Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 17 Januar Årg.4. Trige Kirke. Læs inde i bladet: ..om børn og unge i Trige.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 17 Januar 2005 - Årg.4. Trige Kirke. Læs inde i bladet: ..om børn og unge i Trige."

Transkript

1 Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 17 Januar Årg.4 Trige Kirke Læs inde i bladet: Nyt boligområde i 10 Spørring Generalforsamling i ST70..om børn og unge i Trige Visens Venner

2 Annoncér i Treklang! Køb en annonce i Treklang, støt et godt, lokalt initiativ og nå ud til 1800 husstande i lokalområdet. Kontakt annonceansvarlig Kaj Nielsen, tlf Annoncepriser 1 side kr. 1/2 side 600 kr. 1/4 side 350 kr. 1/8 side 200 kr. farvede annoncer + 50% alle priser excl. moms Bliv synlig i lokalområdet - bidrag til Treklang Treklang er talerør for foreninger og institutioner i Trige, Ølsted og Spørring. Her kan I berette om aktiviteter, om nye idéer og initiativer og meget mere. En halv side tekst i Treklang koster 100 kr., en hel side 200 kr. Kontakt redaktør Aage Birkkjær Lauritsen

3 Trige Ølsted Spørring Så tager vi hul på et nyt år og 4. årgang af Treklang Så fik vi startet på et nyt år Det bliver spændende at se hvad det bringer! Ved årsskiftet er der tradition for at se tilbage på det år der er gået og hvad der skete af godt og skidt. Holder vi os til bladet, kan vi kun se tilbage på 2004 med tilfredshed. Vi fik i året der gik styr på økonomien, da Århus Kommune gik ind og støttede bladet med et tilskud og vi fik i slutningen af året tegnet godt med annoncer. Hvad indholdet angår, arbejdede vi i 2004 med at få indarbejdet et fast indlæg i midten af bladet. Foreløbig har vi fokuseret på virksomheder i området og børn og unge i området. Vi fik endvidere introduceret en debatside. Vi forventer os mere aktivitet på denne i 2005, så hold dig ikke tilbage. Vi har stadig brug for folk der har mod på at indgå i redaktion af bladet og at yde hjælp på anden måde, henvend dig til redaktionen. Der er udover dette en masse spændende tilbud til dig. Fællesspisning i Oasen, kunstudstilling, Visens Venner, tur til Friland med meget mere. I dette nummer fortsættes artikelserien om børn og unge i området. Denne gang om børn og musik. Hold øje med deadlines for indlevering af tekst til bladet, for nr. 18 er det 25. februar Nr. 18 udkommer i uge 13, sidst i marts! Hvis du mod forventning ikke modtager bladet i din postkasse, så kontakt PostDanmark, Annemette Christiansen på tlf mellem 7 og 13 eller undertegnede. God fornøjelse med læsningen Aage Birkkjær Lauritsen På Fællesrådets sider kan du i dette nummer se et fyldigt referat fra repræsentantsskabsmødet. Fra ST 70 er der denne gang annoncering for generalforsamlinger i afdelingerne og hovedbestyrelsen. Mød op og gør din indflydelse gældende. Treklang nr. 17 januar 2005 årgang 4 Redaktion: Aage Birkkjær Lauritsen (ansvarshavende redaktør), Kaj Nielsen, Lise Reinholdt, Henny Hansen, Peter Jes og Katinka Fischer Tekst til Treklang, kontakt: Aage Birkkjær Lauritsen, tlf Aktivitetskalender: Henny Hansen, tlf Annonceansvarlig: Kaj Nielsen, tlf Forsidefoto: Hansen) Web: Tryk: Vitten Bogtryk A/S Oplag: Trige Kirke (foto Carl-Erich Treklang udgives af Fællesrådet for Trige-Ølsted 6 gange om året og postomdeles til samtlige husstande i 8380-området. Næste nummer af Treklang udkommer i uge 13, Deadline for tekst og annoncer 25. februar

4 NCC Danmark A/S Asfalt Vestermøllevej Trige Telefon Telefax Asfaltbelægninger Overfladebehandling Båndforsegling Kørebaneafmærkninger Bærelag og slidlag Slurry seal Reparationer Rumlefelter Indkørsler - Parkeringspladser - Stier - Bygader - Kommuneveje Landeveje - Hovedlandeveje - Motorveje - Landingsbaner - Industrigulve Intet arbejde er for stort - og intet er for småt! KLINIK FOR FODTERAPI v/ statsautoriseret fodterapeut Jytte Bjerregaard - Alm. fodbehandling -Tilskud gives fra den offentlige sygesikring til diabetikere og bøjlebehandling af nedgroede negle. - Aflastninger - og indlægssåler. -Tilskud gives fra Sygesikring Danmark. - Også behandling i eget hjem. Erbækvej 2, 8380 Trige. Tlf Vi har professionelle produkter til gør-det-selv maling Malermester Paul Isvik Smedebroen 2, 8380 Trige. Tlf Åben , fredag 13-18, lørdag R02 4

5 Nyt fra Fællesrådet Trige - Ølsted Fællesråd Referat af repræsentantskabsmødet Trige-Ølsted Fællesråd 25. november 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Orientering fra udvalgene 3a Behandling af indkomne forslag 4. Debat 5. Eventuelt. Bodil Frederiksen blev valg som dirigent. 2. Forretningsudvalgets orientering Ordet blev givet til Henny Hansen for aflæggelse af formandens beretning.. Der er nu gået fi år siden sidste repræsentantskabsmøde og jeg skal fortælle lidt om, hvad der er sket siden da. Konstituering 29. juni holdt vi 1. møde, hvor vi konstituerede os. På møde den 13. juli blev der sået tvivl om, hvorvidt Thorsten kunne sidde i Forretningsudvalget, da afdelingsbestyrelsen var nedlagt, der var berammet en ny generalforsamling i afd. 19 til den 5/8, altså 3 uger senere. Et enigt forretningsudvalg vedtog at afvente resultatet heraf. Vi modtog efter afd. 19 s generalforsamling et brev, hvori de meddelte, at de havde besluttet at udpege Thorsten som deres repræsentant i Trige-Ølsted Fællesråd. Forretningsudvalget kunne så gå i gang med arbejdet for fuld styrke. Diskussionen om Thorstens kandidatur har afstedkommet den vedtægtsændring, som vi senere på mødet skal tage stilling til. Og hvad har vi så lavet? Affaldsplads Ja, som det blev os pålagt på repræsentantskabsmødet i maj måned sendte vi anmodning til Ringgården om at finde en anden placering af den omdiskuterede affaldsplads. Naturforvaltningen har i år udloddet 3 puljer med forårsløg, alle Fællesråd kunne melde sig som interesserede. Betingelsen for at deltage i lodtrækningen var, at løgene skulle lægges på arealer, hvor så mange som muligt ville få glæde af dem. Og at vi selv skulle lægge arbejdskraft til. Da vi ikke i Forr.udv. så nogen udvej for at få arbejdet gjort, tog jeg kontakt til Lergravvænget grundejerforening, de har store arealer langs Lergravvej og Parallelvej, som ville være velegnede til projektet. De sagde ja til at påtage sig opgaven, og det skal I have tak for. Alle 3000 løg er nu i jorden, d.v.s. det håber vi, for netop som de var lagt kom TDC og gravede rabatten op langs Lergravvej, så nu må vi se hvor mange der kommer op til foråret. Jeg er sikker på, at det bliver et smukt syn, og alle der benytter Lergravvej, Parallelvej vil få glæde af det. Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær Udvalgsmedlem: Henny Hansen Thorsten Erichson Peer F. Pedersen Bodil Frederiksen Jørgen S. Larsen Bjørnshøjvej 18 Trige Centervej 50, 2.th Hjulby Hegn 96 Trige Centervej 44 Trige Centervej 38 st.tv. tlf.: tlf tlf.: tlf.: tlf.:

6 Fællesrådenes årlige møde Udover denne kontakt til Naturforvaltningen har vi deltaget i det årlige møde for Fællesrådene. Hvert år udsender de spørgeskema til Fællesrådet, vi kan her give ris og ros til deres vedligeholdelse af området. På baggrund af vores besvarelse drøftes de forskellige ting. Sidste år havde vi en hel del at brokke os over, men det viste sig, at da vi kom nærmere ind på kritikken, viste det sig at det ikke alt sammen var Naturforvaltningens område. Vi udbad og derfor et kort over, hvem der skal vedligeholde de forskellige grønne områder, og det viser sig at det for det meste er private eller institutioner der har vedligeholdelsen på de arealer, der er mest at udsætte på. Sidste nye tiltag fra Naturforvaltningens side er, at de foreslår vi forsøger at finde personer der frivilligt, ulønnet vil påtage sig at vedligeholde et område. Der pågældende skal selv udpege det område som de vil tage ansvar for. Det bliver nok ikke let, men da der ofte er kritik af hvordan forholdene er, kunne det måske tænkes at det kunne lade sig gøre, så tænk lige over det, jeg formidler gerne kontakten til rette vedkommende i Naturforvaltningen. Til gengæld for denne indsats, kan det måske blive aktuelt, at Forvaltningen kan tilgodese os med f.eks. en legeplads på de grønne områder ved gadekæret. Altså noget for noget. Vejkontorets årlige møde Også Vejkontoret afholder et møde hvert år, hvor vi kan komme med vore kommentarer til deres indsats. Det er nemt at kommentere det, da deres indsats som regel kun er en lille klat asfalt i de huller, der er blevet så store, at de er direkte farlige. Siden Trigeparken blev bygget, har vi haft et ønske om, at den sti der ifølge oprindelige planer skulle gå fra Trigeparken til Bjørnshøjvej, ville blive en etableret. Hvert år er vi blevet spurgt, om den stadig var aktuel, eller om den kunne streges på stiplanen, og hvert år har vores svar været, at den skulle opretholdes, og dette pres har nu båret frugt, den er her nu, anlagt, asfalteret og indhegnet, nu mangler der bare lys. Jeg håber, at den vil blive til glæde for dem der skal til Randersvej for at tage bussen, til institutionerne på den anden side Randersvej eller dem der bare vil gå en tur i området. På dette års møde har vi fremlagt ønske om, at Vestermøllevej fra udkørslen af Trige Møllevej bliver ført bag om NCC, og går ud i Høgemosevej, for derefter at føres videre til Randersvej. Der vil være mange fordele forbundet med en omlægning. Ca. hvert andet minut kører en lastbil til eller fra NCC. Det giver støjgener. Oversigtsforholdene er bestemt ikke optimale ved udkørsel fra NCC til Vestermøllevej. Der er indenfor de seneste år sket udbygning af hjørnegrunden Vestermøllevej/Holmkærvej. Da disse huse ligger meget tæt på vejen, vil de være mere generet af vejstøjen end Holmkær, der trods alt har en beplantning som støjdæmper. Trige Centervej tager skade af den tunge trafik. Der er synlige udskridninger mod sydlig grøftekant. Der er ikke udsigt til, at NCC vil flytte fra området, så den tunge trafik vil formentlig være stigende fremover. En omlægning vil også betyde, at den gennemkørende trafik fra Motorvejen til Randersvej vil blive reduceret. Der er ret megen tung trafik til Høgemosevænget - genbrug af papir og glas + HCS renovation. Denne trafik kunne have fordel af at kunne køre direkte fra Randersvej til Høgemosevænget, ligesom beboerne i Trigeparken kunne blive fri for opbremsning og igangsætning af de tunge køretøjer. Alle disse tiltag vil, som det måske vigtigste, reducere tung trafik på Trige Centervej og på den måde beskytte de svage trafikanter, herunder alle de børn og unge, der har deres gang på Trige Søndergård. Alt dette koster selvfølgelig, men Vejkontoret har taget planerne med på vejplanen uden protester og kommentarer, og det tager jeg som noget positivt. De har endda beregnet, hvad det vil koste, og det er ikke billigt, godt og vel 2 mill. pr. vejstykke, men nu må vi så på det årlige møde med dem holde fast i, at vejen skal omlægges. Jeg håber ikke, at det vil tage ligeså mange år som stien. Når vi nu taler om trafik, så har vejkontoret i august måned udsendt bekendtgørelse om parkering i Århus Kommune. Det går i korte træk ud på, at der i mange områder parkeres biler med totalvægt over 3500 kg. Samt påhængsvogne og sættevogne over 750 kg. På hverdage mellem og på søn-og helligdage hele døgnet. De må ikke - som det ser ud i øjeblikket - parkeres i de byområder der er afgrænset af tavler visende "tættere bebygget område" Det gælder Århus City med forstæder samt Lystrup, Elsted, Egå, Skæring, Brabrand og Tranbjerg. 6

7 Spørgsmålet er nu, vil vi have det skal gælde for ALLE bysamfund i Århus Kommune. Det spørgsmål har vi svaret ja til. Det har før været rejst på repræsentantskabsmødet, og det ser nu ud til, at det kan lykkes at få det indført også i Trige, I vores brev, har vi ikke givet forslag til, hvor der i givet fald kan findes plads til en lastbilparkering i Trige, men det spørgsmål må vi afklare, når og hvis planerne bliver godkendt af Byrådet. Der er udarbejdet en cykelhandlingsplan for Århus Kommune, de har spurgt os, om vi har forslag til etablering af yderlige ruter i vores område. Vi har foreslået, at der etableres cykelsti hele vejen fra Høgemosevænget til Søftenvejen. Trige og Ølsted er tæt forbundet, og vejen er smal og visse steder er oversigtsforholdene meget dårlige. Ungdomsklubben Fritids- og Kulturforvaltningen har foreslået en kommunalisering af ungdomsklubben, den er i øjeblikket under folkeoplysningsloven, d.v.s., at personalet ikke er pædagoguddannet. Vi forventer, at en ændring af klubbens status fra FO-klub vil give flere resurser til området, og dermed øge muligheden for særlig indsats overfor de utilpassede unge i området, ligesom de kan være med til at "fange" børn og unge inden de løber ind i problemer. Vi har derfor anbefalet denne konvertering. Køb af byggegrunde i Trige Vi har rettet henvendelse til Byggemodningsafd. Om, at det bliver muligt at købe kommunale byggegrunde i Trige. Der er nu fuldt udbygget, og hvis udviklingen ikke skal standses, må der byggemodnes nye arealer. En lodsejer øst for Randersvej/nord for Pannerupvej har anmodet om at få lavet lokalplan for arealer på hans ejendom, men der kan gå ganske lang tid, inden det bliver færdigt til salg. Hvorimod kommunen allerede nord for Lergravvænget har ledigt areal til byggemodning. Byfornyelsen Og så arbejdes der videre med Byfornyelsen, men det vil de forskellige repræsentanter for udvalgene gøre rede for. Treklang Så vil jeg sige lidt om Treklang. Som alle jo ved, sendes det ud 6 gange årligt, og det husstandsomdeles. Alligevel hører vi somme tider om husstande der ikke har modtaget det, også virksomhederne i området siger, at de ikke ser det. Jeg har kontaktet Post Danmark, og de siger, at ALLE skal have det, så hører I om nogen, der ikke får bladet, så ring, enten til mig eller Aage Lauritsen, så tager vi fat i Post Danmark, vi betaler trods alt for at få det omdelt. Rent økonomisk løber det rundt, sådan da, vi prøver hele tiden at udvikle bladet, men savner stof fra f.eks. grundejerforeningerne, engang imellem må der være ting I foretager jer, problemer I kunne tænke jer at delagtiggøre andre i, eller måske bare små succeshistorier eller erfaringer, som andre kunne drage nytte af. Som noget nyt har vi åbnet op for debatsider, så har I noget der skal debatteres eller ting I ønsker andres mening om, så kom frit frem. Siderne er gratis til rådighed. Det kan vi gøre, fordi vi får byfornyelsesmidler fra kommunikationspuljen. Det var i store træk, hvad tiden sidste repræsentantskabsmøde er gået med. Henny Hansen Vi er leveringsdygtige i alle former for tryksager og lotteri Brevpapir, Konvolutter, Visitkort, Fakturaer, Blokke, bøger Amr. lotteri, Skrabelodder, Tombolalodder, Bankoplader, brikker og meget andet... Ring til os og vi vil hjælpe med den rigtige løsning: Vitten Bogtryk A/S Tlf

8 3. Orientering fra udvalg Genbrug v. Peer Pladsens placering, som var til debat ved sidste møde, er nu flyttet til den eksisterende ved Fritidshjemmet. Formanden for afd. 20, Trigeparken, Ib Christensen, fortæller, at Ringgården har sat en arkitekt på, og der forventes et udkast herfra midt i december. Midtbyen v. Thorsten Planer om nyt fortov fra Farvehandleren til Bodegaen. Det er ikke afgjort, om fru Eberhardts gård skal bevares, så de planlagte 24 boliger er ikke på plads endnu. Der forventes svar i dec. Forsamlingshuset og forretningerne på Torvet protesterer mod at p-pladserne ved andedammen nedlægges. Man kigger på, om de kan flyttes til bussens vendeplads ved Isvik, og der arbejdes med at omdanne det lille anlæg bag Isvik til p-pladser, men der er ikke enighed om løsningen. Under alle omstændigheder skal pladserne ved andedammen bevares. Allan Bloch afleverede en skriftlig indsigelse fra forretningerne på Torvet. Udvalget må arbejde videre. Trige Søndergård v. Henny Vi mangler endnu svar fra Dagplejen, men de har lovet at svare i løbet af 10 dage. Vi regner med, at startdatoen for projektet er 1.april 2005 Kommunikation v. Henny Ikke så meget at sige. Treklang kører fint. Angående hjemmesiden så må man måske finde én, som vil stå for opdatering og vedligeholdelse af informationerne. 4. Debat Megen debat omkring byfornyelsesplanerne. Folk vil ikke af med p-pladserne ved andedammen, og det er så det mål, der må arbejdes med i midtbygruppen. Også modstand mod nedlæggelse af buslommerne. Folk vil komme til at holde i kø bag bussen, og det gider de ikke, så det vil skabe farlige overhalingssituationer og give trafikpropper. Bjørnshøjvej bør ensrettes, for trafikken til og fra skolen giver også farlige situationer, så det vil hjælpe, hvis der blev udkørsel forbudt til Smedebroen. Forslag om at skabe nye p-pladser i byen ved at omdanne plænen bag hallen til p-pladser. Afstemning om de udsendte vedtægtsændringer. De blev enstemmigt vedtaget. Snavs og affald omkring Torvet bør der findes en ordning på. Via forretningerne har der været ansat én til at holde området, men han er vist ikke ansat mere. Spørgsmål fra Allan om, hvem Henny repræsenterer i Fællesrådet. Det viste sig, at der var 3 fra Borgerforeningen, og det var jo lidt uheldigt, idet de nye vedtægter netop indskærpede, at der kun kan være 2 fra hver forening. Forslag om, at det næste gang skal vedtages, at forretningsudvalget er "udenfor" i den optælling, så hver forening stadig kan komme med 2 personer til møderne. Medlemslister med mailadresser udsendes snarest. Henny Hansen

9 Friland igen, igen Bæredygtigt Byggemarked og rundvisning på Friland Lørdag den 12. marts kl For godt et år siden blev der gennem annoncering i Treklang arrangeret en fællestur til Friland ved Feldballe på Djursland. Det blev en rigtig god og spændende tur. De fleste deltagere kendte til projektets byggerier i muslingeskaller, ler, halm osv fra DR1s udsendelser i TV, men alligevel var det noget helt andet at opleve det ved selvsyn. Nu er der igen mulighed for en spændende oplevelse på Friland. Denne gang dog ikke arrangeret som en fællestur, men mon ikke de fleste selv kan finde derud med bil eller bus. Sideløbende med byggemarkedet og rundvisninger- DR-huset ne vil der dagen igennem være musik, café, gøgl, lege for børn og voksne, debat om byggeri, økologisk øl- og vinsmagning m.v. Et højdepunkt i arrangementet vil være en festlig auktion, hvortil de deltagende firmaer har doneret præmier. Her kan man være heldig at gøre en god handel! Kom til Friland den 12. marts. Det kan blive en festlig dag for hele familien, og med en adgangspris på 10 kr for voksne skulle ingen vel være forhindret i at deltage. Skallehuset I tilknytning til Friland er der lørdag den 12. marts arrangeret et stort "Bæredygtigt Byggemarked" Her kan de besøgende møde et bredt udvalg af håndværkere, producenter og leverandører indenfor miljørigtigt og bæredygtigt byggeri. Her er murere, der murer med lersten og bygger masseovne, malingsproducenter med linolie- og silikatmaling, tømrere, der isolerer med papiruld og arkitekter, der tegner lavenergihuse. Her er solvarme og brændeovne og folk, der projekterer pilerensningsanlæg og meget mere. Mange af standene bliver arbejdende værksteder, så der er også mulighed for at prøve at blande sin egen maling, prøve at mure med lermørtel og se, hvordan man kan lave sine egne solpaneler. I løbet af dagen vil der være rundvisninger til husene på Friland, der jo nu er langt mere færdigbyggede end på den sidste tur derhen. Ørkenhuset Bag arrangementet står Landsforeningen for Økologisk Byggeri (LØB) i samarbejde med Friland. Flere oplysninger og program kan fås ved henvendelse til Lise Reinholdt, Tlf se også: 9

10 Ny boligbebyggelse ved Mosegårdsparken i Spørring Der er udarbejdet et forslag til en boligbebyggelse på en af de ledige storparceller ved den nye udstykning ved Mosegårdsvangen. Bebyggelsen består af 16 rækkehuse med carport og udhus ved boligerne - noget lignende de sidste andelsboliger, der er bygget i Østervang med adressen Hjulby Hegn.. Boligerne kan opføres som andelsboliger eller almindelige ejerboliger. Dette er der ikke truffet beslutning om endnu. Der er heller ikke lavet endelig kalkulation, men det forventes, at prisen pr. bolig bliver ca. 1.2 mill. Bebyggelsen ligger på den højeste del af Mosegårdsvangen, og der bliver en flot udsigt fra boligerne. med venlig hilsen Spørring Borgerforening Såfremt der måtte være interesse for projektet, kan undertegnede kontaktes. Der vil så efterfølgende blive indbudt til et orienteringsmøde. Lars Pank Gjørtz, Pank og Partnere A/S Tlf privat Firmamail: Personlig mail: 10

11 Internationalt anerkendt islandsk kunstner...udstiller i Trige Sognegård Helga Kristmundsdottir udstiller i weekenden oliemalerier samt bronzeskulpturer februar ( kl begge dage) Kunstneren er født på Island i 1953, men har været bosat i Danmark siden Hendes uddannelsesmæssige baggrund har hun fra Islands Kunstakademi samt Århus Kunstakademi, hvor hun studerede fra Der er i hendes oliebilleder ingen tvivl om, at det er de islandske landskaber, der interesserer hende. Alle indtryk bliver omformet til en særlig form for urnordiske landskaber, der er uden for menneskets rækkevidde. Man fornemmer en stor kraft i hendes billeder, der er elve og klipper, der er fyldt med sære farver, som synes at spille op til hinanden. Helga Kristmundsdottir maler rent expressionistisk, hvor farverne, rene og blandede, synes at vælde frem på lærredet et eller andet sted fra og lægge sig lag på lag. Gennem forskydninger i netop farverne opstår der former og strukturer, der bliver til voldsomme landskaber. For nylig er Helga Kristmundsdottir begyndt at arbejde med bronzeskulpturer, som hun ikke tidligere har udstillet, og ser frem til at få respons herpå fra det lokale publikum i Trige Sognegaard. Udvalgte udstillinger Gallerie Frei Kunst, Timmerdorfstrand, Tyskland Gallerie Knuette, Wien, Østrig Kunsthuset Hamar, Norge Gallerie Dahl, Havndahl Ebeltoft KunstbygningGalleri Babette, Knebel Reyklavik, Island Galleri Oygin, Færøerne Galleri Epoke, Vejle Frederikshavns Kunstmuseum Ålborg Kunstmuseum Andre oplysninger Årets kunstner i Ebeltoft 1998 TV Portræt i TV Danmark 1998 Årets Litografiske Kunstner, Århus Amt 11

12 BESTYRELSESMEDLEMMER I BOLDKLUBBEN ST70 Hovedbestyrelsen Aage Birkkjær Lauritsen Vestermøllevej 236, 8380 Trige Bjarne Pedersen Erbækvej 2, 8380 Trige Mikkel Damsgaard Gl. Landevej 26, Spørring, 8380 Trige Fodbold Tommy Sørensen, formand Lergravvænget 14, 8380 Trige Claus Holm Trige Centervej 56, st. th., 8380 Trige Ole Rasmussen, sekretær Vestermøllevej 280, 8380 Trige Johann Svenson Trige Møllevej 152, 8380 Trige Helle Mølstrøm Holmkærvej 98, 8380 Trige Hanne Edeling, damer og piger Bærmosevej 1, 8380 Trige Håndbold Kasper Bundgaard,formand Trige Centervej 75, 8380 Trige Vibeke Rasmussen, turn. leder Østervang 3, Spørring, 8380 Trige Henrik Knakkergaard Vestermøllevej 248, 8380 Trige Solveig Skjærlund Trige Møllevej 56, 8380 Trige John Nielsen Trige Møllevej 248, 8380 Trige Susanne Ladefoged Østervang 20, Spørring, 8380 Trige Tom Ludvigsen Gl. Landevej 57, Spørring, 8380 Trige Badminton Karen Pedersen, formand Holmkærvej 33, 8380 Trige Inge Pedersen Sognevejen 5, 8380 Trige Lars Vestergaard Lergravvej 15, 8380 Trige Peder Thorbard Lergravvænget 8, 8380 Trige Tine Biering Pannerupvej 12, 8380 Trige Gymnastik Brian Basse, formand Lergravvænget 28, 8380 Trige Anna Møller Christensen Lergravvænget 30, 8380 Trige Lars Toft Jensen, sekretær Niels Ebbesensvej 40, st Randers Lykke Hansen, instruktører Lumbyesvej 9, Ødum, 8370 Hadsten Frank Larsen Trige Centervej 60, St. Tv, 8380 Trige Susanne Møller Trige Møllevej 250, 8380 Trige Sanne Salomonsen Gl. Landevej 26, Spørring, 8380 Trige Bankospil Bjarne Sørensen Gartnerparken 8, 8380 Trige Fritidspedeller Lars (træffes på skolen mandag, tirsdag og onsdag) Telefon i kontoret Bakkegårdsskolen Bjørnshøjvej BANKOSPIL i Trige Forsamlingshus hver onsdag kl

13 Nyt fra hovedbestyrelsen Nyt fra HB Der er ikke sket meget i hovedbestyrelsen siden seneste udgave af Treklang.. Vi vil her blot sige tak for året 2004 og ser frem til et aktivt nyt år. En af de aktiviteter der er på programmet i 2005, er sportsdagen i august, den vender vi tilbage med mere information om. Generalforsamlinger Og så er det jo tid for generalforsamlinger, mød op og gør din indflydelse gældende. Vi ønsker et godt og aktivt 2005 hovedbestyrelsen Aage Birkkjær Lauritsen Generalforsamling Der indkaldes hermed til generalforsamling i ST70 Hovedforening 24. februar 2005, kl i klublokalet ved hallen Dagsordenen er følgende: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Hovedbestyrelsens beretning til godkendelse. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4. Indkomne forslag. 5. Valg af 3 personer til direktionen - valgt for 2 år ad gangen. Bjarne Pedersen, Mikkel Damsgaard og Aage B. Lauritsen modtager genvalg. 6. Valg af 2 revisorer. 7. Eventuelt Forslag skal være formanden i hænde senest den 16. februar Mød op og gør din indflydelse gældende! Bestyrelsen Tlf Bil Fax Spørringvej 19 Mejlby 8530 Hjortshøj . 13

14 Få et OK Benzinkort til billig benzin og støt ST70 OK støtter lokalt OK er altid billig med benzin, samtidig støtter OK forskellige foreninger og klubber, bl.a. ST 70. Så kom og få et OK Benzinkort, så giver vi et beløb til klubben, hver gang du tanker hos os. Med et OK Benzinkort får du: altid billig benzin mere end 500 tanksteder i Danmark mulighed for at tanke i Norge og Sverige en månedlig opgørelse kort til broafgift på Storebæltsbroen og Øresundsbroen Trige 14

15 Gymnastik Gymnastikopvisningen 2005 Sæt X i kalenderen!! lørdag den 9. april 2005 holder gymnastikafdelingen opvisning i Bakkegårdshallen Nærmere oplysning kommer i næste nummer! Revisionsfirmaet Lind&Lauritsen I/S Kurt Lind Sørensen HD Linda Lauritsen Samsøvej 30 C 8382 Hinnerup Telefon Registrerede Revisorer FRR FØRST MED DET SIDSTE - moderne klippe-teknik til herrer og damer. LUKKET MANDAG! FRISØRHUSET v/pia, Hjulgårdsvej 12, Trige, tlf Trige Tømrerog snedkerforretning v. Søren Peter Krei Bærmosehøjen Trige Mobil Tlf Fax Døre og vinduer efter mål Forsikringsskader Glasarbejde I øvrigt alt inden for faget Fast pris 15

16 Sted: Bakkegårdsskolen ST70 Gymnastikafdelingen Instruktør: Mandag: (1) Mor/far og barn Mette 225, (2) Minihoppere 5-8 år Lykke H. / Henrik 156, (3) Spring 8 år -? Hans / Henrik 174, (4) Damemotion /Afspænding Bitte 237,- Tirsdag: (5) Mummitroldene 3-5 år Margit / Malou / Tina 156, (18) Tarzandrengene 3-5 år Margit 156, (6) M / K motion Hanne 237,- Onsdag: (16) Breakdance 5-10 år Simon 156, (17) Breakdance år Simon 156,- Torsdag: (9) Show`n hip hop år Christina / Georgina 186, (10) Aerobic Helle 274,- Bjørnshøjcentret Onsdag: (11) Bevægelse / afspænding Dorrit 283,- Gymnastiksalen Spørring Mandag: (12) Step Helle 256, (13) Bodytoning Helle 256, (14) I Form Helle 256,- Onsdag: (15) Børnegymnastik 3-6 år Sanne / Nette 156,- Forsamlingshuset Tirsdag: 17:30-18:30 (7) Show`n hip hop 6-8 år Malou / Tina 156,- 18:30-19:30 (8) Show`n hip hop 8-10 år Malou / Tina 156,- Bakkegårdsskolens Idrætshal Tirsdag (sommer) 18:00-19:00 (20) Løb Frank 100,- Torsdag (sommer) 17:30-18:30 (19) Stavgang Karen/Inge/Frank100,- Søndag (vinter) (20) Løb Frank 100, (19) Stavgang Karen/Inge/Frank100,- Lørdag: 8:00-10:00 (21) Skating Brian 7-14 år 87,- voksne 137,- familie 262,- 16

17 Fodbold ST70 har brug for dig! ST 70 Fodbold holder sin årlige generalforsamling tirsdag den 22. februar 2005 kl i klublokalet i hallen. Forhåbentlig er der mange, der allerede nu sætter kryds i kalenderen, for der skal her lyde en kraftig opfordring til medlemmerne om at møde frem og deltage i generalforsamlingen. Det gælder aktive spillere såvel som forældre til børn, der spiller fodbold i ST70. Som det vil fremgå af dagsordenen, så skal der i år vælges mindst to nye medlemmer til bestyrelsen. Ellers kan fodboldafdelingen ikke fortsætte! Sidste år måtte der en ekstraordinær generalforsamling til, før der var valgt en bestyreelse. Men det burde kunne lade sig gøre at finde en bestyrelse i en afdeling, der trods alt har omkring 200 medlemmer. Det kan vel ikke passe, at så mange glade og aktive mennesker ikke er spor interesserede i at møde op og få lidt indflydelse på fremtiden i fodboldafdelingen. Arbejdet er ikke uoverkommeligt, og jo flere, der melder sig, jo nemmere bliver det. Mød op til generalforsamlingen i ST 70 Fodbold! Vær med til at få indflydelse på fodboldafdelingens fremtid og vær med til at sikre, at dine børn forsat kan dyrke en både sund og sjov fritidsinteresse her i nærmiljøet. Vel mødt den 22. februar Bestyrelsen Generalforsamling ST 70 Fodboldafdeling indkalder til den årlige generalforsamling Tirsdag den 22. februar 2005 kl i klublokalet Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning ved formanden 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen 5. Behandling af indkomne forslag 6. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 1. februar På valg til bestyrelsen er Tommy Sørensen og Ole rasmussen, som ikke modtager genvalg. Mød op til generalforsamlingen og vær med til at diskutere fodboldafdelingens aktiviteter og fremtid. Tommy Sørensen 17

18 Hold og trænere til sæsonen 2005 Følgende hold og trænere er på plads til den kommende fodboldsæson: Junior, drenge (årgang ) 11-mandshold Træner: Jesper Nimb Sørensen tlf.: Drenge (årgang ) 11-mandshold Træner: Peter Stenberg tlf.: Lilleput, drenge (årgang ) 11- og 7-mandshold Træner: Henrik Bille tlf.: Morten Hansen tlf.: Sanjuv Wimalanathan tlf.: / Miniput, drenge (årgang ) Trænere: Henrik Knakkergaard tlf.: Dennis Mikkelsen tlf.: Morten Kristensen tlf.: Mikroput, drenge og piger (årgang ) Træner: (Endnu ingen træner) Damer, senior 7-mandshold Træner: Bodil Sørensen tlf.: Piger (årgang ) 7-mandshold Trænere: (Endnu ingen træner) (Hanne Edeling) tlf.: Lilleput, piger (årgang ) 7-mandshold Trænere: Pia Jensen tlf.: Jeppe Edeling tlf.: Johannes Hansen tlf.: Miniput, piger (årgang ) Trænere: Jeanette M. Jensen tlf.: / Mette Christiansen tlf.: / Trænere og hjælpere søges Som det ses, er listen ikke helt komplet. For flere af holdene er det også helt afgørende, at der er forældre, der melder sig og giver en hånd med som holdledere, hjælpetrænere, m.v. Ellers bliver holdene simpelthen ikke til noget. Opgaver som holdleder og hjælpetræner er: - være ansvarlig for køre-/vaskeseddel - have styr på kamptøj og forældreopgaver - lave kaffe og hygge til hjemmekampe - være medansvarlig for klubbens materialer - være medansvarlig for etablering af et rart og trygt samvær om spillere - hjælpetræner med afvikling af træning og kamp Så kære forældre: Meld jer til at give en hånd med. Få rigtig mange gode oplevelser sammen med jeres barn og se, hvor sjovt det kan være at stå sammen om et hold. Jo flere, der melder sig, jo nemmere! Bestyrelsen ST 70 fodbold 18

19 Badminton Generalforsamling Klubmesterskaber 2005 Generalforsamlingen i badminton afholdes: onsdag den 23. februar kl i klublokalet Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Afdelingens beretning til godkendelse 3. Afdelingens regnskab til godkendelse 4. Behandling af indkomne forslag - herunder vedtagelse af budget og handlingsplan 5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, valgt for 2 år ad gangen Peter Thorbard - ønsker ikke genvalg Karen Pedersen - ønsker ikke genvalg Tine Biering - ønsker ikke genvalg 6. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, bedes indsendt senest tirsdag den 15. februar, til: Karen Pedersen Holmkærvej 33, 8380 Trige De sidste par år har vi forsøgt at få flere af klubbens medlemmer til at deltage i klubmesterskaberne. I den forbindelse har vi forsøgt at flytte lidt rundt på datoen for mesterskaberne. Det har så igen i år fordi vi mener det er vigtigt at finde det tidpunkt hvor flest mulige kan deltage. Dette år klubmesterskaber finder sted: lørdag eftermiddag, den 26. februar og der kommer forhåbentlig så mange spillere at vi også må tage fredag aften til hjælp. Der vil være tilmeldingsskemaer hængt op i hallen. Bestyrelsen KLOAKSERVICE Trige Maskinstation v/ Claus Sørensen biltlf

20 Hvor var det dejligt at se så mange der havde skrevet sig på til julematch. Der spilles med enten 4 eller 6 på et hold, så med 26 deltagere, var der sørme også reserver i år. På selve dagen var der én enkelt udeblivelse så - perfekt, én reserve på banen og én ved dommerbordet. Der blev spillet friskt til og alle var opsatte på at give alt de havde i sig for at få flest point i løbet af de 6 minutter der blev spillet i hver kamp. Efter hver 5. kamp var der en velfortjent og tiltrængt pause på 5 minutter og efter 15 kampe blev der serveret gløgg og æbleskiver. Det var svært at komme op af stolene igen og komme i gang med spillet. Det så ud som om gløggen havde sat sig i benene på nogle af spillerne eller også var det æbleskiverne der fyldte for meget i maven. Det gik lidt trægt med at komme i omdrejninger efter pausen. Det kunne også ses at der var hold der havde lagt taktik i pausen, for kunne man ikke vinde så måtte man hellere gå efter at tabe. Julematch kampe blev det til i løbet af søndag eftermiddag. Præmier kunne overrækkes lidt i seks og vinderne af hver sin and blev Anette, Kurt, Anne-Dorthe, Ole L, Peter og Michael. Tillykke med sejren. Nu nævnte jeg før at der blev gået efter sidstepladsen - ærgerligt, for bestyrelsen havde på forhånd vedtaget at det var for nemt at gå efter sidstepladsen - derfor blev det holdet med næstlaveste point der fik præmie. Karen Juul Pedersen 20

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 15 Oktober 2004 - Årg.3. 2. b i Bærmoseskoven. Læs inde i bladet: Halfest med. Montana Band

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 15 Oktober 2004 - Årg.3. 2. b i Bærmoseskoven. Læs inde i bladet: Halfest med. Montana Band Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 15 Oktober 2004 - Årg.3 2. b i Bærmoseskoven Læs inde i bladet: Halfest med 2 Montana Band 9 13 22 Legestue med fut i Glimt fra en Sportsdag..om børn og unge i Trige

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 22 December 2005 - Årg.4. Nyt kvarter i Trige. Læs inde i bladet: Jubilæum i. Trige Søndergård Præmiewhist i

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 22 December 2005 - Årg.4. Nyt kvarter i Trige. Læs inde i bladet: Jubilæum i. Trige Søndergård Præmiewhist i Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 22 December 2005 - Årg.4 Nyt kvarter i Trige Læs inde i bladet: Jubilæum i 5 Trige Søndergård Præmiewhist i 10 Forsamlingshuset 15 Revyen på Bjørnshøj Centret 19 Junior

Læs mere

Digter, systemkritiker og havemand. Ny helhedsplan sejrede i Trigeparken. mustafa osman. Trige Ølsted. SpørringTreklang. Nr. 72 marts 2014 13.

Digter, systemkritiker og havemand. Ny helhedsplan sejrede i Trigeparken. mustafa osman. Trige Ølsted. SpørringTreklang. Nr. 72 marts 2014 13. mustafa osman Digter, systemkritiker og havemand Ny helhedsplan sejrede i Trigeparken SpørringTreklang Trige Ølsted Nr. 72 marts 2014 13. årgang Marts 2014, nummer 72 treklang 1 annoncer redaktøren skriver

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1 Februar 2015 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn Sognebladet 36. årgang Nr. 2 - Maj 2013 Sognebladet Kom til Sommerfest på sportspladsen i Vester Nebel 13.-16. juni 2013 1 ARNE S. ANDERSEN SMEDE- & MASKINFABRIK

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Jeg glæder mig i denne tid Arresø Nejede Lykkesholm Alsønderup Harløse Tulstrup Tjæreby Ny Harløse Sønder Strødam Bendstrup Vester Strødam Harløse Overdrev Hillerød

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 44 Maj 2010 Årgang 11. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 44 Maj 2010 Årgang 11. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 44 Maj 2010 Årgang 11 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 Annoncesalg Sidst i maj eller først i juni kontakter vi vore annoncører igen. Vi håber på

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 2 / August 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve LANDSUDSTILLINGEN

Læs mere

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Nr. 1 februar 2012 Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Løb med DGI i Vindinge En kold januar aften havde Vindinge Idrætsforening og DGI indkaldt til informationsmøde om opstart

Læs mere

HORNSYLD BLADET FRISKE FYRE NR. 1 2010

HORNSYLD BLADET FRISKE FYRE NR. 1 2010 NR. 1 2010 HORNSYLD BLADET FRISKE FYRE Der var medaljer til disse friske fyre fra RHS ved U6-indefodboldstævnet i Stensballehallen. (Foto: Henrik Akselbo) www.hornsyld.dk Nyheder fra Hornsyld og Omegn.

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ]

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ] TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ] Nye regler for udlejning side 3 Afdelingsmødet et vigtigt møde side 4, 6 og 7 En lang vinter med sne og frost side 12 Styringsreform og bæredygtigt byggeri Mange ting til fremlæggelse

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013 3. årgang Nr. 9 marts 2013 inside Vinteren har givet rig anledning til at svinge kosten og strø salt på fortovene. Her er det Jes der er i gang i Søndervangen en tidlig morgen efter nattens snefald. Det

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening HORNBÆK MENIGHEDSRÅD. Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2005 30. årgang

Hornbæk Idrætsforening HORNBÆK MENIGHEDSRÅD. Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2005 30. årgang Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2005 30. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03 Løvvænget

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

Børn hjælper dyr. side 15. Trinbræt i Stilling side 4 #1 MARTS 2014 STILLING-GRAM-TVAERS.DK

Børn hjælper dyr. side 15. Trinbræt i Stilling side 4 #1 MARTS 2014 STILLING-GRAM-TVAERS.DK STILLING Børn hjælper dyr side 15 Trinbræt i Stilling side 4 #1 MARTS 2014 STILLING-GRAM-TVAERS.DK Leder STILLING Redaktionen Kære læsere Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036 2527 likr@km.dk Uffe Jochumsen

Læs mere

Askehavegård Børnehave fyldte 10 år

Askehavegård Børnehave fyldte 10 år Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 3 35. årgang Juni 2012 Askehavegård Børnehave fyldte 10 år Se side 19 BYFEST SCT. HANS 2 2 sogne Lokalrådets medlemmer: Carsten Berg 26 80 91 49 Børge Carlsen 23

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

Foreningsbladet. Livet gennem en linse. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Livet gennem en linse. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 3 Sep-Nov 2014 Livet gennem en linse Nyd en stund i skyggen mens du læser en tæt pakket blad. Bliv opdateret med nyheder

Læs mere

SOLGT. Hos os får du. Lokal bank i Lystrup. Miniton vil du spille med os? Estate mæglerne Jakob Brandstrup. - din lokale ejendomsmægler

SOLGT. Hos os får du. Lokal bank i Lystrup. Miniton vil du spille med os? Estate mæglerne Jakob Brandstrup. - din lokale ejendomsmægler SIDE 7 Kom til Estate Cup d. 8.-9. marts Vi gentager successen fra sidste år i Lystrup Hallen. Alle medaljer er igen sponsoreret af Estate Mæglerne Jakob Brandstrup SIDE 5 Få et gratis besøg af Talentholdet!

Læs mere

MÅRSLET-bladet APRIL 2013 1. April 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet.

MÅRSLET-bladet APRIL 2013 1. April 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet. 1 April 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV INDHOLD: Side 6: Indvielse af Mågepark og -sø Side 11: Turen går til Kværndrup Øst og Nordthorpe Side 13: Bellissima - en skønhed, der klæder folk Side 17: Skovsport Brian Side 19: Foreninger og institutioner

Læs mere