Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011"

Transkript

1 Marts 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ferietid Undgå utilfredshed blandt medarbejderne. Læs hvordan ferie varsles korrekt på side 6. Krav fra 3F Krav om overenskomster fra 3F og forhandling af HK-overenskomster. Læs mere side 10. Bliv væk med vilje Beskyt privatlivet og undgå opkald til dig døgnet rundt. Læs hvordan på side 16.

2 Officielt medlemsblad for Danske Taxivogmænds Arbejdsgiverforening I DETTE NUMMER Leder: Et erhverv der forandres 2 domme for kortforseelser Afvikling og varsling af ferie Ændrede satser i 2011 Overenskomster blandt DTA's medlemmer Frister i forhold til sygedagpenge Ændring af taxiloven Bliv væk med vilje Ny standardansætteleskontrakt Klar til OK2012? Indkaldelse til generalforsaling Budget for Marts er ved at blive redesignet. Kig forbi og se resultatet fra d

3 LEDER Af Gert Mark, bestyrelsesformand Et erhverv der forandres Jeg håber I alle er kommet godt ind i det nye år, et år der kan komme til at ændre vores hverdag. Vil politikerne lade os bevare et levedygtigt erhverv, en taxibranche der udgør en velfungerende og væsentlig del af den kollektive transport, eller er politikerne i gang med at afvikle taxibranchen med det resultat, at vi får store dele af Danmark, hvor begrebet taxi blot er noget man kan læse om i historiebøgerne. De kalder det så flot liberalisere, men mon de ved hvad konsekvenserne kan blive. Vi har i dag en udmærket lovgivning, der i det store hele fungerer. Det kan godt være den trænger til en modernisering, så lade os gøre det med omtanke og efter en grundig vurdering af de konsekvenser, ændringerne måtte medføre. Formand Gert Mark Det er vigtigt, at vi bruger tid på at vurdere fordele og ulemper frem for en hovsa løsning, der gør store dele af landet til taxi fri zoner. Jeg tror, vi er et af de erhverv i Danmark, der hurtigst kan tilpasse os nye tiltag fra lovgivere. De skal bare sige hvad det er de vil have og hvordan reglerne bliver, så skal vi nok finde vores platform. Det har vi kunnet hidtil, og det vil vi også kunne i fremtiden. fortsættes næste side... 3

4 LEDER Af Gert Mark, bestyrelsesformand Et erhverv der forandres fortsat fra side 3 Betingelsen må dog være, at der stadig dannes grundlag for, at vi kan drive en taxiforretning, der økonomisk kan hænge sammen. Det er spændene at følge resultaterne på arbejdsmarkedet omkring overenskomster. Der gives meget små, til dels slet ingen lønstigninger. Vi ser resultater, hvor der er givet mellem 2,65-3,25 % over 2 år, uden stigninger i Der er ikke råd til de store lønstigninger i øjeblikket. Taxi erhvervet er presset, og jeg håber vi i fællesskab kan nå nogle resultater, som både de ansatte og vi som ejere kan leve med. Der er brug for tilbageholdenhed omkring de overenskomster, der skal forhandles den næste tid. Jeg har deltaget i en del møder den sidste tid omkring vores erhvervs fremtid. 3F kalder det kampen mod løndumping. Det er min opfattelse, at det mest drejer sig om valg, der skal sikres stemmer, så de kan få en ny regering. Der vil blive indkaldt til fælles møder i efteråret, omkring de nye chauffør overenskomster, der skal laves om et lille år. Det er vigtig vi får nogle ønsker fra jer, så vi kan råde jer alle bedst muligt. Til sidst vil jeg minde jer alle på, at der er generalforsamling i Vejle den 6/

5 THI KENDES FOR RET Af Jens Vegge Bjørck 2 domme for kortforseelser I sidste nummer af bladet kunne man læse en historie om en chauffør, der ved byretten i Holstebro var idømt en bøde på hele kr. for ikke at have haft sit førerkort i orden i en længere periode. Sagen blev anket til landsretten, og blev - på grund af sagens principielle karakter og dommens helt forkerte præmisser - ført af Dansk Taxi Råds advokat. Vestre Landsret var heldigvis noget mere lydhøre for gode argumenter, og selv om chaufføren fik stadfæstet dommen blev byrettens bøde nedsat fra kr. til kr. Moralen må være, at man altid skal have styr på hvornår ens førerkort udløber, og sørge for at få det fornyet i god tid inden udløb, så man ikke pludselig står uden gyldigt førerkort. Alternativet kan som her være en dyr fornøjelse. Der er her i marts måned afsagt dom, hvor føreren af en taxi blev idømt kr. i bøde for overtrædelse af Færdselsloven, idet han har ført taxi uden gyldigt erhvervskort. Føreren bliver stoppet rutinemæssigt af politiet, hvor det viste sig, at hans erhvervskort var udløbet ca. 6 måneder tidligere. Han var i besiddelse af et gyldigt kørekort til almindelig personvogn og har haft erhvervskort i over 20 år. Han har imidlertid blot glemt at forny det 6 måneder tidligere. Dommen siger, at selv om føreren af en taxi har et gyldigt kørekort til personvogn, så er dette ikke gyldigt til taxikørsel. Hertil kræves et gyldigt erhvervskort. Selv om årsagen til at føreren ikke har et erhvervskort, blot er, at han har glemt at forny kortet, og efterfølgende kunne få det fornyet uden problemer, så er han skyldig i overtrædelse af færdselsloven og dømmes herefter. Bødestørrelsen fastsættes til kr Heri indgår også, at føreren blev dømt for at køre uden sele. 5

6 FERIE Af Jens Vegge Bjørck Afvikling og varsling af ferie Med et nyt ferieår stående for døren, er der grund til kort at erindre om, hvilke hovedregler der gælder. Optjeningsåret svarer til kalenderåret fra 1. januar til 31. december, og den optjente ferie afvikles i det ferieår der starter 1. maj efter optjeningsårets udløb og går til 30. april det efterfølgende år. Medarbejderen optjener 2,08 feriedag pr. måneds ansættelse i kalenderåret, svarende til 25 dage på et år. Der optjenes som udgangspunkt 12,5 % af den ferieberettigede løn i feriepenge, (overenskomsten kan dog indeholde en anden/højere sats som så skal følges). Placering af ferie aftales normalt mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Men arbejdsgiver har retten til alene at bestemme feriens placering. Arbejdsgiver kan varsle de 3 ugers hovedferie med 3 måneders varsel og restferien med 1 måneds varsel. Feriefridage Feriefridage er ikke et begreb fra ferieloven, men gælder alene, hvis det er aftalt i den overenskomst chaufføren er ansat efter. Feriefridage findes dog i dag i de fleste chaufføroverenskomster. I nogle overenskomster skal feriefridagene varsles efter samme regler som restferie efter ferieloven. I andre overenskomster er der ingen varslingsregler. Det betyder, at arbejdsgiver kan varsle feriefridage med kortere varsel f.eks. til brug, hvis en vogn skal på værksted et par dage. I bladet fra marts 2010, er der en mere uddybende artikel om reglerne omkring ferie. Skulle du ikke have bladet kan det findes på vores hjemmeside 6

7 SATSER Af Ole Gaarde Kristensen Ændrede satser i 2011 Hvert år ændres de satser som vi som vognmænd bruger i det daglige i større eller mindre grad. Det er vigtigt at anvende de korrekte satser da man ellers dels snyder sine ansatte, og dels skal bøvle med at lave det om efterfølgende. Herunder følger en kort gennemgang af de mest benyttede satser, og hvad de er i Kørselsgodtgørelse Du kan som vognmand udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til dig selv hvis du kører for virksomheden i din privatbil. Det kunne f.eks. være for at besøge din revisor i nabobyen. Satserne er da som følger: De første km kan du få kr. 3,67 pr. km. Alle kilometer over afregnes med kr. 2,00 pr. km Det betyder at en sygedag udløser kr. 766,00 (7,4 timer á 103,51) i sygedagpenge, og det er det chaufføren skal have i løn pr. sygedag hvis ikke overenskomsten foreskriver sygeløn i arbejdsgiver- Husk at der skal foreligge et korrekt udformet bilag for at kørselsgodtgørelsen accepteres af SKAT. Husk også at hvis du udbetaler kørselsgodtgørelse til en medarbejder (for erhvervsmæssig kørsel i medarbejderes egen bil), så må du ikke udbetale et beløb der er højere end satserne. Gør du det, bliver hele beløbet automatisk til skatte-pligtig A- indkomst for medarbejderen, der så skal betale både skat og arbejdsmarkedsbidrag af det fulde beløb. Sygedagpenge Dagpengesatsen fastlægges en gang årligt, og er i 2011 fastsat til kr. 103,51 pr. time. fortsættes næste side... 7

8 SATSER Af Ole Gaarde Kristensen Ændrede satser i 2011 fortsat fra side 7 perioden (sygeløn er da typisk 7,4 time á garantilønssatsen pr. dag). Arbejdsgiverperioden er angivet i overenskomsten men den er typisk 14 eller 21 kalenderdage. Er arbejdsgiverperioden under 21 dage i overenskomsten skal du udbetale dagpengesats fra arbejdsgiverperioden er slut og til den 21. kalenderdag. Det er i den sammenhæng værd at bemærke at dagpengereglerne ændres fra 1. januar 2012 således at arbejdsgiverperioden lovmæssigt udvides til 30 kalenderdage. Mere om konsekvenserne af den ændring i et senere nummer af bladet. G-dage Dagpengesatsen bruges også når der skal beregnes G-dage. G-dagene kommer til udbetaling hvis man som arbejdsgiver bringer ansættelsesforholdet til ophør. Det kunne f.eks. være på grund af afskedigelse, arbejdsdeling eller ophør af tidsbegrænset ansættelse. G-dagene skal dog alene udbetales hvis medarbejderen er medlem af en A-kasse, inden for de sidste 4 ugers ansættelse har været fuldtidsansat i de 2 af ugerne. En medarbejders G-dage er de 3 første ordinære arbejdsdage, efter at medarbejderen er fratrådt, hvis vedkommende har været i fuld beskæftigelse på dagen for fratrædelsen. Hvis vedkommende ikke har været i fuld beskæftigelse på denne dag og ikke har haft fuld overenskomstmæssig arbejdstid i kalenderugen, er dagen for fratrædelsen 1. ledighedsdag 3 G-dage udløser således kr til medarbejderen (3 x 766). På næste side kan du se en samlet oversigt over alle ændrede satser. Den er lige til at klippe ud og hænge på opslagstavlen. 8

9 OVERENSKOMST Af Jens Vegge Bjørck Overenskomster blandt DTA's medlemmer Der er blandt DTA s medlemmer primært to medarbejdergrupper. Det drejer sig om medarbejderne på bestillingskontorerne og chaufførerne. De to grupper har meget forskellige arbejdsfunktioner og deres arbejde reguleres efter forskellige overenskomster. Overenskomsterne med henholdsvis medarbejderne på bestillingskontorerne og chaufførerne forhandles typisk hver for sig og oftest med forskellige overenskomstparter. medarbejderne, lige som der er taget stilling til, at medarbejderne er berettiget til løn under sygdom og ret til ferie med løn for at nævne et par af de meget væsentlige punkter. Der er ikke i Funktionærloven taget stilling til lønfastsættelse eller ret til løn under barsel, pension eller lignende. Disse forhold reguleres enten via en overenskomst, hvis en sådan er indgået, ellers via individuelle ansættelsesaftaler eller husaftaler. fortsættes næste side... Bestillingskontorerne Den arbejdsfunktion, medarbejderne på bestillingskontorerne udfører, er omfattet af Funktionærloven. Det betyder, at en lang række forhold er bestemt i loven og ikke kan afviges til ulempe for medarbejderne, da der er tale om en såkaldt beskyttelseslov. I Funktionærloven er der taget stilling til opsigelsesvarsler overfor 10

10 OVERENSKOMST Af Jens Vegge Bjørck Overenskomster blandt DTA's medlemmer fortsat fra side 10 Der er ikke på funktionærområdet krav om, at man skal følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster, som der står i Taxiloven. Overenskomster med HK I en række bestillingskontorer er der indgået overenskomst med HK, som omfatter medarbejderne på bestillingskontoret. Overenskomsterne ligger for de flestes vedkommende forskudt i forhold til overenskomsterne på chaufførområdet. Det betyder, at en række af overenskomsterne med HK enten lige er blevet forhandlet, eller er ved at blive forhandlet rundt om i landet. forhandlingerne, hvilket naturligvis har gjort det vanskeligt at nå til enighed. Det er dog lykkedes nogle steder, og vi vil vende tilbage med en status i forbindelse med næste blad. Chaufførerne Chaufførers arbejdsfunktion er ikke omfattet af funktionærloven. Det betyder, at en lang større del af en chaufførs arbejdsvilkår er lagt ud til at blive aftalt mellem arbejdsgiver og arbejdstager. For chaufførers vedkommende, er forhold som opsigelsesvarsler og betaling i forbindelse med sygdom lagt ud til noget, der skal aftales mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Med det greb finanskrisen stadig har i taxibranchen, har vi måttet erkende, at der ikke er plads til meget, hvis overhovedet noget i forbindelse med overenskomst- Chauffører er på samme vis som funktionærerne omfattet af ferieloven, men de er ikke berettiget til løn under ferie. fortsættes næste side... 11

11 OVERENSKOMST Af Jens Vegge Bjørck Overenskomster blandt DTA's medlemmer fortsat fra side 11 Som tidligere nævnt pålægger Taxiloven en tilladelsesindehaver, at vedkommende skal følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster. Loven siger imidlertid ikke noget om, hvad en kollektiv overenskomst egentlig er for en størrelse. Der er i almindelig praksis tale om en kollektiv overenskomst, når en gruppe af lønmodtagere i fællesskab har lavet en aftale med en eller flere arbejdsgivere, der regulerer vilkårene for ansættelsen, og for arbejdets udførelse. I DTA regi betyder det, at vi anerkender lokale aftaler chaufførkluboverenskomster indgået mellem en chaufførklub og en økonomisk forening eller en vognmandsforretning som kollektive overenskomster. Hos 3F, som har overenskomst med en række af DTA s medlemmer, anerkender man ikke chaufførkluboverenskomster som kollektive overenskomster. 12

12 OVERENSKOMST Af Jens Vegge Bjørck Overenskomster blandt DTA's medlemmer fortsat fra side 12 Det er 3F s synspunkt, at der ikke er tale om en kollektiv overenskomst, medmindre der er tale om en overenskomst indgået med det man i 3F kalder en anerkendt fagforening, hvilket i 3F regi nok nærmest skal oversættes til en fagforening i LO familien. Overenskomstkrav fra 3F Vi har gennem det sidste halve år oplevet, at 3F har rettet henvendelse med krav om overenskomst med medlemmer af DTA, uagtet at der hos disse medlemmer allerede eksisterer en chaufførkluboverenskomst. Blandt DTA s medlemmer har vi som nævnt dels overenskomster indgået med lokale 3F fagforeninger, overenskomster indgået mellem en chaufførklub og en økonomisk forening og overenskomster indgået mellem en chaufførklub og en vognmandsforretning. Herudover har vi en række medlemmer, der ikke er omfattet af en overenskomst, men som i ansættelsesaftalerne med deres chauffører henviser til en kollektiv overenskomst, hvad enten dette så er en chaufføroverenskomst eller en overenskomst indgået med 3F. Baggrunden for disse henvendelser er dels, at 3F ikke anerkender chaufførkluboverenskomsterne som kollektive overenskomster, dels at 3F mener de er berettigede til at rejse krav om overenskomst mod den pågældende arbejdsgiver. Status er lige nu, at 3F har afsendt 1. konfliktvarsel mod nogle af vores medlemmer og medlemssammenslutninger med henblik på at få en overenskomst. Fra DTA s side er vi i den forbindelse i løbende forbindelse med de pågældende medlemmer, og vi vil vende tilbage med en status i forbindelse med næste blad i juni måned. 13

13 OVERHOLD FRISTERNE Af Ole Gaarde Kristensen Frister i forhold til sygedagpenge Bliver en medarbejder syg kan det ofte virke uoverskueligt at holde styr på de regler der er. Specielt fristerne for hvornår sygdom skal anmeldes kan give hovedbrud. Fristerne er ekstra vigtige hvis man har en sygedagpengeforsikring, fordi muligheden for refusion bortfalder hvis ikke fristerne overholdes. Hvis du skal udbetale sygeløn under fraværet, skal fraværet være anmeldt til kommunen senest 4 uger efter 1. fraværsdag. Hvis du ikke udbetaler løn under fraværet, er fristen for anmodning om dagpenge fra kommunen senest 1 uge efter 1. fraværsdag. Hvis du har udbetalt sygedagpenge i arbejdsgiverperioden - eller dele heraf - er fristen senest 1 uge efter, at udbetalingen fra dig er ophørt. Hvis du også har tegnet forsikring mod egen sygdom er der også vigtige frister at være opmærksom på. For selvstændige er fristen for anmodning om sygedagpenge fra kommunen senest 3 uger efter første fraværsdag. Hvis man som selvstændig har tegnet en forsikring efter sygedagpengelovens 45, skal fraværet dog være anmeldt senest 1 uge efter sygedagpengerettens indtræden. Dvs. senest 1 uge efter 1. eller 3. fraværsdag afhængig af hvilken forsikringsdækning du har valgt. Hvis du er berettiget til refusion, og har anmeldt sygefraværet rettidigt, kan der udbetales refusion for et tidsrum, der ligger indtil 3 måneder forud for refusionsanmodningen. Er fraværet anmeldt for sent, kan der udbetales refusion fra det tidspunkt, hvor fraværet er anmeldt. Man kan ikke søge refusion med mindre end 1 måneds mellemrum, og der kan ikke anmodes om refusion fremadrettet 14

14 NYT NAVN TIL EP-TILLADELSERNE Af Ole Gaarde Kristensen Ændring af taxiloven Onsdag d. 23. april fremsatte trafikminister Hans Chrsitian Schmidt et lovforslag om ændring af taxiloven. Ændringen skal flytte EP-tilladelser fra busloven til taxiloven, og de skal samtidig skifte navn til "Tilladelse til offentlig servicetrafik". Man kan så kun gisne om hvorvidt den vil blive omtalt som en TOS'tilladelse! Lovforslaget rummer blandt andet mulighed for at kommunerne fremover kan regulere antallet af tilladelser til offentlig servicetrafik, under hensyntagen til betjeningen af offentligheden. Desværre er der kun lagt op til at kommunerne får ret og ikke pligt til at regulere. For at gøre konkurrencen mere lige vil der fremover være de samme uddannelseskrav til føreren af en TOS-vogn. Ud over denne ændring vil der med lovforslaget være mulighed for at ministeren kan "stille krav til beklædning af førere af taxi". Trafikminister Hans Christian Schmidt (V) Hvad beklædningsdelen helt præcist kommer til at indeholde er endnu uklart, men formålet vil være at øge genkendeligheden. Man skal altså kunne se det er en taxichauffør der sidder bag rattet, eller henter en på hospitalsafdelingen. Lovforslaget er netop sendt i høring til blandt andet DTA. I nærmeste fremtid vil vi udfærdige et høringssvar til trafikministeren. Mere om det i næste nummer af bladet. 15

15 BESKYT PRIVATLIVET Af Ole Gaarde Kristensen Bliv væk med vilje Gennem tiderne har mange vognmænd oplevet, at blive ringet op på sit private telefonnummer af kunder der ønsker at bestille en vogn. Vi vil gerne have kunder, men desværre ringer de når vi holder fri - og helst når vi sover. Mange har undret sig over hvordan kunderne har fundet netop deres nummer, men det er faktisk ikke så svært endda. Det er ikke så mærkeligt for hvis man på nettet søger hos f.eks. KRAK eller De Gule Sider på taxikørsel plus et bynavn, så dukker der en lang række telefonnumre op sammen med navne og adresser. Vores private numre finder kunderne hos DGS (De Gule Sider / 118) og KRAK, som har erhvervet dem hos CVR (det centrale virksomhedsregister) og/eller teleselskaberne. TDC udleverer f.eks. alle data de har til DGS med mindre man har hemmeligt nummer, eller specifikt har frabedt sig denne formidling. At frabede sig formidlingen kan klares med et opkald til sin teleudbyder. For at forhindre overførsel af telefonnummer fra CVR-registret skal telefonnummeret ganske enkelt slettes i de opførte data. Dette gøres på under punktet ændre virksomhed, hvor telefonnummeret kan slettes. Bemærk, at det kræver digital signatur for at få adgang til denne tjeneste. Det er dog også muligt at udskrive en blanket, der skal udfyldes og indsendes til Erhvervs og Selskabsstyrelsen. Gør man det på denne måde må man påregne en noget længere behandlingstid. fortsættes næste side... 16

16 BESKYT PRIVATLIVET Af Ole Gaarde Kristensen Bliv væk med vilje fortsat fra side 16 Med lidt held burde telefonnummeret så forsvinde, næste gang DGS, KRAK og lignende tjenester opdaterer deres brancheregister. Det er dog ikke muligt at gemme sig helt. Virksomheders stamdata skal nemlig være offentligt tilgængelige. Til kategorien stamdata hører bl.a. navn og adresse. Skulle man føle sig generet af sælgere der ringer, og reklamer der fylder i ens postkasse, er der også råd for det. Tricket er at få reklamebeskyttelse. fortsættes næste side... 17

17 BESKYT PRIVATLIVET Af Ole Gaarde Kristensen Bliv væk med vilje fortsat fra side 17 Det skal i den forbindelse bemærkes at man ikke kan nøjes med at vælge bestemte former for reklame fra. Det kunne være at man var generet af telefonsælgere, men gerne ville have reklamer i postkassen. Med reklamebeskyttelse er det alle former for reklame der udelukkes. Hvis du ønsker at din virksomhed skal være reklamebeskyttet, så send en til hvori du blot meddeler at du ønsker reklamebeskyttelse, og samtidig opgiver dit CVR-nummer. Så vil selv dine stamdata ikke længere blivere udleveret fra CVRregistret når virksomhederne der lever af at sælge, køber oplysninger om potentielle kunder, og dermed skulle både din telefon og din postkasse få noget mere fred. Ønsker du som privatperson at undgå reklamer, kan du udover " Nej tak til... " tilmelde dig til den såkaldte Robinsonliste. Tilmeldingen foregår hos Borgerservice på kommunen, og er ganske gratis. Listen varetages af CPR-registret og er knyttet til ens CPR-nummer. Hvis man i husstanden helt ønsker sig fri for reklamehenvendelser skal alle i husstanden således tilmeldes Robinsonlisten. Fra man tilmelder sig listen kan der dog gå op til 3 måneder før det slår igennen, da opdateringer kun sendes ud en gang i kvartalet. Når man har været ovenstående trin igennem er det faktisk kun analyseinstitutter der lovligt kan kontakte dig. Dem kan man dog stoppe ved at kontakte dem, og høfligt bede om at blive fritaget for henvendelse. Rudekuverter kan man desværre ikke opsige abonnementet på, men ud over dem, vil der så fremover kun ligge kirkeblade og valgmateriale - begge dele anses ikke for reklame. 18

18 MEDLEMSSERVICE Af Ole Gaarde Kristensen Ny standardansættelseskontrakt I det daglige har sekretariatet desværre stadig en del sager om mangelfulde eller helt manglende ansættelseskontrakter. Grunden til ansættelseskontrakterne ikke er på plads er mange, men oftest er det desværre alene sjusk der er skyld i problemerne. "Det fik jeg ikke lige klaret..." er ikke et ualmindelig svar hvis man spørger ind til grunden. Kravet om at medarbejderen skal have grundlæggende oplysninger om ansættelsesforholdet er reguleret i det der i daglig tale kaldes ansættelsesbevisloven. I loven er der ganske enkelt listet hvilke oplysninger medarbejderen skal have. For at gøre det så nemt som muligt for dig som medlem har vi udarbejdet en ny udgave af vores standard ansættelseskontrakt. Dels var den gamle ikke særlig pæn, og dels manglede den nogle ting. Ikke i forhold til loven, men mere i forhold til dagligdagen. fortsættes næste side... 19

19 MEDLEMSSERVICE Af Ole Gaarde Kristensen Ny standardansættelseskontrakt Netop derfor er der nu medtaget en række oplysninger som ikke er deciderede krav, men som erfaringsmæssigt er rigtig rare at have på plads. Hvis kontrakten ikke er på plads, og chaufførens fagforening rejser en sag om manglende ansættelseskontrakt bliver det en dyr fornøjelse. Beløbet der kræves er typisk kr men kan - hvis der er skærpende omstændigheder - være helt op til 20 ugers løn. Ansættelseskontrakten er i PDFformat med mulighed for at udfylde den direkte på skærmen og efterfølgende at printe resultatet ud. Nemmere bliver det ikke. Ansættelseskontrakten fås ved henvendelse i sekretariatet eller ved at bestille den via vores hjemmeside Kontrakten bliver normalt fremsendt via mail, da det er både hurtigere og billigere end postvæsenet. Har du ikke mulighed for at bruge PDF-filen, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til os - så sender vi en papirudgave afsted til dig. Medarbejderen skal have sin ansættelseskontrakt indenfor den første måned efter ansættelsen. Jo før - jo bedre. 20

20 ER DU KLAR? Af Ole Gaarde Kristensen OK2012 nærmer sig Selv om det ikke er mere end 1 år siden at de fleste chaufføroverenskomster blev forhandlet, er der ikke længe til vi skal til det igen. Langt de fleste overenskomster der blev fornyet i 2010 var nemlig kun 2-årige. Det betyder at man i lokalsammenslutningerne allerede nu bør begynde at diskutere rammerne for de kommende forhandlinger. Det vil f.eks. være nærliggende allerede nu at begynde at diskutere den lønramme der skal være. Hvor meget er der råd til? Overvej samtidig om der er andre ting i jeres nuværende overenskomst der skal ændres. Det kunne f.eks. være regler om brug af afløsere, uniformering eller lignende. Sæt tid af til diskussionen på den kommende generalforsamling eller et vognmandsmøde, og få snakket tingene grundet igennem. For at alle er klædt så godt på som muligt afholder DTA i efteråret 2 seminarer med temaet OK2012. Et seminar afholdes i Jylland, og et magen til på Sjælland. Formålet er at få input fra jer om hvad der skal være de vigtigste temaer ved de kommende forhandlinger. Samtidig skal I være så godt klædt på som muligt til selv at håndtere de lokale forhandlinger. Datoerne for seminarerne er i skrivende stund ikke helt på plads, ligesom lokaliteterne heller ikke er det. Så snart dato, tid og sted er på plads vil der blive informeret om det her i bladet og på vores hjemmeside. 21

21 INDKALDELSE Af Jens Vegge Bjørck Generalforsamling 2011 Danske Taxivognmænds Arbejdsgiverforening Fredag den 6. maj 2011 kl. 11:00 på Hotel Munkebjerg Munkebjergvej Vejle DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4. Behandling af indkomne forslag 5. Valg af to bestyrelsesmedlemmer - Hans Henrik Petersen modtager genvalg - Michael Olsen modtager genvalg 6. Valg af to bestyrelsessuppleanter 7. Valg af to regnskabskontrollanter og to suppleanter for disse 8. Eventuelt 22

22 ÅRETS TAL Af Jens Vegge Bjørck Budget 2011 Nedenfor ses arbejdsgiverforeningens budget for I forhold til tidligere år ser budgettet ikke særligt detaljeret ud. Det skyldes at alle detailposterne er fjernet. De findes naturligvis stadig i budgettet, men for overskuelighedens skyld, er de fjernet i denne udgave. Indtægter Kontingent Udgifter Lønninger Bestyrelseshonorar Mødeomkostninger Lokaleomkostninger Arbejdsgiverafgifter Administrationsomkkostninger Faglige omkostninger Repræsentation Medlemsblad Udgifter i alt Resultat

23 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Administration Blad Rosenlunds Allé Vanløse Tlf.: Fax.: Direktør Jens Vegge Bjørck Mobil: Advokat Kurt Søgaard Nielsen Mobil: Bestyrelse Officielt medlemsblad for Danske Taxivognmænds Arbejdsgiverforening. Alle henvendelser vedrørende bladet bedes rettet til administrationen. Ansvarshavende udgiver: Bestyrelsesformand Gert Mark Redaktion: Jens Vegge Bjørck Ole Gaarde Kristensen Oplag: Udgives 4 gange årligt. ISSN: Formand Gert Mark Guldbækparken Svenstrup J. Mobil: Næstformand Hans-Henrik Petersen Ringstedgade Næstved Tlf.: Niels Venge Olesen Vilhelmsro Fredensborg Tlf.: Mobil: Torben Kirketerp Vægtens Kvarter Esbjerg Mobil: Michael Olsen Tobjergvej Holbæk Mobil:

Faglig voldgift OK2010. Ny direktør tiltrådt. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2010

Faglig voldgift OK2010. Ny direktør tiltrådt. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Faglig voldgift 3F mente lønnen skulle regnes ud efter andet end taxameterprisen. Læs dommen side 4 OK2010 Alle overenskomster i DTA-regi er nu i hus. Læs om resultaterne

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Køreplan for OK. Ny på vej? Vedtægter for DTA. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2011

Køreplan for OK. Ny på vej? Vedtægter for DTA. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Køreplan for OK 2012 er overenskomstår, og mange steder er man i gang. Se køreplanen på side 8. Ny på vej? En ny landsoverenskomst er i støbeskeen. Følg med på

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Familieplejeres ferieretlige stilling

Familieplejeres ferieretlige stilling FAMILIEPLEJERES FERIERETLIGE STILLING Familieplejeres ferieretlige stilling Den 27. september 2005 1. Retsgrundlaget I de senere år har familieplejeres ferieretlige stilling været genstand for megen diskussion

Læs mere

Ny overenskomst. Natarbejde. Konflikt i Vejen. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening

Ny overenskomst. Natarbejde. Konflikt i Vejen. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ny overenskomst Ny arbejdsgiverforening ser dagens lys i København. Læs historien side 5. Natarbejde Chauffører med natarbejde skal regelmæssigt til helbredskontrol.

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

danske taxivognmænds arbejdsgiverforening

danske taxivognmænds arbejdsgiverforening danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Generalforsamling Årets ordinære generalforsamling i Vejle er afholdt. Læs referatet på side 6. Overenskomst Landsoverenskomsten med 3F er faldet på plads. Læs

Læs mere

ATAX. DTA & TBA fusionerer. Styr på pensionen? Landsoverenskomsten. og bliver til ATAX. Læs mere side 5. Læs også... December 2012

ATAX. DTA & TBA fusionerer. Styr på pensionen? Landsoverenskomsten. og bliver til ATAX. Læs mere side 5. Læs også... December 2012 DTA & TBA fusionerer og bliver til ATAX. Læs mere side 5. ATAX December 2012 Læs også... Styr på pensionen? Se hvordan på side 9. Landsoverenskomsten breder sig og flere kommer til. Læs mere på side 13.

Læs mere

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Formand går Bestyrelsesformand Søren Madsen har trukket sig tilbage. Læs historien side 5. Ny formand valgt Gert Mark valgt som ny formand på ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Arbejdsgiverforening for taxibranchen Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk

Arbejdsgiverforening for taxibranchen Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Ansættelseskontrakt for taxachauffører Ansættelseskontrakten er udarbejdet af ATAX, og kan frit bruges af alle foreningens medlemmer. Undertegnede

Læs mere

danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter

danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter Vedtægterne er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling d. 13. april 2012.

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Du skal dog selv

Læs mere

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Manglende kort Glemte at få fornyet førerkort og fik kæmpe bøde. Læs historien side 9. Arbejdsmiljølov Har du styr på din APV og din rygepolitik?. Læs hvordan

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom v/ Mie Skovbæk Mortensen Formålet med sygedagpengeloven At yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2010-11 Fremsat den 2. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge

Ansættelseskontrakt. for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge Ansættelseskontrakt for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge Mellem Arbejdsgivers navn og adresse: og Medarbejders navn og adresse: Indgås

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5 Side 1/5 Malerfagets nøgletal Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: MALERSVENDE Akkordudbetaling/mindstebetaling pr. time kr. 123,85 SKILTEMALERE Pr. time kr. 141,75 SERVICEARBEJDERE

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten.

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge HR Jura Forlaget Andersen 5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge Af Advokat Sofie Høeg Madsen, MAQS Law Firm shm@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående optjening af ferie - har følgende

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver.

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.)

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) UDKAST 26. januar 2011 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) 1

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag Nr. 1153. 7092 29. december 1999. Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag I medfør af 84, stk. 7 og 90 a, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer Ansættelsesaftale for funktionærer Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Mikael D. Lauridsen Frydelunds alle 8210 Aarhus V CPR-nummer 123456-7890 og Mikaellauridsen.dk - Entreprise

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Vejledning om supplerende dagpenge

Vejledning om supplerende dagpenge Vejledning om supplerende dagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. 1067 af 21. november 2011 er der fastsat regler om supplerende dagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler, og nogle

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Velkommen hos Kelly!

Velkommen hos Kelly! Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

Feriedagpenge Side 1. Indhold

Feriedagpenge Side 1. Indhold FERIEDAGPENGE - i ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 Feriedagpenge Side 1 Indhold 1. Betingelser for udbetaling... 2 2. Optjening af feriedagpenge... 3 3. Optjent ferie hos en arbejdsgiver... 3 4.

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Lægen som arbejdsgiver Et lynkursus i ansættelsesret

Lægen som arbejdsgiver Et lynkursus i ansættelsesret Et lynkursus i ansættelsesret Program Indledning hvad er PLA Ansættelsesforholdets indgåelse Annoncering Ansættelsessamtale Ansættelseskontrakter Under ansættelsen Ferie Sygdom Barsel Ansættelsesforholdets

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Velkommen hos Medarbejderne 3

Velkommen hos Medarbejderne 3 Vikarhåndbog 1 Velkommen hos Medarbejderne 3 Vikar hos Medarbejderne 4 Arbejdstid 4 Tavshedspligt 4 Sygdom 5 G-dage 5 Feriepenge 6 Ferie 6 Arbejdsskader 6 Fritvalgsordning 6 Pension 7 Lønudbetaling 7 Skattekort

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 0 G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 1 Indhold 1. Om G-dage (dagpengegodtgørelse)... 2 2. Hvornår skal du have godtgørelse

Læs mere

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER 2010 2012 Indgået mellem og 3F 2010 2012 Ferieregulativ af 22. januar 2002 - med senere ændringer mellem og 3F nr. 794662 Idet bekendtgørelse af lov

Læs mere