Faktapapir - sygedagpengeindsatsen Faktapapir om udviklingen på sygedagpengeområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faktapapir - sygedagpengeindsatsen Faktapapir om udviklingen på sygedagpengeområdet"

Transkript

1 Baggrund for og indhold af oplægget BAGGRUND På BIU mødet den 19. marts blev det under punkt 7 Resultatstatus aftalt, at BIU skal have en temadrøftelse om sygedagpengemodtagere. Udgangspunktet er en konstatering af, at der fortsat er problemer med rettidigheden i forhold til afholdelse af lovpligtige samtaler. INDHOLD Fakta om sygedagpengeindsatsen i København sammenlignet med hele landet og de øvrige 6-byer, herunder ny organisering af sygedagpengeindsatsen og rationalet bag Tal fra Ankestyrelsens ankestatistik Oplysninger om indsatsen ved ophør af generel varighedbegræsning Handlinger og indsatser i forhold til fremadrettet kvalitetssikring 1 Kontor for Økonomi & Center for Driftsunderstøttelse Kontor for Resultatopfølgning

2 Sammenfatning Vurdering af den samlede sygedagpengeindsats på baggrund af fakta Sager med mindre end 1 års varighed -Andelen af arbejdsstyrken som er på sygedagpenge, er siden 2010 faldet med ca. 10 pct. i Københavns Kommune. For hele landet er andelen faldet med 7,5 pct. Af de 6 største byer i landet, har København den mindste andel sygedagpengemodtagere ift. arbejdsstyrken. -Andelen af sager som afsluttes inden et halvt års varighed har ligget stabilt siden 2011 mellem pct. I første kvartal af 2013 er andelen faldet til under 60 pct. - Andelen af sager, som var aktive i 26. uge, og som afsluttes inden ét års varighed har ligget stabilt siden 2011 lige over 55 pct. I 4. kvartal 2012 og 1. kvartal 2013 er niveauet faldet lige under 55 pct. -Rettidigheden i afholdelse af sygedagpengesamtaler er faldet i 1. kvartal 2013 til under 85 pct. fra at have ligget stabilt over dette niveau. Faldet i rettidighed er koncentreret i sager fra ledighed, mens sager fra beskæftigelses har været mere stabilt. Sager med mere end 1 års varighed -Andelen af arbejdsstyrken som har været på sygedagpenge i mere end ét år er steget i 2012, og niveauet ligger over landsgennemsnittet. Andelen af personer i beskæftigelse 3 måneder efter raskmelding ligger 5-6 procentpoint over landsgennemsnittet. -I 1. kvartal 2013 var der ca sager med mere end ét års varighed, en stigning på 230 sager på et år. Tilgangen har været stabil, med undtagelse af et fald i 2. og 3. kvartal Der var et markant fald i afgangen i 4. kvartal Afgangen er dog normaliseret ift. tidligere perioder i 1. kvartal Anden fakta om sygedagpengeindsatsen -Københavns Kommune er betydeligt bedre end de andre store byer i landet til at sikre folks overgang til beskæftigelse eller selvforsørgelse efter raskmelding. -TTA-indsatsen for sygemeldte har påvist markant forkortelse af borgernes sygemelding, med i gennemsnit 9,7 uger over 2 år. 2 Kontor for Økonomi & Center Kontor for Driftsunderstøttelse

3 Ny organisering af indsatsen for sygedagpengemodtagere Ny jobcenterstruktur og ny organisering af indsatsen for sygedagpengemodtagere -Ledige dagpengemodtagere, som sygemeldes, skal forblive i det jobcenter, de i forvejen er tilknyttet. -Borgere sygemeldt fra beskæftigelse udgør ca. 64 pct., svarende til ca sager. Disse behandles af JKA -Borgere sygemeldt fra ledighed udgør ca. 36 pct., svarende til ca sager. -Ca af sagerne for borgere sygemeldt fra ledighed behandles i AMC, resten i JKU. -Den nye organisering fordrer kontinuitet i både beskæftigelsesindsats og centerkontakt. Organiseringen af sygedagpengeindsatsen før 2013 Sygemeldt fra beskæftigelse Sygemeldt fra ledighed JKB Jobcenter København, Baldersgade Ny organisering af sygedagpengeindsatsen, implementeret 1. kvartal 2013 Sygemeldt fra beskæftigelse Sygemeldt fra ledighed Over 30 år Sygemeldt fra ledighed Unge under 30 år JKA Center for Arbejdsfastholdelse AMC Arbejdsmarkedscentret JKU Ungecentret 3 Kontor for Økonomi & Center Kontor for Driftsunderstøttelse

4 Pr personer i arbejdsstyrken Faktapapir - sygedagpengeindsatsen Sager med mindre end 1 års varighed Figur 1: Antal sygedagpengeforløb mellem 5 og 52 ugers varighed som andel af arbejdsstyrken I Københavns Kommune har der fra januar 2010 til januar 2013 været en reduktion i antallet af forløb mellem 5 og 52 ugers varighed i forhold til arbejdsstyrken på 10 procent, med det største fald koncentreret i Tendensen har været den samme i hele landet hvor der har været et fald på 7,5 pct. Generelt er andelen af sygedagpengeforløb ift. arbejdsstyrken i København lavere end i de andre 6-by kommuner. Borgersammensætningen i København tilsiger også, at kommunen bør have et lavere andel sygedagpengemodtagere ift. arbejdsstyrken, når der sammenlignes med andre kommuner. Dette afspejles i en lavere tilgang til sygedagpenge ift. arbejdsstyrken i Københavns Kommune. Andelen af forlængelser, dvs. over 1 år, er dog højere i Københavns Kommune, sammenlignet med gennemsnittet på landsplan (jf. fig. 5) Hele landet København Aarhus Odense Aalborg Esbjerg Randers Januar 2010 Januar 2011 Januar 2012 Januar 2013 Figuren viser antallet af sygedagpengeforløb med mellem 5 og 52 ugers varighed per personer i arbejdsstyrken. Ift. arbejdsmarkedsstyrelsens gruppering af kommuner med sammenlignelige rammevilkår, skiller København sig ud på sygedagpengemodtagerne. Kommunens borgersammensætning tilsiger, at antallet af sygedagpengemodtagere ift. arbejdsstyrken bør være lavere end niveauet i de andre kommuner. De sammenlignelige kommuner er: Albertslund, Brøndby, Ishøj, Fredericia, Odense, Svendborg, Aalborg og Aarhus. Derfor anvendes 6-by sammenligningen i stedet, da denne er mere retvisende på sygedagpengeområdet. Kilde: Jobindsats.dk og Danmarks Statistik, 2. maj Kontor for Økonomi & Center Kontor for Driftsunderstøttelse

5 Figur 2: Andel sager i deres 8. uge afsluttet inden 26. uge Sager med mindre end 1 års varighed Udviklingen i effekten har været relativt stabil mellem 65 og 70 pct. i 2011 og I første kvartal af 2013 har der dog været et markant fald i andelen af sager som afsluttes inden 26. uge. Faldet er især markant for gruppen af borgere som sygemeldes fra beskæftigelse. De organisatoriske ændringer ifm. den nye jobcenterstruktur kan have påvirket effekten i starten af En del af faldet kan tilskrives sæsonudsving, hvor sager som begynder henover sommeren generelt er vanskeligere at afslutte tidligt. Og det er netop de sager der indgår i effektmålingen for vinteren. 75% 70% 65% 60% 55% 50% 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt 1. kvt Andel afsluttet inden 26. uge Figuren viser andelen af sygedagpengesager som var aktive i deres 8. uge og afsluttet inden 26. uge. Nøgletallet viser dermed effekten af indsatsen det seneste halve år. Ugerne mangler før data fra 1. kvt er endelig. Kilde: BIFLIS Effekt sygedagpenge 5 Kontor for Økonomi & Center Kontor for Driftsunderstøttelse

6 Figur 3: Andel sager i deres 27. uge afsluttet inden 52. uge Sager med mindre end 1 års varighed Med undtagelse af 3. kvartal 2012 har der været en faldende effekt af indsatsen imellem 27. og 52. uge siden 3. kvartal Effekten ser dog ud til at stabilisere sig i starten af % 60% 55% 50% 45% 40% 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt 1. kvt Andel afsluttet inden 52. uge Figuren viser andelen af sygedagpengesager som var aktive i deres 27. uge og afsluttet inden 52. uge. Nøgletallet viser dermed effekten af indsatsen det seneste halve år. Kilde: BIFLLIS Effekt sygedagpenge 6 Kontor for Økonomi & Center Kontor for Driftsunderstøttelse

7 Figur 4a: Rettidighed i sygedagpengesamtaler Sager med mindre end 1 års varighed I løbet af 2010 var rettidigheden i sygedagpengesamtaler stigende, og niveauet lå relativt stabilt omkring 87 pct. frem til 3. kvt Rettidigheden har været faldende siden 4. kvt. 2012, og tendensen har været den samme ind i 2013, hvor den har ligget på ca. 84 pct. Der er iværksat såkaldte minusanalyser af sygedagpengesager hvor rettidigheden er overskredet. Analyserne som skal belyse årsagerne til overskridelserne så der kan sættes ind ift. genoprettelsen af rettidigheden. 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt 1. kvt Rettidighedsprocent Figuren viser rettidigheden for sygedagpengesamtaler mellem 5 og 52 ugers varighed. Tidligere er rettidigheden opgjort inkl. stikprøvekorrektioner, som har betydet en højere registreret rettidighed. Grundet de ressourcemæssige omkostninger ifm. stikprøvekorrektioner, foretages disse ikke længere. Dette afspejler sig også i den nye målsætning resultatkontrakten for 2013 for Center for Arbejdsfastholdelse (JKA), som er fastsat til 92 pct. Kilde: BIFLIS Rettidighed Samtale - Sygedagpenge 7 Kontor for Økonomi & Center Kontor for Driftsunderstøttelse

8 Sager med mindre end 1 års varighed Figur 4b: Rettidighed i sygedagpengesamtaler, fordelt på borgere fra hhv. ledighed og beskæftigelse Faldet i rettidigheden i 2013 er især koncentreret i gruppen af borgere sygemeldt fra ledighed, mens rettidigheden i samtaler for borgere sygemeldt fra beskæftigelse har været relativt stabil i de første fire måneder af I forbindelse med overgangen til den nye struktur, er sager med sygemelding fra ledighed flyttet fra det tidligere JKB til de respektive centre, hvilket har påvirket rettidigheden. 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Figuren viser rettidigheden for sygedagpengesamtaler mellem 5 og 52 ugers varighed. Kilde: BIFLIS Rettidighed Samtale - Sygedagpenge Fra beskæftigelse Fra ledighed 8 Kontor for Økonomi & Center Kontor for Driftsunderstøttelse

9 Pr personer i arbejdsstyrken Faktapapir - sygedagpengeindsatsen Sager med mere end 1 års varighed Figur 5: Antal sygedagpengeforløb med mere end 1 års varighed som andel af arbejdsstyrken Antallet af lange sygedagpengeforløb som andel af arbejdsstyrken i Københavns Kommune er steget fra januar 2012 til januar 2013 med ca. 11 pct. På landsplan er antallet faldet i samme periode, mens Aarhus og Randers tilsvarende har oplevet stigninger. Tendensen for de lange sygedagpengesager over 1 års varighed er således modsat rettet udviklingen i antallet af sygedagpengesager med mellem 5 og 52 ugers varighed, jf. figur 1. De lange sager udgør i starten af 2013 ca. 25 pct. af alle sygedagpengesager i Københavns Kommune Hele landet København Aarhus Odense Aalborg Esbjerg Randers Januar 2011 Januar 2012 Januar 2013 Figuren viser antallet af sygedagpengeforløb med mere end 52 ugers varighed per personer i arbejdsstyrken. Borgere med minimum en dags ydelse i måneden er talt med. Kilde: Jobindsats.dk, 2. maj Kontor for Økonomi & Center Kontor for Driftsunderstøttelse

10 Sager med mere end 1 års varighed Figur 6: Udvikling i antallet af sager med mere end 1 års varighed, I slutningen af 2012 ses en markant stigning i antallet af lange sygedagpengesager, hvilket bryder med tendensen fra 1. kvartal 2010 med faldende antal sygedagpengesager med mere end 1 års varighed. Pr. april 2013 ser niveauet ud til at være stabiliseret på ca sager. I forbindelse med minusanalyserne ses der på årsagerne til forlængelse af sygedagpengesager. Bl.a. er der identificeret tilfælde, hvor borgere er ude af sygedagpenge, men hvor sagen endnu ikke er lukket kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt Fra beskæftigelse Fra ledighed I alt Figuren viser det gennemsnitlige antal af sygedagpengeforløb med mere end 52 ugers varighed, fordelt på sager fra hhv. ledighed og beskæftigelse. De skraverede søjler i 2-4 kvartal 2013 angiver målkurven for JKAs kontraktmål for antallet af lange sygedagpengesager fra beskæftigelse i Målsætningen er, at antallet skal være nedbragt til 975 sager ved udgangen af Kilde: BIFLIS Berørte sygedagpengemodtagere 10 Kontor for Økonomi & Center Kontor for Driftsunderstøttelse

11 Antal sager Faktapapir - sygedagpengeindsatsen Figur 7: Til- og afgang af sager med mere end 1 års varighed Sager med mere end 1 års varighed Tilgangen af sager med mere end 1 års varighed har været stabil, med undtagelse af et fald i 2. og 3. kvartal Tilgangen har siden 2. kvartal 2012 været større end afgangen. Afgangen udviste samme tendens i 2. og 3. kvartal 2012, men viste også et markant fald i 4. kvartal Afgangen ser dog ud til at stabiliserer sig på et mere normalt niveau i 1. kvartal kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt 1. kvt Figuren viser udviklingen i tilog afgang til antallet af sager over 52 uger, fordelt på kvartaler. Kilde: BIFLIS Berørte sygedagpengemodtager Tilgang, mere end 52 uger Afgang, mere end 52 uger 11 Kontor for Økonomi & Center Kontor for Driftsunderstøttelse

12 Procent Faktapapir - sygedagpengeindsatsen Anden fakta om sygedagpengeindsatsen Figur 8: Andel sygedagpengemodtagere i beskæftigelse eller selvforsørgelse 3 måneder efter raskmelding Andelen i beskæftigelse eller selvforsørgelse 3 måneder efter raskmelding er markant højere i København sammenlignet med de andre 6-by kommuner, og også resten af landet. Dette er et udtryk for at sygedagpengeindsatsen i København er mere målrettet mod at få de sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet, og at relativt få f.eks. afsluttes til førtidspension. Denne indsats er i sagens natur mere ressourcekrævende på kort sigt, men vurderes at bidrage til det forhold, at en større andel af arbejdsstyrken i København forsørger sig selv, end det er tilfældet i resten af landet og de andre 6- byer Hele landet København Aarhus Odense Aalborg Esbjerg Randers 3. kvt kvt kvt 2012 Figuren viser en kvartalsvis opgørelse af andelen af sygedagpengemodtager der er i beskæftigelse 3 måneder efter raskmelding. Beskæftigelse omfatter udover beskæftigelse også SU-godkendte uddannelser samt selvforsørgelse. Kilde: Jobindsats.dk, 2. maj Kontor for Økonomi & Center Kontor for Driftsunderstøttelse

13 Andel sygemeldte Faktapapir - sygedagpengeindsatsen Figur 9: TTA Tilbage Til Arbejdet Anden fakta om sygedagpengeindsatsen Fra 2010 til 2012 deltog Københavns Kommune i det nationale TTA-forsøg, hvor en forsøgsgruppe af sygemeldte borgere fik en tidlig, intensiv og tværfaglig indsats, som har medført markant hurtigere afklaring af sygedagpengemodtagerne. På baggrund af resultaterne er det beregnet, at varigheden af borgernes sygemelding er reduceret med i gennemsnit 9,7 uger over 2 år. TTA er især effektiv for sager i sygedagpengekategori 2, herunder bl.a. borgere med dobbelt-diagnoser. Det vurderes at ca sager pr. år vil kunne drage fordel af TTA-indsatsen. Forvaltningen har udarbejdet et budgetønske til 2014 mhp. udbredelse af de mest virksomme TTA- elementer til denne gruppe af borgere. TTA-indsatsen i 2013 bruges i denne forbindelse til at afsøge mulighederne for udbredelsen. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Uger Alm. Indsats TTA indsats Figuren viser andelen af sygedagpengemodtagere som fortsat er sygemeldte efter X antal uger. Kilde: BIFLIS, november Kontor for Økonomi & Center Kontor for Driftsunderstøttelse

14 Varighedsbegrænsning efter 1 års sygedagpengeforløb Figur 10a: Sygedagpengemodtageres forsørgelsesgrundlag 1 måned efter varighedsbegrænsning, 2012 Af de sygedagpengemodtagerne, som i 2012 havde forløb på over 1 år, fik 26 pct. forlænget deres sygedagpengeperiode (jf. kap 9 i sygedagpengeloven). Ca. 6 pct. afsluttede deres sygedagpengeforløb ved varighedsbegrænsningen på 1 år til selvforsørgelse, dvs. at de ikke er registreret med en indkomst. I 2012 drejede det sig om i alt 111 personer i Københavns Kommune. I 2013 er der pr. januar 18 personer som ved varighedsbegrænsningen var registreret som selvforsørgede. 6% 26% 19% 27% 20% 1% Beskæftigelse Uddannelse Ledighed Anden offentlig forsørgelse Selvforsørget Sygedagpenge Figuren viser sygedagpengemodtagere 1 måned efter varighedsbegrænsningen på 1 år, fordelt på forsørgelsesgrundlag. Kategorien selvforsørget dækker over personer som ikke er registreret med en indkomst, herunder selvstændigt erhvervsdrivende. Kilde: BIFLIS, maj Kontor for Økonomi & Center Kontor for Driftsunderstøttelse

15 Varighedsbegrænsning efter 1 års sygedagpengeforløb Figur 10b: Jobcentrets vejledning af sygedagpengemodtagere ved varighedsbegrænsning i sygedagpengeforløbet Når en borger falder for varighedsbegrænsningen og dermed ophører på sygedagpenge, afholder jobcentret en samtale med borgeren, hvor relevante samarbejdspartnere inddrages og hvor der blandt andet ydes rådgivning og vejledning, herunder: Gennemgang af sygedagpengelovens muligheder for forlængelse konkret i forhold til borgerens situation Dialog om mulighederne på arbejdsmarkedet udfra borgerens kompetencer, skånebehov samt aktuelle tilstand, Vurdering af initiativerne iværksat under forløbet Borgerens egen vurdering af det videre forløb En konkret og individuel vurdering af om borgeren kan være er berettiget til revalidering, ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension Arbejdsfastholdelse og kompenserende hjælpemidler Muligheder for ved ledighed at søge dagpenge eller kontanthjælp, herunder henvisning til A- kasse eller et andet jobcenter Proces i forbindelse med afgørelse partshøring og klagevejledning 15 Kontor for Økonomi & Center Kontor for Driftsunderstøttelse

16 Procent Faktapapir - sygedagpengeindsatsen Ankestatistik 2012 sammenlignet med hele landet og øvrige 6-byer Figur 11: Fordelingen af realitetsklager på sygedagpengeområdet Stadfæstelsesprocenten ligger generelt over niveauet for hele landet og på niveau med de øvrige 6-byer - Andelen af ændrede afgørelser ligger generelt under niveauet i hele landet og de øvrige 6-byer Hele landet København Odense Esbjerg Randers Aarhus Ålborg Stadfæstelse Ophævelse/ændring Figuren viser fordelingen af realitetsklagesager mellem tre kategorier. Kilde: Ankestyrelsens statistikbank Kontor for Økonomi & Center for Driftsunderstøttelse Kontor for Resultatopfølgning

17 Fremadrettet kvalitetssikring handlinger og indsatser HANDLINGSPLAN PÅ SYGEDAGPENGEOMRÅDET PÅ BAGGRUND AF REVISION 2011, PRIMO 2012 Indeholder bl.a. - Kvalitetsopfølgning - It-understøttelse af rettidighed - Arbejdsgiverkontakt ved første opfølgningssamtale - Kompetenceudvikling. Handlingsplanen er gennemført i sin helhed. AFTALER MED JKA (TIDLIGERE JKB) PÅ BAGGRUND AF KVALITETSOPFØLGNING, 4. KVARTAL 2012 Indeholder bl.a. - Etablering af tværfaglige konferencer - Større fokus på fastholdelse - Særlig indsats for borgere med funktionelle lidelser Aftalen er under implementering HANDLINGSPLAN FOR SYGEDAGPENGEOMRÅDET 2013 Indeholder: - Produktionsplanlægning med udarbejdelse af produktionsskemaer for indsatsen på afdelingsniveau for at nå målet - Gennemgang af interne arbejdsgange og justering af snitflader mellem afdelinger, herunder booking/overbooking af samtaler - Minusanalyser af sager, mhp. identificering af årsager til rettidighedsoverskridelse/teknisk forlængelse - Identificering af sager hvor borger er ude af sygedagpenge, men sagen fortsat ikke er lukket - Vidensdeling og samarbejde mellem afdelinger, jobrotation mhp. kapacitetsudjævning - Løbende ledelses- og resultatopfølgning Handlingsplanen er under implementering 17 Kontor for Økonomi & Center Kontor for Driftsunderstøttelse

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse Udvikling på sygedagpengeområdet Rådhus Torvet 1 4600 Udvikling i antal sygedagpengemodtagere Sygedagpengeområdet er ikke

Læs mere

STATUS PÅ INDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007

STATUS PÅ INDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007 1. De vigtigste tendenser STATUS PÅ INDSATSEN 1. KVT. 20 Det samlede antal kontanthjælpsmodtagere falder fortsat og er nu nede på ca. 21.500. Aktiveringsgraden er fra januar til februar 20 steget fra 36%

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

RESULTATSTATUS 1. KVARTAL 2014

RESULTATSTATUS 1. KVARTAL 2014 Side 1 RESULTATSTATUS 1. KVARTAL 214 Læsevejledning til Resultatstatus: Denne statusrapport viser udviklingen i en række nøgletal vedrørende Københavns Kommunes beskæftigelsesindsats. I første del af resultatstatus

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2. færre beskæftigede indenfor bygge og anlæg Lidt færre beskæftigede

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk sikkerhed under et sygdomsforløb.

Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk sikkerhed under et sygdomsforløb. N O T A T Sygedagpengereformen Status november 2016 18. november 2016 J.nr. IMP/UPE AFA/CFR VOA/RGR Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk

Læs mere

Nøgletalspakken September 2014

Nøgletalspakken September 2014 Nøgletalspakken September 4 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp Sygedagpenge

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Ministermål 1 Flere unge med uddannelse Ministermål 2 Indsats for ledige på kanten Ministermål 3 Færre

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Udvikling sygedagpenge

Udvikling sygedagpenge Aktivitetsopfølgning Der er i den kvartalsvise aktivitetsopfølgning valgt at sætte fokus på sygedagpenge, hvor der ses en afvigelse i forhold til budgettet. Nedenfor gives en status i forhold til historik

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Indledende kommentarer Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 1/2015 Hermed følger resultatrapporten for effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Det lange sygefravær har bidt sig fast

Det lange sygefravær har bidt sig fast Det lange sygefravær har bidt sig fast let af langvarige sygedagpengeforløb har bidt sig fast på godt 16.000 personer. Samtidigt rammes stadig flere af varighedsbegrænsningen på sygedagpenge. Ét år efter,

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

RESULTATSTATUS 2. KVARTAL 2014

RESULTATSTATUS 2. KVARTAL 2014 Side 1 Læsevejledning til Resultatstatus: Denne statusrapport viser udviklingen i en række nøgletal vedrørende Københavns Kommunes beskæftigelsesindsats. I første del af resultatstatus (figur 1-3) følges

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. 1. Baggrund. Evaluering af investeringsmodellen. tal for 2010 og 2011

Notat. Aarhus Kommune. 1. Baggrund. Evaluering af investeringsmodellen. tal for 2010 og 2011 Notat Emne Til Kopi til Evaluering af investeringsmodellen. tal for 2010 og 2011 Vibeke Jensen Marianne Pedersen, Mogens Kjær, Lene Frost, Mette Skou Sejersen, Merete Morell, Søren Munkedal Aarhus Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014 1 Indikatorer Ballerup Kommune September 214 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 4. december 20 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt som

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 4/2014 Indledende kommentarer Hermed følger resultatrapporten for effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Uddybende analyse af Jobcenter Københavns målopfyldelse på ministermål for 2011

Uddybende analyse af Jobcenter Københavns målopfyldelse på ministermål for 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Resultatopfølgning NOTAT Uddybende analyse af Jobcenter Københavns målopfyldelse på ministermål for 2011 Problemstilling: De fire

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2009 1 Indhold Indledning...2 Ministermål 2009...2 Resultatoversigt...3 Resultater (ministerens mål)...3 Forsørgelsesgrupper...7 Indsatsen...9 Besparelsespotentiale...

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 3/2014 Indledende kommentarer Hermed følger den tredje resultatrapport for effektstyring på

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Evaluering af investeringsmodellen på sygedagpengeområdet. Til Regnskabet 2011. Sociale Forhold og Beskæftigelse

Notat. Aarhus Kommune. Emne Evaluering af investeringsmodellen på sygedagpengeområdet. Til Regnskabet 2011. Sociale Forhold og Beskæftigelse Notat Emne Evaluering af investeringsmodellen på Til Regnskabet 2011 Den 27. april 2012 Aarhus Kommune 1. Baggrund I forbindelse med budgetforliget for 2009 blev det besluttet at bevillige Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2014

Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2014 Kvartalsstatistik for 4. kvartal 214 Rødovre Jobcenter 23-2-215 KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 4. KVARTAL 214 Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udviklingen på arbejdsmarkedet... 5 Udvikling

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2015

Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2015 Kvartalsstatistik for 2. kvartal Rødovre Jobcenter 27-8- KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 2. KVARTAL Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udgifter til forsørgelse... 6 Udviklingen på arbejdsmarkedet...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Svagt Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 UIndhold:U HUgens temauhu Svagt fald i ledigheden i februar 213 HUgens analyseu Ugens tendens I Ugens tendens II HUTal om konjunktur og arbejdsmarkeduh Ingen

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2014

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2014 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune August 214 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det specialicerede

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Bilag 1 Notat Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Indhold 1. Resumé 2. Baggrund 2.1. Resultatrevisionen for 2012 indhold 2.2. Sammenhæng mellem resultatrevision og beskæftigelsesplan 3. Resultater

Læs mere

Implementering af beskæftigelsespolitikken samt budgetmål

Implementering af beskæftigelsespolitikken samt budgetmål Implementering af beskæftigelsespolitikken samt budgetmål 1. for implementering af beskæftigelsespolitikken 2. Samlet oversigt over mål og nøgletal FLERE I JOB beskæftigelsespolitik Fem centrale politikområder:

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR udarbejdet i september 2010 SAMMENFATNING STATUS FOR SYGEFRAVÆR Juni 2010 1. Hvad er omfanget af det langvarige sygefravær i Midtjylland? Antallet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 011 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Udvikling og resultater i tal

Udvikling og resultater i tal Udvikling og resultater i tal Ledighedstal Ledigheden i Solrød Kommune var stigende indtil februar 211. Efterfølgende er ledigheden faldet fra 4,8 % i februar 211 til 4,1 % i november 211. Der var således

Læs mere

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø Opfølgningsrapport Jobcenter, og Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 27 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 2 Indhold: Ugens temaer Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens temaer: Overrepræsentation af indvandrere på kontanthjælp og førtidspension

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs -, Beskæftigelses - og kulturudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I

Læs mere

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Beskæftigelsesudviklingen for lønmodtagere...2 2. De unge på offentlig forsørgelse...3 3. Udviklingen i det samlede antal offentligt forsørgede....5

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Plan for udarbejdelse og behandling... 4 Ministerens og lokale mål for 2013 samt jobcenterets overordnede

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere