Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623"

Transkript

1 SITAC Box 553 SE Karlskrona SVERIGE MEDLEM AF EOTA Tlf.: +46-(0) Fax: +46-(0) Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623 Dansk oversættelse udarbejdet af SITAC. Original version på engelsk. Varemærke Trade name Papiruld/Envinsu Papiruld/Envinsu Indehaver af godkendelsen Holder of approval Beskrivelse og anvendelse af byggevaren Generic type and use of construction product Papiruld Danmark A/S Brødeskovvej 40 DK Hillerød Danmark Varmeisoleringsprodukt til bygninger - In-situ-formet løsfyld isoleringsmateriale af cellulosefibre. In-situ formed loose fill thermal insulation material made of cellulose fibres Gyldighed Validity: Fremstillingssted Manufacturing plant fra from til to Papiruld Danmark A/S Brødeskovvej 40 DK Hillerød Danmark Godkendelsen indeholder This Approval contains 10 sider 10 Pages

2 Side 2 (10) af Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623 udstedt den I JURIDISK GRUNDLAG OG ALMINDELIGE BETINGELSER 1 Denne Europæiske Tekniske Godkendelse er udstedt af SITAC i henhold til: Rådets Direktiv 89/106/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemslandenes love og administrative bestemmelser om byggevarer 1, ændret af Rådets Direktiv 93/68/EØF 2 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 3, Fælles procedureregler for anmodning om, udarbejdelse og bevilling af europæiske tekniske godkendelser fremsat i bilaget til Kommissionens afgørelse 94/23/EF 4, Fælles forståelse af vurderingsproceduren, udgave , tiltrådt ved det 46. TB-møde for Europæisk Teknisk Godkendelse i henhold til artikel 9.2 af Byggevaredirektivet In-situ formet løsfyld isoleringsmateriale og/eller akustisk isoleringsmateriale fremstillet af vegetabilske eller animalske fibre, CUAP 12.01/02cl2 udgave , 2. revision , 2 SITAC er bemyndiget til at kontrollere, om bestemmelserne i den Europæiske Tekniske Godkendelse er opfyldt. Kontrollen kan finde sted på fremstillingsstedet/-stederne. Ikke desto mindre forbliver ansvaret for produkternes overensstemmelse i henhold til den Europæiske Tekniske Godkendelse og for deres egnethed til den tilsigtede anvendelse hos indehaveren af den Europæiske Tekniske Godkendelse. 3 Denne Europæiske Tekniske Godkendelse må ikke overføres til producenter eller producenters agenter bortset fra dem, der er angivet på side 1, eller fremstillingssteder bortset fra dem, der er angivet på side 1 i denne Europæiske Tekniske Godkendelse. 4 Denne Europæiske Tekniske Godkendelse kan trækkes tilbage af SITAC i særdeleshed i medfør af oplysninger fra Kommissionen i henhold til Artikel 5 stk. 1 i Rådets Direktiv 89/106/EØF. 5 Gengivelse af denne Europæiske Tekniske Godkendelse inkl. overførsel via elektroniske medier skal være komplet. Der kan imidlertid foretages delvis gengivelse med skriftligt samtykke fra SITAC. I et sådant tilfælde skal delvis gengivelse være betegnet som sådan. Tekster og tegninger i reklamer må ikke modsige eller misbruge den Europæiske Tekniske Godkendelse. 6 Den Europæiske Tekniske Godkendelse er udstedt af godkendelsesorganet på engelsk. Oversættelser til andre sprog skal betegnes som sådanne. 1 Tidende for De Europæiske Fællesskaber L 40, , s Tidende for De Europæiske Fællesskaber L 220, , s. 1 3 Den Europæiske Unions Tidende L 284, , s Tidende for De Europæiske Fællesskaber L 17, , s. 34

3 Side 3 (10) af Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623 udstedt den II SÆRLIGE BETINGELSER I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE TEKNISKE GODKENDELSE 1 Beskrivelse af produktet og tilsigtet anvendelse 1.1 Beskrivelse af byggematerialet Denne Europæiske Tekniske Godkendelse vedrører In-situ formet løsfyld isoleringsmateriale fremstillet af cellulosefibre med varemærket Papiruld og undervaremærket Envinsu. Cellulosefibrene fremstilles af overskudsaviser ved mekanisk knusning. Under fremstillingsprocessen imprægneres produktet med brandhæmmende midler. 1.2 Tilsigtet anvendelse Isoleringsmaterialet kan bruges til følgende tilsigtede anvendelser: - Varmeisoleringsmateriale til anvendelse i hulrum, f.eks. eksterne og interne tage, lofter, vægge og gulve, mellem tagspær og bjælkeværk. Leveres som løsfyld til manuel og mekanisk installation. Isoleringsmaterialet må kun installeres i konstruktioner, hvor det er beskyttet mod at blive vådt, vejrpåvirkning og direkte kontakt med jord. De bestemmelser, der er fastsat i denne Europæiske Tekniske Godkendelse, er baseret på en formodet levetid for isoleringsmaterialet på 50 år, under forudsætning af at de betingelser, der er fastsat i klausulerne 4.2, 5.1 og 5.2 for emballage, transport, installation og brug, er opfyldt. De indikationer, der er givet om levetid, kan ikke fortolkes som en garanti, der er givet af producenten eller godkendelsesorganet, men bør kun betragtes som et middel til at vælge de mest hensigtsmæssige produkter i forhold til den forventede økonomisk fornuftige levetid af arbejdet. 2 Produktegenskaber og verifikationsmetoder 2.1 Produktegenskaber In-situ formet løsfyld isoleringsmateriale fremstillet af cellulosefibre med varemærket Papiruld og undervaremærket Envinsu skal svare til de respektive værdier, der er fastsat i den tekniske dokumentation 5 i denne Europæiske Tekniske Godkendelse. 5 Den tekniske dokumentation af denne europæiske godkendelse er deponeret hos SITAC og vil blive udleveret i det omfang, det er relevant for opgaven i de godkendte organer, der er involveret i attestering af overensstemmelsesprocedurer,

4 Side 4 (10) af Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623 udstedt den Kapacitet mht. korrosionsudvikling Kapacitet med hensyn til korrosionsudvikling er blevet fastslået i henhold til bilag E i CUAP 12.01/02cl udgave , 2. revision Kobber: Der blev ikke observeret perforeringer i den centrale zone. Zink: Der blev observeret perforeringer i den centrale zone. Resultaterne angiver, at vand kan forårsage, at kemiske bestanddele migrerer til tynde, zinkbelagte stålelementer, der støder op til isoleringen. Derfor skal de instruktioner, der er givet i punkt 4.2 i denne ETA, tages i betragtning Brandmodstand Brandmodstanden i isoleringsmaterialet er blevet fastslået i henhold til EN ISO og EN Brandklasse D-s2, d0 ved installationsdensitet > 40 kg/m 3 i henhold til EN Vanddampdiffusionsmodstand Vanddampdiffusionsfaktoren er antaget til at være 1. Antagelsen er foretaget i henhold til klausul i CUAP 12.01/02cl udgave , 2. revision µ = Indhold og/eller afgivelse af farlige stoffer Isoleringsmaterialet skal overholde bestemmelserne i det vejledende dokument H ( En harmoniseret fremgangsmåde relateret til farlige stoffer ifølge byggevaredirektiverne, revision august 2002). Udover de særlige klausuler vedrørende farlige stoffer, der er indeholdt i denne ETA, kan der være andre krav, der er gældende for, at produktet falder inden for denne ramme (f.eks. indarbejdet europæisk lovgivning og nationale love, forordninger og administrative bestemmelser). For at overholde bestemmelserne i Byggevaredirektivet 89/106/EWG skal disse krav også overholdes, når og hvor de gælder. Med hensyn til sundhedsbeskyttelse overholder produktet produkttype 2 i henhold til EOTA. vurderingskriterier ( In-situ formet løsfyld isoleringsmateriale og/eller akustisk isoleringsmateriale fremstillet af vegetabilske eller animalske fibre udgave juni 2003, revision februar 2013) Specifik luftstrømningsresistivitet Den specifikke luftstrømningsresistivitet i isoleringsmaterialet er fastslået i henhold til standard EN 29053, metode A. Middelværdien af luftstrømningsresistiviteten pr. enhedslængde ved en densitet på 40 kg/m³ er 9,7 kpa s/m 2 eller 17,1 kpa s/m 2 ved en densitet på 50 kg/m³ Lyddæmpning Ingen måling foretaget (NPD)

5 Side 5 (10) af Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623 udstedt den Varmeledningsevne - Lambda - kategori 1 Varmeledningsevne Lambda kategori 1 er fastslået ved referencetemperaturen på 10 C ved tørre forhold i henhold til EN Fraktilværdien af varmeledningsevnen for densitetsområdet kg/m 3, der repræsenterer mindst 90 % af produktionen med et konfidensniveau på 90 %, er blevet beregnet i henhold til EN 13162, bilag A og ved at følge den procedure, der er beskrevet i bilag B, B.3 i CUAP 12.01/02cl udgave , 2. revision og er, λ 10,tør,90/90 = 0,0388 W/(m K). Fugtomregningsfaktoren (f u,1 ) for omregning af λ 10, tør til λ 23,50 er beregnet ved at følge den procedure, der er beskrevet i bilag B, B.2 i CUAP 12.01/02cl udgave , 2. revision og er, f u,1 = 0,25 Den deklarerede værdi for varmeledningsevne ved 23 C/50 % relativ fugtighed for densitetsområdet kg/m 3 er fastslået ved at følge den procedure, der er beskrevet i bilag B, B.3 i CUAP 12.01/02cl udgave , 2. revision og er, λ D(23,50) = 0,040 W/(m K) Varmeledningsevne - Lambda - kategori 2 Ingen måling foretaget (NPD) Varmeledningsevne - Lambda - omregningsfaktor for højt fugtighedsindhold Fugtomregningsfaktoren (f u,2 ) for omregning af λ 10, tør til λ23,50 er beregnet ved at følge den procedure, der er beskrevet i bilag B. B.4 i CUAP 12.01/02cl udgave , 2. revision og er, f u1 = 0,25 det masse-relaterede fugtighedsindhold ved 23 C/50 % relativ fugtighed er u 23/50 =0,087 kg/kg (gulvkonstruktioner) og 0,086 kg/kg (lukkede hulrum)

6 Side 6 (10) af Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623 udstedt den Modstand mod vækst af skimmelsvamp Modstand mod vækst af skimmelsvamp er blevet fastslået i henhold til bilag C, i CUAP 12.01/02cl udgave , 2. revision Vurderingen af vækst af skimmelsvamp er foretaget i henhold til EN ISO 846. Evalueringsniveau 0 (Ingen vækst af skimmelsvamp synligt under mikroskopet) Modstand mod angreb af skadedyr Ingen måling foretaget (NPD) Fastholdelse af tilsætningsstoffer Verifikation af fastholdelse af tilsætningsstoffer er fastslået i henhold til Annex F, i CUAP 12.01/02cl udgave , 2. revision Ingen forringelse af brandmodstanden eller modstand mod vækst af skimmelsvamp er observeret. Fastholdelse af tilsætningsstoffers værdi 0,14 % Vandabsorption Ingen måling foretaget (NPD) Densitet og sætning Forholdet mellem densitet og sætning er beskrevet i tabel 1. Densiteten er fastslået i henhold til EN :1998, afhængigt af anvendelsesområdet. Værdierne er angivet i tabel 1. Tabel 1 - karakteristiske værdier i forbindelse med forholdet mellem densitet og sætning for forskellige anvendelsesområder Anvendelsesområde Testmetode Sætning Tykkelse Installationsdensitet Sætning Sætningsdensitet (mm) (kg/m 3 ) (%) (kg/m3) Løsfyldisolering anvendt på åbne lofter Løsfyldisolering anvendt i hulrum, i vægge og mellem tagspær Metode A, ISO/CD 18393:2001 Metode C, ISO/CD 18393: (ρ) 10 (S A ) 41 (ρ s ) (ρ) 0 (S C ) 56 (ρ s )

7 Side 7 (10) af Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623 udstedt den Sætning under konstante temperatur- og fugtighedsforhold Sætningen under konstante temperatur- og fugtighedsforhold er fastslået i henhold til metode D i ISO/CD 18393:2001. Værdierne er angivet i tabel 2. Tabel 2 - karakteristiske værdier i sætning under konstante temperatur- og fugtighedsforhold Testmetode Min. installationsdensitet (kg/m 3 ) Sætning (%) Metode D i ISO /C 18393:2001 (40 C og 90 % RH) 37 (ρ) 15 (S D ) Sætning under cykliske temperatur- og fugtighedsvariationer Ingen måling foretaget (NPD) Kritisk fugtindhold I henhold til punkt i CUAP 12.01/02cl udgave , 2. revision skal det kritiske fugtindhold angives som 75 %, medmindre valgmuligheden ingen ydelse fastslået (NPD) anvendes. 3 Evaluering og attestering af overensstemmelse samt CE-mærkning 3.1 System for attestering af overensstemmelse I henhold til afgørelsen 1999/91/EF af 25. januar 1999 (og korrigendum) som ændret af 2001/596/EC af 8. januar 2001 af Europa-Kommissionen gælder systemerne med attestering af overensstemmelse 3. Systemerne med attestering af overensstemmelse, som der henvises til ovenfor, er defineret som følger: System 3: Overensstemmelseserklæring med hensyn til produktet af producenten på basis af: (a) (b) Opgaver for producenten: produktionskontrol på fabrikken, Opgaver for det bemyndigede organ: indledende type-afprøvning af produktet.

8 Side 8 (10) af Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623 udstedt den Ansvar Opgaver for producenten Produktionskontrol på fabrikken Producenten skal etablere, dokumentere og opretholde et FPC-system for at sikre, at produktet, som markedsføres, overholder de angivne funktionsdata i den Europæiske Tekniske Godkendelse. FPCsystemet skal bestå af procedurer, regelmæssige inspektioner, test vurderinger og anvendelse af resultaterne for at kontrollere råvarer og andre indkommende materialer eller dele, udstyr, produktionsprocessen og produktet, og skal være tilstrækkeligt detaljeret til at sikre, at produktoverensstemmelse er i henhold til denne Europæiske Tekniske Godkendelse. Inden for rammerne af produktionskontrollen på fabrikken skal producenten udføre kontroller i overenstemmelse med kontrolplanen, som er fastsat i denne Europæiske Tekniske Godkendelse. Detaljer vedrørende omfanget, arten og hyppigheden af de kontroller, der skal udføres i produktionskontrollen på fabrikken, skal svare til denne kontrolplan, som er en del af den tekniske dokumentation i nærværende Europæiske Tekniske Godkendelse. Resultaterne af FPC'en skal registreres Andre opgaver, som skal udføres af producenten Producenten skal udarbejde en EF-overensstemmelseserklæring, hvor han angiver, at produktet er i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende Europæiske Tekniske Godkendelse Opgaver for det bemyndigede organ Det bemyndigede organ, som er involveret af producenten, skal udføre: - den indledende type-afprøvning af produktet. Det bemyndigede organ skal bibeholde de væsentligste punkter af dets handlinger, som der henvises til ovenfor, og angive de opnåede resultater og de konklusioner, der er draget, i en skriftlig rapport.

9 Side 9 (10) af Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623 udstedt den CE-mærkning CE-mærkningen skal sættes fast på emballagen eller på de medfølgende handelsdokumenter. Bogstaverne CE skal ledsages af følgende yderligere oplysninger: - ETA-nummeret - produktets varemærke - navn eller identifikationsmærke på producenten (om muligt inkl. fabrikskode og produktionskode) - de sidste to tal i året, hvor CE-mærkningen blev påsat - Indikation af produkttype 1, 2 eller 3 (vedrørende indhold og/eller afgivelse af farlige stoffer) - Deklarerede værdi af varmeledningsevne ved 23 C og 50 % relativ fugtighed for kategori 1 - Omregningsfaktor til højt fugtindhold - Brandmodstandsklasse - Produkternes kapacitet med hensyn til korrosionsudvikling på metaldele i konstruktionen - Modstandsværdien for vanddampsdiffusion - Vandabsorption - Den specifikke luftstrømningsresistivitet 4 De antagelser, ifølge hvilke produktets egnethed til den tilsigtede anvendelse, vurderes 4.1 Produktion ETA'en er udstedt for produktet på basis af aftalte data/information, som er deponeret hos SITAC, og som identificerer det produkt, der er blevet vurderet og bedømt. Ændringer i produktet eller produktionsprocessen, som kan forårsage, at de deponerede data/information bliver ukorrekte, skal anmeldes til SITAC, før ændringerne introduceres. SITAC beslutter, om sådanne ændringer påvirker ETA'en og som følge deraf gyldigheden af CE-mærkningen på basis af ETA'en, og i bekræftende fald om yderligere vurdering eller ændringer af ETA'en er nødvendige. 4.2 Installation Isoleringsmaterialet må kun installeres i konstruktioner, hvor det vil være beskyttet mod at blive vådt, vejrpåvirkning og direkte kontakt med jord. Installationsvejledningen, der er givet af producenten, skal tages i betragtning. Maskininstallation af isoleringsmaterialet skal udføres af virksomheder, som er uddannet af producenten. Produktet skal beskyttes mod fugt under installationen. Isoleringsmaterialet må ikke udsættes for trykbelastninger. Betingelserne i henhold til klausul 1.2 skal tages i betragtning.

10 Side 10 (10) af Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623 udstedt den Parametre til design af bygningsanlæg Designværdi af tykkelse, densitet og varmeledningsevne Designværdien af varmeledningsevnen skal fastsættes i overensstemmelse med relevante nationale bestemmelser. Den nominelle tykkelse for beregning af varmemodstanden skal fastsættes ud fra installationstykkelsen, og sætningen, som er angivet i tabel 1 og 2 i denne Europæiske Tekniske Godkendelse, skal tages i betragtning. Den nominelle tykkelse er lig med den tydelige spændvidde af det fyldte hulrum. Isoleringslaget skal have en konstant installationstykkelse, og den nominelle tykkelse skal tages i betragtning. Til det formål skal der anbringes egnede højdemærker med tilstrækkelige afstande før bearbejdningen, hvor det er passende. Den virksomhed, der udfører arbejdet, skal kontrollere installationstykkelsen. Afhængigt af anvendelsesområdet skal densiteten på indbygningsstadiet, der er angivet i tabel 1 og 2 i denne Europæiske Tekniske Godkendelse, tages i betragtning. Den virksomhed, der udfører arbejdet, skal bekræfte densiteten Virksomheder der udfører arbejdet Isoleringsmaterialet må kun indblæses af virksomheder, der samarbejder med producenten, og som har tilstrækkelig erfaring med installering af materialet. I den forbindelse, skal producenten uddanne disse virksomheder. 5 Angivelser til producenten 5.1 Emballage, transport og opbevaring Pakning af produktet skal udføres på en sådan måde, at produktet er beskyttet mod fugt under transport, opbevaring og installation, medmindre producenten træffer andre foranstaltninger til dette formål. Mængden i pakkerne og den krævede densitet efter installationen skal angives i de oplysninger, der følger med CE-mærkningen. 5.2 Anvendelse, vedligeholdelse, reparation Produktet må kun anvendes på steder, hvor det ikke bliver udsat for vejrpåvirkning eller kan blive vådt. I den information, der følger med CE-mærkningen, skal producenten specificere, at produktet skal installeres ved at følge installationsvejledningen, som er udleveret af producenten. Tilsvarende oplysninger skal følge med CE-mærkningen. På vegne af SITAC Karlskrona, 29. juni 2013 Johan Åkesson

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj En vejledning

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

maskindirektivet 2006/42/EF

maskindirektivet 2006/42/EF EUROPA-KOMMISSIONEN ERHVERV Vejledning i anvendelsen af maskindirektivet 2006/42/EF 2. udgave Juni 2010 Indledning til 2. udgave Direktiv 2006/42/EF er en revideret version af maskindirektivet, hvoraf

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 304/18 Den Europæiske Unions Tidende 22.11.2011 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag. Udbudslov 1)

Forslag. Udbudslov 1) Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren Henrik Sass Larsen Forslag til Udbudslov 1) Afsnit 1 Generelle bestemmelser Kapitel 1 Formål og generelle

Læs mere

DOM. Rockwool A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. Papiruld Danmark. (Advokat Jane Frederikke Land)

DOM. Rockwool A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. Papiruld Danmark. (Advokat Jane Frederikke Land) DOM Afsagt den 29. oktober 2013 V-62-11 Rockwool A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod Papiruld Danmark (Advokat Jane Frederikke Land) Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er oprindelig anlagt

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1993L0068 DA 01.04.1998 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor "B RÅDETS DIREKTIV 93/68/EØF af 22. juli 1993 om ændring af direktiv 87/404/EØF

Læs mere

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING 20. december 2004 VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING KONKLUSIONERNE FRA DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 21.4.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 109/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 347/2012 af 16. april 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 2.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1121/2009 af 29. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår støtteordningerne

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.5.2014 L 158/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 536/2014 af 16. april 2014 om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og om ophævelse

Læs mere

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 København 2009 Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2005L0078 DA 08.08.2008 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/78/EF af 14. november 2005 om gennemførelse

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller til Bekendtgørelse om teknisk 5. oktober 2007 Indledning Den tekniske omfatter krav og procedurer for typegodkendelse såvel som for projektgodkendelse samt krav og procedurer for de virksomheder, der kan

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Produktoversigt 2015

Produktoversigt 2015 Produktoversigt 2015 Denne produktoversigt udgives af, VIF. Siden d. 1. marts 2003 har det været et krav fra bygningslovgivningen, at alle varmeisoleringsmaterialer der kan CE-mærkes, skal være det. Oversigten

Læs mere

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

NB! Denne vejledning opdateres løbende på grundlag af de kompetente myndigheders erfaringer eller nye oplysninger, der tilvejebringes.

NB! Denne vejledning opdateres løbende på grundlag af de kompetente myndigheders erfaringer eller nye oplysninger, der tilvejebringes. EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERE December 2012 VEJLEDNING TIL BRUG FOR MYNDIGHEDERS KONTROL MED OVERHOLDELSE AF EU-LOVGIVNINGEN OM: Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 83/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 231/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler (Rådets direktiv 2010/45/EU) Hvorfor forklarende bemærkninger? Forklarende bemærkninger har til formål at give en bedre forståelse af den lovgivning, der

Læs mere

Konkurrencelovgivningen i Danmark

Konkurrencelovgivningen i Danmark ERHVERVS MINISTERIET Konkurrencelovgivningen i Danmark Bind 2 Bilag Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1259 Aktivering og arbejdsløshed - måling og afgrænsning i statistikken 1260 Betænkning om

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.2.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 55/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder

Læs mere