Økologisk Kulturlaboratorium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økologisk Kulturlaboratorium"

Transkript

1

2 Økologisk Kulturlaboratorium Jytte Abildstrøm, som bor i Trekronerområdet i Roskilde har sammen med Kristofferskolen taget initiativ til at skabe interesse for og realisere et lille lokalt aktivitets- og samlingssted, hvor der kan arbejdes med de store økologiske sammenhænge teoretisk, praktisk og kunstnerisk. Det Økologiske Kulturlaboratorium består dels af en økologisk/biodynamisk demonstrationshave dels et multifunktionelt hus med mulighed for teater, historiefortælling og undervisning - og selvfølgelig opført og drevet - top økologisk! Kristofferskolen lægger jord til projektet og stiller sammen med Jytte Abildstrøm frivillig arbejdskraft til rådighed til igangsætning af projektet, herunder søgning af fonde og udarbejdelse af skitseprojekt. Roskilde Kommune har under Agenda 21 puljen bevilliget ,- kr. til præsentationsmateriale.

3 Grønt samlingsog undervisningssted for Trekroner Det Økologiske Kulturlaboratorium skal være et grønt aktivitets- og samlingssted for den nyetablerede Trekroner-bydels beboere, institutioner og foreninger f.eks. spejderne med tilbagevendende begivenheder som havedage, naturvandring, dukketeater, historiefortælling, biernes dag, plantefarvning, pileflet mm. Det er tanken, at Det Økologiske Kulturlaboratorium skal kunne anvendes efter aftale til større arrangementer, men også spontant af beboerne i lokalområdet til en søndagsudflugt. Det vil endvidere være muligt for folkeskolerne i området at henlægge natur-teknik undervisningen til stedet. Huset vil kunne danne base for ekskursioner og feltundervisning. Kristofferskolen vil integrere laboratoriets muligheder i skolens undervisning i natur og teknik, biologi, havebrug og drama. Der er udarbejdet en undervisningsplan, således at hvert klassetrin har sit læringsog ansvarsområde. Forestillinger udstillinger og koncerter vil naturligvis også henvende sig til lokalsamfundets beboere. Det multifunktionelle hus Det centrale fokuspunkt og hjertet i Det Økologiske Kulturlaboratorium er en lille, men multifunktionel, krystalformet bygning. Huset på ca. 50 kvm rummer dukketeater og fortælleværksted samtidig med, at det fungerer som redskabsrum og værksted, i sydfacaden er integreret et lille drivhus. Her forspires alle de planter og urter, som skal være i den økologiske have. Husets består af to 6-kantede såkaldte zomes, som er bygget sammen. I den ene 6-kant er amfiteatralsk opbyggede bænkerader til ca. 25 personer, rummet er tilhører- eller samlingsrum. Den anden, et centralt arbejdsbord, og ophængte haveredskaber rundt på væggene. Mellem rummene en sceneåbning, så redskabsrummet bliver scene og bagscene ved små opførelser af dukketeater eller musik. Dukkerne, der anvendes i dukketeateret skabes af naturens egne materialer, bl.a. hentet ind ude fra den økologi- 3

4 ske have, f.eks. den yndige Prinsesse Majs med sin smukke kjole og lange gule hår og den vigtige Kong Gulerod. Her skal også kunne fortælles en god historie, høres foredrag, og man vil ved at kaste et blik op gennem de stjerneformede vinduer i loftet kunne se himmel, skyer og stjerner. Der er ingen rette vinkler i bygningen, til gengæld organiske, fantasiudfordrende former. På toppen 2 stjerneformede vinduer. Ydervægge og tag er grønne, dækkede af hhv. klatrende planter og sukulenter. På én af de sydvendte vægge opsættes solceller til at drive dels en vandpumpe i haven dels sørge for lys i huset. Den anden sydvæg udføres som en passivvæg. Foran solvæggene ligger havens dam, som reflekterer lyset op på væggene. Brugerne vil kunne studere solenergiudnyttelse og varmelære. Det vil være naturligt at lade en lille vejrstation indgå i anlægget så klima og vejr kan udforskes. Huset er opført af økologiske materialer. Det bygges af 10 vægelementer og 24 tagelementer, som sammen med drivhuset monteres på en punktfunderet platform eller terrændæk. Demonstrationshaven Haveanlægget slutter an til Kristofferskolens eksisterende blomsterhave og grænser op til skovbæltet mod Trekronerskolen. Haven drives efter økologiske og biodynamiske principper og tilbyder alsidige oplevelses og aktivitetsmuligheder: Der etableres en dufthave, urtehave, beplantning, som kan tiltrække fugle og insekter, krydderurter, planter til plantefarvning og pil til pileflet mm. Endvidere findes: Komposteringsanlæg, gruekeddel

5 og tørreplads til plantefarvningsværksted, en bigård med demonstrationsstade, en sololle, hvor krydderurter, the og frugt kan tørres ved solens naturlige varme, pilefletværksted under åben himmel mm. Der skal endvidere ske en opsamling af regnvand fra hustagene omkring haven. Vandet cirkuleres med en solcelledrevet pumpe og iltes og belives i en vandtrappe. For enden af vandtrappen er et bassin med vandkultur i form af planter padder og fisk. Vand til vanding af haven tages fra bassinet, der således også fungerer som vandreservoir. Realisering og organisation Der tages kontakt til relevante sponsorer for at få støtte og samarbejdspartnere til opførelse og anlæg. Fonde og Roskilde kommune vil modtage ansøgning om økonomisk støtte også til daglig og faglig drift af anlægget i form af en tilknytte gartnerperson. Vi vil søge kontakt til og aftaler med organisationer, grupper og enkeltpersoner, som vil/kan deltage i underprojekterne f.eks. Biavl, aquaculture, havebrug, kompostering, pileflet, plantefarvning, wild life, økologi, biodynamik, landskabshealing, historiefortælling, teater, beboerforeninger i Trekroner mfl. Endvidere håber vi at kunne vække interesse hos en kreds af positivt indstillede, kompetente og gerne offentligt kendte mennesker som anbefalere og lykke-feer for projektet. Initiativgruppen forestiller sig, at der når projektet skal virkeliggøres, skal oprettes en forening bestående af frivillige fra lokalområdet og skolen, som kan stå for koordinering af arrangementer og nye tiltag, og sørge for, at der bliver passet på teater og have. Initiativgruppen 5

6 bygningen Bygningens anvendelse: Huset kan karakteriseres som multifunktionelt. Det er centrum og mødested i det økologisk-, biodynamiske demonstrationshaveanlæg. Som symbol og fokuspunkt for det samlede projekt har det en markant og unik udformning: to sekskantede, sammenbyggede krystallinske former. Forbundet med et lille glashus. Den ene zome fungerer som redskabs- og arbejdsrum, indrettet med arbejdsbord i midten under stjernevinduet. Plads til ophængning af redskaber mv. væggene rundt. Den anden zome fungerer som fordybelses- og tilskuerlokale. Dels i forbindelse med undervisning, dels i forbindelse med de musik- eller dukketeaterforestillinger, som haven danner ramme om året rundt. Åbningen mellem de to zomer bliver i den situation til sceneåbning. Begge rum har en bred dør mod ankomst- eller forpladsen. Redskabsrummet har også adgang til det lille drivhus, som indgår i havens brug. Væggene mod drivhuset udføres som delvis lysgennemskinnelige, varmeakkumulerende, passive solvægge. Iøvrigt modtager rummene udelukkende lys fra de to stjerneformede vinduer på toppen af zomerne. Der anvendes så vidt som overhovedet muligt udelukkende økologiske materialer. Huset består af 2 stk. sammenbyggede zome 6. Materialer og konstruktioner: Zome 6 består af 6 vægelementer og 12 tagelementer, som monteres på dækket og boltes sammen med beslag/gevindstænger. Bygningen hviler på 7 punktfundamenter. Ved sammenbygningen udelades 2 stk. vægelementer. 6

7 Tag: 1 lag tagpap 18 mm OSB tagplader udlufting/afstandslister diffusionsåben fiberdug 45x195 mm spærtræ 45 mm lægter 300 mm papiruld, indblæst 16 mm Fermacell fibergipsplader Væg: 16 mm pl. og fls. Brædder, lerk eller douglas udluftning/afstandslister vindpap stolper 45x195 mm 300 mm papiruld indblæst 16 mm Fermacell fibergipsplader Dæk: 22 mm gulvbrædder dampspærre bjælker 45x245 mm 250 mm isolering vindtæt plade Drivhus: Op ad sydfacaden opføres et drivhus med bærende konstruktion af spærtræ 45x145 mm med 2 lag termorude i aluminiumsprofiler fra Plastmo eller Schüco. Der etableret termostatstyret udluftning. Solvarme: De facadepartier, som danner bagvæg i drivhuset, udføres som termisk tunge og varmeakkumulerende med ventalionsåbninger til de bagvedliggende rum. Udførelsen skal give mulighed for at demonstrere og eksperimentere med passiv solvarmeudnyttelse. De to resterende facadeelementer mod syd beklædes med solcellepaneler, som producerer elektricitet til den pumpe, der cirkulerer vandet gennem havens vandtrappeanlæg. Udføres så det demonstrerer principperne for solcelleanlæg. Havens dam/vandopsamlingsbassin er beliggende foran husets sydfacade. Vandoverfladen vil spejle indfaldende sollys op mod drivhus og solceller. 7

8 8 isometri af multihuset

9 sydfacade Prisoverslag: 100% selvbyg: Materialer ekskl. solceller ca ,- medbyg: Præfabrikerede elementer ca ,- 9

10 Havevandring Man går gennem en indgang kantet af klatreroser på begge sider. Foran til venstre ses den dobbelte zome, havens midtpunkt. Til højre rejser der sig et ca. 4 meter højt haveanlæg med beplantede niveauer. Går man lidt længere ind i haven og holder til venstre, bevæger man sig hen forbi det store krydderurtebed. Her kan man se, hvorledes der fremstilles krydderier, the og tørrede bær i sol-ollen Dernæst kommer man frem til plantefarvningsværkstedet, hvor der dels dyrkes, dels anvendes planter til farvning. Garn trækkes op af den store gruekeddel og hænges til tørring. Hvis man vælger at fortsætte rundt om multihuset, kommer man til dufthaven, hvor hvert bed er en ny 10

11 duftoplevelse, og hvor der fra det gennemgående espalier er nye duftoplevelser fra slyngplanter og -roser. Her på den anden side af multihuset findes også regnvandsbassinet, hvor man kan slå sig ned og lytte til vandtrappens rislen og betragte salamandere, tudser og andet godtfolk. Længere fremme ligger pileværkstedet. På nogle årstider vil der være travlhed her. Navnlig i foråret, når pilen er nyhøstet og på eftersommeren, når den flettes. Pilekurve kræver til en start god plads, og det er der i værkstedet. Lidt tilbagetrukket ligger fuglehaven ind mod skovbæltet med foderpladser og buske, der om efteråret og vinteren er fulde af bær til fuglene. I de høje træer er sat redekasser til mejser, sangere, spurve mfl. Vi vender tilbage til det høje haveanlæg med vandtrappen, hvor turen går til toppen ad trapper og rundt i spiral, som de små stier langs terrasserne danner. En vandring mellem bede med sommerblomster, korn, solsikker, squash, spiselige blomster og meget mere. Vel på toppen har man et flot overblik over hele haven, som man kan betragte i ro og mag fra bænken her. Nedstigningen kan hurtigt ske ad trapperne, eller man kan fortsætte sin vandring langs terrasserne. Nedenfor bakken ender man i den store urtehave. Her er aktivitet fra tidligt forår til sent efterår med jordforbedring, såning, plantning, lugning og vanding, for at der endelig kan høstes og nydes dejlige, velsmagende grøntsager. Her som alle andre steder i haven, kan der hentes råmaterialer til dukketeaterets figurer. Går man nu tilbage mod huset, kommer man forbi bærhaven, hvor der høstes bær hen over sensommeren. Nogle tørres i sol-ollen. Andre spises eller konserveres. Nu har vi vandret hele haven rundt, og så det måske blevet tid til en dukketeaterforestilling eller en god historie i multihuset? 11

12 uge 1 uge 2 januar februar marts april maj juni Juleferie (fugle fodres). Fugle fodres. Høst af pil. Beskæring af frugtbuske. Fugle fodres. Beskæring af frugtbuske. Kyndelmisse, lysog pandekagefest. Fastelavnsris. Fuglefoder lægges ud. Påskeferie. Høste salat i drivhus. Binde slyngplanter op. Majstang. Klargøring af drivhuset. Rense fuglekasser. Trille påskeæg. Påskeharen kommer. Så sommerblomster og kålplanter i drivhus. Så salat, radiser i drivhus. Plante liljer og gladiolus. Plante agurk i drivhuset. Så korn mm. Lægge kartofler. Så ærter og hestebønner. Så grøntsager i urtehaven. Plante salat ud i urtehaven. Så rodfrugter. Sætte net op til ærter. Rense og tynder ud blandt grøntsager. Plante squash og græskar. uge 3 Luge og gøde bedene. Jævne jorden i urtehaven. Beskære og gøde roser. Klippe visne planter ned. Nyt grus på gangene. Sprøjte med humuspræparat. Plante daliaknolde. Så blomster på friland. Plante kålplanter ud. Pinsefugle, -fest. Høste krydderurter til tørring. Hyppe kartofler. Snyltehveps til tomatplanter. uge 4 12 Vinterferie Plante kål om. Lægge tidlige kartofler til spiring. Plante tomatplanter i drivhus. Rense vandbassin og pumpe. Plante, luge og vande. Så snittebønner. Sprøjte med humuspræparat. Plante melon i drivhus. Slynge honning. Plukke blomster. Gøde roser. Høste solbærblade til te. Vende komposten. Høste duftplanter til tørring. Høste planter til farvning. Forberede sommerferien. Midsommerfest.

13 uge 1 juli august september oktober november december Sommerferie på skolen. Vande. Luge. Sommerferie. Høste urter, bær, squash. Tørre urter, bær. Henkoge. Høste korn. Binde høstkranse. Flette pilekurve mm. Høste rodfrugter. Høste nødder. Tage dalia-knolde op. Høste porrer. Lukke vandtrappe for vinteren. Høst af dekorative frøstande mm. Fremstille fuglefoder. Grankranse, dekorationer og adventskranse. Fugle fodres. Lysstøbning. uge 2 Forberede haven til skolestart. Luge, vande, gøde. Sprøjte med kiselpræparat. Rense vandbassin og pumpe. uge 3 Plukke blomster til 1. klasse. Høste duftplanter til tørring. Høste squash. Sidste tomathøst. Svampeudstilling. Samle frø fra blomster og stauder. Plantefarvning. Rense vandbassin og pumpe. Flette pilekurve mm. Michaelsfest. Høstfest og -marked. Efterårsferie. Rengøring af drivhuset. Vinterdække planter. Fuglefoder lægges ud. Lanternefest. uge 4 Høste og tørre bær. Høste og tørre urter til te og krydderier. Høste planter til farvning. Høste bønner. Så 2- årige blomster. Bestille blomsterløg. Rive løv sammen. Efterårsgrave bede. Vende komposten. Sprede kompost i køkkenhaven. Græskar- og roelygter. Grankranse, dekorationer og adventskranse fremstilles. Fugle fodres. Juleferie (Fugle fodres). 13

14 Undervisningsplan I havebrug mm. Målet for undervisningsplanen er todelt. Dels skal den tilgodese, at eleverne på alle trin får indsigt, viden og kompetencer i naturfagenes helhed. Dels skal klasserne i fællesskab og sammen med andre interesserede drive og vedligeholde haven, således at også andre grupper eller enkeltpersoner kan få væsentlige oplevelser og udfoldelsesmuligheder ved at besøge haven. Naturens haveår følger jo ikke skoleåret, så klassens engagementet går fra vinter på ét klassetrin til vinter på det næste. I klasserne op til og med 6. klasse sker havebrugsaktiviteterne, -undervisningen periodevis i hovedfag eller fagtimer, når tiden kræver det. 7. klasse har 14

15 en ugentlig havebrugstime på skemaet. Om vinteren teori. Børnehaveklasse/1. klasse: Træer, sten, vand, vejr og vind. Iagttagelse og renholdelse. Grundlæggende oplevelser med elementerne i haven. Eventyrfortælling og årstidsfester. 1. klasse/2.klasse: Blomstereng. Såning, lugning plukning evt tørring af blomster. Naturfortællinger, blomstereventyr og årstidsfester. 2. klasse/3.klasse: Kornager. Pløjning, såning, høst, tærskning, malning, bagning. Produktion af halmpynt/kranse/fugleneg mm. Hjemstavnslære, det gamle landbrug, håndværk, mål og vægt. Smedning, kartning, spinding, vævning, husbygning. Årstidsfester. 3. klasse/4. klasse: Dyrene. Iagttagelse og pleje af havens og lokalområdets vilde dyr. Fuglekasser, foderanlæg, sommerfugle, frøer, flagermus, padder. Zoologi og dukketeater. 4. klasse/5. klasse: Bigården. Medvirken i pasning af bier og bigård. Iagttagelse og værnen om de naturlige vilde blomster ( ukrudtet ). Botanik, honninghøst, -slyngning, propolis, bivoks, lysestøbning. 5. klasse/6. klasse: Vandtrappe og vandkultur. Pasning og renholdelse af vandkredsløbet. Alge- fiskedam, vanding, opgaver som blå mænd i hus og have. Praktisk fysik. 6. klasse/7. klasse: Urtehaven. Pasning på alle måder af grøntsagshaven og frøhuset. Køkkenarbejde og madlavning. Ernæringslære. 15

16 7. klasse/8.klasse: Urtehaven. Urtehaven er anlagt i et 3-skifte, så jorden ikke udpines, men holdes vedlige. 6., 7. og 8. står for hver sin del/afgrøde. 8. klasse/9. klasse: Kompostering. Klassetrinnet står for havens kompostering, gødskning, præparater mm. evt. i kombination med indsamling af organisk affald over hele skolen. Landbrugstur/-praktik. Organisk kemi opbygnings- og nedbrydningsprocesser. 9. klasse/10 klasse: Pileflet, plantefarvning, krydderurter. Etablering og vedligeholdelse af pilehegn, -hytter, kurve mm. Dyrkning af pil. Tørring og konservering. Eftermiddagsperioder i pileflet, plantefarvning og havebrug. 16

17 år 3 år 2 år 1 sædeskifte i urtehave skifte 1 skifte 2 skifte 3 Porrer Selleri Kål Bladbede Tomater Agurker Gulerødder Rødbeder Kålrabi Løg Kartofler Bønner Ærter kløver Gulerødder Rødbeder Kålrabi Løg Kartofler Bønner Ærter kløver Porrer Selleri Kål Bladbede Tomater Agurker Bønner Ærter kløver Porrer Selleri Kål Bladbede Tomater Agurker Gulerødder Rødbeder Kålrabi Løg Kartofler Kompost Kompost Kompost 17

18 Økonomi på haveanlæg Arealfordeling: Terrassebede ca. 125 m2 Krydderbede ca. 150 Urtehave ca. 100 Dufthave ca. 80 Bærbuske ca. 50 Pilekrat ca. 50 Fuglebær ca. 50 Hus og bassin ca. 40 Stier og grusarealer ca Skolens andel 675 m2 og skovbæltet 325 m2. i alt ca m2. Projektbeskrivelse Der foretages en rydning af underskoven i skovbæltet på det ca. 325 m2 store område, enkelte store træer bevares. Dette forudsættes udført af Roskilde Kommunes Vej- og Parkafdeling. Jordhøjen tilrettes efter tegningsmateriale. Terræn jævnes ud i området, hvor multihuset skal bygges. Overskydende jord indbygges andet sted. Nederste terrasse i højen etableres med stensætning, mens de 2 næste niveauer etableres med nedgravede rundstokke. 0,5 meter muldjord udlægges på den del af jordhø-

19 jen, hvor terrasserne findes, i alt ca. 125 m2. Endvidere udlægges 0,5 meter muldjord i kommende bede i haven, i alt m2. Det forudsættes, at Roskilde Kommune vil være behjælpelig med at stille de i alt ca. 250 m3 (ca. 200 tons) muldjord til rådighed for projektet fra nærliggende mulddepot. Evt. udføres udlægning af muldjord i samarbejde med kommunen. Stier og pladser i alt m2 etableres med stabilt og lergrus. Der sås græs på ca. 50 m2 i dufthaven. Endvidere etableres espaliers bestående af granrafter. Til de 2 porte (Nørre- og Østerport) med åbninger på 2 meter anvendes kraftigere tømmer i lærk. Der etableres afløb fra tage, således at regnvand kan ledes til vandbassin foran multihuset. Regnvands-ledningerne nedgraves. Der udgraves til 0,5 meters dybde samt i pumpesump til 1,0 meters dybde. Herefter støbes bund og sider i vandbassinet. Bassinkanten afsluttes med høj kant 0,5 meter over omkringliggende terræn. Pumpe inkl. elinstallationer og afløbsledning monteres i pumpesump. Elinstallationer forbindes til solceller på taget af multihuset. En vandtrappe med 8 skåle etableres. De udendørs værksteder etableres: Der bygges en sololle i sortmalet træ på ca. 1x1x1 meter med trådskuffer og ventileringsriste forneden i siderne. Der etableres en arbejdsplads med halvtag, bord og hylder. Der etableres et plantefarvningsværksted med opfyringssted og gruekeddel samt tørrested for garnet efter farvning. I pileværkstedet etableres en kreds med bænke, hvor man kan sidde og arbejde, samt en mobil arbejdsplads med værktøj. I fugleområdet ophænges fuglehuse og fodderautomater. Drivhuset indrettes. Der indkøbes haveredskaber i voksen- og børnestørrelse svarende til en skoleklasse: skovle, spader, river, kultivatorer, trillebører, lugejern, rosensakse m.v. Haven beplantes med bærbuske, fuglebærsbuske/ træer, krydderurter, espalierplanter, dufthaveplanter. Der anskaffelse og plantes frø, løg og øvrige planter. Økonomisk overslag: anlægsarbejder anslås til i alt ,- vandtrappe og bassin ,- værksteder, planter mm ,- i alt ekskl. moms ,- 19

20 Grafisk design: Præsentationsmaterialet er udarbejdet af initiativgruppen omkring det Økologiske Kulturlaboratorium bestående af skuespiller Jytte Abildstrøm og arkitekt Stig Nielsen samt Carina Nilsson begge Kristofferskolen. Initiativgruppen samarbejder med Trekronerrådet, der er en fælles interesseorganisation for beboere i Trekronerområdet. Roskilde Kommunes Agenda 21 pulje har støttet udarbejdelsen af præsentationsmaterialet økonomisk. 20

Gulerødder. Planter er også mad. Grøntsager, frugt og korn. MELLEMTRINNET: 4.-6. klasse

Gulerødder. Planter er også mad. Grøntsager, frugt og korn. MELLEMTRINNET: 4.-6. klasse Planter er også mad Grøntsager, frugt og korn Tema om rodfrugter Gulerødder MELLEMTRINNET: 4.-6. klasse Planter er også mad Tema om rodfrugter MELLEMTRINnet: 4.-6. klasse 1 Delemne 1: Plantekendskab Planter

Læs mere

Bilag 4.3.3. Krogerup 7. april 2014 Bestyrelsesmøde DE 8 BESØG

Bilag 4.3.3. Krogerup 7. april 2014 Bestyrelsesmøde DE 8 BESØG DE 8 BESØG Besøg nr. Overskift for dagen. Tidsperiode Dagens forløb HTM Grund Bog Have Mad Natur Med hjem Utroligt Tryghed Pædagogisk mål 1 Havestart April-maj 2 Have, så, lugning og den nære natur 1 Maj

Læs mere

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Baggrund Karens Hus og Have ligger placeret på en ca. 2000 m2 stor grund, på et aflukket og hegnet hjørne af Lersø Parken. Størstedelen af arealet

Læs mere

D ET GRØNNE SPISEKAMMER

D ET GRØNNE SPISEKAMMER D ET GRØNNE SPISEKAMMER SMAG PÅ ÅRHUS Festivallens mål om at gøre byens rum spiselige har vi omsat til et konkret rum. Vi ønsker med dette pavillionforslag at fejre og udvide horisonten for det spiselige

Læs mere

Grøn afdeling i Odense

Grøn afdeling i Odense 7 Blommehaven har køkkenhaver, hønsehold og en vild blomstereng. Mange børn og voksne bruger udearealerne blandt andet til at dyrke grøntsager, passe høns, gå ture eller kælke. To gange om året mødes de

Læs mere

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have LOGO2TH_Lille_NEGrød Antistresshave Modelhave i Geografisk Have ANTISTRESSHAVEN I GEOGRAFISK HAVE Grønt er godt for sjælen! kunne være overskriften på den nye modelhave i Geografisk Have. Vi ved, at natur

Læs mere

Gode råd om dyrkning

Gode råd om dyrkning Gode råd om dyrkning efter Maria Thuns Såkalender 1 og lidt om biavl Foreningen for Biodynamisk Jordbrug Gode råd om dyrkning efter såkalenderen og lidt om biavl 2 Når man dyrker grønsager, korn, frugt,

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

EAT på skemaet Opgaver/Mellemtrin. Frugt og grønsager

EAT på skemaet Opgaver/Mellemtrin. Frugt og grønsager Frugt og grønsager tema Frugt og grønsager Indhold Intro Frugt- og grøntbrikker Tænk og tegn dit kvarter Rabarber på syretrip Hør om og smag på asparges Kongegrøntbold Quiz Ord på spil Slå en streg få

Læs mere

Planter er også mad. Grøntsager, frugt og korn. Gulerødder. Planter er også mad Tema om rodfrugter INDSKOLINGen: 1.-3. klasse 1

Planter er også mad. Grøntsager, frugt og korn. Gulerødder. Planter er også mad Tema om rodfrugter INDSKOLINGen: 1.-3. klasse 1 Planter er også mad Grøntsager, frugt og korn Tema om rodfrugter Gulerødder Indskolingen: 1.-3. klasse Planter er også mad Tema om rodfrugter INDSKOLINGen: 1.-3. klasse 1 Delemne 1: Plantekendskab Planter

Læs mere

Rapport om dyrkning af bælgplanter i Gartneri Offside 2014 efter aftale med Foreningen Frøsamlerne

Rapport om dyrkning af bælgplanter i Gartneri Offside 2014 efter aftale med Foreningen Frøsamlerne Rapport om dyrkning af bælgplanter i Gartneri Offside 2014 efter aftale med Foreningen Frøsamlerne Vi har dyrket 13 forskellige sorter 11 sorter af ærter og 2 sorter bønner. I kontrakten står 14 forskellige

Læs mere

NATUR/TEKNOLOGI HØSTDAG I SKOLEHAVEN SIDE 1 NATUR/TEKNOLOGI. Høstdag i skolehaven

NATUR/TEKNOLOGI HØSTDAG I SKOLEHAVEN SIDE 1 NATUR/TEKNOLOGI. Høstdag i skolehaven SIDE 1 NATUR/TEKNOLOGI HØSTDAG I SKOLEHAVEN NATUR/TEKNOLOGI Høstdag i skolehaven SIDE 2 NATUR/TEKNOLOGI HØSTDAG I SKOLEHAVEN NATUR/TEKNOLOGI HØSTDAG I SKOLEHAVEN SIDE 3 NATUR/ TEKNOLOGI Høstdag i skolehaven

Læs mere

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag.

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. køkken eksisterende bade Eksisterende indretning, med lang gang bevares. Nye lofter

Læs mere

BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI

BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI Takster gældende fra: 1. januar 213 31. december 213 Kirkegårdenes kontor Kong Magnus Vej 13 4 Roskilde Tlf. 4635 89 www.roskilde-kirkegaarde.dk

Læs mere

En legeplads for livet

En legeplads for livet Eventyr Leg Orehøjvej 9 a, Gl. Lejre, 4320 Lejre Tlf. 2227 9820 eventyrleg@eventyrleg.dk En legeplads for livet www.eventyrleg.dk Designlinje Info Eventyret starter her! Eventyr Leg designer naturlegepladser

Læs mere

GOD KOMPOST - GLAD HAVE

GOD KOMPOST - GLAD HAVE GOD KOMPOST - GLAD HAVE Skibstrup Kompost og Skibstrup Topdress 2 Skibstrup Kompost - det naturlige valg Al kompost fra Skibstrup Affaldscenter er fremstillet af rent haveaffald grene, blade og græs fra

Læs mere

BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD

BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD Takster gældende fra: 1. januar 215 31. december 215 TAKSTER PR. 1. JANUAR 215 GÆLDENDE FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse, Begravelse og

Læs mere

Sådan dyrker du økologiske LØG. Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt

Sådan dyrker du økologiske LØG. Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt Sådan dyrker du økologiske LØG Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt SUNDHED Løg er godt for helbredet. Det har man vidst så at sige altid. Da de ægyptiske pyramider blev bygget, fik arbejderne

Læs mere

Det vil sige at kun en meget lille del af vores regnvand belaster kloak systemet, kun vandet fra 24 kvadratmeter carport.

Det vil sige at kun en meget lille del af vores regnvand belaster kloak systemet, kun vandet fra 24 kvadratmeter carport. Eivind Jensen - Lyngbakken - Lynge På den en side af huset har jeg ved hjælp af 2 nedløbsrør lavet selvvanding af nogle store rhododendronbuske, så næsten al regnvand udnyttes her, en lille del opsamles

Læs mere

Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen

Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen Den primære ide i børnehaveklassen er at skabe en god og tryg skolestart, hvor barnet roligt vænner sig til skolelivet. Det er vigtigt at eleven

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen Sansehave på Strandparkcentret Dato for projektets afholdelse?

Læs mere

GrowCamp. det perfekte højbed. Grow your own

GrowCamp. det perfekte højbed. Grow your own GrowCamp det perfekte højbed Grow your own virkelyst køkkenhave ingen orm grønt for uøvede egne råvarer grøn slik krydderi på tilværelsen havetid naturens under let som en leg frodighed kvalitetstid GrowCamp

Læs mere

Skolehaven på Skoleskemaet. Københavns. Sk lehaver

Skolehaven på Skoleskemaet. Københavns. Sk lehaver Skolehaven på Skoleskemaet Københavns Sk lehaver Velkommen ud i Københavns Sk lehaver Skolehaverne er et enestående lærings- og oplevelsessted for børn. Midt i byen ligger haverne som frodige oaser med

Læs mere

Pensionist- og nyttehaver

Pensionist- og nyttehaver Pensionist- og nyttehaver Herlev Kommune 2014 Et aktivt og socialt samvær I Herlev Kommunes 118 pensionisthaver og 272 nyttehaver, kan borgerne leje en have og dyrke blomster, urter og frugt. I haverne

Læs mere

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 ROSKILDE DOMPROVSTI Kirkegårdenes Brugerark med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 Brugerarket er fælles for alle kirkegårde i provstiet med justering for Himmelev Sogns Kirkegård Kirkegårdstakster

Læs mere

Gartner- og viceværtmedhjælper

Gartner- og viceværtmedhjælper Gartner- og viceværtmedhjælper KILDEN er et enestående uddannelses- og beskæftigelsestilbud for unge og voksne med særlige behov. Kilden er kendt som et sted der i tæt samarbejde med oplevelsesattraktionen

Læs mere

Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af opgaven og skolens forventninger til jer desangående.

Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af opgaven og skolens forventninger til jer desangående. Kære klasserødder i børnehaveklassen Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af UDEGRUPPE Jeres klasses forældre står for hjælp til vedligeholdelse af skolens udearealer

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Assens Provsti Gias ydelser

Assens Provsti Gias ydelser Assens Provsti Gias ydelser Pleje og Vedligehold (1 års aftaler) Gennemgang ca. hver 3. uge i sæsonen Lugning Almindelig beskæring Indsamling af buketter Rivning og fejning Opsamling af løv Rensning af

Læs mere

AlmenBolig+ Årshjulet i AlmenBolig+

AlmenBolig+ Årshjulet i AlmenBolig+ Årshjulet i AlmenBolig+ I din AlmenBolig+-bolig er det vigtigste forsøgselement knyttet til driften, som i videst muligt omfang er baseret på din og de øvrige beboeres aktive medvirken. I stedet for et

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Fælles gårdanlæg i Kertemindegade-karreen

Fælles gårdanlæg i Kertemindegade-karreen VELKOMMEN TIL 3. GÅRDGRUPPEMØDE 31. Marts 2011 Fælles gårdanlæg i Kertemindegade-karreen Dagsorden Faskiner og skraldesug status på tilbagemeldinger Oplæg omkring materialer v/ Lone og Rikke Spørgsmål

Læs mere

Grundlæg fremtiden. vandigrunden.dk. Tips & tricks. Test dig selv! Læs mere på. Se filmen

Grundlæg fremtiden. vandigrunden.dk. Tips & tricks. Test dig selv! Læs mere på. Se filmen NORDISK MILJØMÆRKNING Grundlæg fremtiden Grundvand betyder meget i Danmark. I modsætning til andre lande er dansk drikkevand baseret på grundvand, der kun kræver en let rensning. Vi bor ovenpå vores drikkevand.

Læs mere

Klimakuben. som skabt til hands-on undervisning i naturfag og klimateknologier

Klimakuben. som skabt til hands-on undervisning i naturfag og klimateknologier Klimakuben som skabt til hands-on undervisning i naturfag og klimateknologier Til naturfagslærerne, skolelederen og skolebestyrelsen: Forestil dig 12-15 elever i skolens nye Klimakube. Måske er de i gang

Læs mere

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer Dokumentation til Grønne Spirer I det sidste års tid har vi arbejdet meget intens for at gøre børnene i SpireVium mere bevidste om, hvad der kan findes i naturen i de forskellige årstider. Vi har også

Læs mere

NYHED. chok tilbud Gælder KUN d. 1-7 April. vind ½ års forbrug af royal canin foder. Vær med i konkurrencen, læs mere på side 2.

NYHED. chok tilbud Gælder KUN d. 1-7 April. vind ½ års forbrug af royal canin foder. Vær med i konkurrencen, læs mere på side 2. PLANTESÆK Normal pris 5 stk. 64,95 NYHED 39 95 Ta 5 stk. 7,99 stk. pris v/5 stk. SPAR 25 KR. chok tilbud Gælder KUN d. 1-7 April vind ½ års forbrug af royal canin foder. Vær med i konkurrencen, læs mere

Læs mere

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin Læseplan for faget natur/teknik 3. 6. klassetrin Nysgerrighed, arbejdsglæde og udforskning skal have plads og tid til at udvikle sig. Undervisningen baseres fortrinsvis på elevernes egne oplevelser, undersøgelser

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning Afregning Afregning for kirkegårdens ydelser sker forud for 1/2 år ad gangen, således at fakturaer vedr. vedligeholdelse og blomster udsendes primo året, mens fakturaer vedr. grandækning mv. udsendes medio

Læs mere

og nyt liv i Varde midtby

og nyt liv i Varde midtby Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby side 2 Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby Området I Vardes absolutte centrum omkranset af Torvegade, Kræmmergade, Fiskergade og ligger der et upåagtet område

Læs mere

Grundejerforeningen Lundegårdsparken

Grundejerforeningen Lundegårdsparken Hermed fremsendes som aftalt materiale vedrørende licitation for vedligeholdelse af foreningens grønne områder m.v. Materialet indeholder: 1. Beskrivelse 2. Tilbudsblanket 1,2 og 3 3. Almindelige betingelser

Læs mere

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning?

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandstønde Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandsopsamling er et enkel og billigt system til vandbesparelser. Du behøver nemlig ikke nødvendigvis at bruge rent drikkevand til toiletskyl,

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN

KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN PIA ROSENLUND & CHRISTINE BENDIX KONSULENTER FOR FØDEVARESTYRELSEN. UDDANNEDE FOLKESKOLELÆRERE MED BACHELOR I HJEMKUNDSKAB ET SUNDERE VALG MED NØGLEHULLET Kopiarkene kan hentes

Læs mere

Overordnet opgavebeskrivelse

Overordnet opgavebeskrivelse Overordnet opgavebeskrivelse Opgaven er, overordnet set, at afslutte vores påbegyndte malearbejde af alt udendørs træværk på bygningerne på adressen Hyrdedamsvej 53. Det der skal males over er de brune

Læs mere

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo Lad klassen opleve Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo I 1960`erne fandt og udgravede man de første arkæologiske spor efter vores

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

HVOR GÅR DU HEN, NÅR DINE KÆRE GÅR BORT? Vejledning fra Silkeborg Kirkegårde og Krematorium

HVOR GÅR DU HEN, NÅR DINE KÆRE GÅR BORT? Vejledning fra Silkeborg Kirkegårde og Krematorium HVOR GÅR DU HEN, NÅR DINE KÆRE GÅR BORT? Vejledning fra Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Side 2 Side 3 INDHOLD SILKEBORG KIRKEGÅRDE OG KREMATORIUM Valg af begravelsesform (kiste eller urne)... 6 Rettigheder

Læs mere

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014 Kontakt: Lokalcenter Kristiansminde Margrethekær 2 4000 Roskilde. Kontakt for tilmelding. Mitra ergoterapeut i Dagcenter Tlf.: 46 31 66 74 Vi mødes over en kop kaffe og taler om alt mellem himmel og jord.

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Net til hus og have. Havehegn Fuglenet Espaliernet Hønsenet Opbindingsnet Skyggenet Læhegn Barkbeskytter Fluenet Tagrendenet Faskine. www.expo-net.

Net til hus og have. Havehegn Fuglenet Espaliernet Hønsenet Opbindingsnet Skyggenet Læhegn Barkbeskytter Fluenet Tagrendenet Faskine. www.expo-net. Net til hus og have Havehegn Fuglenet Espaliernet Hønsenet Opbindingsnet Skyggenet Læhegn Barkbeskytter Fluenet Tagrendenet Faskine www.expo-net.dk Havehegn EXPO-NET havehegn er det bedste på markedet.

Læs mere

Dyr, planter og natur

Dyr, planter og natur Vil du arbejde med: Dyr, planter og natur Skov- og naturtekniker Greenkeeper Anlægsgartner Produktionsgartner Dyrepasser Væksthusgartner Landbrugsuddannelsen Indhold Dyr, planter og natur... 3 Grundforløbet...

Læs mere

Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund

Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund Agenda Centeret skal med udgangspunkt i Det bæredygtige Albertslund : - Opmuntre, rådgive og praktisk støtte især borgere og boligområder, men også foreninger,

Læs mere

TAKSTER 2015. Erhvervelse af brugsret til gravsteder: Alle beløb er momsfri. Fornyelse af brugsret til gravsteder:

TAKSTER 2015. Erhvervelse af brugsret til gravsteder: Alle beløb er momsfri. Fornyelse af brugsret til gravsteder: TAKSTER 2015 1. januar 2015 Med baggrund i udmeldte retningslinjer fra Thisted provsti fastsættes følgende takster: Erhvervelse af brugsret til gravsteder: Medlemmer af folkekirken: Ved erhvervelse af

Læs mere

REGNVANDSANLÆG PETER FABERS GADE. Nedsivning af regnvand fra tagoverflader

REGNVANDSANLÆG PETER FABERS GADE. Nedsivning af regnvand fra tagoverflader REGNVANDSANLÆG PETER FABERS GADE Nedsivning af regnvand fra tagoverflader INDHOLD 2 KORT OVER NØRREBRO...3 IDÉDIAGRAMMER...4 REGNVANDETS PROCES...5 PLAN AF GADEN...6 REFERENCER...7 PRINCIPPLAN AF PLADS...8

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Anlæg og pasning af gravsteder

Anlæg og pasning af gravsteder Anlæg og pasning af gravsteder Gravstedstyper På de tre kommunale kirkegårde Almen-, Søndre- og Østre Kirkegård findes følgende gravstedstyper: Traditionelle kistegrave Denne type gravsteder giver mulighed

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen Nøddebogade 1-5, Sjællandsgade 33-55, Refnæsgade 28-34 og Fensmarksgade 23-27. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 24.2.2014 at sende dette forslag om fælles

Læs mere

Rohavegård - den bedste arbejdsplads

Rohavegård - den bedste arbejdsplads Rohavegård - den bedste arbejdsplads Af Socialpædagog Sanne Jensen, Rohavegård. Bo og naboskab Ågaarden, Næstved. Gården og rammerne Rohavegård er en del af Bo og Naboskab Ågården i Næstved. Rohavegård

Læs mere

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION Tidsperspektiv: Ca. 1 år Læs mere om: Fase 1: Beslutningen træffes Fase 2: Hvad er status? Fase 3: Hvor vil vi hen? Fase 4: Hvad skal ændres? Fase 5: Indkøringsfasen

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Irene Askov E-mail: Iask@aarhus.dk

Læs mere

Brochure 2014. Funktionelt Dansk Design Langtidsholdbart Værditilførende Vedligeholdelsesfrit. INDHOLDSFORTEGNELSE OUTSIDE Brochure 2013/2014

Brochure 2014. Funktionelt Dansk Design Langtidsholdbart Værditilførende Vedligeholdelsesfrit. INDHOLDSFORTEGNELSE OUTSIDE Brochure 2013/2014 Brochure 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE OUTSIDE Brochure 2013/2014 OUTSIDE Havemiljøer side 1 OUTSIDE Plantekummer side 2 OUTSIDE Plantekummer side 3 OUTSIDE Plantekummer side 4 OUTSIDE Plantekummer side 5 OUTSIDE

Læs mere

Takster og vejledning for erhvervelse, fornyelse, ren- og vedligeholdelse mv. af gravsteder på kirkegårde i året 2014.

Takster og vejledning for erhvervelse, fornyelse, ren- og vedligeholdelse mv. af gravsteder på kirkegårde i året 2014. Holstebro Provsti Kirkestræde 9A Tlf. 96 10 08 63 E-mail: holstebro.provsti@km.dk Menighedsrådene i Holstebro Provsti, Viborg Stift Bedes omdelt til kasserer, kirkeværge, graver og kirkegårdsleder. Januar

Læs mere

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab Landmandsvejledning En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab & Dorte Ruge Af Søren Breiting & Dorte Ruge Vejledning til landmand Forord Denne

Læs mere

Solcellelaboratoriet

Solcellelaboratoriet Solcellelaboratoriet Jorden rammes hele tiden af flere tusind gange mere energi fra Solen, end vi omsætter fra fossile brændstoffer. Selvom kun en lille del af denne solenergi når helt ned til jordoverfladen,

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER for Aabenraa Havekreds 2015

AKTIVITETSKALENDER for Aabenraa Havekreds 2015 AKTIVITETSKALENDER for Aabenraa Havekreds 2015 Tirsdag den 17. februar 2015 HAVEINSPIRATION og ORDINÆR GENERALFORSAMLING Børge Christensen, Ålsø ved Grenaa holder lysbilled-foredrag om anlæg af haver og

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Spildevand. Dræn og vandløb. Ænder

Spildevand. Dræn og vandløb. Ænder Løsninger til vandmiljøet Normalt er det for megen næring, der er årsag til et dårligt vandmiljø med mange alger, mudder og iltsvind. Næringsstoffer kommer fra spildevand, drænvand, vand fra grøfter, ænder

Læs mere

VERDENS FARLIGSTE UNDERVISNINGSMATERIALE. Egnet til 0.-3. klasse af Marie Kilsgaard Møller

VERDENS FARLIGSTE UNDERVISNINGSMATERIALE. Egnet til 0.-3. klasse af Marie Kilsgaard Møller VERDENS FARLIGSTE UNDERVISNINGSMATERIALE Egnet til 0.-3. klasse af Marie Kilsgaard Møller 1 INDHOLD Vejret ændrer sig 4 Drivhuseffekt 5 Ozonlaget 6 Genbrugshaven 7 Pas på naturen 8 Genbrugsteater 9 Skriv

Læs mere

D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 2010 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER

D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 2010 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 21 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og urnenedsættelse, Benyttelse af kirke og kapel samt Kremation

Læs mere

Idéforslag til Kongsgaarden - Wonderland Design ApS - Hammer Odde 3-8210 Aarhus V - 30 70 30 84 - malou@wonderland-design.dk

Idéforslag til Kongsgaarden - Wonderland Design ApS - Hammer Odde 3-8210 Aarhus V - 30 70 30 84 - malou@wonderland-design.dk Tematiseret oplevelsesattraktion Julemandens Kongsgaard er en oplevelsesattraktion tematiseret i tråd med julens univers. Den indeholder museum, stor udendørs legeplads, indendørs legeland, arbejdende

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNIK 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNIK 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNIK 2014 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte Fællesmål 2009 om Natur/teknik. Centrale kundskabs- og færdighedsområder:

Læs mere

02c STOMI INFO. Spis godt Lev godt ILEOSTOMI

02c STOMI INFO. Spis godt Lev godt ILEOSTOMI 02c STOMI INFO Spis godt Lev godt ILEOSTOMI Gode råd til dig som har en ileostomi Alle mennesker har forskellige behov, uanset om du har en stomi eller ej. De råd, der er indeholdt i denne brochure er

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34-37 Hvad finder du i skoven? Makkerarbejde, ekskursion Tværfagligt med matematik. 38-39 Masseeksperiment 2013 Individuelt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

naturens farver NATUREN PÅ KROGERUP

naturens farver NATUREN PÅ KROGERUP naturens farver NATUREN PÅ KROGERUP På Krogerup lægger vi stor vægt på, at det økologiske landbrug arbejder sammen med naturen. Blandt andet derfor bruger vi i det økologiske landbrug ikke sprøjtegifte

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Bykompostspanden. terrasse.

Bykompostspanden. terrasse. Bykompostspanden Vil du gerne genbruge dit madaffald og lave din egen kompost på en nem og enkel måde? Så er Bykompostspanden løsningen! Uanset om du bor i hus, lejlighed, sommerhus eller kolonihave, og

Læs mere

Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015

Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015 Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015 Mål: Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og

Læs mere

VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE

VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE KONCEPT LBF Basisrenovering plus mindst mulige nødvendige ekstra ustøttede arbejder BEBOERE Ældre ægtepar, som altid har boet i bebyggelsen. Ønsker at alt skal være som

Læs mere

Køer,&kunst&og&kærlighed&& 3Fjerner&al&besværlighed&

Køer,&kunst&og&kærlighed&& 3Fjerner&al&besværlighed& Køer,&kunst&og&kærlighed&& 3Fjerner&al&besværlighed& &Fuld%forkælelse%på%weekendtur%2l%Skåne Lørdagogsøndagden15./16.6.13 Kærligheden7lkunst,naturogskønmaderomdrejningspunktetfor denneforkælelsestur,derførerdigpårundturidetøstligeskåne.

Læs mere

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS Albertslund Syd, gård- og rækkehusene, Albertslund Syd, gårdhusene, 1966 2007 løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter as løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter

Læs mere

Regnvand som en ressource

Regnvand som en ressource Regnvand som en ressource Få inspiration til din egen regnvandshave Faskiner Regnbede Græsplænen Opsamling af regnvand Permeable belægninger Grønne tage LAR Lokal Håndtering af Regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

Råderetskatalog Positivliste

Råderetskatalog Positivliste Råderetskatalog Positivliste Heimdalsparken Afdeling 24 (Godkendt på afdelingsmødet den 9. marts 2015) Kontakt altid inspektørkontoret og få vejledning og godkendelse før du går i gang med at ændre på

Læs mere

Idéer og inspiration. Mangler du en idé? Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg.

Idéer og inspiration. Mangler du en idé? Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg. økologisk Idéer og inspiration Mangler du en idé? Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg. Tanken er, at I som værter kan gøre brug af hinandens erfaringer med aktiviteter

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 ROSKILDE DOMPROVSTI Kirkegårdenes Brugerark med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 Brugerarket er fælles for alle kirkegårde i provstiet med justering for Jyllinge Kirkegård TAKSTER

Læs mere

sortere materialer og stoffer efter egne og givne kriterier demonstrere ændringer af stoffer og materialer, herunder smeltning og opløsning

sortere materialer og stoffer efter egne og givne kriterier demonstrere ændringer af stoffer og materialer, herunder smeltning og opløsning Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne gennem oplevelser og erfaringer med natur og teknik opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge og udvikler

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A med NI-beløb for afdeling 1-3074 Signalgården Din afdeling har valgt at vedligeholde Almen Bolig+ familieboligerne efter A-ordning med normalistandsættelsesbeløb

Læs mere

Landbrug og Gartneri. Indholdsplan 2015-2016 Landbrug og Gartneri

Landbrug og Gartneri. Indholdsplan 2015-2016 Landbrug og Gartneri Linjens Formål: at eleven bidrager til fællesskabet og opnår viden om, at den enkeltes indsats er nødvendig og værdifuld. at eleven udvikler viden og forståelse for linjens betydning for forholdet mellem

Læs mere

Faaborg Midtfyn Kreds Program 2012

Faaborg Midtfyn Kreds Program 2012 Faaborg Midtfyn Kreds Program 2012 Bestyrelse Faaborg - Midtfyn Formand Inge Leen tlf. 65 99 29 29(aften) Næstformand Dorte Bäcklund Isaksen tlf. 64 73 35 69 Kasserer Birgit Andersen tlf. 62 66 16 58 Sekretær

Læs mere

3hf Greenland Foundation

3hf Greenland Foundation Permakultur Uddannelses Projekt, Grønland Et økologisk system for mennesker, dyr og planter, permakultur stræber efter bæredygtig selvforsyning og helhedorienteret sameksistens. Med et areal på over to

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 55

VELKOMMEN TIL AFDELING 55 VELKOMMEN TIL AFDELING 55 Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Husorden Dine muligheder i afdeling 55 Vesterport afdeling 55 er beliggende

Læs mere