Økologisk Kulturlaboratorium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økologisk Kulturlaboratorium"

Transkript

1

2 Økologisk Kulturlaboratorium Jytte Abildstrøm, som bor i Trekronerområdet i Roskilde har sammen med Kristofferskolen taget initiativ til at skabe interesse for og realisere et lille lokalt aktivitets- og samlingssted, hvor der kan arbejdes med de store økologiske sammenhænge teoretisk, praktisk og kunstnerisk. Det Økologiske Kulturlaboratorium består dels af en økologisk/biodynamisk demonstrationshave dels et multifunktionelt hus med mulighed for teater, historiefortælling og undervisning - og selvfølgelig opført og drevet - top økologisk! Kristofferskolen lægger jord til projektet og stiller sammen med Jytte Abildstrøm frivillig arbejdskraft til rådighed til igangsætning af projektet, herunder søgning af fonde og udarbejdelse af skitseprojekt. Roskilde Kommune har under Agenda 21 puljen bevilliget ,- kr. til præsentationsmateriale.

3 Grønt samlingsog undervisningssted for Trekroner Det Økologiske Kulturlaboratorium skal være et grønt aktivitets- og samlingssted for den nyetablerede Trekroner-bydels beboere, institutioner og foreninger f.eks. spejderne med tilbagevendende begivenheder som havedage, naturvandring, dukketeater, historiefortælling, biernes dag, plantefarvning, pileflet mm. Det er tanken, at Det Økologiske Kulturlaboratorium skal kunne anvendes efter aftale til større arrangementer, men også spontant af beboerne i lokalområdet til en søndagsudflugt. Det vil endvidere være muligt for folkeskolerne i området at henlægge natur-teknik undervisningen til stedet. Huset vil kunne danne base for ekskursioner og feltundervisning. Kristofferskolen vil integrere laboratoriets muligheder i skolens undervisning i natur og teknik, biologi, havebrug og drama. Der er udarbejdet en undervisningsplan, således at hvert klassetrin har sit læringsog ansvarsområde. Forestillinger udstillinger og koncerter vil naturligvis også henvende sig til lokalsamfundets beboere. Det multifunktionelle hus Det centrale fokuspunkt og hjertet i Det Økologiske Kulturlaboratorium er en lille, men multifunktionel, krystalformet bygning. Huset på ca. 50 kvm rummer dukketeater og fortælleværksted samtidig med, at det fungerer som redskabsrum og værksted, i sydfacaden er integreret et lille drivhus. Her forspires alle de planter og urter, som skal være i den økologiske have. Husets består af to 6-kantede såkaldte zomes, som er bygget sammen. I den ene 6-kant er amfiteatralsk opbyggede bænkerader til ca. 25 personer, rummet er tilhører- eller samlingsrum. Den anden, et centralt arbejdsbord, og ophængte haveredskaber rundt på væggene. Mellem rummene en sceneåbning, så redskabsrummet bliver scene og bagscene ved små opførelser af dukketeater eller musik. Dukkerne, der anvendes i dukketeateret skabes af naturens egne materialer, bl.a. hentet ind ude fra den økologi- 3

4 ske have, f.eks. den yndige Prinsesse Majs med sin smukke kjole og lange gule hår og den vigtige Kong Gulerod. Her skal også kunne fortælles en god historie, høres foredrag, og man vil ved at kaste et blik op gennem de stjerneformede vinduer i loftet kunne se himmel, skyer og stjerner. Der er ingen rette vinkler i bygningen, til gengæld organiske, fantasiudfordrende former. På toppen 2 stjerneformede vinduer. Ydervægge og tag er grønne, dækkede af hhv. klatrende planter og sukulenter. På én af de sydvendte vægge opsættes solceller til at drive dels en vandpumpe i haven dels sørge for lys i huset. Den anden sydvæg udføres som en passivvæg. Foran solvæggene ligger havens dam, som reflekterer lyset op på væggene. Brugerne vil kunne studere solenergiudnyttelse og varmelære. Det vil være naturligt at lade en lille vejrstation indgå i anlægget så klima og vejr kan udforskes. Huset er opført af økologiske materialer. Det bygges af 10 vægelementer og 24 tagelementer, som sammen med drivhuset monteres på en punktfunderet platform eller terrændæk. Demonstrationshaven Haveanlægget slutter an til Kristofferskolens eksisterende blomsterhave og grænser op til skovbæltet mod Trekronerskolen. Haven drives efter økologiske og biodynamiske principper og tilbyder alsidige oplevelses og aktivitetsmuligheder: Der etableres en dufthave, urtehave, beplantning, som kan tiltrække fugle og insekter, krydderurter, planter til plantefarvning og pil til pileflet mm. Endvidere findes: Komposteringsanlæg, gruekeddel

5 og tørreplads til plantefarvningsværksted, en bigård med demonstrationsstade, en sololle, hvor krydderurter, the og frugt kan tørres ved solens naturlige varme, pilefletværksted under åben himmel mm. Der skal endvidere ske en opsamling af regnvand fra hustagene omkring haven. Vandet cirkuleres med en solcelledrevet pumpe og iltes og belives i en vandtrappe. For enden af vandtrappen er et bassin med vandkultur i form af planter padder og fisk. Vand til vanding af haven tages fra bassinet, der således også fungerer som vandreservoir. Realisering og organisation Der tages kontakt til relevante sponsorer for at få støtte og samarbejdspartnere til opførelse og anlæg. Fonde og Roskilde kommune vil modtage ansøgning om økonomisk støtte også til daglig og faglig drift af anlægget i form af en tilknytte gartnerperson. Vi vil søge kontakt til og aftaler med organisationer, grupper og enkeltpersoner, som vil/kan deltage i underprojekterne f.eks. Biavl, aquaculture, havebrug, kompostering, pileflet, plantefarvning, wild life, økologi, biodynamik, landskabshealing, historiefortælling, teater, beboerforeninger i Trekroner mfl. Endvidere håber vi at kunne vække interesse hos en kreds af positivt indstillede, kompetente og gerne offentligt kendte mennesker som anbefalere og lykke-feer for projektet. Initiativgruppen forestiller sig, at der når projektet skal virkeliggøres, skal oprettes en forening bestående af frivillige fra lokalområdet og skolen, som kan stå for koordinering af arrangementer og nye tiltag, og sørge for, at der bliver passet på teater og have. Initiativgruppen 5

6 bygningen Bygningens anvendelse: Huset kan karakteriseres som multifunktionelt. Det er centrum og mødested i det økologisk-, biodynamiske demonstrationshaveanlæg. Som symbol og fokuspunkt for det samlede projekt har det en markant og unik udformning: to sekskantede, sammenbyggede krystallinske former. Forbundet med et lille glashus. Den ene zome fungerer som redskabs- og arbejdsrum, indrettet med arbejdsbord i midten under stjernevinduet. Plads til ophængning af redskaber mv. væggene rundt. Den anden zome fungerer som fordybelses- og tilskuerlokale. Dels i forbindelse med undervisning, dels i forbindelse med de musik- eller dukketeaterforestillinger, som haven danner ramme om året rundt. Åbningen mellem de to zomer bliver i den situation til sceneåbning. Begge rum har en bred dør mod ankomst- eller forpladsen. Redskabsrummet har også adgang til det lille drivhus, som indgår i havens brug. Væggene mod drivhuset udføres som delvis lysgennemskinnelige, varmeakkumulerende, passive solvægge. Iøvrigt modtager rummene udelukkende lys fra de to stjerneformede vinduer på toppen af zomerne. Der anvendes så vidt som overhovedet muligt udelukkende økologiske materialer. Huset består af 2 stk. sammenbyggede zome 6. Materialer og konstruktioner: Zome 6 består af 6 vægelementer og 12 tagelementer, som monteres på dækket og boltes sammen med beslag/gevindstænger. Bygningen hviler på 7 punktfundamenter. Ved sammenbygningen udelades 2 stk. vægelementer. 6

7 Tag: 1 lag tagpap 18 mm OSB tagplader udlufting/afstandslister diffusionsåben fiberdug 45x195 mm spærtræ 45 mm lægter 300 mm papiruld, indblæst 16 mm Fermacell fibergipsplader Væg: 16 mm pl. og fls. Brædder, lerk eller douglas udluftning/afstandslister vindpap stolper 45x195 mm 300 mm papiruld indblæst 16 mm Fermacell fibergipsplader Dæk: 22 mm gulvbrædder dampspærre bjælker 45x245 mm 250 mm isolering vindtæt plade Drivhus: Op ad sydfacaden opføres et drivhus med bærende konstruktion af spærtræ 45x145 mm med 2 lag termorude i aluminiumsprofiler fra Plastmo eller Schüco. Der etableret termostatstyret udluftning. Solvarme: De facadepartier, som danner bagvæg i drivhuset, udføres som termisk tunge og varmeakkumulerende med ventalionsåbninger til de bagvedliggende rum. Udførelsen skal give mulighed for at demonstrere og eksperimentere med passiv solvarmeudnyttelse. De to resterende facadeelementer mod syd beklædes med solcellepaneler, som producerer elektricitet til den pumpe, der cirkulerer vandet gennem havens vandtrappeanlæg. Udføres så det demonstrerer principperne for solcelleanlæg. Havens dam/vandopsamlingsbassin er beliggende foran husets sydfacade. Vandoverfladen vil spejle indfaldende sollys op mod drivhus og solceller. 7

8 8 isometri af multihuset

9 sydfacade Prisoverslag: 100% selvbyg: Materialer ekskl. solceller ca ,- medbyg: Præfabrikerede elementer ca ,- 9

10 Havevandring Man går gennem en indgang kantet af klatreroser på begge sider. Foran til venstre ses den dobbelte zome, havens midtpunkt. Til højre rejser der sig et ca. 4 meter højt haveanlæg med beplantede niveauer. Går man lidt længere ind i haven og holder til venstre, bevæger man sig hen forbi det store krydderurtebed. Her kan man se, hvorledes der fremstilles krydderier, the og tørrede bær i sol-ollen Dernæst kommer man frem til plantefarvningsværkstedet, hvor der dels dyrkes, dels anvendes planter til farvning. Garn trækkes op af den store gruekeddel og hænges til tørring. Hvis man vælger at fortsætte rundt om multihuset, kommer man til dufthaven, hvor hvert bed er en ny 10

11 duftoplevelse, og hvor der fra det gennemgående espalier er nye duftoplevelser fra slyngplanter og -roser. Her på den anden side af multihuset findes også regnvandsbassinet, hvor man kan slå sig ned og lytte til vandtrappens rislen og betragte salamandere, tudser og andet godtfolk. Længere fremme ligger pileværkstedet. På nogle årstider vil der være travlhed her. Navnlig i foråret, når pilen er nyhøstet og på eftersommeren, når den flettes. Pilekurve kræver til en start god plads, og det er der i værkstedet. Lidt tilbagetrukket ligger fuglehaven ind mod skovbæltet med foderpladser og buske, der om efteråret og vinteren er fulde af bær til fuglene. I de høje træer er sat redekasser til mejser, sangere, spurve mfl. Vi vender tilbage til det høje haveanlæg med vandtrappen, hvor turen går til toppen ad trapper og rundt i spiral, som de små stier langs terrasserne danner. En vandring mellem bede med sommerblomster, korn, solsikker, squash, spiselige blomster og meget mere. Vel på toppen har man et flot overblik over hele haven, som man kan betragte i ro og mag fra bænken her. Nedstigningen kan hurtigt ske ad trapperne, eller man kan fortsætte sin vandring langs terrasserne. Nedenfor bakken ender man i den store urtehave. Her er aktivitet fra tidligt forår til sent efterår med jordforbedring, såning, plantning, lugning og vanding, for at der endelig kan høstes og nydes dejlige, velsmagende grøntsager. Her som alle andre steder i haven, kan der hentes råmaterialer til dukketeaterets figurer. Går man nu tilbage mod huset, kommer man forbi bærhaven, hvor der høstes bær hen over sensommeren. Nogle tørres i sol-ollen. Andre spises eller konserveres. Nu har vi vandret hele haven rundt, og så det måske blevet tid til en dukketeaterforestilling eller en god historie i multihuset? 11

12 uge 1 uge 2 januar februar marts april maj juni Juleferie (fugle fodres). Fugle fodres. Høst af pil. Beskæring af frugtbuske. Fugle fodres. Beskæring af frugtbuske. Kyndelmisse, lysog pandekagefest. Fastelavnsris. Fuglefoder lægges ud. Påskeferie. Høste salat i drivhus. Binde slyngplanter op. Majstang. Klargøring af drivhuset. Rense fuglekasser. Trille påskeæg. Påskeharen kommer. Så sommerblomster og kålplanter i drivhus. Så salat, radiser i drivhus. Plante liljer og gladiolus. Plante agurk i drivhuset. Så korn mm. Lægge kartofler. Så ærter og hestebønner. Så grøntsager i urtehaven. Plante salat ud i urtehaven. Så rodfrugter. Sætte net op til ærter. Rense og tynder ud blandt grøntsager. Plante squash og græskar. uge 3 Luge og gøde bedene. Jævne jorden i urtehaven. Beskære og gøde roser. Klippe visne planter ned. Nyt grus på gangene. Sprøjte med humuspræparat. Plante daliaknolde. Så blomster på friland. Plante kålplanter ud. Pinsefugle, -fest. Høste krydderurter til tørring. Hyppe kartofler. Snyltehveps til tomatplanter. uge 4 12 Vinterferie Plante kål om. Lægge tidlige kartofler til spiring. Plante tomatplanter i drivhus. Rense vandbassin og pumpe. Plante, luge og vande. Så snittebønner. Sprøjte med humuspræparat. Plante melon i drivhus. Slynge honning. Plukke blomster. Gøde roser. Høste solbærblade til te. Vende komposten. Høste duftplanter til tørring. Høste planter til farvning. Forberede sommerferien. Midsommerfest.

13 uge 1 juli august september oktober november december Sommerferie på skolen. Vande. Luge. Sommerferie. Høste urter, bær, squash. Tørre urter, bær. Henkoge. Høste korn. Binde høstkranse. Flette pilekurve mm. Høste rodfrugter. Høste nødder. Tage dalia-knolde op. Høste porrer. Lukke vandtrappe for vinteren. Høst af dekorative frøstande mm. Fremstille fuglefoder. Grankranse, dekorationer og adventskranse. Fugle fodres. Lysstøbning. uge 2 Forberede haven til skolestart. Luge, vande, gøde. Sprøjte med kiselpræparat. Rense vandbassin og pumpe. uge 3 Plukke blomster til 1. klasse. Høste duftplanter til tørring. Høste squash. Sidste tomathøst. Svampeudstilling. Samle frø fra blomster og stauder. Plantefarvning. Rense vandbassin og pumpe. Flette pilekurve mm. Michaelsfest. Høstfest og -marked. Efterårsferie. Rengøring af drivhuset. Vinterdække planter. Fuglefoder lægges ud. Lanternefest. uge 4 Høste og tørre bær. Høste og tørre urter til te og krydderier. Høste planter til farvning. Høste bønner. Så 2- årige blomster. Bestille blomsterløg. Rive løv sammen. Efterårsgrave bede. Vende komposten. Sprede kompost i køkkenhaven. Græskar- og roelygter. Grankranse, dekorationer og adventskranse fremstilles. Fugle fodres. Juleferie (Fugle fodres). 13

14 Undervisningsplan I havebrug mm. Målet for undervisningsplanen er todelt. Dels skal den tilgodese, at eleverne på alle trin får indsigt, viden og kompetencer i naturfagenes helhed. Dels skal klasserne i fællesskab og sammen med andre interesserede drive og vedligeholde haven, således at også andre grupper eller enkeltpersoner kan få væsentlige oplevelser og udfoldelsesmuligheder ved at besøge haven. Naturens haveår følger jo ikke skoleåret, så klassens engagementet går fra vinter på ét klassetrin til vinter på det næste. I klasserne op til og med 6. klasse sker havebrugsaktiviteterne, -undervisningen periodevis i hovedfag eller fagtimer, når tiden kræver det. 7. klasse har 14

15 en ugentlig havebrugstime på skemaet. Om vinteren teori. Børnehaveklasse/1. klasse: Træer, sten, vand, vejr og vind. Iagttagelse og renholdelse. Grundlæggende oplevelser med elementerne i haven. Eventyrfortælling og årstidsfester. 1. klasse/2.klasse: Blomstereng. Såning, lugning plukning evt tørring af blomster. Naturfortællinger, blomstereventyr og årstidsfester. 2. klasse/3.klasse: Kornager. Pløjning, såning, høst, tærskning, malning, bagning. Produktion af halmpynt/kranse/fugleneg mm. Hjemstavnslære, det gamle landbrug, håndværk, mål og vægt. Smedning, kartning, spinding, vævning, husbygning. Årstidsfester. 3. klasse/4. klasse: Dyrene. Iagttagelse og pleje af havens og lokalområdets vilde dyr. Fuglekasser, foderanlæg, sommerfugle, frøer, flagermus, padder. Zoologi og dukketeater. 4. klasse/5. klasse: Bigården. Medvirken i pasning af bier og bigård. Iagttagelse og værnen om de naturlige vilde blomster ( ukrudtet ). Botanik, honninghøst, -slyngning, propolis, bivoks, lysestøbning. 5. klasse/6. klasse: Vandtrappe og vandkultur. Pasning og renholdelse af vandkredsløbet. Alge- fiskedam, vanding, opgaver som blå mænd i hus og have. Praktisk fysik. 6. klasse/7. klasse: Urtehaven. Pasning på alle måder af grøntsagshaven og frøhuset. Køkkenarbejde og madlavning. Ernæringslære. 15

16 7. klasse/8.klasse: Urtehaven. Urtehaven er anlagt i et 3-skifte, så jorden ikke udpines, men holdes vedlige. 6., 7. og 8. står for hver sin del/afgrøde. 8. klasse/9. klasse: Kompostering. Klassetrinnet står for havens kompostering, gødskning, præparater mm. evt. i kombination med indsamling af organisk affald over hele skolen. Landbrugstur/-praktik. Organisk kemi opbygnings- og nedbrydningsprocesser. 9. klasse/10 klasse: Pileflet, plantefarvning, krydderurter. Etablering og vedligeholdelse af pilehegn, -hytter, kurve mm. Dyrkning af pil. Tørring og konservering. Eftermiddagsperioder i pileflet, plantefarvning og havebrug. 16

17 år 3 år 2 år 1 sædeskifte i urtehave skifte 1 skifte 2 skifte 3 Porrer Selleri Kål Bladbede Tomater Agurker Gulerødder Rødbeder Kålrabi Løg Kartofler Bønner Ærter kløver Gulerødder Rødbeder Kålrabi Løg Kartofler Bønner Ærter kløver Porrer Selleri Kål Bladbede Tomater Agurker Bønner Ærter kløver Porrer Selleri Kål Bladbede Tomater Agurker Gulerødder Rødbeder Kålrabi Løg Kartofler Kompost Kompost Kompost 17

18 Økonomi på haveanlæg Arealfordeling: Terrassebede ca. 125 m2 Krydderbede ca. 150 Urtehave ca. 100 Dufthave ca. 80 Bærbuske ca. 50 Pilekrat ca. 50 Fuglebær ca. 50 Hus og bassin ca. 40 Stier og grusarealer ca Skolens andel 675 m2 og skovbæltet 325 m2. i alt ca m2. Projektbeskrivelse Der foretages en rydning af underskoven i skovbæltet på det ca. 325 m2 store område, enkelte store træer bevares. Dette forudsættes udført af Roskilde Kommunes Vej- og Parkafdeling. Jordhøjen tilrettes efter tegningsmateriale. Terræn jævnes ud i området, hvor multihuset skal bygges. Overskydende jord indbygges andet sted. Nederste terrasse i højen etableres med stensætning, mens de 2 næste niveauer etableres med nedgravede rundstokke. 0,5 meter muldjord udlægges på den del af jordhø-

19 jen, hvor terrasserne findes, i alt ca. 125 m2. Endvidere udlægges 0,5 meter muldjord i kommende bede i haven, i alt m2. Det forudsættes, at Roskilde Kommune vil være behjælpelig med at stille de i alt ca. 250 m3 (ca. 200 tons) muldjord til rådighed for projektet fra nærliggende mulddepot. Evt. udføres udlægning af muldjord i samarbejde med kommunen. Stier og pladser i alt m2 etableres med stabilt og lergrus. Der sås græs på ca. 50 m2 i dufthaven. Endvidere etableres espaliers bestående af granrafter. Til de 2 porte (Nørre- og Østerport) med åbninger på 2 meter anvendes kraftigere tømmer i lærk. Der etableres afløb fra tage, således at regnvand kan ledes til vandbassin foran multihuset. Regnvands-ledningerne nedgraves. Der udgraves til 0,5 meters dybde samt i pumpesump til 1,0 meters dybde. Herefter støbes bund og sider i vandbassinet. Bassinkanten afsluttes med høj kant 0,5 meter over omkringliggende terræn. Pumpe inkl. elinstallationer og afløbsledning monteres i pumpesump. Elinstallationer forbindes til solceller på taget af multihuset. En vandtrappe med 8 skåle etableres. De udendørs værksteder etableres: Der bygges en sololle i sortmalet træ på ca. 1x1x1 meter med trådskuffer og ventileringsriste forneden i siderne. Der etableres en arbejdsplads med halvtag, bord og hylder. Der etableres et plantefarvningsværksted med opfyringssted og gruekeddel samt tørrested for garnet efter farvning. I pileværkstedet etableres en kreds med bænke, hvor man kan sidde og arbejde, samt en mobil arbejdsplads med værktøj. I fugleområdet ophænges fuglehuse og fodderautomater. Drivhuset indrettes. Der indkøbes haveredskaber i voksen- og børnestørrelse svarende til en skoleklasse: skovle, spader, river, kultivatorer, trillebører, lugejern, rosensakse m.v. Haven beplantes med bærbuske, fuglebærsbuske/ træer, krydderurter, espalierplanter, dufthaveplanter. Der anskaffelse og plantes frø, løg og øvrige planter. Økonomisk overslag: anlægsarbejder anslås til i alt ,- vandtrappe og bassin ,- værksteder, planter mm ,- i alt ekskl. moms ,- 19

20 Grafisk design: Præsentationsmaterialet er udarbejdet af initiativgruppen omkring det Økologiske Kulturlaboratorium bestående af skuespiller Jytte Abildstrøm og arkitekt Stig Nielsen samt Carina Nilsson begge Kristofferskolen. Initiativgruppen samarbejder med Trekronerrådet, der er en fælles interesseorganisation for beboere i Trekronerområdet. Roskilde Kommunes Agenda 21 pulje har støttet udarbejdelsen af præsentationsmaterialet økonomisk. 20

INDHOLD. Udgivet som pdf-fil til download april 2010 af Bolius Boligejernes videncenter Lautrupvang 2, 1 2750 Ballerup Tlf.: 70 23 63 13 www.bolius.

INDHOLD. Udgivet som pdf-fil til download april 2010 af Bolius Boligejernes videncenter Lautrupvang 2, 1 2750 Ballerup Tlf.: 70 23 63 13 www.bolius. INDHOLD 03 Planlægning af haven 07 Ny græsplæne 11 Større projekter i haven 15 Mindre projekter i haven 19 Hvad er en god terrasse 23 Terrasser af sten 28 Terrasser af træ 34 Udekøkkener 37 Sådan anlægger

Læs mere

Gør legepladsen grønnere

Gør legepladsen grønnere Gør legepladsen grønnere for små midler Vi vil gerne gøre legepladsen grønnere, uden at skulle give en bondegård for det. Denne frustration har vi tit mødt i daginstitutioner og boligområder. Mange ønsker

Læs mere

NATUR LEGEPLADSER ET IDEHÆFTE FRA FRILUFTSRÅDET

NATUR LEGEPLADSER ET IDEHÆFTE FRA FRILUFTSRÅDET NATUR LEGEPLADSER ET IDEHÆFTE FRA FRILUFTSRÅDET NATURLEGE- PLADSER - et idéhæfte NATURLEGEPLADSER - et idéhæfte udarbejdet af Friluftsrådet. INDHOLD 3 forord ved Friluftsrådet 4 naturlegeplads, hvad er

Læs mere

Introduktion. Set derudefra er du bare en lille dims...

Introduktion. Set derudefra er du bare en lille dims... Introduktion LIVETS SKOLE - SKOLEN FOR LIVET Hvorfor skal du gå i skole, og blive ved nu for ottende, niende eller tiende år, når nu du godt kan læse og kan den lille tabel eller måske har opgivet at lære

Læs mere

Opsamling på konferencen. Eat Your City - konference om den spiselige by

Opsamling på konferencen. Eat Your City - konference om den spiselige by Opsamling på konferencen Eat Your City - konference om den spiselige by Afholdt d. 18. til 20. september 2014 Kolofon Afsender: Miljøpunkt Amager Redigeret af: Kirsten Østergaard Martensen Arrangementet

Læs mere

PENGEVIRKE. Nye Fællesskaber. Tema: Tidsskrift for ny bankkultur Udgives af Merkur og Cultura Bank

PENGEVIRKE. Nye Fællesskaber. Tema: Tidsskrift for ny bankkultur Udgives af Merkur og Cultura Bank PENGEVIRKE Tidsskrift for ny bankkultur Udgives af Merkur og Cultura Bank nr. 1 2013 Tema: Nye Fællesskaber Nye Fællesskaber Af Karl Johnsen, Pengevirke Uanset om man bor i byen eller på landet har vores

Læs mere

Poul Erik Pedersen GØR GÅRDEN LIDT GRØNNERE. Hvordan kan man med simple midler og for få penge lave forbedringer i sit gårdmiljø?

Poul Erik Pedersen GØR GÅRDEN LIDT GRØNNERE. Hvordan kan man med simple midler og for få penge lave forbedringer i sit gårdmiljø? Poul Erik Pedersen GØR GÅRDEN LIDT GRØNNERE Hvordan kan man med simple midler og for få penge lave forbedringer i sit gårdmiljø? Af Poul Erik Pedersen Pedersen@agendacenter.dk Agenda 21 Østerbro, 2007

Læs mere

Heidis spiselige have

Heidis spiselige have Oktober 2013 Heidis spiselige have side 4 Guld i containeren side 6 Grønne terrasser side 10 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand Kursen skal sættes Målsætningssætningsprogrammet er et

Læs mere

Læreplan i Stjerneblomsten.

Læreplan i Stjerneblomsten. Læreplan i Stjerneblomsten. De 6 punkter, som vi kommer ind på i læreplanen, er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling. 2. Sociale kompetencer. 3. Sprog. 4. Krop og bevægelse. 5. Naturen og naturfænomener.

Læs mere

LEG MED MILJØ - i daginstitutionen

LEG MED MILJØ - i daginstitutionen LEG MED MILJØ - i daginstitutionen LEG MED MILJØ SIDE 2 Indledning... side 3 DE FIRE TEMAER Energi... side 4 Vand... side 8 Indkøb, affald og genbrug... side 16 Ude... side 23 Det Minigrønne Flag... side

Læs mere

Læreplan for Blåmuslingen

Læreplan for Blåmuslingen Læreplan for Blåmuslingen 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Præsentation side 3 Waldorf pædagogik som retning side 5 Blåmuslingens pædagogik side 6 Børn med særlige behov side 7 Bøger i pædagogisk arbejde side 8

Læs mere

Mit barndomshjem. Stensmarksvej 12 med udsigt over Kattegat. Jenny og hendes mand Viktor med hunden.

Mit barndomshjem. Stensmarksvej 12 med udsigt over Kattegat. Jenny og hendes mand Viktor med hunden. Mit barndomshjem Jeg er født den 21-10 1906 på Havnevejen i Gammelsogn, og jeg flyttede som 3½ årig med mine forældre til ejendommen her på Stensmark mark, Hammelev sogn. Der blev i 1909 udstykket jord

Læs mere

grillpølser Forårsopskrifter med byg Tema: mennesker, mad og miljø Guide til sæsonens råvarer Økologiske haver

grillpølser Forårsopskrifter med byg Tema: mennesker, mad og miljø Guide til sæsonens råvarer Økologiske haver Medlemsmagasin for Økologisk Landsforening / nr. 14 forår 2011 mennesker, mad og miljø Forårsopskrifter med byg Tema: Økologiske haver Test af grillpølser Tip til dit køkken: Guide til sæsonens råvarer

Læs mere

kompost Din håndbog om

kompost Din håndbog om Din håndbog om kompost Det er enkelt at lave kompost ud af det grønne affald fra køkken og have. Når affaldet bliver til kompost, gør det gavn hjemme i haven i stedet for at belaste miljøet. Brug denne

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

Giv nyt liv til din altankasse

Giv nyt liv til din altankasse Giv nyt liv til din altankasse Hvordan får jeg en brugbar have, når jeg bor i byen? Hvordan indretter jeg min altan bedst muligt? erlingskes guide til haven i byen giver dig svar på disse spørgsmål samt

Læs mere

Forårskur til HAVEGLÆDER. Forårets skovhave. De mange forårsbebudere i havens bund skaber ægte haveglæde. Side 14

Forårskur til HAVEGLÆDER. Forårets skovhave. De mange forårsbebudere i havens bund skaber ægte haveglæde. Side 14 Forårskur til Påskeklokker side 4 græsplænen side 30 Så selv side 22 Forårets skovhave De mange forårsbebudere i havens bund skaber ægte haveglæde. Side 14 TIDLIG FORÅR 2015 Forårets blomster 4 Påskeklokker

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

Vejledende læreplan for Lokale valg

Vejledende læreplan for Lokale valg Vejledende læreplan for Lokale valg *********** A: Formål og Introduktion B 2 Lokale valg september 2002 Formålet for undervisningen i lokale valg (Jf. 38 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt

Læs mere

HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER

HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER INDHOLD Rødding Højskole Flors Allé 1 6630 Rødding T: 74842284 E: kontor@rhskole.dk Indledning 3 Rødding 4 Rødding Højskole

Læs mere

Ud med børnene. - 24 naturbørnehaver fortæller. Læs om:

Ud med børnene. - 24 naturbørnehaver fortæller. Læs om: Ud med børnene - 24 naturbørnehaver fortæller Læs om: Drømmefangeren fra Ærøskøbing, Haletudsesøen fra Læsø, græsdukkerne fra Frederikshavn, urtesaltet fra Outrup, dyresporene fra Haderslev, sommerlegene

Læs mere

Naturfagsstrategi 2012-2016. Fredericia Kommune

Naturfagsstrategi 2012-2016. Fredericia Kommune 2012-2016 Indholdsfortegnelse VISION... 3 FORMÅL MED EN NATURFAGSSTRATEGI... 3 FORMÅLSPUNKTER:... 4 RESUMÉ... 4 FORMÅL OG PRINCIPPER FOR LÆRINGEN I DAGTILBUD... 5 INDHOLDET I ARBEJDET MED NATURFAGENE I

Læs mere

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr.

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 12 November 2013 Naboskab spirer frem i Sangergården

Læs mere

Grundlæggende pædagogiske mål

Grundlæggende pædagogiske mål Grundlæggende pædagogiske mål Alsidig personlig udvikling I Spiren lægger vi op til at være et omsorgsfuldt og pædagogisk supplement til hjemmet. Vi vil skabe en tryg base for barnet, der kan være udgangspunkt

Læs mere

Udviklingsplan for profilskole 2012 15. Utterslev Skole en naturfaglig kommunal profilskole Natur og teknik for fuld musik

Udviklingsplan for profilskole 2012 15. Utterslev Skole en naturfaglig kommunal profilskole Natur og teknik for fuld musik Udviklingsplan for profilskole 2012 15 en naturfaglig kommunal profilskole Natur og teknik for fuld musik INDHOLD Indledning... 4 Styregruppen... 4 Udviklingsplan for kommunal naturfaglig profilskole...

Læs mere

JUNI/JULI 2013 23. årgang nr. 3. Konfirmationer. Millioner på loftet?

JUNI/JULI 2013 23. årgang nr. 3. Konfirmationer. Millioner på loftet? guiden JUNI/JULI 2013 23. årgang nr. 3 ANNISSE MÅRUM Konfirmationer Millioner på loftet? I dette nummer: Indhold 25+38 Kulsvidning Sommerkoncerter Loppemarked i Annisse 23 5 Guiden nr. 3 / 2013 Annisse-Mårum

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning Følg ræven i naturen -en lærervejledning Maj 2006 Forord Vi skal sikre et varieret og bæredygtigt naturgrundlag det skylder vi os selv og vores efterkommere. Vi skal beskytte den biologiske mangfoldighed

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

Madbyen i Kødbyen. Madbyens Have: Gartneri og skolehaver på taget af DGI s parkeringskælder. EAT-fabrik, Staldgade38

Madbyen i Kødbyen. Madbyens Have: Gartneri og skolehaver på taget af DGI s parkeringskælder. EAT-fabrik, Staldgade38 Madbyen i Kødbyen EAT-fabrik, Staldgade38 Madbyens Have: Gartneri og skolehaver på taget af DGI s parkeringskælder Københavns Madhus, Ingerslevsgade 44 Børnenes Madhus, Staldgade 74 Indhold Madbyen...

Læs mere