Slaveri i et moderne Europa?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slaveri i et moderne Europa?"

Transkript

1 Slaveri i et moderne Europa? En ETF redegørelse om arbejds- og levevilkår for erhvervschauffører i Europa Enhver lønmodtager har ret til arbejdsbetingelser, der respekterer hans eller hendes sikkerhed, sundhed og værdighed (juridisk bindende charter for fundamentale rettigheder i Den Europæiske Union, artikel 31)

2 Slaveri i et moderne Europa? En ETF redegørelse om arbejds- og levevilkår for erhvervschauffører i Europa Anerkendelse: Vi vil gerne takke følgende ETF-medlemsorganisationer for deres bidrag til denne publikation: 3F (Danmark), ACV-CSC Transcom (Belgien), FGE-CFDT (Frankrig), FNV Bondgenoten (Holland), NSZZ Solidarnosc (Polen) og Unite the Union (Storbritannien). Udgiver: Europæisk Transportarbejderføderation (ETF) Kontaktperson: Christina Tilling Layout: Saysouk Graphic design Oversættelse til dansk: 3F (Danmark) Galerie Agora Rue du Marché aux Herbes 105, Boîte 11 B 1000 Bruxelles Belgium Tel: Fax:

3 Forord Ien tid, hvor elektroniske tacografer og intelligente transportsystemer er blevet hverdag for landevejstransportsektoren, og hvor lastbilens instrumentbræt ser ud som og føles som en overdimensioneret computer, og hvor erhvervschauffører forventes at beherske avanceret teknologi, er der lande i Europa, hvor chaufførjobbene ikke bliver betragtet som en faglært beskæftigelse. I et Europa, hvor politikerne har deres fulde opmærksomhed rettet at skabe jobs og få løst problemer med mangel på chauffører, er der flere og flere erhvervschauffører, der arbejder væk fra deres hjem i uafbrudte perioder på op til 3 måneder. De er underlagt tvivlsomme ansættelsesaftaler, der blokerer for deres adgang til sociale og arbejdsmarkedsmæssige rettigheder og økonomiske goder. De tilbringer aftener og weekender i deres lastbiler eller i indkvarteringsfaciliteter af lav standard såsom improviserede barakker. De lever af dåsemad og har ikke adgang til grundlæggende faciliteter såsom toilet eller brusebad, og de kører rundt i Europa til dumpinglønninger. I 2008 startede ETF og deres medlemsorganisationer en række interviews med erhvervschauffører i et forsøg på at samle praktisk dokumentation for deres leve- og arbejdsvilkår. Interviewene blev gennemført blandt chauffører, der ikke var bosiddende (det vil sige chauffører, der arbejdede i et andet land end deres eget). I 2012 gennemførte ETF med bistand fra eksterne eksperter en udvidet undersøgelse for at underbygge de eksisterende data. Totalt set har ETF og deres medlemsorganisationer i perioden fra 2008 til 2012 interviewet cirka 1000 erhvervschauffører. Størsteparten af dem blev interviewet på parkeringspladser, hvor disse vandrende lønmodtagere normalt samles for at tilbringe deres weekender. Resultatet af dette 4-årige arbejde er alarmerende for hele sektoren og chokerende for et socialt Europa. Med denne folder har ETF til hensigt at bryde stilheden omkring det, der er blevet refereret til som en genindførelse af slaveri i et moderne Europa: Nemlig de arbejdsog levebetingelser som erhvervschaufførerne står over for. Det er ETF s hensigt at få det politiske maskineri sat i gang og presse på, for at der tages juridiske skridt til at forbedre situation for erhvervschaufførerne. Vi agter at få erhvervet tilbage på rette spor. At arbejdsgiverne lever op til deres forpligtelser, og at de sikrer deres ansatte anstændige arbejdsforhold. 2 SLAVERI I ET MODERNE EUROPA?

4 Denne publikation blev i starten af oktober 2012 udsendt til højtstående repræsentanter for Europakommissionen, til medlemmer af Europaparlamentet, til regeringerne i EU s medlemsstater og til den brede offentlighed. Sammen med denne pjece vil ETF udlevere et manifest, der indeholder krav og løsninger, der vil have en umiddelbar positiv effekt på sektorens renommé, på chaufførens sikkerhed og sundhed, på fair konkurrence, på sikkerheden på de europæiske veje og på samfundet som helhed. Denne pjece er en måde, hvorpå vi kan sige til beslutningstagerne: Hav respekt for erhvervschauffører! Vi kræver handling mod den stadige undergravelse af job- og arbejdsbetingelser i landevejstransportsektoren. SLAVERI I ET MODERNE EUROPA? 3

5 Hvem er selskaberne? En af de mest almindelige måder, hvorpå man kan starte et lukrativt firma i landevejstransportsektoren, er ved at åbne et postboksselskab i en EU-medlemsstat, som har ringe social beskyttelse, lave arbejdsmarkedsstandarder og lave lønninger. Denne praksis har spredt sig ud over Europa i de seneste år, specielt efter at 12 nye medlemsstater blev medlem af den Europæiske Union. Ved at åbne et postboksselskab eller datterselskab i et af disse lande kan et selskab spare op til 90 til 95 procent på lønninger og endnu mere på sociale bidrag. Praksis med postboksselskaber er kun en del af den kæde af tvivlsomme juridiske konstruktioner, der omgiver lønmodtagerne i landevejstransport. Operatører, underleverandører, rekrutteringsforetagender, alle hjemmehørende i forskellige medlemsstater, deltager i et grænseoverskridende system, som er vanskeligt at kontrollere og regulere, og det opfordrer til social dumping i stort format. Overtrædelse af lovgivningen: En øjeblikkelig løsning for at eliminere dette fænomen er en fuldkommen håndhævelse af forordning (EC) 1071/2009 om adgang til at udføre international landevejstransport 1. Denne forordning trådte i kraft for 3 år siden. Hverken EU s medlemsstater eller Europakommissonen har taget nogen vedvarende skridt til at håndhæve og kontrollere overholdelsen af forordningen. Ved at operere via postboksselskaber omgår vognmandsfirmaerne denne forordning. 1) Artikel 5 (c) kræver, at virksomheder skal udføre deres operationer effektivt og løbende i den medlemsstat, hvor de er etableret med tilhørende administrativt og teknisk udstyr og faciliteter 4 SLAVERI I ET MODERNE EUROPA?

6 Innovative ansættelsesformer (I) Polske chauffører, der arbejder i Holland, og som er blevet rekrutteret af et vognmandsfirma hjemmehørende i Polen, påpeger, at deres arbejdsgiver har bedt dem om at underskrive 2 ansættelseskontrakter. En på polsk og en på hollandsk. Disse to versioner af kontrakten er ikke identiske. Den hollandske version følger nøje praksis, der er gældende i Holland og indeholder mindre krævende klausuler for de ansatte end de, der findes i den polske version, specielt hvad angår arbejdstid. Ifølge chaufførerne er det reelt den polske ansættelseskontrakt, der finder anvendelse i praksis. SLAVERI I ET MODERNE EUROPA? 5

7 Innovative ansættelsesformer (II) En gruppe rumænske chauffører, der blev interviewet i starten af 2012, fortalte interviewholdet, at de på vegne af et vognmandsfirma, der var hjemmehørende i Cypern, hvor skat og de regler, der vedrører bidrag til social sikkerhed, var langt mere favorable, var blevet rekrutteret af et ansættelsesagentur med base i Rumænien. De pågældende chauffører havde aldrig gennemført transportoperationer i Rumænien og slet ikke i Cypern, skønt de lastvogne, der blev brugt af firmaet, var registreret i Cypern. De arbejdede hovedsagelig i Holland, Tyskland, Frankrig og Belgien. 6 SLAVERI I ET MODERNE EUROPA?

8 Hvem er chaufførerne? Ikke-bosiddende chauffører, det vil sige chauffører, der arbejder i et land, som ikke er deres hjemland, kommer for størstepartens vedkommende fra Østeuropa og er rekrutteret til at arbejde i den vestlige del af Europa. De fleste af dem er kommet ind i erhvervet i håb om at få en anstændig løn og dermed kunne tilbyde en bedre fremtid for deres familier. Flertallet er rekrutteret og ansat via komplekse, tvivlsomme grænseoverskridende arbejdsforhold, og dette forhindrer dem i at kræve de rettigheder og goder, som de er berettiget til. Der er tale om manglende betaling af feriepenge, manglende betaling af lønninger, manglende forsikring for læge og medicin, arbejdsløshed og pension. De findes i stort antal, og de tilbringer deres daglige og ugentlige hviletid på områder, der dårligt nok kan kaldes parkeringspladser, nær havnene eller andre fragtcentre. Sårbare og totalt afhængige af deres arbejde, er flertallet af dem tvunget til at arbejde på kanten af lovgivningen. Enhver arbejder har ret til arbejdsforhold, der respekterer hans eller hendes sikkerhed, sundhed og værdighed. (juridisk bindende charter for fundamentale rettigheder i Den Europæiske Union, artikel 31) SLAVERI I ET MODERNE EUROPA? 7

9 På hvilke betingelser? Ikke-bosiddende chauffører = importeret arbejdskraft! Chaufførerne bliver placeret på baggrund af virksomhedernes behov. De bliver transporteret af minibusser eller med lavprisflyselskaber fra deres hjemland til det land, hvori de forventes at udføre deres arbejde. Som hovedregel tilbringer de 3 til 12 uger i værtslandet, og i de bedste tilfælde tillades de at tage den hviletid, de som minimum er sikret ved lov. For så vidt angår køretid og arbejdstid, bliver de udnyttet maksimalt. De lever under barske betingelser. Har ingen kontakt med det omgivne samfund eller andre, som kan hjælpe dem, hvis der opstår problemer. Sprogbarrierer og frygten for at miste deres job bidrager til deres isolation. Når deres arbejdsperiode udløber, bliver de sendt hjem for en periode af 1 til 3 ugers varighed. Ca. 60 % af de chauffører, der blev interviewet af ETF, tilbragte 3 til 12 uger væk fra hjemmet. 8 SLAVERI I ET MODERNE EUROPA?

10 Enhver arbejder har ret til arbejdsforhold, der respekterer hans eller hendes sikkerhed, sundhed og værdighed. (juridisk bindende charter for fundamentale rettigheder i Den Europæiske Union, artikel 31) SLAVERI I ET MODERNE EUROPA? 9

11 Sporadisk kontakt med deres familier Flertallet af chaufførerne holder kontakten med deres familier vedlige via mobiltelefoner, men med nogle få undtagelser skal de dække omkostningerne til personlige opkald på trods af, at en række af chaufførerne er udstyret med en firmatelefon. De mere heldige chauffører en meget lille andel har en bærbar computer i deres lastbiler og kan kommunikere med deres familie via internettet igen skal de selv betale. 10 SLAVERI I ET MODERNE EUROPA?

12 Enhver arbejder har ret til arbejdsforhold, der respekterer hans eller hendes sikkerhed, sundhed og værdighed. Man bor i overbefolkede barakker i nogle tilfælde livsfarligt (juridisk bindende charter for fundamentale rettigheder i Den Europæiske Union, artikel 31) Belgien, Wingene, 1. april 2012: 2 polske chauffører dør og 4 kommer alvorligt til skade, da der udbryder brand i den barak, de bor i. I alt boede der 11 chauffører. Boliginspektøren havde forsøgt at inspicere området, men var blevet nægtet adgang. At bo i barakker i et socialt Europa er det sådan chauffører skal leve? SLAVERI I ET MODERNE EUROPA? 11

13 Alternativet: At bo i lastbilerne Når man er væk hjemmefra, og der ikke er barakker til rådighed, bor de udenlandske chauffører i de lastbiler, som de har fået stillet til rådighed. Weekendophold i lastbilen og improviserede parkeringspladser er dagligdagen for dem. Overtrædelse af lovgivningen: Forordning (EC) 561/2006 (artikel 8.8) forbyder, at chaufførerne tilbringer deres ugentlige hvileperiode i lastbilen. Firmaerne er ansvarlige for, at der stilles anstændige overnatningsfaciliteter til rådighed, men da størsteparten af chaufførerne betales et fast beløb på kun 300 euro pr. måned, er de ikke i stand til at afholde overnatningsomkostninger. Ca. 95% af de chauffører, der blev interviewet af ETF, tager deres pauser og hvileperioder - inklusive weekendhvil - i deres lastbil Enhver arbejder har ret til arbejdsforhold, der respekterer hans eller hendes sikkerhed, sundhed og værdighed. (Juridisk bindende charter for fundamentale rettigheder i Den Europæiske Union, artikel 31) 12 SLAVERI I ET MODERNE EUROPA?

14 Enhver arbejder har ret til arbejdsforhold, der respekterer hans eller hendes sikkerhed, sundhed og værdighed. (juridisk bindende charter for fundamentale rettigheder i Den Europæiske Union, artikel 31) Dårlig søvnkvalitet medfører træthed og dermed implicit til ulykker på landevejene Generelt set betaler vognmændene kun for ophold på sikre parkeringspladser i de tilfælde, hvor chaufføren medbringer værdifuldt gods. Det betyder, at chauffører og lastbiler kun opholder sig der af og til. Lastbiler, der parkeres i vejsiderne, er en del af det velkendte europæiske landskab. Andre, der måske er knap så synlige, men dermed ikke bedre stillet, er dem som gemmer sig af vejen for natten på improviserede parkeringsområder. I mange tilfælde gøres chaufførerne ansvarlig for lasten. Dette meddeles dem enten mundtligt af firmaet eller er direkte en del af deres ansættelseskontrakt. Det betyder, at chaufførerne om natten regelmæssigt er nødt til at afbryde deres hvile for at se til køretøjet. Dårlig søvnkvalitet er en af hovedårsagerne til chaufførernes træthed. Træthed dræber chauffører og andre brugere af vejene! Ca. 80 procent af de chauffører, der blev interviewet af ETF, udtalte, at træthed var et problem, men at de ikke ville anmelde det, da de i så fald var bange for at miste deres job SLAVERI I ET MODERNE EUROPA? 13

15 Arbejde til dumpinglønninger Officielle kilder 2 viser, at i 2006 var forskellen i den årlige indkomst for chauffører mellem euro i Belgien og euro i Bulgarien. I praksis viser det sig imidlertid, at chauffører fra de nye medlemsstater generelt betales et fast beløb på ca. 300 euro. Resten af betalingen kommer fra diæter (i gennemsnit ca. 40 euro pr. dag, der køres), betaling pr. kørt kilometer eller som bonus for rettidige leverancer. Alle sociale bidrag, der skal betales for lønmodtageren, bliver derfor beregnet i forhold til den faste månedlige betaling på de 300 euro til stor økonomisk skade for erhvervschaufføreren. ETF s interview afslører, at med dette system udgør chaufførens samlede betaling sjældent mere end euro om måneden. De chauffører, der ikke er bosiddende i arbejdslandet, betales ikke for de uger, de tilbringer i hjemmet som del af deres vagtplan. Som konsekvens heraf er sammensætningen af lønnen for en erhvervschauffør ca. 30% i fast månedlig betaling via ansættelsesbeviset og 75% i diæter og andre incitament -relaterede betalingsformer. Disse aflønningssystemer har direkte virkning på muligheden for at få sociale goder, og kun den faste månedlige betaling (300 euro) vil indgå i beregningsgrundlaget for denne sikring. Overtrædelse af lovgivningen: Ved at tvinge ikke-bosiddende chauffører til at arbejde på løn- og arbejdsvilkår, der følger deres oprindelsesland, omgår firmaerne Romkonventionen, jf. forordning 593/2008/EC. Ifølge denne skal en lønmodtager, hvis han udfører arbejde i forskellige medlemsstater, behandles i henhold til reglerne i den medlemsstat, hvor han normalt arbejder for sin arbejdsgiver. For så vidt angår aflønningen, anser 95% af chaufførerne, der blev interviewet af ETF, at de bliver diskrimineret på basis af deres nationalitet. 2) Mangel på kvalificeret arbejdskraft inden for landevejstransport, studie gennemført af Europaparlamentet (2009) 14 SLAVERI I ET MODERNE EUROPA?

16 Enhver arbejder har ret til arbejdsforhold, der respekterer hans eller hendes sikkerhed, sundhed og værdighed. (juridisk bindende charter for fundamentale rettigheder i Den Europæiske Union, artikel 31) SLAVERI I ET MODERNE EUROPA? 15

17 Ingen betalt ferie! Cirka 25% af chaufførerne, der blev interviewet af ETF, fik ikke betaling under deres årlige ferie. Cirka 95% af chaufførerne fortalte, at deres ansættelseskontrakt gav dem ret til betalt ferie, men i realiteten blev de ikke betalt for de uger, de tilbragte hjemme. Vi vil lige påminde læseren om, at alle de interviewede chauffører var underlagt arbejdstilrettelæggelsesplaner, der involverede 3 til 12 ugers arbejde efterfulgt af 1 til 3 ugers fritid. Enhver arbejder har ret til en begrænsning af den maksimale arbejdstid, til daglige og ugentlige hvileperioder og til en årlig periode med betalt ferie. (juridisk bindende charter for fundamentale rettigheder i Den Europæiske Union, artikel 31) 16 SLAVERI I ET MODERNE EUROPA?

18 Betaling pr. kørt kilometer fortjeneste for erhvervet, men fatalt for chaufførerne og sikkerheden på landevejene!!! Cirka 60 procent af chaufførerne, der blev interviewet af ETF, blev betalt pr. kørt kilometer. Den normale takst er 10 euro pr. 100 kørte kilometer!!! Overtrædelse af lovgivningen: Forordning (EC) 561/2006 (artikel 10) forbyder betaling pr. kilometer, såfremt dette har en negativ virkning på sikkerheden på landevejene. 10 euro pr. 100 kørte kilometer: Er det sikkert på de europæiske veje? SLAVERI I ET MODERNE EUROPA? 17

19 Arbejdstid er betalt tid. For yderligere at reducere omkostningerne til arbejdskraft, anvender visse vognmænd forskellige tiltag: Der anvendes teknologi, der nøje overvåger chaufførerne indtil det punkt, hvor chaufførerne må redegøre for hvert enkelt minut, de er borte fra vogntoget, herunder for pauser. Man pålægger chaufførerne ikke at registrere lastning og aflæsning som andet arbejde. Det bliver i stedet automatisk registreret som pause eller hviletid og afspejler sig derfor ikke i aflønningen. Overtrædelse af lovgivningen: Ved at overvåge chaufførerne hvert minut, overtræder operatørerne rettighederne til et privatliv. Chaufføren har ret til at bruge hans eller hendes pauser eller hviletid, som de har lyst til. Ved at instruere chaufførerne om ikke at registrere lastning eller aflæsning som andet arbejde, overtræder operatørerne direktiv 2002/15/EC om arbejdstid for professionelle chauffører. Den daglige arbejdstid blandt de interviewede chauffører udgjorde 11,5 time, mens den gennemsnitlige arbejdsuge var 57,5 uge for hele den tid de var borte fra hjemmet. Cirka 80% af chaufførerne, der blev interviewet af ETF, blev ikke betalt for arbejde i forbindelse på pålæsning eller aflæsning, men blev i stedet anmodet om ikke at registrere dette som andet arbejde. De var imidlertid stadigvæk ansvarlige for at overvåge læsning og aflæsning Enhver arbejder har ret til en begrænsning af den maksimale arbejdstid, til daglige og ugentlige hvileperioder og til en årlig periode med betalt ferie. (juridisk bindende charter for fundamentale rettigheder i Den Europæiske Union, artikel 31) Arbejde udover de lovlige grænser 18 SLAVERI I ET MODERNE EUROPA?

20 Enhver arbejder har ret til en begrænsning af den maksimale arbejdstid, til daglige og ugentlige hvileperioder og til en årlig periode med betalt ferie. (juridisk bindende charter for fundamentale rettigheder i Den Europæiske Union, artikel 31) Manglende afholdelse af den obligatoriske 45 minutters pause? Cirka 60% af de interviewede chauffører udtalte, at det ofte var umuligt at tage den 45 minutters pause, som kræves efter en køreperiode på 4,5 time Blandt begrundelserne var mangel på parkeringspladser langs de europæiske veje, men også dårlig rejseplanlægning af transportoperatøren SLAVERI I ET MODERNE EUROPA? 19

21 Ingen adgang til varm mad Cirka 80% af chaufførerne, der blev interviewet af ETF, tilberedte og spiste deres egen mad i lastbilen. Dette involverede opvarmning af dåsemad på improviserede komfurer. 25% fik kun varm mad 2 til 3 gange pr. uge. 10% fik kun varm mad i forbindelse med weekenderne, og andre 10% fik aldrig varm mad. Enhver arbejder har ret til arbejdsforhold, der respekterer hans eller hendes sikkerhed, sundhed og værdighed. (juridisk bindende charter for fundamentale rettigheder i Den Europæiske Union, artikel 31) 20 SLAVERI I ET MODERNE EUROPA?

22 Ingen adgang til sanitære faciliteter Alle de involverede chauffører udtalte, at de tilbragte størsteparten af deres hviletid på parkeringspladser uden adgang til sanitære faciliteter I det omfang man parkerede på parkeringspladser med bedre faciliteter, havde de ofte ikke råd til at betale for brug af badefaciliteter eller toiletter, idet det var for dyrt for inden for deres økonomiske muligheder. Det, der ligger spredt bag lastbilen på billedet herunder, er flasker med urin. Enhver arbejder har ret til arbejdsforhold, der respekterer hans eller hendes sikkerhed, sundhed og værdighed. (juridisk bindende charter for fundamentale rettigheder i Den Europæiske Union, artikel 31) SLAVERI I ET MODERNE EUROPA? 21

23 Intet sted at henvende sig når man bliver syg! Når man er på landevejen det meste af tiden og arbejder i andre lande end hjemlandet, og man samtidig er underlagt komplicerede ansættelsesforhold, betyder dette, at lastbilchaufførerne ikke har hurtig og tilstrækkelig adgang til behandling i forbindelse med sygdom. Alle har ret til adgang til forebyggende sundhedspleje og ret til at nyde godt af medicinsk behandling under henvisning til den nationale lovgivning og praksis. Et højt niveau for sundhedsbeskyttelse skal sikres i definitionen og implementeringen af alle EU s politikker og aktiviteter (juridisk bindende charter for grundlæggende rettigheder i den Europæiske Union, artikel 35) 22 MODERN SLAVERY IN MODERN EUROPE?

24 At blive syg: En utænkelig situation, der oftest fanger chaufførerne på det forkerte ben og bringer en række spørgsmål til overfladen hvad er mine sundhedsmæssige rettigheder, og hvad gør jeg med henblik på at få godtgjort udgifterne? For chauffører, der er ansat af en arbejdsgiver i et andet land via et ansættelsesagentur baseret et sted i Europa og som arbejder i vesteuropa, er det næsten umuligt at afgøre, hvem der har ansvaret for deres sundhedspleje. Chaufførerne finder ofte ud af desværre for sent at arbejdsgiverne reelt ikke har betalt sundhedsforsikringsbidrag eller sundhedsforsikring, selvom loven og ansættelseskontrakterne forpligter dem til at gøre dette. Cirka 40% af chaufførerne, der blev interviewet af ETF, dækker mere end 75% af omkostningerne til deres sundhedspleje SLAVERI I ET MODERNE EUROPA? 23

25 Komplekse og tvivlsomme ansættelsesforhold forhindrer chaufførerne adgang til de sociale sikkerhedssystemer Jo mere kompleks man gør ansættelsesforholdene, jo lettere er det for arbejdsgiverne at omgå deres sociale forpligtelser, og jo vanskeligere bliver det for chaufførerne at vide, hvem der er ansvarlig for at betale disse bidrag. Dette var præcis tilfældet for de rumænske chauffører, der blev rekrutteret i et Cypern-baseret vognmandsfirma. Alle, der er bosiddende og bevæger sig legalt inden for den europæiske union, er berettiget til ydelser fra det sociale sikkerhedssystem og social beskyttelse i overensstemmelse med EU-lovgivningen og national lovgivning og praksis. (Juridisk bindende charter for grundlæggende rettigheder i den Europæiske Union, artikel 35) 24 SLAVERI I ET MODERNE EUROPA?

26 Enhver arbejder har ret til beskyttelse mod uberettiget afskedigelse i henhold til EUlovgivning og national lovgivning og praksis (Juridisk bindende charter for grundlæggende rettigheder i den Europæiske Union, artikel 30) De fik nok! Polske chauffører, der var ansat af Norbert Dentressangle, gik i en 18-dages lang strejke over lave lønninger og dårlige arbejdsbetingelser I januar 2012, påbegyndte 350 polske chauffører, der var medlemmer af NSZZ, Solidarnosc, og ansat af vognmandsfirmaet Norbert Dentressangle, en 18-dage lang strejke i protest over firmaets afvisning af at påbegynde forhandlinger med fagforeningen om en kollektiv overenskomst. Chaufførerne havde ikke haft nogen lønstigninger i fire år. De fik allerede væsentlig mindre end chauffører fra andre lande. De oplevede også forfærdelige arbejdsforhold så som dårlige hvilefaciliteter, ringe sanitære forhold og dårlig ernæring, når de var væk fra hjemmet på langdistancetransporter. Da NSZZ Solidarnosc insisterede på kollektive overenskomstforhandlinger i juli 2011, blev det rapporteret, at firmaet havde truet arbejderne med afskedigelse. I februar 2012 blev 29 arbejdere fyret i kølvandet på strejken. SLAVERI I ET MODERNE EUROPA? 25

27 Et sidste eksempel sagen om Trieste! Enhver arbejder har ret til arbejdsforhold, der respekterer hans eller hendes sikkerhed, sundhed og værdighed. Sagen om havnen i Trieste viser, hvordan ulovlig praksis kan blomstre lige for øjnene på lovhåndhæveren. Trieste er en frihavn. Med andre ord en hurtig og mindre kontrollet adgang til EU. Inden for de seneste år er Trieste blevet sat i forbindelse med en praksis, som har forarget både det lokale samfund, ETF, ITF og de lokale fagforeninger. Kort fortalt blev trailerne bragt til havnen via havet og koblet på motorkøretøjerne, som ventede i havneområdet. Disse køretøjer er alle registreret i lande uden for EU. (juridisk bindende charter for fundamentale rettigheder i Den Europæiske Union, artikel 31) 26 SLAVERI I ET MODERNE EUROPA?

28 De er hovedsagelig bemandet af tyrkiske chauffører, der bringes til stedet af lavprisflyselskaber eller med skib, hvorefter de får lov til at vente i havnen til de får tildelt en lastbil. Dette kan tage dage. I mellemtiden er chaufførerne tvunget til blot at blive på stedet, sove hvor de kan finde mulighed for det og i det hele taget leve under forfærdelige betingelser, blandt hvilke kan nævnes manglende adgang til sanitære faciliteter. Chaufførerne bliver rekrutteret i deres hjemland, og papirarbejdet (visa, arbejdskontrakt) bliver behandlet på vej til Trieste. De ved ikke, hvor lang varigheden af deres kontrakter vil være, men de arbejder normalt på basis af et 3-måneders visa. Ifølge chaufførerne lader 60% af turene til at være (ulovlig) cabotage primært inden for Italiens grænser, mens resten er internationale transporter inden for EU. De betales kun for de dage, hvor der sker kørsel. I marts 2008 og januar 2010 gik chaufførerne i strejke og blokerede havnen i flere dage i protest mod deres levevilkår på havneområdet. Den oven for beskrevne situation ser således ud i marts For at indsamle data omkring Trieste, er ca. 250 chauffører blevet interviewet af ETF s medlemsorganisationer fra Italien i en periode på 3 måneder. SLAVERI I ET MODERNE EUROPA? 27

Slaveri i et moderne Europa?

Slaveri i et moderne Europa? Slaveri i et moderne Europa? En ETF redegørelse om arbejds- og levevilkår for erhvervschauffører i Europa Enhver lønmodtager har ret til arbejdsbetingelser, der respekterer sundhed og værdighed (juridisk

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 108 Folketinget 2012-13

Beslutningsforslag nr. B 108 Folketinget 2012-13 Beslutningsforslag nr. B 108 Folketinget 2012-13 Fremsat den 5. april 2013 af Henning Hyllested (EL), Finn Sørensen (EL), Christian Juhl (EL) og Jørgen Arbo Bæhr (EL) Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

Sideveje i Dansk Transport

Sideveje i Dansk Transport Sideveje i Dansk Transport Arbejdsliv, løn og levevilkår for bulgarske, rumænske og makedonske chauffører i Danmark og Vesteuropa. En rapport om arbejdskraftens fri bevægelighed på transportområdet. Efteråret

Læs mere

*** Baggrundsdokument

*** Baggrundsdokument 1 Offentlig høring om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for arbejdskontrakten eller ansættelsesforholdet ("direktivet om den skriftlige erklæring") *** Baggrundsdokument

Læs mere

REJSEARBEJDERE FOR RETFÆRDIG SKATTELOVGIVNING

REJSEARBEJDERE FOR RETFÆRDIG SKATTELOVGIVNING Skatteudvalget L 129 - Bilag 4 Offentlig REJSEARBEJDERE Side 1 af 5 Aabenraa Den 28-10-2004. Til Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. og Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. I henhold til Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Den danske model & arbejdsklausuler. Ved Lise Lauridsen og Morten Ulrich

Den danske model & arbejdsklausuler. Ved Lise Lauridsen og Morten Ulrich Den danske model & arbejdsklausuler Ved Lise Lauridsen og Morten Ulrich 2 Den danske model Fagforbund kan kræve overenskomst og iværksætte kampskridt til støtte herfor: Inden for deres faglige område Fornøden

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 16.10.2013 2013/0085 (NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 20.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0302/2009 af Eugenia Ioan, tysk statsborger, om tab på grund af valutakurserne i forbindelse med

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU?

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Bilag 3 Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013 Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Ole: Jamen det har jeg en positiv holdning til. Altså de udfordringer vi står overfor

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

European Disability Forum 1997-2007: Ti års kamp for rettigheder for mennesker med handicap

European Disability Forum 1997-2007: Ti års kamp for rettigheder for mennesker med handicap European Disability Forum 1997-2007: Ti års kamp for rettigheder for mennesker med handicap Et historisk tilbageblik på diskrimination af mennesker med handicap I 1997 stiftede europæiske og nationale

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0422 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0422 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0422 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 10. oktober 2008 /jlh Forslag til Rådets direktiv om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem European

Læs mere

KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-7

KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-7 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 17.9.2010 2010/2018(INI) KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-7 Udkast til betænkning Britta Thomsen (PE442.875v01-00) om kvindelige

Læs mere

Udstationering af arbejdstagere Spørgsmål om en udstationerende virksomhed

Udstationering af arbejdstagere Spørgsmål om en udstationerende virksomhed I. Generelle spørgsmål (artikel 1 og 2) I.2. Spørgsmål om den udstationerende virksomhed Udstationering af arbejdstagere Spørgsmål om en udstationerende virksomhed 1. 1. 1 Hvem anses efter national lovgivning

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0921/2012 af Sorin Stelian Torop, rumænsk statsborger, for fagforeningen for tjenestemænd ved

Læs mere

VIKARLOVEN. Vikarlovens anvendelsesområde fremgår af 1:

VIKARLOVEN. Vikarlovens anvendelsesområde fremgår af 1: VIKARLOVEN Folketinget har den 31. maj 2013 vedtaget "Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.". Vikarloven træder i kraft den 1. juli 2013. Ansættelsesvilkårene for vikarer har

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen November 1999 Landene i den Europæiske Union har indgået en aftale om at samarbejde med en række andre europæiske lande

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

Den danske model & arbejdsklausuler. Ved Lise Lauridsen og Mads Krarup

Den danske model & arbejdsklausuler. Ved Lise Lauridsen og Mads Krarup Den danske model & arbejdsklausuler Ved Lise Lauridsen og Mads Krarup 2 Den danske model Fagforbund kan kræve overenskomst og iværksætte kampskridt til støtte herfor: Inden for deres faglige område Fornøden

Læs mere

LOVFORSLAG OM VIKARERS RETSSTILLING

LOVFORSLAG OM VIKARERS RETSSTILLING 28. marts 2013 LOVFORSLAG OM VIKARERS RETSSTILLING Beskæftigelsesministeriet har den 18. marts 2013 sendt et lovforslag om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau i høring. Lovforslaget

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Grønland

IDA LANDEGUIDE 2011 Grønland IDA LANDEGUIDE 2011 Grønland 1. LANDET 1. Opholdsland Grønland 68 100,0% I alt 68 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Island

IDA LANDEGUIDE 2011 Island IDA LANDEGUIDE 2011 Island 1. LANDET 1. Opholdsland Island 7 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller Tyskland og arbejder

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

MEDARBEJDERE I UDLANDET

MEDARBEJDERE I UDLANDET MEDARBEJDERE I UDLANDET > En vejledning til virksomheder om social sikring ved udstationering og arbejde i flere lande inden for EU/EØS Denne vejledning gennemgår social sikringsreglerne ved udstationering

Læs mere

EØS-rEglErnE og medlemskab

EØS-rEglErnE og medlemskab EØS-reglerne og medlemskab I denne pjece finder du de overordnede regler for arbejde og ophold i EØS-lande og øvrige udland. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 1. Introduktion 1.1 Formål Formålet med denne code of conduct er at sikre, at id husets leverandører i videst muligt omfang driver deres virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Tyskland. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Tyskland. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 20 Tyskland Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser.

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Oplever du besvær med ansættelsesforhold? ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Hvordan får du styr på kontrakten? Når du ansætter en ny medarbejder, er det vigtigt

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Frankrig. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Frankrig. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 0 Frankrig Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global + 8 8 8 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet for

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

IDA Landerapport 2015. Tyskland. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2015. Tyskland. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 2015 Tyskland Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten En redegørelse af 46 survey-besvarelser i Tyskland

Læs mere

ARBEJDE I UDLANDET 2011 Særligt om udlandsansættelse

ARBEJDE I UDLANDET 2011 Særligt om udlandsansættelse ARBEJDE I UDLANDET 2011 Særligt om udlandsansættelse Indhold: 1. Ansættelsesvilkår 2. Lønforhold 3. Ophør 4. Tjekliste ved udlandsansættelse 1. Ansættelsesvilkår I Danmark er de fleste ingeniørers arbejdsvilkår

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Standard arbejdsklausul

Standard arbejdsklausul Arbejdsklausul - Bilag 3 Juridisk Kontor Borgmesterens Forvaltning Boulevarden 13 9000 Aalborg Init.: FF Standard arbejdsklausul Principperne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Læs mere

Europa-Parlamentet OG Rådets Direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser

Europa-Parlamentet OG Rådets Direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser Europa-Parlamentet OG Rådets Direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser EF-Tidende nr. L 018 af 21/01/1997 s. 0001-0006 EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver FO/AR8 Ansøgningsskema FO/AR8_da_161015 Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til anmeldelse

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Grønland. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Grønland. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 203 Grønland Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Sverige. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Sverige. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport Sverige Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 78 København V ida.dk/global +5 8 8 8 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet for at

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG 2017 Bilag 2 Sociale klausuler Udbud November 2016 Arbejdsklausul

Læs mere

En julegave til arbejdsgiverne - eller?

En julegave til arbejdsgiverne - eller? En julegave til arbejdsgiverne - eller? Aarhus, marts 2011 3 helt nye afgørelser truffet af Højesteret den 17. december 2010 fastlægger principperne for udmåling af godtgørelser, når arbejdsgiverne har

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller kinesisk ordsprog EU og arbejdsmarkedet Ole Christensen, socialdemokratisk europaparlamentariker, medlem af Parlamentets

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Australien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Australien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 03 Australien Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Fælles erklæring om distancearbejde indgået af de europæiske arbejdsmarkedsparter i forsikringssektoren

Fælles erklæring om distancearbejde indgået af de europæiske arbejdsmarkedsparter i forsikringssektoren Fælles erklæring om distancearbejde indgået af de europæiske arbejdsmarkedsparter i forsikringssektoren I. Indledning Mere end ti år efter de europæiske arbejdsmarkedsparter indgik rammeaftalen om distancearbejde

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 26.08.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0267/2013 af Giuseppe Messina, italiensk statsborger, om afvisning af at registrere brugte

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Qatar. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Qatar. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 03 Qatar Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +5 3 8 8 8 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Schweiz. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Schweiz. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 03 Schweiz Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +5 3 8 8 8 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

IDA Landerapport 2013

IDA Landerapport 2013 IDA Landerapport 0 UAE - Forenede Arabiske Emirater Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Indien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Indien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport Indien Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 78 København V ida.dk/global +4 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet for

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Bygherrens ansvar og kontrol

Bygherrens ansvar og kontrol Bygherrens ansvar og kontrol Direktør Gyrithe Saltorp // Københavns Ejendomme 1 Udgangspunktet Lige konkurrence Alle der løser opgaver for kommunen skal have ordentlige løn- og arbejdsvilkår uanset om

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget B 103 Bilag 1 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget B 103 Bilag 1 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 B 103 Bilag 1 Offentligt 15. maj 2017 Folketinget Transport-, Bygnings-, og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Vedrørende forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 013 Norge Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Singapore. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Singapore. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 0 Singapore Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +5 8 8 8 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder om Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Version 0.1.0 / januar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Forpligtelsen... 3 2 Dokumentation for overholdelse

Læs mere

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 203 USA Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

Miniguide for grænsependlere i Norden

Miniguide for grænsependlere i Norden Miniguide for grænsependlere i Norden Til dig der søger arbejde/ arbejder inden for hotel, restauration, catering og turisme Side 1 I Norden er der følgende forbund som overenskomstdækker og organiserer

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

IDA Landerapport 2015. Færøerne. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2015. Færøerne. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 5 Færøerne Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 78 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten En redegørelse af 7 survey-besvarelser i Færøerne Hvert andet

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til Arbejdsmarkedsudvalget den 9. december om arbejdsklausuler samrådsspørgsmål

Beskæftigelsesministerens tale til Arbejdsmarkedsudvalget den 9. december om arbejdsklausuler samrådsspørgsmål Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 105 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til Arbejdsmarkedsudvalget den 9. december om arbejdsklausuler samrådsspørgsmål R 8.

Læs mere

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 1 Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 Af: Sune Skadegaard Thorsen og Roxanne Batty Menneskerettighederne i din hverdag Hvornår har du sidst tænkt over dine menneskerettigheder? Taler du nogensinde med

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

IDA Landerapport Holland. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge IDA DK 1780 København V ida.dk/global

IDA Landerapport Holland. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge IDA DK 1780 København V ida.dk/global IDA Landerapport 2015 Holland Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten En redegørelse af 14 survey-besvarelser i Holland

Læs mere

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation.

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation. Udbetaling Danmark International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING ved arbejde i EØS og/eller Schweiz, efter EF- FORORDNING 883/2004 SAMMEN MED SKEMAET SKAL DU INDSENDE

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Færøerne. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Færøerne. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport Færøerne Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 78 København V ida.dk/global +45 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet for

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) L 31 - Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) L 31 - Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget (2. samling) L 31 - Bilag 2 Offentligt København den 10. december 2007 Til Skatteudvalget Öresundskomiteen og ØresundDirekt fremsender hermed tekniske kommentarer til det genfremsatte lovforslag

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

Bilag 1: Forslag til ændringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder ifm. arbejde udført for Københavns Kommune

Bilag 1: Forslag til ændringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder ifm. arbejde udført for Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 1: Forslag til ændringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder ifm. arbejde udført for Københavns Kommune Ændring

Læs mere

Hvorfor har vi brug for denne vejledning? 5. En kort oversigt over bestemmelserne 5 DEL I: UDSTATIONERING AF ARBEJDSTAGERE 6

Hvorfor har vi brug for denne vejledning? 5. En kort oversigt over bestemmelserne 5 DEL I: UDSTATIONERING AF ARBEJDSTAGERE 6 August 2012 2/32 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 5 Hvorfor har vi brug for denne vejledning? 5 En kort oversigt over bestemmelserne 5 DEL I: UDSTATIONERING AF ARBEJDSTAGERE 6 1. Hvilken social sikringsordning

Læs mere

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Koncessionskontrakt Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

Med nye roamingpriser bliver det igen billigere at ringe hjem, men (endnu) ikke at sms'e over grænserne

Med nye roamingpriser bliver det igen billigere at ringe hjem, men (endnu) ikke at sms'e over grænserne IP/08/1276 Bruxelles, den 28. august 2008 Med nye roamingpriser bliver det igen billigere at ringe hjem, men (endnu) ikke at sms'e over grænserne Den 30. august bliver det billigere at ringe op og blive

Læs mere

Bilag 1. Arbejdsklausul

Bilag 1. Arbejdsklausul Bilag 1. Arbejdsklausul Anbefalet model AFSNIT A - Forpligtelsen Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Denne aftale dækker telearbejdere. En telearbejder er en person, der udfører telearbejde som defineret ovenfor.

Denne aftale dækker telearbejdere. En telearbejder er en person, der udfører telearbejde som defineret ovenfor. 5DPPHDIWDOHRPWHOHDUEHMGH 9HMOHGHQGHRYHUV WWHOVHDI'$RJ/2 *HQHUHOOHEHWUDJWQLQJHU I forbindelse med den europæiske beskæftigelsesstrategi har Det Europæiske Råd opfordret arbejdsmarkedets parter til at forhandle

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET I. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2016 COM(2016) 816 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Status og de mulige veje frem med hensyn til den manglende gensidighed

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere