Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623"

Transkript

1 SITAC Box 553 SE Karlskrona SVERIGE MEDLEM AF EOTA Tlf.: +46-(0) Fax: +46-(0) Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623 Dansk oversættelse udarbejdet af SITAC. Original version på engelsk. Varemærke Trade name Papiruld/Envinsu Papiruld/Envinsu Indehaver af godkendelsen Holder of approval Beskrivelse og anvendelse af byggevaren Generic type and use of construction product Papiruld Danmark A/S Brødeskovvej 40 DK Hillerød Danmark Varmeisoleringsprodukt til bygninger - In-situ-formet løsfyld isoleringsmateriale af cellulosefibre. In-situ formed loose fill thermal insulation material made of cellulose fibres Gyldighed Validity: Fremstillingssted Manufacturing plant fra from til to Papiruld Danmark A/S Brødeskovvej 40 DK Hillerød Danmark Godkendelsen indeholder This Approval contains 10 sider 10 Pages

2 Side 2 (10) af Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623 udstedt den I JURIDISK GRUNDLAG OG ALMINDELIGE BETINGELSER 1 Denne Europæiske Tekniske Godkendelse er udstedt af SITAC i henhold til: Rådets Direktiv 89/106/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemslandenes love og administrative bestemmelser om byggevarer 1, ændret af Rådets Direktiv 93/68/EØF 2 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 3, Fælles procedureregler for anmodning om, udarbejdelse og bevilling af europæiske tekniske godkendelser fremsat i bilaget til Kommissionens afgørelse 94/23/EF 4, Fælles forståelse af vurderingsproceduren, udgave , tiltrådt ved det 46. TB-møde for Europæisk Teknisk Godkendelse i henhold til artikel 9.2 af Byggevaredirektivet In-situ formet løsfyld isoleringsmateriale og/eller akustisk isoleringsmateriale fremstillet af vegetabilske eller animalske fibre, CUAP 12.01/02cl2 udgave , 2. revision , 2 SITAC er bemyndiget til at kontrollere, om bestemmelserne i den Europæiske Tekniske Godkendelse er opfyldt. Kontrollen kan finde sted på fremstillingsstedet/-stederne. Ikke desto mindre forbliver ansvaret for produkternes overensstemmelse i henhold til den Europæiske Tekniske Godkendelse og for deres egnethed til den tilsigtede anvendelse hos indehaveren af den Europæiske Tekniske Godkendelse. 3 Denne Europæiske Tekniske Godkendelse må ikke overføres til producenter eller producenters agenter bortset fra dem, der er angivet på side 1, eller fremstillingssteder bortset fra dem, der er angivet på side 1 i denne Europæiske Tekniske Godkendelse. 4 Denne Europæiske Tekniske Godkendelse kan trækkes tilbage af SITAC i særdeleshed i medfør af oplysninger fra Kommissionen i henhold til Artikel 5 stk. 1 i Rådets Direktiv 89/106/EØF. 5 Gengivelse af denne Europæiske Tekniske Godkendelse inkl. overførsel via elektroniske medier skal være komplet. Der kan imidlertid foretages delvis gengivelse med skriftligt samtykke fra SITAC. I et sådant tilfælde skal delvis gengivelse være betegnet som sådan. Tekster og tegninger i reklamer må ikke modsige eller misbruge den Europæiske Tekniske Godkendelse. 6 Den Europæiske Tekniske Godkendelse er udstedt af godkendelsesorganet på engelsk. Oversættelser til andre sprog skal betegnes som sådanne. 1 Tidende for De Europæiske Fællesskaber L 40, , s Tidende for De Europæiske Fællesskaber L 220, , s. 1 3 Den Europæiske Unions Tidende L 284, , s Tidende for De Europæiske Fællesskaber L 17, , s. 34

3 Side 3 (10) af Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623 udstedt den II SÆRLIGE BETINGELSER I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE TEKNISKE GODKENDELSE 1 Beskrivelse af produktet og tilsigtet anvendelse 1.1 Beskrivelse af byggematerialet Denne Europæiske Tekniske Godkendelse vedrører In-situ formet løsfyld isoleringsmateriale fremstillet af cellulosefibre med varemærket Papiruld og undervaremærket Envinsu. Cellulosefibrene fremstilles af overskudsaviser ved mekanisk knusning. Under fremstillingsprocessen imprægneres produktet med brandhæmmende midler. 1.2 Tilsigtet anvendelse Isoleringsmaterialet kan bruges til følgende tilsigtede anvendelser: - Varmeisoleringsmateriale til anvendelse i hulrum, f.eks. eksterne og interne tage, lofter, vægge og gulve, mellem tagspær og bjælkeværk. Leveres som løsfyld til manuel og mekanisk installation. Isoleringsmaterialet må kun installeres i konstruktioner, hvor det er beskyttet mod at blive vådt, vejrpåvirkning og direkte kontakt med jord. De bestemmelser, der er fastsat i denne Europæiske Tekniske Godkendelse, er baseret på en formodet levetid for isoleringsmaterialet på 50 år, under forudsætning af at de betingelser, der er fastsat i klausulerne 4.2, 5.1 og 5.2 for emballage, transport, installation og brug, er opfyldt. De indikationer, der er givet om levetid, kan ikke fortolkes som en garanti, der er givet af producenten eller godkendelsesorganet, men bør kun betragtes som et middel til at vælge de mest hensigtsmæssige produkter i forhold til den forventede økonomisk fornuftige levetid af arbejdet. 2 Produktegenskaber og verifikationsmetoder 2.1 Produktegenskaber In-situ formet løsfyld isoleringsmateriale fremstillet af cellulosefibre med varemærket Papiruld og undervaremærket Envinsu skal svare til de respektive værdier, der er fastsat i den tekniske dokumentation 5 i denne Europæiske Tekniske Godkendelse. 5 Den tekniske dokumentation af denne europæiske godkendelse er deponeret hos SITAC og vil blive udleveret i det omfang, det er relevant for opgaven i de godkendte organer, der er involveret i attestering af overensstemmelsesprocedurer,

4 Side 4 (10) af Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623 udstedt den Kapacitet mht. korrosionsudvikling Kapacitet med hensyn til korrosionsudvikling er blevet fastslået i henhold til bilag E i CUAP 12.01/02cl udgave , 2. revision Kobber: Der blev ikke observeret perforeringer i den centrale zone. Zink: Der blev observeret perforeringer i den centrale zone. Resultaterne angiver, at vand kan forårsage, at kemiske bestanddele migrerer til tynde, zinkbelagte stålelementer, der støder op til isoleringen. Derfor skal de instruktioner, der er givet i punkt 4.2 i denne ETA, tages i betragtning Brandmodstand Brandmodstanden i isoleringsmaterialet er blevet fastslået i henhold til EN ISO og EN Brandklasse D-s2, d0 ved installationsdensitet > 40 kg/m 3 i henhold til EN Vanddampdiffusionsmodstand Vanddampdiffusionsfaktoren er antaget til at være 1. Antagelsen er foretaget i henhold til klausul i CUAP 12.01/02cl udgave , 2. revision µ = Indhold og/eller afgivelse af farlige stoffer Isoleringsmaterialet skal overholde bestemmelserne i det vejledende dokument H ( En harmoniseret fremgangsmåde relateret til farlige stoffer ifølge byggevaredirektiverne, revision august 2002). Udover de særlige klausuler vedrørende farlige stoffer, der er indeholdt i denne ETA, kan der være andre krav, der er gældende for, at produktet falder inden for denne ramme (f.eks. indarbejdet europæisk lovgivning og nationale love, forordninger og administrative bestemmelser). For at overholde bestemmelserne i Byggevaredirektivet 89/106/EWG skal disse krav også overholdes, når og hvor de gælder. Med hensyn til sundhedsbeskyttelse overholder produktet produkttype 2 i henhold til EOTA. vurderingskriterier ( In-situ formet løsfyld isoleringsmateriale og/eller akustisk isoleringsmateriale fremstillet af vegetabilske eller animalske fibre udgave juni 2003, revision februar 2013) Specifik luftstrømningsresistivitet Den specifikke luftstrømningsresistivitet i isoleringsmaterialet er fastslået i henhold til standard EN 29053, metode A. Middelværdien af luftstrømningsresistiviteten pr. enhedslængde ved en densitet på 40 kg/m³ er 9,7 kpa s/m 2 eller 17,1 kpa s/m 2 ved en densitet på 50 kg/m³ Lyddæmpning Ingen måling foretaget (NPD)

5 Side 5 (10) af Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623 udstedt den Varmeledningsevne - Lambda - kategori 1 Varmeledningsevne Lambda kategori 1 er fastslået ved referencetemperaturen på 10 C ved tørre forhold i henhold til EN Fraktilværdien af varmeledningsevnen for densitetsområdet kg/m 3, der repræsenterer mindst 90 % af produktionen med et konfidensniveau på 90 %, er blevet beregnet i henhold til EN 13162, bilag A og ved at følge den procedure, der er beskrevet i bilag B, B.3 i CUAP 12.01/02cl udgave , 2. revision og er, λ 10,tør,90/90 = 0,0388 W/(m K). Fugtomregningsfaktoren (f u,1 ) for omregning af λ 10, tør til λ 23,50 er beregnet ved at følge den procedure, der er beskrevet i bilag B, B.2 i CUAP 12.01/02cl udgave , 2. revision og er, f u,1 = 0,25 Den deklarerede værdi for varmeledningsevne ved 23 C/50 % relativ fugtighed for densitetsområdet kg/m 3 er fastslået ved at følge den procedure, der er beskrevet i bilag B, B.3 i CUAP 12.01/02cl udgave , 2. revision og er, λ D(23,50) = 0,040 W/(m K) Varmeledningsevne - Lambda - kategori 2 Ingen måling foretaget (NPD) Varmeledningsevne - Lambda - omregningsfaktor for højt fugtighedsindhold Fugtomregningsfaktoren (f u,2 ) for omregning af λ 10, tør til λ23,50 er beregnet ved at følge den procedure, der er beskrevet i bilag B. B.4 i CUAP 12.01/02cl udgave , 2. revision og er, f u1 = 0,25 det masse-relaterede fugtighedsindhold ved 23 C/50 % relativ fugtighed er u 23/50 =0,087 kg/kg (gulvkonstruktioner) og 0,086 kg/kg (lukkede hulrum)

6 Side 6 (10) af Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623 udstedt den Modstand mod vækst af skimmelsvamp Modstand mod vækst af skimmelsvamp er blevet fastslået i henhold til bilag C, i CUAP 12.01/02cl udgave , 2. revision Vurderingen af vækst af skimmelsvamp er foretaget i henhold til EN ISO 846. Evalueringsniveau 0 (Ingen vækst af skimmelsvamp synligt under mikroskopet) Modstand mod angreb af skadedyr Ingen måling foretaget (NPD) Fastholdelse af tilsætningsstoffer Verifikation af fastholdelse af tilsætningsstoffer er fastslået i henhold til Annex F, i CUAP 12.01/02cl udgave , 2. revision Ingen forringelse af brandmodstanden eller modstand mod vækst af skimmelsvamp er observeret. Fastholdelse af tilsætningsstoffers værdi 0,14 % Vandabsorption Ingen måling foretaget (NPD) Densitet og sætning Forholdet mellem densitet og sætning er beskrevet i tabel 1. Densiteten er fastslået i henhold til EN :1998, afhængigt af anvendelsesområdet. Værdierne er angivet i tabel 1. Tabel 1 - karakteristiske værdier i forbindelse med forholdet mellem densitet og sætning for forskellige anvendelsesområder Anvendelsesområde Testmetode Sætning Tykkelse Installationsdensitet Sætning Sætningsdensitet (mm) (kg/m 3 ) (%) (kg/m3) Løsfyldisolering anvendt på åbne lofter Løsfyldisolering anvendt i hulrum, i vægge og mellem tagspær Metode A, ISO/CD 18393:2001 Metode C, ISO/CD 18393: (ρ) 10 (S A ) 41 (ρ s ) (ρ) 0 (S C ) 56 (ρ s )

