Økologisk Kulturlaboratorium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økologisk Kulturlaboratorium"

Transkript

1

2 Økologisk Kulturlaboratorium Jytte Abildstrøm, som bor i Trekronerområdet i Roskilde har sammen med Kristofferskolen taget initiativ til at skabe interesse for og realisere et lille lokalt aktivitets- og samlingssted, hvor der kan arbejdes med de store økologiske sammenhænge teoretisk, praktisk og kunstnerisk. Det Økologiske Kulturlaboratorium består dels af en økologisk/biodynamisk demonstrationshave dels et multifunktionelt hus med mulighed for teater, historiefortælling og undervisning - og selvfølgelig opført og drevet - top økologisk! Kristofferskolen lægger jord til projektet og stiller sammen med Jytte Abildstrøm frivillig arbejdskraft til rådighed til igangsætning af projektet, herunder søgning af fonde og udarbejdelse af skitseprojekt. Roskilde Kommune har under Agenda 21 puljen bevilliget ,- kr. til præsentationsmateriale.

3 Grønt samlingsog undervisningssted for Trekroner Det Økologiske Kulturlaboratorium skal være et grønt aktivitets- og samlingssted for den nyetablerede Trekroner-bydels beboere, institutioner og foreninger f.eks. spejderne med tilbagevendende begivenheder som havedage, naturvandring, dukketeater, historiefortælling, biernes dag, plantefarvning, pileflet mm. Det er tanken, at Det Økologiske Kulturlaboratorium skal kunne anvendes efter aftale til større arrangementer, men også spontant af beboerne i lokalområdet til en søndagsudflugt. Det vil endvidere være muligt for folkeskolerne i området at henlægge natur-teknik undervisningen til stedet. Huset vil kunne danne base for ekskursioner og feltundervisning. Kristofferskolen vil integrere laboratoriets muligheder i skolens undervisning i natur og teknik, biologi, havebrug og drama. Der er udarbejdet en undervisningsplan, således at hvert klassetrin har sit læringsog ansvarsområde. Forestillinger udstillinger og koncerter vil naturligvis også henvende sig til lokalsamfundets beboere. Det multifunktionelle hus Det centrale fokuspunkt og hjertet i Det Økologiske Kulturlaboratorium er en lille, men multifunktionel, krystalformet bygning. Huset på ca. 50 kvm rummer dukketeater og fortælleværksted samtidig med, at det fungerer som redskabsrum og værksted, i sydfacaden er integreret et lille drivhus. Her forspires alle de planter og urter, som skal være i den økologiske have. Husets består af to 6-kantede såkaldte zomes, som er bygget sammen. I den ene 6-kant er amfiteatralsk opbyggede bænkerader til ca. 25 personer, rummet er tilhører- eller samlingsrum. Den anden, et centralt arbejdsbord, og ophængte haveredskaber rundt på væggene. Mellem rummene en sceneåbning, så redskabsrummet bliver scene og bagscene ved små opførelser af dukketeater eller musik. Dukkerne, der anvendes i dukketeateret skabes af naturens egne materialer, bl.a. hentet ind ude fra den økologi- 3

4 ske have, f.eks. den yndige Prinsesse Majs med sin smukke kjole og lange gule hår og den vigtige Kong Gulerod. Her skal også kunne fortælles en god historie, høres foredrag, og man vil ved at kaste et blik op gennem de stjerneformede vinduer i loftet kunne se himmel, skyer og stjerner. Der er ingen rette vinkler i bygningen, til gengæld organiske, fantasiudfordrende former. På toppen 2 stjerneformede vinduer. Ydervægge og tag er grønne, dækkede af hhv. klatrende planter og sukulenter. På én af de sydvendte vægge opsættes solceller til at drive dels en vandpumpe i haven dels sørge for lys i huset. Den anden sydvæg udføres som en passivvæg. Foran solvæggene ligger havens dam, som reflekterer lyset op på væggene. Brugerne vil kunne studere solenergiudnyttelse og varmelære. Det vil være naturligt at lade en lille vejrstation indgå i anlægget så klima og vejr kan udforskes. Huset er opført af økologiske materialer. Det bygges af 10 vægelementer og 24 tagelementer, som sammen med drivhuset monteres på en punktfunderet platform eller terrændæk. Demonstrationshaven Haveanlægget slutter an til Kristofferskolens eksisterende blomsterhave og grænser op til skovbæltet mod Trekronerskolen. Haven drives efter økologiske og biodynamiske principper og tilbyder alsidige oplevelses og aktivitetsmuligheder: Der etableres en dufthave, urtehave, beplantning, som kan tiltrække fugle og insekter, krydderurter, planter til plantefarvning og pil til pileflet mm. Endvidere findes: Komposteringsanlæg, gruekeddel

5 og tørreplads til plantefarvningsværksted, en bigård med demonstrationsstade, en sololle, hvor krydderurter, the og frugt kan tørres ved solens naturlige varme, pilefletværksted under åben himmel mm. Der skal endvidere ske en opsamling af regnvand fra hustagene omkring haven. Vandet cirkuleres med en solcelledrevet pumpe og iltes og belives i en vandtrappe. For enden af vandtrappen er et bassin med vandkultur i form af planter padder og fisk. Vand til vanding af haven tages fra bassinet, der således også fungerer som vandreservoir. Realisering og organisation Der tages kontakt til relevante sponsorer for at få støtte og samarbejdspartnere til opførelse og anlæg. Fonde og Roskilde kommune vil modtage ansøgning om økonomisk støtte også til daglig og faglig drift af anlægget i form af en tilknytte gartnerperson. Vi vil søge kontakt til og aftaler med organisationer, grupper og enkeltpersoner, som vil/kan deltage i underprojekterne f.eks. Biavl, aquaculture, havebrug, kompostering, pileflet, plantefarvning, wild life, økologi, biodynamik, landskabshealing, historiefortælling, teater, beboerforeninger i Trekroner mfl. Endvidere håber vi at kunne vække interesse hos en kreds af positivt indstillede, kompetente og gerne offentligt kendte mennesker som anbefalere og lykke-feer for projektet. Initiativgruppen forestiller sig, at der når projektet skal virkeliggøres, skal oprettes en forening bestående af frivillige fra lokalområdet og skolen, som kan stå for koordinering af arrangementer og nye tiltag, og sørge for, at der bliver passet på teater og have. Initiativgruppen 5

6 bygningen Bygningens anvendelse: Huset kan karakteriseres som multifunktionelt. Det er centrum og mødested i det økologisk-, biodynamiske demonstrationshaveanlæg. Som symbol og fokuspunkt for det samlede projekt har det en markant og unik udformning: to sekskantede, sammenbyggede krystallinske former. Forbundet med et lille glashus. Den ene zome fungerer som redskabs- og arbejdsrum, indrettet med arbejdsbord i midten under stjernevinduet. Plads til ophængning af redskaber mv. væggene rundt. Den anden zome fungerer som fordybelses- og tilskuerlokale. Dels i forbindelse med undervisning, dels i forbindelse med de musik- eller dukketeaterforestillinger, som haven danner ramme om året rundt. Åbningen mellem de to zomer bliver i den situation til sceneåbning. Begge rum har en bred dør mod ankomst- eller forpladsen. Redskabsrummet har også adgang til det lille drivhus, som indgår i havens brug. Væggene mod drivhuset udføres som delvis lysgennemskinnelige, varmeakkumulerende, passive solvægge. Iøvrigt modtager rummene udelukkende lys fra de to stjerneformede vinduer på toppen af zomerne. Der anvendes så vidt som overhovedet muligt udelukkende økologiske materialer. Huset består af 2 stk. sammenbyggede zome 6. Materialer og konstruktioner: Zome 6 består af 6 vægelementer og 12 tagelementer, som monteres på dækket og boltes sammen med beslag/gevindstænger. Bygningen hviler på 7 punktfundamenter. Ved sammenbygningen udelades 2 stk. vægelementer. 6

7 Tag: 1 lag tagpap 18 mm OSB tagplader udlufting/afstandslister diffusionsåben fiberdug 45x195 mm spærtræ 45 mm lægter 300 mm papiruld, indblæst 16 mm Fermacell fibergipsplader Væg: 16 mm pl. og fls. Brædder, lerk eller douglas udluftning/afstandslister vindpap stolper 45x195 mm 300 mm papiruld indblæst 16 mm Fermacell fibergipsplader Dæk: 22 mm gulvbrædder dampspærre bjælker 45x245 mm 250 mm isolering vindtæt plade Drivhus: Op ad sydfacaden opføres et drivhus med bærende konstruktion af spærtræ 45x145 mm med 2 lag termorude i aluminiumsprofiler fra Plastmo eller Schüco. Der etableret termostatstyret udluftning. Solvarme: De facadepartier, som danner bagvæg i drivhuset, udføres som termisk tunge og varmeakkumulerende med ventalionsåbninger til de bagvedliggende rum. Udførelsen skal give mulighed for at demonstrere og eksperimentere med passiv solvarmeudnyttelse. De to resterende facadeelementer mod syd beklædes med solcellepaneler, som producerer elektricitet til den pumpe, der cirkulerer vandet gennem havens vandtrappeanlæg. Udføres så det demonstrerer principperne for solcelleanlæg. Havens dam/vandopsamlingsbassin er beliggende foran husets sydfacade. Vandoverfladen vil spejle indfaldende sollys op mod drivhus og solceller. 7

8 8 isometri af multihuset

9 sydfacade Prisoverslag: 100% selvbyg: Materialer ekskl. solceller ca ,- medbyg: Præfabrikerede elementer ca ,- 9

10 Havevandring Man går gennem en indgang kantet af klatreroser på begge sider. Foran til venstre ses den dobbelte zome, havens midtpunkt. Til højre rejser der sig et ca. 4 meter højt haveanlæg med beplantede niveauer. Går man lidt længere ind i haven og holder til venstre, bevæger man sig hen forbi det store krydderurtebed. Her kan man se, hvorledes der fremstilles krydderier, the og tørrede bær i sol-ollen Dernæst kommer man frem til plantefarvningsværkstedet, hvor der dels dyrkes, dels anvendes planter til farvning. Garn trækkes op af den store gruekeddel og hænges til tørring. Hvis man vælger at fortsætte rundt om multihuset, kommer man til dufthaven, hvor hvert bed er en ny 10

11 duftoplevelse, og hvor der fra det gennemgående espalier er nye duftoplevelser fra slyngplanter og -roser. Her på den anden side af multihuset findes også regnvandsbassinet, hvor man kan slå sig ned og lytte til vandtrappens rislen og betragte salamandere, tudser og andet godtfolk. Længere fremme ligger pileværkstedet. På nogle årstider vil der være travlhed her. Navnlig i foråret, når pilen er nyhøstet og på eftersommeren, når den flettes. Pilekurve kræver til en start god plads, og det er der i værkstedet. Lidt tilbagetrukket ligger fuglehaven ind mod skovbæltet med foderpladser og buske, der om efteråret og vinteren er fulde af bær til fuglene. I de høje træer er sat redekasser til mejser, sangere, spurve mfl. Vi vender tilbage til det høje haveanlæg med vandtrappen, hvor turen går til toppen ad trapper og rundt i spiral, som de små stier langs terrasserne danner. En vandring mellem bede med sommerblomster, korn, solsikker, squash, spiselige blomster og meget mere. Vel på toppen har man et flot overblik over hele haven, som man kan betragte i ro og mag fra bænken her. Nedstigningen kan hurtigt ske ad trapperne, eller man kan fortsætte sin vandring langs terrasserne. Nedenfor bakken ender man i den store urtehave. Her er aktivitet fra tidligt forår til sent efterår med jordforbedring, såning, plantning, lugning og vanding, for at der endelig kan høstes og nydes dejlige, velsmagende grøntsager. Her som alle andre steder i haven, kan der hentes råmaterialer til dukketeaterets figurer. Går man nu tilbage mod huset, kommer man forbi bærhaven, hvor der høstes bær hen over sensommeren. Nogle tørres i sol-ollen. Andre spises eller konserveres. Nu har vi vandret hele haven rundt, og så det måske blevet tid til en dukketeaterforestilling eller en god historie i multihuset? 11

12 uge 1 uge 2 januar februar marts april maj juni Juleferie (fugle fodres). Fugle fodres. Høst af pil. Beskæring af frugtbuske. Fugle fodres. Beskæring af frugtbuske. Kyndelmisse, lysog pandekagefest. Fastelavnsris. Fuglefoder lægges ud. Påskeferie. Høste salat i drivhus. Binde slyngplanter op. Majstang. Klargøring af drivhuset. Rense fuglekasser. Trille påskeæg. Påskeharen kommer. Så sommerblomster og kålplanter i drivhus. Så salat, radiser i drivhus. Plante liljer og gladiolus. Plante agurk i drivhuset. Så korn mm. Lægge kartofler. Så ærter og hestebønner. Så grøntsager i urtehaven. Plante salat ud i urtehaven. Så rodfrugter. Sætte net op til ærter. Rense og tynder ud blandt grøntsager. Plante squash og græskar. uge 3 Luge og gøde bedene. Jævne jorden i urtehaven. Beskære og gøde roser. Klippe visne planter ned. Nyt grus på gangene. Sprøjte med humuspræparat. Plante daliaknolde. Så blomster på friland. Plante kålplanter ud. Pinsefugle, -fest. Høste krydderurter til tørring. Hyppe kartofler. Snyltehveps til tomatplanter. uge 4 12 Vinterferie Plante kål om. Lægge tidlige kartofler til spiring. Plante tomatplanter i drivhus. Rense vandbassin og pumpe. Plante, luge og vande. Så snittebønner. Sprøjte med humuspræparat. Plante melon i drivhus. Slynge honning. Plukke blomster. Gøde roser. Høste solbærblade til te. Vende komposten. Høste duftplanter til tørring. Høste planter til farvning. Forberede sommerferien. Midsommerfest.

13 uge 1 juli august september oktober november december Sommerferie på skolen. Vande. Luge. Sommerferie. Høste urter, bær, squash. Tørre urter, bær. Henkoge. Høste korn. Binde høstkranse. Flette pilekurve mm. Høste rodfrugter. Høste nødder. Tage dalia-knolde op. Høste porrer. Lukke vandtrappe for vinteren. Høst af dekorative frøstande mm. Fremstille fuglefoder. Grankranse, dekorationer og adventskranse. Fugle fodres. Lysstøbning. uge 2 Forberede haven til skolestart. Luge, vande, gøde. Sprøjte med kiselpræparat. Rense vandbassin og pumpe. uge 3 Plukke blomster til 1. klasse. Høste duftplanter til tørring. Høste squash. Sidste tomathøst. Svampeudstilling. Samle frø fra blomster og stauder. Plantefarvning. Rense vandbassin og pumpe. Flette pilekurve mm. Michaelsfest. Høstfest og -marked. Efterårsferie. Rengøring af drivhuset. Vinterdække planter. Fuglefoder lægges ud. Lanternefest. uge 4 Høste og tørre bær. Høste og tørre urter til te og krydderier. Høste planter til farvning. Høste bønner. Så 2- årige blomster. Bestille blomsterløg. Rive løv sammen. Efterårsgrave bede. Vende komposten. Sprede kompost i køkkenhaven. Græskar- og roelygter. Grankranse, dekorationer og adventskranse fremstilles. Fugle fodres. Juleferie (Fugle fodres). 13

14 Undervisningsplan I havebrug mm. Målet for undervisningsplanen er todelt. Dels skal den tilgodese, at eleverne på alle trin får indsigt, viden og kompetencer i naturfagenes helhed. Dels skal klasserne i fællesskab og sammen med andre interesserede drive og vedligeholde haven, således at også andre grupper eller enkeltpersoner kan få væsentlige oplevelser og udfoldelsesmuligheder ved at besøge haven. Naturens haveår følger jo ikke skoleåret, så klassens engagementet går fra vinter på ét klassetrin til vinter på det næste. I klasserne op til og med 6. klasse sker havebrugsaktiviteterne, -undervisningen periodevis i hovedfag eller fagtimer, når tiden kræver det. 7. klasse har 14

15 en ugentlig havebrugstime på skemaet. Om vinteren teori. Børnehaveklasse/1. klasse: Træer, sten, vand, vejr og vind. Iagttagelse og renholdelse. Grundlæggende oplevelser med elementerne i haven. Eventyrfortælling og årstidsfester. 1. klasse/2.klasse: Blomstereng. Såning, lugning plukning evt tørring af blomster. Naturfortællinger, blomstereventyr og årstidsfester. 2. klasse/3.klasse: Kornager. Pløjning, såning, høst, tærskning, malning, bagning. Produktion af halmpynt/kranse/fugleneg mm. Hjemstavnslære, det gamle landbrug, håndværk, mål og vægt. Smedning, kartning, spinding, vævning, husbygning. Årstidsfester. 3. klasse/4. klasse: Dyrene. Iagttagelse og pleje af havens og lokalområdets vilde dyr. Fuglekasser, foderanlæg, sommerfugle, frøer, flagermus, padder. Zoologi og dukketeater. 4. klasse/5. klasse: Bigården. Medvirken i pasning af bier og bigård. Iagttagelse og værnen om de naturlige vilde blomster ( ukrudtet ). Botanik, honninghøst, -slyngning, propolis, bivoks, lysestøbning. 5. klasse/6. klasse: Vandtrappe og vandkultur. Pasning og renholdelse af vandkredsløbet. Alge- fiskedam, vanding, opgaver som blå mænd i hus og have. Praktisk fysik. 6. klasse/7. klasse: Urtehaven. Pasning på alle måder af grøntsagshaven og frøhuset. Køkkenarbejde og madlavning. Ernæringslære. 15

16 7. klasse/8.klasse: Urtehaven. Urtehaven er anlagt i et 3-skifte, så jorden ikke udpines, men holdes vedlige. 6., 7. og 8. står for hver sin del/afgrøde. 8. klasse/9. klasse: Kompostering. Klassetrinnet står for havens kompostering, gødskning, præparater mm. evt. i kombination med indsamling af organisk affald over hele skolen. Landbrugstur/-praktik. Organisk kemi opbygnings- og nedbrydningsprocesser. 9. klasse/10 klasse: Pileflet, plantefarvning, krydderurter. Etablering og vedligeholdelse af pilehegn, -hytter, kurve mm. Dyrkning af pil. Tørring og konservering. Eftermiddagsperioder i pileflet, plantefarvning og havebrug. 16

17 år 3 år 2 år 1 sædeskifte i urtehave skifte 1 skifte 2 skifte 3 Porrer Selleri Kål Bladbede Tomater Agurker Gulerødder Rødbeder Kålrabi Løg Kartofler Bønner Ærter kløver Gulerødder Rødbeder Kålrabi Løg Kartofler Bønner Ærter kløver Porrer Selleri Kål Bladbede Tomater Agurker Bønner Ærter kløver Porrer Selleri Kål Bladbede Tomater Agurker Gulerødder Rødbeder Kålrabi Løg Kartofler Kompost Kompost Kompost 17

18 Økonomi på haveanlæg Arealfordeling: Terrassebede ca. 125 m2 Krydderbede ca. 150 Urtehave ca. 100 Dufthave ca. 80 Bærbuske ca. 50 Pilekrat ca. 50 Fuglebær ca. 50 Hus og bassin ca. 40 Stier og grusarealer ca Skolens andel 675 m2 og skovbæltet 325 m2. i alt ca m2. Projektbeskrivelse Der foretages en rydning af underskoven i skovbæltet på det ca. 325 m2 store område, enkelte store træer bevares. Dette forudsættes udført af Roskilde Kommunes Vej- og Parkafdeling. Jordhøjen tilrettes efter tegningsmateriale. Terræn jævnes ud i området, hvor multihuset skal bygges. Overskydende jord indbygges andet sted. Nederste terrasse i højen etableres med stensætning, mens de 2 næste niveauer etableres med nedgravede rundstokke. 0,5 meter muldjord udlægges på den del af jordhø-

19 jen, hvor terrasserne findes, i alt ca. 125 m2. Endvidere udlægges 0,5 meter muldjord i kommende bede i haven, i alt m2. Det forudsættes, at Roskilde Kommune vil være behjælpelig med at stille de i alt ca. 250 m3 (ca. 200 tons) muldjord til rådighed for projektet fra nærliggende mulddepot. Evt. udføres udlægning af muldjord i samarbejde med kommunen. Stier og pladser i alt m2 etableres med stabilt og lergrus. Der sås græs på ca. 50 m2 i dufthaven. Endvidere etableres espaliers bestående af granrafter. Til de 2 porte (Nørre- og Østerport) med åbninger på 2 meter anvendes kraftigere tømmer i lærk. Der etableres afløb fra tage, således at regnvand kan ledes til vandbassin foran multihuset. Regnvands-ledningerne nedgraves. Der udgraves til 0,5 meters dybde samt i pumpesump til 1,0 meters dybde. Herefter støbes bund og sider i vandbassinet. Bassinkanten afsluttes med høj kant 0,5 meter over omkringliggende terræn. Pumpe inkl. elinstallationer og afløbsledning monteres i pumpesump. Elinstallationer forbindes til solceller på taget af multihuset. En vandtrappe med 8 skåle etableres. De udendørs værksteder etableres: Der bygges en sololle i sortmalet træ på ca. 1x1x1 meter med trådskuffer og ventileringsriste forneden i siderne. Der etableres en arbejdsplads med halvtag, bord og hylder. Der etableres et plantefarvningsværksted med opfyringssted og gruekeddel samt tørrested for garnet efter farvning. I pileværkstedet etableres en kreds med bænke, hvor man kan sidde og arbejde, samt en mobil arbejdsplads med værktøj. I fugleområdet ophænges fuglehuse og fodderautomater. Drivhuset indrettes. Der indkøbes haveredskaber i voksen- og børnestørrelse svarende til en skoleklasse: skovle, spader, river, kultivatorer, trillebører, lugejern, rosensakse m.v. Haven beplantes med bærbuske, fuglebærsbuske/ træer, krydderurter, espalierplanter, dufthaveplanter. Der anskaffelse og plantes frø, løg og øvrige planter. Økonomisk overslag: anlægsarbejder anslås til i alt ,- vandtrappe og bassin ,- værksteder, planter mm ,- i alt ekskl. moms ,- 19

20 Grafisk design: Præsentationsmaterialet er udarbejdet af initiativgruppen omkring det Økologiske Kulturlaboratorium bestående af skuespiller Jytte Abildstrøm og arkitekt Stig Nielsen samt Carina Nilsson begge Kristofferskolen. Initiativgruppen samarbejder med Trekronerrådet, der er en fælles interesseorganisation for beboere i Trekronerområdet. Roskilde Kommunes Agenda 21 pulje har støttet udarbejdelsen af præsentationsmaterialet økonomisk. 20

Henrik Nilaus Køkkenhaver for DUMMERNIKKER Forlaget Nordmaj

Henrik Nilaus Køkkenhaver for DUMMERNIKKER Forlaget Nordmaj 1 Henrik Nilaus Køkkenhaver for DUMMERNIKKER Forlaget Nordmaj 2 Kom godt i gang med at dyrke køkkenhaven Anmeldt af Maja Grønbæk, Idenyt.dk 2013 Er du nybegynder udi kunsten at dyrke køkkenhave og vil

Læs mere

Slottet i Smørmosen 2016

Slottet i Smørmosen 2016 Oktober-nyheder fra Slottet i Smørmosen 2016 Selvforsyning til husbehov Sensommer i september Jeg bliver nød til at sige det lige ud, september er en skøn måned. Regn til haven, og dejligt vejr ind i mellem.

Læs mere

Bilag 4.3.3. Krogerup 7. april 2014 Bestyrelsesmøde DE 8 BESØG

Bilag 4.3.3. Krogerup 7. april 2014 Bestyrelsesmøde DE 8 BESØG DE 8 BESØG Besøg nr. Overskift for dagen. Tidsperiode Dagens forløb HTM Grund Bog Have Mad Natur Med hjem Utroligt Tryghed Pædagogisk mål 1 Havestart April-maj 2 Have, så, lugning og den nære natur 1 Maj

Læs mere

Gulerødder. Planter er også mad. Grøntsager, frugt og korn. MELLEMTRINNET: 4.-6. klasse

Gulerødder. Planter er også mad. Grøntsager, frugt og korn. MELLEMTRINNET: 4.-6. klasse Planter er også mad Grøntsager, frugt og korn Tema om rodfrugter Gulerødder MELLEMTRINNET: 4.-6. klasse Planter er også mad Tema om rodfrugter MELLEMTRINnet: 4.-6. klasse 1 Delemne 1: Plantekendskab Planter

Læs mere

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Baggrund Karens Hus og Have ligger placeret på en ca. 2000 m2 stor grund, på et aflukket og hegnet hjørne af Lersø Parken. Størstedelen af arealet

Læs mere

De fornuftige valg De fornuftige valg, du som haveejer kan tage, handler bl.a. om ting du gør eller undlader at gøre:

De fornuftige valg De fornuftige valg, du som haveejer kan tage, handler bl.a. om ting du gør eller undlader at gøre: Plantefrø.dk Mere om Økologi Plant-Routes Baggrunds artikler (1) C. Meier ; (cm@plant-route.dk) Introduktion At dyrke grøntsager og blomster i haven er en både sjov og sund hobby. Der er i de sidste 20

Læs mere

Grøn afdeling i Odense

Grøn afdeling i Odense 7 Blommehaven har køkkenhaver, hønsehold og en vild blomstereng. Mange børn og voksne bruger udearealerne blandt andet til at dyrke grøntsager, passe høns, gå ture eller kælke. To gange om året mødes de

Læs mere

Sådan dyrker du økologisk KØKKENHAVE. Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt

Sådan dyrker du økologisk KØKKENHAVE. Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt Sådan dyrker du økologisk KØKKENHAVE Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt KOMPOST OG GRØNGØDNING Grønsagerne i køkkenhaven har brug for næring for at kunne vokse. I den traditionelle have tilfører

Læs mere

D ET GRØNNE SPISEKAMMER

D ET GRØNNE SPISEKAMMER D ET GRØNNE SPISEKAMMER SMAG PÅ ÅRHUS Festivallens mål om at gøre byens rum spiselige har vi omsat til et konkret rum. Vi ønsker med dette pavillionforslag at fejre og udvide horisonten for det spiselige

Læs mere

Anlægsgartner Hegn Naturpleje

Anlægsgartner Hegn Naturpleje Anlægsgartner Hegn Naturpleje Passion er drivkraften Når du vælger Vejle Anlægsteknik til at etablere grønne områder, haveanlæg, indkørsler og indhegning, gør vi det med passion og fokus på kvalitet.

Læs mere

Pindstrup s haveprogram til dig og dine planter... www.pindstrup.dk

Pindstrup s haveprogram til dig og dine planter... www.pindstrup.dk Pindstrup s haveprogram til dig og dine planter... www.pindstrup.dk Pindstrup med Neutral ph Pindstrup Plus Pindstrup Plus er næringsberiget sphagnum, det vil sige sphagnum tilsat kalk (ph 6) og næringsstoffer.

Læs mere

Haven. Et helejet Realdaniaselskab

Haven. Et helejet Realdaniaselskab Haven Er haven vigtig? Timer anvendt på havearbejde Anvendelse af haven Hvad består haven af? Beløb anvendt på haven Hvor købes planter, blomster, buske mv.? Bekæmpelsesmidler mod ukrudt og skadedyr Hvem

Læs mere

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006 19. april 2006 Reetablering af: Den Grønne Firkant Det overordnede ønske for reetableringen af gården er at genskabe den helhed området tidligere repræsenterede, samtidig med at man bevarer eller genskaber

Læs mere

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have LOGO2TH_Lille_NEGrød Antistresshave Modelhave i Geografisk Have ANTISTRESSHAVEN I GEOGRAFISK HAVE Grønt er godt for sjælen! kunne være overskriften på den nye modelhave i Geografisk Have. Vi ved, at natur

Læs mere

Januar i kolonihaven

Januar i kolonihaven Januar i kolonihaven Beskær ny væksten. Fjern visne grene. Klip kviste til podning. Beskær evt. frugttræer. Du kan beskære dine æble- og pæretræer nu - især hvis du alligevel skal skære podekviste af.

Læs mere

ÅRETS GANG I KØKKENHAVEN

ÅRETS GANG I KØKKENHAVEN Dias 1 ÅRETS GANG I KØKKENHAVEN Karin Gutfelt Jensen karin@overgaardgutfelt.dk www.overgaardgutfelt.dk Dias 2 Mål: Maksimalt udbytte af køkkenhaven A. Via langstrakt sæson 1.Tidlig opvarmning af jorden

Læs mere

Tid til haven. Havetips uge 10. Af: Marianne Bachmann Andersen

Tid til haven. Havetips uge 10. Af: Marianne Bachmann Andersen Tid til haven Havetips uge 10 Af: Marianne Bachmann Andersen De allerførste forårsdage Billede: Perlehyasint.jpg Vi har allerede haft de første dejlige forårsdage og marts måned har vist sig fra sin pæneste

Læs mere

Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse.

Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse. Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse. Ud med kunsten landart for børn (hele året) Fag: Billedkunst, dansk og natur/teknik

Læs mere

Gode råd om dyrkning

Gode råd om dyrkning Gode råd om dyrkning efter Maria Thuns Såkalender 1 og lidt om biavl Foreningen for Biodynamisk Jordbrug Gode råd om dyrkning efter såkalenderen og lidt om biavl 2 Når man dyrker grønsager, korn, frugt,

Læs mere

Integrationsgruppen - Kolonihaven 3. april 2016. Hvilke grøntsager vil du dyrke i din have?

Integrationsgruppen - Kolonihaven 3. april 2016. Hvilke grøntsager vil du dyrke i din have? Hvilke grøntsager vil du dyrke i din have? Integrationsgruppen - Kolonihaven 3. april 2016 Er der andre grøntsager der skal plantes, sås eller liggers? Ærter Bladdelleri Jordbær Rabarber Kamille Squash

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

FOLKETS PARK IDÉ: NATUREN BRYDER GENNEM ASFALTEN

FOLKETS PARK IDÉ: NATUREN BRYDER GENNEM ASFALTEN FOLKETS PARK Folkets Park har allerede en stærk historie: Fortællingen om Naturen som bryder gennem stenbroen. Vi bevarer og forstærker denne historie om at naturen gør sit indtog i byen. En vulkan symboliserer

Læs mere

EAT på skemaet Opgaver/Indskoling. Frugt og grønsager

EAT på skemaet Opgaver/Indskoling. Frugt og grønsager Frugt og grønsager tema Frugt og grønsager Indhold Intro Frugt- og grøntbrikker Tænk og tegn dit kvarter Frugtsalat Hør om og smag på asparges Kongegrøntbold Quiz Over eller under jorden Intro Der findes

Læs mere

Afprøvning af forskellige grøntsagers egnethed til økologisk væksthusproduktion

Afprøvning af forskellige grøntsagers egnethed til økologisk væksthusproduktion Afrapportering af græsrodsprojektet: Afprøvning af forskellige grøntsagers egnethed til økologisk væksthusproduktion i potter Salat i potter Udført af Gartneriet Spiren, Fornetoftevej 10, Stigsnæs, 4230

Læs mere

Drift af grønne områder ved skoler

Drift af grønne områder ved skoler Drift af grønne områder ved skoler Park & Natur har ansvaret for vedligeholdelse af alt det grønne omkring institutionerne i Aalborg kommune. For at brugernes forventninger svarer til det, der udføres

Læs mere

Bandholm Børnehus 2011

Bandholm Børnehus 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 5. TEMA: Naturen og naturfænomener. Bandholm Børnehus 2011 Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kognitiv og en kropslig dimension. Naturfaglig dannelse for

Læs mere

Den bedste omsætning i kompostbeholderen opnår man, hvis bioaffaldet blandes med haveaffald. Undgå at komme syge planter og frøukrudt i beholderen.

Den bedste omsætning i kompostbeholderen opnår man, hvis bioaffaldet blandes med haveaffald. Undgå at komme syge planter og frøukrudt i beholderen. Hjemmekompostering Det begynder i køkkenet... Hele komposteringsprocessen starter i køkkenet, hvor køkkenaffaldet sorteres i 2 fraktioner: bioaffald og restaffald. Bioaffald kan komposteres, og er som

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

Nyborg Kirkegårde. Gravstedssydelser. Pleje og vedligeholdelse af individuelle gravsteder:

Nyborg Kirkegårde. Gravstedssydelser. Pleje og vedligeholdelse af individuelle gravsteder: Pleje og vedligeholdelse af individuelle gravsteder: Individuelle gravsteder er små afgrænsede arealer med forskellige anlægstyper, der er sammensat af delelementer. Kistegravsteder er typisk 3 eller 6

Læs mere

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 1 Vandhuller - Anlæg og oprensning Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 2 Invitér naturen ind på din ejendom Et godt vandhul indgår som et naturligt og smukt element i landskabet og er fyldt med

Læs mere

En legeplads for livet

En legeplads for livet Eventyr Leg Orehøjvej 9 a, Gl. Lejre, 4320 Lejre Tlf. 2227 9820 eventyrleg@eventyrleg.dk En legeplads for livet www.eventyrleg.dk Designlinje Info Eventyret starter her! Eventyr Leg designer naturlegepladser

Læs mere

Masser af grønsager på et lille areal Af Peter Norris, 2010

Masser af grønsager på et lille areal Af Peter Norris, 2010 Denne lille manual til dyrkning af egne grønsager er skrevet af Peter Norris. Peter Norris har 25 års erfaring med økologisk havebrug. Han er ekspert i at dyrke grønsager også i ydersæsonen, og har derfor

Læs mere

Planter er også mad. Grøntsager, frugt og korn. Gulerødder. Planter er også mad Tema om rodfrugter INDSKOLINGen: 1.-3. klasse 1

Planter er også mad. Grøntsager, frugt og korn. Gulerødder. Planter er også mad Tema om rodfrugter INDSKOLINGen: 1.-3. klasse 1 Planter er også mad Grøntsager, frugt og korn Tema om rodfrugter Gulerødder Indskolingen: 1.-3. klasse Planter er også mad Tema om rodfrugter INDSKOLINGen: 1.-3. klasse 1 Delemne 1: Plantekendskab Planter

Læs mere

GOD KOMPOST - GLAD HAVE

GOD KOMPOST - GLAD HAVE GOD KOMPOST - GLAD HAVE Skibstrup Kompost og Skibstrup Topdress 2 Skibstrup Kompost - det naturlige valg Al kompost fra Skibstrup Affaldscenter er fremstillet af rent haveaffald grene, blade og græs fra

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

Sådan dyrker du økologiske GULERØDDER. Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt

Sådan dyrker du økologiske GULERØDDER. Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt Sådan dyrker du økologiske GULERØDDER Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt SUNDHED Kulhydrat Kalium Det er godt for os at spise gulerødder. Vi bliver mere sunde af det. Gulerødder indeholder meget

Læs mere

EAT på skemaet Opgaver/Mellemtrin. Frugt og grønsager

EAT på skemaet Opgaver/Mellemtrin. Frugt og grønsager Frugt og grønsager tema Frugt og grønsager Indhold Intro Frugt- og grøntbrikker Tænk og tegn dit kvarter Rabarber på syretrip Hør om og smag på asparges Kongegrøntbold Quiz Ord på spil Slå en streg få

Læs mere

Sådan dyrker du økologiske LØG. Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt

Sådan dyrker du økologiske LØG. Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt Sådan dyrker du økologiske LØG Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt SUNDHED Løg er godt for helbredet. Det har man vidst så at sige altid. Da de ægyptiske pyramider blev bygget, fik arbejderne

Læs mere

Skolehavernes nye Udehus i Lersøparken

Skolehavernes nye Udehus i Lersøparken Københavns Kommune Bispebjerg lokaludvalg / bydelspuljen. Rentemestervej 76, 2. sal 2400 København NV. 27. november 2013 Skitseprojekt Skolehavernes nye Udehus i Lersøparken Karenshus, Bispebjerg Bakke

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen Sansehave på Strandparkcentret Dato for projektets afholdelse?

Læs mere

2) En beskrivelse af koblingen mellem trin-målene og aktiviteterne til emnet Marken

2) En beskrivelse af koblingen mellem trin-målene og aktiviteterne til emnet Marken Indskoling (0.-3. klasse) Marken 1) Overordnet formål At børnene kommer tæt på planterne på marken. At børnene får indsigt i kredsløbet på markerne omkring Skovly. At børnene får mulighed for at tage udgangspunkt

Læs mere

Orangeri til Gl. Holtegaard

Orangeri til Gl. Holtegaard Orangeri til Gl. Holtegaard Pavillon: Pavillonen til Gl. Holtegaards barokhave er et rum udspændt mellem barokken og øjeblikket. Pavillonen er formet som en irregulær cylinder. Udgangspunktet er den barokke

Læs mere

Hvor? Problem Hvad gør vi? Bestyrelsens beslutning Æbletræer på trekanten v. stien til skoven

Hvor? Problem Hvad gør vi? Bestyrelsens beslutning Æbletræer på trekanten v. stien til skoven Noter fra havevandring på Terrasserne 14. september 2015.09.15 Vi havde en rigtig fin vandring sammen med Allan. 10 12 medlemmer trodsede udsigten til regn og deltog nogle stødte til, andre faldt fra.

Læs mere

Atrium for Nordisk Flora - et sansende rum, æstetisk udfoldet i takt med årstidernes gang

Atrium for Nordisk Flora - et sansende rum, æstetisk udfoldet i takt med årstidernes gang Atrium for Nordisk Flora - et sansende rum, æstetisk udfoldet i takt med årstidernes gang Stedet Senbarokkens særlige kendetegn er karakteriseret ved forenkling af brokkens forkærlighed for det dramatiske

Læs mere

1/6. Situationsplan 1:1000 ORANGERI 2015 FORSLAG 15461 ORANGERI:

1/6. Situationsplan 1:1000 ORANGERI 2015 FORSLAG 15461 ORANGERI: Situationsplan 1:1000 ORANGERI: Pavillon til overvintring af frostfølsomme pottevækster, som placeres i haven og huset i sommerperioden, hvor bygningen fungerer som lyst og thepavillon PLACERING: Da husets

Læs mere

Orangeri. til Gl. Holtegaards barokhave ID 50715

Orangeri. til Gl. Holtegaards barokhave ID 50715 Orangeri til Gl. Holtegaards barokhave ID 50715 I en tid, hvor synet på det enkelte individ og dennes plads i samfundet ændredes, var hofceremonier populære. De var opstillet omkring de magthavende og

Læs mere

NATUR/TEKNOLOGI HØSTDAG I SKOLEHAVEN SIDE 1 NATUR/TEKNOLOGI. Høstdag i skolehaven

NATUR/TEKNOLOGI HØSTDAG I SKOLEHAVEN SIDE 1 NATUR/TEKNOLOGI. Høstdag i skolehaven SIDE 1 NATUR/TEKNOLOGI HØSTDAG I SKOLEHAVEN NATUR/TEKNOLOGI Høstdag i skolehaven SIDE 2 NATUR/TEKNOLOGI HØSTDAG I SKOLEHAVEN NATUR/TEKNOLOGI HØSTDAG I SKOLEHAVEN SIDE 3 NATUR/ TEKNOLOGI Høstdag i skolehaven

Læs mere

Kompost er nedbrudt haveaffald og grønt køkkenaffald, som når det er helt omsat, ligner porøs jord og dufter som muld.

Kompost er nedbrudt haveaffald og grønt køkkenaffald, som når det er helt omsat, ligner porøs jord og dufter som muld. Kompost er nedbrudt haveaffald og grønt køkkenaffald, som når det er helt omsat, ligner porøs jord og dufter som muld. Har du en have og kan du lide tanken om at bruge gratis kompost frem for kunstgødning?

Læs mere

PLANTESALONEN Den Grønne Ambassade i Aarhus

PLANTESALONEN Den Grønne Ambassade i Aarhus 10311 PLANTESALONEN Den Grønne Ambassade i Aarhus 10311 PLANTESALONEN Den Grønne Ambassade i Aarhus Klimaskærm Plantesalonen er Aarhus nye mødested for projektet Smag på Aarhus. Plantesalonen er central

Læs mere

Pensionist- og nyttehaver

Pensionist- og nyttehaver Pensionist- og nyttehaver Herlev Kommune 2014 Et aktivt og socialt samvær I Herlev Kommunes 118 pensionisthaver og 272 nyttehaver, kan borgerne leje en have og dyrke blomster, urter og frugt. I haverne

Læs mere

Sådan dyrker du økologiske ÆRTER. Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms amt

Sådan dyrker du økologiske ÆRTER. Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms amt Sådan dyrker du økologiske ÆRTER Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms amt SUNDHED Ærter smager dejligt. Allerbedst når de spises direkte fra bælgene en sommerdag. Ærter indeholder mange gode næringsstoffer.

Læs mere

HABITATS ApS September 2015. Philip Hahn-Petersen Partner i Habitats Danske Parkdage Oplæg 10/9 2015

HABITATS ApS September 2015. Philip Hahn-Petersen Partner i Habitats Danske Parkdage Oplæg 10/9 2015 Philip Hahn-Petersen Partner i Habitats Danske Parkdage Oplæg 10/9 2015 Status for naturen i DK Hvilken natur skal med? Overskud af næringstoffer Naturpleje af græsland Naturpleje af overset natur Integrer

Læs mere

Kompost Den økologiske kolonihave

Kompost Den økologiske kolonihave Kompost Den økologiske kolonihave Brug hovedet frem for sprøjten - Inspiration til en have med plads til både dig og naturen Udarbejdet af initiativgruppen Grønne kolonihaver et samarbejde mellem Veje

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse på Horne og Asdal kirkegårde.

Arbejdsbeskrivelse på Horne og Asdal kirkegårde. 1 Arbejdsbeskrivelse på Horne og Asdal kirkegårde. Arbejdsbeskrivelse for renholdelse mv. på Horne og Asdal kirkegårde. Marts Kranse, juleting o.l. flyttes væk fra de grave med legat og renholdelsesaftaler

Læs mere

Rapport om dyrkning af bælgplanter i Gartneri Offside 2014 efter aftale med Foreningen Frøsamlerne

Rapport om dyrkning af bælgplanter i Gartneri Offside 2014 efter aftale med Foreningen Frøsamlerne Rapport om dyrkning af bælgplanter i Gartneri Offside 2014 efter aftale med Foreningen Frøsamlerne Vi har dyrket 13 forskellige sorter 11 sorter af ærter og 2 sorter bønner. I kontrakten står 14 forskellige

Læs mere

Et tværfagligt undervisningsforløb i fysik, matematik, geografi og biologi. SOLFANGER

Et tværfagligt undervisningsforløb i fysik, matematik, geografi og biologi. SOLFANGER Et tværfagligt undervisningsforløb i fysik, matematik, geografi og biologi. SOLFANGER SOLFANGER - MILJØ I år har Danmarks Naturfredningsforening lavet en top 10 liste over affald fundet I naturen Dåser

Læs mere

Børnehaveklassens undervisningsplan

Børnehaveklassens undervisningsplan Børnehaveklassens undervisningsplan Dagligdagen i børnehaveklassen Livet i børnehaveklassen er tilrettelagt efter Rudolf Steiners tanker om barnet i den første 7-års-periode. Her er barnets efterligning

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 2. klasse 2012-13

Årsplan for natur/teknik 2. klasse 2012-13 Årsplan for natur/teknik 2. klasse 2012-13 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34-38 Luft og vand Forsøg individuelt og i grupper Bruduge uge 39 Tværfagligt med matematik 40-46 Blade og træer Tværfagligt

Læs mere

PAKKELØSNINGER & WORKSHOPS. Inspiration til grønne fællesskaber i byen

PAKKELØSNINGER & WORKSHOPS. Inspiration til grønne fællesskaber i byen 2017 PAKKELØSNINGER & WORKSHOPS Inspiration til grønne fællesskaber i byen T T PAKKELØSNINGER & WORKSHOPS 2017 Inspiration til grønne fællesskaber i byen TagTomat ApS Husumgade 2, st. tv 2200 København

Læs mere

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag.

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. køkken eksisterende bade Eksisterende indretning, med lang gang bevares. Nye lofter

Læs mere

JANUAR Tema: Fastelavn Det sker i ugerne 3+4+5 samt uge 6 i februar.

JANUAR Tema: Fastelavn Det sker i ugerne 3+4+5 samt uge 6 i februar. JANUAR Tema: Fastelavn Det sker i ugerne 3+4+5 samt uge 6 i februar. At give børnene oplevelsen af årlige tilbagevendende traditioner At give barnet mulighed for at indgå i sociale fællesskaber og derigennem

Læs mere

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1 Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1. Projekt titel Grønne Hjerte 2. Ansøger Baptistspejderne i Holbæk og Regstrup v/jimmy Singerholm Olsen Adresse: Hovedgaden 24, 4440 Mørkøv. Mail: jimmysingerholm@gmail.com

Læs mere

Skulpturer i Hyldespjældet

Skulpturer i Hyldespjældet 3 Et ægtepar fra den københavnske Vestegn er drivkræfter bag en skulpturbank i deres boligområde. De vil bringe kunsten ud til folket og give deres naboer kunstoplevelser i hverdagen. Afdelingen huser

Læs mere

NATUR OG NATURFÆNOMENER.

NATUR OG NATURFÆNOMENER. NATUR OG NATURFÆNOMENER. Et af udendørspædagogikkens centrale mål er at opdrage til varsomhed overfor naturen, at udvikle ansvar overfor alt levende og give børnene direkte og personlige førstehåndsoplevelser

Læs mere

NATUR/TEKNOLOGI SPIRER I SKOLEHAVEN SIDE 1 NATUR/TEKNOLOGI. Spirer i skolehaven

NATUR/TEKNOLOGI SPIRER I SKOLEHAVEN SIDE 1 NATUR/TEKNOLOGI. Spirer i skolehaven SIDE 1 NATUR/TEKNOLOGI SPIRER I SKOLEHAVEN NATUR/TEKNOLOGI Spirer i skolehaven SIDE 2 NATUR/TEKNOLOGI SPIRER I SKOLEHAVEN NATUR/TEKNOLOGI SPIRER I SKOLEHAVEN SIDE 3 NATUR/ TEKNOLOGI Spirer i skolehaven

Læs mere

Mål: Børnene skal kunne mærke, at de er en del af et fællesskab Børn skal har mulighed for, at opleve accept og anerkendelse af andre

Mål: Børnene skal kunne mærke, at de er en del af et fællesskab Børn skal har mulighed for, at opleve accept og anerkendelse af andre Sociale kompetencer vi ønsker, at styrke børnenes evne til at lege - at iagttage børnenes leg og finde ud af deres behov - at skabe rum og rammer for leg store og små - at blive bedre til at aflæse skolebørnenes

Læs mere

DEN SPISELIGE HULE. Plan 1:500

DEN SPISELIGE HULE. Plan 1:500 DEN SPISELIGE HULE Plan 1:500 56800 1 af 6 Smag på Århus handler om at skabe en spiselig by! En by hvor vi som mennesker bliver bevidste om fødevarernes kvalitet, dets oprindelse og gøres opmærksomme på

Læs mere

BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI

BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI Takster gældende fra: 1. januar 213 31. december 213 Kirkegårdenes kontor Kong Magnus Vej 13 4 Roskilde Tlf. 4635 89 www.roskilde-kirkegaarde.dk

Læs mere

Antistresshave. Læs mere. Modelhave i Geografisk Have

Antistresshave. Læs mere. Modelhave i Geografisk Have Antistresshave Læs mere Modelhave i Geografisk Have Antistresshaven i Geografisk Have Grønt er godt for sjælen! kunne være overskriften på den nye modelhave i Geografisk Have. Vi ved, at natur og grønne

Læs mere

Produktionsgartner. Hvordan starter du? Du kan starte på uddannelsen på 3 forskellige måder, enten skolevejen, praktikvejen eller ny mesterlære.

Produktionsgartner. Hvordan starter du? Du kan starte på uddannelsen på 3 forskellige måder, enten skolevejen, praktikvejen eller ny mesterlære. Produktionsgartner [ Planteskolegartnerassistent ] [ Produktionsgartner med speciale planteskolegartner, produktion ] [ Produktionsgartner med speciale planteskolegartner, handel ] Produktionsgartner På

Læs mere

Årsplan for 5.K N/T skoleåret 2016/17

Årsplan for 5.K N/T skoleåret 2016/17 Årsplan for 5.K N/T skoleåret 2016/17 Overordnede mål for faget http://www.emu.dk/omraade/gsk-lærer/ffm/naturteknologi Naturteknik faget indeholder fire kerneområder: 1. Den nære omverden. 2. Den fjerne

Læs mere

BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD

BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD Takster gældende fra: 1. januar 215 31. december 215 TAKSTER PR. 1. JANUAR 215 GÆLDENDE FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse, Begravelse og

Læs mere

VERDENS FARLIGSTE UNDERVISNINGSMATERIALE. Egnet til 0.-3. klasse af Marie Kilsgaard Møller

VERDENS FARLIGSTE UNDERVISNINGSMATERIALE. Egnet til 0.-3. klasse af Marie Kilsgaard Møller VERDENS FARLIGSTE UNDERVISNINGSMATERIALE Egnet til 0.-3. klasse af Marie Kilsgaard Møller 1 INDHOLD Vejret ændrer sig 4 Drivhuseffekt 5 Ozonlaget 6 Genbrugshaven 7 Pas på naturen 8 Genbrugsteater 9 Skriv

Læs mere

Gårdmiljøer i Albertslund

Gårdmiljøer i Albertslund 6 I afdeling VA-Seks Vest er beboere med til at anlægge og vedligeholde gårdmiljøerne. Afdelingen består af gårdhavehuse og mange åbne gårdmiljøer, som man passerer igennem, når man går tur i bebyggelsen.

Læs mere

Mejeriprodukter og mere frugt

Mejeriprodukter og mere frugt Mejeriprodukter og mere frugt Bilag Side 1 Morgenfrisk Frugtyoghurt (4 pers.) 8 dl yoghurt naturel af letmælk eller skummetmælk 200 g frugt, fx banan, melon, appelsin, æble, bær 25 g. mandler Vælg én eller

Læs mere

Tosset. med tomater. Plant ud nu, og høst til sommer

Tosset. med tomater. Plant ud nu, og høst til sommer Af stylist Anna Riborg Hedegaard/annahedegaard.dk. Foto: Jakob Valling/valling.com og getty images Plant ud nu, og høst til sommer Tosset med tomater Uanset om du er til stegte grønne tomater eller den

Læs mere

Tid til haven. Havetips uge 21. Af: Marianne Bachmann Andersen

Tid til haven. Havetips uge 21. Af: Marianne Bachmann Andersen Tid til haven Havetips uge 21 Af: Marianne Bachmann Andersen Blomster til sommeren Billede: Sommerblomster.jpg Så blev det endelig varmt med shorts, solbriller og solcreme på menuen. Haven er nu blevet

Læs mere

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag.

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. køkken eksisterende bade Eksisterende indretning, med lang gang bevares. Nye lofter

Læs mere

Nyhedsbrev 2014 nr. 6

Nyhedsbrev 2014 nr. 6 Nyhedsbrev 2014 nr. 6 Natursamarbejdet på Sølyst, Louisevej 100, 8220 Brabrand, tlf. 86 25 68 60, e-mail natursamarbejdet@mbu.aarhus.dk Fra busstop Sødalskolen, linje 12 er der 700 meter og fra busstop

Læs mere

SKRÆNTEN UDEAREALER. www.algreenarkitekter.dk

SKRÆNTEN UDEAREALER. www.algreenarkitekter.dk SKRÆNTEN UDEAREALER RESUME Indgreb 2b 5 Forslaget går i korthed ud på gradvist at renovere og forny beplantning og aktiviteter i takt med at der er økonomisk råderum. Forslaget er ikke fuldstændigt, men

Læs mere

SELVVANDENDE PLANTEKASSE

SELVVANDENDE PLANTEKASSE februar 017 PasningsGuide SELVVANDENDE PLANEKASSE med internt reservoir INDHOLD NEM OG FLEKSIBEL DYRKNING MED PLANEKASSER 4 PLANEKASSENS OPBYGNING 5 5 5 PASNINGSGUIDE 6 Vanding de første 4 uger 6 6 6 Vanding

Læs mere

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi Eksempel på Naturfagsprøven Biologi Indledning Baggrund Der er en plan for, at vi i Danmark skal have fordoblet vores areal med skov. Om 100 år skal 25 % af Danmarks areal være dækket af skov. Der er flere

Læs mere

Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen

Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen Den primære ide i børnehaveklassen er at skabe en god og tryg skolestart, hvor barnet roligt vænner sig til skolelivet. Det er vigtigt at eleven

Læs mere

Natur - H.C. Andersen Haven

Natur - H.C. Andersen Haven Natur - H.C. Andersen Haven Park med ådal og bymæssigt præg Eventyrhaven er på 2,8 ha (28.000 kvm) og hovedindtrykket af en stille og frodig park er bevaret fra parkens tidligste år. En stor kvalitet ved

Læs mere

Hvad er det du siger -1

Hvad er det du siger -1 Hvad er det du siger -1 Guds ord skaber Mål: Børn indser, hvor meget godt Gud har skabt ved sit ord. Når Gud taler, så sker det. Det bliver ligesom, han har sagt sikken en magt Gud har, og hvor er det

Læs mere

Husorden. for HF Lersøgrøftens Integrationsdaghaver (under etablering) Side 1 af 5

Husorden. for HF Lersøgrøftens Integrationsdaghaver (under etablering) Side 1 af 5 Husorden for HF Lersøgrøftens Integrationsdaghaver (under etablering) Side 1 af 5 1 Rettigheder 1.1 Medlemmer har adgang til foreningens fællesfaciliteter 1.2 Mellemer er en del af fællesskabet i foreningen

Læs mere

Natur og naturfænomener

Natur og naturfænomener Natur og naturfænomener Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kognitiv og en kropslig dimension. Naturfaglig dannelse for børn i dagtilbud handler om, at børnene får mangeartede naturoplevelser

Læs mere

Evaluering for Natur og Teknik på Ahi Internationale Skole 2013-2014

Evaluering for Natur og Teknik på Ahi Internationale Skole 2013-2014 Fællesmål Ahi Internatioanel Skole efter 2.kl sortere og navngive materialer og stoffer fra dagligdagen efter egne kriterier og enkle givne kriterier, herunder form, farve, funktion og anvendelse Eleverne

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Anne Dissing Rasmussen E-mail:

Læs mere

Inviter klimaet med på middag

Inviter klimaet med på middag Inviter klimaet med på middag TEKNIK OG MILJØ Inviter klimaet med på middag Tænk på klimaet, når du planlægger og køber ind til aftensmaden Spis mindre kød Tag en dag om ugen uden kød og spar miljøet for

Læs mere

Natur/Teknik. Beskrivelsen og forklaringen af hverdagsfænomener som lys, lyd og bevægelse.

Natur/Teknik. Beskrivelsen og forklaringen af hverdagsfænomener som lys, lyd og bevægelse. Natur/Teknik Naturteknik faget indeholder fire kerneområder: 1. Den nære omverden. 2. Den fjerne omverden. 3. Menneskets samspil med naturen. 4. Arbejdsmåder og tankegange. Den nære omverden: Kende forskellige

Læs mere

Sådan dyrker du økologisk KØKKENHAVE. -fra høst til forår. Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt

Sådan dyrker du økologisk KØKKENHAVE. -fra høst til forår. Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt Sådan dyrker du økologisk KØKKENHAVE -fra høst til forår Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt HAVEN I SENSOMMER OG EFTERÅR Når køkkenhaven bugner af høstklare grønsager, er det en skøn tid. Inden

Læs mere

Løbende udvikling og udbedring af Eventyrhusets legeplads.

Løbende udvikling og udbedring af Eventyrhusets legeplads. Løbende udvikling og udbedring af Eventyrhusets legeplads. Personalet og forældrebestyrelsen har valgt løbende at have fokus på udvikling og udbedring af legepladsen. På hjemmesiden, kan I løbende følge

Læs mere

Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af opgaven og skolens forventninger til jer desangående.

Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af opgaven og skolens forventninger til jer desangående. Kære klasserødder i børnehaveklassen Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af UDEGRUPPE Jeres klasses forældre står for hjælp til vedligeholdelse af skolens udearealer

Læs mere

Hjemmekompostering TEKNIK OG MILJØ

Hjemmekompostering TEKNIK OG MILJØ Hjemmekompostering TEKNIK OG MILJØ Tøm ofte spanden med det grønne køkken affald, så undgår du lugt i køkkenet. Kompostering er nemt! Genbrug det grønne køkken affald Hjemmekompostering giver mere plads

Læs mere

HAVEGUIDE FOR RÆKKEHUSENE KORNAGERVEJ/TORSVANG UNDER BOLIGSELSKABET AKB LYNGBY

HAVEGUIDE FOR RÆKKEHUSENE KORNAGERVEJ/TORSVANG UNDER BOLIGSELSKABET AKB LYNGBY HAVEGUIDE FOR RÆKKEHUSENE KORNAGERVEJ/TORSVANG UNDER BOLIGSELSKABET AKB LYNGBY Denne guide skal bruges af alle beboere, der har fået stillet en have til rådighed i forbindelse med lejemål i rækkehusene

Læs mere

STATUS FOR PROJEKT JAGTENS HUS PR. D. 25. NOV. 2015

STATUS FOR PROJEKT JAGTENS HUS PR. D. 25. NOV. 2015 STATUS FOR PROJEKT JAGTENS HUS PR. D. 25. NOV. 2015 BYGGEPLADSEN Ved indkørslen til Jagten Hus kan man nu rigtigt begynde at fornemme omfanget af byggeriet. Pålægning af tag er i fuld gang, og næste fase

Læs mere

Nye Økologiske Frø fra Camilla Plum 2017

Nye Økologiske Frø fra Camilla Plum 2017 Nye Økologiske Frø fra Camilla Plum 2017 Vi har en masse nye frø i år, de fleste af dem har vi selv dyrket her på Fuglebjerggaard. Vi prøver mange spændende nye grøntsager, chili, tomater, blomster og

Læs mere

Frodige uderum ved stier og huse

Frodige uderum ved stier og huse Frodige uderum ved stier og huse Blomstrende sommerfuglebuske, tæt grønt bunddække og et væld af stauder lad os få mangfoldigheden tilbage. Buske og stauder sætter sanserne i spil og giver afslappende

Læs mere