Slaveri i et moderne Europa?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slaveri i et moderne Europa?"

Transkript

1 Slaveri i et moderne Europa? En ETF redegørelse om arbejds- og levevilkår for erhvervschauffører i Europa Enhver lønmodtager har ret til arbejdsbetingelser, der respekterer hans eller hendes sikkerhed, sundhed og værdighed (juridisk bindende charter for fundamentale rettigheder i Den Europæiske Union, artikel 31)

2 Slaveri i et moderne Europa? En ETF redegørelse om arbejds- og levevilkår for erhvervschauffører i Europa Anerkendelse: Vi vil gerne takke følgende ETF-medlemsorganisationer for deres bidrag til denne publikation: 3F (Danmark), ACV-CSC Transcom (Belgien), FGE-CFDT (Frankrig), FNV Bondgenoten (Holland), NSZZ Solidarnosc (Polen) og Unite the Union (Storbritannien). Udgiver: Europæisk Transportarbejderføderation (ETF) Kontaktperson: Christina Tilling Layout: Saysouk Graphic design Oversættelse til dansk: 3F (Danmark) Galerie Agora Rue du Marché aux Herbes 105, Boîte 11 B 1000 Bruxelles Belgium Tel: Fax:

3 Forord Ien tid, hvor elektroniske tacografer og intelligente transportsystemer er blevet hverdag for landevejstransportsektoren, og hvor lastbilens instrumentbræt ser ud som og føles som en overdimensioneret computer, og hvor erhvervschauffører forventes at beherske avanceret teknologi, er der lande i Europa, hvor chaufførjobbene ikke bliver betragtet som en faglært beskæftigelse. I et Europa, hvor politikerne har deres fulde opmærksomhed rettet at skabe jobs og få løst problemer med mangel på chauffører, er der flere og flere erhvervschauffører, der arbejder væk fra deres hjem i uafbrudte perioder på op til 3 måneder. De er underlagt tvivlsomme ansættelsesaftaler, der blokerer for deres adgang til sociale og arbejdsmarkedsmæssige rettigheder og økonomiske goder. De tilbringer aftener og weekender i deres lastbiler eller i indkvarteringsfaciliteter af lav standard såsom improviserede barakker. De lever af dåsemad og har ikke adgang til grundlæggende faciliteter såsom toilet eller brusebad, og de kører rundt i Europa til dumpinglønninger. I 2008 startede ETF og deres medlemsorganisationer en række interviews med erhvervschauffører i et forsøg på at samle praktisk dokumentation for deres leve- og arbejdsvilkår. Interviewene blev gennemført blandt chauffører, der ikke var bosiddende (det vil sige chauffører, der arbejdede i et andet land end deres eget). I 2012 gennemførte ETF med bistand fra eksterne eksperter en udvidet undersøgelse for at underbygge de eksisterende data. Totalt set har ETF og deres medlemsorganisationer i perioden fra 2008 til 2012 interviewet cirka 1000 erhvervschauffører. Størsteparten af dem blev interviewet på parkeringspladser, hvor disse vandrende lønmodtagere normalt samles for at tilbringe deres weekender. Resultatet af dette 4-årige arbejde er alarmerende for hele sektoren og chokerende for et socialt Europa. Med denne folder har ETF til hensigt at bryde stilheden omkring det, der er blevet refereret til som en genindførelse af slaveri i et moderne Europa: Nemlig de arbejdsog levebetingelser som erhvervschaufførerne står over for. Det er ETF s hensigt at få det politiske maskineri sat i gang og presse på, for at der tages juridiske skridt til at forbedre situation for erhvervschaufførerne. Vi agter at få erhvervet tilbage på rette spor. At arbejdsgiverne lever op til deres forpligtelser, og at de sikrer deres ansatte anstændige arbejdsforhold. 2 SLAVERI I ET MODERNE EUROPA?

4 Denne publikation blev i starten af oktober 2012 udsendt til højtstående repræsentanter for Europakommissionen, til medlemmer af Europaparlamentet, til regeringerne i EU s medlemsstater og til den brede offentlighed. Sammen med denne pjece vil ETF udlevere et manifest, der indeholder krav og løsninger, der vil have en umiddelbar positiv effekt på sektorens renommé, på chaufførens sikkerhed og sundhed, på fair konkurrence, på sikkerheden på de europæiske veje og på samfundet som helhed. Denne pjece er en måde, hvorpå vi kan sige til beslutningstagerne: Hav respekt for erhvervschauffører! Vi kræver handling mod den stadige undergravelse af job- og arbejdsbetingelser i landevejstransportsektoren. SLAVERI I ET MODERNE EUROPA? 3

5 Hvem er selskaberne? En af de mest almindelige måder, hvorpå man kan starte et lukrativt firma i landevejstransportsektoren, er ved at åbne et postboksselskab i en EU-medlemsstat, som har ringe social beskyttelse, lave arbejdsmarkedsstandarder og lave lønninger. Denne praksis har spredt sig ud over Europa i de seneste år, specielt efter at 12 nye medlemsstater blev medlem af den Europæiske Union. Ved at åbne et postboksselskab eller datterselskab i et af disse lande kan et selskab spare op til 90 til 95 procent på lønninger og endnu mere på sociale bidrag. Praksis med postboksselskaber er kun en del af den kæde af tvivlsomme juridiske konstruktioner, der omgiver lønmodtagerne i landevejstransport. Operatører, underleverandører, rekrutteringsforetagender, alle hjemmehørende i forskellige medlemsstater, deltager i et grænseoverskridende system, som er vanskeligt at kontrollere og regulere, og det opfordrer til social dumping i stort format. Overtrædelse af lovgivningen: En øjeblikkelig løsning for at eliminere dette fænomen er en fuldkommen håndhævelse af forordning (EC) 1071/2009 om adgang til at udføre international landevejstransport 1. Denne forordning trådte i kraft for 3 år siden. Hverken EU s medlemsstater eller Europakommissonen har taget nogen vedvarende skridt til at håndhæve og kontrollere overholdelsen af forordningen. Ved at operere via postboksselskaber omgår vognmandsfirmaerne denne forordning. 1) Artikel 5 (c) kræver, at virksomheder skal udføre deres operationer effektivt og løbende i den medlemsstat, hvor de er etableret med tilhørende administrativt og teknisk udstyr og faciliteter 4 SLAVERI I ET MODERNE EUROPA?

6 Innovative ansættelsesformer (I) Polske chauffører, der arbejder i Holland, og som er blevet rekrutteret af et vognmandsfirma hjemmehørende i Polen, påpeger, at deres arbejdsgiver har bedt dem om at underskrive 2 ansættelseskontrakter. En på polsk og en på hollandsk. Disse to versioner af kontrakten er ikke identiske. Den hollandske version følger nøje praksis, der er gældende i Holland og indeholder mindre krævende klausuler for de ansatte end de, der findes i den polske version, specielt hvad angår arbejdstid. Ifølge chaufførerne er det reelt den polske ansættelseskontrakt, der finder anvendelse i praksis. SLAVERI I ET MODERNE EUROPA? 5

7 Innovative ansættelsesformer (II) En gruppe rumænske chauffører, der blev interviewet i starten af 2012, fortalte interviewholdet, at de på vegne af et vognmandsfirma, der var hjemmehørende i Cypern, hvor skat og de regler, der vedrører bidrag til social sikkerhed, var langt mere favorable, var blevet rekrutteret af et ansættelsesagentur med base i Rumænien. De pågældende chauffører havde aldrig gennemført transportoperationer i Rumænien og slet ikke i Cypern, skønt de lastvogne, der blev brugt af firmaet, var registreret i Cypern. De arbejdede hovedsagelig i Holland, Tyskland, Frankrig og Belgien. 6 SLAVERI I ET MODERNE EUROPA?

8 Hvem er chaufførerne? Ikke-bosiddende chauffører, det vil sige chauffører, der arbejder i et land, som ikke er deres hjemland, kommer for størstepartens vedkommende fra Østeuropa og er rekrutteret til at arbejde i den vestlige del af Europa. De fleste af dem er kommet ind i erhvervet i håb om at få en anstændig løn og dermed kunne tilbyde en bedre fremtid for deres familier. Flertallet er rekrutteret og ansat via komplekse, tvivlsomme grænseoverskridende arbejdsforhold, og dette forhindrer dem i at kræve de rettigheder og goder, som de er berettiget til. Der er tale om manglende betaling af feriepenge, manglende betaling af lønninger, manglende forsikring for læge og medicin, arbejdsløshed og pension. De findes i stort antal, og de tilbringer deres daglige og ugentlige hviletid på områder, der dårligt nok kan kaldes parkeringspladser, nær havnene eller andre fragtcentre. Sårbare og totalt afhængige af deres arbejde, er flertallet af dem tvunget til at arbejde på kanten af lovgivningen. Enhver arbejder har ret til arbejdsforhold, der respekterer hans eller hendes sikkerhed, sundhed og værdighed. (juridisk bindende charter for fundamentale rettigheder i Den Europæiske Union, artikel 31) SLAVERI I ET MODERNE EUROPA? 7

9 På hvilke betingelser? Ikke-bosiddende chauffører = importeret arbejdskraft! Chaufførerne bliver placeret på baggrund af virksomhedernes behov. De bliver transporteret af minibusser eller med lavprisflyselskaber fra deres hjemland til det land, hvori de forventes at udføre deres arbejde. Som hovedregel tilbringer de 3 til 12 uger i værtslandet, og i de bedste tilfælde tillades de at tage den hviletid, de som minimum er sikret ved lov. For så vidt angår køretid og arbejdstid, bliver de udnyttet maksimalt. De lever under barske betingelser. Har ingen kontakt med det omgivne samfund eller andre, som kan hjælpe dem, hvis der opstår problemer. Sprogbarrierer og frygten for at miste deres job bidrager til deres isolation. Når deres arbejdsperiode udløber, bliver de sendt hjem for en periode af 1 til 3 ugers varighed. Ca. 60 % af de chauffører, der blev interviewet af ETF, tilbragte 3 til 12 uger væk fra hjemmet. 8 SLAVERI I ET MODERNE EUROPA?

10 Enhver arbejder har ret til arbejdsforhold, der respekterer hans eller hendes sikkerhed, sundhed og værdighed. (juridisk bindende charter for fundamentale rettigheder i Den Europæiske Union, artikel 31) SLAVERI I ET MODERNE EUROPA? 9

11 Sporadisk kontakt med deres familier Flertallet af chaufførerne holder kontakten med deres familier vedlige via mobiltelefoner, men med nogle få undtagelser skal de dække omkostningerne til personlige opkald på trods af, at en række af chaufførerne er udstyret med en firmatelefon. De mere heldige chauffører en meget lille andel har en bærbar computer i deres lastbiler og kan kommunikere med deres familie via internettet igen skal de selv betale. 10 SLAVERI I ET MODERNE EUROPA?

12 Enhver arbejder har ret til arbejdsforhold, der respekterer hans eller hendes sikkerhed, sundhed og værdighed. Man bor i overbefolkede barakker i nogle tilfælde livsfarligt (juridisk bindende charter for fundamentale rettigheder i Den Europæiske Union, artikel 31) Belgien, Wingene, 1. april 2012: 2 polske chauffører dør og 4 kommer alvorligt til skade, da der udbryder brand i den barak, de bor i. I alt boede der 11 chauffører. Boliginspektøren havde forsøgt at inspicere området, men var blevet nægtet adgang. At bo i barakker i et socialt Europa er det sådan chauffører skal leve? SLAVERI I ET MODERNE EUROPA? 11

13 Alternativet: At bo i lastbilerne Når man er væk hjemmefra, og der ikke er barakker til rådighed, bor de udenlandske chauffører i de lastbiler, som de har fået stillet til rådighed. Weekendophold i lastbilen og improviserede parkeringspladser er dagligdagen for dem. Overtrædelse af lovgivningen: Forordning (EC) 561/2006 (artikel 8.8) forbyder, at chaufførerne tilbringer deres ugentlige hvileperiode i lastbilen. Firmaerne er ansvarlige for, at der stilles anstændige overnatningsfaciliteter til rådighed, men da størsteparten af chaufførerne betales et fast beløb på kun 300 euro pr. måned, er de ikke i stand til at afholde overnatningsomkostninger. Ca. 95% af de chauffører, der blev interviewet af ETF, tager deres pauser og hvileperioder - inklusive weekendhvil - i deres lastbil Enhver arbejder har ret til arbejdsforhold, der respekterer hans eller hendes sikkerhed, sundhed og værdighed. (Juridisk bindende charter for fundamentale rettigheder i Den Europæiske Union, artikel 31) 12 SLAVERI I ET MODERNE EUROPA?

14 Enhver arbejder har ret til arbejdsforhold, der respekterer hans eller hendes sikkerhed, sundhed og værdighed. (juridisk bindende charter for fundamentale rettigheder i Den Europæiske Union, artikel 31) Dårlig søvnkvalitet medfører træthed og dermed implicit til ulykker på landevejene Generelt set betaler vognmændene kun for ophold på sikre parkeringspladser i de tilfælde, hvor chaufføren medbringer værdifuldt gods. Det betyder, at chauffører og lastbiler kun opholder sig der af og til. Lastbiler, der parkeres i vejsiderne, er en del af det velkendte europæiske landskab. Andre, der måske er knap så synlige, men dermed ikke bedre stillet, er dem som gemmer sig af vejen for natten på improviserede parkeringsområder. I mange tilfælde gøres chaufførerne ansvarlig for lasten. Dette meddeles dem enten mundtligt af firmaet eller er direkte en del af deres ansættelseskontrakt. Det betyder, at chaufførerne om natten regelmæssigt er nødt til at afbryde deres hvile for at se til køretøjet. Dårlig søvnkvalitet er en af hovedårsagerne til chaufførernes træthed. Træthed dræber chauffører og andre brugere af vejene! Ca. 80 procent af de chauffører, der blev interviewet af ETF, udtalte, at træthed var et problem, men at de ikke ville anmelde det, da de i så fald var bange for at miste deres job SLAVERI I ET MODERNE EUROPA? 13

15 Arbejde til dumpinglønninger Officielle kilder 2 viser, at i 2006 var forskellen i den årlige indkomst for chauffører mellem euro i Belgien og euro i Bulgarien. I praksis viser det sig imidlertid, at chauffører fra de nye medlemsstater generelt betales et fast beløb på ca. 300 euro. Resten af betalingen kommer fra diæter (i gennemsnit ca. 40 euro pr. dag, der køres), betaling pr. kørt kilometer eller som bonus for rettidige leverancer. Alle sociale bidrag, der skal betales for lønmodtageren, bliver derfor beregnet i forhold til den faste månedlige betaling på de 300 euro til stor økonomisk skade for erhvervschaufføreren. ETF s interview afslører, at med dette system udgør chaufførens samlede betaling sjældent mere end euro om måneden. De chauffører, der ikke er bosiddende i arbejdslandet, betales ikke for de uger, de tilbringer i hjemmet som del af deres vagtplan. Som konsekvens heraf er sammensætningen af lønnen for en erhvervschauffør ca. 30% i fast månedlig betaling via ansættelsesbeviset og 75% i diæter og andre incitament -relaterede betalingsformer. Disse aflønningssystemer har direkte virkning på muligheden for at få sociale goder, og kun den faste månedlige betaling (300 euro) vil indgå i beregningsgrundlaget for denne sikring. Overtrædelse af lovgivningen: Ved at tvinge ikke-bosiddende chauffører til at arbejde på løn- og arbejdsvilkår, der følger deres oprindelsesland, omgår firmaerne Romkonventionen, jf. forordning 593/2008/EC. Ifølge denne skal en lønmodtager, hvis han udfører arbejde i forskellige medlemsstater, behandles i henhold til reglerne i den medlemsstat, hvor han normalt arbejder for sin arbejdsgiver. For så vidt angår aflønningen, anser 95% af chaufførerne, der blev interviewet af ETF, at de bliver diskrimineret på basis af deres nationalitet. 2) Mangel på kvalificeret arbejdskraft inden for landevejstransport, studie gennemført af Europaparlamentet (2009) 14 SLAVERI I ET MODERNE EUROPA?

16 Enhver arbejder har ret til arbejdsforhold, der respekterer hans eller hendes sikkerhed, sundhed og værdighed. (juridisk bindende charter for fundamentale rettigheder i Den Europæiske Union, artikel 31) SLAVERI I ET MODERNE EUROPA? 15

17 Ingen betalt ferie! Cirka 25% af chaufførerne, der blev interviewet af ETF, fik ikke betaling under deres årlige ferie. Cirka 95% af chaufførerne fortalte, at deres ansættelseskontrakt gav dem ret til betalt ferie, men i realiteten blev de ikke betalt for de uger, de tilbragte hjemme. Vi vil lige påminde læseren om, at alle de interviewede chauffører var underlagt arbejdstilrettelæggelsesplaner, der involverede 3 til 12 ugers arbejde efterfulgt af 1 til 3 ugers fritid. Enhver arbejder har ret til en begrænsning af den maksimale arbejdstid, til daglige og ugentlige hvileperioder og til en årlig periode med betalt ferie. (juridisk bindende charter for fundamentale rettigheder i Den Europæiske Union, artikel 31) 16 SLAVERI I ET MODERNE EUROPA?

18 Betaling pr. kørt kilometer fortjeneste for erhvervet, men fatalt for chaufførerne og sikkerheden på landevejene!!! Cirka 60 procent af chaufførerne, der blev interviewet af ETF, blev betalt pr. kørt kilometer. Den normale takst er 10 euro pr. 100 kørte kilometer!!! Overtrædelse af lovgivningen: Forordning (EC) 561/2006 (artikel 10) forbyder betaling pr. kilometer, såfremt dette har en negativ virkning på sikkerheden på landevejene. 10 euro pr. 100 kørte kilometer: Er det sikkert på de europæiske veje? SLAVERI I ET MODERNE EUROPA? 17

19 Arbejdstid er betalt tid. For yderligere at reducere omkostningerne til arbejdskraft, anvender visse vognmænd forskellige tiltag: Der anvendes teknologi, der nøje overvåger chaufførerne indtil det punkt, hvor chaufførerne må redegøre for hvert enkelt minut, de er borte fra vogntoget, herunder for pauser. Man pålægger chaufførerne ikke at registrere lastning og aflæsning som andet arbejde. Det bliver i stedet automatisk registreret som pause eller hviletid og afspejler sig derfor ikke i aflønningen. Overtrædelse af lovgivningen: Ved at overvåge chaufførerne hvert minut, overtræder operatørerne rettighederne til et privatliv. Chaufføren har ret til at bruge hans eller hendes pauser eller hviletid, som de har lyst til. Ved at instruere chaufførerne om ikke at registrere lastning eller aflæsning som andet arbejde, overtræder operatørerne direktiv 2002/15/EC om arbejdstid for professionelle chauffører. Den daglige arbejdstid blandt de interviewede chauffører udgjorde 11,5 time, mens den gennemsnitlige arbejdsuge var 57,5 uge for hele den tid de var borte fra hjemmet. Cirka 80% af chaufførerne, der blev interviewet af ETF, blev ikke betalt for arbejde i forbindelse på pålæsning eller aflæsning, men blev i stedet anmodet om ikke at registrere dette som andet arbejde. De var imidlertid stadigvæk ansvarlige for at overvåge læsning og aflæsning Enhver arbejder har ret til en begrænsning af den maksimale arbejdstid, til daglige og ugentlige hvileperioder og til en årlig periode med betalt ferie. (juridisk bindende charter for fundamentale rettigheder i Den Europæiske Union, artikel 31) Arbejde udover de lovlige grænser 18 SLAVERI I ET MODERNE EUROPA?

20 Enhver arbejder har ret til en begrænsning af den maksimale arbejdstid, til daglige og ugentlige hvileperioder og til en årlig periode med betalt ferie. (juridisk bindende charter for fundamentale rettigheder i Den Europæiske Union, artikel 31) Manglende afholdelse af den obligatoriske 45 minutters pause? Cirka 60% af de interviewede chauffører udtalte, at det ofte var umuligt at tage den 45 minutters pause, som kræves efter en køreperiode på 4,5 time Blandt begrundelserne var mangel på parkeringspladser langs de europæiske veje, men også dårlig rejseplanlægning af transportoperatøren SLAVERI I ET MODERNE EUROPA? 19

21 Ingen adgang til varm mad Cirka 80% af chaufførerne, der blev interviewet af ETF, tilberedte og spiste deres egen mad i lastbilen. Dette involverede opvarmning af dåsemad på improviserede komfurer. 25% fik kun varm mad 2 til 3 gange pr. uge. 10% fik kun varm mad i forbindelse med weekenderne, og andre 10% fik aldrig varm mad. Enhver arbejder har ret til arbejdsforhold, der respekterer hans eller hendes sikkerhed, sundhed og værdighed. (juridisk bindende charter for fundamentale rettigheder i Den Europæiske Union, artikel 31) 20 SLAVERI I ET MODERNE EUROPA?

22 Ingen adgang til sanitære faciliteter Alle de involverede chauffører udtalte, at de tilbragte størsteparten af deres hviletid på parkeringspladser uden adgang til sanitære faciliteter I det omfang man parkerede på parkeringspladser med bedre faciliteter, havde de ofte ikke råd til at betale for brug af badefaciliteter eller toiletter, idet det var for dyrt for inden for deres økonomiske muligheder. Det, der ligger spredt bag lastbilen på billedet herunder, er flasker med urin. Enhver arbejder har ret til arbejdsforhold, der respekterer hans eller hendes sikkerhed, sundhed og værdighed. (juridisk bindende charter for fundamentale rettigheder i Den Europæiske Union, artikel 31) SLAVERI I ET MODERNE EUROPA? 21

23 Intet sted at henvende sig når man bliver syg! Når man er på landevejen det meste af tiden og arbejder i andre lande end hjemlandet, og man samtidig er underlagt komplicerede ansættelsesforhold, betyder dette, at lastbilchaufførerne ikke har hurtig og tilstrækkelig adgang til behandling i forbindelse med sygdom. Alle har ret til adgang til forebyggende sundhedspleje og ret til at nyde godt af medicinsk behandling under henvisning til den nationale lovgivning og praksis. Et højt niveau for sundhedsbeskyttelse skal sikres i definitionen og implementeringen af alle EU s politikker og aktiviteter (juridisk bindende charter for grundlæggende rettigheder i den Europæiske Union, artikel 35) 22 MODERN SLAVERY IN MODERN EUROPE?

24 At blive syg: En utænkelig situation, der oftest fanger chaufførerne på det forkerte ben og bringer en række spørgsmål til overfladen hvad er mine sundhedsmæssige rettigheder, og hvad gør jeg med henblik på at få godtgjort udgifterne? For chauffører, der er ansat af en arbejdsgiver i et andet land via et ansættelsesagentur baseret et sted i Europa og som arbejder i vesteuropa, er det næsten umuligt at afgøre, hvem der har ansvaret for deres sundhedspleje. Chaufførerne finder ofte ud af desværre for sent at arbejdsgiverne reelt ikke har betalt sundhedsforsikringsbidrag eller sundhedsforsikring, selvom loven og ansættelseskontrakterne forpligter dem til at gøre dette. Cirka 40% af chaufførerne, der blev interviewet af ETF, dækker mere end 75% af omkostningerne til deres sundhedspleje SLAVERI I ET MODERNE EUROPA? 23

25 Komplekse og tvivlsomme ansættelsesforhold forhindrer chaufførerne adgang til de sociale sikkerhedssystemer Jo mere kompleks man gør ansættelsesforholdene, jo lettere er det for arbejdsgiverne at omgå deres sociale forpligtelser, og jo vanskeligere bliver det for chaufførerne at vide, hvem der er ansvarlig for at betale disse bidrag. Dette var præcis tilfældet for de rumænske chauffører, der blev rekrutteret i et Cypern-baseret vognmandsfirma. Alle, der er bosiddende og bevæger sig legalt inden for den europæiske union, er berettiget til ydelser fra det sociale sikkerhedssystem og social beskyttelse i overensstemmelse med EU-lovgivningen og national lovgivning og praksis. (Juridisk bindende charter for grundlæggende rettigheder i den Europæiske Union, artikel 35) 24 SLAVERI I ET MODERNE EUROPA?

26 Enhver arbejder har ret til beskyttelse mod uberettiget afskedigelse i henhold til EUlovgivning og national lovgivning og praksis (Juridisk bindende charter for grundlæggende rettigheder i den Europæiske Union, artikel 30) De fik nok! Polske chauffører, der var ansat af Norbert Dentressangle, gik i en 18-dages lang strejke over lave lønninger og dårlige arbejdsbetingelser I januar 2012, påbegyndte 350 polske chauffører, der var medlemmer af NSZZ, Solidarnosc, og ansat af vognmandsfirmaet Norbert Dentressangle, en 18-dage lang strejke i protest over firmaets afvisning af at påbegynde forhandlinger med fagforeningen om en kollektiv overenskomst. Chaufførerne havde ikke haft nogen lønstigninger i fire år. De fik allerede væsentlig mindre end chauffører fra andre lande. De oplevede også forfærdelige arbejdsforhold så som dårlige hvilefaciliteter, ringe sanitære forhold og dårlig ernæring, når de var væk fra hjemmet på langdistancetransporter. Da NSZZ Solidarnosc insisterede på kollektive overenskomstforhandlinger i juli 2011, blev det rapporteret, at firmaet havde truet arbejderne med afskedigelse. I februar 2012 blev 29 arbejdere fyret i kølvandet på strejken. SLAVERI I ET MODERNE EUROPA? 25

27 Et sidste eksempel sagen om Trieste! Enhver arbejder har ret til arbejdsforhold, der respekterer hans eller hendes sikkerhed, sundhed og værdighed. Sagen om havnen i Trieste viser, hvordan ulovlig praksis kan blomstre lige for øjnene på lovhåndhæveren. Trieste er en frihavn. Med andre ord en hurtig og mindre kontrollet adgang til EU. Inden for de seneste år er Trieste blevet sat i forbindelse med en praksis, som har forarget både det lokale samfund, ETF, ITF og de lokale fagforeninger. Kort fortalt blev trailerne bragt til havnen via havet og koblet på motorkøretøjerne, som ventede i havneområdet. Disse køretøjer er alle registreret i lande uden for EU. (juridisk bindende charter for fundamentale rettigheder i Den Europæiske Union, artikel 31) 26 SLAVERI I ET MODERNE EUROPA?

28 De er hovedsagelig bemandet af tyrkiske chauffører, der bringes til stedet af lavprisflyselskaber eller med skib, hvorefter de får lov til at vente i havnen til de får tildelt en lastbil. Dette kan tage dage. I mellemtiden er chaufførerne tvunget til blot at blive på stedet, sove hvor de kan finde mulighed for det og i det hele taget leve under forfærdelige betingelser, blandt hvilke kan nævnes manglende adgang til sanitære faciliteter. Chaufførerne bliver rekrutteret i deres hjemland, og papirarbejdet (visa, arbejdskontrakt) bliver behandlet på vej til Trieste. De ved ikke, hvor lang varigheden af deres kontrakter vil være, men de arbejder normalt på basis af et 3-måneders visa. Ifølge chaufførerne lader 60% af turene til at være (ulovlig) cabotage primært inden for Italiens grænser, mens resten er internationale transporter inden for EU. De betales kun for de dage, hvor der sker kørsel. I marts 2008 og januar 2010 gik chaufførerne i strejke og blokerede havnen i flere dage i protest mod deres levevilkår på havneområdet. Den oven for beskrevne situation ser således ud i marts For at indsamle data omkring Trieste, er ca. 250 chauffører blevet interviewet af ETF s medlemsorganisationer fra Italien i en periode på 3 måneder. SLAVERI I ET MODERNE EUROPA? 27

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013 Nyhedsbrev Ansættelsesret juni, 2013 I dette nyhedsbrev gennemgår vi to vigtige love. Den ene vedrører nogle netop vedtagne regler om ændringer af vikarers retsstilling i Danmark, den anden vedrører reglerne

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Island

IDA LANDEGUIDE 2011 Island IDA LANDEGUIDE 2011 Island 1. LANDET 1. Opholdsland Island 7 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller Tyskland og arbejder

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF)

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Fields marked with are mandatory. Personlige oplysninger Navn: Adresse: Tlf.: E-mailadresse: Land: Angiv hvilket: Angiv det sprog, dit bidrag er

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Bygherrens ansvar og kontrol

Bygherrens ansvar og kontrol Bygherrens ansvar og kontrol Direktør Gyrithe Saltorp // Københavns Ejendomme 1 Udgangspunktet Lige konkurrence Alle der løser opgaver for kommunen skal have ordentlige løn- og arbejdsvilkår uanset om

Læs mere

Køre- hviletid Vejledning

Køre- hviletid Vejledning Køre- hviletid Vejledning 1 Køre- hviletid vejledning om regler De nuværende regler om køre- hviletid har eksisteret siden april 2007. Antallet af kontroller på landevejen og i virksomheden øges. Og samtidig

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Australien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Australien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 03 Australien Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 203 USA Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 013 Norge Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2007/0229(COD) 2.3.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 Udkast til udtalelse Alejandro Cercas (PE439.114v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Samlenotat vedrørende forslag til fremme af arbejdstagernes

Samlenotat vedrørende forslag til fremme af arbejdstagernes Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0236 Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat vedrørende forslag til fremme af arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed 18. november 2013 J.nr. 2013-3509

Læs mere

ANNEBERG group. ANNEBERG transport A/S Danmark. G. Anneberg & Søn I/S Danmark. ANNEBERG transpol - Polen. ANNEBERG transport A/S - Minsk

ANNEBERG group. ANNEBERG transport A/S Danmark. G. Anneberg & Søn I/S Danmark. ANNEBERG transpol - Polen. ANNEBERG transport A/S - Minsk ANNEBERG group ANNEBERG transport A/S Danmark G. Anneberg & Søn I/S Danmark ANNEBERG transpol - Polen ANNEBERG transport A/S - Minsk ANNEBERG transport GmbH Tyskland Brejning Grusgrav ApS ANNEBERG Logistic

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Maj 2014 NYHEDSBREV. Sektionerne Nordjylland. Fagforeninger henter medlemmer på rastepladserne

Maj 2014 NYHEDSBREV. Sektionerne Nordjylland. Fagforeninger henter medlemmer på rastepladserne Maj 2014 Fagforeninger henter medlemmer på rastepladserne På gode dage kan vi tjene 300 kroner hver. På dårlige dage må vi vente. Og så tjener man intet. Den og lignende historier er der masser af, når

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1 Dansk Forening For Udbudsret Sociale Klausuler Oplæg ved Sune Troels Poulsen Advokat, partner, Andersen Partners 1 Sociale Klausuler og Arbejdsklausuler Arbejdsklausuler søger at sikre mod social dumping

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

Styr uden om social dumping. BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører.

Styr uden om social dumping. BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører. Styr uden om social dumping BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører. 2 BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 944 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark Version 1.1, Juni 2014 Dansk version Udviklet af AgroManagement, Gasa Nord Grønt & DLG Food 1 Er der

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU En sammenlignende

Læs mere

LÆRLINGE. er en god investering. Transportsektorens Uddannelsesfond

LÆRLINGE. er en god investering. Transportsektorens Uddannelsesfond LÆRLINGE er en god investering Transportsektorens Uddannelsesfond Invester i fremtidens arbejdskraft Lærlinge er en god investering for den unge, for virksomheden og for samfundet. ATL og 3F har bedt fire

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Miniguide for grænsependlere i Norden

Miniguide for grænsependlere i Norden Miniguide for grænsependlere i Norden Til dig der søger arbejde/ arbejder inden for hotel, restauration, catering og turisme Side 1 I Norden er der følgende forbund som overenskomstdækker og organiserer

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale.

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. På job i udlandet Ansættelseskontrakt Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. 1. Arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse

Læs mere

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle. Pressenævnet Gyldenløvesgade 11, 4. 1600 København V 25. marts 2008 Klage over afslag på anmodning om genmæle Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september?

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Hvem har pligt til, at fortælle dig om fare- og sikkerheds- skiltenes betydning? Min arbejdsgiver. Hvornår

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt NOTAT Dato J. nr. Til Folketingets Europaudvalg og Transportudvalget 10. september 2014 2014-2314 Den danske regerings besvarelse af Kommissionens

Læs mere

Er det overhovedet relevant med en udenlandsk medarbejder og i givet fald hvordan?

Er det overhovedet relevant med en udenlandsk medarbejder og i givet fald hvordan? Tanker før ansættelse af en udenlandsk medarbejder For de fleste opstår tanken om at ansætte en udenlandsk medarbejder først, når man har konstateret, at det ikke var muligt at besætte de ledige stillinger

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg i koncernen Scandic Hotels Holding AB Mellem Scandic Hotels Holding AB og det europæiske udvalg for ansatte i hotel-, catering- samt nærings- og nydelsesmiddelindustrien

Læs mere