7 Side 7 (10) af Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623 udstedt den Sætning under konstante temperatur- og fugtighedsforhold Sætningen under konstante temperatur- og fugtighedsforhold er fastslået i henhold til metode D i ISO/CD 18393:2001. Værdierne er angivet i tabel 2. Tabel 2 - karakteristiske værdier i sætning under konstante temperatur- og fugtighedsforhold Testmetode Min. installationsdensitet (kg/m 3 ) Sætning (%) Metode D i ISO /C 18393:2001 (40 C og 90 % RH) 37 (ρ) 15 (S D ) Sætning under cykliske temperatur- og fugtighedsvariationer Ingen måling foretaget (NPD) Kritisk fugtindhold I henhold til punkt i CUAP 12.01/02cl udgave , 2. revision skal det kritiske fugtindhold angives som 75 %, medmindre valgmuligheden ingen ydelse fastslået (NPD) anvendes. 3 Evaluering og attestering af overensstemmelse samt CE-mærkning 3.1 System for attestering af overensstemmelse I henhold til afgørelsen 1999/91/EF af 25. januar 1999 (og korrigendum) som ændret af 2001/596/EC af 8. januar 2001 af Europa-Kommissionen gælder systemerne med attestering af overensstemmelse 3. Systemerne med attestering af overensstemmelse, som der henvises til ovenfor, er defineret som følger: System 3: Overensstemmelseserklæring med hensyn til produktet af producenten på basis af: (a) (b) Opgaver for producenten: produktionskontrol på fabrikken, Opgaver for det bemyndigede organ: indledende type-afprøvning af produktet.

8 Side 8 (10) af Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623 udstedt den Ansvar Opgaver for producenten Produktionskontrol på fabrikken Producenten skal etablere, dokumentere og opretholde et FPC-system for at sikre, at produktet, som markedsføres, overholder de angivne funktionsdata i den Europæiske Tekniske Godkendelse. FPCsystemet skal bestå af procedurer, regelmæssige inspektioner, test vurderinger og anvendelse af resultaterne for at kontrollere råvarer og andre indkommende materialer eller dele, udstyr, produktionsprocessen og produktet, og skal være tilstrækkeligt detaljeret til at sikre, at produktoverensstemmelse er i henhold til denne Europæiske Tekniske Godkendelse. Inden for rammerne af produktionskontrollen på fabrikken skal producenten udføre kontroller i overenstemmelse med kontrolplanen, som er fastsat i denne Europæiske Tekniske Godkendelse. Detaljer vedrørende omfanget, arten og hyppigheden af de kontroller, der skal udføres i produktionskontrollen på fabrikken, skal svare til denne kontrolplan, som er en del af den tekniske dokumentation i nærværende Europæiske Tekniske Godkendelse. Resultaterne af FPC'en skal registreres Andre opgaver, som skal udføres af producenten Producenten skal udarbejde en EF-overensstemmelseserklæring, hvor han angiver, at produktet er i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende Europæiske Tekniske Godkendelse Opgaver for det bemyndigede organ Det bemyndigede organ, som er involveret af producenten, skal udføre: - den indledende type-afprøvning af produktet. Det bemyndigede organ skal bibeholde de væsentligste punkter af dets handlinger, som der henvises til ovenfor, og angive de opnåede resultater og de konklusioner, der er draget, i en skriftlig rapport.

9 Side 9 (10) af Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623 udstedt den CE-mærkning CE-mærkningen skal sættes fast på emballagen eller på de medfølgende handelsdokumenter. Bogstaverne CE skal ledsages af følgende yderligere oplysninger: - ETA-nummeret - produktets varemærke - navn eller identifikationsmærke på producenten (om muligt inkl. fabrikskode og produktionskode) - de sidste to tal i året, hvor CE-mærkningen blev påsat - Indikation af produkttype 1, 2 eller 3 (vedrørende indhold og/eller afgivelse af farlige stoffer) - Deklarerede værdi af varmeledningsevne ved 23 C og 50 % relativ fugtighed for kategori 1 - Omregningsfaktor til højt fugtindhold - Brandmodstandsklasse - Produkternes kapacitet med hensyn til korrosionsudvikling på metaldele i konstruktionen - Modstandsværdien for vanddampsdiffusion - Vandabsorption - Den specifikke luftstrømningsresistivitet 4 De antagelser, ifølge hvilke produktets egnethed til den tilsigtede anvendelse, vurderes 4.1 Produktion ETA'en er udstedt for produktet på basis af aftalte data/information, som er deponeret hos SITAC, og som identificerer det produkt, der er blevet vurderet og bedømt. Ændringer i produktet eller produktionsprocessen, som kan forårsage, at de deponerede data/information bliver ukorrekte, skal anmeldes til SITAC, før ændringerne introduceres. SITAC beslutter, om sådanne ændringer påvirker ETA'en og som følge deraf gyldigheden af CE-mærkningen på basis af ETA'en, og i bekræftende fald om yderligere vurdering eller ændringer af ETA'en er nødvendige. 4.2 Installation Isoleringsmaterialet må kun installeres i konstruktioner, hvor det vil være beskyttet mod at blive vådt, vejrpåvirkning og direkte kontakt med jord. Installationsvejledningen, der er givet af producenten, skal tages i betragtning. Maskininstallation af isoleringsmaterialet skal udføres af virksomheder, som er uddannet af producenten. Produktet skal beskyttes mod fugt under installationen. Isoleringsmaterialet må ikke udsættes for trykbelastninger. Betingelserne i henhold til klausul 1.2 skal tages i betragtning.

10 Side 10 (10) af Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623 udstedt den Parametre til design af bygningsanlæg Designværdi af tykkelse, densitet og varmeledningsevne Designværdien af varmeledningsevnen skal fastsættes i overensstemmelse med relevante nationale bestemmelser. Den nominelle tykkelse for beregning af varmemodstanden skal fastsættes ud fra installationstykkelsen, og sætningen, som er angivet i tabel 1 og 2 i denne Europæiske Tekniske Godkendelse, skal tages i betragtning. Den nominelle tykkelse er lig med den tydelige spændvidde af det fyldte hulrum. Isoleringslaget skal have en konstant installationstykkelse, og den nominelle tykkelse skal tages i betragtning. Til det formål skal der anbringes egnede højdemærker med tilstrækkelige afstande før bearbejdningen, hvor det er passende. Den virksomhed, der udfører arbejdet, skal kontrollere installationstykkelsen. Afhængigt af anvendelsesområdet skal densiteten på indbygningsstadiet, der er angivet i tabel 1 og 2 i denne Europæiske Tekniske Godkendelse, tages i betragtning. Den virksomhed, der udfører arbejdet, skal bekræfte densiteten Virksomheder der udfører arbejdet Isoleringsmaterialet må kun indblæses af virksomheder, der samarbejder med producenten, og som har tilstrækkelig erfaring med installering af materialet. I den forbindelse, skal producenten uddanne disse virksomheder. 5 Angivelser til producenten 5.1 Emballage, transport og opbevaring Pakning af produktet skal udføres på en sådan måde, at produktet er beskyttet mod fugt under transport, opbevaring og installation, medmindre producenten træffer andre foranstaltninger til dette formål. Mængden i pakkerne og den krævede densitet efter installationen skal angives i de oplysninger, der følger med CE-mærkningen. 5.2 Anvendelse, vedligeholdelse, reparation Produktet må kun anvendes på steder, hvor det ikke bliver udsat for vejrpåvirkning eller kan blive vådt. I den information, der følger med CE-mærkningen, skal producenten specificere, at produktet skal installeres ved at følge installationsvejledningen, som er udleveret af producenten. Tilsvarende oplysninger skal følge med CE-mærkningen. På vegne af SITAC Karlskrona, 29. juni 2013 Johan Åkesson

Thomas Bruun, ETA-Danmark A/S

Thomas Bruun, ETA-Danmark A/S Thomas Bruun, ETA-Danmark A/S Tekniske specifikationer Harmoniserede standarder Europæiske tekniske godkendelser ETA er i forhold til standarder CE Mærkning Attestering af overensstemmelse Systemer Fabrikskontrol

Læs mere

En anden vej til CE-mærkning

En anden vej til CE-mærkning En anden vej til CE-mærkning Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Hvad er en ETA og hvornår kan man bruge den mulighed? 1 2 3 Det filosofiske ETA er handler om at kunne CE mærke innovative byggeprodukter

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut VA-Bekendtgørelsen Leon Buhl Teknologisk Institut Godkendelser BR10 2012 BR 10 kap. 8.4.1 Generelt Stk. 6 Fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes vandinstallationer, skal for så vidt

Læs mere

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre)

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Manden på podiet Birger T. Christiansen VVS-konsulent Bygningsingeniør, speciale vvs Medlem af diverse udvalg og netværk, herunder hos Dansk Standard,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC Løsuld August 2011 ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC BLT 7 Disse anvisninger vedrører løsuldsisolering i hulrum, primært i forbindelse med renovering

Læs mere

Første Udgave Februar 2014. Low Energy Low Carbon Buildings

Første Udgave Februar 2014. Low Energy Low Carbon Buildings I solering Første Udgave Februar 2014 NÆSTE GENERATION AF ISOLERING Low Energy Low Carbon Buildings Introduktion Udfordringen Energioptimering er nøglen til at opnå mange af Europas økonomiske, energi-,

Læs mere

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning CE mærkning af Byggevarer Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning > > Hvad kan du læse om? > > Hvad er CE mærkning? > > Hvilke byggevarer skal CE mærkes? > > Produkter med CE mærke > > Hvor skal

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Loven finder anvendelse på apparater, faste anlæg og radioudstyr, som bringes i omsætning, gøres

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 Tung ydervæg/hulmur... 3 Let ydervæg... 18 Tungt erhverv... 22 Dør/vindue... 27 Kældervægge... 30 1 Vejledning Forudsætninger linjetab

Læs mere

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019 Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Råmaterialer

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014 Tagdækninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger... 3

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU 28.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 108/13 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 407/2011 af 27. april 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 661/2009 for så vidt angår tilføjelse

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker.

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Leverandør: Autoriserede CBI Danmark isolatører Isolatørerne Dagens aviser Morgendagens isolering Klimatopmøde: fokus på CO₂ Klimatopmødet i 2009:

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804

EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Ejer: Nr.: Udstedt: Gyldig til: [Firmanavn] MD-XXXXX-DA xx-xx-xxxx xx-xx-xxxx 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Deklarationens

Læs mere

Anvendelsesområde og forarbejdning Tekniske Data Betegnelse climacell

Anvendelsesområde og forarbejdning Tekniske Data Betegnelse climacell Pure comfort Anvendelsesområde og forarbejdning climacell anvendes både ved nybyggeri og ved renovering af ældre boliger. Anvendelsesområderne er stort set ubegrænsede. climacell kan anvendes til isolering

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12/IV/2006 K (2006) 1502 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 12/IV/2006 om ændring af Kommissionens beslutning K(2005) 1452 endelig af 26. maj

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 2000/0743(INC) 5. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Velkommen. Pressebriefing om CE-godkendt fyrværkeri

Velkommen. Pressebriefing om CE-godkendt fyrværkeri Velkommen Pressebriefing om CE-godkendt fyrværkeri Fyrværkeribrancheforeningen Etableret den 17. april 1923. Idet produktion af fyrværkeri i Danmark stort set er ophørt, er navnet ændret til Fyrværkeribrancheforeningen.

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1996D0603 DA 12.06.2003 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 4. oktober 1996 om opstilling af listen over

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Teknisk isolering. Udgave 7 / 2014. & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld

Teknisk isolering. Udgave 7 / 2014. & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld Teknisk isolering Udgave 7 / 2014 & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld Moderne isolering har et navn Historien bag det succesfulde foretagende, Sager AG, er tæt forbundet med nutiden. Det hele

Læs mere

Klassifikationsrapport. 09.05.2011 Contract no MAI/STS. Ordregiver Isocell VertriebsgmbH Customer Bahnhofstraße 36 AT-5202 Neumarkt/Wallersee

Klassifikationsrapport. 09.05.2011 Contract no MAI/STS. Ordregiver Isocell VertriebsgmbH Customer Bahnhofstraße 36 AT-5202 Neumarkt/Wallersee Klassifikationsrapport Ordre-Nr 09.05.2011 Contract no MAI/STS 456/2011 BB Ordregiver Isocell VertriebsgmbH Customer Bahnhofstraße 36 AT-5202 Neumarkt/Wallersee Ordregenstand Subject Ordredato Date of

Læs mere

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre PAPIRISOLERING Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med papirisolering Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre MILJØRIGTIGT KVALITET ERFARING GARANTI HÅNDVÆRK Et

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2012 COM(2012) 141 final/2 2012/0070 (NLE) CORRIGENDUM: annule et replace le document COM(2012)141 final du 28.3.2012. Concerne toutes les versions linguistiques

Læs mere

Denne produktoversigt udgives af VarmeIsoleringsForeningen, VIF.

Denne produktoversigt udgives af VarmeIsoleringsForeningen, VIF. Denne produktoversigt udgives af VarmeIsoleringsForeningen, VIF. Siden d. 1. marts 2003 har det været et krav fra bygningslovgivningen, at alle varmeisoleringsmaterialer, der kan CE-mærkes, skal være det.

Læs mere

10 års GARANTI BEVIS. Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL

10 års GARANTI BEVIS. Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL 10 års GARANTI BEVIS Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL Garantibevis COSENTINO, S.A. garanterer den registrerede indehaver af det monterede SILESTONE produkt og/eller ECO by Cosentino produkt imod

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Denne produktoversigt udgives af VarmeIsoleringsForeningen, VIF.

Denne produktoversigt udgives af VarmeIsoleringsForeningen, VIF. Denne produktoversigt udgives af VarmeIsoleringsForeningen, VIF. Siden d. 1. marts 2003 har det været et krav fra bygningslovgivningen, at alle varmeisoleringsmaterialer der kan CE-mærkes, skal være det.

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner

Udførelse af betonkonstruktioner Emne: Udførelse af betonkonstruktioner 31 01 107 DS 482/Ret. 1-1. udgave. Godkendt: 2002-02-19. Udgivet: 2002-03-08 Juni 2005 Tilbage til menu Gengivet med tilladelse fra Dansk Standard. Eftertryk forbudt

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 DATABLAD 1. Generelt Dette datablad giver et resume af produktstandarden DS/EN 12150-1 Bygningsglas termisk hærdet sodakalksilikatsikkerhedsglas Del 1: Definition og beskrivelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/30/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/30/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/79 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/30/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet

Læs mere

Produktoversigt 2014

Produktoversigt 2014 Produktoversigt 2014 Denne produktoversigt udgives af, VIF. Siden d. 1. marts 2003 har det været et krav fra bygningslovgivningen, at alle varmeisoleringsmaterialer der kan CE-mærkes, skal være det. Oversigten

Læs mere

Valg af isoleringsmaterialer

Valg af isoleringsmaterialer Produktguide Produktguide: Valg af isoleringsmaterialer NOVEMBER 2011 - REVIDERET juni 2012 Valg af isoleringsmaterialer Når du skal vælge isoleringsmateriale til et projekt, er der en række vigtige faktorer

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion.

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion. August 2013 Brugt procesudstyr og overensstemmelseserklæringer/dokumentation for overholdelse af gældende regler for fødevarekontaktmaterialer (materialer og genstande). Brugt procesudstyr omfatter produktionsmaskiner,

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

B yggevaredirektivet. En vejledning til -mærkning af bygningsglas fra 2003 og fremefter

B yggevaredirektivet. En vejledning til -mærkning af bygningsglas fra 2003 og fremefter B yggevaredirektivet En vejledning til -mærkning af bygningsglas fra 2003 og fremefter Byggevaredirektivet En vejledning til -mærkning af bygningsglas fra 2003 og fremefter GEPVP og -mærkning Groupement

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Isoleringsprodukter med ny teknologi

Isoleringsprodukter med ny teknologi Isoleringsprodukter med ny teknologi Om denne rapport Denne rapport har form af et notat. Det et løbende litteraturstudium, der undersøger lette effektive isoleringsmaterialer baseret på nye teknologier.

Læs mere

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9 Supplerende bestemmelser for produktcertificering Dato 2015-06-16 Sign: Side 1 af 8 0. GENERELT Nærværende supplerende bestemmelser for produktcertificering gælder som tillæg til Dancerts Almindelige vilkår

Læs mere

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860.

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORORDNING OM EUROPÆISKE VENTUREFONDE 1. INTRODUKTION Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. Forslaget

Læs mere

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen Tilsyn i praksis Pia Westphalen 11-12-2012 Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Sekretariat nedsat af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende administration og koordinering

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * NESTLÉ DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * I sag C-353/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Produktoversigt 2015

Produktoversigt 2015 Produktoversigt 2015 Denne produktoversigt udgives af, VIF. Siden d. 1. marts 2003 har det været et krav fra bygningslovgivningen, at alle varmeisoleringsmaterialer der kan CE-mærkes, skal være det. Oversigten

Læs mere

Produktoversigt 2012

Produktoversigt 2012 Produktoversigt 2012 Denne produktoversigt udgives af, VIF. Siden d. 1. marts 2003 har det været et krav fra bygningslovgivningen, at alle varmeisoleringsmaterialer der kan CE-mærkes, skal være det. Oversigten

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Produktoversigt 2015

Produktoversigt 2015 Produktoversigt 2015 Denne produktoversigt udgives af VarmeIsoleringsForeningen, VIF. Siden d. 1. marts 2003 har det været et krav fra bygningslovgivningen, at alle varmeisoleringsmaterialer der kan CE-mærkes,

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

CE mærkning (EN 1090)

CE mærkning (EN 1090) CE mærkning (EN 1090) - Opgaver og konsekvenser, således som Lemvigh-Müller opfatter det. Kort historie CE betyder nu European Conformity = Europæisk overensstemmelse CE mærkning er indført og lavet af

Læs mere

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005 1. UDGAVE Betonvarer Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-håndbog 134.4.1 Betonvarer Del 4.1 Belægningssten, fliser og kantsten af beton Betonvarer Del 4.1: Belægningssten,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd.

Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd. Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd.dk Som EU-medlem er Danmark forpligtet til at følge europæiske spilleregler

Læs mere

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer Lov nr. 417 af 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 CT/CA-002/2015/01DA INDHOLD I. INDLEDNING A. GENEREL INDLEDNING B. INDTÆGTER C. UDGIFTER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2015

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

Fra CPD til CPR. Hvis I vil vide mere. Bliv klar til byggevareforordningen

Fra CPD til CPR. Hvis I vil vide mere. Bliv klar til byggevareforordningen Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Bliv klar til byggevareforordningen I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for byggevarer, hvis I har brug for hjælp til at komme i gang med

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF)

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Fields marked with are mandatory. Personlige oplysninger Navn: Adresse: Tlf.: E-mailadresse: Land: Angiv hvilket: Angiv det sprog, dit bidrag er

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed Hvad er maskindirektivet? Maskindirektivet fastlægger de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav til indretningen af maskiner. Direktivet er bl.a. indført for at nedbringe

Læs mere

Vedr.: Supplerende skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i Natur-/tekniklokale, Tikøb Skole, Præstegårdsvej 21, 3080 Tikøb

Vedr.: Supplerende skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i Natur-/tekniklokale, Tikøb Skole, Præstegårdsvej 21, 3080 Tikøb Helsingør Kommune Frederiksberg den 21. december 2007 Teknisk Forvaltning B & V sags nr.: 27841-1 By- og Bygningsafdelingen Bygningstjenesten Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Vedr.: Supplerende skimmelsvampe-

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 PAROC Hvac Fire Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 Teknisk Isolering November 2013 Indhold Brandsikring med PAROC Stenuld... 3 PAROC Hvac Fire Mat Cirkulær kanal...

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere