Nyt NY VEDTÆGT NYT NAVN NYT DESIGN TILLID TIL LEVERING AF ENERGI WORLD ACCREDITATION DAY BLIVER FEJRET DEN 9. JUNI 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt NY VEDTÆGT NYT NAVN NYT DESIGN TILLID TIL LEVERING AF ENERGI WORLD ACCREDITATION DAY BLIVER FEJRET DEN 9. JUNI 2014"

Transkript

1 DANAK Den Danske Akkrediteringsfond Nr 28 I Juni 2014 TEST Reg.nr. XXXX NY VEDTÆGT NYT NAVN NYT DESIGN TILLID TIL LEVERING AF ENERGI WORLD ACCREDITATION DAY BLIVER FEJRET DEN 9. JUNI 2014 ST Reg.nr. XXXX SEKTORUDVALGET PÅ SUNDHEDSOMRÅDET OPHØRER DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker na tional og international anerkendelse

2 INDHOLD Ny vedtægt - nyt navn nyt design EA generalforsamlingen Hvad skal være DANAKs 2020-mål? De internationale akkrediteringsorganisationers strategi DANAKs politik for adgang til aktindsigt Tillid til levering af energi En smidig akkrediteringsproces Sektorudvalget på sundhedsområdet ophører Det første mikrobiologiske laboratorium akkrediteret i henhold til DS/EN ISO Markbesøg ved akkreditering til certificering og verifikation Revision af ISO 17025:2005 Akkrediteringsmeddelelser for laboratorier Kurser Ny lovgivning NY VEDTÆGT - NYT NAVN NYT DESIGN Jesper Høy, tlf DANAK skifter navn, altså ikke DANAK-navnet men vores officielle navn. Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond ændres til DANAK Den Danske Akkrediteringsfond. Baggrunden er, at opgaven med administration af myndighedsopgaverne på metrologiområdet, der blev udskilt fra Erhvervs- og Byggestyrelsen sammen med akkreditering ved fondens dannelse, senere er blevet overdraget til Sikkerhedsstyrelsen. Derfor har fonden ikke længere opgaver på metrologiområdet. Samtidig vil vi gerne have vores daglige navn DANAK bedre afspejlet i det officielle navn. Fonden har beholdt det gamle navn som binavn, så alle henvisninger til Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond i f.eks. love og bekendtgørelser er fortsat valide. Og selvfølgelig ændrer vi ikke på akkrediteringsmærkerne, som de akkrediterede virksomheder bruger Nye akkrediteringer/godkendelser Nye eller reviderede dokumenter DANAK Den Danske Akkrediteringsfond Dyregårdsvej 5B 2740 Skovlunde Tlf.: Fax: DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker na tional og international anerkendelse af deres prøvnings- og kalibreringsydelser samt certificeringsaktiviteter og inspektion. DANAK-NYT Udgiver: DANAK Ansvarshavende: Jesper Høy, DANAK Redaktion: Erik Bruun Lorentzen, Anne Lumholdt, DANAK Design og teknisk produktion: Jon Kabell ApS Oplag: Yderligere eksemplarer af DANAK-NYT kan rekvireres hos Anne Lumholdt, tlf eller printes fra Navneskiftet kommer nu, fordi vi af andre årsager skulle ændre vedtægterne. Bestyrelsen har fundet udpegningsreglerne uhensigtsmæssige og har derfor ønsket dem ændret. Når et bestyrelsesmedlem forlod bestyrelsen i utide, angav de tidligere vedtægter, at der skulle udpeges et nyt medlem for den resterende udpegningsperiode. Det nye medlem skulle derfor indimellem udpeges for en meget kort periode. Dette er ændret, sådan at alle bestyrelsesmedlemmer bliver udpeget for en hel periode, med mulighed for genudpegning for endnu en periode. Udpegningsperioderne er normalt 3 år og besluttes af bestyrelsen. Selvom fonden ikke har opgaver på metrologiområdet, finder vi, at sammenhængen mellem metrologi og akkreditering er så vigtig, at vi har fastholdt, at metrologiområdet udpeger et bestyrelsesmedlem. Det er nu DANIAmet der, som paraplyorganisation på metrologiområdet, er udpegningsberettiget. design med fokus på enkelhed I forbindelse med navneskiftet bliver det grafiske design på brevpapir, visitkort, kuverter, hjemmeside og DANAK fornyet. Kunderne vil fremover opleve et designmæssigt mere afdæmpet DANAK. Den nye designlinje har fokus på at sikre, at tekst og indhold får maksimal opmærksomhed. Tre toner af grå suppleret med enkelte kontrastfarver, oftest DANAKs røde. Overskrifter i DANAK og på hjemmesiden vil fremover blive skrevet med en kompakt, solid, mørkegrå grotesk-skrift (grotesk betyder at den er uden fødder ), mens brødteksterne fortsat vil være skrevet med en let og enkel typografi. Billedsproget centreres omkring enkle motiver med en begrænset farvepalet. Det samlede udtryk vil være enkelt, seriøst og let tilgængeligt for modtageren. 2

3 INTERNATIONALT NYT EA GENERALFORSAMLINGEN Vagn Andersen, tlf I efteråret 2013 var der generalforsamling i de tre samarbejdsorganisationer European cooperation for Accreditation (EA), International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) og International Accreditation Forum (IAF). Generalforsamlingerne fandt sted i Oslo, og vi bringer her et overblik over de beslutninger, der blev taget. EA Generalforsamlingen, der fandt sted i november, godkendte, at EA søger om godkendelse under IAF MLA en (Multi Lateral Agreement) for akkreditering af personer efter ISO/IEC Når den igangværende IAF peer evaluering af EA er afsluttet, vil de virksomheder, som DANAK har akkrediteret til personcertificering, blive omfattet af IAFs globale aftale om gensidig anerkendelse af personcertificeringscertifikater. Det blev endvidere godkendt, at EA også søger om IAF MLA-anerkendelse af nye subscopes under certificering af ledelsessystemer baseret på ISO/IEC Det drejer sig om fødevaresikkerhed baseret på ISO 22000, ITsikkerhed certificeret efter ISO og medicinsk udstyr certificeret efter ISO Når IAFs evaluering af EA er afsluttet, og de nye sub-scopes er omfattet af den globale IAF MLA-aftale, vil DANAK orientere de relevante kunder. EA-medlemmerne har endeligt godkendt revisionen af EA-1/06, som er det EA-dokument, der beskriver formålet med EA MLA den europæiske aftale om gensidig anerkendelse af rapporter og certifikater udstedt af akkrediterede virksomheder. Hidtil har formålet været defineret som ligeværdighed mellem akkrediteringssystemerne og pålidelighed af de rapporter og certifikater, som de akkrediterede virksomheder udsteder. Formålet med MLA en er nu fastlagt til at skabe tillid hos alle interesserede parter til rapporter og certifikater udstedt af akkrediterede virksomheder. Den ændrede formulering indebærer, at fokus nu er rettet mod markedet, og akkrediteringsorganerne skal have som målsætning, at markedet har tillid til de ydelser, de akkrediterede virksomheder udbyder. ILAC Generalforsamlingen i oktober 2013 godkendte, at ILAC skal forny registreringen af ILAC MRA-mærket, der fra april 2014 har været registreret som et varemærke i 10 år. Registrering af ILAC-mærket er en omfattende proces, og samtidig vil den nye registrering også indebære, at mærket kan benyttes af akkrediterede inspektionsvirksomheder. Den nuværende registrering af ILAC mærket omfatter nemlig ikke inspektionsaktiviteter, og selv om ILAC-aftalen i 2012 blev udvidet til også at omfatte inspektion baseret på ISO/IEC 17020, har de akkrediterede inspektionsvirksomheder hidtil ikke kunnet benytte ILAC MRA-mærket (i kombination med DANAK-mærket) på inspektionsrapporter. Når registreringen af ILAC-mærket er blevet fornyet, vil DANAK orientere de akkrediterede inspektionsvirksomheder om, hvordan de får adgang til at anvende ILAC + DANAKmærket på deres inspektionsrapporter. ILAC generalforsamlingen besluttede at gennemføre en afstemning blandt medlemmerne om revision af laboratoriestandarden ISO/IEC Afstemningen blev gennemført i februar måned 2014 og viste stor tilslutning til, at standarden bør revideres. Derfor vil ILAC anbefale medlemmerne og ISO/CASCO, at ISO/IEC bliver revideret. IAF Generalforsamlingen i oktober 2013 godkendte overgangsordninger for en række reviderede standarder, som er grundlaget for akkreditering af certificeringsorganer. Det drejer sig om: ISO/IEC :2013 (kompetencekrav for auditering og certificering af kvalitetsledelsessystemer) med en toårig overgangsperiode ISO/IEC 27001:2013 (informationsteknologi sikkerhedsteknikker krav til informationssikkerhed i ledelsessystemer) med en toårig overgangsperiode, dog skal alle nye certificeringer følge den seneste version af standarden et år efter offentligørelsen af standarden, samt: ISO/TS 22003:2013 (ledelsessystemer for fødevaresikkerhed krav til organer der foretager audit og certificering af ledelsessystemer for fødevaresikkerhed) med en treårig overgangsordning fra udgivelsesdagen. Desuden blev en række nye aktiviteter godkendt under IAF MLA en. Global GAP (Good Agricultural Practice) blev godkendt som et scheme for produktcertificering, og følgende standarder blev godkendt som sub-scopes for certificering af ledelsessystemer: Fødevaresikkerhed baseret på ISO 22000, IT-sikkerhed baseret på ISO og medicinsk udstyr baseret på ISO Endelig var der en længere drøftelse af et oplæg til ny strategi for IAF, som skal være færdig til vedtagelse i Oplægget er bl.a. baseret på input fra medlemmerne, og nogle af de væsentlige spørgsmål er, hvordan nye aktiviteter hurtigere kan blive omfattet af MLA en (peer evaluering og beslutning om godkendelse af nye aktiviteter under MLA en er tidskrævende) samt hvordan myndighedernes tillid til MLA en kan øges. 3

4 HVAD SKAL VÆRE DANAKs 2020-MÅL? Jesper Høy, tlf DANAKs nuværende strategi udløber, og arbejdet med en ny strategi for perioden er i gang. Oplæg til mission og vision, og hvilke emner strategien skal arbejde med, er blevet drøftet på møder med DANAKs medarbejdere og i DANAKs bestyrelse og sektorudvalg. Dette er fortsat et oplæg, og vi håber på input til strategiarbejdet, så vores strategi bliver bredt forankret hos interessenterne. Input kan sendes til direktør Jesper Høy, eller afleveres på DANAKs akkrediteringsdag, der finder sted den 12. juni Strategien vil yderligere blive behandlet i sektorudvalgene og med Sikkerhedsstyrelsen, og den skal derefter godkendes af bestyrelsen. Mission og Vision Den nuværende mission er: DANAK sikrer troværdig dokumentation gennem akkreditering. Visionen er: DANAK vil udbrede markedets kendskab til akkreditering og være en troværdig samarbejdspartner. Det er tanken, at den nye strategi skal tage udgangspunkt i den gældende mission, men at visionen bliver drejet, så den er i bedre overensstemmelse med den internationale udvikling. En ny version kan være at øge værdien af akkrediterede ydelser. Akkreditering skal have værdi både for den akkrediterede virksomhed, modtagerne og brugerne af de varer eller ydelser der er prøvet, inspiceret eller certificeret og de myndigheder, der bruger akkreditering i regelhåndhævelsen. Flere analyser og rapporter peger på, at effektive akkrediterede ydelser kan øge samfundets velfærd relateret til sikkerhed, sundhed og miljø samt øge Danmarks konkurrenceevne. Værdien af de akkrediterede ydelser hænger sammen med: - At de akkrediterede virksomheder er kompetente - At brugerne har tillid til de akkrediterede ydelser - At de akkrediterede ydelser tilfredsstiller kravstillere og brugeres forventninger og behov - At akkrediterede ydelser accepteres såvel nationalt som internationalt, så der ikke skal udføres dobbeltbedømmelse af de akkrediterede virksomheder eller dobbeltkontrol af varer eller ydelser Emner til strategi Fremme værdien af akkreditering for samfundet Fokusere på rådgivning af myndigheder og andre, der anvender akkreditering som grundlag for regulering eller disponering. Samarbejde og have proaktiv kontakt om, hvor effekten af akkreditering kan udnyttes eller øges. Styrke vurderingen af akkrediterbarheden af nye ordninger efterspurgt af myndigheder, brancher eller af andre aktører på markedet. Styrke værdien af akkrediterede ydelser for brugerne og rekvirenterne af akkrediterede ydelser. Udbygge samarbejdet med kunder og kundegrupper om såvel nye som etablerede ordninger, og initiere et konstruktivt samarbejde mellem de akkrediterede virksomheder, DANAK, myndigheder og andre brugere af akkrediterede ydelser. Fremme værdien af akkreditering for de akkrediterede virksomheder Arbejde for en øget kundetilfredshed med de forpligtigelser, som et monopol giver og med et fast blik på vores mission, og på sikring af troværdigheden overfor alle interessenter. Stille overskuelige og informative oplysninger til rådighed for brugere af akkrediterede ydelser om akkreditering generelt og om udstedte akkrediteringer. Informere de akkrediterede virksomheder om sagsbehandlingen på en overskuelig og effektiv måde. Internationalt samarbejde Sikre det danske akkrediteringssystems omdømme og den fortsatte anerkendelse af alle ydelser. Bidrage aktivt til de internationale akkrediteringsorganisationers udvikling og troværdighed. Arbejde for en øget harmonisering for at fjerne handelshindringer og sikre lige konkurrence for både brugere og udbydere af akkrediterede ydelser. Udvikling og forankring af effektive akkrediteringsprocesser Gennemgå vores akkrediteringsprocesser med henblik på at sikre at de understøtter vores mission og vision. Analysere tilsynsmodel med hovedvægt på sikring af kvalitet og effekt af akkrediterede ydelser. 4

5 Hos WTO er der øget interesse for at henvise til de globale MLA aftaler DE INTERNATIONALE AKKREDITERINGS- ORGANISATIONERS STRATEGI Jesper Høy, tlf I de seneste 5 år er tilliden til akkreditering blevet styrket. I Europa er forordning 765 blevet implementeret, og akkreditering anvendes nu i vid udstrækning i de fleste EU lande som grundlag for udpegning af notificerede organer. Desuden er en række nye områder blevet omfattet af EU-lovgivning om brug af akkreditering, f.eks. akkreditering af GHG-verifikatorer (Green House Gasses). På globalt plan er brugen af akkreditering ligeledes blevet styrket, og bl.a. verdenshandelsorganisationen WTO og amerikanske myndigheder har vist øget interesse for at henvise til de globale MLA-aftaler, når der bliver stillet krav om bedømmelse af laboratorier, certificerings- eller inspektionsorganers kompetencer i forbindelse med lovgivning eller handelsaftaler. Den forstærkede tillid til akkreditering medfører, at både akkrediteringsorganerne, den accredited by EA MLA signatories. Formålet reports and certificates) provided by CABs europæiske akkrediteringssammenslutning er ændret fra at skabe tillid mellem de nationale akkrediteringsorganer og de ydelser, som (EA) og det globale akkrediteringssystem (ILAC og IAF) skal fokusere deres indsats på deres akkrediterede virksomheder udbyder, til at sikre, at de akkrediterede virksomheder at fokusere på slutbrugerne (dvs. aktørerne leverer de ydelser, som markedet efterspørger, samt at ydelserne har den kvalitet, som myndighederne). på markedet, for eksempel industrien og markedet forventer. ILAC og IAF er i færd med at revidere deres I forbindelse med revision af EA-1/06 (EA strategi for , og det forventes, at Multilateral Agreement - Criteria for signing - fokus i de reviderede strategier også vil være Policy and procedures for development) har at sikre tilliden til ydelser fra akkrediterede EA vedtaget, at formålet med EA MLA en er: virksomheder på det globale marked. to provide confidence to all interested parties in conformity assessment results (e.g. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 339/93 5

6 DANAKs POLITIK FOR AD Den nye offentlighedslov, der trådte i kraft den 1. januar 2014, gælder også for DANAKs akkrediteringsarbejde. Jesper Høy, tlf Da DANAK også skal opfylde krav om fortrolighed, vil vi i samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen udarbejde en politik for aktindsigt, der sikrer, at både kravene i offentlighedsloven og kravene ISO/IEC og i EU forordning 765/2008 er opfyldt. Ved udarbejdelse af politikken tages der udgangspunkt i politikkerne fra akkrediteringsorganerne i de øvrige nordiske lande og deres fortolkning af de internationale krav til akkrediteringsorganer om fortrolighed. Alle de nordiske lande har lovgivning om offentlighed i forvaltningen, der er gældende for akkrediteringsorganerne. Lov om offentlighed i forvaltningen Loven finder anvendelse på al virksomhed, der udøves af selvejende institutioner, foreninger, fonde m.v. der er oprettet på privatretsligt grundlag, og som udøver offentlig virksomhed af mere omfattende karakter og er undergivet intensiv offentlig regulering, intensivt offentligt tilsyn og intensiv offentlig kontrol. Denne bestemmelse giver hjemmel til at DANAKs virksomhed omfattes af loven. I henhold til 30 i loven vil følgende være undtaget fra aktindsigt: Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold og tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold el.lign., for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningerne angår, at anmodningen ikke imødekommes. Undtagelsesbestemmelsen indebærer, at offentligheden fremover vil have adgang til information om akkrediterede virksomheder og DANAKs sagsbehandling af ansøgninger samt tilsynet med de akkrediterede virksomheder. Det vil alene være enkeltpersoners private forhold samt personers og virksomheders tekniske forhold, procedurer og drift- eller forretningsforhold af væsentlig betydning for virksomheden/personen, som vil være undtaget fra aktindsigt. Som følge af at lov om offentlighed i forvaltningen gælder, vil lov om aktindsigt i miljøoplysninger også være gældende for DANAKs oplysninger om miljøforhold. Krav til DANAK om fortrolighed Som nationalt akkrediteringsorgan skal DANAK opfylde kravene i ISO/IEC 17011: Overensstemmelsesvurdering Generelle krav til akkrediteringsorganer, der akkrediterer virksomheder, som foretager overensstemmelsesvurdering. Standarden indeholder bestemmelser om, at kommunikation mv. mellem ansøgere eller akkrediterede virksomheder og DANAK, skal være omfattet af fortrolighed. Kravet følger af afsnit 4.4 i ISO/IEC 17011, hvorefter akkrediteringsorganet skal have adequate arrangements to safeguard the confidentiality of the information obtained in the process of its accreditation activities at all levels of the accreditation body. Videre hedder det i afsnit 4.4 the NAB (altså DANAK) shall not disclose confidential information about a particular CAB outside the accreditation body without written consent of the CAB (altså kunden) except where the law requires such information to be disclosed without such consent. Bestemmelserne i ISO/IEC er også medtaget i forordning 765/2008, hvori det af Artikel 8 (4) hedder, at Det skal have passende procedurer til at garantere en fortrolig behandling af de modtagne oplysninger. 6

7 GANG TIL AKTINDSIGT Kravene om fortrolighed i ISO/IEC og forordning 765/2008 er grunden til, at der i bekendtgørelse om udpegning af det nationale akkrediteringsorgan (1230 af 11/12/2009) er medtaget tavshedsbestemmelser, jf. 4, hvor det hedder: Alle, der medvirker ved eller er knyttet til behandlingen af akkrediteringssager, er forpligtet i henhold til straffelovens 152 a til over for uvedkommende at hemmeligholde, hvad de gennem deltagelsen i sagsbehandlingen bliver vidende om. DANAKs politik for aktindsigt DANAK vil give aktindsigt i dokumenter udarbejdet i forbindelse med behandling af ansøgninger om akkreditering, opretholdelse og fornyelse af akkreditering, der vedrører: Indstillingsnotat om akkreditering Afgørelse om akkreditering til virksomheden Akkrediteringsdokument til virksomheden Eventuelle oplysninger i de tre typer af dokumenter, som refererer til virksomhedens politikker, procedurer og arbejdsdokumenter, vil der ikke blive givet aktindsigt i, da disse oplysninger som udgangspunkt er af væsentlig økonomisk betydning for virksomheden. DANAK vil efter en konkret vurdering normalt ikke give aktindsigt i: Alle oplysninger vedrørende kunders kunder Dokumenter fra kunder vedrørende ansøgning om akkreditering, udvidelse af akkreditering og vedligeholdelse af akkreditering. Disse oplysninger er som udgangspunkt af væsentlig økonomisk betydning for virksomheden, fordi de indeholder de politikker, procedurer og arbejdsdokumenter, som er grundlaget for virksomhedens akkrediterede ydelser DANAK rapporter vedrørende: - Gennemgang af ansøgning om akkreditering - Akkrediterings- eller tilsynsbesøg hos virksomheder - Behandling og lukning af eventuelle afvigelser fra dokumentgennemgang eller akkrediterings/tilsynsbesøg Denne politik for aktindsigt er baseret på den foreslåede fortolkning af offentlighedsloven 30 om undtagelse fra aktindsigt. Det vil sige, at DANAK på forespørgsler om aktindsigt vil udlevere dokumenter vedrørende indstillinger og afgørelse om akkreditering, opretholdelse og fornyelse af akkreditering og akkrediteringsdokument samt kommunikationen med virksomheden herom. Undtaget fra aktindsigt vil være de dokumenter, som DANAK modtager fra ansøgere og akkrediterede virksomheder samt dokumenter udarbejdet af DANAK i forbindelse med behandling af ansøgninger og opretholdelse af akkreditering, hvor der refereres til virksomhedens politikker, procedurer og arbejdsdokumenter. DANAK vil, før der gives aktindsigt i en akkrediteringssag, høre den akkrediterede for at sikre, at der ikke gives aktindsigt i oplysninger, der bør være undtaget. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 339/93 7

8 VINDMÅLING, NDT PRØVNING AF VIND- MØLLETÅRNE OG VINGER, PRØVNING AF VINGER MÅLING AF ELKVALITET, MÅLING AF STØJ PRØVNING AF RØR, MEKANISK PRØVNING AF SVEJSNINGER, NDT PRØVNING AF SVEJSNINGER, CERTIFICERING AF SVEJSERE, INSPEKTION AF TRYKBÆRENDE UDSTYR CO 2 VERIFIKATION SVEJSEKONTROL AF RØR, MÅLING AF TRYK, TEMPERATUR, KALIBRERING AF UDSTYR TIL BEREGNING OG MÅLING AF BRÆNDVÆRDI KALIBRERING AF OLIE- OG BENZINSTANDERE TILLID TIL LEVERING Erik Bruun Lorentzen, tlf World Accreditation Day bliver fejret den 9. juni I år bliver der fokuseret på den rolle, akkreditering spiller for tilliden til levering af energi, dvs. hele kæden fra udvinding, transmission, produktion, distribution og opbevaring til forbrug og til sidst udledning som affaldsprodukt. Betydningen af energiforsyningen er indlysende for vores daglige opgaver og aktiviteter. Samfundet er vokset, og vi er alle stærkt afhængige af den sikkerhed, bekvemmelighed og luksus, som energien giver os. Antallet af husstande og virksomheder, der bruger energi fortsætter med at stige. Efterhånden som verden bliver mere industrialiseret og befolkningstallet stiger, øges efterspørgslen efter forbrugsgoder tilsvarende. Da efterspørgslen efter energi vokser, og tilgængeligheden af ressourcerne efterhånden begrænses, må metoder til at udnytte, lagre og fordele energi konstant forbedres. Der er enormt økonomisk og politisk pres på alle ansvarlige parter til at gennemføre disse metoder øjeblikkeligt. Det er i alles interesse at kontrollere, at disse metoder er sikre. Dette er blandt andet opnået ved at kræve akkreditering af laboratorier, inspektions-og certificeringsorganer. Laboratorier bliver brugt til at identificere ydeevne af det udstyr, der bliver anvendt i udnyttelse og overvågning af både traditionelle og vedvarende energikilder. Laboratorieundersøgelser bruges for eksempel til at kontrollere renheden og kvaliteten af brændstoffer. Prøvning er også vigtig i forbindelse med nye teknologier såsom tidevand og vind- eller solenergi. Der bliver udført inspektioner på en række energirelaterede installationer fra kulfyrede kraftværker til vindmølleparker. Energileverandører er certificeret til at påvise, at deres processer og procedurer er passende, og til at erklære overensstemmelse med miljøkrav. Certificering efter ISO kan hjælpe virksomheder med at forbedre deres energiud- 8

9 KALIBRERING AF UDSTYR TIL MÅLING AF EMISSIONER KALIBRERING AF AFREGNINGSMÅLERE TIL GAS, ELEKTRICITET OG VARME VENTILATIONSORDNING ENERGILEDELSE, MILJØLEDELSE KONTROL MED VARMEISOLERINGSMATERIALER TYPEPRØVNING AF BRÆNDEOVNE AF ENERGI nyttelse og identificere muligheder for reduktion af energiforbruget. Akkreditering af laboratorier, inspektions- og certificeringsorganer giver sikkerhed for forbrugerne, erhvervslivet og myndighederne. Gennem lovgivning, kombineret med standardisering og akkreditering, er forbrugere og virksomheder sikre på, at de køber kvalitetsprodukter, som er sikre, kan anvendes til deres formål, og som opfylder målene for energieffektivitet. Prøvning, kalibrering, inspektion, verifikation og certificering er med til at sikre, at metoder og aktiviteter, der bliver anvendt i forbindelse med energiforsyning er rigtige og forsvarlige. Akkreditering af de organisationer, der udfører disse opgaver, sikrer konsekvente og pålidelige metoder, til gavn for energiforsyningsbranchen, for forbrugerne og for miljøet. Som underskrivere af ILAC og/eller IAF-aftalerne, anerkender akkrediteringsorganer hinanden. Laboratorier, kontrolorganer og certificeringsorganer, der opretholder akkreditering fra sådanne organer, drager hermed fordel af ensartede akkrediteringsprocesser. Resultaterne af test, inspektioner og certificeringer skaber tillid til produkterne, når de transporteres mellem markeder, og det giver producenterne mulighed for kun at teste et produkt én gang, i stedet for flere gange. Det forenkler myndighedsgodkendelser, og gør det lettere at flytte produkter på tværs af grænserne. Handelsbarrierer bliver i sidste ende reduceret gennem disse ordninger, fordi der er skabt tillid til slutproduktet. DANAK markerer dagen den 12. juni med afholdelse af den årlige akkrediteringsdag for laboratoriekunder på Hotel og Konferencecenter Nyborg Strand. En brochure om World Accreditation Day kan downloades fra ILACs og IAFs hjemmesider, og der er også produceret en kortfilm, der kan downloades på IAFs og ILAC Youtube kanal 9

10 EN SMIDIG AKKREDITERINGSPROCES Et tæt samarbejde mellem DANAK og certificerings- og inspektionsorganer sikrer en smidig akkrediteringsproces Rikke Dahl Nielsen tlf Akkrediteringsprocessen kan virke både omstændelig og kostbar for certificerings- og inspektionsorganer. Der er en række internationale og danske krav, der skal efterleves, og processen henimod akkreditering kræver et grundigt og systematisk arbejde hos DANAKs assessorer men i høj grad også hos certificerings- og inspektionsorganerne. Her følger nogle gode råd til, hvordan certificerings- og inspektionsorganer selv kan bidrage til at gøre akkrediteringsprocessen så smidig som mulig og dermed undgå unødige omkostnin- AKKREDITERINGSPROCESSEN Gratis informationsmøde Virksomheden udarbejder ansøgningsmateriale - kvalitetssystem inkl. vurdering af kompetencer Virksomheden ansøger om akkreditering DANAK behandler ansøgningsmateriale med fokus på kvalitetssystem inkl. kompetencer hos virksomheden DANAK udfører kontor- og markbesøg Virksomheden udarbejder forslag til korrigerende handlinger DANAK bedømmer forslag til korrigerende handlinger DANAK lukker afvigelser DANAK akkrediterer virksomheden ger. Både DANAK og certificerings- og inspektionsorganer har en fælles interesse i et stærkt og troværdigt akkrediteringssystem. En af forudsætningerne for at opretholde det solide akkrediteringssystem er blandt andet, at certificerings- og inspektionsorganerne har et gennemarbejdet, troværdigt og velfungerende kvalitetssystem. De procestrin der er angivet med rød ramme i figuren, har ofte kritisk indflydelse på tidsforbrug og pris. I akkrediteringsprocessen bedømmer DANAK virksomheden i forhold til de internationale og nationale krav, som skal være opfyldt, før en akkreditering kan udstedes. Ansøgning DANAK tilbyder et gratis informationsmøde inden ansøgning om akkreditering. Dialogen på et informationsmøde er åben og uforpligtende, og det er derfor en fordel, at man som kommende ansøger møder op med de personer, der vil blive direkte involveret i processen. Det kan være en repræsentant for ledelsen, den kvalitetsansvarlige samt øvrige personer, der f.eks. vil skulle forestå udarbejdelse af kvalitetssystem med videre. Ud over at ansøger får en generel introduktion til akkreditering, giver informationsmødet DANAK mulighed for at tage stilling til, hvordan ansøgers ønsker kan imødekommes, og hvilke kravelementer der vil være gældende for den aktuelle type akkreditering. Informationsmødet giver også en god mulighed for at afstemme de fælles forventninger og at få afklaret en række forhold, der ellers vil kunne være medvirkende til at forlænge akkrediteringsprocessen. Vurdering af dokumentation og kompetencer Det vil sikre en god start på sagsbehandlingen, at de bilag der bliver efterspurgt i ansøgningsblanketten, er vedlagt ansøgningen. Det gælder bl.a. kopi af ledelsessystem eller specifikation af adgang til et elektronisk system, dokumentation for kompetencer mm. Det er en forudsætning for en god og smidig sagsbehandling, at dokumentationen er gennemarbejdet og relevant. Forkert og mangelfuldt materiale, der eventuelt skal revideres i flere omgange, medfører øget tidsforbrug hos DANAK og dermed højere omkostninger. Kontorbesøg og markbesøg I forbindelse med behandling af en ansøgning om akkreditering vil DANAK komme på besøg hos virksomheden, når det er vurderet, at kvalitetsdokumentationen er dækkende. Ved akkreditering til certificering og inspektion vil besøget være opdelt i kontorbesøg og markbesøg. Formålet med kontorbesøget er at afdække, om kvalitetssystemets procedurer er implementeret i virksomheden, og at alt personale er klar over deres roller og ansvar og føler sig hjemme i kvalitetssystemet. På kontorbesøget vil en vurdering af personalets kompetencer foregå ved gennemgang af dokumentationen. Markbesøget er en overvågning af den praktiske udførelse af en certificering eller en inspektion, hvor DANAK både vil fokusere på kompetencer hos auditorer og inspektører og på at certificerings- og inspektionsorganet bruger kvalitetssystemet på den tiltænkte måde. Afvigelsesbehandling Hvis der bliver konstateret forhold på kontoreller markbesøg, der ikke lever op til kravene i akkrediteringsgrundlaget, vil disse forhold blive rapporteret som afvigelser. Virksomheden skal besvare afvigelserne ved at sende DANAK forslag til korrigerende handlinger. Hvis besvarelserne ikke er gennemarbejdede og konkrete, kan afvigelsesbehandlingen blive langvarig. Derfor er det vigtigt, at der bliver sendt relevant og konkret dokumentation, der beskriver hvorfor afvigelsen er opstået, og hvordan forholdet vil blive afhjulpet. Og sidst men ikke mindst, hvilke korrigerende handlinger, der vil blive gennemført for at undgå, at afvigelserne vil kunne opstå igen. Når dokumentationen er fyldestgørende, og det bliver vurderet, at de beskrevne korrigerende handlinger kan sikre, at forholdet ikke vil optræde igen, vil DANAK lukke afvigelserne. Ved det førstkommende ordinære kontorbesøg derefter, vil der blive fulgt op på, om det 10

11 SEKTORUDVALGET PÅ SUNDHEDSOMRÅDET OPHØRER Erik Øhlenschlæger, tlf DANAK har traditionelt benyttet sig af sektorudvalg til rådgivning om akkrediteringsordningen. Det har været vigtigt for os at få tilbagemeldinger, kommentarer og spørgsmål fra forskellige interessenter på området, lige så vel som det har været vigtigt, at information fra DANAK er blevet udbredt den modsatte vej. I efteråret 2013 blev behovet for sektorudvalget inden for sundhedsområdet gennemgået i samråd med formanden Steen Stender, efter at udvalget ikke havde været samlet i næsten tre år. Denne behovsanalyse blev allerede påbegyndt i 2012, og konklusionen var, at der ikke længere var behov for sektorudvalget i dets daværende form. Det blev derfor indstillet til DANAKs bestyrelse at nedlægge udvalget, hvilket blev besluttet i december Sektorudvalget på sundhedsområdet, som blev nedsat i 2002, har haft overordentlig stor betydning for DANAK i forbindelse med introduktion og udbredelse af DS/EN ISO til akkreditering af medicinske undersøgelser i Danmark. På nuværende tidspunkt har DANAK akkrediteret 32 laboratorier inden for klinisk biokemi, genetik og mikrobiologi, og et yderligere antal laboratorier har ansøgt om akkreditering. Den overvejende aktivitet er fortsat på klinisk biokemi, men der kan ses en øget vækst i de øvrige områder, hvilket indikerer, at kendskab til laboratorieakkreditering nu er udbredt inden for de medicinske specialer. I forbindelse med nedlæggelsen af sektorudvalget vil DANAK være opmærksom på at søge råd hos de enkelte videnskabelige selskaber og at samarbejde om udviklingen af akkreditering af laboratorier i specifikke specialer på anden vis (DSKB, DEKS årsmøde mm.). De årlige træningskurser for tekniske assessorer, som DANAK afholder for alle interessenter (Grundkursus i standarden DS/EN ISO 15189) er i øvrigt centrale for samarbejdet med den medicinske sektor. I 2012 holdt DANAK på opfordring også et grundkursus i ISO for hele det diagnostiske center på Aalborg Universitetshospital. Desuden vil vi vedvarende udbygge akkrediteringsdagen som en platform, hvor de akkrediterede medicinske laboratorier kan drøfte forhold om akkrediteringsordningen med DANAK. er lykkedes at gennemføre ændringerne, sådan at afvigelserne ikke bliver gentaget. Udvidelse af en akkreditering Ved ansøgning om udvidelse af en akkreditering er det fortsat helt afgørende for sagsbehandlingstiden og dermed omkostningerne, at ansøgningsmaterialet er gennemarbejdet, når DANAK modtager det. DANAK skal have adgang til eventuelle ændringer i kvalitetssystemet, herunder nye procedurer og checklister samt dokumentation for personalets kompetencer til den eller de specifikke opgave(r), som ansøgningen omfatter. Der vil kun blive gennemført kontorbesøg i forbindelse med en udvidelse, hvis udvidelsen medfører væsentlige og gennemgribende ændringer i virksomhedens organisation eller kvalitetssystem. Markbesøg vil ofte blive gennemført i forbindelse med ansøgning om udvidelse af en eksisterende akkreditering, fordi den ansøgende virksomhed skal demonstrere sin kompetence inden for det ansøgte område. Den smidige akkrediteringsproces Det er ikke kun i ansøgningsprocessen, at certificerings- og inspektionsorganer kan bidrage til en hurtigere og smidigere sagsbehandling. Jo mere gennemarbejdet kvalitetsdokumentationen er, herunder at der f.eks medfølger en krydsreferenceliste, jo kortere tid behøver den ledende assessor at anvende på sagsbehandling. Læs også vejledningen Akkreditering af certificerings- verifikations- og inspektionsorganer (Trin-for-trin) på DANAKs hjemmeside. Her bliver akkrediteringsprocessen gennemgået i detaljer. 11

12 DET FØRSTE MIKROBIOLOGISKE LABORATORIUM AKKREDITERET I HENHOLD TIL DS/EN ISO Henrik Lykkegaard Jørgensen tlf Den 2. april 2014 blev Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Odense Universitetshospital som det første danske mikrobiologiske laboratorium akkrediteret efter DS/EN ISO Akkrediteringen har nr Akkrediteringen omfatter klassiske dyrkninger af bakterier og vira, resistensbestemmelser samt påvisning af antistoffer ved anvendelse af immunologiske teknikker. Laboratoriet er desuden akkrediteret til molekylærbiologiske metoder til identifikation af bakterier og vira. De to første medicinske laboratorier akkrediteret i henhold til DS/EN ISO 15189:2013 Fra den 1. oktober 2013 har det været muligt at udføre bedømmelser af akkrediteringer efter den nye udgave af DS/EN ISO 15189:2013, Medicinske laboratorier krav til kvalitet og kompetence. De første medicinske laboratorier, som er bedømt i henhold til denne udgave, er i øvrigt to nye akkrediteringer: Klinisk Genetisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (akkreditering nr. 1021) og Klinisk Biokemisk afdeling, Sygehus Vendsyssel (akkreditering nr. 1022). Begge laboratorier opnåede akkrediteringsstatus i april MARKBESØG VED AKKREDITERING TIL CERTIFICERING OG VERIFIKATION Allan Munck, tlf For en del af de aktiviteter, som DANAK akkrediterer til, bliver de akkrediterede ydelser udført ved audit, verifikation eller anden bedømmelse ude hos de akkrediterede virksomheders kunder. Når DANAK overvåger disse bedømmelsesaktiviteter, der udføres af vores certificerings-, inspektions- eller verifikationskunder, bliver det i daglig tale kaldt for markbesøg. Kravene til akkrediteringsorganer er beskrevet i DS/EN ISO/IEC 17011, og heri fremgår det, at der skal gennemføres overvågning. Krav og fortolkninger vedrørende omfanget af overvågning fremgår af dokumenter fra EA, IAF og EU-kommissionen. For at give et billede af, hvad DANAKs kunder kan forvente mht. omfanget af markbesøg, er der i første omgang udgivet en akkrediteringsmeddelelse AMC 15 om markbesøg ved akkreditering til certificering af ledelsessystemer og personer samt til verifikation. Udkast til akkrediteringsmeddelelsen har været gennemgået med DANAKs sektorudvalg på de berørte områder. Det forventes, at der senere vil blive udgivet tilsvarende akkrediteringsmeddelelser for certificering af produkter og for inspektion. 12

13 REVISION AF ISO 17025:2005 Erik Øhlenschlæger, tlf Det var ventet, at det i 2015 skulle afgøres, om DS/EN ISO/IEC 17025:2005 Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence skulle igennem den regelmæssige gennemgang (review). Denne gennemgang bliver jo udført hvert femte år med henblik på at afgøre, om en standard skal fortsætte uændret, revideres eller tilbagetrækkes. I 2010 blev det besluttet, at standarden ikke skulle revideres, og der har gennem tiden været mange holdninger til, om tidspunktet nu var modent til en revision. Dette får formentlig ikke stor indflydelse, da den sædvanlige proces er kortsluttet, og alt tegner nu til, at arbejdet med revision af ISO 17025:2005 bliver indledt allerede i år, da et medlem af ISO har foreslået revisionen gennemført som new work item. ring (kap 5.10) ikke behøver revision, mens et man overvejer, i hvilken retning man ønsker tilsvarende højere antal svarer, at der er stort standarden skal udvikle sig, og at man for behov for revision (15-20 %). eksempel bakker op om komiteen i Dansk Standard, som arbejder med denne standard. På nuværende tidspunkt er laboratorieorganisationerne under komiteen ILAC LC, derun- denne standard fortsat kan understøtte Det gode i ISO bør absolut bevares, så der Eurolab, ved at starte på deres surveys, målinger i stort set alle naturvidenskabelige og det vil være interessant at se, om de discipliner inden for prøvning og kalibrering akkrediterede laboratorier ser de samme fra nanoteknologi til vindmøllevinger, og fra behov for revision, som akkrediteringsorganerne. Generelt har begrundelsen for den vandmiljø til fødevarer. udbredte skepsis til revisionen været baseret på, at man ved, hvad man har, men ikke hvad man får. Der kan kun opfordres til at Comparison for extreme scores for management requirements I ILAC AIC (Accreditation Issues Committee) har arbejdsgruppen WG2 Calibration Issues netop gennemført en større undersøgelse af tilfredsheden med ISO 17025:2005 med henblik på, at akkrediteringsorganerne vil være klar med en holdning til revision i Dette arbejde er nu rettidigt tilendebragt og afspejler, at standarden, som den gamle arbejdshest ikke er så ringe endda. Ved diskussionen af resultaterne ved AIC s møde i Oslo i april 2014 blev mange forhold draget frem. Helt specifikt blev det klart meldt ud, at udtalelser og fortolkninger, som svarer til faglig dømmekraft (professional judgement) i inspektionsstandarden ISO 17020, ønskes bibeholdt. Dette er af stor betydning i Europa, hvor der fortsat er lande i det sydlige Europa og Østeuropa, som ikke tillader, at laboratorier kommer med udtalelser og fortolkninger. % From total (32) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 4,10 4,11 4,12 4,13 4,14 Score 1: No need 38% 31% 31% 44% 41% 44% 53% 44% 38% 28% 44% 34% 34% 28% Score 5: Highly needed 9% 9% 13% 6% 0% 0% 3% 3% 6% 9% 9% 3% 13% 9% Requirement of ISO/IEC 17025:2005 Comparison for extreme scores for technical requirements 4,15 41% 6% Score 1: No ne Score 5: Highly need Når man betragter tilbagemeldinger fra akkrediteringsorganerne, er det markant, at % af svarene vedrørende krav til ledelse i kapitel 4 viser, at der ikke er behov for revision, mens kun 5-10 % af svarene viser, at der er stort behov for revision. % From total (32) 60% 50% 40% 30% 4,2 1% 9% 4,3 31% 13% 4,4 44% 6% 4,5 41% 0% Hvad angår de tekniske krav i kapitel 5 er svarene mere differentierede, idet afsnittene om personale, lokaler, udstyr, prøvetagning, håndtering og kvalitetssikring er besvaret på 4,6 4,7 4,8 4,9 4,10 4,11 4,12 4,13 4,14 linje 44% med 53% svarene 44% 38% til kapitel 28% 44% 4. 34% Til gengæld 34% 28% 0% 3% 3% 6% 9% 9% 3% 13% 9% svarer kun %, at kravene til metoder (kap 5.4), sporbarhed (kap 5.6) og rapporte- 4,15 41% 6% 20% 10% Score 1: No need Score 5: Highly needed 5,1 53% 9% 5,2 41% 3% 5,3 53% 0% 5,4 22% 19% 5,5 47% 6% 5,6 5,7 25% 44% 16% 13% 5,8 5,9 53% 31% 6% 6% Requirement of ISO/IEC 17025:2005 5,10 16% 13% 13

14 AKKREDITERINGSMEDDELELSER FOR LABORATORIER Erik Øhlenschlæger, tlf DANAK har ultimo 2013 udgivet to AML er, som handler om de højeste niveauer inden for kalibrering. AML 20 er udarbejdet af Daniamet og DANAK i fællesskab med det formål at redegøre for, hvordan akkreditering af danske metrologiinstitutter skal udføres. AML 21 henvender sig til de kalibreringslaboratorier, som leverer kalibreringsydelser på linje med metrologiinstitutterne uden at være metrologiinstitutter. På akkrediteringsdagen i 2013 blev bedømmelse af elektroniske ledelsessystemer diskuteret. På basis af denne diskussion har DANAK udarbejdet AML 22 vedrørende indsendelse af elektroniske ledelsessystemer. På DANAKs hjemmeside under punktet Extranet findes der en template til en brugervejledning for assessorer, som skal bruge laboratoriets elektroniske ledelsessystem. Det er håbet, at dette kan lette arbejdet med laboratoriernes elektroniske systemer og derigennem sikre en mere smidig og effektiv bedømmelse. Endelig har DANAK genoplivet den gamle retningslinje RL 4 om bagsidetekster i en moderne version, AML 23, som vedrører henvisning til akkreditering og angivelse af sporbarhed. Den indeholder forslag til henvisning til akkreditering, som laboratorierne kan benytte i informationsmateriale samt rapporter og certifikater. KURSER Dato Titel Tilmeldingsfrist juni Grundkursus i DS/EN ISO 15189:2013 Medicinske laboratorier - Krav til kvalitet og kompetence Kontakt DANAK december Grundkursus i DS/EN ISO/IEC 17025:2005 Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence 3. oktober 12. juni DANAKs årlige akkrediteringsdag for laboratoriekunder Kontakt DANAK 14

15 NY LOVGIVNING, HVOR AKKREDITERING ANVENDES Nedenstående love og bekendtgørelser kan findes på Ref. nr. Titel Udgivet BEK nr. 177 af 26/02/2014 Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Fødevareministeriet Mælkeprøver skal analyseres af dyrlæge eller et akkrediteret laboratorium, hvis behandling af yverbetændelse foretages med andre antibiotika end simple penicilliner. BEK nr. 109 Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning Klima-, Energi- og og projektstyring m.v. i forbindelse med energirenovering af boliger. Bygningsministeriet Det certificerende organ skal være akkrediteret til at certificere virksomheders kvalitetsstyringssystemer efter denne bekendtgørelse. BEK nr Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v Fødevareministeriet Prøver, der udtages som led i den egenkontrol, som virksomheden udfører for at overholde fødevarelovgivningen, skal analyseres på et laboratorium, som har et dokumenteret kvalitetssikringssystem i form af akkreditering, certificering eller et kvalitetssystem baseret på anerkendte principper for kvalitetssikring af laboratorier. LOV nr Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger Klima-, Energi- og Klima-, energi- og bygningsministeren kan efter forhandling med erhvervs- og Bygningsministeriet vækstministeren fastsætte regler om en godkendelsesordning for kontrolinstanser og om en akkrediteringsordning for certificerende organer, der kan godkende eller certificere kvalitetsstyringssystemer for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v i forbindelse med energirenovering af bygninger. NYE AKKREDITERINGER/GODKENDELSER 2. oktober maj 2014 Akkreditering af certificeringsorganer Ingen i perioden Akkreditering af laboratorier til fysisk prøvning og kalibrering 544 Lloyds Register Consulting Energy A/S Akkreditering til akustisk prøvning 551 Global Welding Akkreditering til NDT prøvning og prøvning af bygge- og anlægsprodukter, konstruktionsmaterialer og anden prøvning Akkreditering af laboratorier til miljøfødevareprøvning 528 Novosibirsk Interregional Veterinary Laboratory Akkreditering til prøvning af fødevarer 547 Saint Petersburg City Veterinary Laboratory Akkreditering til prøvning af fødevarer 549 Mediko Kemiske Laboratorium Akkreditering til prøvning - miljøprøvning Akkreditering af laboratorier inden for sundhedsområdet 1019 Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital Akkreditering til medicinsk undersøgelse 1021 Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Akkreditering til medicinsk undersøgelse 1022 Klinisk Biokemisk Afdeling, Sygehus Vendsyssel Akkreditering til medicinsk undersøgelse For yderligere oplysninger se DANAKs hjemmeside NYE ELLER REVIDEREDE DOKUMENTER FRA DANAK Alle dokumenterne kan hentes på DANAKs hjemmeside: Ref. nr. Titel Udgivet Status AMC 14 Indførelse af nye krav til personalets kompetencer Februar 2014 Ny AMC 15 Markbesøg ved akkreditering til certificering og verifikation Maj 2014 Ny AML 11 Måleevneskema og rapportering foretaget af laboratorier Februar 2014 Revideret bemyndiget til verifikation inden for legal metrologi AML 18 Angivelse af akkrediteringsområde November 2013 Revideret AML 20 Accreditation of a Danish NMI (National Metrology Institute (MI)) November 2013 Ny AML 21 Etablering af måleevne (CMC) på højt metrologisk niveau November 2013 Ny AML 22 Indsendelse af elektroniske ledelsessystemer November 2013 Ny AML 23 Henvisning til DANAK og akkreditering samt angivelse af sporbarhed November 2013 Ny 15

16 NYE ELLER REVIDEREDE DOKUMENTER FRA EA (European Co-operation for Accreditation) Alle dokumenterne kan hentes på EA s hjemmeside: Ref. nr. Titel Udgivet Status EA-INF/01 List of EA publications Revideres løbende EA-INF/02 Contact Persons of EA Full and Associate members, Contracts of Co-operation, Recognised Stakeholders and Observers Revideres løbende EA-INF/03 EA Multilateral and Bilateral Agreements and Signatory Lists Revideres løbende EA-INF/09 EA Guide on the Publication of Data on Accredited Verifiers Januar 2014 Ny EA-INF/10 EA Guide on the Content of the Accreditation Certificate for Verifiers Januar 2014 Ny EA-0/11 Specific Provisions for the Implementation of the Peer Evaluation of National Marts 2014 Accreditation Bodies according to EN ISO and Commission Regulation (EU) No 600/2012 EA-1/06 The EA Multilateral Agreement, Criteria for Signing, Criteria and Procedures November 2013 Revideret for Development EA-1/17 EA Rules of Procedures Revideres løbende EA-1/20 EA Supplement 1 to EA-1/20, EA Procedure for the Control of Expenditures November 2013 Revideret S1 A+AB and Preparation of Budgets Terms and Conditions for financial compensation from the operating/action grant to an EA Member Accreditation Body EA-4/02 Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration December 2013 Revideret EA-6/03M EA Document for Recognition of Verifiers under the EU ETS Directive November 2013 Revideret NYE ELLER REVIDEREDE DOKUMENTER FRA IAF (International Accreditation Forum, Inc.) Alle dokumenterne kan hentes på IAF s hjemmeside: Ref. nr. Titel Udgivet Status IAF ML 4 Policies and Procedures for a Multilateral Recognition Arrangement (MLA) on the level of Single Accreditation Bodies and on the Regional Groups Februar 2014 Revideret IAF ID6 Information on the Transition of ISO/IEC 17024:2003 to ISO/IEC 17024:2012 Januar 2014 Ny IAF ID7 Informative Document for the Transition of Product Certification Bodies to ISO/IEC 17065:2012 from ISO/IEC Guide 65:1996 Februar 2014 Ny IAF MD6 Application of ISO 14065:2013 Marts 2014 Revideret IAF MD11 Application of ISO/IEC for Audits of Integrated Management Systems December 2013 Revideret TEST Reg.nr. XXXX NYE ELLER REVIDEREDE DOKUMENTER FRA ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) Alle dokumenterne kan hentes på ILAC s hjemmeside: ST Ref. nr. Titel Udgivet Status ILAC-P4 ILAC Mutual Recognition Arrangement (Arrangement): Policy Statement Oktober 2013 Revideret ILAC-P5 ILAC Mutual Recognition Arrangement (Arrangement) Oktober 2013 Revideret ILAC-P14 ILAC Policy for Uncertainty in Calibration Januar 2013 Revideret ILAC/IAF A1 Multi-Lateral Mutual Recognition Arrangements (Arrangements): Marts 2014 Revideret Requirements and Procedures for Evaluation of a Regional Group ILAC/IAF A2 Multi-Lateral Mutual Recognition Arrangements (Arrangements): Marts 2014 Revideret Requirements and Procedures for Evaluation of a Single Accreditation Body IAF/ILAC A5 IAF/ILAC Multi-Lateral Mutual Recognition Arrangement (Arrangements): November 2013 Revideret Application of ISO/IEC 17011:2004 Reg.nr. XXXX 16

DANAKs strategi 2015-2020

DANAKs strategi 2015-2020 DANAKs strategi 2015-2020 DANAKs mission At sikre troværdig dokumentation for overholdelse af kravspecifikationer gennem akkreditering. DANAKs vision At øge værdien af akkrediterede ydelser. Den Danske

Læs mere

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.08.03 Side : 1/9

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.08.03 Side : 1/9 Side : 1/9 1. Anvendelsesområde 1.1 Akkrediteringsbestemmelsen finder anvendelse på akkrediterede laboratorier, udbydere af præstationsprøvning, laboratorier akkrediteret til certificering af referencematerialer,

Læs mere

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.xx.yy Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.xx.yy Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9 Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9 1. Anvendelsesområde 1.1 Akkrediteringsbestemmelsen finder anvendelse på akkrediterede laboratorier, udbydere af præstationsprøvning, laboratorier akkrediteret

Læs mere

Information om DANAK-akkreditering til

Information om DANAK-akkreditering til Information om DANAK-akkreditering til Prøvning Kalibrering Medicinsk undersøgelse Certificering af referencematerialer Præstationsprøvning Akkrediteringsforløbet trin for trin December 2010 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

DANAKs strategi 2010-2014

DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs mission DANAK sikrer troværdig dokumentation gennem akkreditering. DANAKs vision DANAK vil udbrede markedets kendskab til akkreditering, og være en troværdig samarbejdspartner.

Læs mere

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Information om Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Certificering af kvalitetsstyringssystemer Certificering af produkter Prøvning Forløbet trin

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

Information om akkreditering til

Information om akkreditering til Information om akkreditering til Certificering af produkter personer og ledelsessystemer Inspektion Miljøverifikation (EMAS) CO 2 -verifikation Akkrediteringsforløbet trin for trin XX 2016 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

Nyt fra DANAK. Jesper Høy, DANAK juni 2017

Nyt fra DANAK. Jesper Høy, DANAK juni 2017 Nyt fra DANAK Jesper Høy, DANAK juni 2017 1 Finanslov 2017 I finanslovsforliget, der blev indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti den 18. november blev

Læs mere

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK 2.udgave Januar 2011 Akkreditering af laboratorier DANAK påbegyndte akkreditering af laboratorier tilbage i 1973 som det daværende Statens Tekniske

Læs mere

INSPEKTION Nr. : AB 17 Bestemmelser for anvendelse af Dato : 2014.11.21 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11

INSPEKTION Nr. : AB 17 Bestemmelser for anvendelse af Dato : 2014.11.21 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11 I. Anvendelsesområde Denne akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse ved DANAK s akkreditering i henhold til DS/EN ISO/IEC 17020:2012 Overensstemmelsesvurdering Krav til

Læs mere

November 2010 i Kursusprogram 1. halvår 2011

November 2010 i Kursusprogram 1. halvår 2011 November 2010 i Kursusprogram 1. halvår 2011 FORORD Det er DANAK s politik at udbyde kurser, der henvender sig til akkrediterede laboratorier, laboratorier, der ønsker at blive akkrediteret, samt virksomheder,

Læs mere

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 Indledning Akkreditering til certificering samt til verifikation omfatter, at DANAK udfører bedømmelse/overvågning af certificeringsorganers/verifikatorers

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010,

Læs mere

DIS ISO Status Maj 2017

DIS ISO Status Maj 2017 DIS ISO 17025 Status Maj 2017 1 Plan for udvikling/revision af ISO 17025 WD June 2015 CD1 August 2015 CD2 February 2016 DIS November 2016 (December 2016) FDIS draft July 2017 FDIS/Publication Autumn 2017

Læs mere

38. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering

38. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 38. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering Tid : Tirsdag den 26. november 2013 kl. 10.30-14.30 03-01-2014 Sag 21-06-0001 mta Sted Deltagere Afbud Referent : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde

Læs mere

Akkreditering i medierne Roundup

Akkreditering i medierne Roundup DANAK-NYT NR. 23 - NOVEMBER 2011 Ny forordning om byggevarer Kombineret akkreditering til inspektion & prøvning Akkreditering i medierne Roundup DANAK TILBYDER AKKREDITERING TIL VIRKSOMHEDER, DER ØNSKER

Læs mere

Akkrediteringsområde DANAK. Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016

Akkrediteringsområde DANAK. Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016 Akkrediteringsområde DANAK Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016 1 Er det tid til revision af vores akkrerediteringsområder? EA scope er udgået og EA databasen ophørt. Kalibreringsområder fungerer tilfredsstillende.

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

31. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering

31. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 31. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering Tid : Mandag den 10. november 2008, kl. 13.00-16.00. Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Deltagere : Kim Carneiro (KC), Dansk Fundamental Metrologi

Læs mere

40. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering

40. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 40. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 27-01-2015 Sag 21-06-0001 mta Tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 10.30-14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde

Læs mere

ERFARINGER MED PED-AUDIT KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED:

ERFARINGER MED PED-AUDIT KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED: KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED: AT Bekendtgørelse nr. 743 af 23.09.1999 Bilag 1 afsnit 3.1.2 Endelig sammenføjning Personalet skal være godkendt af kompetent tredjepartsorgan: - et bemyndiget organ

Læs mere

Guideline. - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer. FødevareIndustrien En del af Dansk Industri

Guideline. - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer. FødevareIndustrien En del af Dansk Industri Guideline - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer INDLEDNING Mange fødevarevirksomheder får besøg af certificerede auditorer og/eller kundeauditorer med henblik på kontrol af overholdelse af standarder,

Læs mere

Bilag 2 af 23. maj 2017 Reg. nr Annex 2 of 23 May 2017

Bilag 2 af 23. maj 2017 Reg. nr Annex 2 of 23 May 2017 Specificering af akkrediteringsområder: Specificering af akkrediteringsområde for national lovgivning: Produkter Procedurer Specifikation Trykbærende udstyr Periodiske undersøgelser udført som egenkontrol

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner.

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. C E RTIFI CE RI NG SORDNIN GEN Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. I medfør af 2, stk. 4, 15 A og 30, stk. 2 og 5 i

Læs mere

World Accreditation Day

World Accreditation Day Danak-NYT Nr. 26 - MAJ 2013 World Accreditation Day Nye regler om EA MLA Arbejdsgruppen EA WG ILC Calibration Ny ILAC politik for sporbarhed DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker NA

Læs mere

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt. med drikkevand

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt. med drikkevand Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 30, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober

Læs mere

Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde: 951 mm Vægt: 14,65 kg Materialer: Bøg/krydsfiner

Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde: 951 mm Vægt: 14,65 kg Materialer: Bøg/krydsfiner M-kids Janumvej 20 DK-9460 Brovst Ordrenr. 631254-1 Side 1 af 1 Bilag 2 Initialer laha/prni/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: Høj barnestol Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde:

Læs mere

REFERAT. 10. november 2015 Sag 21-06-0025. 8. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering

REFERAT. 10. november 2015 Sag 21-06-0025. 8. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering REFERAT 10. november 2015 Sag 21-06-0025 8. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering Tid : 19. marts 2015, kl. 10:00 14:00 Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Deltagere: Anders Mortensen

Læs mere

KALIBRERINGSCERTIFIKAT

KALIBRERINGSCERTIFIKAT Side 1 af 5 KALIBRERINGSCERTIFIKAT Udarbejdet i henhold til Dansk Akkrediterings ovennævnte registringsnummer 1. For: Henrik Tofteng A/S Nyager 6 265 Brøndby 2. er i overensstemmelse med DANAK's retningslinier

Læs mere

Danak-NYT. Forenkling af akkrediteringsprocessen. Mange nye standarder på vej. Østersømøde om. Nr. 21 - November 2010

Danak-NYT. Forenkling af akkrediteringsprocessen. Mange nye standarder på vej. Østersømøde om. Nr. 21 - November 2010 Danak-NYT Nr. 21 - November 2010 Mange nye standarder på vej Østersømøde om GHG-verifikation Forenkling af akkrediteringsprocessen DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker NA tional og

Læs mere

Møbeltype: Bakke til høj barnestol Lab.nr.: 412419 Længde: 516 mm Bredde: 484 mm Højde: 40 mm Vægt: 1,45 kg Materialer: Sprøjtestøbt plast

Møbeltype: Bakke til høj barnestol Lab.nr.: 412419 Længde: 516 mm Bredde: 484 mm Højde: 40 mm Vægt: 1,45 kg Materialer: Sprøjtestøbt plast 4mykid ApS Att.: Anders Jørgensen Holmensvej 36 A 3600 Frederikssund Ordrenr. 412419 Bilag 2 Initialer laha/flg/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: PlayTray Møbeltype: Bakke til høj barnestol Lab.nr.:

Læs mere

Nyt AKKREDITERING GIVER FØDEVARER MERE KVALITET VERDENS AKKREDITERINGS- DAG MED FOKUS PÅ SUNDHEDSOMRÅDET EA MARKERER JUBILÆUM MED NYT LOGO

Nyt AKKREDITERING GIVER FØDEVARER MERE KVALITET VERDENS AKKREDITERINGS- DAG MED FOKUS PÅ SUNDHEDSOMRÅDET EA MARKERER JUBILÆUM MED NYT LOGO DANAK Den Danske Akkrediteringsfond Nr 30 I Juni 2015 AKKREDITERING GIVER FØDEVARER MERE KVALITET VERDENS AKKREDITERINGS- DAG MED FOKUS PÅ SUNDHEDSOMRÅDET EA MARKERER JUBILÆUM MED NYT LOGO KALIBRERING

Læs mere

Danak-NYT. Tema: Teknisk Assessor. Ny bestyrelsesformand hos DANAK. Resultatet af kundeundersøgelsen. Nye usikkerhedsdokumenter på vej i kalibrering

Danak-NYT. Tema: Teknisk Assessor. Ny bestyrelsesformand hos DANAK. Resultatet af kundeundersøgelsen. Nye usikkerhedsdokumenter på vej i kalibrering Danak-NYT Nr. 22 - april 2011 Ny bestyrelsesformand hos DANAK Resultatet af kundeundersøgelsen Nye usikkerhedsdokumenter på vej i kalibrering Tema: Teknisk Assessor DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder,

Læs mere

Legepladscertificeringen

Legepladscertificeringen Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Legepladscertificeringens formål og grundlag... 2 1.1. Formål.... 2 1.2. Organisation... 2 1.3. Certificeringsgrundlag og kontrolomfang... 2 1.4. Vilkår og ansvarsforhold...

Læs mere

Udvalgets medlemmer (fremmødte) præsenterede sig og gjorde herunder rede for tilhørsforhold og kendskab til akkreditering.

Udvalgets medlemmer (fremmødte) præsenterede sig og gjorde herunder rede for tilhørsforhold og kendskab til akkreditering. Referat af 1. møde i DANAK s sektorudvalg for akkreditering til certificering Tid : 1. februar 2011, kl. 10:00 12:30 Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, Skovlunde Deltagere : Emil Dyrelund Jakobsen EDJ (mødeleder/formand),

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter

Udkast til. Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter Udkast til Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter I medfør af 15, stk. 1 og 3, og 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

sektorudvalg Referater fra møder i de enkelte sektorudvalg kan findes på www.danak.dk.

sektorudvalg Referater fra møder i de enkelte sektorudvalg kan findes på www.danak.dk. Danak-NYT Nr. 16. April 2008 Ny lovgivning der omhandler DANAK Nedenstående love og bekendtgørelser, der refererer til DANAK, kan findes på www.retsinfo.dk. Ref. No Titel Udgivet BEK nr. 1160 Bekendtgørelse

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

Denne akkrediteringsbestemmelsen finder - sammen med AB 7 - anvendelse ved DANAK s akkreditering i henhold til DS/EN ISO/IEC 17020.

Denne akkrediteringsbestemmelsen finder - sammen med AB 7 - anvendelse ved DANAK s akkreditering i henhold til DS/EN ISO/IEC 17020. DS/EN ISO/IEC 17020:2004 Side : 1/20 1. Anvendelsesområde Denne akkrediteringsbestemmelsen finder - sammen med AB 7 - anvendelse ved DANAK s akkreditering i henhold til DS/EN ISO/IEC 17020. 2. Gyldighed

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Model: Klarskov Egoret højstol. Møbeltype: Høj barnestol Lab.nr.: 469420 Længde: 529 mm Bredde: 529 mm Højde: 808 mm

Model: Klarskov Egoret højstol. Møbeltype: Høj barnestol Lab.nr.: 469420 Længde: 529 mm Bredde: 529 mm Højde: 808 mm Klarskov ApS Att.: Ros-Mari Mattsson Ladegårdsgade 74 5610 Assens Ordrenr. 469420 Bilag 2 Initialer laha/prni/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: Klarskov Egoret højstol Møbeltype: Høj barnestol Lab.nr.:

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

Møbeltype: Længde: 507 mm Bredde: 581 mm Højde: 854 mm. Materialer: Stel: Ø 16 mm metalrør

Møbeltype: Længde: 507 mm Bredde: 581 mm Højde: 854 mm. Materialer: Stel: Ø 16 mm metalrør Four Design A/S Faaborgvej 14 5854 Gislev Ordrenr. 645296-2-1 Bilag 2 Prøvningsrapport Materiale: Model: Four Cast 2 Four Møbeltype: Stol Længde: 507 mm Bredde: 581 mm Højde: 854 mm Vægt: 5,7 kg Materialer:

Læs mere

Bekendtgørelse om bemyndigelse af laboratorier til at udføre måleteknisk kontrol

Bekendtgørelse om bemyndigelse af laboratorier til at udføre måleteknisk kontrol BEK nr 322 af 29/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00026 Senere ændringer

Læs mere

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Tækkearbejde af bygninger D&J-TL/BK /SVC/2016 Rev 03 07.09. 2016 01 Formål/mål 2 02 Krav til certificeringsorganet

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 31, stk. 1, og 31A, stk. 1 i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010,

Læs mere

36. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering

36. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 36. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering Tid : Onsdag den 7. november 2012 kl. 10.30-14.30 7. december 2012 Sag 21-06-0001 mta Sted Deltagere Afbud Referent : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde

Læs mere

EA evaluering af DANAK Maj Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016

EA evaluering af DANAK Maj Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016 EA evaluering af DANAK Maj 2016 Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016 1 Omfang af peer evaluering for laboratorieområdet - 2 prøvningslaboratorier (1 aflyst pga. sygdom) - 2 kalibreringslaboratorier - 1

Læs mere

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen 31.05.2013 Indhold Principperne bag reglerne for medicinsk udstyr Styrker/Svagheder i gældende lovgivning Forslag til

Læs mere

PEFC Danmarks. Krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer PEFC DK PEFC Danmark standard

PEFC Danmarks. Krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer PEFC DK PEFC Danmark standard PEFC Danmark standard PEFC DK 005-3 PEFC Danmarks Krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer Revideret standard marts 2012, med tilføjelser oktober 2012 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875 Frederiksberg

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9 Supplerende bestemmelser for produktcertificering Dato 2015-06-16 Sign: Side 1 af 8 0. GENERELT Nærværende supplerende bestemmelser for produktcertificering gælder som tillæg til Dancerts Almindelige vilkår

Læs mere

Afbud fra: Jacob Færgemann, som efter planen skulle fortælle om nye fødevareschemes.

Afbud fra: Jacob Færgemann, som efter planen skulle fortælle om nye fødevareschemes. Referat 5. møde i DANAKs sektorudvalg for Certificering Tid : 31. oktober 2013, kl. 10:00 14:00 Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Deltagere : Anders Mortensen, Niels Kofod, Anette Dragsdahl,

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Akkreditering som grundlag for notificering Nr. : AB 18 Dato : 2011.12.02 Side : 1/23

Akkreditering som grundlag for notificering Nr. : AB 18 Dato : 2011.12.02 Side : 1/23 DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE Akkreditering som grundlag for notificering Nr. : AB 18 Dato : 2011.12.02 Side : 1/23 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne akkrediteringsbestemmelse indeholder krav til de virksomheder

Læs mere

Vigtig dialog med myndighederne

Vigtig dialog med myndighederne Vigtig dialog med myndighederne DANAK-NYT Nr. 3. December 2001 Flere myndigheder har vist stor interesse for akkreditering og DANAK har brugt mange ressourcer på vejledning bl.a. i forbindelse med indførelsen

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Oplæg til fremtidig dansk. Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Oplæg til fremtidig dansk. Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller 10. juli 2007 Oplæg til fremtidig dansk Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller Baggrund Den nuværende danske godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling

Læs mere

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU Kære Josefine Thrane Sletten Det er med fornøjelse, jeg sender vores rammeaftale vedr. certificering /

Læs mere

Indledning Målet med denne aktivitet er at: Afdække løsningsrummet for risikobaseret rengøring i kødindustrien

Indledning Målet med denne aktivitet er at: Afdække løsningsrummet for risikobaseret rengøring i kødindustrien Rapport 31.12.2014 2003024 RENPÅNY Version1 AGLK/JUSS Kunder og myndigheders forventninger til risikobaseret rengøring (Milepæl 1, deliverable 1.1) Anette Granly Koch Baggrund Indledning Målet med denne

Læs mere

Kvalifikationskrav ved Miljøcertificering Nr.: RL 13 og Miljøverifikation Dato: 2009.03.27 Side: 1/5

Kvalifikationskrav ved Miljøcertificering Nr.: RL 13 og Miljøverifikation Dato: 2009.03.27 Side: 1/5 Side: 1/5 1. AFGRÆNSNING OG FORMÅL Denne retningslinje fastlægger DANAK s fortolkning af kravene til faglig kompetence, som miljøcertificeringsorganer og miljøverifikatorer skal råde over ved miljøcertificering

Læs mere

Arbejdsmiljø Nr. : RL 18 Kompetencekrav ved inspektion og certificering Dato : 2009.03.26 Side : 1/6

Arbejdsmiljø Nr. : RL 18 Kompetencekrav ved inspektion og certificering Dato : 2009.03.26 Side : 1/6 Side : 1/6 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE Retningslinjen er gældende for alle organer, som er eller ansøger om at blive akkrediteret til inspektion af arbejdsmiljø og/eller certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer.

Læs mere

Almindelige Bestemmelser for certificering af Produkter, ABP

Almindelige Bestemmelser for certificering af Produkter, ABP DS-Certificering DS/ABP Almindelige Bestemmelser for certificering af Produkter, ABP General Rules for DS Product Certification (ABP) DS Certificering A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Tlf: +45

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

Bekendtgørelse om foderstofkontrol og certificerede kvalitetsstyringssystemer

Bekendtgørelse om foderstofkontrol og certificerede kvalitetsstyringssystemer BEK nr 1527 af 09/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-34-31-00268 Senere

Læs mere

Retningslinjer, lovgivning og standarder, herunder MID inden for vand, varmeenergi og andre væsker end vand.

Retningslinjer, lovgivning og standarder, herunder MID inden for vand, varmeenergi og andre væsker end vand. Retningslinjer, lovgivning og standarder, herunder MID inden for vand, varmeenergi og andre væsker end vand. Kurt Rasmussen, FORCE Technology Specialist, Typeprøvning og Udvikling ktr@force.dk Indhold

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøcertificering

En styrket arbejdsmiljøcertificering Bilag til aftale om En styrket arbejdsmiljøcertificering November 2016 Initiativ 1: Indsamling af viden om certificeringsorganernes tilsyn med virksomhedernes arbejdsmiljø Virksomheder, der har et anerkendt

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

Fra CPD til CPR Tekstslide i punktform Rubrik, helst 1 linje Brug Forøg/Formindsk indryk for at få de forskellige niveauer frem

Fra CPD til CPR Tekstslide i punktform Rubrik, helst 1 linje Brug Forøg/Formindsk indryk for at få de forskellige niveauer frem Fra CPD til CPR Hvad er Byggevareforordningen(CPR)? Vi går fra direktiv til forordning(eu-lovgivning) CPR er ikke en revolution, men en videreudvikling CPR gør tingene klarere og enklere CPR medfører en

Læs mere

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Information om Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Certificering af indbrudshæmmende produkter beregnet til indbygning som skalsikring af bygninger. Dancert-sekretariat:

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12. Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på

Læs mere

START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM. Vejledning

START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM. Vejledning START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM Vejledning Sikker vej til certificering Denne vejledning sigter på at give et grundlæggende indblik i, og forståelse af certificering af ledelsessystemer.

Læs mere

Danak-NYT. Onlinespil Spillemyndigheden satser på akkreditering. Nyt produkt verificering af miljøteknologi. Nr. 24 - april 2012

Danak-NYT. Onlinespil Spillemyndigheden satser på akkreditering. Nyt produkt verificering af miljøteknologi. Nr. 24 - april 2012 Danak-NYT Nr. 24 - april 2012 Onlinespil Spillemyndigheden satser på akkreditering Nyt produkt verificering af miljøteknologi DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker NA tional og international

Læs mere

CERTIFICERING STYRKER ARBEJDSMILJØET. Politiet sætter aftryk på akkreditering. DANAK godkendt under MLA-aftale om CO 2

CERTIFICERING STYRKER ARBEJDSMILJØET. Politiet sætter aftryk på akkreditering. DANAK godkendt under MLA-aftale om CO 2 DANAK-NYT NR. 27 - NOVEMBER 2013 CERTIFICERING STYRKER ARBEJDSMILJØET Regler samles i ny indpakning Politiet sætter aftryk på akkreditering DANAK godkendt under MLA-aftale om CO 2 -verifikation Nye standarder

Læs mere

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Kravspecifikation Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Diamantboring og -skæring samt slibning i tunge bygningsmaterialer som fx beton, granit og asfalt DEB/BK/SVC/2016 Rev. 01

Læs mere

Bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger 1)

Bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger 1) BEK nr 1104 af 20/09/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Transport- og Energiministeriet,/nEnergistyrelsen, j. nr. 030203/3006-0015

Læs mere

Adgangskontrol. Kravspecifikationer til brug for. certificering af virksomheder. Forsikring & Pension September 2010 rettet februar 2011

Adgangskontrol. Kravspecifikationer til brug for. certificering af virksomheder. Forsikring & Pension September 2010 rettet februar 2011 September 2010 rettet februar 2011 Adgangskontrol Kravspecifikationer til brug for certificering af virksomheder Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret juni + november 2012 1. GCP-enhedens baggrund

Læs mere

Danak Nyt. DANAK s bestyrelse. Scene of Crime. DANIAmet stifter ny organisation. Akkrediteret inspektion af ventilations- og klimaanlæg

Danak Nyt. DANAK s bestyrelse. Scene of Crime. DANIAmet stifter ny organisation. Akkrediteret inspektion af ventilations- og klimaanlæg TEST Reg.nr. XXXX Nr. 18 - Marts 2009 EXAM Reg.nr. XXXX CAL Reg.nr. XXXX DANAK s bestyrelse Scene of Crime -Findestedsundersøgelser DANIAmet stifter ny organisation Akkrediteret inspektion af ventilations-

Læs mere

Møbeltype: Bord Lab.nr.: 429756C Længde: 1800 mm Bredde: 800 mm. Enkeltresultater fremgår af bilag 1.

Møbeltype: Bord Lab.nr.: 429756C Længde: 1800 mm Bredde: 800 mm. Enkeltresultater fremgår af bilag 1. Birkemose A/S Att.: Inge Prebble Faaborgvej 14 5854 Gislev Ordrenr. 429756 Side 1 af 1 Bilag 2 Initialer laha/flg/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: Four Eating Møbeltype: Bord Lab.nr.: 429756C Længde:

Læs mere

Analyserapport ITT-test ifølge ETAG 015:2002 Tredimensionelle sømbeslag

Analyserapport ITT-test ifølge ETAG 015:2002 Tredimensionelle sømbeslag Morten Lundvig ApS Rapport nr.: 409160 Pærgårdsvej 3 Side: 1 af 1 7130 Juelsminde Bilag : 4 Initialer : Jij/tup/hbs Analyserapport ITT-test ifølge ETAG 015:2002 Tredimensionelle sømbeslag Materiale: Sømbeslag

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand 1)

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand 1) BEK nr 31 af 21/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2616/1754-0002

Læs mere

Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med

Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f, stk. 2 og 3, 24 g, stk. 1, 2,

Læs mere

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00005 Senere ændringer

Læs mere

Generelle VA-Godkendelsesbetingelser VA G-02

Generelle VA-Godkendelsesbetingelser VA G-02 Generelle VA-Godkendelsesbetingelser VA G-02 Generelle bestemmelser for VA-godkendelse af produkter til anvendelse I forbindelse med vand og afløb i bygninger. Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012

Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Myndighed... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Målgruppe... 4 1.4 Version... 4 1.5 Henvendelser... 4 2 Certificering... 5 2.1 Rammer for certificering...

Læs mere

DAFA s. HACCP-guidelines. I henhold til DS 3027. DAFA Side 1 af 9

DAFA s. HACCP-guidelines. I henhold til DS 3027. DAFA Side 1 af 9 s HA-guidelines I henhold til DS 3027 Side 1 af 9 s HA guidelines for Operatører. Afsnit 1 1.1. Hvad er HA? Side 3 1.2. HA-processen Side 4 1.3. Flowdiagram for HA-systemet Side 5 1.4. Kontrol og rapportering

Læs mere

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn?

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn? Energisyn? Hvad er DI Energi? Et branchefællesskab Medlemmer: virksomheder, der arbejder med energi Hvad laver DI Energi? Interessevaretagelse Fremmer branchens eksport Opdaterer på energidagsordenen Sektioner,

Læs mere

Høringsnotat for AB 1 og AB Generelt Høringssvar DANAKs respons Bekendtgørelse om akkreditering: CPD-netværk:

Høringsnotat for AB 1 og AB Generelt Høringssvar DANAKs respons Bekendtgørelse om akkreditering: CPD-netværk: Høringsnotat for AB 1 og AB 2 2013-08-21 Generelt Høringssvar DANAKs respons Bekendtgørelse om akkreditering: CPD-netværk: DANAK har valgt ikke at have Det er netværkets opfattelse at henvisninger i AB-erne,

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01 Certificering af virksomheder der udfører termografiinspektioner 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187.

Læs mere

Høring over bekendtgørelse om uddannelse af personer, der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter

Høring over bekendtgørelse om uddannelse af personer, der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Stationsparken 31 2600 Glostrup 11. juli 2012 9.14.19 Att.: hoering@fvst.dk Høring over bekendtgørelse om uddannelse af personer, der beskæftiger

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

der fortsat giver gode rammer for dialog og samarbejde.

der fortsat giver gode rammer for dialog og samarbejde. DANAK flytter DANAK har nu eksisteret som selvstændig organisation i 1 år, eller hvis det skal være formelt i snart 2 år, da udskillelsen reelt skete med virkning fra den 1. januar 2002. Vi har i denne

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1. Kvalitetsledelsessystemet

Udkast til. Kapitel 1. Kvalitetsledelsessystemet Udkast til Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet I medfør af 20,

Læs mere

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn?

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn? Agenda Anne Lund Energisyn? Anne Lund Hvad er DI Energi? Et branchefællesskab Medlemmer: virksomheder, der arbejder med energi Hvad laver DI Energi? Interessevaretagelse Fremmer branchens eksport Opdaterer

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere