Kom sikkert frem med farligt gods

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom sikkert frem med farligt gods"

Transkript

1 ADR Grund- og Specialiseringskursus 2019 Kom sikkert frem med farligt gods Tank + Klasse Du kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods i emballager og tanke inklusive gods hørende til klasse 1, men med undtagelse af gods hørende til klasse 7. Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer. Der skal bruges personlig nem-id for at kunne gennemføre eksamen. DATO OG DELTAGERGEBYR 8. april til 12. april 2019 TILMELDING OG INFORMATION Kursister i arbejde/selvstændige tilmeldes via Ledige kursister skal kontakte skolen for at rekvirere en tilmeldingsblanket, som skal påtegnes af skolen og arbejdsløshedskassen. For mere information kontakt Uddannelsessekretær Susanne Pedersen, tlf , Kursusgebyr kr. 590,- Tillægsbetaling *) kr. 400,- Deltagerbetaling i alt kr. 940,- Deltagerbetalingen er gældende for kursister i AMU s målgruppe. For kursister med mellemlang el. videregående uddannelse betales fuld kursuspris og tillægsbetaling (kr ,52,-). Priser er oplyst i takster for Ændringer kan forekomme. Ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse er fritaget for betaling efter gældende regler. Der ydes VEU-godtgørelse (lønrefusion) for personer i AMUs målgruppe. *) Tillægsbetaling anvendes ekstern undervisere Afbud efter gældende regler se: campusbornholm.dk Campus Bornholm er en del af Minervavej 1 Tlf campusbornholm.dk

2 ADR Repetition 2019 ADR Recertificering Grundkursus + Klasse 1 Grundkursus + Tank + Klasse 1 FLERE KURSUSKODER se campusbornholm.dk Du kan efter gennemført uddannelse varetage transport af farligt gods i emballager og tanke med undtagelse af gods hørende til klasse 7. Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer. Der skal bruges personlig nem-id for at kunne genemføre eksamen. DATO OG DELTAGERGEBYR 1. april til 3. april 2019 Kursusgebyr kr. 620,- eller 620,- Tillægsbetaling *) kr. 400, ,- Deltagerbetaling i alt kr. 1020,- eller 1020,- TILMELDING OG INFORMATION Kursister i arbejde/selvstændige tilmeldes via Ledige kursister skal kontakte skolen for at rekvirere en tilmeldingsblanket, som skal påtegnes af skolen og arbejdsløshedskassen. For mere information kontakt Uddannelsessekretær Susanne Pedersen, tlf , UNDERVISNINGSSTED Campus Bornholm, Rønne Deltagerbetalingen er gældende for kursister i AMU s målgruppe. For kursister med mellemlang el. videregående uddannelse betales fuld kursuspris og tillægsbetaling (kr. 5008,-). Priser er oplyst i takster for Ændringer kan forekomme. Der ydes VEU-godtgørelse (lønrefusion) for personer i AMUs målgruppe. *) Tillægsbetaling anvendes ekstern undervisere Afbud efter gældende regler se: campusbornholm.dk Campus Bornholm er en del af Minervavej 1 Tlf campusbornholm.dk

3 ARBEJDSMILJØ OG SIKKERHED BLIV SIKKER på sikkerheden Svejsning og termisk skæring Formålet med kurset er, kendskab til relevante arbejdsmiljøpåvirkninger, sundhedsrisici og foranstaltn. ved svejsning og termisk skæring (plasma, laser og flamme), ATs bek. nr af om for- anstaltn. til forebyg. af kræftrisikoen v. arbejde med stoffer og materialer. Du har teoretisk viden om arbejdsmiljøforhold, regler og krav der har betydning ved svejsning, termisk skæring og slibning i tilknytning hertil, på områderne: 1. Luftforurening v. svejsning, termisk skæring og slibning 2. Sundhedsrisici ved luftforurening 3. Foranstaltninger til forureningsbekæmpelse 4. Optisk stråling 5. Pers. værnemidler 6. Elsik- kerhed TILMELDING OG INFORMATION Kursister i arbejde/selvstændige tilmeldes via efteruddannelse.dk Ledige kursister skal kontakte skolen for at rekvirere en tilmeldingsblanket, som skal påtegnes af skolen og arbejdsløshedskassen. For mere information kontakt: Uddannelsessekretær Susanne Pedersen, tlf , UNDERVISNINGSSTED Campus Bornholm, Minervavej 1, 3700 Rønne 7. Særlige arbejdspladsforanst. DATO OG DELTAGERGEBYR 30. april 2019 Kr. 124,-. Der ydes VEU-godtgørelse (lønrefusion) for personer i AMUs målgruppe. For personer med mellemlang og videregående uddannelse betales fuld kursuspris (kr. 790,-). Ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse er fritaget for betaling efter gældende regler. Afbud efter gældende regler se: campusbornholm.dk Campus Bornholm er en del af Minervavej 1 Tlf campusbornholm.dk

4 ASBESTHOLDIGE MATERIALER OG PCB HÅNDTERING MM Campus Bornholm udbyder i samarbejde med Learnmark Horsens Kursus i sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer samt Nedrivning - PCB, bly o. lign skadelige stoffer 45845: Du kan i henhold til gældende regler arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt med asbestholdige materialer, samt udføre nedrivning af asbestholdige materialer udvendigt og indvendigt i bygninger, skibe, tog og maskiner m.v., hvor dette materiale har været anvendt som isolering mod varme, kulde, støj, fugt og brand.deltagerne kan udføre arbejdet ud fra kendskab til lovgrundlaget, herunder ansvarsfordelingen i forhold til relevante aktører.deltagerne kan udføre asbestsanering inden for forskellige arbejdsområder, fx nedrivning af bløde beklædningsplader eller fjernelse af asbestholdigt isolering i bygninger, tog eller skibe.deltagerne kan udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt på baggrund af kendskab til:- Asbests egenskaber og virkninger for sundhed, herunder at rygning forstærker sundhedsfaren fra asbest- Materialer, der kan formodes at indeholde asbest- Aktiviteter, der kan medføre udsættelse for asbest, og betydningen af forebyggende foranstaltninger for at formindske eksponeringen- Sikre arbejdsmetoder og personlige værnemidler : Du kan nedrive, sanere og bortskaffe konstruktioner og materialer, der indeholder PCB, bly og øvrige tungmetaller samt chlorerede paraffiner, såvel indendørs som udendørs på baggrund af viden om miljø, arbejdsmiljø samt sundhedsrisiko ved langtidspåvirkning af ovennævnte stoffer. Du kan planlægge nedrivnings- og saneringsarbejdets udførelse og i den forbindelse afgrænse arbejdsstedet, vælge hensigtsmæssigt værktøj, sikkerhedsudstyr og velfærdsforanstaltninger, samt udføre nødvendige foranstaltninger til at undgå spredning af skadelige stoffer til omgivelserne ved opbygning af sluse, tilslutning af suger og diverse filtre. Du kan desuden vælge og anvende nødvendigt personligt beskyttelsesudstyr under hensyntagen til forventet langtidspåvirkning, som nedrivnings- og saneringsarbejdere i stor udstrækning kan være udsat for. m.m. *) Tillægsbetalingen anvendes til transport og opholdsomkostninger for undervisere. For tilmelding eller mere information kontakt Sekretær Jette Nielsen, Learnmark Horsens Tlf , Tilmelding senest 1. marts 2019 Der udbydes 22 pladser. Kurset gennemføres ved minimum 16 deltagere. DATOER / KURSUSPRISER/TILMELDING 45845: 25. marts til 28. marts-2019 Deltagerbetaling kr. 472,- Tillægsbetaling *) kr. 560,- Kursuspris i alt kr ,- Der ydes VEU-godtgørelse (lønrefusion) for personer i AMUs målgruppe.for personer med mellemlang og videregående uddannelse, betales fuld kursuspris (kr ,-). Kursister i arbejde/selvstændige tilmeldes via efteruddannelse.dk kviknr : 29. marts til 2. april 2019 Deltagerbetaling kr. 354,- Tillægsbetaling *) kr. 420,- Kursuspris i alt kr. 774,- Der ydes VEU-godtgørelse (lønrefusion) for personer i AMUs målgruppe.for personer med mellemlang og videregående uddannelse, betales fuld kursuspris (kr ,-). Kursister i arbejde/selvstændige tilmeldes via efteruddannelse.dk kviknr UNDERVISNINGSSTED Campus Bornholm, Rønne Campus Bornholm er en del af Minervavej 1 Tlf campusbornholm.dk

5 Information Informationsmøde: Torsdag d. 14. februar 2019 kl. 09:30 Campus Bornholm, lok. 328 Merkurvej 10, 3700 Rønne Tilmelding til mødet på via min side. Kurset afholdes: I ugerne 12-23, - et 13 ugers kombineret forløb. Dato: fra 18. marts til 7. juni 2019 Undervisning: mandag, tirsdag og onsdag Praktik: torsdag og fredag eller efter aftale Tilmelding: Kurset udbydes som et samlet forløb. Er du i beskæftigelse, skal du tilmelde dig via Praktik foregår i egen virksomhed. Er du ledig skal tilmeldingen ske til din sagsbehandler på Jobcenteret. Der er også mulighed for at tage uddannelsen som et 6 ugers jobrettet kursustilbud. Praktik koordineres af Jobcenteret. Yderligere information: For yderligere information om kursusforløbet kontakt: Uddannelsessekretær Susanne Pedersen Tlf: , mail: Uddannelsesleder Ole B. Larsen Tlf.: , mail: Vi skaber og samler de bedste uddannelsestilbud til gavn for elever, erhvervsliv og Bornholm. Læs mere på campusbornholm.dk

6 Brancheskift til Hotel og Restaurant Forår 2019 Bliv glad med god service og mad Muligheder for job i Hotel- & Restaurationsbranchen

7 Brancheskift til Hotel og Restaurant Kursusforløbet henvender sig til dig som er ufaglært ledig eller ønsker et brancheskift. På kurset får du mulighed for at opkvalificere dig og blive omskolet til hotel- og restaurationsbranchen. Kursusforløbet afholdes som et kombineret undervisnings- og praktikforløb over 13 uger. Forløbet er sammensat af følgende AMU kurser: Individuel kompetencevurdering 0,5 dag Individuel kompetencevurdering giver dig mulighed for individuel uddannelsesplanlægning i AMU, og for at få udstedt AMU-uddannelsesbevis(-er) og AMU-kompetencebevis for anerkendte kompetencer Præsentation af menuer 1 dag Du lærer at anvende kommunikationsteorier, præsentationsteknikker og retorik til præsentation af menuer. Du lærer også at vejlede om menuer og valg af vin, og dertil yde gæster betjening, som opleves personlig og nærværende Servering af øl, drinks og alkoholfrie drikke 2 dage Du kan servere øl samt gæstebetjene om de mest forekommende ølsorter. Du lærer at mikse og servere de mest almindelige drinks og cocktails samt forestå tilhørende bararbejde. Du kan servere hedvine og aperitifvine samt alkoholfrie drikke korrekt Servering af vin 3 dage Du lærer at åbne og servere vine korrekt. Du kan gæstebetjene om valg af vine til bestemte retter samt om vinens sensoriske karakteristika. Du opnår desuden færdigheder så du kan gæsteforklare om vinens fremstilling og historie sammenholdt med vinetiketter og vinlove Fremstilling og servering af kaffe, kakao og te 2 dage Du lærer at anvende både moderne og traditionelle metoder ved fremstilling og servering af kaffe, kakao og te. Du kan gæstebetjene i kolde og varme drikke fremstillet af kaffe, te og kakao samt gæsteforklare om de anvendte fremstillingsmetoder Servering og service i restauranten 3 dage Du lærer bl.a. at forestå opdækningen i a la carte-, café- og kantinevirksomheder samt foretage afrydning på korrekt vis. Du lærer at varetage tallerkenservering og servering af morgenmad og brunch. Du kan servicere med forståelse for betydningen af et højt serviceniveau for den aktuelle forretning og for restaurantbranchen som helhed Grundtilberedning i restaurant og kantine 5 dage Du lærer bl.a. at anvende de i restaurant og kantine almindeligt forekommende grundtilberedninger ud fra de fem sensoriske grundsmage, samt anvende forskellige råvarer i forhold til tilberedningsmetoder Almen fødevarehygiejne 3 dage Der lægges særligt vægt på, at du lærer at anvende de overordnede principper om egenkontrol ved produktion, opbevaring og salg af mad, herunder de relevante branchekoder. Du kan desuden anvende principperne i risikoanalyse, påpege kritiske punkter og fastlægge systematiske overvågningsprocedurer, ligesom du kan udføre egenkontrol i en aktuel produktion.

8 45531 Salat og salatbar i madfremstilling 2 dage Du får kendskab til et bredt udvalg af råvarer/produkter - der kan anvendes i salater, herunder råvarernes sensoriske og ernæringsmæssige kvaliteter. Deltageren lærer at planlægge og sammensætte salater/salatbar ud fra forskellige aspekter såsom råvarernes sæson, økonomi, gastronomi, sensorik og ernæringsmæssige hensyn. Du lærer at anvende forskellige tilberedningsmetoder, der er velegnede til de forskellige råvarer i salater/salatbar Signaturbrød 2 dage Du får forståelsen af formålet med og princippet bag at udvikle et signaturbrød, der kan profilere en bagerivirksomhed. Du kan inddrage råvarer, naturen, historien og arkitekturen i et lokalområde som inspirationskilde til at udvikle og fremstille et signaturbrød. Du kan anvende traditionelle som nye teknikker inden for brødbagning til at fremstille et signaturbrød i en ny udformning, fritstående eller i forme. Du kan udvikle og fremstille et indbydende signaturbrød under hensyntagen til sensoriske og ernæringsmæssige kvaliteter Salg og service i gæstebetjening 1 dag Med afsæt i virksomhedens kultur- og værdisæt lærer du at anvende anerkendende kommunikation til at fremme salg og service i gæstebetjeningen. Du får kendskab til forskellige salgs- og servicemetoder i gæstebetjeningen, der fremmer opbygningen af virksomhedens gæsterelationer Introduktion til førstehjælp på jobbet 0,5 dag Du bliver orienteret om og opnår elementære færdigheder i nødflytning, livreddende førstehjælp og alarmering Servering og gæstebetjening ved selskaber 3 dage Du lærer atmodtage gæster og vejlede ved planlægning og bestilling af selskaber samt yde almindelig gæstebetjening. Du kan sammensætte passende selskabsmenu med tilhørende drikkevarer samt prissætte arrangementet. Du kan indrette og klargøre lokaler til selskaber ud fra kendskab til interiørets betydning for gæsternes velbehag Jobrelateret tysk med basalt ordforråd 5 dage Du lærer at anvende tysk i typiske og basale kommunikative situationer, hvilket sætter dig i stand til at udføre daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget. Du får endvidere kendskab til tysk kultur, serviceforståelse og høflighedsfraser Rundt om konflikter med gæsten A 1 dag Du lærer at anvende anerkendende kommunikation i mødet med gæsten og udvise serviceminded adfærd ved uoverensstemmelser. Du forstår betydningen af at vise forståelse for gæstens behov og ændre tilspidsede situationer til en positiv gæsteoplevelse Du får viden om konflikters grundlæggende faser til at forebygge konfliktsituationer og skabe gode gæsterelationer Rundt om konflikter med gæsten B 1 dag Du lærer at anvende gæstepsykologi og kommunikative teknikker til at fremme dialogen med gæsten og opbygge gæsterelationer. Du får værktøjer til at vurdere konfliktsituationer og handle hensigtsmæssigt - fx ved håndtering af en gæst, der udviser aggressiv adfærd eller er synligt påvirket af alkohol. Endvidere får du metoder til at udarbejde retningslinjer for håndtering af konfliktsituationer i den digitale gæstebetjeningen - fx ved håndtering af kritik på sociale medier eller klager.

9 Information Informationsmøde: Tirsdag d. 19. februar 2019, kl På Campus Bornholm, lok , Minervavej 1, Rønne KURSUSPERIODE Mandag d. 18. marts - Fredag d. 12. april STED Campus Bornholm, Merkurvej 10, 3700 Rønne TIDSPUNKT Alle dage fra kl. 08:00 15:25 TILMELDING Er du i beskæftigelse, skal du tilmelde dig via Det er muligt at tage dele af uddannelsen. Er du ledig, skal du tilmelde dig via din sagsbehandler på Jobcentret. Der er mulighed for at tage dele af uddannelsen på dagpenge som et 6 ugers jobrettet kursustilbud. YDERLIGERE OPLYSNINGER Har du brug for mere information, kontakt uddannelsessekretær Susanne Pedersen Mail: Tlf: Kursusdatoer på de enkelte kursuskoder: Se og søg på kviknr Kursusforløbet er omfattet af positivlisten for 6 ugers jobrettet uddannelse (STAR). Vi skaber og samler de bedste uddannelsestilbud til gavn for elever, erhvervsliv og Bornholm. Læs mere på campusbornholm.dk

10 BUTIKSMEDHJÆLPER FORÅR 2019 Mersalg Service Sprog Kultur IT Jobrettet kursusforløb (kontor, adminitration, regnskab og finans)

11 Butiksmedhjælper Den dygtige butiksmedhjælper er en efterspurgt mangelvare. Butikkerne lever af at sælge til kunderne og yde god og målrettet service. Hvordan oplever du selv serviceniveauet i nogle af de butikker, du besøger? Kunne det ikke gøres bedre? Med kursusforløbet Butiksmedhjælper lærer du at gøre en forskel at yde den bedste service for kunden. OM KURSET På kursusforløbet får du kendskab til, hvad begrebet kundeservice virkelig betyder. Du lærer om det målrettede salg og de salgsteknikker, der virker, og som samtidig skaber mere tilfredse kunder. Du lærer om den personlige kontakt til kunden, at kunne gennemføre og afslutte et salg og at arbejde med forskellige kundetyper og kulturer herunder at håndtere konflikter. Derudover lærer du tysk som kan anvendes i typiske og basale kommunikative situationer, hvilket sætter dig i stand til at udføre dine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget. Du får også færdigheder til at udfærdige salgstilbud på papir, lave prisberegninger og får viden om hvordan salg kan varetages via butikkes hjemmeside Kunne du tænke dig at gøre en forskel i detailhandlen, er dette kursus en oplagt start på et spændende karriereforløb. Forløbet er en del af Positivlisten for 6 ugers jobrettet uddannelse, som er administreret af Beskæftigelsesministeriet. VARIGHED Kursusforløbet er tilrettelagt som kompetencegivende AMU-uddannelser, der kan vare mellem 1 dag og 4 uger. Det er muligt at deltage i dele af kurset eller i alle 4 uger. MÅLGRUPPE Kursusforløbet henvender sig til dig, der arbejder - eller ønsker at arbejde - i detailhandlen og yde en optimal kundeservice. Kursusforløbet retter sig mod AMU-målgruppen dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet. FORUDSÆTNINGER Der kræves ikke særlige forudsætninger for at deltage på kursusforløbet.

12 INDHOLD Kursusforløbet på 4 uger er sammensat af følgende arbejdsmarkedsuddannelser: Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere - 2 dage Design af hjemmesider med CMS - 2 dage Reklamationshåndtering - 1 dag Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd -Tysk - 4 dage Grafik og tekster til virksomhedens webside - 2 dage Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen - 1 dag Indskrivning og formatering af mindre tekster - 2 dage Anvendelse af regneark til enkle beregninger - 2 dage Mersalg i kundekontaktfunktioner - 1 dag Kommunikation og feedback i administrativt arbejde - 1 dag Tekster på papir - formulering og opbygning - 2 dage Der udstedes kursusbevis efter gældende regler for Arbejdsmarkedsuddannelserne. BEMÆRK Kurserne der indgår i dette forløb er alle på positivlisten for 6 ugers jobrettet uddannelsen indenfor erhvervsgruppen Kontor, administration, regnskab og finans. Er du dagpengemodtager kan du derfor kombinere kursusforløbet med yderligere 2 ugers kurser indenfor den samme erhvervsgruppe. Det kan eksempelvis være Grundlæggende IT - 2 uger eller Udvidet IT - 2 uger. For yderligere information se venligst

13 EU-EFTERUDDANNELSE for godschauffører 2019 Kører du gods? Efteruddannelsen er sammensat af følgende: EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del 2 dage Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør 2 dage Sundhed for erhvervschauffører 1 dag Du skal deltage alle 5 dage for at opnå bevis Efter gennemført uddannelse, der er godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, bestride jobbet som godstransportchauffør jf. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens BEK nr af 29/11/2017 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport 20, 21 og 22. DATO OG DELTAGERGEBYR 4. marts til 8. marts april til 3. maj september til 6. september oktober til 11. oktober oktober til 1. november 2019 TILMELDING OG INFORMATION Kursister i arbejde/selvstændige tilmeldes via efteruddannelse.dk Ledige kursister skal kontakte skolen for at rekvirere en tilmeldingsblanket, som skal påtegnes af skolen og arbejdsløshedskassen. For mere information kontakt: Uddannelsessekretær Susanne Pedersen, tlf , UNDERVISNINGSSTED Campus Bornholm, Rønne Kr.1.112,-. Der ydes VEU-godtgørelse (lønrefusion) for personer i AMUs målgruppe. For personer med mellemlang og videregående uddannelse betales fuld kursuspris (kr ,-). Ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse er fritaget for betaling efter gældende regler. Priser er oplyst i takster for Ændringer kan forekomme for Afbud efter gældende regler se: campusbornholm.dk Campus Bornholm er en del af Minervavej 1 Tlf campusbornholm.dk

14 GAFFELTRUCK, CERTIFIKATKURSUS B 2019 Hent og bring forsvarligt Du kan efter uddannelsen føre og betjene gaffeltrucks og -stablere under overholdelse af gældende sikkerhedsbestemmelser. Optage og afsætte gods i varierende højder i reoler og blokstabler, transportere gods i reolgange, snævre rum, på ramper og pladser samt stuve gods på lastbil og i container. Du kan foretage daglig og periodisk vedligeholdelse af gaffeltrucks og gaffelstablere. Du vil aktivt kunne arbejde med arbejdsmiljø, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffeltrucks. DATO OG DELTAGERGEBYR 18. marts til 26. marts april til 16. april august til 23. august , september til 24. september december til 10. december 2019 Kr. 826,-. Der ydes VEU-godtgørelse (lønrefusion) for personer i AMUs målgruppe. For personer med mellemlang og videregående uddannelse betales fuld kursuspris (kr ,90). Ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse er fritaget for betaling efter gældende regler. Priser er oplyst i takster for 2018, ændringer for 2019 kan forekomme. Afbud efter gældende regler se: campusbornholm.dk TILMELDING OG INFORMATION Kursister i arbejde/selvstændige tilmeldes via efteruddannelse.dk Ledige kursister skal kontakte skolen for at rekvirere en tilmeldingsblanket, som skal påtegnes af skolen og arbejdsløshedskassen. For mere information kontakt Uddannelsessekretær Susanne Pedersen, tlf , UNDERVISNINGSSTED Campus Bornholm, Transportuddannelsescentret Ved Lunden 3, Rønne Campus Bornholm er en del af Minervavej 1 Tlf campusbornholm.dk

15 Hydraulik og diagramlæsning, styring af tryk/flow 201 VIL DU HAVE MERE VIDEN OM HYDRAULISKE PUMPER OG CYLINDERE? KURSUSKODE Efter kurset kan du montere og idriftsætte hydrauliske styringer for tryk og flow, herunder udvælge komponenter som fx. retningsventiler, strømreguleringsventiler, akkumulatorer, cylindre og motorer. Du opnår viden om hydrauliske pumper og motorer med fast deplacement og kan udføre pumpetest samt beregning af pumpekapacitet og virkningsgrad. Endvidere kan du fremstille forbindelses- og funktionsdiagrammer for mindre hydrauliske anlæg iht. Dansk Standard. Du kan ved hjælp af diagrammer, nomogrammer og dokumentation, dimensionere og montere rør, slanger og fittings korrekt på et hydraulisk anlæg, samt anvende dokumentation iht. Dansk Standard. Du opnår viden om viskositet, additiver og viskositetsindeks og kan assistere ved valg af hydraulikolie samt anvise korrekt opbevaring af olier. Endvidere kender du til filtres betydning i et hydraulisk anlæg og kan foretage udskiftningen af relevante filtre. TILMELDING Kursister i arbejde/selvstændige tilmeldes via efteruddannelse.dk. Ledige kursister skal kontakte skolen for at rekvirere en tilmeldingsblanket, som skal påtegnes af skolen og arbejdsløshedskassen. For tilmelding eller mere information kontakt Uddannelsessekretær Susanne Pedersen tlf. nr : UNDERVISNINGSSTED Campus Bornholm, Rønne DATO 25. marts til 29. marts 2019 DELTAGERGEBYR Kr. 590,- (2018 priser). Der ydes VEU-godtgørelse (lønrefusion) for personer i AMUs målgruppe. For personer med mellemlang og videregående uddannelse betales fuld kursuspris kr ,00 (2018-priser). Ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse er fritaget for betaling efter gældende regler. Afbud efter gældende regler se: campusbornholm.dk. Minervavej 1 Tlf campusbornholm.dk

16 Information Dato: Hold 1: 29. april til 10. maj 2019 Undervisningssted og tidspunket Campus Bornholm Undervisningen foregår fra kl Tilmelding og information Kursister i arbejde/selvstændige tilmeldes via efteruddannelse.dk Ledige kursister skal kontakte skolen for at rekvirere en tilmeldingsblanket, som skal påtegnes af skolen og arbejdsløshedskassen, eller din sagsbehandler på Jobcentret. For mere information kontakt kursussekretær Susanne Pedersen, eller Kurset er godkendt på den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse. Vi skaber og samler de bedste uddannelsestilbud til gavn for elever, erhvervsliv og Bornholm. Læs mere på campusbornholm.dk

17 IT på brugerniveau 2019 Lær med lyst, liv og vejledning

18 IT på brugerniveau 2 ugers grundlæggende IT kursus Vil du gerne opkvalificeres inden for IT-området, så du har bedre mulighed for at komme i job? Til de fleste jobs i dag stilles der krav til basale it-færdigheder. Så har du brug for at få optimeret dine evner, kan du her få et IT-kursus i alt fra regneark, s, tekstbehandlingsprogrammer til brug af computerens styresystemer. Jobcenter Bornholm tilbyder i samarbejde med Campus Bornholm et 2 ugers grundlæggende IT-forløb til de borgere, som ikke har kendskab svarende til IT på brugerniveau. Deltagelsen kræver ingen særlige forudsætninger, men du skal være motiveret for at deltage i undervisningen. Kurserne foregår med praktiske opgaver og øvelser på et grundlæggende niveau i forhold til formålet og jobrelaterede behov. Du vil efter deltagelse på kurset modtage kompetencebeviser (AMU beviser) på dine IT-kompetencer, som kan anvendes til anskaffelse af PC kørekortet Kursusindhold: Brug af pc på arbejdspladsen dage Du lærer at anvende en pc koblet på virksomhedens netværk Du lærer at bruge det installerede styresystem, mus og tastatur Du lærer at logge på netværket, lagre og hente data fra henholdsvis lokale som fra netværksdrev, samt anvende det installerede antivirusprogram Indskrivning og formatering af mindre tekster dage Du lærer at benytte basisfunktioner i tekstbehandling til indskrivning og formatering af mindre tekster som fx breve og opslag samt anvende redigeringsfaciliteter til fx sletning, flytning og kopiering af tekst Du lærer at definere enkel sideopsætning, herunder fx margener og sidenummerering samt anvende tekstbehandlingsprogrammets stavekontrol og hjælpefunktion Du kan oprette enkle skemaer og opstillinger i form af fx prislister og notater

19 Anvendelse af regneark til enkle beregninger dage Du kan oprette nye og redigere eksisterende regneark, oprette enkle formler og foretage flytning og kopiering heraf under hensyntagen til regnearkets opbygning Du kan formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, sortere og filtrere data i eksempelvis kundelister, lageroptegnelser og prislister Du kan definere sideopsætning til udskrivning af regneark Anvendelse af præsentationsprogrammer dage Du får kendskab til at fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f.eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer Du lærer at anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens behov Informationssøgning på internettet til jobbrug dag Du lærer hurtigt og rationelt at søge informationer på internettet i forbindelse med udførelse af din jobfunktion i faglærte eller ufaglærte job. Herunder kan du oprette hensigtsmæssige søgekriterier for at udvide eller indsnævre søgningen afhængig af den arbejdsopgave, som du skal løse Du får forståelse for og indsigt i internettets aktualitet og centrale betydning som informationskilde for virksomheden, fx ved søgning af regler og bekendtgørelser både nationale og internationale, som har betydning for virksomhedens virke.

20 Information Dato 18. februar til 1. marts 2019 Undervisningssted og tidspunket Campus Bornholm Undervisningen foregår fra kl Tilmelding og information Kursister i arbejde/selvstændige tilmeldes via efteruddannelse.dk Ledige kursister skal kontakte skolen for at rekvirere en tilmeldingsblanket, som skal påtegnes af skolen og arbejdsløshedskassen, eller din sagsbehandler på Jobcentret. For mere information kontakt kursussekretær Susanne Pedersen, eller Kurset er godkendt på den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse. Vi skaber og samler de bedste uddannelsestilbud til gavn for elever, erhvervsliv og Bornholm. Læs mere på campusbornholm.dk

21 Udvidet IT-kursus 2019 Bliv skarpere til IT

22 Udvidet IT-kursus 2 ugers Udvidet IT kursus Har du styr på det grundlæggende, men er der stadig huller, og mangler du rutine? Dette kursus tilbyder nogle fagområder, der efterspørges af virksomhederne. Det giver mulighed for at opnå større rutine og sikkerhed i såvel nyt, som allerede kendt stof. Det kræves it-færdigheder til næsten alle job i dag, vi skal arbejde med: Internet, især med praktisk brug af programmer og informationer og regler for hvad vi må og ikke må Tekstbehandling Regneark s og kalender Integration af data mellem forskellige programmer Løbende øvelse i 10-fingersystemet Underviseren præsenterer stofområderne og så arbejdes der selvstændigt videre i eget tempo med praktiske opgaver. Jobcenter Bornholm tilbyder i samarbejde med Campus Bornholm et 2 ugers fortsætter IT-forløb til de borgere, som gerne vil lære mere og blive bedre til det, de allerede kan. Deltagelsen kræver forudsætninger svarende til 2-ugers kurset grundlæggende IT. Du vil efter deltagelse på kurset modtage kompetencebeviser (AMU beviser) på dine IT-kompetencer, som kan anvendes til anskaffelse af PC kørekortet Kursusindhold Anvend informationer fra Internettet til jobbrug dage Du lærer at udvælge pålidelige og lovlige materialer fra internettet i forbindelse med din jobfunktion i faglærte eller ufaglærte job. Fx at hente statistikker, prislister eller tekst og grafik, som skal indarbejdes i projekt- og analysearbejde. Desuden lærer du at downloade jobrelevante informationer fx programmer, videoer eller formularer, der hjælper dig til at løse din opgave. Endvidere får du viden om loven om ophavsret, og hvilket mulighedsrum det giver i forhold til udvælgelse og anvendelse af materiale hentet fra internettet.

23 Opstillinger og layout i tekst dage Du lærer at anvende Tekstbehandlingsprogrammets opstillingsmuligheder: tabulatorer, indrykninger, spalter, tabeller og punktopstillinger. Du lærer at fremstille virksomhedens dokumenter, fx mødeindkaldelser, referater og produktblade. Design og automatisering af regneark dage Du lærer at arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark. Eksempelvis så du kan sammen køre kundelister og lageroptegnelser. Du vil lære at automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter. til jobbrug dage Du lærer at anvende et mailsystem til såvel intern som ekstern kommunikation. Du lærer at formulere gode og læsevenlige mails samt udnytte mediets muligheder, fx at vedhæfte filer og bruge links. Du får kendskab til andre online-kommunikationsformer - fx chat. Du lærer at anvende et mailsystem til planlægningsopgaver i forbindelse med intern kommunikation og samarbejde. Jobrelateret brug af styresystemer på pc dag Du lærer at anvende et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder. Du lærer at gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde filer, f.eks. dokumenter samt oprette mapper. Du lærer at kende forskellige program- og filtyper. Tastaturbetjening ved brug af 10-fingersystem dage Du lærer at benytte 10-fingersystemet og computerens genvejstaster til at indskrive tekster med en højere hastighed og færre fejl som resultat. Endvidere får du kendskab til indretningen af en ergonomisk korrekt arbejdsplads med det formål at forebygge computerrelaterede slitageskader.

24 Kommunikation og konflikthåndtering Forår 2019 Afværge nedtrappe forebygge Kommunikation og konflikthåndtering 3 dage Du lærer at skelne mellem professionel serviceorienteret adfærd og mellem konfliktfremmende og -dæmpende adfærd og kan anvende dette gennem din personlige fremtræden og adfærd i forbindelse med serviceydelser. Endvidere lærer du at anvende enkle teknikker til håndtering af konflikter med baggrund i forståelse af menneskers psykologiske spil og forskellige roller, herunder egne roller og adfærd i forhold til kolleger, ledelse samt brugere, som fx. kunder, patienter, beboere m.v. Der ud over at kunne udvise forståelse for krisereaktioner. Endelig opnår du viden om hvordan du kan anvende samtaleteknik og udvise forståelse for andres liv- og arbejdssituationer på en respektfuld måde og håndtere aggressive episoder på en hensigtsmæssig serviceorienteret og mindre konfrontativ måde. DATO OG DELTAGERGEBYR Kurset udbydes i 3 hele dage: 23. april til 25. april april til 2. maj 2019 Undervisningstid alle dage fra kl. 08:00 til kl. 15:25 Kr. 372,- Der ydes VEU-godtgørelse (lønrefusion) for personer i AMUs målgruppe. For personer med mellemlang og videregående uddannelse betales fuld kursuspris kr (2019 pris). Ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse er fritaget for betaling efter gældende regler. Afbud efter gældende regler se: campusbornholm.dk TILMELDING OG INFORMATION Kursister i arbejde/selvstændige tilmeldes via efteruddannelse.dk Ledige kursister skal kontakte skolen for at rekvirere en tilmeldingsblanket, som skal påtegnes af skolen og arbejdsløshedskassen. Kursusforløbet er omfattet af positivlisten for 6 ugers jobrettet uddannelse (STAR). For mere information kontakt kursussekretær Susanne Pedersen, tlf , UNDERVISNINGSSTED Campus Bornholm Campus Bornholm er en del af Minervavej 1 Tlf campusbornholm.dk

25 LOVPLIGTIG ARBEJDSMILJØUDDANNELSE dages uddannelse om arbejdsmiljø LOVPLIGTIG ARBEJDSMILJØUDDANNELSE 9 En uddannelse for dig som: har en virksomhed med minimum 10 ansatte er forpligtet til at have en sikkerhedsorganisation i virksomheden skal have uddannede sikkerhedsrepræsentanter DATOER 6. maj til 8. maj september til 18. september november til 20. november 2019 DELTAGERGEBYR Kr ,- inkl. forplejning. Prisen er inkl. moms Afbud efter gældende regler se: campusbornholm.dk TILMELDING For tilmelding eller mere information kontakt kursussekretær Susanne Pedersen, tlf , UNDERVISNINGSSTED Campus Bornholm, Rønne Campus Bornholm er en del af Minervavej 1 Tlf campusbornholm.dk

26 MOBILE KRANER >8-30 TM_MED INTEGRERET KRANBASIS Grundlæggende uddannelse i betjening kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter med integreret kranbasis, og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser nr af 29/11/2017 bilag 1, punkt 2.1 og punkt 2.2 Målgruppe: Personer der har, eller søger, beskæftigelse som førere af mobile kraner med en løftekapacitet på over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter. Specielle adgangskrav: Skal være fyldt 18 år og kunne dokumentere, at være helbredsmæssigt egnet til at føre det tekniske hjælpemiddel enten ved gyldigt kørekort eller ved den helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse af kørekort, jf. Arbejdstilsynets bestemmelser herom. DATO OG DELTAGERGEBYR 18. februar til 1. marts juni til 5. juli 2019 (garanti for gennemførelse) 4. november til 15. november 2019 TILMELDING OG INFORMATION Kursister i arbejde/selvstændige tilmeldes via efteruddannelse.dk Ledige kursister skal kontakte skolen for at rekvirere en tilmeldingsblanket, som skal påtegnes af skolen og arbejdsløshedskassen. For mere information kontakt: Uddannelsessekretær Susanne Pedersen, tlf , UNDERVISNINGSSTED Campus Bornholm Ved Lunden 3, Rønne Kr Der ydes VEU-godtgørelse (lønrefusion) for personer i AMUs målgruppe. For personer med mellemlang og videregående uddannelse betales fuld kursuspris (kr ,-). Ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse er fritaget for betaling efter gældende regler. Priser er oplyst i takster for 2018, ændringer for 2019 kan forekomme. Afbud efter gældende regler se: campusbornholm.dk Campus Bornholm er en del af Minervavej 1 Tlf campusbornholm.dk

27 EPOXY OG ISOCYANATER, personlig sikkerhed 2019 DIN SIKKERHED, når du arbejder med epoxy og isocyanater Før kurset skal du have eller søge et arbejde, som bringer dig i kontakt med epoxy eller isocyanater og være fyldt 18 år, med mindre du har en lærekontrakt. Du skal være sikker på, at du ikke lider af allergi eller overfølsomhed over for epoxy eller isocyanater, af astma, kronisk lungelidelse eller kraftig håndsved (hyperhidros manuum). Efter kurset kan du udføre arbejde med epoxy og isocyanater sundheds og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt i forhold til sig selv og sine omgivelser jf.at bek. nr af 18. december 2015, bilag 3 afsnit 7. DATO OG DELTAGERGEBYR 5. februar til 6. februar 2019 Kr. 248,-. Der ydes VEU-godtgørelse (lønrefusion) for personer i AMUs målgruppe. For personer med mellemlang og videregående uddannelse betales fuld kursuspris (kr ,-). Ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse er fritaget for betaling efter gældende regler. Priser er oplyst i takster for 2019 Afbud efter gældende regler se: campusbornholm.dk TILMELDING OG INFORMATION Kursister i arbejde/selvstændige tilmeldes via efteruddannelse.dk. Ledige kursister skal kontakte skolen for at rekvirere en tilmeldingsblanket, som skal påtegnes af skolen og arbejdsløshedskassen. For mere information kontakt Uddannelsessekretær Susanne Pedersen, tlf , UNDERVISNINGSSTED Campus Bornholm, Rønne Campus Bornholm er en del af Minervavej 1 Tlf campusbornholm.dk

28 Information KURSUSPERIODE Mandag den 4. februar marts STED Campus Bornholm, 3700 Rønne TIDSPUNKT Alle dage fra kl. 08:00 15:25 TILMELDING Er du i beskæftigelse, skal du tilmelde dig via Det er muligt at tage dele af uddannelsen. Er du ledig, skal du tilmelde dig via din sagsbehandler på Jobcentret. Der er mulighed for at tage dele af uddannelsen på dagpenge som et 6 ugers jobrettet kursustilbud. Der afholdes informationsmøde: Tirsdag den 8. januar 2019, kl i lokale 328, Merkurvej 10, 3700 Rønne YDERLIGERE OPLYSNINGER Har du brug for mere information, kontakt uddannelsessekretær Susanne Pedersen Mail: Tlf: Se og søg på kviknr Kursusforløbet er omfattet af positivlisten for 6 ugers jobrettet uddannelse (STAR). Vi skaber og samler de bedste uddannelsestilbud til gavn for elever, erhvervsliv og Bornholm. Læs mere på campusbornholm.dk

29 FRONTMEDARBEJDER/RECEPTIONIST 2019 Fremtidens Frontmedarbejder / Receptionist Jobrettet kursusforløb

30 FRONTMEDARBEJDER / RECEPTIONIST Bliv klar som fremtidens frontmedarbejder/receptionist Dette forløb er skræddersyet til dig, der ikke, eller i nogen grad, har forudgående kendskab til servicebranchen, og som ønsker at arbejde i et udadvendt og levende miljø. På kursusforløbet lærer du, hvad der kræves som receptionist og frontmedarbejder, og forløbet giver dig både teoretisk og praktisk erfaring inden for området. Virksomhedens ansigt udadtil Frontmedarbejderen/receptionisten er en nøgleperson - helt i front og altid i fokus. Gennem dette kursusforløb, opnår du de ønskede kvalifikationer, der kræves i branchen. Der arbejdes med gæsteservice, kundebetjening, kommunikation, samarbejde, regnskab m.m. Undervisningen Alle underviserne kender de udfordringer, der ligger i jobbet. Det betyder, at vi med stor erfaring har sammensat et forløb, der er skræddersyet til et job i første række i turistbranchen. Vi lægger vægt på aktiv deltagelse både i form af dialog, cases og rollespil, således at du kan omsætte det du lærer, til det du skal bruge i en travl hverdag i branchen. Vores mål er at give dig kompetencer inden for området, og give dig inspiration og motivation til at få en udfordrende hverdag til at fungere endnu bedre samtidig med at du udvikler dig. Varighed Kursusforløbet er tilrettelagt som kompetencegivende AMU-uddannelser, der kan vare mellem 1 dag og 6 uger. Det er muligt at deltage i dele af kurset eller alle 6 uger. De første 4 uger er rettet til alt frontpersonale i turistbranchen, og de sidste 2 uger til specielt tilrettelagt til receptionister. Målgruppe Kurset henvender sig til dig, der stiler mod jobfunktioner i turisterhvervet med direkte kundekontakt, med mulighed for 2-ugers kursusforløb specielt til receptionister på fx hoteller og campingpladser. Kursusforløbet retter sig mod AMU-målgruppen dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet. Forudsætninger Der kræves ikke særlige forudsætninger for at deltage på kursusforløbet.

31 Indhold De første 4 uger er sammensat af følgende arbejdsmarkedsuddannelser: (AMU): Kommunikation Kommunikation og konflikthåndtering Takt og tone i gæstebetjeningen Tekster på papir - formulering og opbygning Grundlæggende salg i turist- og rejsebranchen Sprog Tysk - fremmedsprog med basalt ordforråd IT-kurser Indskrivning og formatering af mindre tekster Anvendelse af regneark til enkle beregninger til jobbrug Regnskab Kalkulation ved gæstebetjening De sidste 2 uger er sammensat af følgende arbejdsmarkedsuddannelser: Udvikling af viden om Bornholm for turister Design af hjemmesider med CMS Udvikling af oplevelsesprodukter Møde- og konferencetilrettelæggelse Anvendelse af præsentationsprogrammer Herunder: echotel, picasso I kursusforløbet vil også indgå En bustur til bornholmske turistattraktioner og besøg på et hotel og præsentation af jobbet som receptionist.

32 Information Informationsmøde: Tirsdag d. 19. februar 2019, kl På Campus Bornholm, lok , Minervavej 1, Rønne KURSUSPERIODE Mandag d. 18. marts - Fredag d. 12. april STED Campus Bornholm, 3700 Rønne TIDSPUNKT Alle dage fra kl. 08:00 15:25 TILMELDING Er du i beskæftigelse, skal du tilmelde dig via Det er muligt at tage dele af uddannelsen. Er du ledig, skal du tilmelde dig via din sagsbehandler på Jobcentret. Der er mulighed for at tage dele af uddannelsen på dagpenge som et 6 ugers jobrettet kursustilbud. YDERLIGERE OPLYSNINGER Har du brug for mere information, kontakt uddannelsessekretær Susanne Pedersen Mail: Tlf: Kursusdatoer på de enkelte kursuskoder: Se og søg på kviknr Kursusforløbet er omfattet af positivlisten for 6 ugers jobrettet uddannelse (STAR). Vi skaber og samler de bedste uddannelsestilbud til gavn for elever, erhvervsliv og Bornholm. Læs mere på campusbornholm.dk

33 REGNSKABSMEDARBEJDER FORÅR 2019 Bogføring Økonomistyring og Bilagsbehandling Jobrettet kursusforløb (kontor, adminitration, regnskab og finans)

34 REGNSKABSMEDASRBEJDER DRØMMER DU OM AT ARBEJDE MED ØKONOMI OG BOGFØRING? Dette forløb er tilrettelagt til dig, der ikke, eller i nogen grad, har forudgående kendskab til regnskabsbehandling og bogføring. På kursusforløbet lærer du bogføring helt fra grunden, hvordan et regnskab er opbygget, debit og kredit, økonomistyring og bilagsbehandling. Du får også kendskab til kasserapoorter og momsregnskab samt indberetninger til SKAT. Endvidere lærer du lidt om bogføring af løn, afskrivninger samt køb og salg af anlægsaktiver Derudover får du også relevante IT kurser suppleret med viden om hjemmesideopbygning, så du kan kontrollere at offentlige tilgængelige oplysningerne er korrekt. VIRKSOMHEDENS CONTROLLER Regnskabsmedarbejder er en nøgleperson i dagens virksomheder og arbejder bl.a. med at registre virksomhedens økonomiske transaktioner, sådan man kan holde styr på indtægter og omkostninger, beholdninger og tilgodehavender. Gennem dette kursusforløb, opnår du de grundlæggnede kvalifikationer, der kræves for at kunne arbejde med regnskaber. Du får bl.a. styr på de forskellig konti i virksomhedens bogholderi samt debitor- og kreditorstyring. UNDERVISNINGEN Alle underviserne kender de udfordringer, der ligger i jobbet. Det betyder, at vi med stor erfaring har sammensat et forløb, der er skræddersyet til et job indenfor bogholderi og økonomistyring. Vi lægger vægt på aktiv deltagelse både i form af dialog, cases og rollespil, således at du kan omsætte det du lærer, til det du skal bruge i en travl hverdag i en virksomhed. Vores mål er at give dig kompetencer inden for området, og give dig inspiration og motivation til at få en udfordrende hverdag til at fungere endnu bedre samtidig med at du udvikler dig. VARIGHED Kursusforløbet er tilrettelagt som kompetencegivende AMU-uddannelser, der kan vare mellem 1 dag og 4 uger. Det er muligt at deltage i dele af kurset eller i alle 4 uger. MÅLGRUPPE Kurset henvender sig til dig, der stiler mod jobfunktioner indfor bogholderi og økonomistyring. Kursusforløbet retter sig primært mod AMU-målgruppen dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet. FORUDSÆTNINGER Der kræves ikke særlige forudsætninger for at deltage på kursusforløbet.

35 INDHOLD De 4 uger er sammensat af følgende arbejdsmarkedsuddannelser: (AMU): Bogføring Registreringsmetoder ved virksomhedens drift - 2 dage Daglig registrering i et økonomistyringsprogram - 2 dage Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport - 2 dage Anvendelse af periodisk beregning og registrering - 2 dage Anvendelse af regneark til enkle beregninger - 2 dage Tekster på papir - formulering og opbygning - 2 dage Design og automatisering af regneark - 2 dage Lønberegning og lønrapportering - 2 dage Opstilling og layout i tekst - 2 dage Effektiv anvendelse af tekstbehandling - 1 dag Konfilkthåndtering - 1 dag BEMÆRK Kurserne der indgår i dette forløb er alle på positivlisten for 6 ugers jobrettet uddannelsen indenfor erhvervsgruppen Kontor, administration, regnskab og finans. Er du dagpengemodtager kan du derfor kombinere kursusforløbet med yderligere 2 ugers kurser indenfor den samme erhvervsgruppe. Det kan eksempelvis være Grundlæggende IT - 2 uger eller Udvidet IT - 2 uger. For yderligere information se venligst

36 SPRÆNGTEKNIK 2019 Skal forhindringerne sprænges væk? Efter kurset kan du udføre beregninger til sprængninger og foretage metodevalg ud fra kendskab til sprængstoffers og tændmidlers egenskaber og karakteristika. Du kan tilrettelægge og gennemføre en sprængning, så arbejdet foretages efter gældende sikkerhedsregler, samt foretage korrekt valg af udstyr til en opgave, herunder vibrationsmåling. Du kan foretage instruktion af et sprængningshold, samt selvstændigt forestå ledelsen af sprængninger ud fra gældende sikkerhedsmæssige kriterier. DATO OG DELTAGERGEBYR 18. februar til 1. marts november til 15. november 2019 Kr ,- inkl. materialeudgifter. Der ydes VEU-godtgørelse (lønrefusion) for personer i AMUs målgruppe. For personer med mellemlang og videregående uddannelse betales fuld kursuspris (kr ,- inkl. materialer. Priser er oplyst i takster for 2019 Afbud efter gældende regler se: campusbornholm.dk TILMELDING OG INFORMATION Kursister i arbejde/selvstændige tilmeldes via efteruddannelse.dk Ledige kursister skal have bevilget kurset igennem deres lokale Jobcenter. Kurset er ikke omfattet af 6 ugers jobrettet. For mere information kontakt Uddannelsessekretær Susanne Pedersen, tlf , UNDERVISNINGSSTED Campus Bornholm, Rønne. Campus Bornholm er en del af Minervavej 1 Tlf campusbornholm.dk

37 SVEJSEVÆRKSTED begynder eller øvede 2019 Hold liv i flammen Åbent svejseværksted begynder eller øvede FLERE KURSUSKODER - se campusbornholm.dk Kurset henvender sig til dig, der vil lære at svejse, og til dig, der allerede er god til at svejse, og gerne vil lære mere. Svejseværksted med mulighed for adgangsbevis: De nævnte adgangskurser giver direkte mulighed for at deltage på andre kurser, så du kan opnå andre beviser. Lysbuesvejsning adgang, TIG-svejsning adgang, MAG-svejsning adgang, GAS-svejsning adgang Få certifikat på det du kan! Åbent svejseværksted inkl. certificering Adgangskravet er svendebrev som smed eller lign. eller 1 års erfaring med svejsning. Svejsepas og/eller svejsecertifikat kan erhverves eller fornys på det åbne værksted. Certificeringen sker på grundlag af praktiske og teoretiske prøver. Alle skolecertifikater skal fornyes efter 3 år. Proces 111: Lysbuesvejsning med beklædt elektrode, Proces 131: MIG-svejsning af aluminium, Proces 135: MAG-svejsning med massiv tråd, Proces 136: MAG-svejsning med pulverfyldt tråd/aktiv gas, Proces 141: TIG-svejsning, Proces 311: Gassvejsning med oxygen og acetylen Svejsekurserne dækker tre niveauer: kantsømme, stumpsømme i plade samt stumpsømme i rør. Fagtekniske spørgsmål og certifikater: Kontakt faglærer Claus F. Jensen, tlf Datoer og Deltagergebyr 29. april til 24. maj 2019 Kr. 118,- pr. dag. Der ydes VEU-godtgørelse (lønrefusion) for personer i AMUs målgruppe. For personer med mellemlang og videregående uddannelse betales fuld kursuspris (Kr. 961,- pr. dag). Ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse er fritaget for betaling efter gældende regler. Dog skal du påregne udgifter til svejepas og eller svejsecertifikater. Tilmelding og information Kursister i arbejde/selvstændige tilmeldes via efteruddannelse.dk. Ledige kursister skal kontakte skolen for at rekvirere en tilmeldingsblanket, som skal påtegnes af skolen og arbejdsløshedskassen. For mere information kontakt Uddannelsessekretær Susanne Pedersen tlf Afbud efter gældende regler se: campusbornholm.dk Campus Bornholm er en del af Minervavej 1 Tlf campusbornholm.dk

38 SVEJSEVÆRKSTED recertificering øvede 2019 Hold liv i flammen Åbent svejseværksted recertificering FLERE KURSUSKODER - se campusbornholm.dk Hvis du er i besiddelse af et svejsepas, skal du huske, at det skal fornys, inden det udløber. Meld dig til et af nedenstående værksteder. DATO OG DELTAGERGEBYR 5 dage: 18. februar til 22. februar maj til 24. maj 2019 Kr. 118,- pr. dag. Der ydes VEU-godtgørelse (lønrefusion) for personer i AMUs målgruppe. For personer med mellemlang og videregående uddannelse betales fuld kursuspris (kr pr. dag. Ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse er fritaget for betaling efter gældende regler. Priser er oplyst i takster for Afbud efter gældende regler se: campusbornholm.dk TILMELDING OG INFORMATION Kursister i arbejde/selvstændige tilmeldes via efteruddannelse.dk Ledige kursister skal kontakte skolen for at rekvirere en tilmeldingsblanket, som skal påtegnes af skolen og arbejdsløshedskassen. For mere information kontakt Uddannelsessekretær Susanne Pedersen, tlf , Fagtekniske spørgsmål: Kontakt faglærer Claus Funch Jensen tlf UNDERVISNINGSSTED Campus Bornholm, Minervavej 1, Rønne Campus Bornholm er en del af Minervavej 1 Tlf campusbornholm.dk

39 TELESKOPLÆSSER - CERTIFIKAT 2019 Anvender du teleskoplæsser med gafler og mandskabskurv? TELESKOPLÆSSER - CERTIFIKAT, 5 DAGE Deltageren kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt med teleskoplæssere og lignende multifunktionsmaskiner (herefter betegnet teleskoplæssere) i henhold til gældende regler. Deltageren skal kende til sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold forbundet med arbejde med teleskoplæssere, når de anvendes til løft af byrder på gafler, til kranarbejde u. 8 tm, til personløft eller til løft af containere i terminalområder. Endvidere skal deltageren kunne opstille og betjene almindeligt forekommende teleskoplæssertyper med gafler, herunder anvende korrekt køreteknik, stuve og stable gods korrekt, vælge egnet løftetilbehør samt kunne betjene teleskoplæssere indrettet som personløfter. De deltaljerede kvalifikationskrav, som deltageren skal opnå efter endt uddannelse, fremgår af Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser i bilag 2, pkt KURSUSDATOER 11. februar til 15. februar marts til 15. marts april til 5. april maj til 10. maj maj til 25. maj august til 30. august september til 13. september september til 4. oktober oktober til 1. november 2019 TILMELDING OG INFORMATION Kursister i arbejde/selvstændige tilmeldes via efteruddannelse.dk Ledige skal kontakte skolen for at rekvirere en tilmeldingsblanket, som skal påtegnes af skolen og arbejdsløshedskassen. Kursusforløbet er omfattet af positivlisten for 6 ugers jobrettet uddannelse (STAR). For mere information kontakt Uddannelsessekretær Susanne Pedersen, tlf , UNDERVISNINGSSTED Campus Bornholm, Rønne DELTAGERBETALING Kursusgebyr kr. 590,- Tillægsbetaling *) kr. 700,- Deltagerbetaling i alt kr ,- Deltagerbetalingen er gældende for kursister i AMU s målgruppe. For kursister med mellemlang el. videregående uddannelse betales fuld kursuspris og tillægsbetaling (kr ,-). Ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse er fritaget for betaling efter gældende regler. Der ydes VEU-godtgørelse (lønrefusion) for personer i AMUs målgruppe. *) Tillægsbetaling anvendes til leje af materiel Priser er oplyst i takster for Afbud efter gældende regler. Campus Bornholm er en del af Minervavej 1 Tlf campusbornholm.dk

40 SYSTEMSTILLADSER OPSTILLING MV Sikkerhed helt i top Efter kurset kan du opstille, ændre og nedtage ramme-, søjle-, og rullestillads i henhold til kravet om særlig uddannelse i forbindelse med opstilling, ændring og nedtagning af stilladser højere end 3 meter jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 28. november 2011, bilag 11. Du kan foretage en vurdering af, om stilladset som helhed er velegnet, og er opstillet forsvarligt i relation til typen af det arbejde, der forventes udført fra stilladset, instruktionen fra arbejdsgiveren, leverandørbrugsanvisningen og opstillingsvejledningen. Du kan sikre sig selv og de øvrige opstillere jf. bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde 37 Sikring mod nedstyrtning og gennemstyrtning, og har kendskab til lovgrundlaget på området, herunder ansvarsfordeligen i forhold til relevante aktører, samt at sikkerheden ved stilladsmontage løbende tilpasses den tekniske og sociale udvikling i samfundet. DATO OG DELTAGERGEBYR 4. november november 2019 Kr ,- Der ydes VEU-godtgørelse (lønrefusion) for personer i AMUs målgruppe. For personer med mellemlang og videregående uddannelse (der har været brugt indenfor de sidste 5 år) betales fuld kursuspris (kr ,-). Ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse er fritaget for betaling efter gældende regler. Afbud efter gældende regler se: campusbornholm.dk TILMELDING OG INFORMATION Kursister i arbejde/selvstændige tilmeldes via efteruddannelse.dk Ledige kursister skal kontakte skolen for at rekvirere en tilmeldingsblanket, som skal påtegnes af skolen og arbejdsløshedskassen. For mere information kontakt kursussekretær Susanne Pedersen, tlf , UNDERVISNINGSSTED Campus Bornholm, Rønne Campus Bornholm er en del af Minervavej 1 Tlf campusbornholm.dk

41 VEJEN SOM ARBEJDSPLADS 2019 Bliv sikker på sikkerheden Formålet med uddannelsen er, at du kan udføre en korrekt afmærkning af typiske vejarbejder samt forstå de trafiksikkerhedsmæssige aspekter, der har betydning for såvel trafikanternes som din egen sikkerhed. Kurset henvender sig til personer, der har arbejde eller skal arbejde på vejen. Udover de generelle adgangsbetingelser, der er gældende for deltagere i Arbejdsmarkedsuddannelserne, er der ingen specielle adgangskrav. DATO OG DELTAGERBETALING 18. februar til 19. februar februar til 21. februar marts til 26. marts marts til 28.marts 2019 Kr. 448,- Deltagergebyr på kr. 248,- og tillæg på kr. 200,- for ekstern underviser. Der ydes VEU-godtgørelse (lønrefusion) for personer i AMUs målgruppe. For personer med mellemlang og videregående uddannelse betales fuld kursuspris (kr ). Ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse er fritaget for betaling efter gældende regler. Afbud efter gældende regler se: campusbornholm.dk. TILMELDING OG INFORMATION Kursister i arbejde/selvstændige tilmeldes via efteruddannelse.dk Ledige kursister skal kontakte skolen for at rekvirere en tilmeldingsblanket, som skal påtegnes af skolen og arbejdsløshedskassen. For mere information kontakt Uddannelsessekretær Susanne Pedersen, tlf , UNDERVISNINGSSTED Campus Bornholm, Rønne Campus Bornholm er en del af Minervavej 1 Tlf campusbornholm.dk

42 EXCELKURSER FOR ALLE 2018 Lær nyt eller bliv bedre til det, du allerede kan - Tilmeld dig de kurser der passer til dit behov og niveau! Kurset henvender sig BÅDE til dig, der vil lære Excel fra bunden, og til dig, der allerede er god til Excel og gerne vil lære mere. I undervisningen anvender vi Microsoft Office Excel På alle kurserne får du udleveret skriftligt materiale som du kan beholde og bruge som opslagsværk efter kurset. Vælg mellem følgende Excel-kurser: Anvendelse af regneark til enkle beregninger (tirsdag-torsdag) Her lære du: at oprette nye og redigere eksisterende regneark. at oprette enkle formler og flytte og kopiere regnearkets opbygning. at formatere et regneark, så det er præsentabelt, overskueligt og udskriftvenligt. at sortere og filtrere data i eksempelvis kundelister, lageroptegnelser og prislister. Design og automatisering af regneark (tirsdag-torsdag) Her lære du: at arbejde med flere ark i samme projektmappe. at oprette formler på tværs af flere regneark således at eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen. at automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter. Har du andre ønsker indenfor Excel så kontakt os. DATO OG DELTAGERGEBYR Anvendelse af regneark til enkle beregninger: 26. marts og 28.marts 2019 Design og automatisering af regneark: 19.marts og 21.marts 2019 kr. 124,- pr. dag (2019 priser). Der ydes VEU-godtgørelse (lønrefusion) for personer i AMUs målgruppe. For personer med mellemlang og videregående uddannelse betales fuld kursuspris (kr pr. dag). Ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse er fritaget for betaling efter gældende regler. Afbud efter gældende regler se: campusbornholm.dk/afmelding TILMELDING OG INFORMATION Kursister i arbejde/selvstændige tilmeldes via efteruddannelse.dk Ledige kursister skal kontakte skolen for at rekvirere en tilmeldingsblanket, som skal påtegnes af skolen og arbejdsløshedskassen. For mere information kontakt kursussekretær Susanne Pedersen, tlf , Campus Bornholm er en del af Minervavej 1 Tlf campusbornholm.dk