Byrådets budgetseminar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådets budgetseminar"

Transkript

1 Byrådets budgetseminar Rebild, den 23. og 24. august.

2 2 Program - torsdag den 23. august Tid Emne Morgenkaffe Velkomst v/ulrik Wilbek Aktuel økonomi Hvordan ser den økonomiske situation ud? Hvilke forudsætninger, hviler basisbudgettet på? v/klaus Christiansen Pause Økonomiske temaer v/klaus Christiansen - Hvad betyder befolkningsudviklingen for indtægtssiden? - Hvordan udvikler skatter, tilskud og udligning sig? - Hvordan påvirker overførselsområdet kommunens økonomi? Introduktion til budgetmaterialerne herunder forhandlingspapiret og regnemaskinen v/jørgen Bach Frokost Bemærkninger til budgetforslaget fra medarbejdersiden i Hoved-MED v/jeanette Winter Introduktion til budgetforhandlingerne v/ulrik Wilbek - Hvad er de økonomiske rammer for de politiske forhandlinger? Politiske forhandlinger Kaffepause Politiske forhandlinger (fortsat) Middag

3 Program - fredag den 24. august Tid Emne ( ) Morgenmad Politiske forhandlinger Pause Politisk forhandlinger Frokost (afslutning) 3

4 Forbedringsmuligheder? AD (beløb i kr.) I alt A Øget ekstraordinært finansieringstilskud Selvbudgettering i 2019 (ny vurdering ingen B gevinst) C Skatteforhøjelse på 0,1 procentpoint D Budgetbuffer Yderligere effektivisering på ½ procent i E overslagsårene F Udskyde overførsel af mindreforbrug vedr. drift i 2017 til 2020 fremfor G Almene boliger (kvoter og kapitaltilførsel) G Udskyde anlægsprojekter i 2019 ( til 2023)??? H Anlægsramme - Reducere jordkøb 0 H Anlægsramme - Reducere jordsalg 0 4 H Anlægsramme - fremrykke betaling for servicearealer ved Banebo I alt

5 Gruppedrøftelse 1: - De økonomiske rammer? Hvad er de økonomiske rammer? Hvad er rammen til nye driftsønsker og hvilke prioriterer vi højest? (jf. forhandlingspapiret afsnit 2, tabel 1) Hvad er anlægsrammen i 2019 til 2022 inkl. nye ønsker? Hvordan skaber vi det nødvendige råderum? Der er anvist mulige håndtag til at forbedre budgettet se næste slide Er der behov for at justere de tre økonomiske målsætninger? Min. 300 mio. kr. i overskud før anlæg og afdrag m.v. Min. 250 mio. kr. i skatte finansieret anlæg? Min. 200 mio. kr. i gennemsnitlig likviditet? 5

6 Gruppedrøftelse 2: - De vigtigste prioriteringer på anlægsbudgettet Hvilke projekter kan vi fremrykke eller udskyde for at sikre overholdelse af anlægsrammen og skabe plads til nye anlægsprojekter? (se det reviderede anlægsbasisbudget med borgmesterens forslag til fremrykninger og udskydelser) Hvilke nye anlægsønsker prioriterer vi højest? (jf. forhandlingspapirets afsnit 3, tabel 2 og 3) 6

7 Aktuel økonomi Byrådets budgetseminar den august 2018

8 Råderum i budget 2019 og frem??? - efter økonomiaftale og justeret basisanlægsprogram Ændringer til det vedtagne budget (mio. kr.) Service Anlæg Ext Finansieringstilskud -38 Midtvejsregulering 26 Udlændinges uddannelsesniveau I alt (ØA19) Ændringer til anlæg 91,7-44,7 40,3 Effektiviseringer -18,8-18,8-18,8 Råderum 8,9-115,5-30,5 Påvirkning af basisbudgettet (mio. kr.) Overskud før anlæg og afdrag m.v. -210,0-238,1-264,3 ØA19-64,0-52,0-52,0 Effektiviseringer -18,8-18,8-18,8 Nyt overskud før anlæg og afdrag m.v. -292,8-308,9-335,1 Anlægsudgifter (skattefinansieret) 237,3 236,7 189,7 Ændringer til anlæg 91,7-44,7 40,3 Ny - Anlægsudgifter (skattefinansieret) 329,0 192,0 230,0 Likviditet 330,0 240,0 210,0 Ny likviditet 465,0 400,0 410,0 8 Med forbehold: - vi mangler fortsat udmelding om skatter og tilskud, samt vurdering af overførselsudgifter

9 Økonomioversigt (mio. kr.) (-) angiver indtægter FR2018 BF2019 BO2020 BO2021 BO2022 Skatter og generelle tilskud , , , , ,9 Serviceudgifter 4.204, , , , ,1 Overførselsudgifter 1.422, , , , ,5 Pris- og lønstigninger (drift) 0,0 135,3 263,2 392,9 Renter -58,8 11,1 12,7 13,6 13,0 Resultat før anlæg og afdrag m.v. (målsætning = 300 mio. kr.) -231,3-205,8-214,2-212,0-223,4 Skattefinansieret anlæg, netto (målsætning = 250 mio. kr.) 214,6 324,3 198,9 229,6 167,7 Bruttoanlægsudgifter, inkl. jordforsyning 341,6 473,4 429,7 353,2 272,9 Likviditet (gennemsnitlig) (målsætning = 200 mio. kr.) 525,0 320,0 200,0 145,0 85,0 9

10 Ændring fra BO19 (okt. 17) til basisbudget 19 - det er indtægterne der er mindre 10 (mio. kr.) Ændring I alt Resultat før anlæg og afdrag (BO2019 i B2018) -210,0 Ændrede nettoindtægter: - 1,7 mia. kr. mere til service jf. økonomiaftale -28,4-0,7 mia. kr. mere til anlæg, jf. økonomiaftale -7,5 - Reduceret vækst i indbyggertal 43,1 - Reduceret udligning vedr. højt strukturelt underskud 12,0 - Tilsvarende virkning for landsudligning 18,0 - Bedre udligning pga. socioøkonomisk indeks øges fra 88,86 til 90,47-6,4 - Modregning af 20% provenu ved salg af HMN-Naturgas (uddybes) 13,4 - Ekstraordinært finansieringstilskud -38,8 5,4 (mio. kr.) Ændring I alt BYR-beslutninger: - Yderligere effektivisering på ½ pct -18,8 - Overført overskud fra 2017 til ,4 - Andet -0,6-1,0 Tekniske korrektioner 1,3 Ændrede renteudgifter -0,7 Difference -0,8-0,2 Overførselsområdet: Mindreudgifter ift. overslagsår 2019 i B ,5 Reduceret finansiering pga. faldende udgifter på landsplan 25,1-2,4 Resultat før anlæg og afdrag (Basisbudget 2019) -208,2

11 Antal indbyggere Indbyggertal pr. 1. januar Prognose 2018 sammenlignet med prognose Prognose 2017 og prognose januar indb August Prognose 2018 Prognose I skatte-/tilskudssystemet tæller betalingskommunefolketal, og her er forskellen 674 indbyggere 674 indbyggere med en skatte/tilskudsindtægt på kr./indbygger betyder mindreindtægt på 43 mio. kr. Forskellen mellem de to prognoser er mindre flygtningetilstrømning og forsinket boligudbygning Uddybes senere

12 Balance mellem udgifter og indtægter i der mangler indtægter => kasseforbrug i 2019 Mio. kr mio.kr mio.kr. Alment boligbyggeri Øvrige udgifter og jordforsyning Afdrag gæld Anlæg Aktivitetsbestemt medfinansiering Overførselsudgifter Serviceudgifter Tilskud og udligning Skatter 12 0 Nettoudgifter Indtægter Drifts- og anlægsudgifter (netto), ekskl. jord- og affaldsforsyning

13 Hvad bruges pengene til? - driftsbudget på 5,7 mia. kr. 78,8 1% 173,3 3% 232,7 4% 303,0 5% 460,1 8% 1.360,7 24% Børn og unge Overførselsudgifter Ældre Sundhed 436,5 8% Administration Familieområdet Socialområdet 480,6 9% 705,4 12% 1.470,2 26% Øvrige områder Kultur og fritid Tekniske område 13

14 Forudsætninger i basisbudgettet (1) - Finansiering Ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. på landsplan: er indlagt med 88,8 mio. kr. i 2019 (budgetlagt med 50 => forbedring på 38,8 mio. kr. i 2019) er indlagt med 50 mio. kr./år i overslagsårene efter tidligere politisk valgt praksis Budgetlagt med statsgaranti for 2019 på skatter og tilskud Fortsat positiv gevinst ved selvbudgettering i 2018 gevinst på 12,1 mio. kr. er lagt ind i 2021 Beregnet positiv gevinst ved selvbudgettering i 2019 på 10 mio. kr. (ikke lagt ind) Intet tilskud i 2019 fra puljen vedr. kommuner med vanskelige økonomiske vilkår Nye penge i økonomiaftalen Er lagt ind på indtægtssiden, men ikke på udgiftssiden! 14

15 Forudsætninger i basisbudgettet (2) - Driftsudgifter Ingen af udvalgenes budgetudfordringer på drift eller anlægsønsker er lagt ind Der er indlagt en budgetbuffer på 15 mio. kr. /år i alle årene, som skal sikre, at der er mulighed for at bruge af opsparede midler inden for servicerammen Overførselsområdet (kontanthjælp, førtidspensioner, sygedagpenge mv) er budgetlagt efter, at Viborg Kommunes andel af overførselsudgifter på landsplan fastholdes på 2018 niveau - uddybes senere 15

16 Mio. kr. Forudsætninger i basisbudgettet (3) - Effektiviseringer er indregnet (forbedrer driften/kassen) ,4 56,1 Ikke udmøntet , ,5 37,5 37,5 37, Udmøntet i effektviseringskataloget En procent i 2019 ½ procent i overslagsår MEP 16

17 Hvad er ikke inde i budgettet (drift)? AD (beløb i kr.) I alt Bilag nr. 1 Videreførelse af tilskud Arsenalet a Evt. finansiering via udviklingspuljen Tilskud til Center For Industri (CFI) b Evt. finansiering via udviklingspuljen Budgetudfordringer på familieområdet???? 0 4c Evt. finansiering inden for familieområdet???? 0 4 Budgetudfordringer på ældreområdet d Evt. finansiering inden for ældreområdet Renovering af den gamle Rådhusbygning på Stænderpladsen e Evt. finansiering via udviklingspuljen Udgifter i alt Finansiering i alt I alt

18 Udviklingspuljen (beløb i mio. kr.) Ikke disponeret 3,4 6,3 11,7 23,0 25,0 18

19 mio. kr. Servicerammen i ledig ramme på 39 mio. kr. vores egen økonomi er begrænsningen 3.940, , , , Serviceramme = mio. kr , , , , , , Budget Serviceramme 19

20 Anlægsbudget 20

21 Anlægsbudgettet Basis-anlægsbudgettet er sidste års budget samt en hel svømmehal, samt et nyt museum, der forudsættes fuldt ud finansieret ved ejendomssalg samt eksterne fonde Udvalgenes ønsker er IKKE inde (uddybes) 3 overvejelser: Har vi råd? (kommunal nettoudgift) - kommunekassen Får vi lov? Statslig anlægsramme (bruttoudgift, inkl. jordforsyning) sanktion ved budget Kan vi nå at udføre? 21

22 Mio. kr. Anlægsbudgettet- netto - har vi råd? 350 Skattefinansieret anlæg, ekskl. jordforsyning Netto vil sige inkl. indtægter korr Nettoanlægsudgifter, skattefinansieret (ekskl. jordforsyning)

23 Mio. kr. Anlægsbudgettet brutto - får vi lov? statslig sanktion ved budget 550 Skattefinansieret anlæg, inkl. køb af jord og byggemodning Brutto vil sige ekskl. indtægter Bruttoudgifter , som indgår i rammen Forholdsmæssig andel af anlægsrammen på 17,8 mia. kr. (2019-rammen)

24 Hvad er ikke inde i budgettet? udvalgenes anlægsønsker med finansiering (beløb i kr.) I alt Ny børnehave i Ørum (udvidelse af budgettet) Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals (udvidelse af budgettet) Nyt børnehus i Arnbjerg (udvidelse af budgettet) Flytning af børnehave i Ulbjerg Vestre Skole (helhedsplan udskydes til 2023) Skals Skole (helhedsplan) Forberedelse af regulativrevision 2 - vandmiljø Mindre Ådalsprojekter Pulje til samarbejde om grundvandsbeskyttelse og udvikling af rekreative muligheder I alt

25 Hvad er ikke inde i budgettet? udvalgenes anlægsønsker uden finansiering (beløb i kr.) I alt Renovering af p-pladser i Viborg Midtby (model 2 kombimodellen) Vision Helhedsplan for Domkirkeområdet - signalkryds Vision Helhedsplan for Domkirkeområdet - P-hus Pulje til udmøntning af Trafikplanen Pulje til forbedring af vejnettet VVM og anlæg af østlig omfartsvej ved Viborg Afledt konsekvens af ny svømmehal Etablering af fortove ved STU på Bisp Gunners Vej i Viborg Renovering/udbygning af salthal ved Park og Vejservice Forundersøgelse af Nybrovej (Stoholm) Gennemførelse af helhedsplan for byfornyelsen i Bjerringbro Pulje til nedrivning af bygninger i Bjerringbro Gymnastik og Idrætshøjskolen Viborg (GIV) vedrørende etablering af ny elevfløj og renovering af hovedbygningen???? 0 I alt

26 Jordforsyning - Jordkøb og byggemodning tæller med i statslig bruttoanlægsramme - forventet højt aktivitetsniveau i hele perioden, og bidrager positivt til likviditet Jordforsyning kr priser Nye jordkøb Salg af grunde boligformål Byggemodning af boliggrunde Fjordglimt, Lokalplan nr. B Skovbærvej, Lokalplan nr. B.105-3/B Haresvinget, Lokalplan nr. B.060-3/F Gudenåvej (slettegrunde) Krokusparken, Anemonevej, Stoholm Stenshede Nord, Bjerringbro (Hindbærkrattet) Møgelkær II, Viborg, lokalplan nr. 233 (Svalelunden) Nedrivning Fristruphøjvej 176, Viborg, LP Byggemodning Arnbjerg 1. etape, lokalplan Rosenvænget, Viborg, lokalplan Lyngvej, Viborg Byggemodning af erhvervsgrunde Byggemodning, Erhvervsgymnasium og Banebro, Baneby Grundsalg erhvervsformål Sum jordforsyning, udgift Sum jordforsyning, indtægt Sum jordforsyning, netto

27 Affaldsforsyning (Revas) - drift og anlæg og mellemregningsforhold Regnskab 2017 Oprind eligt budget 2018 Forventet regnskab pr. 30/ Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 (i mio. kr.) Driftsindtægter -8,2-1,5 10,4 1,6-1,7-2,2-2,2 Anlægsbudget 14,8 36,2 39,2 4,4 3,4 0 0 Nettoudgift 6,6 34,7 49,6 6,0 1,7-2,2-2,2 Forsyningsområd ets tilgodehavende (ultimo året) -49,5 - -0,1 5,9 7,6 5,4 3,2 Negative beløb betyder, at REVAS har penge til gode i kommunekassen. 27 REVAS forventes at forbruge hele sit tilgodehavende i 2018 og oparbejder en lille gæld til kommunen. Fra 2020 er der indlagt en takststigning på 6%.

28 Finansiering 28

29 Skattelettelser -og forhøjelser Præmieringsordning hvor staten giver op til 75 pct. tilskud i 2019 til at sænke indkomstskatten indenfor en ramme på 250 mio. kr. Skatten skal holdes i ro for kommunerne under ét Individuel sanktion ved skatteforhøjelser. En evt. samlet skatteforhøjelse modregnes desuden i kommunernes bloktilskud. Frit lejde til skatteforhøjelse 5 år efter en skattenedsættelse 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Individuel tilskud/straf vedr. hhv. skattenedsættelse og skatteforhøjelse Straf ved skatteforhøjelse Tilskud ved skattenedsættelse 29

30 Frit lejde til skatteforhøjelse fra fordi vi sænkede skatten i 2015 Beløb i mio. kr. (- = merindtægt) 2020 Skatteforhøjelse med 0,1 pct. med frit lejde -14,7 Grundskyldsnedsættelsen på 0,9 promille indregnet i frit lejde -7,0 Samlet mulig provenuændring med frit lejde -21,7 I 2014 var skatteprocenten 25,8, og grundskyldspromillen 24,6 30

31 Skatteforhøjelse på + 0,1% i fra en personskat på 25,7% til 25,8% 0,1 pct. skatteforhøjelse Beløb i mio.kr. (- = merindtægt) Merprovenu personskatterne (før sanktioner) -14,4-14,7-15,2-15,6 Nettoeffekt: Skattestigning 2019 og sanktioner -3,6-7,4-7,6-11,7 Det er usikkert Viborg kan opnå frit lejde fra 2020, hvis skatten sættes op i Frit lejde er derfor ikke indregnet 31

32 Salg af HMN Naturgas A/S Mio. kr. (- = indtægt) I alt Salgsprovenu modtages (100%) -67,1-67,1 20% modregnes i bloktilskud 13,4 13,4 80% deponeres 53,7 53,7 Frigivelse af deponering -5,4-5,4-53,7 Likviditetsvirkning i alt -13,4 8,0-5,4-53,7 Der mangler fortsat salg af ét selskab (til staten) ikke indregnet i budgettet 32

33 Lån (mio.kr.) Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Byfornyelse -24,8-23,2-6,9-6,4 Modernisering af gadelys -20,1-11,6 0,0 0,0 Energibesparende foranstaltninger -5,0-5,0-5,0-5,0 Lån til ejendomsskatter 0,0 0,0 0,0 0,0 Ordinær låneramme -49,9-39,8-11,9-11,4 Lånedispensationer 0,0 0,0 0,0 0,0 Lånoptagelse i alt -49,9-39,8-11,9-11,4 Afdrag på gælde ekskl. ældreboliger 83,1 85,6 87,7 88,5 Nettoafdrag 33,2 45,8 75,8 77,1 33 Ved udgangen af 2018 forventes den langfristede gæld at udgøre 817 mio. kr. Der nettoafdrages i alt 232 mio. kr. i perioden Der er IKKE søgt lånedispensationer, jf. ØKE den 27. juni

34 Likviditeten under pres - mio. kr Gennemsnitlig likviditet Disponibel likvditet pr. 30/ Overskud på driften er ikke i stand til at finansiere både anlæg og afdrag på gæld mv. Sidste års budget forudsatte også kassetræk Disponibel likviditet er fratrukket overførte mindreforbrug drift og anlæg, gæld til affaldsforsyning mm.

35 Afslutning 35

36 Konklusion Ser ikke så godt ud, som vi håbede før sommerferien Skatter og tilskud giver ikke de indtægter, som blev indarbejdet i sidste års budget Likviditet under hårdt pres i hele perioden (sidste års budget forudsatte også kasseforbrug og nu er det værre Der skal arbejdes med at forbedre budgettet, især også hvis nye forhold skal ind 36

37 Forbedringsmuligheder? AD (beløb i kr.) I alt A Øget ekstraordinært finansieringstilskud Selvbudgettering i 2019 (ny vurdering ingen B gevinst) C Skatteforhøjelse på 0,1 procentpoint D Budgetbuffer Yderligere effektivisering på ½ procent i E overslagsårene F Udskyde overførsel af mindreforbrug vedr. drift i 2017 til 2020 fremfor G Almene boliger (kvoter og kapitaltilførsel) G Udskyde anlægsprojekter i 2019 ( til 2023)??? H Anlægsramme - Reducere jordkøb 0 H Anlægsramme - Reducere jordsalg 0 37 H Anlægsramme - fremrykke betaling for servicearealer ved Banebo I alt

38 Justeret anlægsforslag Ændringer i justeret anlægsforslag Mio. kr. (minus = mindreudgift) Total Skattefinansieret, netto 36,0-69,8 14,8-8,3 25,3 3,1 1,1 Drift (KOL, overført fra anlæg) 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 Total ændring i budgetforslag 36,0-67,9 14,8-8,3 25,3 3,1 3,0 Påvirkning af bruttoudgifter (statslig anlægsramme) 36,0-106,3 16,3-10,7 27,7 3,1-33,9 38 Borgmesterens forslag, sendt på en mail fra Jørgen Bach tirsdag den 21. august og ligger i materialesamlingen i Prepare

39 Økonomioversigt - med ændringer fra forslag til justeret anlægsbudget (mio. kr.) (-) angiver indtægter FR2018 BF2019 BO2020 BO2021 BO Skatter og generelle tilskud , , , , ,9 Serviceudgifter 4.204, , , , ,1 Overførselsudgifter 1.422, , , , ,5 Pris- og lønstigninger (drift) 0,0 135,3 263,2 392,9 Renter -58,8 11,1 12,7 13,6 13,0 Resultat før anlæg og afdrag m.v. (målsætning = 300 mio. kr.) -231,3-203,8-214,2-212,0-223,4 Skattefinansieret anlæg, netto (målsætning = 250 mio. kr.) 214,6 254,5 213,7 221,3 193,0 Bruttoanlægsudgifter, inkl. jordforsyning 377,6 367,1 446,0 342,5 300,6 Likviditet (gennemsnitlig) (målsætning = 200 mio. kr.) 525,0 330,0 225,0 165,0 100,0

40 Videre forløb 40

41 Videre budgetlægning Dato Aktivitet 27. august Gruppemøder 3. september kl Forhandlingsudvalget bestående af borgmester og gruppeformænd forhandler indtil, der indgås et budgetforlig. 12. september Økonomi- og Erhvervsudvalget færdiggør budgetforslag til Byrådets 1. behandling af budgettet. Fællesmøde mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og Hoved-MED september Budgetforslaget sendes i høring hos Handicaprådet, Ældrerådet, Integrationsrådet og Ungdomsrådet. 19. september Byrådets 1. behandling af budgetforslaget 3. oktober Økonomi- og Erhvervsudvalget færdiggør budgetforslag til Byrådets 2. behandling herunder evt. ændringsforslag 10. oktober Byrådets 2. behandling af budgetforslaget 41

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18 Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Viborg Kommune. Aktuel økonomi. Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017

Viborg Kommune. Aktuel økonomi. Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017 Aktuel økonomi Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017 Regnskab 2016 Viborg Kommune Økonomioversigt - regnskab 2016 Opr. budget Korr. budget Forv. regnskab Regnskab Afvigelse

Læs mere

Byrådets budgettemamøde

Byrådets budgettemamøde Byrådets budgettemamøde Mandag den 18. juni 2018 Program Tidspunkt Emne 12.00-12.30 Frokost (Multisalen) 12.30-12.40 Velkomst v/ulrik Wilbek 12.40-13.45 Aktuel kommunaløkonomi v/klaus Christiansen - Hvad

Læs mere

20 Børne- og ungdomsudvalget U Pulje skoler U

20 Børne- og ungdomsudvalget U Pulje skoler U 10 Økonomi- og erhvervsudvalget U 3.500.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 I -2.280.000-85.275.000 0 0 013747 Salg af Vinkelvej 20, Viborg I 0-81.300.000 0 0 514746 Salg af Reberbanen 27 I -2.280.000 0

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Orienteringsmøde for Byrådet om budget

Orienteringsmøde for Byrådet om budget Orienteringsmøde for Byrådet om budget 2018-21 21. August 2017 Program for orienteringsmøde om budget Tid Emne 15.00 Velkomst og introduktion v/torsten Nielsen 15.10-16.10 Præsentation af den økonomiske

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Budgetlægning 2016-2019

Budgetlægning 2016-2019 Budgetlægning 2016-2019 Forventet regnskab 2015 pr. 30.06 Økonomiaftalen Basisbudget 2016-2019 Drift Anlæg Finansiering Generelt Videre forløb ved budgetlægningen Supplerende plancher Byrådets budgetkonference,

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach

Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach 1. Regnskab 2014 2. 1. budgetopfølgning i 2015 3. Budgetlægning 2016 4. Nøgletal i budgetlægningen Plankonferencen 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt mio.kr.

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 Forventet regnskab 2014 Basisbudget 2015-18 Anlæg Forsyning Lån og likviditet Konklusion Videre forløb Byrådets budgetkonference, 26. August 2014 Forventet regnskab 30. juni 2014

Læs mere

Viborg Kommune. Aktuel økonomi. Byrådets temamøde mandag den 19. juni 2017

Viborg Kommune. Aktuel økonomi. Byrådets temamøde mandag den 19. juni 2017 Aktuel økonomi Byrådets temamøde mandag den 19. juni 2017 Dagens program 2 Program for temamødet Tidspunkt Emne 12.00-12.30 Frokost (Multisalen) 12.30-12.40 Velkomst v/torsten Nielsen 12.40-13.30 Aktuel

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2017... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 3 Pris- og lønstigningsskøn... 4 Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative

Læs mere

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016 Præsentation af budgetoplægget Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den aktuelle økonomiske situation Forhandlingsoplæg De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budgetforlig

Budgetforlig Budgetforlig 2020-2023 Resultatopgørelse (minus = indtægter) (mio. kr.) Regnskab 2018 Oprindeligt budget 2019 Foreløbigt regnskab 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Resultatopgørelse

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17. Afrapportering pr. 29. februar 216 Til DIF 18.3.216 Til ØU 5.4.216 Økonomi og Stab 17. marts 216 Økonomirapport nr. 1 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status

Læs mere

Budgetvurdering - Budget

Budgetvurdering - Budget Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen

Læs mere

Basisbudget (overordnet beskrivelse)

Basisbudget (overordnet beskrivelse) Basisbudget 2019 22 (overordnet beskrivelse) Budgetkontoret, den 23. august 2018 I dette notat gives en kort beskrivelse af basisbudget 2019 22. Først følger en beskrivelse af de væsentligste forudsætninger

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Tekniske ændringer til Budgetforslag

Tekniske ændringer til Budgetforslag Postadresse: Favrskov Kommune Budgetafdeling Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tekniske ændringer til Budgetforslag 2018 21 26. september 2017 Sagsbehandler:

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Side 1 Udgangspunkt for budgetlægningen Kommunens budgetgrundlag for budget 2019 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne budget for 2018-2021 korrigeret

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

BUDGET Direktionens justerede budgetforslag

BUDGET Direktionens justerede budgetforslag BUDGET 2017-20 Direktionens justerede budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Viborg Kommunes basisbudget Til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 20. august 2018

Viborg Kommunes basisbudget Til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 20. august 2018 Viborg Kommunes basisbudget 2019-2022 Til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 20. august 2018 Indhold 1. Indledning... 1 2. Basisbudgettet kort fortalt... 2 3. Skatter og generelle tilskud... 6 3.1

Læs mere

Økonomi og Personale. Direktør Klaus Christiansen

Økonomi og Personale. Direktør Klaus Christiansen Økonomi og Personale Direktør Klaus Christiansen Økonomi Stram statslig styring 3 0-vækst i serviceudgifterne. Skattestop i kommunerne under ét. Rammer for både serviceudgifter og anlæg Økonomiske sanktioner,

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013 Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Byrådets temamøde den 20. juni 2016

Byrådets temamøde den 20. juni 2016 Byrådets temamøde den Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den økonomiske situation Status på udvalgenes arbejde med prioriteringsrummet De næste skridt Opsamling

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Indhold. Kultur- og Fritidsudvalget Teknisk Udvalg Klima- og Miljøudvalget Landdistriktsudvalget... 61

Indhold. Kultur- og Fritidsudvalget Teknisk Udvalg Klima- og Miljøudvalget Landdistriktsudvalget... 61 Budget 2019-2022 Indhold Byrådets vision og mål... 3 Vision... 3 Udviklingsstrategi... 3 Ny styringsmodel... 3 Udviklingstendenser... 4 Befolkningsudvikling... 4 Kommunalt grundsalg og nye boliger... 4

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Åben Dagsorden. til. Byrådet

Åben Dagsorden. til. Byrådet Åben Dagsorden til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 29. august 2017 Mødetidspunkt: 18:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødesalen, Bytoften Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Kjeld Anker

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Forslag til kommunens årsbudget 2019 og budgetoverslag behandling

Forslag til kommunens årsbudget 2019 og budgetoverslag behandling Punkt 2. Forslag til kommunens årsbudget 2019 og budgetoverslag 2020-2022 - 1. behandling 2018-038069 Magistraten fremsender forslag til Aalborg Kommunes årsbudget 2019 og budgetoverslag 2020-2022 til

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Program for Byrådets temamøde den 22. juni Budget

Program for Byrådets temamøde den 22. juni Budget Program for Byrådets temamøde den 22. juni 2017 Budget 2017-20 Program (før pausen) Tidspunkt Emne 12.30-12.40 Velkomst v/torsten Nielsen 12.40-13.10 Aktuel kommunaløkonomi v/klaus Christiansen - Rammerne

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Budgetseminar den 26. april 2016

Budgetseminar den 26. april 2016 Budgetseminar den 26. april 2016 Byrådet og HovedMed Aktuel økonomi v/økonomichefen Program for budgetseminar Kl. 14.00 Velkomst v/borgmesteren Aktuel økonomi v/økonomichefen Regnskabsresultatet for 2015

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.01.00-S00-85-14 Dato: 08-09-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2015-2018 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling) Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling

Læs mere

Anlægsbudget budgetforlig Budgetforlig

Anlægsbudget budgetforlig Budgetforlig 10 Økonomi og Erhvervsudvalget U 5.031.000 20.331.000 10.031.000 8.000.000 43.393.000 I 103.252.000 13.721.000 8.677.000 0 125.650.000 010593 Pulje til energirenovering af kommunale bygninger U 3.000.000

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Budgetseminar den 20. april 2017

Budgetseminar den 20. april 2017 Budgetseminar den 20. april 2017 Byrådet og HovedMed Aktuel økonomi v/økonomichefen Program for budgetseminar Kl. 14.00 Velkomst v/borgmesteren Aktuel økonomi v/økonomichefen Kl. 14.45 Opmærksomhedspunkter

Læs mere

Bilag 5. Tilskud og udligning

Bilag 5. Tilskud og udligning Bilag 5 Tilskud og udligning 22. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-2 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Indledning Der er en række ændringer på både skat og T/U (tilskud-udligning)

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 VELKOMMEN Budget 2018-2021 Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 Overordnede betragtninger Som altid bygger basisbudgettet på en lang række forudsætninger med indbygget usikkerhed: Vi bruger

Læs mere

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Økonomi- og Erhvervsudvalget Referat Mødedato: Mandag den 20. august 2018 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 10:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/rådhuset Ulrik Wilbek, Per Møller Jensen, Åse Kubel

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 21. august 2014 Afsættet for budgetlægningen for 2015

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Byrådets budgettemamøde. 16. marts 2015

Byrådets budgettemamøde. 16. marts 2015 s budgettemamøde Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Nøgletal Status på den økonomiske situation Udfordringer og muligheder i budgettet på tværs af udvalg og fagområder Opsamling

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder. BUDGET 2018-2021 Roskilde Kommunes budget for 2018-2021 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling den 11. oktober 2017, hvor der blev indgået budgetforlig mellem De Radikale, SF, Det Konservative

Læs mere

Efter flere mindre tekniske korrektioner ender servicerammen på 234,7 mia. kr. i 2015.

Efter flere mindre tekniske korrektioner ender servicerammen på 234,7 mia. kr. i 2015. Budgetoverblik Formålet med budgetoverblikket er at beskrive den økonomiske situation, som Greve Kommune står overfor ved denne budgetvedtagelse. Budgetoverblikket beskriver de forudsætninger, som ligger

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Forslag til kommunens årsbudget 2018 og budgetoverslag behandling

Forslag til kommunens årsbudget 2018 og budgetoverslag behandling Punkt 2. Forslag til kommunens årsbudget 2018 og budgetoverslag 2019-2021 - 1. behandling 2017-043702 Magistraten fremsender forslag til Aalborg Kommunes årsbudget 2018 og budgetoverslag 2019-2021 til

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018. Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:

Læs mere

Viborg Kommunes budget

Viborg Kommunes budget Indhold 1. Indledning..2 2. Årets budgetforlig 2 3. tet kort fortalt 3 4. Hvad bruges pengene til?. 6 4.1 Udvikling i de skattefinansierede udgifter... 6 4.2 Demografiregulering... 10 5. Skatter og generelle

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Budgetforlig vedr. budget for Viborg Kommune

Budgetforlig vedr. budget for Viborg Kommune Budgetforlig vedr. budget 2019-22 for Viborg Kommune Viborg den 3. september 2018 1 Indholdsfortegnelse Generelle forhold... 4 En sund og robust økonomi... 4 Løft af den borgernære velfærd med 15 mio.

Læs mere

NOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune

NOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling 18-06-2014 2014-7917 2014-73467 Økonomisk Politik for Køge Kommune Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Forventet Regnskab. pr i overblik

Forventet Regnskab. pr i overblik Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

Viborg Kommunes basisbudget 2016-2019. Til Byrådets budgetkonference den 27. og 28. august 2015

Viborg Kommunes basisbudget 2016-2019. Til Byrådets budgetkonference den 27. og 28. august 2015 Viborg Kommunes basisbudget 2016-2019 Til Byrådets budgetkonference den 27. og 28. august Indhold 1. Indledning... 2 2. Basisbudgettet kort fortalt... 3 2.1 Særlige usikkerhedsfaktorer... 5 3. Skatter

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2014 1. Prognose for indtægter 2014 Økonomistaben har foretaget en beregning af indtægterne fra skatter og generelle tilskud for 2014 på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

egnskabsredegørelse 2016

egnskabsredegørelse 2016 Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets

Læs mere