Kvarteret 02 / DECEMBER BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE"

Transkript

1 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved at betale husleje? Sådan får du hjælp

2 Leder Af Morten Homan Indhold Fra nytår har vi en stærkere og enklere organisation med et resursemæssigt overskud 04 Kvarteret Velkommen i din nye boligorganisation! 1. januar flytter du ind i en ny boligorganisation. Din adresse ændres ikke, og farven på dine vægge er den samme. Men alle beboere i Bo83, Højbo og VesterBo flytter fra årsskiftet over i en ny fælles boligorganisation med det velkendte navn: Boligkontoret Århus. Som du også kunne læse i sidste beboerblad, ja så flytter beboere i Fagbo i stedet ind hos Statsbo i deres nye fælles organisation: Almenbo. Vejen mod den fælles organisation Bo83, Højbo og VesterBo har siden midt i 2010 arbejdet seriøst med en fusion af de tre organisationer. 15. november 2011 skete det så: Repræsentantskaberne i Bo83, Højbo og VesterBo sagde ja til hinanden og lægger sig sammen i én organisation fra 1. januar Se også artiklen side 4. Bedre service og mere fleksibilitet Det overbevisende ja til en fusion (145 ud af 170 stemmer) bunder i en række klare fordele: En større organisation er mindre sårbar og har større økonomisk styrke. En fusioneret organisation sparer et større millionbeløb i moms, som både kan bruges til at sænke administrationsbidraget og forbedre servicen. Det bliver en enklere organisation med klare beslutningsveje og ansvarsfordelinger. Og endelig bliver hele administrationen enklere lige fra afløsning og samdrift mellem afdelinger for ejendomsfunktionærerne til kontorets håndtering af ensartede regler for fx udlejning, råderet mv. Hvad betyder det for dig? Som beboer vil du først og fremmest opleve den nye organisation som mere gennemskuelig: Det er én organisation med ét repræsentantskab, én bestyrelse og én beslutningsvej. Du vil også opleve, at vi får lettere ved at forfølge ambitionen om at levere Byens bedste service. Vi skal ikke bruge kræfter på at holde tre forskellige organisationer kørende, men kan i stedet fokusere på at gøre servicen bedre for dig og nye beboere. Desuden får du som beboer fortrinsret til ca boliger fordelt på 72 afdelinger i den fusionerede organisation. Det betyder flere valgmuligheder med fortrin men selvfølgelig også, at der bliver flere om buddet. Hvad betyder det for afdelingerne? For afdelingerne får sammenlægning ikke den store betydning. Den største ændring er nok, at afdelingerne får nye numre baseret på deres alder. Se din afdelings nye nummer på Fusionen giver også flere medlemmer af repræsentantskabet, så det bliver på 120 personer plus bestyrelsen. Samtidig får alle medlemmer af afdelingsbestyrelser fremover mulighed for at deltage i repræsentantskabsmøderne med taleret. Alt i alt giver den fælles organisation mange nye muligheder, som vi skal arbejde sammen om at gøre til virkelighed. Men inden da håber jeg, at alle får en rigtig glædelig jul og et godt nytår! Lederen 2 En historisk aften 4 5 Hurtige til Henrik Autzen fra Café Smilet 9 At bo i en rønne 10 Boligkontoret Århus til serviceeftersyn 12 Retten til at indrette 14 Frydenlund har egen LifeCoach 16 Kort & Godt 18 Hvad laver en Boligsocial medarbejder? 20 Vejen ud af gæld og stress 22 Dartklubben Søstrene Peter 24 Repræsentantskabsmøde i VesterBo 26 Gode råd der luner i en kold tid 28 Nyt fra afdelingerne 29 Kontakt 31 Nr. 2 december 2011 Beboerblad for boligorganisationerne VesterBo, Højbo, Bo83 og Fagbo Brendstrupgårdsvej 7, 8200 Aarhus N Bladet udkommer 4 gange årligt. Oplag: 8000 stk. Redaktion: Søren Høgsberg, ansvarshavende Mogens Bøgh Vindbjerg, Mette Kjær Larsson, Elmer Pedersen, Lise Ryde, Peter Ebbesen, Robert Thorsen, Berit Jørgensen, Martin Westy Løvendahl, Layout: Mette Kjær Larsson Tryk: Zeuner Grafisk as, 8300 Odder Forside: Rasmus fra Bo83 lytter opmærksomt til de 3 formænd på repræsentantskabsmødet 15. november (foto: Simon Jeppesen) 2 KVARTERET 02 / DECEMBER

3 BKÅ nyt fra NYT BKÅ Af Mogens Af Mogens Bøgh Bøgh Vindbjerg Vindbjerg Foto: Foto: Simon Jeppesen En historisk aften Al snak om manglende engagement i det såkaldte beboerdemokrati faldt til jorden 15. november, da ca. 180 repræsentantskabsmedlemmer mødte op i Scandinavian Center for at indløse deres navn og afdelingsnummer til en vigtig stemmeseddel: Skal VesterBo, Højbo og Bo83 fusionere 1. januar 2012? 4 KVARTERET 02 / DECEMBER 2011 KVARTERET 02 / DECEMBER

4 De ca. 180 deltagerne lyttede opmærksomt og koncentreret til formændenes forspil. Som optakt til selve afstemningen trådte de tre formænd op på scenen for hele forsamlingen. Og som et aldrende, men godt sammenspillet boy band, gav de deres begrundelser for en fusion. Noget af det vi taber ved en fusion er en stor mødeaktivitet og en masse dobbeltarbejde i udvalg, bestyrelser og administration. Til gengæld får vi en enklere og mere kompetent organisation, lød et af de konkrete argumenter fra trioen. Overordnet set var budskabet: Fusionens gevinster og fordele skal bruges til at imødekomme nuværende og fremtidige krav til en moderne boligorganisation både formelle krav fra myndigheder og ønsker fra beboere om gode boliger og en høj service. Og flere krævede uddybning og svar på spørgsmål: Hvad sker der i grunden, hvis vi ikke fusionerer? Spænding for lukkede døre Efter den fælles introduktion fordelte de tre repræsentantskaber sig i hver deres mødelokale. Her blev der debatteret og spurgt ind til fusionens konsekvenser inden den afgørende afstemning. Bo83 kom først ud med et klart ja og VesterBo kort efter med samme beslutning. Men de to repræsentantskaber måtte vente i ulidelig spænding uden for Højbos mødelokale. Her var der klart størst skepsis til fusionen især til processen frem til og grundlaget for afstemningen. Men da Højbo endelig slog dørene op var det til et stort fælles ja. Champagnepropperne sprang og de tre repræsentantskaber ønskede hinanden tillykke med den nye familie. Debatten forstummede, og det blev tid til de stille stemmer: JA eller NEJ til en ny fælles boligorganisation. Optakten Forud for beslutningsaftenen blev der holdt en række debat- og informationsmøder for repræsentantskaberne. Et af de helt store var den fælles konference 4. oktober, hvor mere end 80 engagerede deltagere havde en god og levende debat på tværs. Et af de store emner var demokrati og deltagelse. Og der var bred enighed om, at den nye organisation har en udfordring i at gøre det mere spændende at deltage i demokratiet. Beboere skal ikke tvinges ind i bestyrelser, men tiltrækkes af attraktive rammer og tilbud noget som man netop bedre kan arbejde med i en større organisation. Bl.a. foreslog flere mere del-demokrati, hvor bestyrelser i højere grad inddrager interesserede beboere. Ansvaret og kompetencerne skal flyttes ud i det demokratiske system som fx udvalg. Skål og tillykke! Beslutningen blev fejret med en god middag og snak på tværs om forventningerne til det nye Boligkontoret Århus. Det skal kort fortalt give mening at deltage! VALGRESULTAT VesterBo 47 ja-stemmer 6 nej-stemmer Højbo 42 ja-stemmer 17 nej-stemmer Bo83 56 ja-stemmer 1 nej-stemmer KVARTERET 02 / DECEMBER

5 Tekst og foto af Søren Høgsberg Vi spurgte 3 deltagere om deres holdning til fusionen Smilet har til huse i Nydamsparkens lokaler og den tirsdag eftermiddag mødte vi drivkræfterne bag Smilet Henrik Autzen og Lone Kjelstrup. Mens Lone skrællede kartofler til dagens middag: Bøf med bønner, fortalte Henrik om Smilet. 5 HURTIGE til Henrik Autzen fra Café Smilet Voxpop Kim Assentoft Højbo, Afd. 1 NEJ-stemmer fordi: Det gik for stærkt og jeg har fået for lidt information. Jeg følte mig ikke klædt godt nok på til at træffe en så vigtig beslutning. Og så savnede jeg en uvildig instans, som fx BL, til at belyse fusionen og konsekvenserne. Hovedbestyrelserne var jo klart for fusionen, så jeg var usikker på hvor objektiv grundlaget var. Mia-Maria Worm, Line Skaanning og Lærke Pedersen Bo83, Afd. 25 JA-stemmer fordi: Vi kan klart se fordelene, når vi ser det i et større perspektiv. En lille organisation vil få svært ved at klare sig alene. Vi er med i ungdomsbolig-udvalget og ser nu muligheder for at komme tættere på beslutningerne. På sigt vil beboerne sikkert også kunne mærke forskel men ikke lige 1. januar. Kaj Nielsen VesterBo, Afd. 13 JA-stemmer fordi: Jamen det er bare en rigtig go ide, synes jeg! Når vi bliver større bliver vi også stærkere og heldigvis enklere. Jeg har aldrig været i tvivl. Jeg kan kun se ét problem: Nu kan vi jo risikere at vi bliver 230 hold til vores bowling-turneringer. Hvad er Café Smilet? Hvordan er Smilet anderledes end andre væresteder? Hvad er det I kan, som andre ikke kan? Løser Smilet en boligsocial opgave? Vil Smilet overleve? Det er et åbent værested for dem, der har lyst til at komme her. Vi har åbent eftermiddag og aften, og vi tilbyder socialt og netværksskabende samvær. Det specielle ved det her sted er, at det er frivillige der driver stedet, og det er frivilligt at være bruger så vi er alle frivillige her i Cafe Smilet. Det giver en anden måde at være sammen på. Brugerne kommer og laver netværk med hinanden, og det netværk indgår vi i. Vi laver nogle aktiviteter sammen med brugerne. Til forskel fra kommunalt drevne væresteder har vi ingen registreringer af nogen slags. Vi laver en optælling en gang i mellem for bevillingernes skyld, men vi laver ikke noget kartotek. Brugerne kommer her af egen fri vilje, bruger stedet og netværker med hinanden. Cafe Smilet er basen, den sikre grund hvorfra brugerne faktisk kan opdyrke og bruge det netværk, der opstår. Hvis Smilet ikke var her så ville meget af netværket smuldre. Strukturen er meget anderledes. Vi er baseret på frivillige. Vores frivillige er her også på skiftende tidspunkter. Der er ingen fastansatte. Regler og rammer skabes af dem, der er her. Det er ud af samværet den aktuelle dag rammerne sættes for, hvordan vi er her i dag. Det er det sociale. Der er to ting, der kendetegner det at være frivillig på smilet. Man er selv med til at skaber rammerne, og man har sin personlighed at byde ind med. Man skal med andre ord give lidt af sig selv. Til gengæld får man også meget den anden vej. Det er det, der skaber glæden hos de frivillige. Smilet er med til at skabe netværk. Det er jo en grundlæggende boligsocial opgave. Organisationen stiller da også lokalerne til rådighed. Vi har også en driftsaftale med kommunen, og så finder vi lidt penge forskellige steder fra. For eksempel får vi nogle togpenge. Det kalder vi de penge, folk putter i modeltogene på banegården. Det er de penge der gør, at vi kan holde juleaften for vores faste brugere. Vi prøver at lave en familiejul. Hele smilet er faktisk familiært. Man holder øje med hinanden og kærer sig om hinanden. Både brugerne og de frivillige. Som koncept og sted vil det sagtens kunne overleve, fordi det er så baseret på frivillige. Både frivillige og brugere får noget ud af at være her. Vores frivillige rekrutterer også fra deres egne netværk, så vi har ikke noget problem med at få nye frivillige, når der er brug for det. Vi har frivillige, som har været her i 14 år nu, og som kommer et par gange om måneden. 8 KVARTERET 02 / DECEMBER 2011 KVARTERET 02 / DECEMBER

6 LÆSERBREV Af Robert Thorsen Foto: Katrine Lau Kommentar fra administrationen Af Morten Homann, Boligkontoret Århus At bo i en rønne Solen skinner, sommeren er kommet. Vejrmæssigt har jægerne haft den bedste 1. oktober i mands minde. Det passer tilsyneladende fuglene, de trækker i store antal mod syd. Måske man skulle følge efter! Denne artikel handler ikke om, hvorvidt vejret passer jægerne, eller om hvor fuglene trækker hen. Men jeg har en gang lært, at når man skal kritisere, bør kritikken indledes positiv. Det er hermed gjort. Jeg vil i denne artikel forsøge at beskrive hvad der sker, når processen ved et nybyggeri kører af sporet. Rønnevangen i Sabro blev påbegyndt i VesterBos første lavenergibyggeri. Fra starten så alt lovende ud, vi fik faktisk rigtigt meget for pengene. I januar måned 2011 gik det galt første gang. Vinteren var som bekendt hård, og der kunne ikke arbejdes på byggeriet. Denne forsinkelse blev aldrig indhentet, og i foråret begyndte slagsmålet for at få entreprenøren til at mande sig op og indhente forsinkelsen. Desværre formåede entreprenøren, hverken økonomisk eller mandskabsmæssigt, at løfte opgaven. Boligkontoret Århus kom alt for sent i gang med at sætte pres på entreprenøren, og resultatet blev en kaotisk indflytning 14 dage senere end planlagt og løbende over ca. 1 mdr. fra den 15. juli. Lejemålene blev forsøgt gjort færdige, i takt med at beboerne ikke længere kunne udsætte indflytningen. Men ak og ve, nu skal man først blive enige om prisen på det resterende Volvo arbejde, og så skal håndværkerne sættes i gang. Det går der et par uger med, alt imens beboerne langsomt har tabt noget af tålmodigheden. Manglerne i lejemålene laver man selv, der ligger jo byggematerialer rundt på grunden. Ellers skaffes de på anden vis. Der indrettes midlertidige terrasser af paller og andet træ. P-pladsen foran boligen indtages med hjemmelavede ramper med Bedstemor And Og så skete det entreprenøren opgav og gik konkurs. Man skulle jo ikke tro, at en konkurs hos Danmarks almene boliger kunne betyde det store for beboerne. Diverse pengetanke skulle jo kunne klare den opgave og så overlade slagsmålet til advokaterne. Men sådan gik det ikke alt gik i stå og det er sgu træls, når kun 40% af udenomsarealerne er færdige, og boligen indvendigt har mangler, der kan fylde fire A4-sider. Ventetiden er den værste, informationen er sparsom og mangelfuld, der ventes på advokaterne, usikkerheden breder sig. Er der penge til at få byggeriet færdigt? Kan der ske vandskade på de ufærdige bygninger? Og hvad hvis det medfører skimmelsvamp? Spørgsmålene er mange og svarene få. Efter to måneders ventetid (midt i regntiden) kommer det opløftende svar: advokaterne er blevet enige, restbeløbet fra byggeriet kan frigives og håndværkerne kan komme tilbage hurra. op til vejen. Jo, Danmark er befolket af gør-selv-folk også i de almene boliger. Nu venter alle blot på det varme vand, og om sidste informationsskrivelse fra Boligkontoret Århus holder ord. Ifølge denne bag rattet skulle taget og belægningen blive bragt i orden inden vinteren, haverne må vente til foråret. Inden da har vi forhåbentlig fået varmt vand. Mon også vinduerne bliver ommonteret og tætnet inden kulden sætter ind? Ingen kan være uenige i, at byggesagen i Rønnevangen er en meget træls situation for alle parter og ikke mindst for beboerne. Der har været mange uforudsete og uheldige faktorer, der har påvirket forløbet flere af dem med domino-effekt : Når en brik vælter, ja så tager den andre med. I skrivende stund tæller vi fx fire konkurser blandt involverede parter i forløbet heriblandt som bekendt totalentreprenørens fatale konkurs. Og jeg skal være den første til at erkende: Dét havde vi alligevel ikke forudset og taget højde for i vores planlægning. Jeg vil ikke bagklogt forsøge at placere skylden. Men jeg vil godt helt overordnet beskrive et par forhold, der har haft indflydelse på forløbet. I maj 2011 overvejede vi at stoppe byggeriet, da vi opdagede flere fejl og mangler. Vi gik i dialog med VesterBos advokat og bygherrerådgiver, som frarådede os at stoppe projektet. Der var nemlig risiko for, at VesterBo ville tabe i en eventuel synsog skønssag, som også ville betyde en forsinkelse. Derfor fortsatte byggeriet indtil totalentreprenørens konkurs satte det hele i stå. Hele rækken af dominobrikker væltede, og vi måtte mere eller mindre starte en ny og presset proces, som først kunne begynde da konkursbehandlingen var overstået. Vi har informeret beboere med informationsbreve og informationsmøder. Vi har lyttet til beboernes ønsker og har forsøgt at imødekomme nye og individuelle ønsker fx alternativ placering af skure. Det har også taget ekstra tid at undersøge de muligheder. Indtil nu har vores fokus været at få byggeriet helt færdigt, og i skrivende stund er det ved at lykkes der resterer primært haver, nogle belægningsarbejder og så selvfølgelig løbende rettelse af de mange mindre fejl, der har været ved byggeriet. Sideløbende har vi gjort alt, hvad vi kan for at lære af sagen, og herved mindske risikoen for at vi får en tilsvarende situation. Vi har bl.a. fået input fra en udbudsekspert, der har gennemgået udbudsmaterialet, og vi har været i dialog med forskellige afdelinger. På den baggrund er vi i gang med en helt ny forretningsgang for nybyggeri. Slutteligt vil jeg endnu en gang takke beboerne i Rønnevangen for en generelt stor forståelse og tålmodighed i den frustrerende sag. 10 KVARTERET 02 / DECEMBER 2011 KVARTERET 02 / DECEMBER

7 nyt fra BKÅ Tekst og foto af Mogens Bøgh Vindbjerg Boligkontoret Århus til serviceeftersyn I sidste nummer kunne du læse om Boligkontoret Århus nye visioner. Men hvem skal realisere de fine løfter? Hvem skal gøre det, som visionen siger fx sikre at vi er kendt for byens bedst service? Det skal medarbejderne i Boligkontoret Århus. Og vi er i fuld gang med at forbedre vores service på alle de områder, som vi umiddelbart selv kan få øje på. Hvis vi nu var beboere Men hvad er god service, når man bor til leje? For at komme svaret nærmere rev medarbejderne en septemberdag ud af kalenderen og satte sig sammen om det overordnede tema: Hvilken service ville vi ønske os, hvis vi boede til leje? Foredragsholdere gav os input, inden vi delte os i arbejdsgrupper. Og her væltede store som små ideer frem på tværs af administrative medarbejdere og ejendomsfunktionærer. Hvad skaber god service for kunderne i Boligkontoret Århus? Gruppearbejdet gav mange gode ideer til, hvordan vi kan forbedre servicen alene ved at arbejde og kommunikere bedre sammen tværs af administration og ejendomsfunktionærer. Vi skal arbejde bedre sammen Imellem alle ideer og synspunkter var der enighed om, at vores service skal bygge på stor imødekommenhed og tilgængelighed. Samtidig skal vi tage ansvar, når en kunde henvender sig. Det kræver så også, at vi arbejder og taler mere sammen på tværs af vores organisation, så vi kan hjælpe hinanden med at hjælpe dig. På den måde fik vi en masse input til, hvor vi skal smøre maskinen, så den kører effektivt og målrettet mod byens bedste service. KVARTERET 02 / DECEMBER

8 BEBOERBESØG Tekst og foto af Mogens Bøgh Vindbjerg Retten til at indrette På 14 dage forvandlede Per en ældre 3-rums bolig til et moderne hjem med plads til en stor småbørnsfamilie. 1 Per og Anja inviterer os indenfor til et kig på deres råderetsprojekt. 2 Per får lidt hjælp af sin far. Her er skelettet til en skillevæg klar til gipsplader. 3 Den åbne stue på 1. sal bliver snart til et ekstra værelse. Per og Anja Sørensen er forældre til fire friske drenge. Da Anja for nyligt fik nyt arbejde ville familien flytte til Hinnerup. I første omgang søgte vi på 4-værelses boliger. Men de er både svære at komme til og som regel lidt dyrere. Så jeg begyndte også at tænke i 3-værelses boliger kombineret med råderetten, forklarer Per. Og da han fik tilbudt et 3-rums rækkehus med have på Nørreskovvej tog de begge ud for at vurdere mulighederne. Jeg var meget skeptisk i starten. Et gammelt og mørk 80 er køkken fyldte meget i stueplan. Og hvordan får vi overhovedet plads til 4 børn på 84 m2? Per snakkede godt nok om, at vi kunne lave et ekstra værelse. Men jeg kunne ikke se det for mig, fortæller Anja. Inspiration fra naboen Men da parret kiggede ind til naboen faldt løsningen pludselig på plads. Og Per forklarer her, hvordan de moderniserede og ændrede boligen, så den passede til familiens behov. For det første kunne vi heldigvis vælge nyt køkken i forbindelse med afdelingens køkkenrunde. Vi bestemte selv, hvordan det skulle se ud og indrettes, så vi fik mere plads i stuen. På 1. sal har vi omdannet den åbne stue til et fint stort værelse med gipsvægge. Det skete i dialog med inspektør Johnny Lillethorup, som hjalp med beskrivelse af projektet og gode råd undervejs. Og det hele tog ca. 14 dage. Nu mangler vi bare at spartle og male. Det nye køkken betales via en huslejestigning, mens familien selv har betalt for projektet på 1. sal. Per kunne selv lave det nye værelse og derfor blev det ikke den store udgift. På den måde har familien nu en fin 4-rums bolig til en relativ lav husleje. Din fantasi sætter grænserne Det er fedt at man selv må præge sin bolig. Vi har fået en velfungerende bolig præcis som vi gerne vil have det. Nu er det vores hjem, siger en glad Anja mens hun pakker ud af flyttekasserne. Per har sat sig godt ind i råderetten og tilføjer i baggrunden, at man stort set må ændre og modernisere som man vil, man skal bare have det godkendt hos Boligkontoret Århus. Og familien har da også flere projekter i støbeskeen. Vi udskifter lågerne i bryggers med skydelåger, så de tager mindre plads. Og til foråret udvider vi haven tre meter, som afdelingen giver mulighed for. Og så har vi på sigt planer om at renovere vores badeværelse, slutter Per, der skal tilbage til indflytningen. FAKTA OM RÅDERET Det overordnede princip i råderetten: Den enkelte lejer bestemmer selv, hvad der skal ændres, og sørger selv for, at arbejdet bliver udført og finansieret. Se mere på: 4 Pokkers! 7 I Der mangler noget til den nye dørkarm. Pers far må tilbage til byggemarkedet. stueetagen er håndværkerne i gang med det nye smarte køkken. 5 Få dage senere er stuen forvandlet til et fint børneværelse. 8 Det 6 Der nye køkken giver mere plads også helt ind i hjørnerne. skal lige spartles, males og laves el inden sønnike flytter ind. 9 Det er lejet, men samtidig helt vores eget, smiler en tilfreds Anja. 14 KVARTERET 02 / DECEMBER 2011 KVARTERET 02 / DECEMBER

9 Frydenlund har egen LifeCoach Beboerrådgiver Per Wied Andersen er certificeret som Professionel Coach, og det vil han gerne lade beboerne i Frydenlund få glæde af. Vi tog en lille snak med ham om det. Af Ann Dorte Andersen Foto: Mogens Bøgh Vindbjerg Hvad betyder det egentlig at være coach? Der er mange myter omkring coaching. Nogen mener at det er en træner på et sportshold, andre mener at det er et eller andet psykologisk hokus pokus og ingen af tingene er rigtige, smiler Per. Coaching er såmænd bare en samtaleform, hvor man sætter et mål med samtalen og hvor coachen så stiller spørgsmål til de ting, man selv mener og siger. På den måde kan man ofte komme frem til Ahá-oplevelser og helt andre vinkler på ens forestillinger. Vi har næsten altid selv svarene på vores spørgsmål, der skal bare lige spørges på en måde, så vi selv kan se dem. Hvad kan man bruge en coach til? Man kan stort set coaches på alle livets spørgsmål. Skal jeg gå ind i noget frivilligt arbejde, skifte job, eller gå ind i et parforhold osv. Den slags tanker er svære at få helt på plads, og man kan være rigtig usikker. Her kan coachen hjælpe med at undersøge tankerne/idéerne mere grundigt. Det er aldrig coachen, der bestemmer hvad du skal beslutte, men han kan afdække flere sider af det du tumler med, så du kan tage en god beslutning. Det er også oplagt at bruge coach, når man skal forbedre sine sportsresultater eller blive mere fokuseret i sin eksamensforberedelse. Hvordan foregår en coaching? Oftest starter det med en telefonsamtale eller en mail. Her får vi en kort snak om emnet og om, hvad det betyder at få coaching. Så aftales et møde vi har et godt uforstyrret lokale til det her i Frydenlund. Jeg fortæller kort om min tavshedspligt, og herefter finder vi sammen ud af, hvad formålet og udbyttet med coachingen skal være. Herefter skal personen fortælle lidt om sit problem. Under denne fortælling vil coachen stille spørgsmål. Det kan fx være opklarende eller udfordrende spørgsmål. Idéen bag spørgsmålene er hele tiden, at få dig til at se andre ting ved det, du tror du har en fast mening om. Hvad har folk med sig hjem? Det er forskelligt. Men generelt har folk meget mere ro i maven, og ofte er de fyldt af ny energi til at angribe beslutningerne på. Nogle har direkte nye løsningsmodeller, og andre har fået smidt ekstra vinkler på. Jeg har endnu aldrig haft en coachsession, der ikke har givet personen et eller andet med hjem. Hvorfor er det gratis for beboere i Frydenlund? Jeg har taget uddannelsen mens jeg har været ansat i Beboerhuset, og jeg vil gerne give tilbage. Jeg ved jo af erfaring, at der også i Frydenlund sidder mange med forskellige udfordringer, der kan have god hjælp af en coaching. Samtidig coacher jeg beboerne i arbejdstiden, så det manglede da bare, tilføjer Per. Hvad skal man gøre, hvis man vil vide mere? Jeg synes at man skal kontakte mig på enten telefon: eller via mail: Så tager vi den derfra. Det kan aldrig skade at kontakte mig. Det værste der kan ske, er at du får hjælp til dine udfordringer. 16 KVARTERET 02 / DECEMBER 2011 KVARTERET 02 / DECEMBER

10 Kort & godt VIGTIGT! om ventelisten Du betaler et årligt gebyr, hvis du står på ventelisten AARHUSbolig. For at bevare din placering på ventelisten (din anciennitet) skal du være meget opmærksom på to forhold ved gebyret. Der kommer et girokort ca. 6 uger før du skal betale næste års gebyr. Hvis du bruger betalingsservice skal du tilmelde dette girokort også selv om du før har tilmeldt denne betaling. Det skyldes, at opkrævningen nu kommer direkte fra AAR- HUSbolig. Betal din regning i god tid gerne et par dage før betalingsfristen! Hvis du ikke overholder fristen, ja så mister du omgående din placering på ventelisten. Der kommer ingen rykker! Og husk: Hvis du venter til sidste dag, så skal du betale inden din netbank lukker. Log ind på AARHUSbolig for at se, hvornår du skal betale gebyr næste gang. DIN MENING ER VIGTIG! Er du tilfreds med Boligkontoret Århus? Gå ind på og svar på 5 hurtige spørgsmål! Vi bruger svarene til at forbedre vores service og ydelser for dig som beboer Kort & godt HAR DU MERE PÅ HJERTE! Hvad er god beboerservice? Det vil vi gerne blive klogere på med hjælp fra dig Derfor søger vi frivillige beboere, som vi løbende kan spørge til råds: Hvad virker og hvad er knap så godt? Er du interesseret, så send en mail til Oplys navn, alder og adresse j S k ER DER LIV I DIN AFDELING? Går du direkte ind om tænder tv et, hver aften når du kommer hjem fra arbejde? Eller løber du nu og da en tur med afdelingens løbeklub? Beboerbladets redaktion vil gerne have flere historier fra og om beboerne. Hvad gør din afdeling god at bo i? Hvilke aktiviteter har I på tværs? Og hvad gør I for at involvere hinanden? 18 KVARTERET 02 / DECEMBER 2011 Du er meget velkommen til selv at skrive og sende et billede. Men du kan også bare sende os et tip, så sender vi måske en skribent og en fotograf. Skriv til: KVARTERET 02 / DECEMBER

11 PORTRÆT Tekst og foto af Lise Ryde Anne vil gerne, at folk kan mødes på kryds og tværs af kulturelle og andre grænser, så der opstår fællesskabsfølelse beboerne imellem. Hvad laver en boligsocial medarbejder? Anne Jørgensen er boligsocial medarbejder i afd. 11, Kalmargade i Højbo. Læs her om hvad hun laver, og hvad hun gerne vil opnå. Anne er uddannet antropolog. Det vil sige, at hun blandt andet har lært noget om, hvordan forskellige grupper af mennesker med forskellig baggrund, forudsætninger og livssyn, kan mødes. Herudover har hun arbejdet med unge i klubber. Under sin uddannelse evaluerede hun nogle boligsociale projekter. Det var så interessant, at hun selv fik lyst til at arbejde i marken. Anne ville gerne gøre sit til, at folk kan mødes på kryds og tværs af kulturelle og andre grænser, så der kan opstå en fællesskabsfølelse beboerne imellem. I afdeling 11, hvor hun blev ansat, skulle rammerne for hendes arbejde være det beboerhus, som desværre ikke var færdigt. Så hun startede i en lejlighed med en telefon, ingen kendte hende, og kom så i gang! Hun begyndte med at arrangere en teateruge, fik lavet en lektiecafé og en pigeklub. Og da hun fik plads i beboerhuset, kom der skred i tingene! Anne tænker, at en forudsætning for at nogen kan opleve, de har noget sammen er, at de overhovedet mødes. Så hun har igangsat en vifte af aktiviteter for forskellige grupper: Zumba, fællesspisning, IT-undervisning, kagepyntning, you name it! Mange af aktiviteterne foregår i samarbejde med frivillige fra organisationer udefra, fx Red Barnet Ungdom og Røde Kors. Andre, som fx fælles spisning, er udelukkende baseret på frivillige fra afdelingen. Det har været vigtigt for Anne at præcisere, at alle kan deltage, men at aktiviteterne hverken må have et politisk eller religiøst mål. Der var fx nogen, der gerne ville holde en gudstjeneste, men det måtte Anne afvise. Nu har Anne været ansat et par år. Nogle af aktiviteterne er gået lidt i sig selv, men mange lever videre. Efterhånden har rigtig mange mennesker mødt hinanden spist sammen, vasket op sammen, mødt andre forældre ved lektielæsningen osv. For mange af børnene er beboerhuset nu et sted, hvor man kommer simpelthen en del af området. Annes indtryk er, at mange beboere oplever en stigende fællesfølelse og en følelse af ejerskab overfor afdelingen. Der skulle så være mulighed for, at nogle aktiviteter kunne blive selvkørende. Hun ved på nuværende tidspunkt ikke, om den boligsociale indsats fortsætter, efter de fem år den er blevet bevilget. Hun vil derfor bruge den næste tid til på, at være den der hjælper beboerne med sin viden og indflydelse, så en aktivitet kan komme i gang og blive selvkørende. Noget af det bedste, Anne har oplevet var, da en lille pige kom og sagde, om de ikke skulle spille Banko. Anne greb forslaget, spurgte nogen, om de ville være med og hjælpe til. Mange meldte sig. Dagen blev bestemt og opslag hængt op. Andre mødte op for at sy. Det blev en rigtig hyggelig eftermiddag. Initiativtageren, den lille pige, sagde veltilfreds: Det var MIN idé. KVARTERET 02 / DECEMBER

12 Spørg juristen Tekst og foto af Martin Westy Løvendahl Vejen ud af gæld og stress Spørg juristen handler denne gang om dine muligheder for at komme ud af gældsproblemer. Jeg ser også på, hvor galt det kan gå, hvis en beboer ikke kan betale sin husleje. I dag er jeg den gladeste avissælger i gågaden Når rudekuverterne kommer dumpende ind ad brevsprækken med påkrav eller rykkerskrivelser, så ved et hvert normalt menneske, at den må være gruelig gal med økonomien. Desværre sker det for ofte, at den gældsplagede giver op og bare lader stå til. Den nemme løsning er også at lukke øjnene for ens problemer og lade som ingenting, men det er det værste man kan gøre. Pludselig er det ikke længere inkassofirmaer, der ringer på døren, men fogeden, og så er løbet kørt. Heldigvis behøver det ikke gå så galt, at den gældsplagede bliver smidt ud af sin lejebolig, selvom denne er kommet i økonomiske problemer. Ser man i tide sine problemer i øjnene, er det den direkte vej ud af gæld og den stress, der følger i gældens kølvand. Husk, at glemmer du, at du skylder penge væk, skal kreditorerne nok huske dig på det! Få hjælp til at få styr på økonomien! Ingen vil sidde med regninger, de ikke kan betale, hvis de havde styr på økonomien. Det er derfor vigtigt, at få taget hul på at søge gældsrådgivning så tidligt som muligt. Lad ikke stolthed og skam holde dig tilbage, hvis du får brug for hjælp. Ofte kan du være helt anonym, eksempelvis, hvis du ringer til forbrugerrådets landsdækkende gældsrådgivning, der har tlf: , og som har åbent onsdage mellem kl (se evt. mere på forbrugerrådets hjemmeside). Hvornår skal man søge gældsrådgivning? Svaret er meget nemt. Den dag du ikke længere kan betale dine regninger, når de forfalder. Kan din indkomst ikke længere betale disse regninger, uden at du hver måned skal låne penge hertil, eventuelt via en kassekredit i banken, så bør du søge gældsrådgivning! Hvad er gældsrådgivning? Under en gældsrådgivning, vil der blive set på, hvad du har af indtægter og udgifter. Herefter vil du få gode råd til at prioritere dine udgifter, så du først og fremmest betaler de vigtigste. De vigtigste udgifter er ofte husleje, forsikringer, varme, el og vand og et beløb til mad. Andre udgifter, som afdrag på gæld til banken, billån eller dyre forbrugsgoder, du har købt, vil ikke blive betalt, hvis der ikke er penge til det. I den forbindelse, kan gældsrådgiveren ofte komme med gode råd til, hvordan du får indgået en ordning med disse kreditorer. Taler du med kreditorerne, og kommer de med et nyt afbetalingsforslag, så gennemgå dette forslag sammen med dig gældsrådgiver FØR DU SKRIVER DET UNDER! Hvis jeg bliver smidt ud af min bolig, kommer kommunen så ikke og redder mig? Ikke nødvendigvis! Hvis du ikke har forældremyndigheden over et mindreårigt barn, kan du i værste tilfælde risikere, at stå på gaden med en pose varmt tøj, uden noget sted at gå hen. Så hvis du synes det er hårdt at få påkrav og rykkere ind af brevsprækken, kan du så forestille dig, hvordan det må være at blive hjemløs. Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler min husleje? Du vil efter en god uge få et påkrav fra Boligkontoret Århus om, at du har 14 dage til at betale. Ellers bliver restancen sendt til inkasso. Hos advokaten vil der løbe inkassoudgifter på restancen, og betaler du forsat ikke, trods påkrav, vil sagen blive sendt i fogedretten. I fogedretten bliver du dømt til at skulle betale for både skyldig husleje og inkassoomkostninger. Fogedretten giver typisk en betalingsfrist på 14 dage. Har du ikke betalt senest 14 dage efter, vil kongens foged komme forbi sammen med en låsesmed, politiet og en repræsentant fra Boligkontoret og sætte dig ud. Hvor kan jeg søge hjælp? På sidste repræsentantskabsmøde foreslog jeg, at Boligkontoret Århus i sit påkravsbrev om lejerestance giver information om, hvor den dårlige betaler kan søge gældsrådgivning. Det glæder mig meget, at man foruden denne information er gået et skridt videre og på deres hjemmeside lavet en side om gældsrådgivning. Hvis du har økonomiske problemer og gerne vil vide mere om gældsrådgivning, kan du gå ind på Under fanen Beboer vælger du Hjælp til huslejen. Spørg Juristen Har du et spørgsmål om forhold i din bolig eller afdeling? Send det til Redaktionen og cand. jur. Martin Westy Løvendahl ser på det. Du må gerne være anonym i bladet. Fra villa til værelse Viggo Kallenbach har prøvet det hele. Fra at han boede i en stor villa den ene dag, og til han måtte flytte ind i et værelse, da villaen blev taget fra ham pga. en personlig konkurs. Det tog psykisk meget hårdt på mig at miste alt, siger Viggo. Viggo Kallenbach har herefter kæmpet med de problemer, der kommer i gældens kølvand. Han beskriver sig selv som en skæv eksistens, men fortæller samtidig, at han heldigvis aldrig har stået uden tag over hovedet. Han havde ikke tænkt på muligheden for gældsrådgivning, før han gik konkurs. Havde han dengang vidst, at der fandtes gældsrådgivning, havde han nok opsøgt det. I dag er han ved at komme godt oven på. Han har fået en 2 værelses lejlighed i en almen boligorganisation, og den er han glad for. Og ifølge ham selv, er han nok den gladeste avissælger i gågaden, da han holder af sit arbejde og af at se liv i gaden. 22 KVARTERET 02 / DECEMBER 2011 KVARTERET 02 / DECEMBER

13 PORTRÆT Af Søren Høgsberg Foto: Peter Ebbesen Dartklubben Søstrene Peter Klokken er en tirsdag aften i Møllevangen. Jeg er troppet op i det lokale fælleshus for at møde dartklubben. Fru Jensen drikker ikke kaffe. Hun fatter, ligesom de andre damer, pilene og blander sig i spillet. De er ganske gode til det. Peter sliber pilespidserne på det medbragte slibepapir så de let glider på plads i Bull s eye eller en triple tyver. Klubben er relativ ny fra september 2011! Jeg kender godt spillet, men kun fra små røgfyldte værtshuse med fadøl på bordene, schlagermusik i højttalerne og mænd med pile i brystlommerne. Den første overraskelse møder mig allerede, da jeg kommer ind i fælleshuset. Der er dækket op til middag: Tarteletter med fyld. Jeg bliver straks inviteret med til bords af Maria og Bo, der har stået i køkkenet en times tid. I aften er der mødt 4 mænd, 4 kvinder og 3 børn. Vi spiser sammen hver gang inden vi skal træne. Så skiftes vi til at lave mad. Spiser kl. 18 og spiller kl. 19, fortæller Bo. Maria bryder ind: Vi laver mad og spiser fordi det er socialt. Vi hygger os. Da maden er ryddet af bordet går spillet i gang på to skiver. Børnene sætter sig til at se film, kvinderne drikker kaffe og snakker, mens mændene åbner en øl og kaster med pile. Sådan skal det vel også være i en dartklub. voksne er dybt optaget af 501 og børnene må med uforrettet sag gå ud at lege. Vi spiller også når vi får lov, selv om det er lidt farligt. Man kan ramme hinanden og tabe pilen ned på foden. Men vi må gerne spille, fortæller Loke og Lukas. Flere sætter sig og ser på mens de store drenge i Søstrene Peter går til stålet. Ganske bogstavlig! Pilespidserne bliver slebet på slibepapir så de let glider på plads i Bull s eye eller en triple tyver. Jeg får lige et par gode darttricks fra Per inden aftenen slutter: Jeg har spillet dart i 100 år og en sommer. Jeg er her fordi det er hyggeligt. Det drejer sig bare om at ramme skiven. Og så skal man have et godt øje til pigerne. Så skal det nok gå, smiler han. Vi spiser sammen hver gang inden vi skal træne. Så skiftes vi til at lave mad. Spiser kl. 18 og spiller kl. 19. Vi laver mad og spiser fordi det er socialt. Vi hygger os Anden overraskelse! Kvinderne fatter pilene og blander sig i spillet. De er ganske gode til det. Vi spiller turneringskampe ca. 1 gang om ugen mod andre boligforeningsklubber. Vi er 10 i vores gruppe, som spiller mod hinanden på hjemme- og udebane, forklarer Bo, der pludselig fanges af tre velplacerede pile i tyveren. Jeg spiller også turneringer når jeg kan få en barnepige. Det er hårdt at være oppe mod mændene. Især når man kun har spillet 1 måned, smiler Jonna, der er blevet så grebet af spillet, at hun ønsker sig pile til jul. FØR Efter filmen vil drengene også kaste pile. Den går ikke! De FAKTA OM DART De første dartpile var små, tunge forsvarsvåben, der blev brugt af bueskytter i nærkamp. Man ved, at der blev spillet dart af de engelske emigranter på Mayflower, der stod ud fra Plymouth i I spillet går det ud på ved hjælp af dartpile på færrest mulige forsøg at spille sig fra 501 points ned til præcis 0 point. Der skal afsluttes med en Double eller Rød Bull. Dette gøres ved at ramme en dartskive, fra hvilken kasteren skal være placeret i en afstand af 2,37 m. Skiven skal placeres på en lodret væg sådan, at bull, som er skivens centrum, er 173 centimeter over gulvet. Hver spiller har tre pile pr. runde. KVARTERET 02 / DECEMBER

14 nyt fra VESTERBO Af Robert Thorsen Foto: Søren Høgsberg Repræsentantskabsmøde i VesterBo Øverst: De godt 60 fremmødte lyttede intenst til organisationsbestyrelsens sidste beretning i VesterBo regi. Nederst: Robert overrakte prisen Årets afdeling til Morten Homann, der straks sendte æren videre til medarbejderne i administrationen 22. september 2011 blev der afholdt ordinært repræsentantskabsmøde i VesterBo for sidste gang. For 15. november bestemte repræsentantskabet sig for en fusion med Højbo og Bo83. Voxpop Årets resultat for organisationen er et beskedent overskud på kr. Årsagen er nye regler om forrentning af afdelingernes midler, hvor alle renteindtægter skal tilbageføres til afdelingerne. Desuden er afkastet fra obligationerne lavt i år som følge af finanskrisen. 12 afdelinger fik i sidste regnskabsår underskud mod en enkelt året før. Hvis du vil se din egen afdelings regnskab, er din afdelingsbestyrelse behjælpelig. Kaj, Herredsvang Selv om fusionen nu er en realitet, så holder VesterBo afdelingsmøder i januar som planlagt. Her kan du også stille spørgsmål til regnskabet og være med til at beslutte næste års budget for din afdeling. Bemærk, at alle afdelinger fremover holder afdelingsmøder i september fra og med september Hvor længe har du været beboerdemokrat? Siden 1984 Vil du blive ved i beboerdemokratiet? Ja jeg kan ikke holde op. Maja, Chr. Molbechs Vej/H.V.Kaalundsvej Hvor længe har du været beboerdemokrat? 25 år Vil du blive ved i beboerdemokratiet? Ja. Jeg genopstiller da! Frans, Hinnerup Hvor længe har du været beboerdemokrat? 5 år Vil du blive ved i beboerdemokratiet? Ja, så længe jeg bor alment, så gør jeg. Den mundtlige beretning Omtalte et ønske fra BL Danmarks almen boliger om forhøjelse af kontingentet. Flere nye arbejdsområder er kommet til de senere år. Fx sender EU flere direktiver, som skal indarbejdes i dansk lovgivning. Og derfor vil kontingentet stige med 10 kr. fra Valg til bestyrelsen Der var genvalg til: Lars Hansen, Kaj Nielsen og Berit Jørgensen Andre emner på mødet VesterBos nye afdeling i Sabro. Først kaos omkring indflytningen, fordi entreprenøren ikke kunne blive færdig, og så gik han konkurs. Der er dog lys forude. Garantien er frigivet, og det manglende arbejde er kommet i gang. Men alt i alt en uheldig start for en ny afdeling. Renoveringen i Nydamsparken ramte også muren i form af kommunen, som ikke ville give en kapitaltilførsel på kr. ud af en samlet pris på 140 mio. kr. I Hammel ombygges ungdomsboliger til familieboliger. En tendens der nok også vil ses andre steder fx i Hjortshøj. Under forslag blev bestyrelsens ønske om bemyndigelse til at afslutte forhandlingerne om fusion vedtaget. Årets afdeling Traditionen tro blev årets afdeling kåret. Det blev Boligkontoret Århus med følgende begrundelse: har i løbet af 2010/11 gennemgået en væsentlig omstillingsproces har trods hårde odds formået at yde en ekstraordinær indsats har formået, uden leder, at arbejde selvstændigt og holde serviceniveauet højt fremstår i dag som et eksempel til efterlevelse, hvor engagement, indsats og vilje kan bruges i den videre udvikling Der blev også uddelt vingaver til årets jubilarer: 5 års jubilæum Kim Henningsen afdeling 1-2 Maja G. Espersen afdeling 1-2 Elsebeth Nielsen afdeling 3 Michael Frederiksen afdeling 8 Jørgen Østergaard afdeling 8 Lissy Fogh Kristiansen afdeling 8 Carina Halvorsen afdeling 9 Inge-Lise Andersen afdeling 13 Jette Møller afdeling års jubilæum Elsebeth Wolk afdeling 3 Tom Thyrring afdeling 25 Dan Kiil afdeling års jubilæum i organisationsbestyrelsen Kaj Nielsen afdeling 13 KVARTERET 02 / DECEMBER

15 TIPS & tricks af Mogens Bøgh Vindbjerg baseret på artikel af Lulu Grønlund NYT FRA AFDELINGERNE GODE RÅD der luner i en kold tid Orientering til beboerne Kongsvang i Viby Af Afdelingsbestyrelsen, VesterBo afdeling 6 Sådan styrer du din varme med omtanke for både din økonomi og miljøet. Radiatoren Brug alle radiatorer i stedet for én eller få. Det er både billigst og giver en jævn varme i boligen. En velfungerende radiator er varm øverst og koldere i bunden. Hvis den er helt kold er det sandsynligvis fordi du har opnået den ønskede temperatur. Undgå at tildække radiatoren. Temperaturen Som tommelfingerregel skal du have 20 grader i alle rum. Lavere temperatur kan give kondens og fugt dvs. et dårligt indeklima. Stil termostaten på 3 på alle radiatorer. Det svarer til ca. 20 grader. For at måle temperaturen kan du placere et termometer på en indervæg i 1½ meters højde. Termostaten Termostaten registrerer temperaturen og justerer varmen ud fra din indstilling: Når det er koldt åbner termostaten for varmen i radiatoren. På samme måde lukker den igen for varmen, når den ønskede temperatur er nået. Lad termostaten styre varmen og sørg derfor at den sidder frit og ikke er tildækket. Det er en god ide at kontrollere dine termostater et par gange om året. Hvis radiatoren ikke bliver varm, når du skruer op, eller kold, når du skruer ned, så skal du kontakte din ejendomsfunktionær. Husk udluftning Det kan ikke siges tit nok: Husk at lufte ud i din bolig! Du gør dig selv og din bolig en tjeneste ved at sikre et godt indeklima. Den bedste måde at lufte ud på er ca. 10 minutters gennemtræk 2-3 gange om dagen. På den måde skifter du hurtigt luften ud i boligen uden at vægge, møbler mv. når at blive kolde. Luk termostaterne, når du lufter ud. Ellers går de op på fuld styrke. Luk vinduerne efter 10 minutter med gennemtræk og sæt termostaten tilbage på ca. 3. Fra ekstraordinært afdelingsmøde På det ekstraordinære afdelingsmøde den 6. oktober 2011 var Godkendelse af etablering af delikatesse/smørrebrødsbutik eneste punkt på dagsordenen. Efter en god og saglig debat blev forslaget sat til afstemning, og resultatet af den skriftlige afstemning blev 40 ja-stemmer og 16 nej-stemmer. Tilladelse til etablering af delikatesse/ smørrebrødsbutik er godkendt. Lejeren kan nu arbejde med den videre planlægning. Inden den eksisterende butik bliver lavet om, skal vores administration godkende det endeligt, så alle sundhedsmyndighedernes regler og krav efterleves. Til mødet var der 31 beboere repræsenterende 28 lejemål (ud af 164). Garager Opnotering til leje af garager bliver pr. 1. januar 2012 overdraget til udlejningen på Boligkontoret Århus. For beboerne betyder det kun, at i stedet for at henvende sig til afdelingsbestyrelsen, skal man henvende sig til udlejningen. Vedrørende opnotering til vores kælderrum, er der ingen ændringer. Det vil sige, at man henvender sig til afdelingsbestyrelsen. Afdeling 6, Kongsvang hjemmeside Afdelingsbestyrelsen er ved at lægge sidste hånd på vores egen hjemmeside. I får nærmere information, når den er i luften. Man kan dog følge udviklingen på adressen afdeling-6-vesterbo/forside. Mulighed for støtte til renovering og isolering af gavle med energibesparelse til følge Vi kan med stor glæde oplyse, at vi i afdelingsbestyrelsen har taget initiativ til at få udarbejdet en byggeteknisk rapport til Landsbyggefonden (LBF). Vi igangsætter forundersøgelsen, så de lovede støttekroner forhåbentlig kommer os alle til gode. Til vores ejendomsfunktionær Frydenlund i Aarhus V Af Pia & Kenneth, VesterBo afdeling 10 Kære Brian Vi vil gerne takke dig for vedholdende indsats ved etableringen af vores nye køkken. Vi håber, at køkkenudvalget sammen med Boligkontoret Århus kan komme i gang og fungere, som en støttende partner til dig. Vi håber, at du efter at have skabt dig et overblik over din nye arbejdsplads vil fortsætte med dine visioner for afd. 10. med opbakning fra beboerne og Boligkontoret Århus. Vi er sikre på, at beboerne sammen med dig, kan skabe et behageligt miljø at bo i. Vi mener, at det er vigtigt, at En af vores gavle vil som forsøg blive isoleret og renoveret. Dette sker ved etablering af efterisolering af en udvalgt gavl på en 2 etagers blok på Uffesvej. Hvilken gavl er ikke nærmere bestemt på nuværende tidspunkt. Når dette er sket, skal der laves termografiske fotos og temperatur målinger, som skal sammenlignes med henholdsvis et tidligere forsøg med indblæsning af isolering i gavl (Uffesvej 13-15) og en ikke isoleret gavl. Henover vinteren foretages der supplerende målinger af temperatur og fugt forhold i alle gavle i afdelingen. Alle disse oplysning bliver samlet til en byggeteknisk rapport, som sendes til LBF til den videre afgørelse. Vi håber at kan fortælle mere på afdelingsmødet i januar ejendomsfunktionæren har tæt kontakt til beboerne. Og vi vil derfor gerne opfordre nye beboere i afdelingen til at bakke op om den nye ejendomsfunktionær, bl.a. ved at deltage i et kommende valg til en afdelingsbestyrelse, som på nuværende tidspunkt er ikke eksisterende. 28 KVARTERET 02 / DECEMBER 2011 KVARTERET 02 / DECEMBER

16 nyt fra afdelingerne KONTAKT Pensionisternes sommerudflugt Reginehøj i Aarhus N bk-aarhus.dk Af Jonna,VesterBo afdeling 9 og gæst på turen 9. juni var der sommerudflugt for pensionisterne på Reginehøjvej. Vejret var blæsende og det regnede, så det var dejligt at komme ind i en varm bus. Vores chauffør lovede os, at han ville køre os til det gode vejr. Og han fik ret. Iris bød velkommen og fortalte, at i år bliver vores klub 40 år. Det er ganske godt gået. Vi kørte sydpå til Den Gamle Grænsekro ved Christiansfeld. Her fik vi en guidet tur rundt i byen og oplandet med en fantastisk lokal guide, som kunne fortælle en masse om byen og dens historie. Vi var også på Skamlingsbanken. Vores middagsmad fik vi på Grænsekroen, hvor klubben gav den første genstand til maden i anledning af 40 års fødselsdagen. Turen gik derpå til Haderslev fjord. Her sejlede vi i en lille hjuldamper, Helene, som bragte os hele vejen op igennem fjorden til Haderslev. Vejret var blevet rigtig flot og det var en skøn sejltur. Ombord fik vi eftermiddagskaffe med boller og lagkage. Herefter gik turen hjemad i bussen, hvor vi spillede amerikansk lotteri. Så oveni en hyggelig og spændende tur, var der også nogen, som fik en gevinst med sig hjem. Tak til alle for en hyggelig og dejlig dag. Tak til Iris og Lillian som arrangerede turen. Din indgang til Medarbejdere i Boligkontoret Århus Akut hjælp Din boligorganisation Din afdelings hjemmeside herunder afdelingsbestyrelse og ejendomsfunktionær EFTERLYSNING Læserbreve, indlæg og ideer til bladet VI HOLDER LUKKET i administrationen mellem jul og nytår Er der en historie der bør fortælles og deles med dine naboer? Eller en person der bør interviewes? Så vil redaktionen meget gerne høre fra dig. Du kan også bidrage med din egen artikel, et læserbrev, debatindlæg eller andet du mener er relevant for bladet. RIGTIG GLÆDELIG JUL! Redaktionen Boligkontoret Århus Brendstrupgårdsvej Aarhus N Skriv til: Indlæg til næste blad som udkommer i marts skal være os i hænde senest den 1. februar KVARTERET 02 / DECEMBER 2011 KVARTERET 02 / DECEMBER

17 Bagsiden Vinderen af NAVNE- KONKURRENCEN er fundet Så fik vores beboerblad navn Vi fik rigtig mange gode forslag ind knap 140 og tak for det! Det svære valg faldt på Kvarteret bl.a. fordi det rummer to betydninger, der spiller fint sammen: Bladet handler i bred forstand om vores boligkvarterer. Og så tager det ca. et kvarter at læse. Forslagsstillernes navne var redaktionen ubekendt, indtil afstemningen var slut. Vinderforslaget blev sendt ind af Berit Jørgensen fra afdeling 3 i VesterBo. TILLYKKE!

REFERAT AF KONST. BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 13. OKTOBER 2010

REFERAT AF KONST. BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 13. OKTOBER 2010 REFERAT AF KONST. BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 13. OKTOBER 2010 X Robert Thorsen Bestyrelsesformand X Lars Hansen Næstformand X Heidi Bindløv Bestyrelsesmedlem X Hans-Jørgen Krickhahn Bestyrelsesmedlem

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 16. maj 2013. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde.

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 16. maj 2013. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. REFERAT af repræsentantskabsmøde den 16. maj 2013 Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. 1. Valg af dirigent og referent m.m. Formanden foreslog valg af dirigent

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 18. AUGUST 2011. Næstformand

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 18. AUGUST 2011. Næstformand REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 18. AUGUST 2011 X Robert Thorsen Bestyrelsesformand Lars Hansen Næstformand X Heidi Bindløv Bestyrelsesmedlem X Hans-Jørgen Krickhahn Bestyrelsesmedlem X Henrik

Læs mere

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 BESLUTNINGREFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 Formand Søren Høgsberg bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæsterne på mødet. 1. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 22. maj 2014. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde.

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 22. maj 2014. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. REFERAT af repræsentantskabsmøde den 22. maj 2014 Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. 1. Valg af dirigent og referent m.m. Formand Søren Høgsberg foreslog

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde.

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. REFERAT af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015 Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. 1. Valg af dirigent og referent m.m. Formand Søren Høgsberg foreslog

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Læses sammen med PowerPoint-showet fra mødet. Fremmødt: ca. 90 beboere, to Bascon-medarbejdere og medarbejdere fra

Læs mere

Havenisserne flytter ind

Havenisserne flytter ind Havenisserne flytter ind Om havenisserne flytter ind I løbet af de sidste par år er flygtningestrømmen fra krigshærgede- og katastrofeområder vokset støt. For os, der bor i den her del af verden, er det

Læs mere

3. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde

3. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde Afdelingsmødereferat for den 17. september 2013 Tilstede: 23 beboere Næstformand: Pia Jensen Bestyrelsesmedlem: Martin Westy Løvendahl valgt som referent 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Beretning for 2010/2011

Beretning for 2010/2011 Beretning for 2010/2011 Beboerdemokratiet Den forløbne periode har stået i samarbejdets tegn, men har også været præget af at boligkontorets fra september og frem til 1 maj har stået uden direktør. Bo83

Læs mere

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken Hjælp udefra Hvis beboerne siger ja, vil Landsbyggefonden støtte renoveringen med mange mio. Læs mere side 2 Teknikernes dom Tagpladerne smuldrer, og vægge revner. Tiden er løbet fra de gamle løsninger.

Læs mere

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 Kære nabo _ Kære Nabo Så kommer der et nyhedsbrev her i det kolde vejr og efter stormen. Skønt! At vi ikke blev ramt hårdt af stormen. Siden sidste nyhedsbrev er der sket en

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 14.05.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 14.05.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 14.05.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem X Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Deltagere: 15 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Susanne Bergstedt Kjeld

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem X Mia Falck bestyrelsesmedlem X Per Hasager bestyrelsesmedlem

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

5.3 Will you follow? din by. Check-in. Introduktion til denne Ud-aften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer

5.3 Will you follow? din by. Check-in. Introduktion til denne Ud-aften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer 53 Will you follow? - Udaften / TEEN EQUIP / Side 1 af 5 53 Will you follow? Introduktion til denne Ud-aften I aften skal vi hænge flødeboller op i træerne og sige tak for, at vi har en dejlig by - og

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 22. september 2011

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 22. september 2011 REFERAT af repræsentantskabsmøde den 22. september 2011 Formand Robert Thorsen bød velkommen til repræsentanter, afdelingsbestyrelsesmedlemmer, kandidater til udvalg og poster, ansatte fra administrationen,

Læs mere

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at Ekstranummer Oktober 2017 Ved I, hvor dejligt det er at være økonoma på Storedam?... Og ved I, at vi har brug for flere økonomaer? Som alle ved, så skal vi på kursus for at blive stordammer. Når det slutter,

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen Sådan bygger I parforholdet op igen Foto: Scanpix/Iris Guide Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Plej parforholdet på ferien 12 sider og undgå skilsmisse Plej parforholdet på ferien

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år.

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år. 1 UndervisningsMiljøVurdering UMV- Farmakonomskolen 2014 Loven om elevers og studerendes undervisningsmiljø kræver, at alle uddannelsessteder udarbejder en skriftlig undervisningsmiljøvurdering (UMV) mindst

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015.

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Ekstraordinært afdelingsmøde 2015 afdeling 11 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Deltagere: 31 husstande var til stede Hovedbestyrelsen: Max Rasmussen,

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Inge Haüser bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Henrik Foght Hansen, ejendomsfunktionær

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014 Inden den officielle velkomst, bad formand Inge Haüser forsamlingen om at holde 1 minuts stilhed for afdøde bestyrelsesmedlem

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Afdelingsmødet 20 råd og tips Det årlige afdelingsmøde er det vigtigste møde i boligafdelingen. I Lejerbos beboerhåndbog kan du læse om de juridiske og lovgivningsmæssige

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Iver Eriksen har meldt afbud. Jytte Faitanini fra udlejningen deltog i det første punkt på dagsordnen.

Iver Eriksen har meldt afbud. Jytte Faitanini fra udlejningen deltog i det første punkt på dagsordnen. 78 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 4. maj 2010 Start kl. 16.30, slut kl. 19.45 Tilstede var Brian Skræm, Frede Skrubbeltrang, Ann Bylund Andersen, Søren Andersen, Christian Vestergaard, Eigil

Læs mere

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 Kære ErhvervsKvinde 2010.. Er helt nyt år står for døren. Tilbage ligger 2009 med alle de oplevelser, glæder, sorger og erfaringer det gav os. Foran os ligger 365

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam.

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam. SCENE 1 - I SKOLEGANGEN - DAG Jonas sidder på en bænk på gangen foran klasselokalet og kigger forelsket på Marie, som står lidt derfra i samtale med Clara. Pigerne kigger skjult hen på ham. Det er frikvarter

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

Dagsorden Infomøde Nydamsparken

Dagsorden Infomøde Nydamsparken Dagsorden Infomøde Nydamsparken 18.00 Velkomst v/afdelingsformand Michael Frederiksen, Nydamsparken Udpegning af aftenens ordstyrer 18.05 Spisning 18.45 Informationsmøde del 1 Præsentation af aftenens

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Referat af beboermøde den 9. december 2014 Åpark Kollegiet

Referat af beboermøde den 9. december 2014 Åpark Kollegiet Referat af beboermøde den 9. december 2014 Åpark Kollegiet 1. Valg af dirigent Tanja 2. Valg af referent Helene 7, 3, 13 3. Godkendelse af tidspunkt for mødeindkaldelse 4. Godkendelse af dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

SFO1 Pavillonen april 2013. Tlf. nummer: 36 37 83 41

SFO1 Pavillonen april 2013. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Stjernebrevet SFO1 Pavillonen april 2013 Tlf. nummer: 36 37 83 41 I april måned holder støttebenet børnebanko i Pavillonen for alle medlemmer af støttebenet. Fra personalets side vil vi gerne benytte lejligheden

Læs mere

Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper det at kende nogen der kender nogen?

Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper det at kende nogen der kender nogen? Hvad koster det at stå på ventelisten? Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Hvor lang er ventetiden? Er der to forskellige ventelister? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016 Valgavis Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016 Bodil Nielsen Blegdammen, Roskilde Kandidat til posten som næstformand Jeg bidrager med mit kendskab til branchen, min indsigt i organisationen og med

Læs mere

10 spørgsmål til pædagogen

10 spørgsmål til pædagogen 10 spørgsmål til pædagogen 1. Hvorfor er I så få på stuen om morgenen? Som det er nu hos os, er vi 2 voksne om morgenen kl. 8.30 i vuggestuen og 2 kl. 9 i børnehaverne, og det fungerer godt. For det meste

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt. Afdelingsmøde for afd. 29 Sdr. Allé 5 Torsdag, den 3. september 2015 kl. 16.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

Beboermøde på Lauritz

Beboermøde på Lauritz Frederiksberg, den 2. oktober 2012 Beboermøde på Lauritz Der indkaldes til ordinært beboermøde tirsdag den 26. september 2012 kl. 19.30 i festlokalet på 6. sal i opgang 5 og 9. Alle beboere forventes at

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE December 2013 Fars Videokogebog er i luften Endelig blev den klar til de dejlige fædre og børn ude i det ganske land Fars Videokogebog er gået luften og er nu online på

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere