Adresse: Violvej 10A, 3210 Vejby Sagsnr.: 154 Kontantpris: Ejerudgift/md.: Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adresse: Violvej 10A, 3210 Vejby Sagsnr.: 154 Kontantpris: Ejerudgift/md.: Dato:"

Transkript

1 Salgsopstilling Adresse: Violvej 10A, 3210 Vejby Sagsnr.: 154 Beskrivelse: Holløselund: Direkte til Kattegat Sort træhus ved Holløselund på allerbedste beliggenhed direkte og med fri og uhindret panoramaudsigt over Kattegat. Ejendommen er beliggende på m² meget privat og helt aflukket grund. Huset er omkranset af teakdæk med flere store terrasserområder. Ejendommen har gulvvarme i hele huset og indeholder bl.a. stort køkken/alrum med loft til kip i direkte forbindelse med stor opholdsstue i forskudt plan med udsigt over Kattegat. Stuen har et helt oplukkeligt foldedørssystem mod haven og Kattegat samt gennemgående gaspejs til forældresoveværelset. Herudover 2 børneværelser, badeværelse samt stort forældresoveværelse med indbygget skabe. Ejendommen har for kort tid siden gennemgået en gennemgribende renovering og fremstår fuldstændig indflytningsklar. Til ejendommen hører derudover et opvarmet anneks på 24 m² indrettet som et stort værelse med dobbeltseng, vaskemaskine og tørretumbler. Der er i alt 9 sovepladser inklusiv annekset. Endvidere et udhus på 16 m². Se mere på lutzau.dk Vigtig information: Der gøres opmærksom på, at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene. Medvirkende ejendomsmægler repræsenterer sælger, og kan ikke være rådgiver for begge parter i samme handel. Køber opfordres derfor til at søge egen juridisk, finansiel samt byggeteknisk rådgivning m.v. Ansvarlig ejendomsmægler: Kristian Lutzau Version 2.5 E/SO COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1

2 Version 2.5 E/SO/TS COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1a

3 Version 2.5 E/SO/TS COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1b

4 Version 2.5 E/SO/TS COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1c

5 Ejendomsdata: Ejendommen Ejendomstype: Fritidshus Må benyttes til: Sommerhus. Ifølge: BBR-ejermeddelelse Kommune: Gribskov Matr.nr.: 5 cb Holløse By, Vejby BFE-nr.: Zonestatus: Sommerhusområde Vand: Privat, alment vandforsyningsanlæg Vej: Fælles Privat Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg Varmeinstallation: Elovne, elpaneler Opført/ombygget år: 1979/2016 Vurdering og ejendomsværdiskat Offentlig vurdering pr Offentlig ejendomsværdi: kr. Heraf grundværdi: kr. Evt. ejerboligværdi: Grundlag for ejd. værdiskat: kr. Grundskatteloftværdi: kr. Arealer Grundareal udgør: m 2 - heraf vej 76 m 2 Grundareal ifølge: Landinspektøropmåling Hovedbyg. bebyg. areal: 191 m 2 Kælderareal: 0 m 2 Udnyttet tagetage: 0 m 2 Boligareal i alt: 191 m 2 Andre bygninger: 40 m 2 - heraf Udhus - heraf Skur Bygningsareal ifølge: - af dato: 24 m 2 16 m 2 Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant) Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger: Kommuneplan: 8.S.02 Sommerhusområder fra Tisvilde til Vejby + 8.S.03 Sommerhusområde ved kysten fra Tisvilde til Vejby Strand. Lokalplan: Ingen iflg. EDR Spildevandsplan: TIS16SN - Spildevandskloakeret (der afledes kun spildevand) Varmeplan: Anden, DONG. Servitutter: Nr. 1 lyst d lbnr Tillægstekst Dok om ret til at hente vand mv Filnavn: 16_E_32 Nr. 2 lyst d lbnr Tillægstekst Dok om vandafgift mv Filnavn: 16_E_32 Nr. 3 lyst d lbnr Tillægstekst Dok. om fjernelse af sten og muld fra kyst- skrænten Nr. 4 lyst d lbnr Filnavn: 796e9b85-2d2e-48ff-85a e95674b Den samlede matrikel udgør m2 - heraf 76 m2 vej m2 er beliggende indenfor strandbeskyttelseslinie. Indenfor strandbeskyttelseslinie må der bl.a. ikke placeres bebyggelse, campingvogne m. eller foretages ændringer i terrænet, tilplantning eller hegning. Tilbehør: Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Ovn mrk. ukendt. Kogeplade mrk. Siemens. Emhætte mrk. Eico. Mikroovn mrk. mrk. Siemens. Vinkøleskab mrk. Sub-Zero. Køle/fryseskab mrk. Siemens. Opvaskemaskine mrk. Simens. Vaskemaskine mrk. Miele. Tørretumbler mrk. Miele. Da ejendommen er et fritidshus, er det aftalt, at indbo medfølger Ja X Nej, idet evt. undtagelser hertil vil fremgå af senere købsaftales individuelle vilkår. Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen. Version 2.5 E/SO COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 2

6 Forsikringsforhold: Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på: Sælgers ejendomsforsikring hos Alm. Brand Forsikring Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes: Svamp: Ja Insekt: Ja Rørskade: Ja Forbehold: Dækningsomfang se police Andre forhold af væsentlig betydning: Forbrugsafhængige udgifter: Udgiften til og størrelsen af ejendommens varmeforbrug fremgår ikke af salgsopstillingen. Ejendommens primære varmekilde: Elovne, elpaneler Ejendommens supplerende varmekilde: Gaspejs i hovedhus Oplysninger om faktisk forbrug er endnu ikke modtaget fra sælger. Øvrige udgifter vedrørende ejendommens drift og vedligeholdelse: Køber gøres opmærksom på, at der vil være udgifter til energi, vand, evt. lovpligtige eftersyn af forsyningsanlæg, evt. andre forbrugsafhængige forhold samt løbende vedligeholdelse, og at disse udgifter ikke fremgår af hverken salgsopstillingens forbrugsafhængige udgifter eller ejerudgifter. Tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang, elinstallationsrapport og energimærkning: Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Tilstandsrapport og forsikringsoplysning er under udarbejdelse og disse dokumenter skal foreligge, før købsaftale indgås. Elinstallationsrapport: Elinstallationrapport er under udarbejdelse og dokumentet skal foreligge, før købsaftale indgås. Energimærkning: Ejendommen er ikke omfattet af pligt til energimærkning. Version 2.5 E/SO COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 3

7 Ejerudgift 1. år: Pr. år Kontantbehov ved køb Ejendomsskat Husforsikring Ejendomsværdiskat Renovation Skorstensfejning 321 Rottebekæmpelse 237 Kontantpris/udbetaling Halv ejerskifteforsikringspræmie Tinglysningsafgift af skødet I alt Køber gøres opmærksom på, at der i ovennævnte kontantbehov ved køb ikke er indeholdt udgifter til: Finansiering, herunder kurssikring og bankgarantistillelse mv., købers egne rådgivere, herunder juridiske, finansielle og byggetekniske. Ejerudgift i alt 1 år Ejerpantebreve og afgiftspantebreve: Ann Bruus-Jensen kr Ejerpantebrev med meddelelse til Ann Bruus-Jensen lyst d BRF kredit kr Realkreditpantebrev med meddelelse til BRF kredit lyst d Beregning af brutto/netto på baggrund af standardfinansiering samt særlige oplysninger om finansiering: Gæld udenfor købesummen: Der gøres opmærksom på at ejendomsmægleren iht. loven ikke må sammenlægge ejerudgift med brutto/nettoydelse. Den angivne brutto/nettoydelse nedenfor omfatter således alene finansieringsomkostninger. Derfor skal ejerudgiften lægges til denne ydelse for at beregne den samlede månedlige boligudgift. Herudover vil der være forbrugsafhængige udgifter. Udbetaling: Brutto ekskl. ejerudgift md./ år Netto ekskl. ejerudgift md./ år v/26,25% Bruttoudgiften er lig med den samlede ydelse forbundet med en standardfinansiering uden fradrag og eksklusiv ejerudgifter, forbrugsafhængige udgifter samt løbende vedligeholdelse. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af skattemæssigt fradrag. Da der er tale om en standardfinansiering, vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås. Standardfinansiering Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr dog minimum kr Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. Beregningsdato for realkreditlån: For restkøbesummen beregnes et boliglån. Lånet har en løbetid på 30 år. Lånet afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari, og renten fastlægges hvert kvartal den 1/2, 1/5, 1/8 og 1/11 som den gennemsnitlige rente af de 6 seneste offentliggjorte måneder i Nationalbankens statistik for nye udlån til boligformål til lønmodtagere m.v. Gennemsnitsrenten oprundes til nærmeste kvarte procent og tillægges 3 procentpoint. Nærværende rente på boliglån er baseret på den gennemsnitlige rente i perioden: 1/2-1/8 Særlige oplysninger om finansiering: I henhold til lov om formidling af fast ejendom m.v. må ejendomsmægleren ikke udarbejde eller lade udarbejde finansieringsforslag, ligesom ejendomsmægleren ikke må formidle finansiering. Ejendomsmægleren kan dog henvise til prisportalen Tjek Boliglån på følgende link Ingen Version 2.5 E/SO COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 4

8 Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser: Valuta Rente Kont./pålyd. 1. års ydelse Långiver/art Realkredittype Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi Restløbetid ÅOP Saldo fradragskonto BRF Kredit/2,5% Obligationslån Obligationslån DKK 2, ,50 3,03 Nej Særlige overtagelsesvilkår Garantistillelse Kontant regulering Version 2.5 E/SO COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 5