Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr årgang Forår, sommer & efterår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 1 2012 18. årgang Forår, sommer & efterår www.frederiksberg-konservative.dk"

Transkript

1 Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr gang For, sommer & efter Tiden er konservativ, men tiden er ikke god ved Det konservative Folkeparti. Skal dette være dig? Nye kandidater til kommunevalget på Frederiksberg i 2013 på vej? Vi skal have en bred liste der udstråler kompetence, kontinutet og fornyelse, skriver formand for vælgerforeningen Claus Wagenblast-Franck på side 2 Læs mere fra Per Stig Møller på side 3 Vi investerer millioner i anlæg, og vi bidrager til vækst og gode rammer også for den fremtidige kommunale service Jeg vil genrejse den sociale profil, som er afgørende for mig som konservativ skriver borgmester Jørgen Glenthøj på side 6 Generalforsamling i vælgerforeningen: Goddag til Lars Barfoed og farvel til Per Stig Møller. skriver partiformand Lars Barfoed på side 8 Foreningen Konservative Kvinder nedlægges. Nye medlemmer på besøg på rådhuset. Side 10 Side 7 Side 4 Udvikling af nyt partiprogram. Side 9 Der er lyspunkter i Region Hovedstaden. Gule ærter og politik. Side 10 Side 5

2 Så varmer vi op til kommunalvalg 2013 Af Claus Wagenblast-Franck, formand for Den konservative Vælgerforening på Frederiksberg Hvervet som byrådsmedlem tager typisk timer om ugen, lidt mere for udvalgsformænd. Der er gruppemøder cirka 40 mandage om et Møderne ligger sen eftermiddag og bliver efterfulgt af udvalgsmøder/byrådsmøde Derudover kan der være andre møder, ofte om aftenen Hvert medlem sidder typisk i to-tre af byrådets ni udvalg Så skal vi i gang med at forbe- kandidatudvalg med fem medlem- at Frederiksberg Konservative rede næste kommunalvalg, der mer udpeget af vælgerforeningen, fortsat er det parti, der tegner skal afholdes tirsdag 19. novem- et medlem udpeget af den kon- Frederiksberg. ber servative byrådsgruppe samt et I januar 2009 overtog Jørgen Glenthøj borgmesterposten. N vi g til valg igen, så har Jørgen borgmesterkandidat. konservativt. Vi skal også denne gang have sammensat en bred liste, der næsten fem. Jørgen Glenthøj både udstråler kompetence, kon- har skabt sin egen profil som tinuitet og fornyelse. Frederiksberg Konservative arbejdsom borgmester, der kan er byens parti, og det forpligter. detaljerne og samtidig f politi- Intet på Frederiksberg er kommet ske modsætninger til at mødes. uden vores stemmer, og vi kan Midt i en krisetid har borgmeste- være stolt af vores kommune. ren sammen med den konserva- Alle undersøgelser viser, at Fre- tive gruppe sikret, at Frederiks- deriksberg hitter blandt borgerne berg fortsat har en stærk øko- i hele hovedstaden. Det gør altså nomi, hvor det konservative fokus en forskel, om en kommune er har været kloge effektiviseringer grøn (konservativ) eller rød. Fre- samtidig med en løbende udvik- deriksberg er en grøn oase, og vi ling og forbedring af servicen over har den skønne blanding både at for borgerne. Vores udgangspunkt være lidt provinsiel og samtidig for det kommende kommunalvalg en del af metropolen. Med de er derfor ikke så ringe endda. tydelige politiske resultater, som Første opgave i den kommende vi har skabt, og den nænsomme tour de kommunalvalg 2013 udvikling af Frederiksberg, som vi er, at vi skal finde kandidater til er garant for, skal vi nok få sam- den konservative liste. I løbet af mensat et stærkt hold af kon- foret 2012 bliver der nedsat et servative kandidater, der sikrer, Frederiksberg Konservative Haveselskabetsvej 3A, Frederiksberg C. Tlf CVR DK Bank parti for Frederiksberg stem Glenthøj været borgmester i en jordnær, samarbejdende og Som vi altid har sagt: Tag et medlem, der samtidig er vores ADVOKATFIRMAET HAGEN HAGENSEN Arv Testamenter Skifte Bodeling Advokat Frants Hagen Hagensen Frederiksberg Allé Frederiksberg C Tlf Pile Allé 14 Frederiksberg Tlf Selskaber Receptioner Buffet Menuer Mad ud af huset Bestyrelsen valgt 26. januar 2012: Formand: Claus Wagenblast-Franck Næstformand: Bente Winkel Kasserer: Jørgen Gawinetski Sekretær: Morten Fibiger Kontortid: Efter aftale Øvrige bestyrelse: Peter Kastoft, Jette Nøhr, Jette Bøgeby, Poul-Erik Mølgaard Rasmussen og Erika Linnemann. Suppleanter: Casper Strunge og Sten Duurloo Konservativ Ungdom: Emil C. Østergaard Lindebladet Nr gang For, sommer & efter Birthe Aasted Bent Holm

3 Der er brug for et stærkt Konservativt Folkeparti Af folketingsmedlem Per Stig Møller tik for at få vores ideer og tanker men for netop at styrke dem ved igennem. Derfor lancerede vi i at få dem tilbage i samfundet og sin tid slogannet: Nye tider - nye forbedre deres livskvalitet. Vi vil tanker. Nu bruger Ny Kredit fjerne efterlønnen, og sagde det såmænd dette slogan! også dengang alle andre, inklu- Tiden er konservativ, men sive De Radikale, ville bevare tiden er ikke god ved Det konser- den. Vi vil det, ikke for at straffe vative Folkeparti. de ældre, men for at beholde de Hvorfor ikke? Fordi medierne ældre til gavn for samfundet. Sort ser det ud, men almæg- ser på enkeltsager og kun har én Med henvisning til efterlønnen tig er Gud, skrev gode, gamle vinkel. Ligesom de andre partier, blev mange ældre `motiveret ud, Grundtvig, da det så sort ud for som tager det ene eller det andet men det var ikke fair over for de Danmark. Nu ser det igen sort fra den konservative tankeverden. ældre. Men vi siger samtidig, at ud, fordi det ser så surt ud for Det Men kun vi ser på helheden og de, som er nedslidte, skal have konservative Folkeparti. har det hele med. Vi er nemlig en hurtig sagsbehandling, så der Og det er egentlig absurd. ikke noget enkeltsags parti. Vi tages det retfærdige hensyn til Aldrig har tiden været så kon- ser ikke kun den ene side af et dem. Vi insisterede på, at vore servativ. Aldrig har der været så problem, men hele problemet i børn skulle lære mere i skolerne mange partier, der gerne vil være hele dets omfang. Derfor er vore for at klare sig i den nye verden. konservative. Og vi konservative budskaber sammensatte og vore Nu er denne nødvendighed ende- fik alle vore mærkesager igennem, løsninger sikrer sammenhængen lig gået op for de fleste. Vi siger, mens vi havde regeringsmagten. i samfundet. Forenklinger er ikke vi skal have et trygt og frit sam- Vi nedlagde amterne. Vi fik nedsat vores sag, men det er forenklin- fund. Vi vil ikke finde os i vold. skatterne. Vi fik stoppet efterløn- ger, medierne g efter. Utryghed giver ufrihed, men vi nen og sat nye reformer i værk, Vi siger, at skatten skal ned, og vil være frie mennesker. Thi kon- som den nye regering var imod, vi gør det for at få aktiviteten op servative er frie mennesker, der men nu gennemfører. Thi fornuf- og skabt et mere konkurrencedyg- vil tage ansvar for deres egne liv, ten var på vor side. Vi sagde, det tigt samfund, der kan eksportere men samtidig drage omsorg for, skal kunne betale sig at arbejde, mere og derved både skabe flere at alle andre f de samme mulig- og nu siger selv SF det! jobs og flere indtægter til samfun- heder, rettigheder - og pligter. Vi satte fokus på individets det, så vores velfærd kan bevares. Derfor er der i høj grad brug ukrænkelighed og hævede Nødvendigheden heraf synes for et stærkt Konservativt Folke- straframerne for personfarlig langt om længe at være gået op parti. Det er ikke gjort med simili. kriminalitet. Dengang var de nye for arbejdsmarkedets parter. Det Simili knækker og har ikke lang regeringspartier soft on crime. var på høje tid. Vi vil reformere levetid. I det lange løb vil det Nu er de på vores linje. Det skal førtidspensions-systemet. Ikke være ægtheden, som viser sig vi kun være glade for. Vi er i poli- for at skade førtidspensionisterne, holdbar, og som vinder. Redaktionen: Web-redaktionen Klaus Hougaard Pedersen 18. gang nr Lindebladet er medlemsblad for Frederiksberg Konservative Henrik Murmann Peter Kastoft Nils-Ole Heggland Har du fået eller en ny adresse Oplag: stk. Nr Udkommer oktober 2012 Annoncer/tryk: SH Grafik Tlf Klaus Hougaard Pedersen Redaktør Karsten Skawbo-Jensen Jette Bøgeby Casper Strunge Brug til nem, hurtig og billig kommunikation til vælgerforeningen. Send din relevante snabelaadresse til NU! Lindebladet Nr gang For, sommer & efter 3

4 Farvel og goddag-generalforsamling Af Karsten Skawbo-Jensen, redaktør Den 26. januar blev der afholdt en velbesøgt ordinær generalforsamling i Frederiksberg Konservative Vælgerforening på Have- Borgmester Jørgen Glenthøj overrakte en buket til Per Stig Møller med en tak for hans store indsats. Og der var også blomster til den nye folketingskandidat på Frederiksberg, partiformand Lars Barfoed, som blev valgt med stående applaus. selskabsvej 3 A. Mange var mødt frem både at byde partiformand Lars Barfoed velkommen som ny folketingskandidat på Frederiksberg og for at sige farvel og tak til Per Stig Møller, som har vagt ikke at genopstille på Frederiksberg ved næste valg. Borgmester Jørgen Glenthøj talte om, hvordan Frederiksberg på trods af nedgangstider har orden på økonomien og endda et overskud til grøn vækst og nye Unge konservative var med på generalforsamlingen. Her ses fra højre Stig Nielsen, Peter A. Thordal, Emil Christian Østergaard (formand for KU på Frederiksberg), Camilla Kaiser og Stephan Skovgaard anlæg og en ekstra social indsats gang truede med at lægge rundt eningen. Forberedelserne til kom- over for de svageste borgere. Og om København og Frederiksberg. munalvalget i 2013 er allerede i borgerne bliver i øvrigt flere og Formand for vælgerforenin- gang, og Claus fortalte om den flere. Vi har nu rundet borger nr. gen Claus Wagenblast-Franck procedure, der skal iværksættes, , og i 2020 vil Frederiks- kunne notere en tilfredsstillende så vi f nogle rigtig gode konser- berg-borgersammensætningen økonomi, og at Frederiksberg vative kandidater opstillet til kom- have den laveste gennemsnitsal- Konservative på trods af partiet munalbestyrelsen. der i Danmark, hvilket stiller krav nuværende udfordringer på lands- til børnepasning og undervisning. plan fortsat f nye medlemmer, nye folketingskandidatur på Fre- Jørgen Glenthøj pointerede des- hvorfor der kun har været en deriksberg, en by, som er et godt uden modstanden mod den skat- mindre netto tilbagegang i 2011 i eksempel på en godt ledet kon- temur, som den nye regering den- antal medlemmer af vælgerfor- servativ kommune. Dernæst for- Lars Barfoed var glad for sit talte han om de mange initiativer, der er i gang for at genrejse Det Konservative Folkeparti. Han var optimistisk og mente, at det nok skulle lykkes. Per Stig Møller var i storform, da han sagde farvel og tak. Han krydrede sin afskedstale med anekdoter og gode beskrivelser af, hvad konservatisme er så var det værdipolitiske kompas Generalsekretær Marin Dahl, borgmester Jørgen Glenthøj, vælgerforeningsformand Claus Wagenblast-Franck og Jette Nøhr. 4 Lindebladet Nr gang For, sommer & efter stillet rigtigt ind.

5 Gule Ærter og Halløj på badehotellet af Casper Strunge Den 21. februar 2012 var dagen, hvor det endelig så ud til, at betalingsringen blev droppet. Med denne glade nyhed var rammen sat for en god og interessant Frederiksberg markerer sig ske medier skal man være kort og aften med gule ærter på menuen også internationalt, som man enkel i sin form, men vi konser- og i selskab med borgmester bl.a. kan opleve via byens enga- vative er ikke et enkeltsagsparti, Jørgen Glenthøj og folketings- gement som Flygtningeby 2012, og derfor har vi en stor udfordring. medlem Per Stig Møller. hvor der hele et samles ind Andre forenkler vores budskaber til børn i Den Demokratiske ved kun at tale om midlerne. Vi tog udgangspunkt i det netop Republik Congo. Den 13. marts siger jo f.eks., at vi skal sætte overståede hde valg, hvor der kommer kronprinsesse Mary på skatten ned, fordi vi ikke bare nu mere end nogensinde er brug besøg og åbner Flygtningeby skal være rigere, men også fordi for konservative udmeldinger Man kan støtte via kom- vi skal være friere. Et eksempel Selv om landspolitiske tenden- munens hjemmeside, og på selve på, at konservative har længere ser sjældent f konsekvenser aftenen gik bøssen rundt, og der fortællinger, som er svære at for- for kommunalvalgene, så skal vi blev doneret til børnene i Congo. midle, men som Per Stig Møller Borgmester Jørgen Glenthøj være på vagt og markere os og Per Stig Møller synes, at den fremhæve den store indsats, som nye regering minder om Halløj på konservative har stået i spidsen badehotellet, med Villy Søvndal i sagde: så har vi den ægte vare, de andre render rundt med simili. Efter indlæggene var debatly- for på Frederiksberg. Som kon- John Cleeses rolle og Helle Thor- sten stor blandt tilhørende, og der sekvens af en ansvarlig politik, ning Schmidt som den forvirrede kom både kritiske og konstruktive kan Frederiksberg Kommune servitrice, der forsøger at holde idéer, samt en del spørgsmål til investere trecifrede millionbeløb styr på tingene. Per Stig Møller begge indlægsholdere. Bl.a. kriti- i dagplejer, skoler og plejehjem. fortsatte fortællingen med at for- serede medlem Lise-Lotte Persson Borgmesteren konstaterede, at vi tælle om alle de lommetyve, der indlæggene for at være for selv- Konservative er garanter for, at har taget konservative mærkesa- fede, hvilket gav anledning til stor der er styr på økonomien. ger. I en tid med hurtige elektroni- diskussion og nok også en smule selvransagelse. Der er ifølge LiseLotte Persson brug for handling og ikke flere floskler. Debatten kom også omkring de nære ting som buslinjer, miljø og kommunens investeringer. Der blev lyttet og diskuteret, og at dømme ud fra engagementet kunne der være grundlag for mange flere politiske drøftelser i vælgerforeningen. Per Stig Møller sluttede af med at citere Poul Schlüter: Det kan gå op, det kan gå ned, det skal nok gå, kom godt hjem. Lindebladet Nr gang For, sommer & efter 5

6 Foret er på vej! Af borgmester Jørgen Glenthøj (C) på de store velfærdsområder som vores politiske lydhørhed til at dagtilbud, skoler og plejeboliger. blive endnu bedre til at opfange Vi investerer nemlig millioner i de forventninger, som de mange anlæg f.eks. den nye svømme- nye borgere og virksomheder har hal - og vi bidrager til vækst og til os. Naturligvis arbejder vi med gode rammer for den fremtidige disse temaer på mange planer. kommunale service. Samtidig er Lige fra den overordnede udvik- det også en bevidst investering i ling af byen i den såkaldte Frede- byens udvikling, grønt og bære- riksberg-strategi til de mere jord- Der er mange gode grunde til dygtigt. Der skal nemlig være nære udfordringer på den enkelte at se frem til den lyse tid. Vi plads til det gode liv for børnefa- skole eller cykelsti eller for den kan f.eks. glæde os over, at vi milierne, de unge og de ældre - sags skyld gennem indsatsen for er kommet igennem et hdt og også til de skæve eksistenser. at hindre den nu heldigvis forka- valg - et valg, som det er værd For det er som bekendt en ker- stede betalingsring at bemærke lokalt viste et klart neværdi i det konservative politi- flertal i den nuværende konstitu- ske arbejde på Frederiksberg, at meget vigtigt at gå ud over det eringskreds i kommunalbestyrel- vi skal være så stærke, at vi kan daglige politiske arbejde. sen. Selv om intet kommer af sig hjælpe dem, der er udsat. Det selv, så er det i hvert fald et godt nye center for beskyttet beskæf ind til børnene i Den Demo- afsæt for næste s valgkamp. tigelse er et af de seneste prakti- kratiske Republik Congo, marke- Og kursen for Frederiksberg fort- ske eksempler på dette. ret ved en festlig åbning af et sætter uændret frem mod valget. Det grønne, det, at der er styr Men i ny og næ er det også Derfor samler Frederiksberg i med HKH Kronprinsesse Mary Som konservative her på på økonomien, en god kommunal på Rådhuset den 13. marts. Lad Frederiksberg vil vi forsat være service og orden i sagerne er lige mig derfor benytte lejligheden til garanter for, at der er styr på præcis det, som utallige men- personligt at opfordre Lindebla- kommunens økonomi. Det er den nesker og virksomheder forbinder dets læsere til at støtte det gode nødvendige forudsætning for, at med Frederiksberg. formål. For n man er stærk - vi kan vedblive med at udvikle Og vi st fast på disse vær- som vi er på Frederiksberg - så bør den kommunale service og byens dier - også frem mod kommunal- man række hånden ud til de, der fysiske rammer, samtidig med valget! har brug for hjælp. Og det har bør- at vi værner om Frederiksbergs Vi har også en opgave i at særlige karakter. Havde vi ikke have fingeren på pulsen hos både ført en økonomisk forsvarlig borgere og virksomheder. politik, havde vi ikke haft råd Hvad efterspørger de af deres til de meget ambitiøse udbyg- by og kommune? Her skal vi nings- og moderniseringsplaner bruge vores brede netværk og nene i Congo. Se hvordan du kan hjælpe på På Frederiksberg er der mange gode grunde til at se frem til den lyse tid. Martin Andresen Hvorfor vælge BOGHOLDERRIGET som din bogholderiløsning? Skøder Testamenter Lejesager Andelshandler Byggestyring Ejendomsadministration Vi tilbyder den bedste kvalitet via højt kvalificerede medarbejdere med baggrund i revisor- og bogholderfaget. Vores prissætning er gennemskuelig og særdeles konkurrencedygtig. Ring eller mail for spørgsmål og tilbud. Eller med andre ord Vi er bare bedre! Telefon: Mail: Web: Tjek bogholderriget.dk og få et uforpligtende tilbud på kun 2 min. P. Knudsensgade København SV Bogholderriget Godthåbsvej Frederiksberg Lindebladet Nr gang For, sommer & efter ADVOKAT IRENE DA H L

7 Varm velkomst trods hd kulde Af Casper Strunge Inden spisning på Bellis Bar Et andet nyt medlem er sik- viste borgmester Jørgen Glenthøj kerhedsmand i lufthavnen Søren rundt i det enestående rådhus. Just Kroll. Han har boet på Fre- Interessen var stor, og der blev deriksberg i 12 og tog sidste ikke sparet på historier og anek- beslutningen om at melde sig ind. doter. Undervejs gav blandt andre Søren Kroll vil gerne være med sekretær og tidligere mangeig til at gøre Frederiksberg endnu udvalgsformand Birthe Aasted grønnere og mener, at der er et en gennemgang af baggrunden stort potentiale i solfangere på I februar kunne vælgerforeningen for at bygge rådhuset lige præcis byens tage. Søren Kroll har planer traditionen tro byde velkommen til mellem Frederiksberg Bredegade om at begynde i sin egen ejen- nye medlemmer på Frederiksberg og Smallegade. Og borgmeste- dom på Peter Bangs Vej og kan Rådhus. Som altid var der gamle ren fortalte i bryllupssalen, at der glæde sig over, at solceller også kendinge blandt, men det skulle afholdes ikke mindre end 800 et sat på den politiske dagsorden, også vise sig, at partiet i øjeblik- vielser om et. blandet andet i budgetforliget. ket f helt nye medlemmer. I bidende kulde havde nye med- Blandt de nye medlemmer var Formand Claus Wagenblast- læge Thomas Rasmussen, som Franck glædede sig over, at for- lemmer, bestyrelsesmedlemmer ikke tidligere har været politisk eningen snart kan byde velkom- og medlemmer af kommunalbe- aktiv. Han syntes, at der nu skal men til medlem nummer 600 styrelsen fundet vej til Frederiks- til at ske noget, og derfor vil han og udtrykte, at aftenen med de berg Rådhus. Termometret viste gerne være med til at præge frem- nye medlemmer viser, at der er minus 10 grader, men indenfor var tiden i partiet. Thomas Rasmussen masser af gode kræfter i vælger- der en varm velkomst til nyind- har altid været konservativ og har foreningen. meldte og tilflyttede konservative. nu meldt sig ind i partiet. Lindebladet Nr gang For, sommer & efter 7

8 Nye tider, nye svar Af Lars Barfoed, formand for Det konservative Folkeparti. Vi vil derfor ikke nøjedes med at have økonomiske målsæt- ny konservativ politik. Vi har den ninger om balance, vækst og seneste tid markeret os blandt velstand. Vi vil lancere sociale andet i forhold til førtidspension, målsætninger, hvor vi målret- kontanthjælp, privat ejendomsret ter hjælpen til de borgere, der og skat. Og hver eneste gang er har behov for hjælp. Konservativ vores holdning ansporet af de socialpolitik bliver derfor mere værdipolitiske prioriteringer, kom- målrettet end hidtil. Vi vil hjælpe passet indeholder. Det skaber ikke Det Konservative Folkeparti er sat flere borgere til at være selvfor- fremgang og overskrifter fra den på en prøve, der overg, hvad sørgende. I selvforsørgelse ligger ene dag til den anden. Men det vi tidligere har oplevet. Vores friheden og tilfredsstillelsen ved skaber en retning og en platform, indflydelse, vores omdømme og at tage ansvar for sin egen tilvæ- så konservative borgere igen vil vores sammenhold bliver testet. relse. De borgere, der ikke evner tilkendegive sig som konservative. Jeg har, siden I valgte mig som at tage hånd om sig selv, dem De seneste ti har vi opnået partiformand, haft ét mål i sigte; kan vi hjælpe bedre end i dag. gode konservative resultater og en robust og klassisk konservativ Det gælder ikke mindst psykisk vi har sat den borgerlige dags- profil, der flytter Det Konservative syge, udsatte børn og hjemløse orden. Arbejdsmarkedsreformer, Folkeparti ind i fremtiden. Vi skal Der er blevet talt og diskuteret fjernelse af efterlønnen, lavere levere svar på de spørgsmål, som meget om udviklingen for Det skat på arbejde, kulturkanon, en ny tid rejser. Konservative Folkeparti. Det kan skrappere retspolitik og afskaf- Valgresultat i efteret har ikke til tider lyde, som om at politik- felse af amterne, så vi kun har to gjort dette behov mindre. Tværti- ken er glemt, at alt handler om skatteudskrivende led i Danmark. mod. Derfor har vi i den politiske spin og dyre kampagner. Men ledelse prioriteret vores ressourcer Det Konservative Folkeparti bliver i VK-regeringstiden, der udsprang benhdt. Vi har sat alle sejl ind aldrig et designprodukt med poli- af konservative tanker. Eksem- på at tilrettelægge den platform, tik på tre udvalgte områder og pelvis mener jeg, at udlignings- hvorfra vi vil lancere de nye svar castede kandidater. Vi har hold- skatten på pensionsudbetalinger på tidens udfordringer. ninger til alle aspekter af livet og strider direkte mod grundlæg- omgivelserne omkring os. gende konservative værdier, og Der er et sted i vores nye politiske profil, som jeg særlig gerne vil Men det er vigtigt, at der er en Men naturligvis var det ikke alt jeg fortryder, at vi ikke brugte inkludere Lindebladets læsere i. Jeg fælles linje i vores politik på alle flere ressourcer på at gå imod vil genrejse den sociale profil, som områder. Derfor har vi i partiets den aftale. er afgørende for mig som konser- ledelse udviklet et kompas, der vativ. Vi har på mange måder ført udstikker retningen for vores poli- social ansvarlig politik under den tiske arbejde. Kompasset indehol- gamle VK-regering i særdeleshed der en række principper og vær- med Benedikte Kiær som social- dier, som vi vil lade os lede af. minister. Men vi har ikke evnet at skabe det billede blandt vælgerne. Vi vil føre politik, der styrker Vi er i for høj grad blevet Vi vil føre politik, der skaber bedre vilk for det private initiativ. Vi vil føre politik, der fremmer ter og økonomi. Det vil vi stadig vores fælles nationale værdier og blive ved med at have blik for kultur. budgetter og økonomi, men vi vil Læs videre side 11 personlig frihed og ansvar. opfattet som kolde økonomer, der kun havde blik for budget- 8 kommunikation og udviklingen af Principperne skaber sammen- tilrettelægge vores kommunika- hæng og retning i vores politik, tion og politiske prioritering, så så vores omgivelser i højere grad vi i højere grad fremhæver den kan se sammenhængen i vores sociale ansvarlighed, der ligger så holdninger. Principperne har dybt i konservatismen. derfor stor betydning for vores Lindebladet Nr gang For, sommer & efter Nyd livet i M.G. Petersens Familiehave Hver dag serveres platter, kolde borde, smørrebrød samt á la carte fra det gode traditionelle danske køkken Vi glæder os til at byde dig velkommen Pile Allé

9 Partiprogram en fortsat fremtid af Jette Bøgeby der er konservativ politik. Men det På nuværende tidspunkt er alle er svært at sætte ord på følelser bidrag fra Ringsted gennem den og fornemmelser og det, som vi store vridemaskine, og efter for- jo alle er enige om - for vi er da mandsmødet i april kommer der enige, er vi ikke? et redigeret forslag ud til nok en Første møde holdt vi på Have- drøftelse i vælgerforeningerne. selskabets Vej, men de efterføl- Ringsted var en meget spæn- gende under mere private former dende, men også en lidt forstem- hos mig. Den faste stab bestod mende oplevelse. Reelt var det I foret 2011 blev det besluttet, hver gang af en halv snes nye og kun forslagene til familiepolitik, at der på landsrådet 2012 skal gamle medlemmer. Og det viste som var nyskabende. Flere fremlægges et forslag til nyt sig snart, at vi ikke var enige. bidrag, herunder vores, plæde- partiprogram. Det nuværende Men det var vi jo alligevel, da vi rede for en noget mere fleksibel fra 2000 er nemlig ved at være gik hinanden tættere på klingen opfattelse af familien - også juri- lidt brugt. Bidrag fra vælger- og vi fik forklaret os over for de disk - end den sædvanlige far, foreningerne skulle være på andre. Dog var vores holdning til mor og børn - model. Og det var hovedkontoret inden udgangen EU meget forskellig, hvilket også bemærkelsesværdigt, hvor for- af 2011, hvorefter de skulle drøf- viste sig at være tilfældet på skellige holdningerne til EU, der tes på en konference i Ringsted i landsplan. Det var også tydeligt i blev givet udtryk for. januar Der var også tanker Ringsted den 28. januar. om et debatforum på hjemmesi- Vi fik formuleret vores hold- For at blive mere klar på partiets EU-politik afholdes en EU- den, hvor vi alle kunne udveksle ninger på en række forskellige politisk konference den 14. marts. ideer og debattere de indsendte enkeltområder. Jeg skal særligt Desværre er der nok mange, der forslag. Beslutningen blev truffet fremhæves Poul Ipsen og Lise- ikke kan deltage, da det er en på et tidspunkt, hvor meningsmå- lotte Persson, som brugte nogle onsdag og konferencen foreg i lingerne var begyndt at være d- af de travle dage umiddelbart Odense. lige, og også før valget i septem- inden jul på at sammenskrive ber, der var en katastrofe for os. og formulere vores forskellige at det havde været godt selv at få bidrag. Det var deres fortjeneste, lov til at formulere politik og også bekræftede - efter min opfattelse at vi kunne fremsende bidrag drøfte den med andre på samme - at vores politik trængte til et ser- inden for erhvervs-, uddannel- plan. Det har vi taget til efter- viceeftersyn. De sidste 10 s poli- ses-, miljø- og klima-, integrati- retning, og udover de fortsatte tiske udmeldinger i samarbejde ons-, arbejdsmarkeds-, social-, drøftelser om partiets politik vil med Venstre og under markant familie- og udenrigspolitik samt vi til efteret prøve at etablere påvirkning af Dansk Folkeparti om den offentlige sektor. politisk debat på et mere ufor- Men netop disse begivenheder betød, at noget var blevet lidt Vi valgte at lægge vægten Flere deltagere gav udtryk for, melt niveau henover en kop kaffe rustent, og andet trængte ganske på indholdet, andre havde også på baggrund af en bog, i en mail- enkelt til at blive skiftet ud. gjort meget ud af formen, kunne gruppe eller noget i den stil. Derfor, og fordi jeg som Københavns Storkreds ene hoved- vi konstatere, da vi fik materialet til konferencen i Ringsted. Interesserede kan kontakte mig på bestyrelsesmedlem selv havde været med til at sætte processen i gang i foret 2011, gik jeg BEDEMANDEN Svarer hele døgnet også weekend og helligdage i oktober sammen med nogle af Omsorg og personlig service vælgerforeningens medlemmer i Altid skriftligt prisoverslag gang med at finde ud af, hvad der Gratis advokatrådgivning om arv og testamente Sorgterapi hos psykolog er konservativ politik. Eller rettere hvad vi mener, der er konservativ fremadrettet politik. Det er ikke så nemt, som det måske kan lyde. For vi ved selvfølgelig alle, hvad Nyelandsvej 12 Tlf Peter Bangs Vej 77 Tlf Godthåbsvej 177 Tlf Ring eller kom ind og få Min sidste vilje og vores pjecer Det sidste farvel & Arv og bobehandling gratis. Lindebladet Nr gang For, sommer & efter 9

10 Lyspunkter fra Region Hovedstaden Af Karsten Skawbo-Jensen, konservativt regionsrådsmedlem For det tredje ligger Region Herlev og Hillerød hospitaler. Hovedstaden bedst bland de fem Møder en borger op med uklare regioner med hensyn til dødelig- symptomer hos den prakti- hed. Vi har de laveste tal, og de serende læge og kan alvorlig er opgjort af Sundhedsstyrelsen sygdom ikke udelukkes, kan og Danske Regioner i fællesskab. lægen henvise borgeren til et Hospitalsplan 2007, som Kon- diagnostisk center, hvor en hel servative var med i, er nu gen- serie prøver hurtigt bliver foreta- nemført. Der er gennemført hele get for at spare kostbar tid. Jeg er ikke tilfreds med det 300 organisationsændringer, danske sundhedsvæsen, men for bl.a. at få specialerne samlet oprettet et par vigtige puljer. Kva- midt i kritikken skal også lyspunk- på færre matrikler med større litetsudvalget kan nu ligt uddele terne med, så der er balance. volumen, højere fagligt miljø og 5 mio. kr. til projekter, som hæver Lad mig nævne 7 positive ting fra bedre kvalitet. kvalitet og sikkerhed på netop de Region Hovedstaden. For det første har regionsråds- For det fjerde har vi oprettet For det sjette har Region H hospitalsafdelinger, hvor man har en såkaldt akuttelefon med num- svært ved at leve op til behand- formand Vibeke Storm Rasmus- meret Døgnet rundt alle lingsstandarden. Og Udvalget sen annonceret, at hun ikke gen- ets dage sidder erfarne syge- for lighed i sundhed har 50 mio. opstiller ved regionsvalget i efter- plejersker parat til at rådgive, hvis kr. til rådighed. Kommunerne i et Såvel hendes person man er i tvivl om, hvordan man regionen kan søge om penge til som hendes politik har været en selv behandler en skade, om man at forbedre forholdene for socialt udfordring. Lad os ved fælles skal opsøge en akutmodtagelse, udsatte borgere med kontakt til hjælp hive vores regionale sund- eller om man kan vente til dagen sundhedsvæsenet. hedsvæsen fri af den socialdemo- efter og se den praktiserende kratiske beton ved næste valg. læge. Akuttelefonen er et blandt H fået tilsagn om 13 mia. kr. fra For det syvende har Region flere elementer, som skal for- Statens Kvalitetsfond. Pengene hvad ang hospitalsrengøringen. bedre akutbetjeningen, herunder skal bl.a. bruges til udvidelse Ved den forrige undersøgelse give kortere ventetider i akutmod- og modernisering af Bispebjerg bestod kun en fjerdedel af loka- tagelserne. Hospital. Desuden skal der bygges For det andet er der fremskridt, lerne de skrappe krav. Nu er det For det femte er der nu ende- tre fjerdedele, der klarer testen, og lig oprettet fire diagnostiske vi skal videre ad den vej. centre på Bispebjerg, Hvidovre, et nyt hospital ved Hillerød. Konservative kvinder nedlægges Af Bente Winkel, formand Winkel berettede om de fem måneder, uanset om man er på arrangementer, der var blevet valg nu eller ej. Ovenstående blev afholdt i den forløbne sæson. besluttet enstemmigt. Desværre har tilslutningen kun været ganske ringe, og trods dende og grundig orientering af mange tiltag fra bestyrelsens side Rasmus Jarlov om hans arbejde i har man måttet indse, at tiden er Københavns Borgerrepræsenta- løbet fra kvindeforeninger. tion samt om den tid, han havde Bestyrelsen foreslog forenin- 10 Afslutningsvis fik vi en spæn- haft i Folketinget. Vi takkede Den 17. januar 2012 holdt Kon- gen nedlagt på baggrund af det ham og ønskede ham alt mulig servative Kvinder ordinær gene- stadigt faldende deltagerantal. held og lykke fremover med hans ralforsamling på Haveselskabsvej Det besluttedes at den siddende politiske virke. på Frederiksberg. Formand Bente bestyrelse fortsætter disse sidste Lindebladet Nr gang For, sommer & efter

11 Fødselsdagsliste APRIL 1 Troels Krog 6 Bothilde Pedersen 8 Michael Klausholt Bock 9 Jette Bøgeby 11 Ole Hageltorn 20 William Marc Menzel 29 Preben Crawfurd 30 John Kaisner MAJ 6 Allan Bülow 11 Kirsten Greve Hansen 13 Torben Nielsen 25 Irene Jensen 26 Liselotte Petersen 27 Flemming Olesen JUNI 1 Jill Gødeke Søltoft 3 Thomas Bjørn Larsen 17 Svend Aage Trust JULI 11 Morten Gass 29 Lilian Jensen AUGUST 4 Kirsten Juhler 5 Ebba Damsholt 20 Martha Margrethe Larsen SEPTEMBER 2 Steen Hostrup Søderquist 6 Peter Schønsted 15 Birgit Petersen 17 A.M. Løwén 18 Erik Brødbæk 26 H. H. Sørensen OKTOBER 2 Stig Nielsen 7 Tove Kongsø 10 Lilian Nilsson 14 Gitte Kjærgaard 20 Kjeld Nielsen 20 Verner Obel 28 Elsie Vonsild Ønsker du ikke, at dine runde fødselsdage offentliggøres i Lindebladet, bedes dette meddelt til kontoret. Tlf eller Nye tider, nye svar forsat fra side 8 Af Lars Barfoed, formand for Det konservative Folkeparti. Men nu skal vi benytte den lige sektors størrelse. Så gør vi partiprogrammet. Her bliver mere frie rolle, vi har i opposition, det uanset hvilken forhandlings- kursen sat for de kommende s til at udvikle den politik, der skal leder, der sidder for bordenden. politiske arbejde men forude billedet af vores parti i en ny tid. Vi På samme måde vil vi ikke skal vise hvordan, borgerne i Dan- øge størrelsen på den offentlige mark f mere frihed til at tage sektor. Tværtimod. Det samlede større ansvar for fællesskabet. skattetryk må ikke stige, og skat- mod kommunalvalget i Det ten skal lettes dér, hvor det skaber er vigtigt, at vi alle gør en fælles mest værdi for samfundet. indsats for at sikre stærk konser- I den kommende tid vil den røde regering lancere en række reformforslag om blandt andet Vi oplever i øjeblikket en tid, venter hdt arbejde for at få de ønskede forandringer. Og så har vi alle øjnene rettet vativ repeæsentation i kommu- kontanthjælp, førtidspension og hvor omgivelserne sætter vores skat. Her vil Konservative været partis styrke på prøve. Det skal optaget af sagens indhold. Vi vi stå imod. Vi skal stå sammen, os og svarene med os fra vores vil koncentrere os om, hvad der have is i maven og være faste historie. Tidens udfordringer er godt for Danmark og for den i vores tro på, at vi opn frem- kræver konservative løsninger. enkelte dansker også selv om gang ved hdt arbejde. Første Dem leverer vi - og jeg er fuld af medierne vil fokusere på taktik milepæl bliver landsrådet i efter- fortrøstning. Vi vil lykkes. og spekulere på, om Venstre g et, hvor vi bl.a. skal vedtage nalbestyrelserne i hele landet. Vi har mulighederne foran med i det ene og Konservative med i det andet. Men vi tager ikke taktiske hensyn - hvis vi har mulighed for at få danskere ud af afhængighed af offentlige ydelser. Hvis vi kan hjælpe unge psykisk syge væk fra førtidspension og tilbage på arbejdsmarkedet. Hvis vi kan sætte skatten markant ned på Amager Autolakering Tre tier med styr på kvaliteten Bjørnbaksvej Kastrup TLF Hugo Andersen Direktør arbejde og begrænse den offent- Lindebladet Nr gang For, sommer & efter 11

12 Postbesørget blad (0900 KHC) ID nr Det sker på Frederiksberg APRIL JUNI Tirsdag d. 24. april kl. 17 Generalforsamling hos Konservative Kvinder Haveselskabetsvej 3A, Frederiksberg Foreningen Konservative Kvinder er under afvikling. Gerne tilmelding til kontoret Onsdag d. 25. april kl. 19 Generalforsamling i Den Konservative Klub Borger Repræsentationen, BR-salen, Københavns Rådhus, Ordinær generalforsamling i klubben med efterfølgende fællesspisning i rådhusets Havnerådssal. Betalt kontingent for 2012 så har du stemmeret. Tilmelding på dk eller tlf (aften) eller til kontoret MAJ Onsdag d. 16. maj kl. 19 Per Stig Møllers debatkreds med Lars Barfoed Christiansborg - Fællessalen Formand for de konservative, opstillet på Frederiksberg Lars Barfoed, MF og Per Stig Møller MF. Tilmelding til debatkredsen på kontoret eller konservative.dk inden d.14. maj, husk det, ellers bliver du ikke lukket ind på Christiansborg! Torsdag d. 24. maj kl Sommerudflugt Havnerundfart Mødested: Mindeankeret i Nyhavn kl. 18 Vi gentager s succeser med en times sejlads - forhåbentlig i solskin i Københavns Kanaler ledsaget af god jazzmusik bestyrelsens velsmurte sandwich og godt selskab. Tilmelding til kontoret Onsdag d. 30. Maj kl Besøg hos KPMG, Osvald Helmuths Vej 4, Frederiksberg Introduktion til KPMG v/direktør Søren Sønderholm. Flintholm området, det nye hovedkontor, miljø, energi mm. Rundvisning - Netværk og et glas vin/vand/snacks. Tilmelding til kontoret inden d. 24. maj Onsdag d. 4. juni kl. 17 Ekstraordinær generalforsamling hos Konservative Kvinder Haveselskabetsvej 3A, Frederiksberg Foreningen Konservative Kvinder forventes nedlagt. Tilmelding til kontoret Tirsdag d.5. juni kl. 12 Grundlovsmøde Restaurant Pilen Pile Alle 14, Borgmester Jørgen Glenthøj og fhv. udenrigs-, kultur- og miljøminister Per Stig Møller, MF. Pris: 125 kr. inkl. 2 stk. højtbelagt smørebrød ekskl. drikkevarer. Tilmelding til kontoret inden d. 29. maj Torsdag d. 7. juni kl.19 Landsrådsindstilling(er) til Konservative Landsråd. Haveselskabetsvej 3A, Frederiksberg Skal det lykkes for os atter at sætte signaler med vognstang igen? Tilmelding til kontoret senest d. 4. juni OKTOBER Torsdag d. 4. oktober kl. 19 Direktør Alexander Wulff Haveselskabetsvej 3A, Frederiksberg Direktør Alexander Wulff fortæller om udfordringer omkring at være iværksætter, at starte op og om det politiske klima samt funding mm. Tilmelding til kontoret inden d. 29. september Tirsdag d. 30. oktober kl. 19 Provst Karl Erik Wienberg Haveselskabetsvej 3A, Frederiksberg Engagementet i Afghanistan ligger tidl. provst i Hellerup og nu frederiksberger Karl Erik Wienberg meget på sinde.»talibanerne er ikke internationale terrorister, der vil gøre os fortræd. De ved ikke noget om os og har ikke noget imod os. Man må skelne mellem al Quaeda og taliban, det gør politiker og massemedierne meget sjældent«siger Karl Erik Wienberg. Tilmelding til kontoret inden d. 24. oktober. SEPTEMBER Tirsdag 4. september kl Storpolitisk sommermøde M.G. Petersens familiehave Pile Allé 16, Frederiksberg Formand for de konservative Lars Barfoed, MF og borgmester Jørgen Glenthøj. Pris 140 kr. ekskl. drikkevarer. Tilmelding til kontoret inden d. 28. august Torsdag d. 20. september kl. 19 Adm. direktør Mads Lebech og Industriens Fond Haveselskabetsvej 3A, Frederiksberg Tidl. frederiksberger & borgmester Mads Lebech giver os indblik i sit arbejde, som direktør i Fonden og kommer med indspark om det politiske klima mv. Tilmelding til kontoret inden d. 15. september Weekend d september Landsråd Herning Det konservativt Landsråd, særlig vigtigt i da vi skal rejse os med at vedtage nyt partiprogram, evt. nye vedtægter m.v. Tilmelding for gæster til kontoret. Delegerede f direkte besked som tilmeldte. SH Grafik Edvard Glæsels Vej 6 DK Frederiksberg Tel Fax Etiketter Forretningstryksager RFID labels Forlag Grafisk kompetence Certificeret af Nato & Finansrådet & PBS & Post Danmark Følg med på PS: Hvis Post Danmark har sat strimmel over informationer, så fjern den, den er lige til at tage af

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET 1 MAJ 2015 10 ÅR 10 ÅR MED THORNING-SCHMIDT VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET TAK FOR KAFFE OPVARMNING TIL VALG MED PEPTALK, KAFFE OG GADEKAMPAGNE LIGESTILLING STORT TEMA OM 100-ÅRET FOR KVINDERNES

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB NR. 3 SEPTEMBER 23 Tema FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB LAVERE SKAT OG ØGET KONKURRENCE- EVNE Der er to retninger men kun én rigtig vej Aktuelt FOKUS PÅ KVALITET FREM FOR SKEMAER Ny rapport: Vi kan få mere

Læs mere

S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse

S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 1-2008 30. Årgang Fra Anders Fogh og Co. Det sker i dit parti Bladet indeholder denne gang bl,a.: Godt Nytår...side:3 Finn har ordet...side:4-6 Strøtanker...side:7

Læs mere

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 1 november 2013 årgang 7. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 1 november 2013 årgang 7. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør Storkredsen Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør www.storkredsen.dk Nr. 1 november 2013 årgang 7 Lars Barfoed ønsker godt kommunalvalg og regionsvalg Fredriksberg 102.029 frederiksbergere

Læs mere

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 Generalforsamlingen i 2010 Af Jesper Andersen-Rosendal Side 4 De tre musketerer Grundlovsmøde

Læs mere

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 Valgkampen 2011 blev blæst i gang den 13. november i Slagelse med besøg af Helle Thorning Schmidt og Villy Søvndal.

Læs mere

Den store regeringsrokade Tæt på de konservative ministre

Den store regeringsrokade Tæt på de konservative ministre Politisk Vi sikrer fremtiden! En debat om skattelettelser og velfærd Interview med Henriette Kjær og Henrik Sass Larsen Økonomi Interview med Lene Espersen Voxpop Stemmer fra gaden og bagland Den store

Læs mere

STEM. BENDTSEN Danmarks mand i EU KONSERVATIVT VIND PUSTER LIV I DE UNGE STEMMER NYE MEDLEMMER ER GULD. - vejen til indflydelse i EU BENDT

STEM. BENDTSEN Danmarks mand i EU KONSERVATIVT VIND PUSTER LIV I DE UNGE STEMMER NYE MEDLEMMER ER GULD. - vejen til indflydelse i EU BENDT PH POLITISK HORISONT NR. 02 MAJ 2014 FOKUS STEM KONSERVATIVT - vejen til indflydelse i EU BENDT BENDTSEN Danmarks mand i EU VIND PUSTER LIV I DE UNGE STEMMER NYE MEDLEMMER ER GULD - tag godt imod dem Leder

Læs mere

Enhedslisten og kampen mod volden

Enhedslisten og kampen mod volden Stil op til hovedbestyrelsen Enhedslisten skal bruge 25 brave mænd og kvinder til hovedbestyrelsen og søger derfor nu kandidater til opstilling. Deadline er 4. april, hvor landskontoret skal have et digitalt

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Grafik:Emma Arfelt Redaktion: isak Krab Koed, Daniel Borup Jakobsen, Nanna Østergaard, Rasmus Vangby Tekst og redigering: Andreas Oxholm

Grafik:Emma Arfelt Redaktion: isak Krab Koed, Daniel Borup Jakobsen, Nanna Østergaard, Rasmus Vangby Tekst og redigering: Andreas Oxholm 03 Redaktørens klumme 04 Formanden har ordet 05 Valgkampens skæve citater 06 Danmark skal have en ny regering - igen 07 Min første valgkamp 08 Formandskandidaterne 12 Næstformandskandidaterne 16 Kandidater

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Radikal Dialog. I dette nr.: 2Marts 2004. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. Leder af Jesper Gronenberg. Kandidatpræsentation:

Radikal Dialog. I dette nr.: 2Marts 2004. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. Leder af Jesper Gronenberg. Kandidatpræsentation: 2Marts 2004 Den Radikal Dialog Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg I dette nr.: Leder af Jesper Gronenberg Kandidatpræsentation: Naser Khader Tema om kommunalreform Fotos fra RUKs 100års

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Bent Larsen Venstre vandt, men de borgerlige

Bent Larsen Venstre vandt, men de borgerlige aburetten NR. 6. DECEMBER 2001 Regeringen: Anders Fogh Rasmussen I 3 Europaminister Bertel Haarder skriver om visionerne for EU s nye grundlov Ny partisekretær: Jens Skipper Rasmussen 4-5 Folketingsvalget

Læs mere

Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11

Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11 Maj 2010 medlemsblad for enhedslisten Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11 Nedslidt eller doven? Myterne om efterlønnen og efterlønnerne er mange, men Rød+Grøn

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK THOMAS JENSEN: GENVALGT SOCIALDEMOKRATERNE: STØRSTE PARTI I SILKEBORG KOMMUNE

NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK THOMAS JENSEN: GENVALGT SOCIALDEMOKRATERNE: STØRSTE PARTI I SILKEBORG KOMMUNE NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK»ALT FÅR EN ENDE, OG FOR MIT VEDKOMMENDE HAR JEG TRUFFET DEN BESLUTNING, AT POLITIK IKKE MERE SKAL VÆRE EN DEL AF MIT LIV. MED UDGANGEN AF AUGUST FORLADER

Læs mere

Utrygheden hersker: På rådhuse overalt i landet oprustes der på sikkerheden for de ansatte. Ideologen overtager Indenrigsministeriet

Utrygheden hersker: På rådhuse overalt i landet oprustes der på sikkerheden for de ansatte. Ideologen overtager Indenrigsministeriet Cirkulærerne dynger sig op. Vi udvælger de vigtigste nyheder for kommunerne højborgen side 11 Utrygheden hersker: På rådhuse overalt i landet oprustes der på sikkerheden for de ansatte tema side 8 avisen

Læs mere

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem).

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1 Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). 3. møde Torsdag den 7. oktober 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014. Mandag 31. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus. Århus

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014. Mandag 31. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus. Århus ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014 Mandag 31. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus Århus Repræsentantskabsmøde mandag d. 31. marts 2014 kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv

Læs mere

Fængselsfunktionæren 12/1

Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsfunktionæren 12/1 Dansk Fængselsforbund December 2006 - Januar 2007 Nr. 12/1-2006/2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Penge til påbud udskudt til foråret 15 Socialdemokraterne: Regeringen svigter

Læs mere

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 12 23. august 2012 KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 DE HOLDER ÉN I ØRERNE JOBCENTER RYKKER IND PÅ ERHVERVSSKOLE

Læs mere

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Årsmødehæfte foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Papirer til Enhedslistens årsmøde 1.-1. maj Dette indstik indeholder de første papirer til Enhedslistens

Læs mere

136 UD AF SFO ENS CA 220 BØRN MELDTE SIG TIL VINTERBADNING...S. 3 ENERGIRENOVERING FOR 2 MILLIONER SPARER ÅRLIGT EN KVART MILLION...S.

136 UD AF SFO ENS CA 220 BØRN MELDTE SIG TIL VINTERBADNING...S. 3 ENERGIRENOVERING FOR 2 MILLIONER SPARER ÅRLIGT EN KVART MILLION...S. 1 JANUAR 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE 136 UD AF SFO ENS CA 220 BØRN MELDTE SIG TIL VINTERBADNING...S. 3 ENERGIRENOVERING FOR 2 MILLIONER SPARER ÅRLIGT EN KVART MILLION...S. 12

Læs mere

Træfferen. eren. Steffen er 3F Århus Rymarkens sponsorelev FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN

Træfferen. eren. Steffen er 3F Århus Rymarkens sponsorelev FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F ÅRHUS RYMARKEN. NR. 5 / AUGUST 2008 / 4. ÅRGANG Steffen er 3F Århus Rymarkens sponsorelev Steffen er kokkeelev og er udtaget til bruttotruppen af kokkeelever der repræsenterer

Læs mere

Lungenyt. Særnummer: Lungenyt og Årsberetning for 2008-2009. nr. 2 april 2009 Danmarks Lungeforenings medlemsblad

Lungenyt. Særnummer: Lungenyt og Årsberetning for 2008-2009. nr. 2 april 2009 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Særnummer: Lungenyt og Årsberetning for 2008-2009 nr. 2 april 2009 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Lungenyt Kæmpe fremmøde til efterårets Lungedage At være frivillig i Danmarks Lungeforening Forskningsstøtten

Læs mere

Fængselsfunktionæren 6. Fængselsforbundet Juni 2012

Fængselsfunktionæren 6. Fængselsforbundet Juni 2012 Fængselsfunktionæren 6 Fængselsforbundet Juni 2012 Nr. 6-2012 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Grønland ønsker samme standard som Danmark 17 Voldsomt overfald under alenevagt 18 Færre kollegaer får slag

Læs mere

infoa Faglighedskonference i fagforeningen Side 4 6 Fratagelse af kompetencer i psykiatrien Side 11 14 OK 08 lønhistorie Side 28 31

infoa Faglighedskonference i fagforeningen Side 4 6 Fratagelse af kompetencer i psykiatrien Side 11 14 OK 08 lønhistorie Side 28 31 Social- og Sundhedsafdelingen infoa oktober 2010 nr. 6 Faglighedskonference i fagforeningen Side 4 6 Fratagelse af kompetencer i psykiatrien Side 11 14 OK 08 lønhistorie Side 28 31 Faglighedsdag FOA-ansatte

Læs mere