KORDEGNENES BLAD 2 MARTS 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KORDEGNENES BLAD 2 MARTS 2015"

Transkript

1 KORDEGNENES BLAD 2 MARTS 2015

2 2 KORDEGNENES BLAD NR. 2 MARTS 2015 Kordegnenes blad Nr , 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid: mandag-fredag 10-13, torsdag Tlf Juridisk konsulent Bettina Ulstrup Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid: tirsdag og torsdag Tlf Bestyrelsen Formand Torben Bækgaard-Salling Tlf Næstformand Henrik Kristoffersen Tlf Redaktør Jennie Schlüter Tlf Webmaster Jennie Schlüter Tlf Jørgen Hvolbye Lauritzen Tlf.: Krista Hebsgaard Hansen Tlf.: Gunna Sørensen Tlf.: Lise Mejlholm Tlf.: Redaktion Jennie Schlüter, (ansv.) Torben Bækgaard-Salling, Krista Grane Larsen, Korrektur Mette Holmelund / Lone Kristensen Ekspedition Danmarks Kordegneforening Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Tlf Giro Alle henvendelser vedr. abonnement, bladets forsendelse og annoncer sker til ekspeditionen. Annoncer, i Word-format, skal være kontoret i hænde senest den 15. i måneden. Bladet udkommer ikke i januar og august Tryk WERKs Grafiske Hus a s, Aarhus Tlf ISSN: X Indhold Formandens orientering Redaktørens hjørne Jeg glæder mig i denne tid Kirkens Forum vender tilbage Seminar: At være mægler i en konflikt Nyt fra kredsene Sortsyn eller solskin Tillidsrepræsentanter Ledige stillinger Bagsiden om forsiden Henrik Højen Tlf.: Artiklerne udtrykker nødvendigvis ikke bestyrelsens holdning. Forsidefoto: Billede af glasmaleri fra Husum Kirke. Se bagsiden om forsiden

3 KORDEGNENES BLAD NR. 2 MARTS Formandens orientering februar/marts 2015 Af Torben Bækgaard-Salling Overenskomst 2015 I medierne kunne vi midt i februar høre, at der var indgået forlig om overenskomst 2015 på det statslige område. Det bliver en treårig overenskomstperiode. Hvad kom der så ud af overenskomst På lønsiden blev resultatet 4,5 % for den samlede overenskomstperiode, ikke helt så godt som ventet, men dog alligevel en sikring af reallønnen. Og det bedst mulige resultat. De 4,5 % er fordelt som følger over den 3 årige periode: 1. april ,5 % 1. april ,8 % 1. april ,7 % 1. januar ,5 % Herudover blev det aftalt: - at kompetencefonden, som vi kender den i dag fortsætter i hele overenskomstperioden. - øget pension til de lavest lønnede Fagforeningerne ønskede at bidrage med midler til et lavlønsprojekt, så de lavest lønnede ville få minimum kr. om måneden. - 1 ekstra uges barsel med løn øremærket til faderen. - et periodeprojekt om bedre psykisk arbejdsmiljø i staten. - og endelig til bl.a. vores tjenestemandsansatte kordegne blev der aftalt nye lokallønsmidler, så der nu igen bliver mulighed for at tildele tjenestemandsansatte kordegne engangsvederlag. Dette er vi i kordegneforeningen meget tilfredse med, ikke mindst pga. den manglende aftale om ny løn til tjenestemændene. I de specielle forhandlinger, der føres mellem os og Kirkeministeriet har vi endnu ikke nået et resultat, som kan præsenteres, men jeg forventer vi når til enighed på næste forhandlingsmøde, som er 20. februar En orientering om resultatet vil kunne læses i bestyrelsens beretning. Det ville finansministeren under ingen omstændigheder gå med til, så aftalen bliver en øget pension til de lavest lønnede. Det er bedre end ingenting, men det kan der jo ikke handles ind for her og nu.

4 4 KORDEGNENES BLAD NR. 2 MARTS 2015 Redaktørens hjørne marts 2015 Af Jennie Schlüter Det har nok ikke undgået nogens opmærksomhed, at denne og den kommende tid, for landsbestyrelsen, står i Landskursets tegn. Foreningens landskursusudvalg har fået planlagt et spændende program, der skal være med til at klæde os alle lidt bedre på i vores daglige arbejde. Landskursus er også lig generalforsamling. Som det fremgik af indkaldelsen til generalforsamling i februar bladet er både formand og tre bestyrelsesmedlemmer på valg i år. Jeg er en af de tre. Jeg har nu været med i landsbestyrelsens arbejde gennem tre år. Jeg kom ind i bestyrelsen som suppleant tilbage i Da jeg i 2013 var på valg første gang var jeg ikke i tvivl om, at jeg ville stille op igen. Jeg følte på daværende tidspunkt ikke, at jeg havde nået at komme ordentlig ind i bestyrelsens arbejde. Mine tanker har været lidt andre denne gang. Denne gang har jeg været nødt til virkelig at gøre op med mig selv om der var overskud til at give foreningen to år mere. Som det gør sig gældende rundt om i landet har min stilling også ændret sig de sidste tre år. For tre år siden bestod min stilling mest af personregistrering, regnskab, hjælp med indsamling af materiale til kirkeblad samt en smule sekretærhjælp for menighedsrådets formand og kontaktperson. Sådan er billedet ikke i dag. I dag består min stilling af en smule personregistrering, som kun finder sted de dage, hvor jeg sidder alene på kontoret eller min kollega har fri. Regnskabet har jeg stadig, hvilket tager en god del af min tid med betaling af regninger og bogføring. Derudover bliver jeg oftere og oftere bedt om at udskrive budget, formål til de forskellige udvalgsformand så de kan følge med i deres eget forbrug. Sognet har også fået ny menighedsrådsformænd, som ingen formandserfaring har. Det betyder for mig, at hun ofte kommer forbi og har brug for min hjælp til at kunne sætte sig ind i tingene. Derudover er jeg også redaktør, eller i hvert fald ansvarlig for sognets kirkeblad og hjemmeside. Jeg kan ikke lægge skjul på, at der har været perioder de sidste år, hvor jeg synes det har været hårdt både at være med i bestyrelsen og skulle passe mit arbejde. Det har især været de gange, hvor jeg har haft en deadline på eget kirkeblad og Kordegnenes Blad samt to hjemmesider, der trængte til en opdatering. På den anden side har det også været meget givtigt at sidde med, hvor beslutningerne tages og informationer gives. Dette har jeg i høj grad kunnet bruge hjemme på kontoret i forhold til min støtte til kontaktpersonen. Med denne baggrund har jeg besluttet, at stille mig til rådighed to år mere.

5 KORDEGNENES BLAD NR. 2 MARTS Jeg glæder mig i denne tid Af Henrik Højen sådan var overskriften på en lignende artikel sidste år og jeg glæder mig heldigvis stadig. Igen i år synes jeg, at kordegneforeningens landskursusudvalg kan præsentere et landskursus, som er spækket med fagligt og brugbart indhold et indhold hvor jeg har mulighed for at blive klogere på mig selv, få ajourført viden med hjem, blive udfordret på mine/vores muligheder, og dermed være endnu bedre forankret i rollen som kordegn, ja, endda som fremtidens kordegn. Vi har stadig fokus på at landkurset er en relevant og vigtig efteruddannelsesmulighed for kordegne, hvilket også understreges af Torben Stærgårds indlæg i februarnummeret. Der er flere førstegangsdeltagere der har givet udtryk for at de føler sig, sådan lidt Palle alene i verden hvor er kollegaerne, sidder man samlet kredsvis i salen osv. Igen i år er der mulighed for at markere på tilmeldingen at jeg deltager i landskurset for første gang. Tanken er at den oplysning formidles videre til kredsformændene, og de vil så sørge for at der bliver taget ekstra hånd om jer der deltager for første gang du får en ven. Responsen fra sidste år på tiltaget var positivt, så det bliver fortsat en mulighed. Herfra skal der også lyde en opfordring til jer som nok kan få bevilget deltagelse i landskurset af jeres menighedsråd, men som alligevel ikke kommer afsted. Prøv det Det er ikke kedeligt og beviset er alle os der deltager år efter år og det gør ingen af os, hvis vi har spildt tiden. Og så er det jo også sådan, at det, man ikke har afprøvet, kan man umuligt have en objektiv mening om. Og igen skal det understreges at man ikke skal være medlem af Danmarks Kordegneforening for at deltage. Landskurset er for alle kordegne. Igen i år bliver der mulighed for at indsende spørgsmål inden landskurset i forbindelse med ministeriets ajourføringskursus. I skrivende stund vides det ikke hvornår der åbnes for spørgekassen, men lige så snart vi får det at vide, skriver vi det på Som vi tidligere har skrevet afholdes kredsarrangement, generalforsamling og festaften, som de plejer, og det vil sige om aftenen. Vi ved at nogle menighedsråd ikke ønsker at betale for kredsarrangement, generalforsamling og festaften. Netop derfor er de placeret om aftenen, hvor vi er af den opfattelse, at kordegnen ville have fri fra arbejde og at det derfor, efter vores overbevisning er fritiden der anvendes til sociale arrangementer. Men et socialt arrangement er også med til at knytte vigtige bånd mellem kollegaer, og det kunne da tænkes, at netop den kordegn, som engang imellem føler sig alene på kontoret, kunne opbygges i motivationen til arbejdet gennem mødet med kollegaer på landskurset, ligesom der også er gode muligheder for at opbygge og få styrket sit netværk, så man ved, hvem man kan henvende sig til, hvis man har faglige spørgsmål eller har brug for snakke eller bare fortælle den gode historie om alt det der lykkes. Vel mødt på LANDSKURSUS Vi glæder os til at møde dig. På under fanen landskursus kan du finde alle relevante informationer om landskurset.

6 6 KORDEGNENES BLAD NR. 2 MARTS 2015 Kirkens Forum vender tilbage i september 2015 Fagmessen for kirkerne i Danmark ramte plet hos gæsterne 2015-udgaven er på vej I november 2014 havde MESSE C Fredericia premiere på Kirkens Forum Danmarks første samlede fag- og indkøbsmesse for kirken. Messen har fået flotte karakterer i de efterfølgende besøgs- og udstilleranalyser, og derfor var beslutningen om at gentage messen i 2015 ikke svær. Godt 89 procent af gæsterne var glade for udbyttet på messen. Tre ud af fire erklærer, at de vil komme igen, og endnu flere vil anbefale den næste messe i deres netværk så Kirkens Forum 2014 må siges at have ramt plet hos de besøgende, konstaterer Hanne Iversen, projektleder i MESSE C. Derfor var der ingen tvivl hos Messe C og styregruppen om, at der også skal stå Kirkens Forum på 2015-programmet, tilføjer Hanne Iversen. Stort program for både kirkegårdsansatte og andre besøgende Arrangørerne har i tråd med de ønsker, udstillere og besøgende har haft, valgt at flytte 2015-udgaven fra medio november til slutningen af september. Med den termin har de mange medarbejdere på kirkegårdsdelen større mulighed for at komme forbi Fredericia uden for grandæknings-sæsonen. Netop kirkegårdsområdet bliver der sat ekstra stort fokus på i år i både programmet og aktiviteterne blandt andet i samarbejde med FAKK (Forbundet Af Kirkeog Kirkegårdsansatte) På den kommende Kirkens Forum bliver der også fokus på aktuelle temaer samt en lang række foredrag fra markante aktører i den kirkelige verden. På et særligt område i hallen vil der være mulighed for at samle inspiration fra de mange udstillere på messen, opleve små minikoncerter, rejseforedrag og meget mere. Flere end 100 udstillere var med til at skabe de spændende rammer for den første kirkemesse i Fredericia, og mange har allerede meldt deres ankomst til anden udgave, som netop nu er ved at tage form på programsiden. Mere publikumsvenlige åbningstider Også hvad angår åbningstider har arrangørerne lyttet til tilbagemeldingerne, således at Kirkens Forum i år åbner dørene fredag og lørdag. På den måde kan menighedsrådsmedlemmer, som arbejder i hverdagene, bruge lørdagen til messebesøg. Og for de ansatte i kirkerne kan de bruge fredagen som en spændende optakt til weekendens arbejde (alle er naturligvis velkomne på begge dage). Messen er en oplagt mulighed for et fælles udflugtsmål for ansatte, menighedsrådsmedlemmer og frivillige. Man kan eksempelvis arrangere fælles frokost, transport og oplevelser i Fredericia og omegn i forbindelse med messebesøget hos MESSE C hjælper vi gerne til med det praktiske, lover Hanne Iversen. Samarbejdspartnere er med igen Stifterne i Danmark vil igen i 2015 være at finde på messen og vil deltage aktivt i planlægningen af programmet på messen. Markedsføringen sker igen i år sammen med blandt andre Kirkepartner.dk og Kristeligt Dagblad samt FAKK s brede netværk inden for udendørsdelen.

7 KORDEGNENES BLAD NR. 2 MARTS AT VÆRE MÆGLER I EN KONFLIKT v/underviser Conny Hjelm Tirsdag den 14. april 2015 på Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, Vejle På denne kursusdag vil vi ud fra mediationsmetoden fokusere på, hvorledes man er mægler i en konflikt, som man ikke selv har del i. Vi vil kort gennemgå metoden teoretisk og ellers give plads til at indøve den i praksis, for derved at få kendskab til faldgruber og forcer. PROGRAM Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kaffe/the med rundstykker. Kort gennemgang eller genopfriskning af mediationsmetoden. Første fokusområde inkl. øvelser: At kunne lytte ordentligt er en forudsætning for at være mægler. Frokost. Andet fokusområde inkl. øvelser: At kunne skabe et trygt og ligeværdigt rum er en forudsætning for mediationsprocessen. Kaffe/the med kage. Opsamling på deltagernes faldgruber og mine forcer. Evaluering og afslutning. Tak for i dag. Da der er et begrænset antal pladser, vil tilmeldingen foregå efter først til mølle -princippet. Som kordegn kan du tilmelde dig på mail til Mailen skal indeholde navn, arbejdssted, mailadresse samt mobilnummer. Deltagelsen er betalt af trepartsmidlerne. Der er derfor ingen egenbetaling ud over transport og den forbrugte tid. Kurset er for de 5 kirkefunktionærgrupper, kordegne, kirkemusikere, organister, sognemedhjælpere og kirkegårdsledere, som er organiseret under CO 10.

8 Skriv aldrig under på et billån uden at tale med din bank først Tjek ÅOP (Årlig Omkostning i Procent), når du sammenligner priser Billån på EKSTRA GODE betingelser, når du er medlem af Danmarks Kordegneforening Lån & Spar Bank A/S, 1200 København K, Cvr.nr Som medlem af Danmarks Kordegneforening får du al den hjælp, du skal bruge hos Lån & Spar. For billån kan ÅOP en. Her skal alle udgifter på lånet nemlig regnes med. Vi ser gerne papirerne igennem med dig og giver dig det nødvendige overblik over de reelle udgifter. Så ved du, hvad der kan betale sig. Men uanset, hvor langt du er i processen, vil vi gerne give dig nogle gode råd med på vejen. En guide til, hvad du skal være opmærksom på, når du kigger på ny bil. Find guiden på lsb.dk/5gode VIL DU HURTIGT VIDERE? Ring: Ring hvis du vil tale billån med en personlig rådgiver Online: Gå på lsb.dk/co10 og vælg book møde. Så kontakter vi dig

9 KORDEGNENES BLAD NR. 2 MARTS Nyt fra Kredsene marts Midtjysk Kreds Faglig dag med generalforsamling, foredrag og spisning. Mandag den 9. marts kl (kaffen er klar kl. 14) Generalforsamling Kl til kl. ca Foredrag: Gå gladere hjem fra arbejde, end da du kom ved Freddy Meyer, Supplement AS Hvad koster det at have en sur medarbejder? Det er dyrt. Ikke blot på økonomien, men også for arbejdsglæden og samarbejdet mellem kolleger og ledere og i sidste ende koster det på resultaterne. En enkelt surstråler skader hele organisationens arbejdsmiljø ufattelig meget, og det påvirker både motivationen og samarbejdet. Alle kan have en dårlig dag, men ingen har ret til at berøve andre arbejdsglæden. Få fornyet og legaliseret et nyt sprog i virksomheden med Freddy Meyers sigende ordforråd, som Svesken på disken, Surstråler, Sidder du på en død hest? Så stig af! og meget mere. Vær med til at skabe arbejdsglæde, du også kan tage med hjem. Indhold: Foredraget om arbejdsglæde og samarbejde indeholder: Selektiv, positiv perception Psykologisk krydspres Forebyggende surstråling Empati-forstyrrelser Kropssprogsargumentation Vil du med ud og se mig i spejlet? Kredsen ønsker tillykke Flemming Holtoug, Hedensted, fyldte 50 år 27. januar Jette Bruun Christensen, Hjerting, fyldte 60 år 8. februar Syd- og Sønderjyske Kreds ønsker hjertelig tillykke. Københavnskredsens ordinære generalforsamling afholdes Onsdag den 11. marts 2015 kl i Kastrup kirkes lokaler Dagsorden i henhold til kredsens vedtægter. Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for spisning og happy hours med dine kolleger. Tilmelding til spisning på

10 10 KORDEGNENES BLAD NR. 2 MARTS 2015 Sognets maskinmestre Sortsyn eller solskin? Af Fritz Knüppel Når dette læses har det været kyndelmisse og halvdelen af vinteren skulle dermed være gået. En vinter, der i år har været så grå og trist at jeg i perioder har været mere eller mindre trist. Gråvejret er med mellemrum blevet afbrudt af frostklare dage hvor den klare blå himmel giver optimisme i sindet og minder om at lyset og positive oplevelser gennem tiderne overskygger og står stærkere end mørket og negative oplevelser. Folkekirken som institution og som arbejdsplads er og har vel altid været under forandring eller vil jeg hellere sige under udvikling. Som institution skal folkekirken i ord og handling forkynde evangeliet og på statens vegne skrive sognene i mandtal. En opgave, der gennem tiden ikke har ændret sig, men der er sket en voldsom udvikling i den måde opgaverne udføres på Allerede i 90 erne var det på tale at flytte civilregistreringen til kommunerne (i hele Danmark) og man begyndte derfor at tillægge administrative opgaver som sekretær- og kassererfunktion til kordegnestillinger. Umiddelbart kan sådanne nye arbejdsopgaver opfattes som forandring, men er der ikke blot tale om jobudvikling? Arbejdsopgaverne var i sognekirken i forvejen, men blev varetaget af andre. Dilemmaet dengang, som nu er: Kan jeg se et konkret resultat af mit nye ansvarsområde enten i form af højere løn eller personlig anerkendelse. Svaret på dette er som oftest, NEJ, det kan vi ikke. Til gengæld har vi bidraget til at flere mennesker kan komme og kommer i kirkens lokaler og føle sig som en del af et fællesskab det er da en skøn fornemmelse. Kan vi så ikke leve med at menighedsråd og præster står i kø for at vise menigheden at de har magten og æren? Dybest set ved vi alle at en succes skabes på grundlag af et grundigt forarbejde og det foregår ofte på kirkekontoret. Det er vel derfor at kontoret i flere og flere kirker kaldes sognets maskinrum. At man mange steder begynder en centralisering/sammenlægning af kirkekontorer må skyldes en manglende erkendelse af et velfungerende maskineri kræver en maskinmester, der sørger for at maskinrummet fungerer optimalt. En del af dette kan klares ved automatik og elektronik, men mange uregelmæssigheder og nye muligheder opdages hurtigere ved menneskelig tilstedeværelse og erfaring med systemernes samspil. Jeg kan derfor frygte at denne centralisering vil vise sig at have en negativ effekt på sognenes liv og vækst. Spillet om magten, æren og sandheden har gennem tiden ført til mange verbale slagsmål i kirken. Senest har fokusering på intern splid i folkekirken med udgangspunkt i forslag til vielser af par af samme køn, ny kirkelig styrereform og seneste en opstandelsesdebat kombineret med den tilbagevendende snak om overflytning af civilregistreringen til kommunen trukket mere eller mindre grå skyer over arbejdsglæden hos mangen en ansat i folkekirken.

11 KORDEGNENES BLAD NR. 2 MARTS Solstrålehistorierne om bl.a. glade og taknemmelige kirkegængere, besøgende på kirkekontoret og brudepar, der føler sig set som mennesker i stedet for kunder og klienter trænges let i baggrunden. Som ansat i et sogn med mange fødsler og deraf følgende barnedåb har jeg fornøjelsen af, at blive mindet om en tilsyneladende grundlæggende menneskelig tillid til at vi er elsket og respekteret af vores medmennesker. Et barn i lift på kontoret eller i gudmors arm ved døbefonten udstråler tillid og en nysgerrighed, der vil være drivkraften i barnets udvikling. I dåbstalen ved en nylig overstået konfirmanddåb tog præsten udgangspunkt i dåbsvandets spejlbillede som de kommende konfirmander så direkte ned i i modsætning til dåbsbørnene, der typisk kun skeler. I modsætning til Narcissusmyten er det ved dåben ikke en selv, som afspejles i vandet, men noget som er større end en selv og mere betydningsfuldt for vores liv, trivsel og menneskelige udvikling. Når uro og tristhed over ændrede arbejdsopgaver og arbejdsforhold breder sig i vores sind skal vi i forvisning om at vi er værdsatte og respekteret måske som dåbsbarnet skele til dåbsvandet og nysgerrigt benytte de muligheder, der er givet os til at nå et givet mål. Sluttelig vil jeg citere konklusionen på kst. sognepræst Camilla Aggersbjergs prædiken over lignelsen om arbejderne i vingården: Men én ting kan vi vide os sikre på. What s in it for me. Kan det betale sig. Er det retfærdigt. De spørgsmål stiller Gud med garanti aldrig. Og måske vi selv lidt oftere ligesom Ham skulle undlade at gøre det. Og så unde at det går andre godt, også når vi ikke synes, de har fortjent det. Danmarks kordegne er folkekirkens maskinmestre. Lad os være stolte over denne position og glæde os over de positive oplevelser vi får når vi gavmildt lader vores lys stråle over kolleger, samarbejdspartnere og ikke mindst menighed.

12

13 KORDEGNENES BLAD NR. 2 MARTS Tillidsrepræsentanter pr. 1. januar 2014 Fyns Stift Birgitte Salin Hansen, Dyrup Sogn, Odense Haderslev Stift Alex Harttung, Christians Sogn, Sønderborg Ribe Stift Ejnar Kudsk, Grindsted Sogn, Billund Helsingør Sitft Gunna Sørensen, Risbjerg Sogn, Hvidovre Søren Munkholm, Vestervang Sogn, Helsingør Ole Steenberg, Grøndalslund Sogn, Rødovre Karen Henriksen, Ordrup Sogn, Gentofte Ellen Ewald, Ishøj Sogn, Ishøj København Stift Kim Lykkegaard, Flintholm Sogn, Frederiksberg Minna Stenhøj Maltesen, Blågård Sogn, København Torben Gamst Jensen, Husumvold Sogn, København Sandra Burrett, Kastrup Sogn, Tårnby Lolland Falster Stift Karina Olsen, Nykøbing F. Sogn, Guldborgsund Roskilde Stift Gertrud Kursch, Antvorskov Sogn, Slagelse Viborg Stift Anna Grete Lund, Ikast Sogn, Ikast Minna Nygaard Pedersen Viborg Domsogn, Viborg Aalborg Stift Jørgen Steen, Skagen Sogn, Frederikshavn Birgitte Skrostrup Olesen, Vejgård Sogn, Aalborg Helle Holst Haugaard, Nr. Tranders Sogn, Aalborg Aarhus Stift Hanne Vinholt Kristensen, Skanderborg Sogn Lis Henning, Thorsager/Bregnet Sogne, Rønde Richard Ammitzbøll, Enghøj Sogn, Randers

14 dige stillinger ledige stillinger ledige stillinger ledige still 14 KORDEGNENES BLAD NR. 2 MARTS 2015 KORDEGN VED EBELTOFT, DRÅBY OG HANDRUP KIRKER Da vores kordegn gennem 20 år har valgt at gå på pension opslås en stilling som kordegn uden kirketjeneste ved Ebeltoft, Dråby og Handrup Kirker. Ebeltoft-Dråby- Handrup Sogn ledig pr Stillingen er på 37 timer pr. uge. Kordegnen skal varetage følgende opgaver: personregistrering regnskabsførerfunktionen koordinering af opgaver for præster, ansatte og menighedsrådet herunder kalenderstyring. kontoradministration personaleadministration, herunder lønadministrationen sekretærfunktioner for menighedsrådet og præsterne PR-opgaver at være ajourført med den folkekirkelige lovgivning. Ebeltoft-Dråby-Handrup Sogn er et aktivt sogn på knap indbyggere. Der er tre kirker og en sognegård. Sognegården ligger i hjertet af Ebeltoft, over for Ebeltoft Kirke, og rummer foruden mødelokaler m.v. også kirkekontoret. Der er ansat tre præster, en organist, en kirketjener, to kirkesangere samt en deltids kordegneassistent, som samtidig er sekretær for kirkegårdslederen. På kirkegården er ansat ud over kirkegårdslederen en gartner og fi re sæsonansatte gartnere og garneriarbejdere. Sognet er kendetegnet ved at være et populært ferieområde med mange sommergæster, hvilket betyder at der er stor koncertaktivitet i kirkerne i sommermånederne. I vinterhalvåret er der stor aktivitet i sognegården med et væld af kulturelle arrangementer, konfi rmandundervisning og lignende. Se vores hjemmeside Vi forventer, at du: er engageret i og har kendskab til folkekirkens og menighedsrådets arbejde kan arbejde selvstændigt og påtage dig et stort ansvar Behersker IT vil indgå i og være med til at udbygge det nuværende samarbejde med alle medarbejdere, præster og menighedsråd, hvor man hjælper hinanden på tværs af faggrænser evner at have mange bolde i luften samtidig Ansættelse sker ved Ebeltoft-Dråby-Handrup Sogns Menighedsråd beliggende Kirkegade 13, 8400 Ebeltoft. Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10 fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne kan ses på www. folkekirkenspersonale.dk. Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassifi - cering af stillingen. Det er en forudsætning for ansættelse, at en ansøger, der ikke er eller har været ansat i stilling som kordegn eller kordegneassistent med tjenestemands- eller overenskomstansættelses vilkår, og som ikke allerede har gennemført kordegneuddannelsen, gennemfører 5 ugers grundlæggende uddannelse inden 2 år efter ansættelsen. Herudover skal de krævede regnskabsmoduler ligeledes gennemføres inden 2 år efter ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet ,70 kr ,80 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er ,70 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt ,74 kr. (nutidskroner). Løn forhandles efter kvalifi kationer og opgaver i øvrigt. Aftale om indplacering af kirkefunktionæren inden for rammen af vedkommende intervalløn indgås i henhold til overenskomstens 3 stk. 1 mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening. Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Per Norup Koch på telefonnummer / mail Ansøgningen med relevante bilag sendes til formand for menighedsrådet, Per Norup Koch, Ebeltoft Kirkekontor, Kirkegade 13, 8400 Ebeltoft eller på mail til Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den fredag den 6. marts Ansættelsessamtaler forventes at fi nde sted i uge 11. Menighedsrådet kan oplyse, at der muligvis vil blive indhentet referencer. dige stillinger ledige stillinger ledige stillinger ledige still

15 dige stillinger ledige stillinger ledige stillinger ledige still KORDEGNENES BLAD NR. 2 MARTS KORDEGN VED SKT. MARKUS KIRKE Da vores kordegn gennem næsten 30 år ønsker at gå på pension, søger vi en ny kordegn pr. 1. juni Stillingen er på 37 timer pr. uge og omfatter: Kirketjeneste Personregistrering Betjening af kirkekontor, menighedsråd, præster og organist Formålskontering og betaling af regninger Kommunikationsopgaver, herunder kalenderstyring, lokalebooking, hjemmeside, facebook, trykte medier mv. Opgaver i forbindelse med tilrettelæggelse og afvikling af kirkelige arrangementer Skt. Markus Sogn har ca indbyggere. Der er ved kirken ansat 3 præster (heraf én halvtidsansat), en organist, en kirketjener foruden en kordegn. Desuden har kirken et kirkekor med 8 korister. Kirken har mange aktiviteter for alle aldre. Kirken huser Folkekirkens Uddannelsesog Videnscenter i Aarhus, der omfatter Pastoralseminarium og Videnscenter. Vi ser vores nye kordegn som en engageret og imødekommende person, som er interesseret i det folkekirkelige liv, er fleksibel, ansvarsbevidst og kan arbejde selvstændigt. It-kompetencer og interesse for kommunikation er nødvendige forudsætninger for bestridelse af stillingen. Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10 fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne kan ses på Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassifi cering af stillingen efter forhandling mellem ministeriet og de forhandlingsberettigede parter. Det er en forudsætning for ansættelse, at en ansøger, der ikke er eller har været ansat i stilling som kordegn med tjenestemands- eller overenskomstansættelses vilkår, og som ikke allerede har gennemført kordegneuddannelsen, gennemfører 5 ugers grundlæggende uddannelse inden 2 år efter ansættelsen, ligesom der vil være krav om opdatering af viden på personregistreringsområdet. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på folkekirkenspersonale.dk Stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Årslønnen aftales inden for intervallet kr ,17 kr ,08 (nutidskroner). Fikspunktet er kr ,71 (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt kr ,74 (nutidskroner). Løn forhandles efter kvalifi kationer og opgaver i øvrigt. Aftale om indplacering af kordegnen inden for rammen af vedkommende intervalløn indgås i henhold til overenskomsten 3 stk. 1 mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening. Der vil blive indhentet børneattest. Ansøger skal være indstillet på, at der indhentes referencer. Ansættelse sker med prøvetid på 3 måneder Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Peter Hambro Mikkelsen, tlf , formand Benedicte Baumgarten, tlf eller kordegnekontoret, tlf Ansøgning med relevante bilag og referencer sendes pr. mail til Ansøgningsfrist er den 23. marts dige stillinger ledige stillinger ledige stillinger ledige still

16 Afsender: Danmarks Kordegneforening, Worsaaesgade 10 st., 7100 Vejle Bagsiden om forsiden Forsidens glasmosaik er et af i alt fem glasmalerier lavet af kunstneren Adi Holzer. De fem glasmalerier blev indviet i Husum Kirke i 2012.

Efteruddannelseskurser. for Midtjysk Kreds. for 2014/ 2015

Efteruddannelseskurser. for Midtjysk Kreds. for 2014/ 2015 Efteruddannelseskurser for Midtjysk Kreds for 2014/ 2015 Danmarks Kordegneforening, Midtjysk Kreds Uddannelsesudvalget SE nr. 27 56 02 61 Kurser 2014/2015 Kursus nr. 1: Onsdag den 10. september kl. 14.30

Læs mere

KORDEGNENES BLAD 5 JUNI 2015

KORDEGNENES BLAD 5 JUNI 2015 KORDEGNENES BLAD 5 JUNI 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 5 JUNI 2015 Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid: mandag-fredag 10-13, torsdag 10-15 Tlf.

Læs mere

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1915 Beslutningsprotokol

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1915 Beslutningsprotokol Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1915 Referat for bestyrelsesmøde den 16. og 17. november 2015 på Hotel Kirstine, Købmagergade 20, 4700 Næstved. Mødet begyndte med frokost kl. 12.00. Mandag aften

Læs mere

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1962 Beslutningsprotokol

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1962 Beslutningsprotokol Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1962 Referat for bestyrelsesmøde den 15. august 2016 på Sekretariatet i Vejle fra kl. 10.15-16.00. Mødedeltagere: Henrik Kristoffersen Henrik Højen Jørgen Hvolbye

Læs mere

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1907 Beslutningsprotokol

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1907 Beslutningsprotokol Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1907 Referat for bestyrelsesmøde den 28. september 2015 på sekretariatet i Vejle fra kl. 10.15 16.00. Tirsdag den 29. september 2015 er der møde med kredsformændene

Læs mere

KORDEGNENES BLAD MAJ 2015

KORDEGNENES BLAD MAJ 2015 KORDEGNENES BLAD 4 MAJ 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 4 MAJ 2015 Kordegnenes blad Nr. 4 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

KORDEGNENES BLAD 6 JULI 2015

KORDEGNENES BLAD 6 JULI 2015 KORDEGNENES BLAD 6 JULI 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 6 JULI 2015 Kordegnenes blad Nr. 6 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1890 Beslutningsprotokol

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1890 Beslutningsprotokol Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1890 Referat for bestyrelsesmøde den 18. og 19. maj 2015 på Sekretariatet i Vejle. Mødet begyndte med kaffe, mandag kl. 10.15, og der afsluttedes med frokost tirsdag

Læs mere

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kontaktperson

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kontaktperson Kontaktperson Dagsorden for holdundervisning Præsentation - kontaktperson Kontaktpersonens ansvarsområder og opgaver Lovgivning Overenskomster og organisationsaftaler Hvor er der hjælp at hente? Gruppeopgave

Læs mere

KORDEGNENES BLAD APRIL 2015

KORDEGNENES BLAD APRIL 2015 KORDEGNENES BLAD 3 APRIL 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 3 APRIL 2015 Kordegnenes blad Nr. 3 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1899 Beslutningsprotokol

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1899 Beslutningsprotokol Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1899 Referat for bestyrelsesmøde den 10. august 2015 på sekretariatet i Vejle fra kl. 10.15 16.00. Mødedeltagere: Henrik Kristoffersen Ejnar Kudsk Alex Harttung

Læs mere

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat Protokol Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 Mødelokale: Sognehuset Medlemmer: Erik Steen Nielsen, Finn Illum, Frode Elkjær

Læs mere

Kursus for nye menighedsråd. 19. januar 2017 KONTAKTPERSONER

Kursus for nye menighedsråd. 19. januar 2017 KONTAKTPERSONER Kursus for nye menighedsråd 19. januar 2017 KONTAKTPERSONER Dagsorden for holdundervisning - kontaktpersoner Menighedsrådet og kirkens ansatte Kontaktpersonens overordnede ansvar Psykisk godt arbejdsmiljø

Læs mere

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1890 Dagsorden

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1890 Dagsorden Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1890 for bestyrelsesmøde den 18. og 19. maj 2015 på Sekretariatet i Vejle. Mødet begynder med kaffe, mandag kl. 10.15, og der sluttes med frokost tirsdag kl. 13.00.

Læs mere

KORDEGNENES BLAD NOVEMBER 2015

KORDEGNENES BLAD NOVEMBER 2015 KORDEGNENES BLAD 9 NOVEMBER 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 9 NOVEMBER 2015 Kordegnenes blad Nr. 9 2015, 90. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn.

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. Den 1. september 2009 trådte ny organisationsaftale i kraft for de nyansatte kordegne. Samme organisationsaftale

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer. og hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling

Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer. og hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling Generalforsamling 2012 mundtlig beretning Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer og hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling og for dem alle udtale

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund

Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund Bilag 8. København, den 7. juni 2005 Til Grøndalslund Menighedsråd Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund sogn. Modellerne er tilvejebragt

Læs mere

KORDEGNENES BLAD 8 OKTOBER 2015

KORDEGNENES BLAD 8 OKTOBER 2015 KORDEGNENES BLAD 8 OKTOBER 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 8 OKTOBER 2015 Kordegnenes blad Nr. 8 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

Bilag 1 Svarfordeling på spørgsmål stillet til ansatte i Folkekirken

Bilag 1 Svarfordeling på spørgsmål stillet til ansatte i Folkekirken Bilag 1 Svarfordeling på spørgsmål stillet til ansatte i Folkekirken Bilag til Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012 af Oxford Research A/S, Great Place to Work og Luama, september

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Vedsted sogns menighedsråd Møde 14. juni 2016 136 Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Fraværende: Godkendelse af dagsorden. Der indsættes

Læs mere

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER.

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. Formål Formålet med lønpolitikken er at beskrive, hvilke principper vi i Brabrand og Sdr. Aarslev lægger vægt på i udmøntningen af løn og beskrive processen

Læs mere

Menighedsrådsarbejde Kontaktperson

Menighedsrådsarbejde Kontaktperson Menighedsrådsarbejde Kontaktperson En spændende udfordring. 21JAN2017 Provstikonsulent, Steen Otterstrøm, Kalundborg og Næstved Provstier Det basale Lov om Menighedsråd 1, Stk. 2. Det påhviler menighedsrådet

Læs mere

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling d. 5. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling d. 5. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling d. 5. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand Torben Bækgaard Salling bød velkommen og vi sang" En lærke letted". Derefter bød han velkommen til denjuridiske

Læs mere

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson VEDTÆGT for den af Stilling menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person, der

Læs mere

Menighedsrådets opgaver og hvem gør hvad?

Menighedsrådets opgaver og hvem gør hvad? Menighedsrådets opgaver og hvem gør hvad? Information til nuværende og kommende medlemmer af menighedsrådene i Favrskov Provsti. Menighedsrådets opgaver overordnet, jf. lov om menighedsråd 1. Sognets kirkelige

Læs mere

Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer og lad os hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling

Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer og lad os hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling Generalforsamling 2014 mundtlig beretning Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer og lad os hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling og for dem alle

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense

Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense Kommune Navne Mødt / Afbud Sønderborg Kaj Rasmussen Haderslev Ole Larsen mødt Haderslev Hans Gehlert afbud Kolding Conni Hahn Iversen

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet SCT. PAULS KIRKE Tirsdag den 27. august 2013 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Anette Baldus Vestergaard, Finn Bruun Ravnsbæk, Johanne Pedersen Markvart, Flemming Baatz Kristensen,

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Efteruddannelseskurser. Midtjysk Kreds 2015/ 2016

Efteruddannelseskurser. Midtjysk Kreds 2015/ 2016 Efteruddannelseskurser Midtjysk Kreds 2015/ 2016 Hvis man venter for længe med at tage det næste skridt, risikerer man at leve resten af sit liv på ét ben Kinesisk ordsprog Kurserne afholdes i Danmarks

Læs mere

Folkekirkens uddannelsesambassadører. Vi er et frivilligt ambassadørkorps, hvis formål er at fremme AMU-uddannelse og anden uddannelse i folkekirken.

Folkekirkens uddannelsesambassadører. Vi er et frivilligt ambassadørkorps, hvis formål er at fremme AMU-uddannelse og anden uddannelse i folkekirken. Folkekirkens uddannelsesambassadører Vi er et frivilligt ambassadørkorps, hvis formål er at fremme AMU-uddannelse og anden uddannelse i folkekirken. Projektets styregruppe: Uddannelsesambassadørernes placering

Læs mere

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer 2014 Dagsorden Opgave- og ansvarsfordeling mellem menighedsrådskasserer, regnskabsfører og FLØS Overenskomster og individuelle aftaler,

Læs mere

Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1. tilføjelse blev referatet godkendt. /02 09.02/02 Godkendelse af dagsordenen /05

Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1. tilføjelse blev referatet godkendt. /02 09.02/02 Godkendelse af dagsordenen /05 Referat af møde i Solrød Menighedsråd - ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 05. Feb. kl.18.00 i Solrød Strandkirke Dagsorden : Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1 Fraværende med afbud:michael Rønne Rasmussen,

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Foråret er på vej! April 2010 10. årgang nummer 4. Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38790140 Lærervær.: 38797140

Foråret er på vej! April 2010 10. årgang nummer 4. Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38790140 Lærervær.: 38797140 Kildeskolenyt! Foråret er på vej! Vi har fået et nyt elevråd, og medlemmerne vil koncentrere sig om at skabe et endnu bedre forhold mellem klasser og elever: Venskabsvenner, som er store elever der tager

Læs mere

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation 20.02 10:00-13:00 20.02 17:00-20:00 Lisbjerg Sognegård Lisbjergvej 15 8200 Århus N Lisbjerg 50 Peter Viuff 86230069 pofv@km.dk 21.02 10:00-13:00 Aggerholmsvej 4 7790 Thyholm Søndbjerg Efterskole 60 René

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling d. 30. april 2013 på Hotel Nyborg Strand

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling d. 30. april 2013 på Hotel Nyborg Strand Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling d. 30. april 2013 på Hotel Nyborg Strand Torben Palm bød velkommen og vi sang Vort modersmål er dejligt. Derefter bød han velkommen til den juridiske

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 19. maj 2016 referat. Mødedato: 19. maj 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 19. maj 2016 referat. Mødedato: 19. maj 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 19. maj 2016 referat Protokol Mødedato: 19. maj 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 Mødelokale: Sognehuset Medlemmer: Erik Steen Nielsen, Finn Illum, Frode Elkjær Jakobsen,

Læs mere

PROGRAM 2016. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren. Forår på Samsø. Farsø og Jenle. Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2016. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren. Forår på Samsø. Farsø og Jenle. Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Forår på Samsø Farsø og Jenle Julearrangement PROGRAM 2016 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Roskilde Frikirke er som bekendt en fri kirke, uafhængig af Kirkeministeriet.

Roskilde Frikirke er som bekendt en fri kirke, uafhængig af Kirkeministeriet. Roskilde Frikirke er som bekendt en fri kirke, uafhængig af Kirkeministeriet. Men hvordan er vi konkret kirke under disse frie forhold? Det vil vi tale om mandag den 4. november kl. 17.30, hvor vi samles

Læs mere

Menighedsrådsmøde Onsdag 19. august 2015 i Sognegården

Menighedsrådsmøde Onsdag 19. august 2015 i Sognegården Melby Menighedsråd Tollerupvej 6, 3370 Melby Dagsorden Menighedsrådsmøde Onsdag 19. august 2015 i Sognegården Medlemmer indkaldt: Palle Blom (PB) (Alternativ liste) Kim Snekkerup (KS) * Yvonne Vestermann

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Løn og lønforhandling for kirkefunktionærer Københavns Stift. Program

Løn og lønforhandling for kirkefunktionærer Københavns Stift. Program 16-09- Københavns Stift 1 Program Velkomst og indledning Overenskomstsystemet Lønsystemerne og hvad der kan forhandles Hvem skal der forhandles med og hvornår Proceduren for lønforhandlingen Niveau 1 Videreførelse

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt. 2. Ad pkt. 2. Holbæk den. 8. januar 2013. 1. Der indkaldes herved til

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt. 2. Ad pkt. 2. Holbæk den. 8. januar 2013. 1. Der indkaldes herved til Holbæk den. 8. januar 2013. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Referat. Fraværende med afbud; Flemming Erland Christensen Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 19.00 I Sortebrødreklostret Klosterstræde

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Indledning Menighedsrådene ved kirkerne i Ribe Stift løser en stor og vigtig opgave, når de administrerer kirkens personale. Denne

Læs mere

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Introkursus for menighedsråd 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Menighedsrådets kommunikation, rollefordeling og kompetencer Rollefordeling i menighedsrådet Formandens overordnede

Læs mere

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015 KORDEGNENES BLAD 1 FEBRUAR 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Kordegnenes blad Nr. 1 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

SFO-Lederne ved Danmarks Privatskoleforening. Generalforsamling samt kursusdag

SFO-Lederne ved Danmarks Privatskoleforening. Generalforsamling samt kursusdag Generalforsamling samt kursusdag Program: SFO-lederne ved Danmarks Privatskoleforening. Inviterer til generalforsamling og kursusdag på Hornstrup Kursuscenter Torsdag d. 10. november 2016: - kl. 12:00-13:00

Læs mere

kommer i ANDST KIRKE Liv og død i menneskets hænder - Men er det at tage magt over for meget?

kommer i ANDST KIRKE Liv og død i menneskets hænder - Men er det at tage magt over for meget? Af Ole Hartling. Liv og død i menneskets hænder - Det synes at være vor tids tankegang, at vi har styr på liv, at liv kan kontrolleres. Vi ønsker at gøre os usårlige. Med teknologiens hjælp har vi fået

Læs mere

Kordegnefunktionen er iflg. vedhæftede beregningsskema fastsat til en årsnorm på 1924 timer hvilket dækkes af:

Kordegnefunktionen er iflg. vedhæftede beregningsskema fastsat til en årsnorm på 1924 timer hvilket dækkes af: Arbejdsbeskrivelse for kordegn ved Skt. Jørgens kirke(r) Kordegnefunktionen er iflg. vedhæftede beregningsskema fastsat til en årsnorm på 1924 timer hvilket dækkes af: Kordegn 1924 timer Kordegn Kordegn

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson STANDARDVEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 8 af 03/01/2007 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel

Læs mere

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 Fjelsted kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk KÆRE KURSIST I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og Inspirerende kursusforløb

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Aaby sogns menighedsråd Side 168 Formandens initialer: Menighedsrådsmøde i Aaby sogn tirsdag den 24. maj 2016 kl i Aaby sognegård

Aaby sogns menighedsråd Side 168 Formandens initialer: Menighedsrådsmøde i Aaby sogn tirsdag den 24. maj 2016 kl i Aaby sognegård Aaby sogns menighedsråd Side 168 Menighedsrådsmøde i Aaby sogn tirsdag den 24. maj 2016 kl. 19.00 i Aaby sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Ansv. Ved mødets begyndelse: Ole Steen Hansen Fraværende:

Læs mere

Bilag 5 VEDTÆGT. for. den af Grøndalslund menighedsråd. valgte. kontaktperson. (formand)

Bilag 5 VEDTÆGT. for. den af Grøndalslund menighedsråd. valgte. kontaktperson. (formand) 1 Bilag 5 VEDTÆGT for den af Grøndalslund menighedsråd valgte kontaktperson Vedtægten forelagt og vedtaget på menighedsrådets møde den: 15. december 2004 (formand) 2 I henhold til 10, stk. 5 i Lovbekendtgørelse

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

KIRKEADMINISTRATION.DK

KIRKEADMINISTRATION.DK KIRKEADMINISTRATION.DK EN DEL AF FOLKEKIRKEN KirkeAdministration.dk gør regnskab og administration nemmere Hvem er vi? KirkeAdministration.dk er stiftet i 2009. Vi er etableret i henhold til menighedsrådslovens

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Bestyrelsens kontaktoplysninger er indsat her i brevet, og I er altid velkomne til at kontakte os.

Bestyrelsens kontaktoplysninger er indsat her i brevet, og I er altid velkomne til at kontakte os. Kære tillidsrepræsentant! VUC sektionens generalforsamling er overstået og den nyvalgte bestyrelse er gået i gang med arbejdet. Bestyrelse har fastlagt indsatsområder og har for det kommende år fordelt

Læs mere

LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk

LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk LØNPOLITIK Tema-aften i Herning 12. marts 2015 Hvorfor? Det akutte: Krav om lokalløn fra faglig org. inden 15/9 - hvad skal man svare? (AAVP: Fællesmøde for kontaktpersoner efter 15/9, hvor alle fremlægges

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Rindum menighedsråd. valgte. kontaktperson. Side 1 af 6

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Rindum menighedsråd. valgte. kontaktperson. Side 1 af 6 STANDARDVEDTÆGT for den af Rindum menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

Fyens Stifts Menighedsrådsforening

Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening www.fsmfyn.dk "Foreningens formål er at samle menighedsrådsmedlemmer til drøftelse af fælles anliggender og styrkelse af det folkekirkelige fællesskab, bl.a. ved at holde

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Nyhedsbrev. Sektionen af VUC-lærere. Sektionsbestyrelsen 2014-17. Sidste nyt. Kære tillidsrepræsentant!

Nyhedsbrev. Sektionen af VUC-lærere. Sektionsbestyrelsen 2014-17. Sidste nyt. Kære tillidsrepræsentant! Kære tillidsrepræsentant! Så er det tid til endnu et TR-nyhedsbrev fra mig, sektionsbestyrelsen og sekretariatet. Kursusåret er forbi, før vi ser os om, og med det er vi kommet igennem det første år med

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

1. Indledende bemærkninger

1. Indledende bemærkninger Vejledning til organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kordegn, sognemedhjælper, kirkemusiker, kirketjener og graver 1. Indledende bemærkninger Efter forhandlinger mellem de berørte

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008 Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N y h e d s b r e v Nr. 2 2008 Indhold: Støtteforeningen i arbejdstøjet... 2 Nyt foreningsår - nye kræfter - samme vigtige opgaver... 3 Valg til bestyrelsen...

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere