Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016"

Transkript

1 Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik

2 Indholdsfortegnelse Overblik over handleplanerne s. 4 Tema 1: Frivilligt lederskab. s. 5 Handleplan 1: Styrke de frivillige... s. 6 Handleplan 2: Arrangementer. s. 8 Tema 2: Rammer og organisering. s. 10 Handleplan 3: Faciliteter.. s. 11 Handleplan 4: Partnerskab og samarbejde på tværs.. s. 13 Tema 3: Kommunikation og digitalisering. s. 15 Handleplan 5: Digitalisering og teknologiindragelse.. s. 16 Handleplan 6: Synlighed og videndeling.. s. 18 2

3 Forord Dette inspirationskatalog over handleplaner er udarbejdet på baggrund af Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik og udgør i alt seks forskellige handleplaner fordelt under tre temaer Frivilligt lederskab, Rammer og organisering samt Kommunikation og digitalisering. Temaerne afspejler tilsammen de gennemgående kerneområder, som Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik beskæftiger sig med. Under hvert tema er der beskrevet forslag til to handleplaner. Handleplanerne er udarbejdet i løbet af sommeren parallelt med revisionen af Idræts- og Fritidspolitikken. En arbejdsgruppe under Center for Borgerservice & Fritid har stået for den overordnede udarbejdelse af inspirationskataloget. En tværfaglig administrativ projektgruppe, som også har stået for revision af Idræts- og Fritidspolitikken, samt en arbejdsgruppe under Idrætsrådet og Fritidsrådet har bidraget med ændringsforslag og idéer til handleplanernes struktur og indhold. Center for Borgerservice & Fritid December

4 Overblik over handleplaner Tema Handleplan Indsatsområde i politikken Frivilligt lederskab 1. Styrke de frivillige 1. Foreninger, 2. De selvorganiserede og 3. Inklusion Rammer og organisering Kommunikation og digitalisering 2. Arrangementer 2. Foreninger, 3. De selvorganiserede, 4. Aftenskoler og 5. Inklusion 3. Faciliteter 1. Fysiske rammer, 2. Foreninger, 3. De selvorganiserede, 4. Aftenskoler og 5. Inklusion 4. Partnerskab og samarbejde på tværs 2. Foreninger, 4. Aftenskoler og 5. Inklusion 5. Digitalisering og teknologiindragelse 1. Fysiske rammer, 2. Foreninger, 3. De selvorganiserede, 4. Aftenskoler og 5. Inklusion 6. Synlighed og videndeling 1. Fysiske rammer, 2. Foreninger, 3. De selvorganiserede, 4. Aftenskoler og 5. Inklusion 4

5 Foreningsudviking med fokus på fastholdelse og rekruttering af frivillige Handleplan 1 Styrke de frivillige Kompetenceudvikling gennem kurser og uddannelse Tema 1 Frivilligt lederskab Samarbejde, netværk, temadage Etablere en kommunal eventstragei inden for idræt, fritid og kultur Handleplan 2 Arrangementer Rådgive frivillige i arrangementsafholdelse Understøtte økonomisk nye typer af arrangementer 5

6 Tema 1. Frivilligt lederskab Handleplan 1: Styrke de frivillige Indsatsområder i Idræts- og Fritidspolitikken 1. Foreninger, 2. De selvorganiserede og 3. Inklusion Baggrund Greve Kommune anerkender den store indsats, de mange frivillige udviser dagligt inden for idræts- og fritidsområdet. Derfor vil kommunen arbejde for at skabe gode og attraktive vilkår for de frivillige, hvis indsatser blandt andet er med til at understøtte kommunens arbejde med sundhed og inklusion. Projektbeskrivelse Greve Kommune vil styrke den enkelte idræts- og fritidsforening i arbejdet med at fastholde og rekruttere frivillige. Rapporten Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten af Idrættens Analyseinstitut (2012) viser, at foreningernes egne strategier og planer for at rekruttere, fastholde og generelt skabe et godt foreningsmiljø er afgørende for at øge og/eller fastholde antallet frivillige i den enkelte forening, uanset om det er en stor eliteforening eller en lille hyggeforening. Derfor vil Greve Kommune tilbyde alle idræts- og fritidsforeninger en gratis hjælpepakke, som blandt andet kan bestå af et eller flere af følgende elementer: Rådgivning i at lave en strategi for at fastholde og rekruttere frivillige Kursus, workshops og uddannelse afholdt ca. 1-2 gange årligt med fokus på kompetenceudvikling af frivillige (afholdt af Greve Kommune evt. i samarbejde med større landsdækkende idræts- og fritidsorganisationer, skoler og ressourcestærke foreninger). Udvikling af netværk og samarbejde med andre foreninger, institutioner, selvorganiserede, kommercielle aktører og kommunen. Projektet kan med fordel udvides til også at omhandle sociale foreninger. En midtvejsevaluering vil opsamle konkrete erfaringer, som kan overføres og anvendes til det sociale område i kommunen. Mål og succeskriterier At minimum 20 idræts- og fritidsforeninger anvender hjælpepakken inden for projektets første år. At skabe nye kontakter og samarbejde mellem foreninger, institutioner, selvorganiserede, kommercielle aktører og kommunen. At foreningerne oplever en fremgang i at fastholde og rekruttere frivillige. 6

7 Målgruppe Den direkte målgruppe er alle frivillige i idræts- og fritidsforeninger i Greve Kommune Den indirekte målgruppe er institutioner, selvorganiserede og kommercielle aktører Samarbejdspartnere Idræts- og fritidsforeninger Skoler, SFO er og klubber Kommercielle aktører Idrætsråd og Fritidsråd Landsdækkende idræts- og fritidsorganisationer 7

8 Handleplan 2: Arrangementer Indsatsområder i Idræts- og Fritidspolitikken 2. Foreninger, 3. De selvorganiserede, 4. Aftenskoler og 5. Inklusion Baggrund I Greve Kommune bliver der årligt afholdt en række idræts- og fritidsarrangementer for mange forskellige målgrupper på tværs af aktiviteter, sociale baggrunde og lokale tilhørsforhold. Greve Kommune understøtter mange af de arrangementer i form af blandt andet økonomi og faciliteter. Formålet med arrangementerne er typisk at støtte op om de frivilliges indsats, anerkende lokale talenter og ildsjæle samt ikke mindst skabe gode oplevelser og fællesskaber for alle. Projektbeskrivelse Greve Kommune vil arbejde for at understøtte og udvikle idræts- og fritidsområdets arrangementer med henblik på at skabe de bedste mulige betingelser for at afvikle idræts- og fritidsbegivenheder i kommunen. Gennem et tilbud om professionel rådgivning inden for fx planlægning, markedsføring og eventafvikling vil Greve Kommune styrke foreninger og frivilliges vilkår, så det bliver let, sjovt og meningsfuldt at afholde arrangementer. Den positive betydning ved at styrke og udvikle arrangementerne er desuden øget fokus på idræts- og fritidslivet, markedsføring af kommunen internt og eksternt og tiltrækning af nye borgere. Derfor vil Greve Kommune arbejde for at skabe de bedste rammer for frivilliges idræts- og fritidsarrangementer ved at: Udvikle en kommunal eventstrategi inden for idræt, fritid og kultur med inspiration fra blandt andre Sport Event Danmark Rådgive de frivillige i afholdelse af egne arrangementer blandt andet ved at udarbejde fx en skabelon til drejebøger/tjeklister, gode råd om PR og hjælp til fundraising Understøtte idrætsforeningers initiativer til at afholde nye typer af arrangementer fx igennem eksisterende kommunale puljer Mål og succeskriterier At Greve Kommune har en eventstrategi, som blandt andet gør det lettere for frivillige at afholde arrangementer At Greve Kommune er med til at markedsføre og synliggøre lokale arrangementer At Greve Kommune inden for projektets levetid er med til at understøtte 1-2 nye typer af arrangementer arrangeret af det organiserede og/eller selvorganiserede idræts- og fritidsliv. 8

9 Målgruppe Den direkte målgruppe er nuværende og potentielle arrangører i regi af foreninger, institutioner, selvorganiserede og kommunen Den indirekte målgruppe er deltagere, Idrætsråd og Fritidsråd Samarbejdspartnere Foreninger Skoler, SFO er og klubber Gadeplansmedarbejdere SATS-puljeprojektledere Sport Event Denmark 9

10 Kapacitetsudnyttelse og udviklingsplan. Handleplan 3 Faciliteter Lige facilitetsadgang for alle brugergrupper. Tema 2 Rammer og organisering Udbred ejerskab og medansvar for faciliteterne Udvikling af fritidsaktiviteter og samarbejde med lokale institutioner Handleplan 4 Partnerskaber og samarbejde på tværs Afdække nye samarbejdsmuligheder mellem foreningsliv og erhvervsliv Øge viden deling og udvikle samarbejde omkring særlige målgrupper 10

11 Tema 2. Rammer og organisering Handleplan 3: Faciliteter Indsatsområder i Idræts- og Fritidspolitikken 1. Fysiske rammer, 2. Foreninger, 3. De selvorganiserede, 4. Aftenskoler og 5. Inklusion Baggrund Greve Kommune prioriterer alsidige og innovative faciliteter højt både til udendørs og indendørs aktiviteter. Danskernes idræts- og fritidsdeltagelse udvikler sig hele tiden, og det stiller nye krav og tilgange til måden, vi vedligeholder og udvikler faciliteter på. Samtidig er der øget fokus på at gøre idræts- og fritidsfaciliteterne mere grønne og bæredygtige. Det betyder blandt andet øget investeringer i kommunale energirenoveringer af fx nedslidte haller og nye måder at tænke brugerinvolvering. Projektbeskrivelse Greve Kommune vil arbejde for, at både eksisterende og kommende kommunale faciliteter er maksimalt udnyttet og giver inspiration til nye former for leg og bevægelse. Ligeledes er det en klar ambition, at borgernes eget medansvar for faciliteterne skal fremmes. Det skaber dels øget tilhørsforhold til faciliteterne, dels medvirker det til at vedligeholde og udvikle faciliteterne i takt med nye idræts- og fritidsvaner. Derfor vil Greve Kommune gennem tre initiativer sikre de bedst mulige fysiske rammer for et dynamisk og inkluderende idræts- og fritidsliv. De tre initiativer er: At iværksætte en undersøgelse af eksisterende faciliteter med henblik på afdækning af kapacitetsudnyttelse og overblik over fremtidige behov i form af en såkaldt udviklingsplan, der dækker kommunale anlæg, borgerhuse, byrum mv. At gennemgå alle faciliteterne med fokus på, om faciliteterne er lige tilgængelige for alle brugergrupper uanset behov og forudsætninger. I samarbejde med foreningerne, halinspektører, Idrætsrådet og Fritidsrådet at udvikle en plan for at udbrede ejerskabet og medansvaret for faciliteterne. Mål og succeskriterier At have en færdig og anvendelig facilitetsundersøgelse At have klare anbefalinger til, hvordan faciliteterne kan leve op til kravet om lige tilgængelighed for alle brugergrupper At have en færdig og anvendelig plan, der sikre, at brugerne føler et øget ejerskab og medansvar for faciliteterne 11

12 Målgruppe Den direkte målgruppe er facilitetsbrugerne, halinspektører og andre relevante anlægsarbejdere Den indirekte målgruppe er foreninger, brugerråd, Lokale- og Anlægsfonden og DGI Samarbejdspartnere Hallerne (halinspektører, borgerhusansvarlige, ValHallens medarbejdere mv.) Foreningerne Skoler, SFO er og klubber Facilitetsudvalget under Idrætsrådet og Fritidsrådet 12

13 Handleplan 4: Partnerskaber og samarbejde på tværs Indsatsområde i Idræts- og Fritidspolitikken 2. Foreninger, 4. Aftenskoler og 5. Inklusion Baggrund Greve Kommune har en lang række stærke aktører på idræts- og fritidsområdet, som bidrager med høj kvalitet i de etablerede aktiviteter. I takt med ændrede fritidsvaner, nye krav og muligheder opstår og efterspørges partnerskaber og nye samarbejder på tværs, som medvirker til bedre ressourceudnyttelse og flere muligheder for borgerne. Projektbeskrivelse Greve Kommune vil arbejde for at fremme nye organisationsformer og nye tilbud, der henvender sig til særlige målgrupper eller borgere, der ikke i forvejen dyrker idræts- og fritidsaktiviteter. Gennem at facilitere og understøtte samarbejde vil kommunen bidrage til at styrke og udvikle fritidslivet med henblik på at skabe tilbud, der bygger bro mellem det organiserede og det ikke-organiserede samt erhvervslivets, foreningernes og institutionernes faciliteter og måder at organisere sig på. Derfor vil Greve Kommune gennem tre initiativer afprøve og udvikle nye veje til samarbejde, der skaber de bedst mulige rammer for fleksible og inkluderende tilbud inden for idræts- og fritidslivet. De tre initiativer er: Udvikle fritidsaktiviteter og samarbejder med lokalområdets institutioner Afdække nye samarbejdsmuligheder mellem foreningslivet og erhvervslivet Øge videndeling, udvikle samarbejdsmodeller og sikre støttemuligheder omkring særlige målgrupper deltagelse i fritidslivet Mål og succeskriterier At have udviklet og afprøvet et konkret projekt omkring fritidstilbud på en lokal institution i samarbejde med det omkringliggende foreningsliv, målrettet de børn, der ikke eller i begrænset omfang deltager i det etablerede foreningsliv. At have etableret mindst ét nyt samarbejde mellem foreningslivet og erhvervslivet med henblik på at fremme og udvikle fritidslivet i fx lokalområder eller for særlige målgrupper. I samarbejde med parterne at have udviklet en strategi for inklusion i fritidslivet med henblik på etablering af konkrete tilbud, støttemuligheder/tilskudsordninger og sikring af viden om særlige målgruppers deltagelse i foreningslivet. 13

14 Målgruppe Den direkte målgruppe er alle borgere i Greve Kommune, herunder særligt børn og unge, der ikke eller i begrænset omfang benytter eksisterende fritidstilbud, unge og voksne der potentielt kan yde en frivillig indsats samt kommunens institutioner, frivillige foreninger, virksomheder, der i samarbejde med civile borgere kan være med til at udvikle fritidslivet gennem nye former for samarbejde. Samarbejdspartnere Institutioner, civile, frivillige foreninger, virksomheder 14

15 Administration og udveksling af fx medlemsforhold mellem kommuner, foreninger og forbund Handleplan 5 Digitalisering (og teknologiinddragelse) Digital administration af medlemsforhold, regnskab mv. Tema 3 Kommunikation & digitalisering Generel kommunikation, medlemskampagner, rekrutteringer mv. Fremme synligheden af kommunens muligheder og tilbud Handleplan 6 Synlighed og videndeling Branding af lokale foreninger og initativer Videndeling mellem kommunen, foreninger, kommercielle aktører mfl. 15

16 Handleplan 5: Digitalisering og teknologiinddragelse Tema 3. Kommunikation og digitalisering Indsatsområde i Idræts- og Fritidspolitikken 1. Fysiske rammer, 2. Foreninger, 3. De selvorganiserede, 4. Aftenskoler og 5. Inklusion Baggrund Foreningernes digitale udvikling er lige så vigtig for borgerne og samfundsudviklingen, som digitaliseringen af den kommunale del af idræts- og fritidspolitiken. Greve Kommune prioriterer digitalisering og betydningen for aktivt medborgerskab højt. Gennem en gennemgribende digitalisering af alle aspekter af foreningernes og medlemmernes administration og kommunikation kan der opnås nye muligheder, effektiviseringsgevinster i form af billiggørelse og i form af sparede timer, der kan bruges til idræt og bevægelse i stedet for administration. Gennem digitaliseringsprocessen opnår selvorganiserede, medlemmer, ledere og administrative bestyrelsesmedlemmer en større kompetence og frihed i foreningernes fritidstilbud og medvirker derved til aktivt medborgerskab. Projektbeskrivelse Greve Kommune vil samarbejde med foreningerne og landsforbundene ved at understøtte en gennemgribende digitalisering af alle aspekter af foreningernes drift og af deres udveksling af oplysninger med medlemmer, andre foreninger, turneringsarrangører, medierne og kommunen. Digitaliseringsprojekter kan konkret bestå af: Afdækning af, hvordan kommunen i samarbejde med foreningerne gennem digitale løsninger kan lette forenings administrationer, herunder fx administration af medlemsforhold, personaleforhold, events, regnskab, medlemstal mv. Afprøve, hvordan digitale løsninger kan øge udnyttelsesgraden og fleksibiliteten i anvendelsen af kommunens idræts- og fritidsfaciliteter Udvikle foreningerne til at blive mere digitale i egen kommunikationer, eksempelvis i forbindelse med arrangementer, medlemskampagner, rekruttering, markedsføring og medlemsdialog. Mål og succeskriterier At foreningerne oplever en nemmere administration gennem digitale løsninger. At faciliteterne udnyttelsesgrads er øget med procent, og brugerne oplever øget tilgængelighed. At Greve Kommune har understøttet 10 foreninger i overgangen til mere digital kommunikation. 16

17 Målgruppe Direkte målgruppe er foreninger og selvorganiserede idræts- og fritidsudøvere Den indirekte målgruppe er kommunens institutioner, som ønsker at samarbejde med foreningerne om ungdomsarbejde, events etc. Samarbejdspartnere Idrætsråd og fritidsråd Danmarks Idræts-Forbund og specialforbund Brugerråd i kommunale faciliteter samt de selvejende haller Kommunens Center for Økonomi og IT 17

18 Handleplan 6: Synlighed og videndeling Indsatsområde i Idræts- og Fritidspolitikken 1. Fysiske rammer, 2. Foreninger, 3. De selvorganiserede, 4. Aftenskoler og 5. Inklusion Baggrund Greve Kommune har en bred palet af tilbud, indsatser og muligheder for alle aktører inden for idræts- og fritidsområdet. For at give borgerne den rette viden om, hvilke muligheder de har for fx at søge om midler til en kunstgræsbane, hjælp til at undgå en foreningssplittelse eller rådgivning i rekruttering af deltagere til et inklusionsarrangement, vil Greve Kommune styrke synligheden af kommunens igangværende muligheder og tilbud inden for idræts- og fritidsområdet. Projektbeskrivelse Greve Kommune vil igangsætte en kommunikationskampagne med det formål at formidle idræts- og fritidslivets mange muligheder til borgerne. Samtidig skal kampagnen fungere som en appetitvækker til borgerne for at have et aktivt fritidsliv, og gennem den gode historie skal kampagnen skabe stolthed af at være en del af Greve Kommunes idræts- og fritidsliv. Endeligt skal kampagnen fokusere på videndeling, hvor den seneste viden om fx inklusion, sundhed og frivillighed når ud til foreninger, institutioner og andre relevante aktører, således at hele Greve Kommune følger med udviklingen og markerer sig som en stærk idræts- og fritidskommune. Derfor vil Greve Kommune kommunikationskampagne indeholde følgende tre spor: En synlighedsindsats, som målrettet, præcist og appetitvækkende kommunikerer kommunens mange tilbud og muligheder til borgerne, både for hele kommunen og for de enkelte lokalområder En brandingsindsats, hvor der lægges særligt vægt på at brande den enkelte forening, frivillige og aktive fra idræts- og fritidsområdet. Gennem den gode og personlige historie vil Greve Kommune formilde værdien af og glæden ved at være en del af en aktiv hverdag. En vidensindsats, hvor Greve Kommune gennem fx temaaftener, gå-hjem-møder og workshop sikrer, at alle relevante interessenter er klædt på med den seneste viden om vedkommende og relevante emner Mål og succeskriterier At der er udarbejdet og anvendt inspirerende og informativt trykt og digitalt materiale om mulighederne inden for idræts- og fritidsområdet i Greve Kommune At der gennem kommunens eksisterende kommunikationskanaler, pressen, klubblade, digitale medier, større idræts- og fritidsorganisationer mv. bliver fortalt gode, interessante og øjenåbnende historier om at være en del af Greve kommunes idræts- og fritidsliv. At der er afviklet 6-8 såkaldte videndelingsarrangementer for alle interesserede borgere i løbet af projektets levetid. 18

19 Målgruppe Den direkte målgruppe er nuværende og potentielle aktive og frivillige inden for hele idræts- og fritidsområdet Den indirekte målgruppe er ansatte i Greve Kommune samt idræts- og fritidsaktører fra andre kommuner og større organisationer Samarbejdspartnere Kommunikationsenheden i Greve Kommune Foreninger og frivillige Idrætsråd og Fritidsråd Brugerråd 19

Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016

Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Greve Kommune Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Greve Kommune Rådhuset Rådhusholmen 10 2670 Greve Telefon 43 97 97 97 Telefax 43 97 90 90 raadhus@greve.dk

Læs mere

Handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik

Handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik Greve Kommune Handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Greve Kommune Rådhuset Rådhusholmen 10 2670 Greve Telefon 43 97 97 97 Telefax 43 97 90 90 raadhus@greve.dk Greve Kommune Greve Kommune

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Handleplanskatalog til Idræts- og Fritidspolitikken Handleplansforslag til Idræts- og Fritidspolitikken 2016

Handleplanskatalog til Idræts- og Fritidspolitikken Handleplansforslag til Idræts- og Fritidspolitikken 2016 Handleplansforslag til Idræts- og Fritidspolitikken 2016 1 Indhold Indledning... 3 Handleplansområde 1: Frivillig ledelse og fritidsliv - bredde- og elite... 5 Handleplan 1.1: Styrkelse af frivillige bredde-

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012 Høringsmateriale Indledning Idræts- og fritidspolitikken bygger på tematiserede dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd,

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012

Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012 Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012 - tillæg til Idræts- og Fritidspolitikken á 2008 0. Indledning Greve Kommunes eksisterende folkeoplysningspolitik er beskrevet i Idræts- og Fritidspolitikken fra

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Handleplan 2017 Idræts- og fritidspolitik Kultur & Borgerservice Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik

Handleplan 2017 Idræts- og fritidspolitik Kultur & Borgerservice Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik Handleplan 2017 Idræts- og fritidspolitik Kultur & Borgerservice Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2017-2024 Indhold Handleplan 2017... 4 Spor 1: Et idræts- og fritidsliv i udvikling... 5 Foreningsaktiviteter...

Læs mere

15 Godkendelse af procesplaner for prioriterede indsatsområder

15 Godkendelse af procesplaner for prioriterede indsatsområder 15 Godkendelse af procesplaner for prioriterede indsatsområder 15.1 - Bilag: Reviderede procesplaner for Fritidsrådets indsatsområder DokumentID: 4123664 Procesplaner for prioriterede indsatsområder: Indsatsområde

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Folkeoplysningsudvalget Kopi til Indtast Kopi til Fra Inge Brusgaard Sagsnr./Dok.nr. 2014-39974 / 2014-39974-40 Fritidsområdet Sundheds-

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 2016-2019 Folkeoplysningspolitik 2016-2019 1 Indhold Folkeoplysningspolitik...3 Folkeoplysningsudvalget...3 Indsatsområder 2016-2019...4 Årlige handleplaner...4 Frivillighed og aktivt

Læs mere

Handleplaner 2016/2017 Bilag til Folkeoplysningspolitik

Handleplaner 2016/2017 Bilag til Folkeoplysningspolitik Handleplaner til folkeoplysningspolitikken 2016/2017 Indsatsområder: Netværk og samarbejde på tværs Frivillighed og aktivt medborgerskab Det nyetablerede foreningsnetværk skal være omdrejningspunkt for

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN Københavns Kommunes Folkeoplysningspolitik FORMÅL Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag og debat sikrer de københavnske borgere

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Visioner Folkeoplysningsudvalget har på udvalgsmøderne i december 2014 og januar 2015 beskæftiget sig med de overordnede visioner for arbejdet med Fritidspolitik

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE FRITIDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE FRITIDSPOLITIK LLERØD KOMMUNE FRITIDSPOLITIK LLERØD KOMMUNE 2012 Indhold Indhold... 2 Forord... 3 kens indhold... 4 Visioner... 5 Strategi... 5 Indsatsområder, mål og handlinger... 7 Revision og evaluering... 11 2 Forord

Læs mere

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo Slagelse Kommune Fritidspolitik Fritidslivet - en kommunal dynamo Indholdsfortegnelse Forord... s. 3 1. Fritidspolitikkens områder visioner, opgaver og mål... s. 4 Samspil og medspil... s. 4 Visionen Fritidslivet

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

IRH-konference 20. november Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG

IRH-konference 20. november Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG IRH-konference 20. november 2015 Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG john@sxrensen.dk 20. november 2015 Erfaringer Facilitetsanalyse - Gladsaxe Baggrund for analysen Processen

Læs mere

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser?

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Oplæg ved Centerchef for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab i Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Hvorfor kan idræt, kultur og

Læs mere

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune » Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune Baggrund Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune godkendte den 19. december 2013 en revideret idrætspolitik. Idrætspolitikken præciserer hvilke fokusområder

Læs mere

Strategi for frivillighed og partnerskaber

Strategi for frivillighed og partnerskaber Strategi for frivillighed og partnerskaber 2017-2019 i Bornholms Regionskommune (BRK) Bornholms Regionskommunes Frivillighedsstrategi har til formål internt i kommunen, at udmønte den fælles frivillighedspolitik,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Formål med politikken Gentofte Kommune vil med denne folkeoplysningspolitik definere rammen og visionen for fritidsområdet for alle kommunens borgere. Folkeoplysning dækker over

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune

Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune Forord Folkeoplysningstilbuddene i Gentofte Kommune skal give alle borgere mulighed for at deltage i meningsfulde fællesskaber, der inspirerer og udfordrer.

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Indhold. Indhold...Side 2. Forord...Side 3. Vision 1: Fællesskab...Side 5. Vision 2: Aktivitet...Side 7. Vision 3: Frivillige...

Indhold. Indhold...Side 2. Forord...Side 3. Vision 1: Fællesskab...Side 5. Vision 2: Aktivitet...Side 7. Vision 3: Frivillige... Fritidspolitik 1 Indhold Indhold...Side 2 Forord...Side 3 Vision 1: Fællesskab...Side 5 Vision 2: Aktivitet...Side 7 Vision 3: Frivillige...Side 11 Vision 4: Partnerskaber...Side 13 Vision 5: Faciliteter...Side

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Kursuskalender. Årshjul

Kursuskalender. Årshjul Kursuskalender 2016-2017 Kursuskalenderen tilbyder foreninger og frivillige kurser/temamøder som kan gøre det lettere at være frivillig leder. Kurserne er sat ind i nedenstående årshjul. 9. Temamøde: pressemeddelelse

Læs mere

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik... 3 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken... 3 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Kultur og fritid for det hele menneske. Kultur- og Fritidspolitik

Kultur og fritid for det hele menneske. Kultur- og Fritidspolitik Kultur og fritid for det hele menneske Kultur- og Fritidspolitik 2017-2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017 Indhold 3 4 5 6 8 10 12 14 Én fælles politik som paraply og pejlemærke Vision:

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Ny fritidspolitik? Identitet! Mennesker og mening! Hele mennesker, hele livet!

Ny fritidspolitik? Identitet! Mennesker og mening! Hele mennesker, hele livet! Ny fritidspolitik? Identitet! Mennesker og mening! Hele mennesker, hele livet! Ny fritidspolitik? Bruger- og borgerdialog i centrum. Processen og kommunikationen om initiativer er vigtigere end papiret.

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4 1 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Målsætninger... 3 Rammer for folkeoplysende virksomhed... 3 Udvikling af folkeoplysningen... 4 Folkeoplysningen i samspil med øvrige politikområder... 4 Afgrænsning

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til Folkeoplysningspolitik Dragør Kommunes Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik. 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken. 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Klubudviklingsprojekter

Klubudviklingsprojekter Klubudviklingsprojekter Alle klubber i Dansk Styrkeløft Forbund har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt med forbundets udviklingskonsulent. Formålet med aktiviteterne er at styrke klubben på

Læs mere

Mariagerfjord Kommune - et godt sted at leve

Mariagerfjord Kommune - et godt sted at leve Mariagerfjord Kommune - et godt sted at leve Mariagerfjord Kommune skal være et attraktivt sted at bo, leve og arbejde for folk i alle aldre. Vi arbejder for et rigt og varieret kultur- og fritids- og

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring:

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Center for Kultur og Idræt 7. juni 2012 Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed for et aktivt

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Kultur som kreativ motor, for det, vi vil

Kultur som kreativ motor, for det, vi vil Kultur som kreativ motor, for det, vi vil Kultur- og fritidslivet skaber glæde, energi og gejst. Vi mærker det mest, når vi jubler over en vunden fodboldkamp, når vi spændt følger handlingen i en film,

Læs mere

Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens handleplan på baggrund af spejder/samrådsanalysen

Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens handleplan på baggrund af spejder/samrådsanalysen Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens handleplan på baggrund af spejder/samrådsanalysen På baggrund af en analyse af spejder- og samrådsforeningernes vilkår i København har Fritid KBH i Kulturog Fritidsforvaltningen

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen. Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen. Borgmester Forord I Vision 2021 har Randers byråd beskrevet, at kultur- og fritidsmulighederne opleves af Randers borgerne som fås ikke bedre i nogen anden dansk by. Visionen er også, at borgerne er storforbrugere

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Plancher. Gruppe 1. Gruppe 2. Vision Vil være den mest idrætsaktive kommune. Udvikling Gøre attraktivt Dynamisk foreningsliv Skabe forandring

Plancher. Gruppe 1. Gruppe 2. Vision Vil være den mest idrætsaktive kommune. Udvikling Gøre attraktivt Dynamisk foreningsliv Skabe forandring Plancher Gruppe 1 Vision Vil være den mest idrætsaktive kommune Udvikling Gøre attraktivt Dynamisk foreningsliv Skabe forandring Frivillige løft/anerkendelse Fastholde, udvikle og tiltrække Fordi frivillighed

Læs mere

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring.

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring. Foreningsudvikling Foreningstesten Et værktøj til dialog og afklaring Foreningstesten Indholdsfortegnelse Testen. Ledelse og organisation. Frivillige. Medlemmer og målgrupper. Aktiviteter og tilbud 9.

Læs mere

Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010.

Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010. Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010. 5 temaer Borgeren i centrum Frivillige vs. professionelle De frivillige skal støttes i deres initiativer. Der skal være opbakning fra

Læs mere

Indbydelse. til projekt SYDDANSK IDRÆTSLEDER AKADEMI - DIF UDDANNELSESCENTER SYD

Indbydelse. til projekt SYDDANSK IDRÆTSLEDER AKADEMI - DIF UDDANNELSESCENTER SYD Indbydelse til projekt SYDDANSK IDRÆTSLEDER AKADEMI - DIF UDDANNELSESCENTER SYD April 2011 Kære kommune Danmarks Idræts-Forbund har den glæde at indbyde kommunerne i Syddanmark til at medvirke i projektet

Læs mere

Statusnotat Fritidspolitik. Frederikssund Kommunes Fritidspolitik august 2016

Statusnotat Fritidspolitik. Frederikssund Kommunes Fritidspolitik august 2016 Statusnotat Fritidspolitik Frederikssund Kommunes Fritidspolitik august 2016 Indhold Statusnotat Fritidspolitik...1 Handleplaner...3 Handleplaner...3 Byens rum...3 Udvikling af byrum...3 Aktive mødesteder

Læs mere

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT 1 FYSISKE RAMMER Hvordan udvikler vi bygninger og offentlige rum, så de understøtter og bidrager til fritids-

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED 1. UDGAVE, 2011 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 VISION... 3 3 LEJRE KOMMUNE OG DEN FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED... 4 4 MÅLSÆTNING... 4 5 FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Kultur Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse den 16.08.2017 Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en

Læs mere

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Slutevaluering - Resumé

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Slutevaluering - Resumé Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner Slutevaluering - Resumé Udarbejdet for Af Juni 2012 1 Resumé I forsommeren 2009 udbød Kulturministeriet og Nordea-fonden en fælles pulje til breddeidrætskommuner.

Læs mere

Kultur- og Fritids- udvalget

Kultur- og Fritids- udvalget Kultur- og Fritids- udvalget Mandag den 13. august 2007 kl. 16:00 i mødelokale 7 Medlemmer: Lone Rytter Holm (A) Brian Hemmingsen (A) Hanne Iversen (A) Anne Marie Lyduch (V) Kai Nielsen (V) Side 181 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2015-18 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Fællesråd. Udpeget repræsentanter for kultur og erhverv for 1 år ad gangen. Brugerforum. 4 x årligt. Består af brugere som byder ind med aktiviteter

Fællesråd. Udpeget repræsentanter for kultur og erhverv for 1 år ad gangen. Brugerforum. 4 x årligt. Består af brugere som byder ind med aktiviteter Fællesråd Udpeget repræsentanter for kultur og erhverv for 1 år ad gangen Kommunal Styregruppe Består af Direktør, Centerchefer, kulturchef, kulturhuskoordinator erforum 4 x årligt Består af brugere som

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Idrætspolitik Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og gode oplevelser.

Læs mere

Fritidspolitik. Udkast

Fritidspolitik. Udkast Fritidspolitik 2015 Udkast 1 Indhold Indhold...Side 2 Forord...Side 3 Vision 1: Fællesskab...Side 5 Vision 2: Aktivitet...Side 7 Vision 3: Frivillige...Side 11 Vision 4: Partnerskaber...Side 13 Vision

Læs mere

Idrætsområdet. 1. Indsatser udover idrætsstrategi 2. Idrætsstrategi a. Gennemførte og igangsatte tiltag b. Handleplansforslag

Idrætsområdet. 1. Indsatser udover idrætsstrategi 2. Idrætsstrategi a. Gennemførte og igangsatte tiltag b. Handleplansforslag Idrætsområdet 1. Indsatser udover idrætsstrategi 2. Idrætsstrategi a. Gennemførte og igangsatte tiltag b. Handleplansforslag 2017 3. Effektmåling 1. Indsatser udover idrætsstrategi 2015-2016 Idrætsprojekter

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle taekwondoklubber under DTaF har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med forbundets konsulenter. Et klubudviklingsprojekt kan f.eks. bestå

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet IDRÆTSPOLITIK Vejle Kommunes Idrætspolitik 2013-2016 Frivillige - Fællesskab - Aktivitet INDHOLD 14 3 Forord 4 Indledning 5 Temaer 6 Frivillige 10 8 Idrætsfaciliteter 10 Breddeidræt 16 14 Eliteidræt I

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik 2013-2017 Politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. 1 Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS Styrket integrationssamarbejde mellem frivillige, foreninger og kommuner Af Michael Karlsen Fuldmægtig i Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Indhold 1: Den frivillige illi

Læs mere

Idræts- og fritidspolitik i Helsingør Kommune

Idræts- og fritidspolitik i Helsingør Kommune Idræts- og fritidspolitik i Helsingør Kommune Idræts- og fritidspolitikken for Helsingør Kommune er udarbejdet af Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab Grafik: P. Sørensen, Uddannelseshuset Foto:

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere