Kend din kommune på beskæftigelsesområdet - centrale nøgletal for Vordingborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kend din kommune på beskæftigelsesområdet - centrale nøgletal for Vordingborg Kommune"

Transkript

1 Kend din kommune på beskæftigelsesområdet - centrale nøgletal for Vordingborg Kommune En effektiv beskæftigelsesindsats gør en forskel. Det kan mærkes på bundlinjen, hvis kommunen investerer i en effektiv indsats, som får borgerne hurtigt tilbage i arbejde. Kommuner med forskellige rammevilkår har forskellige vilkår for at gennemføre en effektiv beskæftigelsesindsats. Derfor er kommunerne på beskæftigelsesområdet inddelt i klynger af kommuner med sammenlignelige rammevilkår. Ved at anvende benchmarking af kommunens resultater i forhold til klyngen, er det muligt at vurdere kommunens indsats og identificere områder, hvor indsatsen bør styrkes. Her præsenteres nogle helt centrale nøgletal, som bør indgå i den løbende opfølgning på effekten af kommunens indsatser for borgere og virksomheder. Målingen i den første tabel viser antal fuldtidsmodtagere af offentlig forsørgelse som andel af de årige i kommunens befolkning. Målingen kommunale udgifter pr. person i befolkningen viser de kommunale forsørgelsesudgifter pr. person i befolkningen mellem 16 og 66 år. Udgifterne er målt i faste priser. inddelt i de nye klynger (gældende for 14) på tværs af alle ydelser. Kilde: Borgere på offentlig forsørgelse En af de vigtigste indikatorer for, om kommunen har en effektiv beskæftigelsesindsats, er, hvor stor en andel af befolkningen i kommunen, som er på offentlig forsørgelse og hvad de samlede udgifter til forsørgelse er. Disse nøgletal giver mulighed for en samlet vurdering af kommunens performance, og er et udtryk for, hvordan kommunen klarer sig på bundlinjen. Alle ydelser under ét - Samlede andel på forsørgelse af befolkningen 3.kvt.13 Vordingborg Gns. klyngen Andel fuldtidsmodtagere ift. befolkningen,7% 19,6% Antal fuldtidsmodtagere i alt Udvikling seneste år i procent -3,2% -4,2% Alle ydelser under ét - Samlede forsørgelsesudgifter 4.kvt.12-3.kvt.13 Vordingborg Gns. klyngen Kommunale udgifter pr. person i befolkningen (forsørgertryk) (kr.) Udvikling seneste år i procent 1,8% 1,7% Nye klynger i jobindsats I jobindsats er det muligt for den enkelte kommune at benchmarke sig med kommuner, der har samme rammevilkår. Samme rammevilkår vil sige, at kommunerne har en række grundlæggende træk til fælles, der har betydning for, hvor lang tid borgerne kan forventes at modtage offentlig forsørgelse. SFI og KORA har opdateret grundlaget for rangeringen af kommunerne. De nye opdaterede klynger implementeres på jobindsats.dk i januar 14. Med opdateringen tages der højde for befolkningsmæssige ændringer samt ændringer i efterspørgslen efter arbejdskraft. Den nye rangering giver dermed et bedre billede af den aktuelle strukturelle situation i kommunerne. Derudover er den nye inddeling af kommunerne ydelsesopdelt. Det betyder at der fremover vil være fem forskellige klynger for hhv. a-dagpenge, kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering og ressourceforløb), sygedagpenge, permanente ydelser (inkl. ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) og alle ydelser under ét.

2 I målingen Andel forløb med varighed over 52 uger indgår kun forløb, som er i gang ved månedens slutning. Målingen Andel der er i beskæftigelse/uddannelse 3. mdr. efter afsluttet forløb opgøres som procentdel af det samlede antal afsluttede arbejdsløshedsdagpengeforløb i perioden. inddelt i de nye klynger (gældende for 14) for A- dagpengemodtagere. Kilde: Fokus på langtidsledighed Der vil altid være personer, der er berørt af ledighed. Opgaven er at sikre, at det er så lille en andel af befolkningen som muligt, der er berørt at ledighed, og at varigheden af den enkeltes ledighedsperiode er så kort som mulig. En vigtig indikator for, hvor godt kommunen lykkes med at få ledige hurtigt tilbage i arbejde er andelen af A- dagpengeforløb, der har en varighed på mere end 52 uger, samt hvor stor en andel af de ledige der kommer tilbage på arbejdsmarkedet, som formår at fastholde jobbet. A-dagpenge - Hurtigere i job og fastholdelse i job August 13 Vordingborg Gns. Klyngen Andel forløb med varighed over 52 uger 3,1% 5,2% Udvikling seneste år i procent -74,1% -58,5% Antal forløb i alt (alle varigheder) kvt.13 Andel der er i beskæftigelse/uddannelse 3 mdr. efter afsluttet forløb 58,8% 56,9% Målingen her viser antal unge fuldtidsmodtagere af kontanthjælp som andel af de årige i kommunens befolkning. inddelt i de nye klynger (gældende for 14) for kontanthjælpsmodtagere. Fokus på unge Stadig flere unge er på kontanthjælp. De fleste unge på kontanthjælp har ingen uddannelse. Opgaven er at sikre, at alle unge får en uddannelse og dermed har større chance for at få et job. Derfor er det altafgørende at følge med i, om indsatserne for unge kontanthjælpsmodtagere i kommunen har en effekt. Med andre ord, om de indsatser der sættes i værk får de unge i uddannelse eller job. Kontanthjælp, unge under 3 år - Flere i job/uddannelse 3.kvt.13 Vordingborg Klyngen Andel fuldtidsmodtagere ift. befolkningen 9,4% 6,6% Antal fuldtidsmodtagere i alt Kilde: Udvikling seneste år i procent 2,8% 5,9% Til brug for opfølgning på det 4. ministermål om tættere kontakt med virksomhederne kommer i jobindsats en ny måling for kommunernes samarbejdsgrad med virksomhederne. De to målinger præsenteret i tabellen viser i hvor høj grad jobcentrene (hhv. alle jobcentre og det lokale jobcenter) har samarbejde med virksomheder i den enkelte kommune. I opgørelsen indgår samarbejde i form af løntilskud, virksomhedspraktik, voksenlærlinge, jobrotationsvikarer, skånejob, fleksjob, opkvalificeringsjob, mentor og personlig assistance. Kilde: Fokus på samspil med virksomhederne Samspillet med virksomhederne er en af krumtapperne i kommunernes beskæftigelsesindsats. Et tættere samarbejde med virksomhederne vil også indgå i den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen. Det er derfor vigtigt at følge med i, i hvilket omfang potentialet for samspillet med virksomhederne udnyttes. OBS: Offentliggørelsen af denne måling er forsinket. Målingen forventes offentliggjort på jobindsats.dk i løbet af januar 14. Samspil med virksomhederne (privat løntilskud og virksomhedspraktik) Samlet samarbejdsgrad med virksomhederne i kommunen Udvikling seneste år i procent Vordingborgs samarbejdsgrad med virksomhederne i kommunen Udvikling seneste år i procent Vordingborg Hele landet

3 Hvor stor er langtidsledigheden hos jer? En vigtig brik i at styrke væksten er at sikre et effektivt arbejdsudbud. Hovedparten af de forsikrede ledige er aktive i konkurrence om de ca. 7. årlige jobåbninger. Kommunerne skal sikre, at alle ledige er intensivt jobsøgende og iværksætte en effektiv indsats for den gruppe, som er i risiko for at blive langtidsledige. Tabellen til højre viser, at selv i kommuner med sammenlignelige rammevilkår, er der er store forskelle på, om ledige ender på langvarig forsørgelse. Nøgletallet viser andelen af A- dagpengeforløb med en varighed på over 52 uger. Data er fra august 13. inddelt i de nye klynger (gældende for 14) for A-dagpengemodtagere. I forhold til langtidsledigheden er det relevant at drøfte følgende: - Er der fokus på resultatskabende samtaler som fremmer selvansvar og motivation? - Har kommunen en effektiv screening af forsikrede ledige og dermed et overblik over, hvem der risikerer at blive langtidsledige? - Arbejder kommunen systematisk med at øge jobmobiliteten (personlig, faglig og geografisk mobilitet)? - Følger kommunen op på om uddannelse giver den forventede effekt? - Har kommunen tilstrækkelig viden om jobmulighederne, så de ledige kan få målrettet vejledning? - Har kommunen et beredskab mht. at servicere virksomheder, som forgæves søger arbejdskraft i områder, hvor der er ledige hænder? HURTIGST I JOB ER IKKE DET SAMME LAV RISIKO FOR LANGTIDSLEDIGHED Det ses, at medlemmer af 3F er den faggruppe der hurtigst er ude af offentlig forsørgelse, mens de andre grupper har en mere jævn afgang. Efter 52 uger er 3F ere imidlertid den faggruppe, hvor færrest er kommet ud af offentligt forsørgelse. Figuren viser, at indsatsen for de forsikrede ledige bør differentieres. Der bør laves en effektiv screening for hvem der har behov for den mest målrettede indsats. 1 8 Andel ydelsesmodtagere på offentlig forsørgelse på et givet tidspunkt efter forløbets begyndelse (1. halvår 12) Akademikere FOA 3F HK Andel dagpengeforløb med varighed over 52 uger (pct.) Allerød 3,3% Gentofte 4,8% Ballerup 5,2% Lyngby-Taarbæk 5,3% Rudersdal 5,7% Hørsholm 9,% Dragør,% Fanø,% Egedal 4,2% Hillerød 4,5% Glostrup 5,1% Lejre 5,2% Furesø 5,8% Gladsaxe 6,1% Herlev 7,2% Odder 2,2% Solrød 2,6% Skanderborg 4,1% Fredensborg 4,4% Roskilde 5,1% Struer 5,4% Syddjurs 5,6% Favrskov 6,1% Rebild 1,7% Hedensted 2,5% Varde 3,1% Sorø 3,4% Gribskov 3,5% Billund 3,6% Frederikssund 3,7% Ikast-Brande 4,2% Holstebro 4,2% Frederiksberg 4,2% Lemvig 4,3% Hvidovre 4,4% Greve 4,6% Vallensbæk 4,9% Kolding 4,9% Viborg 5,% Silkeborg 5,2% Vejle 5,2% Stevns 5,3% Helsingør 5,5% Herning 5,8% Aarhus 5,8% Høje-Taastrup 6,% Faxe 6,5% Køge 7,2% Brøndby 7,3% Læsø,% Samsø,% Halsnæs 2,1% Skive 2,8% Vejen 2,8% Rødovre 2,8% Morsø 3,% Vordingborg 3,1% Horsens 3,3% Jammerbugt 3,6% Thisted 3,7% Brønderslev 3,7% Holbæk 3,8% Vesthimmerland 3,9% Mariagerfjord 4,1% Fredericia 4,2% Esbjerg 4,4% Middelfart 4,5% Ringkøbing-Skjern 4,6% Kalundborg 4,7% Tønder 4,9% Aalborg 5,4% Randers 5,6% Tårnby 5,8% Haderslev 6,% Næstved 6,% København 6,1% Odsherred 6,3% Ringsted 6,3% Norddjurs 6,7% Albertslund 7,6% Ærø 9,4% Sønderborg 3,9% Aabenraa 4,5% Hjørring 4,6% Nyborg 5,4% Bornholm 5,5% Assens 5,9% Slagelse 6,% Nordfyns 6,2% Kerteminde 6,4% Langeland 6,5% Faaborg-Midtfyn 6,5% Svendborg 6,6% Frederikshavn 3,9% Guldborgsund 4,% Ishøj 5,8% Lolland 6,2% Odense 6,3%

4 Hvor stor er langtidsledigheden hos jer? En vigtig brik i at styrke væksten er at sikre et effektivt arbejdsudbud. Hovedparten af de forsikrede ledige er aktive i konkurrence om de ca. 7. årlige jobåbninger. Kommunerne skal sikre, at alle ledige er intensivt jobsøgende og iværksætte en effektiv indsats for den gruppe, som er i risiko for at blive langtidsledige. Tabellen til højre viser, at selv i kommuner med sammenlignelige rammevilkår, er der er store forskelle på, om ledige ender på langvarig forsørgelse. 2,6-4, pct Nøgletallet viser 4,1-5,5 pct andelen af A- 5,6-7, pct dagpengeforløb med 7,1-9,4 pct en varighed på over 52 uger. Thisted Data er fra august 13. Morsø inddelt i de nye klynger (gældende for 14) for A-dagpengemodtagere. I forhold til langtidsledigheden Hjørring er det relevant at drøfte følgende: - Er der fokus på resultatskabende Læsøsamtaler som fremmer selvansvar og motivation? - Har kommunen Brønderslev en effektiv screening af forsikrede ledige og dermed et overblik over, hvem der risikerer Aalborgat blive langtidsledige? - Arbejder kommunen systematisk med at øge jobmobiliteten (personlig, faglig og geografisk Rebild mobilitet)? - Følger kommunen Mariager Fjord op på om uddannelse giver den forventede effekt? - Har kommunen tilstrækkelig viden om jobmulighederne, Randers så de ledige kan få målrettet Norddjurs vejledning? - Har kommunen et beredskab Syddjurs mht. at servicere virksomheder, Favrskov som forgæves søger arbejdskraft i områder, hvor der er ledige hænder? HURTIGST I JOB ER IKKE DET SAMME LAV RISIKO FOR LANGTIDSLEDIGHED Det ses, at medlemmer af 3F er den faggruppe Odder der hurtigst er ude af offentlig Horsens forsørgelse, mens de andre grupper har en mere jævn afgang. Efter 52 uger er Samsø Odsherred 3F ere imidlertid den faggruppe, hvor færrest er kommet ud af offentligt forsørgelse. Vejle Figuren viser, at indsatsen Billund for de forsikrede ledige bør differentieres. Der bør laves Kalundborg Holbæk en effektiv Varde screening for hvem der har behov for den mest målrettede indsats. Lemvig Ringkøbing-Skjern Fanø 1 8 Struer Holstebro -2,5 pct Herning Skive Andel dagpengeforløb med varighed over 52 uger (pct.) Jammerbugt Vesthimmerlands Viborg Ikast-Brande Fredericia Nordfyns Andel ydelsesmodtagere på offentlig forsørgelse på et givet tidspunkt efter Vejen forløbets begyndelse Middelfart (1. halvår 12) Esbjerg Tønder Haderslev Aabenraa Silkeborg Kolding Skanderborg Hedensted Sønderborg Aarhus Assens Frederikshavn Odense Faaborg-Midtfyn Ærø Kerteminde Nyborg Svendborg Langeland Akademikere FOA 3F HK Slagelse Lolland Andel dagpengeforløb med varighed over 52 uger (pct.) Allerød 3,3% Gentofte 4,8% Ballerup 5,2% Lyngby-Taarbæk 5,3% Rudersdal 5,7% Hørsholm 9,% Dragør,% Fanø,% Egedal 4,2% Hillerød 4,5% Glostrup 5,1% Lejre 5,2% Furesø 5,8% Gladsaxe 6,1% Herlev Bornholm 7,2% Odder 2,2% Solrød 2,6% Skanderborg 4,1% Fredensborg 4,4% Roskilde 5,1% Struer 5,4% Syddjurs 5,6% Favrskov 6,1% Rebild 1,7% Hedensted 2,5% Varde 3,1% Sorø Hørsholm 3,4% Gribskov 3,5% Billund 3,6% Allerød Frederikssund 3,7% Rudersdal Ikast-Brande 4,2% Holstebro 4,2% Frederiksberg 4,2% Lyngby-Taarbæk Lemvig 4,3% Furesø Hvidovre 4,4% Greve 4,6% Gentofte Gladsaxe Vallensbæk Herlev 4,9% Ballerup Kolding 4,9% Viborg 5,% Glostrup Silkeborg Frederiksberg 5,2% Albertslund Rødovre Vejle 5,2% København Stevns 5,3% Høje-Taastrup Brøndby Helsingør 5,5% Hvidovre Vallensbæk Herning 5,8% Ishøj Aarhus 5,8% Tårnby Dragør Høje-Taastrup 6,% Faxe 6,5% Greve Køge 7,2% Brøndby 7,3% Læsø,% Samsø,% Halsnæs 2,1% Gribskov Skive Helsingør 2,8% Vejen 2,8% Halsnæs Rødovre 2,8% Morsø Fredensborg Hillerød 3,% Vordingborg 3,1% Horsens 3,3% Jammerbugt 3,6% Frederikssund Thisted 3,7% Egedal Brønderslev 3,7% Holbæk 3,8% Vesthimmerland 3,9% Mariagerfjord 4,1% Lejre Roskilde Fredericia 4,2% Esbjerg 4,4% Middelfart Solrød 4,5% Køge Ringkøbing-Skjern 4,6% Sorø Ringsted Kalundborg 4,7% Tønder 4,9% Aalborg 5,4% Randers Stevns 5,6% Næstved Faxe Tårnby 5,8% Haderslev 6,% Næstved 6,% København 6,1% Odsherred 6,3% Ringsted 6,3% Norddjurs 6,7% Vordingborg Albertslund 7,6% Ærø 9,4% Sønderborg 3,9% Aabenraa 4,5% Hjørring 4,6% Nyborg 5,4% Guldborgsund Bornholm 5,5% Assens 5,9% Slagelse 6,% Nordfyns 6,2% Kerteminde 6,4% Langeland 6,5% Faaborg-Midtfyn 6,5% Svendborg 6,6% Frederikshavn 3,9% Guldborgsund 4,% Ishøj 5,8% Lolland 6,2% Odense 6,3%

5 Hvad er jeres udgifter til offentlig forsørgelse? I 13 tipper balancen. Antallet af danskere udenfor arbejdsstyrken overgår antallet i arbejdsstyrken. Hvis vi skal opretholde vores velstand og velfærd skal alle, der kan bidrage på arbejdsmarkedet stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Rammevilkårene på tværs af kommuner er ikke ens, men forskellene kan ikke alene forklares ud fra rammevilkårene. Kommunerne er på beskæftigelsesområdet inddelt i klynger af kommuner med sammenlignelige rammevilkår. Ved at anvende benchmarking af kommunens resultater i forhold til klyngen, er det muligt at vurdere kommunens indsats. Se tabellen til højre hvor udgifterne er meget forskellige, selv for kommuner med sammenlignelige rammevilkår. En effektiv beskæftigelsesindsats gør en forskel. Det kan mærkes på bundlinjen, hvis kommunen investerer i en effektiv indsats, som får borgerne ud af offentlig forsørgelse. Nøgletallet viser de kommunale udgifter til forsørgelse pr. person i befolkningen (16-66 år) i kr. (14-pl). Data er fra 4. kvartal 12 til og med 3. kvartal 13. inddelt i de nye klynger (gældende for 14) på tværs af ydelser. I forhold til kommunens udgifter til offentlig forsørgelse er det relevant at drøfte følgende: - Har kommunen en strategi, der fastsætter et klart resultat og effektfokus for indsatsen? - Har kommunen besluttet en klar prioritering af målgrupper og indsatser? - Følger kommunen i tilstrækkelig grad op på effekten af de konkrete aktiveringstilbud, der anvendes? - Investerer kommunen i beskæftigelsesindsatsen baseret på konkrete businesscases, når det kan sandsynliggøres, at det skaber resultater? - Har kommunen besluttet hvilke opgaver borgerne selv skal tage ansvar for, og hvordan der følges op på om det sker? - Tilrettelægger kommunen den virksomhedsvendte indsats så den giver størst effekt? - Har kommunen fokus på de forbundne kar? Det hjælper ikke på bundlinjen, at reducerer antallet af lange sygedagpengeforløb, hvis de blot flyttes til anden forsørgelse. FORSKELLIGE YDELSER FORSKELLIGE MØNSTRE pct. af personerne på kontanthjælp er ude af offentlig forsørgelse efter 52 uger. For A- dagpenge og sygedagpenge er der tale om ca. pct. Figuren kan give anledning til overvejelser omkring, hvornår det er mest effektivt at iværksætte en indsats. 1 8 Andel ydelsesmodtagere på offentlig forsørgelse på et givet tidspunkt efter forløbets begyndelse (4. kvartal kvartal 12) A-dagpenge Kontanthjælp Sygedagpenge Kommunale udgifter til forsørgelse pr. person i kr. (16-66 årige) Allerød Gentofte Hørsholm 6.97 Rudersdal Egedal Lyngby-Taarbæk 8.1 Vallensbæk Dragør Solrød Furesø Skanderborg Lejre Hillerød Roskilde Frederiksberg 1.69 Rebild 9.38 Hedensted Favrskov Greve Fanø Gribskov 11.6 Fredensborg Odder Gladsaxe Glostrup København Høje-Taastrup Ballerup Frederikssund Tårnby Silkeborg Herning Stevns Middelfart Ringkøbing-Skjern Billund Kolding Vejle Ikast-Brande Hvidovre Køge 13.5 Syddjurs Viborg Herlev Faxe Sorø Ringsted Aarhus Albertslund Lemvig Holstebro Varde Vejen Ærø Holbæk Helsingør Aalborg Rødovre Struer Jammerbugt Mariagerfjord Hjørring Brønderslev Halsnæs Næstved Assens Faaborg-Midtfyn Aabenraa Nordfyns Horsens Kerteminde Sønderborg Haderslev Svendborg Odense Brøndby Skive Thisted Norddjurs Vesthimmerland Tønder Slagelse Esbjerg Randers Samsø Vordingborg Fredericia Kalundborg Odsherred Guldborgsund Nyborg Ishøj Læsø Frederikshavn Morsø Bornholm Langeland Lolland

6 Hvor stor er langtidsledigheden hos jer? En vigtig brik i at styrke væksten er at sikre et effektivt arbejdsudbud. Hovedparten af de forsikrede ledige er aktive i konkurrence om de ca. 7. årlige jobåbninger. Kommunerne skal sikre, at alle ledige er intensivt jobsøgende og iværksætte en effektiv indsats for den gruppe, som er i risiko for at blive langtidsledige. Tabellen til højre viser, at selv i kommuner med sammenlignelige rammevilkår, er der er store forskelle på, om ledige ender på langvarig forsørgelse pct af gns udgift TIL i klyngen VIDERE DRØFTELSE pct af gns udgift I forhold i klyngentil langtidsledigheden Hjørring er det relevant at drøfte > 115 pct af gns udgift i følgende: klyngen Nøgletallet viser andelen af A- dagpengeforløb med en varighed på over 52 uger. Thisted Data er fra august 13. Morsø inddelt i de nye klynger (gældende for 14) for A-dagpengemodtagere. - Er der fokus på resultatskabende samtaler som Læsø fremmer selvansvar og motivation? - Har kommunen Brønderslev en effektiv screening af forsikrede ledige og dermed et overblik over, hvem der risikerer at blive langtidsledige? Aalborg - Arbejder kommunen systematisk med at øge jobmobiliteten (personlig, faglig og geografisk Rebild mobilitet)? - Følger kommunen Mariager Fjord op på om uddannelse giver den forventede effekt? - Har kommunen tilstrækkelig viden om jobmulighederne, Randers så de ledige kan få målrettet vejledning? Norddjurs - Har kommunen et beredskab mht. at servicere Syddjurs virksomheder, Favrskov som forgæves søger arbejdskraft i områder, hvor der er ledige hænder? HURTIGST I JOB ER IKKE DET SAMME LAV RISIKO FOR LANGTIDSLEDIGHED Det ses, at medlemmer af 3F er den faggruppe Odder der hurtigst er ude af offentlig Horsens forsørgelse, mens de andre grupper har en mere jævn afgang. Efter 52 uger er Samsø Odsherred 3F ere imidlertid den faggruppe, hvor færrest er kommet ud af offentligt forsørgelse. Figuren viser, at indsatsen for Vejle Billund de forsikrede ledige bør differentieres. Der bør laves Kalundborg en effektiv screening for hvem der har behov for den mest målrettede indsats. Holbæk Lemvig Ringkøbing-Skjern 1 Fanø 8 Struer Holstebro Varde Herning Kommunale udgifter pr. person i kr. (16-66-årige) < 85 pct af gns udgift i klyngen Skive Jammerbugt Vesthimmerlands Viborg Ikast-Brande Fredericia Andel ydelsesmodtagere på offentlig forsørgelse Nordfynspå et givet tidspunkt efter Vejen forløbets begyndelse (1. halvår 12) Esbjerg Tønder Haderslev Aabenraa Silkeborg Kolding Skanderborg Hedensted Sønderborg Middelfart Aarhus Assens Frederikshavn Odense Faaborg-Midtfyn Ærø Kerteminde Nyborg Svendborg Langeland Akademikere FOA 3F HK Slagelse Lolland Andel dagpengeforløb med varighed over 52 uger (pct.) Allerød 3,3% Gentofte 4,8% Ballerup 5,2% Lyngby-Taarbæk 5,3% Rudersdal 5,7% Hørsholm 9,% Dragør,% Fanø,% Egedal 4,2% Hillerød 4,5% Glostrup 5,1% Lejre 5,2% Furesø 5,8% Gladsaxe 6,1% Herlev Bornholm 7,2% Odder 2,2% Solrød 2,6% Skanderborg 4,1% Fredensborg 4,4% Roskilde 5,1% Struer 5,4% Syddjurs 5,6% Favrskov 6,1% Rebild 1,7% Hedensted 2,5% Varde 3,1% Sorø 3,4% Hørsholm Gribskov 3,5% Billund 3,6% Allerød Frederikssund 3,7% Rudersdal Ikast-Brande 4,2% Holstebro 4,2% Frederiksberg 4,2% Lemvig Lyngby-Taarbæk 4,3% Furesø Hvidovre 4,4% Greve 4,6% Gentofte Vallensbæk Gladsaxe 4,9% Herlev Kolding 4,9% Ballerup Viborg 5,% Glostrup Silkeborg 5,2% Frederiksberg Rødovre Vejle 5,2% Albertslund København Stevns 5,3% Høje-Taastrup Brøndby Helsingør 5,5% Hvidovre Vallensbæk Herning 5,8% Aarhus 5,8% Ishøj Tårnby Høje-Taastrup 6,% Dragør Faxe 6,5% Greve Køge 7,2% Brøndby 7,3% Læsø,% Samsø,% Halsnæs 2,1% Skive 2,8% Gribskov Helsingør Vejen 2,8% Rødovre 2,8% Halsnæs Morsø Fredensborg 3,% Vordingborg Hillerød 3,1% Horsens 3,3% Jammerbugt 3,6% Frederikssund Thisted 3,7% Brønderslev Egedal 3,7% Holbæk 3,8% Vesthimmerland 3,9% Mariagerfjord 4,1% Lejre Roskilde Fredericia 4,2% Esbjerg 4,4% Middelfart 4,5% Solrød Ringkøbing-Skjern 4,6% Køge Kalundborg 4,7% Sorø Ringsted Tønder 4,9% Aalborg 5,4% Randers Stevns 5,6% Næstved Tårnby 5,8% Faxe Haderslev 6,% Næstved 6,% København 6,1% Odsherred 6,3% Ringsted 6,3% Norddjurs 6,7% Vordingborg Albertslund 7,6% Ærø 9,4% Sønderborg 3,9% Aabenraa 4,5% Hjørring 4,6% Nyborg 5,4% Bornholm 5,5% Guldborgsund Assens 5,9% Slagelse 6,% Nordfyns 6,2% Kerteminde 6,4% Langeland 6,5% Faaborg-Midtfyn 6,5% Svendborg 6,6% Frederikshavn 3,9% Guldborgsund 4,% Ishøj 5,8% Lolland 6,2% Odense 6,3%

7 Hvordan er sammensætningen af jeres kontanthjælpsmodtagere? Kontanthjælpsmodtagere kan være vidt forskellige der er borgere, der i princippet kan tage et job med det samme, og der er borgere, som udover ledighed har en række andre udfordringer, fx psykiske problemer. Derfor er det vigtigt, at kommunen ser på andelen af arbejdsmarkedsparate og ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Dette bør ses i forhold til klyngen med sammenlignelige rammevilkår. Det giver et grundlag for at prioritere ressourcerne til den aktive indsats mellem de to grupper og giver et billede af udfordringerne i kommunens beskæftigelsesindsats for kontanthjælpsmodtagerne. Nøgletallet viser andelen af det samlede antal kontanthjælpsmodtagere, som er karakteriserede som ikkearbejdsmarkeds-parate. Data er fra 4. kvartal 12-3.kvartal 13 inddelt i de nye klynger (gældende for 14) på kontanthjælpsområdet Viden om sammensætningen af kontanthjælpsmodtagerne kan give anledning til følgende spørgsmål: - Formår kommunen gennem den aktive beskæftigelsesindsats at flytte personer fra at være ikkearbejdsmarkedsparate til at være arbejdsmarkedsparate? - Er der en tendens til, at kommunen i højere eller mindre grad end andre kommuner vurderer borgerne som ikke-arbejdsmarkedsparate? - Har kommunen den rette prioritering af den aktive beskæftigelsesindsats i forhold til de to grupper? KONTANTHJÆLPSMODTAGERE MED PSYKISK SYGDOM En opgørelse over andelen af kontanthjælpsmodtagere i kontakt med det psykiatriske sundhedsvæsen i hhv. 2 og 11, viser en stor stigning i andelen af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere med psykisk sygdom. Den markante vækst skal til dels ses i lyset af, at flere borgere generelt er i kontakt med det psykiatriske sundhedsvæsen, men også i lyset af, at flere borgere generelt bliver diagnosticeret med psykiske sygdomme. Det er en gruppe af borgere kommunerne skal være særlige opmærksom på, da de kan være i risiko for at havne helt uden for arbejdsmarkedet. Det handler derfor om at tilrettelægge en beskæftigelsesindsats, der tager højde for borgere med psykiske problemer. Andel ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (pct.) Dragør 62,5% Egedal 64,8% Gentofte 66,5% Solrød 67,8% Lejre 73,4% Favrskov 78,5% Hørsholm 8,1% Allerød 85,1% Skanderborg 85,7% Lyngby-Taarbæk 66,3% Gribskov 69,2% Rudersdal 71,2% Odder 76,8% Hedensted 79,% Rebild 8,8% Fanø 83,7% Læsø 33,3% Vallensbæk 54,1% Furesø,8% Frederikssund,8% Stevns 62,9% Greve 63,5% Hillerød 67,7% Ikast-Brande 67,9% Assens 68,4% Jammerbugt 7,3% Roskilde 71,6% Nordfyns 76,5% Silkeborg 77,3% Middelfart 77,7% Ringkøbing-Skjern 78,5% Lemvig 78,6% Syddjurs 79,1% Billund 81,% Samsø 55,2% Tårnby 57,7% Faxe 61,5% Sorø 67,1% Herning 69,1% Struer 7,% Faaborg-Midtfyn 72,4% Varde 74,3% Ærø 76,4% Kerteminde 76,6% Vejen 77,2% Skive 77,9% Viborg 79,9% Holstebro 8,2% Brønderslev 83,7% Frederiksberg 57,3% Næstved 58,8% Halsnæs 61,2% Odsherred 64,1% Sønderborg 64,5% Vesthimmerland 65,1% Køge 66,% Bornholm 66,5% Fredensborg 72,9% Hjørring 74,8% Vejle 75,5% Kolding 75,6% Frederikshavn 77,7% Nyborg 78,8% Aalborg 8,% Thisted 8,2% Mariagerfjord 81,2% Morsø 81,2% Randers 86,2% Herlev 62,7% Gladsaxe 63,3% Ballerup 64,4% Guldborgsund 7,4% Ringsted 7,5% Aabenraa 7,9% Kalundborg 71,% Horsens 72,8% Langeland 73,3% Esbjerg 75,9% Tønder 76,6% Holbæk 76,8% Aarhus 78,4% Vordingborg 78,5% Haderslev 78,8% Svendborg 79,3% Norddjurs 84,7% Glostrup 65,% Slagelse 66,9% Helsingør 68,4% Odense 71,9% Rødovre 73,6% Fredericia 75,5% Hvidovre 76,% Ishøj 55,7% Høje-Taastrup 57,1% Albertslund 61,4% København 68,3% Lolland 69,5% Brøndby 73,6%

8 Hvor stor er langtidsledigheden hos jer? En vigtig brik i at styrke væksten er at sikre et effektivt arbejdsudbud. Hovedparten af de forsikrede ledige er aktive i konkurrence om de ca. 7. årlige jobåbninger. Kommunerne skal sikre, at alle ledige er intensivt jobsøgende og iværksætte en effektiv indsats for den gruppe, som er i risiko for at blive langtidsledige. Tabellen til højre viser, at selv i kommuner med sammenlignelige rammevilkår, er der er store forskelle på, om ledige ender på langvarig forsørgelse. < 65 7 til 75 Nøgletallet 75 viser til 8 andelen af A- dagpengeforløb > 8 med en varighed på over 52 uger. Data er fra august Thisted 13. Morsø inddelt i de nye klynger (gældende for 14) for A-dagpengemodtagere. Struer I forhold til langtidsledigheden Hjørring er det relevant at drøfte følgende: - Er der fokus på resultatskabende samtaler som Læsø fremmer selvansvar og motivation? - Har kommunen Brønderslev en effektiv screening af forsikrede ledige og dermed et overblik over, hvem der risikerer at blive langtidsledige? Aalborg - Arbejder kommunen systematisk med at øge jobmobiliteten (personlig, faglig og geografisk Rebild mobilitet)? - Følger kommunen Mariager Fjord op på om uddannelse giver den forventede effekt? - Har kommunen tilstrækkelig viden om jobmulighederne, Randers så de ledige kan få målrettet vejledning? Norddjurs - Har kommunen et beredskab mht. at servicere Syddjurs virksomheder, som forgæves søger arbejdskraft i Favrskov områder, hvor der er ledige hænder? HURTIGST I JOB ER IKKE DET SAMME LAV RISIKO FOR LANGTIDSLEDIGHED Det ses, at medlemmer af 3F er den faggruppe der hurtigst er ude af offentlig Odder Horsens forsørgelse, mens de andre grupper har en mere jævn afgang. Efter 52 uger er Samsø Odsherred 3F ere imidlertid den faggruppe, hvor færrest er kommet ud af offentligt forsørgelse. Figuren viser, at indsatsen for Vejle Billund de forsikrede ledige bør differentieres. Der bør laves Kalundborg en effektiv screening for hvem der har behov for den mest målrettede indsats. Holbæk Lemvig Ringkøbing-Skjern 1 Fanø 8 Holstebro Varde 65 til 7 Andel ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (pct.) Herning Skive Jammerbugt Vesthimmerlands Viborg Ikast-Brande Fredericia Andel ydelsesmodtagere på offentlig forsørgelse Nordfynspå et givet tidspunkt efter Vejen forløbets begyndelse (1. halvår 12) Esbjerg Tønder Haderslev Aabenraa Silkeborg Kolding Skanderborg Hedensted Sønderborg Middelfart Aarhus Assens Frederikshavn Odense Faaborg-Midtfyn Ærø Kerteminde Nyborg Svendborg Langeland Akademikere FOA 3F HK Slagelse Lolland Andel dagpengeforløb med varighed over 52 uger (pct.) Allerød 3,3% Gentofte 4,8% Ballerup 5,2% Lyngby-Taarbæk 5,3% Rudersdal 5,7% Hørsholm 9,% Dragør,% Fanø,% Egedal 4,2% Hillerød 4,5% Glostrup 5,1% Lejre 5,2% Furesø 5,8% Gladsaxe 6,1% Herlev Bornholm 7,2% Odder 2,2% Solrød 2,6% Skanderborg 4,1% Fredensborg 4,4% Roskilde 5,1% Struer 5,4% Syddjurs 5,6% Favrskov 6,1% Rebild 1,7% Hedensted 2,5% Varde 3,1% Sorø 3,4% Hørsholm Gribskov 3,5% Billund 3,6% Allerød Frederikssund 3,7% Ikast-Brande Rudersdal 4,2% Holstebro 4,2% Frederiksberg 4,2% Lemvig Lyngby-Taarbæk 4,3% Furesø Hvidovre 4,4% Greve 4,6% Gentofte Vallensbæk Gladsaxe 4,9% Herlev Kolding 4,9% Ballerup Viborg 5,% Glostrup Silkeborg 5,2% Frederiksberg Vejle Rødovre 5,2% Albertslund København Stevns 5,3% Høje-Taastrup Brøndby Helsingør 5,5% Hvidovre Vallensbæk Herning 5,8% Aarhus 5,8% Ishøj Tårnby Høje-Taastrup 6,% Dragør Faxe 6,5% Greve Køge 7,2% Brøndby 7,3% Læsø,% Samsø,% Halsnæs 2,1% Skive 2,8% Gribskov Helsingør Vejen 2,8% Rødovre 2,8% Halsnæs Morsø Fredensborg 3,% Vordingborg Hillerød 3,1% Horsens 3,3% Jammerbugt 3,6% Frederikssund Thisted 3,7% Brønderslev Egedal 3,7% Holbæk 3,8% Vesthimmerland 3,9% Mariagerfjord 4,1% Lejre Roskilde Fredericia 4,2% Esbjerg 4,4% Middelfart 4,5% Solrød Ringkøbing-Skjern 4,6% Køge Kalundborg 4,7% Sorø Ringsted Tønder 4,9% Aalborg 5,4% Randers Stevns 5,6% Tårnby 5,8% Næstved Faxe Haderslev 6,% Næstved 6,% København 6,1% Odsherred 6,3% Ringsted 6,3% Norddjurs 6,7% Vordingborg Albertslund 7,6% Ærø 9,4% Sønderborg 3,9% Aabenraa 4,5% Hjørring 4,6% Nyborg 5,4% Bornholm 5,5% Guldborgsund Assens 5,9% Slagelse 6,% Nordfyns 6,2% Kerteminde 6,4% Langeland 6,5% Faaborg-Midtfyn 6,5% Svendborg 6,6% Frederikshavn 3,9% Guldborgsund 4,% Ishøj 5,8% Lolland 6,2% Odense 6,3%

9 Hvor mange kontanthjælpsmodtagere under 3 år har I? De unge skal sikre fremtidens velfærd. Hovedparten af Danmarks unge klarer sig godt. De tager en uddannelse og får en plads på arbejdsmarkedet. Men der er også en gruppe, som ikke får en uddannelse eller et job uden en særlig indsats. I de fleste tilfælde kan indsatsen være vejledning, klare forventninger, klare mål og klare konsekvenser. I andre tilfælde kræver det en tidlig, systematisk og effektiv helhedsorienteret indsats. En effektiv tværfaglig indsats forudsætter, at ressourcerne puljes og fagfolk tænker nyt og tager ansvar for helheden. Det sker ikke af sig selv det kræver politisk handlekraft at opbygge den nødvendige koordinationskraft i kommunen. Nøgletallet viser andelen af kontanthjælpsmodtagere under 3 år. Data er fra 3. kvartal 13. inddelt i de nye klynger (gældende for 14) på kontanthjælpsområdet Kilde: Egne beregninger på baggrund af jobindsats.dk og Danmarks Statistik Der er ca. 5. kontanthjælpsmodtagere under 3 år. Over 9 procent af dem har ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse. - Har kommunen en effektiv visitation unge er forskellige, sætter I klare mål og iværksætter en indsats, som matcher deres ressourcer? - Har kommunen et strategisk samarbejde med nabokommuner, som sikrer fundamentet for samarbejde med erhvervsskolerne om brobygning til og fastholdelse i uddannelse? - Har I skabt effektive rammer for en tværfaglig indsats, som sikrer hurtig handling på tværs af søjler i organisationen bl.a. via forpligtende aftaler og arbejdsgange, klarhed om indsatsens økonomiske rammer og en organisering som er gearet til en helhedsorienteret indsats? VIGTIG AT FÅ DE UNGE I ARBEJDE INDENFOR 26 UGER Nedenstående figur viser en stor forskel i ophør af offentlig forsørgelse mellem grupperne. Samtidig viser figuren, at overlevelseskurverene for begge grupper stort set stagnerer efter 26 uger. Den enkelte kommune bør derfor overveje hvilken indsatser der skal til for at forebygge langvarig offentligt forsørgelse blandt unge. 1 8 Andel kontanthjælpsmodtagere under 3 år på offentlig forsørgelse på et givet tidspunkt efter forløbets begyndelse (1. halvår 12) Arbejdsmarkedsparate Ikke-arbejdsmarkedsparate Kontanthjælpsmodtagere under 3 år ift. befolkningen u. 3 år (pct.) Gentofte 3,4% Hørsholm 4,1% Dragør 4,7% Egedal 5,2% Allerød 5,7% Lejre 5,9% Skanderborg 6,1% Solrød 6,1% Favrskov 6,7% Lyngby-Taarbæk 3,4% Rudersdal 3,6% Hedensted 5,8% Rebild 6,5% Odder 6,6% Gribskov 7,5% Fanø 8,% Læsø 2,6% Lemvig 3,9% Vallensbæk 5,% Ringkøbing-Skjern 5,6% Billund 5,6% Roskilde 6,2% Middelfart 6,4% Ikast-Brande 6,5% Furesø 6,6% Hillerød 7,% Silkeborg 7,2% Greve 7,6% Jammerbugt 8,2% Syddjurs 8,6% Frederikssund 9,1% Assens 9,5% Nordfyns 1,2% Stevns 1,9% Holstebro 5,6% Herning 6,6% Tårnby 6,7% Faaborg-Midtfyn 7,1% Ærø 7,2% Skive 7,3% Varde 7,3% Samsø 7,4% Vejen 7,5% Viborg 8,1% Faxe 8,3% Struer 8,7% Brønderslev 9,1% Kerteminde 1,% Sorø 1,5% Frederiksberg 2,7% Aalborg 5,% Kolding 6,% Fredensborg 6,4% Vejle 6,6% Hjørring 6,7% Mariagerfjord 6,7% Nyborg 6,9% Frederikshavn 7,2% Næstved 7,3% Thisted 7,3% Vesthimmerland 7,5% Køge 7,9% Morsø 8,% Sønderborg 8,1% Randers 8,4% Halsnæs 9,9% Bornholm 1,4% Odsherred 13,4% Aarhus 4,5% Gladsaxe 6,7% Norddjurs 6,8% Esbjerg 7,1% Tønder 7,2% Horsens 7,3% Aabenraa 7,6% Herlev 7,7% Holbæk 7,9% Svendborg 8,3% Ballerup 8,6% Haderslev 8,8% Vordingborg 9,4% Guldborgsund 9,8% Ringsted 1,1% Langeland 1,2% Kalundborg 11,8% Odense 5,9% Rødovre 7,2% Hvidovre 7,5% Helsingør 7,8% Glostrup 8,2% Fredericia 8,4% Slagelse 8,5% København 4,1% Høje-Taastrup 8,3% Ishøj 9,2% Albertslund 1,1% Brøndby 1,1% Lolland 11,4%

10 Hvor stor er langtidsledigheden hos jer? En vigtig brik i at styrke væksten er at sikre et effektivt arbejdsudbud. Hovedparten af de forsikrede ledige er aktive i konkurrence om de ca. 7. årlige jobåbninger. Kommunerne skal sikre, at alle ledige er intensivt jobsøgende og iværksætte en effektiv indsats for den gruppe, som er i risiko for at blive langtidsledige. Tabellen til højre viser, at selv i kommuner med sammenlignelige rammevilkår, er der er store forskelle på, om ledige ender på langvarig forsørgelse. 5,1-6,9 pct Nøgletallet viser 7,-8, pct andelen af A- 8,1-9,9 pct dagpengeforløb med en varighed 1,-13,4 på over pct 52 uger. Data er fra august Thisted 13. Morsø inddelt i de nye klynger (gældende for 14) for A-dagpengemodtagere. Struer I forhold til langtidsledigheden Hjørring er det relevant at drøfte følgende: - Er der fokus på resultatskabende samtaler som Læsø fremmer selvansvar og motivation? - Har kommunen Brønderslev en effektiv screening af forsikrede ledige og dermed et overblik over, hvem der risikerer at blive langtidsledige? Aalborg - Arbejder kommunen systematisk med at øge jobmobiliteten (personlig, faglig og geografisk Rebild mobilitet)? - Følger kommunen Mariager Fjord op på om uddannelse giver den forventede effekt? - Har kommunen tilstrækkelig viden om jobmulighederne, Randers så de ledige kan få målrettet vejledning? Norddjurs - Har kommunen et beredskab mht. at servicere Syddjurs virksomheder, som forgæves søger arbejdskraft i Favrskov områder, hvor der er ledige hænder? HURTIGST I JOB ER IKKE DET SAMME LAV RISIKO FOR LANGTIDSLEDIGHED Det ses, at medlemmer af 3F er den faggruppe der hurtigst er ude af offentlig Odder Horsens forsørgelse, mens de andre grupper har en mere jævn afgang. Efter 52 uger er Samsø Odsherred 3F ere imidlertid den faggruppe, hvor færrest er kommet ud af offentligt forsørgelse. Figuren viser, at indsatsen for Vejle Billund de forsikrede ledige bør differentieres. Der bør laves Kalundborg en effektiv screening for hvem der har behov for den mest målrettede indsats. Holbæk Lemvig Ringkøbing-Skjern 1 Fanø 8 Holstebro Varde Kontanthjælpsmodtagere under 3 år ift. befolkningen under 3 år (pct.) 2,6-5, pct Herning Skive Jammerbugt Vesthimmerlands Viborg Ikast-Brande Fredericia Andel ydelsesmodtagere på offentlig forsørgelse Nordfynspå et givet tidspunkt efter Vejen forløbets begyndelse (1. halvår 12) Esbjerg Tønder Haderslev Aabenraa Silkeborg Kolding Skanderborg Hedensted Sønderborg Middelfart Aarhus Assens Frederikshavn Odense Faaborg-Midtfyn Ærø Kerteminde Nyborg Svendborg Langeland Akademikere FOA 3F HK Slagelse Lolland Andel dagpengeforløb med varighed over 52 uger (pct.) Allerød 3,3% Gentofte 4,8% Ballerup 5,2% Lyngby-Taarbæk 5,3% Rudersdal 5,7% Hørsholm 9,% Dragør,% Fanø,% Egedal 4,2% Hillerød 4,5% Glostrup 5,1% Lejre 5,2% Furesø 5,8% Gladsaxe 6,1% Herlev Bornholm 7,2% Odder 2,2% Solrød 2,6% Skanderborg 4,1% Fredensborg 4,4% Roskilde 5,1% Struer 5,4% Syddjurs 5,6% Favrskov 6,1% Rebild 1,7% Hedensted 2,5% Varde 3,1% Sorø 3,4% Hørsholm Gribskov 3,5% Billund 3,6% Allerød Frederikssund 3,7% Ikast-Brande Rudersdal 4,2% Holstebro 4,2% Frederiksberg 4,2% Lemvig Lyngby-Taarbæk 4,3% Furesø Hvidovre 4,4% Greve 4,6% Gentofte Vallensbæk Gladsaxe 4,9% Herlev Kolding 4,9% Ballerup Viborg 5,% Glostrup Silkeborg 5,2% Frederiksberg Vejle Rødovre 5,2% Albertslund København Stevns 5,3% Høje-Taastrup Brøndby Helsingør 5,5% Hvidovre Vallensbæk Herning 5,8% Aarhus 5,8% Ishøj Tårnby Høje-Taastrup 6,% Dragør Faxe 6,5% Greve Køge 7,2% Brøndby 7,3% Læsø,% Samsø,% Halsnæs 2,1% Skive 2,8% Gribskov Helsingør Vejen 2,8% Rødovre 2,8% Halsnæs Morsø Fredensborg 3,% Vordingborg Hillerød 3,1% Horsens 3,3% Jammerbugt 3,6% Frederikssund Thisted 3,7% Brønderslev Egedal 3,7% Holbæk 3,8% Vesthimmerland 3,9% Mariagerfjord 4,1% Lejre Roskilde Fredericia 4,2% Esbjerg 4,4% Middelfart 4,5% Solrød Ringkøbing-Skjern 4,6% Køge Kalundborg 4,7% Sorø Ringsted Tønder 4,9% Aalborg 5,4% Randers Stevns 5,6% Tårnby 5,8% Næstved Faxe Haderslev 6,% Næstved 6,% København 6,1% Odsherred 6,3% Ringsted 6,3% Norddjurs 6,7% Vordingborg Albertslund 7,6% Ærø 9,4% Sønderborg 3,9% Aabenraa 4,5% Hjørring 4,6% Nyborg 5,4% Bornholm 5,5% Guldborgsund Assens 5,9% Slagelse 6,% Nordfyns 6,2% Kerteminde 6,4% Langeland 6,5% Faaborg-Midtfyn 6,5% Svendborg 6,6% Frederikshavn 3,9% Guldborgsund 4,% Ishøj 5,8% Lolland 6,2% Odense 6,3%

11 Står de ledige til rådighed? Det er vigtigt at sende et tydeligt signal til alle om, at man skal stå til rådighed for arbejd s- markedet. Kommunerne har ansvaret for at sanktionere kontanthjælpsmodtagere, der ikke lever op til rådighedsforpligtelsen, mens A-kasserne på baggrund af indberetninger fra jobcentret - har ansvaret for at sanktionere forsikrede ledige. Sanktionering kan være et vigtigt redskab til at motivere nogle ledige til at deltage i aktive tilbud og være aktivt jobsøgende. Og det er en forudsætning for, at kommunens beskæftigelsesindsats får en effekt. Sanktionering sender samtidig et signal til erhvervslivet om, at kommunen sikrer, at ledige står til rådighed for arbejdsmarkedet. Kollonnen til højre viser, at der er stor variation i andelen af sanktionerede kontanthjælpsmodtagere inden for de enkelte klynger. Nøgletallet viser andelen af sanktionerede kontanthjælpsmodtagere. Data er fra 2. kvartal 13. inddelt i de nye klynger (gældende for 14) på kontanthjælpsområdet - Har anvendelse af santioner som redskab i den aktive beskæftigelsesindsats været drøftet politisk? - Hvordan følges der op på, at ledige i eksterne tilbud står til rådighed for arbejdsmarkedet? - Bruges sanktioner målrettet i forhold til at sikre, at ledige står til rådighed for virksomheder, der efterspørger arbejdskraft? - Er der tendens til at bestemte målgrupper har vanskeligere ved at leve op til rådighedsforpligtelsen end andre Ressourcestærke ledige contra personer med flere problemer ud over ledighed? - Hvordan er sanktioneringsniveauet for forsikrede ledige og er jobcenteret god nok til at kommunikere negative hændelser til A-kasserne? - Er der behov for særlig opfølgning overfor sanktionerede ledige? HVEM OPFYLDER RÅDIGHEDSFORPLIGTELSEN? Det ses af ovenstående, at der er stor forskel på brugen af sanktioner indenfor klyngerne. Generelt er der også stor forskel på sanktioneringsgraden blandt arbejdsmarkedsparate og ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Nedenstående viser, at arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i højere grad sanktioneres end ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpdmodtagere. Desuden ses der en tendens til, at sanktionerne aftager med længden af forløbet. Det er derfor relevant at drøfte, om denne tendens skyldes en bevidst reduktion i anvendelsen af sanktioner, eller om de ledige over tid bliver bedre til at opfylde rådighedsforpligtelsen. 25,%,% 15,% 1,% 5,%,% Andel sanktionerede kontanthjælpsmodtagere fordelt på varighed af ydelsen - 2. kvartal 12,% 7,7% 17,6% 1,% 11,7% 5,1% Under 3 måneder 3-12 måneder Over 12 måneder Arbejdsmarkedsparate Varighed Ikke-arbejdsmarkedsparate Andel sanktionerede kontanthjælpsmodtagere (pct.) Favrskov 13,9 Solrød 12,2 Egedal 1,7 Lejre 1,4 Gentofte 6,7 Skanderborg 6,5 Dragør 4,5 Hørsholm 4,5 Allerød 2,8 Hedensted 11,6 Gribskov 1,7 Rudersdal 9,8 Fanø 8,8 Lyngby-Taarbæk 8,7 Odder 8,2 Rebild 7, Lemvig 25,8 Ikast-Brande 17,9 Billund 16,6 Jammerbugt 16,1 Ringkøbing-Skjern 13,6 Vallensbæk 11,2 Middelfart 11, Assens 1,6 Læsø 1, Stevns 8,6 Roskilde 8,1 Nordfyns 7,9 Frederikssund 7,4 Hillerød 5,6 Greve 5,5 Syddjurs 5,5 Furesø 4,6 Silkeborg 4,1 Skive 26,6 Varde 16,7 Struer 14, Kerteminde 12,9 Vejen 12,5 Holstebro 1,1 Tårnby 8,8 Brønderslev 8,3 Samsø 8,2 Sorø 7,9 Faxe 7,6 Faaborg-Midtfyn 7,5 Herning 7,2 Viborg 4,2 Ærø,8 Morsø 18,8 Sønderborg 16,2 Næstved 15,8 Kolding 14, Odsherred 13,9 Hjørring 12,2 Vesthimmerland 12,2 Køge 11,1 Frederikshavn 1,8 Thisted 1, Mariagerfjord 9,6 Frederiksberg 9,4 Bornholm 8,8 Randers 8,3 Nyborg 7,9 Halsnæs 7,3 Aalborg 6,7 Vejle 5,3 Fredensborg 2,5 Holbæk 17,7 Guldborgsund 13, Vordingborg 12,9 Kalundborg 11,3 Esbjerg 11,1 Ringsted 1,5 Gladsaxe 9,9 Herlev 9,8 Aabenraa 9,7 Langeland 9,2 Ballerup 8,9 Norddjurs 8,6 Tønder 8,3 Haderslev 8,2 Horsens 6,2 Svendborg 5,3 Aarhus 4,6 Slagelse,4 Glostrup 1,3 Rødovre 9,5 Hvidovre 8,9 Odense 8,3 Helsingør 7,9 Fredericia 7,4 Lolland 15,7 København 14,5 Ishøj 12,2 Brøndby 11,6 Albertslund 1,5 Høje-Taastrup 5,6

12 Hvor stor er langtidsledigheden hos jer? En vigtig brik i at styrke væksten er at sikre et effektivt arbejdsudbud. Hovedparten af de forsikrede ledige er aktive i konkurrence om de ca. 7. årlige jobåbninger. Kommunerne skal sikre, at alle ledige er Andel intensivt sanktionerede jobsøgende og iværksætte kontanthjælpsmodtagere en effektiv indsats for den (pct.) gruppe, som er i risiko for at blive langtidsledige. Tabellen til højre viser, at selv i kommuner med sammenlignelige rammevilkår, er der er store forskelle på, om ledige ender på langvarig forsørgelse. 5 pct til 1 pct Nøgletallet viser 1 pct til 15 I forhold pct til langtidsledigheden er det relevant at drøfte Hjørring andelen af A- følgende: 15 pct til pct dagpengeforløb med - Er der fokus på Frederikshavn resultatskabende samtaler som en varighed på > over pct Læsø fremmer selvansvar og motivation? 52 uger. - Har kommunen en effektiv screening af forsikrede Brønderslev ledige og dermed et overblik over, hvem der Jammerbugt Data er fra august risikerer at blive langtidsledige? Thisted Aalborg Arbejder kommunen systematisk med at øge jobmobiliteten (personlig, faglig og geografisk mobilitet)? Rebild inddelt i de nye Morsø klynger Vesthimmerlands - Følger kommunen op på om uddannelse giver den (gældende for 14) Mariager Fjord for A-dagpengemodtagere. - Har kommunen tilstrækkelig viden om forventede effekt? Skive jobmulighederne, så de ledige kan få målrettet Lemvig Randers vejledning? Norddjurs Struer Viborg - Har kommunen et beredskab mht. at servicere Syddjurs virksomheder, som forgæves søger arbejdskraft i Holstebro Favrskov områder, hvor der er ledige hænder? HURTIGST I JOB ER IKKE DET SAMME LAV RISIKO Skanderborg FOR LANGTIDSLEDIGHED Det ses, Ringkøbing-Skjern at medlemmer af Ikast-Brande 3F er den faggruppe der hurtigst er ude af offentlig Odder forsørgelse, mens de andre grupper har en mere jævn afgang. Efter 52 uger er Horsens 3F ere imidlertid den faggruppe, hvor færrest er kommet Samsø ud af offentligt forsørgelse. Figuren viser, at indsatsen for de forsikrede Hedensted ledige bør differentieres. Der bør laves Vejle Billund en effektiv screening for hvem der har behov for den mest målrettede indsats. 1 Fanø Varde 8 < 5 pct Herning Andel ydelsesmodtagere på offentlig Fredericia forsørgelse på et givet tidspunkt efter Nordfyns forløbets begyndelse (1. halvår 12) Esbjerg Tønder Vejen Haderslev Aabenraa Silkeborg Kolding Sønderborg Middelfart Aarhus Assens Odense Faaborg-Midtfyn Ærø Kerteminde Nyborg Svendborg Langeland Andel dagpengeforløb med varighed over 52 uger (pct.) Allerød 3,3% Gentofte 4,8% Ballerup 5,2% Lyngby-Taarbæk 5,3% Rudersdal 5,7% Hørsholm 9,% Dragør,% Fanø,% Egedal 4,2% Hillerød 4,5% Glostrup 5,1% Lejre 5,2% Furesø 5,8% Gladsaxe 6,1% Herlev 7,2% Odder Bornholm 2,2% Solrød 2,6% Skanderborg 4,1% Fredensborg 4,4% Roskilde 5,1% Struer 5,4% Syddjurs 5,6% Favrskov 6,1% Rebild 1,7% Hedensted 2,5% Varde 3,1% Sorø 3,4% Gribskov Hørsholm 3,5% Billund 3,6% Frederikssund 3,7% Allerød Ikast-Brande 4,2% Rudersdal Holstebro 4,2% Frederiksberg 4,2% Lemvig 4,3% Hvidovre Lyngby-Taarbæk 4,4% Furesø Greve 4,6% Vallensbæk Gentofte 4,9% Gladsaxe Kolding Herlev 4,9% Ballerup Viborg 5,% Silkeborg 5,2% Glostrup Vejle Frederiksberg 5,2% Rødovre Stevns 5,3% Albertslund København Helsingør 5,5% Høje-Taastrup Brøndby Herning 5,8% Hvidovre Vallensbæk Aarhus 5,8% Ishøj Høje-Taastrup 6,% Tårnby Dragør Faxe 6,5% Køge 7,2% Greve Brøndby 7,3% Læsø,% Samsø,% Halsnæs 2,1% Skive 2,8% Gribskov Vejen Helsingør 2,8% Rødovre 2,8% Morsø 3,% Halsnæs Vordingborg Fredensborg 3,1% Hillerød Horsens 3,3% Jammerbugt 3,6% Odsherred Thisted 3,7% Frederikssund Brønderslev 3,7% Holbæk Egedal 3,8% Vesthimmerland 3,9% Mariagerfjord 4,1% Kalundborg Fredericia 4,2% Holbæk Lejre Roskilde Esbjerg 4,4% Middelfart 4,5% Ringkøbing-Skjern Solrød 4,6% Sorø Ringsted Køge Kalundborg 4,7% Tønder 4,9% Aalborg 5,4% Randers 5,6% Tårnby Stevns 5,8% Slagelse Haderslev 6,% Næstved Faxe Næstved 6,% København 6,1% Odsherred 6,3% Akademikere FOA 3F Ærø 9,4% Sønderborg 3,9% Ringsted Aabenraa 6,3% 4,5% Norddjurs Hjørring 6,7% 4,6% Albertslund Vordingborg 7,6% Nyborg 5,4% Bornholm 5,5% HK Assens 5,9% Lolland Guldborgsund Slagelse 6,% Nordfyns 6,2% Kerteminde 6,4% Langeland 6,5% Faaborg-Midtfyn 6,5% Svendborg 6,6% Frederikshavn 3,9% Guldborgsund 4,% Ishøj 5,8% Lolland 6,2% Odense 6,3%

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Hvad er jeres udgifter til offentlig forsørgelse?

Hvad er jeres udgifter til offentlig forsørgelse? Kend din kommune og styr den Kommunaløkonomisk Forum 2015 Hvad er jeres udgifter til offentlig forsørgelse? 78 HVORFOR ER DET INTERESSANT En forudsætning for at opretholde vores velstand og velfærd er,

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017 Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob April 2017 Antal personer i reformens målgrupper Antal fuldtidspersoner på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Forsørgelsesudgift. Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb

Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Forsørgelsesudgift. Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb Kontanthjælp Aktuel måling 2 kvartal 201 Forsørgelsesudgift Antal fuldtidspersoner på kontanthjælp måneder efter afsluttet forløb - aktuel måling 2. kvt 201 01 - samme periode sidste måling 2. kvt 201

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Notat - Forsørgertrykket.

Notat - Forsørgertrykket. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat - Forsørgertrykket. Indledning. BSK Sekretariat Rådhuset, Torvet 7400 Tlf.: 9628 2828 bskps@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Peter Sønderby Dato: 10. februar

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Forsørgelsesudgift. Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb

Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Forsørgelsesudgift. Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb A-Dagpenge Aktuel måling 3 kvartal 201 Forsørgelsesudgift Antal fuldtidspersoner på A- Dagpenge Niveau * Udvikling - aktuel måling Aug 201 333 - samme periode sidste år Aug 201 3 Kommunale udgifter pr.

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for skolernes planlagte timer på 1.-9. klassetrin

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Nedenfor gennemgås fremgangsmåden ved beregningen af målet, herunder målet for det enkelte jobcenter.

Nedenfor gennemgås fremgangsmåden ved beregningen af målet, herunder målet for det enkelte jobcenter. NOTAT 24. august Bilag A Fastsættelse af mål 1: Antal kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 i virksomhedsaktivering Kampagnens mål 1 er, at der på månedsbasis er 9.000 kontant- og smodtagere matchgruppe

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER KERTEMINDE

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER KERTEMINDE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER KERTEMINDE 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 27 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere