PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden."

Transkript

1 65783 PULSEN DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden.

2 Pulsen : INDHOLD bæredygtig : INDLEDNING bæredygtig : HOVEDGREB bæredygtig : PLANLÆGNING bæredygtighed : SOCIALT OG KULTURELT bæredygtig : ØKONOMI bæredygtig : MILJØ OG ØKOLOGI bæredygtig : KONKLUSION

3 Bæredygtig : INDLEDNING Velkommen til huset Den Bæredygtige PULS! I teamet har vi søgt at få en fælles forståelse af bæredygtighed og spurgt os selv: Hvad er bæredygtighed, hvorfor er det vi skal være resourse bevidst og hvordan opleves bæredygtig arkitektur? Som arbejdsmantra knyttede teamet Brundtlands (Rapporten 1987) citat om en fælles fremtid: En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. I denne indledende proces har konkurrence programmet stillet os den opgave at skabe en nytænkende arkitektur som integrerer økonomi, miljø, social og kulturel forståelse i en æstetisk arkitektur som et realistisk og ambitiøst bud på en bæredygtig arkitektur i dag og i fremtiden! Projektet Den Bæredygtige PULS følger visionen om et fantastisk innovativt, realiserbart og bæredygtigt Multihus forankret i konkurrenceprogrammet som inspirationsgrundlag til et byggeri af en helt særlig kvalitet, en særlig bæredygtig kvalitet! I projektet Den Bæredygtige PULS har vi tre succes kriterier; ét at minimere påvirkningen af miljøet, to at gøre dette økonomisk forsvarligt og realiserbart, tre at forøge livskvaliteten og social interaktion for brugere i alle aldre. AMBITIONER OG MÅLSÆTNINGER Målsætningen er sat højt. Vi forudsætter at bygningen er lavenergibyggeri efter BR 2015 standard. Projektet er ikke designet ud for en certificerings standard, eks. LEED, BREAM eller DGNB. Teamet har erfaring med disse og har vurderet at en rationel udvælgelse af vores fokusområder og succeskriterier understøtter et eventuelt senere ønske om certificering. Konkurrenceforslaget indeholder overvejelser og løsninger om energi, ventilation, materialer og LCA (livscyklus analyse), genbrug, vand, affald, indeklima, byggeteknisk osv. Pulsens ambitioner er at skabe en arkitektur og landskab som tilbyder social interaktion, oplevelser, historier og en hverdag for mange mennesker. Bygningen er æstetiske rummelige oplevelser og skal være et symbol på folkelighed og det unikke! TEAMET Kendetegnende for bæredygtighed i byggeri er kompleksitet og et øget vidensniveau for at løse opgaven. Derfor består teamet af et multidiscplinært team som i fællesskab har skabt projektet. Flere hoveder tænker bedre end et og flere hænder skaber mere end to. Arbejdsindsatsen i dette projekt tilegnes derfor en bred vifte af kompetencer som har lagt energi og engagement i projektet. På baggrund af dette forslå konkrete bæredygtige løsninger med fokus på økonomisk, miljømæssigt, socialt og kulturelt bæredygtighed. Vores præsentations folder Den Bæredygtige Puls er delt i 6 kapitler, startende med projektets indledende hovedgreb og slutteligt en egen vurdering af projektets målsætning. God fornøjelse med læsningen! TEAMET ORGANISATIONS STRUKTUR. Teamet består af landskabsarkitekt, miljø-, konstruktion og installations-ingeniører og arkitekter. Teamet tænker sig selv som en tværfaglig organisation, med en projektleder (ark) udvalgt af projekt teamet og godkendt af bygherre. Projektlederen skal sørge for koordinering, tidsplaner og økonomi, samt en rationel vidensdeling. KONKURRENCE TEAM LANDSKABSARKITEKT PULSEN PROJEKTLEDER (ARK) ARKITEKT INGENIØR PROJEKTERING UNDERRÅDGIVER ARKITEKT LEDELSE ARBEJDSGRUPPE PROJEKTLEDER (ARK) BYGHERRERÅDGIVER ENTREPRENØR INGENIØR UNDERRÅDGIVER 3

4 Bæredygtig : HOVEDGREB 4

5 Bæredygtig : HOVEDGREB Konkurrenceprogrammets informationer, ønsker, drømme og målsætninger har vi optimeret i et arkitektonisk hovedgreb. Hovedgrebet handler derfor om optimering i forhold til økonomi, miljø, kontekst/adgang og social funktion samt energi. Bygningens volumen betragtes som en plastisk form, som kan skulptureres og tilpasses de faktuelle input, for at opnå den for udgangspunktet mest optimale løsning. Vejen til hovedgrebet: 1)Bygningens bruttoareal på defineres først som en optimal økonomisk løsning som en rektangulær grundform. (fig 1). 2)Miljø-/energi- optimeringen af bygningens volumen og overfladeareal ved at lave et cirkulært formet grundareal (fig 2). 1. 3)Kontekstuel optimering, skabes med fire lommer for potentielt ophold og adgangsforhold. (fig 3). 4)Social- og funktions- optimering disponeres ud fra størrelsen af Pulsens 4 centre, samt caféen/ fællesarealer, som en central fordelingsnøgle i bygningens krop. (fig 4). Henholdsvis: 1. Idræt 11% 2. Fitness og wellness 19,2% 3. Aktivitets- og kulturcenter 18 % 4. Sundhed 19,4% 5. Caféen/ fællesarealer 14,4 % Tagets udformning og orientering mod sydvest og sydøst giver mulighed for placering af solvandvarmer/solceller, hvorved bygningens forbrug nedsættes med %. (fig 5). 6) Præfabrikation optimering, bygnings bygbarhed er essentiel. Derfor betragtes bygningen som to enheder den store klimaskærm taget og de mindre rumligheder som skubbes ind undertaget. Disse forstilles som præfabrikerede træ moduler. (fig 6). 5)Volumenoptimering. Rumhøjden øges for af wellness pool rum, ankomst rum og multirummet. Rumhøjden udnytter fordelagtigt dagslys og termisk lagring kultur 18 % 18 % kultur 18 kultur % sundhed 19,4% sundhed sundhed 19,4% 19,4% Idræt 11% Idræt 11% Idræt 11% wellness 19,2 % wellness wellness 19,2 % 19,2 % Brutto areal på. Kontekstuelle optimering, skabes ved fire lommer. Cirkulært formet grundareal. 4. kultur 18 % sundhed 19,4% sundhed 19,4% sundhed 19,4% kultur 18 %kultur 18 % Idræt 11% Idræt 11% Idræt 11% wellness 19,2 wellness % wellness 19,2 % 19,2 % En social og funktions orienteret optimering disponeres ud fra Pulsens 4 hovedfunktioner. Ankomst rum og Multirummet kræver ekstra rumhøjde. 5 Præfabrikeret moduler skydes ind under taget.

6 Skivevej Bæredygtig : PLANLÆGNING Pulsens Landskab Med Pulsens udearealer skabes en klar landskabelig identitet der vil virke som et pejlemærke i området. Landskabet rummer en oplevelsesrigdom i detaljen, der gør at man konstant drages mod nye oplevelser, udfordringer og eventyr i et bevægelses flow - hvor alle aldersgrupper og begge køn tilgodeses. Et ægte multifunktionelt område. Ankomsten Indkørselsvejen til hhv. Aktivitetscenteret, Wellness og sportscenteret anlægges fra Nyholmsvej, med parkering rundt om hallen. Dermed kan Stadionvejen helt lukkes for gennemkørende trafik, med undtagelse af en cykel-gangsti. Her findes ligeledes en vendeplads for biler og busser, samt 2 parkeringspladser for busser og 2 opladere til elbiler. Der anlægges en vej til husets sydøstlige indgang fra Skivevejen, denne er primært for brugerne af sundhedshuset. Således er der en let og direkte tilgang til husets faciliteter. Parkeringen er placeret i det naturligt fremkommet indhak ca. 100m fra husets indgang, hvilket friholder sigtelinjen ud over landskabet mod syd. Der er mulighed for handicap- og korttidsparkering i området nærmest indgangen. De aktive Zoner Aktiviteterne organiserer sig logisk omkring bygningsstrukturerne og den daglige brug af stedet. Områderne er tænkt som et helt og sammenhængende miljø der indrammer det ny multihus og favner de mange forskelligartede aktiviteter i en både rolig og labyrintisk udfordrende plan. De urbane karakterer lægger sig op ad ankomsten, det legende er tæt ved skolen, adventure aktiviteter ligger i kanten og favner grunden og det nære miljø omkring multihuset lægger op til sociale aktiviteter og udfoldelser for bl.a. de ældre brugere som herigennem ud over aktivitetsmuligheder rettet til denne gruppe også får glæde af nærheden til haven og de børnenes leg omkring skolen. 1. Pulspladsen street og bymiljø. samlingspunkt for stedet. Området nærmest skolen og ankomstvejen er forbeholdt streetsport og pulsaktiviteter, designet som et urbant rum og mødested der giver arkitektonisk fornyelse og dramatik til hele området. Hermed skabes sammenhæng og fælles grund for de tre bygninger; skolen, hallen og multihuset. 2. Adventurezonen - Vertikalsport, terrænløb og fitness binder boldbanerne sammen og skaber arkitektonisk sammenhæng i området. Kanterne omkring boldbanerne bruges aktivt til at skabe dynamik i landskabet. Der indføjes kunstige klatreklipper, som i forskellige vinkler og former kan bruges til vertikale eventyr, men også som alternative tilskuerpladser. Langs den sydlige kant ligger fitnessspots i relation til hjerteruten, der hver udfordrer forskellige muskelgrupper og fysiske evner f.eks. balance og smidighed. 3. Sportsbanerne - rummer de ønskede sportsfaciliteter: 3x fodbold og 1x tennis De klassiske sportsbaner er fordelt i området så der skabes gode kig og dynamiske landskabsstrukturerer imellem disse. Nærheden til Adventureområdet skaber naturlige tilskuer spots, der også kan dreje publikumsrollen fra passiv til aktiv og give øget sundhed og velvære til mere tilbagelænede typer. Banen er presset svagt ned i det eksisterende terræn, hvilket skaber en markeret kant enkelte steder og er med til at fremhæve banens aftryk i landskabet. Hver bane markeres af tre vindmøller, der kan leverer den nødvendige strøm til at banebelysningen. 4. Sansezonen- leg, lys og lyd. Tæt på skolen. I tilknytning til skolens sydvestlige hjørne anlægges en sansezone, med hængekøjer, trampoliner, lys og lyd. Masser af plads og inspiration til tøsehæng-ud. Nedenfor findes tarzanbanen, med mulighed for leg, klatring, balance- og forhindringsbaner. Området anlægges i et grønt miljø og nogle af de gamle eksisterende træer bevares. Der tænkes ligeledes en sejloverdækket opholdsplads ved skolens sydligste spids, ud mod boldbanerne. Her kan man samles i halvlegen om en biodynamisk hotdog og en rød sodavand fra det lokale bryghus, uden at man behøver helt op til hallen eller multihuset. 5. Seniorfitness i tæt nærhed til huset og parkeringen. Let tilbagetrukket fra de resterende aktiviteter. Men stadig med kontakt til stedets liv. Ved multihusets nordligste punkt anlægges faciliteter for den ældre generation. Dette for at skabe let og tilgængelig adgang fra parkeringsarealet og i nær tilknytning til huset. Området er på én gang trukket tilbage fra de øvrige aktiviteter, for at give fred og ro, men er fortsat i kontakt med livet på torvet og ved indgangen til huset, hvor der bl.a. er placeret en petanquebane. På denne side anlægges ligeledes en frugtlund, så fodboldspillerne kan plukke et æble på vej fra træning. Her indarbejdes også regnvandsbede og LAR Lokal afledning af regnvand, der opsamler vand fra husets tag og den tilstødende parkeringsplads. 6. Badefaciliteter spa og wellnes i enten termisk opvarmede bade eller natursøbad. 7. Hjerteruten, er anlagt varieret i terrænet ved at gennemløbe mindre terrænhældninger der udfordrer løberen. Den har desuden tilknytning til den sydlige stiforbindelse igennem den gamle allé, der fortsætter ud i det åbne landskab. Ankomst : Bæredygtighed : Zoner : Bus LAR Nyholmsvej LAR LAR LAR Jordvarme 6

7 Ny Cykelrute Vendeplads kote Busstop BALLING HALLEN Parkering kote Ankomst Cykel P Parkour Miljøgård Regnbede Løbebane Senior fitness Regnbede Klatring Cykel P kote Terrasse PLA PULS Korttidsparkering Multibane N DSE Scene Sejl kote kote Handicap parkering bakkelandskab kote Siddetrappe kote Svømmebassin Landskabsbølger Regnbede Sanserute Hængekøjer kote Tennis BALLING SKOLE kote Løberute kote Tarzanområde Panna Klatreklippe Vindmøller Ny Cykelrute kote kote Parkering Hæng-ud Sejl Vindmøller Tilskuerspot Frugtlund kote Løberute Løberute kote Solterrasse kote Klatreklippe Tilskuerspot kote Tilskuerspot Ankomst Bakker af overskudsjord Vindmøller Hængekøjer kote Vindmøller Tilskuerspot Trampoliner Løberute Træningsstation Træningsstation Løberute Tilskuerspot kote Støttemur kote kote kote Træningsstation Træningsstation kote kote kote kote kote kote Løberute SITUATIONSPLAN /1:1000 7

8 Bæredygtighed : SOCIAL og KULTURELT OPSTALT ØST /1:500 OPSTALT NORD /1:500 OPSTALT VEST /1:500 OPSTALT SYD /1:500 8

9 Bæredygtighed : SOCIAL og KULTURELT Social og kulturel bæredygtighed handler i konkurrence projektet om lokal forankring, samvær og livsstil. Bygningens funktioner appellerer til alle aldesgrupper med aktiviteter fra nyttehaven med frugttræer til klatrevægge og parcour. Pulsen danner rammerne for social interaktion, samvær med både bedsteforældre og børnebørn. Den høje oplevelsesmæssige diversitet bliver et naturligt samlingspunkt hvor mennesker mødes og deler oplevelser. Bygningens store tagflade skaber sammenhæng og overblik der hjælper den besøgende til at finde vej. Taget giver den besøgende oplevelsen af noget spektakulært og særligt. Taget signalerer at her er alle funktioner og oplevelser under et tag så kom og leg, lev og hæng ud! Ankomst: Foyer, galleri Cafe, administration På en rød løbebane står der Go! Ankomsten fra den nye Torveplads og grønne parkering, sætter scenen. Vi er på vej til en bygning af en helt speciel karakter! Pulsen et bæredygtigt multihus som emmer af liv, kreativitet og velvære! Huset Pulsen dukker op ude mellem grønne rekreative arealer. I forgrunden er der grinende legende børn. Tæt på bygningen er der stillet borde og parasoller, her der en plads i solen! Caféens ude-arealer er vestvendte og henvender sig til den nye torveflade, det er her man mødes, genses og hygger. Ankomsten til fitness/wellness, idræt og kultur, aktivitet og kultur er graciøs og velkomponeret med landskabet. Sundhedscentret ligger i forbindelse med det centrale caférum, men har sin egen ankomst fra sydøst. I foyeren befinder vi os i et stort rum, hvor det er overskueligt at se administration og cafeen. Rummet er defineret af store ovenlys. Fra administrationen er det muligt at se alle som kommer ind og betjene både billetter og cafegæster. Den kurvede tagkonstruktion fører os ind i rummet hvor aktivitet i Multirummet og wellness poolen bliver attraktorer. I foyer, café og galleriet er akustik, belysning og temperatur afbalanceret og behagelig. Materialerne er beton, træ, glas og grønne planter som ilter luften. Det er her muligt at oplevelse galleriets billeder og skulpturer, og samtidigt benyttes cafeen. Caféen henvender sig både til byen og er en central funktion i multihuset Pulsen. Caféens brand og identitet se også forankret i livskvalitet og økologi, de klassiske pomfritter og friture gryder må ud og erstattes af en kvalitetsorientere mad. Kultur Sundhed Kultur Sundhed Kultur Sundhed Wellness / Idræt / Kultur Wellness / Idræt / Kultur Sunhed Sunhed Wellness / Idræt / Kultur Kerne Sunhed Kerne Kerne Wellness Idræt Wellness Idræt Wellness Idræt Bevægelse. Zoner. Funktioner 9

10 Bæredygtighed : SOCIAL og KULTUREL FITNESS OG WELLNESS CENTER. Fra foyer er det muligt at gå over i Spa/ wellness delen. Funktionerne er placeret mod sydvest for at udnytte den solvarme som rammer bygningen sidst på dagen, hvor det forudsætte at der vil være det største besøgsantal. Spa og Wellness handler om velvære, sundhed og livstil. Indgangsrummet indeholder en mindre lounge og reception. Herfra er det muligt at gå ind til omklædningsrummene, som fremstår som hvide kasser i rummet og har det svævende tag over sig. Fra omklædningsrummene er der adgang til spa/pool området. Der er god tilgængelighed og temperaturen i disse rum er høj. De store glaspartier mod syd faciliteter en funktionel, passiv-energi udnyttelse i samspil med de massive vægge. I pool området giver filset genbrugstegl en rustik kontrast til glas, træ og beton. Fra spa og pool området er der adgang til boblebade, sauna, dampbad og relax zonen. Herfra kan der kigges ud over landskabet, læ hegn, byvindmøller og boldbanerne. Udenfor spa området er det udendørs 4x20 m. svømme og børnebassin er placeret. Dette skaber en naturlig intim bufferzone mellem gæster i spa og idrætsudøvende på banearealer. Gennem en glasdør kan man gå ind i fitnessdelen som både faciliteter vægtmaskiner og løbebånd samt 12 spinningcykler. I forbindelse med denne del er fysioterapien også repræsenteret. Wellness delens høje temperaturer udnyttes via varmevekslere og genbruges til opvarmning af andre dele af Pulsen. Indeklimaet er afstemt med varierende temperaturer, akustik, naturligt lys og materialer sætte alle sanser i spil og skaber en unik og sammenhængende oplevelse for både førstegangs og daglig besøgende. IDRÆT: Kontor og dommer, bølge. Idræt er placeret i det sydøstlige ben, med god udsigt og adgang til de grønne banearealer. Ankomsten sker ved at gå gennem foyer og cafe området. Idrætsforeningen er stærkt repræsenteret i alle aldre, og skal derfor appellere til børn, unge og midaldrende boldspillere. Den brede appel til den organiserede idræt betyder at rummene benyttes hverdage og weekender. Derfor skal rum og overflader have stor slidstyrke og funktionalitet. Gangarealerne er disponeret relativt store for at de kan benytte til andet og mere eks. Opvarmning, peptalks osv. Arealet kan også indgå i sammenhæng med de sociale aktiviteter i klublokalet. Klublokalet kan aflukkes med henblik på dæmpning af støj. Alle rum i idrætsafdelingen har udsigt til de grønne områder. Uden for facaden indtænkes bænke til støvleskift og genbrugs vand til støvlevask. Genbrugsvandet bruges også i vaskerummet. Idrætsafdelingen har sit eget ude-areal som kan disponeres til deres fordel ved særlige idræts arrangementer eller stævner i samarbejde med cafeen. KULTUR og AKTIVITET CENTER. Multihusets diversitet, sociale og kulturelle forankring manifesteres med aktivitets- og kulturcentret. Centret bliver et samlingspunkt for lokal kulturel udfoldelse og giver mulighed for at teatergrupper og musik kan komme til byen og underholde. Multilokalets bruges både på dagligbasis og har et varierende program fra yoga til revy. Multilokalet er placeret så det kan integreres i caféen. Der er visuel kontakt fra cafeen så teater forberedelser og andet kan blive en del af det fælles og sociale oplevelserum i cafen. For akustisk dæmpning eller en mere intim atmosfære, kan et akustisk gardin trækkes foran glas- og spejl- partier. For enden af rummet er der placeret et operatørrum til styring af Visuals, lys og lyd. Trappen bag operatørrummet har adgang til 80 m2 depot rum. Udsigten fra multirummet er til en nyttehave med frugttræer, bærbuske og andre spiselige beplantning, tanken er at en nyttehave kan indgå som en del af de sociale oplevelser, hvor ældre kan mødes til petanque og have/plante skole. Aktivitet og kultur handler om livskvalitet hvor økologi kan indgå som en væsentlig del af Pulsens identitet. Fra Multilokalet er der adgang til musiklokalet som enten kan åbnes op for at spille ind i multilokalet, instrumenterne kan skubbes ind på scene området. I den nordøst vendte arm ligger de forskellige undervisningslokaler, som en fleksibel løsning er galleriet et lokale i den nordligste ende af bygningen, som også kan benytte til maling, skulptur eller croque. SUNDHEDSCENTER. Sundhedscentret skal fungere som en selvstændig enhed, men være en del af Pulsens identitet og kunne benytte funktioner som fitness, wellness og evt. multilokalet til genoptræning eller undervisning. Et sundhedscenter adskiller sig væsentlig fra de resterende funktioner i pulsen ved at have mange daglige ansatte og besøgende samt akutte situationer. Der er derfor væsentligt at ankomsten er isoleret fra bygnings andre funktioner. Ved ankomsten til Sundhedscentret møder man foyeren og vente arealet. I en stræben på at optimere er alle vente/kontor og sekretær/sygeplejersker funktioner samlet i indgang situationen. Konsulent rummene ligger samlet i bygningens sydøstlige ben. Alle konsulent rummene har dagslys og ligger ud til facaden med dertilhørende udsigt. Konsultationerne er alle modul bygget rumligheder med en høj fleksibilitet i form af teknisk tilsyn, kontrolleret ventilation, og særlige installationer. Modulerne er en økonomisk fordelagtig måde at bygge bygningens interne funktioner. 1. Foyer, toiletter og galleri 100,0 m² 2. Depot 19,6 m² 3. Lokale til maleri, tegning etc. 24,7 m² 4. Lokale til keramik, glasarbejde etc. 24,5 m² 5. IT/AV redigeringslokale 27,1 m² 6. Musikøvelokale 31,3 m² 7. Multilokale 286,8 m² 8. Teknikrum multilokale 7,3 m² 9. Konsultationslokale 17,9-21,1 m² 10. Personale frokoststue m. køkken 43,3 m² 11. Tandlægeklinikker 15,0 m² 12. Kiropraktor/diætist 19,8 m² 13. Skadestue 19,8 m² 14. Toiletter 10,1 m² 15. Fysioterapi 23,8 m² 16. Patienttoiletter 17,2 m² 17. Depot/arkiv 11,3 m² 18. Rengørings- og skyllerum 10,0 m² 19. Laboratorium + sterilisation/autoklave 10,0 m² 20. Omklædning 19,2 m² 21. Administration 19,6 m² 22. Mødelokale 21,3 m² 23. Sekretærkontor til tandlægerne 14,2 m² 24. Køkken 40,4 m² 25. Sekretær/sygeplejerske/laborant 24,5 m² 26. Venteværelse 30,0 m² 27. Modtagelse/reception 20,0 m² 28. Fællesfaciliteter 40,0 m² 29. Omklædning herrer 59,2 m² 30. Omklædning damer 49,5 m² 31. Klublokale for idrætsforeningen 60,8 m² 32. Bolde og rekvisitter 9,2 m² 33. Materialerum 11,4 m² 34. Kontor og arkivrum for idrætsforeningen 25,7 m² 35. Omklædning dommere 27,2 m² 36. Vaskerum og tørrerum til trøjer 13,1 m² 37. Poolområde 276,3 m² 38. Mellemgang 20,2 m² 39. Omklædning damer 60,1 m² 40. Omklædning herrer 54,2 m² 41. Spabad, sauna, dampbad 84,6 m² 42. Fysioterapi 25,4 m² 43. Spinning 76,6 m² 44. Genoptræning/styrketræning 135,9 m² 45. Lounge 62,4 m² 46. Reception 25,2 m² 47. Café 188,7 m² 10

11 Bæredygtighed : SOCIAL og KULTUREL N DSE SPLA PUL STUEPLAN /1:500 11

12 A B C D Bæredygtighed :GSOCIAL og KULTUREL E F H K 10,35M K 3,5M SNIT AA /1: K -1,2M K 10,2M K 3,5M K -0,3M SNIT BB /1: Magasin til multilokale 75,0 m² 49. Køkkendepot 29,3 m² 50. Værksted 30,4 m² 51. Depot til undervisningsmaterialer 30,9 m² 52. Materialerum (kridtmaskine mv.) 20,9 m² 53. Omklædning køkkenpersonale 19,6 m² 54. Forareal værksted for knallertreparation mv. 31,4 m² 55. Teknik til wellness-afdeling 296,7 m² 56. Teknik til udendørs swimmingpool 48,8 m² KÆLDERPLAN /1:500 12

13 Bæredygtighed : SOCIAL og KULTUREL 13

14 Bæredygtig : ØKONOMI Bygningen består af to bygnings typologier; Onsite og offsite. On-site komponenter er beton gulv og kælder ca m3, Bærende 38 bærende søjler i genbrugs aluminium (Svensk/norsk producere). Kerto træ konstruktion i standard størrelser 600 x 45 mm (lamineret overskuds træ)alle rektangulære stykker samlet med stål vinkel beslag. Tunge vægge i genbrugs tegl ca 68 m2. Off-site moduler forslås som præfabrikeret moduler som bl.a. laves i FSC certificeret lokalt træ. Fabrikationen af alle mindre rumligheder vil nedbringe økonomien betragteligt. Ideen er at bruge modulets forcer, så som høj fleksibilitet, høj kvalitet, let tilgængelighed af installationer (på loftet), og let aptering i forhold til varierende funktioner. Modulerne bruges også som den lukkede del af facaderne og udgøre dermed den procentvise fordeling mellem sol indfald og sol afskærmning (se facade tegninger). MATERIALER Vedrørende materialevalg er der i projektet, som primært fokusområde, taget udgangspunkt i miljø og ressourcer, ikke mindst da dette er en forholdsvis målbar parameter. Herefter har vi ønsket, at i videst muligt omfang, tage hensyn til andre parametre i begrebet bæredygtighed, som kan ha indflydelse på det endelige valg. F.eks. er der flere materialer med særdeles gode egenskaber vedrørende CO2 footprint, men hvis projektet ikke er økonomisk realistisk er tankegangen ikke holistisk bæredygtig. Derudover mener vi også at det er vigtigt at arbejde med en simpel og håndgribelig vægtningsproces, hvor man enkelt kan sammenligne og vurdere materialevalg i forhold til de forskellige egenskaber af bæredygtighed. Der er taget udgangspunkt i naturmaterialer, da der ofte bruges mindre ressourcer på forarbejdning af materialerne og nedbrydningsgraden i affaldssituationen ikke er så ressourcetung. Derudover har vi prøvet på, at i videst muligt omfang, benytte genbrugsmaterialer, hvor det er et fornuftigt og realistisk alternativ til gængse materialer. I vægtningsprocessen har vi valgt at fokusere på udvalgte materialer, som enten har et vist volumen i byggeriet eller har relativt stor indflydelse på byggeriets forventede drift. Eksempelvis er beton et materiale, som har et forholdsvis stort CO2 indhold, i forhold til et byggeris samlede CO2 footprint, da de mængder der er brug for ofte er af anselig størrelse. Byggeriet består af en tung indvendig termisk kerne med lette facader. Den tunge termiske masse har haft høj prioritet, da de har den gode egenskab, at de kan akkumulere overskudsvarme (f.eks. om dagen), for at senere (om aftenen/natten) afgive overskudsvarmen igen. På denne måde udjævnes temperaturudsving og brugerne oplever et meget godt og komfortabelt indeklima. Endvidere spares der energi og derved CO2 i forhold til driften, da man ikke behøver køle henholdsvis bortventilere varme i samme omfang Den tunge termiske kerne består af både genbrugstegl og beton. Prioriteringen mellem genbrugstegl og beton er lavet ud fra afsættet omkring at beton kun skal bruges i det omfang, hvor det er højest nødvendigt. Prisen på genbrugstegl er den samme som ved tegl, så i forhold til murstensbyggeri er dette højest konkurrencedygtigt i forhold til almindelige teglsten. Beton har den fordel, at det er billigt og nemt at håndtere på byggepladsen, men den ulempe at der udledes større mængder CO2. Kontor- og konsultationslokaler opføres hovedsagelig som træelementbyggeri dels er træ rigtigt godt i forhold til indeholdt CO2 og dels bliver anlægsomkostningerne minimeret, da det både er billigt og nemt at udføre. Derudover har vi, som udvendig beklædning, også valgt træ - såfremt det ikke bliver brændt el lignende, kan træ fortsætte med at optage CO2 fra udeluften og derved bidrage til reduktion af den globale udledning af CO2. Som isoleringsmateriale i ydervæggene samt loft har vi valgt papiruldsisolering, da det er et udmærket alternativ til almindelig Rockwool isolering. Isoleringsevnen for papiruld er en lille smule ringere end for Rockwool, hvorfor der skal bruges lidt ekstra mængder for at nå den samme U-værdi for konstruktionerne. Set over byggeriets samlede levetid, vil papiruldsisoleringen imidlertid give et bedre CO footprint end almindelig Rockwool, både produktion samt drift taget i betragtning. Som vinduestyper anbefaler vi 3-lags vinduer med trærammer, da dette udleder mindre co2 ved både drift og produktion end kompositrammer. med en rigtigt god U-værdi for undgå store varmetab igennem konstruktionerne. Tagkonstruktion princip. Lige kerto bjælker. Horrisontal stabilisering. 14

15 Bæredygtig : ØKONOMI KOMPONENT Søjler Beklædning Glas Lette vægge Vindues profil Gulve Loft/tag Solafskærmning indvendigt Termiskevægge indvendigt MATERIALE Genbrugs aluminium søjler 32 stk / Ø 20 cm. Fra sverige/norge.. FSC godkendt træ (lokaltræ). Facadebeklædning, lærketræ selvimprænerende. 86 kg CO2/m3 3 lags energiglas. Gips - genbrug/ Vindues profiler i træ. Træ kommer som affaldsprodukt fra industrien. 300 kg CO2/m3 Sedum - grønt tag. Hamp Genbrugstegl/ filset 61,6 kg CO2/m3 Beton 333 kg CO2/m3 Isolering - parpiruld/træfiber. 13,8 kg CO2/m3 Bambus Stål beslag/samlinger til tagkonstruktion. Isolering - papiruld/ træfiber mm. Kork Kerto /trækonstruktion Bomul KODE AL STEEL RE RE RE RE AL RE RE glass recycles MÆNGDER 32 stk. Ø30 Varierende højder. 643,5 m m m2 xxx m m2 Sedum 1587 m2 Screens 600 m2 680 m2 Isolering 2900 m2 Kerto træ 1587 m2 Indeholdt CO2 0,14 kg CO2/m3 86 kg CO2/m3 27 kg CO2/vindu 300 kg CO2/m3 xxx m2 Beton 333 kg CO2/m3 Isolering - parpiruld/træfiber. 13,8 kg CO2/m3 61,6 kg CO2/m3 Kilde: ICE liste fra Bath University 15

16 Bæredygtig : ØKONOMI SOLFANGER TAG Sedum - grønt tag Isolering - parpiruld/træ ber 13,8 kg CO2/m3 TAGKONSTRUKTION Kerto /trækonstruktion SØJLER Genbrugs aluminium søjler 32 stk / Ø 20 cm, fra sverige/norge GLAS 3 lags energiglas 92 kg CO2/vindue LETTE VÆGGE/PREFAB MODULER Gips - genbrug/ kommer som affaldsprodukt fra industrien 300 kg CO2/m3 GULVE Træ Beton 333 kg CO2/m3 Kork 16

17 Bærende søjler 240 lbm 1.700, , ,00 ØKONOMI Bæredygtig : ØKONOMI INDVENDIG Inventar inkl. poolområde 2500 m² 550, ,00 Præfabrikerede boxrum 1040 m² 3.500, ,00 Indvendige glasvægge 950 m² 1.615, ,00 Omklædnings- og toiletfaciliteter 315 m² 4.000, ,00 Gulve 2500 m² 400, ,00 Terrændæk 2100 m² 750, ,00 Genbrugs tegl 680 m² 1.000, , ,00 Emne Mængde Enhedspris Sum Delsum enhed kr. kr. kr. LANDSKAB BEFÆSTELSER Belægning inkl. afretning 3800 m² 400, ,00 Opstribning med termoplast 5 stk , ,00 Asfalt med farve, trin-flader 300 m² 350, ,00 Asfalt / bakker/adventureområde 500 m² 700, ,00 Sportsbelægning 1200 m² 700, ,00 Kantafgrænsning med metal inkl. spyd 500 lbm 250, ,00 Farvet grus 200 m² 300, , ,00 LANDSKAB AFLØB Kloakering 1 stk , ,00 Dræn 200 lbm 75, ,00 Brønde 5 stk , , ,00 LANDSKAB HEGN OG INVENTAR Mål, boldbure og opstribning 1 stk , ,00 Trampoliner 5 stk , ,00 Parkour 3 stk , ,00 Klatrebjerge/vægge 3 stk , ,00 Inventardele øvrige 1 stk , , ,00 LANDSKAB BEPLANTNING Forberedt muldbed 1 stk , ,00 Træer i belægning str m klump. 25 stk , ,00 Klatreplanter op ad trådhegn 100 stk. 20, ,00 Græs, inkl forberedelse udjævning af lunker og tilsåning 1537 m² 40, ,00 LAR 3 stk , , ,00 LANDSKAB BELYSNING Master med spots (- baner) 5 stk , ,00 Kant belysning / stemningslys 1 stk , , ,00 FACADER Vinduer & døre 1400 m² 3.000, ,00 Screens 600 m² 1.000, ,00 Træbeklædning 643,5 m² 500, ,00 Isolering 643,5 m² 187, , ,50 TAG Kerto trækonstruktion 1587 m² 450, ,00 Sedum tagbelægning 1590 m² 400, ,00 Isolering 2900 m² 167, ,00 Akustik 1800 m² 450, ,00 Underlag for grønt tag - tagpap 2900 m² 550, ,00 Bærende søjler 240 lbm 1.700, , ,00 KÆLDER Kælderydervægge 141 lbm 3.350, ,00 Indvendige skillevægge 337 m² 700, ,00 Terrændæk 795 m² 750, ,00 Fundamenter 141 lbm 400, ,00 Udvendig trappe 1 stk , ,00 Indvendige trapper 2 stk , ,00 Indvendige døre 12 stk. Variabel ,00 Elevator 1 stk , ,00 Pudsbehandling skillevægge 674 m² 160, ,00 Malerbehandling vægge 815 m² 45, ,00 Malerbehandling lofter 795 m² 60, ,00 Omklædnings- og toiletfaciliteter 20 m² , ,00 Etageadskillelse 795 m² 1.200, , ,00 VVS Jordvarmeanlæg 2500 m² 195, ,00 Varmegenvinding af spildevand 2 stk , ,00 Solfanger 60 m² 4.000, ,00 Vandgenbrug 1 stk , ,00 Varmeanlæg 2500 m² 350, ,00 Vandanlæg 2500 m² 140, ,00 Sanitetsanlæg 2500 m² 120, ,00 Spildevandsanlæg 2500 m² 70, , ,00 VENTILATION Mekanisk ventilation 2500 m² 855, ,00 Hybrid ventilation 579 m² 690, , ,00 EL El-arbejde (lys, ABA, CTS) 2500 m² 965, , ,00 Vindmøller (option) 5 stk , ,00 Anlægsudgifter ,50 Uforudsete udgifter ,00 Anlægsudgifter inkl. uforudsete udgifter ,50 Rådgivningshonorar ,00 Renovering af eks. hal ,00 ANLÆGSUDGIFTER I ALT ,50 INDVENDIG Inventar inkl. poolområde 2500 m² 550, ,00 Præfabrikerede boxrum 1040 m² 3.500, ,00 Indvendige glasvægge 950 m² 1.615, ,00 Omklædnings- og toiletfaciliteter 315 m² 4.000, ,00 Gulve 2500 m² 400, ,00 Terrændæk 2100 m² 750, ,00 Genbrugs tegl 680 m² 1.000, , ,00 KÆLDER Kælderydervægge 141 lbm 3.350, ,00 Indvendige skillevægge 337 m² 700, ,00 Terrændæk 795 m² 750, ,00 Fundamenter 141 lbm 400, ,00 Udvendig trappe 1 stk , ,00 Indvendige trapper 2 stk , ,00 17

18 Bæredygtig : MILJØ og ØKOLOGI Miljø og ressourcer har været de centrale emner i forhold til at opføre et integreret bæredygtigt byggeri. Det har været en spændende udfordring for teamet at kombinere miljøhensyn med anvendelse af ressourcebesparende principper. PASSIVE EGENSKABER Det har vores teamets mål at skabe en bygning som mest muligt anvender passive egenskaber, således at driften af bygningen minimeres. Optimal dagslysadgang giver også sundhedsmæssige fordele. Udover at reducere energiforbruget er dagslyset med til at øge komforten i Pulsen, da denne giver bedre lyskvalitet og påvirker brugernes sundhed og velvære. TEMPERATURFORHOLD For et sikre et godt og sundt termisk indeklima har teamet benyttet sig af forskellige løsninger for at opnå dette. Arbejdet er foregået i en integreret designproces mellem de forskellige parter i teamet, således at der er opnået en helhedstænkning inden for de forskellige aspekter i bygningen. Pulsen vil statuere et eksempel på hvorledes bæredygtighed tænkes ind i et byggeprojekt for at bidrage til den lokale værdiforøgelse af lokalområdet samt bi drage positivt til de globale klimaforandringer, også på langt sigt. Den bæredygtige vision og tankegang bliver båret frem af at Pulsen bliver fremtidssikret inden for følgende områder: o o o Energi Vand og Affald Materialer Den vil leve op til kravene for lavenergibyggeri og have indtænkt løsninger, således at bygningen har de allerbedste forudsætninger for implementering af f.eks. geotermisk varme, solceller m.m., så bygningen i fremtiden kan leve op til de strammere energikrav. ENERGI For at kunne nå de ambitiøse miljømålsætninger, er der anvendt en simpel og logisk fremgangsmåde for sikring af et bæredygtigt energikoncept. Fremgangsmåden er opdelt i tre trin, også kaldet Trias ENERGETICA I første trin arbejder man med at minimere energiforbruget mest muligt ved maksimalt udnyttelse af bygningens passive egenskaber. I andet trin introduceres vedvarende energi i form af solceller i det omfang, det er praktisk muligt og hensigtsmæssigt. I tredje og sidste trin implementeres energieffektive installationer for at minimere energibehovet og for at optimere indeklimaet. Bygningens interne belastninger og brug har været med til at forme bygningen samt give den dens karakteristiske udseende. De fire arme, som er kendetegnet ved hver især at indeholde et af de fire centre, er placeret således at brugen af centrene er placeret i forhold til solens orientering. Sundhedscenteret med drift fra morgenstunden vender mod øst for at få mest muligt gavne af solens passive egenskaber om morgenen, mens solvarmen om aftenen vil komme til gavne i Idrætsfaciliteterne samt Fitness- og wellnesscenteret, hvor brugen oftest er senere på dagen. Dette giver en optimal udnyttelse af solvarmen og en betydelig reduktion i bygningens opvarmningsbehov. Der anvendes tunge bygningsmaterialer på flader, som solbeskinnes meget i løbet af en dag. Dette er gulve samt indvendige og stabiliserende vægge i indgangspartierne. Da facaden trækkes op i disse partier er de indvendige vægge med fordel lavet tung, så den termiske masse udnyttes til at temperere bygningen hen over døgnet. Bygningen karakteriseres som standard ved at have en højisoleret klimaskærm med mm isolering, 3-lags energiruder samt en tæthed svarende til kravene til lavenergibyggeri i Dagslys vs. belysning : Energiforbruget til kunstlys spiller en væsentlig rolle i energibalancen. Udnyttelse af naturligt dagslys er en af de mest effektive måder at reducere energiforbruget til belysning på. Ved at anvende høje facader samt en minimal rumdybde sikres en optimal dagslysfaktor gennem de forskellige facadeliggende rum. I de to indgangspartier er det valgt at forøge facadehøjde for bl.a. at sikre en tilstrækkelig indtrængning af dagslyset til bygningens kerne. I selve gangarealerne bidrager vinduespartierne over de fleksible boksrum sammen med ovenlysvinduer til en god udnyttelse af dagslyset. Derudover udstyres Pulsen med et effektivt belysningsanlæg med god lysmæssig kvalitet. Belysningsanlægget i kontorer, konsultation, behandlingsrum m.m. reguleres automatisk afhængigt af dagslyset, og dermed giver mulighed for maksimal energibesparelse. For at maksimere energibesparelse i lokaler med en stor persongennemgang, såsom toiletter, birum osv. installeres bevægelsessensorer der automatisk slukker for belysningen, når disse rum ikke er i brug. Udover at mindske energiforbruget vil dags- og bevægelsesstyret belysning ligeledes være med til at mindske varmebelastningen. 15:00 15:38 15:00 V 16: % 20-30% 18:00 Sydfacadens glasareal har en højere værdi end normalt da funktionen wellness og spa har behov for høje rumtemperaturer. S 12:00 12:00 21:00 21: % 30-40% 15:00 Vinduesarealer: For at forhindre overophedning i bygningen er det valgt at differentiere glasarealet i forhold til de forskellige facaders orientering. Mod nord kan accepteres et højere glasareal end mod f.eks. syd. De forventede interne belastninger er der taget højde for i glasfordelingen. Således er Sundhedscenterets glasareal mod sydvest reduceret yderligere, da der forventes en høj intern belastning fra personer, udstyr og lys. I wellness er det af komfort- og udsynsmæssige vurderet at et større glasareal kan accepteres. Solafskærmning: Solafskærmningen er også differentieret i forhold til de forskellige facaders orientering. Solafskærmningen mod syd er bevidst trukket ud fra facaden, således at direkte sollys om sommeren ikke tilføres de bagvedliggende rum % 30-40% 09:00 12:00 N : % 20-30% 30 09: :00 06:00 04:25 07:12 Ø 18

19 Bæredygtig : MILJØ og ØKOLOGI VEDVARENDE ENERGIKILDE For at opvarme og køle bygningen benyttes vedvarende energikilder i form af sol- og jordvarme samt vindmøller. Solvarme: Pulsen har et stort behov for varmt brugsvand til bade- og køkkenfaciliteter. For at dække dette behov på en miljømæssig og økonomisk rentabel måde benyttes solfangere. For at sikre en optimal udnyttelse af solfangerne udføres Pulsens tagkonstruktion bølgende, således at de kan etableres sydvendte og med en hældning mellem Der etableres 60 m2 solfanger som skal dække % af bygningens almindelige forbrug af varmt vand. Ved overproduktion kan det varme vand bruges i poolområdet. I fremtiden og evt. i kombination med et geotermisk fjernvarmeanlæg kan anlægget udvides således at det også kan dække behovet i pool og spaområdet. Jordvarme: Som varmeforsyning benyttes et effektivt jordvarmeanlæg. Et jordvarmeanlæg er oplagt for Pulsen og området omkring Pulsen, da jordvarmslanger kan nedgraves i det store grønne areal, som hører til Idrætscenteret. Anlægget leverer varme ved lave temperaturer som derved mindsker varmetabet og højner effektiviteten. Jordvarmeanlægget drives i kombination med solfangerne, som leverer varmt brugsvand samt giver tilskud til rum opvarmningen ved overkapacitet. Anlægget udføres med en virkningsgrad på 3,5 4, dvs. for hver kw som varmepumpen bruger vil den levere 3,5-4 gange så meget energi til bygningen. Vindmøller: Langs med boldbanerne etableres 5 antal urbane vindmøller. Vindmøllernes placering på dette åbne område vil være optimalt for en høj elproduktion. Vindmøllerne vil bl.a. producere el til jordvarmeanlægget. Udover at producere el og statuere Pulsen som et bæredygtigt byggeri kan vindmøllerne udnyttes, som lysmaster på fodboldbanerne og derved skabe en multifunktionel anvendelse. Vindmøllerne vil levere ca. 25 % af bygningens energi til driften. Jordkanaler: Om vinteren føres indblæsningsluften gennem en kanal i jorden som forvarmer luften. Derved udnyttes den passive varme i jorden til at mindske energiforbruget til opvarmning af luften. Om sommeren nedkøles indblæsning ved at føre den varme luft gennem jordkanal og derved sikre et godt indeklima. VARMEGENVINDING AF SPILDEVAND Pulsen har et stort spildevandsforbrug. Spildevand fra baderum ledes typisk til kloakken med en temperatur på C. Det vil være oplagt at udnytte varme i spildevandet til at forvarme det kolde brugsvand. Ved at varmegenvinde vurderes at op mellem 30 til 40 % af energien til opvarmning af varmt brugsvand kan spares ved denne løsning. VENTILATION Ventilationsanlæg udføres med en høj varmegenvinding og et lavt el-forbrug til drift af motorer. Det er valgt at anvende forskellige ventilationsstrategier af hensyn til de forskellige rums typer samt brug. Dette bevirker at bygningen med flere fordele kan opdeles i forskellige zoner. Ventilationsstrategi: For at skabe det bedste indeklima ved det lavest mulige energiforbrug benyttes henholdsvis fortrængnings- og opblandingsventilation i de rum hvor det er bedst eg net. Fortrængningsventilation er baseret på de luftens fysiske egenskaber (termisk opdrift), hvor varm forure net luft stiger til vejrs. Derved skabes en ren opholdszone nederst og forurenet zone øverst i rummet. Det forure nede luft udsuges og derved skabes en yderst effektiv ventilation til gavn for indeklimaet og energiforbruget. Fordele ved fortrængningsventilation: Lav indblæsningshastighed = minimum forstyrrelse af loftstrømme. Lavere ventilationsbehov = lavere energi forbrug. Reduceret kølebehov = lavere energifor brug. Fordele ved opblandingsventilation: Virker godt ved store og varierende belastninger. Virker godt ved lav rumhøjde. Fleksibilitet for armatur placering. Kan bruges til opvarmning af rum. Uden for opvarmningssæsonen, hvor varmegenvinding ikke er nødvendigt, benyttes naturlig ventilation. Derved spares der energi på at fører luften rundt i det mekaniske ventilationsanlæg. Naturlig ventilation kan med fordel benyttes sammen med den mekaniske ventilation i et hybrid system. Dette er særligt godt i kombination med fortrængningsventilation, da disse bygger på de samme fysiske egenskaber om termisk opdrift. Brugerne har mulighed for at åbne vinduer og derved benytte natur lig ventilation i sommerperioden. Det mekaniske anlæg styres efter luftkvaliteten og temperaturen i lokalerne, hvorfor disse slukkes når brugerne åbner vinduerne og lukker kølig frisk luft ind. Afkast Afkast Naturligt afkast Naturligt afkast Høj temperatur tank. varmt brugsvand. Solfanger. Afkast Afkast Varmemeksler Varmemeksler Frisk luft ved Frisk luft ved naturlig ventilation naturlig ventilation Ek-produktion: - vindmølle - solcelle - net overkapacitet (forår/efterår). Frisk luft Frisk luft Varmepumpe. (backup) Lav temperatur tank. Ikke i brug om sommeren. Lavt emperatur rumopvarmning. Luftindtag Luftindtag (forår/efterår) (forår/efterår) Friskluftindtag Friskluftindtag Jordslange Jordkanal (luften opvarmes i kanalen) Jordkanal (luften opvarmes i kanalen) Kølig frisk luft Kølig frisk luft Jordkanal Jordkanal Varm frisk luft Varm frisk luft Vedvarende energi. Ventilation. Ventilation. 19

20 Bæredygtig : MILJØ og ØKOLOGI Naturlig ventilation bruges når der er store varmebe lastninger i rummene, derved spares der energi samt anlægsomkostninger. Dette gælder for eksempel festlo kaler. Fordele ved hybrid ventilation som en kombina tion mellem fortrængnings- og naturlig ventilation: Naturlig ventilation sparer energi Naturlig ventilation virker i synergi med fortræng ningsventilation Mulighed for at åbne vinduer Størrelsen af det mekaniske ventilatiosanlæg skal være mindre da naturlig ventilation benyttes til at tage spidsbelastninger. ZONING Bygningen inddeles i mange zoner afhængig af funk tion og brug. Ved fysisk at adskille og samle rum med samme brug designes bygningen til at opnå et optimalt indeklima ved det lavest mulige energiforbrug. I fitness hvor der er høj aktivitet skal temperaturen af hensyn til komfort f.eks. ikke have samme temperatur som i welness området. Det samme gør sig gældende for ventilation hvor hvert rum behovsstyres efter det behov der er i rummet. Dette gør at der aldrig spildes unødvendig energi. Zoning betyder at hvert område får det mest optimale inde klima ved det mindst mulige energiforbrug. VAND OG AFFALD I teamet har der været stor fokus på at sikre en fornuftig håndtering af regnvand samt affald, og derved minimere ressourcebelastningen af miljøet. Regnvandshåndteringen opdeles i to områder alt efter om vandet genanvendes eller opmagasineres. Områder med opsamling af regnvand for genanvendelse. Områder med opsamling af regnvand for opmagasinering. GENANVEDELSE Ved at opsamle regnvandet i en nedgravet tank opnås flere fordele. Minimere vandforbruget og derved bidrage til at der i fremtiden også kan fås rent vand af god kvalitet. Aflastning af kloaknettet. Spare på udgifterne til vandforbruget samt afgifterne ved udledning af vandet (dette skal aftales nærmere med Kommunen). I projektet er medregnet en tank på ca. 20 m3 til opsamling af regnvandet. Tanken har kapacitet til at dække bygningens forventede forbrug til WC-skyl. Vaskemaskiner Støvlevask Vanding af boldbaner (i mindre grad) Dette vil give bygningen en besparelse på 100 % af vandforbuget til WC-skyl samt samt vaskemaskiner. OPMAGASINERING For at aflaste den offentlige recipient er der valgt forskellige tiltag, som sikrer at store dele af regnvandet på grund også forbliver på grunden uden at blive udledt. Der er valgt tiltag ved Sedum på taget Regnvandsbassin eller nedsivningskas setter AFFALD En effektiv affaldshåndtering er betydningsfuld i forbindelse med opførelsen af et bæredygtigt byggeri. En god håndtering sikrer at affald i videst mulig udstrækning sorteres og genbruges. Køkkenet udføres med nem og sikker affaldshåndtering. Det påtænkes at madaffald skal sorteres fra det øvrige affald og effektivt udnyttes på et af Kommunens biogasanlæg, f.eks. på anlægget i nabobyen Spøttrup. På den forventet markedsplads ved bygningens hovedindgang er det teamets plan at udføre en gennemtænkt affaldshåndtering. Dette vil bidrage til at affald hurtigt kan fjernes fra pladsen samt sikre at affald sorteres og derved udnyttes på bedst mulig måde. Forurenet luft Forurenet luft Forurenet luft Forurenet luft Forurenet luft Forurenet luft Ren luft Forurenet Ren luft luft Ren luft Forurenet luft Forurenet luft Ren luft Ren luft Ren luft Ren luft Ren luft Ren luft Fortrængningsventilation kombineret med naturlig ventilation benyttes med fordel i foyer, cafeområde samt i multihallen. Opblandingsventilation benyttes med fordel i rum som kontor-, konsultations- og kliniklokaler samt lokaler i Aktivitets- og kulturcenteret. Fortrængningsventilation benyttes med fordel i rum som fitness. 20

Mangfoldighed og diversitet.

Mangfoldighed og diversitet. Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer,

Læs mere

PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS

PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 2 etager 1 etage Bæredyg ghed Arkitektonisk formsprog: Program Minimering af areal på facader Skrå tagflade N Ø V S Skår - dagslys ind i bygningskrop Skæres for at

Læs mere

Miljø i byggeri og anlæg 2010

Miljø i byggeri og anlæg 2010 Miljø i byggeri og anlæg 2010 Universet, Meinungsgade, Nørrebro, København, JJW Arkitekter, Bygherre Københavns Kommune, Ølgård Rådgivende Ingeniører, entreprenør Omega Gruppen, 2009 Fritidshjem med blandt

Læs mere

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri SBi 2011:16 Energioptimering af kontorbyggeri Energioptimering af kontorbyggeri Kim B. Wittchen Ernst Jan de Place Hansen Niels Radisch Jørn Treldal SBi 2011:16 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Energieffektive boliger HÆFTE NR. 0 Aug. 008 Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Lovgivning....

Læs mere

dommerkomiteens betænkning

dommerkomiteens betænkning BOLIG+ Etageboliger i Aalborg FREMTIDENS ENERGINEUTRALE BOLIGER dommerkomiteens betænkning indledning Konkurrencen er udskrevet af Akademisk Arkitektforening og Ingeniørforeningen i Danmark i samarbejde

Læs mere

UDGIVET AF REALDANIA BYG KVOTEHUSET. Sætter beboerne i spil

UDGIVET AF REALDANIA BYG KVOTEHUSET. Sætter beboerne i spil UDGIVET AF REALDANIA BYG KVOTEHUSET Sætter beboerne i spil AF BIRGITTE KLEIS KVOTEHUSET Sætter beboerne i spil MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer 5 Balancerede erfaringer 6

Læs mere

KØBENHAVNS KLIMAKARRÉ. Idékatalog Behovsafdækning og løsninger del 1 og 2 December 2014

KØBENHAVNS KLIMAKARRÉ. Idékatalog Behovsafdækning og løsninger del 1 og 2 December 2014 KØBENHAVNS KLIMAKARRÉ Idékatalog Behovsafdækning og løsninger del 1 og 2 December 2014 INDHOLD Forord 3 Energi 5 Energiproduktion Energibesparelse Synliggørelse af energiforbrug Begrønning 21 Grønne gårdrum

Læs mere

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Mini-guide til DGNB Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Nordhavn - DGNB præcertifikat, Guld DK-GBC juli 2014 3 Introduktion Green Building Council Denmark (GBC) er en nonprofit organisation,

Læs mere

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her Guide til grøn energi i boligen og feriehuset emnetekst skrives her indhold: Side 04 Det gør vi i kommunen TEMA: ENERGIOPTIMERING Side 06 Hvorfor energioptimere? Side 07 Op på energimærkerne Side 08 Find

Læs mere

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG Arkitektskolen Aarhus AAA Ingeniørhøjskolen Århus IHA Projekt Energirigtig og Sund Renovering støttes af Indenrigs- og Socialministeriet 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer

Læs mere

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning et patientvenligt rationelt og fremtidssikret hospital konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning program Maj 2010 herlev hospital nybyg et patientvenligt rationelt og fremtidssikret

Læs mere

Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse

Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse 2 3 Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse E s b e n s e n R å d g i v e n d e I n g e n i ø r e r F. R. I Udarbejdet af: Maria

Læs mere

31 oktober 2008 energy, environment, comfort

31 oktober 2008 energy, environment, comfort 31 oktober 2008 energy, environment, comfort Papirfabrikken 24 8600 Silkeborg Tlf.: +45 7024 1000 www.aarstiderne.dk Fabriksvej 2 7760 Hurup Tlf 97 95 20 46 Fabriksvej 2 7760 Hurup Thy Tlf.: +45 9741 3077

Læs mere

PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger

PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger 1 Passiv solvarme i nyere danske boligbebyggelser - erfaringsopsamling og anbefalinger. Rapporten er udgivet med støtte

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

FREMTIDENS BØRNEHAVE HOVALDT BÆREDYGTIGHED I BØRNEHØJDE ARKITEKTFIRMAET NOVEMBER

FREMTIDENS BØRNEHAVE HOVALDT BÆREDYGTIGHED I BØRNEHØJDE ARKITEKTFIRMAET NOVEMBER 1 2 3 4 FREMTIDENS BØRNEHAVE BÆREDYGTIGHED I BØRNEHØJDE ARKITEKTFIRMAET HOVALDT NOVEMBER 2014 BÆREDYGTIGHED I BØRNEHØJDE INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 4 4 5 5 9 9 10 14 14 16 18 20 22 24 24 25 FORORD

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København Projekt nr. 2 ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter

Læs mere

BYGHERREVEJLEDNING FØR DU BYGGER PÅ ØSTERHØJ... Gode råd og anbefalinger

BYGHERREVEJLEDNING FØR DU BYGGER PÅ ØSTERHØJ... Gode råd og anbefalinger BYGHERREVEJLEDNING FØR DU BYGGER PÅ ØSTERHØJ... Gode råd og anbefalinger 1 Forord Det er ikke tilfældigt, at så mange vælger at bo i Ballerup Kommune. Kommunen har et alsidigt boligtilbud, mange arbejdspladser,

Læs mere

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark Mini-guide til DGNB Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark DK-GBC Juli 2013 3 Introduktion Green Building Council Denmark (DK-GBC) er en nonprofit organisation, der arbejder for at udbrede

Læs mere

Emne: Ansøgning til ekspertpanelet og byggeprogram for Kvalitetsfondsprojektet psykiatrisk center sct. Hans

Emne: Ansøgning til ekspertpanelet og byggeprogram for Kvalitetsfondsprojektet psykiatrisk center sct. Hans REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. marts 2012 Sag nr. 13 Emne: Ansøgning til ekspertpanelet og byggeprogram for Kvalitetsfondsprojektet psykiatrisk center sct. Hans 9 bilag ( Øvrige Bilag

Læs mere

Sammenfattende rapport

Sammenfattende rapport Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Af Anne Beim & Hans Kristensen CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Forfattere: Anne Beim, professor,

Læs mere

Mulighedskatalog. Professionshøjskolerne i Danmark. Energibesparelse. 19. maj 2014. Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C

Mulighedskatalog. Professionshøjskolerne i Danmark. Energibesparelse. 19. maj 2014. Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Energibesparelse Professionshøjskolerne i Danmark 19. maj 2014 Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 1 for arbejdet... 5 1.1 Registreringer... 5

Læs mere

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Energiforbedring af ældre etageejendomme potentialer og strategi Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Udarbejdet 2007-08 af Lading arkitekter + konsulenter A/S Store

Læs mere

justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK

justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning maj 2013 NYANSTALT I NUUK indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning maj 2013 Hermed præsenteres resultatet

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere