- XV - Bilag 21. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- XV - Bilag 21. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune"

Transkript

1 Regnskab XV - Generelle Bemærkninger Bilag 21 Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2014

2 Til: Aarhus Byråd Side 38 af Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Resume Århus Kommune Kultur og Borgerservice De kommunale skattefinansierede restancer er faldet med 0,7 % fra 2013 til 2014 til 259,5 mio. kr. Det ovenstående beløb er i lighed med tidligere år renset for restancerne inden for kontrolafgifter og underholdsbidrag. Hvis disse restancer regnes med, er de kommunale skattefinansierede restancer steget med 2,7 % fra 2013 til fra 298,9 mio. kr. til 307,2 mio. kr. Faldet i restancerne kan primært forklares ved fald på de mellemkommunale krav, gebyrer for rykkere og retsafgift samt de takstfinansierede krav på affald - og varmeområdet. Samtidig er der en stigning i manglende betaling for kontrolafgifter og ejendomsskat. Afskrivningerne er faldet med næsten 50 % fra 2013 til Hvis afskrivningsniveauet fra 2013 var fortsat, ville faldet i de kommunale restancer i 2014 i stedet have været på 5,9 %. KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Vestergade 55 Aarhus Kommune 8000 Århus C Sagsnummer Drift og Sagsbehandler Økonomi Peter Staugaard Postboks Aarhus C Telefon Telefon: Direkte telefon Direkte Telefax telefon: Telefax: E-post Direkte E-post direkte Sagsbehandlere: Anita Skjoldbjerg Holmgaard / Finn Bruun Ravnsbæk Restanceudviklingen i Aarhus Kommune Den samlede restancemængde (bruttorestancerne) er fra 2005 til 2011 steget med 5-6 %. Aarhus Kommunes ansvar for opkrævning blev samlet til en fælles enhed under Borgerservice i Siden da er rykkerprocedurer og overførsler af krav til SKAT blevet ensrettet og optimeret. Det kan være en medvirkende forklaring til at restancerne siden 2011 har vist en faldende tendens. Fra 2013 til 2014 er de kommunale restancer faldet med 0,7 % fra 261,1 til 259,5 mio. kr. For at kunne sammenligne med tid-

3 ligere år er der korrigeret for underholdsbidrag og kontrolafgifter. Grundet et markant lavt niveau af afskrivninger i 2014 fremtræder faldet i de kommunale restancer mindre, end det reelt er. Hvis afskrivningerne i 2014 lå på samme niveau som i 2013, ville faldet i stedet for 0,7 % udgøre 5,9 %. Tabel 1 - Restancer i Aarhus Kommune Kr. løbende priser Gebyrer for rykkere og retsafgift Ejendomsskat Underholdsbidrag*) Daginstitution/døgninstitution**) Boligstøtte/boliglån Hjælp mod tilbagebetaling Bistand mod tilbagebetaling Øvrige betalingsarter Diverse sociale krav Parkeringsafgifter***) Kontrolafgifter Biblioteksafgifter og erstatninger Trafik og Veje Regningskrav For meget udbetalt løn Planlægning og byggeri Ejendomsforvaltningen Natur og vejservice Natur og miljø Byggesagsgebyr Musikhuset Godsbanen Aarhus Brandvæsen Diverse øvrige nye restanceområder Mellemkommunale krav (varetages af MSB, MBU og MSO) Ikke placerede poster Samlede skattefinansierede restancer Billån Side 2 af 4

4 Boligindskudslån (pligtlån)(tidli- gere år er af hensyn til sammen lignelighed lig 2013)****) Takstfinansierede krav (Dagrenovation og fjernvarmekrav vareta ges af AVA) Kommunale restancer Kommunale restancer, ekskl kontrolafgifter og underholdsbidrag. *) I 2012 faldt restancemassen markant som følge af overdragelse af opkrævning af underholdsbidrag til Udbetaling Danmark. **) Restancen for SFO betaling for 2013 er i denne oversigt kategoriseret under daginstitution/døgninstitution. Posten var i 2013 placeret under diverse øvrige nye restanceområder. ***) Noget af restancen for parkeringsafgifter var i oversigten for 2013 placeret under diverse øvrige nye restanceområder. I denne oversigt er alle restancer for parkeringsafgifter for 2013 og 2014 samlet under kategorien parkeringsafgifter. ****) I oversigten for 2013 fremgik boligindskudslån for 2013 under kategorien boligstøtte/boliglån. Beløbene for billån og boligindskudslån er ikke udtryk for misligholdt gæld. Tallene i tabellen dækker i stedet over lånenes hovedstol ved udgangen af Der har i 2014 været en stigning i denne lovpligtige låneportefølje. Faldende restancer Som det kan ses i tabellen er der et fald i restancerne inden for flere kravene, heriblandt de takstfinansierede krav, mellemkommunale krav samt kravene inden for boligstøtte. De takstfinansierede krav er faldet med 4,7 % svarende til kr. Gebyrer for rykkere og retsafgifter er faldet med 14 % - fra 2,8 mio. kr. i 2013 til 2,4 mio. kr. i Desuden er de mellemkommunale krav er faldet med 26 % i samme periode. Det svarer til 9,2 mio. kr. Af tabellen ses også et lille fald i restancerne på daginstitution/døgninstitutioner. Opkrævningen har i 2014 gennemført et forsøg med nudging på daginstitutionsområdet. Det har vist sig, at flere borgere betaler den første rykker ved ændringer i rykkerskrivelsernes layout og sprog. Der arbejdes derfor videre med implementering af nudgingbaserede tiltag i Opkrævningen. En medvirkende årsag til det generelle fald i restancerne kan være, at der er bedre mulighed for at få telefonisk kontakt til Opkrævningen, end der har været tidligere. Den gennemsnitlige ventetid i telefonen er faldet støt igennem 2014 således at borgeren i gennemsnit i 4. kvartal af 2014 kun ventede 1 minut og 17 sekunder på at komme igennem til en sagsbehandler i Opkrævningen. Aarhus Kommune vil ved hjælp af kommunens leverandør i foråret 2015 introducere en ny selvbetjeningsløsning på Aarhus Kommunes hjemmeside. Det giver borgerne mulighed for på at se deres udestående med Opkrævningen og der er nem adgang til at tilmelde reg- Side 3 af 4

5 ningerne til betalingsservice. Det forventes, at selvbetjeningsløsningen vil være med til at reducere restancerne fremadrettet. Kontrolafgifter og ejendomsskat Restancen for kontrolafgifter er steget fra 35,6 mio. til 45,7 mio. kr. Der er flere årsager til det. Det skyldes dels, at der udskrives flere bøder hos Midttrafik end de tidligere år. Derudover har der tidligere været problemer med oversendelse af kravene til SKATs system EFI og endelig har SKAT kun i meget begrænset omfang benyttet sig af muligheden for særlig lønindeholdelse, der er en udvidet og enkel adgang som SKAT har til indeholdelse af løn. Der er også en stigning i udviklingen af restancerne for ejendomsskat. Stigningen på 3,5 mio. kr. skyldes, at SKAT har ændret praksis. Hvor ejendomsskattekravene tidligere blev udlagt og forberedt til tvangsaktion, behandles ejendomsskattesager nu på lige fod med andre sager. I samarbejde med KL og de øvrige kommuner i 6-by-samarbejdet forsøger Opkrævningen at lægge pres på SKAT på de områder, hvor Aarhus er meget afhængig af SKATs handling. Afskrivninger Et krav afskrives som følge af at kravet er forældet eller uerholdeligt. Sidstnævnte begreb dækker primært over dødsfald, gældssanering eller konkurs. Afskrivninger udgjorde 15,6 mio. i Heraf var de kr. på det takstfinansierede område. Sammenlignet med 2013 er afskrivningerne i 2014 faldet markant, nemlig med 47 %. Det skal dels ses i lyset af at afskrivningerne i 2013 var særligt høje. Derudover skyldes det, at SKAT er i gang med at implementere EFI, det nye inddrivelsessystem, og endnu ikke er kommet i gang med at afskrive de relevante krav. Der kan således komme ekstra afskrivninger i Størstedelen af afskrivningerne udgøres af kontanthjælp mod tilbagebetaling. Da denne hjælp kun bevilliges til personer med meget ringe tilbagebetalingsevne, er muligheden for at inddrive disse restancer inden forældelsesfristen meget begrænset. Inden for det takstfinansierede område er afskrivningerne faldet med 2,2 mio. kr. fra 2013 til Side 4 af 4

ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET

ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 OPKRÆVNINGSKONTORET Organisation... 4 Personaleressourcer... 4 Opkrævningskontorets opgaver... 4 UDVIKLINGEN PÅ OPKRÆVNINGSOMRÅDET

Læs mere

Indstilling. Resurser til Ejendomsbeskatningen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 1.

Indstilling. Resurser til Ejendomsbeskatningen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. august 2008 Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Der søges om en aktivitetsbetinget resurseudvidelse til fortsat

Læs mere

Den 17. maj 2006 Århus Kommune

Den 17. maj 2006 Århus Kommune Til Århus Byråd via Magistraten Den 17. maj 2006 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 1. Resume Regnskabet for 2005 viser et underskud på det skattefinansierede

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag

Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag Baggrund Jf. bilag 1, Affaldsområdets udvikling,

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Forslag. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Forslag. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2008-09 Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Århus Kommune. Bemærkninger

Århus Kommune. Bemærkninger Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Bemærkninger til regnskabet

Læs mere

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi N O TAT Nøglebegreber i den kommunale økonomi Med jævne mellemrum omtales forskellige dele af den kommunale økonomi i medierne. Ofte bygger historierne på en form for økonomisk eller personalemæssig statistik.

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Indstilling. Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet. 1. Resume. Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 20.

Indstilling. Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet. 1. Resume. Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 20. Indstilling Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 20. januar 2010 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2010-13 lagde forligspartierne vægt på: at kommunens økonomi

Læs mere

Kanalpriser i danske kommuner 2011

Kanalpriser i danske kommuner 2011 Kanalpriser i danske kommuner 2011 Analyserapport udarbejdet i samarbejde mellem KL og Devoteam Consulting, version 1.0 30. juni 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 November 2009 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2009

Læs mere

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Afrapportering opgørelse af kommunernes nuværende indsats, potentiale ved en forbedret indsats samt fremadrettede løsninger 24. september 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2014

Kontrolgruppen. Årsberetning 2014 Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Kontrolgruppen Årsberetning 2014 Snyder du med ydelser snyder du fællesskabet Du vil i årsberetningen blandt andet kunne læse lidt om: Det økonomiske resultat

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Marts 2014 Ref. nr.: 3-2014 Indhold Boligstøtte... 2 Anvendelse af oplysninger fra huslejeregistret ændring af Din Boligstøtte...

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE Indhold 1. Forord... 5 2. Indledning... 6 3.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004 Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004 - En undersøgelse af serviceydelsesområdet Oxford Research 9. december 2003 Forfatter:

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Konkurrencen på realkreditmarkedet

Konkurrencen på realkreditmarkedet Konkurrence styrelsen Den 11. februar 2000 Jnr.: 2:802-31, ke Konkurrencen på realkreditmarkedet Resumé og konklusion Konkurrencestyrelsen har i løbet af 2. halvår 1999 undersøgt konkurrencen på realkreditmarkedet.

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere