40368 Inspektion for operatører i procesindustrien 2,0 Dage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "40368 Inspektion for operatører i procesindustrien 2,0 Dage"

Transkript

1 Undervisningsplan ,0 Dage Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Deltageren kan efter kurset foretage, afrapportere og dokumentere rundering og inspektion af enkelt produktionsudstyr i procesindustrien i forbindelse med produktion, rengøring og omstilling. Herunder kan deltageren skelne mellem normale og unormale forhold ved brug af sanser (se, lytte, lugte, føle). Deltageren kan ved fejlmelding skelne mellem typiske mekaniske og automatik/elektriske fejl og mangler samt anvende gængse fagudtryk. Deltageren kan udføre og dokumentere opgaverne efter gældende instruktioner og med fokus på orden og sikkerhed. Evalueringsspørgsmål: Rundering og inspektion af enkelt produktionsudstyr ved brug af sanser Skelnen mellem typiske mekaniske og automatik/elektriske fejl og mangler på produktionsudstyr Anvendelse af gængse fagudtryk i forbindelse med fejlmelding Afrapportering og dokumentation af inspektion af enkelt produktionsudstyr Målgruppe: Kurset henvender sig til ufaglærte operatører med behov for grundlæggende færdigheder inden for rundering og inspektion af produktionsudstyr i procesindustrien. Umiddelbart er der ingen kurser som anbefales før dette. Side 1 af 6

2 Undervisningsplan ,0 Dage Forberedelse inden kurset Elevmaterialer Lokale og bordopstilling Elementer på borde Elektronisk udstyr Pauser og forplejning Visuelle midler Elevmappe Enkelt opgaver Gruppe opgaver Lokalet er ryddeligt, pænt sat op og virker indbydende Hestesko eller Gruppe Navneskilte Kuglepenne Projektor kontrolleres Produktionsudstyret kontrolleres Start- og sluttider samt pauser Aftale om forplejning Forberede Flipovers Tusch til whiteboard og navneskilte Tjekliste: Huskeliste: Protokol Navneskilte Kuglepenne Elevmapper med skilleblade og notatpapir Tuscher til Whiteboard & navneskilte Elevopgaver Gruppeopgaver Manualer til skolens produktionsudstyr Projektor med PC og forlængerledning Side 2 af 6

3 Undervisningsplan ,0 Dage 1 dag - Undervisning 7,4 time (Pauser 60 min i løbet af dagen) Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer min Velkomst & præsentation Velkomst & praktiske forhold Velkommen til skolen Undervisningstiden Praktiske forhold Kursets Mål & indhold Præsentation Faglæreren Kursisterne o Navn & virksomhed o Kendskab & erfaring o Forventninger til kurset PowerPoint: Skolen Tid & pauser Praktiske forhold Mål & indhold Faglæreren Kursisten Udleveres: Navneskilt Kuglepen Elevmappe Min Indledning Hvorfor vedligehold? Argumenter for vedligehold Eksempler PowerPoint: Nr. 3 Whiteboard Opsummering Opgaver: Diverse opgaver i vedligehold - (Se noter PowerPoint) Min Vedligehold Vedligehold: Vedligehold generelt Overvejelser i forbindelse med valg af vedligehold Forbyggende vedligehold - Stærke argumenter Vedligehold Hierarki Afhjælpende vedligehold Forebyggende vedligehold PowerPoint: Nr Whiteboard Opsummering Opgaver: Diverse opgaver i vedligehold - (Se noter PowerPoint) Min Vedlighold - Hvad & hvor meget Vedligehold: Hvad skal vedligeholdes? Hvor meget skal vedligeholdes? PowerPoint: Nr Whiteboard Opsummering Opgaver: Diverse opgaver i vedligehold - (Se noter PowerPoint) Min Rengøring og orden Rengøring og orden Rengøring er også vedligehold PowerPoint: Nr Opgaver: Diverse opgaver i vedligehold - Side 3 af 6

4 Undervisningsplan ,0 Dage Orden og rydelighed Whiteboard Opsummering (Se noter PowerPoint) Inspektion og brug af sanser Inspektion og brug af sanser: Rundering og inspektion Brug af sanser ved vedligehold Se Lytte Føle Lugte/smage PowerPoint: Nr Whiteboard Opsummering Opgaver: Diverse opgaver i vedligehold - (Se noter PowerPoint) Se på praktiske eksempler på skolens udstyr Min Opsamling og afrunding af 1. dag Opsamling og afrunding dag Er der noget som har givet anledning til spørgsmål? Hvad skal der ske i morgen Tak for i dag! Whiteboard Opsummering Side 4 af 6

