Redaktion. Guide til Fritidsjob udgivet af Jobpatruljen, juni 2012 Grafisk Produktion: Tabula Rasa Oplag:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redaktion. Guide til Fritidsjob udgivet af Jobpatruljen, juni 2012 Grafisk Produktion: Tabula Rasa Oplag: 100.000"

Transkript

1 2012/13

2 Guide til fritidsjob Guide til Fritidsjob udgivet af Jobpatruljen, juni 2012 Grafisk Produktion: Tabula Rasa Oplag: Redaktion 3F Fælles Fagligt Forbund, Tim Callesen Dansk Artist Forbund, Malene Andersen Blik- og Rørarbejderforbundet, Kim Fusager Balle Dansk El-Forbund, David Riebau FOA Fag og Arbejde, Dorte Mose Pedersen Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund, Pia Backer Fængselsforbundet i Danmark, Rene Larsen Fødevareforbundet NNF, Emilia Maria van Gilse HK Danmark, Kim Jensen HKKF Hærens Konstabel og Korporalforening, Tine Nørholtz Dansk Jernbaneforbund, Ulrik Salomonsen Jobpatruljen, Kasper Tolstrup Andersen Dansk Metal, Rune Albertsen Serviceforbundet, Bjarne Larsen Socialpædagogerne, Lise Ringgaard Have Spillerforeningen, Thomas Lindrup

3 5 gode råd 1. Sørg for at have en kontrakt der er underskrevet af arbejdsgiver, og husk at vis den til dine forældre eller fagforening. 2. Undersøg om der er overenskomst på din arbejdsplads. Hvis der er, skal arbejdsgiver give dig den mindsteløn der er forhandlet på arbejdspladsen. 3. Undersøg hvilke rettigheder du har og om arbejdspladsen lever op til dem. 4. Sig fra overfor din arbejdsgiver, hvis du synes, du bliver uretfærdigt behandlet. 5. Meld dig ind i en fagforening. Det er den bedste sikkerhed du kan få for et godt langt liv på arbejdsmarkedet. Læs mere om fagforeninger på Jobpatruljen.dk

4 Indholdsfortegnelse Introduktion Love og regler Lønsatser Fagforeninger

5 Hvad skal jeg have i løn Arbejdsdreng metal-/cykel-/autoværksted m/k Avisbud Bageri: Ekspedition Bageri: Rengøring/pakning/opvask Biografer Butiksassistent Fabrik Frisør og Kosmetiker Hjemmeplejen Hotel og restauration herunder: café/cafeteria/opvasker/tjener/diskoteker Kantine: Offentlig Kontor og lager Landbrug og gartneri Maler Mejeri Piccolo: Hospital Portør Postomdeling Pædagogmedhjælper Rengørings- og serviceassistent Rengøring: Offentlig Servicestationer Slagter Slagter: Ekspedition Transport og lager Træ og byggeri Ung i huset/børnepasser Vaskeri Metal 3F HK NNF 3F HK 3F/NNF DFKF FOA 3F FOA HK 3F Malerforbundet NNF/Serviceforbundet FOA FOA 3F FOA/Socialpædagogerne 3F/Serviceforbundet 3F/FOA/Serviceforbundet HK NNF HK 3F 3F FOA 3F

6 introduktion Har du prøvet: at du ikke fik nok i løn? at du ikke fik feriepenge? at du blev bedt om at lave arbejde, der var farligt?. at du blev bedt om at blive 5 min ekstra uden at få løn for det? at du selv skulle finde en afløser, når du var syg? Vi har set alle tilfældene før, og vi vil gerne hjælpe dig til at få en bedre hverdag på din arbejdsplads. Jobpatruljen er fagbevægelsens hjælp til unge med fritidsjob. I over 30 somre har vi kørt rundt i landet og besøgt unge fritidsjobbere på deres arbejde. Under besøget tjekker vi løn og ansættelsesforhold og giver gode råd og vejledning om, hvordan forholdene på virksomheden kan gøres bedre. Jobpatruljen besøgte virksomheder i 2011 Løber du ind i problemer, eller har du spørgsmål vedrørende regler, overenskomster m.m., kan du ringe gratis til Fagbevægelsens Hotline

7 Introduktion Ansættelseskontrakt Der findes en række regler på arbejdsmarkedet, som din arbejdsgiver og du selv skal overholde. Disse regler kan deles op i love og overenskomster. Overenskomster er en aftale mellem arbejdsgiver og fagforening om løn og arbejdsforhold. Har din arbejdsplads ikke tegnet overenskomst, kan du ikke kræve de lønsatser og tillæg, som står i Guide til Fritidsjob. Kapitlet om Lønsatser fortæller dig om den overenskomst, der gælder på din arbejdsplads. Love gælder for alle, uanset om arbejdspladsen har overenskomst eller ej. Kapitlet om Love og Regler fortæller dig alt, hvad du har brug for at vide, fra ansættelseskontrakt til fysisk arbejdsmiljø. 89% af alle unge har eller har haft et fritidsjob Alle over 13 år har mulighed for at melde sig ind i en fagforening. Som medlem af en fagforening er du sikret hjælp, hvis der opstår problemer på din arbejdsplads. Fagforeninger giver juridisk hjælp, råd og vejledning i enhver situation. Husk at melde dig ind. Alle medlemmer er sikret hjælp, når de har brug for det. 07

8 Love og regler Der er nogle ting, du skal vide for at udføre dit arbejde. Din arbejdsgiver har pligt til at oplyse dig om eventuelle risici ved arbejdet, og skal instruerer dig i, hvordan du kan arbejde sikkert. I det følgende kapitel kan du læse om nogle af de love og regler, som kan være relevante for dig unge talte med Jobpatruljen i 2011 Ansættelseskontrakt Alene på arbejdspladsen Alkohol Arbejdsskade Feriepenge Funktionær Fysisk arbejdsmiljø Kemikalier Maskiner Opsigelse Psykisk arbejdsmiljø Sort arbejde Sygdom Tabeller Arbejdstid og hviletid Kemikalier - faremærkede produkter Løft og skub Maskiner

9 Love og regler Ansættelseskontrakt Ansættelseskontrakt Du har ret til en ansættelseskontrakt, også i et fritids- eller feriejob, når du har været ansat i mere end 1 måned, og din arbejdstid er mere end 8 timer om ugen. Hvis du i begyndelsen arbejder kortere tid, har du først krav på en ansættelseskontrakt, når din arbejdstid inden for de sidste 4 uger overstiger 8 timer i gennemsnit pr. uge. Både du og din arbejdsgiver skal underskrive kontrakten, sørg for at få en kopi. Selv om du ikke opfylder kravene, er det altid en god idé at bede din arbejdsgiver om en kort skriftlig aftale om din ansættelse. Der kan findes eksempel på en ansættelseskontrakt bagerst i Guiden. Unge under 18 år: Husk at rådfør dig med dine forældre eller fagforening inden du skriver under på en ansættelseskontrakt. Desværre har 42% aldrig talt om rettigheder på arbejdspladsen med nogen. Læs Guiden her og lær alt hvad du har brug for. Bemærk Er du ansat under funktionærloven, gælder nogle særlige regler. Bl.a. har du krav på mindst 1 måneds opsigelsesvarsel de første 5 måneder af din ansættelse, medmindre der er aftalt prøvetid. Derefter har du krav på 3 måneders opsigelse, og opsigelsesvarslet stiger med 1 måned pr. 3. år dog kun indtil 6 måneders opsigelse. Og du har krav på fuld løn under sygdom. 09

10 Love og regler ALENE på ARBEJDSPLADSEN Der er regler for, hvornår du må og ikke må arbejde, når du er under 18 år, og der ikke er andre over 18 år til stede på din arbejdsplads. Din arbejdsgiver skal instruere dig i, hvad du skal gøre, hvis der sker røveri, tyveri, vold eller fremsættes trusler på din arbejdsplads. Der SKAL være en voksen kollega over 18 år til stede:. Mellem kl og kl på hverdage. Mellem kl og kl på lørdage og søn- og helligdage Hvis du arbejder i et storcenter, hvor sikkerhedsvagter går rundt i centret, eller der er en anden form for overvågning, må du arbejde alene, selv om du er under 18 år men kun til kl om aftenen. 10

11 Love og regler ALKOHOL I henhold til Lov om restaurations- og hotelvirksomhed må du ikke arbejde på diskoteker, barer, restauranter og andre steder, hvor der serveres alkohol, så længe du er under 18 år. Loven er lavet for at unge under 18 år ikke skal beskæftige sig med eller arbejde i nærheden af fulde folk. Disse regler gælder ikke, hvis du er i lære, eller hvis dine forældre ejer virksomheden og kun har nær, hjemmeboende familie ansat (familie-virksomhed). ARBEJDSSKADE Hvis du kommer ud for en ulykke på arbejdet, skal din arbejdsgiver inden 9 dage anmelde skaden til Arbejdstilsynet. Ulykken skal kun anmeldes hvis den tilskadekomne har været fraværende fra arbejdet pga. ulykken, i mindst 1 dag ud over den dag ulykken skete. Skaden kan også anmeldes af din læge og af din fagforening. Hvis du har fået eller har mistanke om, at du har fået en sygdom på din arbejdsplads, skal din læge eller tandlæge anmelde det hurtigst muligt, efter de har fået det at vide. Det gælder også, hvis din læge eller tandlæge har mistanke om, at du har været udsat for skadelige påvirkninger på dit arbejde. I 2011 vurderede Jobpatruljen at der var problemer på 43% af de besøgte virksomheder Er du i tvivl, om din skade er blevet anmeldt, kan din fagforening hjælpe dig med at undersøge sagen. Hvis skaden skyldes dine arbejdsforhold, kan fagforeningen også hjælpe dig med at søge erstatning. 11

12 Love og regler FERIEPENGE I ferieloven står der, at du skal have 12,5% i feriepenge af hver krone, du tjener. Din arbejdsgiver skal indsætte pengene på FerieKonto eller feriekort. Feriepenge bliver udbetalt året efter, at du har tjent dem. De feriepenge, du har optjent i 2011, skal bruges til den ferie, du afholder efter 1. maj Dog kan du få udbetalt feriepengene her og nu, når du stopper på dit arbejde, hvis det er under 750 efter skat og arbejdsmarkedsbidrag. Desværre har 38% oplevet, at de ikke fik udbetalt feriepenge Har du optjent mindre end i feriepenge, får du ikke noget Ferie- Kontobevis. I stedet udbetaler FerieKonto direkte til din bankkonto inden ferieårets begyndelse. Det er ulovligt, hvis din arbejdsgiver siger, at din løn er inklusive feriepenge. UAFHENtEDE feriepenge Har du feriepenge til gode efter 1. maj, skal du huske at skrive til din arbejdsgiver og om nødvendigt forfølge sagen inden 30. september, hvor den forældes. FUNKTIONÆR For at være omfattet af funktionærloven skal man leve op til forskellige krav. Man skal overvejende være beskæftiget med køb eller salg, ved kontorarbejde eller eventuelt lagerekspedition. Ligesom det også er en betingelse, at man er beskæftiget mere end 8 timer i gennemsnit pr. uge. Man kan som 12

13 Love og regler fritidsjobber derfor være udsat for, at man i nogle perioder er omfattet af funktionærloven, og i andre perioder er man ikke. Bemærk at det er ligegyldigt, om du er under eller over 18 år. Hvis du er i tvivl, så ring til din fagforening eller på Fagbevægelsens Hotline FYSISK ARBEJDSMILJØ De fleste har det fint på deres arbejdsplads men ikke alle. Hvert år kommer flere tusinde unge til skade på deres fritidsjob. Desværre er der nogle af disse skader, der fører til sygdomme eller lidelser, der aldrig forsvinder. Det er derfor din arbejdsgivers pligt at sørge for, at du får grundig oplæring i arbejdet og information om eventuelle farer ved det arbejde, du udfører. Er du under 15 år, og har du ikke afsluttet 9. klasse, SKAL din arbejdsgiver desuden give dine forældre besked om, hvad du arbejder med. Der skal i øvrigt altid være en person over 18 år, der fører tilsyn med dig, og som du kan spørge, hvis du er i tvivl om noget. Din arbejdsgiver skal bl.a. sørge for, at du får Grundig oplæring og instruktion Sikkerhedsfodtøj, hvis du arbejder med ting, som kan skade dine fødder. Skridsikkert fodtøj, hvis du færdes på glatte gulve Handsker, hvis du arbejder, hvor du kan skære dig eller få splinter eller lignende i fingrene Arbejdstøj, hvis dit arbejde er beskidt, vådt eller lignende. Knæbeskyttere, hvis du skal kravle fx ved jordbærplukning Hjelm, hvor det er påkrævet 13

14 Love og regler Generelt er der forskellige regler for, hvad børn under 15 år og unge under 18 år må arbejde med. Dette skal din arbejdsgiver selvfølgelig være opmærksom på. KEMIKALIER Du må ikke arbejde med farlige kemikalier, fx stoffer og materialer, der er ætsende, giftige, eksplosive, kræftfremkaldende, som kan medføre allergi, eller som indeholder opløsningsmidler. Du må heller ikke tørre op, hvis der bliver spildt et farligt kemikalie. Nogle rengøringsmidler kan indeholde farlige stoffer. Din arbejdsgiver har pligt til at udarbejde en arbejdspladsbrugsanvisning for farlige kemikalier. I arbejdspladsbrugsanvisningen kan du læse, om unge under 18 år må arbejde med produktet. Arbejdspladsbrugsanvisningen skal udleveres og gennemgås i forbindelse med din oplæring og instruktion. Du skal også vide, hvor du kan finde butikkens arbejdspladsbrugsanvisninger. I forbindelse med din oplæring og instruktion skal din arbejdsgiver fortælle dig, hvilke produkter du ikke må anvende, og hvilke du må anvende. Bliver du senere i tvivl, så tjek arbejdspladsbrugsanvisningen eller spørg din arbejdsgiver/leder. På emballagen og i sikkerhedsdatabladet har leverandøren pligt til at mærke farlige produkter. Har et produkt et af disse faremærker på, må du som udgangspunkt ikke bruge dem. OpløsniNGSMidlER Det er forbudt for unge under 18 år at arbejde med produkter, der indeholder mere end 1% opløsningsmidler. 14

15 Love og regler Maskiner Der er mange teksniske hjælpemidler og maskiner, som du ifølge loven ikke må arbejde med, når du er under 18 år. Det drejer sig om: Maskiner med hurtiggående, skærende værktøj Maskiner med stempellignende bevægelser. Maskiner med åbne valser og snegle Blande-, hakke-, male- og knusemaskiner, afskæringsmaskiner, rivemaskiner og centrifuger Hvis du er fyldt 15 år og har afsluttet 9. klasse, må du dog arbejde med disse maskiner hvis de er fuldt afskærmet. Se mere om regler for maskiner i skemaet på side 24. opsigelse Det er ikke sjovt at blive fyret fra sit job, og det er ikke altid, at den begrundelse, som arbejdsgiveren kommer med, er den rigtige. Hvis du bliver fyret, skal du derfor huske:. At få din opsigelse på skrift med en begrundelse for din fyring. At kontakte din fagforening og bede dem tjekke, om fyringen er i orden. Du kan også ringe gratis til Fagbevægelsens Hotline At sørge for at få udbetalt al den løn og de feriepenge, du har til gode 15

16 Love og regler psykisk arbejdsmiljø Der er love og regler, der sikrer, at børn og unge ikke udsættes for farligt arbejde og risiko for arbejdsulykker eller sygdomme opstået på grund af arbejdet. Desværre har 38% oplevet selv at skulle finde afløser ved sygdom De love og regler der gælder for voksne om det psykiske arbejdsmiljø gælder også for unge. Det er særlig vigtigt, at børn og unge ikke udsættes for stress, chikane, mobning eller andre psykiske belastninger fra arbejdsgivere eller kolleger. Så hvis du føler dig belastet af et dårligt psykisk arbejdsmiljø, skal du tale med dine forældre og med din fagforening om det, så du får hjælp til at ændre det. Når du skal vurdere dit arbejdsmiljø, skal du altid bruge din sunde fornuft, og hvis du er i tvivl - så spørg din fagforening. Sort arbejde Alle, der har erhvervsarbejde, skal oplyse til Skat, hvor meget de tjener. Mange unge har frikort og skal ikke betale noget i skat (ud over arbejdsmarkedsbidrag). Det kan derfor aldrig betale sig at arbejde sort. Det er ulovligt, du har ingen rettigheder, får ikke feriepenge, og i øvrigt kan du ikke få hjælp eller erstatning, hvis der sker en ulykke på dit arbejde. Der er nemlig ingen beviser for, at du er ansat. Den skat vi betaler i Danmark er med til at bidrage til voresvelfærdssamfund. 16

17 Love og regler SYGDOM Sygedagpenge er de penge du får selvom du er syg. Du får altså løn for de timer, du ville have arbejdet, hvis ikke du havde været syg. Desværre er der rigtig mange unge, der ikke ved, at de som fritidsjobbere kan have ret til sygedagpenge, når de er blevet syge eller er kommet til skade. Er du i tvivl om rettigheder, løn eller arbejdsmiljø, så ring til Fagbevægelsens Hotline ReglERNE for sygedagpenge fra din arbejdsgiver. Du skal have været ansat i mindst 8 uger, før du er berettiget til sygedagpenge/løn under sygdom.. Du skal have arbejdet mindst 74 timer i alt inden for de sidste 8 uger. Størrelsen af dine sygedagpenge skal være din normale timeløn gange det antal timer, du skulle have arbejdet (dog maks. 106,49 pr. time).. Det er din arbejdsgiver, som skal udbetale sygedagpenge i de første 30 kalenderdage, og hvis du herefter stadig er syg, skal din kommune udbetale pengene til dig. Hvis du er omfattet af funktionærloven, har du ret til fuld løn under sygdom. 17

18 Love og regler arbejdstid og hviletid Kategorier af unge Daglig arbejdstid Ugentlig arbejdstid Skoledage Andre dage Uger med Andre uger skoledage årige årige, som er omfattet af undervisningspligten* Maks. 2 timer Maks. 7 timer Maks. 8 timer Maks. 12 timer Maks. 35 timer Maks. 40 timer årige i butik og lager, som ikke er omfattet af undervisningspligten Sædvanlig arbejdstid for voksne, dog maks. 8 timer Sædvanlig arbejdstid for voksne, dog maks. 40 timer årige i hotel, restaurant og lign., som ikke er omfattet af undervisningspligten årige i landbrug og lign., som ikke er omfattet af undervisningspligten årige i staldarbejde, som ikke er omfattet af undervisningspligten Sædvanlig arbejdstid for voksne, dog maks. 40 timer Aldrig mere end 48 timer i gennemsnit over 4 måneder 18 * Du er omfattet af undervisningspligten indtil du har gennemført og afsluttet folkeskolens 9. klasse.

19 Daglig hviletid Fridøgn i hver syv-dages periode Natarbejde Pauser Min. 14 timer 2 - så vidt muligt sammenhængende døgn, normalt omfattende søndag Forbudt mellem klokken 20 og 06 Min. 30 minutter uden løn, hvis arbejdsdagen er over 4,5 timer Min. 12 timer Forbudt mellem kl. 22 og 06 - i bagerier kl. 04 Bortset fra denne pause skal arbejdstiden ligge samlet, hvis den er over 8 timer Forbudt mellem klokken 24 og så vidt muligt sammenhængende døgn, normalt omfattende søndag Forbudt mellem klokken 20 og 06 Det ene eller begge fridøgn kan udskydes Forbudt mellem klokken 19 og 04 19

20 Love og regler kemikalier - faremærkede produkter Gamle orange mærker Nye farepiktogrammer Betydning Giftig / meget giftig Akut giftig Kemikalier som er akut giftige ved hudkontakt, indånding og indtagelse. Sundhedsskadelig Lokalirriterende / Sundhedsskadelig Sundhedsfare Kemikalier som kan give hud- og øjenirritation, allergisk hudreaktion, luftvejsirritation, sløvhed eller svimmelhed. Ætsende Ætsende Kemikalier som virker ætsende på huden, kan give alvorlige øjenskader eller ætse metal. 20

21 Giftig Kronisk sundhedsfare Kemikalier som giver fx kræft, skader på arveanlæg og forplantningsevne. Også kemikalier der giver allergi ved indånding, organskade eller lungeskade ved indånding. Sundhedsskadelig Eksplosiv Eksplosiv Eksplosive kemikalier og genstande. Yderst brandfarlig Brandfarlig Brandfarlige væsker og deres dampe, gasser, aerosoler og faste stoffer. 21

22 Love og regler løft og skub Regler og tips når du løfter og håndterer varer Når du løfter en vare Få din arbejdsgiver til at vise dig, hvordan du løfter rigtigt Du må ikke løfte mere end 12 kg ( = en ølkasse med tomme flasker). Du skal kunne løfte den midt foran og tæt på kroppen, mellem midt på låret og albuehøjde. Hvis du synes varen, er for tung eller svær at løfte, så tal med din leder eller arbejdsgiver om det. Når du transporterer en vare Generelt skal du undgå at bære på varer, da det belaster kroppen. Brug i stedet rullebord, t-vogn, palleløfter, sækkevogn og lignende. Vejer varen over 12 kg, må du kun transportere den ved hjælp af et teknisk hjælpemiddel. Vejer varen under 12 kg, må du kun bære den ca. 2 meter. Når du skubber/trækker en palleløfter Få din arbejdsgiver til at vise dig, hvordan du bruger en palleløfter rigtigt. Du må ikke transportere last over ca. 250 kg på palleløfteren ( = 10 ølkasser med fyldte flasker). Hvis underlaget skråner, skal vægten sænkes. Brug din egen vægt til at skubbe og trække med. Vrid og bøj ikke ryggen. Hvis du er nødt til at ligge vandret i luften, er palleløfteren for tungt lastet. 22

23 Når du skubber kundevogne Du må skubbe højst 10 vogne ad gangen. Færre hvis det går lidt op ad bakke, eller asfalten er hullet og ujævn. Når du sidder i kassen Din arbejdsgiver instruerer dig i, hvordan du skal indstille inventaret og scanne varerne, så du ikke belaster din krop unødigt. Indstil altid stol, fodstøtte og øvrigt udstyr inden du åbner kassen. Lad varen komme tæt på dig. Grib fat og før den hen til scannerområdet uden at løfte. Scan ved at tippe varen op mod scannerruden og før den videre til bagbåndet uden at løfte. 23

24 Love og regler maskiner Regler og tips når du håndterer maskiner Pap- og plastpresse Du må ikke betjene pressere, hvor de bevægelige dele er tilgængelige under drift. De bevægelige dele skal være fuldstændigt afskærmede. Hvis du er fyldt 15 år, og er gået ud af 9. klasse, må du gerne fylde affald i presseren og foretage presning. Men du må ikke klargøre (fx sætte bånd/bundtningstråd i), tømme, rengøre, vedligeholde presseren eller tænde for strømmen. Åben affaldskomprimator Er du under 18 år, må du som udgangspunkt ikke fylde affald, starte eller betjene en åben komprimator. Du må dog undtagelsesvist gerne fylde affald i en åben komprimator, hvis den er sikret mod at kunne startes fx ved at den har en nøgleafbryder, hvor nøglen ikke er tilgængelig for unge under 18 år. Du må ikke klargøre, tømme, rengøre, vedligeholde komprimatoren eller tænde for strømmen. Palleløfter Er du under 18 år, må du gerne bruge almindelige palleløftere. Er du fyldt 15 år, og gået ud af 9. klasse, må du også bruge en selvkørende el-palleløfter, altså en palleløfter, der kører ved hjælp af en motor. Gaffeltruck og gaffelstabler Når du er fyldt 16 år, og gået ud af 9. klasse, må du gerne bruge gaffelstablere, der ikke er selvkørende, altså kører ved hjælp af en motor. Du skal være 18 år, før du må køre med gaffeltruck eller bruge en gaffel-stabler med motor. 24

25 Rengøringsog fejemaskiner Er du under 18 år, må du ikke bruge rengørings- og fejemaskiner. Er du 15 år, og gået ud af 9. klasse, må du dog gerne bruge rengørings- og fejemaskiner, der kører uden motor fx en manuel fejemaskine. Flaskeautomat Er du 15 år, og gået ud af 9. klasse, må du gerne arbejde ved flaskeautomaten/-båndet. Friturekoger Er du 15 år, og gået ud af 9. klasse, må du gerne bruge friturekogeren men du må aldrig tømme den eller filtrere den varme olie. Din arbejdsgiver skal sikre, at friturekogeren er fastgjort eller på anden måde sikret mod at vælte, at gulvet ikke er glat, og der er gode pladsforhold, samt at der er brandslukningsudstyr ved friturekogeren. Brødskærer, pålægsmaskine, elektrisk kniv, røremaskine og lignende. Hvis du kan få fingrene i nærheden af de skarpe dele på maskinen (det vil sige, hvis de skarpe dele ikke er afskærmede), må du først arbejde med den, når du er fyldt 18 år. Du må heller ikke rengøre maskiner med skarpe eller skærende klinger, før du er 18 år. 25

26 Lønsatser Arbejder du et sted uden overenskomst, skal du selv forhandle lønnen. Arbejder du et sted med overenskomst, har fagforeningen allerede gjort det for dig. Ud over en mindsteløn vil de fleste arbejdspladser også have tillæg for arbejde uden for normal arbejdstid. Den overenskomstberettigede mindsteløn afhænger af den aftale, der er lavet mellem arbejdsgiver og den fagforening, der dækker arbejdspladsen. Derfor er der også forskel på lønninger, alt afhængig af hvor du arbejder. Meld dig ind i din fagforening før du har brug for den Listen på de næste sider giver dig et overblik over, hvor du kan finde dine lønsatser. Bemærk, at der ofte er forskellige omstændigheder, der er skrevet ind i overenskomsten for at give dig bedre forhold, fx at du enten får højere eller lavere løn under særlige omstændigheder. 26

27 Lønsatser Arbejdsdreng metal-/auto-/cykelværksted m/k Hvis du får fritidsarbejde på et metalværksted eller auto-/cykelværksted, hvor du udfører småreparationer og senere skal i lære i et metalfag, kan du blive medlem i Dansk Metal. Der findes flere forskellige overenskomster på metalværkstederne, som også dækker fritidsjobbere. Den mest almindelige er industriens overenskomst. Unge under 18 år Unge over 18 år 61,85 107,35 Kontakt den lokale Metal-afdeling og hør, hvilken overenskomst din virksomhed har, og hvilken løn du har ret til. Avisbud Arbejder du med omdeling af aviser og blade, er det 3F, du skal være medlem af. Arbejder du med omdeling af aviser (Politiken, BT osv.) og er fyldt 15 år, er du omfattet af overenskomst med følgende mindstelønninger pr. time: 15 år 16 år 17 år 47,98 62,37 71,96 Bemærk Du må kun arbejde i dagtimerne. Arbejder du med reklameomdeling for Forbrugerkontakt, er der ingen overenskomst, og det er i praksis dine forældre, der skal lave en aftale med firmaet for dig. 27

28 Lønsatser Bageri: Ekspedition Er du ansat i et bageri/bageriudsalg til ekspedition, er det HK, du skal være medlem af. HK HANDEL s overenskomst med Dansk Erhverv Arbejdsgiver for bagerområdet. UNGE UNDER 18 ÅR Bemærk I bagerbutikker (bortset fra Emmery s) er der et særligt forskudstillæg for arbejde på særlige tidspunkter. som udfører ufaglært arbejde som udfører faglært arbejde som udfører faglært arbejde og er ansat efter 1. maj 2012 Tillæg for hverdage kl Tillæg for Lørdage kl (*) Tillæg for Søn- og helligdage indtil kl Tillæg for Søn- og helligdage kl ,81 66,44 60,26 12,86 20,74 20,74 26,51 UNGE OVER 18 ÅR som udfører ufaglært arbejde som er butiksmedhjælpere som udfører faglært arbejde Tillæg for hverdage kl ,11 110,79 115,47 18,90 28

29 Lønsatser Tillæg for Lørdage kl (*) Tillæg for Søn- og helligdage indtil kl Tillæg for Søn- og helligdage kl ,08 28,08 36,22 (*) Gælder også for grundlovsdag, juleaftens- og nytårsaftensdag fra kl Efter 1 års ansættelse får ansatte over 18 år anciennitetstillæg på 2,70 pr. time. Som elev dog kun voksenelever. Bemærk For arbejde mellem kl og betales almindelig timeløn plus 100 procent (gælder også for unge under 18 år). Deltidsansatte med mere end 13 timers arbejde pr. uge i gennemsnit over 12 uger har ret til 6 friweekender inden for arbejdsperioden på 12 uger fra arbejdstids ophør fredag til arbejdstids begyndelse mandag. Der kan kompenseres herfor ved særlig betaling. Hør mere om dette i den lokale HK-afdeling. Bageri: Rengøring/pakning/opvask Når du arbejder i et bageri med disse opgaver (altså ikke ekspederer), er det Fødevareforbundet NNF, du skal være medlem af. UNGE UNDER 18 ÅR Pr. time - kl Tillæg for arbejde på søn- og helligdage 60,25 15,50 29

30 Lønsatser UNGE OVER 18 år Pr. time Tillæg for arbejde på søn- og helligdage Tillæg pr. time fra kl ,38 26,27 39,43 Bemærk Unge under 18 år må ikke arbejde mellem kl Biografer Nordisk Film og Cinemaxx har en landsoverenskomst med 3F. Arbejder du i en af disse biografer, er det 3F, du skal være medlem af. Under 18 år Over 18 år Medarbejdere beskæftiget i caféer og barer 74,71 134,85 134,85 Butiksassistent Arbejder du i en butik som flaskedreng, ungarbejder, servicemedarbejder, butiksassistent eller andet, er det HK, du skal være medlem af. DAGligvARE- eller specialvarebutik De fleste butikker er omfattet af HK HANDEL s overenskomst med Dansk Erhverv Arbejdsgiver eller DIO HK HANDEL har fx overenskomst med Føtex, Bilka, Netto, Fakta, Rema 1000, Magasin, Stadium, Harald Nyborg, Imerco og Matas. Vil du vide præcis, hvilken overenskomst der gælder for dig, så kontakt den lokale HK-afdeling.

31 Lønsatser UNGE under 18 år DANSK ErhvERv ARBEJDSGivER som udfører ufaglært arbejde som udfører faglært arbejde som udfører faglært arbejde og ansat efter 1. maj ,81 66,44 60,26 UNGE under 18 år DIO 2 Uanset arbejdsfunktion 62,24 Hvis du er i tvivl, om du skal lønnes for faglært eller ufaglært arbejde, så kan du få hjælp til at vurdere det i den lokale HK-afdeling. UNGE over 18 år - gælder for begge overenskomster som udfører ufaglært arbejde som er butiksmedhjælpere som udfører faglært arbejde 106,11 110,79 115,47 Bemærk Efter 1 års ansættelse får ansatte over 18 år anciennitetstillæg på 2,70 pr. time (Dansk Erhverv Arbejdsgiver) og 3,45 pr. time (DIO 2). Gælder ikke for elever. Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter for unge UNDER 18 år gælder for begge overenskomster: Hverdage kl Lørdage kl Søn- og helligdage kl ,88 21,05 23,80 31

32 Lønsatser Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter for unge over 18 år - gælder for begge overenskomster Hverdage kl Lørdage kl Søn- og helligdage kl ,75 42,10 47,60 Bemærk Tillæggene for unge under 25 år kan være det samme som for unge under 18 år, hvis du er i gang med en uddannelse og arbejder maks. 15 timer om ugen. Der føres p.t. sag om, hvorvidt dette er i strid med direktivet om alder. COOP DANMARK Er du ansat i Kvickly, SuperBrugsen, Dagli Brugsen eller LokalBrugsen, er du omfattet af overenskomsten med Coop Danmark. Er du ansat i en selvstændig butik, er du omfattet af overenskomsten med Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening, BA eller Storbutikkernes Forhandlingsudvalg SFU. Unge under 18 år Unge over 18 år - som er ufaglærte Unge over 18 år - som er butiksmedhjælper Unge over 18 år - som er faglærte 60,26 106,11 110,79 115,47 Efter 1 års ansættelse får ansatte over 18 år anciennitetstillæg på 2,70 pr. time. Gælder ikke for elever. 32

33 Lønsatser Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter UNGE under 18 år coop/sfu BA Hverdage kl Lørdage kl Søn- og helligdage: Coop/SFU Søn- og helligdage: BA 12,40 21,18 25,63 26,03 UNGE over 18 år coop/sfu BA Hverdage kl Lørdage mellem kl Søn- og helligdage: Coop/SFU Søn- og helligdage: BA 24,80 42,35 51,25 52,05 Bemærk Tillæggene for unge under 25 år kan være det samme som for unge under 18 år, hvis man er i gang med en uddannelse og arbejder maks. 15 timer om ugen (gælder i COOP). Der føres p.t. sag om, hvorvidt dette er i strid med direktivet om alder. 33

34 Lønsatser I BA og SFU kan tillæggene være som for unge under 18 år, hvis man arbejder højest 8 timer i gennemsnit over 16 uger. HK HANDEL har særlige overenskomster med for eksempel Blockbuster, 7-Eleven og Irma samt mange lokale overenskomster. Vil du vide præcis, hvilken overenskomst der gælder på din arbejdsplads, så kontakt din lokale HK-afdeling. Fabrik Arbejder du på fabrik inden for skotøjs-, plast-, fiske-, sukker-, drikkevarebranchen, fjerkræindustrien eller jern- og metalindustrien, er det 3F, du skal være medlem af. MindstEBEtalingssatSERNE for timelønsarbejde udgør: Unge under 18 år Voksne medarbejdere 61,85 107,35 Hertil kommer en række tillæg og lokalt aftalte satser. Kontakt eventuelt din lokale 3F-afdeling. tekstil- og BEKlædniNGSiNDUStri Arbejder du under dette område, er det 3F, du skal være medlem af. tekstilområdet Unge under 18 år Unge over 18 år 81,70 116,75 34

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN NORDFYN Fakta om Danmark Læremateriale til medborgerskabsprøven April 2011 Kommuner og regioner i Danmark pr.1. januar 2008 Indledning Fakta om Danmark læremateriale til medborgerskabsprøven Fakta om Danmark

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere

(Medarbejderhåndbog)

(Medarbejderhåndbog) (Medarbejderhåndbog) (start her) Velkommen Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos McDonald's. Medarbejderhåndbogen her skal være med til at give dig en god start i dit nye job. Du kan

Læs mere

Travle chauffører men nu også med fire-dages uge!

Travle chauffører men nu også med fire-dages uge! Maj 2006 Nr. 2 2. årgang Travle chauffører men nu også med fire-dages uge! Reformer er ikke velfærd Regeringen har fremlagt det man kalder en velfærdsreform. Regeringen ønsker at reformere velfærden, men

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem af en faglig organisation...

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc.

Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc. Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc. VELKOMMEN Du er nu blevet en del af Cheval Blanc, og det er vi glade for. Vi har høje ambitioner med den mad, vi tilbereder og serverer

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked 3. udgave, maj 2009 Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011 Marts 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ferietid Undgå utilfredshed blandt medarbejderne. Læs hvordan ferie varsles korrekt på side 6. Krav fra 3F Krav om overenskomster fra 3F og forhandling

Læs mere

BLIVE ÅRETS ARBEJDSPLADS

BLIVE ÅRETS ARBEJDSPLADS FIRE KÆMPER OM AT BLIVE ÅRETS ARBEJDSPLADS EKSTRA TIL DIG: GRATIS MAGASIN 5OM BILENS VINTERTJEK VIND SE SIDE 23 Sunde snacks HOLD PAUSE FRA DEN LANGE VINTER Levende rensdyr i Tivoli Hygge ude og inde Kør-selv-ferie

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. DI Overenskomst II (SBA) 3F Privat Service, Hotel og Restauration

SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. DI Overenskomst II (SBA) 3F Privat Service, Hotel og Restauration SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017 mellem DI Overenskomst II (SBA) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Landssammenslutningen for Rengøring og Service under Serviceforbundet Løn- og tillægssatser

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

OVERENSKOMST DEL 2 Overenskomst 2014-2017

OVERENSKOMST DEL 2 Overenskomst 2014-2017 OVERENSKOMST DEL 2 Overenskomst 2014-2017 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Læs mere

Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser. Helle Holt & Marie Louise Lind

Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser. Helle Holt & Marie Louise Lind Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser Helle Holt & Marie Louise Lind Socialforskningsinstituttet Beskæftigelse og erhverv Marts 2004 2 Om undersøgelsen Danmarks

Læs mere