ÅHUSENE PROJEKTFORSLAG FOR BOLIGERNE, FÆLLESHUSET OG FRIAREALERNE KANT ARKITEKTER A S 5. JUNI 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅHUSENE PROJEKTFORSLAG FOR BOLIGERNE, FÆLLESHUSET OG FRIAREALERNE KANT ARKITEKTER A S 5. JUNI 2004"

Transkript

1 ÅHUSENE PROJEKTFORSLAG FOR BOLIGERNE, FÆLLESHUSET OG FRIAREALERNE KANT ARKITEKTER A S 5. JUNI 2004

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Byggesagens organisation Side 3 Bygherre Tekniske rådgivere Forretningsfører Juridisk rådgiver Landinspektør Åhusenes byggeudvalg 05 Tegninger Bebyggelsen Side 16 Bolig type A Side 19 Bolig type B Side 28 Fælleshus Side Byggesagens forudsætninger Side 4 Overordnede mål Forsyningsmæssige forhold Miljøforhold Økonomiske forhold 03 Byggeteknik Side 4 Generel beskrivelse Bygningsdelsbeskrivelse Primære bygningsdele Komplettering Overflader VVS-anlæg El- og mekaniske anlæg Fælleshuset Side 8 Bygningsbasis Primære bygningsdele Komplettering Overflader VVS-anlæg El- og mekaniske anlæg 04 Eksempler på udvalgte problematikker Side 9 Træhuse et sikkert valg Inspirationen Muligheder og økonomi for etablering af solfangere Varmebehandlet træ Behandling med trætjære Brug af regnvand BOFÆLLESSKABET ÅHUSENE - PROJEKTFORSLAG KANT ARKITEKTER A S 5. JUNI 2004 SIDE 2

3 01 Byggesagens organisation 1.01 Bygherre Bofællesskabet Åhusene E/F Tekniske rådgivere Totalrådgiver Kant Arkitekter A/S Christianshavns Kanal København K Projektleder Arkitekt maa Klaus Lange Mail : Tlf. : Dir : Mob : Fax : Forretningsfører Juridisk rådgiver Er endnu ikke valgt Landinspektør Landinspektør Jan Hübbe Jens Juelsgade 2100 København Ø Tlf. : Åhusene s byggeudvalg Er endnu ikke valgt Ingeniør Ingeniør for statik Rådgivende Ingeniør Ejvind Rasmussen ApS Vestergade Hirtshals Tel Fax Mail Ingeniør for terræn og fundamenter og VVS Rådgivende Ingeniørfirma Stig Lindholm ApS Abildgaardsgade 31, st 2100 København Ø Tel Fax Landskabsarkitekt Svend Algren Algren & Bruun ApS Bådsmandsstræde København K Tel BOFÆLLESSKABET ÅHUSENE - PROJEKTFORSLAG KANT ARKITEKTER A S 5. JUNI 2004 SIDE 3

4 02 Byggesagens forudsætninger 03 Byggeteknik Overordnede mål kr i samlet anskaffelsespris incl hus, fælleshus, grund, bredbånd m.v. God beliggenhed ved natur, vand, i attraktivt område. Bæredygtigt byggeri. I øvrigt økologi hvis der er råd. Fleksibel indretning livstidsbolig. Mulighed for privatliv med kernefamilien. Mange muligheder for fællesskab Herunder fællesspisning. Fælles fritidsaktiviteter Forsyningsmæssige forhold I forbindelse med lokalplanområdets byggemodning foretages følgende nyanlæg af forsyningsanlæg : Kloak- og afløbsledninger fremføres til alle bygninger. I den forbindelse vil det med kommunen blive forhandlet hvorvidt regnvandsafledning kan udelades/begrænset ved anvendelse af nedsivning og regnvandsgenbrug, for så vidt projektets økonomi kan rumme dette. Der er regnet fremføring af fjernvarmeledninger til alle bygninger i eget trace med individuel varmeveksler i hvert hus Miljøforhold De foreløbige undersøgelser antyder, at der ikke kan forventes forurening på grunden. Der arbejdes i projektet på affaldssortering Økonomiske forhold Hvordan bygges der billigt Ved at finde alle købere inden der skal bruges penge, for derved at spare salgs- og liggeomkostninger. Ved at droppe totalentreprisen og kunne (turde) selv. Ved at tænke rationelt helt fra kloakken og op. Ved at lave få varianter - men med mulighed for ændre og tilføje. Ved at anvende størst mulig brug af samlede komponentløsninger/få leverandører. Ved at købe hvor der er billigst. Ved at anvende materialerne alternativt. Ved at have styr på logistikken selv. Ved at bygge hurtigt og spare omkostninger. Ved at være gode til at styre Generel beskrivelse Facade af varmebehandlet lærk eller granbeklædning Gulvvarme overalt Fjernvarme ved individuelle enheder. Ludbehandlede lofter eller glatte gipslofter Fuldspartlede og grundede vægge og lofter Vinduer og yderdøre med thermoplus ruder Køkkenelementer er ikke medleveret, men der er reserveret kr til bygherres eget køb. Hvide glatte døre. Almindelige fodlister og gerikter Fyrtrappe på stålvange til 1. sal Faldstamme forberedt så den kan føres op til 1. sal Husets yderbeklædning er varmebehandlet Lærk eller gran, der fra naturens hånd er beskyttet mod angreb af råd og svamp. Holdbarheden af denne naturlige beskyttelse er helt på højde med den kemiske behandling, vi kender herhjemme fra trykimprægneret træ, men altså helt uden»kunstige«tilsætningsstoffer. Lærk har pga. sin hårdførhed og meget langsomme vækst et meget stort indhold af kerneved, som er naturligt imprægneret med harpiks, olier og terpentin. Efter opskæring og bearbejdning fremstår Lærk i princippet som 100% kerneved. Gulvvarme med termostatstyring. Bedre isolering end de fremtidige krav. Økologisk rigtige materialer. Skrue-, søm- og slagfaste overflader uden forboring og brug af plugs. Udfra disse dogmeregler har Åhusene igangsat et projekt hvor den enkelte huskøber for en pris på henholdsvis og køber følgende : Et hus på henholdsvis 84 og 115 kvm, udført som beskrevet i nærværende kompendium. Andel i fælles grund med veje stier og beplantning. Andel i fælleshus. Afsat beløb til eget køb af køkken, vægge på 1.sal samt maling til slutbehandling. Alle omkostninger til teknisk- og administrativ rådgivning. BOFÆLLESSKABET ÅHUSENE - PROJEKTFORSLAG KANT ARKITEKTER A S 5. JUNI 2004 SIDE 4

5 03.02 Bygningsdelsbeskrivelse Bygningsbasis Jord- og terrænregulering Ved udformningen af området er der lagt vægt på at etablere en fælles grønning som et grønt fællesareal omkranset af boliger, som alle har direkte adgang til denne. Fælleshuset er placeret i grønningens midte. Terræn reguleres iht. Koteplan. Type A (de store) boligerne placeres i samme kote inden for hver enhed på 3 boliger. Type B (de små) boligerne placeres med fundamentsspring på 20 cm. Der udføres niveaufri adgang til alle boliger samt til fælleshus. Til hver bolig er der et lille, veldefineret privat areal. Kloakarbejde Udføres i henhold til afløbsregulativet og forudsættes som separat system. Terrasse ved fælleshus udføres af store 60 x 60 cm lyse betonfliser, lægges på 30 mm afretningsgrus og 200 mm stabilgrus. Småbørnslegeplads udføres i asfaltbelægning med flisebund under den laveste del af sandkassen. Fliserne lægges med åbne fuger og under fliserne etableres faskine med dræn. Asfaltbelægningen modelleres op i en lille høj på de ene side af stiforbindelsen og ned i en lille skråning mod flisebunden, på den anden side. Hele legepladsen afgrænses af palisadestolper af ca. 5-7 diam. Træsort Robinea. Overkanten skal være 15 cm over omgivende terræn og beskrive et sammenhængende kurvet forløb. Al jord-, muld- og plantebehandling udføres i henhold til Normer for Anlægsgartnerarbejde. Der leveres og plantes det viste antal højstammede løvtræer samt 60 stk slyngplanter. Plantebede til træer skal udgraves min. 100 x 100 x 80 cm. Alle træer skal opbindes ved jordankre. Alle ikke befæstede arealer udføres som græs med karakter Brugsplæne. Vedligeholdelse af udearealerne i garantiåret skal være indeholdt, excl. græsslåning. Ved garantiårets udløb afdækkes plantebedene med 10 cm barkflis. Fundamenter Jordarbejde. Muld afrømmes og lægges i depot. Der udgraves randfundamenter i 90 cm dybde eller til plan, bæredygtig grund. Randfundament Der udstøbes fundamenter til frostfri dybde, afsluttende med Leca-blokke og kantisolering. Der indstøbes forankringsjern. Terrændæk Vibreret sand med udlagt 225 mm sundolit (højisolerende og kapilarbrydende) alternativt, 225 mm Perlite eller Leca til samme K-værdi. Armeringsnet - til fastgørelse af varmeslanger og armering af gulvfladen. Der afsluttes med 10 cm glittet beton. Anlægsgartnerarbejder (iht. Svend Algrens beskrivelse) Alle befæstelser udføres efter Normer for Anlægsgartnerarbejder. Parkeringsplads befæstes med asfalt og kantes med 1 skifte slidte, brugte granitbrosten type B2, sat i beton. P-båse opstribes med hvid plast. Opbygning: 30 mm PA 8t., 70 mm GAB 0, 200 mm stabilgrus og 200 mm bundsikringsgrus Fælles gangstier befæstes med asfalt og kantes med metalkant, som AsphaltEdge fra Milford. Adgangsstier til de enkelte boliger befæstes med asfalt og kantes med 10 mm stålkanter, som afsluttes mod hævet rist eller terrasse ved indgangsdør. De viste trinforkanter i sti vest for fælleshuset udføres ligeledes af 10mm stål. Opbygning: 30 mm PA 8t., 70 mm GAB 0 og 200 mm stabilgrus Befæstelser Alle befæstelser opbygges efter Normer for Anlægsgartnerarbejder Adgangsvej og p-plads udføres med 6 cm GAB 1 og 2 cm PA slidlag. P-markering af pladser udføres med brostensbånd. Terrasse ved fælleshus og adgangsvej hertil, udføres som store betonfliser med indlagte linjer i chaussten i et varieret mønster. Nærmere udformning fastlægges senere. Adgangsstier til boliger udføres som grusstier. Alle befæstelser kantes med betonkantsten. Ved Type A boliger fortsættes den hævede træterrasse hen foran hoveddøren. Ved Type B boliger udføres ved hoveddøre ophængt skraberist på henholdsvis sokkel og kantsten omkring indgangsrepos. Gartnerarbejder Al jord-, muld- og plantebehandling udføres iht. Normer for Anlægsgartnerarbejde terræn behandling. Alle ikke befæstede arealer udføres som græs, som karakter brugsplæne. Terrasser Terrasser udføres med lærketræsbrædder på underlag af trp. fyrretræ, funderet på 15 cm komprimeret SG bærelag med betonfliser under stolper. Der udføres trætrin til terræn samt dækbrædder på alle frie sider. Der udføres 120 cm lærketræsbeklædt hegn imellem de enkelte huse på nedgravede stolper. (Er pt. ikke med i budget) Belægning i alle skure udføres af 30 x 30 x 5 cm grå betonfliser, lægges på 30 mm afretningsgrus og 200 mm stabilgrus. BOFÆLLESSKABET ÅHUSENE - PROJEKTFORSLAG KANT ARKITEKTER A S 5. JUNI 2004 SIDE 5

6 Primære bygningsdele Byggeriet udføres som elementbyggeri med vægstore elementer baseret på træskelletkonstruktion. Konstruktion udføres efter TRÆ 42 fra Træbranchens Oplysningsråd. Alle i projektet anvendte materialer er klimamærkede Der anvendelse ikke materialer af PVC, CFC eller trykimprægneret træ Husets yderbeklædning er varmebehandlet Lærk eller gran udført som udluftet (bag) listedækning. Tag Hele tagkonstruktionen udføres som præfabrikerede kassetter med : 2-lags tagpapdækning 12 mm tagkrydsfiner 25 x 225 mm spær cc 40 cm 250 mm papiruld 45x45 mm cc 60 sm 12,5 mm Fermacell fibergips eller profilbrædder Alle huse udføres med 70 mm udhæng ved facader og 350 mm i gavle. Ved spærfod monteres alu-fodblik, som sikrer, at eventuel vand/fygesne fra undertaget kommer i tagrenden. Ydervægge Alle yderkonstruktioner isoleres med papiruld i konstruktion uden dampspærre. Ydervægge uden dampspærre Udføres i varmebehandlet sibirisk lærk eller gran. Overfladebehandling trætjære Ventileret hulrum 25 mm klemlister Vokshærdet fiberplade 45 x 245 mm rammekonstruktion (45 x 195/ 45 x 45) 250 mm papirisolering 12,5 mm Fermacell fibergips Træbeklædning leveres overfladebehandlet fra fabrik efter gældende dansk standard. Det foreslås at beboere selv behandler beklædningen en ekstra gang efter afleveringen af huset, hvilket vil udskyde den nødvendige vedligeholdelse samt dække knubs ved montage og håndtering ifbm. anlægsarbejde indflytning etc. Lejlighedsskel 12,5 mm Fermacell fibergips 45x245 mm stolper K18 CC 60 cm (45x45/ 195x45 mm) 200 mm mineraluld 12,5 mm Fermacell fibergips 50 mm hulrum 12,5 mm Fermacell fibergips 200 mm mineraluld 45x 245 mm stolper K18 CC 40 cm (45x45/ 195x45 mm) 12,5 mm Fermacell fibergips Indvendige skillerum Rammekonstruktion, isoleret med 100 mm papirisolering og beklædt på begge sider med 12,5 mm Fermacell fibergips i rumstore elementer. Ved baderum 15 mm Fermacell vådrumsfibergips. Etagedæk Etagedæk udføres som præfabrikerede kassetter med : 14 mm lamelparket (er ikke indeholdt i budget) 25 mm Knauf gipsundergulv korkgranulat pap (udføres på stedet efter dækmontage) 25 mm gulvkrydsfiner 45x 195 gulvbjælker cc 60 cm 150 mm papiruld 12,5 mm Fermacell fibergips Komplettering Vinduer og døre Vinduer og udvendige døre udføres i vakuum-imprægneret fyrretræ, fabriksmalede i standard farve eller lakerede. Hoveddør er malet, glat dørplade med 3-punkts, tyverisikret lås, med metalindlæg. Højde på døre og faste vinduer er 230 cm. Der anvendes overalt Clima Plus - lavenergi termoglas. Vindueslysninger og plader 12,5 mm Fermacell fibergips. Indvendige døre Alle indvendige døre er fabriksmalede i standard farve. Karme, indfatninger og fodlister er malet fyrretræ. Tagrender og nedløb Synlige stålrender og -nedløb i henholdsvis 125 mm og 75 mm. Indvendig trappe Oliebehandlede fyrretræstrin i stålvange. Værn og gelænder udføres som stål BOFÆLLESSKABET ÅHUSENE - PROJEKTFORSLAG KANT ARKITEKTER A S 5. JUNI 2004 SIDE 6

7 Overflader Gulve Klinker i baderum. Glittet betongulv i stueetage. Afsat for køberes egne indkøb af tæpper eller trægulv i øvrige rum. Vægge I baderum er der fliser eller glasvæv til loft. Øvrige vægge er fuldspartlede og grundet til bygherres egen færdigmaling med Silicatmaling type KEIM. Installationer Varmeforsyning Der udføres tilslutning til fjernvarmeforsyning (lavtemperatur). Rumopvarmnning I stueetage opvarmes med gulvvarme i betondæk. På 1. salen opvarmes ligeledes med gulvarme her udlagt i trinlydsdæmpende flydende gulv af Fermacell fibergips. Det er muligt at der i det dobbelthøje rum vil være behov for en konvektor, hvilket endnu ikke er beregnet. Al gulvvarme er udført i tæringsfrie, ubrudte kunststofrør. I det omfang varmetabsberegninger viser det nødvendigt vil der muligvis skulle suppleres med radiatorer ved vinduer for at undgå kuldenedfald. Vand & sanitet Brugsvandsinstallationer til toilet og køkken tilsluttes målerarrangement i bryggers. Alle taphaner på køkkenvaske, håndvaske og brusearrangementer udføres vand og energibesparende. I henhold til gældende normer.1 grebs blandingsbatteri ved alle tapsteder. Vandinstallationer udføres i Pex-rørsystem. Bad Der udføres lavtskyls toilet som Ifö Cera. Håndvask som Ifö Cera.. Blandingsbatteri som Børma med termostat på bruser. Håndbruser på stang Alt udstyr i øvrigt er ikke medtaget. Køkken Stålvask Blandingsbatteri som Børma med krydsgreb El- og mekaniske anlæg Udvendigt målerskab placeres ved hoveddør og der opsættes 1 stk. UG 12 gruppetavle med 1 stk. 40 A HPFI afbryder, 1 stk. 16 A 3 P +N automatsikring til komfur 1 stk. P+N opvaskemaskine samt 1 stk. 1P+N til varmeveksler og 3 stk. 1P+N til lysinstallationer. Udføres i henhold til stærkstrømsregulativet med 220 V og 380 V installationer. Alle tændinger udføres ledningsfrie med radiostyring type Giga. Tomrørsinstallation for 2 telefon/edbstik og fjernsynsstik Svagstrømsinstallationer Der udføres tomrørsinstallation for telefon i alle boliger. Bredbåndsinstallation/ Kabel-tv I det omfang der i lokalplanområdet besluttes etableret bredbåndsinstallation fremføres til alle boliger. Der er ikke p.t. taget stilling til dette. Belysninger i bygning Der er ikke i budget medregnet belysning i boliger med udføres installation for dette. Belysning på bygning Der er ikke i budget medregnet belysninger på bygning med medregnet installation til dette i forbindelse med yderdøre på underfacade. Belysning i terræn Øvrig belysning i terræn omkring bygning og i området udføres fælles for hele lokalplanområdet. I den forbindelse arbejdes der på en fælles vægbelysning placeret på gavle af huse mod stier og fællesarealer kombineret med pullert- og mastebelysning i terræn. Ventilation Der udføres centraludsugning fra pulterrum, emhætte, køkken og baderum. Aftræk føres over tag. Inventar Der leveres ikke køkken-, bryggers-, bad- og garderobeskabe. De enkelte købere foretager individuelt valg, efter eget ønske efter et i budget afsat beløb. Der vil i forbindelse med hovedprojekt blive foreslået et køkken som vil kunne udføres for det afsatte beløb. Skure (Den til projektet foreslåede)der er i projektforslag udarbejdet projekt til prisbillige skurløsninger svarende til de på bebyggelsesplan viste. Disse vil kunne medleveres som præfab fra estisk leverandør til billig elementpris. Vægbeklædning som på boliger/fælleshus. Tag udføres som pandeplader. Tag afvandes. BOFÆLLESSKABET ÅHUSENE - PROJEKTFORSLAG KANT ARKITEKTER A S 5. JUNI 2004 SIDE 7

8 Fælleshus Byggeriet udføres som en kombination af præfabrikeret limtræskonstruktion hvori monteres vægstore præfabrikerede elementer baseret konstrueret som huselementerne. Konstruktion udføres efter TRÆ 42 fra Træbranchens Oplysningsråd. Fælleshuset opføres i 1 plan. Huset består af: Entré/garderobe, fællesvaskeri, rengøringsrum, HC-toilet/bad, køkken med depot, spisesal samt børnerum. Fra entré, spisesal samt køkken er der adgang til det fri. Spisesalen kan adskilles fra de øvrige rum via skydedøre. I spisesalen samt børnerummet føres væggene helt til loft. I de øvrige rum sænkes lofthøjden til 2,5 m for at gøre plads til ventilation samt varmeunit over loft. Bygningen opføres på støbte fundamenter og støbt terrændæk og forsynes med udvendigt dræn i nødvendigt omfang. Taget opbygges af limtræs-åse samt ståltrapez-plader. Udvendig beklædning m. alu/zink f.eks. som Riverclack tagsystem. Tagrender udføres i zink. Fra taget nedhænges afskærmning i armeringsnet (maskestørrelse 100 mm). Afskærmningen tænkes bevokset. Samtlige indvendige skillevægge udføres i træelementer med overflader af FERMACEL. Bad/toilet/køkkener udføres med mekanisk ventilation. Opholdsrum I alle opholdsrum udføres oplukkelige vinduer eller oplukkelige døre. Teknik Boligerne og fællesrummet udføres med varme-unit til fjernvarme. I stueetagen udføres gulvvarme indstøbt i betonlaget. På 1. sal opsættes radiatorer. Vandrør i terrændæk føres i PEX-rør. I øvrigt føres rør synligt, så vidt muligt. Fælleshus udføres med 70 mm udhæng ved facader og 350 mm i gavle. Ved spærfod monteres alu-fodblik, som sikrer, at eventuel vand/fygesne fra undertaget kommer i tagrenden. Primære bygningsdele Ydervægge Alle yderkonstruktioner isoleres med papiruld i konstruktion uden dampspærre. 45 x 245 mm rammekonstruktion (45 x 195/ 45 x 45) 250 mm papirisolering 12,5 mm Fermacell fibergips Træbeklædning leveres overfladebehandlet fra fabrik efter gældende dansk standard. Det foreslås at beboere selv behandler beklædningen en ekstra gang efter afleveringen af huset, hvilket vil udskyde den nødvendige vedligeholdelse samt dække knubs ved montage og håndtering ifbm. anlægsarbejde indflytning etc. Indvendige skillerum Rammekonstruktion, isoleret med 100 mm papirisolering og beklædt på begge sider med 12,5 mm Fermacell fibergips i rumstore elementer. Ved køkken og toiletter 15 mm Fermacell vådrumsfibergips. Komplettering Vinduer og døre De store vinduespartier i limtæskonstruktion udføres faste og monteres i lister direkte på limtræ. Gående vinduer og udvendige døre udføres i vakuum-imprægneret fyrretræ, fabriksmalede i standard farve eller lakerede. Hoveddør er malet, glat dørplade med 3-punkts, tyverisikret lås, med metalindlæg. Højde på døre og faste vinduer er 230 cm. Der anvendes overalt Clima Plus - lavenergi termoglas. Vindueslysninger og plader 12,5 mm Fermacell fibergips. Indvendige døre Alle indvendige døre er fabriksmalede i standard farve. Karme, indfatninger og fodlister er malet fyrretræ. Tagrender og nedløb Synlige stålrender og -nedløb i henholdsvis 125 mm og 75 mm. Overflader Gulve Klinker i køkken og toiletrum. Glittet epoxybehandlet betongulv opholdsrum. Vægge I Køkken og toilet monteres fliser eller glasvæv til loft. Øvrige vægge males. Ydervægge uden dampspærre Udføres i varmebehandlet sibirisk lærk eller gran. Overfladebehandling trætjære Ventileret hulrum 25 mm klemlister Vokshærdet fiberplade BOFÆLLESSKABET ÅHUSENE - PROJEKTFORSLAG KANT ARKITEKTER A S 5. JUNI 2004 SIDE 8

9 Installationer Varmeforsyning Der udføres tilslutning til fjernvarmeforsyning (lavtemperatur). Rumopvarmnning Der opvarmes med gulvvarme i betondæk. Al gulvvarme udføres i tæringsfrie, ubrudte kunststofrør. I det omfang varmetabsberegninger viser det nødvendigt vil der muligvis skulle suppleres med radiatorer ved vinduer for at undgå kuldenedfald. Vand & sanitet Brugsvandsinstallationer til toilet og køkken tilsluttes målerarrangement placeret i rengøringsrum. Alle taphaner på køkkenvaske, håndvaske og brusearrangementer udføres vand og energibesparende. I henhold til gældende normer.1 grebs blandingsbatteri ved alle tapsteder. Vandinstallationer udføres i Pex-rørsystem. Køkken udføres med fedtudskiller på afløb. Toilet Der udføres lavtskyls toilet som Ifö Cera. Håndvask som Ifö Cera. Blandingsbatteri som Børma med termostat på bruser. Alt udstyr i øvrigt er ikke medtaget. Køkken Stålvask Blandingsbatteri som Børma med krydsgreb El-installationer Udvendigt målerskab placeres ved hoveddør. Installation udføres som storkøkken med installationer til de maskiner som ønskes (er ikke pt. Vlagt/ budgetteret. Alle tændinger udføres ledningsfrie med radiostyring type Giga. Tomrørsinstallation for 2 telefon/edbstik og fjernsynsstik Belysninger i bygning Der er ikke i budget medregnet belysning i boliger med udføres installation for dette svarende til ca 12 udtag. Belysning på bygning Der er ikke i budget medregnet belysninger på bygning med medregnet installation til dette i forbindelse med yderdør på underfacade. Ventilation Udsugning fra vaskeri, garderobe og toilet med afkast over tag. Emhætte-, tumbler- og industriopvaskemaskine-afkast over tag. Inventar Der er ikke pt besluttet indretning af køkken. Der vil i forbindelse med hovedprojekt blive foreslået et køkken som vil kunne udføres for det afsatte beløb. 04 Eksempler på udvalgte problematikker Træhuse - et sikkert valg Med udgangspunkt i at bygge bæredygtigt og billigt med stor mulighed for efterfølgende løbende ændring af boligen, har Åhusene fra starten holdt fast i ideen om at bygge med træhuse. Fordommene for dette er mange, hvilket bla tydeligt kom frem, da Landsbyen blev konfronteret med de kommende naboer ved et borgermøde i vinteren Over 500 danske familier beslutter hvert år at deres nye hus skal være af træ. Det kan de også roligt gøre, fastslår Statens Byggeforskningsinstitut. Ny undersøgelse viser, at træhuse er et miljømæssigt godt valg, og at problemer med råd og svamp let kan forebygges. Af Kirsten Sørrig, Berlingske Tidende d Træhuse er ikke bare kønne, de er også miljøvenlige, har et godt indeklima, og i moderne træhuse behøver man ikke længere frygte problemer med råd og svamp. Det er den gode nyhed fra By og Byg, Statens Byggeforskningsinstitut, til alle, der drømmer om at bygge et nyt træhus, uanset om drømmen er en Bullerby-idyl eller en moderne, skarpskåren sag i træ, glas og stål. By og Byg har undersøgt en række forskellige faktorers indflydelse på fugtforholdene i træfacader, og konkluderer at man ikke behøver frygte hverken råd eller svamp, så længe konstruktionerne udføres og behandles korrekt. Undersøgelsen fastslår også, at træ er et godt alternativ til mursten og beton. I de sidste fem-seks år er interessen for at bygge og bo i træhuse steget markant. Både når det gælder dansk producerede træhuse og svensk importerede huse leveret som byggesæt på byggegrunden. Træhusene begyndte at holde deres indtog i større stil i midten af 90erne, men interessen slog først rigtig igennem i 1998, hvor der blev bygget 400 træhuse, hvilket var rekord. Allerede året efter var antallet steget til 500 huse om året, hvor det stadig ligger.»træhusenes markedsandel er vokset i en tid, hvor antallet af nybyggede huse generelt er faldet,«siger direktør i Træbranchens Oplysningsråd Bjarne Lund Johansen. I 1998 blev der bygget nye enfamiliehuse i Danmark, i 1999 var antallet faldet til og sidste år til »Men vi oplever, at der i det hele taget bliver brugt meget mere træ i husene i dag end for ti år siden. Ikke kun til døre, vinduer og gulve, men også til facadebeklædninger og bærende konstruktioner. Det gælder også indenfor etageejendomme og erhvervsbyggeri,«siger han. Der er flere grunde til den stigende interesse for træhuse og træ i boliger, mener arkitekt MAA og seniorforsker Claus Bech-Danielsen fra By og Byg, der har speciale i arkitektur og økologi. Miljømæssigt set er træ et vældig godt bygningsmateriale. Fulgt fra vugge til grav er træ CO2 neutralt, eftersom det binder den samme mængde CO2 i løbet af de år, det vokser op, som det afgiver ved forbrænding.»træ er også oppe i tiden af æstetiske og oplevelsesmæssige grunde. Vi er midt i en reaktion mod 60er-og 70er modernismens betonhuse, og her kommer træ ind med helt andre kvaliteter. Træ bliver brugt til at blødgøre og menneskeliggøre arkitekturen og give den et mere humanistisk udtryk. Mange opfatter træ som et venligt materiale, som noget rart og hyggeligt,«siger Claus Bech-Danielsen. BOFÆLLESSKABET ÅHUSENE - PROJEKTFORSLAG KANT ARKITEKTER A S 5. JUNI 2004 SIDE 9

10 Mens Norge og Sverige i århundreder har bygget helårshuse af træ, er der i Danmark tradition for mest at bruge træhuse til kolonihavebrug eller til sommerhuse.»det skyldes nok i høj grad frygten for, at det danske klima vil give råd og svampeskader,«siger civilingeniør og seniorforsker i By og Byg Morten Hjorslev Hansen. By og Byg har også set på, hvor godt træ står distancen, hvis der i fremtiden bliver stillet højere krav til isolering.»man kunne frygte at en kraftig isoleringstykkelse kunne medføre en radikal ændring af fugtforholdene i træfacadeelementer. Men selv hvis isoleringstykkelsen i ydervæggene øges til 285 mm mineraluld vil det ikke have nogen væsentlig betydning for fugtophobningen i træfacader,«siger Morten Hjorslev Hansen. Angsten for øget brandrisiko har formentlig også spillet ind, men en ændring af bygningsreglementet sikrer ifølge By og Byg, at træhuse i dag ikke er mere brandfarlige end andet byggeri. Mens der tidligere har været forbud mod at bygge etagebyggeri med træ som bærende element, er det nu tilladt at bygge træhuse i op til fire etager Inspirationen Muligheder og økonomi for etablering af solfangere København Energi s»solstrøm«københavns Energi introducerer et nyt forretningskoncept, der er baseret på en Solcellebørs hvortil en række solcelleproducenter leverer strøm på baggrund af langvarige profitable leveringskontrakter. Solcellebørsen videresælger den producerede strøm til privatkunder. Med dette initiativ vil Københavns Energi skabe et miljørigtigt alternativ til traditionel el-produktion, idet anvendelse af solcelleteknologi anses for at være den reneste produktionsteknologi. Som noget helt nyt tilbyder KE en 20 årig kontrakt for solcelleproduceret el i KE s region. Afregningsprisen bliver min. 4,00 kr. pr. KWt. Fremstillingsprisen for solceller er på vej ned og i takt med prisfaldet er markedet vokset eksplosivt - alene sidste år med 35 procent på verdensplan. En af de største solcelleproducenter i verden, Shell Solar, forventer, at den gennemsnitlig vækst vil være på ca. 20 procent årligt i de kommende tre årtier. Sådan fungerer et solcellesystem : Inspirationen til Åhusene er ikke husvildebarakker, svenske træhuse eller Estiske bjælkehytter med russiske vinduer. Hele projektideen bygger på en interesse i at opføre er smukt bæredygtigt byggeri i et moderne, dansk design ved udnyttelsen af tilgængelige processer og teknologi. Ved anvendelse af trækonstruktioner kan der opnås gode muligheder for større komponentbaserede elementer der såvel i produktions- som transport- og monteringsomkostninger kan holdes på en for markedet væsentlig lavere pris end traditionelt producerede typehuse. Der ses mange spændende løsninger på dette og landsbyens inspirationer indeholder elementer og løsninger samt montage på byggepladsen Tilskud - eller ej Den dårlige nyhed: Der ydes ikke tilskud til etablering af solvarmeanlæg i Danmark for tiden. Den gode nyhed: Du kan få et solvarmeanlæg billigere end med tilskud, hvis du bygger og monterer det selv. Hvordan det? Jo, et almindeligt, komplet solvarmeanlæg med 4-5 m2 solfanger og ny kombivarmtvandsbeholder med kvalitetskomponenter fra Varmt vand fra solen kan bygges for ca kr. alt inklusive - se priseksemplerne her. BOFÆLLESSKABET ÅHUSENE - PROJEKTFORSLAG KANT ARKITEKTER A S 5. JUNI 2004 SIDE 10

11 Det er en hel del mindre end et færdig-installeret anlæg kostede, dengang der var tilskud. Selv, hvis du regner prisen for et solvarme-selvbygkursus med Har du lyst til at undersøge sagen nærmere, så kan du evt. kontakte SolEnergiCenter Danmark, eller Energistyrelsen, For kompliceret for selvbyggeren? Nu er et solvarmeanlæg jo heller ikke verdens mest komplicerede stykke håndværk. En ingeniør, en maskinarbejder eller en pædagog, der er lidt fiks på fingrene, kan nok for det meste lave et stykke arbejde, der er præcis lige så godt som en professionel VVS er, der har travlt med at blive færdig og måske ikke brænder helt så meget for anlæggets korrekte funktion som brugeren selv. Byg dit eget solvarmeanlæg kursusbeskrivelse (SolEnergiCenter, Hvordan virker et solvarmeanlæg? Hvordan kan jeg udnytte solenergien i netop mit hus/projekt? Hvad koster det, kan det betale sig, og hvordan gør jeg? Som udgangspunkt har mange mennesker en grundlæggende positiv indstilling til solvarme. Som på så mange andre områder er det imidlertid vigtigt med noget viden for at kunne træffe det rette valg mht. anlæggets art og størrelse. Derfor starter kurset med at gennemgå solvarmeanlæggets funktionsmåde, grundelementer og praktiske anvendelse. Vi ser også på anlægspriser og besparelsesmuligheder. Blandt det stof, der gennemgås er: Solvarmeanlæggets dimensionering - hvilket solfangerareal til hvilken størrelse beholder/anlæg i øvrigt»det danske standardanlæg«- størrelse, pris og ydelse - og mere raffinerede alternativer hertil Kombianlæg til brugsvands- og boligopvarmning Solfangerens opbygning og funktion Varmtvandsbeholderens opbygning og funktion Pumpemodulets opbygning - hvilke komponenter skal der sidde på rørene mellem solfanger og beholder - eller andet varmelager Sammenkobling af solfangerne Valg af rør og isolering Hvordan monteres solfangerne på taget, og hvordan føres rørene igennem, så taget forbliver tæt Hvordan placeres solfangerne på taget, og hvordan kompenseres der for afvigelser fra syd/45 graders hældning Elektroniske styringer til forskellige anlægstyper Fra kursets anden dag bruger vi en del tid på at gennemgå den enkelte deltagers projekt. Nogle deltagere er langt i planlægningen af deres anlæg, som kan være alt fra varmtvandsforsyning af et kolonihavehus til komplette opvarmningssystemer med solvarmesupplement. Andre ønsker blot at snuse til mulighederne, hvilket også er helt i orden. Hvilke emner, der derudover gennemgås, afhænger af deltagernes interesser. Blandt de emner, der er behandlet på tidligere kurser er: Hvordan laves det billigst mulige»kolonihaveanlæg«? Hvordan forbindes solvarmeanlægget med det eksisterende varmeanlæg? Sandlager og andre varmelagringsmuligheder På kursets sidste dag får alle, der ønsker det, mulighed for at købe og bygge sine egne solfangere til at tage med hjem. Det vil også være muligt at lodde sine egne absorbere - uden»kasser«og i»skæve«mål. Priser Solfanger 3 m2 kr ,-; Strips til selvbygget absorber kr. 435,-/m2. I forlængelse af kurset vil der være mulighed for, at deltagerne hjælper hinanden med montering af solvarmeanlægget hos den enkelte kursusdeltager, eller får kontakt til en lokal installatør, der kan hjælpe. Priseksempler på komplette solvarmeanlæg, som kan bygges på Varmt vand fra solens selvbyg-kurser. Eksempel 1 - Metro/Batec 160 l / 3m2 brugsvandsanlæg Komplet selvbyg-solvarmeanlæg til brugsvand, husstand på 2-3 personer Priser inkl. moms Solfanger à i alt 1 stk Batec 3 m2 høj SB2 byggesæt (m. færdigt samlerør) Beholder METRO 160 l vvb m. solvarme- og centralvarmespiral, uden elpatron Solvarmekreds inkl. luftudlader Pumpe t. solvarmekreds, Grundfos UPS Differenstermostat 640 RESOL B1 inkl. 2 følere 890 Sikkerhedsunit, brugsvand, 10 bar 3 4 Skoldningssikring, Duco T-mix termostatisk blandeventil, gr. 3 4 Fittings til 1 stk. solfanger m. følerrør sæt tagbeslag 83 Solvarmevæske 5 liter koncentrat (10 liter 215 opblandet) *Kobberrør 15 mm bløde, 20 meter (vvsgrossisten: m kr ,25+lev) Højtemperatur-/UV-bestandig rørisolering Aeroflex KKS, 20 meter *Diverse fittings, rørbærere, tape, loddefedt og tin, tudtagsten, patentbånd mv., ca. 600 Samlet pris inkl. moms Forudsætninger: Montering på tegltag. Fælles indkøb af kobberrør. Fragt samt tilslutning til koldt vand, el og evt. varmeanlæg ikke inkluderet. I forbindelse med kurser deles fragtpris (950 kr) mellem deltagerne, og der indhentes fælles tilbud på VVS-arbejde. Solvarmeanlægget er et kvalitetsanlæg, ikke et discountprodukt. Solfangere og beholder er godkendt af det danske SolEnergiCenter, Besparelse Solvarmeydelse/energibesparelse v. 600 kwh/m2/år inkl. sparet tab i fyringsanlæg, anslået 3 m kwh/år Besparelse i kr. v/oliepris kr/kwh 0, kr/år Simpel tilbagebetalingstid 9,7 år Tilbagebetalingstid er angivet uden VVS-montering og skal derfor betragtes som vejledende. Pris for tilslutning varierer efter lokale forhold. BOFÆLLESSKABET ÅHUSENE - PROJEKTFORSLAG KANT ARKITEKTER A S 5. JUNI 2004 SIDE 11

12 04.04 Varmebehandlet træ Træ er skabt af jorden og solen, og træet lever og udvikler sig meget forskelligt afhængig af klima, voksested og træsort. Og den samme træsort kan være meget forskellig netop afhængig af, hvor den vokser, f.eks. er der meget forskel på en amerikansk oregon-pine og en dansk douglas, trods den samme latinske betegnelse. Naturlig beskyttelse Træ indgår i et naturligt kredsløb og kan biologisk nedbrydes fuldstændigt, men det sker ikke helt frivilligt. Mange træsorter beskytter sig selv mod nedbrydning, og udnytter vi det rigtigt, kan træet få et meget langt livsforløb. Når træet er tørt efter opskæring, kan det igen optage fugt, enten ved direkte vandpåvirkning eller ved optagelse af fugt fra luftens vandindhold. Høj træfugtighed giver grobund for råd og svamp, samt insektangreb. Derfor er fugten i træet det vigtigste at tage hensyn til, når man bruger og arbejder med træ. Fugtoptagelse og nedbrydning kan hindres ved»konstruktiv beskyttelse«, hvilket ganske enkelt betyder, at man bruger og behandler træet, så det får mindst mulig fugtpåvirkning. Det er ikke altid muligt helt at undgå, og så må man gribe til en anden form for beskyttelse, som enten hæmmer fugtoptagelsen, f.eks. en overfladebehandling eller imprægnering af træet med en gift, som hindrer den biologiske nedbrydning. Konstruktiv beskyttelse er bl.a. afstand til jord, store beskyttende udhæng og god ventilation omkring træet, samt at undgå»indpakning«. Hvor der er mulighed for det, skal man vælge en træsort med egenskaber som passer til formålet, og ved anvendelsen af træet, skal man opskære træet rigtigt, udvælge de rigtige dele af træet og vende og dreje træet i den rigtige retning, alene for at hindre fugtoptagelse. Et eksempel: Til en vinduesramme, som skal males, skal man vælge et stykke med harpiksholdig fyrretræskerne, som vender kernesiden udad og med åreretningen vinkelret på den udvendige overflade - hvorfor? Jo kernetræ i fyr med meget harpiks har indbygget beskyttelse mod rådangreb, harpiksen hæmmer fugtoptagelse, træet bevæger sig mindst i marvstråleretningen (radiært i forhold til træets midte). Og det betyder, at overfladen ikke revner ved solens påvirkning, og at overfladebehandlingen sidder bedre fast og holder sig intakt, og derfor beskyttes træet mod fugtoptagelse og solens UV-stråling, som også nedbryder træ. Hver sin egenskab Hvilket træ skal vi bruge for at undgå miljøskadelige gifte i træ? Svaret er ofte: brug rødkernetræ - og lad træet suge godt med rå koldpresset linolie - så sker der ikke noget, og det hele kan næsten holde i 200 år! Så let er det ikke. Og desværre er der for tiden flere myter om træ og overfladebehandling. Danmark har et meget dårligt klima overfor træ, og man skal være meget påpasselig med at overføre erfaringer og brug af træsorter fra andre lan-de, f.eks. længere nordpå, hvor der er knapt så gode betingelser for råd og insektangreb. Rødkernetræ er nåletræsarterne fyr, lærk, douglas og thuja, som de almindeligste, der vokser på vore himmelstrøg (og der bør vel af økologiske hensyn ikke bruges træ fra meget fjerne egne hvor transport, og måske lokale hugstforhold, kan være belastende). Fyr, lærk og douglas og thuja opbygger selv harpiks og andre beskyttende stoffer i kernen, som er rødfarvet. Splinten, den ydre lyse del (af håndværkere kaldet»flæsket«), indeholder mange attraktive stoffer for både svampe og borebiller. Men der er andre træsorter, også løvtræ, som også har god holdbarhed, blot er det vigtigt at spørge til hvad og hvor. Er det udvendigt eller indvendigt (konstant opvarmet eller uopvarmet)? Skal det bruges til konstruktioner, evt. skjult? Er det synligt til beklædninger eller»snedkerarbejde«(døre og vinduer)? Er der tale om jordkontakt, nedgravet eller meget tæt ved jorden? Er der tale om udsat beliggenhed for sol og regn? Skal træet stå ubehandlet eller overfladebehandlet? Slidstærk fyr Der er meget forskel på fyr med hensyn til dannelse af harpiksholdig kerneved, og til en tætåret kerne - hvis det er det, man ønsker. Det tætårede træ er især godt til snedkerarbejde, trapper og andre steder, hvor der er slid. Den bedste fyr får man fra et klimabælte midt hen over Skandinavien på højde med Gotland, og sydøstover til de baltiske lande og Polen - ofte kaldet Kalmarfyr for det svenske og pommersk fyr for det polske-baltiske. Dansk fyr er normalt ikke velegnet, men findes. Den nordsvenske fyr er tætåret, men ofte knapt så harpiksholdig - man kan mærke det på tyngden og lugten, og se det i opskåret stand, helst tørret og udsat for lys, så kernen viser sig. Fyr er traditionelt en god træsort til snedkerarbejde, gulve, trapper og blev også meget brugt til konstruktioner, såsom bjælker og tagværker. Splinten angribes relativt nemt af»blåsplint«(forekommer lige efter opskæring i varmt og fugtigt klima), og senere af borebiller og forskellige svampe. Lærk og douglas ude Lærk, europæisk, blev brugt meget til skibsbygning, blandt andet fordi den er meget stabil overfor vand-, vind- og solpåvirkning. Også til store dimensioner, f.eks. til møllevinger er lærk velegnet på grund af den store styrke, som er lidt bedre end fyr. Lærk er f.eks. god til havemøbler, og en god kerne har noget bedre holdbarhed end fyrrekerne. Den danske lærk skæmmes ofte af sorte knaster. Den japanske lærk, som også vokser i Danmark, evt. som krydset med europæisk lærk, er ikke så holdbar som den europæiske. Douglas, i Amerika kaldet Oregon-pine, er en relativ ny (1850) træsort i Danmark, men er nu meget populær til især gulve. Den bruges ofte i flæng med lærk, og ligner denne meget. Douglaskerne er god til udvendige beklædninger, vindskeder, men løse knaster og revner kan være generende. Hvorfor virker varmebehandling? Nedbrydning (»råddenskab«) af træ forårsages af svampe. Det er svampene der spiser træet, - altså får det til at blive porøst og til sidst forsvinde. Derfor er hovedformålet med alle behandlinger af træ, der skal bruges udendørs (enten i eller over jorden) at gøre træet til dårlig grobund for svampene. Det er hidtil lykkedes udmærket med kreosotolie (som blev anvendt til sveller) samt tungmetaller som arsen, chrom, bor og kobber, som blev anvendt til trykimprægnering. I dag er det ikke længere tilladt at anvende arsen og chrom til trykimprægnering i DK, derfor er en ny metode udviklet. Varmebehandlingens effekt på træ har været brugt helt tilbage til vikingetiden. Dengang brændte man ydersiden af træpælene, der skulle sættes i jorden ved broer, i vandet etc. Man havde fundet ud af, at pælene holdt længere ved denne behandling - men man vidste ikke hvorfor! Siden 70 erne har man forsket i varmebehandling af træ, men det er først indenfor de seneste år at udviklingen har taget fart. Dette skyldes ikke mindst den offentlige debat omkring miljø, forurening, bæredygtig skovbrug etc. BOFÆLLESSKABET ÅHUSENE - PROJEKTFORSLAG KANT ARKITEKTER A S 5. JUNI 2004 SIDE 12

13 Varmebehandling. Varmebehandlingen nedbryder sukkerstofferne i træet. Når sukkerstofferne er nedbrudt er det færdige materiale»næringsfattigt«set fra svampenes synspunkt og dermed svært fordøjeligt - træet er blevet til holdbart træ uden nogen anvendelse af fungicider eller andre kemikalier. Træet er varmebehandlet ved 210 grader og denne behandling tilfører træmaterialet følgende nyttige egenskaber: Øget holdbarhed Træet opnår en holdbarhed sammenlignelig med cedertræ og markant bedre end lærk. Tørt Træet er helt tørt, der siver ingen harpiks ud og træet er lige til at male på. Problemfri bortskaffelse Ved varmebehandlingsmetoden er der ikke tilført nogen miljøfremmede stoffer og træaffaldet kan genanvendes, afbrændes eller bortskaffes som almindelig renovation Behandling med trætjære Ægte trætjære er fremstillet af 100% træ, indeholder træets egne beskyttende stoffer og giver herved træet næring og lader det ånde. Trætjære er det ældste kendte middel til træbeskyttelse. - I Norge og Sverige er middelalderkirker med velbevarede, oprindelige bærende trækonstruktioner, facader og spåntage ikke noget særsyn, takket være gentagne behandlinger med trætjære. Når danske arkæologer graver et vikingeskib frem får de trætjære på fingrene... Behandling med trætjære er nemt, og kræver dertil et minimum af forberedende arbejde og vedligeholdelse. Der er god økonomi i at bruge trætjære. Duften af ægte trætjære vækker mange minder, og man glemmer den aldrig. Der forefindes følgende typer/egenskaber : Finsk milebrændt tjære, (den til projektet foreslåede) som er en lys og harpiksrig 100% fyrretrætjære. Bruges bl.a. af Vikingeskibsmuseet i Roskilde og af mange husejere, da den giver en gylden, let og varm glød. Rækkeevnen er ca. 4-7 m2/l, blandet med linolie rækker den længere. TA Special er industrielt fremstillet i Sverige af 100% fyr. Den er ved påføringen sort, men falmer med tiden, især på sydsiden. Denne trætjære bruges i meget stor stil til behandling af gamle spåntage på kirker osv. og anbefales af det svenske Riksantikvarieämbetet som eneste trætjæreprodukt til behandling af bevaringsværdige historiske træbygninger. Velegnet til f.eks. udhuse og plankeværk. Rækkeevne 2-4 m2 per liter ved første strygning, 3-6m2 ved genbehandling. Bruntjære er en prisbillig, ovnsbrændt fyrretrætjære, som nemt kan blandes med linolie. Vejledning. Nyt og gammelt, høvlet og uhøvlet træ kan tjæres. Man kan tjære tidligere behandlet træ, blot træet er sugende. Lukkende maling fjernes mest muligt: med højtryksspuler, sandblæser med vand i, med brunsæbe eller ved afskrabning. Vær nænsom, så du ikke ødelægger andet end malingen. Nyt, nymonteret træ har godt af at stå ubehandlet i nogle uger for at opnå en ru, sugende overflade. (Ved montering er det dog en god idé at give godt med trætjære i samlinger o.l., som man senere ikke vil kunne nå.) Ved lyse behandlinger kan det være en god idé at desincifere træet med dertil egnet middel inden behandling, for at undgå skæmmende sortskimmelangreb under selve behandlingen. Træet bør være tørt med højst 20% fugt. En sommerregn fordamper hurtigt, men ved regn om efteråret bør du vente til næste dag med at tjære. Det er bedst at tjære i tidsperioden april-september. Ved tørt vejr forlænges sæsonen, nattefrost er ingen hindring. Bagende sommerhede bør undgås. Især den finske milebrændte risikerer at brænde af hvis det er for varmt i perioden hvor man tjærer, eller i de efterfølgende uger. Tjærede flader bør vedligeholdes. Vedligeholdelsen består i at man fjerner evt. belægning, skidt og løse partikler, hvorpå man stryger én gang. Vedligeholdelsesintervallerne afgøres især af den tjærede flads udsathed for bagende sol. Man må udvikle sin fornemmelse for, hvornår der skal tjæres. Sydvendte flader skal typisk tjæres oftere end nordvendte flader. På de nordvendte flader skal man måske til gengæld fjerne evt. belægning. En af trætjærens naturlige egenskaber, og mange vil sige charme, er at den patinerer på sin egen måde. Den finske milebrændte trætjære er mere letarbejdet. Den bliver endnu mere strygbar hvis man opvarmer den lidt, eller blander linolie i. Med linolie bliver den desuden drøjere. Uden linolie i får man med tiden en karakteristisk krakeleret overflade. Med 20-50% linolie i krakelerer overfladen ikke, og resultatet bliver lysere. En kogt linolie med tilsat fungicid=svampegift vil være mest modstandsdygtig over for angreb af sortskimmel o.l. overfladebegroning. Der anbefales 2 behandlinger med 7-14 dages interval. Alternativt grund Stubolie og slut af med finsk milebrændt trætjære evt. med linolie i. Resultatet holder i op til 3-5 år på sydsiden og op til 5-10 år på nordsiden. Bruntjæren skal fortyndes med linolie og evt. også med vegetabilsk terpentin. Trætjære påføres med kraftig pensel. Under tjæringen kan penslen stivne, den kan opblødes i varmt vand. Påfør tjæren i relativt tynde lag, arbejd tjæren ind i træet. Penslen kan efter brug stilles i linolie til næste gang, eller renses i husholdningssprit/terpentin efterfulgt af brunsæbe + vand. Pæle, tagspån o.l. kan lægges i tjærebad/soppe i tjære i en periode op til monteringen. Eller opvarm tjæren til C og dyp emnet i 15 minutter. TA/TB er industrielt fremstillet i Sverige af 70% fyr og 30% birk. Sort ved påføringen, men falmer især på sydsiden. Velegnet til f.eks. udhuse og plankeværk. Rækkeevne 2-4 m2 per liter ved første strygning, 3-6m2 ved genbehandling. BOFÆLLESSKABET ÅHUSENE - PROJEKTFORSLAG KANT ARKITEKTER A S 5. JUNI 2004 SIDE 13

14 Under oven nævnte forhold tørrer nye overflader klæbefri på ca. 5 dage -mange gange væsentlig hurtigere-, tidligere behandlede samt skyggevendte flader lidt langsommere. (Flader, som slet ikke får daglys, er meget længe om at hærde.) På varme sommerdage kan trætjæren finde på at»svede«lidt. Undgå derfor at tjære flader beregnet til at sidde eller træde på! (På sådanne flader kan du bruge Stig Björklunds Stubolie. Eller bland selv Roslagsfernis af lige dele trætjære, linolie og vegetabilsk terpentin/ husholdningssprit.) På grund af den relativt langsommelige hærdning, bør tjæring undgås i perioder med stærk koncentration af pollen, frugtblomstring, løvfældning el.lign. I hærdningsperioden afgiver trætjæren først en kraftig lugt, som siden aftager. Stubolien og den finske milebrændte trætjære kan ligge meget tæt på hinanden udseendemæssigt, men oftest vil den finske milebrændte trætjære alligevel fremstå med den flotteste glød. Stubolien har en meget god indtrængende effekt, hvorimod den finske trætjære mere lægger sig ovenpå træet. Man kan udmærket grunde med Stubolie og slutbehandle med finsk milebrændt trætjære blandet med linolie Brug af regnvand Af Flemming Springborg I løbet af sommeren 2000 vil vandforsyningsloven blive ændret, så det bliver lovligt at bruge regnvand, opsamlet fra tage, til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger og boliglignende byggeri. En vigtig forudsætning for et velfungerende regnvandsanlæg er, at anlægget er korrekt projekteret og udført. Hvordan det skal gøre, kan du læse her. Ejeren af en ejendom er ansvarlig for, at installationen af et regnvands-anlæg bliver udført i overensstemmelse med gældende lovgivning og regler for området. Alt arbejdet med afløbsledninger og tanke i jord og under bygning skal udføres af en autoriseret kloakmester. Dette gælder både for nyanlæg og ved ændring af eksisterende systemer. Og alt arbejdet med vandinstallationen og alt arbejdet med afløbsinstallationen i bygningen skal udføres af en autoriseret VVS-mester. Dette gælder alle ledninger og komponenter fra sugeledningens begyndelse i tanken til tilslutningen til wc og vaskemaskine. Brugbare tagflader Regnvand til brug for wc-skyl og maskintøjvask må kun opsamles fra tagflader. Dog regnes f.eks. tage med ny bitumenbelægninger, græs-, mos-og stråtage, kobbertage samt asbestholdige tage for uegnede til opsamling af regnvand. Det er vigtigt, at regnvandet, inden det når tanken, ikke i længere tid har været i kontakt med biologisk nedbrydeligt materiale. Derfor bør der ikke før tanken være bagfald på tagrender, bladfang over tagrender, løvfang over tagnedløbet eller nedløbsbrønd på tagnedløbet. Filtre Regnvand fra tage indeholder urenheder som støv, blade, kviste, insekter og fugleekskrementer mv. Derfor er det nødvendigt med en filtrering af regnvandet, inden det ledes til opsamlingstanken. Det er særdeles væsentligt for funktionen og hygiejnen, at filtreringen sker før opsamlingstanken. Hvis man undlader et filter, vil partiklerne sedimentere i tanken og derved give gode betingelser for slamdannelse og bakterievækst. De filtre, der findes på markedet, kan opdeles i følgende typer: Et lodret filter placeres direkte på tagnedløbsrøret. I et lodret rør løber vandet langs den indvendige rørvæg. Her er der derfor placeret et fintma- sket net. De tungere partikler, blade, kviste, etc. ledes til afløbssystemet sammen med resten af regnvandet. Et cyklonfilter placeres i jord og egner sig specielt til store vandstrømme. Et cyklonfilter modtager regnvandet fra en liggende ledning. Tilslutningen sker i siden af filtret. Vandet løber derfor rundt langs filtrets periferi, hvor det presses ud gennem et lodretstående, fintmasket net og ledes til op samlingtanken. Større partikler bliver på indersiden og ledes via nedløbsbrønd til kloak eller nedsivning. Skrå filtre kan anbringes på nedløbsrør eller i en brønd i jord. Hvis det anbringes i en brønd, bliver regnvandet tilsluttet i siden af brønden. I brønden er der placeret et skråtstillet filter. På oversiden sidder en række metalribber, der fungere som grovfilter. Derunder sidder det fintmaskede filter. Størstedelen af regnvandet løber igennem filteret og videre til opsamlingstanken, mens en mindre del af regnvandet løber via nedløbs brønd til kloak eller nedsivning. Her er et skråt filter anbragt i et tagneløbsrør. Over filtret er anbragt en plade, der skal sikre, at vandet, der normalt løber langs indersiden af nedløbsrøret, bliver ledt hen over filtrets overflade. Vandstrømmen skal sikre, at store urenheder ikke bliver liggende på filtrets overflade. Et vandret filter fungerer i princippet som et kaffefilter. Vandet løber ind i filtret, der både skal opsamle urenheder og lade det rene vand passere. Regnvandstanken Efter at regnvandet er blevet filtreret, ledes det til opsamlingstanken. Tanken skal udformes, så bundfældige stoffer og flydestoffer ikke hvirvles op og føres ud af beholderen og ind til installationerne. Det er derfor vigtigt, at indløbet i tanken udføres på en sådan måde, at bundfaldet i tanken ikke hvirvles op ved indløb af regnvand- og drikkevand i tanken. Dette kan f.eks. sikres ved at udføre tilløbet med et dykket indløb, der afsluttes ca. 0,1-0,3 m fra bunden med enten 2 x 87 s bøj-ninger eller med et T-stykke, hvorpå der er påsat 2 stk. 87 s bøjninger. Opsamlingstanken skal endvidere forsynes med et overløb til en kontrolleret udledning af overskudsvand i til fælde af store nedbørsmæng-der. Overløbsrøret, der for at undgå opstemning i tanken skal have en større dimension end indløbsrøret, anbringes i frostfri dybde øverst i tanken. Kanten af overløbet skal skæres i en vinkel på minimum 20-45, hvilket vil sikre, at de opsamlede flydestoffer jævn-1) ligt vil blive ledt ud af regn-vandstanken. Såfremt overløbsledningen tilsluttes en hovedkloak, skal der sikres mod lugt, opstemning og rotter. Sikring mod lugt sker via en vandlås. I forbin delse med sikring mod opstemning må dette ikke ske ved at anbringe et højvandslukke. Såfremt det ikke er muligt at tilslutte overløbsrøret over højeste opstemningskote plus et sikkerhedstillæg på 0,3 m, skal der etableres en pumpebrønd. Regnvandet ledes fra tanken og ind til installationerne via en sugeledning. Denne bør også udføres dykket. Herved sikres det, at flydeslam ikke le des til pumpe og installationer. Pumper Sugeledningen har forbindelse med en eller flere pumper, der fordeler regnvandet til wc er og vaskemaskiner i bygningen. Pumpen kan være an-læggets kritiske komponent, fordi et svigt på denne eller en strømafbrydelse vil betyde, at de tilsluttede ilstallationer, f.eks. wc er og vaskemaskiner, ikke kan bruges. En sikker drift kræver altså en driftssikker pumpe. Man kan anvende både selvansugende centrifugalpumper og dykpumper. Centrifugalpumpen kan opstilles uafhængigt af opsamlingstanken i et andet rum - endog i en helt anden bygning, mens dykpumpen som regel monteres direkte i vandet. Efterfyldning I længerevarende tørre perioder eller frostperioder kan regnvandsmagasinet blive brugt op. For at sikre en fortsat brug af wc og vaskemaskine er det nødvendigt med ef-10) terfyldning af drikkevand. For at beskytte det offentlige drikkevandssystem mod forurening er det ikke er tilladt at have en direkte forbindelse mellem regnvandssystemet og drikkevandssystemet. Der findes to løsninger til efterfyldning, der sikrer mod forurening af drikkevandssystemet: Frit tilløb, Påfyldningscisterne Ved frit tilløb ender drikkevandsledningen (trykledning) over en tragt, hvor drikkevandet ledes (trykløst) til regnvandstanken. Drikkevandet tilføres tanken gennem tilløbet. Det anbefales, at det frie tilløb sker gennem en magnetventil, når vandstanden i opsamlingstanken er faldet til et vist niveau. Magnetventilen aktiveres ved hjælp af en svømmer i opsamlingstanken eller fra en styreenhed. Efterfyldningsmængden skal være så lille som mulig, så der er tilstrækkeligt med plads/ volumen til et nyt regnskyl. Efterfyldningen bør være på maksi-malt 1 2 dag vandforbrug. Påfyldningscisternen er en automatisk styret enhed, der principielt fungerer som en wc-cisterne. Drikkevan dsefterfyldningen sker direkte til pumpens sugeledning og ikke til selve regnvandstanken. Dette medfører, at der kun tilledes den mængde drikkevand, der er behov for. Ud over tilførslen af drikkevand i perioder uden regn, giver påfyldnings-cisternen mulighed for manuelt at slå om til 100% drikkevandsforsyning, f.eks. når regnvandstankene skal renses. BOFÆLLESSKABET ÅHUSENE - PROJEKTFORSLAG KANT ARKITEKTER A S 5. JUNI 2004 SIDE 14

15 Brugsvandsefterfyldning til pumpens sugeledning medfører, at der kun sker efterfyldning med de mængder, der helt præcis er behov for. Det er derfor den mest økonomiske efterfyldning. I nogle påfyldningscisterner er pumpen anbragt sammen med cisternen i et fælles kabinet. Rørafbryder For at opnå den største mulig sikkerhed mod forurening af drikkevandssystemet uden for bygningen, hvor regnvandsanlægget er installeret, skal stikledningen, der forbinder forsyningsledningen fra vand-værket med ejendommens vandinstallation, være sikret med en VA godkendt rørafbryder. Rørafbryderen vil sikre at, hvis trykket går af det offentlige drikkevandssystem, bliver forbindelsen til bygningens ledningssystem afbrudt. Ledninger skal mærkes Endelig er det et krav, at ledninger, der fører regnvand, tydeligt markeres med f.eks.»ikke drikkevand«, og at lednings-føringen udføres og markeres, så der ikke er risiko for forveksling eller fejlkoblinger. Desuden vil det være en god idé, at der anbringes skil-te f.eks. ved stophaner og ved de wc er og vaskemaskiner, hvor der anvendes regnvand. Disse skilte skal angive, at der i dette hus/ installation anvendes regnvand. BOFÆLLESSKABET ÅHUSENE - PROJEKTFORSLAG KANT ARKITEKTER A S 5. JUNI 2004 SIDE 15

16 05 Tegninger Bebyggelsen SITUATIONSPLAN 1:500 BOFÆLLESSKABET ÅHUSENE - PROJEKTFORSLAG KANT ARKITEKTER A S 5. JUNI 2004 SIDE 16

17 TERRÆNSNIT A-A 1:200 BOFÆLLESSKABET ÅHUSENE - PROJEKTFORSLAG KANT ARKITEKTER A S 5. JUNI 2004 SIDE 17

18 TERRÆNSNIT B-B 1:200 BOFÆLLESSKABET ÅHUSENE - PROJEKTFORSLAG KANT ARKITEKTER A S 5. JUNI 2004 SIDE 18

19 05.02 Bolig type A STUEPLAN 1:100 BOFÆLLESSKABET ÅHUSENE - PROJEKTFORSLAG KANT ARKITEKTER A S 5. JUNI 2004 SIDE 19

20 STUEPLAN 1:50 BOFÆLLESSKABET ÅHUSENE - PROJEKTFORSLAG KANT ARKITEKTER A S 5. JUNI 2004 SIDE 20

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 RØRCENTRET BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4.

Læs mere

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI INDHOLD DEN LILLE BYGGETEKNIKER... SIDE 02 DEN SUNDE BYGGETEKNIK... SIDE 04 DEN GODE ARKITEKTUR... SIDE 06 PÅVIRKNINGER FRA KLIMAET...

Læs mere

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her Guide til grøn energi i boligen og feriehuset emnetekst skrives her indhold: Side 04 Det gør vi i kommunen TEMA: ENERGIOPTIMERING Side 06 Hvorfor energioptimere? Side 07 Op på energimærkerne Side 08 Find

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tobias Petersen dresse Græsvængevej 10 Postnr. 5960 Dato 24-09-2014 By Marstal Udløbsdato 24-03-2015 H-14-0-0078 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-1488 Matrikel/Ejerlav: 17I Kragnæs, Marstal

Læs mere

Magasinet. Til boligejere i Tårnby Kommune

Magasinet. Til boligejere i Tårnby Kommune Magasinet Boligforbedring Til boligejere i Tårnby Kommune Vind... I samarbejde med Stanley Black & Decker udlodder Snedkerfirmaet Goodman Service en græsslåmaskine og værktøj Værdi ca.: 10.000 kr.! Læs

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Svend age Sundenaes dresse Hyldeholm 8 Postnr. 4000 Dato 11-06-2015 By Roskilde Udløbsdato 11-12-2015 H-15-0-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-47335 Matrikel/Ejerlav: 12NV Veddelev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tony Selvig dresse Lærkevej 34 Postnr. 3200 Dato 04-03-2015 By Helsinge Udløbsdato 04-09-2015 H-15-0-0050 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-22463 Matrikel/Ejerlav: 8FQ Helsinge By, Helsinge

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

GODT I GANG MED BYGMA

GODT I GANG MED BYGMA GODT I GANG MED BYGMA INSPIRATION OG VEJLEDNING TIL UDENDØRS BYGGEPROJEKTER CARPORT & KOMPETANCE 1 GODT BEGYNDT ER... Velkommen til Bygma. Velkommen til vores produkter og kompetencer inden for udendørs

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Baggrunden for dette hæfte er de senere års debat og mange henvendelser, som bestyrelsen

Læs mere

Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme. Miljørigtigt byggeri og energibesparelse

Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme. Miljørigtigt byggeri og energibesparelse Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme Miljørigtigt byggeri og energibesparelse Indhold: Forord Klimaskærmen Isolering Ventilation Vinduer Varme 1 Energi- og miljøvenligt byggeri 2 Nye regler i

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Merete og Peter Verner Krogh dresse Egevej 14 Postnr. 3650 Dato 24-10-2012 By Ølstykke Udløbsdato 24-04-2013 H-12-0-0210 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9715 Matrikel/Ejerlav: 7TD Udlejre

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Ove Billes Vej 12 Postnr. 2300 Dato 06-01-2015 By København S Udløbsdato 06-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-423034 Matrikel/Ejerlav: 928 Sundbyvester,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars Bjarne Christensen. By Grenaa. Udløbsdato 22-11-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars Bjarne Christensen. By Grenaa. Udløbsdato 22-11-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars Bjarne Christensen dresse Vintergækvej 7 Postnr. 8500 Dato 22-05-2015 By Grenaa Udløbsdato 22-11-2015 H-15-000-0129 Kommunenr./Ejendomsnr. 707-76674 Matrikel/Ejerlav: 20Æ Grenaa

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svend Erik Jensen dresse Dickens lle 21B Postnr. 2860 Dato 29-01-2014 By Søborg Udløbsdato 29-07-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 159-34062 Matrikel/Ejerlav: 21 iø Buddinge Internt sagsnummer

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

Icopal Alt om taget. taget. Råd og vejledning om tag

Icopal Alt om taget. taget. Råd og vejledning om tag Alt Icopal Alt om taget om taget Råd og vejledning om tag 1 Icopal Danmark a/s er i dag med sine 4.000 ansatte i Europa og Nordamerika blandt de førende selskaber inden for beskyttelse af bygninger og

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fårvang. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. H-14-02683-0017. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fårvang. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. H-14-02683-0017. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Dorthe Lysdahl dresse Teglgårdsparken 144 Postnr. 8882 Dato 03-04-2014 By Fårvang Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0017 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-717 Matrikel/Ejerlav: 11FM Truust By,

Læs mere

Sammenfattende rapport

Sammenfattende rapport Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Af Anne Beim & Hans Kristensen CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Forfattere: Anne Beim, professor,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Theodor ntonius Nyholm Ommen dresse Fjordvejen 95 Postnr. 6340 Dato 01-12-2014 By Kruså Udløbsdato 01-06-2015 H-14-0-0334 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-395 Matrikel/Ejerlav: 314 Hokkerup,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Palsgårdvej 10 Postnr. 7362 Dato 12-02-2015 By Hampen Udløbsdato 12-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-1624 Matrikel/Ejerlav: 1g Palsgård, Nr. Snede

Læs mere

Generel beskrivelse af kloaksystemer

Generel beskrivelse af kloaksystemer HUSEFTERSYN HUSTYPEBESKRIVELSE C Generel beskrivelse af kloaksystemer Denne beskrivelse indeholder information om det oprindelige kloaksystem for de angivne perioder, herunder hvordan kloakken må formodes

Læs mere