KORDEGNENES BLAD 2 MARTS 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KORDEGNENES BLAD 2 MARTS 2015"

Transkript

1 KORDEGNENES BLAD 2 MARTS 2015

2 2 KORDEGNENES BLAD NR. 2 MARTS 2015 Kordegnenes blad Nr , 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid: mandag-fredag 10-13, torsdag Tlf Juridisk konsulent Bettina Ulstrup Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid: tirsdag og torsdag Tlf Bestyrelsen Formand Torben Bækgaard-Salling Tlf Næstformand Henrik Kristoffersen Tlf Redaktør Jennie Schlüter Tlf Webmaster Jennie Schlüter Tlf Jørgen Hvolbye Lauritzen Tlf.: Krista Hebsgaard Hansen Tlf.: Gunna Sørensen Tlf.: Lise Mejlholm Tlf.: Redaktion Jennie Schlüter, (ansv.) Torben Bækgaard-Salling, Krista Grane Larsen, Korrektur Mette Holmelund / Lone Kristensen Ekspedition Danmarks Kordegneforening Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Tlf Giro Alle henvendelser vedr. abonnement, bladets forsendelse og annoncer sker til ekspeditionen. Annoncer, i Word-format, skal være kontoret i hænde senest den 15. i måneden. Bladet udkommer ikke i januar og august Tryk WERKs Grafiske Hus a s, Aarhus Tlf ISSN: X Indhold Formandens orientering Redaktørens hjørne Jeg glæder mig i denne tid Kirkens Forum vender tilbage Seminar: At være mægler i en konflikt Nyt fra kredsene Sortsyn eller solskin Tillidsrepræsentanter Ledige stillinger Bagsiden om forsiden Henrik Højen Tlf.: Artiklerne udtrykker nødvendigvis ikke bestyrelsens holdning. Forsidefoto: Billede af glasmaleri fra Husum Kirke. Se bagsiden om forsiden

3 KORDEGNENES BLAD NR. 2 MARTS Formandens orientering februar/marts 2015 Af Torben Bækgaard-Salling Overenskomst 2015 I medierne kunne vi midt i februar høre, at der var indgået forlig om overenskomst 2015 på det statslige område. Det bliver en treårig overenskomstperiode. Hvad kom der så ud af overenskomst På lønsiden blev resultatet 4,5 % for den samlede overenskomstperiode, ikke helt så godt som ventet, men dog alligevel en sikring af reallønnen. Og det bedst mulige resultat. De 4,5 % er fordelt som følger over den 3 årige periode: 1. april ,5 % 1. april ,8 % 1. april ,7 % 1. januar ,5 % Herudover blev det aftalt: - at kompetencefonden, som vi kender den i dag fortsætter i hele overenskomstperioden. - øget pension til de lavest lønnede Fagforeningerne ønskede at bidrage med midler til et lavlønsprojekt, så de lavest lønnede ville få minimum kr. om måneden. - 1 ekstra uges barsel med løn øremærket til faderen. - et periodeprojekt om bedre psykisk arbejdsmiljø i staten. - og endelig til bl.a. vores tjenestemandsansatte kordegne blev der aftalt nye lokallønsmidler, så der nu igen bliver mulighed for at tildele tjenestemandsansatte kordegne engangsvederlag. Dette er vi i kordegneforeningen meget tilfredse med, ikke mindst pga. den manglende aftale om ny løn til tjenestemændene. I de specielle forhandlinger, der føres mellem os og Kirkeministeriet har vi endnu ikke nået et resultat, som kan præsenteres, men jeg forventer vi når til enighed på næste forhandlingsmøde, som er 20. februar En orientering om resultatet vil kunne læses i bestyrelsens beretning. Det ville finansministeren under ingen omstændigheder gå med til, så aftalen bliver en øget pension til de lavest lønnede. Det er bedre end ingenting, men det kan der jo ikke handles ind for her og nu.

4 4 KORDEGNENES BLAD NR. 2 MARTS 2015 Redaktørens hjørne marts 2015 Af Jennie Schlüter Det har nok ikke undgået nogens opmærksomhed, at denne og den kommende tid, for landsbestyrelsen, står i Landskursets tegn. Foreningens landskursusudvalg har fået planlagt et spændende program, der skal være med til at klæde os alle lidt bedre på i vores daglige arbejde. Landskursus er også lig generalforsamling. Som det fremgik af indkaldelsen til generalforsamling i februar bladet er både formand og tre bestyrelsesmedlemmer på valg i år. Jeg er en af de tre. Jeg har nu været med i landsbestyrelsens arbejde gennem tre år. Jeg kom ind i bestyrelsen som suppleant tilbage i Da jeg i 2013 var på valg første gang var jeg ikke i tvivl om, at jeg ville stille op igen. Jeg følte på daværende tidspunkt ikke, at jeg havde nået at komme ordentlig ind i bestyrelsens arbejde. Mine tanker har været lidt andre denne gang. Denne gang har jeg været nødt til virkelig at gøre op med mig selv om der var overskud til at give foreningen to år mere. Som det gør sig gældende rundt om i landet har min stilling også ændret sig de sidste tre år. For tre år siden bestod min stilling mest af personregistrering, regnskab, hjælp med indsamling af materiale til kirkeblad samt en smule sekretærhjælp for menighedsrådets formand og kontaktperson. Sådan er billedet ikke i dag. I dag består min stilling af en smule personregistrering, som kun finder sted de dage, hvor jeg sidder alene på kontoret eller min kollega har fri. Regnskabet har jeg stadig, hvilket tager en god del af min tid med betaling af regninger og bogføring. Derudover bliver jeg oftere og oftere bedt om at udskrive budget, formål til de forskellige udvalgsformand så de kan følge med i deres eget forbrug. Sognet har også fået ny menighedsrådsformænd, som ingen formandserfaring har. Det betyder for mig, at hun ofte kommer forbi og har brug for min hjælp til at kunne sætte sig ind i tingene. Derudover er jeg også redaktør, eller i hvert fald ansvarlig for sognets kirkeblad og hjemmeside. Jeg kan ikke lægge skjul på, at der har været perioder de sidste år, hvor jeg synes det har været hårdt både at være med i bestyrelsen og skulle passe mit arbejde. Det har især været de gange, hvor jeg har haft en deadline på eget kirkeblad og Kordegnenes Blad samt to hjemmesider, der trængte til en opdatering. På den anden side har det også været meget givtigt at sidde med, hvor beslutningerne tages og informationer gives. Dette har jeg i høj grad kunnet bruge hjemme på kontoret i forhold til min støtte til kontaktpersonen. Med denne baggrund har jeg besluttet, at stille mig til rådighed to år mere.

5 KORDEGNENES BLAD NR. 2 MARTS Jeg glæder mig i denne tid Af Henrik Højen sådan var overskriften på en lignende artikel sidste år og jeg glæder mig heldigvis stadig. Igen i år synes jeg, at kordegneforeningens landskursusudvalg kan præsentere et landskursus, som er spækket med fagligt og brugbart indhold et indhold hvor jeg har mulighed for at blive klogere på mig selv, få ajourført viden med hjem, blive udfordret på mine/vores muligheder, og dermed være endnu bedre forankret i rollen som kordegn, ja, endda som fremtidens kordegn. Vi har stadig fokus på at landkurset er en relevant og vigtig efteruddannelsesmulighed for kordegne, hvilket også understreges af Torben Stærgårds indlæg i februarnummeret. Der er flere førstegangsdeltagere der har givet udtryk for at de føler sig, sådan lidt Palle alene i verden hvor er kollegaerne, sidder man samlet kredsvis i salen osv. Igen i år er der mulighed for at markere på tilmeldingen at jeg deltager i landskurset for første gang. Tanken er at den oplysning formidles videre til kredsformændene, og de vil så sørge for at der bliver taget ekstra hånd om jer der deltager for første gang du får en ven. Responsen fra sidste år på tiltaget var positivt, så det bliver fortsat en mulighed. Herfra skal der også lyde en opfordring til jer som nok kan få bevilget deltagelse i landskurset af jeres menighedsråd, men som alligevel ikke kommer afsted. Prøv det Det er ikke kedeligt og beviset er alle os der deltager år efter år og det gør ingen af os, hvis vi har spildt tiden. Og så er det jo også sådan, at det, man ikke har afprøvet, kan man umuligt have en objektiv mening om. Og igen skal det understreges at man ikke skal være medlem af Danmarks Kordegneforening for at deltage. Landskurset er for alle kordegne. Igen i år bliver der mulighed for at indsende spørgsmål inden landskurset i forbindelse med ministeriets ajourføringskursus. I skrivende stund vides det ikke hvornår der åbnes for spørgekassen, men lige så snart vi får det at vide, skriver vi det på Som vi tidligere har skrevet afholdes kredsarrangement, generalforsamling og festaften, som de plejer, og det vil sige om aftenen. Vi ved at nogle menighedsråd ikke ønsker at betale for kredsarrangement, generalforsamling og festaften. Netop derfor er de placeret om aftenen, hvor vi er af den opfattelse, at kordegnen ville have fri fra arbejde og at det derfor, efter vores overbevisning er fritiden der anvendes til sociale arrangementer. Men et socialt arrangement er også med til at knytte vigtige bånd mellem kollegaer, og det kunne da tænkes, at netop den kordegn, som engang imellem føler sig alene på kontoret, kunne opbygges i motivationen til arbejdet gennem mødet med kollegaer på landskurset, ligesom der også er gode muligheder for at opbygge og få styrket sit netværk, så man ved, hvem man kan henvende sig til, hvis man har faglige spørgsmål eller har brug for snakke eller bare fortælle den gode historie om alt det der lykkes. Vel mødt på LANDSKURSUS Vi glæder os til at møde dig. På under fanen landskursus kan du finde alle relevante informationer om landskurset.

6 6 KORDEGNENES BLAD NR. 2 MARTS 2015 Kirkens Forum vender tilbage i september 2015 Fagmessen for kirkerne i Danmark ramte plet hos gæsterne 2015-udgaven er på vej I november 2014 havde MESSE C Fredericia premiere på Kirkens Forum Danmarks første samlede fag- og indkøbsmesse for kirken. Messen har fået flotte karakterer i de efterfølgende besøgs- og udstilleranalyser, og derfor var beslutningen om at gentage messen i 2015 ikke svær. Godt 89 procent af gæsterne var glade for udbyttet på messen. Tre ud af fire erklærer, at de vil komme igen, og endnu flere vil anbefale den næste messe i deres netværk så Kirkens Forum 2014 må siges at have ramt plet hos de besøgende, konstaterer Hanne Iversen, projektleder i MESSE C. Derfor var der ingen tvivl hos Messe C og styregruppen om, at der også skal stå Kirkens Forum på 2015-programmet, tilføjer Hanne Iversen. Stort program for både kirkegårdsansatte og andre besøgende Arrangørerne har i tråd med de ønsker, udstillere og besøgende har haft, valgt at flytte 2015-udgaven fra medio november til slutningen af september. Med den termin har de mange medarbejdere på kirkegårdsdelen større mulighed for at komme forbi Fredericia uden for grandæknings-sæsonen. Netop kirkegårdsområdet bliver der sat ekstra stort fokus på i år i både programmet og aktiviteterne blandt andet i samarbejde med FAKK (Forbundet Af Kirkeog Kirkegårdsansatte) På den kommende Kirkens Forum bliver der også fokus på aktuelle temaer samt en lang række foredrag fra markante aktører i den kirkelige verden. På et særligt område i hallen vil der være mulighed for at samle inspiration fra de mange udstillere på messen, opleve små minikoncerter, rejseforedrag og meget mere. Flere end 100 udstillere var med til at skabe de spændende rammer for den første kirkemesse i Fredericia, og mange har allerede meldt deres ankomst til anden udgave, som netop nu er ved at tage form på programsiden. Mere publikumsvenlige åbningstider Også hvad angår åbningstider har arrangørerne lyttet til tilbagemeldingerne, således at Kirkens Forum i år åbner dørene fredag og lørdag. På den måde kan menighedsrådsmedlemmer, som arbejder i hverdagene, bruge lørdagen til messebesøg. Og for de ansatte i kirkerne kan de bruge fredagen som en spændende optakt til weekendens arbejde (alle er naturligvis velkomne på begge dage). Messen er en oplagt mulighed for et fælles udflugtsmål for ansatte, menighedsrådsmedlemmer og frivillige. Man kan eksempelvis arrangere fælles frokost, transport og oplevelser i Fredericia og omegn i forbindelse med messebesøget hos MESSE C hjælper vi gerne til med det praktiske, lover Hanne Iversen. Samarbejdspartnere er med igen Stifterne i Danmark vil igen i 2015 være at finde på messen og vil deltage aktivt i planlægningen af programmet på messen. Markedsføringen sker igen i år sammen med blandt andre Kirkepartner.dk og Kristeligt Dagblad samt FAKK s brede netværk inden for udendørsdelen.

7 KORDEGNENES BLAD NR. 2 MARTS AT VÆRE MÆGLER I EN KONFLIKT v/underviser Conny Hjelm Tirsdag den 14. april 2015 på Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, Vejle På denne kursusdag vil vi ud fra mediationsmetoden fokusere på, hvorledes man er mægler i en konflikt, som man ikke selv har del i. Vi vil kort gennemgå metoden teoretisk og ellers give plads til at indøve den i praksis, for derved at få kendskab til faldgruber og forcer. PROGRAM Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kaffe/the med rundstykker. Kort gennemgang eller genopfriskning af mediationsmetoden. Første fokusområde inkl. øvelser: At kunne lytte ordentligt er en forudsætning for at være mægler. Frokost. Andet fokusområde inkl. øvelser: At kunne skabe et trygt og ligeværdigt rum er en forudsætning for mediationsprocessen. Kaffe/the med kage. Opsamling på deltagernes faldgruber og mine forcer. Evaluering og afslutning. Tak for i dag. Da der er et begrænset antal pladser, vil tilmeldingen foregå efter først til mølle -princippet. Som kordegn kan du tilmelde dig på mail til Mailen skal indeholde navn, arbejdssted, mailadresse samt mobilnummer. Deltagelsen er betalt af trepartsmidlerne. Der er derfor ingen egenbetaling ud over transport og den forbrugte tid. Kurset er for de 5 kirkefunktionærgrupper, kordegne, kirkemusikere, organister, sognemedhjælpere og kirkegårdsledere, som er organiseret under CO 10.

8 Skriv aldrig under på et billån uden at tale med din bank først Tjek ÅOP (Årlig Omkostning i Procent), når du sammenligner priser Billån på EKSTRA GODE betingelser, når du er medlem af Danmarks Kordegneforening Lån & Spar Bank A/S, 1200 København K, Cvr.nr Som medlem af Danmarks Kordegneforening får du al den hjælp, du skal bruge hos Lån & Spar. For billån kan ÅOP en. Her skal alle udgifter på lånet nemlig regnes med. Vi ser gerne papirerne igennem med dig og giver dig det nødvendige overblik over de reelle udgifter. Så ved du, hvad der kan betale sig. Men uanset, hvor langt du er i processen, vil vi gerne give dig nogle gode råd med på vejen. En guide til, hvad du skal være opmærksom på, når du kigger på ny bil. Find guiden på lsb.dk/5gode VIL DU HURTIGT VIDERE? Ring: Ring hvis du vil tale billån med en personlig rådgiver Online: Gå på lsb.dk/co10 og vælg book møde. Så kontakter vi dig

9 KORDEGNENES BLAD NR. 2 MARTS Nyt fra Kredsene marts Midtjysk Kreds Faglig dag med generalforsamling, foredrag og spisning. Mandag den 9. marts kl (kaffen er klar kl. 14) Generalforsamling Kl til kl. ca Foredrag: Gå gladere hjem fra arbejde, end da du kom ved Freddy Meyer, Supplement AS Hvad koster det at have en sur medarbejder? Det er dyrt. Ikke blot på økonomien, men også for arbejdsglæden og samarbejdet mellem kolleger og ledere og i sidste ende koster det på resultaterne. En enkelt surstråler skader hele organisationens arbejdsmiljø ufattelig meget, og det påvirker både motivationen og samarbejdet. Alle kan have en dårlig dag, men ingen har ret til at berøve andre arbejdsglæden. Få fornyet og legaliseret et nyt sprog i virksomheden med Freddy Meyers sigende ordforråd, som Svesken på disken, Surstråler, Sidder du på en død hest? Så stig af! og meget mere. Vær med til at skabe arbejdsglæde, du også kan tage med hjem. Indhold: Foredraget om arbejdsglæde og samarbejde indeholder: Selektiv, positiv perception Psykologisk krydspres Forebyggende surstråling Empati-forstyrrelser Kropssprogsargumentation Vil du med ud og se mig i spejlet? Kredsen ønsker tillykke Flemming Holtoug, Hedensted, fyldte 50 år 27. januar Jette Bruun Christensen, Hjerting, fyldte 60 år 8. februar Syd- og Sønderjyske Kreds ønsker hjertelig tillykke. Københavnskredsens ordinære generalforsamling afholdes Onsdag den 11. marts 2015 kl i Kastrup kirkes lokaler Dagsorden i henhold til kredsens vedtægter. Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for spisning og happy hours med dine kolleger. Tilmelding til spisning på

10 10 KORDEGNENES BLAD NR. 2 MARTS 2015 Sognets maskinmestre Sortsyn eller solskin? Af Fritz Knüppel Når dette læses har det været kyndelmisse og halvdelen af vinteren skulle dermed være gået. En vinter, der i år har været så grå og trist at jeg i perioder har været mere eller mindre trist. Gråvejret er med mellemrum blevet afbrudt af frostklare dage hvor den klare blå himmel giver optimisme i sindet og minder om at lyset og positive oplevelser gennem tiderne overskygger og står stærkere end mørket og negative oplevelser. Folkekirken som institution og som arbejdsplads er og har vel altid været under forandring eller vil jeg hellere sige under udvikling. Som institution skal folkekirken i ord og handling forkynde evangeliet og på statens vegne skrive sognene i mandtal. En opgave, der gennem tiden ikke har ændret sig, men der er sket en voldsom udvikling i den måde opgaverne udføres på Allerede i 90 erne var det på tale at flytte civilregistreringen til kommunerne (i hele Danmark) og man begyndte derfor at tillægge administrative opgaver som sekretær- og kassererfunktion til kordegnestillinger. Umiddelbart kan sådanne nye arbejdsopgaver opfattes som forandring, men er der ikke blot tale om jobudvikling? Arbejdsopgaverne var i sognekirken i forvejen, men blev varetaget af andre. Dilemmaet dengang, som nu er: Kan jeg se et konkret resultat af mit nye ansvarsområde enten i form af højere løn eller personlig anerkendelse. Svaret på dette er som oftest, NEJ, det kan vi ikke. Til gengæld har vi bidraget til at flere mennesker kan komme og kommer i kirkens lokaler og føle sig som en del af et fællesskab det er da en skøn fornemmelse. Kan vi så ikke leve med at menighedsråd og præster står i kø for at vise menigheden at de har magten og æren? Dybest set ved vi alle at en succes skabes på grundlag af et grundigt forarbejde og det foregår ofte på kirkekontoret. Det er vel derfor at kontoret i flere og flere kirker kaldes sognets maskinrum. At man mange steder begynder en centralisering/sammenlægning af kirkekontorer må skyldes en manglende erkendelse af et velfungerende maskineri kræver en maskinmester, der sørger for at maskinrummet fungerer optimalt. En del af dette kan klares ved automatik og elektronik, men mange uregelmæssigheder og nye muligheder opdages hurtigere ved menneskelig tilstedeværelse og erfaring med systemernes samspil. Jeg kan derfor frygte at denne centralisering vil vise sig at have en negativ effekt på sognenes liv og vækst. Spillet om magten, æren og sandheden har gennem tiden ført til mange verbale slagsmål i kirken. Senest har fokusering på intern splid i folkekirken med udgangspunkt i forslag til vielser af par af samme køn, ny kirkelig styrereform og seneste en opstandelsesdebat kombineret med den tilbagevendende snak om overflytning af civilregistreringen til kommunen trukket mere eller mindre grå skyer over arbejdsglæden hos mangen en ansat i folkekirken.

11 KORDEGNENES BLAD NR. 2 MARTS Solstrålehistorierne om bl.a. glade og taknemmelige kirkegængere, besøgende på kirkekontoret og brudepar, der føler sig set som mennesker i stedet for kunder og klienter trænges let i baggrunden. Som ansat i et sogn med mange fødsler og deraf følgende barnedåb har jeg fornøjelsen af, at blive mindet om en tilsyneladende grundlæggende menneskelig tillid til at vi er elsket og respekteret af vores medmennesker. Et barn i lift på kontoret eller i gudmors arm ved døbefonten udstråler tillid og en nysgerrighed, der vil være drivkraften i barnets udvikling. I dåbstalen ved en nylig overstået konfirmanddåb tog præsten udgangspunkt i dåbsvandets spejlbillede som de kommende konfirmander så direkte ned i i modsætning til dåbsbørnene, der typisk kun skeler. I modsætning til Narcissusmyten er det ved dåben ikke en selv, som afspejles i vandet, men noget som er større end en selv og mere betydningsfuldt for vores liv, trivsel og menneskelige udvikling. Når uro og tristhed over ændrede arbejdsopgaver og arbejdsforhold breder sig i vores sind skal vi i forvisning om at vi er værdsatte og respekteret måske som dåbsbarnet skele til dåbsvandet og nysgerrigt benytte de muligheder, der er givet os til at nå et givet mål. Sluttelig vil jeg citere konklusionen på kst. sognepræst Camilla Aggersbjergs prædiken over lignelsen om arbejderne i vingården: Men én ting kan vi vide os sikre på. What s in it for me. Kan det betale sig. Er det retfærdigt. De spørgsmål stiller Gud med garanti aldrig. Og måske vi selv lidt oftere ligesom Ham skulle undlade at gøre det. Og så unde at det går andre godt, også når vi ikke synes, de har fortjent det. Danmarks kordegne er folkekirkens maskinmestre. Lad os være stolte over denne position og glæde os over de positive oplevelser vi får når vi gavmildt lader vores lys stråle over kolleger, samarbejdspartnere og ikke mindst menighed.

12

13 KORDEGNENES BLAD NR. 2 MARTS Tillidsrepræsentanter pr. 1. januar 2014 Fyns Stift Birgitte Salin Hansen, Dyrup Sogn, Odense Haderslev Stift Alex Harttung, Christians Sogn, Sønderborg Ribe Stift Ejnar Kudsk, Grindsted Sogn, Billund Helsingør Sitft Gunna Sørensen, Risbjerg Sogn, Hvidovre Søren Munkholm, Vestervang Sogn, Helsingør Ole Steenberg, Grøndalslund Sogn, Rødovre Karen Henriksen, Ordrup Sogn, Gentofte Ellen Ewald, Ishøj Sogn, Ishøj København Stift Kim Lykkegaard, Flintholm Sogn, Frederiksberg Minna Stenhøj Maltesen, Blågård Sogn, København Torben Gamst Jensen, Husumvold Sogn, København Sandra Burrett, Kastrup Sogn, Tårnby Lolland Falster Stift Karina Olsen, Nykøbing F. Sogn, Guldborgsund Roskilde Stift Gertrud Kursch, Antvorskov Sogn, Slagelse Viborg Stift Anna Grete Lund, Ikast Sogn, Ikast Minna Nygaard Pedersen Viborg Domsogn, Viborg Aalborg Stift Jørgen Steen, Skagen Sogn, Frederikshavn Birgitte Skrostrup Olesen, Vejgård Sogn, Aalborg Helle Holst Haugaard, Nr. Tranders Sogn, Aalborg Aarhus Stift Hanne Vinholt Kristensen, Skanderborg Sogn Lis Henning, Thorsager/Bregnet Sogne, Rønde Richard Ammitzbøll, Enghøj Sogn, Randers

14 dige stillinger ledige stillinger ledige stillinger ledige still 14 KORDEGNENES BLAD NR. 2 MARTS 2015 KORDEGN VED EBELTOFT, DRÅBY OG HANDRUP KIRKER Da vores kordegn gennem 20 år har valgt at gå på pension opslås en stilling som kordegn uden kirketjeneste ved Ebeltoft, Dråby og Handrup Kirker. Ebeltoft-Dråby- Handrup Sogn ledig pr Stillingen er på 37 timer pr. uge. Kordegnen skal varetage følgende opgaver: personregistrering regnskabsførerfunktionen koordinering af opgaver for præster, ansatte og menighedsrådet herunder kalenderstyring. kontoradministration personaleadministration, herunder lønadministrationen sekretærfunktioner for menighedsrådet og præsterne PR-opgaver at være ajourført med den folkekirkelige lovgivning. Ebeltoft-Dråby-Handrup Sogn er et aktivt sogn på knap indbyggere. Der er tre kirker og en sognegård. Sognegården ligger i hjertet af Ebeltoft, over for Ebeltoft Kirke, og rummer foruden mødelokaler m.v. også kirkekontoret. Der er ansat tre præster, en organist, en kirketjener, to kirkesangere samt en deltids kordegneassistent, som samtidig er sekretær for kirkegårdslederen. På kirkegården er ansat ud over kirkegårdslederen en gartner og fi re sæsonansatte gartnere og garneriarbejdere. Sognet er kendetegnet ved at være et populært ferieområde med mange sommergæster, hvilket betyder at der er stor koncertaktivitet i kirkerne i sommermånederne. I vinterhalvåret er der stor aktivitet i sognegården med et væld af kulturelle arrangementer, konfi rmandundervisning og lignende. Se vores hjemmeside Vi forventer, at du: er engageret i og har kendskab til folkekirkens og menighedsrådets arbejde kan arbejde selvstændigt og påtage dig et stort ansvar Behersker IT vil indgå i og være med til at udbygge det nuværende samarbejde med alle medarbejdere, præster og menighedsråd, hvor man hjælper hinanden på tværs af faggrænser evner at have mange bolde i luften samtidig Ansættelse sker ved Ebeltoft-Dråby-Handrup Sogns Menighedsråd beliggende Kirkegade 13, 8400 Ebeltoft. Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10 fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne kan ses på www. folkekirkenspersonale.dk. Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassifi - cering af stillingen. Det er en forudsætning for ansættelse, at en ansøger, der ikke er eller har været ansat i stilling som kordegn eller kordegneassistent med tjenestemands- eller overenskomstansættelses vilkår, og som ikke allerede har gennemført kordegneuddannelsen, gennemfører 5 ugers grundlæggende uddannelse inden 2 år efter ansættelsen. Herudover skal de krævede regnskabsmoduler ligeledes gennemføres inden 2 år efter ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet ,70 kr ,80 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er ,70 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt ,74 kr. (nutidskroner). Løn forhandles efter kvalifi kationer og opgaver i øvrigt. Aftale om indplacering af kirkefunktionæren inden for rammen af vedkommende intervalløn indgås i henhold til overenskomstens 3 stk. 1 mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening. Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Per Norup Koch på telefonnummer / mail Ansøgningen med relevante bilag sendes til formand for menighedsrådet, Per Norup Koch, Ebeltoft Kirkekontor, Kirkegade 13, 8400 Ebeltoft eller på mail til Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den fredag den 6. marts Ansættelsessamtaler forventes at fi nde sted i uge 11. Menighedsrådet kan oplyse, at der muligvis vil blive indhentet referencer. dige stillinger ledige stillinger ledige stillinger ledige still

15 dige stillinger ledige stillinger ledige stillinger ledige still KORDEGNENES BLAD NR. 2 MARTS KORDEGN VED SKT. MARKUS KIRKE Da vores kordegn gennem næsten 30 år ønsker at gå på pension, søger vi en ny kordegn pr. 1. juni Stillingen er på 37 timer pr. uge og omfatter: Kirketjeneste Personregistrering Betjening af kirkekontor, menighedsråd, præster og organist Formålskontering og betaling af regninger Kommunikationsopgaver, herunder kalenderstyring, lokalebooking, hjemmeside, facebook, trykte medier mv. Opgaver i forbindelse med tilrettelæggelse og afvikling af kirkelige arrangementer Skt. Markus Sogn har ca indbyggere. Der er ved kirken ansat 3 præster (heraf én halvtidsansat), en organist, en kirketjener foruden en kordegn. Desuden har kirken et kirkekor med 8 korister. Kirken har mange aktiviteter for alle aldre. Kirken huser Folkekirkens Uddannelsesog Videnscenter i Aarhus, der omfatter Pastoralseminarium og Videnscenter. Vi ser vores nye kordegn som en engageret og imødekommende person, som er interesseret i det folkekirkelige liv, er fleksibel, ansvarsbevidst og kan arbejde selvstændigt. It-kompetencer og interesse for kommunikation er nødvendige forudsætninger for bestridelse af stillingen. Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10 fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne kan ses på Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassifi cering af stillingen efter forhandling mellem ministeriet og de forhandlingsberettigede parter. Det er en forudsætning for ansættelse, at en ansøger, der ikke er eller har været ansat i stilling som kordegn med tjenestemands- eller overenskomstansættelses vilkår, og som ikke allerede har gennemført kordegneuddannelsen, gennemfører 5 ugers grundlæggende uddannelse inden 2 år efter ansættelsen, ligesom der vil være krav om opdatering af viden på personregistreringsområdet. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på folkekirkenspersonale.dk Stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Årslønnen aftales inden for intervallet kr ,17 kr ,08 (nutidskroner). Fikspunktet er kr ,71 (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt kr ,74 (nutidskroner). Løn forhandles efter kvalifi kationer og opgaver i øvrigt. Aftale om indplacering af kordegnen inden for rammen af vedkommende intervalløn indgås i henhold til overenskomsten 3 stk. 1 mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening. Der vil blive indhentet børneattest. Ansøger skal være indstillet på, at der indhentes referencer. Ansættelse sker med prøvetid på 3 måneder Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Peter Hambro Mikkelsen, tlf , formand Benedicte Baumgarten, tlf eller kordegnekontoret, tlf Ansøgning med relevante bilag og referencer sendes pr. mail til Ansøgningsfrist er den 23. marts dige stillinger ledige stillinger ledige stillinger ledige still

16 Afsender: Danmarks Kordegneforening, Worsaaesgade 10 st., 7100 Vejle Bagsiden om forsiden Forsidens glasmosaik er et af i alt fem glasmalerier lavet af kunstneren Adi Holzer. De fem glasmalerier blev indviet i Husum Kirke i 2012.

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015 KORDEGNENES BLAD 1 FEBRUAR 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Kordegnenes blad Nr. 1 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 PRÆLUDIUM GODDAG Af Ansvarshavende redaktør, Dorte Skovgaard Wihre, journalist (DJ) Da jeg fortalte min datter på 12 år, at

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

PO-bladet ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 SIDE 7

PO-bladet ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 SIDE 7 NR. 6 JUNI 2012 11. ÅRGANG PO-bladet BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN SIDE 7 PRÆLUDIUM KRÆV MERE I LØN! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen De lokale lønforhandlinger

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 PRÆLUDIUM DEN NORDISKE ERFARINGSUDVEKSLING Af Anders Thorup, formand for FPO Når disse linjer skrives, er der netop én måned

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega Kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega Kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 P E R S O N A L E P O L I T I K I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K O mega Kommunikation R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR

Læs mere

få en udviklingsplan/10 Aldrig for sent at lære nyt/12 Årets skulderklap-modtagere hædret/15

få en udviklingsplan/10 Aldrig for sent at lære nyt/12 Årets skulderklap-modtagere hædret/15 Medlemsbl ad for K reds Nordea / En virksomhedsk reds i Finansforbundet / februar 2011 Trivsel kommer inde fra/3 Online døgnet rundt/4 Tvungen sundhed duer ikke/6 Kom til generalforsamling/8 Husk at få

Læs mere

56. Årgang nr. 10 okt. 2012 DL-F/HK. mangfoldighed TEMA. Diplomlaborant med topkarakter. Kommunikation, projektstyring og nyt netværk. www.dl-f.

56. Årgang nr. 10 okt. 2012 DL-F/HK. mangfoldighed TEMA. Diplomlaborant med topkarakter. Kommunikation, projektstyring og nyt netværk. www.dl-f. 56. Årgang nr. 10 okt. 2012 DL-F/HK mangfoldighed TEMA Diplomlaborant med topkarakter Kommunikation, projektstyring og nyt netværk www.dl-f.dk Indhold 3 Lederen Artikler 4 Diplomlaborant med topkarakter

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til Nr. 1 - Januar 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring» Tema // Mangfoldighed Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver

Læs mere

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12]

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Nr. 1 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Onlineskolen: Bliv en haj til bl.a. Excel [Side 18] Lønninger

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

Vi er i en tid med store forandringer

Vi er i en tid med store forandringer MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Vi er i en tid med store forandringer Bestyrelsen ser tilbage på året der gik og frem mod generalforsamlingen den 29. marts

Læs mere

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Juli/august 2006 Årgang 12 Nummer 7/8 Ny direktør i DOF Side 5 Ole Vig interview Side 6 Sommerkursus- reportage Side 11 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad for Dansk Oplysnings

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 18. marts, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Leder: OK 2015 - status

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2012, 23. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere

Holbækfærgen får bedre sejlplan

Holbækfærgen får bedre sejlplan ORØ NYT Nr151 februar 2013 Ny kloak koster Orø mange millioner Foto: Holbæk Forsyning A/S Vi har alle brug for hinandens nåde Efter 25 år som præst på Orø, kan Kirsten Schmidt se tilbage. Og hun ser et

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

Certificering er ikke så slemt

Certificering er ikke så slemt MEDLEMSBLAD FOR KREDS NORDEA / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / FEBRUAR 2015 Certificering er ikke så slemt Filialdirektør Mette Ahlen (tv.) og rådgiver Helle Quvang har været igennem certificeringsprojektet,

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

Forsikring. Temaer. Orienteringsmøde 2011 side 4. En svindelagents historie side 10. Når det er for godt til at være sandt side 14

Forsikring. Temaer. Orienteringsmøde 2011 side 4. En svindelagents historie side 10. Når det er for godt til at være sandt side 14 Temaer Orienteringsmøde Nr. 4 - Juni 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Orienteringsmøde 2011 side 4 En svindelagents historie side 10 Når det er for godt til at være

Læs mere