Italesættelse af krigen i Afghanistan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Italesættelse af krigen i Afghanistan"

Transkript

1 Italesættelse af krigen i Afghanistan 1

2 Fakta Danmark har i alt (gennem årene) haft over tropper udstationeret i Afghanistan. 43 soldater er blevet dræbt. Der er brugt mere end 13 milliarder danske kroner. (75% af udlandshjælpen i 2015) Anslået Civile tab: mellem ( ) USA har brugt over 550 milliarder dollars på krigen i Afghanistan. (Næsten 4-års budget i DK) soldater er blevet dræbt. 2

3 Tidslinje september: Terrorangreb på USA. 7. oktober: Krigen går i gang. USA og Storbritannien fører. 14. December: FT vedtagerbf Januar: Danske soldater ankommer til Afghanistan. 11. januar: FT beslutter at danske militære styrker stilles til rådighed for ISAF. BF45 August: NATO overtager koordineringen af de fredsbevarende styrker december: FT vedtager BF 57 om udvidelse af det danske bidrag til ISAF. Forslaget vedtages med 102 stemmer for og 9 imod november: FT vedtager BF 343 om udvidelse af bidrag til ISAF i Afghanistan. BF vedtages med 96 stemmer for og 12 stemmer imod.

4 2005 December: NATO udvider ISAFs operationsområde i løbet af februar: FT beslutter igen at udvide bidraget til ISAF ved at indsætte op imod 290 soldater i Helmandprovinsen. BF 64 Oktober: Hold 2 ankommer til Helmand Februar: Hold 3 ankommer til Helmand. I august med en forøgelse til ca. 400 mand og fra oktober 2007 til ca. 550 soldater. BF161 og B6 med 99 stemmer mod 12. August: Hold 4 ankommer til Helmand. 2 BF vedtages med 99 stemmer for mod 8 imod Februar: Hold 5 ankommer til Helmand. 10. juni: FT vedtager BF 140 om udsendelse af et helikopterdetachement til ISAF. BF140 vedtages med 90 stemmer mod 16. August: Hold 6 ankommer til Helmand. 9. december: FT vedtager BF24 om styrkelse af det danske bidrag til ISAF. BF blev vedtaget med 88 stemmer for mod 16. 4

5 2009 Februar: Hold 7 ankommer til Helmand. 17. februar: Obama bebuder udsendelse af ekstra tropper til Afghanistan. Der sendes yderligere soldater afsted i marts. 4. april: Anders Fogh vælges som ny generalsekretær for NATO og træder af som statsminister. August: Hold 8 ankommer til Helmand Februar: Hold 9 ankommer til Helmand. 11. august: Hold ti ankommer til Helmand. 27. september: Statsminister Løkke besøger de danske soldater i Helmand. 30. september: Løkke varslede et skifte i den danske indsats, hvor Danmark i 2014 ikke længere skal have kamptropper i Afghanistan. 1. december: Kronprins Frederik besøger de danske soldater februar: Hold 11 ankommer til Helmand. 5. marts: Statsminister Løkke besøger de danske styrker i Helmand. 25. marts: Dronningen besøger de danske soldater. 22. juni: Obama: soldater skal trækkes hjem i 2011, og i alt skal soldater være ude af Afghanistan inden sommeren

6 Bagklogskab Politiken, 20.juli 2013: Per Stig Møller: det er selvfølgelig ikke gået som vi havde ønsket. DF stemte for. Søren Espersen om datidens udlægning af situationen i Afghanistan: et fuldstændig grotesk skønmaleri. 6

7 Bush holder tale for nationen Today, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. Thousands of lives were suddenly ended by the evil, despicable acts of terror. 7

8 Bush holder tale for nationen America and our friends and allies stand join with all those who want peace and security in the world, and we stand together to win the war against terrorism. "you're either with us, or against us 8

9 Statsministeren, Poul Nyrup Han meddeler at det ikke alene er et angreb på USA. Det er et angreb på hele den demokratiske verden. Nu må de demokratiske samfund stå sammen og gøre alt, hvad vi kan, for at standse denne terrorisme. 9

10 Poul Nyrup i det omfang, der kommer en militær aktion, vil vi vedstå os vores ansvar. Verden er ikke længere den samme efter 11. September. Heller ikke i vores eget land. 10

11 BENDT BENDTSEN Søndagsavisen den 30. sep 2001 Det er også vores frihed og demokrati som blev ramt. Demokrati og ytringsfrihed skal beskyttes, og den bedste måde at gøre det på er ved at sørge for, at vi er opmærksomme på alle de mennesker og organisationer, der ønsker at omstyrte demokratiet. 11

12 Gallup International mænd og kvinder over 18 år bliver spurgt: Alle NATO's medlemsstater og enkelte lande er enige om, at de vil deltage i militære operationer mod de personer, som er ansvarlige for angrebene i USA og mod de lande, som støtter terroristerne. Er de enig eller uenig i, at Danmark bør være villig til at deltage i militære operationer mod terroristerne sammen med USA?. Hele 80 % af de adspurgte er enige 12

13 Per Stig Møller BF1 (BF237: DEC 2001) USA anmoder Danmark om at tage de skridt, der er nødvendige til at genoprette og bevare sikkerheden i det nordatlantiske område (BF1 afsnit 1). 13

14 BF1 Regeringen finder, at Danmark fortsat bør yde sit solidariske bidrag til den internationale indsats mod terrorisme... Terrortruslen mod den internationale fred og sikkerhed skal imødegås med alle nødvendige midler, herunder militære bidrag. solidariske- internationale - Terrortruslen mod den internationale fred og sikkerhed- imødegås, herunder militære bidrag 14

15 BF1 Per Stig Møller, skriver: Danmark bør også være rede til at yde sit bidrag til de militære operationer i Afghanistan. 10 dage senere vedtages det at danske militære styrker stilles til rådighed for den amerikansk ledede internationale indsats til bekæmpelse af terrornetværk i Afghanistan 15

16 Per Stig Møller BF1 Koalitionens operation ventes at fortsætte, indtil terrortruslen fra al Qaida og Taliban-styret er elimineret. 16

17 Per Stig Møller BF1 situationen i Afghanistan har udvilket sig hurtigere end forventet, idet Taliban-styret reelt har mistet magten i alle dele af Afghanistan. 17

18 BF1 gennemfører militære operationer i Afghanistan rettet mod Osama Bin Laden og hans terrornetværk al Qaeda, samt mod Taliban-styret (BF1 afsnit 1). 18

19 BF1 de seneste måneders begivenheder, herunder Talibanstyrets fald... (BF2 afsnit 2) en muligheden for en politisk overgangsproces og genopbygning, der på længere sigt kan føre til fred og stabilitet i landet. 19

20 BF2 BF45: JAN 2002 Positiv og selvsikker fremstilling: Ifølge resolutionen skal sikkerhedsstyrken i en periode på seks måneder bistå den midlertidige afghanske administration med at opretholde sikre rammer... (BF2 afsnit 1) den amerikansk ledede operation ventes at fortsætte, indtil terrortruslen fra al Qaida og Taliban er elimineret. (BF2 afsnit 3) 20

21 BF3 BF57: DEC 2003 BF om udvidelse af det danske bidrag, på grund af den forværrede sikkerhedssituation (BF3 afsnit 2) Det understreges at sikkerheden er nødvendig for at sikre de overordnede rammer for en fortsættelse af genopbygningsindsatsen, og at den afghanske hær først om et par år selvstændigt vil kunne varetage sikkerhedsopgaverne. (BF3 afsnit 3) 21

22 BF2/BF3 Tiden: I BF2 anvendte udenrigsministeren udtrykket et stykke tid og på seks måneder I BF3:...vil først om et par år selvstændigt kunne varetage sikkerhedsopgaverne. Fokus: fokus fra det militære aspekt, til genopbygning, stabilitet, humanitære bidrag og sikkerhed. 22

23 BF4 BF43: NOV 2004 regeringen ønsker at udvide det danske bidrag... (BF4 afsnit 3). vil danske soldater kunne blive involveret i den civile indsats, grundet sikkerhedssituationen i Afghanistan, (BF4 afsnit 3). BF3 afsnit 8: Danmark deltager i den internationale sikkerhedsstyrke for at medvirke til at give den politiske overgangsproces og genopbygningsindsatsen i Afghanistan de rette sikre rammer. 23

24 BF4 Natos operation udgør et væsentligt element i at styrke den afghanske overgangsregerings autoritet og ansvar for at fremme stabiliteten... (BF4 afsnit 1) og i afsnit 2: Forbedring af sikkerheden er en grundlæggende forudsætning for udvidet stabilitet... 24

25 BF5 BF64: OKT 2006 :... Sikkerhed til hele Afghanistan er en forudsætning for, at de internationale styrker på sigt kan trække sig ud af Afghanistan, og ydermere en forudsætning for, at Al-Qaeda og Taliban ikke igen får mulighed for at få fodfæste og benytte området til etablering af træningslejre for terrorister. (BF5 afsnit 1) Fokus: Fra stabilitet og sikkerhed til at mindske Al-Qaeda og Talibans tilstedeværelse. 25

26 BF6 BF161: AUG 2007 Fortsatte forbedringer af sikkerheden er en grundlæggende forudsætning for øget stabilitet, samt for at genopbygningsindsatsen kan vise synlige resultater. Desuden nævnes ordet sikkerhed enten selvstændigt eller som en del af sammensatte ord ikke mindre end 40 gange i løbet af teksten. 26

27 BF6 I BF6 (afsnit 2) : hvis ikke Danmark bidrager, vil ny terror udspringe fra Afghanistan og ramme globalt 27

28 BF6/BF5 På trods af de talrige gentagelser fra de tidligere beslutningsforslag, i BF6, ses en ændring fra BF5 hvor det internationale samfund ville forpligte sig til fortsat at støtte processen frem imod en stabilisering af det afghanske samfund, herunder bidrage politisk, militært og økonomisk. (BF5 afsnit 2) 28

29 BF6/BF5 BF6 ses det at det internationale samfund gennem resolutioner i FN s sikkerhedsråd og Afghanistan Compact, har forpligtet sig til at bidrage til national, regional og global sikkerhed og bistå den afghanske regering med at forbedre livsvilkårene for det afghanske folk (afsnit 1) I BF5 hensigtserklæring i B6 en realitet. 29

30 BF9 BF24: NOV 2008 at man ikke længere benytter argumenterne om at den afghanske sikkerhedsstyrke vil kunne overtage sikkerheden, men i stedet taler om en større civil indsats og en mere tilbagetrukken (dansk) militær rolle. (BF9 afsnit 3) 30

31 BF9 Dog holder man fast i det primære formål med indsatsen på det politiske, civile og militære område hvor afghansk ejerskab er et nøgleprincip (BF9 afsnit 2) Nu erkender de, at det ikke længere er muligt at sætte dato på hvornår Afghanistan selv kan varetage sin egen sikkerhed, men samtidigt understreger man at missionens mål ikke har ændret sig. 31

32 BF9 I BF9 ses det endvidere at målet er en større civil indsats og en mere tilbagetrukken (dansk) militær rolle. Situationen udgør fortsat en potentiel trussel mod international fred og sikkerhed. (BF9 afsnit 1) Regeringen vurderer at der er behov for en international indsats for at øge sikkerheden og stabiliteten. (BF4 afsnit 1) 32

33 Udvikling Gennemgang af de 9 beslutningsforslag viser: Indsatsen i Afghanistan er i starten noget Danmark bør støtte Men senere nævnes som noget Danmark støtter. Og senere støtter med handling, herunder militært. Man viser et handlekraftigt billede af det politiske Danmark. 33

34 Udvikling Argumentet: det danske engagement er nødvendigt for at opretholde freden i det nordatlantiske område. til at skabe tiltro til den afghanske overgangsregering og dermed skabe stabilitet og sikkerhed, til at styrke bidraget for at undgå ny terror som vil ramme globalt, herunder Danmark. 34

35 Udvikling Argumentationen hvad angår den afghanske sikkerhedsstyrke I begyndelsen: selv kan varetage sikkerheden om et par år Men i BF4 fortsat ikke selvstændigt kan varetage sikkerhedsopgaverne. 35

36 Udvikling Tidshorisonten ændrer også. I BF4, BF6, BF7 og BF8 refereres der ikke til varigheden af den internationale indsats i Afghanistan og i BF5 står det implicit at Danmark skal deltage for at den internationale sikkerhedsstyrke kan trække sig ud og overlade sikkerheden til den afghanske sikkerhedsstyrke. 36

37 Udvikling Italesættelsen af den militære indsats Hvor Danmark, specielt i de første 2 beslutningsforslag, enten bør eller allerede yder et bidrag. I BF3 nedtoner man den militære indsats til fordel for humanitære bidrag ved at nævne genopbygningsindsatsen, hvilket fortsætter i B5 og B6. 37

38 Udvikling Med hensyn til italesættelsen af midlerne I begyndelsen: nødvendige skridt Senere: militære bidrag, sikkerhed og stabilitet, militære tilstedeværelse og endelig mere konkret i de senere beslutningsforslag i form af kampvognsdeling, helikopter samt danske styrker. 38

39 Udvikling Det samme gælder objekterne, I de første beslutningsforslag er overordnede såsom terrorisme, Al Qaeda, Taliban, international terrorisme, Senere: afghanske overgangsadministration tilbagevendende flygtninge og internt fordrevne og piger og kvinders adgang til undervisning. (BF5 afsnit 2). 39

40 Udvikling Danmark bliver gradvist nævnt som den primære aktører, hvilket var et forsøg på at skabe en stærk relation mellem folketinget, regeringen og Danmark Ved at sidestille disse ville man skabe en tilknytning til begivenhederne som finder sted flere tusinde kilometer væk, og opnå troværdighed hos modtageren. 40

41 Konsolidering af italesættelsen Statsminister Anders Fogh den 27. November i et interview i JP, at den solidaritet, som Danmark har vist over for USA lige fra starten, jo ikke holder op, blot fordi aktionen er afsluttet i Afghanistan. Seks dage efter vedtagelse af BF1, hvori det fremgik at Danmark konsekvent har udtrykt støtte og solidaritet over for USA... 41

42 Konsolidering af italesættelsen Ca. 4 måneder efter vedtagelsen af BF2 udtaler Anders Fogh, 4. Juli 2002, at målet med at sende specialstyrker til Afghanistan var at deltage i bekæmpelsen af terrornetværk I BF2 hed det at Danmark yder i forvejen et militært bidrag til den amerikansk ledede militære indsats mod terrornetværk i Afghanistan. (BF2 afsnit 3) 42

43 Konsolidering af italesættelsen Statsministerens tale ved folketinget Maj 2007 : De [danske soldater] gør et vanskeligt men vigtigt arbejde for at sikre stabiliteten i Afghanistan. I BF5 (2006): at ISAFs engagement i Afghanistan vil fortsat medvirke til at understøtte bestræbelserne på at etablere et fredeligt og stabilt... (BF5 afsnit 1) 43

44 Konsolidering af italesættelsen hvis ikke Danmark bidrager, vil ny terror udspringe fra Afghanistan og ramme globalt B6 (1. juni 2007) (afsnit 2) I interviewet (Politiken den 10. august 2007) siger Anders Fogh Rasmussen: vi sender flere tropper dertil for at Afghanistan ikke igen bliver fristed for international terrorisme. 44

45 Konsolidering af italesættelsen I BF9 (4. november 2008) gentages statsministerens ord, da man vil forhindre at Afghanistan igen bliver et fristed for terrorister, og statsministeren genbruger selv argumentet i sin nytårstale i

46 konsolideringaf italesættelsen Per S. Møller (udenrigsminister fra 2001 til 23. feb 2010) en samlet dansk bidragspakke der omfatter det humanitære område og genopbygning samt militære bidrag vil udgøre et klart signal til omverdenen om fortsat dansk støtte... (BF1 afsnit 6) og den 30. januar 2002 skriver han, i en debat i Politiken: Vi vil bl.a. afsætte 200 mio. kr. til genopbygningen af Afghanistan... 46

47 Konsolidering af italesættelsen kampen mod den internationale terrorisme : BF1 (afsnit 1) Per S. Møller trækker på den samme diskursiv praksis i en debat i Politiken den 26. Februar kampen mod den internationale terrorisme, Og flere gange i løbet af 2004, 2006 og

48 Konsolidering af italesættelsen...der er behov for en beslutsom international indsats for at øge sikkerheden og stabiliteten... B4 (afsnit 1), hvilket går igen i en kronik i Politiken i 2008: Den militære indsats skal fremme stabilitet og sikkerhed i Afghanistan

49 Konsolidering af italesættelsen I kronikken skriver han desuden, at Vi er i Afghanistan for at forhindre, at landet igen bliver et fristed for terrorister, vil forhindre at Afghanistan igen bliver et fristed for terrorister : BF9 (Afsnit 1) 49

50 Konsolidering af italesættelsen.... etablere et fredeligt og stabilt Afghanistan til gavn for hele den afghanske befolkning (BF4 afsnit 1) og... bistå den afghanske regering med at forbedre livsvilkårene for det afghanske folk (BF6 afsnit 1) 50

51 Konsolidering af italesættelsen Kortlægning af Per S. Møllers argumentation I perioden 2002 til 2003: genopbygning af Afghanistan, fremme demokratiske rettigheder og hjælpe med at skabe sikre forhold i Afghanistan. Herefter fokuserer han på : kampen mod international terrorisme og at Afghanistan ikke igen bliver et fristed for terrorister. 51

52 Konklusion Midler som regeringen ønsker, at Danmark skal bidrage med nødvendige skridt militære bidrag, sikkerhed og stabilitet, militære tilstedeværelse og endelig mere konkret kampvognsdeling, helikopter samt danske styrker. 52

53 Konklusion Objekterne: terrorisme, Taliban, Al Qaeda, international terrorisme, afghanske overgangsadministration tilbagevendende flygtninge og internt fordrevne og piger og kvinders adgang til undervisning. (BF5 afsnit 2) 53

54 Konklusion Endelig fremgik det at ord med direkte tilknytning til Danmark, i BF9, var de primære aktører, hvilket var et forsøg på at skabe en stærk relation mellem folketinget, regeringen og Danmark. 54

55 Litteratur Regeringens italesættelse af det danske engagement i Afghanistan af Rasmus Jensen Vedtaget den 14. December Tekstens officielle navn er B37 Vedtaget 11. Januar Tekstens officielle navn er B45. Vedtaget den 2. December Tekstens officielle navn er B 57. Vedtaget den 25. November Tekstens officielle navn er B 43. Vedtaget den 2. Februar Tekstens officielle navn er B 64. Vedtaget den 1. Juni Tekstens officielle navn er B 161. Vedtaget den 23. Oktober Tekstens officielle navn er B6. Vedtaget den 10. Juni Tekstens officielle navn er B140. Vedtaget den 4. November Tekstens officielle navn er B24. 55

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001:

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: KAPITEL 7 De internationale konflikter Folketingsbeslutning 2001: Danske soldater til Afghanistan Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: Folketinget meddeler sit samtykke til, at danske

Læs mere

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014 - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser både Helmand-planen

Læs mere

Folketingsbeslutning. om dansk militær deltagelse i den internationale indsats mod terrornetværk i Afghanistan

Folketingsbeslutning. om dansk militær deltagelse i den internationale indsats mod terrornetværk i Afghanistan Forsvarsudvalget, Det Udenrigspolitiske Nævn 2006-07 FOU Alm.del Bilag 54, UM-del - Bilag 25 Offentligt 2001-02,2. samling - B 37 (som vedtaget): Forslag til folketingsbeslutning om dansk... Side 1 af

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema:Afghanistan 20. april 2009. Public 56352

TNS Gallup - Public Tema:Afghanistan 20. april 2009. Public 56352 TNS Gallup - Public Tema:Afghanistan 20. april 2009 Public 56352 Metode Feltperiode: Målgruppe: borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.011 personer

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Den nuværende konflikt i Afghanistan, der startede i 2001, er dog

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

Oversigt over bilag vedrørende B 42

Oversigt over bilag vedrørende B 42 Forsvarsudvalget B 42 - Bilag 1 O Oversigt over bilag vedrørende B 42 Bilagsnr. Titel 1 Vurdering af situationen i Afghanistan og Irak 2 Udkast til tidsplan for B 42 3 Revideret udkast til tidplan for

Læs mere

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 1 Tale Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 Klausuleret til 31. august kl. 17 Kære studerende, Mine damer og herrer Tak for invitationen

Læs mere

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen!

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet Ifs-12@fak.dk Sikkerhedspolitisk Seminar for

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 UDENRIGSMINISTERIET FORSVARSMINISTERIET Pressemeddelelse Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 Regeringen har sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

Avisartiklerne kan findes via Infomedia. Eller de kan lånes hos TWP ved henvendelse på mailadressen twp@c.dk

Avisartiklerne kan findes via Infomedia. Eller de kan lånes hos TWP ved henvendelse på mailadressen twp@c.dk Tekster om Irak efter krigens start TEKSTERNE er overvejende kronologisk ordnet. [Annoteringer ved TWP i skarp parentes. Titler, der forklarer indholdet tilstrækkeligt, er ikke annoteret.] Avisartiklerne

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter. Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2016 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Åbent samråd Armadillo

Åbent samråd Armadillo Det Udenrigspolitiske Nævn 2009-10 UPN alm. del Bilag 116 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Åbent samråd Armadillo Spørgsmål: Ministeren bedes kommentere de danske soldaters optræden, som den fremgår af

Læs mere

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra gruppen Al-Qaeda et kæmpe terrorangreb på USA. Det blev starten på Vestens krig mod terror. Af

Læs mere

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så?

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Lektor, Jens Ringsmose Institut for Statskundskab Syddansk Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Plottet 1. Hvad er dansk udenrigspolitisk

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

Det talte ord gælder

Det talte ord gælder Forsvarsministerens tale om Dansk forsvars internationale rolle i relation til menneskerettigheder Søndag den 1. maj 2005 på Amnesty International s landsmøde. Jeg vil gerne indlede med at sige tak til

Læs mere

Som spørgsmål D og E er formuleret, vedrører de samme emne - beslutningsgrundlaget for Danmarks deltagelse i Irak-krigen og mine udtalelser derom.

Som spørgsmål D og E er formuleret, vedrører de samme emne - beslutningsgrundlaget for Danmarks deltagelse i Irak-krigen og mine udtalelser derom. Forsvarsudvalget 2014-15 (2. samling) FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Samråd D, E og F i Forsvarsudvalget 17. september 2015 Emne: Grundlaget for Irak-krigen og nedlæggelse af Irak-

Læs mere

MEDICIN OG HOSPITALSUDSTYR TIL HELMAND, AFGANISTAN

MEDICIN OG HOSPITALSUDSTYR TIL HELMAND, AFGANISTAN MEDICIN OG HOSPITALSUDSTYR TIL HELMAND, AFGANISTAN Som opfølgning på et vel initieret samarbejde, Global Medical Aid (GMA) og Forsvaret imellem, og gennemført donation af medicin og hospitalsudstyr i Helmand,

Læs mere

Lars Løkke Rasmussens tale.

Lars Løkke Rasmussens tale. Lars Løkke Rasmussens tale. Det er en stærk Lars Løkke Rasmussen, der kommer op på talerstolen i Marienborg den 1. Januar 2011. Jeg syntes ikke, at Lars normalt er en mand der høster ros som den store

Læs mere

Socialdemokratiets Forsvarspolitik

Socialdemokratiets Forsvarspolitik Socialdemokratiets Forsvarspolitik 5. september 2008 v/forsvarsordfører John Dyrby Paulsen (S) Agenda: 1. Tidsplan for forsvarsforhandlingerne 2. Er danske soldater gode? 3. Hvad gør S? 4. Holdningsundersøgelse

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Talen er klausuleret til den er holdt lørdag den 1. januar 2011 kl. 19.

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Talen er klausuleret til den er holdt lørdag den 1. januar 2011 kl. 19. Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Talen er klausuleret til den er holdt lørdag den 1. januar 2011 kl. 19.30 Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Legitimering af Danmarks engagement i Afghanistan

Legitimering af Danmarks engagement i Afghanistan Legitimering af Danmarks engagement i Afghanistan Relationen mellem politikernes argumentation, befolkningens opbakning og hændelser Vejleder: Ove Kaj Pedersen, CBP Ann-Christina H. Salquist Cand. Soc.

Læs mere

Debat i Folketinget marts 2004

Debat i Folketinget marts 2004 Debat i Folketinget marts 2004 Folketinget Spm. nr. S 2916 - besvaret 24/03-2004 og debat november 2006 [Fra: Folketingets hjemmeside] Debatten i Folketinget 2004 6) Til statsministeren af: Keld Albrechtsen

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning

Forslag til folketingsbeslutning 2013/1 BSF 123 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin. Fremsat den 30. september 2014 af udenrigsministeren (Martin Lidegaard) Forslag til

Læs mere

2012/1 BTB 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 15. januar 2013. Betænkning.

2012/1 BTB 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 15. januar 2013. Betænkning. 2012/1 BTB 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 15. januar 2013 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

11. september 2001. USA under angreb. Fakta. Død og ødelæggelse. Reaktioner på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september 2001. USA under angreb. Fakta. Død og ødelæggelse. Reaktioner på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra organisationen Al- Qaeda et omfattende terrorangreb på USA. Det blev startskuddet til Vestens krig

Læs mere

l\jx;. Hændelsesforløb 'm ~ \~

l\jx;. Hændelsesforløb 'm ~ \~ Hændelsesforløb 2001 14. Folketingsbeslutning B37 om bl.a. danske specialoperationsstyrkers deltagelse i Operation december Enduring Freedom i Afghanistan. 2001 2002 9. januar - Tolken var udsendt med

Læs mere

Udviklingen i og omkring byen Kobani i det nordlige Syrien er. særdeles alvorlig. Store dele af byen er efter flere ugers belejring

Udviklingen i og omkring byen Kobani i det nordlige Syrien er. særdeles alvorlig. Store dele af byen er efter flere ugers belejring Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 11 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Åbent samråd: kort orientering om situationen i Kobani i det nordlige Syrien. Der er tale om et åbent samråd. Udenrigsministerens

Læs mere

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995 Historiefaget.dk: Udenrigspolitik i 1990'erne Udenrigspolitik i 1990'erne Kosovo (copy 1) Den danske udenrigspolitik blev mere aktiv efter den kolde krig. Danmarks nabolande blev med ét venlige i stedet

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Libyen, som Rådet vedtog på samling den 6. februar 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Libyen, som Rådet vedtog på samling den 6. februar 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. februar 2017 (OR. en) 5321/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 6. februar 2017 til: delegationerne MAMA 12 CFSP/PESC 23

Læs mere

FAKTA. endvidere i 2013 og 2014 fortsætte omlægningen initieret med Helmand-planen 2011-2012 fra kamp i retning af en trænings- og støtteindsats.

FAKTA. endvidere i 2013 og 2014 fortsætte omlægningen initieret med Helmand-planen 2011-2012 fra kamp i retning af en trænings- og støtteindsats. KORTE FAKTA - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) 19. maj 2010

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) 19. maj 2010 Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) 19. maj 2010 Sammenfatning CTA vurderer, at der er en generel terrortrussel mod Danmark, der skærpes af militante ekstremistiske gruppers høje prioritering

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 25. januar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

2001-02, 2. samling - Svar på 20-spørgsmål: Om USA's behandling af fanger fra Tal... Side 1 af 6

2001-02, 2. samling - Svar på 20-spørgsmål: Om USA's behandling af fanger fra Tal... Side 1 af 6 Forsvarsudvalget, Det Udenrigspolitiske Nævn 2006-07 FOU Alm.del Bilag 54, UM-del - Bilag 25 Offentligt 2001-02, 2. samling - Svar på 20-spørgsmål: Om USA's behandling af fanger fra Tal... Side 1 af 6

Læs mere

Notat om yderligere dansk militært bidrag til støtte for indsatsen mod ISIL Henriksen, Anders; Rytter, Jens Elo; Schack, Marc

Notat om yderligere dansk militært bidrag til støtte for indsatsen mod ISIL Henriksen, Anders; Rytter, Jens Elo; Schack, Marc university of copenhagen University of Copenhagen Notat om yderligere dansk militært bidrag til støtte for indsatsen mod ISIL Henriksen, Anders; Rytter, Jens Elo; Schack, Marc Publication date: 2014 Citation

Læs mere

Til beslutningsforslag nr. B 42 Folketinget

Til beslutningsforslag nr. B 42 Folketinget Forsvarsudvalget B 42 - Bilag 6 Offentlig Til beslutningsforslag nr. B 42 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 23. november 2004 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

Kilde nr. 29: Ikke lovligt at gå i krig i Irak

Kilde nr. 29: Ikke lovligt at gå i krig i Irak Kilde nr. 29: Ikke lovligt at gå i krig i Irak af Tonny Brems Knudsen Politikens kronik 22.3.2003 Med støtte fra sine nærmeste allierede har USA igennem de seneste par måneder forsøgt at overtale FN s

Læs mere

Intervention i Syrien

Intervention i Syrien Intervention i Syrien Hvorfor / Hvorfor ikke? 1 Struktur 1. Formål: I skal tage stilling til Syrien-problematikken 2. Baggrund 1. Historie samt Arabisk Forår 3. Hvorfor intervention? 4. Hvorfor ikke intervention?

Læs mere

Tanker om TERROR. Erik Ansvang.

Tanker om TERROR. Erik Ansvang. 1 Tanker om TERROR Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Tanker om TERROR Af Erik Ansvang World Trade Center, New York den 11. september 2001 Efter 11. september 2001 Efter angrebet på World Trade Center

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 Overskrifter Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 - Støjberg afviser bredt forlig om udlændingepolitikken - DF vil afsætte en halv million til at optælle indvandrere - Regeringen og Dansk Folkeparti lander

Læs mere

2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011. Betænkning. over

2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011. Betænkning. over 2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Danskerne om den danske mission i Irak (juni-juli 2007)

Danskerne om den danske mission i Irak (juni-juli 2007) Danskerne om den danske mission i Irak (juni-juli 0) Ugens Gallup, nr., 0 Side 1/ Sp1. Mener du, det var en rigtig beslutning, at Danmark deltog aktivt med soldater og materiel i krigen i Irak? Ja Nej

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udviklingsudvalget ÆNDRINGSFORSLAG 1-5

EUROPA-PARLAMENTET. Udviklingsudvalget ÆNDRINGSFORSLAG 1-5 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2007/2274(INI) 13.2.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-5 (PE400.466v01-00) Årsberetningen om menneskerettighederne i verden 2007 og EU's menneskerettighedspolitik (2007/2274(INI))

Læs mere

Samfundsfag A. Studentereksamen INTERVENTION. 1. del: kl Mandag den 31. maj 2010 kl

Samfundsfag A. Studentereksamen INTERVENTION. 1. del: kl Mandag den 31. maj 2010 kl Samfundsfag A Studentereksamen Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet 1. del: kl. 9.00-10.00 INTERVENTION Fællesdel og opgavernes spørgsmål 2 og 3 (uden bilag). Fællesdel med digitale

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 Projektgruppe: Kristian Søby Kristensen Henrik Ø. Breitenbauch Kristian

Læs mere

Trine Villumsen, Osypa Les, Conrad Grant Jensen, Flemming Ravn Neft, Mette Kjær Bækgaard

Trine Villumsen, Osypa Les, Conrad Grant Jensen, Flemming Ravn Neft, Mette Kjær Bækgaard AT-synopsis Titel: Invasionen af Irak: hvordan argumenterer man for krig? Fag: Samfundsfag og engelsk Problemformulering: USA's invasion af Irak i 2003 har medført en række problemstillinger indenfor emnet

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp)

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) Arbejdsmarkedsstyrelsen j.nr. 2010-0010945 ALH/LTO/SPH 23-09-2010 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) 1 I lov

Læs mere

Udgangspunktet er godt: En sejr er vundet

Udgangspunktet er godt: En sejr er vundet En artikel fra KRITISK DEBAT Udgangspunktet er godt: En sejr er vundet Skrevet af: Frank Aaen Offentliggjort: 01. november 2006 Kommunerne og velfærden har i flere år været presset af en stram økonomi.

Læs mere

University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak

University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak university of copenhagen University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak Henriksen, Anders; Rytter, Jens Elo; Schack, Marc Publication date: 2014 Citation for published version

Læs mere

EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme

EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme DE EUPÆISKE U IO ~FACT SHEET~ EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme Den 22. december 2009 (20.01) EU vedtog de første

Læs mere

Afghanistan - et mishandlet land

Afghanistan - et mishandlet land Afghanistan - et mishandlet land Udenlandsk indblanding i nyere tid Materiale: Søren Mørch og Anne Okkels Olsen "USA's nye verdensorden" Systime 2006, side 12-28, 117-120, 129-155, tekst 11, 19 og 20 Uddrag

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 12.1.2006 B6-0054/2006 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af André Brie og

Læs mere

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5 USA USA betyder United States of Amerika, på dansk Amerikas Forenede Stater. USA er et demokratisk land, der består af 50 delstater. USA styres af en præsident, som bor i Det hvide Hus, som ligger i regeringsområdet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Retten er sket fyldest: De Forenede Stater har gennemført en operation, der dræbte Osama Bin Laden

Retten er sket fyldest: De Forenede Stater har gennemført en operation, der dræbte Osama Bin Laden 1 Retten er sket fyldest: De Forenede Stater har gennemført en operation, der dræbte Osama Bin Laden Tale af præsident Obama om Osama Bin Laden Det østlige rum i Det Hvide Hus, den 2. maj 2011 http://geneva.usmission.gov/wp-content/uploads/2011/05/binladen_ck-0160.jpg

Læs mere

Den Eritreanske Støtteforening NYHEDSBREV, OKT. 2012

Den Eritreanske Støtteforening NYHEDSBREV, OKT. 2012 Den Eritreanske Støtteforening NYHEDSBREV, OKT. 2012 St. George skolen i Mendefera/Debub-regionen. Det er nu 21 år siden Eritrea blev en selvstændig stat og Eritrea stadigvæk først og fremmest et landbrugsland.

Læs mere

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017 Danskernes suverænitetsopfattelser Tænketanken EUROPA, maj 2017 BASE: 2056 EU KØN ALLE KVINDER MÆND Høj grad blive 36 32 40 64 62 Nogen grad blive 28 30 26 66 Nogen grad forlade 15 15 14 27 25 Høj grad

Læs mere

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd:

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd: Folketingets Forsvarsudvalg Christiansborg 2. maj 2012 Der blev den 20. april 2012 stillet to spørgsmål fra Forsvarsudvalget på foranledning af Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten (spørgsmål 217 og 218).

Læs mere

AFTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAB MELLEM DEN ISLAMISKE REPUBLIK AFGHANISTAN OG KONGERIGET DANMARK

AFTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAB MELLEM DEN ISLAMISKE REPUBLIK AFGHANISTAN OG KONGERIGET DANMARK AFTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAB MELLEM DEN ISLAMISKE REPUBLIK AFGHANISTAN OG KONGERIGET DANMARK Den Islamiske Republik Afghanistans regering og Kongeriget Danmarks regering (herefter benævnt parterne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG Udenrigsudvalget 2007/2208(INI) Udkast til betænkning André Brie (PE400.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG Udenrigsudvalget 2007/2208(INI) Udkast til betænkning André Brie (PE400. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udenrigsudvalget 2009 2007/2208(INI) 15.5.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-148 Udkast til betænkning André Brie (PE400.634v01-00) om stabilisering af Afghanistan: udfordringer for EU og det

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 Projektgruppe: Mikkel Vedby Rasmussen Kristian Søby Kristensen Henrik

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅDS UFORMELLE EKSTRAORDINÆRE MØDE i BRUXELLES

DET EUROPÆISKE RÅDS UFORMELLE EKSTRAORDINÆRE MØDE i BRUXELLES 9 DET EUROPÆISKE RÅDS UFORMELLE EKSTRAORDINÆRE MØDE i BRUXELLES FORMANDSKABETS KONKLUSIONER OG HANDLINGSPLAN den 21. september 2001 11 Det Europæiske Råd holdt et ekstraordinært møde den 21. september

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation NYHEDSBREV JANUAR Damarks største forsvars-, beredskabsog sikkerhedspolitiske organisation Det forestående forsvarsforlig, som skal gælde fra 2018 og frem, bliver utvivlsomt det vigtigste for Danmark i

Læs mere

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål J: Reformer i FN Åbent Samråd i Udenrigsudvalget den 7. februar 2017 Taletid: 10-12 minutter Samrådsspørgsmål:

Læs mere

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 9.2.2015 B8-0123/2015 } B8-0133/2015 } RC1 FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4 til erstatning af beslutningsforslag fremsat

Læs mere

Trusselsvurdering for et eventuelt dansk VIP-beskyttelseshold, der skal operere i Syrien

Trusselsvurdering for et eventuelt dansk VIP-beskyttelseshold, der skal operere i Syrien 25. november 2013 Situations- og trusselsvurdering til brug for udarbejdelse af beslutningsforslag vedrørende eventuelt danske bidrag til støtte for OPCW s arbejde med destruktion af Syriens kemiske våbenprogram

Læs mere

FÆLLES MEDDELELSE TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET ELEMENTER TIL EN EU-STRATEGI I AFGHANISTAN

FÆLLES MEDDELELSE TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET ELEMENTER TIL EN EU-STRATEGI I AFGHANISTAN EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 30.4.2014 JOIN(2014) 17 final FÆLLES MEDDELELSE TIL EUROPA-PARLAMENTET OG

Læs mere

Journalnummer 105.1.80. - Udleveres

Journalnummer 105.1.80. - Udleveres Journalnummer 105.1.80. - Udleveres Titel: Udleveres umiddelbart 1 DUPI Research-brief nr.14 af Peter Viggo Jakobsen, Institut for Statskundskab, KU 01-10-2002 2 Resume af eksperternes oplæg ved internt

Læs mere

BIRTHE HANSEN TERRORISME PÅ TVÆRS 2. UDGAVE DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND

BIRTHE HANSEN TERRORISME PÅ TVÆRS 2. UDGAVE DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND Fotos på omslaget: Øverst til venstre: World Trade Center synker i grus, 11. september 2001 Nederst til venstre: Terrorangrebet i Madrid, 11. marts 2003 Øverst til højre: Amerikansk soldat i Irak, 2004

Læs mere

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta.

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta. Historiefaget.dk: Danmark i verden i velfærdsstaten Danmark i verden i velfærdsstaten foto Perioden efter 2. verdenskrig var præget af fjendskabet mellem USA og Sovjetunionen. For Danmarks vedkommende

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

Min redegørelses formål er derfor at danne basis for en diskussion af følgende problemstilling:

Min redegørelses formål er derfor at danne basis for en diskussion af følgende problemstilling: 1. Indledning: Relevans, problemstilling og synopsens opbygning Hvem er fjenden? Det er et af kernespørgsmålene indenfor I.P.-teori. I denne synopsis vil jeg redegøre for to forskellige fjendebilleder:

Læs mere

Anders Fogh Rasmussens nytårstale den 1. januar 2002

Anders Fogh Rasmussens nytårstale den 1. januar 2002 Anders Fogh Rasmussens nytårstale den 1. januar 2002 Anders Fogh Rasmussen overtog magten i 2001 efter en markant sejr over den siddende regering. I sin første nytårstale skitserede han sine visioner for

Læs mere

P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan

P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan Europa-Parlamentets beslutning af 13. juni 2012 om situationen i Sudan og Sydsudan (2012/2659(RSP)) Europa-Parlamentet, - der henviser til sine tidligere beslutninger

Læs mere

ERKLÆRINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS STATS- OG REGERINGSCHEFER OG EUROPA-KOMMISSIONENS FORMAND

ERKLÆRINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS STATS- OG REGERINGSCHEFER OG EUROPA-KOMMISSIONENS FORMAND 11 ERKLÆRINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS STATS- OG REGERINGSCHEFER OG EUROPA-KOMMISSIONENS FORMAND den 19. oktober 2001 13 FORBEREDELSE AF INDFØRELSEN AF EUROEN Det Europæiske Råd noterede sig den sidste

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Status på flygtningeområdet. feb. 2016

Status på flygtningeområdet. feb. 2016 Status på flygtningeområdet Oversigt over kvoteflygtninge for 1 Dragør Kommune har i alt modtaget 1 ud af 8 kvoteflygtninge for 1 7 Flygtningekvote 1 Antal i alt pr. mdr. Antal mænd i alt pr. mdr. Antal

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Forsvarsudvalget B 123 Bilag 6 Offentligt

Forsvarsudvalget B 123 Bilag 6 Offentligt Forsvarsudvalget 2013-14 B 123 Bilag 6 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af

Læs mere

mange nye medarbejdere, der skal forhindre terrorangreb på dansk territorium.

mange nye medarbejdere, der skal forhindre terrorangreb på dansk territorium. Selvom det efterhånden lyder som en kliche, er det alligevel rigtigt at sige, at terrorhandlingerne i Washington og New York 11. september 2001 førte til dramatiske ændringer globalt og nationalt. Umiddelbart

Læs mere

Den danske indsats i Afghanistan 2008-2012...1. Rammen for den internationale indsats... 4. Resultater af den danske og internationale indsats...

Den danske indsats i Afghanistan 2008-2012...1. Rammen for den internationale indsats... 4. Resultater af den danske og internationale indsats... Indhold Den danske indsats i Afghanistan 2008-2012...1 Rammen for den internationale indsats... 4 Resultater af den danske og internationale indsats... 4 Udfordringerne... 8 Principper for Danmarks indsats

Læs mere

Perspektiver for dansk udenrigspolitik efter Fogh

Perspektiver for dansk udenrigspolitik efter Fogh Perspektiver for dansk udenrigspolitik efter Fogh Rasmus Brun Pedersen Lektor, PhD Institut for statskundskab & Institut for Erhvervskommunikation Aarhus Universitet Email: brun@ps.au.dk Udenrigspolitisk

Læs mere