SØM. Mens vi venter på Årslev,Engsø 7.,:;" Markpiber på Anhdt 2OO2. ri " ,,4'- ''o. trl DANSK ORNITELOGISK LQKALAFDELINGEN. FORENINGi ARHUgiAMT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SØM. Mens vi venter på Årslev,Engsø 7.,:;" Markpiber på Anhdt 2OO2. ri " ,,4'- ''o. trl DANSK ORNITELOGISK LQKALAFDELINGEN. FORENINGi ARHUgiAMT"

Transkript

1 Fitl'_ Ø SØM r"tr1 p trl DANSK ORNITELOGISK LQKALAFDELINGEN Nr. 4 o Decemr 2W årgang FORENINGi ARHUgiAMT,,4'- -,e"-.:6j:..:;t'-.--:..::." 7.,:;" ri " ''o Mens vi venter på Årslev,Engsø Markpir på Anhdt 2OO2

2 Darwk omnobglsk Forcnlng FugJenes Eus Vesterbogade 138-I4O 1620Kønhavn V TE: J Fax: 33 3I Girc: DOF er en landsforening for fugleinteresserede og fugleskyttelse med afdelinger over hele Danmark. Foreningen er stiftet i Foreningens formål er at fremme kendskat til og interessen for fugle og at virke til skyttelse først og fremmest af den danske fuglefauna. Dette formål søges fremmet blandt andet ved a{hdelse af møder og ekskursioner, udgivelse af et tidsskrift og andre publikationer, samt ved at arjde for at fordre fuglenes livsvilkår. DOF tager del i flere aktiviteter, både i Danmark og internationalt. Fugleværnsfonden ejer og driver en række danske fuglereservater og arjder desuden for international fugleskyttelse. DOF er den danske afdeling af Birdlife International. Som medlem modtager man gratis Dansk Ornitogisk Forenings Tidsskrift (DOFT) (2-4 hæfter pr. år) samt bladene Fugle og Natur (4 hæfter pr. år) og Fugle i Felten (4 hæfter pr. år). Lrlige kontingenter: Ordinære medlemmer Junior (u. l8 år) Senior (o.67) Husstandsmedlemskab Støttemedlem (min.) 5Z) Kt. 100 kr. 200 kr. 410 kr. i80 kr. Ialafdefinllen I Århus Amt Naturcenter Sølyst Louisevej Bnbrand Girc: I DoF-fuhus står for alle lokale arrangementer, og alle DoF-medlemmer kan frit deltage i afdelingens møder og ekskursioner. På sidste side finder du en liste over lokalafdelingens styrelsesmedlernmer og de kontaktpersoner, der repræsenterer de forskellige udvalg og lnreressegrupper. Sørawrcn Fung, ansy. redaktør: Mili-Am Nørgaild Kt Ktkevej I3I 8361 Hasselager TIf, l øvfige redaktion: Peter Lange Annelise Skov Søravnen er lokalafdelingens blad, og det udsendes 4 gange årligt til alle medlemmer i Å"rhus amt. Medlemmer udenfor amtet kan tegne abonnement på bladet for kun 60 kr. pr. år. Artikler til Søravnen modtages som manuskript eller på diskette, ledsaget af en udskrift. Send materialet til redaktøren i kuvert mærket "Sørar.nen", og send eventuelt også indlægget på r-mail. Disketter, fotos og originale tegninger returneres. Søravnen redigeres i PageMaker 7.0 for Windows og trykkes på genbrugspapir. B-mail: s arg u s - s prog. dk 30. årgang Nr.4 decemr20 rssn 0900-r832 Annoncepriser Hel side: kr. 350,-/nr eller kr. l.2oo,-lar Halv side: kr /nr eller kr. 600,-/år Søravnens kalender: Nr. Deadline Udk.ca. I l. IeD. 2 l.maj I l.aug. 4 l.nov. 15. marts I 5. juni I 5. sept. I 5. dec. 2

3 Et blik på kalenderen sigel at det er tid til et kort tilbageblik. I det forgangne år så vi - Et lokalt stortursudvalg gik på vingerne. Det har vi store forventninger til og allerede i 2003 går en tur af sted til Miiritz. hvilket der kan læses mere om inde i bladet. - Vi har sagt velkommen til Moilen DD, der på en frisk måde fortæller og opsummerer, hvad der har rørt sig derude på fuglefronten i Århus amt de forudgående måneder. - Fugleværnsfondens erhvewelse af området ved Stub Sø må absut siges at være en fier i hatten for fuglesagen. Det vil give fugle- og naturinteresserede i almindelighed mulighed for at søge en bid af den gode natur omkring Stub Sø. Måske ender det med at blive en del af en nationalpark, hvis Wilhjelms-udvalgets intentioner bliver gennemført ad åre. - Aftalen med lodsejerne om afståelsen af engarealerne i Årslev Engdal vest for Brabrandsøen faldt på plads i foråret 20. I måneder derefter gik et stort entreprcnørarjde i gang med h^enblik på at genoprette Arslev Engsø. Det bliver spændende at følge, hvordan genetableringen af Arslev Engsø udvikler sig fremover. Allerede på nuværende tidspunkt er det lidt af et tilløbsstykke. Den lille midlertidige P-plads ved Søskowej ved Brabrandsøens vestende er godt fyldt op med biler, og man møder mange på det nordre dige diskuterende, r P det de ser. i -':ir:-:' ''afs,-l 1! i: Redaktionen siger tak for de mange indlæg vi har modtaget i 20 og ser frem til at modtage artikler og indlæg også i det kommende år. Med disse ord ønskes vores læsere en rigtig glædelig jd og et godt og fuglerigt nytår. Bestyrelsen indkalder til generalforsanllingen på Sølyst tirsdag den 18. februar 2003 kl Dassordenen står omtalt inde i bladet. INIDHO1ID Mari-Ann Nørgaard lllustratloner: Mari-Ann Nørgaard t, 6, 7, ZO, 24, J) og forsiden Annelise Skov t5, J5 Jens Overgaard Christensen l5 Christina Kjelsmark t3,26 Ingrid Marie Andersen t9 Jalmer Nielsen 20 Nyheder "DenlilleJydske"....6 Generalforsamling Mens vi venter på Årslev Engsø.... l0 Fuglefodring om vinteren?... ll MarkpirpåAnht Koglemysteriet KunkedeligeSkovspurve! Fra felten Enlokalrapportblivertil Ungdomsmedlemmer :...22 FugleiÅrhusAmt200l.....2) Anmeldelser...25 Referater Kommendetureogmøder.... )4 Kalender...38 Hvem er hvem.... 4t

4 KIUELT E D E Nyt fra DOF's repræsentantskab Det ordinære efterårsmøde blev alhdt d novemr i Odense. Fra dagsordnen kan bl.a. nævnes den endelige vedtagelse af Strategi for Dansk Ornitogisk Forening , som er et papir, hvori de overordnede mål for foreningens arjde i de kommende 4 år skitseres. Planens punkter skal nu i samrajde med lokalafdelingerne konkretiseres og føres ud i praksis. På en såkaldt "fuglemesse" kunne deltagerne orintere sig om det nye punkttællingsprogram, et nyt lokalitetsprojekt som ventes igangsat 2OO), DOFcall og dofbasen}. Desuden vedtog rep. budgetforslaget for 2001, som bl.a. tyder en kontingentstigning for støttemedlemmer (stiger med l5 kr. til 195 kr./ år) og ungdomsmedlemmer (stiger med 25 kr. til 125 kr./år). Der var også debatter om dofs planer for en fuglestation i Skagen, dofs hdning til udsætning af fugle, primært fasaner og gråænder, i naturen, samt DOF's medieredskab. Lukningen af ornis Consult affødte også en længere debat, som en grundig redegørelse fra foreningens formand Christiann Hjort dog afsluttede. Alt i alt et godt og fredeligt møde, med mange gode debatter. Fra Århus Amt deltog Bjarne Gles, OIe Jensen, Peter Hjeds og Peter Lange, DOFcall Dansk Ornitogisk Forening lancerede i oktor 2OO2 et nyt /sms baseret nyhedsformidlingssystem af fugleobservationer overalt i landet, direkte til din mobiltelefon eller PC. Systemet bygger på s sendt fra en observatør, der via DOF udsendes til en tilmeldt brugergruppe. DOFcaIl er en udbygning af de i forvejen kendte produkter, til korte fuglenyheder for ornitoger. DOFcall foregår i Iukkede grupper, så reklamer undgås. Driftsikkerheden er højt prioriteret og med en omhyggelig vejleding i til/afmelding. Produktet er udviklet af frivillige i DOF, der også har udformet den omfattende bruger-support til DOFcall. Overskuddet deles mellem DOF-s feltornitogiske arjde og fugleskyttelse. Som DOF-medlem kan du tilmelde dig ved at indtale et årligt abonnement, men DOFcall er gratis i 20. Der kan tilmeldes max J adresser pr. person, hvilket f.eks. kunne være din mobiltelefon, hjemme PC og til din arjdsplads. Det er dit valg af mobiloperatør der afgør om og hvor meget du skal tale for at modtage DOFcall skeder på din mobiltelefon. Læs mere om hvordan du tilmelder dig på: Pu n kttæl I in gsprogram met fortsætter! Takket være en villing pe kr. fta Aage V. Jensens fonde er videreførelsen og udbygning af punkttællingsprogrammet nu sikret. Punktrællingerne har siden 1976 været en af hjørnestene i DOF's fugleovervågning og i dansk naturovervågning i det hele taget. Det er det eneste fkeligt baserede naturovervågningsprogram, der fokuserer på den almindelige danske natur. DMU har i perioden OOl støttet programmet økonomisk, men denne vijling er nu bortfaldet på grund af de store sparelser regeringen har gennemført på miljøområdet. Programmet fortsættes og videreudvikles, og der planlægges en forøgelse af antallet af ruter og en dre forrnidling af resultaterne. Dofbasen3 Qodt fra start! DOF's nyeste databasesystem til inddatering af fugleobservationer, rundede i løt af novemr 20 de første poster. Der indtastes nu over 500 observationer pr. dag, og tallet er 4

5 stigende. Antallet af brugere var i starten af nov. på ca. 150, og der kommer 40 nye brugere pr. måned. Alie aktive fuglekiggere opfordres til at bruge dbasen; klik ind på rcgistrer dig som bruger, download indtastningsprogr.unmet, installer det på din computer, så er du klar til at gå i gang. Har du brug for hjælp, så kig på hjemmesiden, eller læs manualen, som du får med, når du downloader programmet. Den findes på din pc under <start> <programmer> <dobasen>. Det skal understreges, at alle fugleiagttagelser bør indlæses i dbasen, også af de almindelige fugle! Bemærk desuden, at dbasen også kan bruges til indlæsning afobs. afpattedyr, krybdyr, padder og sommerfugle. urfugl, fiskeørn, lærkefalk, hvidbrystet præstekrave, hjejle, sandterne, sortterne, mosehornugle, perleugle, toplærke, markpir, høgesanger, vandstær og stor tornskade. Da arterne aldrig har været genstand for en landsdækkende, systematisk overvågning, bygger rapportens oplysninger i høj grad på oplysninger fra DOF's projekt Truede og Sjældne Ynglefugle (DATSY) samt projekt Fuglenes Danmark fra Rapporten findes kun som PDF-fil på DMU's hjemmeside 2_Publikationer/l_arj dsrapporter/rapporter/ arl 70.pdf Her kan der også findes en komplet oversigt over DMU'S rapporter. Nye rapporter Overvågning af rødlistede ynglefu gle I 989- I 998. Arjdsrapport fra DMU nr. 170, 20.Af Michael B. Grell. Heri redegøres for den kendte viden om ynglesituationen for l5 akut truede danske ynglefugle (rødlistens kategori E): hvid stork, "1"'..,*ll$**d. i{di;eiu?'' Før du vælger ny kikken eller teleskop, kon det være en rigtig god idå, ot toge turen ind til Noturbutikken og prøve lidt forskelligt fra det store udvg. Her kan du bore spørge løs og finde frem til netop det der posser til!! hov! Vi hor stort set le de dste mærker på lager - Zeiss, Leicc, Sworovski, Kite, Pentox, kowo sd vi kon vise og rådgive dig helt objektiw udfro dine egne ønsker. Åbningstider: Mon.-Tors.I0-l7.34 Fredog l0-19, Lørciog l0-14 N AT U R B UT I KKE N ij{3fls* fgr Vesterbrogade 1 38A Kønhavn V. Ttf gs 63 w vr' vl. fi it t u r b u t i k k e n. d k

6 "Den tille Jydske" - på tur til Skjern, Vesterhavet oqvejlerne Af lens G. Nørby,,Den Lille Jydske" er en uofficiel underafdeling af DOF i Århus. Den står af 4 pensionistægtepar, nemlig Bitten og Jens Chr. Jørgensen, Anne og Kjeld Marcker, Grete og Jens G. Nørby, og Anni og Niels Storgaard. Medlemmerne deltager ikke sjældent i de af DOF arrangerede ture, men desuden tager,,den Lille Jydske" både forår og efterår på ture i Danmark eller Sverige. Blandt andet har vi en fast efterårstur til Tøndermarsken og områderne syd for grænsen og en fast forårstur der bringer os til Skjernåen, Tipperne, op langs Vesterhavet helt til Fjerritslev med de omkringliggende Vejlerne. Vi (Jens Nørby) skriver referat til medlemmerne men har hidtil ikke riget DOF med vores observationer. Det prøver vi her at lave om på ved at referere fra vores seneste forårstur d og ll. maj 20 til de ovenfor omtalt områder. En fuldstændig obsliste kan fås ved henvendelse til Nørby, Plantagen 8, 8541 Skødstrup eller Der var afgang fra Århus i tre biler (individuelle ønsker m.h.t. tilbagerej sen fra nordjylland) Kristi Himrnelfartsdags morgen d. 9. maj med aftalt møde ved Lønborg Bro sydvest for Skjern kl. I0. Skjernå projektet erjo knap tilendebragt menjeg må sige at forhdene ved Lønborg bro lover godt for det endelige resultat. Blæsten var ikke gunstig for skoperne men fuglene var simpelthen så tæt på at almindelige kikkerter var udmærket.ikke mindre end 4 lappedykkerarter (Iille, toppet, sorthalset- og gråstrut), grå-, taffel- og trdand. adskillige brushøns, ryler, vir og strandskader, samt 2 musvåger og flere forskellige småfugle. Ialt 23 arter og meget gode obs-forhd. Efter en halv times tid videre til Værnengene og Tipperne En havde set på internettet at der skulle være bramgaes på tipperne og de kunne da også ses nogle hundrede meter væk helt fremme ved porten til reservatet. Anslået > 1000 stk. som af og til var en tur i luften. Der var også 5 grågæs, et skeande-par, et par gule vipstjerter, nogle store kobrsnepper og adskillige sangfugle som engpir, lærke, løv-, gran-, og tornsanger. Ialt 15 arter, så udbyttet var noget lavere end det plejer at være. Medbragt frokost indtoges ved den store røde lade hvor vi mødte nogle,,rigtige" lhærgmdge ornithoger som heller ikke havde set ret meget derude. Næste stop (med kaffe og slik) var Stadil Fjord som vi nåede ved 14 tiden - via Hmslands Klit med en næsten tom Ringkøbing Fjord. Vi kom tæt på Stadil Fjord ved at køre et stykke mod øst fra hovedvejen. Det var stadig ophdsvejr og her var gode observationer idet vi gik helt ned til vandet: Toppet (6) og sorthalset lappedykker (4), krikand og atlingand (2 han, I hun), en han rørhøg og en hørt rørdrum. Vi har den regel at en art skal observeres af mindst to medlemmer (nogle har større overtalelsesevner og selvsikkerhed end andre). Under hensyn til dette så vi lige netop også en stenpikker. lj arter her, inclusive de lo kortnæbde eæs ved Vest Stadil Fjord. Her har vi de foregående år set tydeligt flere gæs, inclusive 2 snegæs som stod på samme sted i 2000 og Men nu var de fleste ånbart rejst. Færgen ved Thyborøn går hvqr hele time og efter intens, men lovlig, kørsel nåede vi den kl. 16. Agger Tange har aldrig snydt os - heller ikke denne gang. Vi standsede på parkeringspladsen umiddelbart efter overfarten og så på ret kort afstand: Mange mørkbugede knortegæs, en del grågæs og grå- og gravænder og 3 par knarænder fordelt opad tangen mod nord. Også en raekke 6

7 måger som hætte-, storm-, og silde- og et par smukke havterner. Mange svaner og adskillige vadere (nogle lidt nordligere på tangen) som klyde (a), hvidklire (2), rødn (2), stenvender (l), præstekrave (2) og alm. ryle (lille flok i fin opvisning ganske tæt på). Også rørhøg og tårnfalk på jagt. Ialt 2) arter på agger Tange. Nu var dagen slut, så hurtigt,,hjem" til de to sommerhuse som nogle af medlemmerne ejer ved Fjerritslev. Medbragt gryderet, dessert og andet godt. Rapporttering og ret ridligt i seng med henblik på Vejlerne næste dag. Byghm Vejle, fredag d. 10. maj kl. l0: Observationerne omfatter både det østlige fugletårn som nærmest ligger helt ude i vejlen og obs. fra hovedvejs-dæmningen. Der var som sædvanligt mange grågæs med ællinger og adskillige grå-, grav-, trd- og taffelænder samt et skeandepar, selvfølgelig nogle vadere, som sortklire, stor kobrsneppe (i parring - kobrknepper?), og rødn, forskelligt småkravl som broget fluesnapper, sivsanger, bysvale og gransanger samt en han rørhøg. I det hele taget et fantastisk sted med meget flotte faciliteter. Et søg på,,museet" på dæmningen viste os bl.a. de utrige rødder og undervandige rørsystemet som rørskoven hviler på. Det var nyt for mig. 29 arter på Byghm Vejle - og så traf vi nogle (drevidende?) fuglekiggere som,,lige" havde set 5 skestorke men de var nok fløjet,,derhen". Dem så vi desværre aldrig, såjeg døbte dem måskestorke. Klapsamner ved Arup Vejle ledsaget af 200 almindelig hjejle, foo brushøns, l0 rødn, 20 piænder (skulle de ikke være rejst nordpå nu?), 4 mudderklirer, 3 par skeænder, flere grågæs osv. Man ankommer, ser ud over vejlen og siger,,her er jo ikke meget". Men det gælder bare om at se sig for og så er der 14 ;[ter og nogle i stort tal I Vi ledte efter pomeransfugl som,,nogen" siger at man kan se her, hvis man ikke finder dem ved Skjern. Men nej. På tilbagevejen mod Fjerritslev gjorde vi hdt ved Kærup Hme og Han Vejle og tjekkede gge fugletårne. Ved Kærup var der to-tre,,professionelle" der lærte mig at diagnosticere dværgmåge, så sådan en har vi også på listen. Der var også sortterne (l) og et par atlingænder, Iigesom vi igen så mange grågæs, to rørhøge (en helt brun - ung hun??) og hørte rørdrummen - ialt 17 arter. Hjemme igen i Hjortdal var der bomlærke - som vi nok synes er blevet sjældnere på de kanter - stillits, stenpikker, 2 agerhøns og en fasan, samt ssort og musvit, ialt 7 arter. Om søndagen d. ll. maj vendte vi køleren mod Århus, men en mindre fraktion af,,den Lille Jydske" lagde turen omkdng Gjøl Vejle øst for Fjerritslev. Her var kun een ny art at fange: gulspurv. Og i det hele taget var der ikke store sager at finde. Konklusion: ialt 72 forskellige arter (vi plejer vist at nå op på 80) og igen en herlig tur - ferie - som for os i hvert fald viser rettigelsen af underafdelinger som,,den Lille Jydske". Jeg skal lige nævne at vi kun i tilfælde af skilsmisse og deraf følgende eventuel hybridisering optager ny medlemmer. Dværgfk med bpe

8 Nordeal4 Gå i banken... og kør væk med et hurtigrt billån I dag er det både nent og hurtigt at få et billån i banken. Som regel er det også den biliigste bsnir,& når alle orrkostninger regnes med. Læg veien forbi Unibank, og kom godt fra start i en ny eller brugt bil. Du kan også regne ud, hvad det kooter at låne til sr ny eller brugt bil, på

9 Generalforsamling l l i Dansk OrnitoQisk Forening LokalafdelinQ for Århus Amt N atyrc e nte r Sølyst, Gj e I I e r u pvej 1 1 t, B rab ran d TirsdaQ den 18. februar 2003 kl. 19.i0 Dagsorden: l) Valg af dirigent. 2) Allæggelse af årsretning / Peter Lange l) Forelaeggelse af revideret regnskab til godkendelse / Ole Jensen 4) Forelæggelse af budget for indeværende år til godkendelse / Ole Jensen 5) Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være DOF-Å.rhus i hænde 7 dage før generalforsamlingen. 6) Valg til styrelsen: På valg er Peter Lange, Peter Hjeds, Mari-Ann Nørgaard, Jan Sielemann Suppleanter: Lars P, Johansson, Mark Hammond 7) Valg af repræsentanter På valg er Peter Lange, Peter Hjeds, Ole Jensen, Bjarne Gles Suppleanter: Jens Bonde Poulsen, Mari-Ann Nørgaard, Jan Sielemann, Mark Hammond, Ole Bøgh Winther 8) Valg af revisor. tå valg er Rita Hazell 9) Eventuelt. Genvalg kan finde sted. vi hår at risris maneemedtemm;",i,ffåilå og glæder os ril en Bestyrelsen

10 Mens vi venter på Årslev EnSsø Af HenninQ Ettrup & Mail-Ann NørQaard Fotos: Erik Møleaard Hvilken fantastisk oplevelse at se Skjern Å Enge efter retableringen, hvor kanalen på de sidste kilometer inden Ringkøbing Fjord er ført tilbage til noget der ligner oprindeligt forløb. Oplevelsen blev det større ved, at jeg ankom til området nordfra ad vejen mod Lønborg fra Skjern. Man kører her gennem det afvandede og dyrkede landskab mod diget der danner nordgrænsen for det nye store naturområde. Herfra ses ingen forandringer. Først når diget passeres åbner sig det storslåede natursceneri. Pludselig fyldes landskat med tusindvis af ænder, Blishøns og vadefugle. Og man kan nyde oplevelsen helt tæt på fra p-pladsen ved vejen Men hvad har det med Årslev Engsø at gøre? Jo, vi vil sikkert i Østjylland kunne opleve noget tilsvarende allerede til næste år. Mængden af fugle bliver måske ikke helt af samme størrelsesorden som ses i Vestjylland - men helt sikkert alligevel imponerende efter østjyske forhd. Vi har jo allerede set eksempler fra Haldsø og Sem Sø på, hvad selv små naturgenopretninger tyder for fuglelivet. Afvanding Vestenden af Brabrand Sø blev afvandet i perioden , vel i salig Dalgas' navn. I tiden siden da harjorden som følge afdyrkningen sat sig så meget, at det var ved at være nødvendigt med større indgreb i form af nydræning, hvis arealerne fortsat skulle kunne dyrkes. Noget som heldigvis ikke er så attraktivt længere. I forbindelse med restaureringen af Brabrand Sø talte man da også om muligheden for at lave naturgenopretning af engene vest for søen. Det ville nemlig forøge effekten af restaureringen af Brabrand Sø. En ny sø i vestenden ville kunne reducere tilførslen af næringssalte, sediment og suspenderet materiale til Brabrand Sø og derved fremskynde processen med at fordre naturt il standen. Mindst lige så vigtigt er det, at en retablering af de afvandede enge vil få stor tydning for fuglelivet - specielt vandfugle og rørskovsfugle, men også for engfuglene, hvis der gennemføres græsning på (helst) mange af engområderne. Endelig vil det selvfølgelig give mulighed for store rekreative oplevelser.,.rr':'. +')l/ \P! sr," I t'rcnnijirv' F.nl licrrri-lig cng...r:rr M0{ lius:crlla, A -i - (.rl.t..f gont.u '- 3l lutqrln''

11 Hvad skal ske Heldet var for en gang skyld med et godt restaureringsprojekt. For mens man arjdede videre på projektet forsvandt midlerne til naturgenopretning (det så næsten ud som om Skjern Å åd dem alle). Men ved skæbnens gunst åbnedes en ny pengekasse i stedet - Vandmiljøplan II (VMPII). Her var midler hvis der kunne argumenteres for, at projektet havde reducerende effekt på udledningen af næringssalte til vandmiljøet. For naturen er det heldigvis ganske ligegyldigt, hvorfra pengene kommer. Planen lykkedes og naturgenopretningen tyder. at der opstår et 210 ha stort naturområde stående af lige stor del (ca. 70 ha) lawandet sø, rørskov og eng til gavn for fuglelivet. Hvis man har været i området igennem efteråret har man allerede opdaget, at der er nogle store anlægsarjder i gang. Således er slamdene fra oprensningen langs Søskowej og al trævækst ved at være fiernet, ligesom man har gravet nogle snoede åløb i vestenden ved Skibby og ved Lyngbygård Ås udløb. Meninger er, at vandet fra Århus Å og Lyngbygård Å skal ledes ud af den eksisterende kanal og ud midt i den nye sø og pumperne, der i dag hder området fri for vand skal standses. Derefter vil vandstanden i området automatisk stige til samme niveau som i Brabrand Sø. For at man kan færdes i området og nyde det kommende rige fugleliv, vares diget langs kanalen på nordsiden som natursti med nye broer over indløne til søen. Også stien syd og vest om søen vares, Kun den tværgående sti som findes midt i området i dag, må af indlysende grunde sløjfes. Til gengæld vares og indrettes de 2 pumpehuse til fugleobservationstårne! Fuglellvet Oplagte bud på nye (yngle-)fugle ved Å,rslev Engsø kan være Rørdrum. Den vil blive tilgodeset af de nye store rørskove som dannes, ligesom også Rørhøgen vil nyde godt heraf. Og hvorfor ikke også tro på, at Fiskeørnen vil slå sig ned. DOF har i den forbindelse anfaler at redeplatform opsættes. Afhængig af anvendelsen af engene (græsning/høslet/urørt), vil disse områder også få stor tydning for fuglene. som vil kunne etablere sig her. Vadefugle som Vi, Rødn og Dobltkkasin vil forhåntligt kunne udnytte mulighederne, men hvorfor ikke også fugle som Engsnarre, Plettet Rørvagtel, Sortterne og Gul Vipstjert. Og så vil der selvfølgelig ske en forøgelse af de allerede forekommende fuglearter - både ynglende og rastende - ved søen. ll

12 Jagt og naturpleje DOF anfalede i forbindelse med ændrede fredningsstemmelser for området, at der blev indført forbud mod jagt. Et ønske som blev delvist hørt og medtaget af Fredningsnævnet, idet der blev indført forbud mod jagt på søen. Desværre blev ønsket omgjort af Naturklagenævnet angiveligt fordi jagt intet har med VMPII-forhd at gøre. Det har derimod bådebroer, for de må opføres? Et plus i forhd til den tidligere fredning er det også, at amt og kommune har ret til at foretage pleje, som ejeren ikke selv ønsker at gennemføre - vi må så blot presse på, for at sikre at det sker, når hov opstår. AfslutnlnQ Projektet, der er det hidtil største efter VMPII, afsluttes efter planen i løt afvinteren, så allerede til foråret, når der foretages officiel indvielse, vil der sikkert være mulighed for at få de første fugleoplevelser ved Årslev Engsø. Og de bliver garanteret meget store til efteråret, når trækfuglene ankommer. Eneste malurt i bægeret er den manglende regulering afjagten. Derfor bliver det spændende at se, hvordan den vil blive drevet på den nye sø fremover. Forhåntligt på et niveau, så alle kan være tjent med det (også fuglelivet), således at man kan vedblive med at få store naturoplevelser ved Å-rslev Engsø. Llttentur Fredningsnævnet for fuhus Amt 1999: Ændrede fredningsstemmelser for Årslev Engsøområdet - afgørelse af 29. marts Naturklagenævnet 2001: Vedr. ændrede fredningsstemmelser for Årslev Engsø i Århus Ådat. Skrivelse dateret 3. oktor Århus Amt, Århus Kommune 1999: Forslag til nye fredningsstemmelser for område i fuhus Ådal i Århus kommune. Århus Kommune, Århus Amt. Skov- og Naturstyrelsen I 997: fu slev Engsø, Detailprojekt, Maj t2

13 Fuglefodring om vinteren? Af Ursula Burma Nu er vinteren på vej igen, og mange fuglevenner tænker på at fodre de stakkels små vaesner for at redde dem fra den sikre død. Men vi må se det i øjnene, at det først og fremmest er for vores egen fornøjelse og ikke for at hjælpe fuglene, når vi fodrer dem om vinteren. De arter, som har gavn af vinterfodringen som Ssorte, Bogfinker, Skovspurve, Musvitter og Blåmejser, klarer sig i forvejen rigtig godt. Deres stande bliver øget på kostning af andre, langt mere sårbare arter. Når trækfuglene vender hjem, er alle de gode territorier allerede sat af standfugle, som havde gavn af vinterfodringen. F.eks. har de Brogede Fluesnappere det meget svært med at finde egnede redehuiler eller redekasser når de vender hjem, fordi alle er sat med skovspurve eller mejser. På en måde er det at fuske i naturens gang, når vi fodrer fuglene om vinteren. Men alligevel er der gode grunde til at fodre fuglene om vinteren. Vi får gode og sjove oplevelser og lærer en del om fuglene, når vi har muligheden for at iagttage dem på nært hd ved foderpladsen. Det er nu meget vigtigt at være omhyggeligt med fodringen, så det ikke skader mere end det gavner. Hvis vi ikke sørger for hygiejnen ved foderpladsen, kan der opstå epidemier med mange fugles død til følge. Faren for epidemier er særlig stor, når fuglenes efterladenskar kan havne i foderet, Derfor er foderautomater at foretrække fremfor de traditionelle foderhuse. Vigtigt er det også, ikke at fodre med forkerte ting. Det har vist sig, at foruden fedtfoder som mejsebde o.l. er ssikkefrø og hampefrø fuglenes foretrukne. Det er heller ikke så svært selv at fremstilie fedtfoder. Lidt smeltet oksefedt blandes med frø og måske med rosiner og hældes i en ikke alt for stor urtepotte med en gren i midten. Grenen skulle være så lang, at der kan sættes en tråd i for at hænge urtepotten op sp at fuglene kan hde sig fast i den på undersiden af urtepotten. Alle drosler er meget glade for æbler, og det gør slet ikke noget, hvis æblerne er lidt rådne. Brød og alle slags madrester er ikke fuglefoder! De indehder krydderier og salt, og allerede små mængder af salt kan føre til fuglens død. Sørg for ren vand i fuglebadet også orn vinteren, men lad være med at tø vandet kunstigt op i frostvejr. Hvis fuglene finder på at bade i kraftigt frostvejr kan det have katastrofale følger for dem. Fuglenes hov for væske bliver dækket på andre måder, f.eks. med æbler og bær. Fuglene kan godt spise sne. Der skulle kun fodres om vinteren, helst kun ved frost og snedække. Fuglefodringen i yngletiden kan forvde stor skade. Næsten alle fugle, også dem som normalt lever af frø, fodrer deres unger med insekter og andre smådyr som orm og edderkopper. Små fugleunger kan ikke trives uden tilførelse af æggehvide, som de smådyr indehder. Hvis forældrefuglene bliver fodret, er de tilbøjelige til også at fodre ungerne med de forkerte fødeemner. Til sidst skal der nævnes, at vi kan hjælpe fuglene rigtig meget med at indrette vores have fuglevenligt. Med de egnede buske og træer og blomster og med en ikke alt for velfriseret have uden sprøjtemidler kan vi tiltrække fuglene året rundt, og på den måde får vi lige så gode oplevelser med dem som ved foderbrættet. ll

14 Markpir på Anhr zod2 Af Anders Rasmussen Danmark huser kun to sikre og regelmæssige ynglesteder for Markpir, nemlig Skagensområdet og Ørkenen på Anht. I klitområdet syd for Skagen, der normalt har kunnet fremvise det største antal ynglefugle, er arten i ret markant tilbagegang, og på enhoit er der de sidste år kun indrapporteret ganske få ynglende hanner i lokairapporten. Faktisk blev den sidste regulære kortlægning af standen foretaget i forbindelse med Fuglenes Danmark i l99j-96, og her blev antallet af ynglepar opgivet til 8-10 par. Siden er Markpiren ikke blevet systematisk eftersøgt på øen, og standens størrelse har derfor i realiteten været ukendt temmelig længe. I et forsøg på at råde bod på dette, og desuden få lidt styr på øens øvrige fuglefauna, sluttede undertegnede sammen med Søren Kaas og Carsten Olsen at bruge lidt tid og ressourcer på øen i dette forår. I a.lt tre søg i maj/juni blev det til, og resultatet må tegnes som temmelig opløftende. I alt 9-l I territorier(forstået som syngende hanner) blev lokaliseret i Ørkenen, og dertil kommer iagttagelser af flere "løse" fugle sikkert hunner. Mange af fuglene blev fundet på gammelkendte steder, og arten udviser tilsyneladende en stor trofasthed mod de tidligere ynglepladser. Kigger man tilbage i de gamle fugleannaler, viser det sig, at standen på,l,nht siden midten af 7O,erne og fremefter er opgjort til 8-12 par, så noget tyder på at den lille stand udviser en forbløffende stabilitet, artens tilbagegang andre steder taget i tragtning. I Sverige er Markpirstanden også gået tilbage. En optælling i midten af 8O,erne viste en stand på ca. 250 par med tyngdepunkt i SØ- Skåne, men siden er tallet skrumpet ind til blot 25 par. Samtidig viser en undersøgelse af artens ynglebiogi, at det blot lykkedes for ll-27 % af hannerne at tiltrække en hun, hvilket naturligvis ikke er specielt heldigt for en art i tilbagegang. Ifølge litteraturen lægger Markpiren to kuld i henhdsvis maj og juli. Hvilken indflydelse den våde og kde forsommer har haft på ynglesuccesen på,l,nht, og om et eventuelt tab på første kuld har kunnet indhentes i anden omgang vides ikke, da det desværre ikke var muligt for os at følge op på kortlægningen senere på sommeren, På vores færden rundt på øen forsøgte vi, udover at hde et vågent øje med Markpire, også at dømme antallet af andre ynglefugle. Nedenstående skema viser antallet af en række udvalgte arter, og bygger på materiale fra de tre søg i maj/juni, samt oplysninger fra Frank Svensson, Anht. De fleste af måge-tallene bygger ikke på egentlige optællinger, men mere på kvalificerede skøn. Sammenlignet med tal fra bl.a. 80.erne er tendensen imidlertid klar nok. Sildemågen tar desværre terræn, mens Svartbagen går frem. En Sortrygget Hvid Vipstjert(han) blev fundet ynglende i selskab med en almindelig hvid hun, men reden blev senere ødelagt og forladt. Positivt er det i øvrigt, at Dværgternen trods mange forstyrrelser ser ud til at hde en stabil standsstørrelse, og at Skaegmejse tilsyneladende for alvor har bidt sig fast som ynglefugl. Anders Rasmussen Ederfugl par Rørhøg I par Vandrikse I0-15 par Svartbag 17, par Sildemåge 600 par Stormmåge 50 par Dværgterne 26 par Havterne 5 par Fjordterne par Sortrygget I i par Hvid Vipstjert med Hvid Vip. Markpir 9-I I par Skærpir I par Skægmejse l0-15 par Rødrygget Tornskade 2-) par

15 Koglemysteriet Af Palle Nielsen Noget af det der gør naturen så interessant er, at det til hvet en tid kan opstå en situation som man ikke liqe havde forestillet sig. Derfor er det også vigtigt at have øjnene med sig og stille og rigt obseruere det der sker IiQe for næsen af diq. En dag i 1982 i gyndelsen af oktor Iagde jeg mærke til at der var gyndt en mere koncentreret trafik af råger, af en stemt rute. Efter adskillige dages observation viste det sig, at de havde noget i næt, når de fløj den ene vej og når de kom tilbage, fløj de over til en ganske stemt del af skoven. Efter nærmere undersøgelser var det en lille klat fyrretraeer de søgte til. Derefter gik de helt målvidst efter koglerne, som de med næt simpelthen brækkede af og derefter fløj til en egnet plads med. Hvor eller hvad de gjorde med koglerne fandt jeg ikke ud af før ca. l0 år senere. Efter denne oplevelse spurgte jeg, forgaeves, forskellige personer, men der var ingen der havde hørt om det før. Som før nævnt, skulle der gå IO år før jeg ganske tilfældigt opdagede, at en råge, der landede på en græsplæne, ikke langt fra hvor jeg ophdt mig, havde en kogle i næt. Efter at rågen havde spadseret runct på plænen for ligesom at finde det"rigtige" sted, lagde den koglen fra sig, for derefter, med næt, at hakke et hul der var stort og dybt nok til at koglen kunne være deri, for til sidst at dække hullet til os flyve. Jeg var faktisk forredt på, at det kunne være en grænset, lokal adfærd. Men da den første del af retningen blev observeret i Stevnstrup, nær Langå og den sidste episode med nedgravningen af koglen skete i Glostrup ved Kønhavn kunne det jo ikke været tilfældet. Hvis der er nogle iblandt læserne der har oplevet lignende, kunne det være interessant at høre om det. Det skal også tilføjes, at jeg faktisk har ser der hvert år siden 1982, og det er ikke bare furrekogler, men også agern fra egetræer og måske bog fra bøgetræer. Jeg har også set at de bliver gravet op igen og måske bliver brugt som et led i parringsritualet, men det er en anden historie. Med venlig hilsen Palle Nielsen Mariagervej 485 Hvidsten 8981 Spentrup t)

16 Kun kedelige Skovspurve! Af Ursula Bwmann d:l fr.i" 't Y1r. '': Det var en god sæson med mange ynglepar i vores fuglekasser. En dag i august sad der 42 skovspurve på vores tag og yderlige 20-3O fløj rundt i haven. Mange af dem var sikkert unger fra i år, og en del var vel født i vores have. Vi har 6 stærekasser og 6 kasser, som blev bygget efter planen til musvitkasser. Det var sjovt og spændende nok, da de første Skovspurve flyttede ind i en af kasserne. Men de er jo så selskalige, og snart var der Skovspurve i alle kasser, de gik i gang med første, andet og tredje kuld. Bortset fra Stærene og Ssortene var der snart kun Skovspurve som ynglefugle i vores have. Kun kedelige Skovspurvel Men kikker man lidt nærmere på dem, er de alt andet end kedelige! Vidste du f.eks. at også Skovspurve bruger plantedele til at hde utøj fra rederne? Jeg så en Skovspuw med en lilie kvist af vores Iavendel, som blev lagt i reden. Og blandt menneskene er lavendel jo netop kendt for at være godt mod alt muligt utøj. Vidste du, at Skovspurveforælderene får hjælp af tidligere udfløjne unger med at overtale deres unger til at forlade reden? En tidlig morgen i juni blevvi opmærksom på en stor flok (ca. 30) unge Skovspurve sidde på og omkring en redekasse, hvori der var fl1wefærdige unger. Efter nogen tid kikkede en af ungerne ud af kassen. Forældrene prøvede at overtale den til at fl1ve ud. Det lykkedes ca. ti minutter senere. Straks dukkede der en anden unge op i hullet, og den fulgte forældrene uden længere tøven, Den tredje unge sad længe og kikkede ud, til den blev skubt til siden af en mere modig søskende, som straks fløj ud. Den tredje unge dukkede op i hullet igen og tøvede længe. Forældrene og fem - seks eeldre unger prøvede at opmuntre den. De flagrede omkring kassen og ungerne rørte ved den lille med næbt som en opmuntring til den første flyvetur. Efter mere end tlve minutter fløj den lidt forsagte unge endelig ud. Men der var en femte unge i kassen. Det hele gentog sig med opmuntring fra forældrene og ældre unger, til den sidste lille Skovspurv efter godt et kvarter forlod redekassen. Der blev pludselig så stille og tomt i haven. Men to Skovspurvepar gik i gang med at bygge rede i to af de forladte stærekasser, Og sagde jeg, at der kun var Skovspurve i musvitkasserne? Der var da en Musvit, som ynglede i en af skovspurvekasserne! l6

17 Fra felten August, septemr og oktor 20 Af Morten DD Hansen Velkommen til en absut dugfrisk Fra Felten, som denne gang tager månederne august, septemr og oktor under kærlig handling. Man kan sige meget om fugleliver i Århus Amr, men at der vitterligt er mange fugle på nogle lokaliteter, skal der ikke være nogen tvivl om. Vadefuglene i det Østjyske vadehav mellem Randers og Mariager Fjorde er ganske pænt dækket, ligesom en del gode lokaliteter i indlandet ofte søges. Men når man nu oplever, hvorledes horder aføstjyske ornitoger om efteråret flokkes med fuglene i Vestjylland - med et lønligt håb om at opstøve sibiriske sangfugle og andet godt - kan det undre, at vores egen Anht ikke søges oftere. Dette Danmarks svar på Helgand med 44 km. til nærmeste fastland oplever kun sjældent rykind af ornitoger. Og det er synd! Anht ligger som en magnet midt i Kattegat og er formentlig fuldt på højde med Christiansø hvad angår småfugle, og langr dre til rov- og vadefugle. Listen over arter på Øen er imponerende med mange rigtigt "dyre', arter såsom alpejernspurv, isalletornskade og stendrossel samt fra sidste år triel og steppeørn. For ikke at nævne de store falddage med tusinder af stenpikkere, bynkefugle og rødstjerter, hundreder afrødryggede tornskader og mængder afgennemtrækkende falke og kærhøge, både om foråret og om efteråret. Herfra skal der lyde en opfordring til, at man i april-maj samt augustoktor under øen ude i Kattegat et søg. på disse tidspunkter er selv de store sommerhuse meget billige, så det kan kun gå for langsomt med at komme afsted. Ellers blev amtet i perioden blev gavet med en del fugle fra det våde element, Iigesom et par af de dre rovfugle lagde vejen forbi på trækker. På småfuglefronten blev det altoverskyggende indslag de mange korsnæb, der som fugleverdenes sande nomader ankom helt fra den sibiriske tajga, men igen - det var søreme ikke mange hvidvingede, der blev registreret her i amtet. Den enorme frø- og bærsætning gjorde, at trækket nordfra lod vente på sig, og i skrivende stund mangler silkehalerne stadig. Men de kommer vel, efterhånden som de får ædt sie ned igennem Skandinavien. Periodens bidrag kommer i tilfældig strøm fra nu hedengange atalanta.dk, fra Samsøs Fugle samt endelig dofbasen.dk - sidstnævnte kan virkelig anfales som en let måde at indrapportere på! Hvis man savner sine obs. i nedennævnte sammenstilling, skyldes det udelukkende, at de er blevet glemt eller overset af arjderen. De forsmåede observatører modtager hermed på forhånd en dybfølt undskyldning. Bemærk øvrigt, at arter markeret med * skal en tur forbi SU. De rade arter De største ansamling af gråstrut lappedykker var 25/8 38 Issehoved, og 15 rrak forbi Fornæs l/10. Der var godt med små lappedykkere ved Norsminde Fjord, max blev 25/9 89. Seneste sorthalsede lappedykker sås l7/9 ved Norsminde Fjord. Det blev ikke havfuglenes efterår, men en enkelt sodfarvet skråpe drønede dog nordpå ved Fornæs Suleme skuffede fælt, og eneste multiobs blev 5/lO 4 Y Issehoved. En enlig hvid.stork rastede ved Stjær )O/9-lllO, mens de sorte storke alle biev set i Vejle Amt. De første sangsvaner ankom med kulden 6/to 4 Kindbro. mens pisvaneme som sædvanlig ventede en uges ta

18 tid: 20l10 ] Tvenstrup. Hvis man ellers gad kigge ud i SØ-kuling og vandret slagregn, kunne man fornøje sig med lidt trækkende bramgæs den 22/9: 625 V Risskov og 154 V Kysing Næs. De Iysbugede knortegæs ankom til Danmark 7/ 9, hvor )O fløj til rasr ved Sødringhm. Mørkbuget knortegås er normalt en Samsøaffære: 29/lO 287 Langør var pænt. Et par atlingænder sås: l/8 I Drastrup Enge samt 22l 8 I Eskeplet. De første store skalleslugere var småtidlige, men det skyldes formentlig den hårde kulde nordpå: 6/10 9 S Kysing Næs. Rovbørgerne Trækket blev lidt tyndt i år, men der var dog lidt at komme efter, bl.a. en del havøme: 2918 I NV Sødringhm, l/9 I SV Risskov Strand, 4/9 I Vesborg, 5i9 I SV Ms Bjerge, l4/9 V Norsminde Fjord, 28/9 I Sødringhm, 6/10 Sødringhm samt 3ll10 I Samsø. cengangere kan naturligvis ikke udelukkes, for det er jo lidt af et skrummel. En hagelig lille skrigeøm* sås 5/9: I ad. R til NØ Sletterhage - det kunne jo i princippet dreje sig om forårets ustemte skrigeørn fra Djursland... Rød glente er aldrig almindelig om efteråret: 3/8 f SV Vejlby Enge, t4/ E I Løgten, l5l9 I Mørke Kær og25/9 I SV Tilst var den skedne optræden. En lk steppehøg* røg forbi Eskeplet l3/9. l/9 trak 8 hvepswåger over Risskov, hvilket er mange på efterårstrækket. Musvåge bød på 6/10 48 SV Vesborg, hvilket er under normalen. Lærkefalkene rykkede den 5/ 9 med 4 SV Ms Bjerge på under en time. De sidste var ganske sene: 5/10 I S + 7/10 I Hesselhm. Op imod l0 vandrefalke blev registreret, og arten har således for længst overhalet lærkefalken på efterårstrækket i amtet. Fiskeørnene dukkede up i gyndelsen af august, kulrninerede i slutningen af måneden og takkede af i gyndelsen af oktor: 6/8 ) Eskeplet, lll8 6 Skanderborg Sø og 10/10 I NØ Hinnerup. Vådt, godt og blandet Vagtel skuffede fælti 2318 I Knudsø var eneste - en ren skandale! Til gengæid var en engsn:rrre l2li0 I Norsminde Fjord en gedigen overraskelse. Tre traner trak (tr x tre) mod nord ved Risskov 6/8, gad vide, hvor de kom fra. Et par småsene klydervar 2Ol10 2 Hesselhm. De kanonsmukke strand$ejler stod og giorde sig til i gyndelsen af august med l/8 200 Sødringhm og 9/8 23O Eskeplet. Islandske ryler sås samme steder: ]/ Sødringhm og Eskeplet, og det blev også til lidt stenvendere fra området: 2218 ll Eskeplet. Almindelig ryle toppede rr'ed 29/ Sødringhm, men også 6/ og l9l l0 l00o bør nævnes. Krumnæbt ryle skuffede i år, idet den største blev sølle 9/8 12 Eskeplet. TiI gengæld har kærlør aldrig før gjort det så godt: 2-ll8 I Drastrup, l/8 I Eskeptet, I l/8 I Begtrup Eng, l3/8 I Eskeplet og 24/8 2 Ik Eskeplet er endog meget fint. Der var lidt dværgryler i omløb fra de pare egne, bl.a. I I/ 8 22 Sødringhm og 24/8 40 Eskeplet. Tinksmedene nåede lige med i denne ombæring: 2/8 66 Drastrup afsluttede et smukt efterår for arten. Rødn 24/8 350 Eskeplet bør også nævnes. Lills lsgn5psyg er en næsten ren Samsø-affære, hvorfor det var en fornøjelse, at også Sødringhm kunne bidrage med 3/8 14. En småspove 6/10 ved Sødringhm er meget sent og næsten værdig til SU. Søreme om ikke også det blev til et par tredækkere: 2518 I Lading Sø og 29/8 I Vesborg. Enkeltkkasin imponerede med såvel tidlig ankomst: l/9 2 Brabrand Sø, som med store tal: 20i l0 lo Norsminde Fiord. l8

19 Mere godt fra havet Hvorfor ikke se på storkjover i Østjylland, hvor Sødringhm bød på ri9 4 N + I R. Sammesteds trak en af efterårets få unge mellemkjover forbi den 22/9. Der var også lidt almindelige kjover på færde, nævnes )18 2 Sødringkær, Sødringhm, 22/9 4Sødringhm samt 2 Kysing Næs. Den land-glade lille kjove optrådte også i år på en vanlig lokalitet: l4l9 I Ik Norsminde Fjord. Dværgrnåge skuffede, idet l5lio 6 Brabrand Sø blev den største obs. Dværgterneme drog sydpå i august, og Eskeplet blev sidste obs. i år. Splittememe var lidt længere om det, og det blev til at par pæne forekomster: 7/9 184 Sødringhm og 16/9 16O Eltoft Færgehavn. En dejlig overraskelse var de mange lunder, som røg ind i Kattegat med kulden:6/10i Kysing Næs, l0/l0 I N Fornæs, I l/ l0 I S Kysing Næs og tll10 f Fornæs lokaliteterne er ikke specielt overraskende. Ind på land En flok på 1900 ringduer trak mod syd over Risskov Seneste mursejlere blev 2O/9 2 Brabrand Sø; fra borttrækket ska.l mærkes l/ trk Sødringhm. Hærfugl ses sjældent afde "professionelle" ornitoger, og 19+27/lO I Skæring Strand er vist desværre også andenhånds. Vendehals sås 29/8 I Vesborg. De første bjerglærker ankom til sædvanlig tid: 5/ l0 I Issehoved og 6/10 I Vesborg, mens den sidste landsvale i denne periode blev l0l10 I Ms Bjerge. Sidste bysvale var I Hesselhm. En bjergpir sås l8/lo ved Brabrand Sø, men flere følger utvivlsomt. Husk nu at være forsigtige med dem! Der var en ren piften af rødstrude pire, idet hele fire eksemplarer er indrapportereti l)/9 I Eskeplet, 25l9 I Sletterhage,2/lO I Hesselhm samt 5/10 Hesselhm. Silkehale nåede søreme med, men det var ikke mange: 18/10 28 Havndal, Mariager. Rødstjert 29/8 19 Vesborg er en pæn ansamling væk fra Lnht. De første sjaggere var 2O/9 2 Brabrand Sø, og straks efter fulgte vindrosleme med 23/9 2 Haraldslund Skov. Trækket var dog meget tyndt i år. Ringdrossel skuffede også med få obs. - selvfølgelig fra Samsø: 5/10 I Issehoved og I Hesselhm samt 6/10 I Vesborg. næs. En syngende græshoppesanger l5l8 i Bjerregrav Mose var eneste mærkelsesværdige forekomst fra sangerfronten. Ikke en høgesanger blev det til i dette ellers forrygende år for artenl Lidt skægmejser havde fundet vej til Samsø, hvor Kragemosen bød på l/10 ll. Pungmejsen er desværre ved at blive en sjældenhed, idet 17/ 9 I S Norsminde var eneste fra perioden. De første store tomskader indfandt sig med 6/10 I Vesborgog l0/10 I Kindsund. Dervaregentlig godt med nøddekriger, når man tænker på, at det ikke er et invasionsår: l2/9 I Brundby, Silkeborg Nordskov, 27/9 Langesø og )ll0 2 Silkeborg Nordskov. En DOF-tur til Risskov Strand 5/10 bød på 2140 bog-/kvækerfinker - fornøjeligt midt inde over storbyen. Første større forekomst afbjergirisk var 2ll Issehoved. Der var pænt med grønsiskener, men ikke nogen store obs. at skrive hjem om. Til gengæld var der rigtig mange lille korsnæb; første større obs. var lll8 7f SV Risskov Strand. Der gemte sig en del stor korsnæb i flokkene, nogle af de første var lll8 4 Salten Langsø. De enormt farvestrålende hvidvingede korsnæb skuffede i Århus Amt med kun få stationære individer: l2l 8 2 N Kysing Næs, Snedkerhus Plantage, 2818 I Djurslands Plantage, I Vesborg samt I Brattingsborg, 2918 Vesborg, l2l9 NØ Uniparken og l5l9 I Silkeborg Vesterskov. En småsen karmindompap sang på Samsø t/8, og endelig nævnes periodens eneste lapværling: 2fl9 f SV Kysing Næs. Det var ordene - brug nu dofbasen,dk til indrapportering, eller send mærkelsesværdige obs. med sneglepost til Morten DD Hansen, Søvej 2A. Feldballe. 84lO Rønde Blandet småkravl 20 munke d ved. Hassenør illustrerer, at der kan være mange småfugle ude på det yderste t9

20 En lokahapport bliver til - eller årets arjde med Fugle i Århus Amt - Henning Ettrup Der er Run et sted, du hvert år får et samlet overblikover fuglestandene i amtet - og det er i 'FuQle i Århus Amt'. Og nu er "Fugle ifuhus Amt 200l" ved at være på trapperne, endelig, Hermed er næsten t års arjde for lokalrapportgruppen ved at være afsluttet. Nu mangler kun udsendelsen til de mange interesserede læsere - samt en evaluering. Men hvad går egentligt forud? Datagrundlaget Vigtigst er selvfølgelig de mange aktive fuglekikkeres observationer, som indsendes til lokalrapporten i gyndelsen af januar måned. Fordeling af opgaver Rapportgruppen samles i januar for at få et overblik og gennemgå årets høst i form af indrapporterede observationer (på skemaer og via DOF-basen) samt det øvrige indsamlede materiale. Aftenen går derefter med at fordele materialet mellem de forskellige skrinter, der hver i sær har ansvar for et antal arter eller artsgrupper. En ekstra opgave for skrinterne er at indtaste materiale, som endnu ikke ligger i DoFbasen. Det er et arjde, der heldigvis er blevet meget lettere med "opfindelsen" af DOFbasen. Men det tager dog stadigvæk tid, som kunne være brugt på at skrive rapporten, ligesom det giver øget risiko for fejl. Aftenen afsluttes med at der udarjdes en køreplan (der dog sjældent kan overhdes) for arjdet med årets rapport. I disse moderne tider lægger også mange deres observationer (eller de mest interessante) ud på internettets mange forskellige hjemmesider. Herfra henter lokalrapportens medarjdere mange supplerende informationer, ligesom der suppleres med oplysninger fra lokale tidsskrifter. Endelig samles informationer fra de mange birdcall-opkald der foretages via mobiltelefoner. Alt i alt et ret omfattende materiale. Flere informationer - dre rapport Vi vil dog gerne have endnu flere observationer indsendt. Vi har således kendskab til, at nogle ikke indsender deres iagttagelser. Det er ærgerligt, for der mangler endnu oplysninger fra dårligt dækkede områder (især vestligste og nordvestligste dele af amtet), men også optællinger fra allerede godt dækkede områder er velkomne, fordi de vil være med til at gøre kendskat til disse steder endnu dre. Piren er i 20 horl i Søhøilondel 20

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 Vænge Sø blev færdigretableret i løbet af 2013 og vandstanden i søen nåede det planlagte niveau omkring årsskiftet. Fuglene er blevet systematisk optalt gennem hele 2014 bortset

Læs mere

Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010

Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010 Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010 Tekst og foto: Per G. Henriksen Her et referat fra en noget usædvanlig ØBF-tur. Jørgen Mørup Jørgensen havde nemlig været så venlig, at tilbyde ØBF-medlemmer

Læs mere

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm)

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm) Mål og vægt Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane 4,2-8,5 kg 4,1-8,3

Læs mere

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ)

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane

Læs mere

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Fugleobservationer 2012 L Heltborg, 6091 Bjert. Dato Art Antal Sted Bemærk 24-02-12 Knopsvane Solkær enge Gråand Do Alm. skarv Do Krikand Do Grågæs Do

Læs mere

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat.

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. 19. januar 2016 - Gråkragetur til Hollandsbjerg Holme, Voer og Udbyhøj Syd. Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. Vi samledes ved Aldi i Allingåbro

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015.

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Boligbirding i DOF København, 2015 Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Perioden startede 1. januar og sluttede den 15. marts. Der var ingen regler for, hvordan en

Læs mere

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag.

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Arterne er primært set indenfor Tarup/Davinde I/S s område. Listen bliver løbende opdateret Rødstrubet Lom Sjælden trækgæst: 1 6/10-14.

Læs mere

Rastefugle på Tipperne 2013

Rastefugle på Tipperne 2013 Rastefugle på Tipperne 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. marts 2014 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider:

Læs mere

Vinterens fugle. Lav mad til vinterens fugle

Vinterens fugle. Lav mad til vinterens fugle Når frosten sætter ind, søger mange fugle fra skoven ind til byerne. De søger føde i byerne og flyver tilbage til skoven hver aften. Solsortene samles ofte i flokke i grantræer, hvor de finder sig et skjul

Læs mere

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej 81 6857 Blåvand Den 20. september 2015 NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 JULI - AUGUST 2015 Tekst og foto: Henrik Knudsen Så er det atter

Læs mere

Duer og hønsefugle Agerhøne

Duer og hønsefugle Agerhøne Duer og hønsefugle Agerhøne Levesteder: Det åbne land Vingefang: 45-48 cm Længde: 28-32 cm Vægt: 350-450 g Maks. levealder: 5 år Kuldstørrelse: 10-20 æg Antal kuld: 1 Rugetid: 23-25 dage Ungetid: 90-100

Læs mere

Oversigt over fuglearter til spillekort

Oversigt over fuglearter til spillekort Oversigt over fuglearter til spillekort 1. Drosselfugle - Smådrosler Rødhals Blåhals Husrødstjert Rødstjert Bynkefugl Sortstrubet bynkefugl Stenpikker - Egentlige drosler Ringdrossel Solsort Sjagger Sangdrossel

Læs mere

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen 30. juni Brændegård Sø (12:40-14:00): Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 12 R, Grågås 180 R, Gravand 8 AD R, Gravand 14 PUL R, Knarand 4 R, Krikand 3 R, Gråand 30 AD R, Gråand

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Sønderjylland April 2010

Sønderjylland April 2010 Sønderjylland April 2010 Bramgæs ved Saltvandssøen (foto: Frank Desting) Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE). Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra fredag den 16/4 til søndag den 18/4

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved.

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved. Stor Skallesluger i DOF-Storstrøm. Projektet blev startet op i samarbejde med Landskabskontoret i Storstrøms amt, som i efteråret 1993 tog initiativ til opsætning af kasser i vores kystnære skove. Selve

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 for Storstrøms amt, Natur- og Plankontoret. Niels Peter Andreasen r~- 1. Tilsyn og optællinger: Nyord enge er besøgt regelmæssigt fra januar til oktober med hovedvægten

Læs mere

DOFbasen fylder 10 år

DOFbasen fylder 10 år 15. maj 2012 DOFbasen fylder 10 år Af Timme Nyegaard, Henning Heldbjerg og Steen Brølling Den 15. maj 2002 var det for første gang muligt at gå ind på hjemmesiden www.dofbasen.dk og downloade et program,

Læs mere

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente er nok den flotteste rovfugl i den danske fauna, og tilmed en art i fremgang. Arten findes kun i Europa, og vi har derfor en ekstra forpligtigelse til

Læs mere

Rastende trækfugle på Tipperne 2012

Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. april 2013 Ole Amstrup 1 Mogens Bak 1 Karsten Laursen 2 1 Amphi Consults 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1.

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1. 30. november Snarup: Musvåge 2. Musvåge 1, Tårnfalk 1. 29. november Sollerup / Arreskov Sø (14:10-16:00): Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 70 R,

Læs mere

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1.

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 30. juni Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 28. Juni Gøg 1, Tårnfalk 2, Musvåge 1, Ravn 1. Rød glente 1 R. Erik Ehmsen. [Snatur] Øster Hæsinge:

Læs mere

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Fugle-, patterdyr- og orkidéliste Foto: Stor Hornugle i Storke-koloni 30/4-15 Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og selvfølgelig ikke set af alle i gruppen.

Læs mere

Vidste du det om DOFbasen? af Leif Schack-Nielsen

Vidste du det om DOFbasen? af Leif Schack-Nielsen Vidste du det om DOFbasen? af Leif Schack-Nielsen 15. maj 2012 Efter ti år er der mange garvede brugere af DOFbasen. Måske er DU én af dem. Men kender du nu også basens muligheder til bunds? Her er en

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Atlas III - en kort fortælling om den tredje store kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Oplæg til møde i Svendborgs Grønne Råd, den 23. april 2014 Niels Andersen Sådan arbejder DOF for fuglene Kort

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Ynglesæsonen 2015 var præget af ret usædvanlig vejr, med kulde og megen regn i juni og juli. Hvilken påvirkning det har haft for ynglefuglene er ikke direkte blevet

Læs mere

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland Fugle og blomster 16/6-23/6 2015 Lilly Sørensen og Niels Bomholt Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland ligger lige midt i Østersøen, og er Sveriges største ø. Den har været svensk siden

Læs mere

Ynglefuglene på Tipperne 2014

Ynglefuglene på Tipperne 2014 Ynglefuglene på Tipperne 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 27. august 2014 Ole Thorup og Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 7 Redaktør:

Læs mere

"Draget" - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde.

Draget - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde. Naturgenopretning på Knudshoved Odde. Tekst og fotos: Jens Dithmarsen. Knudshoved Odde er et unikt naturområde i Sydsjælland, et overdrevslandskab med mange små bakker adskilt af flade arealer, hvor man

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt Fotos: Finn Jensen FREDAG den 4. april var vi en flok på 36 personer, der satte kurs mod Sverige for at opleve bl.a. Tranerne ved Hornborgasjön.

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005

Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005 Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005 Af Per Rasmussen Turen til Kreta var ikke mit første besøg på øen, og som tidligere besøg var dette også lagt an på familieferie. Men som fuglekikker vil man jo gerne

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Bjørnesafari. Finland

Bjørnesafari. Finland Bjørnesafari til Finland Juni 2008 med Politikken Plus Indledning I perioden 13. 17. juni 2008 var jeg så heldig at få lov at lede en naturrejse til Finland for Politiken Plus, arrangementsafdeling i et

Læs mere

Sønderjylland April 2011

Sønderjylland April 2011 Sønderjylland April 2011 LFR ved Sønderstrand, Rømø (foto: Frank Desting) Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra mandag den 18. april til tirsdag den 19. april 2011. Deltagere Leif Frederiksen (LFR).

Læs mere

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde)

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Artsnavn (dansk) Sommerhalvåret (ynglesæsson)* Vinterhalvåret* Føde/Trofiske niveau** Knopsvane Pf/vand-sumpplanter/rodstængler/alger/vinterafgrøder/raps

Læs mere

Fugle i Danmark - ved foderbrættet. Naturhistorisk Museum. Mads Valeur Sørensen og Charlotte Clausen, Naturhistorisk Museum

Fugle i Danmark - ved foderbrættet. Naturhistorisk Museum. Mads Valeur Sørensen og Charlotte Clausen, Naturhistorisk Museum EMNE SVÆRHEDSGRAD HVOR LØSES OPGAVEN? PRODUKTION OG COPYRIGHT TEGNINGER Fugle i Danmark - ved foderbrættet Let (0. - 3. klasse) 1. sal Mads Valeur Sørensen og Ida Marie Jensen Naturhistorisk Museum Mads

Læs mere

SPANIEN 17/9 5/10 2013

SPANIEN 17/9 5/10 2013 SPANIEN 17/9 5/10 2013 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R.

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. 31. januar Silkehale Klik på billede for stor størrelse. 30. januar Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. Sangsvane Klik på billede for stor størrelse.

Læs mere

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr.

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr. Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000- område nr. 112, Lillebælt Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 8. januar

Læs mere

Tårnfalken. Maja Schjølin Afleveres 30/03 2007

Tårnfalken. Maja Schjølin Afleveres 30/03 2007 Tårnfalken Jeg har valgt at skrive om tårnfalken, fordi det er en spændende fugl, som både lever vildt og kan opdrættes til jagtbrug. 1 Falkearter: Falken er en rovfugl som findes i mange forskellige arter.

Læs mere

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Species Picture Sounds Rødstrubet Lom 2 3 Sortstrubet Lom 2 3 Islom 3 Hvidnæbbet Lom 3 Lille

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T 2 Overvågning af fugle på Vejlerne 2001 Henrik Haaning Nielsen & Palle Rasmussen Vejlerne ligger nord for Limfjorden i Thy.

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011 - det nye vådområdes betydning for ynglende fugle Kunde Rådgiver Egedal kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon: 72 59 73 15 Telefon 46 30 03 10 Telefax 46

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, torsdag den 29. oktober, 2015

Referat af generalforsamlingen, torsdag den 29. oktober, 2015 Referat af generalforsamlingen, torsdag den 29. oktober, 2015 Vi var ialt 21 deltagere. Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Hanne Olsen blev valgt som dirigent og hun bekræftede, at generalforsamlingen var

Læs mere

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005.

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 2: Ejerforhold 4b 3d 5d 4i 8ac 1bc 5a 4ah 3b 1cx 1cu 5d 4ae 2ae 8at 3s 5i 5b 5h 1a 1h

Læs mere

Skovnissen Kogle. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen

Skovnissen Kogle. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Skovnissen Kogle Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Udgiver: Skov- og Naturstyrelsen, Storstrøm Titel: Skovnissen Kogle Forfatter: Marie Roland Tarby Layouter: Mette Millner Hansen Fotos: Marie

Læs mere

FØLLE BUND - NATIONALPARKENS VESTLIGSTE FORPOST

FØLLE BUND - NATIONALPARKENS VESTLIGSTE FORPOST FØLLE BUND - NATIONALPARKENS VESTLIGSTE FORPOST Det vestlige hjørne af Nationalpark Mols Bjerge er Følle Bund, der fra gammel tid har hørt under Kalø. Følle Bund ligger syd for Strandvejen, sydvest for

Læs mere

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken Billeddagbog Traner og gravænder ved Pulken Tranetur 31. marts 1. april 2012 med Naturhistorisk Forening for Nordsjælland Milturt ved Forsakarbäcken Lørdag den 31. marts Turen startede fra Hillerød Station

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

Nordjylland Juli 2012

Nordjylland Juli 2012 Nordjylland Juli 2012 Bygholm Vejle 16-7-2012 Turrapport fra en Nordjyllandstur fra søndag den 15. juli til tirsdag den 17. juli 2012. Deltagere Leif Frederiksen (LFR). Frank Desting (FDE). Fotograf: Frank

Læs mere

TURPROGRAM: DN Aalborg inviterer på ture i lokalområdet!

TURPROGRAM: DN Aalborg inviterer på ture i lokalområdet! TURPROGRAM: DN Aalborg inviterer på ture i lokalområdet! TUR 1 Flora og fauna-tur til Lille Vildmose (LANG) Kl. 12.30: Afgang med bus fra hotellet TUR 4 Tur til Reno-Nord (KORT) Kl. 13.00: Afgang med bus

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen Fuglene på Filsø Foto: Henning Simonsen Årsrapport 2012 01-10-2011 til 15-07-2012 Filsøgruppen Jens Rye Larsen Baggrund Den 1. oktober 2011 blev Filsø overtaget af Aage V. Jensen Naturfond. Formålet var

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse.

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse. 28 februar Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Arreskov Sø: Grågås 17, Gravand 1. Erik Ehmsen. 27. februar Stor Skallesluger - Blishøns - Gråand Stor Flagspætte

Læs mere

I 2008 blev de første havørne ringmærket i Danmark som led i et internationalt ringmærkningsprojekt for havørne.

I 2008 blev de første havørne ringmærket i Danmark som led i et internationalt ringmærkningsprojekt for havørne. Ringmærkning af havørne-ungen på Tærø 2009. I 2008 blev de første havørne ringmærket i Danmark som led i et internationalt ringmærkningsprojekt for havørne. I år blev parret på Tærø udset til at få ringmærket

Læs mere

Efterårstræk på Stevns

Efterårstræk på Stevns Efterårstræk på Stevns Af Tim Andersen De fleste forbinder et efterårstræksted for landfugle med vest- og sydvendte pynter. At det ikke altid behøver at være sådan, er Stevns Klint et eksempel på. Her

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Vinterfugle ved foderbrættet

Vinterfugle ved foderbrættet Vinterfugle ved foderbrættet Vinteren 2010-2011 ved foderbrættet ved Benth Micho Møller Fra slutningen af november, hvor den første sne faldt og kulden satte ind, begyndte jeg at fodre på mine to foderbræt

Læs mere

Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej Blåvand

Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej Blåvand Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej 81 6857 Blåvand Den 1. februar 2016 NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 4 SEPTEMBER - DECEMBER 2015 Tekst: Henrik Knudsen og John Frikke Så kom

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Ynglefugletællinger 2010

Ynglefugletællinger 2010 Ynglefugletællinger 2010 Borris Skydeterræn og Flyvestation Karup Ole Olesen og Egon Østergaard August 2010. Indhold Baggrund og fokusarter... 2 Optællinger... 3 Artsgennemgang... 5 Flyvestation Karup...

Læs mere

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Turen Vores tur til Østrig Ungarn i de sidste to uger af Maj måned. Var et længe næret ønske om at få et godt kendskab til den midteuropæiske natur typer, speciel at

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3 SPA 1 Ulvedybet og Nibe Bredning Skestork Y F1 Blå kærhøg Tn F2 Hedehøg Y F1 Fiskeørn Tn F2 Hjejle T F2, F4 Splitterne Y F3 Dværgterne Y F3 Pibeand T F4 Krikand T F4 Hvinand T F4 Toppet skallesluger T

Læs mere

GRÅKRAGERNE ÅRSRAPPORT 2015

GRÅKRAGERNE ÅRSRAPPORT 2015 19. januar 2015 - Klostermølle og Mossø GRÅKRAGERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årets første tur gik til Klostermølle og Mossø med 14 deltagere. Turen startede 12.30 ved Klostermølle, hvor vi gik ned til papirtørreladen

Læs mere

Fugleferie på Mallorca

Fugleferie på Mallorca Fugleferie på Mallorca 23.-30. april 2005 Deltagere: Simon Berg Pedersen, Bo Berg og Kim Berg Fotograf: Simon Berg Pedersen Indledning ved Bo Berg Da jeg har været på Mallorca på kombineret fugle-/familieferie

Læs mere

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 23 til 28 Af Per Bomholt Foto: Bente Holm-Petersen Marts 27 Den Røde Glente ynglede i 28 spredt i ung moræne landskaberne i Danmark. Bestanden andrager ca. 7 registrerede

Læs mere

Jeg HAR sendt den samme skrivelse til Struer Kommune pr. post og vedlagt diverse fotos fra området her, som vi holder meget af.

Jeg HAR sendt den samme skrivelse til Struer Kommune pr. post og vedlagt diverse fotos fra området her, som vi holder meget af. Fra Vibeke Nielsen [vibeke@bikat.dk] Til!De tekniske områder [teknisk@struer.dk] CC BCC Emne Vindmølleplan. "Hindsels" på Thyholm Afsendt 07-02-2015 20:05:24 Modtaget 07-02-2015 20:05:24 indmøllesagen.odt

Læs mere

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg kan finde Robin Hood-bladet. Mor siger, at jeg roder,

Læs mere

Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund

Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Accipiter 1995-2 Af Jørgen Terp Laursen Indledning Igennem hele dette århundrede har Lærkefalken (Falco subbuteo) været en sjælden dansk ynglefugl, hvor der næppe

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur Knopsvane Knopsvane han i imponerepositur Videnskabeligt navn (Cygnus olor) Udbredelse: Knopsvanen er udbredt fra Irland i vest, gennem Vest og Mellemeuropa (indtil Alperne) til det vestlige Rusland, og

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til Stae

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere

Stor Tornskade Observation søndag den 26. december 2004

Stor Tornskade Observation søndag den 26. december 2004 Stor Tornskade Observation søndag den 26. december 2004 Stor Tornskade i Halkær Ådal syd for Vegger den 8. oktober 2008 kl. 11.15. Af Brian Nilsson Indhold Forsiden 1 Indhold 2 Forord 2 Observationerne,

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere