Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr årgang Forår, sommer & efterår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 1 2012 18. årgang Forår, sommer & efterår www.frederiksberg-konservative.dk"

Transkript

1 Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr gang For, sommer & efter Tiden er konservativ, men tiden er ikke god ved Det konservative Folkeparti. Skal dette være dig? Nye kandidater til kommunevalget på Frederiksberg i 2013 på vej? Vi skal have en bred liste der udstråler kompetence, kontinutet og fornyelse, skriver formand for vælgerforeningen Claus Wagenblast-Franck på side 2 Læs mere fra Per Stig Møller på side 3 Vi investerer millioner i anlæg, og vi bidrager til vækst og gode rammer også for den fremtidige kommunale service Jeg vil genrejse den sociale profil, som er afgørende for mig som konservativ skriver borgmester Jørgen Glenthøj på side 6 Generalforsamling i vælgerforeningen: Goddag til Lars Barfoed og farvel til Per Stig Møller. skriver partiformand Lars Barfoed på side 8 Foreningen Konservative Kvinder nedlægges. Nye medlemmer på besøg på rådhuset. Side 10 Side 7 Side 4 Udvikling af nyt partiprogram. Side 9 Der er lyspunkter i Region Hovedstaden. Gule ærter og politik. Side 10 Side 5

2 Så varmer vi op til kommunalvalg 2013 Af Claus Wagenblast-Franck, formand for Den konservative Vælgerforening på Frederiksberg Hvervet som byrådsmedlem tager typisk timer om ugen, lidt mere for udvalgsformænd. Der er gruppemøder cirka 40 mandage om et Møderne ligger sen eftermiddag og bliver efterfulgt af udvalgsmøder/byrådsmøde Derudover kan der være andre møder, ofte om aftenen Hvert medlem sidder typisk i to-tre af byrådets ni udvalg Så skal vi i gang med at forbe- kandidatudvalg med fem medlem- at Frederiksberg Konservative rede næste kommunalvalg, der mer udpeget af vælgerforeningen, fortsat er det parti, der tegner skal afholdes tirsdag 19. novem- et medlem udpeget af den kon- Frederiksberg. ber servative byrådsgruppe samt et I januar 2009 overtog Jørgen Glenthøj borgmesterposten. N vi g til valg igen, så har Jørgen borgmesterkandidat. konservativt. Vi skal også denne gang have sammensat en bred liste, der næsten fem. Jørgen Glenthøj både udstråler kompetence, kon- har skabt sin egen profil som tinuitet og fornyelse. Frederiksberg Konservative arbejdsom borgmester, der kan er byens parti, og det forpligter. detaljerne og samtidig f politi- Intet på Frederiksberg er kommet ske modsætninger til at mødes. uden vores stemmer, og vi kan Midt i en krisetid har borgmeste- være stolt af vores kommune. ren sammen med den konserva- Alle undersøgelser viser, at Fre- tive gruppe sikret, at Frederiks- deriksberg hitter blandt borgerne berg fortsat har en stærk øko- i hele hovedstaden. Det gør altså nomi, hvor det konservative fokus en forskel, om en kommune er har været kloge effektiviseringer grøn (konservativ) eller rød. Fre- samtidig med en løbende udvik- deriksberg er en grøn oase, og vi ling og forbedring af servicen over har den skønne blanding både at for borgerne. Vores udgangspunkt være lidt provinsiel og samtidig for det kommende kommunalvalg en del af metropolen. Med de er derfor ikke så ringe endda. tydelige politiske resultater, som Første opgave i den kommende vi har skabt, og den nænsomme tour de kommunalvalg 2013 udvikling af Frederiksberg, som vi er, at vi skal finde kandidater til er garant for, skal vi nok få sam- den konservative liste. I løbet af mensat et stærkt hold af kon- foret 2012 bliver der nedsat et servative kandidater, der sikrer, Frederiksberg Konservative Haveselskabetsvej 3A, Frederiksberg C. Tlf CVR DK Bank parti for Frederiksberg stem Glenthøj været borgmester i en jordnær, samarbejdende og Som vi altid har sagt: Tag et medlem, der samtidig er vores ADVOKATFIRMAET HAGEN HAGENSEN Arv Testamenter Skifte Bodeling Advokat Frants Hagen Hagensen Frederiksberg Allé Frederiksberg C Tlf Pile Allé 14 Frederiksberg Tlf Selskaber Receptioner Buffet Menuer Mad ud af huset Bestyrelsen valgt 26. januar 2012: Formand: Claus Wagenblast-Franck Næstformand: Bente Winkel Kasserer: Jørgen Gawinetski Sekretær: Morten Fibiger Kontortid: Efter aftale Øvrige bestyrelse: Peter Kastoft, Jette Nøhr, Jette Bøgeby, Poul-Erik Mølgaard Rasmussen og Erika Linnemann. Suppleanter: Casper Strunge og Sten Duurloo Konservativ Ungdom: Emil C. Østergaard Lindebladet Nr gang For, sommer & efter Birthe Aasted Bent Holm

3 Der er brug for et stærkt Konservativt Folkeparti Af folketingsmedlem Per Stig Møller tik for at få vores ideer og tanker men for netop at styrke dem ved igennem. Derfor lancerede vi i at få dem tilbage i samfundet og sin tid slogannet: Nye tider - nye forbedre deres livskvalitet. Vi vil tanker. Nu bruger Ny Kredit fjerne efterlønnen, og sagde det såmænd dette slogan! også dengang alle andre, inklu- Tiden er konservativ, men sive De Radikale, ville bevare tiden er ikke god ved Det konser- den. Vi vil det, ikke for at straffe vative Folkeparti. de ældre, men for at beholde de Hvorfor ikke? Fordi medierne ældre til gavn for samfundet. Sort ser det ud, men almæg- ser på enkeltsager og kun har én Med henvisning til efterlønnen tig er Gud, skrev gode, gamle vinkel. Ligesom de andre partier, blev mange ældre `motiveret ud, Grundtvig, da det så sort ud for som tager det ene eller det andet men det var ikke fair over for de Danmark. Nu ser det igen sort fra den konservative tankeverden. ældre. Men vi siger samtidig, at ud, fordi det ser så surt ud for Det Men kun vi ser på helheden og de, som er nedslidte, skal have konservative Folkeparti. har det hele med. Vi er nemlig en hurtig sagsbehandling, så der Og det er egentlig absurd. ikke noget enkeltsags parti. Vi tages det retfærdige hensyn til Aldrig har tiden været så kon- ser ikke kun den ene side af et dem. Vi insisterede på, at vore servativ. Aldrig har der været så problem, men hele problemet i børn skulle lære mere i skolerne mange partier, der gerne vil være hele dets omfang. Derfor er vore for at klare sig i den nye verden. konservative. Og vi konservative budskaber sammensatte og vore Nu er denne nødvendighed ende- fik alle vore mærkesager igennem, løsninger sikrer sammenhængen lig gået op for de fleste. Vi siger, mens vi havde regeringsmagten. i samfundet. Forenklinger er ikke vi skal have et trygt og frit sam- Vi nedlagde amterne. Vi fik nedsat vores sag, men det er forenklin- fund. Vi vil ikke finde os i vold. skatterne. Vi fik stoppet efterløn- ger, medierne g efter. Utryghed giver ufrihed, men vi nen og sat nye reformer i værk, Vi siger, at skatten skal ned, og vil være frie mennesker. Thi kon- som den nye regering var imod, vi gør det for at få aktiviteten op servative er frie mennesker, der men nu gennemfører. Thi fornuf- og skabt et mere konkurrencedyg- vil tage ansvar for deres egne liv, ten var på vor side. Vi sagde, det tigt samfund, der kan eksportere men samtidig drage omsorg for, skal kunne betale sig at arbejde, mere og derved både skabe flere at alle andre f de samme mulig- og nu siger selv SF det! jobs og flere indtægter til samfun- heder, rettigheder - og pligter. Vi satte fokus på individets det, så vores velfærd kan bevares. Derfor er der i høj grad brug ukrænkelighed og hævede Nødvendigheden heraf synes for et stærkt Konservativt Folke- straframerne for personfarlig langt om længe at være gået op parti. Det er ikke gjort med simili. kriminalitet. Dengang var de nye for arbejdsmarkedets parter. Det Simili knækker og har ikke lang regeringspartier soft on crime. var på høje tid. Vi vil reformere levetid. I det lange løb vil det Nu er de på vores linje. Det skal førtidspensions-systemet. Ikke være ægtheden, som viser sig vi kun være glade for. Vi er i poli- for at skade førtidspensionisterne, holdbar, og som vinder. Redaktionen: Web-redaktionen Klaus Hougaard Pedersen 18. gang nr Lindebladet er medlemsblad for Frederiksberg Konservative Henrik Murmann Peter Kastoft Nils-Ole Heggland Har du fået eller en ny adresse Oplag: stk. Nr Udkommer oktober 2012 Annoncer/tryk: SH Grafik Tlf Klaus Hougaard Pedersen Redaktør Karsten Skawbo-Jensen Jette Bøgeby Casper Strunge Brug til nem, hurtig og billig kommunikation til vælgerforeningen. Send din relevante snabelaadresse til NU! Lindebladet Nr gang For, sommer & efter 3

4 Farvel og goddag-generalforsamling Af Karsten Skawbo-Jensen, redaktør Den 26. januar blev der afholdt en velbesøgt ordinær generalforsamling i Frederiksberg Konservative Vælgerforening på Have- Borgmester Jørgen Glenthøj overrakte en buket til Per Stig Møller med en tak for hans store indsats. Og der var også blomster til den nye folketingskandidat på Frederiksberg, partiformand Lars Barfoed, som blev valgt med stående applaus. selskabsvej 3 A. Mange var mødt frem både at byde partiformand Lars Barfoed velkommen som ny folketingskandidat på Frederiksberg og for at sige farvel og tak til Per Stig Møller, som har vagt ikke at genopstille på Frederiksberg ved næste valg. Borgmester Jørgen Glenthøj talte om, hvordan Frederiksberg på trods af nedgangstider har orden på økonomien og endda et overskud til grøn vækst og nye Unge konservative var med på generalforsamlingen. Her ses fra højre Stig Nielsen, Peter A. Thordal, Emil Christian Østergaard (formand for KU på Frederiksberg), Camilla Kaiser og Stephan Skovgaard anlæg og en ekstra social indsats gang truede med at lægge rundt eningen. Forberedelserne til kom- over for de svageste borgere. Og om København og Frederiksberg. munalvalget i 2013 er allerede i borgerne bliver i øvrigt flere og Formand for vælgerforenin- gang, og Claus fortalte om den flere. Vi har nu rundet borger nr. gen Claus Wagenblast-Franck procedure, der skal iværksættes, , og i 2020 vil Frederiks- kunne notere en tilfredsstillende så vi f nogle rigtig gode konser- berg-borgersammensætningen økonomi, og at Frederiksberg vative kandidater opstillet til kom- have den laveste gennemsnitsal- Konservative på trods af partiet munalbestyrelsen. der i Danmark, hvilket stiller krav nuværende udfordringer på lands- til børnepasning og undervisning. plan fortsat f nye medlemmer, nye folketingskandidatur på Fre- Jørgen Glenthøj pointerede des- hvorfor der kun har været en deriksberg, en by, som er et godt uden modstanden mod den skat- mindre netto tilbagegang i 2011 i eksempel på en godt ledet kon- temur, som den nye regering den- antal medlemmer af vælgerfor- servativ kommune. Dernæst for- Lars Barfoed var glad for sit talte han om de mange initiativer, der er i gang for at genrejse Det Konservative Folkeparti. Han var optimistisk og mente, at det nok skulle lykkes. Per Stig Møller var i storform, da han sagde farvel og tak. Han krydrede sin afskedstale med anekdoter og gode beskrivelser af, hvad konservatisme er så var det værdipolitiske kompas Generalsekretær Marin Dahl, borgmester Jørgen Glenthøj, vælgerforeningsformand Claus Wagenblast-Franck og Jette Nøhr. 4 Lindebladet Nr gang For, sommer & efter stillet rigtigt ind.

5 Gule Ærter og Halløj på badehotellet af Casper Strunge Den 21. februar 2012 var dagen, hvor det endelig så ud til, at betalingsringen blev droppet. Med denne glade nyhed var rammen sat for en god og interessant Frederiksberg markerer sig ske medier skal man være kort og aften med gule ærter på menuen også internationalt, som man enkel i sin form, men vi konser- og i selskab med borgmester bl.a. kan opleve via byens enga- vative er ikke et enkeltsagsparti, Jørgen Glenthøj og folketings- gement som Flygtningeby 2012, og derfor har vi en stor udfordring. medlem Per Stig Møller. hvor der hele et samles ind Andre forenkler vores budskaber til børn i Den Demokratiske ved kun at tale om midlerne. Vi tog udgangspunkt i det netop Republik Congo. Den 13. marts siger jo f.eks., at vi skal sætte overståede hde valg, hvor der kommer kronprinsesse Mary på skatten ned, fordi vi ikke bare nu mere end nogensinde er brug besøg og åbner Flygtningeby skal være rigere, men også fordi for konservative udmeldinger Man kan støtte via kom- vi skal være friere. Et eksempel Selv om landspolitiske tenden- munens hjemmeside, og på selve på, at konservative har længere ser sjældent f konsekvenser aftenen gik bøssen rundt, og der fortællinger, som er svære at for- for kommunalvalgene, så skal vi blev doneret til børnene i Congo. midle, men som Per Stig Møller Borgmester Jørgen Glenthøj være på vagt og markere os og Per Stig Møller synes, at den fremhæve den store indsats, som nye regering minder om Halløj på konservative har stået i spidsen badehotellet, med Villy Søvndal i sagde: så har vi den ægte vare, de andre render rundt med simili. Efter indlæggene var debatly- for på Frederiksberg. Som kon- John Cleeses rolle og Helle Thor- sten stor blandt tilhørende, og der sekvens af en ansvarlig politik, ning Schmidt som den forvirrede kom både kritiske og konstruktive kan Frederiksberg Kommune servitrice, der forsøger at holde idéer, samt en del spørgsmål til investere trecifrede millionbeløb styr på tingene. Per Stig Møller begge indlægsholdere. Bl.a. kriti- i dagplejer, skoler og plejehjem. fortsatte fortællingen med at for- serede medlem Lise-Lotte Persson Borgmesteren konstaterede, at vi tælle om alle de lommetyve, der indlæggene for at være for selv- Konservative er garanter for, at har taget konservative mærkesa- fede, hvilket gav anledning til stor der er styr på økonomien. ger. I en tid med hurtige elektroni- diskussion og nok også en smule selvransagelse. Der er ifølge LiseLotte Persson brug for handling og ikke flere floskler. Debatten kom også omkring de nære ting som buslinjer, miljø og kommunens investeringer. Der blev lyttet og diskuteret, og at dømme ud fra engagementet kunne der være grundlag for mange flere politiske drøftelser i vælgerforeningen. Per Stig Møller sluttede af med at citere Poul Schlüter: Det kan gå op, det kan gå ned, det skal nok gå, kom godt hjem. Lindebladet Nr gang For, sommer & efter 5

6 Foret er på vej! Af borgmester Jørgen Glenthøj (C) på de store velfærdsområder som vores politiske lydhørhed til at dagtilbud, skoler og plejeboliger. blive endnu bedre til at opfange Vi investerer nemlig millioner i de forventninger, som de mange anlæg f.eks. den nye svømme- nye borgere og virksomheder har hal - og vi bidrager til vækst og til os. Naturligvis arbejder vi med gode rammer for den fremtidige disse temaer på mange planer. kommunale service. Samtidig er Lige fra den overordnede udvik- det også en bevidst investering i ling af byen i den såkaldte Frede- byens udvikling, grønt og bære- riksberg-strategi til de mere jord- Der er mange gode grunde til dygtigt. Der skal nemlig være nære udfordringer på den enkelte at se frem til den lyse tid. Vi plads til det gode liv for børnefa- skole eller cykelsti eller for den kan f.eks. glæde os over, at vi milierne, de unge og de ældre - sags skyld gennem indsatsen for er kommet igennem et hdt og også til de skæve eksistenser. at hindre den nu heldigvis forka- valg - et valg, som det er værd For det er som bekendt en ker- stede betalingsring at bemærke lokalt viste et klart neværdi i det konservative politi- flertal i den nuværende konstitu- ske arbejde på Frederiksberg, at meget vigtigt at gå ud over det eringskreds i kommunalbestyrel- vi skal være så stærke, at vi kan daglige politiske arbejde. sen. Selv om intet kommer af sig hjælpe dem, der er udsat. Det selv, så er det i hvert fald et godt nye center for beskyttet beskæf ind til børnene i Den Demo- afsæt for næste s valgkamp. tigelse er et af de seneste prakti- kratiske Republik Congo, marke- Og kursen for Frederiksberg fort- ske eksempler på dette. ret ved en festlig åbning af et sætter uændret frem mod valget. Det grønne, det, at der er styr Men i ny og næ er det også Derfor samler Frederiksberg i med HKH Kronprinsesse Mary Som konservative her på på økonomien, en god kommunal på Rådhuset den 13. marts. Lad Frederiksberg vil vi forsat være service og orden i sagerne er lige mig derfor benytte lejligheden til garanter for, at der er styr på præcis det, som utallige men- personligt at opfordre Lindebla- kommunens økonomi. Det er den nesker og virksomheder forbinder dets læsere til at støtte det gode nødvendige forudsætning for, at med Frederiksberg. formål. For n man er stærk - vi kan vedblive med at udvikle Og vi st fast på disse vær- som vi er på Frederiksberg - så bør den kommunale service og byens dier - også frem mod kommunal- man række hånden ud til de, der fysiske rammer, samtidig med valget! har brug for hjælp. Og det har bør- at vi værner om Frederiksbergs Vi har også en opgave i at særlige karakter. Havde vi ikke have fingeren på pulsen hos både ført en økonomisk forsvarlig borgere og virksomheder. politik, havde vi ikke haft råd Hvad efterspørger de af deres til de meget ambitiøse udbyg- by og kommune? Her skal vi nings- og moderniseringsplaner bruge vores brede netværk og nene i Congo. Se hvordan du kan hjælpe på På Frederiksberg er der mange gode grunde til at se frem til den lyse tid. Martin Andresen Hvorfor vælge BOGHOLDERRIGET som din bogholderiløsning? Skøder Testamenter Lejesager Andelshandler Byggestyring Ejendomsadministration Vi tilbyder den bedste kvalitet via højt kvalificerede medarbejdere med baggrund i revisor- og bogholderfaget. Vores prissætning er gennemskuelig og særdeles konkurrencedygtig. Ring eller mail for spørgsmål og tilbud. Eller med andre ord Vi er bare bedre! Telefon: Mail: Web: Tjek bogholderriget.dk og få et uforpligtende tilbud på kun 2 min. P. Knudsensgade København SV Bogholderriget Godthåbsvej Frederiksberg Lindebladet Nr gang For, sommer & efter ADVOKAT IRENE DA H L

7 Varm velkomst trods hd kulde Af Casper Strunge Inden spisning på Bellis Bar Et andet nyt medlem er sik- viste borgmester Jørgen Glenthøj kerhedsmand i lufthavnen Søren rundt i det enestående rådhus. Just Kroll. Han har boet på Fre- Interessen var stor, og der blev deriksberg i 12 og tog sidste ikke sparet på historier og anek- beslutningen om at melde sig ind. doter. Undervejs gav blandt andre Søren Kroll vil gerne være med sekretær og tidligere mangeig til at gøre Frederiksberg endnu udvalgsformand Birthe Aasted grønnere og mener, at der er et en gennemgang af baggrunden stort potentiale i solfangere på I februar kunne vælgerforeningen for at bygge rådhuset lige præcis byens tage. Søren Kroll har planer traditionen tro byde velkommen til mellem Frederiksberg Bredegade om at begynde i sin egen ejen- nye medlemmer på Frederiksberg og Smallegade. Og borgmeste- dom på Peter Bangs Vej og kan Rådhus. Som altid var der gamle ren fortalte i bryllupssalen, at der glæde sig over, at solceller også kendinge blandt, men det skulle afholdes ikke mindre end 800 et sat på den politiske dagsorden, også vise sig, at partiet i øjeblik- vielser om et. blandet andet i budgetforliget. ket f helt nye medlemmer. I bidende kulde havde nye med- Blandt de nye medlemmer var Formand Claus Wagenblast- læge Thomas Rasmussen, som Franck glædede sig over, at for- lemmer, bestyrelsesmedlemmer ikke tidligere har været politisk eningen snart kan byde velkom- og medlemmer af kommunalbe- aktiv. Han syntes, at der nu skal men til medlem nummer 600 styrelsen fundet vej til Frederiks- til at ske noget, og derfor vil han og udtrykte, at aftenen med de berg Rådhus. Termometret viste gerne være med til at præge frem- nye medlemmer viser, at der er minus 10 grader, men indenfor var tiden i partiet. Thomas Rasmussen masser af gode kræfter i vælger- der en varm velkomst til nyind- har altid været konservativ og har foreningen. meldte og tilflyttede konservative. nu meldt sig ind i partiet. Lindebladet Nr gang For, sommer & efter 7

8 Nye tider, nye svar Af Lars Barfoed, formand for Det konservative Folkeparti. Vi vil derfor ikke nøjedes med at have økonomiske målsæt- ny konservativ politik. Vi har den ninger om balance, vækst og seneste tid markeret os blandt velstand. Vi vil lancere sociale andet i forhold til førtidspension, målsætninger, hvor vi målret- kontanthjælp, privat ejendomsret ter hjælpen til de borgere, der og skat. Og hver eneste gang er har behov for hjælp. Konservativ vores holdning ansporet af de socialpolitik bliver derfor mere værdipolitiske prioriteringer, kom- målrettet end hidtil. Vi vil hjælpe passet indeholder. Det skaber ikke Det Konservative Folkeparti er sat flere borgere til at være selvfor- fremgang og overskrifter fra den på en prøve, der overg, hvad sørgende. I selvforsørgelse ligger ene dag til den anden. Men det vi tidligere har oplevet. Vores friheden og tilfredsstillelsen ved skaber en retning og en platform, indflydelse, vores omdømme og at tage ansvar for sin egen tilvæ- så konservative borgere igen vil vores sammenhold bliver testet. relse. De borgere, der ikke evner tilkendegive sig som konservative. Jeg har, siden I valgte mig som at tage hånd om sig selv, dem De seneste ti har vi opnået partiformand, haft ét mål i sigte; kan vi hjælpe bedre end i dag. gode konservative resultater og en robust og klassisk konservativ Det gælder ikke mindst psykisk vi har sat den borgerlige dags- profil, der flytter Det Konservative syge, udsatte børn og hjemløse orden. Arbejdsmarkedsreformer, Folkeparti ind i fremtiden. Vi skal Der er blevet talt og diskuteret fjernelse af efterlønnen, lavere levere svar på de spørgsmål, som meget om udviklingen for Det skat på arbejde, kulturkanon, en ny tid rejser. Konservative Folkeparti. Det kan skrappere retspolitik og afskaf- Valgresultat i efteret har ikke til tider lyde, som om at politik- felse af amterne, så vi kun har to gjort dette behov mindre. Tværti- ken er glemt, at alt handler om skatteudskrivende led i Danmark. mod. Derfor har vi i den politiske spin og dyre kampagner. Men ledelse prioriteret vores ressourcer Det Konservative Folkeparti bliver i VK-regeringstiden, der udsprang benhdt. Vi har sat alle sejl ind aldrig et designprodukt med poli- af konservative tanker. Eksem- på at tilrettelægge den platform, tik på tre udvalgte områder og pelvis mener jeg, at udlignings- hvorfra vi vil lancere de nye svar castede kandidater. Vi har hold- skatten på pensionsudbetalinger på tidens udfordringer. ninger til alle aspekter af livet og strider direkte mod grundlæg- omgivelserne omkring os. gende konservative værdier, og Der er et sted i vores nye politiske profil, som jeg særlig gerne vil Men det er vigtigt, at der er en Men naturligvis var det ikke alt jeg fortryder, at vi ikke brugte inkludere Lindebladets læsere i. Jeg fælles linje i vores politik på alle flere ressourcer på at gå imod vil genrejse den sociale profil, som områder. Derfor har vi i partiets den aftale. er afgørende for mig som konser- ledelse udviklet et kompas, der vativ. Vi har på mange måder ført udstikker retningen for vores poli- social ansvarlig politik under den tiske arbejde. Kompasset indehol- gamle VK-regering i særdeleshed der en række principper og vær- med Benedikte Kiær som social- dier, som vi vil lade os lede af. minister. Men vi har ikke evnet at skabe det billede blandt vælgerne. Vi vil føre politik, der styrker Vi er i for høj grad blevet Vi vil føre politik, der skaber bedre vilk for det private initiativ. Vi vil føre politik, der fremmer ter og økonomi. Det vil vi stadig vores fælles nationale værdier og blive ved med at have blik for kultur. budgetter og økonomi, men vi vil Læs videre side 11 personlig frihed og ansvar. opfattet som kolde økonomer, der kun havde blik for budget- 8 kommunikation og udviklingen af Principperne skaber sammen- tilrettelægge vores kommunika- hæng og retning i vores politik, tion og politiske prioritering, så så vores omgivelser i højere grad vi i højere grad fremhæver den kan se sammenhængen i vores sociale ansvarlighed, der ligger så holdninger. Principperne har dybt i konservatismen. derfor stor betydning for vores Lindebladet Nr gang For, sommer & efter Nyd livet i M.G. Petersens Familiehave Hver dag serveres platter, kolde borde, smørrebrød samt á la carte fra det gode traditionelle danske køkken Vi glæder os til at byde dig velkommen Pile Allé

9 Partiprogram en fortsat fremtid af Jette Bøgeby der er konservativ politik. Men det På nuværende tidspunkt er alle er svært at sætte ord på følelser bidrag fra Ringsted gennem den og fornemmelser og det, som vi store vridemaskine, og efter for- jo alle er enige om - for vi er da mandsmødet i april kommer der enige, er vi ikke? et redigeret forslag ud til nok en Første møde holdt vi på Have- drøftelse i vælgerforeningerne. selskabets Vej, men de efterføl- Ringsted var en meget spæn- gende under mere private former dende, men også en lidt forstem- hos mig. Den faste stab bestod mende oplevelse. Reelt var det I foret 2011 blev det besluttet, hver gang af en halv snes nye og kun forslagene til familiepolitik, at der på landsrådet 2012 skal gamle medlemmer. Og det viste som var nyskabende. Flere fremlægges et forslag til nyt sig snart, at vi ikke var enige. bidrag, herunder vores, plæde- partiprogram. Det nuværende Men det var vi jo alligevel, da vi rede for en noget mere fleksibel fra 2000 er nemlig ved at være gik hinanden tættere på klingen opfattelse af familien - også juri- lidt brugt. Bidrag fra vælger- og vi fik forklaret os over for de disk - end den sædvanlige far, foreningerne skulle være på andre. Dog var vores holdning til mor og børn - model. Og det var hovedkontoret inden udgangen EU meget forskellig, hvilket også bemærkelsesværdigt, hvor for- af 2011, hvorefter de skulle drøf- viste sig at være tilfældet på skellige holdningerne til EU, der tes på en konference i Ringsted i landsplan. Det var også tydeligt i blev givet udtryk for. januar Der var også tanker Ringsted den 28. januar. om et debatforum på hjemmesi- Vi fik formuleret vores hold- For at blive mere klar på partiets EU-politik afholdes en EU- den, hvor vi alle kunne udveksle ninger på en række forskellige politisk konference den 14. marts. ideer og debattere de indsendte enkeltområder. Jeg skal særligt Desværre er der nok mange, der forslag. Beslutningen blev truffet fremhæves Poul Ipsen og Lise- ikke kan deltage, da det er en på et tidspunkt, hvor meningsmå- lotte Persson, som brugte nogle onsdag og konferencen foreg i lingerne var begyndt at være d- af de travle dage umiddelbart Odense. lige, og også før valget i septem- inden jul på at sammenskrive ber, der var en katastrofe for os. og formulere vores forskellige at det havde været godt selv at få bidrag. Det var deres fortjeneste, lov til at formulere politik og også bekræftede - efter min opfattelse at vi kunne fremsende bidrag drøfte den med andre på samme - at vores politik trængte til et ser- inden for erhvervs-, uddannel- plan. Det har vi taget til efter- viceeftersyn. De sidste 10 s poli- ses-, miljø- og klima-, integrati- retning, og udover de fortsatte tiske udmeldinger i samarbejde ons-, arbejdsmarkeds-, social-, drøftelser om partiets politik vil med Venstre og under markant familie- og udenrigspolitik samt vi til efteret prøve at etablere påvirkning af Dansk Folkeparti om den offentlige sektor. politisk debat på et mere ufor- Men netop disse begivenheder betød, at noget var blevet lidt Vi valgte at lægge vægten Flere deltagere gav udtryk for, melt niveau henover en kop kaffe rustent, og andet trængte ganske på indholdet, andre havde også på baggrund af en bog, i en mail- enkelt til at blive skiftet ud. gjort meget ud af formen, kunne gruppe eller noget i den stil. Derfor, og fordi jeg som Københavns Storkreds ene hoved- vi konstatere, da vi fik materialet til konferencen i Ringsted. Interesserede kan kontakte mig på bestyrelsesmedlem selv havde været med til at sætte processen i gang i foret 2011, gik jeg BEDEMANDEN Svarer hele døgnet også weekend og helligdage i oktober sammen med nogle af Omsorg og personlig service vælgerforeningens medlemmer i Altid skriftligt prisoverslag gang med at finde ud af, hvad der Gratis advokatrådgivning om arv og testamente Sorgterapi hos psykolog er konservativ politik. Eller rettere hvad vi mener, der er konservativ fremadrettet politik. Det er ikke så nemt, som det måske kan lyde. For vi ved selvfølgelig alle, hvad Nyelandsvej 12 Tlf Peter Bangs Vej 77 Tlf Godthåbsvej 177 Tlf Ring eller kom ind og få Min sidste vilje og vores pjecer Det sidste farvel & Arv og bobehandling gratis. Lindebladet Nr gang For, sommer & efter 9

10 Lyspunkter fra Region Hovedstaden Af Karsten Skawbo-Jensen, konservativt regionsrådsmedlem For det tredje ligger Region Herlev og Hillerød hospitaler. Hovedstaden bedst bland de fem Møder en borger op med uklare regioner med hensyn til dødelig- symptomer hos den prakti- hed. Vi har de laveste tal, og de serende læge og kan alvorlig er opgjort af Sundhedsstyrelsen sygdom ikke udelukkes, kan og Danske Regioner i fællesskab. lægen henvise borgeren til et Hospitalsplan 2007, som Kon- diagnostisk center, hvor en hel servative var med i, er nu gen- serie prøver hurtigt bliver foreta- nemført. Der er gennemført hele get for at spare kostbar tid. Jeg er ikke tilfreds med det 300 organisationsændringer, danske sundhedsvæsen, men for bl.a. at få specialerne samlet oprettet et par vigtige puljer. Kva- midt i kritikken skal også lyspunk- på færre matrikler med større litetsudvalget kan nu ligt uddele terne med, så der er balance. volumen, højere fagligt miljø og 5 mio. kr. til projekter, som hæver Lad mig nævne 7 positive ting fra bedre kvalitet. kvalitet og sikkerhed på netop de Region Hovedstaden. For det første har regionsråds- For det fjerde har vi oprettet For det sjette har Region H hospitalsafdelinger, hvor man har en såkaldt akuttelefon med num- svært ved at leve op til behand- formand Vibeke Storm Rasmus- meret Døgnet rundt alle lingsstandarden. Og Udvalget sen annonceret, at hun ikke gen- ets dage sidder erfarne syge- for lighed i sundhed har 50 mio. opstiller ved regionsvalget i efter- plejersker parat til at rådgive, hvis kr. til rådighed. Kommunerne i et Såvel hendes person man er i tvivl om, hvordan man regionen kan søge om penge til som hendes politik har været en selv behandler en skade, om man at forbedre forholdene for socialt udfordring. Lad os ved fælles skal opsøge en akutmodtagelse, udsatte borgere med kontakt til hjælp hive vores regionale sund- eller om man kan vente til dagen sundhedsvæsenet. hedsvæsen fri af den socialdemo- efter og se den praktiserende kratiske beton ved næste valg. læge. Akuttelefonen er et blandt H fået tilsagn om 13 mia. kr. fra For det syvende har Region flere elementer, som skal for- Statens Kvalitetsfond. Pengene hvad ang hospitalsrengøringen. bedre akutbetjeningen, herunder skal bl.a. bruges til udvidelse Ved den forrige undersøgelse give kortere ventetider i akutmod- og modernisering af Bispebjerg bestod kun en fjerdedel af loka- tagelserne. Hospital. Desuden skal der bygges For det andet er der fremskridt, lerne de skrappe krav. Nu er det For det femte er der nu ende- tre fjerdedele, der klarer testen, og lig oprettet fire diagnostiske vi skal videre ad den vej. centre på Bispebjerg, Hvidovre, et nyt hospital ved Hillerød. Konservative kvinder nedlægges Af Bente Winkel, formand Winkel berettede om de fem måneder, uanset om man er på arrangementer, der var blevet valg nu eller ej. Ovenstående blev afholdt i den forløbne sæson. besluttet enstemmigt. Desværre har tilslutningen kun været ganske ringe, og trods dende og grundig orientering af mange tiltag fra bestyrelsens side Rasmus Jarlov om hans arbejde i har man måttet indse, at tiden er Københavns Borgerrepræsenta- løbet fra kvindeforeninger. tion samt om den tid, han havde Bestyrelsen foreslog forenin- 10 Afslutningsvis fik vi en spæn- haft i Folketinget. Vi takkede Den 17. januar 2012 holdt Kon- gen nedlagt på baggrund af det ham og ønskede ham alt mulig servative Kvinder ordinær gene- stadigt faldende deltagerantal. held og lykke fremover med hans ralforsamling på Haveselskabsvej Det besluttedes at den siddende politiske virke. på Frederiksberg. Formand Bente bestyrelse fortsætter disse sidste Lindebladet Nr gang For, sommer & efter

11 Fødselsdagsliste APRIL 1 Troels Krog 6 Bothilde Pedersen 8 Michael Klausholt Bock 9 Jette Bøgeby 11 Ole Hageltorn 20 William Marc Menzel 29 Preben Crawfurd 30 John Kaisner MAJ 6 Allan Bülow 11 Kirsten Greve Hansen 13 Torben Nielsen 25 Irene Jensen 26 Liselotte Petersen 27 Flemming Olesen JUNI 1 Jill Gødeke Søltoft 3 Thomas Bjørn Larsen 17 Svend Aage Trust JULI 11 Morten Gass 29 Lilian Jensen AUGUST 4 Kirsten Juhler 5 Ebba Damsholt 20 Martha Margrethe Larsen SEPTEMBER 2 Steen Hostrup Søderquist 6 Peter Schønsted 15 Birgit Petersen 17 A.M. Løwén 18 Erik Brødbæk 26 H. H. Sørensen OKTOBER 2 Stig Nielsen 7 Tove Kongsø 10 Lilian Nilsson 14 Gitte Kjærgaard 20 Kjeld Nielsen 20 Verner Obel 28 Elsie Vonsild Ønsker du ikke, at dine runde fødselsdage offentliggøres i Lindebladet, bedes dette meddelt til kontoret. Tlf eller Nye tider, nye svar forsat fra side 8 Af Lars Barfoed, formand for Det konservative Folkeparti. Men nu skal vi benytte den lige sektors størrelse. Så gør vi partiprogrammet. Her bliver mere frie rolle, vi har i opposition, det uanset hvilken forhandlings- kursen sat for de kommende s til at udvikle den politik, der skal leder, der sidder for bordenden. politiske arbejde men forude billedet af vores parti i en ny tid. Vi På samme måde vil vi ikke skal vise hvordan, borgerne i Dan- øge størrelsen på den offentlige mark f mere frihed til at tage sektor. Tværtimod. Det samlede større ansvar for fællesskabet. skattetryk må ikke stige, og skat- mod kommunalvalget i Det ten skal lettes dér, hvor det skaber er vigtigt, at vi alle gør en fælles mest værdi for samfundet. indsats for at sikre stærk konser- I den kommende tid vil den røde regering lancere en række reformforslag om blandt andet Vi oplever i øjeblikket en tid, venter hdt arbejde for at få de ønskede forandringer. Og så har vi alle øjnene rettet vativ repeæsentation i kommu- kontanthjælp, førtidspension og hvor omgivelserne sætter vores skat. Her vil Konservative været partis styrke på prøve. Det skal optaget af sagens indhold. Vi vi stå imod. Vi skal stå sammen, os og svarene med os fra vores vil koncentrere os om, hvad der have is i maven og være faste historie. Tidens udfordringer er godt for Danmark og for den i vores tro på, at vi opn frem- kræver konservative løsninger. enkelte dansker også selv om gang ved hdt arbejde. Første Dem leverer vi - og jeg er fuld af medierne vil fokusere på taktik milepæl bliver landsrådet i efter- fortrøstning. Vi vil lykkes. og spekulere på, om Venstre g et, hvor vi bl.a. skal vedtage nalbestyrelserne i hele landet. Vi har mulighederne foran med i det ene og Konservative med i det andet. Men vi tager ikke taktiske hensyn - hvis vi har mulighed for at få danskere ud af afhængighed af offentlige ydelser. Hvis vi kan hjælpe unge psykisk syge væk fra førtidspension og tilbage på arbejdsmarkedet. Hvis vi kan sætte skatten markant ned på Amager Autolakering Tre tier med styr på kvaliteten Bjørnbaksvej Kastrup TLF Hugo Andersen Direktør arbejde og begrænse den offent- Lindebladet Nr gang For, sommer & efter 11

12 Postbesørget blad (0900 KHC) ID nr Det sker på Frederiksberg APRIL JUNI Tirsdag d. 24. april kl. 17 Generalforsamling hos Konservative Kvinder Haveselskabetsvej 3A, Frederiksberg Foreningen Konservative Kvinder er under afvikling. Gerne tilmelding til kontoret Onsdag d. 25. april kl. 19 Generalforsamling i Den Konservative Klub Borger Repræsentationen, BR-salen, Københavns Rådhus, Ordinær generalforsamling i klubben med efterfølgende fællesspisning i rådhusets Havnerådssal. Betalt kontingent for 2012 så har du stemmeret. Tilmelding på dk eller tlf (aften) eller til kontoret MAJ Onsdag d. 16. maj kl. 19 Per Stig Møllers debatkreds med Lars Barfoed Christiansborg - Fællessalen Formand for de konservative, opstillet på Frederiksberg Lars Barfoed, MF og Per Stig Møller MF. Tilmelding til debatkredsen på kontoret eller konservative.dk inden d.14. maj, husk det, ellers bliver du ikke lukket ind på Christiansborg! Torsdag d. 24. maj kl Sommerudflugt Havnerundfart Mødested: Mindeankeret i Nyhavn kl. 18 Vi gentager s succeser med en times sejlads - forhåbentlig i solskin i Københavns Kanaler ledsaget af god jazzmusik bestyrelsens velsmurte sandwich og godt selskab. Tilmelding til kontoret Onsdag d. 30. Maj kl Besøg hos KPMG, Osvald Helmuths Vej 4, Frederiksberg Introduktion til KPMG v/direktør Søren Sønderholm. Flintholm området, det nye hovedkontor, miljø, energi mm. Rundvisning - Netværk og et glas vin/vand/snacks. Tilmelding til kontoret inden d. 24. maj Onsdag d. 4. juni kl. 17 Ekstraordinær generalforsamling hos Konservative Kvinder Haveselskabetsvej 3A, Frederiksberg Foreningen Konservative Kvinder forventes nedlagt. Tilmelding til kontoret Tirsdag d.5. juni kl. 12 Grundlovsmøde Restaurant Pilen Pile Alle 14, Borgmester Jørgen Glenthøj og fhv. udenrigs-, kultur- og miljøminister Per Stig Møller, MF. Pris: 125 kr. inkl. 2 stk. højtbelagt smørebrød ekskl. drikkevarer. Tilmelding til kontoret inden d. 29. maj Torsdag d. 7. juni kl.19 Landsrådsindstilling(er) til Konservative Landsråd. Haveselskabetsvej 3A, Frederiksberg Skal det lykkes for os atter at sætte signaler med vognstang igen? Tilmelding til kontoret senest d. 4. juni OKTOBER Torsdag d. 4. oktober kl. 19 Direktør Alexander Wulff Haveselskabetsvej 3A, Frederiksberg Direktør Alexander Wulff fortæller om udfordringer omkring at være iværksætter, at starte op og om det politiske klima samt funding mm. Tilmelding til kontoret inden d. 29. september Tirsdag d. 30. oktober kl. 19 Provst Karl Erik Wienberg Haveselskabetsvej 3A, Frederiksberg Engagementet i Afghanistan ligger tidl. provst i Hellerup og nu frederiksberger Karl Erik Wienberg meget på sinde.»talibanerne er ikke internationale terrorister, der vil gøre os fortræd. De ved ikke noget om os og har ikke noget imod os. Man må skelne mellem al Quaeda og taliban, det gør politiker og massemedierne meget sjældent«siger Karl Erik Wienberg. Tilmelding til kontoret inden d. 24. oktober. SEPTEMBER Tirsdag 4. september kl Storpolitisk sommermøde M.G. Petersens familiehave Pile Allé 16, Frederiksberg Formand for de konservative Lars Barfoed, MF og borgmester Jørgen Glenthøj. Pris 140 kr. ekskl. drikkevarer. Tilmelding til kontoret inden d. 28. august Torsdag d. 20. september kl. 19 Adm. direktør Mads Lebech og Industriens Fond Haveselskabetsvej 3A, Frederiksberg Tidl. frederiksberger & borgmester Mads Lebech giver os indblik i sit arbejde, som direktør i Fonden og kommer med indspark om det politiske klima mv. Tilmelding til kontoret inden d. 15. september Weekend d september Landsråd Herning Det konservativt Landsråd, særlig vigtigt i da vi skal rejse os med at vedtage nyt partiprogram, evt. nye vedtægter m.v. Tilmelding for gæster til kontoret. Delegerede f direkte besked som tilmeldte. SH Grafik Edvard Glæsels Vej 6 DK Frederiksberg Tel Fax Etiketter Forretningstryksager RFID labels Forlag Grafisk kompetence Certificeret af Nato & Finansrådet & PBS & Post Danmark Følg med på PS: Hvis Post Danmark har sat strimmel over informationer, så fjern den, den er lige til at tage af

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge 37 7700 Thisted Tlf.: 97924807 mail jan.bang@os.dk Beretning for Thisted by partiforening 2010 Det sidste år har foreningen haft mange opgaver, her tænker jeg selvfølge

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed!

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed! C-Nyt Gladsaxe Vi har for at beholde magten måtte give afkald på borgerlige kerneområder som den personlige frihed og lavere skatter. Blot for at se at Dansk Folkeparti årligt kræve deres pris for at støtte

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre!

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! 1. december 2010 Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! Tak fordi I vil være med til at tage ansvar. Fordi I stoler. Også på udlændinge.

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Landsmødet den 11. og 12. september 2010. 1. september 2010

Landsmødet den 11. og 12. september 2010. 1. september 2010 1. september 2010 Der bliver omdelt over en kvart million foldere. Der hænger plakater over alt i landet. Margrethe Vestager optræder med videoer på landets største nyhedssites. Og pressen fortæller lystigt

Læs mere

Medlemsbrev. Kære Radikale medlem. Tema: Herning Kommunes økonomi og Budget 2009

Medlemsbrev. Kære Radikale medlem. Tema: Herning Kommunes økonomi og Budget 2009 Medlemsbrev RADIKALE VENSTRE v/torben Ringsø Jensen Børglumvej 87 st. th. 7400 Herning Tlf.: 22 73 11 58 22. oktober 2008 Kære Radikale medlem Temamøde om Herning Kommunes økonomi Orientering og drøftelse

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort

Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort 117 medlemmer var fremmødte + 2 fuldmagter, hvilket var > 1/3 af det samlede medlemstal,

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006 Velkommen til en ny forening På en stiftende generalforsamling den 2. november blev foreningerne Gug-Visse og Gistrup-Nøvling slået sammen til den nye partiforening Socialdemokraterne Gug- Gistrup. Du

Læs mere

FORÅRSPROGRAM. Seniorklubben

FORÅRSPROGRAM. Seniorklubben FORÅRSPROGRAM Seniorklubben Kære medlemmer Så er vi i gang med foråret, og der er mange dage, som vi skal udnytte. Det er nemlig tid til at modtage programmet for det første halve år af 2015. Vi håber

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet:

Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet: Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet: Odense gågaden - En hjemløs råber efter mig føler mig lidt utilpas hvad vil han. han ville bare snakke så jeg

Læs mere

Sparerunde - problematikker

Sparerunde - problematikker Sparerunde - problematikker Af Karlo Brondbjerg Nr 1 2015 Timring Skole fortsætter Feldborg og Skibbild-Nøvling stopper Skoleforliget betyder at Timring Skole fortsætter - og Feldborg Skole og Skibbild-Nøvling

Læs mere

Ø- posten, august 2014

Ø- posten, august 2014 Velkommen til Ø- posten Efter næsten et års pause er Ø- posten tilbage igen. Det har været et historisk år i Enhedslisten, hvor vi oplevede et fantastisk kommunal- og regionsvalg i november. Resultatet

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

LEA HERDAL - A No. 11 FREMAD I FÆLLESSKAB! Mindre Politik - Mere sund fornuft Din stemme gør forskel Bevar vores grønne område Grøn kommune Det er

LEA HERDAL - A No. 11 FREMAD I FÆLLESSKAB! Mindre Politik - Mere sund fornuft Din stemme gør forskel Bevar vores grønne område Grøn kommune Det er Valgkampens slogans Fælles om København Et stærkere København Fokus på Sundhed Lige muligheder for alle Til gavn for Frederiksberg - til inspiration for andre Stem dansk, det gør vi Vi skaber det gode

Læs mere

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev Nyt fra Borgen Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005 Kære læser af mit nyhedsbrev Efterårsferien kom på et meget tiltrængt tidspunkt efter en kanonhård periode

Læs mere

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R)

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) 1 Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) Indledning Det går godt i Odense. Vi kan glæde os over, at flotte arrangementer som Tinderbox og HCA-festivals har ryddet avisernes forsider med megen

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

SOCIALDEMOKRATERNE ODDER KOMMUNE Blad nr. 4 2012

SOCIALDEMOKRATERNE ODDER KOMMUNE Blad nr. 4 2012 SOCIALDEMOKRATERNE ODDER KOMMUNE Blad nr. 4 2012 Redaktionsudvalget takker af Dette er det sidste blad som dette redaktionsudvalg står for. Vi vil gerne sige tak for denne gang. Det har været sjovt og

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008 Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N y h e d s b r e v Nr. 2 2008 Indhold: Støtteforeningen i arbejdstøjet... 2 Nyt foreningsår - nye kræfter - samme vigtige opgaver... 3 Valg til bestyrelsen...

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Enhedslisten - Odsherred. 10 år i Odsherred

Enhedslisten - Odsherred. 10 år i Odsherred Enhedslisten - Odsherred 10 år i Odsherred 2002-2012 Enhedslisten - 10 år i Odsherred Dette forår har Enhedslistens afdeling i Odsherred eksisteret i 10 år. Oprettelse I januar 2002 godkendte Enhedslistens

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

VU Viborgs nyhedsbrev

VU Viborgs nyhedsbrev MARTS 2010 1. NUMMER VU Viborgs nyhedsbrev Nyt fra formanden I dette nummer 1 Debatmøde med Søren Pind 1 VU Viborg fører kampagne 2 Kristian Pihl Lorentzen besøger VU Viborg 2 Visionsseminar og fest 3

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

SF SOM EN SLAGS LOKKENDE SIRENER HAR SUPPLERET: ØKONOMIEN ER BOMSTÆRK!

SF SOM EN SLAGS LOKKENDE SIRENER HAR SUPPLERET: ØKONOMIEN ER BOMSTÆRK! ÅRHUS TABTE VÆRDIER SÅ STÅR VI HER IGEN. BUDGETTALER, SOM DEL AF BUDGETFORHANDLINGER. HER STÅR VI HVERT ÅR. FOR AT FORTÆLLE, HVORDAN VI SER FREMTIDEN FOR ÅRHUS KOMMUNE, FOR ÅRHUSIANERNE OG FOR OS SELV.

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Konservativ Dialog Den Konservative Vælgerforening i Fredensborg kommune

Konservativ Dialog Den Konservative Vælgerforening i Fredensborg kommune Side 1 Nr. 13. 6.Marts 2012. Konservativ Dialog Den Konservative Vælgerforening i Fredensborg kommune Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Nyt fra redaktøren... 2 John G. Sørensen, ansvarshavende

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning ÅRSBERETNING 2015. Det er sjældent, at en bestyrelse mister både en formand og en næstformand på en gang. Det var tilfældet for Landsorganisationens

Læs mere

Stem på Charlotte Sahl Madsen. Leder. Vi stemmer nemlig på Charlotte Sahl- Madsen. Nr. 5-september 2011 26. årgang VALG-NUMMER

Stem på Charlotte Sahl Madsen. Leder. Vi stemmer nemlig på Charlotte Sahl- Madsen. Nr. 5-september 2011 26. årgang VALG-NUMMER Nr. 5-september 2011 26. årgang VALG-NUMMER Leder Så blev valget udskrevet, valget vi vidste, skulle komme, og valget vi vel alle har ventet på. I lang tid har der hersket noget, der lignede kaos i den

Læs mere

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag d. 31. Maj 2014 kl Skive Sognegård Reberbanen Skive

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag d. 31. Maj 2014 kl Skive Sognegård Reberbanen Skive REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag d. 31. Maj 2014 kl. 10.00 Skive Sognegård Reberbanen 19 7800 Skive Kaffe og rundstykker fra kl. 9.30 Tilmelding senest torsdag d. 29/5 2014 til: Preben: Helst på mail.: prebenmark@yahoo.com

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets politik.

Læs mere

Endelig dagsorden. Fra organisationsbestyrelsen deltog: (7 repræsentanter iht. vedtægterne)

Endelig dagsorden. Fra organisationsbestyrelsen deltog: (7 repræsentanter iht. vedtægterne) Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 27. juni 2011 kl. 19.00. Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, 7000 Fredericia, og startede med spisning.

Læs mere

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Referat af Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Formanden Erik Werner Hansen bød velkommen og foreslog Kaj Buch Jensen som dirigent. Kaj blev valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var 1) Præsidentens beretning for det forløbne år og igangværende

Læs mere

SF-Gladsaxe Nyhedsbrev, April 2015

SF-Gladsaxe Nyhedsbrev, April 2015 SF-Gladsaxe Nyhedsbrev, April 2015 Partiforeningens mail: SF-Gladsaxe@live.dk Bestyrelsen: Formand: Poul Reher Jensen Høje Gladsaxe 25, 9. th. 2860 Søborg Poul.R.Jensen@gmail.com Tlf. 20 15 57 97 Kasserer:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Distriktsforeningen af menighedsråd i København

Referat af ordinær generalforsamling i Distriktsforeningen af menighedsråd i København Referat af ordinær generalforsamling i Distriktsforeningen af menighedsråd i København Afholdt mandag den 10. marts 2014 kl. 19.00 i Skt. Andreas Kirkes kirkesal i Gothersgade 148, København K 1. Formand

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

KDAK Sport Fyn. Generalforsamling Tirsdag d. 29. November 2011

KDAK Sport Fyn. Generalforsamling Tirsdag d. 29. November 2011 KDAK Sport Fyn Generalforsamling Tirsdag d. 29. November 2011 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmetællere 3) Formandens beretning om aktiviteten i det forløbne år 4) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter)

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) 1966-67 30.10.66 24.9.67 1967-68 24.9.67 28.9.68 1968-69 28.9.68 27.9.69 1969-70 27.9.69 26.9.70 1970-71 26.9.70 1971-72 uden dato 24.9.72

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i SF-Gladsaxe Partiforening fredag den 13.marts 2015

Referat fra Generalforsamling i SF-Gladsaxe Partiforening fredag den 13.marts 2015 Referat fra Generalforsamling i SF-Gladsaxe Partiforening fredag den 13.marts 2015 Dagsorden for generalforsamlingen 1. Valg af dirigent Carsten blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere