Vækst. i Gislev. Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1. Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET. Nr. 4 Maj 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækst. i Gislev. Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1. Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET. Nr. 4 Maj 2013"

Transkript

1 Vækst Nr. 4 Maj 2013 i Gislev Juni - Juli - August Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1 Årgang 63 Nr

2 Velkommen til VÆKST i Gislev - nr. 4 Du sidder nu med blad nr. 4 i hånden og vi kan afslutte den første sæson med VÆKST i Gislev. Det har været et spændende år for redaktionsudvalget. Fra vi startede op med vores idémøde sidste forår og indtil nu har vi oplevet en konstant stigende interesse og opbakning til bladet. Med dette nr. udvider vi også vores målområde, således at bladet vil blive udlagt på rastepladserne langs motorvejen henover Fyn. VÆKST i Gislev ønsker at udbrede kendskabet til vores område, vores fantastiske natur og de muligheder, som der er for at deltage i foreningsaktiviteter i og omkring Gislev. Den 13. april 2013 var der et idémøde i Gislevhallen under ledelse af Thyge Mortensen, forstander på Ryslinge Højskole. På mødet var der en fantastisk stemning og det viser, at der en vilje til at stå sammen om, at vi vil udvikle vores område - læs mere senere i bladet! Økonomisk er VÆKST i Gislev kommet fornuftigt gennem det første leveår og vi vil i den kommende tid komme rundt for tegne nye annonceaftaler for det kommende år. Vi håber at der fortsat vil være den samme fantastiske opbakning til VÆKST i Gislev. Har du en god idé til en artikel er du velkommen til at kontakte redaktionsudvalget. Det er vigtigt at have fokus på det lokale, hvis vi vil overleve lokalt. Vi gør det ikke, hvis vi handler i de store supermarkedskæder udenbys, og kun handler her, når vi har akut mangel. Det er vigtigt, at vi tager ansvar for vores lokalområde, hvis vi ikke vil være et udkantsområde! Så, derfor støt hele tiden op om det lokale, de støtter op om os! Redaktionsudvalget håber, at VÆKST i Gislev kan medvirke til en positiv udvikling af Gislev-området. Vi har indgået aftale med ejendomsmæglerne i Ringe om, at de har VÆKST i Gislev liggende i deres butikker, og at de vil udlevere dem til køberemner til boliger i Gislev-området. Endvidere kan bladet også vedhæftes digitalt til deres salgsopstillinger. Redaktionsudvalget modtager gerne ris/ros og gode ideer, så vi fortsat kan udvikle bladet til glæde og gavn for alle. Med venlig hilsen AP Andersen, Ole Bandholm, Lars Fredslund Hansen Vi modtager gerne private bidrag til VÆKST i Gislev Bidrag kan indbetales på vores konto i Andelskassen: Skriv venligst navn i beskedfeltet! Du kan altid læse VÆKST i Gislev på Bandholm Foto 2

3 Fra redaktionen Virksomheder Virksomheder i Gislev og omegn tilbydes markedsføring til en billig penge gennem annoncering og virksomhedsprofiler. Informationssider Bladet vil indeholde informationssider fra vores lokale foreninger/afdelinger, institutioner, borgere samt annoncer og virksomhedsprofiler fra virksomhederne i Gislev og omegn. Herudover er der telefonlister mm. for foreninger og institutioner samt en aktivitetskalender for den kommende periode. Det er vigtigt, at vi får datoerne ind for kommende aktiviteter så tidligt som muligt. Har I datoer, der rækker et halvt eller helt år frem, så lad os endelig få dem. Så kan vi få annonceret arrangementerne så tidligt som muligt. Vi lader hele tiden kalenderen gå så langt frem tidsmæssigt, som der er plads til i det pågældende nummer. Kirkebladet for Gislev & Ellested Sogne indgår som indstik i VÆKST i Gislev. Man behøver derfor kun at kigge i VÆKST i Gislev for at finde relevante oplysninger. Udgivelsesplan 2013/14 Nr. 5 udkommer den 15. august 2013, deadline er den 25. juli 2013 Nr. 6 udkommer den 15. november 2013, deadline er den 25. oktober 2013 Nr. 7 udkommer den 15. februar 2014, deadline er den 25. januar 2014 Nr. 8 udkommer den 15. maj 2014, deadline er den 25. april 2014 Indlevering af tekst til bladet Alt materiale skal være redaktionen i hænde senest på deadline-datoen. Hvis deadline overskrides har vi desværre ikke mulighed for at få stoffet med i det planlagte nummer. Annoncer bedes indleveret så tidligt som muligt og tag gerne kontakt til Ole Bandholm, for at få gode råd om kvalitet og format. Det letter redaktionens arbejde. Se venligst formater for annoncer nedenfor. I er meget velkomne til at kontakte redaktionen, hvis I ønsker at få taget billeder. Redaktionen opfordrer til, at man løbende fremsender indlæg til næste nummer. Redigering og korrektur på bladet står vi selv for. Udgangspunktet er, at vi gerne optager al tekst og en del af billederne, men vi er nødt til at have nogen fleksibilitet specielt med hensyn til billeder. Da vi pga. pris for trykningen forsøger at tilpasse tekst og billeder, er billeder gode til at justere med. Annoncepriser (ex. moms) - Mål: B x H Helside pr. år kr. (185 x 260 mm el. 210 x 297 mm) Halvside pr. år kr. (185 x 125 mm el. 90 x 260 mm) Kvart side pr. år kr. (90 x 125 mm) En ottendedel side pr. år.800 kr. (90 x 60 mm) Virksomhedsprofil ½ side.500 kr. (forudsætter annoncering) Annoncepriserne forudsætter at annoncen gentages 4 gange, dog kan annonceteksten ændres, hvis der afleveres færdigt trykmateriale. Øvrige ændringer af annoncer, pr. gang 200 kr. I er altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål og gode ideer; henvendelse via: eller direkte til Redaktionsudvalget Redaktionsudvalget Lars Fredslund Hansen Bystævnevej 2, 5854 Gislev mobil Ole Bandholm Bytoften 9, 5854 Gislev mobil Materialet skal sendes elektronisk til: Tekst afleveres i Word-format Billeder separat i JPG-format / billederne bedes afleveret i højst mulig opløsning. 3 A.P. Andersen Søndervangen 24,5854 Gislev mobil

4 Hvad er Udkants-Danmark? Bandholm Fotografi Bandholm Fotografi noget, som er godt til kasser, men sjældent helt afspejler virkeligheden. Vi har altid været et land med stor mangfoldighed i takt med tidernes skif-ten, og vi har aldrig ladet os kue af udefra kommende kræfter, men i stedet har kæmpet og gør det stadigt, hvis vi føler, at andre er os imod! En rundspørge blandt de fire lokale ejendomsmæglere i Ringe: Danbolig, Home, edc og Nybolig som naturligvis har forskellige oplevelser gennem deres handler med huse i Gislev. Men en samling af deres udsagn kan alligevel godt give et billede af, hvad der sker omkring bosætningen/tilflyttere i Gislev området. Der er forskellige forhold, som mulige købere i dag lægger vægt på, når de bosætter sig i et nyt område: God infrastruktur, som gælder både stisystemer, jernbane-, bus- og vejforbindelser. Tæt på skole og fritidsaktivitetsmuligheder og naturligvis hertil også gode indkøbsmuligheder af varierende slags og gerne lige uden for døren. Den rigtige pris for ejendommen og helst uden de store udgifter til renovering, hvis man ønsker at bosætte sig på landet. Da det kan være vanskeligt af få renoveringen finansieret gennem banker og realkreditinstitutioner. - Det sidste er vist det, som man forsøger at markedsføre som Udkants-Danmark, som kun markedskræfter, som ønsker urbanisering og ikke har blik for de mennesker, som har andre værdier i forhold til nærvær, intensitet og kulturlandskabets unikke muligheder. -Oftest vælges huset i Årslev, Ringe eller Kværndrup området, fordi byerne umiddelbart indfrier købernes krav med hensyn til ovenstående til trods for, at huspriserne i disse områder er væsentligt højere end f.eks. Gislevområdet eller lignende landsbyer på Midtfyn. Specielt for Gislevs vedkommende har nedlæggelse af den kommunale folkeskole også betydet en hel del, til trods for at folkeskolen har det samme udbud, men selvfølgelig ikke længere er direkte fysisk tilstede i lokalområdet. Forringelser af lokale udbud tager tid at overvinde, og følgerne af det lokale folkeskoleudbud har nu lagt sig, og man erfarer i dag, at der trods en større fysisk afstand til gengæld er blevet en langt bedre skolebuskørsel med større trafiksikkerhed for eleverne til følge. Derfor er søgningen til den lokale folkeskole i Ryslinge/Ringe (Tre Ege Skolen/Tingagerskolen) stadig den samme. Endvidere må vi ikke glemme at potentielle købere i dag har afsøgt internettet om områdets muligheder samt kørt igennem byen, måske endda flere gange, for ved selvsyn at danne sig et indtryk af, hvad området har at byde på. Alle forhold er i spil, charme, ryddelighed, forretninger, hyggelige miljøer og stimulerende tilbud, fritidsmuligheder og natur etc. Derfor - når vi alle ønsker et samfund i udvikling, må vi tage ansvaret på os, sørge for en præsentabel og ren by med velplejede huse og grunde 4

5 Vi har jo alle kvaliteterne. - Hvor finder vi flottere natur end omkring Gislev med slotte og herregårde i nærheden. Et hav af små biveje, som er gode gang-, løbe og cykelveje garneret med særdeles gode grusbelagte veje/stier på såvel offentligt som private områder. i hvert tilfælde til forsiden. Det er vigtig, at vi ikke nøjes med kun vores egne herligheder, men tænker stort og ansvarligt i forhold til, hvad fremtiden kan give, hvis vi lægger alle gode kræfter i fælleskabets muligheder. Så, hvad gør vi? Samstemmende siger ejendomsmæglerne, at vi har et velfungerende lokalmiljø med stærk sammenhængskraft, gode indkøbsmuligheder af dagligvarer mv. et aktivt foreningsliv, som ligger centralt placeret i byen omkring hallen, gode stisystemer og ikke mindst billigere boliger end ved motorvej-/jernbanelinjen samt naturligvis skoler og institutioner både private og offentlige og attraktiv natur. Vores lokale opgave bliver derfor nu, at vi hurtigst skal have placeret os på Danmarkskortet, som det centrale sted i landet, hvor vi kan give ufattelige mange gode naturgivne oplevelser og et stærkt og aktivt socialt forankret indhold for både store og små. Det er vel ikke helt uden grund, når en del af salget af huse i Gislev er folk, som gerne ønsker sig noget andet evt. tættere ved byen, men ikke på nogen måde ønsker at forlade det stærke foreningsliv med ca. 30 aktive foreninger, som udbyder muligheder for enhver. Omkring 70 erhvervsvirksomheder store som små og kommunale og private institutioner, som må kunne tilfredsstille alle. Bandholm Fotografi Vi har gode indkøbsmuligher, som langt hen ad vejen matcher forstadens udbud. Gislev er beliggende på hovedvejen A8 mellem Nyborg og Bøjden, den gamle kongevej til Slesvig Seks 6 minutter fra motorvejen rute 9 mellem Svendborg og Odense og dermed hurtig forbin-delse til det øvrige Danmark og udland og dermed kortere afstande til storbyer og større udbud af arbejdspladser. Vi skal markedsføre alle vores stærke kvaliteter dels gennem Vækst i Gislev, som i næste nummer bliver lagt ud på rastepladserne på motorvejen over Fyn samt de øvrige lokale steder i Gislev og Ringe. Lokalrådets skal fremstå tydeligere og med en mere markant profil. Faaborg-Midtfyn Kommune skal få sat skilte op ved hovedindfaldsvejene til byen, hvor der annonceres for attraktive og billige parcelhusgrunde En skatteborger på langtid må være mere profitabelt end tomme byggegrunde. Kan Faaborg-Midtfyn Kommune samlet markedsføre sig på landsdækkende medier, vil det uden tvivl gavne kommunen og lokalmiljøet, netop i en tid, hvor man må se mange arbejdspladser opstå i forbindelse med nyt sygehus, letbane, universitet og øvrig fremgang i erhvervslivet. Lad os i Gislev samles om sociale, kreative og offensive ideer til gavn for fællesskabet og lokalsamfundets udvikling med det gode liv i Danmarks Centrum. - Hvad kan være mere nærliggende og nemmere? 5

6 Bandholm Fotografi Udklip fra: tilflytning og bosætning I udkantsområder Undersøgelsen omfatter ni yderområder, dækkende 45 kommuner. De ni områder er Bornholm, Samsø, Vestsønderjylland, Grenå og Nørre Djurs, Morsø og Sallingsund, Sydfyn, Lolland-Falster, Vendsyssel samt de fiskeriafhængige byer ved den jyske vestkyst (Hvide Sande, Torsminde, Thyborøn-Harboøre og Hanstholm). Tre typer tilflyttere de lokale, de opsøgende, og de frie og selvkørende Undersøgelsen viser, at tilflytterne til de ni områder typisk befinder sig i en af tre situationer. Nogle flytter tilbage til det område de har boet i under deres opvækst og barndom. De vender tilbage efter et uddannelsesforløb eller i forbindelse med et jobskifte. Andre flytter tilbage, når de bliver skilt eller på anden måde kommer i en situation, hvor de får brug for famille og venner. Denne type af tilflyttere har et relativt godt kendskab til området, bliver nemt integreret og falder hurtigt til. De kender til kvaliteterne i området og kommer tilbage, hvis de kan finde en løsning på jobsituationen. Andre tilflyttere har omhyggeligt, efter mange overvejelser, valgt at flytte til et af de undersøgte området. De er tilflyttere uden nævneværdige relationer til hverken stedet eller dets beboere. Nogle kvitter jobbet,»satser dét og løber en risiko«, som de siger. For langt de fleste er det dog så som så med risikoen, for de fleste sikrer sig med mindst én indkomst i husstanden, før de flytter. Siden lykkes det for mange - relativt hurtigt - at vende tilbage til arbejdsmarkedet igen. Denne type af tilflyttere har en drøm, de søger at realisere. På boligsiden handler drømmen om realisering af et boligprojekt. Gennem istandsættelse og ombygning søger de, at»få det som man vil have det«. Og de undersøgte yderområder rummer alle boliger, der kan honorere disse drømme. Her kan man få bygninger af bygningskulturel kvalitet, til priser tilflytterne synes de har råd til, sammenlignet med priserne i de områder de kommer fra. Men også forventninger om et godt nærmiljø og et ønske om nye sociale relationer indgår i drømmen. De bygger på en forestilling om, at man her - i modsætning til livet i de større byer - kan opnå en mere tryg tilværelse i et tættere og måske mere forpligtende fællesskab. Af disse grunde er denne type tilflyttere afhængige af lokalsamfundet - både i form af inddragelse og accept. De er engagerede og har viet deres liv til stedet. 6

7 Bandholm Fotografi Endelig viser undersøgelsen, at der er en tredje type af tilflyttere. Det er dem, der søger områdernes bolig- og naturmæssige herligheder, men som ikke er afhængige af sociale relationer til beboerne på stedet, fordi de bevarer deres sociale netværk, hvor de kommer fra. De pendler typisk ud af området, fjernarbejder eller har forladt arbejdsmarkedet for at realisere en otiumtilværelse. Uanset type er tilflytterne helt overvejende glade for at være flyttet til området og den nye bolig. De fleste holder stedet og kunne ikke tænke sig at bo andre steder. De tre typer af tilflyttere rummer en del forskelle, men de er alle enige om, at omverdenen vennerne i byerne ikke har sans for, hvad det vil sige at bo i området. De kender ikke nærmere til disse steders kvaliteter og de naturmæssige herligheder, som alle områderne rummer. En kvalificeret og ærlig markedsføring, italesættelse og en visuel synliggørelse af områdernes kvaliteter og herligheder ville her kunne højne det generelle kendskab til områderne, og på længere sigt kunne skaffe flere tilflyttere. Der er ikke tvivl om, at de udsagn, som kommer fra vores lokale ejendomsmæglere og det, som en forskningsbaseret undersøgelse (SBI) viser, betyder, at der naturligvis også i vores lokalområde vil være et potentiale for at hente nye medborgere. Udfordringen er at vise os! I dag må en landkommune med et stærkt image, være forankret i de driftige og kreative lokale miljøer. Vi må derfor ikke glemme, at en større del af befolkningen lever i landsbymiljøer og her finder værdierne. Det er derfor også her, at mange kræfter skal lægges og tilgodeses. - Centraliseringen er ikke vejen frem, hvis vi ønsker den hele mangfoldighed på landkortet og i det virkelige liv og Udkants-Danmark gjort til fortid. Velkommen til landkommunen Faaborg-Midtfyn Kommune og Gislev i særdeleshed. - Her er vi for hinanden! - men også for andre, vi kan slet ikke lade være, vi er bare sådan! A. P. Andersen 7

8 REJS GLOBALT KØB LOKALT BESTIL Fra kr stjernet bus TLF Istrien All inclusive Godt hotel med swimming-pool i Porec. Helpension med frie drikkevarer til maden i Istrien. Rejseleder, Afrejse den Italiens Grønne Hjerte Toscana når det er bedst. Enkeltværelser uden tillæg. Halvpension. - Afrejse den dage fra kr Italienske Perler og strand til Adriaterhavet. Halvpen- Afrejse den dage fra kr Kroatien, Lavendel-øen Hvar Godt tilbud til hyggelig og autentisk solskinsø i Kroatien. Pænt hotel med swimming-pool, værelser med balkon, Afrejse den dage fra kr Paris, halvpension Hotelseng hver nat. Pænt hotel med - Afrejse den dage kun kr Sorrento - All inclusive Fly fra Billund, Aalborg eller Odense. Godt hotel, vin, vand og spiritus ad dobbeltværelser med havudsigt. Afrejse den dage kr Toscanas Hjerte Fly fra Billund, Aalborg eller Odense. Godt hotel med halvpension. Enkelt- Siena, Pisa, Firenze og Toscansk Aften. Afrejse den dage fra kr Det Dalmatiske Ø-Hav Fly fra Odense. Godt hotel med swimming-pool. Oplevelser i Zadar, Plitvice, Kornati-øerne, Split, Trogir, Paklenica. Afrejse den dage kr Castros Cuba Afrejse den dage kr

9 Planer og rammer for bosætning i Gislev Bandholm Fotografi I kommuneplansammenhæng indgår Gislev i Landbrugslandet med Ringe som centrum og Gislev, Kværndrup, Ryslinge og Espe som mindre byer. Når vi taler bosætning er en væsentlig profil for boliger i bl.a. Gislev, at der er gode muligheder for unge familier, der lægger vægt på samme kvaliteter som i forstæderne, men accepterer lidt længere transporttid til Odense. Samtidig er der mulighed for at bo»ude på landet«til billige penge, tæt på en attraktiv handels- og serviceby som Ringe og med nærhed til grønne omgivelser. I kommuneplanens rammer er Gislev beskrevet som et område placeret langs landevejen Nyborg- Faaborg. Landskabeligt har det stor betydning at byen er placeret på højderyggen langs Holme Bæk. Dette giver store terrænforskelle og et specielt landskab syd for byen. Det er vigtigt, at holde dette område fri for bebyggelse, da der er udsigt til bækken fra store dele af byen. I det hele taget er Gislev omgivet af store landskabelige værdier, som skal bevares. I tidens løb har boligbebyggelsen udviklet sig mod den sydlige side af bækken og dannet en ny bydel med parcelhuse. Erhvervsudbygningen er sket ud i det mere flade landbrugsland mod nord. I området ved Bjergager er der mulighed for yderligere udbygning til boliger. Som etape 2 i området har kommunen på nuværende tidspunkt 18 parcelhusgrunde til salg på udstykningen Smedeager. Herudover har kommunen en enkelt grund på Holmevej. For så vidt angår erhvervsarealer har kommunen ca m2 til salg ved Håndværkervej. Kommunens markedsføring af eksempelvis udstykningen Smedeager foregår dels ved oplysninger på kommunens hjemmeside, men også ved deltagelse på boligmesser og ved åbne arrangementer, hvor kommunen deltager. Med hensyn til kommunens hjemmeside er der med den nye Tilflytterportal givet mulighed for, at man som potentiel tilflytter også kan orientere sig om, hvilke grunde kommunen har til salg i de forskellige lokalområder. Kommunen arbejder lige nu med at øge synligheden af de kommunale bygninger og grunde, som er til salg. Her tænkes specielt på at tage nye medier og indsatser i brug, som både kan målrettes de ejendomme og grunde, der er til salg og samtidig kan justeres alt efter den konkrete efterspørgsel. Endelig skal det pointeres, at kommunen finder, at lokalområderne og kommunen har en fælles interesse i at lokalområderne også er aktive på forskellig vis i at markedsføre eget område. Herigennem kan vi sammen bidrage til at skabe interesse for at bosætte sig i kommunen. Plan- og kulturafdelingen Faaborg-Midtfyn kommune 9

10 Tilflytter-portalen tilflytter.faaborgmidtfyn.dk/forside/kortinfo Sidste sommer skrev en journalist, Sofie Janerka, tekst til Faaborg-Midtfyns nye tilflytter-portal. Kommunens lokalråd er blevet grupperet i fire egne, og Sofie kom ud, så alle lokalråd havde mulighed for at fortælle hende, hvad vi synes, er vores egns særlige kendetegn. Sofie var selv ny i Faaborg - bortset fra Foderstoffen - kendte hun endnu ikke så meget til denne del af kommunen, som tidligere blev omtalt som Landbrugslandet. Men hun var kørt ad Hovedvej 8 gennem Korinth, forbi Brahetrolleborg og Egeskov, havde krydset motorvejen og sad med os på Ryslinge Højskole, der samme aften holdt ROI festival. Hun foreslog hurtigt et nyt navn: Kulturelt og trafikalt knudepunkt. Det blev en munter og hyggelig aften, som jeg var så heldig at deltage i sammen med repræsentanter fra hele knudepunktet. Sofie drog hjemad med oplysninger om musik, egnsspil og et væld af foreninger, som hun ikke havde kendt til før den aften. Resultatet ligger på kommunens hjemmeside under Tilflytter. Borger/Virksomhed/Selvbetjening/Demokrati og politik Nyheder/Job/Det sker/turisme/tilflytter. Når man først har fundet ind, er der et væld af informationer om alle lokalområderne - og vigtigt for os her: en levende og positiv omtale af Gislev med link til Så dette er også en tak til Sofie, som samlede vores mange ivrige ord til en smuk præsentation af vores lokalområder. MEN det forbavser mig at alle disse gode oplysninger bliver gemt væk i en lille rubrik i øverste linje på kommunens hjemmeside. Det er ikke blot tilflyttere, men også mulige tilflyttere, og os, der allerede bor her, der med fordel kan læse siderne. Se fx på: Det sker er en anden god side, hvor man selv kan tilføje sine arrangementer. Måske sidder der folk rundt omkring, som ikke lige kender til Gislev og Vækst, men som via FMK s hjemmeside søger efter et emne og ad den vej opdager, hvor meget der rent faktisk sker her. Se, og bliv set. Lone, lokalrod H AndyMan Havearbejde (slå græs, klippe hæk, beskæring, jordfræsning, sprøjtning af ukrudt) Maling/træbeskyttelse (døre og vinduer) Vinduespolering. Postkasser Diverse opgaver (bare spørg) Hele året rundt RING TIL Andy på:

11 Gode og interessante hjemmesider: Gislev lokalråds: Ministeriet for by, bolig og landdistrikter: Faaborg-Midtfyn Kommune: 11

12 2013 Så er vi godt i gang med årets festival. I bestyrelsen er det meget af det praktiske, som tager tid i øjeblikket, og vi glæder os rigtig meget til at få en ordentlig fest skudt af i Gislev lørdag den 1. juni I år har vi oplevet massiv interesse for at komme på festivalen og spille. Vi har ikke haft noget større arbejde med at henvende os til kunstnerne de tager selv kontakt, for at komme på programmet. Dette gør også, at vi i år kan præsentere et udvalg af nye navne på festivalen. Vi kan i år præsentere Ann-Marita, som kommer fra Los Angeles. Hun er i gang med sit tredje album og er bl.a. inspireret af Bonnie Raitt, Johnny Cash og Dolly Parton. Desuden får vi besøg af Peter Bjørn, som er fra Odense og vinder af sangskriverkonkurrencen på Fyn i Også et ungt band fra Herning-området har meldt sig på banen, og vi glæder os til at nyde Louie Got Lost og deres inderlige ærlige musik. Vi glæder os også til at præsentere alle de lokale unge mennesker, som også kommer og underholder i Børneskoven. Alt i alt tegner det sig til at blive et yderst spændende og alsidigt musikprogram på festivalen igen i år. Desværre måtte vi jo aflyse vores arrangement ved brugsen lørdag den 20. april 2013, grundet KL s lærerlockout, da vores musikere jo er skoleklasser og ikke modtager undervisning. I stedet for brugte bestyrelsen dagen til arbejdsdag, hvor der blev ordnet en ny mandskabsvogn, så festivalen får bedre forhold til opbevaring, og til den dankortterminal, der skal etableres til sommer. Desuden fik scenevognen også et lille ansigstløft, så det hele er ved at være klart. Vi glæder og til at kunne præsentere endnu en fantastisk festival i Børneskoven i Gislev lørdag den 1. juni For yderligere program, tilmelding eller praktiske spørgsmål kan man tjekke vores hjemmeside: Vi hører også gerne fra frivillige, som vil være med til at give en hånd med på dagen. Vel mødt! Louise Gotfredsen 12 Bandholm Fotografi

13 Generalforsamling Gislev veteranforening Bandholm Fotografi Gislev Veteranforening har afholdt generalforsamling i februar og kunne her vise et regnskab med et pænt overskud. Det blev besluttet at rammebeløbet for tilskud til GIF s ungdoms-arbejde i dette år er på kr. Samme beløb var afsat for 2012, og her blev der efter ansøgning givet kr. til bordtennis kr. til gymnastik kr. til fodbold og kr. til Gislev Fritid. Vi slutter bankosæsonen den sidste onsdag i maj og starter igen den 14. august Ejner Nielsen, formand 13

14 Gislev IF Traditionen og Nytænkning - Fællesskabet og Den enkelte Vi har rammerne... sammen skaber vi indholdet! Og nu sætter vi igen gang i noget nyt. Det er ganske enkelt fantastisk! Det sker, at borgere spørger om der er mulighed for at udvide Gislev IF. Og svaret vil i de fleste tilfælde være: Ja. Men er der grænser? Svaret må være: Ja, enkelte. Hvis der er brug for tider i hallen, kræver det naturligvis, at vi kan skabe plads i planen. Kræver det andet? - Måske, men det kommer an på aktiviteten! Lige nu er der gang i flere tiltag og forespørgsler. Nogle kan man læse om på eller vores facebook-grupper, og nogle vil også blive annonceret her i VÆKST, på og ved opslag. I Gislev IF er vi glade for jeres tillid, og stolte over at kunne være jeres forening - et samlingspunkt for sport, motion, fællesskaber og fysisk aktivitet. Nye tiltag på vej I den kommende tid arbejdes der på nogle nye aktiviteter, og der er nye målgrupper i kikkerten. Meget bliver realiseret, mens andet måske forbliver en idé, der ikke umiddelbart kommer længere, men gemmes. GIF Glad Motion Nogle børn har det ikke godt med de traditionelle sports- og idrætsaktiviteter, men er samtidig for gode til»forældre-barn-idræt«. Har du et barn der er over 3 år, som ikke passer ind i normal holdsport? Her er muligheden for sport, hvor barnets særlige behov er i fokus. Ildsjælen bag holdet er Bianca Jensen, til daglig dagplejer. Holdet tæller også Henriette og Dorthe, som begge er specialpædagoger. GIF Motion - Motionscenter i Gislevhallen Det er blevet vedtaget på GIF s generalforsamling, at der arbejdes for denne tilbygning til Gislevhallen, og pt. regner vi med, at der er tale om et byggeri til 3 mio. kroner inkl. udstyr. Nogle penge har vi selv, mange skal hentes ved fonde og puljer, men også alle os borgere kan gøre en forskel. Der arbejdes lige nu på flere planer: Fradragsberettiget donation, fondssøgning, sponsorreklamer og andre pengegivende aktiviteter. På idémødet den 13. april 2013, indkaldt af Lokalrådet, blev der nedsat en støttegruppe, som vil sætte fokus på Motionscenterets tilblivelse. Læs mere om projektet her i bladet, på og følg med i den løbende udvikling på facebook: Lydanlæg i Gislevhallen Gislevhallen er en særdeles velholdt hal, og mulighederne er mange. Vi har meget forskelligt udstyr, og placeringen i Gislev og indretningen mellem hal og cafeteria er fortsat tidssvarende. Det er mere end vi kan sige om lydanlægget. Derfor arbejdes der hårdt på en udskiftning, som skal gøre lyden i Gislevhallen til den kulisse der sætter fokus på de aktiviteter der foregår på gulvet. Andre nye aktiviteter Der har på det seneste været flere forespørgsler på aktiviteter, hvor grupper kunne tænke sig at lave nye hold. F.eks. er der spurgt til mulighed for volleyball, hockey og motorsport. Alle forslag bliver undersøgt, og dem der fysisk kan realiseres vil der blive lavet behovsundersøgelser for. Pt. har vi en forespørgsel i kommunens Planafdeling angående muligheden for at få anvist et område til motorsport. Kan det ikke lade sig gøre, giver det ikke mening at arbejde videre med en idé. Volleyball og Hockey Hvis der er ledige tider i hallen, vil der være mulighed for at lave både hockey og volleyball - evt. samtidig i hver sin ende af hallen. Vi er lige nu ved at lægge hånd på halfordelingen for næste indendørssæson, og er derfor interesseret i at høre fra alle interesserede. - Kunne du også tænke dig at være med til indendørs Volley eller Hockey, så send en mail til 14

15 GTV - TV i Gislev Kan du ikke komme til Gislev IF, så kommer Gislev IF til dig! Sådan lyder arbejdstanken, som pt. blot er en idé der arbejdes med i forhold til at skabe noget nyt og unikt. Hostingen er på plads, og udstyret er undersøgt. Udfordringen er at finde frem til nogle frivillige, der kunne tænke sig at arbejde med film og medier, og som har flair for at skabe et brugervenligt produkt. Er det dig? Så kontakt endelig hvor du kort beskriver baggrunden for din henvendelse. Der tænkes samtidig i muligheden for, at skoleprojekter med film og medier vil kunne præsenteres på denne platform, til gavn for vores skoler i området. Og det behøver ikke stoppe her. Kan du allerede nu sige, at du godt kunne være interesseret i en af de nævnte aktiviteter eller faciliteter, så send endelig en mail til hvor du beskriver din GIF-interesse. GIF Fritid - Sport, venner og lektiecafé Klubben er en succes, en succes der fortsætter. Til næste år har vi ønske om at åbne en dag mere om ugen - fredag. Klubben har nu fået et logo, klubtrøjer, sætter fokus på at udvikle aktivitetstilbud til unge i målgruppen (fra 3. kl.), og påtænker at udfordre andre lignende tilbud i en sportsgren efter (måske) vores valg. Vi vil også gerne udbygge muligheden for at lave lektier og få hjælp til dem, og derfor tænkes der i indretning af lektiecafé med materialer og hjælpeudstyr, som kan understøtte forståelsen i især dansk og matematik. Vi håber at succesen smitter, så endnu flere får lyst til at deltage. Læs mere om klubben på Håndbolden i GIF: Vi vil gerne fortsætte Det har været svære tider for Gislev/Kværndrup Håndboldsammenslutning (GKHS), og det er desværre derfor nødvendigt at lukke kraftigt ned for aktiviteterne. Det betyder, at der i næste sæson kun vil være Senior Damer og Senior Herre. I GIF er vi rigtig kede af dette, og vil derfor forsøge at sikre aktiviteterne for børnene og de unge. For de mindste (1-5 år) prøver vi at sætte gang i aktiviteterne, hvor leg bliver omdrejnings-punktet - også med bold. Træningen omkring U6 og U8 fortsætter i Gislev IF, og vi deler som tidligere hallen med de mindste. Det giver nogle muligheder for børnene der ligger lige på vippen mellem holdene, og det hjælper trænerne. Vi vil gerne høre fra alle der fortsat er interesseret i træning for øvrige børne- og ungdomshold. Er du træneren? Så vil det være oplagt og et stort ønske, at du fortsætter den gode indsats. GIF Afdelingerne Vi har fortsat en kæmpe udbud af aktiviteter i Gislev - se her de tilbud vi har i GIF: 15

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2011/2012. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2011/2012. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Sponsor 2011/2012 Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til F/S.......... 3 Hovedsponsor............ 4

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Bosætning i yderområder

Bosætning i yderområder Bosætning i yderområder Helle Nørgaard og Thorkild Ærø, Statens Byggeforskningsinstitut Der er gennem de senere år kommet fokus på bosætning i landets yderområder, både i den generelle debat og i planlægningskredse.

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Hej Allesammen, Sæsonen 2014/2015, min første i Gentofte Svømmeklub, er på vej ind i de sidste spændende og afgørende uger, Selvom mange kilometer

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån.

Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån. værd at vide om din bank Tryghed i din økonomi Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån. Tryghed i din økonomi Med vores nye kampagne sætter

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

DBSF og Herning Bueskyttelaug indbyder til DM/forbundsmesterskab i feltskydning 2009

DBSF og Herning Bueskyttelaug indbyder til DM/forbundsmesterskab i feltskydning 2009 DBSF og Herning Bueskyttelaug indbyder til DM/forbundsmesterskab i feltskydning 2009 Den 19. og 20. september i Langelund Det vil glæde Herning Bueskyttelaug at se alle bueskytter til DM og forbundsmesterskab

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 8. www.tikbue.dk

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 8. www.tikbue.dk Velkommen til TIK BUESKYDNING Introhæfte Side 1 af 8 Velkommen til TIK bueskydning. TIK bueskydning er oprettet i 1980 og er en underafdeling til Taastrup Idræts klub. Klublokale TIK bueskydning har eget

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Udfra en liste på 20 funktionaliteter har 262 respondenter prioriteret kunne vælge hvilke af de 20

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Et af formålene med Stafet For Livet er at indsamle midler til bekæmpelse af kræft her spiller I som hold en vigtig rolle. En meget stor del af indtægterne til Stafet

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET.

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. Vi kan ikke få armene ned, da vi ser rigtig mange muligheder i forhold til dette projekt. Vi ser en mangfoldighed og en fornyelse, som vil

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen 1.Orientering fra bestyrelsen I Front Deltagerne i I Front har afsluttet kurset. Der har været meget stor tilfredshed med

Læs mere

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning.

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning. Bliv en del af succesen Støt Hillerød G.I. Bordtennis koncept www.hgibordtennis.dk Velkommen til Hillerød G.I. Bordtennis I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision,

Læs mere

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 7. maj Onsdag 7. maj Sæsonplan 2014 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2014 HVER mandag. 17 21. Hyggeaften for alle. Gratis

Læs mere

RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING PRISLISTE

RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING PRISLISTE RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING VELKOMMEN Radio Diablo og Radio Alfa Sydfyn er hele det sydfynske områdes populære, kommercielle radiostationer. Vi sender til hele Sydfyn med to forskellige radiostationer,

Læs mere

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE INVITATION VANDPOLO-STÆVNE Kære aktive, trænere, dommere og familier. Det er en stor glæde at invitere alle med interesse i vandpolo til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Vandpoloturnering.

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) :

Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Email adresse er: bsi@bsifodbold.dk Hjemmeside navn: Bsifodbold.dk Brøndby Strand IK blev stiftet i 1935 og er snart 80 år gammel og er den absolut

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 VELKOMMEN TIL NIF FODBOLD Næstved IF Fodbold amatørafdeling, er omdrejningspunkt for fodbolden på hele Sydsjælland. Klubben rækker langt ud over regionens grænser. Vi arbejder

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Juli 2014 Lørdag d. 5. juli. Jazz og æggekage på Carlslund, Fruens Bøge Skov 7, 5250 Odense. En tilbagevende tradition er, at vi mødes på Restauration Carlslund og nyder den gode æggekage og jazzmusikken

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Sydfyns Single- og Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk OBS!! Af hensyn til danseaftner på Skærven i Nyborg, er klubaftnerne fremover flyttet til 3. fredag i måneden April 2013 Søndag den 7. april kl.

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT Ny tilmeldingsprocedure: I forbindelse med digitaliseringen og den nye hjemmeside er der ændret på måden at tilmelde sig. På hjemmesiden under Event kan du se alle

Læs mere

INNOVATIONSCENTER OPSTART AF PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED

INNOVATIONSCENTER OPSTART AF PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED Information til Region Midtjylland - Psykiatrien OPSTART AF INNOVATIONSCENTER PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED FOKUS PÅ LOKALOMRÅDET REGION OG KOMMUNE.

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne

Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne LYNE HALLEN KLOSTERVEJ 3 6880 TARM Tlf. 7525 0383 www.lynehallen.dk hallen@lyne.dk Indhold Beskrivelse af projektet... 2 Formålet med projektet...

Læs mere

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse Af Rikke Ulbrandt Henriksen. Siden nytår har 6. klasse på ABC været igennem en turbulent tid. I februar stod de på de skrå brædder til skolefesten, men efter succesen er klassen næsten halveret. Årsagen

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

OPLEVELSER I UNIKKE OMGIVELSER FIRMAEVENTS EGESKOV DET LEVENDE SLOT PÅ FYN

OPLEVELSER I UNIKKE OMGIVELSER FIRMAEVENTS EGESKOV DET LEVENDE SLOT PÅ FYN OPLEVELSER I UNIKKE OMGIVELSER FIRMAEVENTS EGESKOV DET LEVENDE SLOT PÅ FYN DET PERFEKTE STED AT MØDES Unikke omgivelser til dit arrangement Egeskov er den perfekte ramme om Jeres næste arrangement. Med

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sdr. Vium Nyt Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sogneforeningens generalforsamling. Til sogneforeningens generalforsamling blev der valgt Kent Rosendahl og John Jacobsen som nye medlemmer af bestyrelsen.

Læs mere

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl.

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. 12:00 Det er med stor fornøjelse vi kan byde velkommen til et par dage som

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Indhold Side 1 Forside Side 2 Prisliste Side 3 Indledning, budget grundlag Side 4 Driftbudget Side 5 Hal leje Side 6 Halfordeling 1. & 2. kvartal Side 7 Halfordeling

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Program for Landdistrikternes Uge

Program for Landdistrikternes Uge Program for Landdistrikternes Uge For 16. gang afholdes i Sønderho Landdistrikternes Uge 11. til 18. oktober 2015 Søndag d. 11. oktober. Kl. 9.30: Gudstjeneste i Sønderho Kirke. Arrangør: Nordby og Sønderho

Læs mere

Ledertræf på tværs. Indlæg vedr. sponsorbearbejdning

Ledertræf på tværs. Indlæg vedr. sponsorbearbejdning Ledertræf på tværs Indlæg vedr. sponsorbearbejdning Agenda - Danmarks Bowling Forbund - Hvad kan vi gøre som klub - Affiliate partner - Gode ideer - Stars & Strikes eksempel - Spørgsmål Salg & Marketing

Læs mere

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013. Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014.

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013. Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014. Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013 Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014. Igen tid til at gøre status. Jeg vil i denne beretning, som tidligere år, tegne et

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16 Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16 Indholdsfortegnelse GGIF Grand Prix 3 Grand Prix Gymnastik 4 Forventninger 4 Træning 5 Økonomi 6 Reserver 7 Vigtige datoer 2015-16 8 Kontakt

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier.

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier. FODBOLDSTÆVNE Kære fodboldspillere, trænere og familier. Det er os en stor glæde at invitere unge fodboldspillere fra hele verden til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Fodboldstævne.

Læs mere

Vi har set frem til denne dag, hvor ca. 300 gymnaster skal i konkurrence og vi glæder os til at se en masse flot acrobatik.

Vi har set frem til denne dag, hvor ca. 300 gymnaster skal i konkurrence og vi glæder os til at se en masse flot acrobatik. Side 2-6 Velkommen til Sports Acro DM2015 for Junior og Senior Kære gymnaster, instruktører og dommere. Det er en stor glæde for Slagelse Gymnastik Forening at kunne byde Jer velkommen til Sports Acro

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer)

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer) 2015-01-19_ Mødet omkring sundhedsindsats i Vestfjends Noter af Merethe Raundahl Bordet rundt med aktiviteter i de enkelte lokalsamfund: Kjeldbjerg - Olav - Cykleklub - Danseklub - Forsamlingshus o Fællesspisning

Læs mere

SKALLEBØLLESTÆVNE. 13.-15. august 2010. Der er tilmelding via www.skydetid.dk. Nyhed: nu også sommerbiatlon. 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program.

SKALLEBØLLESTÆVNE. 13.-15. august 2010. Der er tilmelding via www.skydetid.dk. Nyhed: nu også sommerbiatlon. 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program. SKALLEBØLLESTÆVNE 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program. Nyhed: nu også sommerbiatlon. Husk tilmelding FØR du går på sommerferie! 13.-15. august 2010 Der er tilmelding via www.skydetid.dk 1 Skallebøllestævnet

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Vamdrup Jagtforening. Den nye skydebane. Projektmappe

Vamdrup Jagtforening. Den nye skydebane. Projektmappe Vamdrup Jagtforening Den nye skydebane Projektmappe Øverst: Etape 1 da banen blev taget i brug Nederst: Etape 1 sommeren 2014 1 Denne mappe er en udførlig orientering om anlægningen af Vamdrup Jagtforenings

Læs mere