0. Formål 1. ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "0. Formål 1. ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER"

Transkript

1 Dette er en uofficiel dansk oversættelse af GNU Free Documentation License. Denne oversættelse er ikke offentliggjort af Free Software Foundation og er ikke en juridisk beskrivelse af forhold, der gør sig gældende for materiale distribueret under GNU FDL -- det er kun den originale engelske version af GNU FDL (se: ). Det er dog vores håb, at denne oversættelse vil hjælpe dansktalende til at forstå GNU FDL bedre. 0. Formål GNU Free Documentation License Version 1.2, November 2002 Copyright (C) 2000,2001,2002 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA USA Enhver har lov til at kopiere og videregive ordrette kopier af dette licensdokument, men det er ikke tilladt at ændre det. Formålet med denne licens er for det første at gøre en manual, en håndbog eller et andet praktisk og nyttigt dokument "frit tilgængeligt" i denne betydning af frihed: at sikre enhver den anvendte frihed til at kopiere og videregive det, det være sig med eller uden ændringer og hvad enten det sker kommercielt eller ikkekommercielt. For det andet sikrer denne licens forfatteren eller udgiveren en måde at fastholde æren for deres arbejde, uden at de kan gøres ansvarlige for de ændringer, andre foretager. Denne licens er en slags "copyleft", dvs. at værker afledt af dokumentet skal være frit tilgængelige på samme måde. Den kompletterer GNU General Public License, der er en copyleft licens, som er beregnet på frit tilgængelig software. Vi har sammensat denne licens sådan, at den kan bruges om manualer til frit tilgængelig software, fordi frit tilgængelig software har behov for frit tilgængelig dokumentation: et frit tilgængeligt program bør ledsages af manualer, der yder de samme frihedsrettigheder, som softwaren er underlagt. Men licensen er ikke begrænset til softwaremanualer; den kan bruges til enhver tekst, ligegyldigt hvad indholdet er og uanset om den bliver offentliggjort som en trykt bog. Vi anbefaler først og fremmest denne licens til værker, der er tænkt anvendt til undervisning eller som håndbog. 1. ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER Denne licens kan bruges om enhver manual eller andre værker i et hvilket som helst medium, hvis det indeholder en meddelelse fra ejeren af ophavsretten om, at det må videregives under de vilkår, som denne licens opstiller. Sådan en meddelelse etablerer en verdensomspændende, afgiftsfri licens uden tidsmæssig begrænsning, og den tillader brug af værket under de betingelser, som er fastlagt her. Udtrykket "dokument" nedenfor henviser til alle den slags manualer eller værker. Enhver i offentligheden har licensrettigheder og omtales som "man". Man har accepteret licensen, hvis man kopierer, ændrer eller videregiver værket på en måde, som kræver tilladelse i henhold til lov om ophavsret. En "ændret version" af dokumentet skal forstås som ethvert værk, der indeholder dokumentet eller dele af det, enten ordret kopieret eller ændret og/eller oversat til et andet sprog. En "sekundær del" skal forstås som et navngivet appendix eller en del af dokumentet, som er et titelark, der udelukkende handler om det forhold, som dokumentets udgivere eller forfattere har til

2 dokumentets generelle emne (eller til beslægtede emner), og som ikke indeholder noget, der kan henføres direkte til dette generelle emne (hvis dokumentet således er en del af en lærebog om matematik må en sekundær del ikke forklare noget om matematik). Forholdet kunne dreje sig om en historisk forbindelse til emnet eller til beslægtet stof, eller det kunne være den juridiske, kommercielle, filosofiske, etiske eller politiske placering i forhold til stoffet. De "uforanderlige dele" er visse sekundære dele, der markeres som uforanderlige ved hjælp af en henvisning i meddelelsen om, at dokumentet frigives under denne licens. Hvis en del ikke passer til den ovennævnte definition af sekundær, må den ikke markeres som uforanderlig. Dokumentet kan være helt uden uforanderlige dele. Hvis dokumentet ikke udpeger nogen uforanderlige dele, så er der ikke nogen af dem. "Omslagstekster" er visse korte tekststykker, der udpeges som foromslagstekst eller bagomslagstekst i den meddelelse, der siger, at dokumentet frigives under denne licens. En foromslagstekst må højst bestå af 5 ord, og en bagomslagstekst kan højst bestå af 25 ord. En "gennemsigtig" kopi af dokumentet skal forstås som en kopi, der er læsbar ved hjælp af en maskine, som er fremstillet i et format, hvis specifikationer er tilgængelige for offentligheden, som gør det egnet til at revidere dokumentet uden besvær ved hjælp af almindeligt forekommende tekstbehandlingsprogrammer eller (for billeder, sammensat af pixels) ved hjælp af almindeligt forekommende grafikprogrammer eller (for tegninger) ved hjælp af almindeligt forekommende tegneprogrammer, og som er egnet som input for tekstformatering. En kopi, som er lavet ud fra et ellers gennemsigtigt filformat, men hvor markup eller fraværet af markup er ordnet sådan, at læserens senere muligheder for at ændre dokumentet hindres eller modvirkes, er ikke gennemsigtig. Et billedformat er ikke gennemsigtigt, hvis det bliver brugt for større dele af teksten. En kopi, som ikke er gennemsigtig, kaldes "uigennemsigtig". Eksempler på egnede formater til gennemsigtige kopier omfatter simpel ASCII uden markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML eller XML, der anvender en offentligt tilgængelig DTD, simpel HTML, som overholder standardreglerne, PostScript eller PDF, der er tilpasset manuelle ændringer. Eksempler på gennemsigtige billedformater omfatter PNG, XCF og JPG. Uigennemsigtige formater omfatter privatejede formater, som kun kan læses eller redigeres ved hjælp af privatejede tekstprogrammer, SGML eller XML, hvor DTD og/eller bearbejdningsværktøjer ikke er offentligt tilgængelige, og maskinskabt HTML, PostScript eller PDF, der er fremstillet af visse tekstprogrammer udelukkende til outputformål. "Titelblad" skal hvad angår trykte bøger forstås som selve titelbladet plus så mange efterfølgende sider, som skal til for at titelbladet kan omfatte det materiale, som denne licens kræver på titelbladet og i læsbar form. For værker, der findes i formater, som ikke har noget egentligt titelblad, betyder "titelblad" den tekst, der har den mest fremtrædende plads i nærheden af værkets titel, og som indleder den egentlige tekst. En del "benævnt XYZ" skal forstås som en benævnt underenhed af dokumentet, hvis titel enten er lige præcist XYZ, eller som rummer XYZ i en parentes, som følger teksten, hvor XYZ bliver oversat til et andet sprog. (XYZ står her for navnet på en bestemt del, som er omtalt nedenfor, som f.eks. anerkendelser, tilegnelser, påtegninger eller historie. At "bevare titlen" på sådan en del under

3 ændring af dokumentet betyder, at det forbliver et afsnit "benævnt XYZ" i henhold til denne definition. Dokumentet kan indeholde ansvarsfrasigelser lige efter meddelelsen, som fastslår, at denne licens har gyldighed for dokumentet. Disse ansvarsfrasigelser skal anses for at være medtaget, når man henviser til denne licens, men de drejer sig kun om frasigelse af ansvar: alle andre konsekvenser af disse ansvarsfrasigelser er ugyldige og har ingen virkning for betydningen af denne licens. 2. ORDRET KOPIERING Man må kopiere og videregive dokumentet via ethvert medie, hvad enten det er kommercielt eller ikke-kommercielt forudsat, at licensen bliver gentaget på alle kopier, sammen med meddelelserne om ophavsret og bemærkningen om, at licensen gives for det pågældende dokument, og at man ikke må tilføje nogen som helst yderligere betingelser til licensvilkårene. Man må ikke bruge tekniske tiltag for at hindre eller kontrollere læsning eller fortsat kopiering af de kopier, man laver eller videregiver. Derimod må man gerne modtage godtgørelse for kopierne. Hvis man vidergiver et tilstrækkeligt stort antal kopier, må man også opfylde betingelserne i afsnit 3. Man må også gerne udlåne kopierne under de samme vilkår, som er fastlagt ovenfor, og man må udstille kopier offentligt. 3. MASSEKOPIERING Hvis man offentliggør dokumentet i trykte kopier (eller kopier i medier, som almindeligvis har trykte omslagstekster) i mere end 100 styk, og hvis dokumentets licensmeddelelse kræver omslagstekster, må man indpakke kopierne i omslag, som rummer disse omslagstekster i klar og tydelig form: Foromslagstekster på foromslaget og bagomslagstekster på bagomslaget. Begge omslag må også klart og tydeligt fastslå dig som den, der udgiver disse kopier. Foromslaget skal vise hele titlen med alle titlens ord lige fremtrædende og synligt. Man kan derudover tilføje omslaget andet materiale. Når man kopierer med ændringer, der begrænser sig til omslagene, og når de bevarer dokumentets titel og opfylder disse betingelser, kan dokumentet i øvrigt betragtes som ordret kopieret. Hvis de krævede tekster til begge omslag er for omfattende til, at de kan indpasses i læselig form, bør man anbringe de første, som nævnes (og så mange som kan indpasses på en fornuftig måde), på det reelle omslag og fortsætte resten på de følgende sider. Hvis man offentliggør eller videregiver uigennemsigtige kopier af dokumentet i mere end 100 styk, skal man enten hæfte en maskinlæselig, gennemsigtig kopi sammen med hver uigennemsigtig kopi, eller også angive en placering på et computernetværk i eller sammen med hver uigennemsigtig kopi, hvor den netværksbrugende offentlighed har adgang til at downloade en fuldstændig og gennemsigtig kopi af dokumentet ved brug af offentlige standard netværksprotokoller og uden tilføjet materiale. Hvis man bruger den sidste mulighed, skal man træffe tilpas fornuftige forholdsregler, så man sikrer, at denne gennemsigtige kopi forbliver tilgængelig på den angivne placering i mindst ét år efter den sidste gang, man har videregivet en uigennemsigtig kopi (direkte eller gennem agenter eller forhandlere) af pågældende udgave til offentligheden.

4 Det er ønskeligt, men ikke påkrævet, at man kontakter dokumentets forfattere i god tid, før man videregiver et større antal kopier, for at give dem en mulighed for at levere en opdateret version af dokumentet. 4. ÆNDRINGER Man må gerne kopiere og videregive en ændret version af dokumentet under de vilkår, som er beskrevet i afsnit 2 og 3 ovenfor, forudsat man frigiver den ændrede udgave under nøjagtigt denne licens, sådan at den ændrede version udfylder dokumentets rolle og dermed giver licens til vidergivelse og ændring af den ændrede udgave til enhver, der har en kopi af den. Desuden skal man gøre følgende i den ændrede version: A. En titel, der er forskellig fra både dokumentets og de tidligere versioners (hvis der er tidligere versioner, bør de opregnes i historieafsnittet af dokumentet), skal bruges på titelbladet (og på omslagene, hvis der er nogle). B. På titelbladet skal én eller flere personer eller enheder, der er ansvarlige for at have forfattet ændringerne i den ændrede version, opføres som forfattere sammen med mindst fem af dokumentets hovedforfattere (alle de oprindelige forfattere, hvis der er færre end fem), med mindre de fritager én for denne forpligtelse. C. På titelbladet skal navnet på udgiveren af den ændrede version angives som udgiver. D. Alle dokumentets ophavsretlige meddelelser skal bevares. E. En passende ophavsretnotits vedrørende ændringerne skal indsættes ved siden af de andre notitser om ophavsret. F. En notits om licens, der giver offentligheden tilladelse til at bruge den ændrede version under vilkårene i denne licens, skal indsættes umiddelbart efter notitserne om ophavsret og i den form, som er vist i tilføjelsen nedenfor. G. Den fuldstændige liste over uforanderlige afsnit og påkrævede omslagstekster, som fremgår af dokumentets licensnotits, skal bevares i ovennævnte licensnotits. H. En uændret kopi af denne licens skal følge dokumentet. I. Afsnittet med titlen "historie" skal bevares, dets titel skal bevares, og det skal tilføjes en passus, der i det mindste fastslår titel, år, nye forfattere og udgiver af den ændrede version, benævnt som på titelbladet. Hvis der ikke er noget afsnit med titlen "Historie" i dokumentet, skal man lave et, der angiver titel, år, forfattere og udgiver af dokumentet, benævnt som på titelbladet, og derefter skal der tilføjes en passus, der beskriver den ændrede version, sådan som det er beskrevet i den foregående sætning.

5 J. Hvis der er angivet en netværksplacering i dokumentet, som giver offentligheden adgang til en gennemsigtig kopi af dokumentet, skal den bevares lige som de netværksplaceringer, der findes i dokumentet vedrørende de tidligere versioner, det er baseret på. De kan anbringes i "historie" afsnittet. Man må gerne udelade en netværksplacering for et værk, der blev offentliggjort mindst fire år før dokumentet selv, eller hvis den oprindelige udgiver af den version, der henvises til, giver sin tilladelse. K. I ethvert afsnit med titlen "anerkendelser" eller "tilegnelser" skal man bevare afsnittets titel og hele dets hovedindhold og tone for hver af bidragydernes anerkendelser og/eller de tilegnelser, som findes dér. L. Alle dokumentets uforanderlige afsnit skal bevares med uændret tekst og titel. Afsnitsnumre eller tilsvarende betragtes ikke som en del af afsnitstitlerne. M. Ethvert afsnit med titlen "påtegninger" skal fjernes. Sådan et afsnit må ikke blive i den ændrede version. N. Eksisterende afsnit må ikke omdøbes til "påtegninger" eller ændres sådan at titlen kommer i konflikt med titlen på nogen af de uforanderlige afsnit. O. Alle ansvarsfrasigelser skal bevares. Hvis den ændrede version omfatter nye forafsnit eller appendikser, der kan betegnes som sekundære dele, og som ikke indeholder noget, der er kopieret fra dokumentet, kan man vælge at betegne alle disse afsnit eller nogle af dem som uforanderlige. I så fald skal man føje deres titler til listen over uforanderlige i den ændrede versions licensnotits. Disse titler skal være tydeligt forskellige fra alle andre afsnits titler. Man har lov at indsætte et afsnit med titlen "påtegninger", forudsat det kun indeholder påtegninger af den ændrede version fra forskellige sider - f.eks. erklæringer om faglig bedømmelse eller om, at teksten er godkendt af en organisation som den autoritative definition af en standard. Man har lov at vedføje en passus på op til fem ord som foromslagstekst og en passus på op til 25 ord som bagomslagstekst, som anbringes sidst i listen over omslagstekster i den ændrede version. Ingen har lov at vedføje (eller stå bag) mere end én foromslagstekst og én bagomslagstekst. Hvis dokumentet allerede omfatter en omslagstekst til det samme omslag, som man tidligere selv har vedføjet, eller som er vedføjet af en organisation, som man repræsenterer, må man ikke vedføje en ny; men man må erstatte den gamle, hvis man har udtrykkelig tilladelse fra den tidligere udgiver, som indsatte omslagsteksten. Dokumentets forfatter(e) og udgiver(e) giver ikke med denne licens nogen tilladelse til at bruge deres navne i reklameøjemed eller til at fastslå eller antyde påtegninger af nogen ændret version.

6 5. SAMMENFØJNING AF DOKUMENTER Man må gerne kombinere dokumentet med andre dokumenter, der er frigivet under denne licens og under de betingelser, der er defineret i afsnit 4 ovenfor vedrørende ændrede versioner, forudsat at man medtager alle de uforanderlige afsnit fra alle de oprindelige dokumenter i uændret form og opfører dem alle som uforanderlige afsnit i det kombinerede værk i dettes licensnotits, og at man bevarer alle deres ansvarsfrasigelser. Det kombinerede værk behøver kun at rumme én kopi af denne licens, og flere identiske, uforanderlige afsnit kan erstattes af en enkelt kopi. Hvis der er flere uforanderlige afsnit med samme navn, men med forskelligt indhold, skal man gøre titlen på hvert af disse afsnit forskellig fra de andre ved at tilføje navnet på den oprindelige forfatter eller udgiver i parentes ved slutningen af afsnittet, hvis navnet er kendt, og ellers skal man tilføje et tal, som ikke bruges ved andre titler. De samme tilpasninger skal foretages med afsnittitlerne i listen over uforanderlige afsnit i licensnotitsen ved det kombinerede værk. I kombinationen skal man sammenlægge alle de afsnit, der er benævnt "historie", i de forskellige originale dokumenter, sådan at der skabes ét afsnit med titlen "historie"; tilsvarende skal man samle alle afsnit med titlen "anerkendelser" og alle afsnit med titlen "dedikationer". Man skal fjerne alle afsnit med titlen "påtegnelser". 6. DOKUMENTSAMLINGER Man har lov til at lave en samling, der består af dokumentet og andre dokumenter, der er frigivet under denne licens, og erstatte hver kopi af denne licens med en enkelt kopi, som indsættes i samlingen, forudsat at man følger reglerne for denne licens angående ordret kopiering af hvert af dokumenterne i alle andre henseender. Man har lov at udtage et enkelt dokument af sådan en samling og videregive det for sig og under denne licens, forudsat at man indsætter en kopi af denne licens i det udtagne dokument og følger denne licens i alle andre henseender med hensyn til ordret kopiering af det pågældende dokument. 7. KOMPILERING MED UAFHÆNGIGE VÆRKER En kompilering af dokumentet eller dets senere versioner med andre særskilte og uafhængige dokumenter eller værker i eller på et medium for lagring eller videregivelse kaldes et "aggregat", hvis de ophavsrettigheder, som udspringer af kompileringen, ikke bruges til at begrænse de lovmæssige rettigheder, som kompilationens brugere har, ud over det, som de individuelle værker tillader. Når dokumentet er indsat i et aggregat, kan denne licens ikke bruges for de andre værker i aggregatet, når de ikke selv er senere versioner af dokumentet. Hvis afsnit 3s krav til omslagstekst kan bruges for disse kopier af dokumentet, og hvis dokumentet er mindre end halvdelen af det samlede aggregat, så kan dokumentets omslagstekster anbringes på omslag, der adskiller dokumentet inden for aggregatet, eller hvad der svarer til et elektronisk omslag, hvis dokumentet findes i elektronisk form. Ellers må de findes på trykte omslag, som omfatter hele aggregatet. 8. OVERSÆTTELSE

7 Oversættelse betragtes som en slags ændring, så man kan videregive oversættelser af dokumentet under de betingelser, der findes i afsnit 4. Det kræver særlig tilladelse fra ejerne af ophavsretten, hvis man vil erstatte uforanderlige afsnit med oversættelser, men man har lov til at indsætte oversættelser af nogle af de uforanderlige afsnit eller dem alle, når man vedføjer de oprindelige versioner af disse uforanderlige afsnit. Man må gerne indsætte en oversættelse af denne licens og alle licensnotitserne i dokumentet sammen med enhver ansvarsfrasigelse, forudsat at man også vedføjer den oprindelige, engelske version af denne licens og de originale versioner af de nævnte notitser og frasigelser. Hvis der er uoverensstemmelse mellem oversættelsen og den originale version af denne licens eller en notits eller frasigelse, har den oprindelige version forrang. Hvis et afsnit i dokumentet har titlen "anerkendelser", "dedikationer" eller "historie", vil kravet (safsnit 4) om at bevare dets titel (afsnit 1) typisk medføre, at man må ændre den pågældende titel. 9. AFSLUTNING Man må ikke kopiere, ændre, give underlicens eller videregive dokumentet, med mindre det udtrykkeligt er muliggjort under denne licens. Alle andre forsøg på at kopiere, ændre, give underlicens eller videregive dokumentet er ugyldige og vil automatisk afslutte ens rettigheder under denne licens. Andre, som har modtaget kopier eller rettigheder fra én under denne licens, får ikke afsluttet deres licenser, så længe de fortsætter med at respektere denne licens. 10. FREMTIDIGE REVISIONER AF DENNE LICENS Free Software Foundation har lov til at offentliggøre nye, reviderede versioner af GNU Free Documentation License fra tid til anden. Sådanne nye versioner får en ånd, som svarer til denne version, men de kan afvige i detaljerne med hensyn til håndteringen af nye problemer eller bekymringer. Se GNU.org copyleft. Hver version af licensen får et karakteristisk versionsnummer. Hvis dokumentet fastslår, at det er underkastet en bestemt nummereret version af denne licens "eller en senere version", har man mulighed for at følge vilkår og betingelser i enten den bestemte version eller i en af de senere versioner, som er udgivet (men ikke som udkast) af Free Software Foundation. Hvis dokumentet ikke specificerer et versionsnummer for denne licens, kan man vælge en hvilken som helst af de versioner, der har været offentliggjort (men ikke som udkast) af Free Software Foundation. Hvordan man bruger denne licens til sine dokumenter Hvis man vil bruge denne licens i et dokument, som man har skrevet, skal man indsætte en kopi af licensen i dokumentet, og man skal anbringe følgende ophavsret- og licensmeddelelser lige efter titelbladet: Copyright (c) ÅR DIT NAVN. Det er tilladt at kopiere, videregive og/eller ændre dette dokument ifølge de betingelserne, som findes i GNU Free Documentation License, Version 1.2 eller en senere version, der er offentliggjort af Free Software Foundation; uden uforanderlige dele, uden foromslagstekster og uden bagomslagstekster. En kopi af licensen findes i afsnittet, der hedder "GNU Free Documentation License". Hvis man har uforanderlige dele, foromslagstekster og bagomslagstekster, skal man erstatte "uden...bagomslagstekster." med dette: med følgende uforanderlige dele INDSÆT TITLERNE, følgende foromslagstekster INDSÆT DEM og med følgende

8 bagomslagstekster INDSÆT DEM. Hvis man har uforanderlige dele, men ingen omslagstekster, eller en anden kombination af de tre, skal man sammenføje disse to alternativer, så de passer til situationen. Hvis dokumentet indeholder betydningsfulde eksempler på programkode, anbefaler vi, at disse eksempler bliver frigivet parallelt med teksten under et passende valg af Free software license, som f.eks. GNU General Public License, sådan at det tillades at bruge dem i frit tilgængelig software. Hentet fra "Wikipedia" PDF'en findes på JNbassen.co.cc

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0.

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. UDKAST (23. august 2005) Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. Creative Commons Corporation er ikke et advokatfirma og yder ikke juridisk rådgivning.

Læs mere

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 EUPL Det Europæiske Fællesskab 2007 Denne open source-licens fra Den Europæiske Union ("EUPL") 1 gælder for det værk eller den software (som defineret

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge" 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger.

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger. SMART Technologies Inc. Slutbrugerlicensaftale om software LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE OM SOFTWARE ("LICENS") OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER SOFTWAREN. VED AT BRUGE SOFTWAREN ACCEPTERER DU VILKÅRENE OG

Læs mere

VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT

VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT Hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") er respekt for privatlivets fred en vigtig del af vores forpligtelser

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

Kan f.eks. være en stor hjælp for læsesvage elever, der kan skrive direkte ind i opgaver, udfylde kopiark og få hjælp af oplæsningssoftware undervejs!

Kan f.eks. være en stor hjælp for læsesvage elever, der kan skrive direkte ind i opgaver, udfylde kopiark og få hjælp af oplæsningssoftware undervejs! Kan f.eks. være en stor hjælp for læsesvage elever, der kan skrive direkte ind i opgaver, udfylde kopiark og få hjælp af oplæsningssoftware undervejs! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato:

Læs mere

Formålet med vejledningen er at bistå primært offentlige institutioner, der ønsker at bruge, udvikle eller videredistribuere open source-software.

Formålet med vejledningen er at bistå primært offentlige institutioner, der ønsker at bruge, udvikle eller videredistribuere open source-software. Notat Høringsnotat høring om "Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse af open source-software - retlige forhold" Den 10. marts 2008 iværksatte en høring om "Vejledning om offentlige myndigheders

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Kapitel 8 Tilpasning af OpenOffice.org:

Kapitel 8 Tilpasning af OpenOffice.org: Migreringsvejledning Kapitel 8 Tilpasning af OpenOffice.org: OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Side 1 af 6 Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Rammer for indskanning og upload på Absalon Arbejdsgang for upload på Absalon Rammer for samling i digitalt kompendium Arbejdsgang for samling

Læs mere

ISA 710 Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning

ISA 710 Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Encoding:...1 Et tegn sæt (character set):...1 UTF-8 og UTF-16 (Unicode):...2

Encoding:...1 Et tegn sæt (character set):...1 UTF-8 og UTF-16 (Unicode):...2 Encoding:...1 Et tegn sæt (character set):...1 UTF-8 og UTF-16 (Unicode):...2 Encoding: Vi har tidligere set på spørgsmålet om et XML dokuments encoding. Det er generelt altid en god ide at gemme et dokument

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 19.5.2017 L 128/59 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/863 af 18. maj 2017 om ajourføring af opensource-softwarelicensen EUPL for yderligere at lette udveksling og genbrug af software udviklet

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler Mellem Uddannelsesorganisationen: (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning EB 5610-1 DA. Automatiseringssystem TROVIS 5600 Web-modul og Web-applikation TROVIS MOBILE

Monterings- og brugsanvisning EB 5610-1 DA. Automatiseringssystem TROVIS 5600 Web-modul og Web-applikation TROVIS MOBILE Automatiseringssystem TROVIS 5600 Web-modul og Web-applikation TROVIS MOBILE Tilbehør til opvarmnings- og fjernvarmeregulator TROVIS 5610 Monterings- og brugsanvisning Elektronik fra SAMSON EB 5610-1 DA

Læs mere

SecureAware Workflow TNG

SecureAware Workflow TNG SecureAware Workflow TNG Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.5.0 og senere versioner Dokument opdateret: januar 2014 Om dette dokument Dette dokument beskriver brugen af Workflow TNG i SecureAware

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

Bilag 10 - Programmel og licensbetingelse

Bilag 10 - Programmel og licensbetingelse Bilag 10 - Programmel og licensbetingelse Bilag 10 - Programmel og licensbetingelser KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr. 19 43 50 75 Side 2 af 11 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Bilaget

Læs mere

TILLÆG TIL BBM CHANNELS

TILLÆG TIL BBM CHANNELS TILLÆG TIL BBM CHANNELS Velkommen til BBM Channels, en social netværksfunktion inden for BBM, der udvider dit netværk til andre ud over din familie og venskabskreds, og giver dig mulighed for at kommunikere

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

- en manual fra Skolekonsulenterne.dk

- en manual fra Skolekonsulenterne.dk - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: April 2008 Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra Skolekonsulenterne.dk...3 Hvad er Geogebra?...4 Denne manual...4 Hent og installer programmet...4

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S AFTALE OM DIGITAL UDGIVELSE Mellem: [Forfatterens navn og adresse] ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( Aftalen ): 2. juli 2015 1 Aftalens

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet KU ) og Forvaltningsselskaberne: Kundenummer: «Nummer» Copydan-foreningerne

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Mellem Frie Fagskoler (i det følgende betegnet skolen ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal

Læs mere

Velkommen til lærerens guide

Velkommen til lærerens guide 1 Velkommen til lærerens guide Denne guide giver dig en sikker og enkel introduktion til, hvordan du kan anvende Creative Commons i din undervisning. Både når du vil anvende andres materialer, men også

Læs mere

Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder på grundskoler

Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder på grundskoler Ver. 03.06.15 Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder på grundskoler 1 Hvad og hvor meget må du kopiere? Digitalkopiering eller fotokopiering? Kildehenvisning skal på kopierne Sådan opgør

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan KL Weidekampsgade 10 2300 København S (i det følgende betegnet Musikskolerne) og Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø Hver især kaldet "en Part" og

Læs mere

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE KL Weidekampsgade 10 2300 København S (i det følgende betegnet Skolerne) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og Billeder

Læs mere

Bekendtgørelse om version. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling.

Bekendtgørelse om version. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling. Bekendtgørelse om version Varemærker Sikkerhedsoplysninger Vigtige punkter og advarsler 1 om elektronisk stråling Energy Star Lasererklæring Bekendtgørelse om version 2 April 2001 Følgende afsnit gælder

Læs mere

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN ! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Aftaleforhold Disse Generelle vilkår og betingelser for brug af FIXNBIKE applikationen (herefter

Læs mere

Starthjælp. til e-bogs- og bogprojekter via mybod

Starthjælp. til e-bogs- og bogprojekter via mybod Starthjælp til e-bogs- og bogprojekter via mybod mybod starthjælp Velkommen til mybod! Med din registrering har du fået adgang til alle vigtige funktioner og værktøjer, som du skal bruge for selv at udgive

Læs mere

Installation på flerbruger computere

Installation på flerbruger computere Artikel om... Installation på flerbruger computere OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

ARBEJDE MED ÆNDRINGSSTYRING LibreOffice

ARBEJDE MED ÆNDRINGSSTYRING LibreOffice ARBEJDE MED ÆNDRINGSSTYRING LibreOffice Copyright 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Håndtering af ændringer...1 1.1 Ændringshåndtering...2 1.2 Aktivere ændringshåndtering...2 1.3 Registrere og vise ændringer...2

Læs mere

ibooks Author Introduktion

ibooks Author Introduktion ibooks Author Introduktion Velkommen til ibooks Author, som giver dig en fantastisk måde at oprette flotte, interaktive Multi-Touch-bøger til ipad og Mac på. Du kan starte med de flotte skabeloner, der

Læs mere

SecureAware BCP Manual

SecureAware BCP Manual SecureAware BCP Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: juni 2009 Om dette dokument Denne manual beskriver, hvordan man opretter og vedligeholder en beredskabsplan

Læs mere

Ophavsretlige problemstillinger

Ophavsretlige problemstillinger Ophavsretslige problemstillinger Seminar om digitalisering af den arkivalske kulturarv 25. oktober 2011 Arkivforeningen Frederiksberg Kommune Digitalisering Offentlig fremførelse (begrænsninger i anvendelse)

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 6.7.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0279 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 6. juli 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences april 2014 Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen... 1 Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

Indhold. Produkter oprettelse og vedligehold v 2.0 23.5.2010 Side 2 af 20

Indhold. Produkter oprettelse og vedligehold v 2.0 23.5.2010 Side 2 af 20 Indhold Introduktion...3 Formål...3 Support...3 0. Systemkrav...4 0.1 Internet browser...4 0.2 PDF Reader...4 0.3 Hvordan tillades pop-up vinduer...4 0.4 Kompatibilitetsvisning i Internet Explorer 8...6

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Kapitel 17 Oprette websider:

Kapitel 17 Oprette websider: Kom i gang med... Kapitel 17 Oprette websider: Gemme dokumenter som HTML-Filer OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING PROMETHEAN LIMITED, DERES DATTERSELSKABER OG/ELLER ASSOCIEREDE SELSKABER ( Promethean ) SOFTWARELICENSAFTALE ( Licens ) Til ActivEngage ( softwaren ) TERRITORIUM: Det land, hvor din bopæl (for enkeltpersoners

Læs mere

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences EDNI VEJL PHD NG / VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER BSS, december 2012 Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen...

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Mellem Kundenummer: «Institutionsnr» Uddannelsesorganisationen: «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne:

Læs mere

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser.

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser. «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Virksomheden ) og Copydan foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø T&N CVR: 18463504

Læs mere

Geogebra. Dynamisk matematik. Version: August 2012

Geogebra. Dynamisk matematik. Version: August 2012 Geogebra Dynamisk matematik Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Geogebra?...4 Denne manual...4 Hent og installer programmet...4 Geogebra gennemgang og praktiske eksempler...4 Menuerne...5

Læs mere

Digitale Videnssystemer: Notater

Digitale Videnssystemer: Notater Digitale Videnssystemer: Notater Sigfred Hyveled Nielsen IVA / Københavns Universitet 3. Semester Denne tekst er skrevet af Sigfred Nielsen, og stillet til rådighed under Creative Commons Navngivelse-IkkeKommerciel-DelPåSammeVilkår

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

HEMMELIGHOLDELSESAFTALE

HEMMELIGHOLDELSESAFTALE DTU NDA - MARTS 2015 HEMMELIGHOLDELSESAFTALE mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 30 06 09 46 (i det følgende benævnt DTU ) og [Virksomheds

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

Avanceret PDF med OpenOffice.org

Avanceret PDF med OpenOffice.org Artikel om... Avanceret PDF med OpenOffice.org Nye funktioner i version 2.04 OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

1-1. DS-hæfte. April 2011. Standarder og deres relation til de enkelte direktiver. Harmoniserede standarder. Lavspændingsdirektivet

1-1. DS-hæfte. April 2011. Standarder og deres relation til de enkelte direktiver. Harmoniserede standarder. Lavspændingsdirektivet DS-hæfte 1-1 April 2011 Standarder og deres relation til de enkelte direktiver Harmoniserede standarder Lavspændingsdirektivet Standarder og deres relation til de enkelte direktiver Harmoniserede standarder

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012 Picto Selector Lav dine egne symbolark Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5 Picto Selector på USB...8

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2013 Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden mens man

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 4. februar Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 3 til basisprospekt af 13. maj 2015

Til Nasdaq Copenhagen. 4. februar Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 3 til basisprospekt af 13. maj 2015 Til Nasdaq Copenhagen 4. februar 2016 Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 3 til basisprospekt af 13. maj 2015 Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 3 til basisprospekt for udstedelse

Læs mere

De rigtige reelle tal

De rigtige reelle tal De rigtige reelle tal Frank Villa 17. januar 2014 Dette dokument er en del af MatBog.dk 2008-2012. IT Teaching Tools. ISBN-13: 978-87-92775-00-9. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i kapitalcenter E

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i kapitalcenter E Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt i kapitalcenter E 6. februar 2014 Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for

Læs mere

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr HEIDELBERG DANMARK A/S VILKÅR FOR BRUG AF WEBSITE/ONLINE SHOP samt FOR REGISTRERING AF PERSONOPLYSNINGER 1. WEBSITE Det danske website og online shoppen for kunder i Danmark under www.heidelberg.com (herunder

Læs mere

Vurdering af kvalitet en note af Tove Zöga Larsen

Vurdering af kvalitet en note af Tove Zöga Larsen Vurdering af kvalitet en note af Tove Zöga Larsen Kvalitet... 2 Test... 2 Hvordan finder man testdata?... 2 Dokumentation af test... 3 Review... 3 Vurderingskriterier... 3 Gennemførelsen af et review...

Læs mere

Du kan først gemme artiklen, når du har udfyldt de obligatoriske felter, som er markeret med *.

Du kan først gemme artiklen, når du har udfyldt de obligatoriske felter, som er markeret med *. Opret en Artikel Multisite + kk.dk: Artikel Version: 1 Artiklen er en primær indholdstype, som bruges til indhold med lang holdbarhed. Altså indhold som ikke skal skiftes ud særligt ofte. Artiklen bruges

Læs mere

*Navn på bogen* (arbejdstitel)

*Navn på bogen* (arbejdstitel) Forfatteraftale Projekt 420 Mellem [forfatternavn], idet følgende kaldet Forfatteren, og Dacapo Publishing, i det følgende kaldet Forlaget, er indgået nedenstående aftale om udgivelsen af *Navn på bogen*

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 14 Arbejde med Galleri. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 14 Arbejde med Galleri. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 14 Arbejde med Galleri OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere og/eller

Læs mere

Format Forklaring Bemærkning 99999999999 11 cifre PESEL-nummer 9999999999 10 cifre Skattenummer

Format Forklaring Bemærkning 99999999999 11 cifre PESEL-nummer 9999999999 10 cifre Skattenummer SKATTENUMRE Faktablad: Polen (PL) 1. Skattenummerstruktur Format Forklaring Bemærkning 99999999999 11 cifre PESEL-nummer 9999999999 10 cifre Skattenummer 2. Beskrivelse af skattenumre 2.1. Beskrivelse

Læs mere

BILAG 14 LICENSBETINGELSER

BILAG 14 LICENSBETINGELSER BILAG 14 LICENSBETINGELSER (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer med hvide felter udfyldes af Tilbudsgiver. De økonomiske

Læs mere

Forklarende bemærkninger til ændringer i patentbekendtgørelsen 2012

Forklarende bemærkninger til ændringer i patentbekendtgørelsen 2012 Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 14. november 2012 /PVS/EBH/RBJ Sags. nr:12/100 Forklarende bemærkninger til ændringer i patentbekendtgørelsen 2012 Patent- og Varemærkestyrelsen har sendt et udkast

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

PDFxChange. Skriv i, tegn i og udfyld dine PDF'er på skærmen. Version: Oktober 2015

PDFxChange. Skriv i, tegn i og udfyld dine PDF'er på skærmen. Version: Oktober 2015 PDFxChange Skriv i, tegn i og udfyld dine PDF'er på skærmen Version: Oktober 2015 Indholdsfortegnelse Hvad er PDFxChangeViewer?...4 Hvem har fordele af dette program?...4 Copyright på skannet materiale...4

Læs mere

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas Robert Fripp 54 55 KODA NCB Gramex m.m. KODA Repræsenterer danske og internationale ophavsrettigheder, når musik spilles offentligt. KODA baserer sit virke

Læs mere

Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed Vejledning i anvendelsen af ISO 22000:2005

Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed Vejledning i anvendelsen af ISO 22000:2005 DS-information DS/ISO/TS 22004 2. udgave 2006-06-23 Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed Vejledning i anvendelsen af ISO 22000:2005 Food safety management systems Guidance on the application of ISO 22000:2005

Læs mere

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Overordnede bemærkninger takker for muligheden for igen

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Når du udstiller dine data

Når du udstiller dine data Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Version 1.0, november 2010 > Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Udgivet af:

Læs mere

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Nærværende standardvilkår er tænkt som et neutralt udgangspunkt for samarbejdet mellem medico- og designvirksomheder omkring

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Flash Logic Free CMS. Manual og brugervejledning

Flash Logic Free CMS. Manual og brugervejledning Flash Logic Free CMS Manual og brugervejledning Indhold: 1. Funktionalitet 2. Fil-oversigt 3. Baggrundsbillede 4. Banner-billede 5. Redigering af tekst 6. Brug af html-tags 7. Web site navn 8. Upload til

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. august 2014. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. august 2014. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 26. august offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 1 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006O0004 DA 24.05.2013 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. april 2006 om Eurosystemets

Læs mere

For at gøre det lettere at sende tilbud, har du mulighed for at oprette e-mail skabeloner.

For at gøre det lettere at sende tilbud, har du mulighed for at oprette e-mail skabeloner. 4. INDSTILLINGER Fanen Indstillinger giver adgang til systemindstillingerne. Som regel skal de kun sættes op én gang for alle, og helst af en person med ansvar for systemopsætningen. Under systemindstillingerne

Læs mere