KORDEGNENES BLAD 2 MARTS 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KORDEGNENES BLAD 2 MARTS 2015"

Transkript

1 KORDEGNENES BLAD 2 MARTS 2015

2 2 KORDEGNENES BLAD NR. 2 MARTS 2015 Kordegnenes blad Nr , 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid: mandag-fredag 10-13, torsdag Tlf Juridisk konsulent Bettina Ulstrup Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid: tirsdag og torsdag Tlf Bestyrelsen Formand Torben Bækgaard-Salling Tlf Næstformand Henrik Kristoffersen Tlf Redaktør Jennie Schlüter Tlf Webmaster Jennie Schlüter Tlf Jørgen Hvolbye Lauritzen Tlf.: Krista Hebsgaard Hansen Tlf.: Gunna Sørensen Tlf.: Lise Mejlholm Tlf.: Redaktion Jennie Schlüter, (ansv.) Torben Bækgaard-Salling, Krista Grane Larsen, Korrektur Mette Holmelund / Lone Kristensen Ekspedition Danmarks Kordegneforening Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Tlf Giro Alle henvendelser vedr. abonnement, bladets forsendelse og annoncer sker til ekspeditionen. Annoncer, i Word-format, skal være kontoret i hænde senest den 15. i måneden. Bladet udkommer ikke i januar og august Tryk WERKs Grafiske Hus a s, Aarhus Tlf ISSN: X Indhold Formandens orientering Redaktørens hjørne Jeg glæder mig i denne tid Kirkens Forum vender tilbage Seminar: At være mægler i en konflikt Nyt fra kredsene Sortsyn eller solskin Tillidsrepræsentanter Ledige stillinger Bagsiden om forsiden Henrik Højen Tlf.: Artiklerne udtrykker nødvendigvis ikke bestyrelsens holdning. Forsidefoto: Billede af glasmaleri fra Husum Kirke. Se bagsiden om forsiden

3 KORDEGNENES BLAD NR. 2 MARTS Formandens orientering februar/marts 2015 Af Torben Bækgaard-Salling Overenskomst 2015 I medierne kunne vi midt i februar høre, at der var indgået forlig om overenskomst 2015 på det statslige område. Det bliver en treårig overenskomstperiode. Hvad kom der så ud af overenskomst På lønsiden blev resultatet 4,5 % for den samlede overenskomstperiode, ikke helt så godt som ventet, men dog alligevel en sikring af reallønnen. Og det bedst mulige resultat. De 4,5 % er fordelt som følger over den 3 årige periode: 1. april ,5 % 1. april ,8 % 1. april ,7 % 1. januar ,5 % Herudover blev det aftalt: - at kompetencefonden, som vi kender den i dag fortsætter i hele overenskomstperioden. - øget pension til de lavest lønnede Fagforeningerne ønskede at bidrage med midler til et lavlønsprojekt, så de lavest lønnede ville få minimum kr. om måneden. - 1 ekstra uges barsel med løn øremærket til faderen. - et periodeprojekt om bedre psykisk arbejdsmiljø i staten. - og endelig til bl.a. vores tjenestemandsansatte kordegne blev der aftalt nye lokallønsmidler, så der nu igen bliver mulighed for at tildele tjenestemandsansatte kordegne engangsvederlag. Dette er vi i kordegneforeningen meget tilfredse med, ikke mindst pga. den manglende aftale om ny løn til tjenestemændene. I de specielle forhandlinger, der føres mellem os og Kirkeministeriet har vi endnu ikke nået et resultat, som kan præsenteres, men jeg forventer vi når til enighed på næste forhandlingsmøde, som er 20. februar En orientering om resultatet vil kunne læses i bestyrelsens beretning. Det ville finansministeren under ingen omstændigheder gå med til, så aftalen bliver en øget pension til de lavest lønnede. Det er bedre end ingenting, men det kan der jo ikke handles ind for her og nu.

4 4 KORDEGNENES BLAD NR. 2 MARTS 2015 Redaktørens hjørne marts 2015 Af Jennie Schlüter Det har nok ikke undgået nogens opmærksomhed, at denne og den kommende tid, for landsbestyrelsen, står i Landskursets tegn. Foreningens landskursusudvalg har fået planlagt et spændende program, der skal være med til at klæde os alle lidt bedre på i vores daglige arbejde. Landskursus er også lig generalforsamling. Som det fremgik af indkaldelsen til generalforsamling i februar bladet er både formand og tre bestyrelsesmedlemmer på valg i år. Jeg er en af de tre. Jeg har nu været med i landsbestyrelsens arbejde gennem tre år. Jeg kom ind i bestyrelsen som suppleant tilbage i Da jeg i 2013 var på valg første gang var jeg ikke i tvivl om, at jeg ville stille op igen. Jeg følte på daværende tidspunkt ikke, at jeg havde nået at komme ordentlig ind i bestyrelsens arbejde. Mine tanker har været lidt andre denne gang. Denne gang har jeg været nødt til virkelig at gøre op med mig selv om der var overskud til at give foreningen to år mere. Som det gør sig gældende rundt om i landet har min stilling også ændret sig de sidste tre år. For tre år siden bestod min stilling mest af personregistrering, regnskab, hjælp med indsamling af materiale til kirkeblad samt en smule sekretærhjælp for menighedsrådets formand og kontaktperson. Sådan er billedet ikke i dag. I dag består min stilling af en smule personregistrering, som kun finder sted de dage, hvor jeg sidder alene på kontoret eller min kollega har fri. Regnskabet har jeg stadig, hvilket tager en god del af min tid med betaling af regninger og bogføring. Derudover bliver jeg oftere og oftere bedt om at udskrive budget, formål til de forskellige udvalgsformand så de kan følge med i deres eget forbrug. Sognet har også fået ny menighedsrådsformænd, som ingen formandserfaring har. Det betyder for mig, at hun ofte kommer forbi og har brug for min hjælp til at kunne sætte sig ind i tingene. Derudover er jeg også redaktør, eller i hvert fald ansvarlig for sognets kirkeblad og hjemmeside. Jeg kan ikke lægge skjul på, at der har været perioder de sidste år, hvor jeg synes det har været hårdt både at være med i bestyrelsen og skulle passe mit arbejde. Det har især været de gange, hvor jeg har haft en deadline på eget kirkeblad og Kordegnenes Blad samt to hjemmesider, der trængte til en opdatering. På den anden side har det også været meget givtigt at sidde med, hvor beslutningerne tages og informationer gives. Dette har jeg i høj grad kunnet bruge hjemme på kontoret i forhold til min støtte til kontaktpersonen. Med denne baggrund har jeg besluttet, at stille mig til rådighed to år mere.

5 KORDEGNENES BLAD NR. 2 MARTS Jeg glæder mig i denne tid Af Henrik Højen sådan var overskriften på en lignende artikel sidste år og jeg glæder mig heldigvis stadig. Igen i år synes jeg, at kordegneforeningens landskursusudvalg kan præsentere et landskursus, som er spækket med fagligt og brugbart indhold et indhold hvor jeg har mulighed for at blive klogere på mig selv, få ajourført viden med hjem, blive udfordret på mine/vores muligheder, og dermed være endnu bedre forankret i rollen som kordegn, ja, endda som fremtidens kordegn. Vi har stadig fokus på at landkurset er en relevant og vigtig efteruddannelsesmulighed for kordegne, hvilket også understreges af Torben Stærgårds indlæg i februarnummeret. Der er flere førstegangsdeltagere der har givet udtryk for at de føler sig, sådan lidt Palle alene i verden hvor er kollegaerne, sidder man samlet kredsvis i salen osv. Igen i år er der mulighed for at markere på tilmeldingen at jeg deltager i landskurset for første gang. Tanken er at den oplysning formidles videre til kredsformændene, og de vil så sørge for at der bliver taget ekstra hånd om jer der deltager for første gang du får en ven. Responsen fra sidste år på tiltaget var positivt, så det bliver fortsat en mulighed. Herfra skal der også lyde en opfordring til jer som nok kan få bevilget deltagelse i landskurset af jeres menighedsråd, men som alligevel ikke kommer afsted. Prøv det Det er ikke kedeligt og beviset er alle os der deltager år efter år og det gør ingen af os, hvis vi har spildt tiden. Og så er det jo også sådan, at det, man ikke har afprøvet, kan man umuligt have en objektiv mening om. Og igen skal det understreges at man ikke skal være medlem af Danmarks Kordegneforening for at deltage. Landskurset er for alle kordegne. Igen i år bliver der mulighed for at indsende spørgsmål inden landskurset i forbindelse med ministeriets ajourføringskursus. I skrivende stund vides det ikke hvornår der åbnes for spørgekassen, men lige så snart vi får det at vide, skriver vi det på Som vi tidligere har skrevet afholdes kredsarrangement, generalforsamling og festaften, som de plejer, og det vil sige om aftenen. Vi ved at nogle menighedsråd ikke ønsker at betale for kredsarrangement, generalforsamling og festaften. Netop derfor er de placeret om aftenen, hvor vi er af den opfattelse, at kordegnen ville have fri fra arbejde og at det derfor, efter vores overbevisning er fritiden der anvendes til sociale arrangementer. Men et socialt arrangement er også med til at knytte vigtige bånd mellem kollegaer, og det kunne da tænkes, at netop den kordegn, som engang imellem føler sig alene på kontoret, kunne opbygges i motivationen til arbejdet gennem mødet med kollegaer på landskurset, ligesom der også er gode muligheder for at opbygge og få styrket sit netværk, så man ved, hvem man kan henvende sig til, hvis man har faglige spørgsmål eller har brug for snakke eller bare fortælle den gode historie om alt det der lykkes. Vel mødt på LANDSKURSUS Vi glæder os til at møde dig. På under fanen landskursus kan du finde alle relevante informationer om landskurset.

6 6 KORDEGNENES BLAD NR. 2 MARTS 2015 Kirkens Forum vender tilbage i september 2015 Fagmessen for kirkerne i Danmark ramte plet hos gæsterne 2015-udgaven er på vej I november 2014 havde MESSE C Fredericia premiere på Kirkens Forum Danmarks første samlede fag- og indkøbsmesse for kirken. Messen har fået flotte karakterer i de efterfølgende besøgs- og udstilleranalyser, og derfor var beslutningen om at gentage messen i 2015 ikke svær. Godt 89 procent af gæsterne var glade for udbyttet på messen. Tre ud af fire erklærer, at de vil komme igen, og endnu flere vil anbefale den næste messe i deres netværk så Kirkens Forum 2014 må siges at have ramt plet hos de besøgende, konstaterer Hanne Iversen, projektleder i MESSE C. Derfor var der ingen tvivl hos Messe C og styregruppen om, at der også skal stå Kirkens Forum på 2015-programmet, tilføjer Hanne Iversen. Stort program for både kirkegårdsansatte og andre besøgende Arrangørerne har i tråd med de ønsker, udstillere og besøgende har haft, valgt at flytte 2015-udgaven fra medio november til slutningen af september. Med den termin har de mange medarbejdere på kirkegårdsdelen større mulighed for at komme forbi Fredericia uden for grandæknings-sæsonen. Netop kirkegårdsområdet bliver der sat ekstra stort fokus på i år i både programmet og aktiviteterne blandt andet i samarbejde med FAKK (Forbundet Af Kirkeog Kirkegårdsansatte) På den kommende Kirkens Forum bliver der også fokus på aktuelle temaer samt en lang række foredrag fra markante aktører i den kirkelige verden. På et særligt område i hallen vil der være mulighed for at samle inspiration fra de mange udstillere på messen, opleve små minikoncerter, rejseforedrag og meget mere. Flere end 100 udstillere var med til at skabe de spændende rammer for den første kirkemesse i Fredericia, og mange har allerede meldt deres ankomst til anden udgave, som netop nu er ved at tage form på programsiden. Mere publikumsvenlige åbningstider Også hvad angår åbningstider har arrangørerne lyttet til tilbagemeldingerne, således at Kirkens Forum i år åbner dørene fredag og lørdag. På den måde kan menighedsrådsmedlemmer, som arbejder i hverdagene, bruge lørdagen til messebesøg. Og for de ansatte i kirkerne kan de bruge fredagen som en spændende optakt til weekendens arbejde (alle er naturligvis velkomne på begge dage). Messen er en oplagt mulighed for et fælles udflugtsmål for ansatte, menighedsrådsmedlemmer og frivillige. Man kan eksempelvis arrangere fælles frokost, transport og oplevelser i Fredericia og omegn i forbindelse med messebesøget hos MESSE C hjælper vi gerne til med det praktiske, lover Hanne Iversen. Samarbejdspartnere er med igen Stifterne i Danmark vil igen i 2015 være at finde på messen og vil deltage aktivt i planlægningen af programmet på messen. Markedsføringen sker igen i år sammen med blandt andre Kirkepartner.dk og Kristeligt Dagblad samt FAKK s brede netværk inden for udendørsdelen.

7 KORDEGNENES BLAD NR. 2 MARTS AT VÆRE MÆGLER I EN KONFLIKT v/underviser Conny Hjelm Tirsdag den 14. april 2015 på Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, Vejle På denne kursusdag vil vi ud fra mediationsmetoden fokusere på, hvorledes man er mægler i en konflikt, som man ikke selv har del i. Vi vil kort gennemgå metoden teoretisk og ellers give plads til at indøve den i praksis, for derved at få kendskab til faldgruber og forcer. PROGRAM Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kaffe/the med rundstykker. Kort gennemgang eller genopfriskning af mediationsmetoden. Første fokusområde inkl. øvelser: At kunne lytte ordentligt er en forudsætning for at være mægler. Frokost. Andet fokusområde inkl. øvelser: At kunne skabe et trygt og ligeværdigt rum er en forudsætning for mediationsprocessen. Kaffe/the med kage. Opsamling på deltagernes faldgruber og mine forcer. Evaluering og afslutning. Tak for i dag. Da der er et begrænset antal pladser, vil tilmeldingen foregå efter først til mølle -princippet. Som kordegn kan du tilmelde dig på mail til Mailen skal indeholde navn, arbejdssted, mailadresse samt mobilnummer. Deltagelsen er betalt af trepartsmidlerne. Der er derfor ingen egenbetaling ud over transport og den forbrugte tid. Kurset er for de 5 kirkefunktionærgrupper, kordegne, kirkemusikere, organister, sognemedhjælpere og kirkegårdsledere, som er organiseret under CO 10.

8 Skriv aldrig under på et billån uden at tale med din bank først Tjek ÅOP (Årlig Omkostning i Procent), når du sammenligner priser Billån på EKSTRA GODE betingelser, når du er medlem af Danmarks Kordegneforening Lån & Spar Bank A/S, 1200 København K, Cvr.nr Som medlem af Danmarks Kordegneforening får du al den hjælp, du skal bruge hos Lån & Spar. For billån kan ÅOP en. Her skal alle udgifter på lånet nemlig regnes med. Vi ser gerne papirerne igennem med dig og giver dig det nødvendige overblik over de reelle udgifter. Så ved du, hvad der kan betale sig. Men uanset, hvor langt du er i processen, vil vi gerne give dig nogle gode råd med på vejen. En guide til, hvad du skal være opmærksom på, når du kigger på ny bil. Find guiden på lsb.dk/5gode VIL DU HURTIGT VIDERE? Ring: Ring hvis du vil tale billån med en personlig rådgiver Online: Gå på lsb.dk/co10 og vælg book møde. Så kontakter vi dig

9 KORDEGNENES BLAD NR. 2 MARTS Nyt fra Kredsene marts Midtjysk Kreds Faglig dag med generalforsamling, foredrag og spisning. Mandag den 9. marts kl (kaffen er klar kl. 14) Generalforsamling Kl til kl. ca Foredrag: Gå gladere hjem fra arbejde, end da du kom ved Freddy Meyer, Supplement AS Hvad koster det at have en sur medarbejder? Det er dyrt. Ikke blot på økonomien, men også for arbejdsglæden og samarbejdet mellem kolleger og ledere og i sidste ende koster det på resultaterne. En enkelt surstråler skader hele organisationens arbejdsmiljø ufattelig meget, og det påvirker både motivationen og samarbejdet. Alle kan have en dårlig dag, men ingen har ret til at berøve andre arbejdsglæden. Få fornyet og legaliseret et nyt sprog i virksomheden med Freddy Meyers sigende ordforråd, som Svesken på disken, Surstråler, Sidder du på en død hest? Så stig af! og meget mere. Vær med til at skabe arbejdsglæde, du også kan tage med hjem. Indhold: Foredraget om arbejdsglæde og samarbejde indeholder: Selektiv, positiv perception Psykologisk krydspres Forebyggende surstråling Empati-forstyrrelser Kropssprogsargumentation Vil du med ud og se mig i spejlet? Kredsen ønsker tillykke Flemming Holtoug, Hedensted, fyldte 50 år 27. januar Jette Bruun Christensen, Hjerting, fyldte 60 år 8. februar Syd- og Sønderjyske Kreds ønsker hjertelig tillykke. Københavnskredsens ordinære generalforsamling afholdes Onsdag den 11. marts 2015 kl i Kastrup kirkes lokaler Dagsorden i henhold til kredsens vedtægter. Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for spisning og happy hours med dine kolleger. Tilmelding til spisning på

10 10 KORDEGNENES BLAD NR. 2 MARTS 2015 Sognets maskinmestre Sortsyn eller solskin? Af Fritz Knüppel Når dette læses har det været kyndelmisse og halvdelen af vinteren skulle dermed være gået. En vinter, der i år har været så grå og trist at jeg i perioder har været mere eller mindre trist. Gråvejret er med mellemrum blevet afbrudt af frostklare dage hvor den klare blå himmel giver optimisme i sindet og minder om at lyset og positive oplevelser gennem tiderne overskygger og står stærkere end mørket og negative oplevelser. Folkekirken som institution og som arbejdsplads er og har vel altid været under forandring eller vil jeg hellere sige under udvikling. Som institution skal folkekirken i ord og handling forkynde evangeliet og på statens vegne skrive sognene i mandtal. En opgave, der gennem tiden ikke har ændret sig, men der er sket en voldsom udvikling i den måde opgaverne udføres på Allerede i 90 erne var det på tale at flytte civilregistreringen til kommunerne (i hele Danmark) og man begyndte derfor at tillægge administrative opgaver som sekretær- og kassererfunktion til kordegnestillinger. Umiddelbart kan sådanne nye arbejdsopgaver opfattes som forandring, men er der ikke blot tale om jobudvikling? Arbejdsopgaverne var i sognekirken i forvejen, men blev varetaget af andre. Dilemmaet dengang, som nu er: Kan jeg se et konkret resultat af mit nye ansvarsområde enten i form af højere løn eller personlig anerkendelse. Svaret på dette er som oftest, NEJ, det kan vi ikke. Til gengæld har vi bidraget til at flere mennesker kan komme og kommer i kirkens lokaler og føle sig som en del af et fællesskab det er da en skøn fornemmelse. Kan vi så ikke leve med at menighedsråd og præster står i kø for at vise menigheden at de har magten og æren? Dybest set ved vi alle at en succes skabes på grundlag af et grundigt forarbejde og det foregår ofte på kirkekontoret. Det er vel derfor at kontoret i flere og flere kirker kaldes sognets maskinrum. At man mange steder begynder en centralisering/sammenlægning af kirkekontorer må skyldes en manglende erkendelse af et velfungerende maskineri kræver en maskinmester, der sørger for at maskinrummet fungerer optimalt. En del af dette kan klares ved automatik og elektronik, men mange uregelmæssigheder og nye muligheder opdages hurtigere ved menneskelig tilstedeværelse og erfaring med systemernes samspil. Jeg kan derfor frygte at denne centralisering vil vise sig at have en negativ effekt på sognenes liv og vækst. Spillet om magten, æren og sandheden har gennem tiden ført til mange verbale slagsmål i kirken. Senest har fokusering på intern splid i folkekirken med udgangspunkt i forslag til vielser af par af samme køn, ny kirkelig styrereform og seneste en opstandelsesdebat kombineret med den tilbagevendende snak om overflytning af civilregistreringen til kommunen trukket mere eller mindre grå skyer over arbejdsglæden hos mangen en ansat i folkekirken.

11 KORDEGNENES BLAD NR. 2 MARTS Solstrålehistorierne om bl.a. glade og taknemmelige kirkegængere, besøgende på kirkekontoret og brudepar, der føler sig set som mennesker i stedet for kunder og klienter trænges let i baggrunden. Som ansat i et sogn med mange fødsler og deraf følgende barnedåb har jeg fornøjelsen af, at blive mindet om en tilsyneladende grundlæggende menneskelig tillid til at vi er elsket og respekteret af vores medmennesker. Et barn i lift på kontoret eller i gudmors arm ved døbefonten udstråler tillid og en nysgerrighed, der vil være drivkraften i barnets udvikling. I dåbstalen ved en nylig overstået konfirmanddåb tog præsten udgangspunkt i dåbsvandets spejlbillede som de kommende konfirmander så direkte ned i i modsætning til dåbsbørnene, der typisk kun skeler. I modsætning til Narcissusmyten er det ved dåben ikke en selv, som afspejles i vandet, men noget som er større end en selv og mere betydningsfuldt for vores liv, trivsel og menneskelige udvikling. Når uro og tristhed over ændrede arbejdsopgaver og arbejdsforhold breder sig i vores sind skal vi i forvisning om at vi er værdsatte og respekteret måske som dåbsbarnet skele til dåbsvandet og nysgerrigt benytte de muligheder, der er givet os til at nå et givet mål. Sluttelig vil jeg citere konklusionen på kst. sognepræst Camilla Aggersbjergs prædiken over lignelsen om arbejderne i vingården: Men én ting kan vi vide os sikre på. What s in it for me. Kan det betale sig. Er det retfærdigt. De spørgsmål stiller Gud med garanti aldrig. Og måske vi selv lidt oftere ligesom Ham skulle undlade at gøre det. Og så unde at det går andre godt, også når vi ikke synes, de har fortjent det. Danmarks kordegne er folkekirkens maskinmestre. Lad os være stolte over denne position og glæde os over de positive oplevelser vi får når vi gavmildt lader vores lys stråle over kolleger, samarbejdspartnere og ikke mindst menighed.

12

13 KORDEGNENES BLAD NR. 2 MARTS Tillidsrepræsentanter pr. 1. januar 2014 Fyns Stift Birgitte Salin Hansen, Dyrup Sogn, Odense Haderslev Stift Alex Harttung, Christians Sogn, Sønderborg Ribe Stift Ejnar Kudsk, Grindsted Sogn, Billund Helsingør Sitft Gunna Sørensen, Risbjerg Sogn, Hvidovre Søren Munkholm, Vestervang Sogn, Helsingør Ole Steenberg, Grøndalslund Sogn, Rødovre Karen Henriksen, Ordrup Sogn, Gentofte Ellen Ewald, Ishøj Sogn, Ishøj København Stift Kim Lykkegaard, Flintholm Sogn, Frederiksberg Minna Stenhøj Maltesen, Blågård Sogn, København Torben Gamst Jensen, Husumvold Sogn, København Sandra Burrett, Kastrup Sogn, Tårnby Lolland Falster Stift Karina Olsen, Nykøbing F. Sogn, Guldborgsund Roskilde Stift Gertrud Kursch, Antvorskov Sogn, Slagelse Viborg Stift Anna Grete Lund, Ikast Sogn, Ikast Minna Nygaard Pedersen Viborg Domsogn, Viborg Aalborg Stift Jørgen Steen, Skagen Sogn, Frederikshavn Birgitte Skrostrup Olesen, Vejgård Sogn, Aalborg Helle Holst Haugaard, Nr. Tranders Sogn, Aalborg Aarhus Stift Hanne Vinholt Kristensen, Skanderborg Sogn Lis Henning, Thorsager/Bregnet Sogne, Rønde Richard Ammitzbøll, Enghøj Sogn, Randers

14 dige stillinger ledige stillinger ledige stillinger ledige still 14 KORDEGNENES BLAD NR. 2 MARTS 2015 KORDEGN VED EBELTOFT, DRÅBY OG HANDRUP KIRKER Da vores kordegn gennem 20 år har valgt at gå på pension opslås en stilling som kordegn uden kirketjeneste ved Ebeltoft, Dråby og Handrup Kirker. Ebeltoft-Dråby- Handrup Sogn ledig pr Stillingen er på 37 timer pr. uge. Kordegnen skal varetage følgende opgaver: personregistrering regnskabsførerfunktionen koordinering af opgaver for præster, ansatte og menighedsrådet herunder kalenderstyring. kontoradministration personaleadministration, herunder lønadministrationen sekretærfunktioner for menighedsrådet og præsterne PR-opgaver at være ajourført med den folkekirkelige lovgivning. Ebeltoft-Dråby-Handrup Sogn er et aktivt sogn på knap indbyggere. Der er tre kirker og en sognegård. Sognegården ligger i hjertet af Ebeltoft, over for Ebeltoft Kirke, og rummer foruden mødelokaler m.v. også kirkekontoret. Der er ansat tre præster, en organist, en kirketjener, to kirkesangere samt en deltids kordegneassistent, som samtidig er sekretær for kirkegårdslederen. På kirkegården er ansat ud over kirkegårdslederen en gartner og fi re sæsonansatte gartnere og garneriarbejdere. Sognet er kendetegnet ved at være et populært ferieområde med mange sommergæster, hvilket betyder at der er stor koncertaktivitet i kirkerne i sommermånederne. I vinterhalvåret er der stor aktivitet i sognegården med et væld af kulturelle arrangementer, konfi rmandundervisning og lignende. Se vores hjemmeside Vi forventer, at du: er engageret i og har kendskab til folkekirkens og menighedsrådets arbejde kan arbejde selvstændigt og påtage dig et stort ansvar Behersker IT vil indgå i og være med til at udbygge det nuværende samarbejde med alle medarbejdere, præster og menighedsråd, hvor man hjælper hinanden på tværs af faggrænser evner at have mange bolde i luften samtidig Ansættelse sker ved Ebeltoft-Dråby-Handrup Sogns Menighedsråd beliggende Kirkegade 13, 8400 Ebeltoft. Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10 fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne kan ses på www. folkekirkenspersonale.dk. Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassifi - cering af stillingen. Det er en forudsætning for ansættelse, at en ansøger, der ikke er eller har været ansat i stilling som kordegn eller kordegneassistent med tjenestemands- eller overenskomstansættelses vilkår, og som ikke allerede har gennemført kordegneuddannelsen, gennemfører 5 ugers grundlæggende uddannelse inden 2 år efter ansættelsen. Herudover skal de krævede regnskabsmoduler ligeledes gennemføres inden 2 år efter ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet ,70 kr ,80 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er ,70 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt ,74 kr. (nutidskroner). Løn forhandles efter kvalifi kationer og opgaver i øvrigt. Aftale om indplacering af kirkefunktionæren inden for rammen af vedkommende intervalløn indgås i henhold til overenskomstens 3 stk. 1 mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening. Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Per Norup Koch på telefonnummer / mail Ansøgningen med relevante bilag sendes til formand for menighedsrådet, Per Norup Koch, Ebeltoft Kirkekontor, Kirkegade 13, 8400 Ebeltoft eller på mail til Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den fredag den 6. marts Ansættelsessamtaler forventes at fi nde sted i uge 11. Menighedsrådet kan oplyse, at der muligvis vil blive indhentet referencer. dige stillinger ledige stillinger ledige stillinger ledige still

15 dige stillinger ledige stillinger ledige stillinger ledige still KORDEGNENES BLAD NR. 2 MARTS KORDEGN VED SKT. MARKUS KIRKE Da vores kordegn gennem næsten 30 år ønsker at gå på pension, søger vi en ny kordegn pr. 1. juni Stillingen er på 37 timer pr. uge og omfatter: Kirketjeneste Personregistrering Betjening af kirkekontor, menighedsråd, præster og organist Formålskontering og betaling af regninger Kommunikationsopgaver, herunder kalenderstyring, lokalebooking, hjemmeside, facebook, trykte medier mv. Opgaver i forbindelse med tilrettelæggelse og afvikling af kirkelige arrangementer Skt. Markus Sogn har ca indbyggere. Der er ved kirken ansat 3 præster (heraf én halvtidsansat), en organist, en kirketjener foruden en kordegn. Desuden har kirken et kirkekor med 8 korister. Kirken har mange aktiviteter for alle aldre. Kirken huser Folkekirkens Uddannelsesog Videnscenter i Aarhus, der omfatter Pastoralseminarium og Videnscenter. Vi ser vores nye kordegn som en engageret og imødekommende person, som er interesseret i det folkekirkelige liv, er fleksibel, ansvarsbevidst og kan arbejde selvstændigt. It-kompetencer og interesse for kommunikation er nødvendige forudsætninger for bestridelse af stillingen. Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10 fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne kan ses på Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassifi cering af stillingen efter forhandling mellem ministeriet og de forhandlingsberettigede parter. Det er en forudsætning for ansættelse, at en ansøger, der ikke er eller har været ansat i stilling som kordegn med tjenestemands- eller overenskomstansættelses vilkår, og som ikke allerede har gennemført kordegneuddannelsen, gennemfører 5 ugers grundlæggende uddannelse inden 2 år efter ansættelsen, ligesom der vil være krav om opdatering af viden på personregistreringsområdet. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på folkekirkenspersonale.dk Stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Årslønnen aftales inden for intervallet kr ,17 kr ,08 (nutidskroner). Fikspunktet er kr ,71 (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt kr ,74 (nutidskroner). Løn forhandles efter kvalifi kationer og opgaver i øvrigt. Aftale om indplacering af kordegnen inden for rammen af vedkommende intervalløn indgås i henhold til overenskomsten 3 stk. 1 mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening. Der vil blive indhentet børneattest. Ansøger skal være indstillet på, at der indhentes referencer. Ansættelse sker med prøvetid på 3 måneder Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Peter Hambro Mikkelsen, tlf , formand Benedicte Baumgarten, tlf eller kordegnekontoret, tlf Ansøgning med relevante bilag og referencer sendes pr. mail til Ansøgningsfrist er den 23. marts dige stillinger ledige stillinger ledige stillinger ledige still

16 Afsender: Danmarks Kordegneforening, Worsaaesgade 10 st., 7100 Vejle Bagsiden om forsiden Forsidens glasmosaik er et af i alt fem glasmalerier lavet af kunstneren Adi Holzer. De fem glasmalerier blev indviet i Husum Kirke i 2012.

Efteruddannelseskurser. for Midtjysk Kreds. for 2014/ 2015

Efteruddannelseskurser. for Midtjysk Kreds. for 2014/ 2015 Efteruddannelseskurser for Midtjysk Kreds for 2014/ 2015 Danmarks Kordegneforening, Midtjysk Kreds Uddannelsesudvalget SE nr. 27 56 02 61 Kurser 2014/2015 Kursus nr. 1: Onsdag den 10. september kl. 14.30

Læs mere

KORDEGNENES BLAD 5 JUNI 2015

KORDEGNENES BLAD 5 JUNI 2015 KORDEGNENES BLAD 5 JUNI 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 5 JUNI 2015 Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid: mandag-fredag 10-13, torsdag 10-15 Tlf.

Læs mere

KORDEGNENES BLAD MAJ 2015

KORDEGNENES BLAD MAJ 2015 KORDEGNENES BLAD 4 MAJ 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 4 MAJ 2015 Kordegnenes blad Nr. 4 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

KORDEGNENES BLAD 6 JULI 2015

KORDEGNENES BLAD 6 JULI 2015 KORDEGNENES BLAD 6 JULI 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 6 JULI 2015 Kordegnenes blad Nr. 6 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1899 Beslutningsprotokol

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1899 Beslutningsprotokol Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1899 Referat for bestyrelsesmøde den 10. august 2015 på sekretariatet i Vejle fra kl. 10.15 16.00. Mødedeltagere: Henrik Kristoffersen Ejnar Kudsk Alex Harttung

Læs mere

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling d. 5. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling d. 5. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling d. 5. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand Torben Bækgaard Salling bød velkommen og vi sang" En lærke letted". Derefter bød han velkommen til denjuridiske

Læs mere

Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer og lad os hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling

Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer og lad os hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling Generalforsamling 2014 mundtlig beretning Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer og lad os hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling og for dem alle

Læs mere

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER.

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. Formål Formålet med lønpolitikken er at beskrive, hvilke principper vi i Brabrand og Sdr. Aarslev lægger vægt på i udmøntningen af løn og beskrive processen

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund

Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund Bilag 8. København, den 7. juni 2005 Til Grøndalslund Menighedsråd Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund sogn. Modellerne er tilvejebragt

Læs mere

Vejledning om opgørelse af omfanget af kordegnefunktionen til brug for fastsættelse af størrelsen af stillinger som kordegn.

Vejledning om opgørelse af omfanget af kordegnefunktionen til brug for fastsættelse af størrelsen af stillinger som kordegn. Vejledning om opgørelse af omfanget af kordegnefunktionen til brug for fastsættelse af størrelsen af stillinger som kordegn. Vejledningen er udarbejdet af Danmarks Kordegneforening. Kordegnes løn- og ansættelsesforhold

Læs mere

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Introkursus for menighedsråd 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Menighedsrådets kommunikation, rollefordeling og kompetencer Rollefordeling i menighedsrådet Formandens overordnede

Læs mere

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer 2014 Dagsorden Opgave- og ansvarsfordeling mellem menighedsrådskasserer, regnskabsfører og FLØS Overenskomster og individuelle aftaler,

Læs mere

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015 KORDEGNENES BLAD 1 FEBRUAR 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Kordegnenes blad Nr. 1 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011. på Hotel Nyborg Strand.

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011. på Hotel Nyborg Strand. Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011 på Hotel Nyborg Strand. Erik Vigsø bød velkommen og vi sang Til vor lille gerning ud. Derefter bød han velkommen til den

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 8 af 03/01/2007 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Efteruddannelseskurser. Midtjysk Kreds 2015/ 2016

Efteruddannelseskurser. Midtjysk Kreds 2015/ 2016 Efteruddannelseskurser Midtjysk Kreds 2015/ 2016 Hvis man venter for længe med at tage det næste skridt, risikerer man at leve resten af sit liv på ét ben Kinesisk ordsprog Kurserne afholdes i Danmarks

Læs mere

LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk

LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk LØNPOLITIK Tema-aften i Herning 12. marts 2015 Hvorfor? Det akutte: Krav om lokalløn fra faglig org. inden 15/9 - hvad skal man svare? (AAVP: Fællesmøde for kontaktpersoner efter 15/9, hvor alle fremlægges

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Indledning Menighedsrådene ved kirkerne i Ribe Stift løser en stor og vigtig opgave, når de administrerer kirkens personale. Denne

Læs mere

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 Fjelsted kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk KÆRE KURSIST I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og Inspirerende kursusforløb

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015

Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015 Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015 Ved procentreguleringen tages der udgangspunkt i det aftalte lønniveau pr. 31. marts 2012 og reguleringsprocenten udgør herefter: Pr. 1. april 2015: 2,1745

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation 20.02 10:00-13:00 20.02 17:00-20:00 Lisbjerg Sognegård Lisbjergvej 15 8200 Århus N Lisbjerg 50 Peter Viuff 86230069 pofv@km.dk 21.02 10:00-13:00 Aggerholmsvej 4 7790 Thyholm Søndbjerg Efterskole 60 René

Læs mere

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013.

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Menighedsrådet Bellahøj - Utterslev Sogn Frederikssundsvej 125A 2700 Brønshøj 27.05.2013 Bellahøj-Utterslev Sogns menighedsråds lovbestemte

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Marts 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Herning Nordre og Søndre provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd

Læs mere

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Indledning: I forbindelse med indgåelsen af overenskomster og

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet.

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet. Vedtægt for Vesterbro Sogn - Folkekirken på Vesterbro De syv sogne (Absalons, Apostel, Enghave, Gethsemane, Krist, Maria og Sct. Matthæus) på Vesterbro sammenlægges med virkning fra 2/12 2012 til ét sogn,

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning Indkaldelse til menighedsrådsmøde: Torsdag den 28. november 2013 kl. 19.00 Mødet indledes med spisning ca. kl. 18.00 i Pyramiden. Fraværende med afbud: Eva Hoffmann Randrup Evt. stedfortrædere indkaldt:

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag, den 15. januar 2015 kl. 19:00 i Ebeltoft Sognegård

Menighedsrådsmøde Torsdag, den 15. januar 2015 kl. 19:00 i Ebeltoft Sognegård 387 Menighedsrådsmøde Torsdag, den 15. januar 2015 kl. 19:00 i Ebeltoft Sognegård Fraværende: Søren Fur, Kamma Povlsen, Ellen Marie Lassen, Heidi Bisgaard Dagsorden A Beslutninger: 1 P-pladsen i Dråby:

Læs mere

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven).

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). 1 Lovgrundlag: Samarbejdet etableres i henhold 43b og

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3.

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3. Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 12. november 2013 kl. 19.00 Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk. Tilstedeværende: Ove Nygaard Madsen (fm), Lis Grove- Rasmussen (nfm),, Flemming Erland

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde

Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde (Sygdomsvejledningen) (til menighedsrådene) Indledning Med henblik på at gøre det lettere for menighedsrådene at finde de regler, der gælder

Læs mere

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013 På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Jens Henrik Jakobsen, Denise Mortensen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Ole Winkler Pedersen,

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET August 2014 Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET UNGDOMSSKOLERNES FÆLLES FORUM FOR DEMOKRATI Danske Ungdomsskoleelevers netværk (DUSK- net) samler unge fra hele landet 3 gange årligt forskellige

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 28. maj 2014 Side 1 Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Dagsordenstekst: Tilstede Protokollat: Inge Kjær Andersen

Læs mere

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen Indkaldelse/ referat Mødeart Mødedato/ tidspkt. Deltagere Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 8.01.13 Kl. 19.30-22.00 Sven Madsen John Berwick Martin Ringsmose Claus Weber Birgitte Skovgaard

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Menighedsrådsmøde Onsdag 19. august 2015 i Sognegården

Menighedsrådsmøde Onsdag 19. august 2015 i Sognegården Melby Menighedsråd Tollerupvej 6, 3370 Melby Dagsorden Menighedsrådsmøde Onsdag 19. august 2015 i Sognegården Medlemmer indkaldt: Palle Blom (PB) (Alternativ liste) Kim Snekkerup (KS) * Yvonne Vestermann

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Afbud fra Elli Krog Foldager. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et ekstra punkt: Der

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

"#$% https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=87266 !! "!! +,* &- $ %&& ' (%) * .%/ / *0 0%/ %/1* 3&) &* */ ( )30 #(5 & 6 &0/ (5 &&(&

#$% https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=87266 !! !! +,* &- $ %&& ' (%) * .%/ / *0 0%/ %/1* 3&) &* */ ( )30 #(5 & 6 &0/ (5 &&(& Side 1 af 28 '!" "#$% & +,* &-.%/ / *0 0%/ &*( 0%/1* &* * (*)( )).%/*!! "!! # $ %&& ' (%) * 2%*1(%33 / 4.%//*/*.%/ )&*3&/* %/1* 3&) &* */ ( )30 *(%/(( 5 &0)3*%* 3** #(5 & 6 &0/ (5 &&(&,5// / 0 / 7* %//

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015

Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015 Blad nr. 3035 Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015 Dagsorden Beslutning Afbud fra Jens Arendt, Paul Kofoed Christiansen og Rune Viberg 1. Godkendelse af mødets dagsorden Godkendt. 2. Meddelelser

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

Nyhedsbrev for offentligt ansatte maskinmestre

Nyhedsbrev for offentligt ansatte maskinmestre Nyhedsbrev for offentligt ansatte maskinmestre Maskinmestrenes forening Overenskomstforhandlingerne Maskinmestrenes Forening har indgået aftaler med Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner (RLTN)

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Hermed dagsorden for det ordinære menighedsrådsmøde torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 i Menighedshuset.

Hermed dagsorden for det ordinære menighedsrådsmøde torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 i Menighedshuset. Hermed dagsorden for det ordinære menighedsrådsmøde torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 i Menighedshuset. Dagsorden Velkomst og godkendelse af dagsorden. Meddelelser og orientering fra formanden. Kort

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. Formandens initialer: 1. Godkendelse af dagsorden. To henvendelser på leje af lokaler. Behandles under punkt 2b.

Solvang Sogn Dato: Blad nr. Formandens initialer: 1. Godkendelse af dagsorden. To henvendelser på leje af lokaler. Behandles under punkt 2b. På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Per Rønager Bøjstrup, Minna Irene Siegumfeldt (gik under punkt 8), Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Nanette Zahrtmann (kom under punkt 2b), Jens Henrik

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark

Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark Januar 2014 Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark Årgang 2014 nummer 2 Redaktion Elsebeth Krogh Foredrag for Qi gong interesserede Mandag den 14. april kl. 18.30 20.00 ved Instruktør Inge Thegler

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

GENERALFORSAMLING 8. MAJ 2012 PÅ HOTEL NYBORG STRAND

GENERALFORSAMLING 8. MAJ 2012 PÅ HOTEL NYBORG STRAND GENERALFORSAMLING 8. MAJ 2012 PÅ HOTEL NYBORG STRAND Korrektur: Hanna Ammitzbøll, Margrethe Jessen, Krista Larsen. Redaktør: Jens Larsen, Stephen Larsen, Richard Ammitzbøll Forsidefoto: Colourbox Grafisk

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Beslutningsprotokol for ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 23. april 2014, i Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 K.

Beslutningsprotokol for ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 23. april 2014, i Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 K. Beslutningsprotokol for ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 23. april 2014, i Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 K. Mødedeltagere: Jette Arendrup (kom kl. 19.40), Povl Koch, Inger Toft,

Læs mere

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning Indkaldelse til menighedsrådsmøde: Onsdag den 29. april 2015 Kl. 19.00 Mødet indledes med spisning kl. 18.15 i Pyramiden. Fraværende med afbud: Thomas Gylnæs Nielsen Evt. stedfortrædere indkaldt: Fraværende

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt pr. 1. oktober 2009

Kirkeministeriets lønoversigt pr. 1. oktober 2009 Kirkeministeriets lønoversigt pr. 1. oktober 2009 Ved procentreguleringen tages der generelt udgangspunkt i det aftalte lønniveau pr. 1. oktober 1997, og reguleringsprocenten er herefter pr. 1. april 1998

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 2. Pkt. 2. Ad pkt. 2. Holbæk den. 5. oktober 2010. 1. Der indkaldes herved til

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 2. Pkt. 2. Ad pkt. 2. Holbæk den. 5. oktober 2010. 1. Der indkaldes herved til Holbæk den. 5. oktober 2010. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 5.oktober 2010 kl. 19.00 På kirkegårdskontoret Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Per

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Menighedsrådsmøde tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.00 i menighedslokalerne, salen

Menighedsrådsmøde tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.00 i menighedslokalerne, salen Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 20. januar 2015 Side 1 Menighedsrådsmøde tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.00 i menighedslokalerne, salen Dagsordenstekst: Tilstede Protokollat: Inge Kjær Andersen

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

geoenviron ERFA VANDINDVINDING TORSDAG DEN 19. MARTS 2015 KL. 09.30-14.00 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30 SNOGHØJ 7000 FREDERICIA

geoenviron ERFA VANDINDVINDING TORSDAG DEN 19. MARTS 2015 KL. 09.30-14.00 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30 SNOGHØJ 7000 FREDERICIA VANDINDVINDING TORSDAG DEN 19. MARTS 2015 KL. 09.30-14.00 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30 SNOGHØJ 7000 FREDERICIA FIND VEJ Side 1 TIDSPLAN KL. 09.30 KL. 10:00 KL. 10.05 KL. 10:30 KL.

Læs mere

Bilag til regnskabsinstruks

Bilag til regnskabsinstruks Løbenr. 637211/09 Bilag til regnskabsinstruks Det udfyldte bilag gælder for: Grøndalslund Sogns --------------------------------- menighedsråd 27. september 2012 Jann Larsen Menighedsrådsformand. Bilag

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Kirkemusiker og kirkesanger PO DOKS Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Ministeriet for Ligestilling og Kirke udgiver ikke længere vikarsatser,

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Som der tidligere er informeret om kommer der et nyt system, til oprettelse af aftaler om vedligeholdelse

Læs mere

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00 Dagsorden Referat Fraværende Ole Hefsgård; Ingrid Bartolin deltager i dele af mødet 75. Godkendelse af dagsorden 76. Godkendelse af referat fra mødet den 12. juni 77. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet

Læs mere

Menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 i menighedslokale, første sal Der er mødepligt pga. godkendelse af budget 2016

Menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 i menighedslokale, første sal Der er mødepligt pga. godkendelse af budget 2016 Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 26. maj 2015 Side 1 Menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 i menighedslokale, første sal Der er mødepligt pga. godkendelse af budget 2016 Dagsordenstekst:

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Bilag nr. møde gennemført? Ansøgning om lån til syn og skøn endnu ikke ansøgt, vi mangler et tal fra advokaten.

Bilag nr. møde gennemført? Ansøgning om lån til syn og skøn endnu ikke ansøgt, vi mangler et tal fra advokaten. Dagsorden nr. 2. til menighedsrådsmøde Onsdag den 28. januar, kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej Til

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere