Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 17 Januar Årg.4. Trige Kirke. Læs inde i bladet: ..om børn og unge i Trige.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 17 Januar 2005 - Årg.4. Trige Kirke. Læs inde i bladet: ..om børn og unge i Trige."

Transkript

1 Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 17 Januar Årg.4 Trige Kirke Læs inde i bladet: Nyt boligområde i 10 Spørring Generalforsamling i ST70..om børn og unge i Trige Visens Venner

2 Annoncér i Treklang! Køb en annonce i Treklang, støt et godt, lokalt initiativ og nå ud til 1800 husstande i lokalområdet. Kontakt annonceansvarlig Kaj Nielsen, tlf Annoncepriser 1 side kr. 1/2 side 600 kr. 1/4 side 350 kr. 1/8 side 200 kr. farvede annoncer + 50% alle priser excl. moms Bliv synlig i lokalområdet - bidrag til Treklang Treklang er talerør for foreninger og institutioner i Trige, Ølsted og Spørring. Her kan I berette om aktiviteter, om nye idéer og initiativer og meget mere. En halv side tekst i Treklang koster 100 kr., en hel side 200 kr. Kontakt redaktør Aage Birkkjær Lauritsen

3 Trige Ølsted Spørring Så tager vi hul på et nyt år og 4. årgang af Treklang Så fik vi startet på et nyt år Det bliver spændende at se hvad det bringer! Ved årsskiftet er der tradition for at se tilbage på det år der er gået og hvad der skete af godt og skidt. Holder vi os til bladet, kan vi kun se tilbage på 2004 med tilfredshed. Vi fik i året der gik styr på økonomien, da Århus Kommune gik ind og støttede bladet med et tilskud og vi fik i slutningen af året tegnet godt med annoncer. Hvad indholdet angår, arbejdede vi i 2004 med at få indarbejdet et fast indlæg i midten af bladet. Foreløbig har vi fokuseret på virksomheder i området og børn og unge i området. Vi fik endvidere introduceret en debatside. Vi forventer os mere aktivitet på denne i 2005, så hold dig ikke tilbage. Vi har stadig brug for folk der har mod på at indgå i redaktion af bladet og at yde hjælp på anden måde, henvend dig til redaktionen. Der er udover dette en masse spændende tilbud til dig. Fællesspisning i Oasen, kunstudstilling, Visens Venner, tur til Friland med meget mere. I dette nummer fortsættes artikelserien om børn og unge i området. Denne gang om børn og musik. Hold øje med deadlines for indlevering af tekst til bladet, for nr. 18 er det 25. februar Nr. 18 udkommer i uge 13, sidst i marts! Hvis du mod forventning ikke modtager bladet i din postkasse, så kontakt PostDanmark, Annemette Christiansen på tlf mellem 7 og 13 eller undertegnede. God fornøjelse med læsningen Aage Birkkjær Lauritsen På Fællesrådets sider kan du i dette nummer se et fyldigt referat fra repræsentantsskabsmødet. Fra ST 70 er der denne gang annoncering for generalforsamlinger i afdelingerne og hovedbestyrelsen. Mød op og gør din indflydelse gældende. Treklang nr. 17 januar 2005 årgang 4 Redaktion: Aage Birkkjær Lauritsen (ansvarshavende redaktør), Kaj Nielsen, Lise Reinholdt, Henny Hansen, Peter Jes og Katinka Fischer Tekst til Treklang, kontakt: Aage Birkkjær Lauritsen, tlf Aktivitetskalender: Henny Hansen, tlf Annonceansvarlig: Kaj Nielsen, tlf Forsidefoto: Hansen) Web: Tryk: Vitten Bogtryk A/S Oplag: Trige Kirke (foto Carl-Erich Treklang udgives af Fællesrådet for Trige-Ølsted 6 gange om året og postomdeles til samtlige husstande i 8380-området. Næste nummer af Treklang udkommer i uge 13, Deadline for tekst og annoncer 25. februar

4 NCC Danmark A/S Asfalt Vestermøllevej Trige Telefon Telefax Asfaltbelægninger Overfladebehandling Båndforsegling Kørebaneafmærkninger Bærelag og slidlag Slurry seal Reparationer Rumlefelter Indkørsler - Parkeringspladser - Stier - Bygader - Kommuneveje Landeveje - Hovedlandeveje - Motorveje - Landingsbaner - Industrigulve Intet arbejde er for stort - og intet er for småt! KLINIK FOR FODTERAPI v/ statsautoriseret fodterapeut Jytte Bjerregaard - Alm. fodbehandling -Tilskud gives fra den offentlige sygesikring til diabetikere og bøjlebehandling af nedgroede negle. - Aflastninger - og indlægssåler. -Tilskud gives fra Sygesikring Danmark. - Også behandling i eget hjem. Erbækvej 2, 8380 Trige. Tlf Vi har professionelle produkter til gør-det-selv maling Malermester Paul Isvik Smedebroen 2, 8380 Trige. Tlf Åben , fredag 13-18, lørdag R02 4

5 Nyt fra Fællesrådet Trige - Ølsted Fællesråd Referat af repræsentantskabsmødet Trige-Ølsted Fællesråd 25. november 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Orientering fra udvalgene 3a Behandling af indkomne forslag 4. Debat 5. Eventuelt. Bodil Frederiksen blev valg som dirigent. 2. Forretningsudvalgets orientering Ordet blev givet til Henny Hansen for aflæggelse af formandens beretning.. Der er nu gået fi år siden sidste repræsentantskabsmøde og jeg skal fortælle lidt om, hvad der er sket siden da. Konstituering 29. juni holdt vi 1. møde, hvor vi konstituerede os. På møde den 13. juli blev der sået tvivl om, hvorvidt Thorsten kunne sidde i Forretningsudvalget, da afdelingsbestyrelsen var nedlagt, der var berammet en ny generalforsamling i afd. 19 til den 5/8, altså 3 uger senere. Et enigt forretningsudvalg vedtog at afvente resultatet heraf. Vi modtog efter afd. 19 s generalforsamling et brev, hvori de meddelte, at de havde besluttet at udpege Thorsten som deres repræsentant i Trige-Ølsted Fællesråd. Forretningsudvalget kunne så gå i gang med arbejdet for fuld styrke. Diskussionen om Thorstens kandidatur har afstedkommet den vedtægtsændring, som vi senere på mødet skal tage stilling til. Og hvad har vi så lavet? Affaldsplads Ja, som det blev os pålagt på repræsentantskabsmødet i maj måned sendte vi anmodning til Ringgården om at finde en anden placering af den omdiskuterede affaldsplads. Naturforvaltningen har i år udloddet 3 puljer med forårsløg, alle Fællesråd kunne melde sig som interesserede. Betingelsen for at deltage i lodtrækningen var, at løgene skulle lægges på arealer, hvor så mange som muligt ville få glæde af dem. Og at vi selv skulle lægge arbejdskraft til. Da vi ikke i Forr.udv. så nogen udvej for at få arbejdet gjort, tog jeg kontakt til Lergravvænget grundejerforening, de har store arealer langs Lergravvej og Parallelvej, som ville være velegnede til projektet. De sagde ja til at påtage sig opgaven, og det skal I have tak for. Alle 3000 løg er nu i jorden, d.v.s. det håber vi, for netop som de var lagt kom TDC og gravede rabatten op langs Lergravvej, så nu må vi se hvor mange der kommer op til foråret. Jeg er sikker på, at det bliver et smukt syn, og alle der benytter Lergravvej, Parallelvej vil få glæde af det. Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær Udvalgsmedlem: Henny Hansen Thorsten Erichson Peer F. Pedersen Bodil Frederiksen Jørgen S. Larsen Bjørnshøjvej 18 Trige Centervej 50, 2.th Hjulby Hegn 96 Trige Centervej 44 Trige Centervej 38 st.tv. tlf.: tlf tlf.: tlf.: tlf.:

6 Fællesrådenes årlige møde Udover denne kontakt til Naturforvaltningen har vi deltaget i det årlige møde for Fællesrådene. Hvert år udsender de spørgeskema til Fællesrådet, vi kan her give ris og ros til deres vedligeholdelse af området. På baggrund af vores besvarelse drøftes de forskellige ting. Sidste år havde vi en hel del at brokke os over, men det viste sig, at da vi kom nærmere ind på kritikken, viste det sig at det ikke alt sammen var Naturforvaltningens område. Vi udbad og derfor et kort over, hvem der skal vedligeholde de forskellige grønne områder, og det viser sig at det for det meste er private eller institutioner der har vedligeholdelsen på de arealer, der er mest at udsætte på. Sidste nye tiltag fra Naturforvaltningens side er, at de foreslår vi forsøger at finde personer der frivilligt, ulønnet vil påtage sig at vedligeholde et område. Der pågældende skal selv udpege det område som de vil tage ansvar for. Det bliver nok ikke let, men da der ofte er kritik af hvordan forholdene er, kunne det måske tænkes at det kunne lade sig gøre, så tænk lige over det, jeg formidler gerne kontakten til rette vedkommende i Naturforvaltningen. Til gengæld for denne indsats, kan det måske blive aktuelt, at Forvaltningen kan tilgodese os med f.eks. en legeplads på de grønne områder ved gadekæret. Altså noget for noget. Vejkontorets årlige møde Også Vejkontoret afholder et møde hvert år, hvor vi kan komme med vore kommentarer til deres indsats. Det er nemt at kommentere det, da deres indsats som regel kun er en lille klat asfalt i de huller, der er blevet så store, at de er direkte farlige. Siden Trigeparken blev bygget, har vi haft et ønske om, at den sti der ifølge oprindelige planer skulle gå fra Trigeparken til Bjørnshøjvej, ville blive en etableret. Hvert år er vi blevet spurgt, om den stadig var aktuel, eller om den kunne streges på stiplanen, og hvert år har vores svar været, at den skulle opretholdes, og dette pres har nu båret frugt, den er her nu, anlagt, asfalteret og indhegnet, nu mangler der bare lys. Jeg håber, at den vil blive til glæde for dem der skal til Randersvej for at tage bussen, til institutionerne på den anden side Randersvej eller dem der bare vil gå en tur i området. På dette års møde har vi fremlagt ønske om, at Vestermøllevej fra udkørslen af Trige Møllevej bliver ført bag om NCC, og går ud i Høgemosevej, for derefter at føres videre til Randersvej. Der vil være mange fordele forbundet med en omlægning. Ca. hvert andet minut kører en lastbil til eller fra NCC. Det giver støjgener. Oversigtsforholdene er bestemt ikke optimale ved udkørsel fra NCC til Vestermøllevej. Der er indenfor de seneste år sket udbygning af hjørnegrunden Vestermøllevej/Holmkærvej. Da disse huse ligger meget tæt på vejen, vil de være mere generet af vejstøjen end Holmkær, der trods alt har en beplantning som støjdæmper. Trige Centervej tager skade af den tunge trafik. Der er synlige udskridninger mod sydlig grøftekant. Der er ikke udsigt til, at NCC vil flytte fra området, så den tunge trafik vil formentlig være stigende fremover. En omlægning vil også betyde, at den gennemkørende trafik fra Motorvejen til Randersvej vil blive reduceret. Der er ret megen tung trafik til Høgemosevænget - genbrug af papir og glas + HCS renovation. Denne trafik kunne have fordel af at kunne køre direkte fra Randersvej til Høgemosevænget, ligesom beboerne i Trigeparken kunne blive fri for opbremsning og igangsætning af de tunge køretøjer. Alle disse tiltag vil, som det måske vigtigste, reducere tung trafik på Trige Centervej og på den måde beskytte de svage trafikanter, herunder alle de børn og unge, der har deres gang på Trige Søndergård. Alt dette koster selvfølgelig, men Vejkontoret har taget planerne med på vejplanen uden protester og kommentarer, og det tager jeg som noget positivt. De har endda beregnet, hvad det vil koste, og det er ikke billigt, godt og vel 2 mill. pr. vejstykke, men nu må vi så på det årlige møde med dem holde fast i, at vejen skal omlægges. Jeg håber ikke, at det vil tage ligeså mange år som stien. Når vi nu taler om trafik, så har vejkontoret i august måned udsendt bekendtgørelse om parkering i Århus Kommune. Det går i korte træk ud på, at der i mange områder parkeres biler med totalvægt over 3500 kg. Samt påhængsvogne og sættevogne over 750 kg. På hverdage mellem og på søn-og helligdage hele døgnet. De må ikke - som det ser ud i øjeblikket - parkeres i de byområder der er afgrænset af tavler visende "tættere bebygget område" Det gælder Århus City med forstæder samt Lystrup, Elsted, Egå, Skæring, Brabrand og Tranbjerg. 6

7 Spørgsmålet er nu, vil vi have det skal gælde for ALLE bysamfund i Århus Kommune. Det spørgsmål har vi svaret ja til. Det har før været rejst på repræsentantskabsmødet, og det ser nu ud til, at det kan lykkes at få det indført også i Trige, I vores brev, har vi ikke givet forslag til, hvor der i givet fald kan findes plads til en lastbilparkering i Trige, men det spørgsmål må vi afklare, når og hvis planerne bliver godkendt af Byrådet. Der er udarbejdet en cykelhandlingsplan for Århus Kommune, de har spurgt os, om vi har forslag til etablering af yderlige ruter i vores område. Vi har foreslået, at der etableres cykelsti hele vejen fra Høgemosevænget til Søftenvejen. Trige og Ølsted er tæt forbundet, og vejen er smal og visse steder er oversigtsforholdene meget dårlige. Ungdomsklubben Fritids- og Kulturforvaltningen har foreslået en kommunalisering af ungdomsklubben, den er i øjeblikket under folkeoplysningsloven, d.v.s., at personalet ikke er pædagoguddannet. Vi forventer, at en ændring af klubbens status fra FO-klub vil give flere resurser til området, og dermed øge muligheden for særlig indsats overfor de utilpassede unge i området, ligesom de kan være med til at "fange" børn og unge inden de løber ind i problemer. Vi har derfor anbefalet denne konvertering. Køb af byggegrunde i Trige Vi har rettet henvendelse til Byggemodningsafd. Om, at det bliver muligt at købe kommunale byggegrunde i Trige. Der er nu fuldt udbygget, og hvis udviklingen ikke skal standses, må der byggemodnes nye arealer. En lodsejer øst for Randersvej/nord for Pannerupvej har anmodet om at få lavet lokalplan for arealer på hans ejendom, men der kan gå ganske lang tid, inden det bliver færdigt til salg. Hvorimod kommunen allerede nord for Lergravvænget har ledigt areal til byggemodning. Byfornyelsen Og så arbejdes der videre med Byfornyelsen, men det vil de forskellige repræsentanter for udvalgene gøre rede for. Treklang Så vil jeg sige lidt om Treklang. Som alle jo ved, sendes det ud 6 gange årligt, og det husstandsomdeles. Alligevel hører vi somme tider om husstande der ikke har modtaget det, også virksomhederne i området siger, at de ikke ser det. Jeg har kontaktet Post Danmark, og de siger, at ALLE skal have det, så hører I om nogen, der ikke får bladet, så ring, enten til mig eller Aage Lauritsen, så tager vi fat i Post Danmark, vi betaler trods alt for at få det omdelt. Rent økonomisk løber det rundt, sådan da, vi prøver hele tiden at udvikle bladet, men savner stof fra f.eks. grundejerforeningerne, engang imellem må der være ting I foretager jer, problemer I kunne tænke jer at delagtiggøre andre i, eller måske bare små succeshistorier eller erfaringer, som andre kunne drage nytte af. Som noget nyt har vi åbnet op for debatsider, så har I noget der skal debatteres eller ting I ønsker andres mening om, så kom frit frem. Siderne er gratis til rådighed. Det kan vi gøre, fordi vi får byfornyelsesmidler fra kommunikationspuljen. Det var i store træk, hvad tiden sidste repræsentantskabsmøde er gået med. Henny Hansen Vi er leveringsdygtige i alle former for tryksager og lotteri Brevpapir, Konvolutter, Visitkort, Fakturaer, Blokke, bøger Amr. lotteri, Skrabelodder, Tombolalodder, Bankoplader, brikker og meget andet... Ring til os og vi vil hjælpe med den rigtige løsning: Vitten Bogtryk A/S Tlf

8 3. Orientering fra udvalg Genbrug v. Peer Pladsens placering, som var til debat ved sidste møde, er nu flyttet til den eksisterende ved Fritidshjemmet. Formanden for afd. 20, Trigeparken, Ib Christensen, fortæller, at Ringgården har sat en arkitekt på, og der forventes et udkast herfra midt i december. Midtbyen v. Thorsten Planer om nyt fortov fra Farvehandleren til Bodegaen. Det er ikke afgjort, om fru Eberhardts gård skal bevares, så de planlagte 24 boliger er ikke på plads endnu. Der forventes svar i dec. Forsamlingshuset og forretningerne på Torvet protesterer mod at p-pladserne ved andedammen nedlægges. Man kigger på, om de kan flyttes til bussens vendeplads ved Isvik, og der arbejdes med at omdanne det lille anlæg bag Isvik til p-pladser, men der er ikke enighed om løsningen. Under alle omstændigheder skal pladserne ved andedammen bevares. Allan Bloch afleverede en skriftlig indsigelse fra forretningerne på Torvet. Udvalget må arbejde videre. Trige Søndergård v. Henny Vi mangler endnu svar fra Dagplejen, men de har lovet at svare i løbet af 10 dage. Vi regner med, at startdatoen for projektet er 1.april 2005 Kommunikation v. Henny Ikke så meget at sige. Treklang kører fint. Angående hjemmesiden så må man måske finde én, som vil stå for opdatering og vedligeholdelse af informationerne. 4. Debat Megen debat omkring byfornyelsesplanerne. Folk vil ikke af med p-pladserne ved andedammen, og det er så det mål, der må arbejdes med i midtbygruppen. Også modstand mod nedlæggelse af buslommerne. Folk vil komme til at holde i kø bag bussen, og det gider de ikke, så det vil skabe farlige overhalingssituationer og give trafikpropper. Bjørnshøjvej bør ensrettes, for trafikken til og fra skolen giver også farlige situationer, så det vil hjælpe, hvis der blev udkørsel forbudt til Smedebroen. Forslag om at skabe nye p-pladser i byen ved at omdanne plænen bag hallen til p-pladser. Afstemning om de udsendte vedtægtsændringer. De blev enstemmigt vedtaget. Snavs og affald omkring Torvet bør der findes en ordning på. Via forretningerne har der været ansat én til at holde området, men han er vist ikke ansat mere. Spørgsmål fra Allan om, hvem Henny repræsenterer i Fællesrådet. Det viste sig, at der var 3 fra Borgerforeningen, og det var jo lidt uheldigt, idet de nye vedtægter netop indskærpede, at der kun kan være 2 fra hver forening. Forslag om, at det næste gang skal vedtages, at forretningsudvalget er "udenfor" i den optælling, så hver forening stadig kan komme med 2 personer til møderne. Medlemslister med mailadresser udsendes snarest. Henny Hansen

9 Friland igen, igen Bæredygtigt Byggemarked og rundvisning på Friland Lørdag den 12. marts kl For godt et år siden blev der gennem annoncering i Treklang arrangeret en fællestur til Friland ved Feldballe på Djursland. Det blev en rigtig god og spændende tur. De fleste deltagere kendte til projektets byggerier i muslingeskaller, ler, halm osv fra DR1s udsendelser i TV, men alligevel var det noget helt andet at opleve det ved selvsyn. Nu er der igen mulighed for en spændende oplevelse på Friland. Denne gang dog ikke arrangeret som en fællestur, men mon ikke de fleste selv kan finde derud med bil eller bus. Sideløbende med byggemarkedet og rundvisninger- DR-huset ne vil der dagen igennem være musik, café, gøgl, lege for børn og voksne, debat om byggeri, økologisk øl- og vinsmagning m.v. Et højdepunkt i arrangementet vil være en festlig auktion, hvortil de deltagende firmaer har doneret præmier. Her kan man være heldig at gøre en god handel! Kom til Friland den 12. marts. Det kan blive en festlig dag for hele familien, og med en adgangspris på 10 kr for voksne skulle ingen vel være forhindret i at deltage. Skallehuset I tilknytning til Friland er der lørdag den 12. marts arrangeret et stort "Bæredygtigt Byggemarked" Her kan de besøgende møde et bredt udvalg af håndværkere, producenter og leverandører indenfor miljørigtigt og bæredygtigt byggeri. Her er murere, der murer med lersten og bygger masseovne, malingsproducenter med linolie- og silikatmaling, tømrere, der isolerer med papiruld og arkitekter, der tegner lavenergihuse. Her er solvarme og brændeovne og folk, der projekterer pilerensningsanlæg og meget mere. Mange af standene bliver arbejdende værksteder, så der er også mulighed for at prøve at blande sin egen maling, prøve at mure med lermørtel og se, hvordan man kan lave sine egne solpaneler. I løbet af dagen vil der være rundvisninger til husene på Friland, der jo nu er langt mere færdigbyggede end på den sidste tur derhen. Ørkenhuset Bag arrangementet står Landsforeningen for Økologisk Byggeri (LØB) i samarbejde med Friland. Flere oplysninger og program kan fås ved henvendelse til Lise Reinholdt, Tlf se også: 9

10 Ny boligbebyggelse ved Mosegårdsparken i Spørring Der er udarbejdet et forslag til en boligbebyggelse på en af de ledige storparceller ved den nye udstykning ved Mosegårdsvangen. Bebyggelsen består af 16 rækkehuse med carport og udhus ved boligerne - noget lignende de sidste andelsboliger, der er bygget i Østervang med adressen Hjulby Hegn.. Boligerne kan opføres som andelsboliger eller almindelige ejerboliger. Dette er der ikke truffet beslutning om endnu. Der er heller ikke lavet endelig kalkulation, men det forventes, at prisen pr. bolig bliver ca. 1.2 mill. Bebyggelsen ligger på den højeste del af Mosegårdsvangen, og der bliver en flot udsigt fra boligerne. med venlig hilsen Spørring Borgerforening Såfremt der måtte være interesse for projektet, kan undertegnede kontaktes. Der vil så efterfølgende blive indbudt til et orienteringsmøde. Lars Pank Gjørtz, Pank og Partnere A/S Tlf privat Firmamail: Personlig mail: 10

11 Internationalt anerkendt islandsk kunstner...udstiller i Trige Sognegård Helga Kristmundsdottir udstiller i weekenden oliemalerier samt bronzeskulpturer februar ( kl begge dage) Kunstneren er født på Island i 1953, men har været bosat i Danmark siden Hendes uddannelsesmæssige baggrund har hun fra Islands Kunstakademi samt Århus Kunstakademi, hvor hun studerede fra Der er i hendes oliebilleder ingen tvivl om, at det er de islandske landskaber, der interesserer hende. Alle indtryk bliver omformet til en særlig form for urnordiske landskaber, der er uden for menneskets rækkevidde. Man fornemmer en stor kraft i hendes billeder, der er elve og klipper, der er fyldt med sære farver, som synes at spille op til hinanden. Helga Kristmundsdottir maler rent expressionistisk, hvor farverne, rene og blandede, synes at vælde frem på lærredet et eller andet sted fra og lægge sig lag på lag. Gennem forskydninger i netop farverne opstår der former og strukturer, der bliver til voldsomme landskaber. For nylig er Helga Kristmundsdottir begyndt at arbejde med bronzeskulpturer, som hun ikke tidligere har udstillet, og ser frem til at få respons herpå fra det lokale publikum i Trige Sognegaard. Udvalgte udstillinger Gallerie Frei Kunst, Timmerdorfstrand, Tyskland Gallerie Knuette, Wien, Østrig Kunsthuset Hamar, Norge Gallerie Dahl, Havndahl Ebeltoft KunstbygningGalleri Babette, Knebel Reyklavik, Island Galleri Oygin, Færøerne Galleri Epoke, Vejle Frederikshavns Kunstmuseum Ålborg Kunstmuseum Andre oplysninger Årets kunstner i Ebeltoft 1998 TV Portræt i TV Danmark 1998 Årets Litografiske Kunstner, Århus Amt 11

12 BESTYRELSESMEDLEMMER I BOLDKLUBBEN ST70 Hovedbestyrelsen Aage Birkkjær Lauritsen Vestermøllevej 236, 8380 Trige Bjarne Pedersen Erbækvej 2, 8380 Trige Mikkel Damsgaard Gl. Landevej 26, Spørring, 8380 Trige Fodbold Tommy Sørensen, formand Lergravvænget 14, 8380 Trige Claus Holm Trige Centervej 56, st. th., 8380 Trige Ole Rasmussen, sekretær Vestermøllevej 280, 8380 Trige Johann Svenson Trige Møllevej 152, 8380 Trige Helle Mølstrøm Holmkærvej 98, 8380 Trige Hanne Edeling, damer og piger Bærmosevej 1, 8380 Trige Håndbold Kasper Bundgaard,formand Trige Centervej 75, 8380 Trige Vibeke Rasmussen, turn. leder Østervang 3, Spørring, 8380 Trige Henrik Knakkergaard Vestermøllevej 248, 8380 Trige Solveig Skjærlund Trige Møllevej 56, 8380 Trige John Nielsen Trige Møllevej 248, 8380 Trige Susanne Ladefoged Østervang 20, Spørring, 8380 Trige Tom Ludvigsen Gl. Landevej 57, Spørring, 8380 Trige Badminton Karen Pedersen, formand Holmkærvej 33, 8380 Trige Inge Pedersen Sognevejen 5, 8380 Trige Lars Vestergaard Lergravvej 15, 8380 Trige Peder Thorbard Lergravvænget 8, 8380 Trige Tine Biering Pannerupvej 12, 8380 Trige Gymnastik Brian Basse, formand Lergravvænget 28, 8380 Trige Anna Møller Christensen Lergravvænget 30, 8380 Trige Lars Toft Jensen, sekretær Niels Ebbesensvej 40, st Randers Lykke Hansen, instruktører Lumbyesvej 9, Ødum, 8370 Hadsten Frank Larsen Trige Centervej 60, St. Tv, 8380 Trige Susanne Møller Trige Møllevej 250, 8380 Trige Sanne Salomonsen Gl. Landevej 26, Spørring, 8380 Trige Bankospil Bjarne Sørensen Gartnerparken 8, 8380 Trige Fritidspedeller Lars (træffes på skolen mandag, tirsdag og onsdag) Telefon i kontoret Bakkegårdsskolen Bjørnshøjvej BANKOSPIL i Trige Forsamlingshus hver onsdag kl

13 Nyt fra hovedbestyrelsen Nyt fra HB Der er ikke sket meget i hovedbestyrelsen siden seneste udgave af Treklang.. Vi vil her blot sige tak for året 2004 og ser frem til et aktivt nyt år. En af de aktiviteter der er på programmet i 2005, er sportsdagen i august, den vender vi tilbage med mere information om. Generalforsamlinger Og så er det jo tid for generalforsamlinger, mød op og gør din indflydelse gældende. Vi ønsker et godt og aktivt 2005 hovedbestyrelsen Aage Birkkjær Lauritsen Generalforsamling Der indkaldes hermed til generalforsamling i ST70 Hovedforening 24. februar 2005, kl i klublokalet ved hallen Dagsordenen er følgende: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Hovedbestyrelsens beretning til godkendelse. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4. Indkomne forslag. 5. Valg af 3 personer til direktionen - valgt for 2 år ad gangen. Bjarne Pedersen, Mikkel Damsgaard og Aage B. Lauritsen modtager genvalg. 6. Valg af 2 revisorer. 7. Eventuelt Forslag skal være formanden i hænde senest den 16. februar Mød op og gør din indflydelse gældende! Bestyrelsen Tlf Bil Fax Spørringvej 19 Mejlby 8530 Hjortshøj . 13

14 Få et OK Benzinkort til billig benzin og støt ST70 OK støtter lokalt OK er altid billig med benzin, samtidig støtter OK forskellige foreninger og klubber, bl.a. ST 70. Så kom og få et OK Benzinkort, så giver vi et beløb til klubben, hver gang du tanker hos os. Med et OK Benzinkort får du: altid billig benzin mere end 500 tanksteder i Danmark mulighed for at tanke i Norge og Sverige en månedlig opgørelse kort til broafgift på Storebæltsbroen og Øresundsbroen Trige 14

15 Gymnastik Gymnastikopvisningen 2005 Sæt X i kalenderen!! lørdag den 9. april 2005 holder gymnastikafdelingen opvisning i Bakkegårdshallen Nærmere oplysning kommer i næste nummer! Revisionsfirmaet Lind&Lauritsen I/S Kurt Lind Sørensen HD Linda Lauritsen Samsøvej 30 C 8382 Hinnerup Telefon Registrerede Revisorer FRR FØRST MED DET SIDSTE - moderne klippe-teknik til herrer og damer. LUKKET MANDAG! FRISØRHUSET v/pia, Hjulgårdsvej 12, Trige, tlf Trige Tømrerog snedkerforretning v. Søren Peter Krei Bærmosehøjen Trige Mobil Tlf Fax Døre og vinduer efter mål Forsikringsskader Glasarbejde I øvrigt alt inden for faget Fast pris 15

16 Sted: Bakkegårdsskolen ST70 Gymnastikafdelingen Instruktør: Mandag: (1) Mor/far og barn Mette 225, (2) Minihoppere 5-8 år Lykke H. / Henrik 156, (3) Spring 8 år -? Hans / Henrik 174, (4) Damemotion /Afspænding Bitte 237,- Tirsdag: (5) Mummitroldene 3-5 år Margit / Malou / Tina 156, (18) Tarzandrengene 3-5 år Margit 156, (6) M / K motion Hanne 237,- Onsdag: (16) Breakdance 5-10 år Simon 156, (17) Breakdance år Simon 156,- Torsdag: (9) Show`n hip hop år Christina / Georgina 186, (10) Aerobic Helle 274,- Bjørnshøjcentret Onsdag: (11) Bevægelse / afspænding Dorrit 283,- Gymnastiksalen Spørring Mandag: (12) Step Helle 256, (13) Bodytoning Helle 256, (14) I Form Helle 256,- Onsdag: (15) Børnegymnastik 3-6 år Sanne / Nette 156,- Forsamlingshuset Tirsdag: 17:30-18:30 (7) Show`n hip hop 6-8 år Malou / Tina 156,- 18:30-19:30 (8) Show`n hip hop 8-10 år Malou / Tina 156,- Bakkegårdsskolens Idrætshal Tirsdag (sommer) 18:00-19:00 (20) Løb Frank 100,- Torsdag (sommer) 17:30-18:30 (19) Stavgang Karen/Inge/Frank100,- Søndag (vinter) (20) Løb Frank 100, (19) Stavgang Karen/Inge/Frank100,- Lørdag: 8:00-10:00 (21) Skating Brian 7-14 år 87,- voksne 137,- familie 262,- 16

17 Fodbold ST70 har brug for dig! ST 70 Fodbold holder sin årlige generalforsamling tirsdag den 22. februar 2005 kl i klublokalet i hallen. Forhåbentlig er der mange, der allerede nu sætter kryds i kalenderen, for der skal her lyde en kraftig opfordring til medlemmerne om at møde frem og deltage i generalforsamlingen. Det gælder aktive spillere såvel som forældre til børn, der spiller fodbold i ST70. Som det vil fremgå af dagsordenen, så skal der i år vælges mindst to nye medlemmer til bestyrelsen. Ellers kan fodboldafdelingen ikke fortsætte! Sidste år måtte der en ekstraordinær generalforsamling til, før der var valgt en bestyreelse. Men det burde kunne lade sig gøre at finde en bestyrelse i en afdeling, der trods alt har omkring 200 medlemmer. Det kan vel ikke passe, at så mange glade og aktive mennesker ikke er spor interesserede i at møde op og få lidt indflydelse på fremtiden i fodboldafdelingen. Arbejdet er ikke uoverkommeligt, og jo flere, der melder sig, jo nemmere bliver det. Mød op til generalforsamlingen i ST 70 Fodbold! Vær med til at få indflydelse på fodboldafdelingens fremtid og vær med til at sikre, at dine børn forsat kan dyrke en både sund og sjov fritidsinteresse her i nærmiljøet. Vel mødt den 22. februar Bestyrelsen Generalforsamling ST 70 Fodboldafdeling indkalder til den årlige generalforsamling Tirsdag den 22. februar 2005 kl i klublokalet Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning ved formanden 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen 5. Behandling af indkomne forslag 6. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 1. februar På valg til bestyrelsen er Tommy Sørensen og Ole rasmussen, som ikke modtager genvalg. Mød op til generalforsamlingen og vær med til at diskutere fodboldafdelingens aktiviteter og fremtid. Tommy Sørensen 17

18 Hold og trænere til sæsonen 2005 Følgende hold og trænere er på plads til den kommende fodboldsæson: Junior, drenge (årgang ) 11-mandshold Træner: Jesper Nimb Sørensen tlf.: Drenge (årgang ) 11-mandshold Træner: Peter Stenberg tlf.: Lilleput, drenge (årgang ) 11- og 7-mandshold Træner: Henrik Bille tlf.: Morten Hansen tlf.: Sanjuv Wimalanathan tlf.: / Miniput, drenge (årgang ) Trænere: Henrik Knakkergaard tlf.: Dennis Mikkelsen tlf.: Morten Kristensen tlf.: Mikroput, drenge og piger (årgang ) Træner: (Endnu ingen træner) Damer, senior 7-mandshold Træner: Bodil Sørensen tlf.: Piger (årgang ) 7-mandshold Trænere: (Endnu ingen træner) (Hanne Edeling) tlf.: Lilleput, piger (årgang ) 7-mandshold Trænere: Pia Jensen tlf.: Jeppe Edeling tlf.: Johannes Hansen tlf.: Miniput, piger (årgang ) Trænere: Jeanette M. Jensen tlf.: / Mette Christiansen tlf.: / Trænere og hjælpere søges Som det ses, er listen ikke helt komplet. For flere af holdene er det også helt afgørende, at der er forældre, der melder sig og giver en hånd med som holdledere, hjælpetrænere, m.v. Ellers bliver holdene simpelthen ikke til noget. Opgaver som holdleder og hjælpetræner er: - være ansvarlig for køre-/vaskeseddel - have styr på kamptøj og forældreopgaver - lave kaffe og hygge til hjemmekampe - være medansvarlig for klubbens materialer - være medansvarlig for etablering af et rart og trygt samvær om spillere - hjælpetræner med afvikling af træning og kamp Så kære forældre: Meld jer til at give en hånd med. Få rigtig mange gode oplevelser sammen med jeres barn og se, hvor sjovt det kan være at stå sammen om et hold. Jo flere, der melder sig, jo nemmere! Bestyrelsen ST 70 fodbold 18

19 Badminton Generalforsamling Klubmesterskaber 2005 Generalforsamlingen i badminton afholdes: onsdag den 23. februar kl i klublokalet Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Afdelingens beretning til godkendelse 3. Afdelingens regnskab til godkendelse 4. Behandling af indkomne forslag - herunder vedtagelse af budget og handlingsplan 5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, valgt for 2 år ad gangen Peter Thorbard - ønsker ikke genvalg Karen Pedersen - ønsker ikke genvalg Tine Biering - ønsker ikke genvalg 6. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, bedes indsendt senest tirsdag den 15. februar, til: Karen Pedersen Holmkærvej 33, 8380 Trige De sidste par år har vi forsøgt at få flere af klubbens medlemmer til at deltage i klubmesterskaberne. I den forbindelse har vi forsøgt at flytte lidt rundt på datoen for mesterskaberne. Det har så igen i år fordi vi mener det er vigtigt at finde det tidpunkt hvor flest mulige kan deltage. Dette år klubmesterskaber finder sted: lørdag eftermiddag, den 26. februar og der kommer forhåbentlig så mange spillere at vi også må tage fredag aften til hjælp. Der vil være tilmeldingsskemaer hængt op i hallen. Bestyrelsen KLOAKSERVICE Trige Maskinstation v/ Claus Sørensen biltlf

20 Hvor var det dejligt at se så mange der havde skrevet sig på til julematch. Der spilles med enten 4 eller 6 på et hold, så med 26 deltagere, var der sørme også reserver i år. På selve dagen var der én enkelt udeblivelse så - perfekt, én reserve på banen og én ved dommerbordet. Der blev spillet friskt til og alle var opsatte på at give alt de havde i sig for at få flest point i løbet af de 6 minutter der blev spillet i hver kamp. Efter hver 5. kamp var der en velfortjent og tiltrængt pause på 5 minutter og efter 15 kampe blev der serveret gløgg og æbleskiver. Det var svært at komme op af stolene igen og komme i gang med spillet. Det så ud som om gløggen havde sat sig i benene på nogle af spillerne eller også var det æbleskiverne der fyldte for meget i maven. Det gik lidt trægt med at komme i omdrejninger efter pausen. Det kunne også ses at der var hold der havde lagt taktik i pausen, for kunne man ikke vinde så måtte man hellere gå efter at tabe. Julematch kampe blev det til i løbet af søndag eftermiddag. Præmier kunne overrækkes lidt i seks og vinderne af hver sin and blev Anette, Kurt, Anne-Dorthe, Ole L, Peter og Michael. Tillykke med sejren. Nu nævnte jeg før at der blev gået efter sidstepladsen - ærgerligt, for bestyrelsen havde på forhånd vedtaget at det var for nemt at gå efter sidstepladsen - derfor blev det holdet med næstlaveste point der fik præmie. Karen Juul Pedersen 20

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 23 Januar 2006 - Årg. 5. Pige i sneen. Læs inde i bladet: Visens Venner. i Forsamlingshuset Internationale

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 23 Januar 2006 - Årg. 5. Pige i sneen. Læs inde i bladet: Visens Venner. i Forsamlingshuset Internationale Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 23 Januar 2006 - Årg. 5 Læs inde i bladet: Visens Venner 8 i Forsamlingshuset Internationale 10 køkkenskoler Generalforsamling i 14 ST70 Pige i sneen 29 Fastelavnsfest

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

GIF s. Start uge 38 2010/2011. Vintersæson

GIF s. Start uge 38 2010/2011. Vintersæson Start uge 38 GIF s Vintersæson 2010/2011 Velkommen til en ny sæson. Guldborg IF. byder alle velkommen - både nye og tidligere medlemmer. Vi har et aktivt instruktørteam, der står klar med motion, hyggeligt

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

Se kalender på bagsiden!

Se kalender på bagsiden! LOKALbladet 2012-2013 Aktuelt nyt 2 Feldballe Hallen: Overdragelsesfest 13. 2 Feldstrup Revyen: Møde for nye aktive 3. 3 KulturKlubben: Fællesspisning - Fredagscafe - Julehygge 7. 4 : Juletræsfest 20.

Læs mere

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00.

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavn på Kulturcenter Værestedet SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavnsudvalget tager imod børn og voksne til et brag af en fastelavnsfest. Vi vil synge gode og velkendte fastelavnssange,

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

Aktiviteter Efterår 2014-2015

Aktiviteter Efterår 2014-2015 Foto af IO Aktiviteter Efterår 2014-2015 Smedegården Aktivitetscenter Smedegårdsvej 58 9220 Aalborg Øst Tlf: 9931 3672 Åbningstider mandag til torsdag fra kl. 9-16 fredag kl. 9-15 Nyttig information om

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Julefællesspisning: Fredag 3. december kl

Julefællesspisning: Fredag 3. december kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn November 2010 www.krejbjerg.dk Julefællesspisning: Fredag 3. december kl. 19.00 Nu er der ikke længe til Dermed nærmer sig tiden også til et

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Thyholm Idrætsforening

Thyholm Idrætsforening Kallerup 9. marts 2010 MØDEREFERAT Dato: 3. marts 2010 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Hårslev Gymnastikforening

Hårslev Gymnastikforening Hårslev Gymnastikforening Byder velkommen til en ny sæson 2017 / 2018 Sæsonprogram Hårslev Gymnastikforening. Nye og gamle ledere byder velkommen til en ny sæson. Mød op første gang, eller ring til en

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.!

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.! August 2006 www.krejbjerg.dk Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Høstfest Lørdag 30. september kl. 19.00 Slut op om den traditionsrige høstfest - invitér hele besætningen! Menu Hønsesalat m.

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten.

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. December 2006 Centrum december 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Invitation til Nytårsgildehal med væbneroptagelse af Mogens Mehl torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. Også i år har vi

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN Esrum Gymnastik TINGBAKKESKOLEN Mandag start den 20.9.10. TINGBAKKEHALLEN 2010-2011. 16.30 17.30 i SALEN Drenge far 5 til 8 år Ved Stig serup Bevægelse og motion i leg med redskaber, der giver sved på

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A

Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A Til samtlige beboere i afdeling 29, Finlandsparken Vejle, den 14. maj 2014 Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A Hermed følger et kort referat af det ordinære afdelingsmøde

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

Den 27. november, 1. søndag i advent, tænder vi juletræet ved forsamlingshuset og lysene på torvet.

Den 27. november, 1. søndag i advent, tænder vi juletræet ved forsamlingshuset og lysene på torvet. Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Så tænder vi træet November 2011 www.krejbjerg.dk Den 27. november, 1. søndag i advent, tænder vi juletræet ved forsamlingshuset og lysene på

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

16 Årgang Nummer 4 December 2010

16 Årgang Nummer 4 December 2010 16 Årgang Nummer 4 December 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541

Læs mere

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling HyllingeBy.dk Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge Kom til fællesspisning i Centergården Onsdag den 18. feb. kl. 18.00 Spisning er først til mølle Vi er glade for succesen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex.

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex. Kære bruger Så er forårsprogrammet for 2015 klar. Vi har glædet os til at præsentere et varieret program med underholdning, fest, sang, musik og ikke mindst bankospil. Der vil også blive mulighed for at

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 134. Vibeengen 7. marts 2011

Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 134. Vibeengen 7. marts 2011 Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 134. Vibeengen 7. marts 2011 Formanden bød velkommen og konstaterede at 45 husstande var fremmødt. Efterfølgende blev "panelet" præsenteret. Fra Vibo: Dinah,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken

Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken Silkeborg d.4.april 2011 Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken Rosengaardscentret Mandag d. 4. april 2011. kl.19 00 Til stede var: Andelsboligforeningen nr. Mødt Alice & Lars Steinicke

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Sognebladet Oddense-Otting

Sognebladet Oddense-Otting Sognebladet Oddense-Otting SEPTEMBER 2013 Det er så nemt - at skifte til os Det er lettere end du tror! Og vi gør det helt uden besvær for dig. Vi skal bare have din underskrift lettere bliver det ikke

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

Aktiviteter 2. halvår 2015

Aktiviteter 2. halvår 2015 Aktiviteter 2. halvår 2015 Gøls Minde aktivitetscenter Stationsmestervej 1 9200 Aalborg SV Tlf: 9818 8950 Åbningstider hverdage fra kl. 9.00 16.00 Faste aktiviteter Mandage kl. 09.30-12.00 kl. 10.00 11.30

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

GNISTEN NR: 1. januar 2014 Årgang 39 Svendebjerghave

GNISTEN NR: 1. januar 2014 Årgang 39 Svendebjerghave GNISTEN NR: 1. januar 2014 Årgang 39 Svendebjerghave - 1 - TELEFONLISTE Plejehjemmets telefon nummer: 36 49 42 11 Når forbindelse er opnået kan lokal-nummeret tastes Sekretær Lokal 10 Bestyrer Lokal 11

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere