Selvvalgt uddannelse. Et tilbud om at lære nyt til timelønnede medarbejdere under Emballageoverenskomsten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selvvalgt uddannelse. Et tilbud om at lære nyt til timelønnede medarbejdere under Emballageoverenskomsten"

Transkript

1 Selvvalgt uddannelse Et tilbud om at lære nyt til timelønnede medarbejdere under Emballageoverenskomsten

2 Alle timelønnede medarbejdere med mere end 9 måneders anciennitet har ret til frihed i op til to uger om året, hvis de ønsker en uddannelse efter eget valg...

3 Kompetenceudviklingsfonden støtter selvvalgt uddannelse 3 Alle timelønnede medarbejdere med mere end 9 måneders anciennitet har ret til frihed i op til to uger om året, hvis de ønsker en uddannelse efter eget valg. Siden juli 2008 har virksomhederne indbetalt til Kompetenceudviklingsfonden, der er etableret for at støtte medarbejdere, der ønsker at tage en selvvalgt uddannelse. Denne pjece er skrevet for at gøre det klart for både medarbejdere og virksomheder, hvordan I gensidigt drager nytte af de muligheder, der ligger i Emballageindustriens Kompetenceudviklingsfond og dens tilbud om selvvalgt uddannelse til medarbejderne. Første del af pjecen er direkte henvendt til medarbejderne. Her kan du trin for trin se, hvad du kan gøre, hvis du er interesseret i at ansøge om selvvalgt uddannelse eller bare gerne vil vide mere. Anden del af pjecen handler om de overordnede retningslinjer for selvvalgt uddannelse og er både henvendt til virksomhederne og medarbejderne. Vi håber, at fondens midler vil blive brugt af så mange som muligt, og at de vil bidrage til at skabe øget medarbejdertrivsel i virksomhederne. God læselyst! DI, EmballageIndustrien, 3F Industri og HK Privat

4 4 Til medarbejdere Sådan søger du om støtte til selvvalgt uddannelse n Inden du starter på din uddannelse Trin 1 Find ud af, hvilket kursus, du ønsker at deltage i. Du kan hente hjælp i dit forbund, hos EmballageIndustrien eller på Find ud af, om det valgte kursus er VEU-berettiget. VEU er en offentlig ydelse, der gives i forbindelse med voksen efteruddannelse. Spørg eventuelt skolen. Udfyld skemaet: Ansøgning om tilskud til kompetenceudvikling/selvvalgt uddannelse. Skemaet får du hos EmballageIndustrien, din tillidsmand eller dit forbund. Hvad koster det at deltage i din uddannelse/dit kursus? Skolen kan give dig den nødvendige information. Dokumentation for alle omkostninger skal vedlægges din ansøgning. Hvor store er dine transportomkostninger? Undersøg dette og spørg skolen om de dækker dem. Fonden kan dække transportomkostninger, hvis skolen ikke dækker, men kun hvis du sender dokumentation for omkostningerne sammen med din ansøgning. Trin 2 Det udfyldte skema afleveres til din arbejdsgiver, der skal godkende og underskrive, at tidspunktet for efteruddannelsen passer ind i virksomhedens produktionsplaner. Arbejdsgiver skal samtidig godkende, at den løn du skriver i skemaet, er rigtig. Trin 3 Du og din arbejdsgiver sender ansøgningen til Emballageindustriens Kompetenceudviklingsfond, Nørre Voldgade 48, 1. sal, 1358 København K. Trin 4 Du modtager svar fra Kompetenceudviklingsfonden inden for fire uger. Hvis du får bevilliget støtte, gælder din bevilling i 12 måneder. Samtidig modtager du en opgørelse over det beløb, du vil få refunderet, når du har afviklet din uddannelse.

5 Trin 5 Når du har modtaget en godkendt bevilling, tilmelder du dig det ønskede kursus/uddannelse. Kursusgebyr, materialer, transportudgifter og evt. opholdsudgifter skal du selv betale i første omgang. Hvis beløbet er større end kr , kan fonden eventuelt yde et lån til dækning af udgifterne. Du skal selv ansøge fonden om dette. Ring til EmballageIndustrien på telefon og hør mere. Trin 6 Hvis dit kursus er VEU-berettiget skal du udfylde skemaet Ansøgning om VEU-godtgørelse. Skemaet får du på uddannelsesstedet, når du starter på uddannelsen/kurset. Du afleverer VEU-skemaet til din arbejdsgiver hurtigst muligt efter afslutningen af din uddannelse og højst 4 uger efter. Din arbejdsgiver udfylder og underskriver skemaet og sender det til a-kassen. Hvis dit skema bliver afleveret for sent, mister du retten til VEU-godtgørelse. Du modtager ikke løn eller delvis løn fra din arbejdsgiver under din uddannelse. Du modtager først økonomisk støtte, når din uddannelse er afsluttet, og når din arbejdsgiver har modtaget støttebeløbet fra fonden og eventuel VEUgodtgørelse fra din A-kasse. Støtten til løndækning kan udgøre op til 85% af daglønnen plus pension, fritvalgslønkonto og feriepenge. Dækning af kursusomkostninger vurderes i hvert tilfælde af fonden. n Når du har afsluttet din uddannelse Trin 7 Når du har gennemført din uddannelse, skal du udfylde Bilag 1, der følger med den bevillingsskrivelse, du fik fra fonden, da du fik accept på din ansøgning. Hvis der har været afvigelser i uddannelsen, f.eks. pga. sygdom eller andet fravær skal du huske at oplyse det i Bilag 1. Du afleverer det udfyldte Bilag 1 til din arbejdsgiver, der skal underskrive det. Trin 8 Send det udfyldte og underskrevne Bilag 1 til Emballageindustriens Kompetenceudviklingsfond, Nørre Voldgade 48, 1. sal, 1358 København K. Trin 9 Fonden vil efter modtagelsen af Bilag 1 overføre din økonomiske støtte til din arbejdsgiver. Hvis din uddannelse er VEU-berettiget, overføres også denne støtte fra din A-kasse til din arbejdsgiver. Trin 10 Når din arbejdsgiver har modtaget støtten fra fonden og VEU fra A-kassen, udbetales den samlede støtte til dig via din almindelige løn. Den del af støtten, der vedrører feriepenge, fritvalgslønkonto og pension, tilbageholder din arbejdsgiver og indsætter på din konto. Hvis du er berettiget til befordringstilskud fra det offentlige, indsættes beløbet på din Nemkonto. Spørg eventuelt skolen. 5

6 6 n Hvis du bliver syg under uddannelsen Ved sygdom under uddannelsen skal du melde dig syg hos din arbejdsgiver. Her følger du sædvanlig praksis for sygemelding i din virksomhed. Du skal også orientere fonden om dit fravær. Det gør du på den måde, at du i Bilag 1, som du returnerer efter uddannelsen, skriver, hvor mange sygedage du har haft. Du skal huske at medsende dokumentation fra skolen for dit fravær. På den måde kan fonden beregne en ny fondsudbetaling til dig. Bilag 1 med dokumentation sender du til Emballageindustriens Kompetenceudviklingsfond, Nørre Voldgade 48, 1. sal, 1358 København K. n Hvis du alligevel ikke ønsker at gøre brug af fondstilskuddet Hvis du ikke ønsker at gøre brug af den bevilling, du har fået, skal du give fonden besked. Det gør du ved at krydse af i Bilag 1, hvor der står, at du alligevel ikke ønsker at tage på kursus. Bilag 1afleverer du til din arbejdsgiver, der skal underskrive den. Send Bilag 1 til Emballageindustriens Kompetenceudviklingsfond, Nørre Voldgade 48, 1. sal, 1358 København K. n Hvilke uddannelser kan du vælge? Du kan finde vejledning om de kurser, der dækkes på Blandt de uddannelser, du kan vælge, er f.eks.: Forberedende voksenundervisning Gymnasiale kurser Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) Enkeltfag på erhvervsuddannelser Enkeltfag på videregående voksenuddannelser Enkeltfag på korte, videregående uddannelser Enkeltfag på diplom- og masteruddannelser Private kurser Forberedende voksenundervisning omfatter læse- og stavekurser og undervisning i dansk, matematik, regning, sprog. Du kan også tage uddannelser eller kurser af almendannende karakter. Endelig kan du få støtte til deltagelse i brancherelaterede udstillinger og seminarer og enkeltstående arrangementer hos f.eks. en underleverandør. Selvvalgt uddannelse begrænser sig til kurser eller uddannelser, der er beregnet på beskæftigelser indenfor DI s overenskomstområde. Yderligere oplysninger om Kompetenceudviklingsfonden og vilkår for fondsdækning får du hos EmballageIndustrien på tlf

7 7

8 8 Gør som Christian, Annie, Johnny og Pia:

9 Lær noget nyt! Christian ønskede at snuse til et helt andet fag Christian ønskede at snuse til et helt andet fag, end han til dagligt arbejdede med. Han søgte bl.a. på ikuf.dk, uddannelse.dk, selvvalgtuddannelse.dk og ug.dk Efter at have kigget lidt rundt fandt han lige det AMU-kursus, der passede til ham, og han var glad, da han opdagede, at han kunne få VEU-godtgørelse og dækning af transport. Christian opsøgte sin tillidsmand. Her fik han et ansøgningsskema, som han udfyldte og viste sin værkfører. Sammen fandt de ud af, hvornår det kunne passe ind i produktionen, at Christian gennemførte uddannelsen, og der efter sendte de ansøgningen til fonden. Kort tid efter fik Christian tilsagn fra fonden om støtte til kursus og bøger og kunne gå igang. Annie tog HF i sit eget tempo Anni ønskede stille og roligt hen ad vejen at tage den HF-uddannelse, hun aldrig fik gennemført, da hun var helt ung. Hun aftalte med sin arbejdsgiver, at hun kunne tage nogle timer fri hver uge, så hun kunne følge HF enkeltfag. Annie valgte således at fordele sine to ugers selvvalgt uddannelse over en længere skoleperiode. Johnny blev styrket i læsning og stavning Johnny var på nathold og følte sig ikke særligt stærk i læsning og stavning. Det var et problem for ham - både på jobbet og privat, og det ville han gøre noget ved. Han havde hørt om et privat kursus, men syntes, det var svært at følge kurset i dagtimerne, når han samtidig skulle passe sit arbejde på natholdet. Johnny aftalte med sin værkfører, at han gik på nedsat tid i de par måneder, kurset varede. På den måde kunne han være frisk til at følge undervisningen om dagen. Johnny og værkføreren aftalte således, at han fik et par timer fri om natten for at være frisk til et par timers undervisning om dagen, og derefter sendte de en ansøgning. Pia tog et weekendkursus Pia arbejdede på daghold og havde udset sig et kursus i weekenden. Hun aftalte med sin arbejdsgiver, at hun ville melde sig til. Det var ikke noget problem for arbejdsgiveren, tværtimod, for kurset lå uden for hendes arbejdstid. Pia søgte fonden om støtte, og fonden kunne tilbyde Pia økonomisk støtte til kursusmaterialer, men selvfølgelig ikke løntabsdækning, da hun ikke led noget løntab. 9

10 10

11 Overordnede retningslinjer 11 n Om selvvalgt uddannelse Siden 2008 har virksomhederne indbetalt til Kompetenceudviklingsfonden, der er etableret for at støtte ansatte, der ønsker selvvalgt uddannelse i op til 2 uger om året. Adgangen til selvvalgt uddannelse kræver, at medarbejderen har mindst 9 måneders anciennitet i virksomheden. Selvvalgt uddannelse skal være relevant i forhold til beskæftigelse indenfor DI s overenskomstområde. På er anført, hvilke kurser Industriens Kompetenceudviklingsfond yder bevilling til. Emballageindustriens kompetenceudviklingsfond anvender denne kursusliste som vejledende. n To uddannelsesfonde i Emballageoverenskomsten Med tilblivelsen af Emballageindustriens Kompetenceudviklingsfond er der nu to uddannelsesfonde under Emballageoverenskomsten. Den anden er Emballageindustriens Uddannelsesfond. Sidstnævnte giver i lighed med Kompetenceudviklingsfonden også adgang for timelønnede medarbejdere til efteruddannelse i op til to uger om året. Uddannelsesfonden henvender sig til virksomhederne, der kan sende medarbejdere (kun KART og BOGB) på virksomhedsrelevant uddannelse. Kompetenceudviklingsfonden henvender sig til virksomhedernes ansatte (KART, BOGB, TYP og LIT), der på egen hånd vælger uddannelse, hvor fraværet dog skal godkendes af virksomheden. Begge fonde administreres af EmballageIndustrien. n Industriens og Emballageindustriens Kompetenceudviklingsfond Det er vigtigt at skelne mellem Emballageindustriens Kompetenceudviklingsfond og Industriens Kompetenceudviklingsfond. Førstnævnte hører under Emballageoverenskomsten. Sidstnævnte hører under Industriens Overenskomst. Emballageindustriens overenskomstparterne har fastsat retningslinjer for Emballageindustriens Kompetenceudviklingsfondens virke og aftalt hvilken fremgangsmåde, der skal følges, når der søges om løntab. Parterne har tilstræbt at Emballageindustriens og Industriens Kompetenceudviklingsfond følger næsten samme retningslinjer. Der er dog områder, hvor de to fonde adskiller sig fra hinanden. En væsentlig afvigelse mellem Industriens og Emballageindustriens fond er, at Industriens fonden udbetaler direkte til medarbejderen, mens Emballageindustriens fond udbetaler til medarbejderen via virksomheden, der sætter bidrag til feriepenge, pension og fritvalg ind på medarbejderens konto. n Om fondstilskud Frihed til selvvalgt uddannelse betyder, at medarbejderen selv kan vælge en efteruddannelse uafhængigt af virksomhedens ønsker. Medarbejderen undersøger selv kursusmuligheder og ansøger om kursusstøtte. Medarbejderen kan hente hjælp og vejledning hos EmballageIndustrien, sin tillidsmand eller sit forbund. Der er dog grænser for, hvilke uddannelser, der kan søges. Kompetencefonden opstiller retningslinjer for acceptable kurser, der skal ligge inden for dækningsområdet af Industriens Overenskomst. Grænsetilfælde behandles individuelt af fondens bestyrelse.

12 12 Virksomheden skal godkende og underskrive, at tidspunktet for efteruddannelsen passer ind i virksomhedens produktions planer samt at den anførte dagtursløn uden genetillæg er korrekt. Efteruddannelsen kan enten afvikles som én sammenhængende periode eller som nogle timer per uge fordelt over en længere uddannelsesperiode. Medarbejderen kan kun søge fonden om løntabsdækning i det omfang, at der reelt er et løntab. Det antal kursustimer, medarbejderen skal anføre i ansøgningen, omfatter den transporttid og kursustid, der falder inden for medarbejderens arbejdstid. Den tid, medarbejderen bruger på transport og undervisning uden for arbejdstiden, regnes som fritid. Hvis en medarbejder tager fri fra nathold eller weekendhold for at følge et kursus i dagtimerne (på almindelige ugedage), dækkes alene det antal timer, medarbejderen vælger at forlade arbejdet for at deltage på kurset. Dog dækkes højst det antal timer, kurset varer. n Om ansøgning til fonden Medarbejderen skal selv rekvirere ansøgningsskema fra fonden eller fra sit forbund og selv undersøge vilkår for den valgte efteruddannelse hos skolen. Kursusomkostninger og mulighed for offentlige tilskud oplyses af skolen. Med offentlige tilskud menes VEU-godtgørelse til delvis dækning af løntab og dækning af transport- og opholdsudgifter efter offentlige skolers regler. Medarbejderen kan få et ansøgningsskema hos Emballage- Industrien, hos sin tillidsmand eller i sit forbund. Medarbejder og virksomhed udfylder ansøgningsskema til fonden og sender det til behandling hos EmballageIndustrien, Nørre Voldgade 48, 1. sal, 1358 København K. Råd og hjælp til udfyldelse af skema kan fås hos Emballage- Industrien, tlf n Om beregning af fondsstøtte Medarbejderen må ikke få hel eller delvis løn fra virksomheden under efteruddannelsen, men modtager fra Kompetenceudviklingsfonden op til 85 % af dagturlønnen plus pension, feriepenge og indbetaling til medarbejderens fritvalgslønkonto. Kompetenceudviklingsfonden fastlægger tilskudsprocenten individuelt og udbetaling fra fonden vil altid være fratrukket andelen af offentlige tilskud. Fonden modregner eventuelle offentlige tilskud (VEU-godtgørelse), der betales af a-kasse eller skole. Fonden kan derudover yde betaling til delvis dækning af kursusafgiften. Der er ikke fastlagt et loft over det beløb, der kan ydes i tilskud til kursusafgiften, idet dette vurderes af fonden i hvert enkelt tilfælde. Generelt forventer fonden, at ansøger undersøger markedet for det mest konkurrencedygtige kursusalternativ. Fonden kan vælge at anvise kursusalternativer med samme faglige indhold, hvis et sådant udbydes på mere favorable vilkår. Transport- og opholdsudgifter betales af skolen direkte til medarbejderen efter de gældende regler. Hvis en medarbejder ikke kan få offentligt tilskud til transport, kan fonden yde tilskud mod forevisning af dokumentation for afholdte omkostninger. Fonden giver kun tilsagn om støtte til kursusaktiviteter mod forevisning af dokumentation for afholdte eller planlagte omkostninger, der er medsendt som bilag i ansøgningen. Udbetaling af fondsstøtte sker efter kursets afvikling. Ved længerevarende kursusforløb kan der aftales udbetaling af udlæg (lån) til dækning af medarbejderens udgifter. Udlægget modregnes i det fastsatte tilskud, når dette kommer til udbetaling. Betaling fra fonden vil ske til virksomheden. Virksomheden ansøger om eventuel VEU-godtgørelse, når medarbejderen videregiver det VEU-ansøgningsskema, der udleveres fra skolen. Når virksomheden har modtaget fondsstøtte og VEU-godtgørelse, sendes beløbene videre til medarbejderen. Virksomheden tilbageholder den del af fondsudbetalingen, der går til dækning af medarbejderens pension, feriepengebetaling og indbetaling til fritvalgslønkonto. Hvis medarbejderen forud skal betale kursusafgift eller er tvunget til at afholde andre omkostninger inden kursusstart, kan fonden yde et udlæg (lån) til dækning af udgifterne. Medarbejderen ansøger fonden om et sådant lån.

13 n Om behandling af ansøgninger Kompetenceudviklingsfonden tilstræber at behandle ansøgninger inden for fire uger efter modtagelsen. Kompetenceudviklingsfonden besvarer ansøgningen og tilkendegiver støttetilsagnet i en bevillingsskrivelse, som både medarbejderen og virksomheden får. Tilsagn om støtte gælder alene kursusafvikling i det tidsrum, der er anført i ansøgningen, med mindre medarbejderen laver en anden aftale med virksomheden og meddeler dette til fonden. Det er medarbejderens ansvar at undersøge, hvilke kurser han/hun kan få fondsstøtte til og hvilke offentlige ydelser, han/hun har adgang til. Offentlig støtte modregnes i fondsstøtten, så evt. offentlige ydelser skal fremgå af ansøgningen. Medarbejderen kan frit ansøge om tilskud til en kursusaktivitet op til 12 måneder før kursets afholdelse. Efter modtagelse af ansøgning fra medarbejderen, vil fonden meddele både medarbejder og virksomhed om og i hvilket omfang, ansøgningen kan imødekommes. I bevillingsskrivelsen fra fonden vil der foreligge en opgørelse af støtteberegningen. Hvis medarbejderen ikke kan acceptere fondens tilsagn, skal medarbejderen snarest muligt meddele dette til fonden og til virksomheden. Medarbejderen har pligt til at orientere både fonden og virksomheden, hvis kurset ikke gennemføres som planlagt eller i henhold til budgettet. Hvis medarbejderen på grund af sygdom ikke gennemfører hele eller dele af uddannelsen, skal han/hun meddele dette til fonden. Sygefravær dækkes af fonden. Der udbetales ikke VEU-tilskud ved sygdom, og derfor skal fonden orienteres om sygefraværet for at beregne den særlige dækning i sygeperioden. I den bevillingsskrivelse som modtages fra fonden, skal medarbejder og virksomhed i fællesskab returnere det vedlagte Bilag 1, hvor de ovennævnte omstændigheder omkring kursusafviklingen altså skal meddeles. Bilag 1 skal således returneres til fonden: når uddannelsen er afsluttet når medarbejderen ønsker at meddele fonden, at han/hun ikke vil gøre brug af den tildelte støtte når medarbejderen skal informere fonden om eventuel sygdom/fravær fra kurset eller andre uforudsete afvigelser fra kursusplanen. n Om udbetaling Fonden udbetaler støttebeløbet, når bevillingsskrivelsens Bilag 1 er underskrevet og returneret til fonden. Medarbejderen og virksomheden underskriver i Bilag 1, at uddannelsen/kurset er gennemført i overensstemmelse med oprindelig plan og budget eller anfører eventuelle afvigelser. På dette grundlag beregner fonden det endelige støttebeløb, som umiddelbart efter indsættes på virksomhedens bankkonto. Efter indbetaling af støtte fra fonden og eventuel VEU-godtgørelse fra A-kassen til virksomheden, viderebetaler virksomheden løntilskud og eventuelle øvrige kursusomkostninger til medarbejderen. n Misligeholdelse Hvis medarbejderen misligeholder uddannelsesaftalen, f.eks. ved at udeblive fra uddannelsen uden acceptabel grund eller ved at undlade at orientere fonden om ændringer i støtteforudsætninger, dækkes løntilskud og øvrige omkostninger ikke. Hvis medarbejderen misligeholder uddannelsesaftalen, skal vedkommende straks tilbagebetale evt. lån, som fonden har ydet til medarbejderen. n Vil du vide mere? Du er velkommen til at ringe til EmballageIndustrien på tlf , hvis du har spørgsmål om ansøgning og bevilling eller om de generelle vilkår for at søge. 13

14 14 Ansøgningsskema og bevillingsskema sådan ser de ud DI for EmballageIndustrien og 3f Industri (Emballage)-HK/Privat Ansøgning om tilskud til kompetenceudvikling/selvvalgt uddannelse Virksomhedsoplysninger (udfyldes af virksomheden) Firmanavn: Gade/Vej: CVR/SE nr.: Telefon: Postnr.: By: Medarbejderens dagtursløn udgør: Kr. pr. time Medarbejderen har mere end ni måneders anciennitet og er omfattet af overenskomsten mellem DI for Emballage- Industrien og 3f Industri (Emballage) og HK/Privat. Medarbejderen er omfattet af denne del af overenskomsten: Kart (Kartonnage) Personlige oplysninger (udfyldes af ansøger) Typ/Lit/Bogb (Typografer/Litografer/Bogbindere) Navn: Gade/Vej: Cpr.nr.: Telefon: Postnr.: By: Kompetenceudviklingsaktivitet (udfyldes af ansøger) Sæt kryds ved den type uddannelse du søger og om du kan få VEU-godtgørelse: Beskriv aktiviteten, du søger: (Uddannelsesnavn og evt. uddannelsesnummer). Og begrund, hvorfor du søger. AMU Grundskoleniveau Gymnasialt niveau Videregående niveau Andet VEU-berettiget: Kurset finder sted på denne lokalitet: Ja Nej Kurset finder sted i perioden: Ansøgningsoplysninger (udfyldes af ansøger) Jeg søger om tilskud til (Udgifter til gebyrer, kursusmaterialer, transport og opholdsudgifter dækkes kun mod bilag). Løntabsgodtgørelse. (Der dækkes op til 85 % af løntabet). Antal kursustimer indenfor normal arbejdstid: Kursusgebyr (Udgiften oplyses af kursusstedet). Kr. Kursusmaterialer (Udgiften oplyses af kursusstedet). Kr. Transporttilskud. (Reglerne for AMU følges. De kan ses på Kr. : Opholdsudgifter (Reglerne for AMU følges. De kan ses på Kr. Underskrifter Dato: Dato: (Medarbejders underskrift) (Virksomhedsstempel og underskrift) Skemat sendes til: Emballageindustriens kompetencefond Nørre Voldgade 48, København K.

15 Bevillingsskrivelse dato BILAG I medarbejder adresse postnr. Personnr.: Kursus nr.: Kursusnavn: virksomhed adresse postnr. Att.: Denne del af bevillingsskrivelsen underskrives og returneres til fonden efter afsluttet uddannelse. Navn: Personnr.: Kursusnavn/nr.: Virksomhedsnavn: Emballageindustriens Kompetenceudviklingsfond har modtaget Deres ansøgning og kan tilbyde økonomisk støtte som anført nedenfor: timer kr. % kr. 1. Timer til transport og kursus i arbejdstiden (antal timer x timesats x % ) ,00 Undertegnede: meddeler hermed fonden, at: 2. Evt. modregning af VEU-godtgørelse (antal timer x timesats) 0,00 sæt kyds 3. Løntilskud ( ) 0,00 Virksomheden skal udbetale beløbet til medarbejderen 4. Feriegodtgørelse (12,5% af 1.) 12,5 0,00 5. Indbetaling til fritvalgskonto (1% af 1.) 1 0,00 Uddannelsensaktiviteten er afviklet planmæssigt Uddannelsensaktiviteten er afviklet med følgende afvigelser: Afvigelse: (f.eks. fravær p.g.a. sygdom) 6. Pension (8% af ) 8 0,00 7. Supplerende løntilskud ( ) 0,00 Virksomheden skal indsætte beløbet på medarbejderens pensionskonto, feriekonto og fritvalgslønkonto. sæt kyds 8. Kursusafgift 0,00 Jeg ønsker ikke at gøre brug af bevillingstilbuddet 9. Opholdsomkostninger fratrukket offentlig opholdsdækning 0, Omkostninger til kursusmateriale 0, Supplerende kursustilskud ( ) 0,00 Virksomheden skal udbetale beløbet til medarbejderen antal km kr. 12. Transportomk. fratrukket offentlig transportdækning (VEU-regler) 1,14 0,00 Virksomheden skal udbetale beløbet til medarbejderen Den / Den / Samlet bevilget tilskud ( ) 0,00 Medarbejders underskrift.. Virksomhedsstempel og underskrift Bemærkninger til bevillingen Efter kursets/uddannelsens afslutning bedes De og virksomheden underskrive bilag I, bagerst i bevillingsskrivelsen og fremsende det til fonden. Fonden vil herefter overføre støttebeløbet til virksomheden, som vil videreudbetale tilskud til løn og omkostninger til Dem. Side 2 Indsættes på virksomhedes bankkonto. Udbetaling af kursusgebyr/kursusmaterialer forudsætter, at der fremsendes dokumentation for betalte omkostninger, når det underskrevne bilag I returneres til fonden. Strækker uddannelsen sig over en længere periode, kan fonden udbetale et lån/udlæg. Såfremt De på grund af f.eks. sygdom er forhindret i at deltage i hele eller dele af uddannelsen, meddeles dette til virksomheden og det underskrevne bilag I returneres til fonden. Såfremt De ikke ønsker at gøre brug af bevillingstilbuddet, meddeles dette til virksomheden og det underskrevne bilag I returneres til fonden. Med venlig hilsen Emballageindustriens Kompetenceudviklingsfond Connie Sørensen

16 EmballageIndustrien, Nørre Voldgade 48, 1., 1358 København K., Tlf

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels ABC 1234 5678 Selvvalgt uddannels ne u Selvvalgt ud uddannelse else 1 ABC ne Selvvalgt u ddannelse ud 9 234 678 Selvvalgt u lse Udgivet af CO-industri 2. udgave November 2009 Tekst: Linda Hansen Layout:

Læs mere

Ansøgning om tilskud til uddannelse for medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten mellem TEKNIQ og HK/Privat

Ansøgning om tilskud til uddannelse for medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten mellem TEKNIQ og HK/Privat Ansøgningen udfyldes og indsendes inden kursusstart Selvvalgt uddannelse (sæt X): Virksomhedsansøgt uddannelse (sæt X): Firmanavn: Adresse: CVR-nr.: Tlf.nr.: Postnr.: By: E-mail Registreringsnr.: Kontonr.:

Læs mere

BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud.

BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud. BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud. INDHOLD 4 RET TIL EFTERUDDANNELSE 6 INDUSTRIENS OVERENSKOMST OG INDUSTRIENS FUNKTIONÆROVERENSKOMST

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond

HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond 3. Udg. - December 2015 1 Forord Er du ansat et rederi der er medlem af Danmarks Rederiforening, Bilfærgernes Rederiforening eller Rederiforeningen

Læs mere

Peter Rimfort CO-industri

Peter Rimfort CO-industri Peter Rimfort CO-industri e Ved forhandlingerne på det private arbejdsmarked i 2007 blev der i mange overenskomster etableret kompetenceudviklingsfonde Fondene blev etableret 2 efter oplevelser med lukning

Læs mere

Kompetenceudviklings fonde. - et fagligt værktøj

Kompetenceudviklings fonde. - et fagligt værktøj Kompetenceudviklings fonde - et fagligt værktøj 2 Indhold Kompetenceudviklingsfonde et fagligt og personligt værktøj s. 5 Kompetenceudviklingsfonde i din overenskomst s. 7 Kompetenceudviklingsfonde: IKUF

Læs mere

HK Privat og HORESTAs Kompetenceudviklingsfond. Kompetenceudviklingsfond

HK Privat og HORESTAs Kompetenceudviklingsfond. Kompetenceudviklingsfond HK Privat og HORESTAs Kompetenceudviklingsfond Kompetenceudviklingsfond Hvad er kompetenceudviklingsfonden? Kompetenceudviklingsfonden er etableret af HORESTA Arbejdsgiver og HK-Privat for at yde tilskud

Læs mere

Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område

Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område 1. udgave - Juni 2009 Forord Er du omfattet af en overenskomst med tilknytning til en af de kompetenceudviklingsfonde, der er etableret indenfor det maritime

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK... 1

Læs mere

Protokollat om Udviklings- og Samarbejdsfond

Protokollat om Udviklings- og Samarbejdsfond Protokollat om Udviklings- og Samarbejdsfond Udviklings- og Samarbejdsfond Et godt samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne i virksomheden er en væsentlig forudsætning for udvikling af virksomhedens

Læs mere

Til HTS og HK udviklings-, samarbejds- og kompetencefond betales således:

Til HTS og HK udviklings-, samarbejds- og kompetencefond betales således: Til HTS og HK udviklings-, samarbejds- og kompetencefond betales således: Virksomheden indbetaler et beløb svarende til 3 øre pr. time for medarbejdere omfattet af overenskomsten. Med virkning fra 1. juli

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

RENGØRING OG UDDANNELSE. Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

RENGØRING OG UDDANNELSE. Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Fondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet i servicebranchen

Læs mere

3F Industrigruppen. Kompetenceudviklingsfondene

3F Industrigruppen. Kompetenceudviklingsfondene 3F Industrigruppen 1. Kompetenceudviklingsfondene 2. Grundlaget 3. Kompetenceudviklingsfondene er overenskomststof! - og reglerne er forskellige fra overenskomst til overenskomst Formål Fra Industriens

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

NOTAT. Arbejdsgruppe angående Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) Repræsentanter fra SCP og FØ

NOTAT. Arbejdsgruppe angående Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) Repræsentanter fra SCP og FØ NOTAT TIL Uddannelses- og Kompetenceudviklingsudvalget POST DANMARK FRA KOPI Arbejdsgruppe angående Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) Repræsentanter fra SCP og FØ PERSONALE TIETGENSGADE 37, 1.

Læs mere

FAQ DEN KOMMUNALE KOMPETENCE FOND. Ofte Stillede Spørgsmål om Den Kommunale Kompetencefond. Hvilke arbejdspladser er med? Hvem kan søge?

FAQ DEN KOMMUNALE KOMPETENCE FOND. Ofte Stillede Spørgsmål om Den Kommunale Kompetencefond. Hvilke arbejdspladser er med? Hvem kan søge? FAQ Ofte Stillede om Den Kommunale Kompetencefond Hvilke arbejdspladser er med? Hvem kan søge? Gruppevis ansøgning Hvad kan man søge til? Hvor meget kan man søge? Hvem får pengene udbetalt? Hvor hurtigt

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter.

BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter. BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter. INDHOLD 4 RET TIL EFTERUDDANNELSE HVEM KAN FÅ TILSKUD? 5 SÅDAN GØR DU 6 HVIS JEG GERNE VIL

Læs mere

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Udviklingsfondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet

Læs mere

7 Uddannelsesplanlægning, kompetenceudvikling og efteruddannelse

7 Uddannelsesplanlægning, kompetenceudvikling og efteruddannelse 7 Uddannelsesplanlægning, kompetenceudvikling og efteruddannelse 2. Selvvalgt uddannelse. Den enkelte medarbejder har dog efter 9 måneders beskæftigelse ret til 2 ugers frihed om året placeret under fornødent

Læs mere

Vejledning om tilskud fra ufaglært til faglært puljen på det regionale område (RLTN, FOA og 3F)

Vejledning om tilskud fra ufaglært til faglært puljen på det regionale område (RLTN, FOA og 3F) Vejledning om tilskud fra ufaglært til faglært puljen på det regionale område (RLTN, FOA og 3F) Marts 2017, version 1 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, formål og anvendelse af ufaglært til faglært puljen...

Læs mere

Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte

Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte Kompetencefonden 2017 Vejledning til arbejdsgivere og ansatte Kompetencefonden HVAD Hvert år stilles der midler til rådighed som supplement til arbejdsgivernes eksisterende uddannelsesbudgetter. HVEM Alle

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK 2017 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK

Læs mere

Reglerne for ansøgning til Den Kommunale Kompetencefond

Reglerne for ansøgning til Den Kommunale Kompetencefond Reglerne for ansøgning til Den Kommunale Kompetencefond Hvem kan søge / målgruppe og arbejdspladser... 1 Ansøgningsfrister... 2 Hvor meget kan du ansøge om og til hvad... 2 Hvilke uddannelser støtter fonden?...

Læs mere

Bliv skrap til faglig dokumentation

Bliv skrap til faglig dokumentation Bliv skrap til faglig dokumentation Henover efteråret har du på 16 onsdage muligheden for at blive klædt på til arbejdsmarkedets stigende krav til dokumentation. Kurset giver dig samtidig en unik mulighed

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Uddannelsen. Uddannelsens omfang og varighed. 8. Uddannelsesstedets underskrift. Ansøgning modtaget den: Navn. Adresse. E-mail. Uddannelse/fagtitel:

Uddannelsen. Uddannelsens omfang og varighed. 8. Uddannelsesstedets underskrift. Ansøgning modtaget den: Navn. Adresse. E-mail. Uddannelse/fagtitel: Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Se i vejledningen, hvem der skal udfylde skemaet. 1. Attestation for modtagelse hos administrator (Udfyldes af administrator) Ansøgning modtaget den:

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

VEJLEDNING vedrørende refusion af udlæg/tilskud til ARBEJDSMARKEDSKURSER (AMU). I D A N M A R K.

VEJLEDNING vedrørende refusion af udlæg/tilskud til ARBEJDSMARKEDSKURSER (AMU). I D A N M A R K. KULTUREQARNERMUT, ILINNIARTITAANERMUT, ILISIMATUSARNERMUT ILAGEEQARNERMULLU PISORTAQARFIK Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. Marts 2003 1. Generelt. GRØNLANDSKE ARBEJDSGIVERE og DE

Læs mere

AMU-UDDANNELSER - information og vejledning

AMU-UDDANNELSER - information og vejledning AMU-UDDANNELSER AMU-UDDANNELSER - information og vejledning AMU-UDDANNELSER AMU-UDDANNELSER HVAD ER AMU-UDDANNELSE AMU står for arbejdsmarkedsuddannelser. Uddannelsesområdet hører under Undervisningsministeriet.

Læs mere

ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ?

ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ? ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ? Denne pjece er forbeholdt dig, som snart skal på arbejdsfordeling på din virksomhed. I pjecen står der nogle af de informationer, du allerede har fået på virksomheden eller i

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator: Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Lillebælt University

Læs mere

Ansøgning om uddannelsesydelse til lediges uddannelse på videregående niveau

Ansøgning om uddannelsesydelse til lediges uddannelse på videregående niveau AR 238 Ansøgning om uddannelsesydelse til lediges uddannelse på videregående niveau Husk at læse vejledningen på side 4, før du udfylder blanketten. CPR-nummer Udfyldes af a-kassen Ansøgningen er modtaget

Læs mere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR 245 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere Husk at læse vejledningen på sidste side, før du udfylder blanketten Rubrik 1: Navn mv. (Udfyldes

Læs mere

Reglerne for ansøgning til Den Kommunale Kompetencefond

Reglerne for ansøgning til Den Kommunale Kompetencefond Reglerne for ansøgning til Den Kommunale Kompetencefond Hvem kan søge Den Kommunale Kompetencefond?... 2 Hvilke arbejdspladser er omfattet?... 2 Ansøgningsfrist... 3 Hvor meget kan du søge om?... 3 Den

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

U N. Information om emballageoverenskomsten 2007. www.3f.dk

U N. Information om emballageoverenskomsten 2007. www.3f.dk FAGLIGT FÆLLES FORBUND I U ND EM BA STRIGRUPP LLAG EARBE EN JD N ER E Information om emballageoverenskomsten 2007 www.3f.dk EMBALLAGEOVERENSKOMSTEN Emballageforliget 2007 en 3-årig aftale 1. marts 2007

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

www.evukurser.dk Guide: Sådan tilmelder du dig vvs-branchens kurser

www.evukurser.dk Guide: Sådan tilmelder du dig vvs-branchens kurser www.evukurser.dk Guide: Sådan tilmelder du dig vvs-branchens kurser 2014 Sådan tilmelder du dig efteruddannelse Tilbuddene er mange, når det gælder efteruddannelse. Hvis du overvejer at efteruddanne dig,

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2017 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2017 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2017 Løn og arbejdsforhold 24. april 2017 Overenskomstfornyelse 2017 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Til medarbejdere. Kursus og uddannelse. Vælg farve. Vejle og Middelfart Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling

Til medarbejdere. Kursus og uddannelse. Vælg farve. Vejle og Middelfart Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling Til medarbejdere Kursus og uddannelse Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 For at sikre en ensartet håndtering af kursus og uddannelse i Ortopædkirurgisk Afdeling er der udarbejdet

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Orientering nr. 9/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 02. juli 2014 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Postnummer: By: Bopælskommune:

Postnummer: By: Bopælskommune: Når du udfylder skemaet, kan du bruge vejledningen på side 5. 1: Ansøgning til Pædagogisk assistentuddannelse PÆDAGOGISK ASSISTENT 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Er du dansk statsborger? Hvis

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Dokument nr. 379573 Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer

Læs mere

Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser

Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser Vejledning om Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser Ansøgningsfrist: 28. november 2017 kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Ansøgning om jobrotation/ Anmodning om udbetaling af jobrotationsydelse efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, 97 og 98a

Ansøgning om jobrotation/ Anmodning om udbetaling af jobrotationsydelse efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, 97 og 98a Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.21.05G01 Sagsidentifikation Ansøgning om / Anmodning om udbetaling af sydelse efter

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

WORKSHOP TOPMØDE Hvad kan jeg med min efter- og videreuddannelse?

WORKSHOP TOPMØDE Hvad kan jeg med min efter- og videreuddannelse? WORKSHOP TOPMØDE 2016 Hvad kan jeg med min efter- og videreuddannelse? TOPMØDE 2016 Hvad kan jeg med min efter- og videreuddannelse? Løbende efteruddannelse og/eller videreuddannelse forøger dine kompetencer

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

FLEKSJOB. Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver

FLEKSJOB. Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver FLEKSJOB Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver Forord Jobcenter Esbjerg får mange henvendelser fra arbejdsgivere, der gerne vil høre nærmere om administration af fleksjob og løntilskud.

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Efteruddannelse. planlægning

Efteruddannelse. planlægning Lærlingedannelse Efteruddannelse planlægning Nye Mulighederne i overenskomsterne. TR og AMR konference 2017 Lærlinge og efteruddannelseplanlægning samt overenskomst med uddannelse indenfor elbranchen Benny

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen til et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen til

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE

FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE 2 0 1 6 FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE n D A N S K E S E R V I C E S U D V I K L I N G S F O N D Formålet for Danske Services Udviklingsfond, DSU, er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet i servicebranchen

Læs mere

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system.

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system. AMU SÅDAN Der er mange muligheder i AMU-systemet, hvis man ellers ved, hvad man skal spørge om. Vi har her samlet en række spørgsmål og svar, som tilbagevendende dukker op, når virksomhederne ønsker at

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring Ansøgning til Social- og sundhedsuddannelserne Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Statsborgerskab: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Urafstemning. Information om aftalen

Urafstemning. Information om aftalen Urafstemning Information om aftalen OK 2007 Nye rettigheder til dig Kære medlem Forliget om industriens overenskomster giver dig nye rettigheder, øger trygheden og giver god plads til kontante lønforhøjelser

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

Hotel- og Restauranterhvervets Kompetencefonde

Hotel- og Restauranterhvervets Kompetencefonde Hotel- og Restauranterhvervets Kompetencefonde Side 1 Hvad er kompetencefonde? Hotel- og restauranterhvervets uddannelses- og samarbejdsfond er etableret mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service,

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

Meldt syg. Sygedagpenge Mulighedserklæring. Sygesamtalen. A-kassen SYGEFRAVÆR. Helbredstilstand. Sygdom. Overenskomst. Funktionær.

Meldt syg. Sygedagpenge Mulighedserklæring. Sygesamtalen. A-kassen SYGEFRAVÆR. Helbredstilstand. Sygdom. Overenskomst. Funktionær. Værd at vide om SYGEFRAVÆR Meldt syg Sygedagpenge Mulighedserklæring Sygedagpenge fra arbejdsgiveren Sygesamtalen Sygdom Overenskomst A-kassen Funktionær Helbredstilstand Sygedagpenge fra kommunen sygedagpenge

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere