Miljøhensyn i byggeri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøhensyn i byggeri"

Transkript

1 Miljøhensyn i byggeri Enfamiliehuse Februar 2006

2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING AF BYGGERIET... 4 Bygningens orientering... 4 Solvarme og afskærmning... 5 Varmelagringsevne... 5 Zoneopdeling af bygningen... 5 MATERIALER... 6 Generelt... 6 Massive træelementer... 6 Trykimprægneret træ... 7 Vaccuumimprægneret træ... 8 PVC fri produkter... 8 Afgasning... 9 Isolering... 9 Gulve Lakerede/olierede trægulve Maling og grunder Lime, spartel- og fugemasser VENTILATION Naturlig ventilation VARME Solfanger Varmeanlæg Varmtvandsbeholder Lavtemperatur Individuel varmeforsyning Rørføring Vinduer og døre Passiv solvarme Isolering EL Belysning Automatisk styring af belysningsanlæg Hårde hvidevarer Solceller Udnyttelse af dagslys VAND Toiletter Vandarmaturer Regnvand Spildevand i det åbne land AFFALD Byggefasen Generelt KILDER TIL VIDEN

3 FORORD Byggeriet tegner sig for op mod halvdelen af vores energi- og ressourceforbrug. Samtidig har bygningers indretning og indeklima stor betydning for vores velbefindende. I Ringsted vil der blive opført mange nye bygninger i de kommende år ikke mindst på kasernen, hvor kommunen sælger grunde til omkring 1300 nye boliger, skole, plejecenter, institutioner, et lokalt butikscenter mm. Byrådet ønsker, at energi- og ressourceforbrug tænkes ind i byggeriet. Miljørigtige løsninger vil ofte, hvis de tænkes ind i byggeriet fra starten, kun medføre en let øget anlægsinvestering, som efter få år opvejes af driftsbesparelser ved lavere forbrug af el, vand, varme mv. Som sidegevinst får man ofte et sundere indeklima, for eksempel ved bevidst brug af naturlig ventilation og ved omtanke i valg af indendørs materialer og overfladebehandling. Disse forhold er kun til en vis grad reguleret gennem byggelovgivningen. Byrådet har derfor vedtaget to hæfter med krav og anbefalinger. De gælder, når bygherren køber jord af kommunen, for eksempel på kasernen. Desuden gælder de for offentligt støttet byggeri (almene boliger og byfornyelse) og selvfølgelig, når kommunen selv er bygherre. Det ene hæfte henvender sig til dem, der opfører et enkelt enfamiliehus. Her er flest anbefalinger. Det andet hæfte med lidt flere krav henvender sig til bygherrer, der opfører større bebyggelser: rækkehuse, etageboliger, institutioner, erhverv mm. I byggebranchen kommer der til stadighed ny viden og nye tekniske løsninger. Byplan- og Boligudvalget vil derfor løbende revidere hæfterne efter behov. Byggeloven har til formål: - at sikre, at bebyggelsen udføres og indrettes således, at den frembyder tilfredsstillende tryghed i brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende, - at sikre, at bebyggelsen og ejendommens ubebyggede arealer får en tilfredsstillende kvalitet under hensyn til den tilsigtede brug og vedligeholdes forsvarligt, - at fremme foranstaltninger, som kan modvirke unødvendigt ressourceforbrug i bebyggelser, - at fremme foranstaltninger, som kan modvirke unødvendigt råstofforbrug i bebyggelser. Disse hensyn er delvis tilgodeset gennem byggelovgivningens krav. Som supplement hertil har Ringsted Kommune udarbejdet dette hæfte med krav og anbefalinger til miljøhensyn i byggeriet. 3

4 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING AF BYGGERIET Bygningens orientering Det bør overvejes, hvordan man opnår mest muligt dagslys, samtidig med at man undgår for stort varmetab om vinteren og overophedning om sommeren. På sydsiden bør vinduesfladernes andel udgøre mindst 40% og højst 60%. Ved større vinduesarealer er den ekstra energigevinst mindre end de energitab, der vil forekomme. Om vinteren på grund af varmetabet, om sommeren på grund af behov for ekstra afskærmning/afkøling. På nordsiden bør vinduesarealerne ud fra en energimæssig betragtning ikke udgøre mere end 10% af facadearealet. Den bedste udnyttelse af passiv solvarme fås, hvis huset vendes, så den længste facade er mod syd. Anbringes store vinduesarealer her, kan sollys og varme trænge dybt ind i huset. Samtidig vender tagfladerne rigtigt i forhold til opsætning af solfangere eller solceller. En bygning, der er åben mod nord og lukket mod syd, bruger 30 % mere energi end en, der er åben mod syd og lukket mod nord. I vinterhalvåret får øst- og vestfacaden kun halvt så meget sol som sydfacaden. Man kan dog dreje bygningen op til 40 væk fra syd, hvilket kun vil reducere energigevinsten med ca. 7%. Bygningens orientering 4

5 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING AF BYGGERIET Solvarme og afskærmning Det bør overvejes at indrette bygningen, så de lave solstråler kan nå dybt ind om vinteren. Ligeledes bør overvejes muligheden af en uopvarmet udestue eller lignende for at udnytte den passive solvarme. Udestue med stengulv, som holder på varmen om vinteren. Vær opmærksom på at sikre passende skygge om sommeren, f.eks. i form af løvtræer, tagudhæng eller persienner mod syd. Varmelagringsevne Indendørs bør anvendes materialer med en god varmeledningsevne/varmekapacitet med henblik på bedst mulig udnyttelse af den passive solvarme. Naturstensgulve og tunge indvendige vægge - f.eks. kalksandsten eller lersten - har den evne, at de opvarmes langsomt af solindstrålingen og bevarer varmen, efter at solen er gået ned. Tunge materialer kan ligeledes afhjælpe overophedning om sommeren, idet de optager varmen og dermed bidrager til at holde temperaturen behagelig indendørs. Varmen kan afgives igen om natten, ved at man åbner vinduerne. Køkken Bad Værelse Værelse Stue Værelse Zoneopdeling af bygningen Rum, hvor temperaturen af praktiske grunde bør være lav, eller hvor man kun opholder sig i kort tid ad gangen, kan med fordel vende mod nord. Det gælder for eksempel bryggers, soveværelse og toilet/ bad. På denne måde danner de en overgangszone fra den kolde side af huset mod de opvarmede opholdsrum. 5

6 MATERIALER Træ med PEFC-mærket Svanen Generelt Der bør kun anvendes naturlige/genanvendelige materialer som tegl, lersten, beton, træ, stål, glas, gipsplader og natursten til byggeriets væsentlige dele (dvs. til facader, tag, vægge, gulve og lofter). Undgå produkter, der indeholder stoffer, som er på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer (se litteraturlisten). Vælg materialer og produkter med lang levetid. Byggematerialer, der efter endt levetid kun kan bortskaffes ved deponering, bør undgås. Der bør vælges miljø- og energimærkede byggevarer, hvor det er muligt. Ved naturlige/genanvendelige materialer forstås, at de: - består af råstoffer, der stadig forefindes i rigelige mængder, og/eller der er mulighed for en høj grad af genanvendelse - ikke indeholder miljø- eller sundhedsskadelige stoffer. Tagpap er kun i begrænset omfang genanvendeligt og har en relativt kort levetid. Som alternativ til tagpap kan f.eks. anvendes, stålplade, aluminiumsplade, eternit eller tagfolie baseret på gummi. Blomsten Liste over miljømærkede produkter Produkter der kan fås med miljømærke: Maling og Lakker Tekstiler, Gardiner Fyr, Brændeovne Byggeplader Gulve Vinduer Møbler Havemøbler Kompostbeholder Vaskemaskine Komfur Se også Lersten Anvendes som halv- og helstensmure. I bærende konstruktioner. Indermure, som er fugt- og varmeregulernde Massive træelementer Ved bærende konstruktioner er bagmurs- og etagedækelementer af massivtræ et godt alternativ til betonelementer. FSC Indeklimamærket Ler anvendt i husbyggeri har gennem århundrede modstået det danske klima. Lerets vandaktive egenskaber gør, at det virker som en fugtbuffer. Lervæggens høje vægtfylde modvirker temperaturudsving. Begge dele medvirker til et godt og behageligt indeklima. Massive træelementer af sømmede, kantstillede brædder giver ved fremstillingen en betydelig lavere miljøbelastning end letbetonelementer. Der er tale om et råstof, som er let at genskabe og let at bortskaffe. Også den samlede væg med ydermur, isolering og bagmur giver en mindre miljøbelastning. Elementerne har gode byggetekniske egenskaber og en høj styrke. Ved anvendelse til etagebyggeri kræves sprinkleranlæg. 6

7 MATERIALER Krav Trykimprægneret træ Der må ikke anvendes trykimprægneret træ, bortset fra: - konstruktioner med jordkontakt, - skjulte konstruktioner, som er svære at vedligeholde og reparere, - brandtrykimprægneret træ, som anvendes til klasse 1- beklædning. Hvis der anvendes trykimprægneret træ, skal det være dansk/nordisk NTR-mærket træ og klassificeret A (i jord) eller AB (over jord). Det betyder, at træet er imprægneret med midler, der er godkendt af Miljøstyrelsen. Der skal vælges konstruktive løsninger, som beskytter træet, hvorved trykimprægneret træ ofte kan undgås. Trykimprægneret træ anvendes i meget stort omfang til udendørs træ, f.eks. udvendig bræddebeklædning, plankeværker, carporte mv. Ved trykimprægnering anvendes kobber og borsyre, som er meget giftigt for vandmiljø og plantevækst, ligesom trykimprægneret træ giver miljøproblemer ved bortskaffelse. Hvis det, der bygges, ikke har jordkontakt, er der normalt ingen grund til at vælge trykimprægneret træ. Der kan alternativt anvendes - varmebehandlet træ, f.eks. Thermowood eller Celloc - træsorter, som ikke er nødvendige at imprægnere, f.eks. douglas, cypres, azobé, bilinga eller robinie. De to førstnævnte typer anbefales dog ikke til brug ved jordkontakt.træsorter som eg, teak, tuja og Western Red Cedar har en god naturlig holdbarhed - også i kontakt med jord. Træ med en lang, naturlig holdbarhed koster i dag noget mere end trykimprægneret, og der er i øjeblikket et begrænset udbud. Til mange formål vil det være tilstrækkeligt at bruge ubehandlet træ, som evt. males. Ubehandlet rødgran koster ca. 25 % mindre end trykimprægneret træ. Ubehandlet rødgran og lærk af god kvalitet har i fri luft en holdbarhed på år. Behandlet og vedligeholdt er holdbarheden endnu længere. 7

8 MATERIALER Vakuumimprægneret træ Det anbefales at undgå vakuumimprægneret træ. Vakuumimprægnering anvendes hovedsagelig til vinduer og døre. De aktive stoffer (svampemidler) er ikke så giftige som de stoffer, der bruges til trykimprægnering. Men i produktions-processen er der et stort energiforbrug, og der anvendes organiske opløsningsmidler. Ved en nyere metode, Flowcoating,, er elforbruget og varmeforbruget i produktionsprocessen samt udledningen af organiske opløsningsmidler reduceret væsentligt.ved at vælge vinduer og døre med en høj andel af kernetræ (80-100%) opnås en god, naturlig holdbarhed og lang levetid. Det er fortsat nødvendigt at supplere med en overfladebehandling med svampemidler. Zinktagrende PVC fri produkter: Følgende produkter og lignende bygningsdele bør være fri for PVC og andre såkaldte halogener: Kabler og kabelbakker, tagrender og nedløbsrør, rør og ledninger til og i faste installationer, toiletsæder, fodlister/ fejelister, dørkarme, døre og vinduer, gulvbelægning, loftbeklædning og sternbrædder. Der bør ikke anvendes vinyl, som indeholder PVC. PVC indeholder en række miljøbelastende stoffer, der kan give anledning til miljøproblemer i affaldshåndteringen. Som alternativ kan anvendes PP og PE produkter, der i de fleste tilfælde kan fås til samme pris eller billigere. Danske producenter markedsfører halogenfrie kabler og ledninger til samme pris som PVC kabler. Ståltagrender anvendes mere og mere - i dag udgør de ca. 50 %. Ståltagrender har samme pris eller er lidt billigere i indkøb end plasttagrender. Zinktagrender med større holdbarhed er væsentlig dyrere. I stedet for vinyl vil det som regel være muligt at anvende en anden løsning. For eksempel en konstruktion med svalehaleplade og fliser eller en støbt bund med gummimembran og fliser. 8

9 MATERIALER Afgasning Ved planlægningen af et byggeprojekt bør der i tidsplanen afsættes en periode til afgasning af stoffer og materialer før ibrugtagningen. Overfladebehandlinger bør have hurtig og minimal afgasning. Vælg sunde materialer Det bør sikres, at almindeligt vedligehold ikke belaster indeklimaet. Isolering Hvor det er hensigtsmæssigt og brandteknisk forsvarligt, bør der anvendes alternative isoleringsmaterialer som hør, eps, perlite, papiruld m.m. Til næsten alle formål findes der et alternativt isoleringsprodukt, som både, hvad angår varme-, brand-, og lyd-isolering kan måle sig med de traditionelle produkter.herudover er der fordele for arbejdsmiljøet, indeklimaet og det ydre miljø.til isolering eller fugning bør polyurethanskum og lignende fravælges, da det vanskeliggør genanvendelse af tegl, beton mm. Desuden er det sundhedsskadeligt og farligt at indånde. Hørmark 9

10 MATERIALER Gulve For trægulve af andre træarter end fyr, gran, bøg, ask, ahorn, birk eller eg bør det dokumenteres, at der ikke afgives stoffer i mængder, der giver indeklimaproblemer. Lakerede/olierede trægulve Trægulve bør være lakerede/ olierede fra fabrikken. Ved efterbehandling bør anvendes produkter med MAL-kode 00-1 svarende til vandbaserede produkter. Indeklima mærket 10

11 MATERIALER Maling og grunder Der bør kun anvendes uden - og indendørsmaling med MAL-kode Gulvmaling bør maksimalt være med malkode 00-5, svarende til f.eks. 2-komponent maling uden organiske opløsningsmidler. Hvor det er hensigtsmæssigt, kan naturmaling som f.eks. kalkfarver, silika -, cement- og linoliemaling anvendes. MAL-kode 00-1 er den laveste. Det er nødvendigt at anvende et svampemiddel i forbindelse med udvendig malerbehandling. Dog ikke ved brug af kalkfarver. Der er normalt tilsat svampemiddel til udendørsmaling. Linolie grundingsolie kan påføres med sprøjte, hvilket er meget arbejdsbesparende. Lime, spartel- og fugemasser Lime, vægspartelmasser og ind -og udvendige fugemasseprodukter bør være med MALkode 00-1 og uden organiske opløsningsmidler. Brug af lime, spartel- og fugemasser bør minimeres. 11

12 VENTILATION Der er et højt energiforbrug knyttet til ventilation. Over 10% af Danmarks samlede elforbrug går til drift af ventilatorer. Det er derfor vigtigt at overveje behovet og styringen af ventilationen. Ventilationsbehovet er bl.a. afhængigt af rumvolumen, solindfald/temperatur, materialers afgasning, antal brugere, aktivitet i lokaler mm. Naturlig ventilation Der bør anvendes naturlig ventilation, hvor det er muligt. Den bedste løsning fås, hvis den kombineres med en solvæg, se side 16. Naturlig ventilation indtænkes i projekteringsfasen af byggeriet. 12

13 VARME Ringsted Kommune har i mange år løbende arbejdet med optimering, varmeisolering og varmesystemer i egne bygninger. Det er dog stadig vigtigt at fokusere på dette område, idet der stadig er muligheder for at minimere varmeforbruget og udnytte gratis varme i bygninger. Ringsted Kommunes mål er en generel og fortsat reduktion af varmeforbruget. Solfanger monteret på tagkonstruktion Solfanger Tagkonstruktioner bør udføres, så de er forberedt for etablering af solfanger eller solceller. Forberedelse af tage for solfangere handler primært om dimensionering og orientering og er ikke forbundet med væsentlige omkostninger. Varmeanlæg Der bør installeres termostater til regulering af rumopvarmningen. Radiatorerne behøver ikke at være under vinduerne, hvis disse er monteret med energiglas. Varmtvandsbeholder Varmtvandsbeholder bør være forberedt til solvarme. Solvarme i fjernvarmeområder er p.t. ikke rentabelt. Ved statstilskud eller stigende energipriser kan de blive økonomisk fordelagtige. Lavtemperatur Nye varmeanlæg bør dimensioneres, så de er egnede for lavtemperaturfjernvarme. Lavtemperatur betyder, at temperaturen i fjernvarmerørene fra kraftvarmeværket kan nedsættes. På den måde skabes en større energiudnyttelse til elproduktion og et mindre varmetab i fjernvarmenettet. 13

14 VARME Individuel varmeforsyning Uden for områder med kollektiv varmeforsyning (fjernvarme, naturgas) bør anvendes CO 2 -neutral opvarmning. F. eks. rapsolie, træpiller og brænde. Rørføring Bebyggelsesplanen bør udformes, så rørføringer bliver kortest mulige for derved at minimere ledningstabet. Rørisoleringen bør optimeres og rørene placeres, så varme og kolde rør ikke påvirker hinanden. 14

15 VARME Krav Vinduer og døre Vinduer og døre skal være klassificeret inden for mærkningsordningen Energimærkning af vinduer og ruder. U-værdien på den samlede konstruktion må max. være 1,5 W/m 2 K. Anvendes der vinduer med ruder under 0,4 m², må disse ruders U-værdi max være 1,1 W/m² K. Ved renovering bevares de eksisterende vinduer som udgangspunkt, men konstruktion af enkeltlagsglas erstattes med konstruktion af flerlagsglas (energirude, energiglas). U-værdien er et mål for varmetabet gennem ruden. Jo lavere U- værdi, jo lavere varmetab. A-mærket svarer til 1,1 W/m 2 K. En bolig kan pr. 10 m 2 vinduesareal spare ca kwh om året med A-mærkede ruder set i forhold til almindelige termoruder. Merprisen på energiruder er 10-15%. Tilbagebetalingstiden er 4 til 6 år. Ved montering af forsatsruder må den samlede U-værdi på rudekonstruktionen max. vær 1,5 W/m 2 K. Ved udskiftning af termoruder i eksisterende rammer må de nye ruders U- værdi max. være 1,3 W/m 2 K. Termorude Energirude Vinduer Det bør overvejes at montere 3-lags energiruder med en endnu lavere U-værdi (under 1,1 W/m 2 K). Hvis vinduer skal udskiftes, kan man overveje at øge vinduesarealerne på sydvendte facader f.eks. i form af franske altaner med energirude. En stor del af den varme, som boligen afgiver til omgivelserne, forsvinder ud gennem vinduerne. Når man anvender energirude, bliver varmetabet gennem vinduerne reduceret med 40-50%. Et større vinduesareal med energirude bidrager til boligens opvarmning og giver mere dagslys. 15

16 VARME Principskitse af solvæg Solvægge I al sin enkelhed består en solvæg af en gennemsigtig plade f.eks. glas, der er monteret 2-3 cm foran ydervæggen. Varmen fra solen optages både i væggen og den cirkulerende luft. Der er flere typer, den her viste er en Trombé væg. I højisolerede huse kan væggen dække 15-25% af varmebehovet. Passiv solvarme Det bør overvejes, om bebyggelsen kan indrettes, så den udnytter passiv solvarme. Det kan f.eks. ske ved: - bygningens og vinduernes orientering, - vinduernes størrelse og opbygning, - anvendelse af glasbygninger mod øst/vest, - anvendelse af solvægge - materialevalg og udformning, der sikrer varmefordeling og oplagring. Der bør etableres solvægge på facader, hvor det er hensigtsmæssigt. Passiv solvarme er ikke noget nyt, idet alle bygninger med vinduer automatisk opvarmes mere eller mindre med passiv solvarme. Passiv solvarme går i al sin enkelhed ud på at udnytte solindstrålingen til bygningsopvarmning uden brug af aktive, tekniske anlæg og uden tilførsel af hjælpeenergi. Passiv solvarme virker i hele husets levetid, er vedligeholdelsesfri og medfører oftest ingen eller kun en lille merinvestering i anlægsfasen. Isolering Det bør overvejes at øge varmeisoleringen i forhold til bygningsreglementets krav. Undersøg fordele og ulemper ved alternative isoleringsmaterialer. Ved renovering bør udføres efterisolering af facader, gavle og tagkonstruktioner, hvor det er hensigtsmæssigt. Hvis radiatorer tages ned og vinduer udskiftes, bør en indvendig facadeisolering overvejes. 16

17 EL Elforbruget er stigende. Det skyldes blandt andet øget brug af diverse elektriske apparater. Det er derfor nødvendigt at tænke sig grundigt om, når der investeres i nye apparater og belysning. Det er muligt at reducere elforbruget ved at vælge A-mærkede apparater og lamper, hvor der kan monteres energisparepærer, samt ved at reducere standby-forbrug. EL Det gennemsnintlige daglige elforbrug i en husholdning fordeler sig således: Køleskab/fryser 20% Belysning 17% TV/video/stereo/PC 15% Vaskemaskine/tørretumbler 12% Madlavning 11% Opvaskemaskine 5% Fyr/cirkulationspumpe 9% Diverse 11% Belysning Det anbefales, at der anvendes lamper med plads til montering af lavenergi-lyskilde (f.eks. energisparepærer) Det anbefales, at der vælges lamper med høj virkningsgrad. Halogenbelysning bør hovedsageligt anvendes som effektbelysning. Anvendes halogenbelysning som grundbelysning, er det vigtigt, at der ikke installeres flere halogenpærer end der er behov for. Elforbruget reduceres op til 80%, når man anvender lavenergilyskilder. Levetiden på lavenergilyskilde er 12 gange længere. Høj virkningsgrad på en lampe betyder, at der skal anvendes færre armaturer i et belysningsanlæg, og det giver dermed et lavere elforbrug. Når halogenbelysning bliver anvendt som grundbelysning, monteres der oftest langt mere lys pr. kvadratmeter, end der egentlig er behov for. Det skyldes blandt andet halogenbelysningens mange spændende løsningsmuligheder med indbygning, wire osv., og at halogenbelysning sælges i sæt af flere enheder. Der forekommer en høj varmeudvikling ved montering af mange halogenpærer. Automatisk styring af belysningsanlæg Belysning af udendørsarealer bør styres med en PIR-føler. En PIR-føler tænder lyset, når den registrerer bevægelse, og slukker lyset efter et ønsket antal minutter. Elforbruget kan reduceres med op til 75% ved lysstyring. 17

18 EL Lavt forbrug Højt forbrug Hårde hvidevarer Det anbefales at investere i A- mærkede hårde hvidevarer. A-mærkede hårde hvidevarer har det laveste elforbrug. Der spares % af elforbruget ved at vælge en A-mærket hård hvidevare frem for en B- mærket hård hvidevare. Solceller Det bør overvejes, om der kan etableres solcelleanlæg med nettilslutning. Solceller producerer strøm og er en vedvarende energikilde. Solcelleanlæg er endnu ikke økonomisk rentable. Udviklingen inden for området gør, at anlæggene hele tiden bliver billigere og mere effektive. Solceller kan integreres som et arkitektonisk element i tagdækning og facader. Udnyttelse af dagslys Byggeriet bør orienteres og indrettes således, at dagslyset udnyttes bedst muligt. Følgende forhold har indflydelse på en god udnyttelse af dagslyset: - vinduesareal, - vinduesorientering, - lyse farver på vinduesrammer, - rigtigt valg af solafskærmning til vinduer. Læs endvidere under afsnittet Planlægning og projektering af byggeriet. Elforbruget reduceres, hvis byggeriet orienteres således, at dagslyset kan udnyttes. Ovenlys 18

19 VAND Den øgede opmærksomhed på vandbesparelser gennem de seneste 15 år har resulteret i, at det gennemsnitlige vandforbrug pr. person er reduceret fra ca. 62 m³ person/år til ca. 48 m³ person/år. Besparelserne skyldes blandt andet grønne afgifter, tekniske forbedringer og mere information. Der er dog stadig et stort besparelsespotentiale ved valg af installationer, vandbesparende sanitet og armaturer. VAND Det gennemsnitlige daglige vandforbrug i en husholdning er ca. 130 liter/ person, det svarer til ca. 48 m³ om året. Forbruget fordeler sig således: Personlig hygiejne 36% Toiletskyl 27% Tøjvask 13% Opvask/rengøring 10% Mad/drikke 7% Øvrigt 7% Toiletter Det anbefales, at der installeres toiletter med 3/6 liters skyl. Vandarmaturer Det anbefales, at der installeres vandbesparende armaturer med perlator. Vandarmaturerne bør maksimalt have en vandgennemstrømning på: - bruser - 9 l/min - køkken - 12 l/min - håndvask - 6 l/min Brusere bør være med termostatisk blandearmatur. Ældre toiletter skyller med 9-12 liter/skyl. Der opnås en vandbesparelse på ca. 50% ved at vælge toiletter med 3/6 liters skyl. En perlator blander luft i vandet, og det betyder, at skylleevnen bevares, selvom der bruges mindre vand. Perlator giver vandbesparelse på op til 50%. Ved brug af termostatisk blandearmatur har vandet den ønskede temperatur næsten med det samme, i modsætning til hvis brugeren selv skal blande vandet. 19

20 VAND Regnvand Regnvand kan med fordel opsamles, renses og genanvendes f.eks. til toiletskyl og tøjvask. Regnvand kan endvidere anvendes til bilvask, havevanding eller rekreative vandmiljøer. Vandkvalitet afhænger bl.a. af fra hvilke overflader vandet opsamles. Jordbunden i Ringstedområdet består overvejende af et forholdsvist tykt lerlag. Generelt set er jordbunden derfor ikke velegnet til nedsivning af regnvand. Det anbefales, at jordbundsforholdene analyseres nærmere ved de enkelte byggeprojekter. I henhold til kommunens afløbsregulativ kan der gives prisreduktion på vandafledningsafgiften ved genanvendelse af regnvand. (gælder ikke havevanding). Spildevand i det åbne land Se gældende spildevandsplan. 20

21 AFFALD Meget af det affald, der smides væk hver dag, kan sagtens udnyttes meget bedre. Der er store ressourcer gemt i affaldet. Ringsted Kommune har en målsætning om at nedsætte mængderne samt udnytte ressourcerne i affald bedst muligt. Det betyder, at der allerede ved start af et byggeri skal overvejes, hvordan affaldsmængderne minimeres, sorteres og behandles. Krav Byggefasen Der skal afsættes plads til sortering. Affaldet skal sorteres efter Ringsted Kommunes vejledning om affaldssortering ved bygge- og anlægsaktiviteter. Ved korrekt sortering er det muligt at anvende helt op til 90% af byggeaffaldet. Generelt Affald skal sorteres i henhold til kommunens affaldsregulativ. Efter det gældende regulativ skal affaldet som minimum sorteres i fire fraktioner: - grønt affald - gråt affald - blandet papir - flasker og glas (afleveres i centrale containere) Alle med mulighed for at anvende komposten fra grønt affald på adressen skal hjemmekompostere. Alle andre typer affald afleveres på genbrugspladsen. Byggefasen Affaldsmængden i byggefasen bør minimeres ved bl.a. at bruge producenternes returordninger for emballager og restprodukter samt nedsætte spild af materialer. 21

22 KILDER TIL VIDEN Bøger Arkitektur og miljø: form, konstruktion, materialer og miljøpåvirkning. Rob Marsh m.fl. Arkitektskolens Forlag, Århus 2000 Byøkologiske løsninger: status for viden og erfaringer. Niels-Arne Jensen m.fl. Udarbejdet for boligministeriet, institut for planlægning (IFP) Danmarks Tekniske Universitet gode eksempler på byøkologi i byfornyelse, renovering, nybyggeri, lokalplaner, kommuneplaner og temaplaner. Dansk Byplanlaboratorium 1995 Den grønne by. Hans Pedersen, Modtryk Århus 1996 Den grønne telefonnøgle. Kjeld Hansen, Bæredygtighed Aps, 5. udgave 2002 Fra taget til toilettet om brug af regnvand fra tage i wc-skyld og vaskemaskiner. Pjece fra Erhvervs- og boligstyrelsen / Miljøstyrelsen 2002 Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri. Københavns Kommune 1999 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger. By og Byg anvisning nr. 202, 2002 Træ diverse bøger om træ og træbeskyttelse Træbranchens oplysningsråd Økologisk byggeri; Idéer Eksempler Tips Vejledning. Thomas Schmitz-Günther, Könemann 1998, Dansk udgave 2000 Økologi og arkitektonisk kvalitet. Anne Beim m.fl. Arkitektskolens Forlag 2002 Økologi i parcelhuset. Henrik Grove, Modtryk 1998 Massivtræ i byggeriet Associerede Ingenører APS Træbranchens Oplysningsråd Links Boligministeriet Byg om med omtanke By og Byg. By og Byg. Om alternative isoleringsmaterialer Dansk Center for Byøkologi. Ecobuilding Homepage Elsparefonden: Energiruder Energistyrelsen Genbyg Grøn information - om forbrug og miljø Grønt Regnskab i hjemmet, el, vand, og varme Indeklima. Mærkningsordning for byggevarer og produkters påvirkning af indeklimaet Miljørigtig byggeri Miljøstyrelsen. Stoflisten over uønskede stoffer Miljømursten Organisationen for vedvarende Energi Sparepærer Standbyforbrug, Råd om Tropetræ FSC Træ er miljø Økologisk Byggeri, Landsforeningen 22

23 Udarbejdet af: Teknisk Forvaltning og Agenda 21, Ringsted Kommune Fotos: Steen Drozd Lund, Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret, Thermo-Sol, Scanpix, Teknisk Forvaltning samt private Tegninger: Carsten Schlein og Teknisk Forvaltning Layout: Teknisk Forvaltning, Ringsted Kommune Svanemærket Papirkvalitet: Svanemærket Evolve Business 23

24 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Rønnedevej Ringsted Februar 2006

Miljøhensyn i byggeri

Miljøhensyn i byggeri Miljøhensyn i byggeri Rækkehuse, etageboliger, erhverv, institutioner mv. Februar 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING AF BYGGERIET... 4 Miljørigtig projektering... 4 Vælg rådgiver

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

MILJØVENLIGT BYGGERI

MILJØVENLIGT BYGGERI LOKALE- OG ANLÆGSFONDEN En introduktion til hvordan nybygninger, tilbygninger og ombygninger kan gøres mere miljøvenlige MILJØVENLIGT BYGGERI sund fornuft, men hvordan? 1 MILJØ ER SUND FORNUFT HVORDAN

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sandbakkevej 19 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-076127 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr.

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 68 Postnr./by: 6520 Toftlund BBR-nr.: 550-20913 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 22A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-908326-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Havrevænget 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Birkhøjen 10D 8382 Hinnerup BBR-nr.: 710-013477-001 Energikonsulent: Bjarne Bilskov Jespersen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 70A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-912242-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 5 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-966482-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenlyparken 13 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-125799 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

DNV Gødstrup. Bilag 10.11 Miljøplan

DNV Gødstrup. Bilag 10.11 Miljøplan DNV Gødstrup Bilag 10.11 Miljøplan Dokumentnummer: DNV C BP 08 Bilag 10_11 til Byggeprogram Projekt: H10159 Rev. Dato Tekst Firma Udarbejdet Kontrolleret Godkendt 29.06.2012 Byggeprogram etape 1 HLH PWA

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 39 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-003965 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket

Forudsætninger for beregning af Energimærket Energimærke nr.: E06-01571-0089 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 21 Apr 2006 Ejendommens BBR nr.: 575 034586 001 Byggeår: 1969 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Møllevej 29, 6622 Bække Forudsætninger

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ejsbølvænge 7 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-004090 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Vesterheden 39 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-139899-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hans Tausensgade 1 Postnr./by: 5550 Langeskov BBR-nr.: 440-006644 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Brobæklunden 101-147 Brobæklunden 101 5260 Odense S Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. oktober 2012 Til den 12. oktober

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Falkevej 076 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-149126-001 Energikonsulent: Kalle Vestergaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kildeagervej 14 Postnr./by: 2690 Karlslunde BBR-nr.: 253-051639 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sakskøbingvej 129 Postnr./by: 4990 Sakskøbing BBR-nr.: 376-009907 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

BBR-nr.: 316-014199 Energimærkning nr.: 913738 Gyldigt 5 år fra: 25-01-2007 Energikonsulent: Eigil Radoor Firma: OBH Ingeniørservice AS

BBR-nr.: 316-014199 Energimærkning nr.: 913738 Gyldigt 5 år fra: 25-01-2007 Energikonsulent: Eigil Radoor Firma: OBH Ingeniørservice AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Regnbuen 35 Postnr./by: 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-014199 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vejrupvænge 8 Postnr./by: 5491 Blommenslyst BBR-nr.: 461-427049 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by: 8990 Fårup BBR-nr.: 846-017938-002 Energikonsulent: Leif Hedensted Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Fædresmindevej 28 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-129072-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Højvangen 2A Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-057045 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strøvej 94 Postnr./by: 3330 Gørløse BBR-nr.: 219-152752 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1001 liter Fyringsgasolie, 50 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1001 liter Fyringsgasolie, 50 kwh el SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lyngbyvej 301 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2900 Hellerup BBR-nr.: 157-120255 Energikonsulent: Jan Chrillesen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rouloen 31 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-387571-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tværvej 4 Postnr./by: 4891 Toreby L BBR-nr.: 376-007204 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Frederik

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bytoften 25 Postnr./by: 8740 Brædstrup BBR-nr.: 615-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blichersvej 012 Postnr./by: 8723 Løsning BBR-nr.: 766-000135 Energikonsulent: Brian Aaboe Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Aaboe Arkitekt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. 1 Udskiftning til energiruder. 251 m³ Naturgas 245 kwh Elvarme 2400 kr.

Energimærke. 1 Udskiftning til energiruder. 251 m³ Naturgas 245 kwh Elvarme 2400 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bolbrovænge 41A Postnr./by: 2960 Rungsted Kyst BBR-nr.: 223-084230 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Botoftevej 14 Postnr./by: 4600 Køge BBR-nr.: 259-008948 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Bygningskontoret

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Liljevej 1 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj BBR-nr.: 306-012220-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Egernets Kvarter 22 4623 Lille Skensved Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. april 2013 Til den 16. april 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Adresse: Slogbækvej 2 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Slogbækvej 2 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Slogbækvej 2 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-006572-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Hovedvejen 10B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009450-007 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Rødager Alle 93 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-057714-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fladehøj 17 4534 Hørve Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. juni 2013 Til den 13. juni 2023. Energimærkningsnummer 311003689

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Blomstervænget 60 Postnr./by: 4550 Asnæs BBR-nr.: 306-010756-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Solvænget 6 Postnr./by: 6580 Vamdrup BBR-nr.: 621-254750-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Thorkildsgade 28 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-402011-001 Energikonsulent: Jesper Evald Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tjærebyvej 57 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-118917 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Bygningskontoret

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Spjellerupvej 7 Postnr./by: 4653 Karise BBR-nr.: 320-008663 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjørnø 19 Postnr./by: 5600 Faaborg BBR-nr.: 430-011467 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket

Forudsætninger for beregning af Energimærket Energimærke nr.: E05-00014-0034 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 02 Apr 2005 Ejendommens BBR nr.: 217 240034 001 Byggeår: 2004 Anvendelse: Rækkehus Ejendommens adresse: Vandværkevej 28, 3490 Kvistgård

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 16 MWh Fjernvarme, 517 kwh el. -4.8 MWh Fjernvarme 5820 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 16 MWh Fjernvarme, 517 kwh el. -4.8 MWh Fjernvarme 5820 kwh Elvarme SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stadion Alle 9 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-018472 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Falkenborgvej 36 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000730 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 320-012627 Energimærkning nr.: 100036895 Gyldigt 5 år fra: 04-07-2007 Energikonsulent: Flemming Flindt Firma: Ingeniørfirma Flemming Flindt

BBR-nr.: 320-012627 Energimærkning nr.: 100036895 Gyldigt 5 år fra: 04-07-2007 Energikonsulent: Flemming Flindt Firma: Ingeniørfirma Flemming Flindt SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllevej 37 Postnr./by: 4683 Rønnede BBR-nr.: 320-012627 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Kastaniealle 001B 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-004835 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Baunehøjvej 8 Postnr./by: 8543 Hornslet BBR-nr.: 706-020908-001 Energikonsulent: Aage Hjortshøj Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 106 MWh fjernvarme. 1236 kwh Elvarme, 510 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 106 MWh fjernvarme. 1236 kwh Elvarme, 510 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Hertug Valdemars vej 1A 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006185 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Birkeparken 92 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-006 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: energivej 2 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-026904 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 58 m³ Naturgas, 496 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 58 m³ Naturgas, 496 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygaden 18 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-016848 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ulvigvej 10 Postnr./by: 4440 Mørkøv BBR-nr.: 316-016436 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Bygningskontoret

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Ombygning Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav ved ombygning Bygningsdel Ydervægge Terrændæk Loft og tag Komponentkrav: U-værdi / isoleringstykkelse 0,15 W/m 2 K (ca. 250 mm isolering)

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Azaleavej 12 Postnr./by: 4470 Svebølle BBR-nr.: 326-000385-001 Energikonsulent: Jørgen Herold Andersen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lupinmarken 188 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-230137 Energikonsulent: Erling Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Erling

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Runddelen 14 Postnr./by: 6040 Egtved BBR-nr.: 630-030399 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Oddervej 13 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-345534 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek-Ebeltoft

Læs mere

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: SIDE 1 AF 50 Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-568891-001 Energikonsulent: Steen Balslev-Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baunehøjvej 10 Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-017592 Energikonsulent: Leif Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Greve Alle 7 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-023231-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Ro 047 Stenvænget 1 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. november 2012 Til den 29. november 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Parcelvej 3 Postnr./by: 7130 Juelsminde BBR-nr.: 766-013102 Energikonsulent: Benny P. Kristoffersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Adresse: Brokkedalvej 8 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Brokkedalvej 8 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Brokkedalvej 8 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-101434-001 Energikonsulent: Søren Erik Krogh Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning for følgende ejendom: Beregnet varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning for følgende ejendom: Beregnet varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering Í ÜÛ ï ßÚ ë Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gåsebanken 32 A Postnr./by: 4681 Herfølge BBR-nr.: 259-115396 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllestien 3 Postnr./by: 3200 Helsinge BBR-nr.: 270-022912 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Birkemosevej 10 Postnr./by: 4293 Dianalund BBR-nr.: 340-002240 Energikonsulent: Jørgen Boe Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lynghøjen 031 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-162436 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vigvej 17 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014413 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søagerparken 045 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-151153 Energikonsulent: Heinrich Gisselmann Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere