Vækst. i Gislev. Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1. Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET. Nr. 4 Maj 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækst. i Gislev. Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1. Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET. Nr. 4 Maj 2013"

Transkript

1 Vækst Nr. 4 Maj 2013 i Gislev Juni - Juli - August Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1 Årgang 63 Nr

2 Velkommen til VÆKST i Gislev - nr. 4 Du sidder nu med blad nr. 4 i hånden og vi kan afslutte den første sæson med VÆKST i Gislev. Det har været et spændende år for redaktionsudvalget. Fra vi startede op med vores idémøde sidste forår og indtil nu har vi oplevet en konstant stigende interesse og opbakning til bladet. Med dette nr. udvider vi også vores målområde, således at bladet vil blive udlagt på rastepladserne langs motorvejen henover Fyn. VÆKST i Gislev ønsker at udbrede kendskabet til vores område, vores fantastiske natur og de muligheder, som der er for at deltage i foreningsaktiviteter i og omkring Gislev. Den 13. april 2013 var der et idémøde i Gislevhallen under ledelse af Thyge Mortensen, forstander på Ryslinge Højskole. På mødet var der en fantastisk stemning og det viser, at der en vilje til at stå sammen om, at vi vil udvikle vores område - læs mere senere i bladet! Økonomisk er VÆKST i Gislev kommet fornuftigt gennem det første leveår og vi vil i den kommende tid komme rundt for tegne nye annonceaftaler for det kommende år. Vi håber at der fortsat vil være den samme fantastiske opbakning til VÆKST i Gislev. Har du en god idé til en artikel er du velkommen til at kontakte redaktionsudvalget. Det er vigtigt at have fokus på det lokale, hvis vi vil overleve lokalt. Vi gør det ikke, hvis vi handler i de store supermarkedskæder udenbys, og kun handler her, når vi har akut mangel. Det er vigtigt, at vi tager ansvar for vores lokalområde, hvis vi ikke vil være et udkantsområde! Så, derfor støt hele tiden op om det lokale, de støtter op om os! Redaktionsudvalget håber, at VÆKST i Gislev kan medvirke til en positiv udvikling af Gislev-området. Vi har indgået aftale med ejendomsmæglerne i Ringe om, at de har VÆKST i Gislev liggende i deres butikker, og at de vil udlevere dem til køberemner til boliger i Gislev-området. Endvidere kan bladet også vedhæftes digitalt til deres salgsopstillinger. Redaktionsudvalget modtager gerne ris/ros og gode ideer, så vi fortsat kan udvikle bladet til glæde og gavn for alle. Med venlig hilsen AP Andersen, Ole Bandholm, Lars Fredslund Hansen Vi modtager gerne private bidrag til VÆKST i Gislev Bidrag kan indbetales på vores konto i Andelskassen: Skriv venligst navn i beskedfeltet! Du kan altid læse VÆKST i Gislev på Bandholm Foto 2

3 Fra redaktionen Virksomheder Virksomheder i Gislev og omegn tilbydes markedsføring til en billig penge gennem annoncering og virksomhedsprofiler. Informationssider Bladet vil indeholde informationssider fra vores lokale foreninger/afdelinger, institutioner, borgere samt annoncer og virksomhedsprofiler fra virksomhederne i Gislev og omegn. Herudover er der telefonlister mm. for foreninger og institutioner samt en aktivitetskalender for den kommende periode. Det er vigtigt, at vi får datoerne ind for kommende aktiviteter så tidligt som muligt. Har I datoer, der rækker et halvt eller helt år frem, så lad os endelig få dem. Så kan vi få annonceret arrangementerne så tidligt som muligt. Vi lader hele tiden kalenderen gå så langt frem tidsmæssigt, som der er plads til i det pågældende nummer. Kirkebladet for Gislev & Ellested Sogne indgår som indstik i VÆKST i Gislev. Man behøver derfor kun at kigge i VÆKST i Gislev for at finde relevante oplysninger. Udgivelsesplan 2013/14 Nr. 5 udkommer den 15. august 2013, deadline er den 25. juli 2013 Nr. 6 udkommer den 15. november 2013, deadline er den 25. oktober 2013 Nr. 7 udkommer den 15. februar 2014, deadline er den 25. januar 2014 Nr. 8 udkommer den 15. maj 2014, deadline er den 25. april 2014 Indlevering af tekst til bladet Alt materiale skal være redaktionen i hænde senest på deadline-datoen. Hvis deadline overskrides har vi desværre ikke mulighed for at få stoffet med i det planlagte nummer. Annoncer bedes indleveret så tidligt som muligt og tag gerne kontakt til Ole Bandholm, for at få gode råd om kvalitet og format. Det letter redaktionens arbejde. Se venligst formater for annoncer nedenfor. I er meget velkomne til at kontakte redaktionen, hvis I ønsker at få taget billeder. Redaktionen opfordrer til, at man løbende fremsender indlæg til næste nummer. Redigering og korrektur på bladet står vi selv for. Udgangspunktet er, at vi gerne optager al tekst og en del af billederne, men vi er nødt til at have nogen fleksibilitet specielt med hensyn til billeder. Da vi pga. pris for trykningen forsøger at tilpasse tekst og billeder, er billeder gode til at justere med. Annoncepriser (ex. moms) - Mål: B x H Helside pr. år kr. (185 x 260 mm el. 210 x 297 mm) Halvside pr. år kr. (185 x 125 mm el. 90 x 260 mm) Kvart side pr. år kr. (90 x 125 mm) En ottendedel side pr. år.800 kr. (90 x 60 mm) Virksomhedsprofil ½ side.500 kr. (forudsætter annoncering) Annoncepriserne forudsætter at annoncen gentages 4 gange, dog kan annonceteksten ændres, hvis der afleveres færdigt trykmateriale. Øvrige ændringer af annoncer, pr. gang 200 kr. I er altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål og gode ideer; henvendelse via: eller direkte til Redaktionsudvalget Redaktionsudvalget Lars Fredslund Hansen Bystævnevej 2, 5854 Gislev mobil Ole Bandholm Bytoften 9, 5854 Gislev mobil Materialet skal sendes elektronisk til: Tekst afleveres i Word-format Billeder separat i JPG-format / billederne bedes afleveret i højst mulig opløsning. 3 A.P. Andersen Søndervangen 24,5854 Gislev mobil

4 Hvad er Udkants-Danmark? Bandholm Fotografi Bandholm Fotografi noget, som er godt til kasser, men sjældent helt afspejler virkeligheden. Vi har altid været et land med stor mangfoldighed i takt med tidernes skif-ten, og vi har aldrig ladet os kue af udefra kommende kræfter, men i stedet har kæmpet og gør det stadigt, hvis vi føler, at andre er os imod! En rundspørge blandt de fire lokale ejendomsmæglere i Ringe: Danbolig, Home, edc og Nybolig som naturligvis har forskellige oplevelser gennem deres handler med huse i Gislev. Men en samling af deres udsagn kan alligevel godt give et billede af, hvad der sker omkring bosætningen/tilflyttere i Gislev området. Der er forskellige forhold, som mulige købere i dag lægger vægt på, når de bosætter sig i et nyt område: God infrastruktur, som gælder både stisystemer, jernbane-, bus- og vejforbindelser. Tæt på skole og fritidsaktivitetsmuligheder og naturligvis hertil også gode indkøbsmuligheder af varierende slags og gerne lige uden for døren. Den rigtige pris for ejendommen og helst uden de store udgifter til renovering, hvis man ønsker at bosætte sig på landet. Da det kan være vanskeligt af få renoveringen finansieret gennem banker og realkreditinstitutioner. - Det sidste er vist det, som man forsøger at markedsføre som Udkants-Danmark, som kun markedskræfter, som ønsker urbanisering og ikke har blik for de mennesker, som har andre værdier i forhold til nærvær, intensitet og kulturlandskabets unikke muligheder. -Oftest vælges huset i Årslev, Ringe eller Kværndrup området, fordi byerne umiddelbart indfrier købernes krav med hensyn til ovenstående til trods for, at huspriserne i disse områder er væsentligt højere end f.eks. Gislevområdet eller lignende landsbyer på Midtfyn. Specielt for Gislevs vedkommende har nedlæggelse af den kommunale folkeskole også betydet en hel del, til trods for at folkeskolen har det samme udbud, men selvfølgelig ikke længere er direkte fysisk tilstede i lokalområdet. Forringelser af lokale udbud tager tid at overvinde, og følgerne af det lokale folkeskoleudbud har nu lagt sig, og man erfarer i dag, at der trods en større fysisk afstand til gengæld er blevet en langt bedre skolebuskørsel med større trafiksikkerhed for eleverne til følge. Derfor er søgningen til den lokale folkeskole i Ryslinge/Ringe (Tre Ege Skolen/Tingagerskolen) stadig den samme. Endvidere må vi ikke glemme at potentielle købere i dag har afsøgt internettet om områdets muligheder samt kørt igennem byen, måske endda flere gange, for ved selvsyn at danne sig et indtryk af, hvad området har at byde på. Alle forhold er i spil, charme, ryddelighed, forretninger, hyggelige miljøer og stimulerende tilbud, fritidsmuligheder og natur etc. Derfor - når vi alle ønsker et samfund i udvikling, må vi tage ansvaret på os, sørge for en præsentabel og ren by med velplejede huse og grunde 4

5 Vi har jo alle kvaliteterne. - Hvor finder vi flottere natur end omkring Gislev med slotte og herregårde i nærheden. Et hav af små biveje, som er gode gang-, løbe og cykelveje garneret med særdeles gode grusbelagte veje/stier på såvel offentligt som private områder. i hvert tilfælde til forsiden. Det er vigtig, at vi ikke nøjes med kun vores egne herligheder, men tænker stort og ansvarligt i forhold til, hvad fremtiden kan give, hvis vi lægger alle gode kræfter i fælleskabets muligheder. Så, hvad gør vi? Samstemmende siger ejendomsmæglerne, at vi har et velfungerende lokalmiljø med stærk sammenhængskraft, gode indkøbsmuligheder af dagligvarer mv. et aktivt foreningsliv, som ligger centralt placeret i byen omkring hallen, gode stisystemer og ikke mindst billigere boliger end ved motorvej-/jernbanelinjen samt naturligvis skoler og institutioner både private og offentlige og attraktiv natur. Vores lokale opgave bliver derfor nu, at vi hurtigst skal have placeret os på Danmarkskortet, som det centrale sted i landet, hvor vi kan give ufattelige mange gode naturgivne oplevelser og et stærkt og aktivt socialt forankret indhold for både store og små. Det er vel ikke helt uden grund, når en del af salget af huse i Gislev er folk, som gerne ønsker sig noget andet evt. tættere ved byen, men ikke på nogen måde ønsker at forlade det stærke foreningsliv med ca. 30 aktive foreninger, som udbyder muligheder for enhver. Omkring 70 erhvervsvirksomheder store som små og kommunale og private institutioner, som må kunne tilfredsstille alle. Bandholm Fotografi Vi har gode indkøbsmuligher, som langt hen ad vejen matcher forstadens udbud. Gislev er beliggende på hovedvejen A8 mellem Nyborg og Bøjden, den gamle kongevej til Slesvig Seks 6 minutter fra motorvejen rute 9 mellem Svendborg og Odense og dermed hurtig forbin-delse til det øvrige Danmark og udland og dermed kortere afstande til storbyer og større udbud af arbejdspladser. Vi skal markedsføre alle vores stærke kvaliteter dels gennem Vækst i Gislev, som i næste nummer bliver lagt ud på rastepladserne på motorvejen over Fyn samt de øvrige lokale steder i Gislev og Ringe. Lokalrådets skal fremstå tydeligere og med en mere markant profil. Faaborg-Midtfyn Kommune skal få sat skilte op ved hovedindfaldsvejene til byen, hvor der annonceres for attraktive og billige parcelhusgrunde En skatteborger på langtid må være mere profitabelt end tomme byggegrunde. Kan Faaborg-Midtfyn Kommune samlet markedsføre sig på landsdækkende medier, vil det uden tvivl gavne kommunen og lokalmiljøet, netop i en tid, hvor man må se mange arbejdspladser opstå i forbindelse med nyt sygehus, letbane, universitet og øvrig fremgang i erhvervslivet. Lad os i Gislev samles om sociale, kreative og offensive ideer til gavn for fællesskabet og lokalsamfundets udvikling med det gode liv i Danmarks Centrum. - Hvad kan være mere nærliggende og nemmere? 5

6 Bandholm Fotografi Udklip fra: tilflytning og bosætning I udkantsområder Undersøgelsen omfatter ni yderområder, dækkende 45 kommuner. De ni områder er Bornholm, Samsø, Vestsønderjylland, Grenå og Nørre Djurs, Morsø og Sallingsund, Sydfyn, Lolland-Falster, Vendsyssel samt de fiskeriafhængige byer ved den jyske vestkyst (Hvide Sande, Torsminde, Thyborøn-Harboøre og Hanstholm). Tre typer tilflyttere de lokale, de opsøgende, og de frie og selvkørende Undersøgelsen viser, at tilflytterne til de ni områder typisk befinder sig i en af tre situationer. Nogle flytter tilbage til det område de har boet i under deres opvækst og barndom. De vender tilbage efter et uddannelsesforløb eller i forbindelse med et jobskifte. Andre flytter tilbage, når de bliver skilt eller på anden måde kommer i en situation, hvor de får brug for famille og venner. Denne type af tilflyttere har et relativt godt kendskab til området, bliver nemt integreret og falder hurtigt til. De kender til kvaliteterne i området og kommer tilbage, hvis de kan finde en løsning på jobsituationen. Andre tilflyttere har omhyggeligt, efter mange overvejelser, valgt at flytte til et af de undersøgte området. De er tilflyttere uden nævneværdige relationer til hverken stedet eller dets beboere. Nogle kvitter jobbet,»satser dét og løber en risiko«, som de siger. For langt de fleste er det dog så som så med risikoen, for de fleste sikrer sig med mindst én indkomst i husstanden, før de flytter. Siden lykkes det for mange - relativt hurtigt - at vende tilbage til arbejdsmarkedet igen. Denne type af tilflyttere har en drøm, de søger at realisere. På boligsiden handler drømmen om realisering af et boligprojekt. Gennem istandsættelse og ombygning søger de, at»få det som man vil have det«. Og de undersøgte yderområder rummer alle boliger, der kan honorere disse drømme. Her kan man få bygninger af bygningskulturel kvalitet, til priser tilflytterne synes de har råd til, sammenlignet med priserne i de områder de kommer fra. Men også forventninger om et godt nærmiljø og et ønske om nye sociale relationer indgår i drømmen. De bygger på en forestilling om, at man her - i modsætning til livet i de større byer - kan opnå en mere tryg tilværelse i et tættere og måske mere forpligtende fællesskab. Af disse grunde er denne type tilflyttere afhængige af lokalsamfundet - både i form af inddragelse og accept. De er engagerede og har viet deres liv til stedet. 6

7 Bandholm Fotografi Endelig viser undersøgelsen, at der er en tredje type af tilflyttere. Det er dem, der søger områdernes bolig- og naturmæssige herligheder, men som ikke er afhængige af sociale relationer til beboerne på stedet, fordi de bevarer deres sociale netværk, hvor de kommer fra. De pendler typisk ud af området, fjernarbejder eller har forladt arbejdsmarkedet for at realisere en otiumtilværelse. Uanset type er tilflytterne helt overvejende glade for at være flyttet til området og den nye bolig. De fleste holder stedet og kunne ikke tænke sig at bo andre steder. De tre typer af tilflyttere rummer en del forskelle, men de er alle enige om, at omverdenen vennerne i byerne ikke har sans for, hvad det vil sige at bo i området. De kender ikke nærmere til disse steders kvaliteter og de naturmæssige herligheder, som alle områderne rummer. En kvalificeret og ærlig markedsføring, italesættelse og en visuel synliggørelse af områdernes kvaliteter og herligheder ville her kunne højne det generelle kendskab til områderne, og på længere sigt kunne skaffe flere tilflyttere. Der er ikke tvivl om, at de udsagn, som kommer fra vores lokale ejendomsmæglere og det, som en forskningsbaseret undersøgelse (SBI) viser, betyder, at der naturligvis også i vores lokalområde vil være et potentiale for at hente nye medborgere. Udfordringen er at vise os! I dag må en landkommune med et stærkt image, være forankret i de driftige og kreative lokale miljøer. Vi må derfor ikke glemme, at en større del af befolkningen lever i landsbymiljøer og her finder værdierne. Det er derfor også her, at mange kræfter skal lægges og tilgodeses. - Centraliseringen er ikke vejen frem, hvis vi ønsker den hele mangfoldighed på landkortet og i det virkelige liv og Udkants-Danmark gjort til fortid. Velkommen til landkommunen Faaborg-Midtfyn Kommune og Gislev i særdeleshed. - Her er vi for hinanden! - men også for andre, vi kan slet ikke lade være, vi er bare sådan! A. P. Andersen 7

8 REJS GLOBALT KØB LOKALT BESTIL Fra kr stjernet bus TLF Istrien All inclusive Godt hotel med swimming-pool i Porec. Helpension med frie drikkevarer til maden i Istrien. Rejseleder, Afrejse den Italiens Grønne Hjerte Toscana når det er bedst. Enkeltværelser uden tillæg. Halvpension. - Afrejse den dage fra kr Italienske Perler og strand til Adriaterhavet. Halvpen- Afrejse den dage fra kr Kroatien, Lavendel-øen Hvar Godt tilbud til hyggelig og autentisk solskinsø i Kroatien. Pænt hotel med swimming-pool, værelser med balkon, Afrejse den dage fra kr Paris, halvpension Hotelseng hver nat. Pænt hotel med - Afrejse den dage kun kr Sorrento - All inclusive Fly fra Billund, Aalborg eller Odense. Godt hotel, vin, vand og spiritus ad dobbeltværelser med havudsigt. Afrejse den dage kr Toscanas Hjerte Fly fra Billund, Aalborg eller Odense. Godt hotel med halvpension. Enkelt- Siena, Pisa, Firenze og Toscansk Aften. Afrejse den dage fra kr Det Dalmatiske Ø-Hav Fly fra Odense. Godt hotel med swimming-pool. Oplevelser i Zadar, Plitvice, Kornati-øerne, Split, Trogir, Paklenica. Afrejse den dage kr Castros Cuba Afrejse den dage kr

9 Planer og rammer for bosætning i Gislev Bandholm Fotografi I kommuneplansammenhæng indgår Gislev i Landbrugslandet med Ringe som centrum og Gislev, Kværndrup, Ryslinge og Espe som mindre byer. Når vi taler bosætning er en væsentlig profil for boliger i bl.a. Gislev, at der er gode muligheder for unge familier, der lægger vægt på samme kvaliteter som i forstæderne, men accepterer lidt længere transporttid til Odense. Samtidig er der mulighed for at bo»ude på landet«til billige penge, tæt på en attraktiv handels- og serviceby som Ringe og med nærhed til grønne omgivelser. I kommuneplanens rammer er Gislev beskrevet som et område placeret langs landevejen Nyborg- Faaborg. Landskabeligt har det stor betydning at byen er placeret på højderyggen langs Holme Bæk. Dette giver store terrænforskelle og et specielt landskab syd for byen. Det er vigtigt, at holde dette område fri for bebyggelse, da der er udsigt til bækken fra store dele af byen. I det hele taget er Gislev omgivet af store landskabelige værdier, som skal bevares. I tidens løb har boligbebyggelsen udviklet sig mod den sydlige side af bækken og dannet en ny bydel med parcelhuse. Erhvervsudbygningen er sket ud i det mere flade landbrugsland mod nord. I området ved Bjergager er der mulighed for yderligere udbygning til boliger. Som etape 2 i området har kommunen på nuværende tidspunkt 18 parcelhusgrunde til salg på udstykningen Smedeager. Herudover har kommunen en enkelt grund på Holmevej. For så vidt angår erhvervsarealer har kommunen ca m2 til salg ved Håndværkervej. Kommunens markedsføring af eksempelvis udstykningen Smedeager foregår dels ved oplysninger på kommunens hjemmeside, men også ved deltagelse på boligmesser og ved åbne arrangementer, hvor kommunen deltager. Med hensyn til kommunens hjemmeside er der med den nye Tilflytterportal givet mulighed for, at man som potentiel tilflytter også kan orientere sig om, hvilke grunde kommunen har til salg i de forskellige lokalområder. Kommunen arbejder lige nu med at øge synligheden af de kommunale bygninger og grunde, som er til salg. Her tænkes specielt på at tage nye medier og indsatser i brug, som både kan målrettes de ejendomme og grunde, der er til salg og samtidig kan justeres alt efter den konkrete efterspørgsel. Endelig skal det pointeres, at kommunen finder, at lokalområderne og kommunen har en fælles interesse i at lokalområderne også er aktive på forskellig vis i at markedsføre eget område. Herigennem kan vi sammen bidrage til at skabe interesse for at bosætte sig i kommunen. Plan- og kulturafdelingen Faaborg-Midtfyn kommune 9

10 Tilflytter-portalen tilflytter.faaborgmidtfyn.dk/forside/kortinfo Sidste sommer skrev en journalist, Sofie Janerka, tekst til Faaborg-Midtfyns nye tilflytter-portal. Kommunens lokalråd er blevet grupperet i fire egne, og Sofie kom ud, så alle lokalråd havde mulighed for at fortælle hende, hvad vi synes, er vores egns særlige kendetegn. Sofie var selv ny i Faaborg - bortset fra Foderstoffen - kendte hun endnu ikke så meget til denne del af kommunen, som tidligere blev omtalt som Landbrugslandet. Men hun var kørt ad Hovedvej 8 gennem Korinth, forbi Brahetrolleborg og Egeskov, havde krydset motorvejen og sad med os på Ryslinge Højskole, der samme aften holdt ROI festival. Hun foreslog hurtigt et nyt navn: Kulturelt og trafikalt knudepunkt. Det blev en munter og hyggelig aften, som jeg var så heldig at deltage i sammen med repræsentanter fra hele knudepunktet. Sofie drog hjemad med oplysninger om musik, egnsspil og et væld af foreninger, som hun ikke havde kendt til før den aften. Resultatet ligger på kommunens hjemmeside under Tilflytter. Borger/Virksomhed/Selvbetjening/Demokrati og politik Nyheder/Job/Det sker/turisme/tilflytter. Når man først har fundet ind, er der et væld af informationer om alle lokalområderne - og vigtigt for os her: en levende og positiv omtale af Gislev med link til Så dette er også en tak til Sofie, som samlede vores mange ivrige ord til en smuk præsentation af vores lokalområder. MEN det forbavser mig at alle disse gode oplysninger bliver gemt væk i en lille rubrik i øverste linje på kommunens hjemmeside. Det er ikke blot tilflyttere, men også mulige tilflyttere, og os, der allerede bor her, der med fordel kan læse siderne. Se fx på: Det sker er en anden god side, hvor man selv kan tilføje sine arrangementer. Måske sidder der folk rundt omkring, som ikke lige kender til Gislev og Vækst, men som via FMK s hjemmeside søger efter et emne og ad den vej opdager, hvor meget der rent faktisk sker her. Se, og bliv set. Lone, lokalrod H AndyMan Havearbejde (slå græs, klippe hæk, beskæring, jordfræsning, sprøjtning af ukrudt) Maling/træbeskyttelse (døre og vinduer) Vinduespolering. Postkasser Diverse opgaver (bare spørg) Hele året rundt RING TIL Andy på:

11 Gode og interessante hjemmesider: Gislev lokalråds: Ministeriet for by, bolig og landdistrikter: Faaborg-Midtfyn Kommune: 11

12 2013 Så er vi godt i gang med årets festival. I bestyrelsen er det meget af det praktiske, som tager tid i øjeblikket, og vi glæder os rigtig meget til at få en ordentlig fest skudt af i Gislev lørdag den 1. juni I år har vi oplevet massiv interesse for at komme på festivalen og spille. Vi har ikke haft noget større arbejde med at henvende os til kunstnerne de tager selv kontakt, for at komme på programmet. Dette gør også, at vi i år kan præsentere et udvalg af nye navne på festivalen. Vi kan i år præsentere Ann-Marita, som kommer fra Los Angeles. Hun er i gang med sit tredje album og er bl.a. inspireret af Bonnie Raitt, Johnny Cash og Dolly Parton. Desuden får vi besøg af Peter Bjørn, som er fra Odense og vinder af sangskriverkonkurrencen på Fyn i Også et ungt band fra Herning-området har meldt sig på banen, og vi glæder os til at nyde Louie Got Lost og deres inderlige ærlige musik. Vi glæder os også til at præsentere alle de lokale unge mennesker, som også kommer og underholder i Børneskoven. Alt i alt tegner det sig til at blive et yderst spændende og alsidigt musikprogram på festivalen igen i år. Desværre måtte vi jo aflyse vores arrangement ved brugsen lørdag den 20. april 2013, grundet KL s lærerlockout, da vores musikere jo er skoleklasser og ikke modtager undervisning. I stedet for brugte bestyrelsen dagen til arbejdsdag, hvor der blev ordnet en ny mandskabsvogn, så festivalen får bedre forhold til opbevaring, og til den dankortterminal, der skal etableres til sommer. Desuden fik scenevognen også et lille ansigstløft, så det hele er ved at være klart. Vi glæder og til at kunne præsentere endnu en fantastisk festival i Børneskoven i Gislev lørdag den 1. juni For yderligere program, tilmelding eller praktiske spørgsmål kan man tjekke vores hjemmeside: Vi hører også gerne fra frivillige, som vil være med til at give en hånd med på dagen. Vel mødt! Louise Gotfredsen 12 Bandholm Fotografi

13 Generalforsamling Gislev veteranforening Bandholm Fotografi Gislev Veteranforening har afholdt generalforsamling i februar og kunne her vise et regnskab med et pænt overskud. Det blev besluttet at rammebeløbet for tilskud til GIF s ungdoms-arbejde i dette år er på kr. Samme beløb var afsat for 2012, og her blev der efter ansøgning givet kr. til bordtennis kr. til gymnastik kr. til fodbold og kr. til Gislev Fritid. Vi slutter bankosæsonen den sidste onsdag i maj og starter igen den 14. august Ejner Nielsen, formand 13

14 Gislev IF Traditionen og Nytænkning - Fællesskabet og Den enkelte Vi har rammerne... sammen skaber vi indholdet! Og nu sætter vi igen gang i noget nyt. Det er ganske enkelt fantastisk! Det sker, at borgere spørger om der er mulighed for at udvide Gislev IF. Og svaret vil i de fleste tilfælde være: Ja. Men er der grænser? Svaret må være: Ja, enkelte. Hvis der er brug for tider i hallen, kræver det naturligvis, at vi kan skabe plads i planen. Kræver det andet? - Måske, men det kommer an på aktiviteten! Lige nu er der gang i flere tiltag og forespørgsler. Nogle kan man læse om på eller vores facebook-grupper, og nogle vil også blive annonceret her i VÆKST, på og ved opslag. I Gislev IF er vi glade for jeres tillid, og stolte over at kunne være jeres forening - et samlingspunkt for sport, motion, fællesskaber og fysisk aktivitet. Nye tiltag på vej I den kommende tid arbejdes der på nogle nye aktiviteter, og der er nye målgrupper i kikkerten. Meget bliver realiseret, mens andet måske forbliver en idé, der ikke umiddelbart kommer længere, men gemmes. GIF Glad Motion Nogle børn har det ikke godt med de traditionelle sports- og idrætsaktiviteter, men er samtidig for gode til»forældre-barn-idræt«. Har du et barn der er over 3 år, som ikke passer ind i normal holdsport? Her er muligheden for sport, hvor barnets særlige behov er i fokus. Ildsjælen bag holdet er Bianca Jensen, til daglig dagplejer. Holdet tæller også Henriette og Dorthe, som begge er specialpædagoger. GIF Motion - Motionscenter i Gislevhallen Det er blevet vedtaget på GIF s generalforsamling, at der arbejdes for denne tilbygning til Gislevhallen, og pt. regner vi med, at der er tale om et byggeri til 3 mio. kroner inkl. udstyr. Nogle penge har vi selv, mange skal hentes ved fonde og puljer, men også alle os borgere kan gøre en forskel. Der arbejdes lige nu på flere planer: Fradragsberettiget donation, fondssøgning, sponsorreklamer og andre pengegivende aktiviteter. På idémødet den 13. april 2013, indkaldt af Lokalrådet, blev der nedsat en støttegruppe, som vil sætte fokus på Motionscenterets tilblivelse. Læs mere om projektet her i bladet, på og følg med i den løbende udvikling på facebook: Lydanlæg i Gislevhallen Gislevhallen er en særdeles velholdt hal, og mulighederne er mange. Vi har meget forskelligt udstyr, og placeringen i Gislev og indretningen mellem hal og cafeteria er fortsat tidssvarende. Det er mere end vi kan sige om lydanlægget. Derfor arbejdes der hårdt på en udskiftning, som skal gøre lyden i Gislevhallen til den kulisse der sætter fokus på de aktiviteter der foregår på gulvet. Andre nye aktiviteter Der har på det seneste været flere forespørgsler på aktiviteter, hvor grupper kunne tænke sig at lave nye hold. F.eks. er der spurgt til mulighed for volleyball, hockey og motorsport. Alle forslag bliver undersøgt, og dem der fysisk kan realiseres vil der blive lavet behovsundersøgelser for. Pt. har vi en forespørgsel i kommunens Planafdeling angående muligheden for at få anvist et område til motorsport. Kan det ikke lade sig gøre, giver det ikke mening at arbejde videre med en idé. Volleyball og Hockey Hvis der er ledige tider i hallen, vil der være mulighed for at lave både hockey og volleyball - evt. samtidig i hver sin ende af hallen. Vi er lige nu ved at lægge hånd på halfordelingen for næste indendørssæson, og er derfor interesseret i at høre fra alle interesserede. - Kunne du også tænke dig at være med til indendørs Volley eller Hockey, så send en mail til 14

15 GTV - TV i Gislev Kan du ikke komme til Gislev IF, så kommer Gislev IF til dig! Sådan lyder arbejdstanken, som pt. blot er en idé der arbejdes med i forhold til at skabe noget nyt og unikt. Hostingen er på plads, og udstyret er undersøgt. Udfordringen er at finde frem til nogle frivillige, der kunne tænke sig at arbejde med film og medier, og som har flair for at skabe et brugervenligt produkt. Er det dig? Så kontakt endelig hvor du kort beskriver baggrunden for din henvendelse. Der tænkes samtidig i muligheden for, at skoleprojekter med film og medier vil kunne præsenteres på denne platform, til gavn for vores skoler i området. Og det behøver ikke stoppe her. Kan du allerede nu sige, at du godt kunne være interesseret i en af de nævnte aktiviteter eller faciliteter, så send endelig en mail til hvor du beskriver din GIF-interesse. GIF Fritid - Sport, venner og lektiecafé Klubben er en succes, en succes der fortsætter. Til næste år har vi ønske om at åbne en dag mere om ugen - fredag. Klubben har nu fået et logo, klubtrøjer, sætter fokus på at udvikle aktivitetstilbud til unge i målgruppen (fra 3. kl.), og påtænker at udfordre andre lignende tilbud i en sportsgren efter (måske) vores valg. Vi vil også gerne udbygge muligheden for at lave lektier og få hjælp til dem, og derfor tænkes der i indretning af lektiecafé med materialer og hjælpeudstyr, som kan understøtte forståelsen i især dansk og matematik. Vi håber at succesen smitter, så endnu flere får lyst til at deltage. Læs mere om klubben på Håndbolden i GIF: Vi vil gerne fortsætte Det har været svære tider for Gislev/Kværndrup Håndboldsammenslutning (GKHS), og det er desværre derfor nødvendigt at lukke kraftigt ned for aktiviteterne. Det betyder, at der i næste sæson kun vil være Senior Damer og Senior Herre. I GIF er vi rigtig kede af dette, og vil derfor forsøge at sikre aktiviteterne for børnene og de unge. For de mindste (1-5 år) prøver vi at sætte gang i aktiviteterne, hvor leg bliver omdrejnings-punktet - også med bold. Træningen omkring U6 og U8 fortsætter i Gislev IF, og vi deler som tidligere hallen med de mindste. Det giver nogle muligheder for børnene der ligger lige på vippen mellem holdene, og det hjælper trænerne. Vi vil gerne høre fra alle der fortsat er interesseret i træning for øvrige børne- og ungdomshold. Er du træneren? Så vil det være oplagt og et stort ønske, at du fortsætter den gode indsats. GIF Afdelingerne Vi har fortsat en kæmpe udbud af aktiviteter i Gislev - se her de tilbud vi har i GIF: 15

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV INDHOLD: Side 6: Indvielse af Mågepark og -sø Side 11: Turen går til Kværndrup Øst og Nordthorpe Side 13: Bellissima - en skønhed, der klæder folk Side 17: Skovsport Brian Side 19: Foreninger og institutioner

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier April 2006 1 Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktskonference 2006 Dette hæfte er skrevet og redigeret

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Hvorfor? Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB Sparekassefonden - Efterårsmesse - Tipi Team Rynkeby - Mølleteater

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Bøgebladet. 3. årgang nr. 2 Maj 2011

Bøgebladet. 3. årgang nr. 2 Maj 2011 Bøgebladet 3. årgang nr. 2 Maj 2011 Med nyt fra: Badminton Fodbold Gymnastik Håndbold Volleyball Egnsfesten Bøgebjerghallen Børnehave, SFO og skole Folkemindesamlingen Krage Sø Spejdergruppe Lokalrådet

Læs mere

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. April 2011 60. årgang bladet kommune nægter at lade ung kvinde selv vælge et ellers totalt egnet botilbud Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave

Læs mere

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1 FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 www.holmsland.dk 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2014 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmsland.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

SSC overlevede på den korte bane - men det kræver... Læs side 3

SSC overlevede på den korte bane - men det kræver... Læs side 3 Nummer 5, 16. årgang, maj 2010 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup SSC overlevede på den korte bane - men det kræver... Læs side 3 Borgerfesten i Bjert blev bragende

Læs mere

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os.

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os. ubilæ Budstikken 25 års jubilæums nummer! Lokalblad for Skanderup-Hjarup-Gelballe Bestyrelsen: Formand: Kirsten Rungholm, Hjarup Byvej 9 tlf. 7559 4059 Omdeling: Alice Stub, Hjarup Byvej 5 tlf. 2971 5852

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

TÅIF NYT Nr. 2 Oktober 2012 20. årgang

TÅIF NYT Nr. 2 Oktober 2012 20. årgang TÅIF NYT Nr. 2 Oktober 2012 20. årgang Fra Toubroskolens 50 års jubilæumsfest ØstDjurs Fodbold og Trustrup Springerne var fælles værter ved festen, der afsluttede et godt arrangement. Et dejligt samarbejde

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Efterlod 13 kr. i cigarkasse Bjert-kasserer stjal 125.000 kr. Nu har de samlet 80.000 ind igen Læs side 3

Efterlod 13 kr. i cigarkasse Bjert-kasserer stjal 125.000 kr. Nu har de samlet 80.000 ind igen Læs side 3 Nummer 10, 16. årgang, november 2010 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Efterlod 13 kr. i cigarkasse Bjert-kasserer stjal 125.000 kr. Nu har de samlet 80.000 ind

Læs mere

Foreningsbladet. Livet gennem en linse. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Livet gennem en linse. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 3 Sep-Nov 2014 Livet gennem en linse Nyd en stund i skyggen mens du læser en tæt pakket blad. Bliv opdateret med nyheder

Læs mere

Nr. 4 august 2013. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 39. årgang www.vindinge-if.dk

Nr. 4 august 2013. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 39. årgang www.vindinge-if.dk Nr. 4 august 2013 Udgivet af Vindinge Idrætsforening 39. årgang www.vindinge-if.dk Velkommen til en ny sæson Velkommen tilbage efter en forhåbentlig dejlig sommer, hvor det danske sommervejr har vist

Læs mere

Bjert får en helt ny Dagli Brugs

Bjert får en helt ny Dagli Brugs Nummer 8, 16. årgang, september 2010 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Bjert får en helt ny Dagli Brugs Læs side 3 Nu kommer der en ungdomsklub i Bjert Læs side

Læs mere

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET 2013-14 Udviklingsplan for Asperup og Roerslev sogne Asperup og Roerslev sogne ligger naturskønt på og omkring Baaring banke på Nordvestfyn, ud til Båring Vig. Området

Læs mere

Jens tager kampen op. Læs side 3. Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad Se side 3. Stenderup er klar til årets borgerfest Se side 11

Jens tager kampen op. Læs side 3. Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad Se side 3. Stenderup er klar til årets borgerfest Se side 11 Nummer 1, 14. årgang, januar 2008 Uddeles gratis til samtlige husstande, butikker og kontorer i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Jens tager kampen op Læs side 3 Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad

Læs mere

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD JYSK FODBOLD Juni 2009 Klubudvikling er vejen frem Aggersund IF og Saltum IF har taget springet ind ifremtiden, mens Vejgaard står lige foran ændringer, der også vil omfatte et formandsskifte. Jysk Fodbold

Læs mere

Jeppe er vild med motorer

Jeppe er vild med motorer Nummer 9 17. årgang, oktober 2011 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Jeppe er vild med motorer Læs side 5 Cindy har aldrig glemt Sdr. Stenderup Læs side 12 Bjert

Læs mere

SKRÆPPE BLADET. Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager

SKRÆPPE BLADET. Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager F E B R U A R 2 0 0 4 SKRÆPPE BLADET Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager N U M M E R 1 K O L O F O N ISSN 0906-267X Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand

Læs mere

4. årgang Nr. 15 september 2014. inside

4. årgang Nr. 15 september 2014. inside 4. årgang Nr. 15 september 2014 inside Side 12 Side 8 Side 28 Kære læser Tak fordi du har åbnet dette blad, som udkommer samtidig med, at andre blade er begyndt at falde af træerne. I ALBOA inside #15

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere