DRIFTS- OG UDVIKLINGSAFTALE Præhospitalt Center

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRIFTS- OG UDVIKLINGSAFTALE Præhospitalt Center"

Transkript

1 DRIFTS- OG UDVIKLINGSAFTALE 2018 Præhospitalt Center a 2018

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Drifts- og udviklingsaftalens formål Virksomhedens rammebetingelser Præhospitalt Centers ansvarsområder Organisering Økonomi Historik og forhenværende driftsaftale 4 2. Nationale målsætninger Hurtig og kvalificeret hjælp til borgere i akutte situationer 6 3. Regionale målsætninger Hurtig og kvalificeret hjælp til borgere i akutte situationer Bedre sammenhængende patientforløb Økonomi 8 4. Virksomhedsmålsætninger Hurtig og kvalificeret hjælp til borgere i akutte situationer Bedre sammenhængende patientforløb Kvalitet 9 Drifts- og udviklingsaftale for Præhospitalt Center Side 1

3 1. Introduktion 1.1. Drifts- og udviklingsaftalens formål Formålet med drifts- og udviklingsaftalen er at understøtte den af Regionsrådet fastlagte retning for udviklingen af det præhospitale område, hvor Præhospitalt Center fastholdes i udvikling og innovation. Aftalen tilkendegiver og præciserer, i hvilken retning og ånd Præhospitalt Center skal arbejde. Den skal give et klart billede af, hvilke indsatser og områder der skal arbejdes fokuseret med i 2018, samt skabe de bedst mulige betingelser for at lykkes hermed. Drifts- og udviklingsaftalen udgør omdrejningspunkt for den dialog, der finder sted mellem koncerndirektionen og Præhospitalt Center. Aftalen skal give koncerndirektionen et solidt styringsgrundlag på, hvilket de kan sikre og betrykke det politiske niveau i regionen samt træffe beslutninger, der berører Præhospitalt Center. Driftsaftalen er en overbygning på de almindelige relationer mellem Region Sjællands ledelse og Præhospitalt Center. Der henvises til regionens kompetenceregler, virksomheds- og ledelsesgrundlag m.m Virksomhedens rammebetingelser Præhospitalt Centers ansvarsområder Præhospitalt Center varetager en række forskelligartede ansvarsområder: Præhospitalt Center varetager det overordnede myndighedsansvar samt det sundhedsfaglige myndighedsansvar for det samlede præhospitale område. Præhospitalt Center er ansvarlig for den akutte præhospitale indsats og sikrer rådgivning, visitation og disponering af rette ressource i forbindelse med akut opstået sygdom eller ulykke. Præhospitalt Center sikrer, at akut syge, tilskadekomne eller fødende borgere modtager rettidig og relevant hjælp, der som minimum efterlever kravene i den gældende lovgivning. Præhospitalt Center varetager Region Sjællands Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK). AMK-funktionen er integreret med vagtcentralen og den sundhedsfaglige visitation. Præhospitalt Center er ansvarlig for den ikke-akutte patientbefordring ved at sikre, at det sundhedsfaglige personale og borgere kan rekvirere relevant transport til og fra undersøgelse og behandling i henhold til gældende lovgivning. Samtidig varetages opgaven med udbetaling af befordringsgodtgørelse til borgere, der er berettiget til befordringsgodtgørelse. Præhospitalt Center varetager opgaver relateret til uddannelse og vedligeholdelsesuddannelse for AMK-læger/præhospitale akutlæger, ambulancereddere, nødbehandlere og frivillige akuthjælpere. Præhospitalt Center forestår dels planlægning og afvikling af uddannelse og varetager tilsynsforpligtelsen for den del af uddannelsen, der foregår hos den eksterne ambulanceoperatør. Drifts- og udviklingsaftale for Præhospitalt Center Side 2

4 Præhospitalt Center er ansvarlig for det samlede sundhedsberedskabet i Region Sjælland gennem ledelse og koordination af sundhedsvæsnets samlede indsats i beredskabssituationer. Præhospitalt Center varetager den overordnede koordinering af sygehusenes beredskabsplaner samt planlægning og afvikling af øvelser, som forbereder sygehusene og beredskaberne på større ulykker og katastrofer. Præhospitalt Center varetager den daglig koordinerende funktion for den samlede præhospitale indsats (akut og ikke-akut). Præhospitalt Center drifter og forestår controlling af regionens kontrakter med de private operatører for driften af ambulancetjeneste, akutbilstjeneste og den siddende patientbefordring Organisering Præhospitalt Center ledes af en Præhospital Direktør i samarbejde med en Præhospital lægelig chef. Der er ca. 125 ansatte fordelt på AMK-Vagtcentral, Befordringsservice, Befordringsvisitation samt sekretariaterne: Organisationsdiagram Præhospitalt Center: Direktionen Region Sjælland Præhospital Direktør Benny Jørgensen Præhospital lægelig chef Ole Mazur Hendriksen Controlling Konsulenter Sektionsleder Sektionsleder Sekretariatsleder Sektionsleder AMK VC / Teknik Operatører AMK-Vagtcentral Sekretariat Beredskabssekretariat Befordringsservice Befordringsvisitation Kvalitetssekretariat Fagsekretariat AMK-læger Korpslæger AMK-Vagtcentral: beskæftiger præhospitale akutlæger, sundhedsfaglige visitatorer og paramedicinere. De præhospitale akutlæger varetager opgaven som AMK-læge og betjener såvel akutlægebilen som den Præ- og Interhospitale Transportenhed (PIT). Akutlægebilen er placeret i forbindelse med AMK-Vagtcentralen, mens PIT er placeret ved Sjællands Universitetshospital, Køge. De sundhedsfaglige visitatorer varetager opgaven med sundhedsfaglig visitation af opkald. Paramedicinerne varetager dels opgaven med sundhedsfaglig visitation af opkald til AMK-Vagtcentralen og rykker ud sammen med AMK-lægen på akutlægebilen, og dels betjener akutbilen i Kalundborg, der driftes af Præhospitalt Center. Herudover er der tilknyttet tekniske disponenter til AMK-Vagtcentralen. De tekniske disponenter er ansat ved regionens ambulanceoperatør. Drifts- og udviklingsaftale for Præhospitalt Center Side 3

5 Befordringsservice: beskæftiger befordringskonsulenter og studentermedhjælpere, der varetager opgaver i forbindelse med befordring af patienter til planlagt undersøgelse eller behandling, foruden beregning og udbetaling af befordringsgodtgørelse. Befordringsvisitation: beskæftiger befordringsvisitatorer, der er særligt uddannede til visitation af opkald fra sundhedsfaglige medarbejdere, der bestiller ikke-akut liggende transport. Sekretariaterne: består af Fællessekretariatet, der sekretariatsbetjener hele centret og herudover særligt beskæftiger sig med controlling og økonomi. Kvalitetssekretariatet, der særligt beskæftiger sig med monitorering og udvikling af kvaliteten i den præhospitale indsats, herunder Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Fagsekretariatet, der særligt beskæftiger sig med den sundhedsfaglige præhospitale indsats, herunder uddannelse af det præhospitale mandskab. Beredskabssekretariatet, der står for den overordnede koordinering og træning af sygehusberedskabet samt ensretning af hele beredskabsstrukturen for sygehusene Økonomi Præhospitalt Center monitorerer løbende aktivitetsudviklingen og vurderer eventuelle implikationer for driftsenhedens økonomi. Det skal sikre, at organisationens ressourcer anvendes hensigtsmæssigt i relation til aktivitets- og kvalitetsmål. Samtidig er det med til at skabe fuld åbenhed over og robusthed i Præhospitalt Centers budget. Udvalgte områder af den præhospitale indsats monitoreres særligt, da ændringer i forhold til den forventede udvikling kan have væsentlig betydning for budgetoverholdelsen: o Akutte kørsler med ambulance o Ikke akutte kørsler med ambulance eller sygetransportkøretøj til og fra undersøgelse og behandling på sygehus o Siddende kørsler til og fra undersøgelse og behandling på sygehus o Udbetaling af befordringsgodtgørelse Præhospitalt Centers økonomi er opdelt i to hovedkonti: Politisk kode Præhospitalt Center repræsenterer driften af Præhospitalt Center. Her konteres den daglige drift, blandt andet omhandlende lønninger, udgifter til drift af AMK-Vagtcentralen (EDB-licenser og lign.) samt AMK-funktionen. Politisk kode Kontrakter repræsenterer de indgåede kontrakter, der findes for Præhospitalt Center, blandt andet indeholdende kontrakter på ambulancetjeneste, herunder liggende patienttransport med ambulancer (Falck A/S), siddende patienttransport (Movia Flextrafik), patientbusser (Dito Excursion) samt udgifter til akutlægehelikopter. Budget Præhospital Center Kr Kontrakter Kr Historik og forhenværende driftsaftale Region Sjælland og Præhospital Center skal være på forkant med de udviklingstendenser, som det præhospitale område præges af. Region Sjælland og Præhospitalt Center Drifts- og udviklingsaftale for Præhospitalt Center Side 4

6 har den 2. januar 2017 blandt andet indført den nye transportordning med særligt uddannede paramedicinere og speciallæger til at udføre de Præ- og Interhospitale Transporter (PIT). Region Sjælland har indgået kontrakt med Falck A/S om ambulance- og akutbilstjeneste i perioden 2016 til Kontrakterne sikrer kvalitetsforbedringer i den præhospitale indsats på en række forskellige områder blandt andet skal antallet af paramedicinerbemandede ambulancer være 24 døgndækkede beredskaber, der er med til at sikre en kort responstid på en avanceret præhospital ressource samt lige dækning med avancerede ressourcer i hele regionen. Region Sjælland har ligeledes indgået kontrakt med Movia Flextrafik om den siddende patientbefordring, der sikre, at det sundhedsfaglige personale og borgere kan rekvirere relevant transport til og fra undersøgelse og behandling i henhold til gældende lovgivning. Præhospital Center arbejder fortsat med Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) til kvalitetssikring på det præhospitale område. DDKM er udfaset for de offentlige sygehuse, men præhospitalt Center og Region Sjælland har valgt at fortsætte anvendelse af DDKM til præhospital kvalitetssikring. I samarbejde med IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet) er Præhospitalt Center i gang med udviklingen af Version 3 af DDKM på det præhospitale område. I denne vil de 8 National Mål for sundhedsvæsenet blive implementeret. Drifts- og udviklingsaftale for Præhospitalt Center Side 5

7 2. Nationale målsætninger 2.1. Hurtig og kvalificeret hjælp til borgere i akutte situationer På det akutte præhospitale område er udviklet 10 kvalitetsindikatorer som en del af Præhospitalsdatabasen. Præhospitalsdatabasen skal danne grundlag for den første nationale kvalitetsmonitorering af den præhospitale behandling i Danmark. Databasen dækker over processen, der finder sted fra modtagelse af opkald eller anden rekvisition af præhospitale opgaver og til opgavens afslutning ved patientens overgang til sygehus eller afslutning gennem anden sundhedsfaglig behandling. Der er ikke fastsat mål for kvalitetsindikatorerne på nuværende tidspunkt. Det fælles mål er i første omgang en sammenligning på tværs af regioner. Da regionerne endnu ikke har kunne levere sammenlignelig data, er der ikke udgivet rapporter. Præhospitalt Center forventer at kunne levere brugbare og kvalitetssikrede data efter fuld implementering af det nye kontrolrumssystem. Præhospitalsdatabasen. Levere kvalitetssikrede data fra det nye kontrolrumssystem. At leveret data er kvalitetssikrede og brugbare i forhold til Præhospitalsdatabasen. Drifts- og udviklingsaftale for Præhospitalt Center Side 6

8 3. Regionale målsætninger 3.1. Hurtig og kvalificeret hjælp til borgere i akutte situationer Mål vedrørende responstiderne er fastlagt i kontrakterne mellem Region Sjælland og Falck A/S. For hvert af regionens seks delområde er fastsatte servicekrav på responstider for ambulancekørsel for henholdsvis kategori A og B. Overholdelse af fastsatte responstider på kørsel A og kørsel B. Månedlig opgørelse for hvert delområde. Løbende drøftelse med operatør. Seriediagram, der viser udvikling over tid på responstiderne på kørsel A. Overholdelse af responstiderne i minutintervallerne samt over 20 minutter. Seriediagram, der viser udvikling over tid på responstiderne på kørsel B. Overholdelse af responstiderne i minutintervallerne samt over 60 Reducere responstiden for kørsel A ved anvendelse af avancerede- samt supplerende præhospitale ressourcer. Månedlig opgørelse for hvert delområde. minutter. Seriediagram, der viser udvikling over tid på responstiderne for første præhospitale ressource fremme Bedre sammenhængende patientforløb En rettidig, fleksibel og sikker transport til og fra undersøgelse er en del af det sammenhængende patientforløb. Mål vedrørende befordring er fastlagt henholdsvis i kontrakterne mellem Region Sjælland og Falck A/S (liggende befordring), og i kontrakten mellem Region Sjælland og Movia Flextrafik (siddende befordring). Overholdelse af fastsatte servicekrav vedrørende liggende transport. Månedlig opgørelse. Løbende drøftelse med operatør. På liggende transport skal afhentning af borger ske inden for servicevindue (jf. ambulancekontrakt). Servicevindue differentieres i forhold til tidskritiske transporter (ønsket afhentning og op til 90 min. efter) og ikke tidskritiske transporter (ønsket afhentning og op til 180 min. efter) På liggende transport skal aflevering af borgere ske inden for servicevindue (jf. ambulancekontrakt). Servicevindue differentieres i forhold til tidskritiske transporter (ønsket aflevering og indtil 90 min. før) og ikke tidskritiske transporter (ønsket aflevering og indtil 180 min. før) Drifts- og udviklingsaftale for Præhospitalt Center Side 7

9 Overholdelse af fastsatte servicekrav vedrørende siddende transport. Månedlig opgørelse. Løbende drøftelse med leverandør. Ved siddende transport skal borger i 85 % af tilfældene afhentes til tiden (inden for det aftalte tidsrum). Ved siddende transport skal borger i 95 % af tilfældene afleveres til tiden (inden det aftalte tidspunkt) Økonomi For at bidrage til stabilitet og robusthed i Præhospitalt Centers budget, fokuseres på konvertering af kørsel D til kørsel E (siddende transport). Konvertering af kørsel D til kørsel E. Månedlig opgørelse. 25 % af bestilte kørsel D skal konverteres til kørsel E (siddende transport). Drifts- og udviklingsaftale for Præhospitalt Center Side 8

10 4. Virksomhedsmålsætninger 4.1. Hurtig og kvalificeret hjælp til borgere i akutte situationer Hurtig besvarelse af opkald bidrager til en forbedret responstid samt kvalificeret hjælp til borgere ved akut sygdom eller tilskadekomst. Besvarelse af opkald. Løbende monitorering. Centret sikrer, at driften i AMK- Vagtcentralen understøtter hurtig besvarelse af opkald. 95 % af alle opkald skal besvares inden de går i overløb. Opkald går i overløb efter 20 sekunder Bedre sammenhængende patientforløb En god patientoverdragelse fra det præhospitale område til sygehusene, med fokus på tidsforbrug og kommunikation, er en del af det sammenhængende patientforløb. Patientoverdragelse fra det præhospitale område til sygehus. Gennemførelse af audit af patientoverdragelse. Planlæggelse af indsatser ved fund. Der gennemføres en årlig audit af patientoverdragelse fra det præhospitale område til sygehusene med fokus på tidsforbrug og kommunikation Kvalitet Præhospitalt Center fortsætter med kvalitetssikring gennem forankring af Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) på det præhospitale område. Gennemførelse af patientforløbsaudit. Planlæggelse af indsatser ved fund. Forankring af Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) version 3 på det præhospitale område. Gennemførelse af Intern Survey. Planlæggelse af indsatser ved fund. Halvårligt skal der gennemføres Intern Survey, hvor der laves egenkontrol af om det præhospitale område, herunder ambulanceoperatøren, lever op til fastlagte kvalitetsstandarder. Halvårligt skal der laves auditering af patientforløb i regi af AMK-vagtcentralen. Halvårligt skal der laves auditering af præhospitale patientforløb. Gennemførelse af patientsikkerhedsrunde. Planlæggelse af indsatser ved fund. Der skal gennemføres en patientsikkerhedsrunde med et ledelsesmæssigt valgt fokus. Drifts- og udviklingsaftale for Præhospitalt Center Side 9