MØLLER N T. Prisbilligt passivhus. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Passivhusworkshop 7 november

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MØLLER N T. Prisbilligt passivhus. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Passivhusworkshop 7 november 2014. www.mntarkitekter.dk."

Transkript

1 ordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Passivhusworkshop 7 november 2014 Vi bruger den karminrøde dør som symbol på vores lavenergibyggerier - farven går igen i vores logo IELSES EGESUE Møller ielsens egnestue

2 Passivhus principper - Hvad er vigtigt i et passivhus? FAKABOKS - Hvad er et passivhus: Krav til passivhus: Varmebehov til rumopvarmning højst 15 kwh/m² brugsareal pr. år. *) Samlet primærenergibehov, inkl. hele energiforbruget til husholdning og underholdning, højst 120 kwh/m² brugsareal pr. år Skrappe krav til tæthed: Infiltration ved tryktest 0,6 h-1 (svarer ca. til 0.35 l/s pr. m²) Udover ovenstående ufravigelige krav, er der en række stærke anbefalinger til U-værdier for vinduer, vægge lofter og gulve samt et lavt linjetab. *) brugsarealet måles som indvendigt areal modsat etagearealet i de danske krav. Sammenligner man med en dansk BE 10 beregning, vil kravet til varmebehovet svare til ca kwh/m² etageareal pr. år. Passivhus princippet Et passivhus er et hus som bruger meget lidt energi. Passivhus standarden stammer fra yskland og går groft sagt ud på at huset skal kunne opvarmes stort set med passive energikilder: Udnyttelse af varme fra solen, apparater i boligen og kropsvarmen fra beboerne i huset. Opvarmningsbehovet er så lavt at det ofte kan klares med opvarmning af den friske luft som indblæses af ventilationsanlægget (varmeflade drevet af boligventilationsvarmepumpe, jordvarme, fjernvarme mv.). Som en tilpasning til danske forhold vil der dog ofte være supplerende varme i form af gulvvarme eller lignede. Minimalistisk lavenergi Lavenerginiveauet i et passivhus skal opnås på et helt grundlæggende niveau og de minimalistiske principper i passivhusbyggeri er gode og lærerige som inspiration til alt lavenergibyggeri: vinduer der udnytter solvarmen, med skyggegivere som forhindrer overtemperaturer høj tæthed kompakt udformning god isolering Alt sammen lavteknologiske løsninger der virker se flere gode råd til lavenergibyggeri på vores hjemmeside. Energiforbrug, beregninger og certificering Energiforbruget i passivhuse skal beregnes i PHPP som er en lidt anden måde end i de danske energiklasser eksempelvis vil aktive tiltag som solceller ikke medtages i beregningen og energiforbruget beregnes i forhold til det indvendige areal. Det vil derfor være mere udfordrende at opnå det lave energiforbrug krævet i et passivhus end i de danske energiklasser. Med solceller og lignende kan passivhuset blive et aktivhus der producerer mere energi end det forbruger. Et passivhus skal certificeres efter den tyske standard. Udvalgte passivhusreferencer fra Møller ielsens egnestue: Verdens første fuldmurede passivhus Isover comforthuse Verdens andet fuldmurede passivhus markant minimalistisk monolit Økonomisk optimeret udstillingshus for ordisk Folkecenter for Vedvarende Energi ordisk Folkecenter for Vedvarende Energi HVORDA DESIGES E PASSIVHUS For at leve op til passivhuskonceptets skrappe energikrav, er der forskellige designprincipper der giver et godt resultat: Placering - grund - omgivelser En vigtig del af opvarmningen af et passivhus er den passive solvarme. Derfor er det vigtigt at placere og vende huset rigtigt, så energien fra solen kan udnyttes bedst muligt. Vær opmærksom på om der er skyggegivere i omgivelserne. Overvej om der skal installeres solvarme/solceller. Kompakt bygningskrop Med en kompakt bygningskrop følger et mindre overfladeareal og dermed et mindre varmetab. eoredisk er et rundt eller kugleformet hus det optimale i praksise er et kvadratisk/kubisk hus mere realistisk. Et hus i flere etager er med til at holde huset kompakt og giver større brugsareal i forhold til overfladearealet. Isolering - tæthed En ubrudt isolering og tæthed omkring hele boligen er af absolut vigtighed. Alle gennembrydninger af isoleringslaget kan give anledning til kuldebroer og utætheder og bør så vidt muligt undgåes. Fra start planlægges konstruktion og installationer, så tætheds- og isoleringslaget forbliver intakt. Husk at beskytte tætheden, også efter at huset er taget i brug! Indeklima Med en velisoleret og tæt bolig, skal et godt indeklima sikres: En tung konstruktion vil akkumulere varme og udjævne temperaturudsving. Solafskærmning kan justere energitilførslen fra solen. Ventilationsanlæget sikrer luftskiftet - naturlig ventilation kan supplere ved spidsbelastninger, en jordslange vil udjævne udsving. Dagslys i boligen er vigtig for oplevelsen af et godt indeklima - og sparer på elforbruget til belysning. Installationer eknik Ventilationsanlæg med ekstra god varmegenindvindingsevne Fjernvarme eller jordvarme er muligt IELSES EGESUE Møller ielsens egnestue

3 Der er grundlæggende tre forhold, man kan optimere: Mest muligt varmetilskud i vinterperioden, begrænset varmetilførsel om sommeren og en god tilførsel af dagslys. Passivhus principper - Kriterier og elementer i passivhus Bygningen placeres bedst muligt på grunden og orienteres, så der er store vinduespartier mod syd. Af hensyn til gode dagslysforhold bør man dog ikke have alle vinduer mod syd. For fritliggende enfamiliehuse anbefales, at det samlede vinduesareal udgør mindst 30 procent af bruttoetagearealet, og at 40 procent af det samlede vinduesareal er orienteret mod syd. Skygge fra andre bygninger og fra store træer bør undgås, ligesom man bør undgå at placere huset, så det er i skygge fra skrånende terræn. Bygningen udformes, så solindfaldet rammer vinduerne i vinterperioden, hvor solen står lavt på himlen, mens der om sommeren ikke bør være direkte sol på de større glaspartier. Mod syd kan partier mod øst og vest, hvor solen også står lavt om sommeren, kan det være nødvendigt med variabel afskygning, for eksempel udvendige persienner. En kompakt bygningskrop er med til at formindske varmebehovet. Fænomenet kendes fra termokander og andre beholdere. Jo mindre skallens areal er i forhold til indholdet, desto bedre holder den på varmen. Kugleformen er den ideelle. For bygninger gælder, at en kvadratisk grundform er bedre end en lang og smal, og at to etager er bedre end en. Det handler også om at undgå unødvendige knaster, for eksempel karnapper og kviste samt spring i klimaskærmens forløb, for eksempel niveauspring i dækket, opvarmet areal over en kold garage eller under en indfældet tagterrasse. Udover at øge klimaskærmens areal bidrager knasterne også med ekstra konstruktionssamlinger, der betyder øget risiko for kuldebroer og reduceret lufttæthed. ordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Principper og elementer i et passivhus Illustrationer af kritereier for passivhuse samt komponenter og koncept for luftskifte Passive House criteria otes he heating energy demand and the useful cooling demand are limited to 15 kwh/(m²a) and the primary orienteret Klimaskærmens energy mod syd. demand størrelse for heating, varierer ventilation, med forskellige hot water and konstruktionstyper domestic electricity is limited to 120 kwh/(m²a) (evaluation criteria). he energy specific values are calculated according to the PHPP and apply to the living area inside the thermal envelope. he building heating load calculated according to the I tabellen PHPP is ses, about hvor 10 stor W/m² en (functional andel af klimaskærmen criterion). his de power, forskellige as a rule, konstruktioner can still be distributed udgør afhængigt well with af husets facon the necessary hygienic air change rate in the house. As an alternative to the heating energy demand, the heating load criterion can be drawn on as an evaluation criterion. (Care must be taken with 150 m 2 etageareal 1 plans loft til kip 1 plans vandret loft 1½ plans 2 plan prospectus details or when signing a contract: in some cases, the heating energy demand can then be over 15 kwh/(m²a). his airtightness of the envelope must be tested using a pressurisation test. he resulting air changes (n 50 -value) may not exceed 0.6 /h (evaluation criterion). For fritliggende enfamiliehuse anbefales, at det samlede vinduesareal udgør mindst 30 procent af bruttoetagearealet, og at 40 procent af det samlede vinduesareal er he excess temperature frequency describes the proportion of hours in the year on which the average room temperature exceeds 25 C. It should not be more than 10 %. he PHPP contains an approximate method which provides an inital assessment for the average excess temperature frequency in the building. he ag/loft certification criteria for 219 Passive m 2 ~ 43 Houses % are currently 150 m 2 always ~ 38 % published 125 on the m 2 internet ~ 39 % website of 75 m 2 ~ 26 % the Passive House Institute Facade 140 m vinduer/døre 2 ~ 28 % 90 m 2 ~ 24 % 110 m 2 ~ 34 % 137 m 2 ~ 48 % errændæk 150 m 2 ~ 29 % 150 m 2 ~ 38 % 88 m 2 ~ 27 % 75 m 2 ~ 26 % Advantages: - High comfort (no draft, good sound-insulation) - Small air infiltration heat losses - High ventilation efficiency due to the use of directed air-circulation - Fault-tolerant to a large extent - Simplistic supply air heating is possible Disadvantages: - Relatively high cost for unit and installations - Possibly slightly higher running costs (however, economical with more efficient units) otes Klimaskærm i alt 509 m m m m 2 IELSES EGESUE Certified European Passive House Designer indd 31 26/02/ Side 31 Passive House components A Passive House is characterised mainly by the following features : otes Certified European Passive House Designer 1. It has a high value heat protection all around. he opaque components like roof, external wall and 29 floor slab have U-values Møller of up to ielsens 0.15 W/(m²K). egnestue his corresponds to an insulation thickness of between 250 and 300 mm when standard insulation materials are used. Often even greater thicknesses are used, for example, with smaller buildings or strongly shaded buildings. he windows have U-values of up 9785 to 0.8 W/(m²K) For this, insulated window frames and triple-glazing are essential. he insulation and windows are installed without thermal-bridges alongside the thermal building envelope.

4 Passivhus principper - Fordele og ulemper ved passivhuse ordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Passivhus + - Fordele Udfordringer Lavt energiforbrug Høj komfort Energioptimering i høj grad opnået med lavteknologiske løsninger Miljørigtigt valg ykke konstruktioner Overophedning Bindinger i udformning af bygningskrop og vinduesplaceringer Større etableringsomkostninger IELSES EGESUE Udfordringerne kan løses/konverteres til fordele med gennemtænkt design. Uigennemtænkte løsninger eller ønsker som afviger fra designskabelonen for passivhuse, har større konsekvenser i det optimerede design der er nødvendig for at nå passivhuskriterierne og kan derfor have større økonomiske konsekvenser. ykke ydermure kan være en udfordring... Apart from several subjective perceptions, thermal comfort with a series of measurable parameters also belongs to the essential criteria for comfort in the living zone of a person (=ceiling height from feet to head with some distance from surrounding components). Ideal thermal comfort is established if the emission of heat from the body corresponds with its heat production. he criteria for comfort are given in DI E ISO 7730, the basics of which were significantly researched by P.O. Fanger. In Fanger's comfort equation a relationship is established between activity, clothing and the thermal ambience parameters: the temperature of the air, the temperature of the surrounding surfaces (known as radiant temperature), air speeds and turbulence, air humidity. In the so-called comfort span a series of combinations of the four ambience parameters are to be found. Furthermore, the following points are important: he sultriness limit as regards the air humidity is not exceeded. he air speeds remain narrowly limited (for speeds under 0.08 m/s the number of dissatisfied regarding draughts is less than 6%). otes - eller en kvalitet Møller ielsens egnestue

5 pdf - 07:37:52 - March 1, Page 1 of 10 Passivhus principper - Referencebyggerier pdf - 07:37:55 - March 1, Page 4 of 10 ordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Stenagervænget 12 Arkitektens ord Husets arkitektoniske principper bygger på et koncept, der kan passe ind i hvilket som helst villakvarter, og det er bevidst, at vi har valgt en hustype, som 70 procent af parcelhusfolket bor i. Af samme grund er huset et længehus, hvor det ud fra et energi mæssigt synspunkt burde have været mere kvadratisk. Vi har ønsket at gå efter det minimalistiske. Husets ganglinier er reduceret ved at danne en kerne i huset, hvor værelserne er placeret rundt om køkken/alrum, i en åben forbindelse. Hoveddata PHPP verifikationsdata Rumvarmebehov 15 kwh/m 2 år Primært energibehov i alt 91 kwh/m 2 år - uden husholdnings-el 36 kwh/m 2 år Varmelast 12 W/m 2 Overtemperatur 6 % BE06 beregning Rumvarmebehov 8,9 kwh/m 2 år Energibehov 25,9 kwh/m 2 år BlowerDoor testresultat 0,59 h -1 HUS 12 Det store vinduesparti i stuen giver en fantastisk følelse af at være ét med naturen, mens vinduer i badeværelser er nedprioriteret. Dagslyskomforten er sikret ved at have over 22 procent vinduesareal og ved at samle glasarealet i store vinduespartier. Vi undgår, at vinduerne virker som dybe huller ved at placere lysningen i flugt med væggen, så lyset reflekteres ind i rummet. I opbygningen af huset har det været vigtigt at vælge traditionelle danske materialer og materialer, som i forvejen findes i et parcelhuskvarter. Ligesom vi har forsøgt at lave huset tæt på vedligeholdelsesfrit. Det er vandskuret i hvidt og sort. BlowerDoor testresultat 0,33 l/s/m 2 Bygningskroppen etto etageareal 145 m 2 Brutto etageareal 177 m 2 Andel vinduesareal/bruttoetageareal 22 % Areal klimaskærm 568 m 2 Konstruktionerne Varmekapacitet (PHPP) 204 Wh/m 2 K U-værdier Ydervæg 0,086 W/m 2 K ag 0,059 W/m 2 K Huset er designet til at kunne ligge hvor som helst og som regel have en nabo både mod syd og nord. Konsortiet har arbejdet sammen mange gange før, og konceptet er blevet brugt før i tidligere projekter. il dette projekt er tagets udhæng afkortet for at få mere sollys ind i huset. Dæk 0,066 W/m 2 K Ψ-værdier Fundament 0,000 W/m K Fundament ved døre/vinduer 0,057 W/m K Samling ydervæg/tag -0,063 W/m K Samling ydervæg/ydervæg -0,064 W/m K Vinduerne Fabrikat: Optiwin, Silverstar Rammetype: ræ/alu, isoleret Ruder: 3 lag glas, argonfyldt U g 0,60 W/m 2 K U f 0,95 W/m 2 K Side 42 U w (vægtet gennemsnit) 0,77 W/m 2 K Solvarmetransmittans (g-værdi) 0, indd 42 26/02/ Vindueslysning dybde 150 mm Installationen Fabrikat: Drexel & Weiss, type Aerosmart, XLS Kompakt aggregat Ja Behovsstyret ventilation Ja Effektivitet luft til luft VGV 75,3 % Gennemsnitlig luftskifterate 0,34 h -1 Gennemsnitligt vent. flow 123 m 3 /h Jordrørsystem (luft) - Ø mm/ m Jordslange (væske) 180 m Solfanger - m 2 KOMFOR HUSEE erfaringer, viden og inspiration he logotype Le logotype Det store vinduesparti mod sydøst bringer naturen og sollyset ind i stuen, og det bredde udhæng skærmer for direkte solindfald om sommeren. På det oprindelige typehus er udhænget endnu bredere. Men i passivhusversionen er solindfaldet optimeret. Solceller - m 2 Distribution ventilationsluft: Både indblæsning og udsugning i nedforskallet lag under loftet Placering af luftindtag: I siden af skorstenen Distribution af vandbåret varme: Gulvvarme i badeværelser, entre, bryggers og køkken/alrum, ialt 80 m 2 Emhætte: Recirkulation med kulfilter A Brand of Saint-Gobain Side 45 IELSES EGESUE Pantone black 100% Pantone 116 C yellow 100% magenta 10% indd 45 26/02/ Møller ielsens egnestue

6 pdf - 07:37:55 - March 1, Page 3 of 10 Passivhus principper - Referencebyggerier pdf - 07:37:56 - March 1, Page 5 of 10 ordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Stenagervænget 12 Konstruktioner ag pdf - 07:37:54 - March 1, Page 2 of 10 aget er en traditionel gitterspærskonstruktion med 505 mm ISOVER på loftet og 95 mm i det nedforskallede lag. aget er afsluttet med tagpap. Den traditionelle skorsten er husets luftindtag. Fuldmuret hus Vinduer Syd Vinduer Vest Areal Øst Varmetab ved transmission kwh/år ord Projektudvikler hyholm Murer A/S Floulevej 6 ilskud 7790 ved hyholm solindfald kwh/år Vinduer mod m 2 11,6 411 elefon nord 4,6 % Ingeniør Ellehauge & Kildemoes Vestergade 48H, 2.tv 8000 Århus C elefon HUS 12 Vinduer mod øst 6,1 m 2 15,4 % Vinduer mod syd 19,5 m 2 49,4 % 1159 Arkitekt 1891 Vinduer mod vest 9,3 m 2 23,5 % 537 Møller ielsens 619 egnestue Ovenlysvinduer 0,0 m 2 0,0 % 0 Hjermvej 29 0 I alt 39,5 m Struer elefon Kilde: PHPP beregning Side 44 Entreprenør hyholm Murer A/S Floulevej hyholm elefon Formuren er opmuret forskudt for bagmuren, så det udvendige murhul er mindre end det indvendige. Vinduet er monteret indefra. Ved at føre formuren er ført hen foran vinduet, mindskes kuldebroen omkring vinduet, og vinduesrammen synes mindre indd 44 26/02/ Fundament og ydervæg Verdens første fuldmurede passivhus Fundamentet er udført traditionelt - men som et dobbelt fundament med 300 mm polystyren. Af hensyn til stabiliteten er fundamentet udført med murbindere. Der er projekteret 10 mm afstand mellem formuren og isoleringen af hensyn til montagen. errændækket er isoleret med 500 mm polystyren. Side 43 Side 46 IELSES EGESUE indd 43 26/02/ indd 46 26/02/ Møller ielsens egnestue

7 pdf - 07:37:58 - March 1, Page 7 of 10 Passivhus principper - Referencebyggerier pdf - 07:37:57 - March 1, Page 6 of 10 ordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Konstruktioner Kuldebrosfrit dørtrin HUS 12 iveaufri adgang med minimal kuldebro. Søjler pdf - 07:37:59 - March 1, Page 8 of 10 Omhyggelig tilpasning af isoleringen omkring stålsøjlerne er nødvendig for at sikre mod linietab langs profilet. Linjetab omkring vinduer agkonstruktionen er opbygget traditionelt. Den vindtætte afdækning er ført op over isoleringen og tætnet udefra. Lufttætheden er opnået ved at montere dampspærren direkte på gitterspærene og klemme den ind mod den tætte bagvæg med en 45 x 95 mm regel, som udgør nedforskallingen. Overlæggene er både fuget og tapet. Der er brugt helt almindelige produkter, men med stor omhyggelighed. Undervejs er der afprøvet tre forskellige slags tape for at finde en, der hæfter godt nok. En klar tape giver mulighed for at kon trollere, om der er kanaler og luftblærer i samlingen. Det er muligt at mure hen foran de tyske vinduer, da de åbner indad. Dette er med til at minimere kuldebroen. Gummifugen sikrer, at der ikke løber vand ind bag vinduet og ind i hulmuren. Loftslem i gavlen HUS 12 Loftslemmen er placeret i gavlen for ikke at gennembryde det lufttætte lag. En loftslem øger infiltrationen unødigt, da lukkemekanismen er vanskelig at gøre helt tæt. Side 48 0,8 0,6 0,4 0, indd 48 26/02/ hz 4000 hz 125 hz 250 hz 500 hz 1000 hz 8000 hz Frekvens Efterklangstid 1,8 1,6 1,4 1,2 1 Dagslys stue øst 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Afstand fra væg [m] Vinduet er monteret, så det er placeret ud for isoleringslaget. Vinduet står på vinkelbeslag monteret indvendigt på formuren og fastgjort foroven med beslag på falsen. år vinduet trækkes ind i isoleringslaget bliver afstanden for stor til, at der kan udføres et traditionelt rulleskifte som sålbænk. For at undgå unødige kuldebroer er den traditionelle pudsede fals udeladt, og den indvendige afslutning består af et lysningspanel. Lufttætheden er sikret med en damspærrekrave, der er klæbet på vinduet inden montagen og klemt bag lysningspanelet. Efterfølgende er hulrummet omkring lysningspanelet isoleret. Sålbænken er lavet i zink med opbukkede sider. ormalt bør sålbænken rilles ind i lysningen, men her skærmer det brede udhæng for slagregn. Graf 1, efterklangstid stue. Graf 2, dagslys stue øst. Kilde: Fra projektet Demonstration af energiforbrug og indeklima i 10 danske passivhuse af ine Steen Larsen, Aalborg Universitet. Projektet er støttet økonomisk af Realdania. I denne proces har det været et helt tæt parløb mellem arkitekt, ingeniør og entreprenør, hvor hver eneste parameter er blevet sendt frem og tilbage hele tiden for ikke at køre ud i en blindgyde. Det har gjort byggeprocessen meget anderledes. Man skal tage samarbejdet alvorligt, og ude på pladsen skal alle være gearet og informeret om, at det her er ikke, som det plejer. Der burde stå et skilt: Anderledes byggeri - her bygges der efter tegningen. Ydervæggene er isoleret med 380 mm ISOVER. Binderne er 500 mm, Ø 4 mm - 8 stk/m 2. Ved det store vinduesparti er en ståldrager nødvendig for at bære lasten fra taget. Stålbjælker og dragere er placeret i isoleringslaget for at minimere kuldebroen. I selve vindueslysningen er stolpen placeret på den varme side af vinduet. Stolperne er isoleret omhyggeligt. Side 49 Side 47 IELSES EGESUE indd 49 26/02/ indd 47 26/02/ Møller ielsens egnestue

8 Passivhus principper - Referencebyggerier pdf - 07:38:01 - March 1, Page 9 of pdf - 07:38:02 - March 1, Page 10 of 10 ordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Installationer Ingeniørens ord Som udgangspunkt valgte vi at leve med de udfordringer lokalplanen gav ved at orienteringen af huset ikke blev hel optimal. Energimæssigt blev vinduerne i de nordvendte badeværelser skåret væk. Det havde dog været enkelt at sætte vinduer i foroven ind mod stue og gang, så der kom et naturligt lys ind i badeværelserne. HUS 12 Husets installation er tænkt som et enkelt anlæg, hvor der er tre knapper at trykke på: Hjemme, ude og gæster. Og så skal der komme en og skifte filter en gang om året. Med andre ord: Man skal ikke være civilingeniør for at bo i huset. Installationen er, som den blev projekteret. Der blev ikke fundet anledning til ændringer undervejs i byggeprocessen. Solvarme var inde i billedet men blev valgt fra på grund af pladsmæssige forhold og rentabilitet. Hvis huset skulle opføres i dag, ville konsortiet formentlig vælge gulvvarme i alle rum - men med samme mængder slanger - for at opnå en mere jævn varmefordeling. Endvidere ville man vælge et andet vinduesfabrikat - set i lyset af de indbygningsmæssige og mekaniske problemer, som de nuværende vinduer gav anledning til. Det valgte kompaktanlæg er fra østrigske Drexel und Weiss og leverer ventilation, varme og varmt brugsvand. En væskefyldt jordkreds på 180 meter er tilsluttet varmepumpen, der er integreret i anlægget. Om vinteren sørger den for, at der ikke opstår frostproblemer i modstrømsveksleren. Om sommeren benyttes jordkredsen til køling af huset. Jordkredsen leverer også det varme brugsvand. Ventilationen af huset er varmemæssig neutral. Opvarmning sker i stedet ved hjælp af et traditionelt gulvvarmeanlæg, som dækker hovedparten af huset, herunder bryggers, entré, køkken-alrum og badeværelser. Gulvvarmen bidrager væsentligt til komfortoplevelsen i huset. Det varme vand til gulvvarmen kommer fra en varmeveksler i anlægget. For at minimere el-forbruget i husholdningen er der valgt energisparepærer overalt samt hårde hvidevarer i bedst mulige energiklasse. raditionelt hus med skorsten som luftindtag. Indblæsningen er placeret i loftet. Indblæsningsluften distribueres i spirorør i loftrummet, så langt nede i isoleringen som muligt. Der er valgt større rørdimensioner, Ø 160 mm, for at minimere støjen samtidig med, at der er brugt lyddæmpere. Installationen er et kompaktaggregat fra Drexel & Weiss. Side 50 Verdens første murede passivhus blev til virkelighed ved opførelsen af KOMFOR HUSEE i Skibet. Det var en vanskelig proces, men med 0,33 l/s/m 2 ved blowerdoor testen stod det klart, at selv et traditionelt fuldmuret hus kan bygges lufttæt nok til passivhuskriteriet. På billedet ses indehaveren af hyholm Murer a/s Poul Erik Gravgaard sammen med arkitekt Per Clausen og ingeniør roels Kildemoes foran det nycertificerede hus. Side indd 50 26/02/ IELSES EGESUE indd 51 26/02/ Møller ielsens egnestue

9 IELSES Passivhus principper - Referencebyggerier EGESUE Referencebyggerier: ordisk Folkecenter for Vedvarende Energi FULDMURE PASSIVHUS Det andet fuldmurede passivhus i verden Villaen udfordrer på mange måder det klassiske passivhus med tagterrasse og carport skåret ud af den kompakte form og konsekvent brug af teglstenen som byggeteknisk og æstetisk materiale. En udfordrende opgave som har skabt et unikt hus. Huset er det andet passivhus i verden, hvor både for og bagmur er opbygget i teglsten. Hædrende omtale I 2009 skriver Struer Byfond følgende om boligen: Huset udmærker sig ved på enkel og forbilledlig måde, at tilpasse en klassisk dansk byggetradition til moderne international teknik. æsten monolitisk hviler bygningen blandt fortids høje og tilfører et moderne boligområde en sjælden oplevet værdighed og ro. Kompetent rådgivning fra arkitekt og ingeniør har med stor håndværksmæssig indsigt og ambition, realiseret en markant, bæredygtig og tidssvarende bolig Udformning Den markante form udnytter teglstenens tekstur som en slags dansk grundfjeld, der bryder op gennem den græsklædte bakke mellem fjord og gravhøje. eglstenen bærer dæk og tag. Ideen om at opføre et fuldmuret passivhus, er således både en del af husets teknik, udtryk og identitet. Huset indeholder underetage med carport, hall, bryggers, køkken-alrum, viktualierum og toilet og 1. sal med 3 værelser omkring stue og altan. FACS: ype: Fuldmuret passivhus Bygherre: Mette og Per Jakobsen Sted: Kjelding Høj 2, 7 Struer størrelse: 275 m² Energi: 15 kw/m² Opført: 2009 M - Medlem af DASKE ARK IELSES EGESUE Møller ielsens egnestue

10 IELSES Passivhus principper - Referencebyggerier EGESUE ordisk Referencebyggerier: Folkecenter for Vedvarende Energi +EERGIBOLIG E PERLE I LADSKABE En minimalistisk plusenergi villa beliggende smukt på landet, med udsigt til marker, skov og himmel. Med hvidpudsede betonfacader står den som en lysende skulptur i det grønne landskab. Overskud af energi Dagslyset udnyttes optimalt fra solopgang til solnedgang. Om sommeren skygger udhæng og strategisk placerede beplantningsbælter for solen, mens den lavere vintersol får fri adgang gennem de store glaspartier. Vinduer, terrasse- og skydedøre er med lave u-værdier og høje G værdier. Huset er tæt - meget tæt. Energianlægget fra Drexel & Weiss sikrer at indeklimaet er i top. Materialer og heste Lavenergiboligen er opført med betonfacader, der er hvidpudset og letbetonbagvægge, der er spartlet med gipspuds. Lofter med akustisk dæmpning. Et centralt placeret ovenlys skaber balance i lysniveauet og giver en god mulighed for naturlig ventilation i sommermånederne. Gulve i klinker, træ og linoleum. Haven er nu tilgroet med græs - og bygherres islænderheste står på en tilstødende mark. Med beplantninger og haveanlæg skabes der læ til solkrogene omkring plusenergivillaen. Arkitektens eget hus - et eksperiment Den minimalistiske plusenergi villa er bygget af og til Arkitekt Per B. Clausen og fungerer som et 1:1 eksperimentarium, hvor erfaringer og ideer fra en række lavenergibyggerier samles i et moderne enfamiliehus. FACS: ype: Plusenergi villa Bygherre: Arkitekt MAA Per B. Clausen Sted: Børringvej 18, Fabjerg Størrelse: 186 m² Energi: Boligen: 29 kwt/m² - med solceller er der overskud på energibalancen Opført: 2010 M - Medlem af DASKE ARK IELSES EGESUE Møller ielsens egnestue

11 IELSES Passivhus principper - Referencebyggerier EGESUE Referencebyggerier: ordisk Folkecenter for Vedvarende Energi KOMPAK PLUSEERGIVILLA KOMPAK PLUSEERGIVILLA I O EAGER Ellen og Ove flyttet ind i lavenergivillaen ved Vejen Å og har fået forsynet villaen med solceller, så det nu er en plusenergivilla, som producerer mere energi end den bruger. aturskifer og Petersen tegl Plusenergivillaen er i 2 etager og har udsigt mod vest til Vejen Å. Plusenergivillaen Ådalen 32 udføres udvendigt i fuget murværk med teglsten fra Pedersen egl og sort naturskifter beklædning på 1. sal og garagen med integreret udhus og viktualierum. Glas, beton, skifer, tegl - som en stenskulptur der hæver sig op af det grønne landskab. Passiv solvarme, kompakt form og isolering En stor del af boligens varmebehov dækkes ved udnyttelse af solens varme - de overdækkede terrasser og solafskærmningerne reducerer indstrålingen om sommeren. Den kompakte form i to etager med effektiv isolering i vægge, gulv og loft er optimal for at reducere varmetabet og minimere behovet for tilført energi. Jordvarme, ventilation og belysning Opvarmningsbehov som ikke dækkes af solen, sker med ventilationsanlæg og arealbegrænset gulvvarmeanlæg fra et Drexel & Weiss kompaktanlæg via 200 meter jordvarmeslange. Belysningsanlæget er med energibesparende 5 kompaktlysrørsarmaturer og LED spots. Solcelleanlægget er monteret på stativer på taget - skjult nedefra af murkronen. FACS: ype: Plusenergivilla Bygherre: Ellen Bøttiger og Ove yland Sørensen Sted: Ådalen 32, Vejen Størrelse: 226 m2 Energiforbrug: 28 kw/m2 - med solceller er der overskud på energibalancen Opført: 2011 M - Medlem af DASKE ARK IELSES EGESUE Møller ielsens egnestue

12 Passivhus principper - Skitser og ideer ordisk Folkecenter for Vedvarende Energi OPGAVE: At efterprøve om det er muligt at bygge et prisbilligt passivhus med en m² pris på max kr. inklusiv moms for matreiale- og håndværkerudgifter. ormalt vil denne pris for et passivhus ligger på kr. Skygger 21/ kl Middagssolen når ikke ind til vinduet. Ideen: For at løse udfordringen med at lave et prisbilligt passivhusbyggeri, har vi søgt inspiration i bla. landbrugets halbyggeri. Her er konstruktionen optimeret, således at der benyttes mindst muligt materiale hvilket giver: en billigere og lettere håndterbar konstruktion bedre u-værdier mindre resurceforbruget Ved at lave en ydre konstruktion som er uafhængig af installationer kan den ydre skal hurtigt opføres og lukkes. Enkeltheden i konstruktionen mindsker samtidig fejlmuligheder med kuldebroer og utætheder og giver en effektiv byggeperiode. Huset kan laves som elementer som samles i kiplinjen, hvor hvert element består af tag og væg (så samlingen mellem disse er løst på værkstedet). Modullængden optimeres til byggematerialerene så der i videst muligt omfang benyttes hele plader. Alternativt opbygges huset som 'halrammespær' der hurtigt kan rejses til et færdigt hus. Udformningen er fleksibel, således at den ud og indvendigt kan beklædes med de materialer der viser den bedste sammenhæng mellem bæredygtighed/ levetid/ genanvendelse, pris og arkitektonisk udtryk. Inspirationen kunne igen gå til landbrugsbygningerne så et godt bud på et materialevalg var tynde metalplader ude og træ/træplade indvendigt. Umiddelbart er det økonomisk og arkitektonisk et fornuftigt valg, mens bæredygtigheden af materialerne skal undersøges nærmere. egn. nr.: A 0.13 For at løse opgaven fandt vi inspration i rationelle byggeprincipper - og undersøgte hvilke muligheder disse gav for at nå passivhuskriterierne. Vinduer er primært mod syd, hvor udhænget skal optimeres så det forhindrer overophedning. Længere tilbage i bygningen danner indgangspartiet (vest) sammen med ovenlysvinduer og glasparitet i værelset (øst) et lysbånd der sikrer dagslys i midten af huset hvor lyset fra syd har sværest ved at nå. Mod nord er der kun et mindre badvindue samt evt. en bryggersdør. På nedenstående skitse ses opdelingen i elementer. Skygger 21/ kl Middagssolen når langt ind i rummet. egn. nr.: A 0.00 ype A: Modulopbygget bolig Kompakt form Indbygget solafskærmning Effektiv indretning Karakterfyldt udtryk (kan opføres med mere klassisk udtryk) Skitse til moduludfroming Bygherre: Sag: Emne: Inspirationsfoto - Halspærskonstruktion, her brugt som midlertidig overdækning. ordisk Folkecenter for vedvarende energi yt passivhus ype A - Ide til konstruktionsprincip egn. nr.: A 0.13 Int.: RD Kontr.: Checker Dato: Rev. dato: Møller ielsens egnestue - Medlem af Danske Arkitektvirksomheder Mål: Fælledvej 17-7 Struer - elefon Fax egn. nr.: A 0.11 Vent. Ekstra lofthøjde vil føre dagslyset længere ind i boligen. Vent. Ventilation mv. føres indenfor dampspærren som kanaler over skabe, under loft. Konstruktionside: Ved at benytte en variation over "halrammespær" fås en let konstruktion med lav træprocent. Princippet benyttes ved opbygning af haller - hvor der er krav om en prisbillig og konstruktiv optimal løsning. I den konstruktiv mest optimale opbygning er der en vinkel mellem udv. og indv. overflade som tag svarer det til en saksespærsløsning - mens det ved vægen vil være utraditionelt med en skrå facade. Dette vil kræve at isoleringen løses som eks. indblæst papiruld. Hvis facade og tag udføres i samme materiale, vil løsningen give et spændende arkitektonisk udtryk samt beskytte facaden mod regn. Kan evt. laves som elementer bestående af væg og tag der samles i kiplinjen. Husets indretning giver enkle (mange ens) elementer uden installationer. Alternativ: Lodrette vægge med mulighed for forskellige mere traditionelle tagtyper Smalt vindue mod nord Evt. overdækning med mulighed for skur, værksted, carport eller lign.? Ide - prisbilligt passivhus ype A Enkelt konstruktionsprincip med ens halrammespær Overdækket terrasse som solafskærmning mod syd Kompakt form Indvendige føringsveje indbygget i design Bygherre: Sag: Emne: Int.: RD ordisk Folkecenter for vedvarende energi yt passivhus Forside Kontr.: Checker Dato: Møller ielsens egnestue - Medlem af Danske Arkitektvirksomheder Fælledvej 17-7 Struer - elefon Fax egn. nr.: A 0.00 Rev. dato: Mål: Kan opføres som elementer for rationel byggeproces - brydes ved entreen af et bånd med skift i materialer ype A: Effektiv og rationel byggeri med mulighed for elementbyggeri Indretning uden spildplads Soveværelse + 2 værelser 2 indgange Kompakt design Installationer samlet og med indbygget føringsvej for ventilation Vinduer primært mod syd Evt. Bad 5 m² VM Entre 5 m² Skabsvæg med indb. seng, sengelamper m.v. Herover føringsvej for ventilation ect. Soveværelse 14 m² Vindue som bænk Ventilation 1500 Overdækket areal som skyggegiver mod syd. Åbning mod øst og vest lukker forårslyset ind til værelser. Bryggers eknik/depot Viktualie eknik 4 m² 5 m² 4 m² Ovenlys giver dagslys midt i huset Opv. Stue/alrum 39 m² Boligareal 120 m² (Med 50 cm tyk ydervæg) Ventilation Værelse 12 m² Glasdøre/glaspartier over døre, udnytter dagslys fra facadevinduer og ovenlys i flere rum Ovn Køkken indbygget i niche. Herover føringsvej for ventilation, emhætte, m.v. Køl Værelse/ kontor 10 m² Vindue som bænk Bygherre: ordisk Folkecenter for vedvarende energi Sag: yt passivhus Emne: Boligskitse A Int.: RD Kontr.: Checker Dato: egn. nr.: A 0.11 Rev. dato: Møller ielsens egnestue - Medlem af Danske Arkitektvirksomheder Fælledvej 17-7 Struer - elefon Fax Mål: 1 : 100 IELSES EGESUE Møller ielsens egnestue

13 Passivhus principper - Skitser og ideer ordisk Folkecenter for Vedvarende Energi egn. nr.: B 0.00 ype B: Overdækkede terrasser Kompakt form Indbygget solafskærmning Attraktiv stue + køkken/alrum Indretning med meget opbevaringsplads (kan opføres med mere klassisk udtryk) egn. nr.: B 0.11 Konstruktionside: Der opbygges en stor tagflade, båret af søjler hvorunder selve huset placeres. agfladen størrelse optimeres efter hvor skygge er ønskelig og vinklen på taget giver mulighed for at vende huset nord syd, mens vinklen på tagfladen tilpasser sig halmhuset. Dette giver gode overdækkede udearealer, stiller mindre krav konstruktivt og materialemæssigt til selve huset og gode muligheder for at skygge for sommersolen. Alternativ: Mulighed for forskellige mere traditionelle tagtyper. Overdækket indgang mod nord VM Overdækket terrasse mod vest Entre/bryggers 17 m² Soveværelse 14 m² eknik 2 m² Ovenlys Garderobe Bad 4 m² Værelse 12 m² Køl Ovn Vikt. 2 m² Ovenlys Køkkenø Evt. på hjul Værelse/stue 21 m² Alrum 29 m² Kig fra køkken mod vej Bygherre: Sag: Emne: Int.: RD ordisk Folkecenter for vedvarende energi yt passivhus Forside Kontr.: Checker Dato: Møller ielsens egnestue - Medlem af Danske Arkitektvirksomheder Fælledvej 17-7 Struer - elefon Fax egn. nr.: B 0.00 Rev. dato: Mål: ype B: Selvstændig stue Soveværelse + 1 værelse Stort køkken Meget skabs-/depotplads Kompakt design Installationer samlet Vinduer primært mod syd samt øst og vest Boligareal 121 m² (Med 50 cm tyk ydervæg) Overdækket terrasse mod syd Overdækket terrasse mod sydøst Bygherre: ordisk Folkecenter for vedvarende energi Sag: yt passivhus Emne: Boligskitse B Int.: RD Kontr.: Checker Dato: Møller ielsens egnestue - Medlem af Danske Arkitektvirksomheder Fælledvej 17-7 Struer - elefon Fax egn. nr.: B 0.11 Rev. dato: Mål: 1 : 100 Ide - prisbilligt passivhus ype B Der opbygges en stor tagflade, båret af søjler hvorunder selve huset placeres. agfladen størrelse optimeres efter hvor skygge er ønskelig og vinklen på taget giver mulighed for at vende huset nord syd, mens vinklen på tagfladen tilpasser sig halmhuset. Dette giver gode overdækkede udearealer, stiller mindre krav konstruktivt og materialemæssigt til selve huset og gode muligheder for at skygge for sommersolen. IELSES EGESUE Møller ielsens egnestue

14 Pri sbilli gt Passi vhus Udfordring: Passivhus til kr./m² - Det valgte koncept ordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Prisbilligt passivhus - Det valgte koncept Kompakt form aghældning mod syd Indv. betonelementer for øget varmekapacitet i bygningen Facade ophængt i tagkonstruktion Vinduer primært mod syd Bygherre: ordisk Folkecenter for vedvarende energi Sag: yt passivhus Omkostningerne Emne: Forside holdes nede ved: egn. nr.: Rationel Int.: RDbyggeforløb Kontr.: Checker- helvægselementer Dato: Rev. dato: Møller ielsens egnestue - Medlem af Danske Arkitektvirksomheder Mål: Økonomisk attraktive materialer og løsninger Fælledvej 17-7 Struer - elefon Fax stålplader - gitterspær Ukompliceret form og indretning (MU/Ø) B: Mål = vindueshul Elementhul +20 mm i hver side Snit C Se AAA B C D E F G H I J K L M BB Snit A (EL/Ø) Målerskab Bad 6 m² (Ø) Loftpåforing 95 mm (Ø) Loftpåforing 95 mm Entre 5 m² Soveværelse 14 m² (IV) Inddækning over skabe (Ø) Loftpåforing 95 mm (MU) opkant 35 mm Dansk lærketræ som skråstillede lister i forskellige højder og dybder giver karakter til facaden. (IV) Inddækning over skabe eknik Evt. se (Ø) Letvæg med dørhul samt eltavle eknik/depot 4 m² Bryggers 4 m² VM 205 (Ø) Loftpåforing mm (EL/Ø) Eltavle (Ø) Glasdør med sideparti i glas (Ø) Mat glasdør 2944 Snit B (Ø) Letvæg Stue/alrum 38 m² Depot (viktualie) 4 m² (Ø) Opv. Ovn Køl 3099 Værelse 12 m² Værelse/ kontor 11 m² (Ø) Loftpåforing 95 mm (Ø) Letvæg Endelig placering koordineres med VVS 100 Loftpåforing 95 mm (Ø) Mat glasdør med sideparti i mat glas (IV) Overvæg og vandret loft i niche 448 (IV)Inddækning over skabe/ overskabe + kasse omkring emhætte (Ø) Loftpåforing 95 mm (Ø) Loftpåforing 95 mm (Ø) Windstopper: Der etableres understøtning ved alle samlinger/kanter ifølge producentens anvisninger. Bemærk: Over dør etableres vandret understøtning pr. max mm. egn. nr.: CC Snit C DD Boligareal 121 m² (MU/Ø) B: Mål = vindueshul Elementhul +20 mm i hver side Snit A (Ø/MU) 115x115 mm hårdttræssøjler Monteres med skjult bjælkesko + punktfundament. Snit B (Ø) Dobbeltdør 1 Dreje kip dør 2 Stående dør højre indadgående (MU/Ø) B: Mål = vindueshul Elementhul +20 mm i hver side Bygherre: Sag: Emne: Overdækket 11 m² Rev. r.: Rev. Dato: Rev. Beskrivelse: ordisk Folkecenter for vedvarende energi yt passivhus Plan egn. nr.: Int.: RD Kontr.: Checker Godk.: ApproverDato: Rev. dato: Mål: 1 : 50 Møller ielsens egnestue - Medlem af Danske Arkitektvirksomheder Fælledvej 17-7 Struer - elefon Fax IELSES EGESUE Møller ielsens egnestue

15 Konstruktion/isolering/tæthed - Konstruktion ordisk Folkecenter for Vedvarende Energi egn. nr.: D detalje egn. nr.: F Stikspær Gitterspær - Facade ophænges i udkragning. Formur ophængt i tagkonstruktion Udveksling over glasparti Snit C (Ø) Højde på loftpåforinger iht D detalje stikspær Bygherre: Sag: Emne: 1 ordisk Folkecenter for vedvarende energi yt passivhus 3D Detaljer Int.: RD Kontr.: Checker Dato: Møller ielsens egnestue - Medlem af Danske Arkitektvirksomheder Fælledvej 17-7 Struer - elefon Fax egn. nr.: Rev. dato: Mål: (Ø) Dampspærre klæbes og klemmes ved alle skillevægge samt mod bagmur. (IDV) Lukning over skabe (Ø) Regler tilskæres og monteres udenpå facadebeklædning 2493 (Ø) Gavlfacader udkraves (MU) Afgrænsende dræn iht. beskrivelse UK dræn = ok fundamentsklods (Ø) Indv. dør i glas med fast sideparti. Mod entre i klart glas, mod værelse med materet glas. IELSES EGESUE Betonelementer bærende bagvæg Snit C Snit A 1 : 50 Møller ielsens egnestue

16 Konstruktion/isolering/tæthed - Konstruktion AA Snit A ordisk Folkecenter for Vedvarende Energi A B C D E F G H I J K L M BB (MU) Afgrænsende dræn iht. beskrivelse UK dræn = OK fundament (MU) Afgrænsende dræn iht. beskrivelse UK dræn = OK fundament Snit A IELSES EGESUE Bygherre: ordisk Folkecenter for vedvarende energi Sag: yt passivhus Emne: Snit C Int.: RD Møller ielsens egnestue - Medlem af Danske Arkitektvirksomheder Fælledvej 17-7 Struer - elefon Fax egn. nr.: Kontr.: Checker Dato: Rev. dato: Papiruldsisolering klar til indblæsning Formursopbygning Mål: 1 : 50 errændæk - før beton Sokkelisolering Møller ielsens egnestue

17 Konstruktion/isolering/tæthed - Detaljer ordisk Folkecenter for Vedvarende Energi (Ø) fodblik og fugleklodser 4 Vent. (Ø) Inspektionslem x mm (Ø) Lægter v. vinduer forskubbet i forhold til modullinje! (Ø) 38x150 mm taglægter i lærk 3 CC (Ø) Fodblik udskåret for spær Monteret på 38x73mm taglægte. Min 20 mm ventilation m. insektstop (Ø) 1x1 m gangbro v. inspektionslem B Princip ved indadgående drejevinduer (Ø/MU) Vindueshul som makeret på plan DD (MU/Ø) Hul i element (Ø) Purenit lysning (Ø) Vindspærre (Ø) Metalplade på pap skillelag. Monteres skjult i front samt bag karm 1 : 20 Vandret snit v. vinduer 1 : 5 Detalje fra Snit A - ord 1 (Ø) 500x12mm krydsfiner for at løfte folieundertag (Ø) 38x73mm taglægte pr. 460 mm (Ø) 25x45 mm afstandsliste (Ø) Folie undertag DD (Ø) 25 mm afstandsliste på spær (Ø) ialt som 390 mm λ 34 isolering (Ø) klæbet og klemt dampspærre (Ø) 95x45mm O.K. Element påforingslægter m. 95 mm λ 34 isolering. (Ø) 95x22mm forskalling pr. 300 mm (Ø) Loftbeklædning (Ø) 95x22mm murrem (BYGH) Dampspærre på bagmur (BYGH) 120 mm beton (Ø) som 280 mm λ 34 isolering (Ø) 45x95 mm facadeskelet (Ø) Vindspærre O.K. Elementhul O.K. Vindueshul (Ø) Purenit Lysning (Ø) klæbet og klemt dampspærre (Ø) Indadgående dreje/kip vinduer. (MU/Ø) Bemærk elementmål og hulmål afviger. (Ø) Purenit lysning U.K. Vindueshul U.K. Vindueshul (Ø) klæbet og klemt dampspærre (BYGH) 120 mm beton (MU) Smørremembran (MU) 30 mm Kantisolering (MU) 3mm rustfri murbinder pr. 60 cm O.K. Isolering (MU) Radonspærre errændæk: (MU/Ø) Gulvbelægning iht. beskrivelse (MU) 100 mm beton m. rionet 6015 midt i beton U.K. Element (MU) 270 mm EPS C80 isolering (BYGH) 30 mm opklodsning (MU) 100 mm Kantisolering (MU) 2 stk. 120 mm leca blokke (MU) Fundament m. 2 stk. 12 mm Kamstål Y12 Detalje fra Snit A - Syd 1 : 20 O.K. Beton U.K. Beton (Ø) Fodblik udskåret for spær Monteret på 38x73mm taglægte. Min 20 mm ventilation m. insektstop Vent. Vent. Vent. (Ø) Sålbænk/fuge mod vindue (Ø) Der laves udveksling for ophæng af vinduer. (Ø) 45x95 mm afstandsstykke (Ø) Lukkes m. eternit i bund. Der sikres en lille afstand til bagmur - denne fuges. (Ø) Ventilation af facade Musestop (BYGH) Puds (BYGH) Dampspærre på bagmur (MU)150 mm EPS C80 isolering * (MU) 100 mm EPS C80 isolering * (Ø) Undertag føres op på øverste facadeliste. (Ø) Vindskedeprofil i zink (Ø) Facadebeklædning i lærk: 45, 70, 105 mm høje x 25, 35 mm dybe (se facader) (Ø) 38x150 mm taglægter i lærk (Ø) 25 mm afstandsliste i (Ø) Fodblik og fugleklodser lærk kernetræ (Ø) Vindspærre (Ø) Ståltag Lindab (Ø) 45x95 facadeskelet Coverline profilplade ophængt i spær (Ø) Ø20 tryk/træk stang. Fastgøres uden på (Ø) edløb og tagrende vindspærre/facadeskelet. (Ø) 45x195 Reglar i lærk (Ø) agpap føres min 200 mm op af vindspærre (Ø) 25 mm luft/afstandsliste i (Ø) lærk Facadebeklædning: kernetræ Lindab Coverline Sinus 18 (Ø) Ventilation af facade Insektstop (Ø) Udhæng opbygget i 45x145 mm spærtræ. m 95 mm isolering. (Ø) Zinkinddækning over ag i vandfast krydsfinerplade med tagpap solafskærmninger. Fald 1:100 væk fra huset - afsluttes med sternkant i zink, med opkant som leder vand ud til sider. I sider (BYGH) Solafskærmning undlades opkant. Side- og underbeklædning i eternit. (Ø) Metalplade på pap skillelag Der etableres tværventilation. (EL) indbygning af 1 stk. spots i udhæng v. hoveddør (MU) Montering af EPS plader samt sokkelpuds udføres i nøje overensstemmelse med producenternes vejledninger. 150 mm C80 EPS Plade fuldklæbes til element/lecablokke. 100 mm C80 EPS plade sættes op med forskudte fuger og fastdybles med 4 hermo dybler pr. m² længde 295 mm. (eks. med Ejot hermodybel) * BEMÆRK: Under alle ACO Render benyttes istedet hhv. 150 og 100 mm Sundolitt XPS300 isolering. Sokkelpuds udføres som Weber Sokkelsystem inklusiv klæber, forstærkninger, slutbehandling m.v. Producentens konsulent skal kontaktes inden opstart for sikring af systemets egnethed og korrekt udførsel. Bygherre: ordisk Folkecenter for vedvarende energi Sag: Emne: Int.: RD yt passivhus Detaljer Kontr.: Checker A (Ø)Afstandsliste AA (Ø) Spær (Ø) Stikspær Møller ielsens egnestue - Medlem af Danske Arkitektvirksomheder Fælledvej 17-7 Struer - elefon Fax egn. nr.: (Ø) aglægte (Ø) 45x95 understøtning af stikspær B (Ø) Klæbet og klemt dampspærre (Ø) 22x95mm murrem O.K. Vindueshul : 20 egn. nr.: (Ø) 95x45mm påforingslægter m. 95 mm λ 34 isolering. Detalje fra Snit C Dato: Rev. dato: Mål: As indicated G G IELSES EGESUE Møller ielsens egnestue

18 Konstruktion/isolering/tæthed - Detaljer ordisk Folkecenter for Vedvarende Energi (MU) 265 mm EPS C80 isolering (MU) Radon spærre (MU) 120 mm Lecablok (MU) 100mm Isolering (MU) Leca blokke DD (Ø) Opklodsning og stopning (Ø) Elastiske fuge (MU) 100mm Leca (MU) Radon spærre (Ø) 50 mm hård isolering O.K. Færdig gulv (MU) Foliemembran O.K. Beton (Ø/MU) Gulvbelægning (MU) 30mm kantisolering (MU) Betondæk (MU) Limankre ibores som binder pr. 200 mm - efter montage af radonspærre (MU) Radon spærre. U.K. Beton B tætning omkring bindere (MU) ilpasset 150 mm Lecablok (Ø) Ideal Combi Futura+ I terrassedør 50 O.K. Lecablok (MU) Stålprofil til dræn (Ø) Hårdtræssøjle Monteret og leveret inklusiv skjult bjælkesko i punktfundament (MU) indstøber bjælkesko. U.K. Søjle (Ø) UK søjle (Ø) 50 mm hæves 80 mm hård isolering O.K. Udv. belægning O.K. Beton (BYGH) Ved afslutning af vindueshullet føres sokkelpuds ind i falsen (BYGH) ACO Drain Hexaline (BYGH) Udv belægning (udføres m. let fald væk fra bygn.) (MU) Jordfugtig beton under belægningssten (MU) 150 mm isolering B: Under alle ACO render benyttes Sundolitt XPS 300 (MU) 100 mm isolering B: Under alle ACO render benyttes Sundolitt XPS 300 (MU) 300x300 mm punktfundament for hårdtræssøjler inkl indstøbning af bjælkesko. Mellem punktfundament og lecablokke fyldes med XPS 300 isolering. (Ø) Musestop (BYGH) Udv. belægninger udføres med fald væk fra huset (MU) Ved afslutning af vindues/dørhuller føres sokkelpuds ind i falsen (MU) Jordfugtig beton under belægningssten 2 (MU) Stålprofil til dræn samt elastisk fuge (MU) Radonspærre 82 AA (Ø) Vinduer/døre fastgøres med monteringsvinkler som Strongie. O.K. Lecablok Øvrige døre bundstykke 1 : 5 (Ø) Lægter v. dør forskubbet i forhold til modullinje! (Ø) 45x95mm afstandsstykke egn. nr.: O.K. Færdig gulv O.K. Beton AA U.K. Beton G (Ø) Ideal combi ation Energy Udadgående facadedør Søjle og sokkel 32 4 (Ø) Vindspærre 9 (Ø) Metalplade på pap skillelag. Monteres skjult i front samt bag karm Princip for løsning ved døre samt faste vinduespartier. (MU) Fundament m. 2 stk. 12 mm Kamstål Y12 O.K. Beton (MU) Fundamentsklods for punktfundamenter iht. tegn Vandret snit v. døre 1 : 5 Overgang ved døre 1 1 : 5 U.K. Beton Dørbundstykke mod syd (MU) Hvor der er ACO render afsluttes fundamentsklods skrå. (Dvs. også ved "øvrige døre"!) Bygherre: Sag: Emne: Int.: RD ordisk Folkecenter for vedvarende energi yt passivhus Detaljer v. døre Kontr.: Checker Møller ielsens egnestue - Medlem af Danske Arkitektvirksomheder Fælledvej 17-7 Struer - elefon Fax egn. nr.: Dato: Rev. dato: Mål: 1 : 5 G IELSES EGESUE Møller ielsens egnestue

19 Konstruktion/isolering/tæthed - æthed ordisk Folkecenter for Vedvarende Energi egn. 1 Snit B 1 : 20 DD Vent. (Ø) Limtræ U.K. Limtræ Vent pdf - 14:21:44 - March 2, Page 27 of 106 U.K. Vindueshul Klimaskærmen æthed er et vigtigt fokuspunkt i passivhusbyggeri. Ved alle knudepunkter, materialemøder og gennemføringer skal det sikres at tætheden kan sikres. æthedsplanet placeres, så det ikke gennembrydes ved opsætning af lamper, malerier m.v. og udformes så tætheden forbliver intakt over tid. Det valgte byggekoncept skal nu detailprojekteres, og her er det vigtigt, at klimaskærmen gør huset tæt og varmt og ikke efterlader huller, hvor energien kan slippe ud. Alle konstruktionerne i byggeprojektet skal projekteres med så god en varmeisolering som muligt samtidig med, at der i samme ombæring tænkes på, hvordan kuldebroer og lufttæthed løses på en enkel og bygbar måde. Vælger man at udfordre den kompakte byggeform med vinkler, altaner eller lignende, kræver det endnu større fokus på de grundlæggende konstruktioners U værdi, for i så fald må man tage initiativer et andet sted, som opvejer det uhensigtsmæssige. En vigtig parameter for et lavenergiprojekt er at vælge hovedkonstruktionerne, så U værdien kan fastsættes så tidligt som muligt i processen, for det er svært at ændre den senere, hvis energiberegningen ikke går op. Dernæst fastlægges strategien for fremføringen af ventilationsluft og rørinstallationer. Og så vælges vinduestype og princippet for indbygningen. Klimaskærmen skal bygges op, så der opnås cirka samme tykkelse isolering hele vejen rundt om huset. I princippet tegnes isoleringslaget og lufttæthedslaget uden at løfte blyanten hele vejen rundt om huset. Som sikkerhed for at klimaskærmen er tæt, bør der inden den indvendige beklædning færdiggøres foretages en BlowerDoor test, der giver mulighed for at lokalisere utætheder og udbedre Illustrationen viser knudepunkter dem, inden den hvor endelige der test laves. skal være særlig fokus på tæthed. I designfasen kan antallet af sådanne knudepunkter reduceres (Ø/MU) Hårdttræssøjler U.K. Søjle Hver gang blyanten løftes, eller isoleringen ændrer tykkelse eller retning, er der en potentiel kuldebro eller utæthed. Disse steder skal lokaliseres, og der skal udarbejdes målrettede detailløsninger helst i samarbejde med håndværkerne. Side 162 Bygherre: ordisk Folkecenter for vedvarende energi Sag: Emne: Int.: RD yt passivhus Snit B Kontr.: Checker Dato: Møller ielsens egnestue - Medlem af Danske Arkitektvirksomheder Fælledvej 17-7 Struer - elefon Fax Sags nr egn. n Rev. da Mål: 1 : indd /03/ IELSES EGESUE Møller ielsens egnestue

20 Konstruktion/isolering/tæthed - Ventilation ordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Fordelingssystemet til ventilationen føres i mindre rør under dampspærren. Principper for ventilation. IELSES EGESUE Møller ielsens egnestue

Stenagervænget 12. Verdens første fuldmurede passivhus

Stenagervænget 12. Verdens første fuldmurede passivhus Stenagervænget Projektudvikler Thyholm Murer A/S Floulevej 6 7790 Thyholm Telefon 97 87 15 55 www.thyholm-murer.dk Ingeniør Ellehauge & Kildemoes Vestergade 48H, 2.tv 8000 Århus C Telefon 86 13 20 16 www.elle-kilde.dk

Læs mere

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s ... PRÆSENTATION. 2 PASSIVHUSE VEJLE Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s PRÆSENATION Et let hus Stenagervænget 49 Et tungt hus Stenagervænget 49 PRÆSENTATION ENDERNE SKAL NÅ SAMMEN ARBEJDSMETODEN

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

SKITSEPROJEKT KAMPAGNEHUS KUBIK. Lasse Larsen Byggefirma A/S

SKITSEPROJEKT KAMPAGNEHUS KUBIK. Lasse Larsen Byggefirma A/S SKITSPOJKT KMPGNHUS KUIK Lasse Larsen yggefirma /S 1973.0 155.0 73.0 107.0 181.0 269.0 151.0 185.0 133.0 53.0 151.0 197.0 151.0 167.0 47.7 V3 1 + s1 opv ryggers 7.9 m² rejsehøjde 260 loftshøjde ca. ~255

Læs mere

Udfordringer. Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning

Udfordringer. Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning Udfordringer Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning Byggetekniske løsninger Byggesystem og konstruktioner Lufttæthed Vinduer Installationen Bygningsreglement Luftskifte 0,5/h

Læs mere

Komfort Husene i Skibet

Komfort Husene i Skibet Komfort Husene i Skibet 27. oktober 2008 Susanne Højholt Saint-Gobain Isover a/s Indhold Projektet Byggeriet Passivhus-konceptet Komfort Udfordringer Tre eksempler Renovering Domea Komfort Husene er ét

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger Overskrifter Varmetab fra bygninger Opvarmningssystemer Energirenovering Processen Perspektiv energiforbruget i Europa Bygningers Kyoto pyramide: Passive

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Nye energikrav Murværksdag 7. november 2006 Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene til Bygningsreglement 1995. Ikrafttræden

Læs mere

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - marts 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - marts 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger Overskrifter Varmetab fra bygninger Opvarmningssystemer Energirenovering Processen Perspektiv energiforbruget i Europa Videncenter for energibesparelser

Læs mere

Anneks 18 m². Skur 9 m²

Anneks 18 m². Skur 9 m² Side 1 Eksisterende skur opført iht. 2.2.7 i bygningsreglementet: Mindre end 10 m² Mere end 2,5 m fra skel Afstand til andre bygninger er over 2,5 m. Da det er konstateret at maks højden er over 2,5m,

Læs mere

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger?

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Betons energimæssige fordele og udfordringer 6. december 2006 Søren Aggerholm, SBi Energi og miljø Artikel 3 i EU-direktivet Medlemslandene skal benytte

Læs mere

Indhold: Detaljemappe_forside Nydamsparken, Aarhus. forside/indholdsfortegnelse

Indhold: Detaljemappe_forside Nydamsparken, Aarhus. forside/indholdsfortegnelse Detaljemappe_forside forside/indholdsfortegnelse Indhold: D1: bund altan (snit) D2: side altan (snit) D3: bund altan (plan) D4: side altan (plan) D5: sokkelpåforing (snit) D6: kældervindue_side (plan)

Læs mere

PHPP og Be06 forskelle, ligheder og faldgruber

PHPP og Be06 forskelle, ligheder og faldgruber PHPP og Be06 forskelle, ligheder og faldgruber Klaus Ellehauge Hvad er et dansk passivhus? Passivhaus eller på dansk passivhus betegnelsen er ikke beskyttet, alle har lov til at kalde en bygning for et

Læs mere

Der er 9 lokale Energitjenester

Der er 9 lokale Energitjenester Der er 9 lokale Energitjenester 70 333 777 Energitjenesten Nordjylland Energitjenesten Midt- Østjylland Energitjenesten Vestjylland Energitjenesten Samsø Energitjenesten København Energitjenesten Fyn og

Læs mere

Fremtidens lavenergibyggeri - kan vi gøre som vi plejer?

Fremtidens lavenergibyggeri - kan vi gøre som vi plejer? Fremtidens lavenergibyggeri - kan vi gøre som vi plejer? Energiseminar 11. maj 2011 Tine S. Larsen Lektor Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet tsl@civil.aau.dk Tine Steen Larsen lektor Indeklima

Læs mere

Overvejelser ved valg af energitekniske installationer

Overvejelser ved valg af energitekniske installationer Komforthus Konference 03-06-2010 Konsekvensanalyse som designværktøj Overvejelser ved valg af energitekniske installationer Johannes Thuesen Rambøll Danmark Passivhus, Stenagervænget 43, Skibet KOMFORTHUSENE

Læs mere

Løsninger der skaber værdi

Løsninger der skaber værdi UNI-Energy 1 2 Løsninger der skaber værdi 3 Bygherre Bygherre Arkitekt Arkitekt Rådgiver Rådgiver Entreprenør Entreprenør Bygherre admin. Bygherre admin. Slutbruger Slutbruger Lovgivning 4 Baggrund - politisk

Læs mere

MATERIALE BESKRIVELSE

MATERIALE BESKRIVELSE MATERIALE BESKRIVELSE STED: BRUNBAKKEVEJ DATO: 12-11-2015 FACADER OG UDVENDIGE VÆGGE 108 mm Mursten - Wienerberger Teglsten - WT 108 Reduceret Bark samt sten som PT458, standard mørtelfuge. Rustfri murbindere

Læs mere

Termografi inspektion af bygning. Af www.termo-service.dk

Termografi inspektion af bygning. Af www.termo-service.dk Termografi inspektion af bygning Af www.termo-service.dk Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 172 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 24 C Ude temperatur: Målt til ca. -2 C Temperatur differences

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton. Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton. Termisk masse og varmeakkumulering i beton Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut, Byggeri, Beton, Lars Olsen Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov

Læs mere

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort-

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Thermografier af passivhus, æblehaven - samt standard nabo huse. Thermokamera venligts udlånt af nord energi Thermofotografier viser gennemgående varme overfladetemperatur

Læs mere

HVAC i Thyholm Huset & Trends fra udlandet

HVAC i Thyholm Huset & Trends fra udlandet HVAC i Thyholm Huset & Trends fra udlandet Troels Kildemoes Ellehauge & Kildemoes Thyholm Huset i Skibet Kongstanken der skal også være plads til ganske almindelige parcelhus! Sydvest Sydøst Thyholm Huset

Læs mere

God luft: Hvordan kan krav om høj luftkvalitet og lavt energiforbrug forenes?

God luft: Hvordan kan krav om høj luftkvalitet og lavt energiforbrug forenes? God luft: Hvordan kan krav om høj luftkvalitet og lavt energiforbrug forenes? Temadag 10. juni 2010 Tine S. Larsen Lektor Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet tsl@civil.aau.dk 1 Udgangspunktet

Læs mere

Klostervej i Ry Bygherre:

Klostervej i Ry Bygherre: K09_T03_H5_00 TEGN. NR. EMNE MÅL DATO REV. NR. REV DATO K09_T03_H5_01 Lodret snit - Niveaufri adgang 1:5 K09_T03_H5_02 Vandret snit - Sektionsadskillelse ved let ydervæg 1:5 K09_T03_H5_03 Vandret snit

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Hvordan bygges et passivhus

Hvordan bygges et passivhus Hvordan bygges et passivhus Passivhuse Et passivhus udmærker sig ved at have et utrolig lunt og behageligt indeklima, og ved at have et meget begrænset energiforbrug. Ethvert passivhus er derved et aktivt

Læs mere

Unikaplan. - 2 plan serien

Unikaplan. - 2 plan serien Unikaplan - 2 plan serien 84 Skråner jeres byggegrund? - Så er løsningen her: UnikaPlan serien 2 plan for indbygning til skrånende grunde er et spændende bekendtskab. Den moderne arkitektur står i stærk

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

Nye energikrav 2020. Kim B. Wittchen. Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 2011

Nye energikrav 2020. Kim B. Wittchen. Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 2011 Nye energikrav Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 11 Kim B. Wittchen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi AALBORG UNIVERSITET Indlæggets indhold Krav 10 og 15 (kort) Nødvendige tiltag

Læs mere

Naturlig contra mekanisk ventilation

Naturlig contra mekanisk ventilation Naturlig contra mekanisk ventilation Energibehov og ventilation Tirsdag 28. oktober 2008 i Aalborg IDA - Energitjenesten - AAU Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk MedByg MedByg kan i princippet foregå i alle vores huse. Alt, der bygges i samarbejde med os, er individuelt. Prisen på et individuelt hus er naturligvis også lidt højere, men der er mange forhold, der

Læs mere

4D bæredygtigt byggeri i Ørestad

4D bæredygtigt byggeri i Ørestad 4D står for 4 dimensioner: 3D og bæredygtigheden 4D er navnet på det byggefelt i Ørestad City, hvor projektet er lokaliseret 4D står også for bæredygtighed i 4 dimensioner: miljømæssig, arkitektonisk,

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

MATERIALE BESKRIVELSE

MATERIALE BESKRIVELSE MATERIALE BESKRIVELSE STED: KÆRGAARD - BALLEBYGADE 38 DATO: 25-05-2016 FACADER OG UDVENDIGE VÆGGE 108 mm Mursten - Wienerberger Teglsten - WT 108 Reduceret Bark samt sten som PT458, standard mørtelfuge.

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Agenda 30-10-2012. Krav til indeklima i boliger??? Udfordringer og erfaringer fra hidtidigt nybyggeri Indeklima og energiforbrug efter renovering

Agenda 30-10-2012. Krav til indeklima i boliger??? Udfordringer og erfaringer fra hidtidigt nybyggeri Indeklima og energiforbrug efter renovering Passivhuse og inde - Erfaringer fra passivhusbyggerier ved Vejle, 27. oktober 2012 Tine Steen Larsen, Konsulent Energi, Inde & Miljø Center for Byggeri & Business, UCN Agenda Krav til inde i boliger???

Læs mere

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U BILAG 1 energikravene fra BR 1995 Kenneth Korsholm Hansen 178630 Energikravene fra BR 2015 39 Indholds fortegnelse 1.0 Indledning med problemformulering...... 7 1.1. Baggrundsinformation og præsentation

Læs mere

Funkisplan. - Serien - 2 plan

Funkisplan. - Serien - 2 plan Funkisplan - Serien - 2 plan 110 Kvadratisk og supermoderne FunkisPlan i 2 fulde plan i et supermoderne look. Helt kvadratisk med hjørnevinduer, fladt tag med skjult tagfald, store vinduespartier og optimalt

Læs mere

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² vm/tt 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Evt. saksespær Terrasse Entré

Læs mere

KAMPAGNE: ARK 2020 VILLA

KAMPAGNE: ARK 2020 VILLA KAMPAGNE: ARK 2020 VILLA PROJEKT PORTFOLIO // 2015 HD BOLIG SMEDEBAKKEN 8 8600 SILKEBORG WWW.HDBOLIG.DK 180 m 2 fremtidsikret super lavenergi bolig Følgende er indholdt i prisen: 180m² velindrettet og

Læs mere

HÅNDVÆRKERNES OG BYGGERIETS NYE UDFORDRINGER BYGGERIET I BEVÆGELSE

HÅNDVÆRKERNES OG BYGGERIETS NYE UDFORDRINGER BYGGERIET I BEVÆGELSE HÅNDVÆRKERNES OG BYGGERIETS NYE UDFORDRINGER 18. august 2010 PLANLÆGNING AF BYGGEOPGAVEN NYT BYGNINGSREGLEMENT BR10 UDFORMNING OG PLANLÆGNING MYNDIGHEDERNE UDFØRELSE AF BYGGEOPGAVEN KONSTRUKTIONER TEKNIK

Læs mere

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m² opv

Læs mere

KAMPAGNE: ECO 2020 VILLA

KAMPAGNE: ECO 2020 VILLA KAMPAGNE: ECO 2020 VILLA PROJEKT PORTFOLIO // 2014 HD BOLIG SMEDEBAKKEN 8 8600 SILKEBORG WWW.HDBOLIG.DK KAMPAGNEMODEL ECO 2020 VILLA 150 m 2 fremtidsikret super lavenergi bolig Samlet nøglefærdig pris*

Læs mere

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning.

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Energiforbrug Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Varmeisolering - nybyggeri Et nybyggeri er isoleringsmæssigt i orden,

Læs mere

Med mennesket i centrum Bolig for Livet

Med mennesket i centrum Bolig for Livet Med mennesket i centrum Bolig for Livet - en artikel fra Byggeri 10-2009 Årets Byggeri 2009 - Hædrende omtale i kategorien Boligbyggeri Med mennesket i centrum Bolig for Livet er en helhedsorienteret bolig,

Læs mere

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m²

Læs mere

Sikkert byggeri med Parocs nye tætprodukter

Sikkert byggeri med Parocs nye tætprodukter Sikkert byggeri med Parocs nye tætprodukter April 2009 Indholdsfortegnelse Energiklogt byggeri Lavere energiomkostninger og mindre risiko for skade... 3 Rette produkt til rette sted......................

Læs mere

Bygningen lever op til Bygningsreglementets krav til opførelse af nye sommerhuse.

Bygningen lever op til Bygningsreglementets krav til opførelse af nye sommerhuse. SIDE 1 AF 6 Adresse: Strandlyst 27 Postnr./by: Resultat 7830 Vinderup BBR-nr.: 661-187714-001 Energikonsulent: Lars Højris Nielsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

Energirapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 04.12.2013

Energirapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 04.12.2013 Energirapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 04.12.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyopført passivhus i Allerød

Nyopført passivhus i Allerød Nyopført passivhus i Allerød - og så koster det kun ca. 2,000 kr. om året i varme Miljøvenligt nybyggeri - vejen til et bedre klima Alle taler om det, og alle vil gerne gøre noget ved det. CO 2 udslippet

Læs mere

arkitekttegnede typehuse

arkitekttegnede typehuse arkitekttegnede typehuse m²concept brochure 2014 m²plus :: østre kanalgade 20 :: 9000 aalborg :: 61 61 31 31 m²concept - inspired by life De oplyste priser gælder for JYLLAND m²plus har udviklet en række

Læs mere

atriumplan - Serien 28

atriumplan - Serien 28 atriumplan - Serien 28 UDSIGT TIL GÅRDHAVE AtriumPlan er en funktionel perle, der bryder med de stringente linier og byder på masser af spændende vinkler ude og inde. Omdrejningspunktet er den fantastiske

Læs mere

STAGEBJERGVÆNGET - ALMIND 23. februar 2012

STAGEBJERGVÆNGET - ALMIND 23. februar 2012 ALMIND < mod Vejle skolen kirken brugsen nyt boligområde gl stadion mod Kolding < GRUNDEN grunden hvor der skal opføres 2 boliger hegn langs Vestergade Stagebjerggård fuglehus ved lejepladsen parcelhuskvarter

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 177 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. -10 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

NOTAT: Afrapportering til Landsbyggefonden på støtte til innovation i alment boligbyggeri

NOTAT: Afrapportering til Landsbyggefonden på støtte til innovation i alment boligbyggeri Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 73312 Brevid. 1654538 Ref. JLHA Dir. tlf. 46 31 52 33 jenslh@roskilde.dk 27. februar 2014 NOTAT: Afrapportering til Landsbyggefonden på støtte til

Læs mere

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri 70 333 777 BR10 energiregler Nybyggeri Tilbygning BR10 Ombygning Sommerhuse Teknik Nogle af de vigtigste ændringer for nybyggeri Nye energirammer 25 % lavere energiforbrug Ny lavenergiklasse 2015 Mulighed

Læs mere

Duoplan. - i wales stil

Duoplan. - i wales stil Duoplan - i wales stil 146 Elegant og præsentabelt Er drømmen at bo i pomp og pragt, kan denne drøm indfries i Frydkjærs DuoPlan i Wales stil det er nærmest en villa i palæ-stil. Et helt unikt 1½ plans

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

Basisplan. - Serien Uden udhæng

Basisplan. - Serien Uden udhæng Basisplan - Serien Uden udhæng 44 Trivsel og velvære i et plan BasisPlan er 1-plans huset med stilrene linier, moderne arkitektur og et godt alternativ til det traditionelle 1 plans hus. BasisPlan er et

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

OVER BÆKKEN, STØVRING 28 moderne rækkehus boliger, udført som Passivhus lavenergibyggeri.

OVER BÆKKEN, STØVRING 28 moderne rækkehus boliger, udført som Passivhus lavenergibyggeri. OVER BÆKKEN, STØVRING 28 moderne rækkehus boliger, udført som Passivhus lavenergibyggeri. Skitseforslag til Skema A maj 2015 Situationsplan OVER BÆKKEN, STØVRING /DISPOSITIONSPLAN FOR GRUNDEN OVER BÆKKEN,

Læs mere

SKITSEPROJEKT Lubker Allé, Nimtofte

SKITSEPROJEKT Lubker Allé, Nimtofte SKISPOJK Lubker llé, Nimtofte Lasse Larsen yggefirma /S SIGNUFOKLING sh ga 100 SF INKLIM ILFØSL F ULUF ade- og wc rum: undstyer i dør udelades - 100 cm² hhv. opluelig vindue. Opholds- og beboelsesrum:

Læs mere

Combihouse. Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen.

Combihouse. Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen. www.combihouse.dk Combihouse Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen. Konceptet hedder Combihouse, da det er meningen at boligkøberen

Læs mere

Blowerdoortest: XXXXX

Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoor test udført d. 25-3-2010 Sags nummer 00162 Adresse xxx xxxx Kontaktperson xxxx Test udført af: Peter Jensen Syddansk Termografi Nordborgvej 75b 6430 Nordborg Blowerdoor

Læs mere

KAMPAGNE: ECO 2020 VILLA

KAMPAGNE: ECO 2020 VILLA KAMPAGNE: ECO 2020 VILLA PROJEKT PORTFOLIO // 2015 HD BOLIG SMEDEBAKKEN 8 8600 SILKEBORG WWW.HDBOLIG.DK KAMPAGNEMODEL: ECO 2020 VILLA 150 m 2 fremtidsikret super lavenergi bolig Følgende er indholdt i

Læs mere

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere

ANS SØSPORT KLUBHUS DATO:

ANS SØSPORT KLUBHUS DATO: ANS SØSPORT KLUBHUS DATO: 16.10.2016 re let a Sam m² ) 228 rutto al (b N Eksisterende bro 27 25 Eksisterende klubhus 25 31 51 700 2lg 29 eter 20 M eter 10 M ter 0 Me Beliggenhedsplan Eksisterende forhold

Læs mere

Bygningsreglement 10 Energi

Bygningsreglement 10 Energi Bygningsreglement 10 Energi Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger. April 2009 22 initiativer indenfor: Nye bygninger Eksisterende bygninger Andre initiativer Nye bygninger 1.

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Stue IR001774.IS2 Loft: Ses med kuldeindtræk ved tætning mellem ramme og karm. Her bør tætningslisterne kontrolleres, og udskiftes efter behov. Ses med et generelt velisoleret overfladeareal. Der ses dog

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Passivhuse & renovering

Passivhuse & renovering Passivhuse & renovering - afgørende brikker! Troels Kildemoes Passivhus Nordvest Passivhus Nordvest Danmarks største erhvervsnetværk indenfor superlavenergihuse Den ultimative drøm selvforsyning! Alene

Læs mere

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation bliver forbillede for huse med passiv opvarmning i Danmark I løbet af 2007 sættes spaden i jorden til Danmarks hidtil største

Læs mere

Indbyggede udv. elstik

Indbyggede udv. elstik 1.11 Nyt lærred - vinduer skal kunne mørklægges Ny klimadør KT. 3740 11 Depot 12 12.98 m² Værksted BD30M 13.18 m²... 1300 BD30 800 1250 Ny loftmonteret projektor Ny åbning m. 2 nye søjler 79 Stole KT.

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

LAVT ENERGIFORBRUG ALTERNATIVE BYGGEMATERIALER FLEKSIBLE LØSNINGER GOD PRIS

LAVT ENERGIFORBRUG ALTERNATIVE BYGGEMATERIALER FLEKSIBLE LØSNINGER GOD PRIS LAVT ENERGIFORBRUG ALTERNATIVE BYGGEMATERIALER FLEKSIBLE LØSNINGER GOD PRIS Lautrup & Lyngsø opfører gennemarbejdede kvalitetshuse med fokus på form, funktion, fornyelse og fornuftige priser LAUTRUPOGLYNGSOE.DK

Læs mere

Lufttætning af bygninger - sådan..? Marianne Bender Energitjenesten, Nordjylland

Lufttætning af bygninger - sådan..? Marianne Bender Energitjenesten, Nordjylland Lufttætning af bygninger - sådan..? Marianne Bender Energitjenesten, Nordjylland Håndværkernes Energiforum Tlf.: 70 333 777 - en indsats baseret på lokale kontakter og et fagligt netværk - indsatsen er

Læs mere

ACTIVE HOUSING Baggrund LYS og energi LYS og komfort LYS og æstetik. Bolig for Livet. LYS Temadag den 22. januar 2009 Kunstakademiets Arkitektskole

ACTIVE HOUSING Baggrund LYS og energi LYS og komfort LYS og æstetik. Bolig for Livet. LYS Temadag den 22. januar 2009 Kunstakademiets Arkitektskole LYS Temadag den 22. januar 2009 Kunstakademiets Arkitektskole Ellen Kathrine Hansen, lektor, arkitekt MAA ACTIVE HOUSING Baggrund LYS og energi LYS og komfort LYS og æstetik Bolig for Livet Baggrund 3

Læs mere

TAK FOR INTERESSEN. 25 10 21 11 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse.

TAK FOR INTERESSEN. 25 10 21 11 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse. TAK FOR INTERESSEN Tak for din interesse. Det at købe hus er en stor og vigtig beslutning, som vi gerne vil hjælpe dig med. Vores koncept består af en række husmodeller, som du kan købe med de givne specifikationer.

Læs mere

Syd facade. Nord facade

Syd facade. Nord facade Syd facade Nord facade Facade Nord og Syd Stud. nr.: s123261 og s123844 Tegningsnr. 1+2 1:100 Dato: 23-04-2013 Opstalt, Øst Jonathan Dahl Jørgensen Tegningsnr. 3 Målforhold: 1:100 Stud. nr.: s123163 Dato:

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning

Termografisk inspektion af bygning Termografisk inspektion af bygning Bygnings data: Inde temperatur målt i bygning ved opstart: Ca. 22 C Ude temperatur: Målt til ca. 10 C Temperatur differences inde - ude Δt 12 C Type af bygning: Nyt indgangsparti

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Basisplan. - Serien med udhæng

Basisplan. - Serien med udhæng Basisplan - Serien med udhæng 60 Overdækket med terrasse til begge sider BasisPlan med udhæng er 1-plans huset med stilrene linier, moderne arkitektur og et godt alternativ til det traditionelle 1-plans

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Bygningen er et fuldmuret vinkel hus med integreret garage fra AAlsrode Tømrerfirma A/S

Energikonsulentens kommentarer Bygningen er et fuldmuret vinkel hus med integreret garage fra AAlsrode Tømrerfirma A/S SIDE 1 AF 7 Adresse: Nordbakken 17 Postnr./by: 8570 Trustrup BBR-nr.: 707-114855-001 Energikonsulent: Vivi Gilsager Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Hvem er EnergiTjenesten?

Hvem er EnergiTjenesten? Hvem er EnergiTjenesten? Processen for BR15 6. februar 2015 Bygningsreglementet sendes i høring 20. marts 2015 Høringsfristen udløber Sommer 2015 Forventes vedtaget i folketinget med ca. 6 måneder overlap

Læs mere

Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg. Indholdsfortegnelse

Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg. Indholdsfortegnelse Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Trappeopgang.... 2 Indgang 3m2 + trappe:... 2 Lejlghed 1-89m2:... 3 Stueetage.... 3 Indgang:... 3 Entre 5m2:... 3 Wc

Læs mere

ARKITEKTTEGNET TRÆHUS. Lavenergiklasse 1

ARKITEKTTEGNET TRÆHUS. Lavenergiklasse 1 ARKITEKTTEGNET TRÆHUS Lavenergiklasse 1 INDHOLD Bemærk: De viste illutrationer er fra andre huse, og kan afvige fra det tilbudte projekt. BESKRIVELSE IDÉ 3 STUEPLAN OG 1 SALSPLAN 4 BESKRIVELSE 5 FACADER

Læs mere

80.5 79.22 79.5 78.97. Højdegrænse på byggefelter 78.49 78.34 78.5 77.85. Tag over del af 77.49 76.96 77.41. Fortov. Byggelinie 5 m. 76.61 76.

80.5 79.22 79.5 78.97. Højdegrænse på byggefelter 78.49 78.34 78.5 77.85. Tag over del af 77.49 76.96 77.41. Fortov. Byggelinie 5 m. 76.61 76. 81 N 80.5 Gåsebakken 44, Ugelbølle, 8 Rønde 80 Matrikel: 10cr Grund 773 m² Kælder (ekskl. trapperum 5m²) 84 m² Heraf garage 43 m² 78.94 79.13 79.22 79.5 Stueetage 103 m² 1. sal 90 m² 77.68 Adgang til entré

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lupinmarken 188 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-230137 Energikonsulent: Erling Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Erling

Læs mere

Energirapport. Jonas Bradt Madsen. Mikkel Busk

Energirapport. Jonas Bradt Madsen. Mikkel Busk Energirapport Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Myndighedsprojekt Gruppe nr.: 11 Martin Skydstrup, Mikkel Busk, Thomas Hagelquist, Jonas Madsen Klasse: 13BK1B

Læs mere

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Ombygning Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav ved ombygning Bygningsdel Ydervægge Terrændæk Loft og tag Komponentkrav: U-værdi / isoleringstykkelse 0,15 W/m 2 K (ca. 250 mm isolering)

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var "Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3" gældende.

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3 gældende. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Diget 10 Postnr./by: 4100 Ringsted BBR-nr.: 329-000000 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TopDahl

Læs mere

Unikaplan. - 1 plan serien

Unikaplan. - 1 plan serien Unikaplan - 1 plan serien 72 Højt til loftet og skæve vinkler UnikaPlan er et moderne alternativ til det traditionelle vinkelhus. Her er masser af plads og spændende muligheder med skrå lofter, der følger

Læs mere