5 Undervisningsplan ,0 Dage 2 dag - Undervisning 7,4 time (Pauser 60 min i løbet af dagen) Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer Min Opsamling fra i går Hvad har vi lært Whiteboard Opsummering Min Sansestyret vedligehold Sansestyret vedligehold Rundering og inspektion med anvendelse af sanser Whiteboard Opsummering Praktiske opgaver Der udføres praktisk øvelser på skolens udstyr med Rundering & Inspektion med anvendelse af sanserne Min Fejlmelding og dokumentation Fejlmelding & dokumentation Udførelse af fejlmelding Mundlig kommunikation Skriftlig i Log-/maskinbog Skriftlig i IT-Basseret vedligeholdelsessystem PowerPoint: Nr. 21 Whiteboard Opsummering Opgaver: Diverse opgaver i vedligehold - (Se noter PowerPoint) Udfør fejlmeldinger på det der er observeret på skolens udstyr Min Typiske mekaniske fejl Typiske mekaniske fejl De typiske mekaniske fejl PowerPoint: Nr. 22 Whiteboard Opsummering Opgaver: Diverse opgaver i vedligehold - (Se noter PowerPoint) Opsamling på de mekaniske fejl og mangler som er observeret på skolens udstyr Min Typiske elektriske fejl Typiske elektriske fejl De typiske elektriske fejl PowerPoint: Nr. 23 Opgaver: Diverse opgaver i vedligehold - Side 5 af 6

6 Undervisningsplan ,0 Dage Whiteboard Opsummering (Se noter PowerPoint) Opsamling på de mekaniske fejl og mangler som er observeret på skolens udstyr Min Gængse fagudtryk Gængse fagudtryk Udstyrsmæssig Mekanisk Elektrisk Vi er alle ansvarlige for en positiv og præcis samt konstruktiv kommunikation PowerPoint: Nr. 24 Whiteboard Opsummering Opgaver: Diverse opgaver i vedligehold - (Se noter PowerPoint) Min Dokumentation til vedligehold Dokumentation - vedligehold De typiske mekaniske fejl PowerPoint: Nr. 25 Whiteboard Opsummering Opgaver: Diverse opgaver i vedligehold - (Se noter PowerPoint) Anvende dokumentation til skolens udstyr min Afslutning & evaluering Mundlig evaluering i forhold til målbeskrivelsen. Whiteboard Opsummering Evaluering i viskvalitet PC er viskvalitet.dk Side 6 af 6

7 Inspektion for operatører i procesindustrien

8 Indholdsbetegnelse 1. Hvorfor vedligehold 2. Vedligehold generelt 3. Overvejelser ved prioritering af vedligehold 4. Forebyggende vedligehold - Stærke argumenter 5. Hierarki i vedligehold 6. Afhjælpende vedligehold 7. Forebyggende vedligehold 8. Hvad skal vedligeholdes? 9. Hvor meget skal vedligeholdes? 10. Hvorfor vedligeholde? 11. Rengøring er også vedligehold 12. Orden og rydelighed 13. Rundering og inspektion 14. Brug af sanser ved vedligehold 15. Se 16. Lytte 17. Føle 18. Lugte/smage 19. Fejlmelding 20. Typiske mekaniske fejl 21. Typiske elektriske fejl 22. Gængse fagudtryk 23. Dokumentation til vedligehold

9 Hvorfor vedligehold? Argumenter for at udfører vedligehold på udstyret, kan være: Personsikkerhed Forurening i forhold til omgivelser og miljø Produkt kvalitet og ensartethed Leveringssikkerhed Kunden får sin ordre til tiden Opretholde udstyrets kapacitet Produktionsomkostninger pr. enheder Værdien af udstyret ønskes bevaret Forlængelse af udstyrets levetid Med videre

10 Vedligehold generelt Vedligehold bliver typisk delt op i 2 hovedgrupper: Afhjælpende vedligehold Forebyggende vedligehold Hvilken vedligeholdelses strategi der vælges i virksomheden, kræver grundige overvejelse og bør træffes på et overordnet niveau. I mange virksomheder er det dog typisk en kombination af både afhjælpende og forebyggende vedligehold

11 Overvejelser ved prioritering af vedligehold Eksempelvis i forhold til NEDBRUD på produktionsudstyret Er der risiko for personskade? Er der fare for forurening af omgivelser og miljøet? Vil der være væsentlige økonomiske konsekvenser? Kan der opstå følgeskader på produktionsudstyret? Kan der opstå følgeskader på produktet? Hvilken betydning vil det få for den øvrige produktion i virksomheden? Hvilken betydning vil det have på leveringstiden/-sikkerhed? Med videre

12 Forebyggende vedligehold - Stærke argumenter Personskade Hvis det vurderes, at et nedbrud vil kunne medføre risiko for personskade Typisk også et lovkrav! Forurening af omgivelser og miljø Hvis det vurderes, at et nedbrud vil kunne medføre risiko for forurening af omgivelserne og miljøet Typisk også et lovkrav! Økonomiske konsekvenser Hvis det vurderes, at et nedbrud vil kunne resultere i væsentlige økonomiske konsekvenser på kort og/eller længere sigt for virksomheden

13 Hierarki i vedligehold Planlagt reparation Afhjælpende vedligehold Akut reparation Vedligehold Tid eller enheder Forebyggende vedligehold Tilstands afhængig

14 Afhjælpende vedligehold Afhjælpende vedligehold sættes i gang eller udføres når udstyret fejler eller slidt op Det kan deles op i to grupper: Planlagt reparation (Udstyret virker hel eller delvis) Akut reparation (Udstyret fungerer ikke mere) Planlagt reparation - Er ofte den mest økonomiske måde, at udføre Afhjælpende vedligehold på - Af følgende årsager: Produktionen stoppes ikke unødvendigt Produktionsudstyret er ude af drift i kortest mulig tid Udstyret slides næsten maksimalt - Kasseres først når det er slidt op Der anvendes ikke tid til at udskifte udstyr Som kunne have produceret ret meget mere Komponenterne adskilles ikke unødvendigt

15 Afhjælpende vedligehold forsat Akut reparation - Er ofte den dyreste måde, at fortage Afhjælpende vedligeholde på Af følgende årsager: Produktionen kan ikke gennemføres som planlagt, ordre kan ikke leveres til tiden, virksomheden går måske glip af fremtidige ordre mv. Leveringstid på reservedele kan resultere i yderligere problemer med leveringer. I denne forbindelse kan der også komme ekstra omkostninger for at fremskønne leveringen af reservedele Ekstra lønomkostninger for at gennemføre reparationen akut Der kan opstå beskadigelse på omkring-/nærliggende komponenter Der kan også opstå sikkerheds-/miljømæssige problemer Vigtig at holde sig for øje

16 Forebyggende vedligehold Forebyggende vedligehold udføres regelmæssig Det kan deles op i to grupper basseret på: Tid eller enheder Tilstand Tids-/enhedsbasseret Er typisk den enkleste og billigste måde at gøre det på, men det resultere i mange tilfælde i, at udstyret vedligeholdelses før det reelt er nødvendigt Tilstandsbasseret Er typisk teknisk kompliceret og dermed en relativ meget dyre måde, men det giver det maksimale antal driftstimer på udstyret.

17 Hvad skal vedligeholdes? Alt udstyr skal på et eller andet tidspunkt vedligeholdes! MEN Prisen på visse former for udstyr betyder dog i praksis, at det ikke kan betale sig at udfører egentlig vedligehold på dette, men derimod at udstyres kasseres i stedet for og erstattes af nyt. Udviklingen/forældelsen af udstyr går i nogle tilfælde også så stærkt, at vedligehold ikke kommer på tale, men udstyret udskiftes til nyt inden behovet for vedligehold opstår.

18 Hvor meget skal der vedligeholdes? Alt udstyr skal vedligeholdes men noget mere en andet! Typisk kan det siges, at det mere udstyret anvendes, det mere skal det vedligeholdes. Udstyr der meget sjældent eller aldrig anvendt skal dog også vedligeholdes, hvis det skal holdes i funktions dueligt stand og klar til produktion. Udstyr der er udsat for stor slidtage, vibrationer, aggressivt miljø eller måske anvendes og opbevares udenfor kræver ofte ekstra vedligehold.

19 Rengøring er også vedligehold Rengøringen er en vigtig del af operatørens opgaver - Manglende rengøring kan medfører: Fare, hvis der er spildt på gulvet Sammenblanding af produkter ved produkt skift Øget slidtage på komponenter Overophedning af køleflader/manglede køling Generelt et dårligt arbejdsmiljø Forkert rengøring kan være: Der anvendes vand, hvor der ikke må anvendes vand Der anvendes vand eller damp under høj tryk, som kan medføre skader/ødelæggelser Der anvendes trykluft på konstruktioner der ikke tåler dette Der skrabes med skruetrækker og lignende på flader der ikke tåler dette Forkert rengøring kan medfører: Indtrængen af partikler, vand, damp i konstruktionens slidende dele Fugt i el-dele med fare for afledning og/eller kortslutning Riser i overflader som skal være plane /glat, kan resultere ødelæggelse af pakninger mv.

20 Orden og rydelighed Ved at skabe orden og rydelighed kan opnås følgende: Sikkert og godt arbejdsmiljø Overblik over rå-, mellem- og færdigvare Overskuelig lokaler Overblik af værktøj Overblik over dokumentation Mindre spild Mindre risiko for fejl Mindre risiko for forurening Minimere tidsforbruget ved omstilling og vedligehold Med videre

21 Rundering og inspektion i produktionen Rundering og inspektion kan tage udgangspunkt i: Planlagte intervaller Ved produktskifte eller anden form for stop Usystematisk, når operatøren føler trang til det Når operatøren af intuition føler, at der er noget som ikke er som det skal være Når operatøren ud fra sine sanser (Se - Lytte - Føle - lugte/smage) vurder, at der er et eller andet som ikke er som det skal være

22 Brug af dine sanser ved vedligehold Ved at anvende sine sanser (Se - Lytte - Føle - lugte/smage) til inspektion, vil operatøren i mange tilfælde kunne observere fejl og mangler ved produktionen og produktet samt produktionsudstyret, inden det får fatalt følger... I forhold til produktionsudstyret og vedligehold kaldes dette også Sansestyret vedligehold, og anvendes typisk i relation til Afhjælpende vedligehold og Planlagt reparation

23 Se Ved at anvende synet til Sansestyret vedligehold under runderingen og inspektion, vil mange fejl, mangler, risikomomenter mv. bliver opdaget i tide - Eksempelvis: Utætheder på rørsystemer med væske Spild af emner, støv mv. fra transportenheder Spild af olie og smørermidler, eventuelt fra gear Skader på konstruktioner Bolte der er knækket eller gået løse Ændringer af målinger/visninger (trykluft, vand, køling, varme mv.) Slidtage/fejl på el-matriel Ødelagt el-matriel på grund af påkørsel eller slag Manglende, afmonteret, defekt afskærmning/sikkerhedsudstyr

24 Lytte Ved at anvende høre sansen til Sansestyret vedligehold under runderingen til inspektion, vil mange fejl, mangler risikomomenter mv. bliver opdaget i tide. Det er på trods af de mange lyde, der er i et produktionslokale, men operatøren er typisk vant til de normale lyde og reagere når noget som lyder anderledes. - Eksempelvis: Utætheder på pneumatik Fejl på lejer Manglende eller forkert smøring af forskellige konstruktioner Fejl på transmissioner kileremme, kæder og lignende

25 Føle Ved at anvende føle sansen til Sansestyret vedligehold under runderingen og inspektion, vil mange fejl, mangler risikomomenter mv. bliver opdaget i tide. Det med at anvende føle sansen behøver ikke være med hænderne, det kan også være vibrationer i hele konstruktionen, som får operatøren til at reagere, da de er anderledes end normalt. - Eksempelvis: For høj temperatur på motor, gear, lejehuse, olie, kølevand el-matriel mv. Andet er kold som burde være lunt Vibrationer på udstyr der har roterende komponenter

26 Lugte/smage Ved at anvende lugte/smags sansen til Sansestyret vedligehold under runderingen og inspektion, vil mange fejl, mangler risikomomenter mv. bliver opdaget i tide. Det er på trods af de mange lugte/smage, som befinder sig i luften i produktionslokalet, men operatøren vil typisk reagere på noget som ikke er normalt. - Eksempelvis: Utætheder på væsker og gasarter Overhedning af materialer, særlig plast og gummi El-matriel som bliver for varm eks. varm lak fra en el-motor Røg

27 Fejlmelding Hvis der ved runderingen med tilhørende inspektion observeres fejl eller mangler, skal operatøren foretage en fejlmeldingen på de fejl der er observeret i henhold til virksomhedens retningslinjer. Det kan være til kollegaer, ledelse, intern og/eller ekstern reparatør/tekniker, også vigtig i de tilfælde hvor operatøren selv udbedre eller har udbedret fejlen. Operatøren er i mange tilfælde den helt afgørende faktor, der forhindre at fejlen bliver en akut reparation, men derimod en planlagt reparation. Fejlmelding kan være alt fra en mundlig besked til en leder/reparatør over en skriftlig i en log-/maskinbog til en større skriftlig redegørelse i et ITbaseret vedligeholdelsessystem. Følgende er vigtig ved fejlmelding: Hvad er fejlen og hvor er den samt evt. årsag Hvornår vil den med fordel kunne udbedres,og hvilke reservedele og værktøj skal anvende En vurdering af hvor meget det haster at få udbedret fejlen, og hvilke konsekvenser det kan få, hvis fejlen ikke bliver udbedret i tide

28 Typiske mekanisk fejl Mekaniske fejl kan opstå af mange årsager, såsom at udstyret er slidt op, den ønskede levetid er opnået, ødelagt af andre komponenter som ikke fungere efter hensigten, beskadiget på grund af det påkørsel, operatør eller reparatør fejl, projekteringsfejl mv. Her er nogle af de mest almindelige: Den ønsket levetid er opnået Skader på komponenter på grund af vibrationer Forkert eller manglende rengøring - Medfører at sårbare konstruktioner bliver forurenet med partikler, som får komponenterne til at slides hurtigere Forkert anvendelse af værktøj ved vedligehold og rengøring Forkert eller mangel på smøring Skader der skyldtes påvirkning af vejrlig udendøres Skader der er opstået på grund af at produktionsudstyret ikke er egnet til produktet Skader der opstår på grund af at udstyret påkøres med truck

29 Typiske elektrisk fejl Elektriske fejl kan opstå af mange årsager, såsom at udstyret er slidt op, den ønskede levetid er opnået, ødelagt af andre komponenter som ikke fungere efter hensigten, beskadiget på grund af det påkørsel, operatør eller reparatør fejl, projekteringsfejl mv. Her er nogle af de mest almindelige: Kabler og ledninger der er udsat for mekanisk slid eller vibrationer Skader på grund af vibrationer skaber dårlig elektrisk forbindelse Fejl på af tastninger Justering af følere Motor overbelastes Mekanisk funktioner i el-udstyr slides (Relæer og mekaniske følere) Indtrængen af vand i det elektriske system Skader på grund af aggressiv atmosfære, som forsage ir/korrektion og dermed dårlig elektrisk forbindelse Ledende støv skaber afledning eller kortslutning

30 Gængse fagudtryk For at sikre sig mod misforståelser og fejlkommunikation er det vigtig at kende de gængse fagudtryk. Her er nævnt nogle af de gængse fagudtryk som reparatøren anvender når der kommunikeres: Gearmotor Er en motor og et gear som er sammenbygget, der findes mange typer motorer og gear. Frekvensomformer eller VLT En omformer der gør, at hastigheden på en el motor kan reguleres PLC En form for computer som styre produktionsanlægget eller maskinen. Listen kan blive uendelig lang Så et godt råd er, at du lære dig de forskellige fagudtryk og spørg altid, hvis du er i tvivl

31 Dokumentation til vedligehold I Dokumentation til produktionsudstyret kan der eks. findes oplysninger om: Hvordan en opgave skal udføres Hvordan forskellige ting skal kontrolleres Hvad der skal smøres, og hvor tit, samt hvilket type smørermiddel der skal anvendes Hvad og hvordan der skal rengøres Hvilken tryk skal eks. FRS-enheder indstilles på Hvilket moment skal skruerne, bolte og andet udstyr spændes med Hvordan adskilles og samles komponenterne, enheder mv. Til dokumentation kan anvendes: Tekst Tegning Symboler Billeder En kombination vil typisk giver de bedste anvisning.