Kvarteret 02 / DECEMBER BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE"

Transkript

1 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved at betale husleje? Sådan får du hjælp

2 Leder Af Morten Homan Indhold Fra nytår har vi en stærkere og enklere organisation med et resursemæssigt overskud 04 Kvarteret Velkommen i din nye boligorganisation! 1. januar flytter du ind i en ny boligorganisation. Din adresse ændres ikke, og farven på dine vægge er den samme. Men alle beboere i Bo83, Højbo og VesterBo flytter fra årsskiftet over i en ny fælles boligorganisation med det velkendte navn: Boligkontoret Århus. Som du også kunne læse i sidste beboerblad, ja så flytter beboere i Fagbo i stedet ind hos Statsbo i deres nye fælles organisation: Almenbo. Vejen mod den fælles organisation Bo83, Højbo og VesterBo har siden midt i 2010 arbejdet seriøst med en fusion af de tre organisationer. 15. november 2011 skete det så: Repræsentantskaberne i Bo83, Højbo og VesterBo sagde ja til hinanden og lægger sig sammen i én organisation fra 1. januar Se også artiklen side 4. Bedre service og mere fleksibilitet Det overbevisende ja til en fusion (145 ud af 170 stemmer) bunder i en række klare fordele: En større organisation er mindre sårbar og har større økonomisk styrke. En fusioneret organisation sparer et større millionbeløb i moms, som både kan bruges til at sænke administrationsbidraget og forbedre servicen. Det bliver en enklere organisation med klare beslutningsveje og ansvarsfordelinger. Og endelig bliver hele administrationen enklere lige fra afløsning og samdrift mellem afdelinger for ejendomsfunktionærerne til kontorets håndtering af ensartede regler for fx udlejning, råderet mv. Hvad betyder det for dig? Som beboer vil du først og fremmest opleve den nye organisation som mere gennemskuelig: Det er én organisation med ét repræsentantskab, én bestyrelse og én beslutningsvej. Du vil også opleve, at vi får lettere ved at forfølge ambitionen om at levere Byens bedste service. Vi skal ikke bruge kræfter på at holde tre forskellige organisationer kørende, men kan i stedet fokusere på at gøre servicen bedre for dig og nye beboere. Desuden får du som beboer fortrinsret til ca boliger fordelt på 72 afdelinger i den fusionerede organisation. Det betyder flere valgmuligheder med fortrin men selvfølgelig også, at der bliver flere om buddet. Hvad betyder det for afdelingerne? For afdelingerne får sammenlægning ikke den store betydning. Den største ændring er nok, at afdelingerne får nye numre baseret på deres alder. Se din afdelings nye nummer på Fusionen giver også flere medlemmer af repræsentantskabet, så det bliver på 120 personer plus bestyrelsen. Samtidig får alle medlemmer af afdelingsbestyrelser fremover mulighed for at deltage i repræsentantskabsmøderne med taleret. Alt i alt giver den fælles organisation mange nye muligheder, som vi skal arbejde sammen om at gøre til virkelighed. Men inden da håber jeg, at alle får en rigtig glædelig jul og et godt nytår! Lederen 2 En historisk aften 4 5 Hurtige til Henrik Autzen fra Café Smilet 9 At bo i en rønne 10 Boligkontoret Århus til serviceeftersyn 12 Retten til at indrette 14 Frydenlund har egen LifeCoach 16 Kort & Godt 18 Hvad laver en Boligsocial medarbejder? 20 Vejen ud af gæld og stress 22 Dartklubben Søstrene Peter 24 Repræsentantskabsmøde i VesterBo 26 Gode råd der luner i en kold tid 28 Nyt fra afdelingerne 29 Kontakt 31 Nr. 2 december 2011 Beboerblad for boligorganisationerne VesterBo, Højbo, Bo83 og Fagbo Brendstrupgårdsvej 7, 8200 Aarhus N Bladet udkommer 4 gange årligt. Oplag: 8000 stk. Redaktion: Søren Høgsberg, ansvarshavende Mogens Bøgh Vindbjerg, Mette Kjær Larsson, Elmer Pedersen, Lise Ryde, Peter Ebbesen, Robert Thorsen, Berit Jørgensen, Martin Westy Løvendahl, Layout: Mette Kjær Larsson Tryk: Zeuner Grafisk as, 8300 Odder Forside: Rasmus fra Bo83 lytter opmærksomt til de 3 formænd på repræsentantskabsmødet 15. november (foto: Simon Jeppesen) 2 KVARTERET 02 / DECEMBER

3 BKÅ nyt fra NYT BKÅ Af Mogens Af Mogens Bøgh Bøgh Vindbjerg Vindbjerg Foto: Foto: Simon Jeppesen En historisk aften Al snak om manglende engagement i det såkaldte beboerdemokrati faldt til jorden 15. november, da ca. 180 repræsentantskabsmedlemmer mødte op i Scandinavian Center for at indløse deres navn og afdelingsnummer til en vigtig stemmeseddel: Skal VesterBo, Højbo og Bo83 fusionere 1. januar 2012? 4 KVARTERET 02 / DECEMBER 2011 KVARTERET 02 / DECEMBER

4 De ca. 180 deltagerne lyttede opmærksomt og koncentreret til formændenes forspil. Som optakt til selve afstemningen trådte de tre formænd op på scenen for hele forsamlingen. Og som et aldrende, men godt sammenspillet boy band, gav de deres begrundelser for en fusion. Noget af det vi taber ved en fusion er en stor mødeaktivitet og en masse dobbeltarbejde i udvalg, bestyrelser og administration. Til gengæld får vi en enklere og mere kompetent organisation, lød et af de konkrete argumenter fra trioen. Overordnet set var budskabet: Fusionens gevinster og fordele skal bruges til at imødekomme nuværende og fremtidige krav til en moderne boligorganisation både formelle krav fra myndigheder og ønsker fra beboere om gode boliger og en høj service. Og flere krævede uddybning og svar på spørgsmål: Hvad sker der i grunden, hvis vi ikke fusionerer? Spænding for lukkede døre Efter den fælles introduktion fordelte de tre repræsentantskaber sig i hver deres mødelokale. Her blev der debatteret og spurgt ind til fusionens konsekvenser inden den afgørende afstemning. Bo83 kom først ud med et klart ja og VesterBo kort efter med samme beslutning. Men de to repræsentantskaber måtte vente i ulidelig spænding uden for Højbos mødelokale. Her var der klart størst skepsis til fusionen især til processen frem til og grundlaget for afstemningen. Men da Højbo endelig slog dørene op var det til et stort fælles ja. Champagnepropperne sprang og de tre repræsentantskaber ønskede hinanden tillykke med den nye familie. Debatten forstummede, og det blev tid til de stille stemmer: JA eller NEJ til en ny fælles boligorganisation. Optakten Forud for beslutningsaftenen blev der holdt en række debat- og informationsmøder for repræsentantskaberne. Et af de helt store var den fælles konference 4. oktober, hvor mere end 80 engagerede deltagere havde en god og levende debat på tværs. Et af de store emner var demokrati og deltagelse. Og der var bred enighed om, at den nye organisation har en udfordring i at gøre det mere spændende at deltage i demokratiet. Beboere skal ikke tvinges ind i bestyrelser, men tiltrækkes af attraktive rammer og tilbud noget som man netop bedre kan arbejde med i en større organisation. Bl.a. foreslog flere mere del-demokrati, hvor bestyrelser i højere grad inddrager interesserede beboere. Ansvaret og kompetencerne skal flyttes ud i det demokratiske system som fx udvalg. Skål og tillykke! Beslutningen blev fejret med en god middag og snak på tværs om forventningerne til det nye Boligkontoret Århus. Det skal kort fortalt give mening at deltage! VALGRESULTAT VesterBo 47 ja-stemmer 6 nej-stemmer Højbo 42 ja-stemmer 17 nej-stemmer Bo83 56 ja-stemmer 1 nej-stemmer KVARTERET 02 / DECEMBER

5 Tekst og foto af Søren Høgsberg Vi spurgte 3 deltagere om deres holdning til fusionen Smilet har til huse i Nydamsparkens lokaler og den tirsdag eftermiddag mødte vi drivkræfterne bag Smilet Henrik Autzen og Lone Kjelstrup. Mens Lone skrællede kartofler til dagens middag: Bøf med bønner, fortalte Henrik om Smilet. 5 HURTIGE til Henrik Autzen fra Café Smilet Voxpop Kim Assentoft Højbo, Afd. 1 NEJ-stemmer fordi: Det gik for stærkt og jeg har fået for lidt information. Jeg følte mig ikke klædt godt nok på til at træffe en så vigtig beslutning. Og så savnede jeg en uvildig instans, som fx BL, til at belyse fusionen og konsekvenserne. Hovedbestyrelserne var jo klart for fusionen, så jeg var usikker på hvor objektiv grundlaget var. Mia-Maria Worm, Line Skaanning og Lærke Pedersen Bo83, Afd. 25 JA-stemmer fordi: Vi kan klart se fordelene, når vi ser det i et større perspektiv. En lille organisation vil få svært ved at klare sig alene. Vi er med i ungdomsbolig-udvalget og ser nu muligheder for at komme tættere på beslutningerne. På sigt vil beboerne sikkert også kunne mærke forskel men ikke lige 1. januar. Kaj Nielsen VesterBo, Afd. 13 JA-stemmer fordi: Jamen det er bare en rigtig go ide, synes jeg! Når vi bliver større bliver vi også stærkere og heldigvis enklere. Jeg har aldrig været i tvivl. Jeg kan kun se ét problem: Nu kan vi jo risikere at vi bliver 230 hold til vores bowling-turneringer. Hvad er Café Smilet? Hvordan er Smilet anderledes end andre væresteder? Hvad er det I kan, som andre ikke kan? Løser Smilet en boligsocial opgave? Vil Smilet overleve? Det er et åbent værested for dem, der har lyst til at komme her. Vi har åbent eftermiddag og aften, og vi tilbyder socialt og netværksskabende samvær. Det specielle ved det her sted er, at det er frivillige der driver stedet, og det er frivilligt at være bruger så vi er alle frivillige her i Cafe Smilet. Det giver en anden måde at være sammen på. Brugerne kommer og laver netværk med hinanden, og det netværk indgår vi i. Vi laver nogle aktiviteter sammen med brugerne. Til forskel fra kommunalt drevne væresteder har vi ingen registreringer af nogen slags. Vi laver en optælling en gang i mellem for bevillingernes skyld, men vi laver ikke noget kartotek. Brugerne kommer her af egen fri vilje, bruger stedet og netværker med hinanden. Cafe Smilet er basen, den sikre grund hvorfra brugerne faktisk kan opdyrke og bruge det netværk, der opstår. Hvis Smilet ikke var her så ville meget af netværket smuldre. Strukturen er meget anderledes. Vi er baseret på frivillige. Vores frivillige er her også på skiftende tidspunkter. Der er ingen fastansatte. Regler og rammer skabes af dem, der er her. Det er ud af samværet den aktuelle dag rammerne sættes for, hvordan vi er her i dag. Det er det sociale. Der er to ting, der kendetegner det at være frivillig på smilet. Man er selv med til at skaber rammerne, og man har sin personlighed at byde ind med. Man skal med andre ord give lidt af sig selv. Til gengæld får man også meget den anden vej. Det er det, der skaber glæden hos de frivillige. Smilet er med til at skabe netværk. Det er jo en grundlæggende boligsocial opgave. Organisationen stiller da også lokalerne til rådighed. Vi har også en driftsaftale med kommunen, og så finder vi lidt penge forskellige steder fra. For eksempel får vi nogle togpenge. Det kalder vi de penge, folk putter i modeltogene på banegården. Det er de penge der gør, at vi kan holde juleaften for vores faste brugere. Vi prøver at lave en familiejul. Hele smilet er faktisk familiært. Man holder øje med hinanden og kærer sig om hinanden. Både brugerne og de frivillige. Som koncept og sted vil det sagtens kunne overleve, fordi det er så baseret på frivillige. Både frivillige og brugere får noget ud af at være her. Vores frivillige rekrutterer også fra deres egne netværk, så vi har ikke noget problem med at få nye frivillige, når der er brug for det. Vi har frivillige, som har været her i 14 år nu, og som kommer et par gange om måneden. 8 KVARTERET 02 / DECEMBER 2011 KVARTERET 02 / DECEMBER

6 LÆSERBREV Af Robert Thorsen Foto: Katrine Lau Kommentar fra administrationen Af Morten Homann, Boligkontoret Århus At bo i en rønne Solen skinner, sommeren er kommet. Vejrmæssigt har jægerne haft den bedste 1. oktober i mands minde. Det passer tilsyneladende fuglene, de trækker i store antal mod syd. Måske man skulle følge efter! Denne artikel handler ikke om, hvorvidt vejret passer jægerne, eller om hvor fuglene trækker hen. Men jeg har en gang lært, at når man skal kritisere, bør kritikken indledes positiv. Det er hermed gjort. Jeg vil i denne artikel forsøge at beskrive hvad der sker, når processen ved et nybyggeri kører af sporet. Rønnevangen i Sabro blev påbegyndt i VesterBos første lavenergibyggeri. Fra starten så alt lovende ud, vi fik faktisk rigtigt meget for pengene. I januar måned 2011 gik det galt første gang. Vinteren var som bekendt hård, og der kunne ikke arbejdes på byggeriet. Denne forsinkelse blev aldrig indhentet, og i foråret begyndte slagsmålet for at få entreprenøren til at mande sig op og indhente forsinkelsen. Desværre formåede entreprenøren, hverken økonomisk eller mandskabsmæssigt, at løfte opgaven. Boligkontoret Århus kom alt for sent i gang med at sætte pres på entreprenøren, og resultatet blev en kaotisk indflytning 14 dage senere end planlagt og løbende over ca. 1 mdr. fra den 15. juli. Lejemålene blev forsøgt gjort færdige, i takt med at beboerne ikke længere kunne udsætte indflytningen. Men ak og ve, nu skal man først blive enige om prisen på det resterende Volvo arbejde, og så skal håndværkerne sættes i gang. Det går der et par uger med, alt imens beboerne langsomt har tabt noget af tålmodigheden. Manglerne i lejemålene laver man selv, der ligger jo byggematerialer rundt på grunden. Ellers skaffes de på anden vis. Der indrettes midlertidige terrasser af paller og andet træ. P-pladsen foran boligen indtages med hjemmelavede ramper med Bedstemor And Og så skete det entreprenøren opgav og gik konkurs. Man skulle jo ikke tro, at en konkurs hos Danmarks almene boliger kunne betyde det store for beboerne. Diverse pengetanke skulle jo kunne klare den opgave og så overlade slagsmålet til advokaterne. Men sådan gik det ikke alt gik i stå og det er sgu træls, når kun 40% af udenomsarealerne er færdige, og boligen indvendigt har mangler, der kan fylde fire A4-sider. Ventetiden er den værste, informationen er sparsom og mangelfuld, der ventes på advokaterne, usikkerheden breder sig. Er der penge til at få byggeriet færdigt? Kan der ske vandskade på de ufærdige bygninger? Og hvad hvis det medfører skimmelsvamp? Spørgsmålene er mange og svarene få. Efter to måneders ventetid (midt i regntiden) kommer det opløftende svar: advokaterne er blevet enige, restbeløbet fra byggeriet kan frigives og håndværkerne kan komme tilbage hurra. op til vejen. Jo, Danmark er befolket af gør-selv-folk også i de almene boliger. Nu venter alle blot på det varme vand, og om sidste informationsskrivelse fra Boligkontoret Århus holder ord. Ifølge denne bag rattet skulle taget og belægningen blive bragt i orden inden vinteren, haverne må vente til foråret. Inden da har vi forhåbentlig fået varmt vand. Mon også vinduerne bliver ommonteret og tætnet inden kulden sætter ind? Ingen kan være uenige i, at byggesagen i Rønnevangen er en meget træls situation for alle parter og ikke mindst for beboerne. Der har været mange uforudsete og uheldige faktorer, der har påvirket forløbet flere af dem med domino-effekt : Når en brik vælter, ja så tager den andre med. I skrivende stund tæller vi fx fire konkurser blandt involverede parter i forløbet heriblandt som bekendt totalentreprenørens fatale konkurs. Og jeg skal være den første til at erkende: Dét havde vi alligevel ikke forudset og taget højde for i vores planlægning. Jeg vil ikke bagklogt forsøge at placere skylden. Men jeg vil godt helt overordnet beskrive et par forhold, der har haft indflydelse på forløbet. I maj 2011 overvejede vi at stoppe byggeriet, da vi opdagede flere fejl og mangler. Vi gik i dialog med VesterBos advokat og bygherrerådgiver, som frarådede os at stoppe projektet. Der var nemlig risiko for, at VesterBo ville tabe i en eventuel synsog skønssag, som også ville betyde en forsinkelse. Derfor fortsatte byggeriet indtil totalentreprenørens konkurs satte det hele i stå. Hele rækken af dominobrikker væltede, og vi måtte mere eller mindre starte en ny og presset proces, som først kunne begynde da konkursbehandlingen var overstået. Vi har informeret beboere med informationsbreve og informationsmøder. Vi har lyttet til beboernes ønsker og har forsøgt at imødekomme nye og individuelle ønsker fx alternativ placering af skure. Det har også taget ekstra tid at undersøge de muligheder. Indtil nu har vores fokus været at få byggeriet helt færdigt, og i skrivende stund er det ved at lykkes der resterer primært haver, nogle belægningsarbejder og så selvfølgelig løbende rettelse af de mange mindre fejl, der har været ved byggeriet. Sideløbende har vi gjort alt, hvad vi kan for at lære af sagen, og herved mindske risikoen for at vi får en tilsvarende situation. Vi har bl.a. fået input fra en udbudsekspert, der har gennemgået udbudsmaterialet, og vi har været i dialog med forskellige afdelinger. På den baggrund er vi i gang med en helt ny forretningsgang for nybyggeri. Slutteligt vil jeg endnu en gang takke beboerne i Rønnevangen for en generelt stor forståelse og tålmodighed i den frustrerende sag. 10 KVARTERET 02 / DECEMBER 2011 KVARTERET 02 / DECEMBER

7 nyt fra BKÅ Tekst og foto af Mogens Bøgh Vindbjerg Boligkontoret Århus til serviceeftersyn I sidste nummer kunne du læse om Boligkontoret Århus nye visioner. Men hvem skal realisere de fine løfter? Hvem skal gøre det, som visionen siger fx sikre at vi er kendt for byens bedst service? Det skal medarbejderne i Boligkontoret Århus. Og vi er i fuld gang med at forbedre vores service på alle de områder, som vi umiddelbart selv kan få øje på. Hvis vi nu var beboere Men hvad er god service, når man bor til leje? For at komme svaret nærmere rev medarbejderne en septemberdag ud af kalenderen og satte sig sammen om det overordnede tema: Hvilken service ville vi ønske os, hvis vi boede til leje? Foredragsholdere gav os input, inden vi delte os i arbejdsgrupper. Og her væltede store som små ideer frem på tværs af administrative medarbejdere og ejendomsfunktionærer. Hvad skaber god service for kunderne i Boligkontoret Århus? Gruppearbejdet gav mange gode ideer til, hvordan vi kan forbedre servicen alene ved at arbejde og kommunikere bedre sammen tværs af administration og ejendomsfunktionærer. Vi skal arbejde bedre sammen Imellem alle ideer og synspunkter var der enighed om, at vores service skal bygge på stor imødekommenhed og tilgængelighed. Samtidig skal vi tage ansvar, når en kunde henvender sig. Det kræver så også, at vi arbejder og taler mere sammen på tværs af vores organisation, så vi kan hjælpe hinanden med at hjælpe dig. På den måde fik vi en masse input til, hvor vi skal smøre maskinen, så den kører effektivt og målrettet mod byens bedste service. KVARTERET 02 / DECEMBER

8 BEBOERBESØG Tekst og foto af Mogens Bøgh Vindbjerg Retten til at indrette På 14 dage forvandlede Per en ældre 3-rums bolig til et moderne hjem med plads til en stor småbørnsfamilie. 1 Per og Anja inviterer os indenfor til et kig på deres råderetsprojekt. 2 Per får lidt hjælp af sin far. Her er skelettet til en skillevæg klar til gipsplader. 3 Den åbne stue på 1. sal bliver snart til et ekstra værelse. Per og Anja Sørensen er forældre til fire friske drenge. Da Anja for nyligt fik nyt arbejde ville familien flytte til Hinnerup. I første omgang søgte vi på 4-værelses boliger. Men de er både svære at komme til og som regel lidt dyrere. Så jeg begyndte også at tænke i 3-værelses boliger kombineret med råderetten, forklarer Per. Og da han fik tilbudt et 3-rums rækkehus med have på Nørreskovvej tog de begge ud for at vurdere mulighederne. Jeg var meget skeptisk i starten. Et gammelt og mørk 80 er køkken fyldte meget i stueplan. Og hvordan får vi overhovedet plads til 4 børn på 84 m2? Per snakkede godt nok om, at vi kunne lave et ekstra værelse. Men jeg kunne ikke se det for mig, fortæller Anja. Inspiration fra naboen Men da parret kiggede ind til naboen faldt løsningen pludselig på plads. Og Per forklarer her, hvordan de moderniserede og ændrede boligen, så den passede til familiens behov. For det første kunne vi heldigvis vælge nyt køkken i forbindelse med afdelingens køkkenrunde. Vi bestemte selv, hvordan det skulle se ud og indrettes, så vi fik mere plads i stuen. På 1. sal har vi omdannet den åbne stue til et fint stort værelse med gipsvægge. Det skete i dialog med inspektør Johnny Lillethorup, som hjalp med beskrivelse af projektet og gode råd undervejs. Og det hele tog ca. 14 dage. Nu mangler vi bare at spartle og male. Det nye køkken betales via en huslejestigning, mens familien selv har betalt for projektet på 1. sal. Per kunne selv lave det nye værelse og derfor blev det ikke den store udgift. På den måde har familien nu en fin 4-rums bolig til en relativ lav husleje. Din fantasi sætter grænserne Det er fedt at man selv må præge sin bolig. Vi har fået en velfungerende bolig præcis som vi gerne vil have det. Nu er det vores hjem, siger en glad Anja mens hun pakker ud af flyttekasserne. Per har sat sig godt ind i råderetten og tilføjer i baggrunden, at man stort set må ændre og modernisere som man vil, man skal bare have det godkendt hos Boligkontoret Århus. Og familien har da også flere projekter i støbeskeen. Vi udskifter lågerne i bryggers med skydelåger, så de tager mindre plads. Og til foråret udvider vi haven tre meter, som afdelingen giver mulighed for. Og så har vi på sigt planer om at renovere vores badeværelse, slutter Per, der skal tilbage til indflytningen. FAKTA OM RÅDERET Det overordnede princip i råderetten: Den enkelte lejer bestemmer selv, hvad der skal ændres, og sørger selv for, at arbejdet bliver udført og finansieret. Se mere på: 4 Pokkers! 7 I Der mangler noget til den nye dørkarm. Pers far må tilbage til byggemarkedet. stueetagen er håndværkerne i gang med det nye smarte køkken. 5 Få dage senere er stuen forvandlet til et fint børneværelse. 8 Det 6 Der nye køkken giver mere plads også helt ind i hjørnerne. skal lige spartles, males og laves el inden sønnike flytter ind. 9 Det er lejet, men samtidig helt vores eget, smiler en tilfreds Anja. 14 KVARTERET 02 / DECEMBER 2011 KVARTERET 02 / DECEMBER

9 Frydenlund har egen LifeCoach Beboerrådgiver Per Wied Andersen er certificeret som Professionel Coach, og det vil han gerne lade beboerne i Frydenlund få glæde af. Vi tog en lille snak med ham om det. Af Ann Dorte Andersen Foto: Mogens Bøgh Vindbjerg Hvad betyder det egentlig at være coach? Der er mange myter omkring coaching. Nogen mener at det er en træner på et sportshold, andre mener at det er et eller andet psykologisk hokus pokus og ingen af tingene er rigtige, smiler Per. Coaching er såmænd bare en samtaleform, hvor man sætter et mål med samtalen og hvor coachen så stiller spørgsmål til de ting, man selv mener og siger. På den måde kan man ofte komme frem til Ahá-oplevelser og helt andre vinkler på ens forestillinger. Vi har næsten altid selv svarene på vores spørgsmål, der skal bare lige spørges på en måde, så vi selv kan se dem. Hvad kan man bruge en coach til? Man kan stort set coaches på alle livets spørgsmål. Skal jeg gå ind i noget frivilligt arbejde, skifte job, eller gå ind i et parforhold osv. Den slags tanker er svære at få helt på plads, og man kan være rigtig usikker. Her kan coachen hjælpe med at undersøge tankerne/idéerne mere grundigt. Det er aldrig coachen, der bestemmer hvad du skal beslutte, men han kan afdække flere sider af det du tumler med, så du kan tage en god beslutning. Det er også oplagt at bruge coach, når man skal forbedre sine sportsresultater eller blive mere fokuseret i sin eksamensforberedelse. Hvordan foregår en coaching? Oftest starter det med en telefonsamtale eller en mail. Her får vi en kort snak om emnet og om, hvad det betyder at få coaching. Så aftales et møde vi har et godt uforstyrret lokale til det her i Frydenlund. Jeg fortæller kort om min tavshedspligt, og herefter finder vi sammen ud af, hvad formålet og udbyttet med coachingen skal være. Herefter skal personen fortælle lidt om sit problem. Under denne fortælling vil coachen stille spørgsmål. Det kan fx være opklarende eller udfordrende spørgsmål. Idéen bag spørgsmålene er hele tiden, at få dig til at se andre ting ved det, du tror du har en fast mening om. Hvad har folk med sig hjem? Det er forskelligt. Men generelt har folk meget mere ro i maven, og ofte er de fyldt af ny energi til at angribe beslutningerne på. Nogle har direkte nye løsningsmodeller, og andre har fået smidt ekstra vinkler på. Jeg har endnu aldrig haft en coachsession, der ikke har givet personen et eller andet med hjem. Hvorfor er det gratis for beboere i Frydenlund? Jeg har taget uddannelsen mens jeg har været ansat i Beboerhuset, og jeg vil gerne give tilbage. Jeg ved jo af erfaring, at der også i Frydenlund sidder mange med forskellige udfordringer, der kan have god hjælp af en coaching. Samtidig coacher jeg beboerne i arbejdstiden, så det manglede da bare, tilføjer Per. Hvad skal man gøre, hvis man vil vide mere? Jeg synes at man skal kontakte mig på enten telefon: eller via mail: Så tager vi den derfra. Det kan aldrig skade at kontakte mig. Det værste der kan ske, er at du får hjælp til dine udfordringer. 16 KVARTERET 02 / DECEMBER 2011 KVARTERET 02 / DECEMBER

10 Kort & godt VIGTIGT! om ventelisten Du betaler et årligt gebyr, hvis du står på ventelisten AARHUSbolig. For at bevare din placering på ventelisten (din anciennitet) skal du være meget opmærksom på to forhold ved gebyret. Der kommer et girokort ca. 6 uger før du skal betale næste års gebyr. Hvis du bruger betalingsservice skal du tilmelde dette girokort også selv om du før har tilmeldt denne betaling. Det skyldes, at opkrævningen nu kommer direkte fra AAR- HUSbolig. Betal din regning i god tid gerne et par dage før betalingsfristen! Hvis du ikke overholder fristen, ja så mister du omgående din placering på ventelisten. Der kommer ingen rykker! Og husk: Hvis du venter til sidste dag, så skal du betale inden din netbank lukker. Log ind på AARHUSbolig for at se, hvornår du skal betale gebyr næste gang. DIN MENING ER VIGTIG! Er du tilfreds med Boligkontoret Århus? Gå ind på og svar på 5 hurtige spørgsmål! Vi bruger svarene til at forbedre vores service og ydelser for dig som beboer Kort & godt HAR DU MERE PÅ HJERTE! Hvad er god beboerservice? Det vil vi gerne blive klogere på med hjælp fra dig Derfor søger vi frivillige beboere, som vi løbende kan spørge til råds: Hvad virker og hvad er knap så godt? Er du interesseret, så send en mail til Oplys navn, alder og adresse j S k ER DER LIV I DIN AFDELING? Går du direkte ind om tænder tv et, hver aften når du kommer hjem fra arbejde? Eller løber du nu og da en tur med afdelingens løbeklub? Beboerbladets redaktion vil gerne have flere historier fra og om beboerne. Hvad gør din afdeling god at bo i? Hvilke aktiviteter har I på tværs? Og hvad gør I for at involvere hinanden? 18 KVARTERET 02 / DECEMBER 2011 Du er meget velkommen til selv at skrive og sende et billede. Men du kan også bare sende os et tip, så sender vi måske en skribent og en fotograf. Skriv til: KVARTERET 02 / DECEMBER

11 PORTRÆT Tekst og foto af Lise Ryde Anne vil gerne, at folk kan mødes på kryds og tværs af kulturelle og andre grænser, så der opstår fællesskabsfølelse beboerne imellem. Hvad laver en boligsocial medarbejder? Anne Jørgensen er boligsocial medarbejder i afd. 11, Kalmargade i Højbo. Læs her om hvad hun laver, og hvad hun gerne vil opnå. Anne er uddannet antropolog. Det vil sige, at hun blandt andet har lært noget om, hvordan forskellige grupper af mennesker med forskellig baggrund, forudsætninger og livssyn, kan mødes. Herudover har hun arbejdet med unge i klubber. Under sin uddannelse evaluerede hun nogle boligsociale projekter. Det var så interessant, at hun selv fik lyst til at arbejde i marken. Anne ville gerne gøre sit til, at folk kan mødes på kryds og tværs af kulturelle og andre grænser, så der kan opstå en fællesskabsfølelse beboerne imellem. I afdeling 11, hvor hun blev ansat, skulle rammerne for hendes arbejde være det beboerhus, som desværre ikke var færdigt. Så hun startede i en lejlighed med en telefon, ingen kendte hende, og kom så i gang! Hun begyndte med at arrangere en teateruge, fik lavet en lektiecafé og en pigeklub. Og da hun fik plads i beboerhuset, kom der skred i tingene! Anne tænker, at en forudsætning for at nogen kan opleve, de har noget sammen er, at de overhovedet mødes. Så hun har igangsat en vifte af aktiviteter for forskellige grupper: Zumba, fællesspisning, IT-undervisning, kagepyntning, you name it! Mange af aktiviteterne foregår i samarbejde med frivillige fra organisationer udefra, fx Red Barnet Ungdom og Røde Kors. Andre, som fx fælles spisning, er udelukkende baseret på frivillige fra afdelingen. Det har været vigtigt for Anne at præcisere, at alle kan deltage, men at aktiviteterne hverken må have et politisk eller religiøst mål. Der var fx nogen, der gerne ville holde en gudstjeneste, men det måtte Anne afvise. Nu har Anne været ansat et par år. Nogle af aktiviteterne er gået lidt i sig selv, men mange lever videre. Efterhånden har rigtig mange mennesker mødt hinanden spist sammen, vasket op sammen, mødt andre forældre ved lektielæsningen osv. For mange af børnene er beboerhuset nu et sted, hvor man kommer simpelthen en del af området. Annes indtryk er, at mange beboere oplever en stigende fællesfølelse og en følelse af ejerskab overfor afdelingen. Der skulle så være mulighed for, at nogle aktiviteter kunne blive selvkørende. Hun ved på nuværende tidspunkt ikke, om den boligsociale indsats fortsætter, efter de fem år den er blevet bevilget. Hun vil derfor bruge den næste tid til på, at være den der hjælper beboerne med sin viden og indflydelse, så en aktivitet kan komme i gang og blive selvkørende. Noget af det bedste, Anne har oplevet var, da en lille pige kom og sagde, om de ikke skulle spille Banko. Anne greb forslaget, spurgte nogen, om de ville være med og hjælpe til. Mange meldte sig. Dagen blev bestemt og opslag hængt op. Andre mødte op for at sy. Det blev en rigtig hyggelig eftermiddag. Initiativtageren, den lille pige, sagde veltilfreds: Det var MIN idé. KVARTERET 02 / DECEMBER

12 Spørg juristen Tekst og foto af Martin Westy Løvendahl Vejen ud af gæld og stress Spørg juristen handler denne gang om dine muligheder for at komme ud af gældsproblemer. Jeg ser også på, hvor galt det kan gå, hvis en beboer ikke kan betale sin husleje. I dag er jeg den gladeste avissælger i gågaden Når rudekuverterne kommer dumpende ind ad brevsprækken med påkrav eller rykkerskrivelser, så ved et hvert normalt menneske, at den må være gruelig gal med økonomien. Desværre sker det for ofte, at den gældsplagede giver op og bare lader stå til. Den nemme løsning er også at lukke øjnene for ens problemer og lade som ingenting, men det er det værste man kan gøre. Pludselig er det ikke længere inkassofirmaer, der ringer på døren, men fogeden, og så er løbet kørt. Heldigvis behøver det ikke gå så galt, at den gældsplagede bliver smidt ud af sin lejebolig, selvom denne er kommet i økonomiske problemer. Ser man i tide sine problemer i øjnene, er det den direkte vej ud af gæld og den stress, der følger i gældens kølvand. Husk, at glemmer du, at du skylder penge væk, skal kreditorerne nok huske dig på det! Få hjælp til at få styr på økonomien! Ingen vil sidde med regninger, de ikke kan betale, hvis de havde styr på økonomien. Det er derfor vigtigt, at få taget hul på at søge gældsrådgivning så tidligt som muligt. Lad ikke stolthed og skam holde dig tilbage, hvis du får brug for hjælp. Ofte kan du være helt anonym, eksempelvis, hvis du ringer til forbrugerrådets landsdækkende gældsrådgivning, der har tlf: , og som har åbent onsdage mellem kl (se evt. mere på forbrugerrådets hjemmeside). Hvornår skal man søge gældsrådgivning? Svaret er meget nemt. Den dag du ikke længere kan betale dine regninger, når de forfalder. Kan din indkomst ikke længere betale disse regninger, uden at du hver måned skal låne penge hertil, eventuelt via en kassekredit i banken, så bør du søge gældsrådgivning! Hvad er gældsrådgivning? Under en gældsrådgivning, vil der blive set på, hvad du har af indtægter og udgifter. Herefter vil du få gode råd til at prioritere dine udgifter, så du først og fremmest betaler de vigtigste. De vigtigste udgifter er ofte husleje, forsikringer, varme, el og vand og et beløb til mad. Andre udgifter, som afdrag på gæld til banken, billån eller dyre forbrugsgoder, du har købt, vil ikke blive betalt, hvis der ikke er penge til det. I den forbindelse, kan gældsrådgiveren ofte komme med gode råd til, hvordan du får indgået en ordning med disse kreditorer. Taler du med kreditorerne, og kommer de med et nyt afbetalingsforslag, så gennemgå dette forslag sammen med dig gældsrådgiver FØR DU SKRIVER DET UNDER! Hvis jeg bliver smidt ud af min bolig, kommer kommunen så ikke og redder mig? Ikke nødvendigvis! Hvis du ikke har forældremyndigheden over et mindreårigt barn, kan du i værste tilfælde risikere, at stå på gaden med en pose varmt tøj, uden noget sted at gå hen. Så hvis du synes det er hårdt at få påkrav og rykkere ind af brevsprækken, kan du så forestille dig, hvordan det må være at blive hjemløs. Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler min husleje? Du vil efter en god uge få et påkrav fra Boligkontoret Århus om, at du har 14 dage til at betale. Ellers bliver restancen sendt til inkasso. Hos advokaten vil der løbe inkassoudgifter på restancen, og betaler du forsat ikke, trods påkrav, vil sagen blive sendt i fogedretten. I fogedretten bliver du dømt til at skulle betale for både skyldig husleje og inkassoomkostninger. Fogedretten giver typisk en betalingsfrist på 14 dage. Har du ikke betalt senest 14 dage efter, vil kongens foged komme forbi sammen med en låsesmed, politiet og en repræsentant fra Boligkontoret og sætte dig ud. Hvor kan jeg søge hjælp? På sidste repræsentantskabsmøde foreslog jeg, at Boligkontoret Århus i sit påkravsbrev om lejerestance giver information om, hvor den dårlige betaler kan søge gældsrådgivning. Det glæder mig meget, at man foruden denne information er gået et skridt videre og på deres hjemmeside lavet en side om gældsrådgivning. Hvis du har økonomiske problemer og gerne vil vide mere om gældsrådgivning, kan du gå ind på Under fanen Beboer vælger du Hjælp til huslejen. Spørg Juristen Har du et spørgsmål om forhold i din bolig eller afdeling? Send det til Redaktionen og cand. jur. Martin Westy Løvendahl ser på det. Du må gerne være anonym i bladet. Fra villa til værelse Viggo Kallenbach har prøvet det hele. Fra at han boede i en stor villa den ene dag, og til han måtte flytte ind i et værelse, da villaen blev taget fra ham pga. en personlig konkurs. Det tog psykisk meget hårdt på mig at miste alt, siger Viggo. Viggo Kallenbach har herefter kæmpet med de problemer, der kommer i gældens kølvand. Han beskriver sig selv som en skæv eksistens, men fortæller samtidig, at han heldigvis aldrig har stået uden tag over hovedet. Han havde ikke tænkt på muligheden for gældsrådgivning, før han gik konkurs. Havde han dengang vidst, at der fandtes gældsrådgivning, havde han nok opsøgt det. I dag er han ved at komme godt oven på. Han har fået en 2 værelses lejlighed i en almen boligorganisation, og den er han glad for. Og ifølge ham selv, er han nok den gladeste avissælger i gågaden, da han holder af sit arbejde og af at se liv i gaden. 22 KVARTERET 02 / DECEMBER 2011 KVARTERET 02 / DECEMBER

13 PORTRÆT Af Søren Høgsberg Foto: Peter Ebbesen Dartklubben Søstrene Peter Klokken er en tirsdag aften i Møllevangen. Jeg er troppet op i det lokale fælleshus for at møde dartklubben. Fru Jensen drikker ikke kaffe. Hun fatter, ligesom de andre damer, pilene og blander sig i spillet. De er ganske gode til det. Peter sliber pilespidserne på det medbragte slibepapir så de let glider på plads i Bull s eye eller en triple tyver. Klubben er relativ ny fra september 2011! Jeg kender godt spillet, men kun fra små røgfyldte værtshuse med fadøl på bordene, schlagermusik i højttalerne og mænd med pile i brystlommerne. Den første overraskelse møder mig allerede, da jeg kommer ind i fælleshuset. Der er dækket op til middag: Tarteletter med fyld. Jeg bliver straks inviteret med til bords af Maria og Bo, der har stået i køkkenet en times tid. I aften er der mødt 4 mænd, 4 kvinder og 3 børn. Vi spiser sammen hver gang inden vi skal træne. Så skiftes vi til at lave mad. Spiser kl. 18 og spiller kl. 19, fortæller Bo. Maria bryder ind: Vi laver mad og spiser fordi det er socialt. Vi hygger os. Da maden er ryddet af bordet går spillet i gang på to skiver. Børnene sætter sig til at se film, kvinderne drikker kaffe og snakker, mens mændene åbner en øl og kaster med pile. Sådan skal det vel også være i en dartklub. voksne er dybt optaget af 501 og børnene må med uforrettet sag gå ud at lege. Vi spiller også når vi får lov, selv om det er lidt farligt. Man kan ramme hinanden og tabe pilen ned på foden. Men vi må gerne spille, fortæller Loke og Lukas. Flere sætter sig og ser på mens de store drenge i Søstrene Peter går til stålet. Ganske bogstavlig! Pilespidserne bliver slebet på slibepapir så de let glider på plads i Bull s eye eller en triple tyver. Jeg får lige et par gode darttricks fra Per inden aftenen slutter: Jeg har spillet dart i 100 år og en sommer. Jeg er her fordi det er hyggeligt. Det drejer sig bare om at ramme skiven. Og så skal man have et godt øje til pigerne. Så skal det nok gå, smiler han. Vi spiser sammen hver gang inden vi skal træne. Så skiftes vi til at lave mad. Spiser kl. 18 og spiller kl. 19. Vi laver mad og spiser fordi det er socialt. Vi hygger os Anden overraskelse! Kvinderne fatter pilene og blander sig i spillet. De er ganske gode til det. Vi spiller turneringskampe ca. 1 gang om ugen mod andre boligforeningsklubber. Vi er 10 i vores gruppe, som spiller mod hinanden på hjemme- og udebane, forklarer Bo, der pludselig fanges af tre velplacerede pile i tyveren. Jeg spiller også turneringer når jeg kan få en barnepige. Det er hårdt at være oppe mod mændene. Især når man kun har spillet 1 måned, smiler Jonna, der er blevet så grebet af spillet, at hun ønsker sig pile til jul. FØR Efter filmen vil drengene også kaste pile. Den går ikke! De FAKTA OM DART De første dartpile var små, tunge forsvarsvåben, der blev brugt af bueskytter i nærkamp. Man ved, at der blev spillet dart af de engelske emigranter på Mayflower, der stod ud fra Plymouth i I spillet går det ud på ved hjælp af dartpile på færrest mulige forsøg at spille sig fra 501 points ned til præcis 0 point. Der skal afsluttes med en Double eller Rød Bull. Dette gøres ved at ramme en dartskive, fra hvilken kasteren skal være placeret i en afstand af 2,37 m. Skiven skal placeres på en lodret væg sådan, at bull, som er skivens centrum, er 173 centimeter over gulvet. Hver spiller har tre pile pr. runde. KVARTERET 02 / DECEMBER

14 nyt fra VESTERBO Af Robert Thorsen Foto: Søren Høgsberg Repræsentantskabsmøde i VesterBo Øverst: De godt 60 fremmødte lyttede intenst til organisationsbestyrelsens sidste beretning i VesterBo regi. Nederst: Robert overrakte prisen Årets afdeling til Morten Homann, der straks sendte æren videre til medarbejderne i administrationen 22. september 2011 blev der afholdt ordinært repræsentantskabsmøde i VesterBo for sidste gang. For 15. november bestemte repræsentantskabet sig for en fusion med Højbo og Bo83. Voxpop Årets resultat for organisationen er et beskedent overskud på kr. Årsagen er nye regler om forrentning af afdelingernes midler, hvor alle renteindtægter skal tilbageføres til afdelingerne. Desuden er afkastet fra obligationerne lavt i år som følge af finanskrisen. 12 afdelinger fik i sidste regnskabsår underskud mod en enkelt året før. Hvis du vil se din egen afdelings regnskab, er din afdelingsbestyrelse behjælpelig. Kaj, Herredsvang Selv om fusionen nu er en realitet, så holder VesterBo afdelingsmøder i januar som planlagt. Her kan du også stille spørgsmål til regnskabet og være med til at beslutte næste års budget for din afdeling. Bemærk, at alle afdelinger fremover holder afdelingsmøder i september fra og med september Hvor længe har du været beboerdemokrat? Siden 1984 Vil du blive ved i beboerdemokratiet? Ja jeg kan ikke holde op. Maja, Chr. Molbechs Vej/H.V.Kaalundsvej Hvor længe har du været beboerdemokrat? 25 år Vil du blive ved i beboerdemokratiet? Ja. Jeg genopstiller da! Frans, Hinnerup Hvor længe har du været beboerdemokrat? 5 år Vil du blive ved i beboerdemokratiet? Ja, så længe jeg bor alment, så gør jeg. Den mundtlige beretning Omtalte et ønske fra BL Danmarks almen boliger om forhøjelse af kontingentet. Flere nye arbejdsområder er kommet til de senere år. Fx sender EU flere direktiver, som skal indarbejdes i dansk lovgivning. Og derfor vil kontingentet stige med 10 kr. fra Valg til bestyrelsen Der var genvalg til: Lars Hansen, Kaj Nielsen og Berit Jørgensen Andre emner på mødet VesterBos nye afdeling i Sabro. Først kaos omkring indflytningen, fordi entreprenøren ikke kunne blive færdig, og så gik han konkurs. Der er dog lys forude. Garantien er frigivet, og det manglende arbejde er kommet i gang. Men alt i alt en uheldig start for en ny afdeling. Renoveringen i Nydamsparken ramte også muren i form af kommunen, som ikke ville give en kapitaltilførsel på kr. ud af en samlet pris på 140 mio. kr. I Hammel ombygges ungdomsboliger til familieboliger. En tendens der nok også vil ses andre steder fx i Hjortshøj. Under forslag blev bestyrelsens ønske om bemyndigelse til at afslutte forhandlingerne om fusion vedtaget. Årets afdeling Traditionen tro blev årets afdeling kåret. Det blev Boligkontoret Århus med følgende begrundelse: har i løbet af 2010/11 gennemgået en væsentlig omstillingsproces har trods hårde odds formået at yde en ekstraordinær indsats har formået, uden leder, at arbejde selvstændigt og holde serviceniveauet højt fremstår i dag som et eksempel til efterlevelse, hvor engagement, indsats og vilje kan bruges i den videre udvikling Der blev også uddelt vingaver til årets jubilarer: 5 års jubilæum Kim Henningsen afdeling 1-2 Maja G. Espersen afdeling 1-2 Elsebeth Nielsen afdeling 3 Michael Frederiksen afdeling 8 Jørgen Østergaard afdeling 8 Lissy Fogh Kristiansen afdeling 8 Carina Halvorsen afdeling 9 Inge-Lise Andersen afdeling 13 Jette Møller afdeling års jubilæum Elsebeth Wolk afdeling 3 Tom Thyrring afdeling 25 Dan Kiil afdeling års jubilæum i organisationsbestyrelsen Kaj Nielsen afdeling 13 KVARTERET 02 / DECEMBER

15 TIPS & tricks af Mogens Bøgh Vindbjerg baseret på artikel af Lulu Grønlund NYT FRA AFDELINGERNE GODE RÅD der luner i en kold tid Orientering til beboerne Kongsvang i Viby Af Afdelingsbestyrelsen, VesterBo afdeling 6 Sådan styrer du din varme med omtanke for både din økonomi og miljøet. Radiatoren Brug alle radiatorer i stedet for én eller få. Det er både billigst og giver en jævn varme i boligen. En velfungerende radiator er varm øverst og koldere i bunden. Hvis den er helt kold er det sandsynligvis fordi du har opnået den ønskede temperatur. Undgå at tildække radiatoren. Temperaturen Som tommelfingerregel skal du have 20 grader i alle rum. Lavere temperatur kan give kondens og fugt dvs. et dårligt indeklima. Stil termostaten på 3 på alle radiatorer. Det svarer til ca. 20 grader. For at måle temperaturen kan du placere et termometer på en indervæg i 1½ meters højde. Termostaten Termostaten registrerer temperaturen og justerer varmen ud fra din indstilling: Når det er koldt åbner termostaten for varmen i radiatoren. På samme måde lukker den igen for varmen, når den ønskede temperatur er nået. Lad termostaten styre varmen og sørg derfor at den sidder frit og ikke er tildækket. Det er en god ide at kontrollere dine termostater et par gange om året. Hvis radiatoren ikke bliver varm, når du skruer op, eller kold, når du skruer ned, så skal du kontakte din ejendomsfunktionær. Husk udluftning Det kan ikke siges tit nok: Husk at lufte ud i din bolig! Du gør dig selv og din bolig en tjeneste ved at sikre et godt indeklima. Den bedste måde at lufte ud på er ca. 10 minutters gennemtræk 2-3 gange om dagen. På den måde skifter du hurtigt luften ud i boligen uden at vægge, møbler mv. når at blive kolde. Luk termostaterne, når du lufter ud. Ellers går de op på fuld styrke. Luk vinduerne efter 10 minutter med gennemtræk og sæt termostaten tilbage på ca. 3. Fra ekstraordinært afdelingsmøde På det ekstraordinære afdelingsmøde den 6. oktober 2011 var Godkendelse af etablering af delikatesse/smørrebrødsbutik eneste punkt på dagsordenen. Efter en god og saglig debat blev forslaget sat til afstemning, og resultatet af den skriftlige afstemning blev 40 ja-stemmer og 16 nej-stemmer. Tilladelse til etablering af delikatesse/ smørrebrødsbutik er godkendt. Lejeren kan nu arbejde med den videre planlægning. Inden den eksisterende butik bliver lavet om, skal vores administration godkende det endeligt, så alle sundhedsmyndighedernes regler og krav efterleves. Til mødet var der 31 beboere repræsenterende 28 lejemål (ud af 164). Garager Opnotering til leje af garager bliver pr. 1. januar 2012 overdraget til udlejningen på Boligkontoret Århus. For beboerne betyder det kun, at i stedet for at henvende sig til afdelingsbestyrelsen, skal man henvende sig til udlejningen. Vedrørende opnotering til vores kælderrum, er der ingen ændringer. Det vil sige, at man henvender sig til afdelingsbestyrelsen. Afdeling 6, Kongsvang hjemmeside Afdelingsbestyrelsen er ved at lægge sidste hånd på vores egen hjemmeside. I får nærmere information, når den er i luften. Man kan dog følge udviklingen på adressen afdeling-6-vesterbo/forside. Mulighed for støtte til renovering og isolering af gavle med energibesparelse til følge Vi kan med stor glæde oplyse, at vi i afdelingsbestyrelsen har taget initiativ til at få udarbejdet en byggeteknisk rapport til Landsbyggefonden (LBF). Vi igangsætter forundersøgelsen, så de lovede støttekroner forhåbentlig kommer os alle til gode. Til vores ejendomsfunktionær Frydenlund i Aarhus V Af Pia & Kenneth, VesterBo afdeling 10 Kære Brian Vi vil gerne takke dig for vedholdende indsats ved etableringen af vores nye køkken. Vi håber, at køkkenudvalget sammen med Boligkontoret Århus kan komme i gang og fungere, som en støttende partner til dig. Vi håber, at du efter at have skabt dig et overblik over din nye arbejdsplads vil fortsætte med dine visioner for afd. 10. med opbakning fra beboerne og Boligkontoret Århus. Vi er sikre på, at beboerne sammen med dig, kan skabe et behageligt miljø at bo i. Vi mener, at det er vigtigt, at En af vores gavle vil som forsøg blive isoleret og renoveret. Dette sker ved etablering af efterisolering af en udvalgt gavl på en 2 etagers blok på Uffesvej. Hvilken gavl er ikke nærmere bestemt på nuværende tidspunkt. Når dette er sket, skal der laves termografiske fotos og temperatur målinger, som skal sammenlignes med henholdsvis et tidligere forsøg med indblæsning af isolering i gavl (Uffesvej 13-15) og en ikke isoleret gavl. Henover vinteren foretages der supplerende målinger af temperatur og fugt forhold i alle gavle i afdelingen. Alle disse oplysning bliver samlet til en byggeteknisk rapport, som sendes til LBF til den videre afgørelse. Vi håber at kan fortælle mere på afdelingsmødet i januar ejendomsfunktionæren har tæt kontakt til beboerne. Og vi vil derfor gerne opfordre nye beboere i afdelingen til at bakke op om den nye ejendomsfunktionær, bl.a. ved at deltage i et kommende valg til en afdelingsbestyrelse, som på nuværende tidspunkt er ikke eksisterende. 28 KVARTERET 02 / DECEMBER 2011 KVARTERET 02 / DECEMBER

16 nyt fra afdelingerne KONTAKT Pensionisternes sommerudflugt Reginehøj i Aarhus N bk-aarhus.dk Af Jonna,VesterBo afdeling 9 og gæst på turen 9. juni var der sommerudflugt for pensionisterne på Reginehøjvej. Vejret var blæsende og det regnede, så det var dejligt at komme ind i en varm bus. Vores chauffør lovede os, at han ville køre os til det gode vejr. Og han fik ret. Iris bød velkommen og fortalte, at i år bliver vores klub 40 år. Det er ganske godt gået. Vi kørte sydpå til Den Gamle Grænsekro ved Christiansfeld. Her fik vi en guidet tur rundt i byen og oplandet med en fantastisk lokal guide, som kunne fortælle en masse om byen og dens historie. Vi var også på Skamlingsbanken. Vores middagsmad fik vi på Grænsekroen, hvor klubben gav den første genstand til maden i anledning af 40 års fødselsdagen. Turen gik derpå til Haderslev fjord. Her sejlede vi i en lille hjuldamper, Helene, som bragte os hele vejen op igennem fjorden til Haderslev. Vejret var blevet rigtig flot og det var en skøn sejltur. Ombord fik vi eftermiddagskaffe med boller og lagkage. Herefter gik turen hjemad i bussen, hvor vi spillede amerikansk lotteri. Så oveni en hyggelig og spændende tur, var der også nogen, som fik en gevinst med sig hjem. Tak til alle for en hyggelig og dejlig dag. Tak til Iris og Lillian som arrangerede turen. Din indgang til Medarbejdere i Boligkontoret Århus Akut hjælp Din boligorganisation Din afdelings hjemmeside herunder afdelingsbestyrelse og ejendomsfunktionær EFTERLYSNING Læserbreve, indlæg og ideer til bladet VI HOLDER LUKKET i administrationen mellem jul og nytår Er der en historie der bør fortælles og deles med dine naboer? Eller en person der bør interviewes? Så vil redaktionen meget gerne høre fra dig. Du kan også bidrage med din egen artikel, et læserbrev, debatindlæg eller andet du mener er relevant for bladet. RIGTIG GLÆDELIG JUL! Redaktionen Boligkontoret Århus Brendstrupgårdsvej Aarhus N Skriv til: Indlæg til næste blad som udkommer i marts skal være os i hænde senest den 1. februar KVARTERET 02 / DECEMBER 2011 KVARTERET 02 / DECEMBER

17 Bagsiden Vinderen af NAVNE- KONKURRENCEN er fundet Så fik vores beboerblad navn Vi fik rigtig mange gode forslag ind knap 140 og tak for det! Det svære valg faldt på Kvarteret bl.a. fordi det rummer to betydninger, der spiller fint sammen: Bladet handler i bred forstand om vores boligkvarterer. Og så tager det ca. et kvarter at læse. Forslagsstillernes navne var redaktionen ubekendt, indtil afstemningen var slut. Vinderforslaget blev sendt ind af Berit Jørgensen fra afdeling 3 i VesterBo. TILLYKKE!

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde.

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. REFERAT af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015 Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. 1. Valg af dirigent og referent m.m. Formand Søren Høgsberg foreslog

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 22. september 2011

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 22. september 2011 REFERAT af repræsentantskabsmøde den 22. september 2011 Formand Robert Thorsen bød velkommen til repræsentanter, afdelingsbestyrelsesmedlemmer, kandidater til udvalg og poster, ansatte fra administrationen,

Læs mere

Dagsorden Infomøde Nydamsparken

Dagsorden Infomøde Nydamsparken Dagsorden Infomøde Nydamsparken 18.00 Velkomst v/afdelingsformand Michael Frederiksen, Nydamsparken Udpegning af aftenens ordstyrer 18.05 Spisning 18.45 Informationsmøde del 1 Præsentation af aftenens

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Beboer nyt LATHYRUS 1

Beboer nyt LATHYRUS 1 1 Beboer nyt Indholdsfortegnelse: Side 2: Side 3: Side 4: Side 4: Side 5: Side 6 og 7: Side 8: Side 9: Side 10 og 11: Side 12: Facebook. Bjarne Nederby Jessen. Nye beboer. Legepladsudvalget. Storskraldsordningen.

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Skovvej 6-8-10 A-B-C-D-E afdeling 12. Mandag, den 7. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP) og

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 Kære nabo _ Kære Nabo Så kommer der et nyhedsbrev her i det kolde vejr og efter stormen. Skønt! At vi ikke blev ramt hårdt af stormen. Siden sidste nyhedsbrev er der sket en

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede?

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? BL s 1. kreds - Kredskonference 2014 Workshop Lørdag den 22. marts 1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? Gruppe 1A

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Børn og Unge Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus Mødedato: 2. december 2014 Mødetid: 14.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligorganisationen: Formand

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem X Mia Falck bestyrelsesmedlem X Per Hasager bestyrelsesmedlem

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt.

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt. 14.08. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. august 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole s beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole I formand Søren Petersens fravær fremlagde sekretær Birte Rasmussen årsberetningen: Der er kun gået omkring 8 måneder siden sidste

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul.

Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul. København den 22. december 2014 Kære andelshavere, Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul. Lånomlægningen er nu gennemført. Bestyrelsen

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

PARK NYT. Ekstra udgave SKOLEPARKERNE. Læs referatet fra Afdelings-/Budgetmødet den 22. maj 2013.

PARK NYT. Ekstra udgave SKOLEPARKERNE. Læs referatet fra Afdelings-/Budgetmødet den 22. maj 2013. PARK NYT Ekstra udgave SKOLEPARKERNE Læs referatet fra Afdelings-/Budgetmødet den 22. maj 2013. Ekstra udgave Ekstra udgave Referat: Afdelingsmøde 2013 Skoleparken, onsdag 22. Maj 2013 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Ekstraordinært afdelingsmøde

Ekstraordinært afdelingsmøde Ekstraordinært afdelingsmøde 18.00 Velkomst v/afdelingsformand Michael Frederiksen, Nydamsparken Valg af dirigent og referent 18.05 Spisning 18.45 Afdelingsmøde del 1 Præsentation af aftenens panel v/ordstyrer

Læs mere

Afdeling Borupgård I Afdelingsbestyrelsen

Afdeling Borupgård I Afdelingsbestyrelsen Til beboerne i afdeling Borupgård I Helsingør, 23. januar 2002 Referat af ordinært afdelingsmøde om regnskab MANDAG DEN 14. JANUAR 2002. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Læses sammen med PowerPoint-showet fra mødet. Fremmødt: ca. 90 beboere, to Bascon-medarbejdere og medarbejdere fra

Læs mere

Lyder næsten for godt til at være sandt men det ER virkelighed!

Lyder næsten for godt til at være sandt men det ER virkelighed! råderetten Råderetten FOTO: JESPER SENECA Din unikke mulighed for at få forbedret din bolig med fx et nyt køkken eller nyt bad uden at det koster en formue Af redaktør Joan Grønning jgr@boligfa.dk Drømmer

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Deltagere: Søren Christiansen, Boligselskabet Baldersbo Michael Hesselberg,

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 3 af 17/1-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen -

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter.

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Til: Boligtagerne. 23. juni 2010 JR Afdeling 7 Elkærparken. Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Referat. 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. Kim

Læs mere

Fra administrationen - Hans Munk Lars Hamrum

Fra administrationen - Hans Munk Lars Hamrum Bestyrelsesmøde den 26. januar 2012 Mødet holdtes på foreningens kontor. Tilstede var bestyrelsen - Morten Glud Chris Cully Peter Michelsen Erik Jensen Irene Madsen Graver Vicky E. Jensen Lis Fræer Nielsen

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

Beboermøde Afdeling 14

Beboermøde Afdeling 14 Beboermøde Afdeling 14 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning 5. Orientering om regnskabet 2013 6. Afdelingens driftsbudget 2015 7. Behandling af eventuelle

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild.

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild. REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.10 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 7 beboere fra 7 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Referat. Nyt fra/om afdelingen

Referat. Nyt fra/om afdelingen Mødedato: tirsdag 5/3 2013 Deltagere: Anni Olesen, Grethe Meier, Heidi Hansen, Hans Bye Jensen, Jens Peter Nielsen Fraværende: Lene Glud Andersen Referat fra sidste møde Nyt fra AlmenBo Nyt fra/om afdelingen

Læs mere

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk.

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes til: Leo Vad: 20905896 Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe levad@ikast-brande.dk Eller Trine Andersen: 20181639 tcand@ikast-brande.dk 16 Feb.-Apr. 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012.

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012. Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012. Deltagere: Jytte Jensen, Ballerup Boligselskab Ole Pedersen, Ballerup Ældreboligselskab

Læs mere

Iver Eriksen har meldt afbud. Jytte Faitanini fra udlejningen deltog i det første punkt på dagsordnen.

Iver Eriksen har meldt afbud. Jytte Faitanini fra udlejningen deltog i det første punkt på dagsordnen. 78 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 4. maj 2010 Start kl. 16.30, slut kl. 19.45 Tilstede var Brian Skræm, Frede Skrubbeltrang, Ann Bylund Andersen, Søren Andersen, Christian Vestergaard, Eigil

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere