AFSLØRING AF URENT TRAV I UNDERSØGELSE AF LÆGESKØN - om Randers Kommunes undersøgelse af lægeskøn fra Lægeservice og Vibeke Manniche

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFSLØRING AF URENT TRAV I UNDERSØGELSE AF LÆGESKØN - om Randers Kommunes undersøgelse af lægeskøn fra Lægeservice og Vibeke Manniche"

Transkript

1 AFSLØRING AF URENT TRAV I UNDERSØGELSE AF LÆGESKØN - om Randers Kommunes undersøgelse af lægeskøn fra Lægeservice og Vibeke Manniche

2 INDHOLD SAGEN KORT 3 DOKUMENTATION 7 1. Randers Kommunes aftaler med BDO, at der ikke er brug for møder 2. Randers Kommune bryder aftalen og presser på for at ændret konklusionen 8 11 HENT SAGENS AKTER HER: Manniche.zip 2 af 20

3 SAGEN KORT På grund af mistanke om alvorlige fejl i Lægeservices lægeskøn, der ofte har afgjort syge menneskers fremtid, besluttede Randers Byråd den 29. september 2014 at undersøge en række sygedagpengesager, hvori der indgik lægeskøn fra Lægeservice. 1 Den 8. december 2014 besluttede byrådet de nærmere detaljer for undersøgelsen 2, nemlig: - at gennemføre en stikprøveundersøgelse af 30 ud af de 523 sager, Lægeservice skønnes at have deltaget i, - at Region Midtjyllands afdeling for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering uden at kende Lægeservices lægeskøn skulle udarbejde et nyt lægeskøn på baggrund af de oplysninger, der var tilgængelige for Lægeservice, i de 30 udtrukne sager, - at kommunens revisionsfirma, BDO, herefter skulle vurdere de socialretlige følger af det nye lægeskøn, og - at BDO skulle stå for at udtrække de 30 sager ud fra et tilfældighedsprincip. Randers Kommune aftaler med BDO, at der ikke er brug for et opstartsmøde, og at BDO bare skal sende rapporten, og at der ikke skal holdes møder eller på anden vis snakkes sammen om den endelige rapport, når den ligger klar. 3 Som aftalt sender BDO den 12. maj 2015 den endelige rapport 4 til Randers Kommune. Rapporten konkluderer: 1 2 Se aktnr. 1 Se aktnr I aktnr. 5 foreslår BDO, at der skal holdes et afsluttende møde om den udførte gennemgang. Det afslår forvaltningen i aktnr. 6, og BDO retter derfor tilbuddet til herefter i aktnr. 7. I overenstemmelse hermed er et afsluttende møde heller ikke med i BDO s tilbud i aktnr. 15. I aktnr. 16 meddeler forvaltningen, at det ikke er nødvendigt med et opstartsmøde. I aktnr. 18 sender BDO et mere detaljeret tilbud, hvoraf det fremgår: Gennemgangen er inkl. kort notat pr. sag, men ekskl. samlet skriftlig eller mundtlig opsamling. Opgaven udføres uden indledende eller afsluttende møde. Af det endelige forslag til aftale fra BDO (aktnr. 47) fremgår: Opgaven udføres uden indledende møde eller afsluttende møde (s. 4) samt der forventes ikke aftalt møder (s.4). I aktnr. 48 bekræfter Randers Kommune aftalen. 4 Se aktnr af 20

4 - at der i 13 ud af 29 sager er en betydende forskel i de to lægeskøn, - at forskellen i seks af sagerne kunne have ført til, at sagen var forløbet anderledes (fx tilkendelse af anden ydelse, tidligere fremlæggelse af sagen for rehabiliteringsteam osv.), og - at Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering finder, at seks af sagerne er utilstrækkeligt lægeligt oplyst, mens Lægeservice kun finder, at det er tilfældet i to af sagerne, og BDO kan derfor ikke afvise, at de fire sager, hvor Lægeservice ikke fandt, at sagerne var utilstrækkeligt oplyst, var forløbet anderledes, hvis lægeskønnet fra Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering i stedet havde lagt til grund for sagens behandling. Den konklusion bryder borgmesteren sig tilsyneladende ikke om. I hvert fald bryder hans forvaltning den oprindelige aftale og lægger i telefonsamtaler, mails og på møder et massivt pres på BDO for at få ændret konklusionen. 5 Og det virker. BDO ændrer sine konklusioner, og borgmesteren får den frifindelse, han måske mener at have bestilt. Men ikke nok med det. Embedsmænd i Randers Kommune får endda lov til at føre pennen for BDO og formulerer centrale dele af den censurerede rapports konklusion. Nu får piben en helt anden lyd. Den 25. juni 2015 sender BDO nemlig en censureret rapport 6, hvis konklusion er: - at der i 12 ud af 29 sager er en betydende forskel i de to lægeskøn, - at forskellen i ingen af sagerne havde ført til, at sagen var forløbet anderledes (fx tilkendelse af anden ydelse, tidligere fremlæggelse af sagen for rehabiliteringsteam osv.), og - at det, at Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering finder, at seks af sagerne er utilstrækkeligt lægeligt oplyst, mens Lægeservice kun finder, at det er tilfældet i to af sagerne, nu ikke længere giver BDO anledning til at bemærke, at de fire sager, hvor Lægeservice ikke fandt, at sagerne var utilstrækkeligt oplyst, var forløbet anderledes, hvis lægeskønnet fra Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering i stedet havde lagt til grund for sagens behandling. Lad os se lidt på begrundelsen for BDO s flugt fra sine tidligere konklusioner. 5 Se side Faktisk starter pressionen, allerede før BDO har afleveret den endelige rapport. I aktnr. 57 skriver forvaltningen til BDO: I afsnittet om den socialfaglige vurdering skal der sættes et stykke ind om, at Randers Kommunes sagsbehandling har været korrekt. I aktnr. 58 stiller BDO sig dog kritisk over for det bastante krav, idet det: ligger noget uden for, hvad vi har vurderet. 6 Se aktstykke 93 4 af 20

5 Den 22. juni 2015 sender BDO sit første udkast til en rapport, der i modsætning til rapporten af 12. maj 2015 siger det, borgmesteren kan li at høre. I udkastet står: BDO har i denne endelige vurdering især lagt vægt på kommunens redegørelse for, hvorledes forvaltningen foretager sin egen vurdering af underliggende lægebilag, således at sagsbehandlingen kan forløbe uafhængigt af lægeskøn ( ) 7 Men hvordan kan sagsbehandlingen forløbe uafhængigt af lægeskøn? Der er tale om sygedagpengesager og dermed borgere, der er helt eller delvist uarbejdsdygtige på grund af sygdom. Derfor er det svært at forestille sig en sag, hvor borgerens helbredsmæssige forhold er uden betydning for kommunens behandling af sagen. Med andre ord: formuleringen afslører en fundamental mangel på indsigt i sygedagpengeområdet. Den vurdering deler borgmesterens embedsmænd, og de kommer derfor BDO til undsætning med række formuleringer, som BDO kopierer og sætter ind i konklusionen uden én eneste ændring. 8 Her introducerer borgmesterens embedsmænd pludselig en ny forklaring, nemlig Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension af april Men den forklaring holder ikke. Flere af de 6-10 sager, som BDO i rapporten af 12. maj 2015 mente kunne have fået et andet forløb, hvis det nye lægeskøn i stedet havde været anvendt, handler nemlig slet om førtidspension. Samtidig skal det bemærkes, at praksisundersøgelsen af april 2015 ikke kunne ligge til grund for behandlingen af nogen af sagerne. Den var nemlig slet ikke udgivet, da sagerne blev behandlet. Og så presser et spørgsmål til sig på: Lå et kendskab til Ankestyrelsens praksis på området ikke til grund for BDO s vurderinger i rapporten af 12. maj 2015? For hvis ikke det gjorde det, står BDO med et alvorligt forklaringsproblem. De lægelige oplysninger er kun ud af flere elementer i vurderingen, skriver BDO i den censurerede rapport. Og det er korrekt. Men set i lyset af, at Randers Kommune i 2014 smed ca. 1,6 millioner kroner efter lægeskøn Vibeke Manniches firma, Lægeservice, virker det meget betænkeligt, når Randers Kommune nu påstår, at lægeskønnene skulle spille en så lille rolle, at forskellene mellem de to lægeskøn er uden 7 BDO s udkast til rapport af 22. juni Se aktstykke Se side af 20

6 betydning i samtlige 29 sager. For hvorfor har Randers Kommune så brugt så mange penge på at indhente dem? Der kan kun være to grunde til det uskønne forløb. Enten må BDO have følt sig presset til at skrive det, Randers Kommune gerne ville have - eller også er de så lallende inkompetente, at undersøgelsen ikke er det papir værd, den er skrevet på. Men ligegyldigt hvad grunden er, står vi med en undersøgelse, vi ikke kan bruge til noget. Og det er endnu et svigt af en gruppe sårbare mennesker, der er svækket på grund af sygdom og derfor sjældent har kræfter til at kæmpe for deres retssikkerhed. Når byrådet behandler BDO-undersøgelsen på sit møde mandag den 31. august 2015, stiller Velfærdslisten derfor følgende ændringsforslag: Velfærdslisten foreslår: 1) at der laves en ny socialfaglig vurdering af de nye lægeskøn i de 29 sager, 2) at vurderingen foretages af en reelt uvildig instans, der ikke er økonomisk afhængig af Randers Kommune, for eksempel en universitetsprofessor, og 3) at byrådet på baggrund af den nye undersøgelse tager stilling til, om der skal indhentes et nyt lægeskøn i alle de sager, Lægeservice har været involveret i. 6 af 20

7 DOKUMENTATION 7 af 20

8 1) Randers Kommune aftaler med BDO, at der ikke er brug for et opstartsmøde, og at BDO bare skal sende rapporten, og at der ikke skal holdes møder eller på anden vis snakkes sammen om den endelige rapport, når den ligger klar Den 10. november 2014 sender BDO et løst skitseret tilbud på opgaven til Randers Kommune. Her foreslår BDO et afsluttende møde: (Udklip af aktnr. 5) To dage senere, den 12. november 2014, meddeler forvaltningen i Randers Kommune, at der ikke er brug for et afsluttende møde. (Udklip af aktnr. 6) Derfor inkluderer det tilbud, BDO sender til Randers Kommune den 12. december 2014, ikke et afsluttende møde. 8 af 20

9 (Udklip af aktnr. 16) Som det fremgår ovenfor, indeholder tilbuddet et kort opstartsmøde. Samme dag - den 12. december afviser forvaltningen i Randers Kommune, at der er brug for et opstartsmøde. (Udklip af aktnr. 16) Tre dag senere, den 15. december 2014, sender BDO et mere detaljeret tilbud. Heraf fremgår blandt andet: (Udklip af aktnr. 18) Når det særskilt fremhæves, at gennemgangen er eksklusiv samlet skriftlig eller mundtlig opsamling, samt at opgaven udføres uden opstarts- eller afsluttende møde, kan det kun skyldes, at det er i strid med sædvanen på området. Samtidig er det svært at forstå det som andet end et udtryk for, at forvaltningen på dette tidspunkt har fuld tillid til, at BDO har evnerne til at løse opgaven på betryggende vis. Den 6. januar 2015 sender BDO det endelige tilbud til Randers Kommune. Her gentages formuleringen fra udklippet ovenfor. 9 af 20

10 (Udklip af aktnr. 47, s.4) I samme dokument står der også: (Udklip af aktnr. 47, s. 4) Samme dag - den 6. januar bekræfter Randers Kommune aftalen. (Udklip af aktnr. 48) 10 af 20

11 2) Randers Kommune bryder aftalen med BDO - og presser på for at føre pennen for BDO Den 29. april 2015 sender BDO et udkast til et forsidenotat (se aktnr. 54 og 55). I den forbindelse beder BDO om kommunens kommentarer til en tekst markeret med blåt. Den markerede tekst skal forklare, hvorfor det kun er 29 ud af de 30 udtrukne sager, der er blevet undersøgt. (Udklip af aktnr. 54) Den 4. maj 2015 præciserer forvaltningen, at det skyldes, at en af de 30 sager ikke indeholder et lægeskøn fra Lægeservice. Lægeservice sendte nemlig aldrig Randers Kommune lægeskønnet, selv om det var bestilt. Selv om BDO ikke bad om kommentarer til andet, begynder forvaltningen i Randers Kommune allerede på dette tidspunkt - den 4. maj at presse på for at få lov til at føre pennen for BDO. (Udklip af aktnr. 57) Senere samme dag - den 4. maj svarer BDO på ordren ovenfor. (Udklip af aktnr. 58) Den 12. maj 2015 sender BDO som aftalt den endelige rapport. 11 af 20

12 (Udklip af aktnr. 66) Af den endelige rapport fremgår blandt andet: (Udklip af aktnr. 67, s. 1) (Udklip af aktnr. 67, s. 1) (Udklip af aktnr. 67, s. 2) De konklusioner modtages ikke vel af Randers Kommune - og for første gang i sagen går direktøren for social- og arbejdsmarkedsforvaltningen nu ind i sagen. 12 af 20

13 (Udklip af aktnr. 69) Her bryder forvaltningen i Randers Kommune klart aftalen med BDO af 6. januar Det fremgik klart af aftalen af 6. januar 2015, at der ikke var brug for hverken afsluttende møder eller skriftlig eller mundtlig opsamling. Alligevel mener forvaltningen nu, at der er brug for et møde. Fem dage senere svarer BDO på aftalebruddet. (Udklip af aktnr. 70) Det er værd at lægge mærke til, at den endelige rapport har været udsat for internt review, juridisk specialistvurdering, drøftelser og revurdering mv. Som nævnt ovenfor aftales der et møde mellem BDO og repræsentanter for Randers Kommune. Mødet afholdes den 18. juni 2015, men der foreligger ikke noget notat om mødet. Det er værd at bemærke, at forvaltningen her kan have tilsidesat notatpligten. 13 af 20

14 Den 22. juni 2015 sender BDO et udkast til rapporten på baggrund af den censur, som Randers Kommune har forsøgt at udøve på mødet den 18. juni I udkastet står: (Udklip af aktnr. 79) BDO mener altså nu, at lægeskønnet kun er forskelligt i 12 af de 29 sager, mens de ikke finder nogen betydende forskel i 16 af sagerne. Tidligere mente BDO, at de to lægeskøn var forskellige i 13 af sagerne. Det er her værd at lægge mærke til, at sag 16 ikke befinder sig i nogen af grupperne og på en eller anden måde er forsvundet. Endnu mere bemærkelsesværdigt er det, at BDO nu ikke længere mener, at det nye lægeskøn kunne have ført til, at nogen af de 29 sager var forløbet anderledes. BDO skriver: (Udklip af aktnr. 79) 14 af 20

15 Her giver følgende formulering i særlig grad anledning til forundring: BDO har i denne endelige vurdering især lagt vægt på kommunens redegørelse for, hvorledes forvaltningen foretager sin egen vurdering af underliggende lægebilag, således at sagsbehandlingen kan forløbe uafhængigt af lægeskøn ( ) For hvordan kan sagsbehandlingen forløbe uafhængigt af lægeskøn? Da der er tale om sygedagpengesager og dermed borgere, der er helt eller delvist uarbejdsdygtige på grund af sygdom, er det svært at forestille sig en sag, hvor borgerens helbredsmæssige forhold er uden betydning for kommunens behandling af sagen. Med andre ord afslører formuleringen en fundamental mangel på indsigt i sygedagpengeområdet. Men her ophører Randers Kommune ikke med at ville føre pinden for BDO. Efter modtagelsen af rapporten ringer en medarbejder fra Randers Kommune nemlig til BDO. (Udklip af aktnr. 81) I et referat af en telefonsamtale, der fandt sted den 23. juni 2015, finder Randers Kommune det nødvendigt at understrege følgende: (Udklip af aktnr. 86) 15 af 20

16 Her er det værd at tænke over, hvorfor forvaltningen finder det nødvendigt at understrege det. Det er nemlig svært at komme på et andet svar, end at det må være, fordi Randers Kommunes handlinger giver en det indtryk, at kommunen lige netop forsøger at lægge ord i munden på BDO. Allerede samme dag - den 23. juni sender BDO en ny rapport, hvor store dele af konklusionen er forfattet af Randers Kommune. I den står: (Udklip af aktnr. 87) Her stopper bearbejdningen af BDO imidlertid ikke. Den 24. juni 2o15 skriver forvaltningen til BDO: (Udklip af aktnr. 88) 16 af 20

17 Den 25. juni 2015 sender BDO en rapport, der siger det, forvaltningen gerne vil have - nemlig: (Udklip af aktnr. 91) 17 af 20

18 BDO, der i en rapport sendt nogle dage før var af den håbløse opfattelse, at behandligen af sagerne kunne forløbe uafhængigt af lægeskønnene, og således afslørede en håbløs mangel på indsigt i sygedagpengeområdet, mener nu, at de er i stand til at vurdere, at de nye lægeskøn ikke havde ført til, at sagerne var forløbet anderledes. Så sent som den 12. maj 2015 var BDO af en helt andet opfattelse, nemlig at det nye lægeskøn kunne have ført til et andet forløb i mellem 6 og 10 af de 29 sager. De lægelige oplysninger er kun ud af flere elementer i vurderingen, skriver BDO nu. Og det er korrekt. Men set i lyset af, hvor dyre lægeskøn er, og at Randers Kommune i 2014 smed ca. 1,6 millioner kroner efter lægeskøn Vibeke Manniches firma, Lægeservice, virker det meget betænkeligt, når Randers Kommune påstår, at lægeskønnene skulle spille en så lille rolle, at forskellene mellem de to lægeskøn er uden betydning i samtlige 29 sager. Det bidrager heller ikke til tilliden til rapporten, at sag 16 også i den endelige censurerede rapport lader til at være forsvundet og således hverken optræder i kategorien forskel i de to lægeskøn eller ingen forskel i de to lægeskøn. Samtidig er det påfaldende, at Randers Kommune har formuleret centrale dele konklusionen. Fx skriver forvaltningen den 22. juni 2015: (Udklip af aktnr. 81) I den censurerede rapport af 25. juni 2015 skriver BDO præcis det samme: (Udklip af aktnr. 91) Den 22. juni 2015 skriver forvaltningen også: 18 af 20

19 (Udklip af aktnr. 81) Og igen skriver BDO præcis det samme i den censurerede rapport af 25. juni 2015: (Udklip af aktnr. 91) Selv om forvaltningen i en telefonsamtale understreger, at de ikke vil lægge ord i munden på BDO, er det lige netop det, der sker. Men nok ikke med det. BDO sluger Randers Kommunes henvisning til Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension af april 2015 råt. Men det kan ikke forklare BDO pludselige holdningsskifte. Flere af de 10 sager, som BDO i rapporten af 12. maj 2015 mente kunne have fået et andet forløb, hvis det nye lægeskøn i stedet havde været anvendt, handler nemlig slet om førtidspension. Samtidig skal det bemærkes, at praksisundersøgelsen af april 2015 ikke kunne have lagt til grund for behandlingen af nogen af sagerne. Den var nemlig slet ikke udgivet, da sagerne blev behandlet. Og så presser et spørgsmål til sig på: Lå et kendskab til Ankestyrelsens praksis på området ikke til grund for BDO s vurderinger i rapporten af 12. maj 2015? For hvis ikke det gjorde det, står BDO med et alvorligt forklaringsproblem. Noget andet, der er værd at lægge mærke til, er, at BDO i den oprindelige, ikkecensurerede rapport (se aktstykke 67) ikke kunne afvise, at de fire sager, hvor Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering i modsætning til Lægeservice fandt, at sagen var utilstrækkeligt oplyst, var forløbet anderledes, hvis lægeskønnet fra Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering havde lagt til grund for sagens behandling. Det finder BDO så pludselig, at de kan nu. Her skal det igen understreges, at det er samme BDO som den 22. juni 2015 skriver: BDO har i denne endelige vurdering især lagt vægt på kommunens redegørelse for, hvorledes forvaltningen foretager sin egen vurdering af underliggende lægebilag, således at sagsbehandlingen kan forløbe uafhængigt af lægeskøn ( ) 19 af 20

20 Med andre ord: BDO s vurdering er svær at have tillid til. Det er min opfattelse, at der kun kan være to forklaringer på det uskønne forløb, jeg netop har skitseret. Enten må BDO have følt sig presset til at skrive det, Randers Kommune gerne ville have - eller også er de så lallende inkompetente, at undersøgelsen ikke er det papir værd, den er skrevet på. 20 af 20

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 09-03- 2009 TILSYNET Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 Du har ved mail af 14. januar 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension Punkt 10. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension 2014-24969 Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget fremsender til byrådets orientering resultatet af Ankestyrelsens praksisundersøgelse

Læs mere

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET Manglende opmærksomhed på almindelige forvaltningsretlige krav til offentlig myndighedsudøvelse, Børne- og Ungdomsforvaltningen Mægling

Læs mere

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed.

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed. NOTATPLIGT Som medarbejdere i kommunen er vi omfattet af reglerne om notatpligt. Det betyder, at vi har pligt til at notere mundtlige oplysninger i en sag, hvis de har betydning for den afgørelse, vi efterfølgende

Læs mere

På den baggrund finder Ankestyrelsen ikke grundlag for at foretage yderligere i sagen.

På den baggrund finder Ankestyrelsen ikke grundlag for at foretage yderligere i sagen. Vedrørende udgiftens størrelse har Odense Kommune selv vurderet, at den samlede udgift til afslutningsfesten den 30. november 2013 samlet set var for dyr. Ankestyrelsen har i den forbindelse noteret sig

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Til Folketingets Ombudsmand

Til Folketingets Ombudsmand Til Folketingets Ombudsmand I henhold til 17, stk. 1 i ombudsmandsloven anmoder vi Folketingets Ombudsmand om at iværksætte en undersøgelse af den spareplan på området for udsatte børn og unge, som et

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes brug af anden akrør i sygedagpengesager.

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes brug af anden akrør i sygedagpengesager. Punkt 3. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes brug af anden akrør i sygedagpengesager. 2013-3473. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller,

Læs mere

Notat. Til: Kopi til: Fra: Elsebeth Gedde. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne maj 2014

Notat. Til: Kopi til: Fra: Elsebeth Gedde. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne maj 2014 Notat Til: Kopi til: Fra: Elsebeth Gedde Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne maj 2014 Servicelovens 100 blev ændret med virkning fra den 1. december 2008. Med lovændringen skete

Læs mere

Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015"

Svar på spørgsmål i notatet Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015 31. august 2015 Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015" Nr. SPØRGSMÅL SVAR SPØRGSMÅL TIL BORGMESTER STEEN VINDUM 1. Det fremgår af citatet af borgmesterens udtalelse på

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Marts 2016 1 Forord Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse af et udvalgt antal afgørelser om tilkendelse

Læs mere

Best Practice i lægesamarbejdet Beskæftigelsesregion Nordjylland 21. juni Kontorchef Marianne Sinding

Best Practice i lægesamarbejdet Beskæftigelsesregion Nordjylland 21. juni Kontorchef Marianne Sinding Best Practice i lægesamarbejdet Beskæftigelsesregion Nordjylland 21. juni 2012 Kontorchef Marianne Sinding Disponering af oplæg Baggrund for undersøgelsen i 2012, tidligere undersøgelser om brug af lægekonsulenter,

Læs mere

N AALA KK ERSUISUT.~ Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne C/O Bureau for Inatsisartut /Her. Besvarelse af 37 spm.

N AALA KK ERSUISUT.~ Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne C/O Bureau for Inatsisartut /Her. Besvarelse af 37 spm. Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement N AALA KK ERSUISUT.~ GOVERNMENT OF GREENLAND I) Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne C/O Bureau for Inatsisartut

Læs mere

Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen.

Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Vedr. Deres klage over Skanderborg Kommune. De har ved brev af 11. februar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven lovbekendtgørelse

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 11-05- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune ST. BLICHERS

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

KLAGESKEMA 2 Til brug for klager, som har været behandlet af det certificerede energimærkningsfirma

KLAGESKEMA 2 Til brug for klager, som har været behandlet af det certificerede energimærkningsfirma KLAGESKEMA 2 Til brug for klager, som har været behandlet af det certificerede energimærkningsfirma Vejledning: Klageskemaet udfyldes, underskrives og indsendes til Energistyrelsen. Alle felter skal udfyldes.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. august 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 06.09 2011 Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Formålet med dette notat er at afdække begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager.

Læs mere

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE 6. MAJ 2015 VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE En ny dom illustrerer, at såfremt en voldgiftsret behandler og afgør en sag på en anden måde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven 2008/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-211800 Fremsat den 8. oktober 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 118 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning Besvarelse af samrådsspørgsmål F og G Dato /

Læs mere

HVIS DU VIL KLAGE. - Om at klage over sociale sager behandlet af kommunen eller amtet

HVIS DU VIL KLAGE. - Om at klage over sociale sager behandlet af kommunen eller amtet HVIS DU VIL KLAGE - Om at klage over sociale sager behandlet af kommunen eller amtet HVIS DU VIL KLAGE - Om at klage over sociale sager behandlet af kommunen eller amtet I denne pjece kan du læse om de

Læs mere

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser En borger klagede til ombudsmanden over at en kommune i to sager havde givet taxitilladelser til handicappede ansøgere uden at have vurderet

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef Mariagerfjord Byråd Nordre Kajgade 1 9500 Hobro 1. april 2011 TILSYNET Sagsbehandling overladt til Falck Hjælpemidler. Det Sociale Nævn har rettet henvendelse til det kommunale tilsyn i anledning af, at

Læs mere

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov.

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov. Oplæg om DUKH Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning den 9. nov. 2016 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

IKAS. 4. december 2009

IKAS. 4. december 2009 IKAS 4. december 2009 aw@danskepatienter.dk Høringssvar vedr. akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen 3. fase Høringssvaret er afsendt via en elektronisk skabelon på IKAS hjemmeside. Indholdets

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Undersøgelse i henhold til Stýrisskipanarlógin 38, stk. 2, af administrationen af sagen om Eysturoyartunnilin

Undersøgelse i henhold til Stýrisskipanarlógin 38, stk. 2, af administrationen af sagen om Eysturoyartunnilin Undersøgelse i henhold til Stýrisskipanarlógin 38, stk. 2, af administrationen af sagen om Eysturoyartunnilin Uddybende og supplerende spørgsmål til Rune B. Róins besvarelse af 15. november 2014 Spørgsmål

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 146-2011 KK mod ejendomsmægler BB afsagt sålydende Kendelse Ved henvendelse af 27. december 2010 har KK indbragt ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Praksisundersøgelse 2010 Det Sociale Nævn

Praksisundersøgelse 2010 Det Sociale Nævn Boligstøttelovens 11, stk.1 Praksisundersøgelse 2010 Det Sociale Nævn Indhold 1. Baggrund og formål... 1 2. Konklusion og anbefalinger til kommunerne... 2 2.1. Konklusion og anbefalinger i forhold til

Læs mere

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Kapitel 1 - Baggrund og generelle bestemmelser 1 Odsherred Byråd har besluttet at oprette en borgerrådgiverfunktion. Borgerrådgiveren kan vederlagsfrit

Læs mere

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Hvem er vi? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard, advokat med speciale

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2013

Borgerrådgiverens beretning 2013 Borgerrådgiverens beretning 203 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren. januar 3. december 203 September 204 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 2 HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN...

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat.

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat. København, den 30. november 2010 J.nr. 2010-02-0138 MRY/MRY 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat B på vegne Advokatrådet (herefter kaldet klager) klaget over advokat C,

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggør, at Københavns Kommune har handlet i strid med reglerne om ytringsfrihed, da den kommunale medarbejder ikke handlede

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN

B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Onsdag den 21. december 2011 Kl. 08.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H6 Møde nr. 19 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2. Den 20. februar 2012 blev i sag nr. 30/2011 Klager ApS (advokat [Klagers advokat]) mod 1. Registreret revisor R1 (advokat [R1 s advokat]) og 2. Registreret revisor R2 (advokat [R2 s advokat]) afsagt følgende

Læs mere

Retningslinjer for udlevering af Hvordan har du det?-data til kommunerne i Region Midtjylland

Retningslinjer for udlevering af Hvordan har du det?-data til kommunerne i Region Midtjylland Retningslinjer for udlevering af -data til kommunerne i April 2016 Baggrund 1. Formålet med -undersøgelserne Formålet med (HHDD) er at kortlægge borgernes sundhed, trivsel og sygdom i at anvende resultaterne

Læs mere

NAALAKKERSU I SUT. Inuit Ataqatigiit Inatsisartutgruppe Inatsisartut -/Her. Svar på 37-spørgsmål nr. 264 om sagsbehandlingslovens principper mv.

NAALAKKERSU I SUT. Inuit Ataqatigiit Inatsisartutgruppe Inatsisartut -/Her. Svar på 37-spørgsmål nr. 264 om sagsbehandlingslovens principper mv. Naalakkersuisut Siulittaasuat Formanden for Naalakkersuisut NAALAKKERSU I SUT GOVERNMENT OF GREEN LAND Inuit Ataqatigiit Inatsisartutgruppe Inatsisartut -/Her Svar på 37-spørgsmål nr. 264 om sagsbehandlingslovens

Læs mere

Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II

Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II Grønheden den 10.09.2014 Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn Mail: tf@frederikshavn.dk Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II Idet jeg føler mig totalt forbigået i planlægningen

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 6: Tabelrapport www.bdo.dk Forfatter: BDO og CEDI Udgivet 2015 Download

Læs mere

Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven

Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven Udtalt, at kendskab til indholdet af en skrivelse fra en offentlig myndighed

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en invalidepensionsansøgning gav på flere punkter anledning til kritik. FOB nr. 80.727 Henstillet, at behandlingen

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Peter Schultz Jensen og Morten Nancke Dalumvej 17 5250 Odense SV Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede i salgsopstillingen

Læs mere

2016-11. 16. marts 2016. Forvaltningsret 115.1 115.3

2016-11. 16. marts 2016. Forvaltningsret 115.1 115.3 2016-11 Ankestyrelsen kunne ikke konkludere, at kommunen havde overholdt sin vejledningspligt over for en kvinde, der trak sin ansøgning om førtidspension tilbage 16. marts 2016 En mor klagede på vegne

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret revisor B.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret revisor B. Den 30. august 2011 blev der i sag nr. 55/2010 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K Danmark

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K Danmark Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark ejb@sm.dk lovint@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3 2 5 7 6

Læs mere

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B.

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B. Den 14. marts 2012 blev der i sag nr. 83/2011 A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B mod Registreret revisor C truffet følgende B e s l u t n i n g Ved skrivelse af 17. oktober

Læs mere

Mails afslører Banedanmark-direktør: Nu er han politianmeldt - TV 2

Mails afslører Banedanmark-direktør: Nu er han politianmeldt - TV 2 SAMFUND Mails afslører Banedanmark-direktør: Nu er han politianmeldt 22. jan. 2016, 13:01 Opd. 22. jan. 2016, 13:33 af Niels Lykke Møller, niem@tv2.dk Nye oplysninger i sagen om muligt embedsmisbrug i

Læs mere

Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om "Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden"

Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden Punkt 7. Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om "Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden" 2015-027880 Beskæftigelsesudvalget fremsender Ankestyrelsens anbefalinger til byrådets

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 35-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisionsvirksomhed RR og Registreret revisor

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. april 2013 blev der i sag 187-2012 XX v/advokat AA mod Ejendomsmægler MM v/advokat BB og Ejendomsmæglervirksomhed JJ ApS v/advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. juli 2012 har XX

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2014...

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2016 blev der i sag 326 2015-11228 AA v/ BB mod CC [adresse] [by] og Ejendomsmæglervirksomhed DD [adresse] [by] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 21. august 2015 har AA indbragt CC og

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 28. april 2003 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT AF TILLÆ G S D A G SO R D E N Økonomiudvalget 28. april 2003 kl. 8.30 på Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Knud B Christoffersen,

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Horsens Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Byrådet og

Læs mere

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer Dette skema benyttes ved klager, som har været behandlet af det certificerede firma. Vejledning: Klageskemaet udfyldes,

Læs mere

Byrådsmedlem på en gang både del af Slagelse Kommune og ikke

Byrådsmedlem på en gang både del af Slagelse Kommune og ikke Byrådsmedlem på en gang både del af Slagelse Kommune og ikke Man stilles op på en liste til kommunalvalget, men indvælges som person. Dette er udgangspunktet for måden, arbejdet i Byråd og udvalg fungerer

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Emne: SV: Ansøg om tilladelse til udstykning og bebyggelse af min grund Nordre Kinkelgade 50

Emne: SV: Ansøg om tilladelse til udstykning og bebyggelse af min grund Nordre Kinkelgade 50 From: Barbara Fromberg Møller Sent: 17 Aug 2015 12:35:23 +0200 To: Barbara Fromberg Møller Subject: VS: Ansøg om tilladelse til udstykning og bebyggelse af min grund Nordre Kinkelgade 50 Fra: Asger Larsen

Læs mere

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse Side 1/6 Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse 1. Bestyrelsens valg, konstitution og honorar 1.1. Indstilling og valg af bestyrelsesmedlemmer sker i overensstemmelse med pkt. 7 og 8 i fondens

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

[Klager] har klaget over, at han ikke blev oplyst om, at en telefonsamtale blev optaget, og at optagelsen efterfølgende er afspillet i Radio24syv.

[Klager] har klaget over, at han ikke blev oplyst om, at en telefonsamtale blev optaget, og at optagelsen efterfølgende er afspillet i Radio24syv. Kendelse afsagt den 3. august 2017 Sag nr. 17-70-01144 [Klager] mod Radio24syv [Klager] har klaget til Pressenævnet over et indslag i en radioudsendelse i Radio24syv den 3. maj 2017, idet han mener, at

Læs mere

Syn og skøn i skattesager

Syn og skøn i skattesager - 1 Syn og skøn i skattesager Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har i en ny afgørelse præciseret, at en skatteyder har krav på et uvildigt syn og skøn som bevismiddel i en

Læs mere