Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623"

Transkript

1 SITAC Box 553 SE Karlskrona SVERIGE MEDLEM AF EOTA Tlf.: +46-(0) Fax: +46-(0) Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623 Dansk oversættelse udarbejdet af SITAC. Original version på engelsk. Varemærke Trade name Papiruld/Envinsu Papiruld/Envinsu Indehaver af godkendelsen Holder of approval Beskrivelse og anvendelse af byggevaren Generic type and use of construction product Papiruld Danmark A/S Brødeskovvej 40 DK Hillerød Danmark Varmeisoleringsprodukt til bygninger - In-situ-formet løsfyld isoleringsmateriale af cellulosefibre. In-situ formed loose fill thermal insulation material made of cellulose fibres Gyldighed Validity: Fremstillingssted Manufacturing plant fra from til to Papiruld Danmark A/S Brødeskovvej 40 DK Hillerød Danmark Godkendelsen indeholder This Approval contains 10 sider 10 Pages

2 Side 2 (10) af Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623 udstedt den I JURIDISK GRUNDLAG OG ALMINDELIGE BETINGELSER 1 Denne Europæiske Tekniske Godkendelse er udstedt af SITAC i henhold til: Rådets Direktiv 89/106/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemslandenes love og administrative bestemmelser om byggevarer 1, ændret af Rådets Direktiv 93/68/EØF 2 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 3, Fælles procedureregler for anmodning om, udarbejdelse og bevilling af europæiske tekniske godkendelser fremsat i bilaget til Kommissionens afgørelse 94/23/EF 4, Fælles forståelse af vurderingsproceduren, udgave , tiltrådt ved det 46. TB-møde for Europæisk Teknisk Godkendelse i henhold til artikel 9.2 af Byggevaredirektivet In-situ formet løsfyld isoleringsmateriale og/eller akustisk isoleringsmateriale fremstillet af vegetabilske eller animalske fibre, CUAP 12.01/02cl2 udgave , 2. revision , 2 SITAC er bemyndiget til at kontrollere, om bestemmelserne i den Europæiske Tekniske Godkendelse er opfyldt. Kontrollen kan finde sted på fremstillingsstedet/-stederne. Ikke desto mindre forbliver ansvaret for produkternes overensstemmelse i henhold til den Europæiske Tekniske Godkendelse og for deres egnethed til den tilsigtede anvendelse hos indehaveren af den Europæiske Tekniske Godkendelse. 3 Denne Europæiske Tekniske Godkendelse må ikke overføres til producenter eller producenters agenter bortset fra dem, der er angivet på side 1, eller fremstillingssteder bortset fra dem, der er angivet på side 1 i denne Europæiske Tekniske Godkendelse. 4 Denne Europæiske Tekniske Godkendelse kan trækkes tilbage af SITAC i særdeleshed i medfør af oplysninger fra Kommissionen i henhold til Artikel 5 stk. 1 i Rådets Direktiv 89/106/EØF. 5 Gengivelse af denne Europæiske Tekniske Godkendelse inkl. overførsel via elektroniske medier skal være komplet. Der kan imidlertid foretages delvis gengivelse med skriftligt samtykke fra SITAC. I et sådant tilfælde skal delvis gengivelse være betegnet som sådan. Tekster og tegninger i reklamer må ikke modsige eller misbruge den Europæiske Tekniske Godkendelse. 6 Den Europæiske Tekniske Godkendelse er udstedt af godkendelsesorganet på engelsk. Oversættelser til andre sprog skal betegnes som sådanne. 1 Tidende for De Europæiske Fællesskaber L 40, , s Tidende for De Europæiske Fællesskaber L 220, , s. 1 3 Den Europæiske Unions Tidende L 284, , s Tidende for De Europæiske Fællesskaber L 17, , s. 34

3 Side 3 (10) af Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623 udstedt den II SÆRLIGE BETINGELSER I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE TEKNISKE GODKENDELSE 1 Beskrivelse af produktet og tilsigtet anvendelse 1.1 Beskrivelse af byggematerialet Denne Europæiske Tekniske Godkendelse vedrører In-situ formet løsfyld isoleringsmateriale fremstillet af cellulosefibre med varemærket Papiruld og undervaremærket Envinsu. Cellulosefibrene fremstilles af overskudsaviser ved mekanisk knusning. Under fremstillingsprocessen imprægneres produktet med brandhæmmende midler. 1.2 Tilsigtet anvendelse Isoleringsmaterialet kan bruges til følgende tilsigtede anvendelser: - Varmeisoleringsmateriale til anvendelse i hulrum, f.eks. eksterne og interne tage, lofter, vægge og gulve, mellem tagspær og bjælkeværk. Leveres som løsfyld til manuel og mekanisk installation. Isoleringsmaterialet må kun installeres i konstruktioner, hvor det er beskyttet mod at blive vådt, vejrpåvirkning og direkte kontakt med jord. De bestemmelser, der er fastsat i denne Europæiske Tekniske Godkendelse, er baseret på en formodet levetid for isoleringsmaterialet på 50 år, under forudsætning af at de betingelser, der er fastsat i klausulerne 4.2, 5.1 og 5.2 for emballage, transport, installation og brug, er opfyldt. De indikationer, der er givet om levetid, kan ikke fortolkes som en garanti, der er givet af producenten eller godkendelsesorganet, men bør kun betragtes som et middel til at vælge de mest hensigtsmæssige produkter i forhold til den forventede økonomisk fornuftige levetid af arbejdet. 2 Produktegenskaber og verifikationsmetoder 2.1 Produktegenskaber In-situ formet løsfyld isoleringsmateriale fremstillet af cellulosefibre med varemærket Papiruld og undervaremærket Envinsu skal svare til de respektive værdier, der er fastsat i den tekniske dokumentation 5 i denne Europæiske Tekniske Godkendelse. 5 Den tekniske dokumentation af denne europæiske godkendelse er deponeret hos SITAC og vil blive udleveret i det omfang, det er relevant for opgaven i de godkendte organer, der er involveret i attestering af overensstemmelsesprocedurer,

4 Side 4 (10) af Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623 udstedt den Kapacitet mht. korrosionsudvikling Kapacitet med hensyn til korrosionsudvikling er blevet fastslået i henhold til bilag E i CUAP 12.01/02cl udgave , 2. revision Kobber: Der blev ikke observeret perforeringer i den centrale zone. Zink: Der blev observeret perforeringer i den centrale zone. Resultaterne angiver, at vand kan forårsage, at kemiske bestanddele migrerer til tynde, zinkbelagte stålelementer, der støder op til isoleringen. Derfor skal de instruktioner, der er givet i punkt 4.2 i denne ETA, tages i betragtning Brandmodstand Brandmodstanden i isoleringsmaterialet er blevet fastslået i henhold til EN ISO og EN Brandklasse D-s2, d0 ved installationsdensitet > 40 kg/m 3 i henhold til EN Vanddampdiffusionsmodstand Vanddampdiffusionsfaktoren er antaget til at være 1. Antagelsen er foretaget i henhold til klausul i CUAP 12.01/02cl udgave , 2. revision µ = Indhold og/eller afgivelse af farlige stoffer Isoleringsmaterialet skal overholde bestemmelserne i det vejledende dokument H ( En harmoniseret fremgangsmåde relateret til farlige stoffer ifølge byggevaredirektiverne, revision august 2002). Udover de særlige klausuler vedrørende farlige stoffer, der er indeholdt i denne ETA, kan der være andre krav, der er gældende for, at produktet falder inden for denne ramme (f.eks. indarbejdet europæisk lovgivning og nationale love, forordninger og administrative bestemmelser). For at overholde bestemmelserne i Byggevaredirektivet 89/106/EWG skal disse krav også overholdes, når og hvor de gælder. Med hensyn til sundhedsbeskyttelse overholder produktet produkttype 2 i henhold til EOTA. vurderingskriterier ( In-situ formet løsfyld isoleringsmateriale og/eller akustisk isoleringsmateriale fremstillet af vegetabilske eller animalske fibre udgave juni 2003, revision februar 2013) Specifik luftstrømningsresistivitet Den specifikke luftstrømningsresistivitet i isoleringsmaterialet er fastslået i henhold til standard EN 29053, metode A. Middelværdien af luftstrømningsresistiviteten pr. enhedslængde ved en densitet på 40 kg/m³ er 9,7 kpa s/m 2 eller 17,1 kpa s/m 2 ved en densitet på 50 kg/m³ Lyddæmpning Ingen måling foretaget (NPD)

5 Side 5 (10) af Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623 udstedt den Varmeledningsevne - Lambda - kategori 1 Varmeledningsevne Lambda kategori 1 er fastslået ved referencetemperaturen på 10 C ved tørre forhold i henhold til EN Fraktilværdien af varmeledningsevnen for densitetsområdet kg/m 3, der repræsenterer mindst 90 % af produktionen med et konfidensniveau på 90 %, er blevet beregnet i henhold til EN 13162, bilag A og ved at følge den procedure, der er beskrevet i bilag B, B.3 i CUAP 12.01/02cl udgave , 2. revision og er, λ 10,tør,90/90 = 0,0388 W/(m K). Fugtomregningsfaktoren (f u,1 ) for omregning af λ 10, tør til λ 23,50 er beregnet ved at følge den procedure, der er beskrevet i bilag B, B.2 i CUAP 12.01/02cl udgave , 2. revision og er, f u,1 = 0,25 Den deklarerede værdi for varmeledningsevne ved 23 C/50 % relativ fugtighed for densitetsområdet kg/m 3 er fastslået ved at følge den procedure, der er beskrevet i bilag B, B.3 i CUAP 12.01/02cl udgave , 2. revision og er, λ D(23,50) = 0,040 W/(m K) Varmeledningsevne - Lambda - kategori 2 Ingen måling foretaget (NPD) Varmeledningsevne - Lambda - omregningsfaktor for højt fugtighedsindhold Fugtomregningsfaktoren (f u,2 ) for omregning af λ 10, tør til λ23,50 er beregnet ved at følge den procedure, der er beskrevet i bilag B. B.4 i CUAP 12.01/02cl udgave , 2. revision og er, f u1 = 0,25 det masse-relaterede fugtighedsindhold ved 23 C/50 % relativ fugtighed er u 23/50 =0,087 kg/kg (gulvkonstruktioner) og 0,086 kg/kg (lukkede hulrum)

6 Side 6 (10) af Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623 udstedt den Modstand mod vækst af skimmelsvamp Modstand mod vækst af skimmelsvamp er blevet fastslået i henhold til bilag C, i CUAP 12.01/02cl udgave , 2. revision Vurderingen af vækst af skimmelsvamp er foretaget i henhold til EN ISO 846. Evalueringsniveau 0 (Ingen vækst af skimmelsvamp synligt under mikroskopet) Modstand mod angreb af skadedyr Ingen måling foretaget (NPD) Fastholdelse af tilsætningsstoffer Verifikation af fastholdelse af tilsætningsstoffer er fastslået i henhold til Annex F, i CUAP 12.01/02cl udgave , 2. revision Ingen forringelse af brandmodstanden eller modstand mod vækst af skimmelsvamp er observeret. Fastholdelse af tilsætningsstoffers værdi 0,14 % Vandabsorption Ingen måling foretaget (NPD) Densitet og sætning Forholdet mellem densitet og sætning er beskrevet i tabel 1. Densiteten er fastslået i henhold til EN :1998, afhængigt af anvendelsesområdet. Værdierne er angivet i tabel 1. Tabel 1 - karakteristiske værdier i forbindelse med forholdet mellem densitet og sætning for forskellige anvendelsesområder Anvendelsesområde Testmetode Sætning Tykkelse Installationsdensitet Sætning Sætningsdensitet (mm) (kg/m 3 ) (%) (kg/m3) Løsfyldisolering anvendt på åbne lofter Løsfyldisolering anvendt i hulrum, i vægge og mellem tagspær Metode A, ISO/CD 18393:2001 Metode C, ISO/CD 18393: (ρ) 10 (S A ) 41 (ρ s ) (ρ) 0 (S C ) 56 (ρ s )

7 Side 7 (10) af Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623 udstedt den Sætning under konstante temperatur- og fugtighedsforhold Sætningen under konstante temperatur- og fugtighedsforhold er fastslået i henhold til metode D i ISO/CD 18393:2001. Værdierne er angivet i tabel 2. Tabel 2 - karakteristiske værdier i sætning under konstante temperatur- og fugtighedsforhold Testmetode Min. installationsdensitet (kg/m 3 ) Sætning (%) Metode D i ISO /C 18393:2001 (40 C og 90 % RH) 37 (ρ) 15 (S D ) Sætning under cykliske temperatur- og fugtighedsvariationer Ingen måling foretaget (NPD) Kritisk fugtindhold I henhold til punkt i CUAP 12.01/02cl udgave , 2. revision skal det kritiske fugtindhold angives som 75 %, medmindre valgmuligheden ingen ydelse fastslået (NPD) anvendes. 3 Evaluering og attestering af overensstemmelse samt CE-mærkning 3.1 System for attestering af overensstemmelse I henhold til afgørelsen 1999/91/EF af 25. januar 1999 (og korrigendum) som ændret af 2001/596/EC af 8. januar 2001 af Europa-Kommissionen gælder systemerne med attestering af overensstemmelse 3. Systemerne med attestering af overensstemmelse, som der henvises til ovenfor, er defineret som følger: System 3: Overensstemmelseserklæring med hensyn til produktet af producenten på basis af: (a) (b) Opgaver for producenten: produktionskontrol på fabrikken, Opgaver for det bemyndigede organ: indledende type-afprøvning af produktet.

8 Side 8 (10) af Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623 udstedt den Ansvar Opgaver for producenten Produktionskontrol på fabrikken Producenten skal etablere, dokumentere og opretholde et FPC-system for at sikre, at produktet, som markedsføres, overholder de angivne funktionsdata i den Europæiske Tekniske Godkendelse. FPCsystemet skal bestå af procedurer, regelmæssige inspektioner, test vurderinger og anvendelse af resultaterne for at kontrollere råvarer og andre indkommende materialer eller dele, udstyr, produktionsprocessen og produktet, og skal være tilstrækkeligt detaljeret til at sikre, at produktoverensstemmelse er i henhold til denne Europæiske Tekniske Godkendelse. Inden for rammerne af produktionskontrollen på fabrikken skal producenten udføre kontroller i overenstemmelse med kontrolplanen, som er fastsat i denne Europæiske Tekniske Godkendelse. Detaljer vedrørende omfanget, arten og hyppigheden af de kontroller, der skal udføres i produktionskontrollen på fabrikken, skal svare til denne kontrolplan, som er en del af den tekniske dokumentation i nærværende Europæiske Tekniske Godkendelse. Resultaterne af FPC'en skal registreres Andre opgaver, som skal udføres af producenten Producenten skal udarbejde en EF-overensstemmelseserklæring, hvor han angiver, at produktet er i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende Europæiske Tekniske Godkendelse Opgaver for det bemyndigede organ Det bemyndigede organ, som er involveret af producenten, skal udføre: - den indledende type-afprøvning af produktet. Det bemyndigede organ skal bibeholde de væsentligste punkter af dets handlinger, som der henvises til ovenfor, og angive de opnåede resultater og de konklusioner, der er draget, i en skriftlig rapport.

9 Side 9 (10) af Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623 udstedt den CE-mærkning CE-mærkningen skal sættes fast på emballagen eller på de medfølgende handelsdokumenter. Bogstaverne CE skal ledsages af følgende yderligere oplysninger: - ETA-nummeret - produktets varemærke - navn eller identifikationsmærke på producenten (om muligt inkl. fabrikskode og produktionskode) - de sidste to tal i året, hvor CE-mærkningen blev påsat - Indikation af produkttype 1, 2 eller 3 (vedrørende indhold og/eller afgivelse af farlige stoffer) - Deklarerede værdi af varmeledningsevne ved 23 C og 50 % relativ fugtighed for kategori 1 - Omregningsfaktor til højt fugtindhold - Brandmodstandsklasse - Produkternes kapacitet med hensyn til korrosionsudvikling på metaldele i konstruktionen - Modstandsværdien for vanddampsdiffusion - Vandabsorption - Den specifikke luftstrømningsresistivitet 4 De antagelser, ifølge hvilke produktets egnethed til den tilsigtede anvendelse, vurderes 4.1 Produktion ETA'en er udstedt for produktet på basis af aftalte data/information, som er deponeret hos SITAC, og som identificerer det produkt, der er blevet vurderet og bedømt. Ændringer i produktet eller produktionsprocessen, som kan forårsage, at de deponerede data/information bliver ukorrekte, skal anmeldes til SITAC, før ændringerne introduceres. SITAC beslutter, om sådanne ændringer påvirker ETA'en og som følge deraf gyldigheden af CE-mærkningen på basis af ETA'en, og i bekræftende fald om yderligere vurdering eller ændringer af ETA'en er nødvendige. 4.2 Installation Isoleringsmaterialet må kun installeres i konstruktioner, hvor det vil være beskyttet mod at blive vådt, vejrpåvirkning og direkte kontakt med jord. Installationsvejledningen, der er givet af producenten, skal tages i betragtning. Maskininstallation af isoleringsmaterialet skal udføres af virksomheder, som er uddannet af producenten. Produktet skal beskyttes mod fugt under installationen. Isoleringsmaterialet må ikke udsættes for trykbelastninger. Betingelserne i henhold til klausul 1.2 skal tages i betragtning.

10 Side 10 (10) af Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623 udstedt den Parametre til design af bygningsanlæg Designværdi af tykkelse, densitet og varmeledningsevne Designværdien af varmeledningsevnen skal fastsættes i overensstemmelse med relevante nationale bestemmelser. Den nominelle tykkelse for beregning af varmemodstanden skal fastsættes ud fra installationstykkelsen, og sætningen, som er angivet i tabel 1 og 2 i denne Europæiske Tekniske Godkendelse, skal tages i betragtning. Den nominelle tykkelse er lig med den tydelige spændvidde af det fyldte hulrum. Isoleringslaget skal have en konstant installationstykkelse, og den nominelle tykkelse skal tages i betragtning. Til det formål skal der anbringes egnede højdemærker med tilstrækkelige afstande før bearbejdningen, hvor det er passende. Den virksomhed, der udfører arbejdet, skal kontrollere installationstykkelsen. Afhængigt af anvendelsesområdet skal densiteten på indbygningsstadiet, der er angivet i tabel 1 og 2 i denne Europæiske Tekniske Godkendelse, tages i betragtning. Den virksomhed, der udfører arbejdet, skal bekræfte densiteten Virksomheder der udfører arbejdet Isoleringsmaterialet må kun indblæses af virksomheder, der samarbejder med producenten, og som har tilstrækkelig erfaring med installering af materialet. I den forbindelse, skal producenten uddanne disse virksomheder. 5 Angivelser til producenten 5.1 Emballage, transport og opbevaring Pakning af produktet skal udføres på en sådan måde, at produktet er beskyttet mod fugt under transport, opbevaring og installation, medmindre producenten træffer andre foranstaltninger til dette formål. Mængden i pakkerne og den krævede densitet efter installationen skal angives i de oplysninger, der følger med CE-mærkningen. 5.2 Anvendelse, vedligeholdelse, reparation Produktet må kun anvendes på steder, hvor det ikke bliver udsat for vejrpåvirkning eller kan blive vådt. I den information, der følger med CE-mærkningen, skal producenten specificere, at produktet skal installeres ved at følge installationsvejledningen, som er udleveret af producenten. Tilsvarende oplysninger skal følge med CE-mærkningen. På vegne af SITAC Karlskrona, 29. juni 2013 Johan Åkesson

Thomas Bruun, ETA-Danmark A/S

Thomas Bruun, ETA-Danmark A/S Thomas Bruun, ETA-Danmark A/S Tekniske specifikationer Harmoniserede standarder Europæiske tekniske godkendelser ETA er i forhold til standarder CE Mærkning Attestering af overensstemmelse Systemer Fabrikskontrol

Læs mere

CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008

CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008 VTO - Vils Tegloverliggere A/S Næssundvej 171 7980 Vils Att.: Thomas Jensen 2012.06.13 [emnenr]/[ordrenr] ehk/[init] CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008 Murværkskonsoller,

Læs mere

En anden vej til CE-mærkning

En anden vej til CE-mærkning En anden vej til CE-mærkning Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Hvad er en ETA og hvornår kan man bruge den mulighed? 1 2 3 Det filosofiske ETA er handler om at kunne CE mærke innovative byggeprodukter

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) I medfør af 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, 4, stk. 1, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som sat i

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Temadag om vinduer, glas og facader 11. November 2013

Temadag om vinduer, glas og facader 11. November 2013 Temadag om vinduer, glas og facader 11. November 2013 CE-mærkning af Byggevarer Byggevareforordningen(CPR) afløste Byggevaredirektivet(CPD) 1. juli 2013 Ikke den store forskel - CE-mærkningsstandarder

Læs mere

Dansk Geoteknisk Forening

Dansk Geoteknisk Forening Dansk Geoteknisk Forening Leca letklinker s egenskaber Allan Dahl Saint-Gobain Weber A/S Danmark September 2014 I 2012 blev EN 15732 Letvægtsfyld og termisk isolering til bygge- og anlægsarbejder Letklinkerprodukter

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 30.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 313/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1103/2010 af 29. november 2010 om regler for mærkning af kapaciteten af bærbare genopladelige batterier og

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Fra CPD til CPR Tekstslide i punktform Rubrik, helst 1 linje Brug Forøg/Formindsk indryk for at få de forskellige niveauer frem

Fra CPD til CPR Tekstslide i punktform Rubrik, helst 1 linje Brug Forøg/Formindsk indryk for at få de forskellige niveauer frem Fra CPD til CPR Hvad er Byggevareforordningen(CPR)? Vi går fra direktiv til forordning(eu-lovgivning) CPR er ikke en revolution, men en videreudvikling CPR gør tingene klarere og enklere CPR medfører en

Læs mere

Produktdatablad ROCKPANEL Ply

Produktdatablad ROCKPANEL Ply Produktdatablad ROCKPANEL Ply 1 Produktbeskrivelse ROCKPANEL Ply plader med primer finish er præfabrikerede komprimerede mineraluldplader, med termohærdende syntetiske bindemidler. Den øverste (farve)

Læs mere

Byggevareforordningen

Byggevareforordningen Byggevareforordningen Obligatorisk 1. juli 2013 -mærking CE-mærket fungerer som et pas, der tillader produktet på markedet i alle medlemslande samt EØS. CE-mærkningen vil fra 1. juli 2013 vise overensstemmelse

Læs mere

ETA-Danmark Sikkerhedsbranchen DBI 24 oktober 2013

ETA-Danmark Sikkerhedsbranchen DBI 24 oktober 2013 ETA-Danmark Sikkerhedsbranchen DBI 24 oktober 2013 ETA-Danmark A/S er et datterselskab af Dansk Standard ETA-Danmark A/S er akkrediteret af som Teknisk vurderingsorgan i henhold til Byggevareforordningen

Læs mere

9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B

9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B 9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B Moduler for overensstemmelsesvurdering EF-TYPEAFPRØVNING (modul B) 1. Et bemyndiget organ konstaterer og attesterer, at et prøveeksemplar, som er repræsentativt for

Læs mere

Europæisk Teknisk Vurdering ETA-13/0614 of 08/01/2015

Europæisk Teknisk Vurdering ETA-13/0614 of 08/01/2015 ETA-Danmark A/S Göteborg Plads 1 DK-2150 Nordhavn Tel. +45 72 24 59 00 Fax +45 72 24 59 04 Internet ww.etadanmark.dk Bemyndiget og notificeret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut VA-Bekendtgørelsen Leon Buhl Teknologisk Institut Godkendelser BR10 2012 BR 10 kap. 8.4.1 Generelt Stk. 6 Fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes vandinstallationer, skal for så vidt

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

VI GØR DIG KLAR TIL DEN NYE STANDARD

VI GØR DIG KLAR TIL DEN NYE STANDARD VI GØR DIG KLAR TIL DEN NYE STANDARD Værd at vide om Byggevareforordningen og den nye standard for brandklassificering af kabler En ny standard for kabler I 2015 blev der publiceret en ny europæisk standard

Læs mere

- og de enkelte aktørers rolle

- og de enkelte aktørers rolle CE-mærkning 13. sep. 11 CE-mærkning - og de enkelte aktørers rolle Indlæg på temadagen for fyrværkeribranchen Tirsdag den 13. sept. 2011 v/annette, DI Annette Chefkonsulent i Europapolitisk Funktion, DI

Læs mere

ETA-Danmark.. Europæisk Teknisk Godkendelse

ETA-Danmark.. Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-Danmark. Europæisk Teknisk Godkendelse Ordforklaring Forord Byggevaredireklivet: Direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer. Direktivet

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 I bekendtgørelse nr. 1423 af den 16. december 2009 om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske

Læs mere

ETA Danmark CE mærkning og nationale krav for byggevarer

ETA Danmark CE mærkning og nationale krav for byggevarer ETA Danmark CE mærkning og nationale krav for byggevarer CE mærkning af byggevarer CE mærkning handler om at kunne bringe byggevarer på markedet i den europæiske union Grundlaget for CE mærkning er en

Læs mere

19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER

19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER 19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/74/EF af 18. juli 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/55/EF og af direktiv 2005/78/EF

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Beklædnings klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014. Telefax 45 76 33 20

Beklædnings klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014 Beklædnings klasser MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Termisk isolering af tekniske installationer

Termisk isolering af tekniske installationer Dansk Standard DS 452 2. udgave Godkendt: 1999-07-22 Termisk isolering af tekniske installationer Code of practice for thermal insulation of technical service and supply systems in buildings DS 452 København

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

DET BEDSTE NATURLIGSTE ISOLERING I VERDEN. og mest effektive produkt, vi nogensinde har udviklet er vores papirisolering.

DET BEDSTE NATURLIGSTE ISOLERING I VERDEN. og mest effektive produkt, vi nogensinde har udviklet er vores papirisolering. DET BEDSTE og mest effektive produkt, vi nogensinde har udviklet er vores papirisolering. Det skal være det NATURLIGSTE at have et hus, der er behageligt køligt om sommeren og lunt og varmt om vinteren.

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

YDEEVNEDEKLARATION. DoP No CPD DK

YDEEVNEDEKLARATION. DoP No CPD DK YDEEVNEDEKLARATION DoP No. 0679-CPD-0913 - DK (Version 1) 1. Varetypens unikke identifikationskode: SPIT MULTI-MAX 2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i juni og juli 2011

Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i juni og juli 2011 Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i juni og juli 2011 Vi kontrollerer, om de fritbærende undertagsprodukter, du sælger eller anvender, er CE-mærkede, og om de egenskaber, der kræves i

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) 12178/14 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. juli 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MI 567 ENT 169 COMPET 461 DELACT 137 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

ARBEJDSANVISNING. Installation af PAROC Løsuld i lukkede konstruktioner

ARBEJDSANVISNING. Installation af PAROC Løsuld i lukkede konstruktioner ARBEJDSANVISNING Installation af PAROC Løsuld i lukkede konstruktioner August 2011 ARBEJDSANVISNING Installation af PAROC Løsuld i lukkede konstruktioner Disse instruktioner angår primært nyproduktion

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 69 Offentligt 08.11.2006 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens forordning for principper for god fremstillingspraksis for materialer og genstande bestemt

Læs mere

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK 6.00/009 8. udgave Januar 2014 Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund

Læs mere

Bæredygtighed og ydeevnedeklaration efter 1. juli 2013. Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S

Bæredygtighed og ydeevnedeklaration efter 1. juli 2013. Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Bæredygtighed og ydeevnedeklaration efter 1. juli 2013 Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Byggevaredirektivet Hvordan bliver direktivet implementeret i Danmark By- og Boligministeriet har offentliggjort

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.4.2003 KOM(2003) 186 endelig 2003/0075 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 92/79/EØF og 92/80/EØF med henblik på at bemyndige

Læs mere

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre)

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Manden på podiet Birger T. Christiansen VVS-konsulent Bygningsingeniør, speciale vvs Medlem af diverse udvalg og netværk, herunder hos Dansk Standard,

Læs mere

Vandinstallationer med dokumenterede komponenter. Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut

Vandinstallationer med dokumenterede komponenter. Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut Vandinstallationer med dokumenterede komponenter Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut Oversigt over indlæg Krav til drikkevandskvalitet Byggelovgivningen i Danmark Obligatorisk godkendelse af

Læs mere

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør:

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør: 10 gode grunde til at ISOLERE MED PAPIRULD SPAR OP TIL 50% på varmeregningen Din autoriserede Papiruldsisolatør: Hvad er Papiruld? Isoleringsmaterialet Papiruld er et granulat, der kan anvendes til nybyggeri

Læs mere

DS/EN 1090-1 Fabrikskontrol og CE-mærkning af stål og aluminium konstruktionselementer

DS/EN 1090-1 Fabrikskontrol og CE-mærkning af stål og aluminium konstruktionselementer DS/EN 1090-1 Fabrikskontrol og CE-mærkning af stål og aluminium konstruktionselementer Jørgen Hagelund Dansk Standard Strukturen & de indbyrdes relationer BR 10 Eurocode 1993 +NA EN 1090-1/-2/-3 BR EN

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Multifunktionelt rørophæng - et fremskridt i kondenskontrol

Multifunktionelt rørophæng - et fremskridt i kondenskontrol Multifunktionelt rørophæng - et fremskridt i kondenskontrol Pålidelig kondenskontrol Dobbelt selvlukkende Solid inderkerne med optimal varmeydeevne Forbedret systemsikkerhed λ 0 C 0.034 W/(m K) Støv- og

Læs mere

Brandteknisk Vurdering

Brandteknisk Vurdering Dato : 2014-06-30 Version: : 2 Projektnummer : RE30071 Projektansvarlig : HOL/AND Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 2 PRODUKTSPECIFIKATION 3 3 VURDERING 3 4 ANVENDELSESMULIGHEDER I DANMARK 3 5 ØVRIGE

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC Løsuld August 2011 ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC BLT 7 Disse anvisninger vedrører løsuldsisolering i hulrum, primært i forbindelse med renovering

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Udkast til. Anvendelse og definitioner

Udkast til. Anvendelse og definitioner Udkast til Bekendtgørelse om miljøvenligt design af energirelaterede produkter 1 I medfør af 3, 6, 7, 8a og 12, stk. 2 og 3, 13, stk. 6, 14, stk. 3, og 15, stk. 2, i lov nr. 308 af 30. april 2008 om miljøvenligt

Læs mere

MK 6.00/ udgave Januar 2014 Gulvbelægninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S

MK 6.00/ udgave Januar 2014 Gulvbelægninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S MK 6.00/001 8. udgave Januar 2014 Gulvbelægninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Fødevarekontaktmaterialer (FKM) regler og grænseflade til byggevarer. Jan Petersen Fødevarestyrelsen

Fødevarekontaktmaterialer (FKM) regler og grænseflade til byggevarer. Jan Petersen Fødevarestyrelsen Fødevarekontaktmaterialer (FKM) regler og grænseflade til byggevarer Jan Petersen Fødevarestyrelsen VA-godkendelsesordningen Ophører pr. 1. april 2013 Og hvad så? 2 nye sæt regler: FKM og Byggevarer Regler

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF 25.11.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 310/29 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF af 21. oktober 2009 om ændring af direktiv 2006/42/EF for så vidt angår pesticidudbringningsmaskiner

Læs mere

NY KABEL EMBALLAGE MED CPR OPLYSNINGER

NY KABEL EMBALLAGE MED CPR OPLYSNINGER NY KABEL EMBALLAGE MED CPR OPLYSNINGER HIKAJ 5G2,5 mm 300/500 V T500 CPR : Eca Eca I HENHOLD TIL CPR DIREKTIVET FOR BRANDHÆMMENDE KABLER TIL FAST INSTALLATION MINIMUMS KLASSIFIKATION GÆLDENDE FOR BRANDHÆMMEDE

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) Denne forordning bør omfatte anvendelsen af en flyvedataoverførselsprotokol

(EØS-relevant tekst) (6) Denne forordning bør omfatte anvendelsen af en flyvedataoverførselsprotokol 8.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 146/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 633/2007 af 7. juni 2007 om krav til anvendelse af en flyvedataoverførselsprotokol med henblik på anmeldelse, samordning

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Præsentation: Produktinformation Anvendelse + Maskiner Tekniske egenskaber Spørgsmål. Byder velkommen

Præsentation: Produktinformation Anvendelse + Maskiner Tekniske egenskaber Spørgsmål. Byder velkommen & Præsentation: Produktinformation Anvendelse + Maskiner Tekniske egenskaber Spørgsmål Byder velkommen Hvad er Cellulose Baseret Isolering Dagens aviser.. Morgendagens isolering Aviser Sortering Hammermølle

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.5.2008 KOM(2008) 311 endelig 2008/0098 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING OM FASTLÆGGELSE AF HARMONISEREDE

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 29/45 DIREKTIVER

Den Europæiske Unions Tidende L 29/45 DIREKTIVER 31.1.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 29/45 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/5/EF af 30. januar 2009 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF om minimumsbetingelser

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Loven finder anvendelse på apparater, faste anlæg og radioudstyr, som bringes i omsætning, gøres

Læs mere

Artikel 2 GMO, der er omfattet af disse tilladelser. 1. Ansøgninger om markedsføring af genetisk modificerede ( 1 ) EUT L 268 af , s. 24.

Artikel 2 GMO, der er omfattet af disse tilladelser. 1. Ansøgninger om markedsføring af genetisk modificerede ( 1 ) EUT L 268 af , s. 24. 16.1.2004 L 10/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 65/2004 af 14. januar 2004 om indførelse af et system til fastlæggelse og tildeling af entydige identifikatorer til genetisk modificerede organismer KOMMISSIONEN

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse

Læs mere

Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner

Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner MK 6.00/017 8. udgave Januar 2014 Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax

Læs mere

SIKRE KABLER ER EN PLIGT DET VED EKSPERTERNE

SIKRE KABLER ER EN PLIGT DET VED EKSPERTERNE SIKRE KABLER ER EN PLIGT DET VED EKSPERTERNE TAG IKKE CHANCER. OVERHOLD CPR BRANDSIKKERHED. FAKTA & NØGLETAL BRAND ER FORTSAT SKYLD I STOR MENNESKELIG DØDELIGHED 44% af dødsfald skyldes gas/røg 4.000 1

Læs mere

Første Udgave Februar 2014. Low Energy Low Carbon Buildings

Første Udgave Februar 2014. Low Energy Low Carbon Buildings I solering Første Udgave Februar 2014 NÆSTE GENERATION AF ISOLERING Low Energy Low Carbon Buildings Introduktion Udfordringen Energioptimering er nøglen til at opnå mange af Europas økonomiske, energi-,

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen.

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen. VILKÅR OG BETINGELSER Adgang til og brug af denne hjemmeside er underlagt følgende betingelser for brug ("Vilkår og betingelser"). Du bedes læse disse betingelser for brug grundigt, før du bruger denne

Læs mere

Børn skal have den bedst tænkelige beskyttelse. Europa-Kommissionen Erhverv

Børn skal have den bedst tænkelige beskyttelse. Europa-Kommissionen Erhverv SIKKERHEDSKRAV TIL LEGETØJ Børn skal have den bedst tænkelige beskyttelse Europa-Kommissionen Erhverv Fotolia Orange Tuesday Der findes ca. 80 millioner børn under 14 år i EU. Ca. 2 000 virksomheder med

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX D040155/01 [ ](2015) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissioner fra lette personbiler

Læs mere

YDEEVNEDEKLARATION. i henhold til bilag III i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 (Byggevareforordning)

YDEEVNEDEKLARATION. i henhold til bilag III i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 (Byggevareforordning) DA YDEEVNEDEKLARATION i henhold til bilag III i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 35/211 (Byggevareforordning) Hilti varmeekspanderende brandfugemasse CFS-IS Nr. Hilti CFS 761-CPD-173 1.

Læs mere

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019 Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Råmaterialer

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 314/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1063/2012 af 13. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014 Tagdækninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger... 3

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0311 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0311 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0311 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. juni 2008 Sag 08/01433 jgm/mdy/ejj-ebst Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)»Varemærker forordning (EF) nr. 40/94 artikel 9, stk. 1, litra c) et i Fællesskabet velkendt varemærke renomméets geografiske udstrækning«i sag C-301/07,

Læs mere

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

F1 71 PE T4.3 TRACTORS

F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Udkast til Bruxelles, den 23.6.2009. KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF af [ ] om ændring af Rådets direktiv 74/152/EØF, 80/720/EØF,

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02.

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juli 2015 (OR. en) 10889/15 ENV 485 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: D038860/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D047924/07

Læs mere

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning CE mærkning af Byggevarer Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning > > Hvad kan du læse om? > > Hvad er CE mærkning? > > Hvilke byggevarer skal CE mærkes? > > Produkter med CE mærke > > Hvor skal

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12.2010 KOM(2010) 707 endelig 2010/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

AGROMEK Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning

AGROMEK Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning AGROMEK 2016 Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning Formål Hvad er formålet med disse 30 minutter 1. Kort info om udvalgte regler. 2. Reparation og vedligehold

Læs mere

Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Manuskript udarbejdet i

Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Manuskript udarbejdet i Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Manuskript udarbejdet i 2001-2003 Arbejdsmiljøinstituttet Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut DELTA Akustik & Vibration By og Byg Udviklingsprogrammet

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 23.10.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 279/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 955/2010 af 22. oktober 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår brugen af vacciner

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.10.2002 KOM(2002) 561 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1) BEK nr 1360 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1211494 Senere ændringer til

Læs mere

YDEEVNEDEKLARATION. selvskærende undercut sikkerhedsanker til anvendelse i

YDEEVNEDEKLARATION. selvskærende undercut sikkerhedsanker til anvendelse i DA YDEEVNEDEKLARATION DoP nr. Hilti HDA 0672-CPD-0012 1. Varetypens unikke identifikationskode: Designanker Hilti HDA 2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af

Læs mere