiansen v/advokatfuldmægtig Louise Mühlbach) mod Pixelpartner

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1533-1537 og 1623 Klager: Dansk Hulmursisolering ApS Håstrupvej 138 Hastrup 7000 Fredericia Indklagede: Betina Sørensen Spelmanns Toft 29 6720 Fanø v/advokat Brian W. Larsen Parternes påstande:

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 7. marts 2013 V-105-11 Experian A/S (Advokat Thomas Munk Rasmussen) mod Debitor Registret A/S (Advokat Kresten M. Valdal) Indledning Sagen handler

Læs mere

DOM. Thiele A/S (advokat Per Håkon Schmidt) Sagens hovedspørgsmål er, om Synoptik har opnået varemærkeret til betegnelserne Aldersrabat

DOM. Thiele A/S (advokat Per Håkon Schmidt) Sagens hovedspørgsmål er, om Synoptik har opnået varemærkeret til betegnelserne Aldersrabat - BEJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 19. oktober 2011 V-95-10 Synoptik A/S (advokat Kolja Staunstrup) mod Thiele A/S (advokat Per Håkon Schmidt) Indledning Sagens hovedspørgsmål

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012 Sag 288/2009 (2. afdeling) Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. (advokat Lars Karnøe) mod Danske Spil A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen DOM Afsagt den 22. marts 2013 V-43-11 Træ Design A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen (Advokat Jens J. Kold Antonsen) 2) Hans-Christian

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 474 Klager: Musikshoppen ApS Slotsgade 4 4800 Nykøbing F Indklagede: TL Nordic A/S Rungsted Strandvej 76a 2960 Rungsted Kyst v/ advokat Christian Harboe Wissum Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 Sag 85/2013 (2. afdeling) A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. (advokat Hanne Weywardt for alle) mod JW Industri A/S (advokat Arne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 Sag 17/2010 (1. afdeling) East Scandic A/S (advokat Johnny Petersen) mod Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (advokat Hans Henrik Skjødt) I tidligere

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V0085000 - KRE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 25. januar 2006 blev af retten i sagen V-85-03 Bonnier Publications A/S (Advokat Nicolai Lindgreen) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - BEJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 22. november 2011 V-29-11 1) Fagligt Fælles Forbund 2) Forbundsformand Poul Erik Skov Christensen (begge advokat Peter Giersing) mod 1) Det

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. juni 2014 Sag 147/2012 (2. afdeling) Montana Møbler A/S (advokat Hans Henrik Skjødt) mod Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1712 Klager: Solbjerggaard Ørredfiskeri v/chris og Hanne Kristensen Strølillevej 7 A, Strølille 3320 Skævinge Indklagede: Kent Mossin Storgårdsvej 12, Terslev 4690 Haslev

Læs mere

AN 2013 00014 VR 2007 04784 ALARM Dan Group Alarm - Adm. Ophævelse - Brugsret

AN 2013 00014 VR 2007 04784 ALARM Dan Group Alarm <fig> - Adm. Ophævelse - Brugsret RESUMÉ: AN 2013 00014 VR 2007 04784 ALARM Dan Group Alarm - Adm. Ophævelse - Brugsret Der blev fremsat begæring om administrativ ophævelse af varemærket VR 2007 04784 ALARM Dan Group Alarm .

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 Sag 154/2009 (1. afdeling) A (advokat Birthe Valentin) mod If Skadeforsikring (advokat Anne Mette Seest) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 238/2008 (1. afdeling) DnB NOR Bank ASA (tidligere DnB NOR Finans AS) (advokat Lars Rosenberg Overby) mod Royal Greenland Seafood A/S (advokat Christian

Læs mere

Retten i Glostrup. Afsagt den 17. november 2008 i sag nr. BS 1-161/2007:

Retten i Glostrup. Afsagt den 17. november 2008 i sag nr. BS 1-161/2007: Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. november 2008 i sag nr. BS 1-161/2007: T. W. Autodele ApS (Forlaget Mercy ApS) Vedøvej 16 8560 Kolind mod Skandinavisk Motor Co. AJS Skoda Park

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015 Sag 24/2014 (2. afdeling) Colgate-Palmolive A/S (advokat Søren Stenderup Jensen) mod Unilever Danmark A/S (tidligere a/s Blumøller) (advokat Dorte Wahl)

Læs mere

DOM. Rockwool A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. Papiruld Danmark. (Advokat Jane Frederikke Land)

DOM. Rockwool A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. Papiruld Danmark. (Advokat Jane Frederikke Land) DOM Afsagt den 29. oktober 2013 V-62-11 Rockwool A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod Papiruld Danmark (Advokat Jane Frederikke Land) Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er oprindelig anlagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 Sag 74/2008 (1. afdeling) Kim Erleben (selv), Nicko Mammen (selv) og Tonny Erleben (advokat Thomas Mardahl Petersen) mod Brdr. Erleben A/S under konkurs

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 8. maj 2012 V-124-10 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Montana Møbler A/S (advokat Hans Henrik Skjødt) Indledning Sagens hovedspørgsmål er,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 171/2010 (2. afdeling) Controllers ApS og Kersi F. Porbunderwalla (advokat Johan Løje for begge) mod Sarbanes-Oxley Institute, Sarbanes-Oxley Group

Læs mere

Bekendtgørelse af varemærkeloven 1)

Bekendtgørelse af varemærkeloven 1) LBK nr 90 af 28/01/2009 Gældende (Varemærkeloven) Offentliggørelsesdato: 10-02-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Registrering

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 Sag 351/2012 (1. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Nykredit Realkredit A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) I tidligere

Læs mere

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K DOM Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagsøger har nedlagt påstand om, at sagsøgte

Læs mere