Vækst. i Gislev. Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1. Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET. Nr. 4 Maj 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækst. i Gislev. Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1. Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET. Nr. 4 Maj 2013"

Transkript

1 Vækst Nr. 4 Maj 2013 i Gislev Juni - Juli - August Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1 Årgang 63 Nr

2 Velkommen til VÆKST i Gislev - nr. 4 Du sidder nu med blad nr. 4 i hånden og vi kan afslutte den første sæson med VÆKST i Gislev. Det har været et spændende år for redaktionsudvalget. Fra vi startede op med vores idémøde sidste forår og indtil nu har vi oplevet en konstant stigende interesse og opbakning til bladet. Med dette nr. udvider vi også vores målområde, således at bladet vil blive udlagt på rastepladserne langs motorvejen henover Fyn. VÆKST i Gislev ønsker at udbrede kendskabet til vores område, vores fantastiske natur og de muligheder, som der er for at deltage i foreningsaktiviteter i og omkring Gislev. Den 13. april 2013 var der et idémøde i Gislevhallen under ledelse af Thyge Mortensen, forstander på Ryslinge Højskole. På mødet var der en fantastisk stemning og det viser, at der en vilje til at stå sammen om, at vi vil udvikle vores område - læs mere senere i bladet! Økonomisk er VÆKST i Gislev kommet fornuftigt gennem det første leveår og vi vil i den kommende tid komme rundt for tegne nye annonceaftaler for det kommende år. Vi håber at der fortsat vil være den samme fantastiske opbakning til VÆKST i Gislev. Har du en god idé til en artikel er du velkommen til at kontakte redaktionsudvalget. Det er vigtigt at have fokus på det lokale, hvis vi vil overleve lokalt. Vi gør det ikke, hvis vi handler i de store supermarkedskæder udenbys, og kun handler her, når vi har akut mangel. Det er vigtigt, at vi tager ansvar for vores lokalområde, hvis vi ikke vil være et udkantsområde! Så, derfor støt hele tiden op om det lokale, de støtter op om os! Redaktionsudvalget håber, at VÆKST i Gislev kan medvirke til en positiv udvikling af Gislev-området. Vi har indgået aftale med ejendomsmæglerne i Ringe om, at de har VÆKST i Gislev liggende i deres butikker, og at de vil udlevere dem til køberemner til boliger i Gislev-området. Endvidere kan bladet også vedhæftes digitalt til deres salgsopstillinger. Redaktionsudvalget modtager gerne ris/ros og gode ideer, så vi fortsat kan udvikle bladet til glæde og gavn for alle. Med venlig hilsen AP Andersen, Ole Bandholm, Lars Fredslund Hansen Vi modtager gerne private bidrag til VÆKST i Gislev Bidrag kan indbetales på vores konto i Andelskassen: Skriv venligst navn i beskedfeltet! Du kan altid læse VÆKST i Gislev på Bandholm Foto 2

3 Fra redaktionen Virksomheder Virksomheder i Gislev og omegn tilbydes markedsføring til en billig penge gennem annoncering og virksomhedsprofiler. Informationssider Bladet vil indeholde informationssider fra vores lokale foreninger/afdelinger, institutioner, borgere samt annoncer og virksomhedsprofiler fra virksomhederne i Gislev og omegn. Herudover er der telefonlister mm. for foreninger og institutioner samt en aktivitetskalender for den kommende periode. Det er vigtigt, at vi får datoerne ind for kommende aktiviteter så tidligt som muligt. Har I datoer, der rækker et halvt eller helt år frem, så lad os endelig få dem. Så kan vi få annonceret arrangementerne så tidligt som muligt. Vi lader hele tiden kalenderen gå så langt frem tidsmæssigt, som der er plads til i det pågældende nummer. Kirkebladet for Gislev & Ellested Sogne indgår som indstik i VÆKST i Gislev. Man behøver derfor kun at kigge i VÆKST i Gislev for at finde relevante oplysninger. Udgivelsesplan 2013/14 Nr. 5 udkommer den 15. august 2013, deadline er den 25. juli 2013 Nr. 6 udkommer den 15. november 2013, deadline er den 25. oktober 2013 Nr. 7 udkommer den 15. februar 2014, deadline er den 25. januar 2014 Nr. 8 udkommer den 15. maj 2014, deadline er den 25. april 2014 Indlevering af tekst til bladet Alt materiale skal være redaktionen i hænde senest på deadline-datoen. Hvis deadline overskrides har vi desværre ikke mulighed for at få stoffet med i det planlagte nummer. Annoncer bedes indleveret så tidligt som muligt og tag gerne kontakt til Ole Bandholm, for at få gode råd om kvalitet og format. Det letter redaktionens arbejde. Se venligst formater for annoncer nedenfor. I er meget velkomne til at kontakte redaktionen, hvis I ønsker at få taget billeder. Redaktionen opfordrer til, at man løbende fremsender indlæg til næste nummer. Redigering og korrektur på bladet står vi selv for. Udgangspunktet er, at vi gerne optager al tekst og en del af billederne, men vi er nødt til at have nogen fleksibilitet specielt med hensyn til billeder. Da vi pga. pris for trykningen forsøger at tilpasse tekst og billeder, er billeder gode til at justere med. Annoncepriser (ex. moms) - Mål: B x H Helside pr. år kr. (185 x 260 mm el. 210 x 297 mm) Halvside pr. år kr. (185 x 125 mm el. 90 x 260 mm) Kvart side pr. år kr. (90 x 125 mm) En ottendedel side pr. år.800 kr. (90 x 60 mm) Virksomhedsprofil ½ side.500 kr. (forudsætter annoncering) Annoncepriserne forudsætter at annoncen gentages 4 gange, dog kan annonceteksten ændres, hvis der afleveres færdigt trykmateriale. Øvrige ændringer af annoncer, pr. gang 200 kr. I er altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål og gode ideer; henvendelse via: eller direkte til Redaktionsudvalget Redaktionsudvalget Lars Fredslund Hansen Bystævnevej 2, 5854 Gislev mobil Ole Bandholm Bytoften 9, 5854 Gislev mobil Materialet skal sendes elektronisk til: Tekst afleveres i Word-format Billeder separat i JPG-format / billederne bedes afleveret i højst mulig opløsning. 3 A.P. Andersen Søndervangen 24,5854 Gislev mobil

4 Hvad er Udkants-Danmark? Bandholm Fotografi Bandholm Fotografi noget, som er godt til kasser, men sjældent helt afspejler virkeligheden. Vi har altid været et land med stor mangfoldighed i takt med tidernes skif-ten, og vi har aldrig ladet os kue af udefra kommende kræfter, men i stedet har kæmpet og gør det stadigt, hvis vi føler, at andre er os imod! En rundspørge blandt de fire lokale ejendomsmæglere i Ringe: Danbolig, Home, edc og Nybolig som naturligvis har forskellige oplevelser gennem deres handler med huse i Gislev. Men en samling af deres udsagn kan alligevel godt give et billede af, hvad der sker omkring bosætningen/tilflyttere i Gislev området. Der er forskellige forhold, som mulige købere i dag lægger vægt på, når de bosætter sig i et nyt område: God infrastruktur, som gælder både stisystemer, jernbane-, bus- og vejforbindelser. Tæt på skole og fritidsaktivitetsmuligheder og naturligvis hertil også gode indkøbsmuligheder af varierende slags og gerne lige uden for døren. Den rigtige pris for ejendommen og helst uden de store udgifter til renovering, hvis man ønsker at bosætte sig på landet. Da det kan være vanskeligt af få renoveringen finansieret gennem banker og realkreditinstitutioner. - Det sidste er vist det, som man forsøger at markedsføre som Udkants-Danmark, som kun markedskræfter, som ønsker urbanisering og ikke har blik for de mennesker, som har andre værdier i forhold til nærvær, intensitet og kulturlandskabets unikke muligheder. -Oftest vælges huset i Årslev, Ringe eller Kværndrup området, fordi byerne umiddelbart indfrier købernes krav med hensyn til ovenstående til trods for, at huspriserne i disse områder er væsentligt højere end f.eks. Gislevområdet eller lignende landsbyer på Midtfyn. Specielt for Gislevs vedkommende har nedlæggelse af den kommunale folkeskole også betydet en hel del, til trods for at folkeskolen har det samme udbud, men selvfølgelig ikke længere er direkte fysisk tilstede i lokalområdet. Forringelser af lokale udbud tager tid at overvinde, og følgerne af det lokale folkeskoleudbud har nu lagt sig, og man erfarer i dag, at der trods en større fysisk afstand til gengæld er blevet en langt bedre skolebuskørsel med større trafiksikkerhed for eleverne til følge. Derfor er søgningen til den lokale folkeskole i Ryslinge/Ringe (Tre Ege Skolen/Tingagerskolen) stadig den samme. Endvidere må vi ikke glemme at potentielle købere i dag har afsøgt internettet om områdets muligheder samt kørt igennem byen, måske endda flere gange, for ved selvsyn at danne sig et indtryk af, hvad området har at byde på. Alle forhold er i spil, charme, ryddelighed, forretninger, hyggelige miljøer og stimulerende tilbud, fritidsmuligheder og natur etc. Derfor - når vi alle ønsker et samfund i udvikling, må vi tage ansvaret på os, sørge for en præsentabel og ren by med velplejede huse og grunde 4

5 Vi har jo alle kvaliteterne. - Hvor finder vi flottere natur end omkring Gislev med slotte og herregårde i nærheden. Et hav af små biveje, som er gode gang-, løbe og cykelveje garneret med særdeles gode grusbelagte veje/stier på såvel offentligt som private områder. i hvert tilfælde til forsiden. Det er vigtig, at vi ikke nøjes med kun vores egne herligheder, men tænker stort og ansvarligt i forhold til, hvad fremtiden kan give, hvis vi lægger alle gode kræfter i fælleskabets muligheder. Så, hvad gør vi? Samstemmende siger ejendomsmæglerne, at vi har et velfungerende lokalmiljø med stærk sammenhængskraft, gode indkøbsmuligheder af dagligvarer mv. et aktivt foreningsliv, som ligger centralt placeret i byen omkring hallen, gode stisystemer og ikke mindst billigere boliger end ved motorvej-/jernbanelinjen samt naturligvis skoler og institutioner både private og offentlige og attraktiv natur. Vores lokale opgave bliver derfor nu, at vi hurtigst skal have placeret os på Danmarkskortet, som det centrale sted i landet, hvor vi kan give ufattelige mange gode naturgivne oplevelser og et stærkt og aktivt socialt forankret indhold for både store og små. Det er vel ikke helt uden grund, når en del af salget af huse i Gislev er folk, som gerne ønsker sig noget andet evt. tættere ved byen, men ikke på nogen måde ønsker at forlade det stærke foreningsliv med ca. 30 aktive foreninger, som udbyder muligheder for enhver. Omkring 70 erhvervsvirksomheder store som små og kommunale og private institutioner, som må kunne tilfredsstille alle. Bandholm Fotografi Vi har gode indkøbsmuligher, som langt hen ad vejen matcher forstadens udbud. Gislev er beliggende på hovedvejen A8 mellem Nyborg og Bøjden, den gamle kongevej til Slesvig Seks 6 minutter fra motorvejen rute 9 mellem Svendborg og Odense og dermed hurtig forbin-delse til det øvrige Danmark og udland og dermed kortere afstande til storbyer og større udbud af arbejdspladser. Vi skal markedsføre alle vores stærke kvaliteter dels gennem Vækst i Gislev, som i næste nummer bliver lagt ud på rastepladserne på motorvejen over Fyn samt de øvrige lokale steder i Gislev og Ringe. Lokalrådets skal fremstå tydeligere og med en mere markant profil. Faaborg-Midtfyn Kommune skal få sat skilte op ved hovedindfaldsvejene til byen, hvor der annonceres for attraktive og billige parcelhusgrunde En skatteborger på langtid må være mere profitabelt end tomme byggegrunde. Kan Faaborg-Midtfyn Kommune samlet markedsføre sig på landsdækkende medier, vil det uden tvivl gavne kommunen og lokalmiljøet, netop i en tid, hvor man må se mange arbejdspladser opstå i forbindelse med nyt sygehus, letbane, universitet og øvrig fremgang i erhvervslivet. Lad os i Gislev samles om sociale, kreative og offensive ideer til gavn for fællesskabet og lokalsamfundets udvikling med det gode liv i Danmarks Centrum. - Hvad kan være mere nærliggende og nemmere? 5

6 Bandholm Fotografi Udklip fra: tilflytning og bosætning I udkantsområder Undersøgelsen omfatter ni yderområder, dækkende 45 kommuner. De ni områder er Bornholm, Samsø, Vestsønderjylland, Grenå og Nørre Djurs, Morsø og Sallingsund, Sydfyn, Lolland-Falster, Vendsyssel samt de fiskeriafhængige byer ved den jyske vestkyst (Hvide Sande, Torsminde, Thyborøn-Harboøre og Hanstholm). Tre typer tilflyttere de lokale, de opsøgende, og de frie og selvkørende Undersøgelsen viser, at tilflytterne til de ni områder typisk befinder sig i en af tre situationer. Nogle flytter tilbage til det område de har boet i under deres opvækst og barndom. De vender tilbage efter et uddannelsesforløb eller i forbindelse med et jobskifte. Andre flytter tilbage, når de bliver skilt eller på anden måde kommer i en situation, hvor de får brug for famille og venner. Denne type af tilflyttere har et relativt godt kendskab til området, bliver nemt integreret og falder hurtigt til. De kender til kvaliteterne i området og kommer tilbage, hvis de kan finde en løsning på jobsituationen. Andre tilflyttere har omhyggeligt, efter mange overvejelser, valgt at flytte til et af de undersøgte området. De er tilflyttere uden nævneværdige relationer til hverken stedet eller dets beboere. Nogle kvitter jobbet,»satser dét og løber en risiko«, som de siger. For langt de fleste er det dog så som så med risikoen, for de fleste sikrer sig med mindst én indkomst i husstanden, før de flytter. Siden lykkes det for mange - relativt hurtigt - at vende tilbage til arbejdsmarkedet igen. Denne type af tilflyttere har en drøm, de søger at realisere. På boligsiden handler drømmen om realisering af et boligprojekt. Gennem istandsættelse og ombygning søger de, at»få det som man vil have det«. Og de undersøgte yderområder rummer alle boliger, der kan honorere disse drømme. Her kan man få bygninger af bygningskulturel kvalitet, til priser tilflytterne synes de har råd til, sammenlignet med priserne i de områder de kommer fra. Men også forventninger om et godt nærmiljø og et ønske om nye sociale relationer indgår i drømmen. De bygger på en forestilling om, at man her - i modsætning til livet i de større byer - kan opnå en mere tryg tilværelse i et tættere og måske mere forpligtende fællesskab. Af disse grunde er denne type tilflyttere afhængige af lokalsamfundet - både i form af inddragelse og accept. De er engagerede og har viet deres liv til stedet. 6

7 Bandholm Fotografi Endelig viser undersøgelsen, at der er en tredje type af tilflyttere. Det er dem, der søger områdernes bolig- og naturmæssige herligheder, men som ikke er afhængige af sociale relationer til beboerne på stedet, fordi de bevarer deres sociale netværk, hvor de kommer fra. De pendler typisk ud af området, fjernarbejder eller har forladt arbejdsmarkedet for at realisere en otiumtilværelse. Uanset type er tilflytterne helt overvejende glade for at være flyttet til området og den nye bolig. De fleste holder stedet og kunne ikke tænke sig at bo andre steder. De tre typer af tilflyttere rummer en del forskelle, men de er alle enige om, at omverdenen vennerne i byerne ikke har sans for, hvad det vil sige at bo i området. De kender ikke nærmere til disse steders kvaliteter og de naturmæssige herligheder, som alle områderne rummer. En kvalificeret og ærlig markedsføring, italesættelse og en visuel synliggørelse af områdernes kvaliteter og herligheder ville her kunne højne det generelle kendskab til områderne, og på længere sigt kunne skaffe flere tilflyttere. Der er ikke tvivl om, at de udsagn, som kommer fra vores lokale ejendomsmæglere og det, som en forskningsbaseret undersøgelse (SBI) viser, betyder, at der naturligvis også i vores lokalområde vil være et potentiale for at hente nye medborgere. Udfordringen er at vise os! I dag må en landkommune med et stærkt image, være forankret i de driftige og kreative lokale miljøer. Vi må derfor ikke glemme, at en større del af befolkningen lever i landsbymiljøer og her finder værdierne. Det er derfor også her, at mange kræfter skal lægges og tilgodeses. - Centraliseringen er ikke vejen frem, hvis vi ønsker den hele mangfoldighed på landkortet og i det virkelige liv og Udkants-Danmark gjort til fortid. Velkommen til landkommunen Faaborg-Midtfyn Kommune og Gislev i særdeleshed. - Her er vi for hinanden! - men også for andre, vi kan slet ikke lade være, vi er bare sådan! A. P. Andersen 7

8 REJS GLOBALT KØB LOKALT BESTIL Fra kr stjernet bus TLF Istrien All inclusive Godt hotel med swimming-pool i Porec. Helpension med frie drikkevarer til maden i Istrien. Rejseleder, Afrejse den Italiens Grønne Hjerte Toscana når det er bedst. Enkeltværelser uden tillæg. Halvpension. - Afrejse den dage fra kr Italienske Perler og strand til Adriaterhavet. Halvpen- Afrejse den dage fra kr Kroatien, Lavendel-øen Hvar Godt tilbud til hyggelig og autentisk solskinsø i Kroatien. Pænt hotel med swimming-pool, værelser med balkon, Afrejse den dage fra kr Paris, halvpension Hotelseng hver nat. Pænt hotel med - Afrejse den dage kun kr Sorrento - All inclusive Fly fra Billund, Aalborg eller Odense. Godt hotel, vin, vand og spiritus ad dobbeltværelser med havudsigt. Afrejse den dage kr Toscanas Hjerte Fly fra Billund, Aalborg eller Odense. Godt hotel med halvpension. Enkelt- Siena, Pisa, Firenze og Toscansk Aften. Afrejse den dage fra kr Det Dalmatiske Ø-Hav Fly fra Odense. Godt hotel med swimming-pool. Oplevelser i Zadar, Plitvice, Kornati-øerne, Split, Trogir, Paklenica. Afrejse den dage kr Castros Cuba Afrejse den dage kr

9 Planer og rammer for bosætning i Gislev Bandholm Fotografi I kommuneplansammenhæng indgår Gislev i Landbrugslandet med Ringe som centrum og Gislev, Kværndrup, Ryslinge og Espe som mindre byer. Når vi taler bosætning er en væsentlig profil for boliger i bl.a. Gislev, at der er gode muligheder for unge familier, der lægger vægt på samme kvaliteter som i forstæderne, men accepterer lidt længere transporttid til Odense. Samtidig er der mulighed for at bo»ude på landet«til billige penge, tæt på en attraktiv handels- og serviceby som Ringe og med nærhed til grønne omgivelser. I kommuneplanens rammer er Gislev beskrevet som et område placeret langs landevejen Nyborg- Faaborg. Landskabeligt har det stor betydning at byen er placeret på højderyggen langs Holme Bæk. Dette giver store terrænforskelle og et specielt landskab syd for byen. Det er vigtigt, at holde dette område fri for bebyggelse, da der er udsigt til bækken fra store dele af byen. I det hele taget er Gislev omgivet af store landskabelige værdier, som skal bevares. I tidens løb har boligbebyggelsen udviklet sig mod den sydlige side af bækken og dannet en ny bydel med parcelhuse. Erhvervsudbygningen er sket ud i det mere flade landbrugsland mod nord. I området ved Bjergager er der mulighed for yderligere udbygning til boliger. Som etape 2 i området har kommunen på nuværende tidspunkt 18 parcelhusgrunde til salg på udstykningen Smedeager. Herudover har kommunen en enkelt grund på Holmevej. For så vidt angår erhvervsarealer har kommunen ca m2 til salg ved Håndværkervej. Kommunens markedsføring af eksempelvis udstykningen Smedeager foregår dels ved oplysninger på kommunens hjemmeside, men også ved deltagelse på boligmesser og ved åbne arrangementer, hvor kommunen deltager. Med hensyn til kommunens hjemmeside er der med den nye Tilflytterportal givet mulighed for, at man som potentiel tilflytter også kan orientere sig om, hvilke grunde kommunen har til salg i de forskellige lokalområder. Kommunen arbejder lige nu med at øge synligheden af de kommunale bygninger og grunde, som er til salg. Her tænkes specielt på at tage nye medier og indsatser i brug, som både kan målrettes de ejendomme og grunde, der er til salg og samtidig kan justeres alt efter den konkrete efterspørgsel. Endelig skal det pointeres, at kommunen finder, at lokalområderne og kommunen har en fælles interesse i at lokalområderne også er aktive på forskellig vis i at markedsføre eget område. Herigennem kan vi sammen bidrage til at skabe interesse for at bosætte sig i kommunen. Plan- og kulturafdelingen Faaborg-Midtfyn kommune 9

10 Tilflytter-portalen tilflytter.faaborgmidtfyn.dk/forside/kortinfo Sidste sommer skrev en journalist, Sofie Janerka, tekst til Faaborg-Midtfyns nye tilflytter-portal. Kommunens lokalråd er blevet grupperet i fire egne, og Sofie kom ud, så alle lokalråd havde mulighed for at fortælle hende, hvad vi synes, er vores egns særlige kendetegn. Sofie var selv ny i Faaborg - bortset fra Foderstoffen - kendte hun endnu ikke så meget til denne del af kommunen, som tidligere blev omtalt som Landbrugslandet. Men hun var kørt ad Hovedvej 8 gennem Korinth, forbi Brahetrolleborg og Egeskov, havde krydset motorvejen og sad med os på Ryslinge Højskole, der samme aften holdt ROI festival. Hun foreslog hurtigt et nyt navn: Kulturelt og trafikalt knudepunkt. Det blev en munter og hyggelig aften, som jeg var så heldig at deltage i sammen med repræsentanter fra hele knudepunktet. Sofie drog hjemad med oplysninger om musik, egnsspil og et væld af foreninger, som hun ikke havde kendt til før den aften. Resultatet ligger på kommunens hjemmeside under Tilflytter. Borger/Virksomhed/Selvbetjening/Demokrati og politik Nyheder/Job/Det sker/turisme/tilflytter. Når man først har fundet ind, er der et væld af informationer om alle lokalområderne - og vigtigt for os her: en levende og positiv omtale af Gislev med link til Så dette er også en tak til Sofie, som samlede vores mange ivrige ord til en smuk præsentation af vores lokalområder. MEN det forbavser mig at alle disse gode oplysninger bliver gemt væk i en lille rubrik i øverste linje på kommunens hjemmeside. Det er ikke blot tilflyttere, men også mulige tilflyttere, og os, der allerede bor her, der med fordel kan læse siderne. Se fx på: Det sker er en anden god side, hvor man selv kan tilføje sine arrangementer. Måske sidder der folk rundt omkring, som ikke lige kender til Gislev og Vækst, men som via FMK s hjemmeside søger efter et emne og ad den vej opdager, hvor meget der rent faktisk sker her. Se, og bliv set. Lone, lokalrod H AndyMan Havearbejde (slå græs, klippe hæk, beskæring, jordfræsning, sprøjtning af ukrudt) Maling/træbeskyttelse (døre og vinduer) Vinduespolering. Postkasser Diverse opgaver (bare spørg) Hele året rundt RING TIL Andy på:

11 Gode og interessante hjemmesider: Gislev lokalråds: Ministeriet for by, bolig og landdistrikter: Faaborg-Midtfyn Kommune: 11

12 2013 Så er vi godt i gang med årets festival. I bestyrelsen er det meget af det praktiske, som tager tid i øjeblikket, og vi glæder os rigtig meget til at få en ordentlig fest skudt af i Gislev lørdag den 1. juni I år har vi oplevet massiv interesse for at komme på festivalen og spille. Vi har ikke haft noget større arbejde med at henvende os til kunstnerne de tager selv kontakt, for at komme på programmet. Dette gør også, at vi i år kan præsentere et udvalg af nye navne på festivalen. Vi kan i år præsentere Ann-Marita, som kommer fra Los Angeles. Hun er i gang med sit tredje album og er bl.a. inspireret af Bonnie Raitt, Johnny Cash og Dolly Parton. Desuden får vi besøg af Peter Bjørn, som er fra Odense og vinder af sangskriverkonkurrencen på Fyn i Også et ungt band fra Herning-området har meldt sig på banen, og vi glæder os til at nyde Louie Got Lost og deres inderlige ærlige musik. Vi glæder os også til at præsentere alle de lokale unge mennesker, som også kommer og underholder i Børneskoven. Alt i alt tegner det sig til at blive et yderst spændende og alsidigt musikprogram på festivalen igen i år. Desværre måtte vi jo aflyse vores arrangement ved brugsen lørdag den 20. april 2013, grundet KL s lærerlockout, da vores musikere jo er skoleklasser og ikke modtager undervisning. I stedet for brugte bestyrelsen dagen til arbejdsdag, hvor der blev ordnet en ny mandskabsvogn, så festivalen får bedre forhold til opbevaring, og til den dankortterminal, der skal etableres til sommer. Desuden fik scenevognen også et lille ansigstløft, så det hele er ved at være klart. Vi glæder og til at kunne præsentere endnu en fantastisk festival i Børneskoven i Gislev lørdag den 1. juni For yderligere program, tilmelding eller praktiske spørgsmål kan man tjekke vores hjemmeside: Vi hører også gerne fra frivillige, som vil være med til at give en hånd med på dagen. Vel mødt! Louise Gotfredsen 12 Bandholm Fotografi

13 Generalforsamling Gislev veteranforening Bandholm Fotografi Gislev Veteranforening har afholdt generalforsamling i februar og kunne her vise et regnskab med et pænt overskud. Det blev besluttet at rammebeløbet for tilskud til GIF s ungdoms-arbejde i dette år er på kr. Samme beløb var afsat for 2012, og her blev der efter ansøgning givet kr. til bordtennis kr. til gymnastik kr. til fodbold og kr. til Gislev Fritid. Vi slutter bankosæsonen den sidste onsdag i maj og starter igen den 14. august Ejner Nielsen, formand 13

14 Gislev IF Traditionen og Nytænkning - Fællesskabet og Den enkelte Vi har rammerne... sammen skaber vi indholdet! Og nu sætter vi igen gang i noget nyt. Det er ganske enkelt fantastisk! Det sker, at borgere spørger om der er mulighed for at udvide Gislev IF. Og svaret vil i de fleste tilfælde være: Ja. Men er der grænser? Svaret må være: Ja, enkelte. Hvis der er brug for tider i hallen, kræver det naturligvis, at vi kan skabe plads i planen. Kræver det andet? - Måske, men det kommer an på aktiviteten! Lige nu er der gang i flere tiltag og forespørgsler. Nogle kan man læse om på eller vores facebook-grupper, og nogle vil også blive annonceret her i VÆKST, på og ved opslag. I Gislev IF er vi glade for jeres tillid, og stolte over at kunne være jeres forening - et samlingspunkt for sport, motion, fællesskaber og fysisk aktivitet. Nye tiltag på vej I den kommende tid arbejdes der på nogle nye aktiviteter, og der er nye målgrupper i kikkerten. Meget bliver realiseret, mens andet måske forbliver en idé, der ikke umiddelbart kommer længere, men gemmes. GIF Glad Motion Nogle børn har det ikke godt med de traditionelle sports- og idrætsaktiviteter, men er samtidig for gode til»forældre-barn-idræt«. Har du et barn der er over 3 år, som ikke passer ind i normal holdsport? Her er muligheden for sport, hvor barnets særlige behov er i fokus. Ildsjælen bag holdet er Bianca Jensen, til daglig dagplejer. Holdet tæller også Henriette og Dorthe, som begge er specialpædagoger. GIF Motion - Motionscenter i Gislevhallen Det er blevet vedtaget på GIF s generalforsamling, at der arbejdes for denne tilbygning til Gislevhallen, og pt. regner vi med, at der er tale om et byggeri til 3 mio. kroner inkl. udstyr. Nogle penge har vi selv, mange skal hentes ved fonde og puljer, men også alle os borgere kan gøre en forskel. Der arbejdes lige nu på flere planer: Fradragsberettiget donation, fondssøgning, sponsorreklamer og andre pengegivende aktiviteter. På idémødet den 13. april 2013, indkaldt af Lokalrådet, blev der nedsat en støttegruppe, som vil sætte fokus på Motionscenterets tilblivelse. Læs mere om projektet her i bladet, på og følg med i den løbende udvikling på facebook: Lydanlæg i Gislevhallen Gislevhallen er en særdeles velholdt hal, og mulighederne er mange. Vi har meget forskelligt udstyr, og placeringen i Gislev og indretningen mellem hal og cafeteria er fortsat tidssvarende. Det er mere end vi kan sige om lydanlægget. Derfor arbejdes der hårdt på en udskiftning, som skal gøre lyden i Gislevhallen til den kulisse der sætter fokus på de aktiviteter der foregår på gulvet. Andre nye aktiviteter Der har på det seneste været flere forespørgsler på aktiviteter, hvor grupper kunne tænke sig at lave nye hold. F.eks. er der spurgt til mulighed for volleyball, hockey og motorsport. Alle forslag bliver undersøgt, og dem der fysisk kan realiseres vil der blive lavet behovsundersøgelser for. Pt. har vi en forespørgsel i kommunens Planafdeling angående muligheden for at få anvist et område til motorsport. Kan det ikke lade sig gøre, giver det ikke mening at arbejde videre med en idé. Volleyball og Hockey Hvis der er ledige tider i hallen, vil der være mulighed for at lave både hockey og volleyball - evt. samtidig i hver sin ende af hallen. Vi er lige nu ved at lægge hånd på halfordelingen for næste indendørssæson, og er derfor interesseret i at høre fra alle interesserede. - Kunne du også tænke dig at være med til indendørs Volley eller Hockey, så send en mail til 14

15 GTV - TV i Gislev Kan du ikke komme til Gislev IF, så kommer Gislev IF til dig! Sådan lyder arbejdstanken, som pt. blot er en idé der arbejdes med i forhold til at skabe noget nyt og unikt. Hostingen er på plads, og udstyret er undersøgt. Udfordringen er at finde frem til nogle frivillige, der kunne tænke sig at arbejde med film og medier, og som har flair for at skabe et brugervenligt produkt. Er det dig? Så kontakt endelig hvor du kort beskriver baggrunden for din henvendelse. Der tænkes samtidig i muligheden for, at skoleprojekter med film og medier vil kunne præsenteres på denne platform, til gavn for vores skoler i området. Og det behøver ikke stoppe her. Kan du allerede nu sige, at du godt kunne være interesseret i en af de nævnte aktiviteter eller faciliteter, så send endelig en mail til hvor du beskriver din GIF-interesse. GIF Fritid - Sport, venner og lektiecafé Klubben er en succes, en succes der fortsætter. Til næste år har vi ønske om at åbne en dag mere om ugen - fredag. Klubben har nu fået et logo, klubtrøjer, sætter fokus på at udvikle aktivitetstilbud til unge i målgruppen (fra 3. kl.), og påtænker at udfordre andre lignende tilbud i en sportsgren efter (måske) vores valg. Vi vil også gerne udbygge muligheden for at lave lektier og få hjælp til dem, og derfor tænkes der i indretning af lektiecafé med materialer og hjælpeudstyr, som kan understøtte forståelsen i især dansk og matematik. Vi håber at succesen smitter, så endnu flere får lyst til at deltage. Læs mere om klubben på Håndbolden i GIF: Vi vil gerne fortsætte Det har været svære tider for Gislev/Kværndrup Håndboldsammenslutning (GKHS), og det er desværre derfor nødvendigt at lukke kraftigt ned for aktiviteterne. Det betyder, at der i næste sæson kun vil være Senior Damer og Senior Herre. I GIF er vi rigtig kede af dette, og vil derfor forsøge at sikre aktiviteterne for børnene og de unge. For de mindste (1-5 år) prøver vi at sætte gang i aktiviteterne, hvor leg bliver omdrejnings-punktet - også med bold. Træningen omkring U6 og U8 fortsætter i Gislev IF, og vi deler som tidligere hallen med de mindste. Det giver nogle muligheder for børnene der ligger lige på vippen mellem holdene, og det hjælper trænerne. Vi vil gerne høre fra alle der fortsat er interesseret i træning for øvrige børne- og ungdomshold. Er du træneren? Så vil det være oplagt og et stort ønske, at du fortsætter den gode indsats. GIF Afdelingerne Vi har fortsat en kæmpe udbud af aktiviteter i Gislev - se her de tilbud vi har i GIF: 15

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO FÆLLESSKAB, STILHED, NÆRHED, UDSYN 2 INDHOLD 4 INTRODUKTION 6 FORENINGER OG INSTITUTIONER I SOGNET 6 Friskolen 7 KFUM spejderne 8 Læborg Multihus 9 LG&U 10

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

World Archery Indoor Championships. Nimes, Frankrig 25. feb. 2. marts 2014

World Archery Indoor Championships. Nimes, Frankrig 25. feb. 2. marts 2014 REJSEBREV 4 Dette års indendørs Verdensmesterskab for junior/senior afholdes i og Danmark stiller med følgende Lørdag den 1. marts 2014. Igen stod Danmark overfor USA i en holdfinale og igen var det guldet

Læs mere

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje!

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Rejsebrev 6 fra Junior Cup i Reggio Calabria i Italien. Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Simon, Stephan

Læs mere

Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget.

Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget. Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget. Kultur og Fritid udsendte ultimo august 2017 et spørgeskema pr. e-mail til fodboldklubberne og foreninger

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling HyllingeBy.dk Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge Kom til fællesspisning i Centergården Onsdag den 18. feb. kl. 18.00 Spisning er først til mølle Vi er glade for succesen

Læs mere

Projektbeskrivelse. Øster Snede Aktivitetspark

Projektbeskrivelse. Øster Snede Aktivitetspark Projektbeskrivelse Øster Snede Aktivitetspark Sole IF Aktivitetspark Missionshus Skole, SFO og børnehave 1. Projekttitel Øster Snede Aktivitetspark Placering: Ribevej 65, Øster Snede, 8723 Løsning i Hedensted

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån.

Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån. værd at vide om din bank Tryghed i din økonomi Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån. Tryghed i din økonomi Med vores nye kampagne sætter

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget Det er igen tid til at gøre status i forhold til Børne- og Ungeudvalgets arbejde her i kredsen. Det har på mange måder været et godt år med forandringer, succes, glade spillere og trænere som hoved indtryk.

Læs mere

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00.

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavn på Kulturcenter Værestedet SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavnsudvalget tager imod børn og voksne til et brag af en fastelavnsfest. Vi vil synge gode og velkendte fastelavnssange,

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Sponsor 2013/2014 Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til FS Fodbold...... 3 Sponsor i FS Fodbold........

Læs mere

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006 TIK bueskydning Nyhedsbrev, december 2005 Høje Taastrup Kommunes idrætspris Hvert år uddeler Høje Taastrup Kommune 2 idrætspriser, en idrætslederpris og en idrætsudøverpris. Prisen for den bedste idrætspræstation

Læs mere

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe.

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe. VM finder sted i Belek, Antalya i Tyrkiet i denne uge. Danmark stiller med dette hold: Compound Martin Damsbo Patrick Laursen Stephan Hansen Camilla Søemod Recurve Maja Jager Anne Marie Laursen Carina

Læs mere

European Youth Cup Héviz, Ungarn maj 2016

European Youth Cup Héviz, Ungarn maj 2016 : Rejsebrev 6 Lørdag den 7. maj. Individuel finale dag! Der var lagt op til tre meget spændende individuelle finaler, hvor vi var sikre på minimum en medalje. Første mand på banen var Christoffer der skulle

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune

Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune 72 byer og landsbyer at tage vare på Faaborg-Midtfyn Kommune er Fyns største rent geografisk. 51.735 indbyggere ca. 75 % af dem bor i kommunens mindre byer og landsbyer

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2012 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og gamle

Læs mere

RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING PRISLISTE

RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING PRISLISTE RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING VELKOMMEN Radio Diablo og Radio Alfa Sydfyn er hele det sydfynske områdes populære, kommercielle radiostationer. Vi sender til hele Sydfyn med to forskellige radiostationer,

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 5. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Torsdag den 11. juni, individuelle finaler: Tre medaljer mere til Danmark! Efter dagens finaler stod klart at

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Simmersted og omegns Idrætsforening

Simmersted og omegns Idrætsforening Venlige hilsner Vinter aktiviteter 2015/2016 i og ønsket om en god sæson Simmersted og omegns Idrætsforening Familiesvømning Landsbydyst til sommerfesten.. 1. gang 3. september 2015 kl. 18.00 kl. 20.00

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

NRUI I BEVÆGELSE. En klub i bevægelse. Aktiv forår i Næsbjerg og Rousthøje. www.nrui.dk

NRUI I BEVÆGELSE. En klub i bevægelse. Aktiv forår i Næsbjerg og Rousthøje. www.nrui.dk Aktiviteterne er tiltænkt hele familien og vi håber på stor deltagelse, også fra folk som ikke tidligere har været aktive. Man behøver ikke at deltage i samme aktivitet hver gang - her er mulighed for

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Flere venner - mere tid alene

Flere venner - mere tid alene Foreningsledelse > Artikler > Flere venner - mere tid alene Flere venner - mere tid alene Venner, skole, idræt og fritidsjob er blot nogle af de brikker, der skal pusles sammen for at passe ind i unges

Læs mere

Inde EM i Spanien 2011.

Inde EM i Spanien 2011. Så blev det lørdag den 26. marts og det danske landshold skal skyde hele fire guldfinaler! Første finale var dame junior compound med Sarah, Ida og Michalina. Pigerne blev nr. 1 indledende og skulle op

Læs mere

Simmersted og omegns Idrætsforening

Simmersted og omegns Idrætsforening Venlige hilsner Vinter aktiviteter 2014/2015 i og ønsket om en god sæson Simmersted og omegns Idrætsforening Familiesvømning 1. gang 4. september 2014 kl. 18.00 kl. 20.00 Pris for familiesvømning: Børn

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Hej Allesammen, Sæsonen 2014/2015, min første i Gentofte Svømmeklub, er på vej ind i de sidste spændende og afgørende uger, Selvom mange kilometer

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen

Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen Aalborg Kommune Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen 2016-17 Idræt og Kultur Har du lyst til at deltage eller har brug for flere oplysninger, så kontakt os på følgende tlf nr. Britt :25 20

Læs mere

DBSF og Herning Bueskyttelaug indbyder til DM/forbundsmesterskab i feltskydning 2006

DBSF og Herning Bueskyttelaug indbyder til DM/forbundsmesterskab i feltskydning 2006 DBSF og Herning Bueskyttelaug indbyder til DM/forbundsmesterskab i feltskydning 2006 Den 16. og 17. september i Langelund Det vil glæde Herning Bueskyttelaug at se alle bueskytter til DM og forbundsmesterskab

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2011/2012. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2011/2012. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Sponsor 2011/2012 Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til F/S.......... 3 Hovedsponsor............ 4

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Beretning for Hovborg Brugsforening. (generalforsamling den )

Beretning for Hovborg Brugsforening. (generalforsamling den ) Beretning 2015 for Hovborg Brugsforening (generalforsamling den 14.04.16) Dette er Hovborg brugsforenings årsberetning nr. 106. 2015 har været et år med mange udfordringer, hvilket også fremgår af årets

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Velkommen. Vi glæder os til at se medlemmer, børn, voksne, forældre og sponsorer til endnu en fantastisk sæson. Med Sportslig hilsen

Velkommen. Vi glæder os til at se medlemmer, børn, voksne, forældre og sponsorer til endnu en fantastisk sæson. Med Sportslig hilsen ÅRS 25JUBILÆUM Velkommen Med denne folder byder vi jer velkommen til en rigtig spændende sæson. Vores klub har 25 års jubilæum - det vil vi gerne markere med en række spændende aktiviteter og nye tiltag.

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet.

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Maj og Juni 2014 Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Brugerrådsmøde D 20/2 14 Tilstede: Pia, Lotte, Gert, Henrik, Thomas, Albert, Steffen. Vejlederne: Lone, Bruno. Formand: Pia P. Næstformand: Lotte

Læs mere

Velkommen til Ålholm IF

Velkommen til Ålholm IF Velkommen til Ålholm IF Sponsor katalog Sæsonen 2015/16 Hvem er Ålholm IF - Håndbold? Å.I.F. Håndbold er en afdeling af Ålholm Idrætsforening, som oprindeligt blev stiftet under navnet Tjæreby Idrætsforening

Læs mere

EUROPEAN ARCHERY INDOOR CHAMPIONSHIPS RZESZÓW 2013. Rejsebrev nr. 5. Herre senior compound: Martin Damsbo Dame junior compound: Sarah Sönnichsen

EUROPEAN ARCHERY INDOOR CHAMPIONSHIPS RZESZÓW 2013. Rejsebrev nr. 5. Herre senior compound: Martin Damsbo Dame junior compound: Sarah Sönnichsen Rejsebrev nr. 5. Dennis Bager : Stor dag for dansk bueskydning! Bip, bip klokken var 5.30 og det var tid at stå, for bussen kørte med de første kl. 6.30. Martin og Dennis skulle først i ilden. Efter opvarmning

Læs mere

Ledertræf på tværs. Indlæg vedr. sponsorbearbejdning

Ledertræf på tværs. Indlæg vedr. sponsorbearbejdning Ledertræf på tværs Indlæg vedr. sponsorbearbejdning Agenda - Danmarks Bowling Forbund - Hvad kan vi gøre som klub - Affiliate partner - Gode ideer - Stars & Strikes eksempel - Spørgsmål Salg & Marketing

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Det er nu blevet en tradition i borgerforeningen, at bestyrelsen en gang om året ca. Midt mellem to generalforsamlinger omdeler folderen Midtvejsnyt. Midtvejsnyt orientere

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson.

Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson. Ungdomsafdelingen: Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson. Der er blevet spillet en masse bold til både træning og kamp og jeg tror at alle

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

Ansøgningsskema til udviklingspuljen

Ansøgningsskema til udviklingspuljen Ansøgningsskema til udviklingspuljen 71153c4d-2904-440c-9c61-025b17826794 Dato 07-09-2014 09:52:29 Blanket ID FO907_766 KLE 18.14.00G01 Side 1 af 6 Ansøger Ansøgningens titel Projekt: Landsbyens nye samlingssted.

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

GIF s. Start uge 38 2010/2011. Vintersæson

GIF s. Start uge 38 2010/2011. Vintersæson Start uge 38 GIF s Vintersæson 2010/2011 Velkommen til en ny sæson. Guldborg IF. byder alle velkommen - både nye og tidligere medlemmer. Vi har et aktivt instruktørteam, der står klar med motion, hyggeligt

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september Pris: 325,00 kr. for en voksen og et barn Instruktør: Helle Tag mor, far eller en anden voksen med til tumlingeleg.

Læs mere

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 VELKOMMEN TIL NIF FODBOLD Næstved IF Fodbold amatørafdeling, er omdrejningspunkt for fodbolden på hele Sydsjælland. Klubben rækker langt ud over regionens grænser. Vi arbejder

Læs mere

FOKUSGRUPPER. Afrapportering. Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009. Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup

FOKUSGRUPPER. Afrapportering. Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009. Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009 FOKUSGRUPPER Afrapportering Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup Tel +45 39 16 27 00 www.bysted.dk Kontaktperson Adm.dir. Bo Søby Kristensen bsk@bysted.dk

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år.

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 års jubilæum Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 år er meget lang tid at skulle forholde sig til, og samfundet vil sandsynligvis

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Velkommen i Skørping Triathlon Klub

Velkommen i Skørping Triathlon Klub Velkommen i Skørping Triathlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup.

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup. FK Odsherred Bestyrelse Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup. Tilstede: Torben Møller Brian V. Madsen Linette S. Mortensen Kirsten Harthimmer Jørgen

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere