Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK ODIN TEATRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK ODIN TEATRET"

Transkript

1 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK ODIN TEATRET Lene Bak Juni 2014

2 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resumé af konklusioner og anbefalinger 2 3 Rammer og tal Aktiviteter og organisation Økonomi Vurdering af rammer og tal 7 4 kunstnerisk aktivitet Teatrets tradition og forestillinger Teatrets aktivitetsniveau Vurdering af den kunstneriske aktivitet 12 5 Forankring og synlighed Lokal forankring og samarbejde Kommunikation og synlighed Vurdering af forankring og synlighed 15 6 Evalueringens metode 16

3 1 INDLEDNING Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst (PUS eller udvalget) har ønsket en uvildig evaluering af Nordisk Teaterlaboratorium/Odin Teatret (Odin Teatret) i forbindelse med teatrets nuværende aftaleperiode ( ). Til det formål har udvalget indgået aftale med dramaturg og chefkonsulent Lene Bak (evaluator), som har gennemført evalueringen i perioden februar juni Odin Teatret har haft status som egnsteater siden 1980 og er en selvejende institution, hjemmehørende i Holstebro Kommune. Odin Teatrets omsætning er på ca. 14,5 mio. kr./år, heraf 38 % egenomsætning. De overordnede formål med evalueringen er formuleret af Kulturstyrelsen: Formål med evalueringen 1. Medvirke til udvikling af teatrets faglige og kunstneriske niveau gennem dialog med aftaleparterne 2. Sikre at de statslige tilskud til teatret og refusion af kommunens udgift hertil bliver anvendt i tråd med det generelle kunstneriske og faglige niveau for egnsteatre. Evalueringen er baseret på både kvalitative og kvantitative data og vurderer hhv.: 1. Økonomiske og organisatoriske forhold 2. Kunstneriske aktiviteter 3. Lokal forankring 4. Kommunikationsevne og synlighed. Evaluators dataindsamling har bestået af hhv. desk research (selvevaluering, årsrapporter, presseklip og bred orientering i teatrets arkiv), besøg på teatret og overværelse af fem af Odin Teatrets egenproduktioner, interviews med hhv. Odin Teatrets ledelse og skuespillere, Holstebro Kommunes kulturudvalgsformand, direktør og kulturchef samt gruppeinterview med ledende medarbejdere fra Odin Teatret og Holstebro Kommune. Metoden til at vurdere den kunstneriske kvalitet tager udgangspunkt i Ønskekvistmodellen, beskrevet i kapitel 6. Odin Teatrets aktivitetsportefølje er meget bredspektret. Jævnfør egnsteateraftalen er evalueringens fokus primært på aktivitetsområdet Egnsteateraktiviteter, og ikke i samme grad på de to øvrige aktivitetsområder Internationale aktiviteter og Forskning & udvikling. Evaluator vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for et godt samarbejde med alle aktører! Lene Bak, Juni 2014 Evaluering af Egnsteatre i Danmark ODIN TEATRET Side 1

4 2 RESUMÉ AF KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER Helt grundlæggende er det evaluators vurdering, at Odin Teatret fremstår som et professionelt, dedikeret og unikt teater, samt at teatret lever op til målene i egnsteateraftalen På den baggrund anbefaler evaluator, at Holstebro Kommune viderefører egnsteateraftalen med Odin Teatret. Konkret er vurderingerne endvidere de følgende: Odin Teatrets organisatoriske, fysiske og økonomiske rammer fremstår solide som et effektivt og dynamisk fundament. Arbejdsform og teatertradition giver en lærende organisation, der til stadighed udforsker og udvikler (sig). Teatret har en relativt stor økonomi i forhold til tilsvarende egnsteatre, med en samlet stab på ca. 30 ansatte og en egenomsætning på 38 % af årlig omsætning. Teatret står over for en generationsudfordring; ledelse og styrelse har udviklet en hensigtsmæssig udviklingsplan herfor. Teatrets aktivitetsportefølje er omfattende, de forskellige aktivitetstyper og -områder er alle relevante og gensidigt understøttende hinanden. Odin Teatret arbejder med tre aktivitetsområder (Egnsteateraktiviteter, Internationale aktiviteter, Forskning & udvikling). Egnsteateraftalen omfatter kun førstnævnte. Evaluator anbefaler, at de to øvrige aktivitetsområder inkluderes i en ny aftale. Den generelle scenekunstdebat i Danmark peger på vigtigheden af internationalt samarbejde samt forskning & udvikling. Odin Teatrets resultater her kan således med fordel bringes målrettet i spil i det danske teatermiljø. Det kunstneriske niveau er højt, målt på alle tre parametre i Ønskekvistmodellen. Odin Teatret vil noget med sine forestillinger og aktiviteter, der er præget af stort og grundlæggende engagement, originalitet og dybde. Teatret kan noget helt særligt i spændingsfeltet mellem på den ene side stærk disciplin og teknik og på den anden side permanent improvisation. Det skal noget i forhold til både teaterformer og indhold, ved at tale til sanserne, gå i dialog med publikum og medvirke til at frigøre tilskuernes fantasi og erfaringsmasse. Teatret har produceret/vil producere fire forestillinger i aftaleperioden og har generelt et meget højt aktivitetsniveau. De forestillinger, evaluator har set, vidner om, at teatret på en og samme tid fastholder teatrets tradition, arbejdsform og sceniske udtryk, samtidig med at det til stadighed fornyer sig. Evaluering af Egnsteatre i Danmark ODIN TEATRET Side 2

5 Teatrets samarbejde med Holstebro Kommune og dens borgere vidner om en lang, fælles historie og består i mange traditioner, relationer og projekter. Regionalt er samarbejdet ligeledes godt og omfattende, dels i regi af Kulturaftale Midt-Vest, dels i relation til Region Midtjylland og ikke mindst Aarhus Universitet. Teatrets gennemslagskraft og synlighed er stor på lokalt, regionalt og internationalt niveau. Teatrets kontaktnet tæller kontakter, heraf 150 aktive professionelle samarbejdspartnere. Den nationale gennemslagskraft er mindre. Det vurderes som et udviklingsområde for teatret. Evaluator anbefaler således, at Odin Teatret opprioriterer det nationale fokus både af hensyn til teatret og med henblik på erfaringsudveksling og udviklingsmuligheder i det danske teatermiljø bredt. Samlet set kan dette konkretiseres ved hjælp af en SWOT-analyse. STYRKER MULIGHEDER Solide organisatoriske, fysiske og økonomiske rammer Bred aktivitetsportefølje, hvor alle aktiviteter er relevante og gensidigt understøttende Mangfoldighed og kulturel diversitet i udtryk, en særlig brug af sanselige virkemidler Højt aktivitetsniveau ift. alle aktivitetstyper Kunstnerisk høj kvalitet, med stærke traditioner og stadig fornyelse og dynamik Et fast ensemble bestående af professionelle og dedikerede fagfolk, stærk og karismatisk leder Hensigtsmæssig styrelsessammensætning og plan for løbende fornyelse Stor lokal forankring og opbakning Påvirkning af lokalbefolkning til større åbenhed Stor brandingværdi for kommunen Stor synlighed og gennemslagskraft lokalt, regionalt og internationalt Inkludér alle teatrets tre aktivitetsområder i en kommende aftale Drøft ved samme lejlighed teatrets lovgivningsmæssige status i lyset af ny lov Byttehandler (også) som integrationspolitik Bring teatrets internationale og forskningsbaserede arbejdsform noget mere i spil i det danske teatermiljø Ny administrationschef kan dyrke det nationale og Københavns-perspektiverne SVAGHEDER TRUSLER Gennemsnitsalderen på ensemblets bærende kræfter Relativt lille synlighed og gennemslagskraft nationalt /i København Ikke tilstrækkeligt markedsføringsarbejde nationalt/ i København Gennemsnitsalderen på ensemblets bærende kræfter Teatrets generationsskifte er en udfordring Evt. vigende statsligt tilskud til internationale aktiviteter Negative myter om Odin Teatret ("de tjener så mange penge selv, at de ikke behøver tilskud", "de laver det samme, som de altid har gjort" mv.) Evaluering af Egnsteatre i Danmark ODIN TEATRET Side 3

6 3 RAMMER OG TAL 3.1 Aktiviteter og organisation Odin Teatret blev grundlagt i 1964 i Norge og flyttede i 1966 til Holstebro. Teatret fejrer således sit 50 års jubilæum i løbet af året 2014 med en lang række særlige aktiviteter. I 1980 fik teatret status af egnsteater, og i 1984 blev teatret organiseret i "Den selvejende institution Nordisk Teaterlaboratorium/Odin Teatret". Teatrets vedtægter beskriver dets formål som: "at drive teatervirksomhed samt at undervise og forske i teatrets teori og praksis, herunder også udgivelser af publikationer samt anden virksomhed til fremme for teaterinteressen". Teatrets samlede portefølje kan opgøres i ti aktivitetstyper: Odin Teatrets aktivitetstyper 1. Forestillinger og arbejdsdemonstrationer lokalt, regionalt, nationalt og internationalt 2. Turnévirksomhed og gæstespil, Danmark og udland 3. Teater i nærområder, byttehandler og transformances, lokalt og internationalt 4. Festivaler, Holstebro Festuge, Odin Week Festival, Transit m.fl. 5. Pædagogiske aktiviteter, talentudvikling mv. lokalt (og internationalt, herunder WIN project, Workout for Intercultural Navigators) 6. Networking over aktive kontakter, heraf 150 teaterprofessionelle samarbejdspartnere 7. Artists in residence, div. arbejdsophold for Erasmusstuderende, professionelle enkeltpersoner og grupper 8. Forskning og udvikling, ISTA, International School of Theatre Anthropology, Aarhus Universitet, Midsummer Dream School, Symposia mv., The University of Eurasian Theatre, EU projekter (Caravan, Artists on the Road) 9. Odin Teatrets arkiver (OTA) 10. Forlagsvirksomhed (bøger, oversættelser, tidsskrifter, video og film). Arbejdsdemonstrationer (ad pkt. 1) er en særlig forestillingsform, som Odin arbejder med. Her er tale om 1-2 timers soloforestillinger, hvor en af skuespillerne iscenesætter egen arbejdsmetode, typisk suppleret med uddrag af Odin-stykker, hvor de pågældende teknikker og metoder anvendes. Byttehandler (ad pkt. 3) er en særlig performance begivenhed, der bygger på kulturel udveksling mellem to parter. Odin Teatret præsenterer sit arbejde i et bestemt miljø, og de pågældende modtagere giver tilbage med, hvad de har af kulturelle kompetencer. Et konkret eksempel kommer fra Holstebro Festuge 2014: Its title is Faces of the Future - Fictions (the promises of our politicians) and Ghosts (from the past: racism, violence etc.). Imagining different faces of the future, Odin Teatret has, among others, invited groups of children and young performers, musicians and acrobats from Bali, Kenya, Brazil and Europe, over a hundred in all. 1 Ledelsen består af teatrets grundlægger, kunstnerisk leder og instruktør Eugenio Barba (Barba) og kunstnerisk souschef, instruktør og skuespiller Julia Varley (Varley) samt et administrativt ledelsesteam. 1 Rethinking Theatre, Holstebro Festuge, Faces of the Future, Ghosts and Fictions, Julia Varley, Odin Teatret, Evaluering af Egnsteatre i Danmark ODIN TEATRET Side 4

7 Teatret har en stab på fastansatte medarbejdere, kunstneriske som administrative. Teatret har en styrelse bestående af fem medlemmer. Styrelsesformanden har siden 1984 været Søren G. Kjems. De fem repræsenterer samlet et bredt og professionelt kompetencefelt. Det er et bevidst valg, at der ikke er politikere i bestyrelsen. Der er en plan for løbende udskiftning i bestyrelsen. Odin Teatret er fysisk og organisatorisk hjemmehørende i Holstebro og har her sit lokale marked. Videre er nærmarkederne de seks kommuner i Kulturaftale Midt-Vest (Holstebro, Herning, Struer, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Lemvig) samt Region Midtjylland. Teatret bor på en gård i Skægkærparken. Her har teatret gennem tiden ud- og ombygget, så anlægget i dag består af flere fløje med overnatningsfaciliteter, administrations- og arkivlokaler, bibliotek og tre teatersale på hhv. 145, 150 og 200 m 2, alle struktureret som black boxes, der kan tilpasses formål, forestilling og publikum. Odin Teatret er i hele dets tænkning meget internationalt orienteret. Således er de fleste forestillinger instrueret på 2-5 sprog og kan tilpasses til spillested og publikum; staben turnerer ofte i Italien, Spanien, Østeuropa, Sydamerika; eller teaterfolk fra disse lande er i Holstebro med henblik på undervisning eller arbejdsophold. Den faste stab repræsenterer 8-10 nationaliteter, hvoraf alle taler og/eller forstår dansk. Egnsteateraftalen ( ) omfatter alene aktivitetsområdet: Egnsteateraktiviteter, herunder produktion, forestillinger, gæstespil, festivaler og "mulighed for turnévirksomhed". De konkrete mål er: Konkrete mål for Odin Teatret i aftaleperioden, januar 2012 december 2015 At teatrets virksomhed omfatter hele Holstebro Kommune At der produceres minimum 4 nye forestillinger, og at teatrets aktuelle forestillinger spilles i Holstebro At gæstespilsaktiviteterne fortsætter i teatrets lokaler, med både danske og udenlandske grupper At der afholdes Festuge i 2014 i Holstebro (tradition hver tredje år, over 20 år, startet af Odin Teatret) At teateret medvirker til gennemførelse af Kulturaftale Midt- og Vestjylland At teatret fortsat manifesterer sig i region Midtjylland. Videre fremgår det af aftalen, at teatret alene er forpligtet til at producere en forestilling årligt 2. Afvigelsen er begrundet i dels teatrets formål og de to "ekstra" aktivitetsområder (Internationale aktiviteter og Forskning & undervisning), dels at teatrets repertoire i øvrigt omfatter "mere end 10 aktive forestillinger. 2 I Bekendtgørelse om egnsteatre 699, 27/06/2012 fremgår, at egnsteatre skal producere to forestillinger årligt. I samme bekendtgørelse, 2, stk. 4 er 8 teatre, herunder Odin Teatret, undtaget for dette krav. Evaluering af Egnsteatre i Danmark ODIN TEATRET Side 5

8 3.2 Økonomi Odin Teatret har i perioden haft en årlig omsætning på ca. 14,5 mio. kr. (se tabel 1). Holstebro Kommune har ydet et årligt tilskud på ca. 5,7 mio. kr., hvoraf staten, jf. Egnsteaterloven 3, har refunderet 41 % ( kr) i 2012 og 41,5 % ( kr.) i Refusion for 2014 er på 40 %. Det særlige statslige tilskud (overtaget fra Ringkjøbing Amt) udgør ca kr. årligt, mens Scenekunstudvalgets/PUS tilskud til internationale aktiviteter er gradvist reduceret fra 2 mio. kr. i 2011 til 1,5 mio. i 2012 og 1 mio.kr. i 2013 og Teatret har en egenomsætning på 38 %. Teatrets husleje til Holstebro Kommune er på mellem 9 og 12 % af de samlede omkostninger (se tabel 2). Kommunen har fra 2013 nedsat lejen, dels for at kompensere for det reducerede tilskud fra PUS, dels grundet den generelle ejendomsvurdering. Tabel 1: Omsætningsfordeling, i kr. (op-/nedrundet) og procent af samlet beløb Egenomsætning i alt Udland Danmark Offentlige tilskud i alt Holstebro Kommune Særligt statstilskud (tidl. amt) Internationale aktiviteter (PUS) Projektstøtte 2012 kr % 2013 kr % % % % % % % % % % % % % % % % % Omsætning i alt % % Tabel 2: Omkostningsfordeling, i kr. (op-/nedrundet) og procent af samlet beløb Husleje Produktion Turnéomkostninger Løn Øvrige omkostninger 2012 kr % 2013 kr % % % % % % % % % % % Omkostninger i alt % % Resultat Den endelige refusionsprocent fastlægges som forholdet mellem statens bevilling til egnsteaterrefusion på finansloven og de samlede refusionsberettigede kommunale driftstilskud til egnsteatre. Evaluering af Egnsteatre i Danmark ODIN TEATRET Side 6

9 3.3 Vurdering af rammer og tal Samlet set er det evaluators vurdering, at Odin Teatret har en meget bred aktivitetsportefølje, og at der er nogle solide rammer omkring Odin Teatret organisatorisk, fysisk og økonomisk. Det undrer, at egnsteateraftalen alene omfatter den ene af tre definerede aktivitetsområder "Egnsteateraktiviteter", da de forskellige aktivitetstyper og -områder alle vurderes relevante og gensidigt understøttende og udviklende. Dette synspunkt deler både de kommunale parter og teatrets ledelse, der ser det som væsentligt, at Odin Teatret vurderes som en helhed med alle dets aktiviteter. Evaluator anbefaler, at en ny aftale omfatter samtlige tre aktivitetsområder. Odin Teatrets arbejde inden for både "De internationale aktiviteter" og " Forskning & udvikling" er omfattende og har stor dybde og spændvidde. Begge områder afspejler en globaliseret og udforskende arbejdsform og tankegang, hvilket fremgår i stort set alle forhold: stabens sammensætning, produktioner på flere sprog, internationale workshops og byttehandler, etablering og drift af ISTA (the International School of Theatre Antropology) mv. Det er evaluators vurdering, at netop disse emner udfordrer det danske teatermiljø i disse år. De organisatoriske rammer er solide med en værdibaseret og dynamisk basis. Organisation, arbejdsform og teatertradition giver en lærende organisation, der til stadighed udforsker og udvikler (sig). Selv fremhæver Barba, at styrken i teatret er det faste ensemble; medlemmerne heri er dedikerede, professionelle og kompromisløse. Det er også evaluators oplevelse. Det er samtidig vurderingen, at Odin Teatret har en generationsudfordring. Barba har grundlagt teatret og har gennem alle årene været en kreativ, krævende og karismatisk leder, men han ønsker at stoppe i I interviewet med styrelsesformanden beskriver denne, at teatret har formuleret en strategi for generationsskiftet for de kommende 10 år, i tre tempi: 1. Barba ønsker at slutte sit kontraktlige engagement pr Souschef, skuespiller og langvarigt medlem af ensemblet (siden 1976) Varley er i de senere år i stigende grad kørt ind som Barba s stedfortræder i det kreative og organisatoriske arbejde og overtager efter 2018 teatrets ledelse. 2. På mellemlang sigt vil Varley og ensemblet drive teatret videre, som det kendes i dag, suppleret med øget prioritering af Artists in residence (individuelle og grupper) og øget dansk fokus. 3. På længere sigt lægges op til, at en eller flere af de besøgende teatergrupper eller nye konstellationer kan byde ind på en fortsat udvikling. Antagelig med en anden anderledeshed end Odin Teatrets og ud fra pågældende gruppes/konstellations egne kunstneriske vilkår. Denne strategi vurderes hensigtsmæssig. Det er ligeledes vurderingen, at styrelsen og den planlagte gradvise udskiftning af medlemmer er hensigtsmæssig. Styrelsen vurderes professionel og kompetent, men det virker godt at inddrage nye kompetencer og yngre kræfter. At der ikke er lokale politikere i styrelsen, virker ligeledes godt. Hvor disse kan være vigtige i forhold til den lokale forankring, søger teatret i stedet at sikre den ved højt aktivitetsniveau lokalt. Evaluering af Egnsteatre i Danmark ODIN TEATRET Side 7

10 Teatrets økonomi er sund og veldrevet. Omsætningen ligger blandt de større i egnsteatersammenhæng, hvilket må siges at være godt i forhold til Holstebro Kommunes og det øvrige nærmarkeds befolkningsunderlag og i lyset af, at der er tre egnsteatre i kommunen 4. Teatret har en stor egenomsætning, set i forhold til øvrige egnsteatre, nemlig 38 % af teatrets samlede omsætning. Omsætningen kommer især fra udenlandsk turnévirksomhed og deltagerbetaling fra udenlandske kursister, og teatret har som mange andre egnsteatre et dilemma mellem at være synlig i nærområdet og tjene penge ved (international) turnévirksomhed. I kraft af teatrets høje aktivitetsniveau i Holstebro Kommune fremstår balancen imidlertid meget overbevisende. Fra teatrets styrelse og administrative ledelse peges på en finansieringsmæssig usikkerhed omkring de statslige, internationale midler, som tidligere var en fast del af tilskuddet til Odin Teatret. Fremadrettet skal teatret søge om midler til internationale aktiviteter i den samlede voksenpulje. De adspurgte embedsmænd i kommunen ser ligeledes problemet og vurderer, at økonomien skal diskuteres mere overordnet i forhold til Odin Teatrets konstruktion som egnsteater. Herfra mener man, at der snarere er tale om, at teatret bør have status af teater med særlig opgaver", jf. Lov om Scenekunst og de nyeste lovændringer, 5 5. Evaluator anbefaler, at man drøfter økonomi og status i forbindelse med genforhandling af aftalen og ser spørgsmålet i sammenhæng med anbefalingen om at inkludere de to øvrige aktivitetsområder. 4 De to øvrige er hhv. Black Box Theatre og Operaen i Midten (fire kommuner samfinansierer operaen). 5 Lovbekendtgørelse nr. 30 af 14/01/2014, 5: Staten kan yde tilskud til teatre og andre institutioner på scenekunstområdet, der bl.a. 5) medvirker til at udvikle scenekunsten gennem eksperimenterende aktiviteter eller særlige initiativer, herunder varetager internationale aktiviteter. Evaluering af Egnsteatre i Danmark ODIN TEATRET Side 8

11 4 KUNSTNERISK AKTIVITET 4.1 Teatrets tradition og forestillinger Der er skrevet og udgivet meget litteratur om Odin Teatret og dets kunstneriske tradition og aktiviteter. Et af de nyere værker er den danske antologi Odin Teatret, et dansk verdensteater 6. Her beskriver redaktøren Odin Teatrets grundlæggende teateropfattelse som følger: "... teatret er til for at skabe kvalitative relationer... Teatret skaber en relation, som får karakter af udveksling i et bestemt scenearrangement, men som teaterlaboratorium har teatret også en række mødesituationer uden for teaterrammen. Forholdet mellem teatret og tilskueren genskaber en forundring og en gensidig fremmedhed, men naturligvis også en genkendelighed og tillid. Forestillingerne træder frem med en markant fremmedhed i forhold til den almindelige teaterkultur. Det samme gælder den kreative proces, som skaber en egensindighed og autonomi gennem selvvalgte begrænsninger og forhindringer, og hvor resultatet selv for teatret kan være uventet." Denne måde at beskrive Odin Teatrets tradition og teateropfattelse dækker evaluators vurdering. Odin Teatret er vokset ud af en gruppeteater- og kropsteatertradition med forbilleder som Stanislawski og Grotowski. Teatret har fastholdt en række af elementerne herfra, men har også videreudviklet dets helt egen teaterform og sceniske udtryk. Kroppen er stadig det centrale redskab, men musik, rytmer, lyde og andre sansevirkemidler er også væsentlige elementer i forestillingerne, ligesom scenografien er det. Teatret har aktuelt ca. 30 aktive forestillinger, mange af dem på 2-5 sprog. Evaluator har haft mulighed for at se fem forestillinger: I hvalens skelet (ensemble), Judith (solo med Roberta Carreri og to musikere), Itsi bitsi (Iben Nagel Rasmussen m.fl.), Det kroniske liv (ensemble) samt arbejdsdemonstrationen Spor i sneen (Carreri). De nøgleord, som går igen fra forestillinger og anden dataindsamling, er især: Den skabende proces kommer indefra og altid med nye selvvalgte forhindringer Anderledeshed som dynamo for dialog, som kilde til stadig forundring/åbenhed Relationer og udvekslinger skabe, indgå i, facilitere relationer Mangfoldighed og kulturel diversitet på den ene side det smalle, elitære, på den anden side det bredde, folkelige; det lokale og det globale, det seriøse og det humoristiske. Netop disse nøgleord kan bruges til at forklare Odin Teatrets engagement og originalitet. Måden hvorpå forestillingerne udvikles, med indefra kommende, skabende processer, dekomposition og selvskabte eller opståede forhindringer bruges som kilde til stadig fornyelse af forestillinger og af den enkeltes udtryk, sammen med anderledesheden som dynamo for dialog og kilde til stadig nysgerrighed/åbenhed. Hertil kommer, at teatrets kunstneriske virke i så høj grad sker gennem en vekslen mellem forestillinger, workshops og øvrige aktiviteter, hvilket er en blivende "selvskabt forhindring" eller udfordring dialog og respons. 6 Odin Teatret, et dansk verdensteater, red. Exe Christoffersen, Aarhus Universitet, Institut for Dramaturgi og Æstetiske fag, Evaluering af Egnsteatre i Danmark ODIN TEATRET Side 9

12 Selv om teatrets skuespillere kommer fra forskellige lande og kulturer, har de alle som grundlag for at træde ind i ensemblet gennemgået den samme uddannelse og fælles træningsformer, som praktiseres i gruppen som helhed og individuelt. Det giver på en og samme tid mulighed for mangfoldighed og fælles sprog/udtryksform. Det sceniske udtryk er hverken betinget af en given dramatisk kontekst, en fiktiv karakter eller tekst. Rent håndværksmæssigt er alle i ensemblet trænet i forskellige professionelle roller som hhv. skuespiller, instruktør, underviser, leder (netværk, konferencer), organisator (festuge, international workshop) samt skribent (dramatik, artikler, fagbøger mv.). De er trænet i at gå ud og ind af disse roller, hvilket medvirker til at muliggøre de forskellige opsætninger, rollebesætninger, aktivitetstyper og det høje aktivitetsniveau. Teatrets mangfoldighed og kulturelle diversitet gælder både scenekunstfagligt og i forhold til forestillingernes indholdsmæssige temaer. Oplever man en enkelt forestilling i en af teatersalene i Holstebro, kan man opleve en særlig dyb, nærmest andægtig stemning, og for den utrænede (Odin) teatergænger kan en Odin-forestilling umiddelbart opleves svært tilgængelig. Man kan blive usikker på, om "man har forstået det rigtigt", i tvivl om, hvad stykket vil sige, hvordan teatret mener, man skal tolke forestillingen. Dykker man længere ned, oplever man, at der ikke er én bestemt tolkning, men at teatret vil "i snak" med én, medvirke til at frigøre tilskuerens fantasi og erfaringsmasse på basis af en grundfortælling, som ensemblet har arbejdet med og bearbejdet scenisk. Og hvor forestillingerne i første omgang kan virke elitære og intellektuelle, må man notere sig, at teatret appellerer til en meget bred og forskelligartet målgruppe lokalbefolkningen i Holstebro, de dramastuderende på Aarhus Universitet og i Shanghai Theatre Academy, sydamerikanske indianerstammer osv. Holstebro Kommune udtrykker det som følger: Odin Teatret er i stand til at give tilskuerne oplevelser, som man aldrig glemmer uanset sprog. Det er i høj grad sanserne, der appelleres til. I de forestillinger, evaluator har set, rækker de indholdsmæssige temaer vidt. Fra dét at være fremmed og ikke blive integreret (Det kroniske liv og Hvalens skelet), over tressertidens etniske ekskursioner og narkoproblemer (Itsi Bitsi), og til krige og konflikter (Judith). Det er alle temaer, som har relevans i et moderne globaliseret og multikulturelt samfund. Produktionerne spænder tidsmæssigt fra 1987 (Judith) til 2011 (Det Kroniske Liv). 4.2 Teatrets aktivitetsniveau I 2012 spillede Odin Teatret 230 forestillinger, heraf 130 i Danmark. Fra og med 2013 er teatret begyndt at medregne forestillinger i samproduktion. I 2013 blev der således spillet i alt 375 forestillinger, heraf 201 i samproduktion, og samlet set 166 i Danmark (se tabel 3). Teatret organiserede hhv. 27 og 40 gæstespil. Evaluering af Egnsteatre i Danmark ODIN TEATRET Side 10

13 I 2012 er der skabt to nye produktioner (Ave Maria, en soloforestilling med Varley, Barba som instruktør; Rekvisitternes liv, en arbejdsdemonstration af og med Tage Larsen). Herudover er der samproduceret to forestillinger i Den ene med Varley som instruktør, den anden med Kai Bredholt som instruktør. Barba skaber i 2014 jubilæumsforestillingen Klar Enigma med hele ensemblet. Tabel 3. Aktivitetsniveau forestillinger, pædagogik og aktiviteter i nærområder Viste forestillinger, arbejdsdemoer Danmark Udland (turnévirksomhed) Nyproduktioner Gæstespil Teater, aktiviteter i nærområde Festivaler Odin Week Festival (OWF) og deltagelse i 18 andre 6. Pædagogik, talentudvikling, kursister Danmark Udland OWF, Transit og deltagelse i 7 andre Residencies, antal personer Odin Teatret fører statistik over antal publikummer for Holstebro. Belægningen for de mest spillede forestillinger i sæson vises i den følgende tabel. Belægningsprocenterne på samtlige forestillinger i sæsonen svinger fra 40 til 82 %, og den gennemsnitlige værdibelægning for samme sæson ligger på 62 %. Tabel 4: Mest spillede forestillinger og belægningsprocenter i sæson (procentpoint afrundet til nærmeste hele tal) Mest spillede forestillinger Antal spillede forestillinger Antal publikum Heraf inviterede Heraf betalende Antal pladser Belægning Værdibelægning Saeta % 82 % Ave Maria % 49 % Memoria % 56 % 7 Her gøres opmærksom på, at teatret fra og med 2013 for første gang er begyndt at medregne samproduktioner. Derfor det store antal i forhold til Evaluering af Egnsteatre i Danmark ODIN TEATRET Side 11

14 4.3 Vurdering af den kunstneriske aktivitet På baggrund af ovenstående konkluderer evaluator, at Odin Teatret fuldt ud lever op til egnsteateraftalen og målene for aftaleperioden vedrørende egnsteateraktiviteter. De forestillinger, evaluator har set, vidner om, at teatret på en og samme tid fastholder teatrets tradition, arbejdsform og sceniske udtryk, samtidig med at det til stadighed fornyer sig. Teatrets sceniske udtryk repræsenterer et særligt sprog det af Odin Teatret udviklede udtryk som overordnet appellerer til en bred målgruppe i Danmark såvel som i resten af verden. Den kunstneriske kvalitet er høj i forhold til alle tre parametre i Ønskekvistmodellen. Der er tale om et teater, der vil noget, med originalitet og dedikation, der kan noget med et meget professionelt og multiskilled ensemble, og der skal noget, har noget på hjerte med rødder i italienske, polske, asiatiske og latinamerikanske teatertraditioner og med aktuelle temaer som kulturelle konflikter, samfundsmæssige og personlige udfordringer. Evaluering af Egnsteatre i Danmark ODIN TEATRET Side 12

15 5 FORANKRING OG SYNLIGHED 5.1 Lokal forankring og samarbejde Odin Teatrets lokale forankring og teatrets generelle synlighed omfatter i princippet samtlige aktivitetstyper og -områder, jf. afsnit 3.1. Både de nye produktioner og genopsætninger samt danske og udenlandske gæstespil vises i Holstebro. Odin Teatrets premierer foregår som oftest i Holstebro. I har teatret spillet hhv. 85 og 64 forestillinger i Holstebro og hentet hhv. 27 og 40 gæstespil til lokalområdet. Sekundære aktiviteter har bl.a. bestået i byttehandler og transformances, nogle af disse enkeltstående, andre fast tilbagevendende. Af faste aktiviteter i Holstebro er 1) Poesi på en torsdag, der giver borgerne mulighed for at opleve danske og udenlandske digtere læse deres digte op i en ramme af musik og flerstemmige kommentarer, 2) Der var engang, et månedligt eftermiddagstræf, hvor teatret sammen med borgere besøger et særlig sted, en kirke, en familie, en skole og hvor folk fortæller om mennesker og hændelser netop dér, akkompagneret med musik og iscenesættelse, 3) Odins Verdensorkester, der dels spiller koncert selv, dels inkluderer andre musikere, digtere m.fl. i et interaktivt, musikalsk, berettende og dansende arrangement. Som en årligt tilbagevendende begivenhed afholder Odin Teatret the Odin Week Festival. Her samles 60 danske og udenlandske kursister i en 9 dage lang workshop med Odin-forestillinger hver aften. Evaluator deltog i festivalen over fire dage i forbindelse med dataindsamlingen. Kursisterne kom fra professionelle teaterskoler i Kina og Mexico, samt som enkeltpersoner fra Malta, Schweitz, Frankrig, USA mv. Teatret har herudover flere forskellige festivaltraditioner og deltager tilsvarende aktivt i andre festivaler i ind- og udland. Hvert tredje år afholder Odin Teatret sammen med Holstebro Kommune Holstebro Festuge, den første i 1989, og den aktuelle løber af stablen i juni Konceptet bygger på involvering af såvel lokale som internationale parter og er organiseret i en meget flad struktur. De lokale samarbejdspartnere er mange: Holstebro Kommune, kulturinstitutioner (balletskolen, musikskolen mv.), øvrige kulturbærende institutioner (skoler, dagtilbud mv.), spejdere, håndboldklubber mv. Alle deltager på egne præmisser og med det, de har at byde ind med; aktørerne bliver således på en og samme tid samarbejds- og aftagerinstitutioner, scenekunstnere og publikum. Festivalen starter altid ved rådhuset, og den siddende borgmester og andre politikere er med i optog ikke med gængse politikertaler, men klædt ud og som del af eventen. Herudover indgår på skift en lang række institutionelle og private aktører, fra kirkerne over militæret til Thorsminde Fiskevogn. Odin Teatrets internationale netværk indgår i arrangementet. Dette år indgår unge semiprofessionelle fra bl.a. Bali, Indien, Ghana og Brasilien. De indkvarteres i kommunens landsbyer, der skal adoptere dem; de skal skabe samarbejde med de lokale skoler, lave forestillinger sammen med dem og medvirke til at skabe en stor samlet performance den sidste dag. Evaluering af Egnsteatre i Danmark ODIN TEATRET Side 13

16 De interviewede repræsentanter for Holstebro Kommune kvitterer og er fuldt ud tilfredse med både omfang og kvalitet, som de får fra Odin Teatret i forbindelse med festugen: "Min mand og jeg tager en uges ferie fra arbejde for at opleve det hele i festugen, og det kender vi mange, der gør", siger en af de interviewede ledelsesrepræsentanter kr. af de ca. 5,5 mio. kr., Odin Teatret modtager fra Holstebro Kommune, er øremærkede til festugen. Andre involverede institutioner kan søge tilskud fra en dertil indrettet kommunal pulje. Man kan på den måde sige, at Odin Teatret er medvirkende til at skabe rammer og ressourcer også til nogle af de øvrige lokale parter. Ligeledes hvert tredje år er Odin Teatret medorganisator af Transit-festivalen, en begivenhed for kvindelige scenekunstnere m.fl., hvor forskellige centrale temaer og teknikker sættes til debat. I 2014 har Holstebro Kommune i samarbejde med Odin Teatret indvilget i at afholde den årlige børneteaterfestival, da en anden kommune har meldt fra. Generelt set er der i Holstebro Kommune og blandt de mange samarbejdspartnere stor anerkendelse af Odin Teatret: teaterfaglighed, kulturelle kompetencer, evne til at nå og samarbejde med forskellige målgrupper også de, der normalt ikke ser teater/opsøger kultur. Kulturudvalgsformanden beskriver teatrets styrker som: Et unikt internationalt teater, med lang erfaring og stærke teatertraditioner. Teatrets faste ensemble er hver især og sammen dygtige, engagerede og repræsenterer stor kontinuitet. De formår at overraske, involvere og inkludere. Ifølge kommunens ledende embedsmænd har teatret indadtil i kommunen betydet positiv påvirkning af borgerne gennem mange år. Borgerne er mere åbne over for anderledeshed. Det er fx ikke mærkeligt at se folk på store stylter i gågaden, og det er ikke så vigtigt, om alle taler lige godt dansk. Videre er vurderingen, at teatrets grundlæggende værdier passer godt med den vestjyske mentalitet i Holstebro. Odin-staben er meget disciplinerede, og de er bevidste om, at det er de lokale borgeres skattepenge, der betaler deres løn, så de skal have positive oplevelser i teatersalen og i det offentlige rum. Udadtil er de gode ambassadører; de har ført Holstebro ud i verden og trukket spændende oplevelser til egnen. Det er Holstebro Kommune meget bevidst om og søger at understøtte ideer og aktiviteter i forskellige typer af samarbejde med teatret. 5.2 Kommunikation og synlighed Mængden af forestillinger og aktiviteter I Holstebro og omegn er særdeles tilfredsstillende, ikke mindst i forhold til øvrig aktivitet i ind- og udland. Dette giver generelt stor synlighed for både teatret og kommunen. Netop i evalueringsperioden, foråret 2014 kommer de nævnte begivenheder mere eller mindre oveni hinanden: Odin Week Festival, 50 års jubilæet i samarbejde med Aarhus Universitet, Holstebro Festuge og børneteaterfestivalen. Samlet set og som enkeltbegivenheder er det vurderingen, at der skabes meget stor synlighed og branding af Odin Teatret og Holstebro Kommune. Hovedarrangøren for børneteaterfestivalen, Teatercentrum, anslår, at der er ekstraordinær tilslutning til festivalen både fra ind- og udland grundet Odin Teatrets internationale aktivitet, netværk og renommé. Evaluering af Egnsteatre i Danmark ODIN TEATRET Side 14

17 Også regionalt er Odin Teatret synligt i forskellige samarbejdskonstellationer. Det gælder i regi af Kulturaftale Midt-Vest, hvor Odin Teatret bl.a. bidrager aktivt i Kultursamarbejdets Kulturfestival, med workshops i Dansk Talentakademi mv. Og det gælder i relation til Region Midtjylland, herunder ikke mindst 2017-satsningen med regionen som Europæisk Kulturhovedstad. Samarbejdet med Aarhus Universitet er endvidere stærkt og udbytterigt for begge parter. Det internationale samarbejde og udlandets opmærksomhed i forhold til Odin Teatret er herudover stort. Odin Teaters Arkivs dokumentation og presseklip vidner om stor synlighed lokalt og internationalt, mens dette ikke i nær samme grad er tilfældet nationalt. På Odin Week Festival, hvor evaluator deltog, var der som nævnt deltagere fra hele verden, men kun en fra Danmark. Ved teatrets seneste visninger i København på Det Kgl. Teater var der ifølge teatrets ledelse meget ringe synlighed og tilslutning. Evaluator ser her et potentiale, som både Odin Teatret og det danske teatermiljø med fordel kan udnytte bedre. Adspurgt anerkender teatrets ledelse dette og uddyber med to forhold. For det første medgiver ledelsen, at Odin Teatret kunne gøre mere for at være synlig i Danmark, hvilket teatret har besluttet at opprioritere i den aktuelle aftaleperiode og fremadrettet. Aktuelle eksempler er afholdelsen af den nationale børneteaterfestival (marts 2014), turné og symposium i Aarhus i samarbejde med Aarhus Universitet og Bora Bora 8 (april 2014). For det andet har ledelsen en oplevelse af, at det er svært at slå igennem i København og i den landsdækkende/københavnske presse. Det er evaluators generelle vurdering, at mange lokale egnsteatre oplever dette. Men det er samtidig vurderingen, at PRarbejdet kunne være gjort bedre, og at dette er særligt nødvendigt, når et egnsteater besøger København. 5.3 Vurdering af forankring og synlighed Der er generelt en meget stor anerkendelse af Odin Teatrets tværkulturelle kompetencer og evner til at nå og samarbejde med forskellige målgrupper også de, der normalt ikke opsøger teater og kultur. Lokalpolitisk oplever man, at man får meget for sine midler i forhold til teatret, og at kommunens forventninger til teatret fuldt ud er indfriet. Sammenfattende er det evaluators vurdering, at Odin Teatret har en stærk forankring og synlighed i det lokale kultur- og udviklingsmiljø og ligeledes i regionalt regi. Synligheden gælder også, og ikke mindst, internationalt. Teatrets arkivmateriale og presseklip dokumenterer dette. Vi anbefaler, at teatrets internationale netværk og erfaring bliver eksponeret og udnyttet bedre i det danske teatermiljø. Synligheden på den nationale scene er væsentligt mindre. Anbefalingen er her at prioritere øget samarbejde og synlighed i forhold til København. Dette begrundes dels i planerne for generationsskiftet, dels med henblik på mere videndeling og international networking til gavn for det samlede danske scenekunstmiljø. 8 Bora Bora er et produktionshus for dans og visuelt teater, Aarhus Kommune. Evaluering af Egnsteatre i Danmark ODIN TEATRET Side 15

18 6 EVALUERINGENS METODE Evalueringen er gennemført over fire faser ud fra følgende fremgangsmåde: Metoder og interessenter Desk research Interviews Aftale- og dokumentationsmateriale, herunder teatrets selvevaluering, årsrapporter, presseklip og bred orientering i teatrets omfattende arkiv Interviews med Odin Teatrets kunstneriske leder, administrative leder, bestyrelsesformand, tre skuespillere fra ensemblet Interviews med Holstebro Kommunes kulturudvalgsformand, kulturdirektør og kulturchef Gruppeinterview med ledende medarbejdere fra Odin Teatret og Holstebro Kommune Forestillinger og andre aktiviteter Afrapportering Set fem forestillinger, Odin Teatrets egenproduktioner: I hvalens skelet (ensemble), Judith (solo med Roberta Carreri og to musikere), Itsi bitsi (Iben Nagel Rasmussen m.fl.), Det kroniske liv (ensemble) samt arbejdsdemonstrationen Spor i sneen (Carreri) Besøg på teatret (tre dage) og deltagelse i det pædagogiske arbejde ifm. den internationale teaterworkshop (Odin Week Festival) Udarbejdelse af nærværende rapport Præsentation over for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Det metodiske greb, der ligger til grund for at evaluere den kunstneriske aktivitet, er Ønskekvistmodellen. Ønskekvistmodellen er udviklet af forskere fra Aarhus Universitet 9. Den udgør en enkel model for, hvordan man på struktureret vis kan diskutere og vurdere kvalitet i den performative kunst. Ønskekvistmodellen skitserer kunstnerisk kvalitet som en kombination af Villen, Kunnen og Skullen, forstået som Engagement, Evner og Nødvendighed. 9 Ønskekvistmodellen: Kunstnerisk kvalitet i performativ kunst, Klim 2003 samt Ønskekvisten: En håndbog i evaluering af teater, dans og musik, Klim 2005, begge Jørn Langsted, Karen Hannah og Charlotte Rørdam Larsen, Aarhus Universitet. Evaluering af Egnsteatre i Danmark ODIN TEATRET Side 16

Egnsteateraftale Mellem Holstebro Kommune og Nordisk Teaterlaboratorium Odin Teatret 1. januar december 2020 Udgave til politisk godkendelse

Egnsteateraftale Mellem Holstebro Kommune og Nordisk Teaterlaboratorium Odin Teatret 1. januar december 2020 Udgave til politisk godkendelse Egnsteateraftale Mellem Holstebro Kommune og Nordisk Teaterlaboratorium Odin Teatret 1. januar 2017 31. december 2020 Udgave til politisk godkendelse 1. Aftaleparter Nordisk Teaterlaboratorium Odin Teatret

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

ODIN TEATRET. Nøgletal

ODIN TEATRET. Nøgletal ODIN TEATRET Beretning 2011 Nøgletal Antal forestillinger: 274. Heraf 108 i udlandet (10 lande). Antal kursister: 4.743. Heraf 4.469 i udlandet (16 lande). Antal gæsteforestillinger: 28. Antal personer

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. NOTAT 03-09-2015 Principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 København har som hovedstad en forpligtelse til at sikre et mangfoldigt kultur- og teaterliv, som tilgodeser byens forskellige befolkningsgrupper

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Egnsteateraftale for Black Box Theatre, Holstebro

Egnsteateraftale for Black Box Theatre, Holstebro Egnsteateraftale for Black Box Theatre, Holstebro 1.1.2018-31.12.2020 Godkendt i bestyrelsen 16. december 2016 FORSLAG til godkendelse i Holstebro Kommune Red. 6.1.2017/LG Jnr. nr. 20.01.02-P27-1-16 Slots-

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Randers EgnsTeater

Egnsteateraftale vedr. Randers EgnsTeater Egnsteateraftale vedr. Randers EgnsTeater 2017-20 1. Aftaleparter Randers EgnsTeater og Randers Kommune, Favrskov Kommune og Lemvig Kommune. 2. Aftaleperiode 01.01.2017 31.12.2020 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Det Radikale Venstres folketingsgruppen juni 2004 Det Radikale Venstre opfordrer til, at strukturreformen

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Teatret OM

Egnsteateraftale vedr. Teatret OM Egnsteateraftale vedr. Teatret OM 1. Aftaleparter Teatret OM (herefter kaldt teatret) og Ringkøbing-Skjern Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 01.01.2017 31.12.2020 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater 1. Aftaleparter Den selvejende institution Bornholms Teater (herefter kaldt teatret) Teaterstræde 2 3700 Rønne CVR: 28179669 og Bornholms Regionskommune (herefter

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret Egnsteateraftale vedr. Team Teatret 1. Aftaleparter Team Teatret (herefter kaldt teatret) og Herning Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 1.1.2016 31.12.2016 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Egnsteateraftale mellem. Teater Cantabile 2. Vordingborg Kommune. For perioden

Egnsteateraftale mellem. Teater Cantabile 2. Vordingborg Kommune. For perioden Egnsteateraftale mellem Teater Cantabile 2 og Vordingborg Kommune For perioden 01.01.17 31.12. Aftalen er indgået i henhold til bekendtgørelse om Lov om scenekunst LBK nr. 30 af 14/01/2014, og Bekendtgørelse

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK TEATRET OM

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK TEATRET OM Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK TEATRET OM Lene Bak Juni 215 INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Resumé af konklusioner og anbefalinger... 2 3 Rammer og

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 Aftale af 16. november 2011 Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 1. Indledning Der er enighed mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

LiMFJORDSIEA1REr. Vedr. Egnsteateraftale 2013-2016. Kulturstyrelsen Scenekunstområdet/Egnsteatre H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

LiMFJORDSIEA1REr. Vedr. Egnsteateraftale 2013-2016. Kulturstyrelsen Scenekunstområdet/Egnsteatre H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V LiMFJORDSIEA1REr Kulturstyrelsen Scenekunstområdet/Egnsteatre H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Limfjordsteatret d. 7. nov. 2012 Vedr. Egnsteateraftale 2013-2016 Hermed fremsender vi den endelige

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre Bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15 a, stk. 9, 15 b, stk. 2, og 15 c, stk. 3, i lov om teater, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som senest ændret ved lov nr. 460 af 23. maj

Læs mere

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar. Statens Kunstråds høringssvar vedr. Teaterudvalgets rapport 28. juni 2010 Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Orientering til kommuner og egnsteatre Kulturstyrelsen

Orientering til kommuner og egnsteatre Kulturstyrelsen Orientering til kommuner og egnsteatre Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 Købe Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 10. november

Læs mere

Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker

Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker Onsdag den 27. januar 2016 kl. 9-11 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon

Læs mere

Bevillingssystemer i Danmark

Bevillingssystemer i Danmark Bevillingssystemer i Danmark Mandag den 18. januar 2016 kl. 9-12 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon 33 88 80 31 www.dansehallerne.dk

Læs mere

Egnsteateraftale Mellem Holstebro Kommune og Nordisk Teaterlaboratorium - Odin Teatret 1. januar 2016-31.12. 2016

Egnsteateraftale Mellem Holstebro Kommune og Nordisk Teaterlaboratorium - Odin Teatret 1. januar 2016-31.12. 2016 Egnsteateraftale Mellem Holstebro Kommune og Nordisk Teaterlaboratorium - Odin Teatret 1. januar 2016-31.12. 2016 1. Aftaleparter Nordisk Teaterlaboratorium - Odin Teatret (herefter kaldet teatret) og

Læs mere

Notat til Kulturudvalgets temamøde om dans, tirsdag den 29. april KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune

Notat til Kulturudvalgets temamøde om dans, tirsdag den 29. april KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune Notat til Kulturudvalgets temamøde om dans, tirsdag den 29. april 2014 Side 1 af 5 Aarhus Kommune yder driftstilskud til de to dansescener: Det lille storbyteater Bora Bora Dans og visuelt teater Granhøj

Læs mere

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 HVAD ER EN EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD? Et kulturel projekt af internationalt format Tildeles en by i to EU-medlemsstater hvert år - i 2017 Pafos (Cypern) og Aarhus

Læs mere

7. Godkendelse af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland

7. Godkendelse af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland Ringkøbing-Skjern Kommune Kultur- og Fritidsudvalget 10. november 2015 7. Godkendelse af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland 2015-2018 15-027162 Sagsfremstilling Forslag til ny kulturaftale mellem Kulturministeren

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om egnsteatre

Udkast til bekendtgørelse om egnsteatre Udkast til bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15, stk. 5, 15 a, stk. 3, 15 b, stk. 5 og 15 d, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 526 af 4. juni 2012 som ændret ved lov nr. 458

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Møde nr september 2015 Tidspunkt: Kl Sted: Mødelokale 8, stuen

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Møde nr september 2015 Tidspunkt: Kl Sted: Mødelokale 8, stuen 30. september 2015 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Møde nr. 23 9. september 2015 Tidspunkt: Kl. 9.45 17.00 Sted: Mødelokale 8, stuen Kl. 10.00: Møde med Ib Jensen, Turnénetværket

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om scenekunst

Bekendtgørelse af lov om scenekunst LBK nr 30 af 14/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 27. september 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2013-019456 Senere ændringer til forskriften LOV nr 458 af 14/05/2014

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

TEATER SOM BROBYGGER

TEATER SOM BROBYGGER TEATER SOM BROBYGGER Program for Odin Teatret i Aarhus 1.-9. september 2017 Aarhus Universitet, Kasernen, Langelandsgade 139 Konferencer, workshops og forestillinger om opløsningen af kulturelle broer

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Rammeaftale imellem Det Københavnske Teatersamarbejde og Kulturministeriet for perioden 1. januar 2012 til den 31 december 2015

Rammeaftale imellem Det Københavnske Teatersamarbejde og Kulturministeriet for perioden 1. januar 2012 til den 31 december 2015 Rammeaftale imellem Det Københavnske Teatersamarbejde og Kulturministeriet for perioden 1. januar 2012 til den 31 december 2015 mission Indhoidsfortegnelse 1. Generelle forhold vedrørende aftalen 3 2.

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Kulturudvalget Drøftelse Ib Christensen Henvendelse fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst vedrørende små storbyteatre i Aarhus Kommune. Baggrund:

Læs mere

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution Formand Egnsteateraftale mellem Holbæk Teater og Holbæk Kommune 2013- Holbæk * Kommune Kontraktindehaver: Navn og adresse Ejerforhold Holbæk Teaters tegningsberettigede person(er) Holbæk Teaters vedtægter

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. teatret Dansk Rakkerpak

Egnsteateraftale vedr. teatret Dansk Rakkerpak Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk Egnsteateraftale vedr. teatret Dansk Rakkerpak 1. Aftaleparter Dansk Rakkerpak (herefter

Læs mere

Projektrapport: Scenekunst for børn og unge udveksling mellem Danmark og Cuba

Projektrapport: Scenekunst for børn og unge udveksling mellem Danmark og Cuba Projektrapport: Scenekunst for børn og unge udveksling mellem Danmark og Cuba Med støtte fra Interkulturelt Center og Statens Kunstfond var ASSITEJ Danmark i april 2015 vært for fem cubanske scenekunstneres

Læs mere

teaterforestillinger og filmproduktioner om det mangfoldige danmark

teaterforestillinger og filmproduktioner om det mangfoldige danmark w w w. o p g a n g 2. d k / t u r n e t e at e r teaterforestillinger og filmproduktioner om det mangfoldige danmark Slagkraft Humor Dialog BRINGER DEBATSKABENDE FORESTILLINGER OG FILMPRODUKTIONER OM KULTURMØDER

Læs mere

EN SAMLET VISION FOR SVENDBORGS TEATERLIV. Udarbejdet af Jakob Bjerregaard Engmann

EN SAMLET VISION FOR SVENDBORGS TEATERLIV. Udarbejdet af Jakob Bjerregaard Engmann EN SAMLET VISION FOR SVENDBORGS TEATERLIV Udarbejdet af Jakob Bjerregaard Engmann Maj 2015 INDLEDNING 12.december, 2013, indgik Svendborg Kommune, Kulturministeriet og BaggårdTeatret ny egnsteateraftale

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Aah/ Aftale mellem. Egnsteater Furesø og Furesø Kommune. Slettet: Slettet: 14:43:00 Slettet: 14:23: :38:36

Aah/ Aftale mellem. Egnsteater Furesø og Furesø Kommune. Slettet: Slettet: 14:43:00 Slettet: 14:23: :38:36 Aah/19.3.2012 Aftale mellem Egnsteater Furesø og Furesø Kommune 1 Egnsteateraftale mellem Det musikdramatiske Egnsteater Furesø (herefter kaldt teatret) og Furesø Kommune (herefter kaldt kommunen) For

Læs mere

ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS

ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS kompetencecenter kompetencecenter for DanSk ScEnEkUnST Et kompetencecenter er tænkt som et supplement til eksisterende konstruktioner og organisationer, der hjælper scenekunsten

Læs mere

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Og Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) S!de i a 7 Egnsteateraftale mellem Foreningen Team Teatret og Herning Kommune

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK LIMFJORDSTEATRET

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK LIMFJORDSTEATRET Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK LIMFJORDSTEATRET Lene Bak Juni 2015 INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Resumé af konklusioner og anbefalinger... 2 3 Rammer

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes juni 2009 af teaterlov (Teaterloven). om egnsteatre (Egnsteaterbekendtgørelsen), hjemlet i lovbekendtgørelse nr. 780 af den 23. Nærværende aftale er indgået i henhold til bekendtgørelse nr. 1404 af den

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK SYDDJURS EGNSTEATER

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK SYDDJURS EGNSTEATER Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK SYDDJURS EGNSTEATER Lene Bak Juni 2015 INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Resumé af konklusioner og anbefalinger... 2 3

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2019

VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2019 VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2019 Samtidig med, at en ny aftale med Aalborg Kommune træder i kraft pr. 1.1.2016, sker der væsentlige ændringer på Det Hem lige Teater. Teatrets grundlægger og mangeårige kunstneriske

Læs mere

Kolding. Egnsteateraftale mellem By- og. Mungo Park Kolding. Kolding Kommune 6000 Kolding

Kolding. Egnsteateraftale mellem By- og. Mungo Park Kolding. Kolding Kommune 6000 Kolding og studieby. Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005337003 Kommune 6000 Mungo Park Udviklingsforvaitningen og Nytorv 11 Egnsteateraftale mellem By- og Ko mm un Aftalen omhandler Kommunes tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre BEK nr 759 af 24/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2013-017151 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om egnsteatre

Læs mere

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder Notat Emne: Kulturpolitik 2013-2016 Til: Kulturudvalget. Temamøde om Kulturpolitik 23.04.2013 Kopi til: Kopi til Den 15. april 2013 Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder,

Læs mere

Kommunens tilskud til fonden kommer minimum tilbage krone for krone i form af tilskud til programaktiviteter inden for xx kommunegrænse.

Kommunens tilskud til fonden kommer minimum tilbage krone for krone i form af tilskud til programaktiviteter inden for xx kommunegrænse. Til: Den regionale styregruppe Til mødet 5. februar 2015 Den 2. februar 2015 Return on Investment 1. Beslutningsoplæg Det indstilles, at den Regionale Styregruppe beslutter 1. hvilken af de to beregningsmetoder,

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

EN MÅLESTOK FOR DELTAGELSE OM UDFORDRINGERNE VED EVALUERING AF DELTAGELSESBASEREDE KUNSTPROJEKTER

EN MÅLESTOK FOR DELTAGELSE OM UDFORDRINGERNE VED EVALUERING AF DELTAGELSESBASEREDE KUNSTPROJEKTER EN MÅLESTOK FOR DELTAGELSE OM UDFORDRINGERNE VED EVALUERING AF DELTAGELSESBASEREDE KUNSTPROJEKTER Overblik En lille bitte smule om evalueringen af Aarhus 2017 Evalueringsformål Evaluering af deltagelse

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck

Læs mere

Egnsteateraftale mellem Teaterkompagniet og Syddjurs Kommune

Egnsteateraftale mellem Teaterkompagniet og Syddjurs Kommune Egnsteateraftale mellem Teaterkompagniet og Syddjurs Kommune Sagsid: 11/34174 1. september 2012 Sagsbehandler: Frank Reeckmann Chefkons. Kultur og Udvikling fre@syddjurs.dk Egnsteateraftale for perioden

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK OPERAEN I MIDTEN

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK OPERAEN I MIDTEN Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK OPERAEN I MIDTEN Lene Bak Juni 2014 INDHOLD 1 Indledning 3 2 Resumé af konklusioner og anbefalinger 4 3 Rammer og

Læs mere

INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006

INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006 INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006 PROGRAM EFTERÅR 2005 DET SCENISKE OBJEKT En kursusrække som formidler indsigt og teknisk viden for scenekunstnere med interesse for ny scenekunst/

Læs mere

Kommissorium for udredning om scenekunstuddannelserne i Danmark

Kommissorium for udredning om scenekunstuddannelserne i Danmark Kommissorium for udredning om scenekunstuddannelserne i Danmark 12. februar 2012 Politisk udgangspunkt Udviklingen af Kulturministeriets uddannelser skal ske i overensstemmelse med regeringens ambition

Læs mere

ÅBENT UDBUD. Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016. Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune

ÅBENT UDBUD. Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016. Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune ÅBENT UDBUD Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016 Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune KONTAKTINFORMATION Udbuddet varetages af Center for Kultur og Borgerservice i Næstved Kommune. Tilbud

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Vejledning til spørgeskema om Scenekunst for sæsonen 2015/2016

Vejledning til spørgeskema om Scenekunst for sæsonen 2015/2016 Vejledning til spørgeskema om Scenekunst for sæsonen 2015/2016 Undersøgelsen vedrører sæsonen 2015/2016. Det betyder, at indberetningen skal omfatte aktiviteter i perioden 1.7-2015 til 30.6-2016. Formålet

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK HOLBÆK TEATER

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK HOLBÆK TEATER Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK HOLBÆK TEATER Lene Bak Juni 2015 INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Resumé af konklusioner og anbefalinger... 2 3 Rammer

Læs mere

Driftsaftale om grundlag for drift i perioden

Driftsaftale om grundlag for drift i perioden Udkast version 6-23.10.12 Himmerlands Teater Driftsaftale om grundlag for drift i perioden 1.1.2013 31.12.2016. 1. Aftalepartnere: Den selvejende institution Himmerlands Teater Mariagerfjord Kommune 2.

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK MUNGO PARK

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK MUNGO PARK Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK MUNGO PARK Lene Bak December 2015 INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Resumé af konklusioner og anbefalinger... 2 3 Rammer

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK BAGGÅRDTEATRET

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK BAGGÅRDTEATRET Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK BAGGÅRDTEATRET Lene Bak December 2015 INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Resumé af konklusioner og anbefalinger... 2 3

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE

EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE CREATIVE EUROPE CULTURE 2014-2020 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE 2014-2020 CREATIVE EUROPE CULTURE CREATIVE EUROPE CULTURE 3 Hvad er Creative Europe? Creative Europe er Europa-Kommissionens

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 J.nr. 15/1666 Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 Aftale om tilskud til drift af Forbrændingen mellem Forbrændingen og Albertslund Kommune for perioden 1. januar 2015 31. december

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af MGK

Læs mere

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Teater

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Teater Samarbejdsaftale for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Teater Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6. Hjemsted

Læs mere

Kl. 14.45: Gruppedialog med Lene Bak vedr. evaluering af Garantiordning og Turnénetværket REFERAT

Kl. 14.45: Gruppedialog med Lene Bak vedr. evaluering af Garantiordning og Turnénetværket REFERAT 28. januar 2016 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Møde nr. 28 22. januar 2016 Tidspunkt: Kl. 8.30 18.00 Sted: Mødelokale 8, stuen Kl. 13.00-14.30: Møde med Lene og Nicole om 7 egnsteaterevalueringer

Læs mere

1. Resume Det er et mål i Aarhus Kommunes kulturpolitik, at byens kulturtilbud har en høj kvalitet.

1. Resume Det er et mål i Aarhus Kommunes kulturpolitik, at byens kulturtilbud har en høj kvalitet. Notat Emne: Kunstfaglige evalueringer af kulturinstitutioner i Aarhus Til: Kulturudvalget d. 24. februar 2015 Side 1 af 8 Kunstfaglige evalueringer af kulturinstitutioner 2015/2016 1. Resume Det er et

Læs mere

Holbæk Drama College En bro mellem barndom og voksen En bro mellem muligheden og realiseringen En bro mellem tanke og handling En bro mellem det

Holbæk Drama College En bro mellem barndom og voksen En bro mellem muligheden og realiseringen En bro mellem tanke og handling En bro mellem det Holbæk Drama College En bro mellem barndom og voksen En bro mellem muligheden og realiseringen En bro mellem tanke og handling En bro mellem det kunstneriske amatørarbejde og det professionelle teaterarbejde.

Læs mere

Holbæk Teater Vimmelskaftet Holbæk Teatret er organiseret som en selvejende institution i henhold til vedtægterne.

Holbæk Teater Vimmelskaftet Holbæk Teatret er organiseret som en selvejende institution i henhold til vedtægterne. Egnsteateraftale mellem Holbæk Teater og Holbæk Kommune 2017-2020. 1. Aftaleparter 1.1. Teater Navn og adresse Ejerforhold Holbæk Teaters tegningsberettigede person(er) Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300

Læs mere

VILDSKUD 2009. TeaterHUSET og HUSET i Magstræde præsenterer i år for 6. gang VILDSKUD festival for uafhængigt teater.

VILDSKUD 2009. TeaterHUSET og HUSET i Magstræde præsenterer i år for 6. gang VILDSKUD festival for uafhængigt teater. VILDSKUD 2009 TeaterHUSET og HUSET i Magstræde præsenterer i år for 6. gang. VILDSKUD er fire dages festival, hvor uafhængige scenekunstnere fylder HUSET med eksperimenterende teater og scenekunst. VILDSKUD

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK ODSHERRED TEATER

Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK ODSHERRED TEATER Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK ODSHERRED TEATER Nicole M. Langkilde Juni 2014 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resumé af konklusioner og anbefalinger 2

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk Vardes Kulturelle Rygsæk Juni 2016 Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk, og eleverne på

Læs mere

Spørgsmål til besvarelse. Kompetencer og scenekunstområdet

Spørgsmål til besvarelse. Kompetencer og scenekunstområdet Spørgsmål til besvarelse Kompetencer og scenekunstområdet Hvilke konkrete scenekunstneriske uddannelsesprogrammer og /eller kompetencer mangler i særlig grad inden for det danske uddannelsessystem? Som

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 07. juni 2012.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 07. juni 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 07. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice 1. Resume Ved Kulturforliget Kulturen på skinner frem mod

Læs mere

Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET

Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET Der er et stort behov og ønske om højere vægtning af vækstlaget i det københavnske teatermiljø: Der er brug for en scene og et miljø, der sikrer og skaber

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af teaterloven

Forslag. Lov om ændring af teaterloven Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. februar 2012 af kulturministeren (Uffe Elbæk) Forslag til Lov om ændring af teaterloven (Udmøntning af aftale om en række ændringer på teaterområdet

Læs mere

OPLÆG OM KULTUR 14. OKTOBER 2010, LEMVIG. Tak for invitationen til at komme med et oplæg på dette offentlige møde om Lemvig

OPLÆG OM KULTUR 14. OKTOBER 2010, LEMVIG. Tak for invitationen til at komme med et oplæg på dette offentlige møde om Lemvig OPLÆG OM KULTUR 14. OKTOBER 2010, LEMVIG Tak for invitationen til at komme med et oplæg på dette offentlige møde om Lemvig Kommunes fritids- og kulturpolitik. Mit navn er Ulrik Skeel, og jeg kommer fra

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af teaterloven

Forslag. Lov om ændring af teaterloven 2011/1 LSF 98 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin. Fremsat den 29. februar 2012 af kulturministeren (Uffe Elbæk) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv 1:1 Teater - Byg en historie, og se den få liv Hvad er 1:1 TEATER? 1:1 Teater er et undervisnings- og teaterkoncept som sigter mod 5 hovedmål: - At fremme skriveglæden og lærelysten hos elever i folkeskolen.

Læs mere

Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene. Rammeaftale 2012-2015

Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene. Rammeaftale 2012-2015 Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene Rammeaftale 2012-2015 RAMMEAFTALE FOR ODENSE TEATER DEN SYDDANSKE LANDSDELSSCENE FOR PERIODEN 2012-15 Indholdsfortegnelse 1. Generelle forhold vedrørende aftalen

Læs mere

Tillægsaftale for perioden 2013-2014. til kulturaftalen mellem. kulturministeren og Kulturregion Midt- og Vestjylland for 2011-2014

Tillægsaftale for perioden 2013-2014. til kulturaftalen mellem. kulturministeren og Kulturregion Midt- og Vestjylland for 2011-2014 Tillægsaftale for perioden 2013-2014 til kulturaftalen mellem kulturministeren og Kulturregion Midt- og Vestjylland for 2011-2014 (Skive Kommunes optagelse i kulturaftalen) Side 2 INDHOLD Kapitel 1: Baggrund

Læs mere

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes juni 2009 af teaterlov (Teaterloven). om egnsteatre (Egnsteaterbekendtgørelsen), hjemlet i lovbekendtgørelse nr. 780 af den 23. Nærværende aftale er indgået i henhold til bekendtgørelse nr. 1404 af den

Læs mere

Samarbejdsaftale. for perioden mellem Svendborg Kommune og Børn & Unge Teatret i Svendborg

Samarbejdsaftale. for perioden mellem Svendborg Kommune og Børn & Unge Teatret i Svendborg Samarbejdsaftale for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Børn & Unge Teatret i Svendborg Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation

Læs mere