Et trossamfund i Luthersk Mission

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et trossamfund i Luthersk Mission"

Transkript

1 Et trossamfund i Luthersk Mission Flere og flere medlemmer af Luthersk Mission (LM) overvejer af samvittighedsmæssige, teologiske, missionale og kirkelige grunde deres medlemskab af folkekirken.

2 Baggrunden LM s landsstyrelse (LS) nedsatte i foråret 2012 et udvalg, der skulle undersøge muligheder for at oprette et trossamfund i LM. Udvalget blev nedsat, fordi der tilsyneladende var et udækket behov blandt LM ere, hvad angår kirkelig tilknytning og kirkelige handlinger, jf. ovenstående eksempler. Oprettelsen af et trossamfund var den mulighed, som LS ønskede undersøgt for at imødekomme dette behov. Betegnelsen trossamfund er udelukkende en teknisk/ juridisk betegnelse. Det er ikke besluttet, hvilket navn der skal bruges i LM, hvis trossamfundet bliver oprettet. Udvalget afleverede en rapport til LS, som blev drøftet på mødet d. 16. juni Rapporten viser trossamfundets mulige opgaver, kirkejura, placering i LM s organisation og evt. samarbejde med eksisterende frimenigheder i LM. - LS besluttede, at der i første omgang skulle udfærdiges en mindre og mere læse venlig rapport (nærværende dokument) om den del af trossamfundets opgaver, der er målrettet LM ere uden for folkekirken, men som samtidig ikke er eller ønsker at være medlemmer af en frimenighed. - LS besluttede, at der skal arbejdes frem mod oprettelsen af et trossamfund i LM. - LS vurderede at oprettelsen af et trossamfund i LM er en sag for LM s generalforsamling. Frem til generalforsamlingen d oktober 2012 er sagen derfor i høring. Folkekirken Kredse Trossamfund Frimenighed llustration af 3 former for ellipse i LM efter indførelse af det foreslåede trossamfund 2

3 Hvad er et trossamfund? Hvad er et trossamfund? Der er religions- og forsamlingsfrihed i Danmark. Det betyder, at man kan samles og dyrke sin tro, som man vil - også uden at være registreret eller godkendt af de offentlige myndigheder som trossamfund. Trossamfund i Danmark kan deles i 3 grupper. - Folkekirken - Anerkendte eller godkendte trossamfund (f.eks. Den Katolske Kirke, Baptistkirken, muslimske trossamfund, mosaisk trossamfund m.fl. (125 i alt)) - Øvrige trossamfund samt samfund med religiøst præg. Offentlige myndigheder Anerkendte og godkendte trossamfund har nogle rettigheder i forhold til de offentlige myndigheder, som de øvrige trossamfund ikke har. Trossamfund kan ikke længere få status af anerkendt men kun godkendt. Forskellene mellem anerkendte og godkendte trossamfund er beskedne. Godkendte trossamfunds rettigheder i forhold til offentlige myndigheder er f.eks.: Præster kan få vielsesmyndighed, opholdstilladelse for udenlandske forkyndere, fradragsret efter Ligningsloven og andre skattemæssige begunstigelser, ret til at anlægge begravelsespladser, beskyttelse iht. straffeloven mod bespottelse og præsters vidneforklaringer, og indsatte i fængslerne kan få besøg fra en præst i et godkendt trossamfund. Folkekirken I forhold til folkekirken betragtes evangelisk lutherske menigheder med de samme fem bekendelsesskrifter som folkekirken (og LM) som nærtstående. Det giver mulighed for, at et menighedsråd, med biskoppens tilladelse, kan udleje folkekirkens lokaler til en evangelisk luthersk menighed til gudstjenester og kirkelig handlinger. Som medlem af en menighed/et trossamfund uden for folkekirken ophører man, ifølge nogle juridiske eksperter, med at være medlem af folkekirken. I praksis har mange dobbelt medlemskab. Muligheden for dobbelt medlemskab har aldrig været afprøvet ved en domsstol, derfor er den kirkeretslige situation usikker. Der arbejdes fortsat på afklaring af en række juridiske spørgsmål. Derfor skrives dette med forbehold. Det vides f.eks. ikke, om et trossamfund i LM vil have alle de ovennævnte rettigheder. 3

4 LM trossamfund er for enkeltmedlemmer uden for folkekirken LM TROSSAMFUND LM TROSSAMFUND LM TRO Begravelse Nadver Liturgi Dåb

5 LM trossamfund er for grupper/frimenigheder uden for folkekirken TROSSAMUND LM TROSSAMUND LM TROSSAMUND Bygninger Bryllup Jeg overvejer at melde mig ud af folkekirken, men.. Jeg overvejer at melde mig ud af folkekirken, men.. der er ikke nogen frimenighed i nærheden som jeg kan eller vil melde mig ind i... jeg ønsker ikke at forlade den LM-kreds, jeg er en del af, og tror vi kan have et godt fællesskab, uanset om alle er medlemmer af folkekirken eller ej... jeg kommer til at savne den klassiske folkekirkegudstjenestes liturgi... jeg kommer til at savne de flotte rammer om gudstjenester og kirkelige handlinger i folkekirken... jeg er betænkelig ved det, for hvem skal så stå for min begravelse... jeg vil meget gerne giftes i en af de flotte folkekirkebygninger.

6 Hvad kan/skal et LM trossamfund? For enkeltmedlemmer uden for folkekirken Et trossamfund i LM skal i første omgang være et tilbud til de LM ere, der er udmeldt eller melder sig ud af folkekirken, men som af forskellige grunde ikke er medlemmer af en LM-frimenighed. Trossamfundet tænkes ikke som egentligt menighedsdannende, idet menigheden fortsat er den lokale LM-kreds/-mødeplads. Opgaverne, som trossamfundet skal løse, vil variere, fordi behovene er forskellige, jf. de indledende eksempler. Trossamfundets medlemmer vil ofte være enkeltpersoner eller mindre grupper. Derfor vil trossamfundet kunne koordinere arbejdet efter behov på tværs af lokale kredse/mødepladser. F.eks.: - Hjælpe en familie med at døbe et barn eller konfirmere en ung, hvor den lokale kreds/mødeplads er usikker eller tøvende over for handlingen. - Hjælpe ved vielser i form af vielsesmyndighed, lån af kirke og, hvis den lokale kreds/mødeplads er usikker eller tøvende, også med pastoral vejledning og samtaler. - Samle medlemmer i en afdeling om kvartalsvise gudstjenester i en folkekirkebygning med en klassisk folkekirkelig liturgi. - Samle medlemmer på tværs af kredse til gudstjenester i et af områdets missionshuse. - Tilbyde en begravelsesforsikring og et begravelsesberedskab til økonomisk og administrativ hjælp for de pårørende. For frimenigheder I første omgang vil fokus være enkeltmedlemmer uden for folkekirken, men tilbud til frimenigheder er også en del af visionen. Det skal være muligt at melde sig ind som menighed. Opgaverne som trossamfundet skal løse vil variere, men det kan f.eks. være - Hjælpe med formalia omkring vielser og begravelse og, hvor det ønskes, at hjælpe med/stå for de kirkelige handlinger. - Hjælpe med at koordinere ansættelser på tværs af flere frimenigheder. - Tilbyde et netværk for frimenigheder, hvor man kan hente hjælp, tilsyn, vejledning og inspiration. En frimenighed uden for LM, som kan tilslutte sig vedtægter, praksis og kerneværdier, kan efter vurdering optages i trossamfundet. På sigt kan trossamfundet udvikles til at være en samlende ramme for enkeltpersoner uden for folkekirken og frimenigheder i LM. 6

7 Hvordan kan et LM trossamfund organiseres? Trossamfundet kan organiseres som en arbejdsgren på landsplan, tilknyttet LS, men som arbejder lokalt sammen med det eksisterende LM-arbejde på afdelings- og lokalt plan. Trossamfundet oprettes som et landsdækkende fællesskab med medlemmer fra hele landet med adresse på LM s sekretariat i Hillerød. Medlemmerne fortsætter som medlemmer af lokale kredse/mødepladser. Efter behov udpeges medarbejdere på afdelingsplan, som koordinerer arbejdet i afdelingen og trækker på resurserne på landsplan. Arbejdet i trossamfundet kan sammenlignes med LMU. Lokalt er LMU en del af LM, trækker på afdelingens resurser og på ungdomskonsulenterne, hvis arbejde koordineres på landsplan. Trossamfundets arbejde vil altså være en del af det eksisterende LM-arbejde og bruge/trække på missionshuse, prædikanter, afdelingsstyrelser, ansatte osv. alt efter behov. Økonomisk skal trossamfundets arbejde dækkes af medlemmernes kontingent og frivillige bidrag. Medlemmerne vil formentlig spare gennemsnitligt kr. (1 % i kirkeskat for en gennemsnitsdansker), og bidragene til trossamfundet vil derfor ikke nødvendigvis gå ud over bidragene til LM s øvrige arbejde. 250 medlemmer på landsplan vil derfor via den sparede kirkeskat kunne dække, hvad der svarer til en fuldtidsansat inkl. alle administrative udgifter, leje af kirkebygninger og begravelsesudgifter, i alt ca kr. Ansættelser Arbejdet i trossamfundet vil skulle udføres af både frivillige og ansatte. Antallet af ansættelser vil jf. ovenstående tal, følge medlemsstallet og behovet i de forskellige landsdele. Eftersom det er ekstra støtte og vejledning, der skal tilbydes til det lokale menighedsarbejde, vil teologisk faglighed blive prioriteret i ansættelserne. 250 medlemmer * kr gennemsnitlig kirkeskat = 1 medarbejder 7

8 Hvornår og hvordan melder jeg mig ind? Der bliver ikke oprettet et trossamfund i LM, før LM s generalforsamling har taget stilling til sagen d oktober Forud for det skal en række juridiske og vedtægtsmæssige problemstillinger afklares. Det er derfor først efter generalforsamlingen, at trossamfundet kan oprettes, og medlemstegningen kan begynde. Status som godkendt trossamfund i forhold til offentlige myndigheder har længere udsigter, fordi der skal påregnes lang sagsbehandling, og fordi ansøgningen om godkendelse først kan sendes, når en række formelle krav er opfyldt. Arbejdet kan påbegyndes uanset godkendelse af offentlige myndigheder, men dog uden de rettigheder, som godkendelsen giver. Høringen slutter 25. september Høringssvar sendes til LM s sekretariat på I perioden indtil generalforsamlingen og evt. mulighed for indmeldelse kan man blive registreret som interesseret. Det giver mulighed for at koordinere ønsker og skabe kommunikation mellem de mennesker der er interesserede i trossamfundets tilbud, hvilket er meget væsentligt i høringsfasen forud for generalforsamlingen. Såfremt trossamfundet oprettes, vil der følge flere etaper, hvor der gøres mere ud af samhørigheden med frimenighederne, arbejdes med mulighed for tilsyn m.m. Desuden bliver der frem mod generalforsamlingen i oktober i år samt efterfølgende arbejdet med vedtægter, jura, lavpraktiske vejledninger, forståelsen af og praksis omkring hyrdeansvar, sakramenter, medlemskab og evt. kurser m.m Hvis man derfor er interesseret og overvejer indmeldelse i trossamfundet, hvis det bliver oprettet, opfordres man til at kontakte udvalget: Asger Mogensen tlf , Flemming Bruun tlf , Peter Leif Mostrup Hansen tlf , frimenighedsrepræsentant Pressetalsmand er LM s gen.sek. Jens Ole Christensen el. form. Jens Peter Rejkjær. Tanker bag layout og illustrationer i folderen: LM trossamfund er en organisme, som stadig er ved at tage form. Der er nogle linjer, der skal trækkes op, men som stadig er skitser. Trossamfundet skaber en helhed ud fra flere dele. Ringene illustrerer tanken om, at flere dele i det samlede billede spirer frem med en ny helhed i form af et trossamfund. Layouet skal derfor ikke ses som en ny visuel profil i LM eller et nyt logo. Mathias Bastrup Kure // Maria Jin Hee Winberg

Et trossamfund i Luthersk Mission

Et trossamfund i Luthersk Mission Et trossamfund i Luthersk Mission Flere og flere medlemmer af Luthersk Mission (LM) overvejer af samvittighedsmæssige, teologiske, missionale og kirkelige grunde deres medlemskab af folkekirken. Baggrunden

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted 1 Menighedens navn er Lolland-Falster kirken. Menigheden har hjemsted på Lolland-Falster. Grundlag 2 Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed, der bygger

Læs mere

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole Til alle frimenigheder i Luthersk Mission Velkommen til frimenighedskonference i Børkop lørdag

Læs mere

Love og vedtægter for Skjern Bykirke

Love og vedtægter for Skjern Bykirke Love og vedtægter for Skjern Bykirke 1 Oprettelse og hjemsted Skjern Bykirke er oprettet i 2006 som valgmenighed med navnet Skjern Valgmenighed. Menigheden ændrer status fra valgmenighed til evangelisk-luthersk

Læs mere

Vedtægter for Søhøjlandets Kirke

Vedtægter for Søhøjlandets Kirke Vedtægter for Søhøjlandets Kirke en Evangelisk Luthersk Frimenighed 1 Navn og hjemsted Menighedens navn er Søhøjlandets Kirke, og er oprettet i 2008 som valgmenighed med navnet Søhøjlandets Valgmenighed.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ODDER FRIMENIGHED

VEDTÆGTER FOR ODDER FRIMENIGHED VEDTÆGTER FOR ODDER FRIMENIGHED Odder Frimenighed Vedtaget på menighedsmødet 2018 1 - Navn og hjemsted 1.1 Menighedens navn er Odder Frimenighed 1.2 Menigheden er hjemmehørende i Odder Kommune. 2 - Grundlag

Læs mere

Vedtægter for. A. Grundlæggende om menigheden. B. Medlemskab

Vedtægter for. A. Grundlæggende om menigheden. B. Medlemskab Vedtægter for A. Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted. 1. Menighedens navn er Luthersk Missionsforenings Frimenighed, Emdrup (kaldet Nordvestkirken). Stk. 2. Menigheden har hjemsted i Københavns

Læs mere

Haderslev Frimenighed 2012

Haderslev Frimenighed 2012 VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HADERSLEV 1. Identitet & hjemsted Navnet på Luthersk Missions Frimenighed i Haderslev er: Haderslev Frimenighed (HF). Haderslev Frimenighed har hjemsted i Haderslev kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ODDER FRIMENIGHED

VEDTÆGTER FOR ODDER FRIMENIGHED VEDTÆGTER FOR ODDER FRIMENIGHED Odder Frimenighed Vedtaget på menighedsmødet 2017 1 - Navn og hjemsted 1.1 Menighedens navn er Odder Frimenighed 1.2 Menigheden er hjemmehørende i Odder Kommune. 2 - Grundlag

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED FRIME NIG H ED EN BR OE N V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Menighedens navn er Frimenigheden Broen. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den kirkelige frihedslovgivning.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HERNING

VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HERNING side 1 VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HERNING 1. Identitet & hjemsted Navnet på Luthersk Missions Frimenighed i Herning er: (_Navn_). Den har hjemsted i Herning kommune. 2. Grundlag Menigheden bygger

Læs mere

Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen 2019 Det er altid en festdag at holde generalforsamling i Fyens Stifts Menighedsrådsforening.

Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen 2019 Det er altid en festdag at holde generalforsamling i Fyens Stifts Menighedsrådsforening. 1 Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen 2019 Det er altid en festdag at holde generalforsamling i Fyens Stifts Menighedsrådsforening. Som ved et menighedsrådsvalg fejrer vi det folkekirkelige

Læs mere

********** Indledning

********** Indledning Indledning Som det fremgår af referatet fra AS-mødet d. 29. marts pkt. 4, besluttede AS, at LM Bornholm nu er der i processen, hvor det er nødvendigt, at AS prøver at blive mere konkrete fsva. hvad en

Læs mere

Formandsberetning 2012

Formandsberetning 2012 Formandsberetning 2012 Herre, når jeg er bekymret og hjertet er i oprør - da giv mig ro og nyt mod! Sl. 94,19 Der er nogle ord i Bibelen, som på visse tidspunkter i livet giver speciel mening. Ordet fra

Læs mere

Stk. 2. Præsten skal have nær tilknytning til menighedens bagland, og han bør bosætte sig i Lemvigområdet. Ved en fuldtidsansættelse er det et krav.

Stk. 2. Præsten skal have nær tilknytning til menighedens bagland, og han bør bosætte sig i Lemvigområdet. Ved en fuldtidsansættelse er det et krav. Vedtægter 1 Navn, hjemsted og tilhørsforhold Menighedens navn er Lemvig Bykirke. Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed. Lemvig Bykirke har hjemsted i Lemvig Kommune Lemvig Bykirke er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Det danske bibelselskab Dåb og livsstil

Det danske bibelselskab Dåb og livsstil Bilag 4: YouGov-spørgeskema Det danske bibelselskab Dåb og livsstil Målgruppe: Danskere forældre med børn under 18 år Baggrundsspørgsmål: Køn Alder Geografi Uddannelse PDL Husstandsindkomst PDL Børns alder

Læs mere

SAMTALEOPLÆG OM PRÆSTEUDDANNELSE

SAMTALEOPLÆG OM PRÆSTEUDDANNELSE SAMTALEOPLÆG OM PRÆSTEUDDANNELSE - I ET SAMFUND MED FORSKELLIGE RELIGIONER OG LIVSSYN BAGGRUND EN PRÆSTS DANNELSE RUMMER MANGE FACETTER Præster er under stadig dannelse. Man lærer sig færdigheder, får

Læs mere

Stk 1. Menighedens navn er Kirken ved Tange Sø. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den folkekirkelige frihedslovgivning.

Stk 1. Menighedens navn er Kirken ved Tange Sø. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den folkekirkelige frihedslovgivning. VEDTÆGTER FOR FRIMENIGHEDEN KIRKEN VED TANGE SØ 1 Navn og Hjemsted Stk 1. Menighedens navn er Kirken ved Tange Sø. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den folkekirkelige frihedslovgivning.

Læs mere

Side 1 af 11 - [ BILAG 1 ]

Side 1 af 11 - [ BILAG 1 ] Side 1 af 11 - [ BILAG 1 ] [ Spørgsmål 1 ] Hvor mange kommer der i gennemsnit til møderne i din forening: Aalborg IMU 40 Bethania IMU 32 Børkop IMU 8 Esbjerg IMU 4 Fredericia IMU 16 Herning IMU 50 Hvidesande

Læs mere

Folkekirken og Porvoo

Folkekirken og Porvoo Folkekirken og Porvoo Den 3. oktober 2010 tilslutter Den danske Folkekirke sig Porvoo Fællesskabet. Porvoo Fællesskabet består af lutherske og anglikanske kirker i Norden, Baltikum samt Storbritannien

Læs mere

Vedtægter for Luthersk Missions frimenighed, Hvidovre.

Vedtægter for Luthersk Missions frimenighed, Hvidovre. Vedtægter for Luthersk Missions frimenighed, Hvidovre. 1. Navn. Menighedens navn er: Luthersk Missions frimenighed, Hvidovre. (kaldet Hvidovre Frimenighed). 2. Grundlag. Menigheden bygger sit arbejde på:

Læs mere

Menighedsrådskursus Horsens Provsti 12. januar Oplæg ved Personalekonsulent Birgitte Søhoel

Menighedsrådskursus Horsens Provsti 12. januar Oplæg ved Personalekonsulent Birgitte Søhoel Menighedsrådskursus Horsens Provsti 12. januar 2013 Oplæg ved Personalekonsulent Birgitte Søhoel Indhold Menighedsråd: Definition og juridiske principper Beslutningsprocessen: Muligheder og begrænsninger

Læs mere

Vedtægter for Hedensted Valgmenighed

Vedtægter for Hedensted Valgmenighed Vedtægter for Hedensted Valgmenighed 1 Oprettelse og hjemsted Hedensted Valgmenighed er oprettet 10. september 2009 i henhold til lov nr. 204 af 24. maj 1972 og hører som sådan under Den danske Folkekirke.

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Fordeling af opgaver mellem sogn, provsti og stift - set i et teologisk perspektiv

Fordeling af opgaver mellem sogn, provsti og stift - set i et teologisk perspektiv Fordeling af opgaver mellem sogn, provsti og stift - set i et teologisk perspektiv Niels Henrik Gregersen, Det teologiske Fakultet, KU Kirkeministeriets seminar d. 9. marts 2006 Karen Blixen Salen, Det

Læs mere

Forretningsorden for KOLDING KIRKECENTER

Forretningsorden for KOLDING KIRKECENTER Forretningsorden for KOLDING KIRKECENTER 1. Kirkens organisation a) Kirkens ledelse b) Ansvars- og kompetencefordeling c) Ansættelse og afgang af personale d) Eksterne rådgivere 2. Kirkens finansiering

Læs mere

Vedtægter. Luthersk Mission Bornholms afdeling. for. www.lm-bornholm.dk

Vedtægter. Luthersk Mission Bornholms afdeling. for. www.lm-bornholm.dk Vedtægter for Luthersk Mission Bornholms afdeling www.lm-bornholm.dk 1 Love for Luthersk Missionsforening til Evangeliets Fremme (LM) er at betragte som love for Luthersk Mission, Bornholms afdeling med

Læs mere

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 3. september, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

Først tak til jer alle sammen for at I har fundet vej til Nationalmuseet denne mandag formiddag.

Først tak til jer alle sammen for at I har fundet vej til Nationalmuseet denne mandag formiddag. Ligestillings- og kirkeminister Manu Sareens tale ved konferencen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Dato: 22. april 2013 Nationalmuseet den 22. april 2012 Først tak til jer

Læs mere

Vedtægter for BaptistKirken Sydjylland

Vedtægter for BaptistKirken Sydjylland 1 Vedtægter for BaptistKirken Sydjylland 1. Navn, hjemsted og grundlag. 1. Kirkens navn er: BaptistKirken Sydjylland med CVR nr. 16 68 61 90. 2. Kirkens hjemsted er Esbjerg Kommune. 3. Kirken er en selvstændig,

Læs mere

Foreningens formål er at virke for evangeliets fremme gennem en samlet og ordnet anvendelse af de kræfter og gaver, som Gud giver.

Foreningens formål er at virke for evangeliets fremme gennem en samlet og ordnet anvendelse af de kræfter og gaver, som Gud giver. Vedtægter for Luthersk Missionsforening til Evangeliets Fremme 1. Navn 1. Foreningens navn er "Luthersk Missionsforening til Evangeliets Fremme". Andre anvendte navne og forkortelser: "Luthersk Mission"

Læs mere

Værdier, kvalitet og omstilling

Værdier, kvalitet og omstilling DET TALTE ORD GÆLDER! Værdier, kvalitet og omstilling Talepunkter til departementschef Henrik Nepper Christensens foredrag ved åbning af Nordisk Kongres for kirkegårde og krematorier 4. sep. 2013 Indledning

Læs mere

Når frivillige leder professionelle

Når frivillige leder professionelle Når frivillige leder professionelle Definitionskamp Kamp mellem to forskellige organisationsforståelser: En værdibaseret (teologisk/kristen) organisationsforståelse overfor en demokratisk organisationsforståelse.

Læs mere

Folkekirkens skoletjenester. V. Peter L. Hundebøll

Folkekirkens skoletjenester. V. Peter L. Hundebøll Folkekirkens skoletjenester V. Peter L. Hundebøll Hvorfor skal vi drøfte skoletjenester her? for at tale om, om vi i fællesskab skal gøre noget! 2 Hvem er Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester?

Læs mere

1. Navn og hjemsted Stk. 1 Børnefrø Skarrild-Karstoft er hjemmehørende i Herning kommune.

1. Navn og hjemsted Stk. 1 Børnefrø Skarrild-Karstoft er hjemmehørende i Herning kommune. Gamle vedtægter 1. Navn og hjemsted Børnefrø er hjemmehørende i Herning Kommune. Børnefrø er tilsluttet Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS) og er forpligtet på DFS vedtægter. Børnefrø er udløber

Læs mere

Vedtægter for Luthersk Missions Børn og Unge

Vedtægter for Luthersk Missions Børn og Unge Vedtægter for Luthersk Missions Børn og Unge A. Grundlæggende om LMBU 1. Organisation Luthersk Missions Børn og Unge (LMBU) er en sammenslutning af arbejdet blandt børn og unge i Luthersk Mission (LM),

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening Foreningens navn og formål 1. Fyens Stifts Menighedsrådsforening ( i det følgende kaldet foreningen ) virker i tilslutning

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission

med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission Kom og vær med Denne folder er en invitation til at være med i Luthersk Mission (LM). Både til mennesker, der selv kalder sig kristne, og til alle

Læs mere

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den VEDT,ItrGTER FoR Ån lus VALGMENIGHED AF 1990 $r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den kommune, hvor menigheden til enhver tid har postadresse. $2 Valgmenigheden

Læs mere

Tovholder for kirkeligt samarbejdsnetværk

Tovholder for kirkeligt samarbejdsnetværk Tovholder for kirkeligt samarbejdsnetværk opgaver og ansvar Koordinering styrker integrationen Mange kirker vil gerne gøre mere for at hjælpe de mange flygtninge, der i disse år kommer til vores land.

Læs mere

Det velordnede anarki

Det velordnede anarki Det velordnede anarki ORDBOGSOPSLAG: VELORDNET: præg af orden, systematik og overskuelighed ANARKI: tilstand præget af manglende styring, kontrol eller orden fx i et samfund eller en mindre gruppe Det

Læs mere

LMBU. Hvordan man kan oprette sin klub som en lokalforening i LMBU. Foreningsguide for LMBU 1

LMBU. Hvordan man kan oprette sin klub som en lokalforening i LMBU. Foreningsguide for LMBU 1 Foreningsguide for LMBU Hvordan man kan oprette sin klub som en lokalforening i LMBU Foreningsguide for LMBU 1 2 Foreningsguide for LMBU DET ER IKKE Særlig SVÆRT Generalforsamlinger, foreninger, kontingent,

Læs mere

Menighedsrådsvalg 2016 Kampagne, rekruttering og Landsforeningens rolle

Menighedsrådsvalg 2016 Kampagne, rekruttering og Landsforeningens rolle Menighedsrådsvalg 2016 Kampagne, rekruttering og Landsforeningens rolle Inspirationsdag, Distriktsforeningen for Herning Nordre og Søndre Provsti, Timring Missionshus, lørdag den 6. februar 2016 Søren

Læs mere

Vedtægter for Strandvejskirken, Humlebæk.

Vedtægter for Strandvejskirken, Humlebæk. 1 Navn og adresse 1. Menighedens navn er: Strandvejskirken. 2. Menigheden blev stiftet den 7. marts 1886 i Helsingør og er tilsluttet kirkesamfundet Det Danske Missionsforbund. 3. Kirkens adresse er: Humlebæk

Læs mere

Notat. Kirkeudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt

Notat. Kirkeudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt Kirkeudvalget 2012-13 L 104 Bilag 1 Offentligt Notat Høringsnotatvedrørende rapport om sognebåndsløsning m.v. (med udkast til forslag til lov om ændring af lov om menighedsråd, lov om valg til menighedsråd,

Læs mere

VEJLEDNING OM ANSØGNING OM VIELSESBE- MYNDIGELSE OG INDHENTELSE AF BØRNEATTEST

VEJLEDNING OM ANSØGNING OM VIELSESBE- MYNDIGELSE OG INDHENTELSE AF BØRNEATTEST VEJLEDNING OM ANSØGNING OM VIELSESBE- MYNDIGELSE OG INDHENTELSE AF BØRNEATTEST Indhold ANSØGNING OM VIELSESBEMYNDIGELSE... 2 Ægteskabsloven... 2 LOV OM ÆGTESKABS INDGÅELSE OG OPLØSNING... 2 En vielse med

Læs mere

Biskoppen over Helsingør Stift

Biskoppen over Helsingør Stift Biskoppen over Helsingør Stift Den 20. februar 2012 Dok.nr. 20583/12 Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Social- og Integrationsministeriet, Ankestyrelsen familiestyrelsen@famstyr.dk Ministeriets

Læs mere

KIRKEN ER.. 1. HVAD ER KIRKEN? KIRKEN ER MISSIONAL KIRKEN ER MENNESKER MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE

KIRKEN ER.. 1. HVAD ER KIRKEN? KIRKEN ER MISSIONAL KIRKEN ER MENNESKER MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE Oplæg til samtale v. Samvirkende Menighedsplejers Årsmøde På Hotel Nyborg Strand Lørdag, den 10. april 2010 Mogens S. Mogensen Intercultural.dk MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE 1 Kirken

Læs mere

Lokalhåndbog En vejledning til lokalforeninger og netværksgrupper

Lokalhåndbog En vejledning til lokalforeninger og netværksgrupper Lokalhåndbog En vejledning til lokalforeninger og netværksgrupper www.lunge.dk 0 Kom godt i gang som frivillig i en lokalforening I Danmarks Lungeforening udgør frivilligt arbejde det bærende fundament

Læs mere

Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2

Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2 Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2 Baggrund: På MR mødet d. 26. april blev Berit og Simon givet opgaven med at udarbejde oplæg til høringssvar på Kirkeministeriets

Læs mere

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ Klippen er fyldt med liv! Vi byder dig velkommen i et levende fællesskab. Lokalt i Lemvig er Indre Mission et stort kristent fællesskab af børn, unge og voksne,

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

Hvad er en Pastoral Vejleder?

Hvad er en Pastoral Vejleder? Hvad er en Pastoral Vejleder? Den 16. juni 2012 blev pastor Børge Haahr Andersen indviet som Pastoral Vejleder ved en gudstjeneste i Løsning Kirke. Indvielsen foregik ved bøn og håndspålæggelse og var

Læs mere

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013.

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Menighedsrådet Bellahøj - Utterslev Sogn Frederikssundsvej 125A 2700 Brønshøj 27.05.2013 Bellahøj-Utterslev Sogns menighedsråds lovbestemte

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m.

Bekendtgørelse af lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. LBK nr 330 af 29/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 25665/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov om bestyrelse

Læs mere

1. Menighedens navn og hjemsted. 2. Formål 3. Medlemskab af Det Danske Missionsforbund 4. Medlemmer

1. Menighedens navn og hjemsted. 2. Formål 3. Medlemskab af Det Danske Missionsforbund 4. Medlemmer 1. Menighedens navn og hjemsted. 1. Menighedens navn er Det Danske Missionsforbund Thylands Menighed. 2. Menigheden blev stiftet i 1885 og er tilsluttet Det Danske Missionsforbund. 3. Kirkens hjemsted

Læs mere

Referat fra menighedsmøde i Grønnevang Kirke, søndag den 15. juni 2014.

Referat fra menighedsmøde i Grønnevang Kirke, søndag den 15. juni 2014. Referat fra menighedsmøde i Grønnevang Kirke, søndag den 15. juni 2014. Ole bød velkommen Orientering fra menighedsrådet Menighedsarbejdet består mest af orientering fra præsterne om de aktiviteter der

Læs mere

VEJLEDENDE VEDTÆGTER for menigheder i Det Danske Missionsforbund

VEJLEDENDE VEDTÆGTER for menigheder i Det Danske Missionsforbund VEJLEDENDE VEDTÆGTER for menigheder i Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Menighedens navn er. (tidligere benævnt..) 2. Menigheden blev stiftet den. og er tilsluttet kirkesamfundet Det Danske

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde onsdag d. 28. nov. 2007 i Skive

Referat af Regionsbestyrelsesmøde onsdag d. 28. nov. 2007 i Skive Viborg d. 30-11-2007 Referat af Regionsbestyrelsesmøde onsdag d. 28. nov. 2007 i Skive Revideret dagsorden: 1. Velkomst og tilføjelser til dagsorden 2. Godkendelse af referat fra forrige møde 3. Diskussion

Læs mere

Workshop på årsmøde 2017: Gudstjenesteliturgi v. Karen Stubkjær

Workshop på årsmøde 2017: Gudstjenesteliturgi v. Karen Stubkjær Workshop på årsmøde 2017: Gudstjenesteliturgi v. Karen Stubkjær Oplæg: Gudstjenester, der er folkekirkens vigtigste kerneydelse, er en fælles opgave for præster og menighed. Hvordan skal vi udvikle gudstjenestelivet

Læs mere

Vedtægter for Danske Kirkers Råd

Vedtægter for Danske Kirkers Råd Vedtægter for Danske Kirkers Råd 1. Grundlag Stk. 1. Danske Kirkers Råd er et fællesskab af kristne kirker, trossamfund og menigheder i Danmark, som tilbeder og bekender én Gud - Faderen, Sønnen og Helligånden

Læs mere

Kommissorium for Tværkulturelt Udvalg i Kolding Provsti

Kommissorium for Tværkulturelt Udvalg i Kolding Provsti Kommissorium for Tværkulturelt Udvalg i Kolding Provsti Formål: Det er tværkulturelt udvalgs mål at skabe et klart ansættelsesforhold og derved gode arbejdsbetingelser for den tværkulturelle kirke- og

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

Medlemskab af MEDBoRGERNE INDMELDELSESAFTALE

Medlemskab af MEDBoRGERNE INDMELDELSESAFTALE Medlemskab af MEDBoRGERNE INDMELDELSESAFTALE MEDBoRGERNE er en forening, der har til formål at styrke demokratisk handlekraft og aktivt medborgerskab blandt medborgere i Danmark, og derigennem styrke deres

Læs mere

Vejledende vedtægter for distriktsforeninger

Vejledende vedtægter for distriktsforeninger Vejledende vedtægter for distriktsforeninger En distriktsforening er en selvstændig forening, som selv fastsætter sine vedtægter. Vedtægterne må ikke være i strid med Landsforeningens til enhver tid gældende

Læs mere

Vedtægter for DanskOase et fornyelses- og menighedsnetværk

Vedtægter for DanskOase et fornyelses- og menighedsnetværk et fornyelses- og menighedsnetværk 1 Navn Oase-bevægelsen i Danmark er stiftet den 25. august 1989 i Århus. Efter fusion med Dansk Oases Menighedsnetværk er navnet på bevægelsen fra 4. januar 2002 "Dansk

Læs mere

Vedtægter for Den Selvejende Institution Hjertebo Foreningen Hjertebos venner Boligafdelingen på Hjertebo

Vedtægter for Den Selvejende Institution Hjertebo Foreningen Hjertebos venner Boligafdelingen på Hjertebo Vedtægter for Den Selvejende Institution Hjertebo Foreningen Hjertebos venner Boligafdelingen på Hjertebo Bofællesskabet Hjertebo, herefter kaldet Hjertebo, er oprettet i overensstemmelse med og skal til

Læs mere

Vedtægter for Indre Missions samfund i Voel.

Vedtægter for Indre Missions samfund i Voel. Vedtægter for Indre Missions samfund i Voel. Voel Missionshus 1 Navn og hjemsted: 1.1 Samfundets navn er Voel Indre Mission, kaldet Voel IM. 1.2 Samfundets hjemsted er Gjern kommune. 1.3 Samfundet er i

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

Vedtægter for. Menighedsfakultetet. Lutheran School of Theology in Aarhus

Vedtægter for. Menighedsfakultetet. Lutheran School of Theology in Aarhus Vedtægter for Menighedsfakultetet Lutheran School of Theology in Aarhus 1 Navn og Hjemsted Menighedsfakultetet (MF) / Lutheran School of Theology in Aarhus (LSTA) er en selvejende og uafhængig institution,

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

Kirkens Korshærs grundregler

Kirkens Korshærs grundregler Kirkens Korshærs grundregler 1 Grundlag, hjemsted og formål 1 Kirkens Korshærs Grundregler. 2 Hjemsted og stiftelse. 3 Kirkens Korshærs formål. 2 Kirkens Korshærs landsstyrelse 4 Landsstyrelsens sammensætning,

Læs mere

Notat. Model for fordeling af præstestillinger mellem stifterne Udarbejdet i samarbejde mellem biskopperne og Kirkeministeriet

Notat. Model for fordeling af præstestillinger mellem stifterne Udarbejdet i samarbejde mellem biskopperne og Kirkeministeriet Model for fordeling af præstestillinger mellem stifterne Udarbejdet i samarbejde mellem biskopperne og Kirkeministeriet Indledning I 2009 blev der blandt andet på foranledning af Rigsrevisionen indgået

Læs mere

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet.

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet. Vedtægt for Vesterbro Sogn - Folkekirken på Vesterbro De syv sogne (Absalons, Apostel, Enghave, Gethsemane, Krist, Maria og Sct. Matthæus) på Vesterbro sammenlægges med virkning fra 2/12 2012 til ét sogn,

Læs mere

Hvem er vi? Kristi Legeme!

Hvem er vi? Kristi Legeme! Hvem er vi? Kristi Legeme! I er Kristi legeme og hver især hans lemmer. Og i kirken har Gud sat nogle til at være for det første apostle, for det andet profeter, for det tredje lærere, endvidere nogle

Læs mere

Præsentation. v/stiftskontorchef Bodil Abildgaard Juridisk specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift

Præsentation. v/stiftskontorchef Bodil Abildgaard Juridisk specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift Præsentation v/stiftskontorchef Bodil Abildgaard Juridisk specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift Viborg Stift strækker sig fra Aggersborg i nord til Blåhøj i syd og fra Fjaltring i vest til Hammershøj

Læs mere

Vedtægt og takstregulativ

Vedtægt og takstregulativ Vedtægt og takstregulativ for kirke, Holbæk provsti Holbæk kommune, Roskilde stift VEDTÆGT for KIRKEN Kirkens bestyrelsesforhold Kirken, der er selvejende, bestyres af 1 Sogns menighedsråd. 2 Kirkens drift

Læs mere

Vedtægter for FrikirkeNet

Vedtægter for FrikirkeNet Vedtægter for FrikirkeNet PRÆAMBEL FrikirkeNet er et samarbejde, der består af de til enhver tid tilsluttede enkeltstående kirker, institutioner og tjenesteorganisationer i Danmark. FrikirkeNet er et netværkssamarbejde

Læs mere

København, november 2017 FAKTA OM FRIKIRKER

København, november 2017 FAKTA OM FRIKIRKER København, november 2017 FAKTA OM FRIKIRKER Antal og kendetegn Der er flere end 325 frikirker i Danmark. Tilsammen har de mindst 30.000 medlemmer. Variationen de enkelte kirker imellem er meget stor, men

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Leg med tro - Inspiration til debatter

Leg med tro - Inspiration til debatter Leg med tro - Inspiration til debatter Hvornår havde I i menighedsrådet, på ledermødet eller personalemødet sidst tro på dagsordenen? Altså ikke rammerne for andres tro, men jeres egen tro? Hvornår satte

Læs mere

Vanløse Frikirkes vedtægter

Vanløse Frikirkes vedtægter Vanløse Frikirkes vedtægter Menigheden og dens formål 1 Vanløse Frikirke (i det følgende benævnt menigheden), der stiftedes i København den 25. marts 1954 under navnet menigheden Betlehem, er en selvstændig

Læs mere

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken Bøvling Valgmenighed Bøvling Valgmenighed Hvad er en Valgmeninghed? Hvad med økonomien? Oprettet i 1875 da et flertal er familierne i Bøvling og Flynder sogne ønskede en grundtvigsk præst. Et ønske som

Læs mere

Michael Agerbo Mørch blev valgt som referent Andrea Christensen og Jacob Knudsen blev valgt som stemmeoptællere.

Michael Agerbo Mørch blev valgt som referent Andrea Christensen og Jacob Knudsen blev valgt som stemmeoptællere. Referat fra LMU s landsgeneralforsamling 2012 Sted: Luthersk Missions Højskole, Ansgarvej 2, 3400 Hillerød Tid: Lørdag d. 6. oktober 2012 Kl. 15:20 1. Valg af dirigent og stemmeoptællere Helene Andersen

Læs mere

Folkekirken som virksomhed

Folkekirken som virksomhed Folkekirken som virksomhed 3. marts 2011, Fyns Stift Ved Erling Andersen Spørgsmålene til i dag... Er Folkekirken udelukkende en idealistisk organisation, hvor teologien og troen på noget større end én

Læs mere

NETVÆRK. på og læs mere om alle MOSAIK s kirker.

NETVÆRK. på   og læs mere om alle MOSAIK s kirker. MOSAIK MOSAIK er et netværk af frikirker med rødder i pinsekirkerne Danmark. Vi har skiftet navn og profil, da vi ønsker at åbne netværket, for alle kirker, som kan se sig selv i netværkets teologi, vision

Læs mere

Medarbejderskabsmappe for frivillige

Medarbejderskabsmappe for frivillige Frivilligt medarbejderskab i Abildgård Kirke Medarbejderskabsmappe for frivillige Abildgård Kirke en kirke med liv Indhold Abildgård Kirke o Abildgård kirke og frivillighed o Kommissorium for frivillighedsudvalget

Læs mere

Missions- og prædikantkonsulent

Missions- og prædikantkonsulent april 2016 Missions- og prædikantkonsulent Afdelingsstyrelsen (AS) ønsker at aktiviteterne omkring mission og forkyndelse ved en ansat skal fortsætte. Stillingen er en kombinationsstilling med fokus på

Læs mere

Kirke på vej. Roskilde Stift

Kirke på vej. Roskilde Stift Kirke på vej Roskilde Stift Kirke på vej men hvorhen? det enkle svar på det spørgsmål er: ud blandt mennesker dér, hvor de er. Det er visionen og drivkraften bag Kirke på vej. Det er en spændende og udfordrende

Læs mere

Forslag til foreningslove for KFUM og KFUK i Viborg

Forslag til foreningslove for KFUM og KFUK i Viborg Forslag til foreningslove for KFUM og KFUK i Viborg 1 Navn KFUM og KFUK i Viborg Stiftet år og dato: Fællesforening 01.01.1962 KFUM 21.11.1902 KFUK 02.01.1884 Hjemstedskommune: Viborg Distrikt: Distrikt

Læs mere

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser 1 Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser Indledning ved biskopperne Baggrunden for denne vejledning er, at den kirkebogsførende sognepræst er begravelsesmyndighed i sognet.

Læs mere

Forum for International Cooperation

Forum for International Cooperation Vedtægter for Forum for International Cooperation Vedtaget på FIC Generalforsamlingen mandag d. 16. april 2018 1 - Hjemsted Foreningens hjemsted er Københavns kommune 2 - Vision, mission og værdigrundlag

Læs mere

LOVE for Det Danske Missionsforbund

LOVE for Det Danske Missionsforbund LOVE for Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Kirkesamfundets navn er Det Danske Missionsforbund. 2. Kirkesamfundets internationale navn er: The Mission Covenant Church of Denmark. 3. Kirkesamfundets

Læs mere

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle 1 Navn: KFUM og KFUK i Vejle Stiftet år og dato: KFUM 19. februar 1883. KFUK 28. november 1883 Hjemstedskommune: Vejle Distrikt: Trekanten KFUMs motto: "At de alle

Læs mere