INDHOLDSFORTEGNELSE. B. Protokol om vilkårene og de nærmere bestemmelser for optagelse af Republikken Bulgarien og Rumænien i Den Europæiske Union...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. B. Protokol om vilkårene og de nærmere bestemmelser for optagelse af Republikken Bulgarien og Rumænien i Den Europæiske Union..."

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Traktat mellem Kongeriget Belgien, Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Irland, Den Italienske Republik, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, Republikken Finland, Kongeriget Sverige, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (medlemmer af Den Europæiske Union) og Republikken Bulgarien og Rumænien om Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union... B. Protokol om vilkårene og de nærmere bestemmelser for optagelse af Republikken Bulgarien og Rumænien i Den Europæiske Union... Første del: Principper... Anden del: Tilpasning af forfatningen... Afsnit I: Bestemmelser vedrørende institutionerne... Afsnit II: Andre tilpasninger... Tredje del: Permanente bestemmelser... Afsnit I: Tilpasning af institutionernes retsakter... Afsnit II: Andre bestemmelser... AA2005/NDX/da 1

2 Fjerde del: Midlertidige bestemmelser... Afsnit I: Overgangsforanstaltninger... Afsnit II: Bestemmelser vedrørende institutionerne... Afsnit III: Finansielle bestemmelser... Afsnit IV: Andre bestemmelser... Femte del: Bestemmelser om iværksættelsen af denne protokol... Afsnit I: Nedsættelse af institutioner og organer... Afsnit II: Anvendelse af institutionernes retsakter... Afsnit III: Afsluttende bestemmelser... Bilag Bilag I: Bilag II: Liste over konventioner og protokoller, som Bulgarien og Rumænien tiltræder ved tiltrædelsen (omhandlet i artikel 3, stk. 3, i protokollen)... Liste over bestemmelser i Schengen-reglerne, således som disse er integreret i Den Europæiske Union, samt retsakter, der bygger på eller på anden måde vedrører disse, og som skal være bindende for og anvendes i de nye medlemsstater fra tiltrædelsestidspunktet (omhandlet i artikel 4, stk. 1, i protokollen)... Bilag III: Liste omhandlet i artikel 16 i protokollen: Tilpasning af institutionernes retsakter Selskabsret... Industriel ejendomsret... I. EF-varemærker... II. Supplerende beskyttelsescertifikater... III. EF-design Landbrug Transportpolitik Fiskale bestemmelser... AA2005/NDX/da 2

3 Bilag IV: Liste omhandlet i artikel 17 i protokollen: Supplerende tilpasning af institutionernes retsakter... Landbrug... A. Landbrugslovgivning... B. Veterinær- og plantesundhedslovgivning... Bilag V: Liste omhandlet i artikel 18 i protokollen: Andre permanente bestemmelser Selskabsret Konkurrencepolitik Landbrug Toldunionen... Tillæg til bilag V... Bilag VI: Liste omhandlet i artikel 20 i protokollen: Overgangsforanstaltninger for Bulgarien Fri bevægelighed for personer Fri bevægelighed for tjenesteydelser Frie kapitalbevægelser Landbrug... A. Landbrugslovgivning... B. Veterinær- og plantesundhedslovgivning Transportpolitik Fiskale bestemmelser Social- og arbejdsmarkedspolitik samt beskæftigelse Energi Telekommunikation og informationsteknologi Miljø... A. Luftkvalitet... B. Affaldshåndtering... C. Vandkvalitet... D. Industriforurening og risikostyring... Tillæg til bilag VI... AA2005/NDX/da 3

4 Bilag VII: Liste omhandlet i artikel 20 i protokollen: Overgangsforanstaltninger for Rumænien Fri bevægelighed for personer Fri bevægelighed for tjenesteydelser Frie kapitalbevægelser Konkurrencepolitik... A. Fiskal støtte... B. Strukturomlægning af stålindustrien Landbrug... A. Landbrugslovgivning... B. Veterinær- og plantesundhedslovgivning... I. Veterinærlovgivning... II. Plantesundhedslovgivning Transportpolitik Fiskale bestemmelser Energi Miljø... A. Luftkvalitet... B. Affaldshåndtering... C. Vandkvalitet... D. Industriforurening og risikostyring... Tillæg A til bilag VII... Tillæg B til bilag VII... Bilag VIII: Udvikling af landdistrikterne (omhandlet i artikel 34 i protokollen)... Bilag IX: Specifikke forpligtelser, som Rumænien har indgået, og krav, som Rumænien har accepteret, ved afslutningen af tiltrædelsesforhandlingerne den 14. december 2004 (omhandlet i artikel 39 i protokollen)... AA2005/NDX/da 4

5 C. Akt om Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelsesvilkår samt om tilpasning af de traktater, som Den Europæiske Union bygger på... Første del: Principper... Anden del: Tilpasning af traktaterne... Afsnit I: Bestemmelser vedrørende institutionerne... Afsnit II: Andre tilpasninger... Tredje del: Permanente bestemmelser... Afsnit I: Tilpasning af institutionernes retsakter... Afsnit II: Andre bestemmelser... Fjerde del: Midlertidige bestemmelser... Afsnit I: Overgangsforanstaltninger... Afsnit II: Bestemmelser vedrørende institutionerne... Afsnit III: Finansielle bestemmelser... Afsnit IV: Andre bestemmelser... Femte del: Bestemmelser om iværksættelsen af denne akt... Afsnit I: Nedsættelse af institutioner og organer... Afsnit II: Anvendelse af institutionernes retsakter... Afsnit III: Afsluttende bestemmelser... AA2005/NDX/da 5

6 Bilag Bilag I: Bilag II: Bilag III: Liste over konventioner og protokoller, som Bulgarien og Rumænien tiltræder ved tiltrædelsen (omhandlet i artikel 3, stk. 3, i tiltrædelsesakten)... Liste over bestemmelser i Schengen-reglerne, således som disse er integreret i Den Europæiske Union, samt retsakter, der bygger på eller på anden måde vedrører disse, og som skal være bindende for og anvendes i de nye medlemsstater fra tiltrædelsestidspunktet (omhandlet i artikel 4, stk. 1, i tiltrædelsesakten)... Liste omhandlet i artikel 19 i tiltrædelsesakten: Tilpasning af institutionernes retsakter Selskabsret... Industriel ejendomsret... I. EF-varemærker... II. Supplerende beskyttelsescertifikater... III. EF-design Landbrug Transportpolitik Fiskale bestemmelser... Bilag IV: Liste omhandlet i artikel 20 i tiltrædelsesakten: Supplerende tilpasning af institutionernes retsakter... Landbrug... A. Landbrugslovgivning... B. Veterinær- og plantesundhedslovgivning... Bilag V: Liste omhandlet i artikel 21 i tiltrædelsesakten: Andre permanente bestemmelser Selskabsret Konkurrencepolitik Landbrug Toldunionen... Tillæg til bilag V... AA2005/NDX/da 6

7 Bilag VI: Liste omhandlet i artikel 23 i tiltrædelsesakten: Overgangsforanstaltninger for Bulgarien Fri bevægelighed for personer Fri bevægelighed for tjenesteydelser Frie kapitalbevægelser Landbrug... A. Landbrugslovgivning... B. Veterinær- og plantesundhedslovgivning Transportpolitik Fiskale bestemmelser Social- og arbejdsmarkedspolitik samt beskæftigelse Energi Telekommunikation og informationsteknologi Miljø... A. Luftkvalitet... B. Affaldshåndtering... C. Vandkvalitet... D. Industriforurening og risikostyring... Tillæg til bilag VI... Bilag VII: Liste omhandlet i artikel 23 i tiltrædelsesakten: Overgangsforanstaltninger for Rumænien Fri bevægelighed for personer Fri bevægelighed for tjenesteydelser Frie kapitalbevægelser Konkurrencepolitik... A. Fiskal støtte... B. Strukturomlægning af stålindustrien Landbrug... A. Landbrugslovgivning... B. Veterinær- og plantesundhedslovgivning... I. Veterinærlovgivning... II. Plantesundhedslovgivning Transportpolitik Fiskale bestemmelser Energi... AA2005/NDX/da 7

8 9. Miljø... A. Luftkvalitet... B. Affaldshåndtering... C. Vandkvalitet... D. Industriforurening og risikostyring... Tillæg A til bilag VII... Tillæg B til bilag VII... Bilag VIII: Udvikling af landdistrikterne (omhandlet i artikel 34 i tiltrædelsesakten)... Bilag IX: Specifikke forpligtelser, som Rumænien har indgået, og krav, som Rumænien har accepteret, ved afslutningen af tiltrædelsesforhandlingerne den 14. december 2004 (omhandlet i artikel 39 i tiltrædelsesakten)... Slutakten I. Slutaktens tekst... II. Erklæringer... A. Fælles erklæringer fra de nuværende medlemsstater Fælles erklæring om arbejdskraftens frie bevægelighed: Bulgarien Fælles erklæring om bælgsæd: Bulgarien Fælles erklæring om arbejdskraftens frie bevægelighed: Rumænien Fælles erklæring om udvikling af landdistrikterne: Bulgarien og Rumænien... B. Fælles erklæring fra de nuværende medlemsstater og Kommissionen Fælles erklæring om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelsesforberedelser... AA2005/NDX/da 8

9 C. Fælles erklæring fra forskellige nuværende medlemsstater Fælles erklæring fra forbundsrepublikken Tyskland og Republikken Østrig om arbejdskraftens frie bevægelighed: Bulgarien og Rumænien... D. Erklæring fra Republikken Bulgarien Erklæring fra Republikken Bulgarien om anvendelse af det kyrilliske alfabet i Den Europæiske Union... III. Brevveksling mellem Den Europæiske Union og Republikken Bulgarien og Rumænien om en informations- og konsultationsprocedure for vedtagelse af visse afgørelser og andre foranstaltninger, der skal træffes i perioden forud for tiltrædelsen... AA2005/NDX/da 9

10 TRAKTAT MELLEM KONGERIGET BELGIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN, DEN FRANSKE REPUBLIK, IRLAND, DEN ITALIENSKE REPUBLIK, REPUBLIKKEN CYPERN, REPUBLIKKEN LETLAND, REPUBLIKKEN LITAUEN, STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG, REPUBLIKKEN UNGARN, REPUBLIKKEN MALTA, KONGERIGET NEDERLANDENE, REPUBLIKKEN ØSTRIG, REPUBLIKKEN POLEN, DEN PORTUGISISKE REPUBLIK, REPUBLIKKEN SLOVENIEN, DEN SLOVAKISKE REPUBLIK, REPUBLIKKEN FINLAND, KONGERIGET SVERIGE, DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND (DEN EUROPÆISKE UNIONS MEDLEMSSTATER) OG REPUBLIKKEN BULGARIEN OG RUMÆNIEN OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION AA2005/TR/da 1

11 AA2005/TR/da 2

12 HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES MAJESTÆT DANMARKS DRONNING, PRÆSIDENTEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN ESTLAND, PRÆSIDENTEN FOR DEN HELLENSKE REPUBLIK, HANS MAJESTÆT KONGEN AF SPANIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN FRANSKE REPUBLIK, PRÆSIDENTEN FOR IRLAND, PRÆSIDENTEN FOR DEN ITALIENSKE REPUBLIK, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN CYPERN, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN LETLAND, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN LITAUEN, AA2005/TR/da 3

13 HANS KONGELIGE HØJHED STORHERTUGEN AF LUXEMBOURG, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN UNGARN, PRÆSIDENTEN FOR MALTA, HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN AF NEDERLANDENE, FORBUNDSPRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN ØSTRIG, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN POLEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN PORTUGISISKE REPUBLIK, PRÆSIDENTEN FOR RUMÆNIEN, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN SLOVENIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN SLOVAKISKE REPUBLIK, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN FINLAND, KONGERIGET SVERIGES REGERING, HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN AF DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND, AA2005/TR/da 4

14 FORENET i ønsket om at fortsætte virkeliggørelsen af Den Europæiske Unions mål, MED DET FORSÆT at videreføre processen hen imod en stadig tættere sammenslutning mellem de europæiske folk på det allerede skabte grundlag, I BETRAGTNING AF, at artikel I-58 i traktaten om en forfatning for Europa ligesom artikel 49 i traktaten om Den Europæiske Union giver europæiske stater mulighed for at blive medlem af Unionen, I BETRAGTNING AF, at Republikken Bulgarien og Rumænien har ansøgt om at blive medlem af Unionen, I BETRAGTNING AF, at Rådet efter høring af Kommissionen og efter samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet har udtalt sig til fordel for disse staters optagelse, I BETRAGTNING AF, at traktaten om en forfatning for Europa ved denne traktats undertegnelse var undertegnet, men endnu ikke ratificeret af alle Unionens medlemsstater, samt at Republikken Bulgarien og Rumænien tiltræder Den Europæiske Union i den form, den har den 1. januar 2007, ER NÅET TIL ENIGHED om optagelsesvilkår og -ordninger og har med dette mål for øje udpeget som befuldmægtigede: AA2005/TR/da 5

15 HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, Karel DE GUCHT Udenrigsminister Didier DONFUT Statssekretær for Europaspørgsmål under udenrigsministeren REPUBLIKKEN BULGARIEN, Georgi PARVANOV Præsident Simeon SAXE-COBURG Premierminister Solomon PASSY Udenrigsminister Meglena KUNEVA Minister for Europaspørgsmål AA2005/TR/da 6

16 PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, Vladimír MÜLLER Første viceudenrigsminister, med ansvar for EU-spørgsmål Jan KOHOUT Overordentlig og befuldmægtiget ambassadør, Den Tjekkiske Republiks faste repræsentant ved Den Europæiske Union HENDES MAJESTÆT DANMARKS DRONNING, Friis Arne PETERSEN Direktør for Udenrigsministeriet Claus GRUBE Overordentlig og befuldmægtiget ambassadør, Kongeriget Danmarks faste repræsentant ved Den Europæiske Union PRÆSIDENTEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, Hans Martin BURY Viceminister for Europaspørgsmål Wilhelm SCHÖNFELDER Overordentlig og befuldmægtiget ambassadør, Forbundsrepublikken Tysklands faste repræsentant ved Den Europæiske Union AA2005/TR/da 7

17 PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN ESTLAND, Urmas PAET Udenrigsminister Väino REINART Overordentlig og befuldmægtiget ambassadør, Republikken Estlands faste repræsentant ved Den Europæiske Union PRÆSIDENTEN FOR DEN HELLENSKE REPUBLIK, Yannis VALINAKIS Viceudenrigsminister Vassilis KASKARELIS Overordentlig og befuldmægtiget ambassadør, Fast repræsentant for Den Hellenske Republik ved Den Europæiske Union HANS MAJESTÆT KONGEN AF SPANIEN, Miguel Ángel MORATINOS CUYAUBÉ Udenrigs- og samarbejdsminister Alberto NAVARRO GONZÁLEZ Statssekretær for spørgsmål vedrørende Den Europæiske Union AA2005/TR/da 8

18 PRÆSIDENTEN FOR DEN FRANSKE REPUBLIK, Claudie HAIGNERÉ Viceminister under udenrigsministeren, med ansvar for Europaspørgsmål Pierre SELLAL Overordentlig og befuldmægtiget ambassadør, Den Franske Republiks faste repræsentant ved Den Europæiske Union PRÆSIDENTEN FOR IRLAND, Dermot AHERN Udenrigsminister Noel TREACY Viceminister med særligt ansvar for Europaspørgsmål PRÆSIDENTEN FOR DEN ITALIENSKE REPUBLIK, Roberto ANTONIONE Statssekretær for udenrigsspørgsmål Rocco Antonio CANGELOSI Overordentlig og befuldmægtiget ambassadør, Den Italienske Republiks faste repræsentant ved Den Europæiske Union AA2005/TR/da 9

19 PRÆSIDENTEN FOR CYPERN, George IACOVOU Udenrigsminister Nicholas EMILIOU Overordentlig og befuldmægtiget ambassadør, Republikken Cyperns faste repræsentant ved Den Europæiske Union PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN LETLAND, Artis PABRIKS Udenrigsminister Eduards STIPRAIS Overordentlig og befuldmægtiget ambassadør, Republikken Letlands faste repræsentant ved Den Europæiske Union PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN LITAUEN, Antanas VALIONIS Udenrigsminister Albinas JANUŠKA Vicestatssekretær, Udenrigsministeriet AA2005/TR/da 10

20 HANS KONGELIGE HØJHED STORHERTUGEN AF LUXEMBOURG, Jean-Claude JUNCKER Premierminister, ministre d'etat og finansminister Jean ASSELBORN Vicepremierminister samt udenrigs- og indvandringsminister PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN UNGARN, Dr. Ferenc SOMOGYI Udenrigsminister Dr. Etele BARÁTH Minister uden portefølje med ansvar for Europaspørgsmål PRÆSIDENTEN FOR MALTA, The Hon Michael FRENDO Udenrigsminister Richard CACHIA CARUANA Overordentlig og befuldmægtiget ambassadør, Maltas faste repræsentant ved Den Europæiske Union AA2005/TR/da 11

21 HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN AF NEDERLANDENE, Dr. B.R. BOT Udenrigsminister Atzo NICOLAÏ Minister for Europaspørgsmål FORBUNDSPRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN ØSTRIG, Hubert GORBACH Vicekansler Dr. Ursula PLASSNIK Forbundsudenrigsminister PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN POLEN, Adam Daniel ROTFELD Udenrigsminister Jarosław PIETRAS Statssekretær for Europaspørgsmål AA2005/TR/da 12

22 PRÆSIDENTEN FOR DEN PORTUGISISKE REPUBLIK, Diogo PINTO DE FREITAS DO AMARAL Ministro de Estado og udenrigsminister Fernando Manuel de MENDONÇA D'OLIVEIRA NEVES Statssekretær for Europaspørgsmål PRÆSIDENTEN FOR RUMÆNIEN, Traian BĂSESCU Rumæniens præsident Călin POPESCU - TĂRICEANU Rumæniens premierminister Mihai - Răzvan UNGUREANU Udenrigsminister Leonard ORBAN Chefforhandler med Den Europæiske Union AA2005/TR/da 13

23 PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN SLOVENIEN, Božo CERAR Statssekretær, Udenrigsministeriet PRÆSIDENTEN FOR DEN SLOVAKISKE REPUBLIK, Eduard KUKAN Udenrigsminister József BERÉNYI Statssekretær, Udenrigsministeriet AA2005/TR/da 14

24 PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN FINLAND, Eikka KOSONEN Overordentlig og befuldmægtiget ambassadør, Republikken Finlands faste repræsentant ved Den Europæiske Union KONGERIGET SVERIGES REGERING, Laila FREIVALDS Udenrigsminister Sven-Olof PETERSSON Overordentlig og befuldmægtiget ambassadør, Kongeriget Sveriges faste repræsentant ved Den Europæiske Union HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN AF DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND Sir John GRANT KCMG Overordentlig og befuldmægtiget ambassadør, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands faste repræsentant ved Den Europæiske Union AA2005/TR/da 15

25 SOM, efter at have udvekslet deres fuldmagter, der er fundet i god og behørig form, ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE: ARTIKEL 1 1. Republikken Bulgarien og Rumænien bliver hermed medlem af Den Europæiske Unionen, 2. Republikken Bulgarien og Rumænien bliver part i traktaten om en forfatning for Europa og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab med de deri foretagne ændringer og tilføjelser. 3. Optagelsesvilkår og -ordninger findes i protokollen til denne traktat. Protokollens bestemmelser udgør en integrerende del af denne traktat. 4. Protokollen med bilag og tillæg knyttes som bilag til traktaten om en forfatning for Europa og til traktaten om oprettelse at Det Europæiske Atomenergifællesskab, og protokollens bestemmelser bliver en integrerende del af disse traktater. AA2005/TR/da 16

26 ARTIKEL 2 1. Hvis traktaten om en forfatning for Europa ikke er trådt i kraft på tiltrædelsesdagen, bliver Republikken Bulgarien og Rumænien part i de traktater, som Unionen bygger på, med de deri foretagne ændringer og tilføjelser. I så tilfælde finder artikel 1, stk. 2-4, anvendelse fra den dato, hvor traktaten om en forfatning for Europa træder i kraft. 2. Optagelsesvilkårene og de af optagelsen nødvendiggjorte tilpasninger af de traktater, som Unionen bygger på, er indeholdt i den akt, der er knyttet som bilag til denne traktat, og de skal finde anvendelse fra tiltrædelsesdatoen til den dato, hvor traktaten om en forfatning for Europa træder i kraft. Bestemmelserne i akten udgør en integrerende del af denne traktat. AA2005/TR/da 17

27 3. Hvis traktaten om en forfatning for Europa træder i kraft efter tiltrædelsen, erstatter den protokol, der er nævnt i artikel 1, stk. 3, den akt, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, på ikrafttrædelsesdatoen for nævnte traktat. I så tilfælde anses ovennævnte protokols bestemmelser ikke for at skabe nye retsvirkninger, men for at bevare de retsvirkninger, som bestemmelserne i den akt, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, allerede har skabt på betingelserne i traktaten om en forfatning for Europa, traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab og ovennævnte protokol. Retsakter, der på grundlag af den nuværende traktat eller den akt, der er nævnt i stk. 2, er vedtaget inden ikrafttrædelsen af den protokol, der er nævnt i artikel 1, stk. 3, forbliver i kraft og bevarer deres retsvirkninger, indtil de ændres eller ophæves. ARTIKEL 3 Bestemmelserne om medlemsstaternes rettigheder og forpligtelser samt den myndighed og de beføjelser, der er tillagt Unionens institutioner, finder anvendelse på denne traktat, således som de fremgår af de traktater, som Bulgarien og Rumænien bliver part i. AA2005/TR/da 18

28 ARTIKEL 4 1. Denne traktat ratificeres af De Høje Kontraherende Parter i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser. Ratifikationsdokumenterne deponeres senest den 31. december 2006 hos Den Italienske Republiks Regering. 2. Denne traktat træder i kraft den 1. januar 2007 under forudsætning af, at alle ratifikationsdokumenter er blevet deponeret forud for denne dato. Skulle en stat, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, ikke rettidigt have deponeret sine ratifikationsdokumenter, træder denne traktat i kraft for den anden stat, der har foretaget sådan deponering. Rådet for Den Europæiske Union vedtager i så fald ved enstemmighed straks de tilpasninger, der som følge heraf nødvendigvis må foretages af denne traktat, af artikel 10, artikel 11, stk. 2, artikel 12, artikel 21, stk. 1, artikel 22, 31 og 46 samt bilag III, afsnit 2, punkt 1, litra b), afsnit 2, punkt 2 og 3, og bilag IV, afsnit B, i den protokol, der er nævnt i artikel 1, stk. 3, og, i givet fald, artikel 9-11, artikel 14, stk. 3, artikel 15, artikel 24, stk. 1, artikel 31, 34, 46 og 47 samt bilag III, afsnit 2, punkt 1, litra b), afsnit 2, punkt 2, afsnit 2, punkt 3, og bilag IV, afsnit B, i den akt, der er nævnt i artikel 2, stk. 2. Rådet kan med enstemmighed, ligeledes ophæve eller tilpasse de bestemmelser i ovennævnte protokol, herunder bilag og tillæg dertil, samt, i givet fald, i ovennævnte akt, der udtrykkeligt henviser til en stat, som ikke har deponeret sit ratifikationsdokument. AA2005/TR/da 19

29 Uanset deponering af alle nødvendige ratifikationsdokumenter jf. stk. 1 træder denne traktat i kraft den 1. januar 2008, hvis Rådet, inden traktaten om en forfatning for Europa træder i kraft, vedtager en afgørelse om begge tiltrædende stater i medfør af artikel 39 i den protokol, der er nævnt i artikel 1, stk. 3, eller i medfør af artikel 39 i den akt, der er nævnt i artikel 2, stk. 2. Hvis en sådan afgørelse udelukkende træffes for en af de tiltrædende staters vedkommende, træder denne traktat i kraft for den stat den 1. januar Uanset stk. 2 kan Unionens institutioner inden tiltrædelsen vedtage de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 6, artikel 6, stk. 2, andet afsnit, artikel 6, stk. 4, andet afsnit, artikel 6, stk. 7, andet og tredje afsnit, artikel 6, stk. 8, andet afsnit, artikel 6, stk. 9, tredje afsnit, artikel 17, 19, artikel 27, stk. 1 og 4, artikel 28, stk. 4 og 5, artikel 29, artikel 30, stk. 3, artikel 31, stk. 4, artikel 32, stk. 5, artikel 34, stk. 3 og 4, artikel 37, 38, artikel 39, stk. 4, artikel 41, 42, 55, 56, 57 samt bilag IV-VIII i den protokol, der er nævnt i artikel 1, stk. 3. Sådanne foranstaltninger vedtages i henhold til de tilsvarende bestemmelser i artikel 3, stk. 6, artikel 6, stk. 2, andet afsnit, artikel 6, stk. 4, andet afsnit, artikel 6, stk. 7, andet og tredje afsnit, artikel 6, stk. 8, andet afsnit, artikel 6, stk. 9, tredje afsnit, artikel 20, 22, artikel 27, stk. 1 og 4, artikel 28, stk. 4 og 5, artikel 29, artikel 30, stk. 3, artikel 31, stk. 4, artikel 32, stk. 5, artikel 34, stk. 3 og 4, artikel 37, 38, artikel 39, stk. 4, artikel 41, 42, 55, 56, 57 samt bilag IV-VIII i den akt, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, inden traktaten om en forfatning for Europa træder i kraft. Disse foranstaltninger træder i kraft med forbehold af denne traktats ikrafttræden og da på datoen herfor. AA2005/TR/da 20

30 ARTIKEL 5 En udgave af traktaten om en forfatning for Europa på bulgarsk og rumænsk knyttes som bilag til denne traktat. Disse tekster bliver gyldige på samme vilkår som den danske, engelske, estiske, finske, franske, græske, irske, italienske, lettiske, litauiske, maltesiske, nederlandske, polske, portugisiske, slovakiske, slovenske, spanske, svenske, tjekkiske, tyske og ungarske udgave af traktaten om en forfatning for Europa. Den Italienske Republiks regering fremsender en bekræftet genpart af traktaten om en forfatning for Europa på alle de sprog, der er nævnt i stk. 1, til Republikken Bulgariens og Rumæniens regering. ARTIKEL 6 Denne traktat, der er udfærdiget i ét eksemplar på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed, deponeres i Den Italienske Republiks regerings arkiver. Denne regering fremsender en bekræftet genpart til hver af de øvrige signatarstaters regeringer. AA2005/TR/da 21

31 PROTOKOL OM VILKÅRENE OG DE NÆRMERE BESTEMMELSER FOR OPTAGELSE AF REPUBLIKKEN BULGARIEN OG RUMÆNIEN I DEN EUROPÆISKE UNION AA2005/P/da 1

32 DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER, SOM TAGER I BETRAGTNING, at Republikken Bulgarien og Rumænien den 1. januar 2007 bliver medlemmer af Den Europæiske Union; SOM TAGER I BETRAGTNING, at artikel I-58 i traktaten om en forfatning for Europa fastsætter, at vilkårene og de nærmere bestemmelser for optagelse fastlægges ved en aftale mellem medlemsstaterne og kandidatlandet; ER BLEVET ENIGE OM nedenstående bestemmelser, der knyttes som bilag til traktaten om en forfatning for Europa og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab: AA2005/P/da 2

33 FØRSTE DEL PRINCIPPER ARTIKEL 1 1. I denne protokol: forstås ved udtrykket "forfatningen" traktaten om en forfatning for Europa, forstås ved udtrykket "Euratom-traktaten" traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab som suppleret eller ændret ved traktater eller andre retsakter, der er trådt i kraft før tiltrædelsen, forstås ved udtrykket "nuværende medlemsstater" Kongeriget Belgien, Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Irland, Den Italienske Republik, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, Republikken Finland, Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, AA2005/P/da 3

34 forstås ved udtrykket "nye medlemsstater" Republikken Bulgarien og Rumænien, forstås ved udtrykket "institutionerne" de institutioner, der er oprettet ved forfatningen. 2. I denne protokol skal henvisningerne til forfatningen og Unionen, hvor det er relevant, forstås som henvisninger til henholdsvis Euratom-traktaten og det Fællesskab, der er oprettet ved Euratomtraktaten. ARTIKEL 2 Fra tiltrædelsesdatoen er bestemmelserne i forfatningen, Euratom-traktaten og de retsakter, der er vedtaget af institutionerne før tiltrædelsen, bindende for Bulgarien og Rumænien og gælder i disse stater på de vilkår, som er fastsat i forfatningen, Euratom-traktaten og denne protokol. AA2005/P/da 4

35 ARTIKEL 3 1. Bulgarien og Rumænien tiltræder de afgørelser og aftaler, der er truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet. 2. Bulgarien og Rumænien befinder sig i samme situation som de nuværende medlemsstater med hensyn til de erklæringer, resolutioner eller andre tilkendegivelser, som er vedtaget af Det Europæiske Råd eller Rådet, samt dem, der vedrører Unionen og er vedtaget af medlemsstaterne efter fælles aftale; de overholder som følge heraf de principper og retningslinjer, der fremgår af disse, og træffer de foranstaltninger, som måtte vise sig nødvendige for at sikre gennemførelsen heraf. 3. Bulgarien og Rumænien tiltræder de i bilag I anførte overenskomster og protokoller. Disse overenskomster og protokoller træder for så vidt angår Bulgarien og Rumænien i kraft på den dato, som Rådet har fastsat i de i stk. 4 omhandlede afgørelser. 4. Rådet, der træffer afgørelse med enstemmighed på grundlag af en henstilling fra Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet, vedtager europæiske afgørelser om alle de tilpasninger, som tiltrædelsen af de i stk. 3 omhandlede overenskomster og protokoller kræver, og offentliggør den tilpassede tekst i Den Europæiske Unions Tidende. AA2005/P/da 5

36 5. Bulgarien og Rumænien forpligter sig for så vidt angår de i stk. 3 omhandlede overenskomster og protokoller til at indføre administrative eller andre ordninger i lighed med dem, der på tiltrædelsesdatoen er vedtaget af de nuværende medlemsstater eller Rådet, samt til at lette det praktiske samarbejde mellem medlemsstaternes institutioner og organisationer. 6. Rådet, der træffer afgørelse med enstemmighed på forslag af Kommissionen, kan vedtage europæiske afgørelser om supplering af bilag I med de overenskomster, aftaler og protokoller, der er undertegnet inden tiltrædelsesdatoen. 7. De særlige instrumenter, der er omhandlet i denne artikel, omfatter instrumenterne i forfatningens artikel IV-438. ARTIKEL 4 1. De bestemmelser i Schengen-reglerne, der er omhandlet i protokol nr. 17 til forfatningen om Schengen-reglerne som integreret i Den Europæiske Union, og de retsakter, der bygger derpå eller på anden måde har tilknytning dertil, jf. bilag II, samt alle andre sådanne retsakter, der vedtages før tiltrædelsesdatoen, er bindende for og finder anvendelse i Bulgarien og Rumænien fra tiltrædelsesdatoen. AA2005/P/da 6

37 2. De bestemmelser i Schengen-reglerne som integreret i Den Europæiske Union og de retsakter, der bygger derpå eller på anden måde har tilknytning dertil, som ikke er omhandlet i stk. 1, er bindende for Bulgarien og Rumænien fra tiltrædelsesdatoen, men finder først anvendelse i hver af disse stater, når Rådet har truffet en europæisk afgørelse herom, efter at det i overensstemmelse med de relevante Schengen-evalueringsprocedurer er blevet sikret, at de nødvendige betingelser for gennemførelse af alle de pågældende regler er opfyldt i den pågældende stat. Rådet træffer efter høring af Europa-Parlamentet afgørelse med enstemmighed blandt dem af dets medlemmer, der repræsenterer regeringerne i de medlemsstater, for hvilke de i dette stykke omhandlede bestemmelser allerede er blevet iværksat, og repræsentanten for regeringen i den medlemsstat, for hvilken bestemmelserne skal iværksættes. De medlemmer af Rådet, der repræsenterer regeringerne i henholdsvis Irland og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, medvirker i en sådan afgørelse, hvis den vedrører de bestemmelser i Schengen-reglerne og de retsakter, der bygger derpå eller på anden måde har tilknytning dertil, som disse medlemsstater deltager i. AA2005/P/da 7

38 ARTIKEL 5 Bulgarien og Rumænien deltager fra tiltrædelsesdatoen i Den Økonomiske og Monetære Union som medlemsstater med dispensation i henhold til forfatningens artikel III-197. ARTIKEL 6 1. De aftaler eller overenskomster, der er indgået eller anvendes foreløbig af Unionen med et eller flere tredjelande, med en international organisation eller med en statsborger i et tredjeland, er bindende for Bulgarien og Rumænien på de i forfatningen og i denne protokol fastsatte vilkår. 2. Bulgarien og Rumænien forpligter sig til på de i denne protokol fastsatte vilkår at tiltræde de aftaler eller overenskomster, der er indgået eller undertegnet af Unionen sammen med de nuværende medlemsstater. AA2005/P/da 8

39 Bulgarien og Rumænien tiltræder de aftaler eller overenskomster, som er indgået eller undertegnet af Unionen sammen med de nuværende medlemsstater med bestemte tredjelande eller internationale organisationer, ved indgåelse af en protokol til sådanne aftaler eller overenskomster mellem Rådet, der træffer afgørelse med enstemmighed på medlemsstaternes vegne, og det eller de pågældende tredjelande eller den pågældende internationale organisation. Kommissionen forhandler disse protokoller på medlemsstaternes vegne på grundlag af forhandlingsdirektiver, som Rådet har godkendt med enstemmighed, og i samråd med et udvalg bestående af repræsentanter for medlemsstaterne. Den forelægger Rådet et udkast til protokollerne med henblik på indgåelse. Denne procedure berører hverken Unionens egne beføjelser eller fordelingen af beføjelser mellem Unionen og medlemsstaterne med hensyn til indgåelse af sådanne aftaler i fremtiden eller indførelse af andre ændringer uden tilknytning til tiltrædelsen. 3. Ved tiltrædelsen af de i stk. 2 nævnte aftaler og overenskomster får Bulgarien og Rumænien samme rettigheder og forpligtelser i henhold til disse aftaler og overenskomster som de nuværende medlemsstater. AA2005/P/da 9

40 4. Fra tiltrædelsesdatoen og indtil de nødvendige protokoller er trådt i kraft, jf. stk. 2, anvender Bulgarien og Rumænien bestemmelserne i de aftaler og overenskomster, der er indgået af Unionen sammen med de nuværende medlemsstater inden tiltrædelsen, med undtagelse af den aftale om fri bevægelighed for personer, der er indgået med Schweiz. Denne forpligtelse gælder også de aftaler og overenskomster, som Unionen og de nuværende medlemsstater har forpligtet sig til at anvende foreløbigt. Indtil de i stk. 2 omhandlede protokoller er trådt i kraft, træffer Unionen sammen med medlemsstaterne, hver især inden for deres beføjelser, de foranstaltninger, som måtte være nødvendige. 5. Bulgarien og Rumænien tiltræder partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater 1 undertegnet i Cotonou den 23. juni EFT L 317 af , s. 3. AA2005/P/da 10

41 6. Bulgarien og Rumænien forpligter sig til på de i denne protokol fastsatte vilkår at tiltræde aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde 1, jf. artikel 128 deri. 7. Fra tiltrædelsesdatoen anvender Bulgarien og Rumænien de bilaterale tekstilaftaler og -arrangementer, som Unionen har indgået med tredjelande. De kvantitative restriktioner, som Unionen anvender på import af tekstilvarer og beklædningsgenstande, tilpasses for at tage hensyn til Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Unionen. Med henblik herpå kan Unionen inden tiltrædelsesdatoen føre forhandlinger med de berørte tredjelande om ændringer af de ovenfor nævnte bilaterale aftaler og arrangementer Hvis ændringerne af de bilaterale tekstilaftaler og -arrangementer ikke er trådt i kraft på tiltrædelsesdatoen, foretager Unionen de nødvendige tilpasninger af reglerne for import af tekstilvarer og beklædningsgenstande fra tredjelande for at tage hensyn til Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse. 1 EFT L 1 af , s. 3. AA2005/P/da 11

42 8. De kvantitative restriktioner, som Unionen anvender på import af stål og stålprodukter, tilpasses på grundlag af Bulgariens og Rumæniens import i de senere år af stålprodukter med oprindelse i de pågældende leverandørlande. Med henblik herpå føres der inden tiltrædelsesdatoen forhandlinger om de nødvendige ændringer af de bilaterale stålaftaler og -arrangementer, som Unionen har indgået med tredjelande. Hvis ændringerne af de bilaterale aftaler og arrangementer ikke er trådt i kraft på tiltrædelsesdatoen, finder bestemmelserne i første afsnit anvendelse. 9. Fiskeriaftaler, som Bulgarien eller Rumænien har indgået med tredjelande inden tiltrædelsen, forvaltes af Unionen. De rettigheder og forpligtelser, der for Bulgarien og Rumænien følger af disse aftaler, berøres ikke i den periode, hvor bestemmelserne i disse aftaler opretholdes midlertidigt. Så snart som muligt og under alle omstændigheder inden udløbet af gyldighedsperioden for de i første afsnit omhandlede aftaler vedtager Rådet på forslag af Kommissionen i hvert enkelt tilfælde passende afgørelser med henblik på videreførelse af de fiskeriaktiviteter, der er omhandlet i aftalerne, herunder eventuel forlængelse af visse aftaler for perioder på højst et år. AA2005/P/da 12

43 10. Med virkning fra tiltrædelsesdatoen udtræder Bulgarien og Rumænien af alle frihandelsaftaler med tredjelande, herunder den centraleuropæiske frihandelsaftale. I det omfang aftalerne mellem Bulgarien, Rumænien eller begge stater på den ene side og ét eller flere tredjelande på den anden side ikke er forenelige med de forpligtelser, der følger af denne protokol, bringer Bulgarien og Rumænien alle egnede midler i anvendelse med henblik på at fjerne de konstaterede uoverensstemmelser. Hvis Bulgarien eller Rumænien har problemer med at tilpasse en aftale indgået med ét eller flere tredjelande inden tiltrædelsen, udtræder staten i henhold til aftalens bestemmelser af den pågældende aftale. 11. Bulgarien og Rumænien tiltræder på de i denne protokol fastsatte vilkår de interne aftaler, der er indgået af de nuværende medlemsstater med henblik på anvendelsen af de i stk. 2, 5 og 6 omhandlede aftaler eller overenskomster. 12. Bulgarien og Rumænien træffer passende foranstaltninger for i påkommende tilfælde at tilpasse deres stilling i forhold til internationale organisationer og internationale aftaler, i hvilke Unionen eller andre medlemsstater ligeledes er parter, til de rettigheder og forpligtelser, der følger af deres tiltrædelse af Unionen. De udtræder navnlig på tiltrædelsesdatoen eller snarest muligt derefter af internationale fiskeriaftaler og -organisationer, i hvilke Unionen ligeledes er part, medmindre deres medlemskab har tilknytning til andet end fiskeri. AA2005/P/da 13

44 13. Når denne artikel henviser til overenskomster og aftaler, der er indgået eller undertegnet af Unionen, omfatter de dem, der er omhandlet i forfatningens artikel IV-438. ARTIKEL 7 Overgangsbestemmelserne i denne protokol kan ophæves ved en europæisk lov vedtaget af Rådet, hvis de ikke længere finder anvendelse. Rådet træffer afgørelse med enstemmighed efter høring af Europa-Parlamentet. ARTIKEL 8 1. De af institutionerne vedtagne retsakter, som de ved denne protokol fastsatte overgangsbestemmelser vedrører, bevarer deres juridiske status; især finder fremgangsmåderne for ændring af disse retsakter fortsat anvendelse. 2. De bestemmelser i denne protokol, der har til formål eller som virkning, bortset fra som overgangsforanstaltninger, at ophæve eller ændre retsakter, der er vedtaget af institutionerne, får samme juridiske status som de således ophævede eller ændrede bestemmelser og er undergivet samme regler som disse. ARTIKEL 9 Ved anvendelsen af forfatningen og af institutionernes retsakter gælder de i denne protokol fastsatte undtagelsesbestemmelser som overgangsforanstaltninger. AA2005/P/da 14

45 ANDEN DEL TILPASNING AF FORFATNINGSTRAKTATEN AFSNIT I BESTEMMELSER VEDRØRENDE INSTITUTIONERNE ARTIKEL Artikel 9, stk. 1, i protokol nr. 3 om statutten for Den Europæiske Unions Domstol, der er knyttet som bilag til forfatningen og Euratom-traktaten, affattes således: "Ved den delvise nybesættelse af dommerembederne, der finder sted hvert tredje år, afgår der skiftevis fjorten og tretten dommere.". 2. Artikel 48 i protokol nr. 3 om statutten for Den Europæiske Unions Domstol, der er knyttet til forfatningen og Euratom-traktaten, affattes således: "Artikel 48 Retten består af syvogtyve dommere.". AA2005/P/da 15

46 ARTIKEL 11 Protokol nr. 5 om statutten for Den Europæiske Investeringsbank, der er knyttet til forfatningen, affattes således 1. I artikel 4, stk. 1, første afsnit: a) affattes indledningen således: "1. Banken tildeles en kapital på euro, tegnet af medlemsstaterne med følgende beløb * : * De anførte tal for Bulgarien og Rumænien er vejledende og bygger på Eurostats prognose for 2003." b) indsættes følgende mellem Irland og Slovakiet: "Rumænien " c) indsættes følgende mellem Slovenien og Litauen: "Bulgarien ". AA2005/P/da 16

47 2. Artikel 9, stk. 2, første, andet og tredje punktum, affattes således: "2. "Bestyrelsen består af 28 medlemmer og 18 suppleanter." Medlemmerne udnævnes af Styrelsesrådet for et tidsrum af fem år med et medlem udpeget af hver medlemsstat. Kommissionen udpeger ligeledes et medlem. Suppleanterne udnævnes af Styrelsesrådet for et tidsrum af fem år således: to suppleanter udpeget af Forbundsrepublikken Tyskland to suppleanter udpeget af Den Franske Republik to suppleanter udpeget af Den Italienske Republik to suppleanter udpeget af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland AA2005/P/da 17

48 en suppleant udpeget efter fælles aftale af Kongeriget Spanien og Den Portugisiske Republik en suppleant udpeget efter fælles aftale af Kongeriget Belgien, Storhertugdømmet Luxembourg og Kongeriget Nederlandene to suppleanter udpeget efter fælles aftale af Kongeriget Danmark, Den Hellenske Republik, Irland og Rumænien to suppleanter udpeget efter fælles aftale af Republikken Estland, Republikken Letland, Republikken Litauen, Republikken Østrig, Republikken Finland og Kongeriget Sverige tre suppleanter udpeget efter fælles aftale af Republikken Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Republikken Cypern, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Republikken Polen, Republikken Slovenien og Den Slovakiske Republik en suppleant udpeget af Kommissionen." AA2005/P/da 18

49 ARTIKEL 12 Euratom-traktatens artikel 134, stk. 2, første afsnit, om sammensætningen af Det Videnskabelige og Tekniske Udvalg affattes således: "2. Udvalget består af 41 medlemmer, der udpeges af Rådet efter høring af Kommissionen." AFSNIT II ANDRE TILPASNINGER ARTIKEL 13 Forfatningens artikel III-157, stk. 1, sidste punktum, affattes således: "For så vidt angår restriktioner, der eksisterer i henhold til national lovgivning i Bulgarien, Estland og Ungarn, er den relevante dato den 31. december 1999." AA2005/P/da 19

50 ARTIKEL 14 Forfatningens artikel IV-440, stk. 1, affattes således: "1. Denne traktat gælder for Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Irland, Den Italienske Republik, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Rumænien, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, Republikken Finland, Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland." ARTIKEL I forfatningens artikel IV-448, stk. 1, indsættes følgende som andet afsnit: "I medfør af tiltrædelsestraktaten har teksterne til denne traktat på bulgarsk og rumænsk tilsvarende gyldighed." 2. Euratom-traktatens artikel 225, stk. 2, affattes således: "Teksterne til denne traktat på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, græsk, irsk, lettisk, litauisk, maltesisk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk og ungarsk har tilsvarende gyldighed." AA2005/P/da 20

51 TREDJE DEL PERMANENTE BESTEMMELSER AFSNIT I TILPASNING AF INSTITUTIONERNES RETSAKTER ARTIKEL 16 De retsakter, der opregnes i listen i bilag III til denne protokol, tilpasses som anført i nævnte bilag. ARTIKEL 17 De af tiltrædelsen nødvendiggjorte tilpasninger, der opregnes i listen af de i bilag IV til denne protokol, fastsættes i overensstemmelse med retningslinjerne i nævnte bilag. AA2005/P/da 21

52 AFSNIT II ANDRE BESTEMMELSER ARTIKEL 18 De foranstaltninger, der opregnes i listen i bilag V til denne protokol, finder anvendelse på de betingelser, der er fastsat i nævnte bilag. ARTIKEL 19 Der kan ved en europæisk lov vedtaget af Rådet foretages de tilpasninger af denne protokols bestemmelser vedrørende den fælles landbrugspolitik, der måtte vise sig nødvendige som følge af en ændring af EU-retten. Rådet træffer afgørelse med enstemmighed efter høring af Europa- Parlamentet. AA2005/P/da 22

53 FJERDE DEL MIDLERTIDIGE BESTEMMELSER AFSNIT I OVERGANGSFORANSTALTNINGER ARTIKEL 20 De foranstaltninger, der opregnes i listen i bilag VI og VII til denne protokol, finder anvendelse i forbindelse med Bulgarien og Rumænien på de betingelser, der er fastsat i nævnte bilag. AA2005/P/da 23

54 AFSNIT II BESTEMMELSER VEDRØRENDE INSTITUTIONERNE ARTIKEL I artikel 1, stk. 2, i protokol nr. 34 om overgangsbestemmelser vedrørende Unionens institutioner og organer, der er knyttet til forfatningen og Euratom-traktaten, tilføjes følgende afsnit: "Uanset det maksimale antal medlemmer af Europa-Parlamentet, der er fastsat i forfatningens artikel I-20, stk. 2, udvides antallet af medlemmer af Europa-Parlamentet for at tage hensyn til Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse med følgende antal medlemmer fra disse lande for så vidt angår perioden fra tiltrædelsesdatoen til begyndelsen af Europa-Parlamentets valgperiode : Bulgarien 18 Rumænien 35". AA2005/P/da 24

55 2. Inden den 31. december 2007 afholder Bulgarien og Rumænien almindelige direkte valg til Europa-Parlamentet af det i stk. 1 fastsatte antal repræsentanter for deres borgere i overensstemmelse med akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet Uanset forfatningens artikel I-20, stk. 3, og hvis der afholdes valg efter tiltrædelsesdatoen, udpeges de medlemmer af Europa-Parlamentet, der repræsenterer Bulgariens og Rumæniens borgere i perioden fra tiltrædelsesdatoen til hvert af de i stk. 2 omhandlede valg af de pågældende staters parlamenter blandt disses medlemmer efter den procedure, der er fastsat af hver af disse stater. 1 EFT L 278 af , s. 5. Senest ændret ved Rådets afgørelse 2002/772/EF, Euratom (EFT L 283 af , s. 1). AA2005/P/da 25

56 ARTIKEL I artikel 2, stk. 2, andet afsnit, i protokol nr. 34 om overgangsbestemmelser vedrørende Unionens institutioner og organer, der er knyttet til forfatningen og Euratom-traktaten, indsættes følgende mellem Belgien og Den Tjekkiske Republik: "Bulgarien 10" og mellem Portugal og Slovenien: "Rumænien 14". 2. Artikel 2, stk. 2, tredje afsnit, i protokol nr. 34 om overgangsbestemmelser vedrørende Unionens institutioner og organer, der er knyttet som bilag til forfatningen og Euratom-traktaten, affattes således: "Rådets afgørelser træffes med mindst 255 stemmer for afgivet af et flertal af medlemmerne, når afgørelsen i henhold til denne forfatning skal træffes på forslag af Kommissionen. I alle andre tilfælde træffes Rådets afgørelser med mindst 255 stemmer for afgivet af mindst to tredjedele af medlemmerne.". AA2005/P/da 26

57 ARTIKEL 23 I artikel 6 i protokol nr. 34 om overgangsbestemmelser vedrørende Unionens institutioner og organer, der er knyttet til forfatningen og Euratom-traktaten, indsættes følgende mellem Belgien og Den Tjekkiske Republik: "Bulgarien 12" og mellem Portugal and Slovenien: "Rumænien 15". ARTIKEL 24 I artikel 7 i protokol nr. 34 om overgangsbestemmelser vedrørende Unionens institutioner og organer, der er knyttet til forfatningen og Euratom-traktaten, indsættes følgende mellem Belgien og Den Tjekkiske Republik: "Bulgarien 12" og mellem Portugal and Slovenien: "Rumænien 15". AA2005/P/da 27

58 AFSNIT III FINANSIELLE BESTEMMELSER ARTIKEL Bulgarien og Rumænien indbetaler fra tiltrædelsesdatoen følgende beløb svarende til deres andel af den indbetalte kapital til den tegnede kapital som fastlagt i artikel 4 i protokol nr. 5 om statutten for Den Europæiske Investeringsbank, der er knyttet til forfatningen 1. Bulgarien EUR Rumænien EUR Disse beløb indbetales i otte lige store rater, der forfalder den 31. maj 2007, den 31. maj 2008, den 31. maj 2009, den 30. november 2009, den 31. maj 2010, den 30. november 2010, den 31. maj 2011 og den 30. november De anførte tal er vejledende og bygger på Eurostats prognose for AA2005/P/da 28

59 2. Bulgarien og Rumænien bidrager med beløb, der indbetales i otte lige store rater på de i stk. 1 nævnte datoer, til reserverne og henlæggelser med karakter af reserver samt til det beløb, der skal overføres til reserver og henlæggelser, og som udgøres af saldoen på driftsregnskabet ved udgangen af den måned, der går forud for tiltrædelsen, således som opført på bankens statusopgørelse, idet beløbene svarer til følgende procentdele af reserverne og henlæggelserne 1 : Bulgarien 0,181% Rumænien 0,517%. 3. Bulgarien og Rumænien indbetaler den kapital og foretager de indbetalinger, der er omhandlet i stk. 1 og 2, kontant i euro, medmindre Styrelsesrådet med enstemmighed træffer anden afgørelse. 1 De anførte tal er vejledende og bygger på Eurostats prognose for AA2005/P/da 29

60 ARTIKEL Bulgarien og Rumænien betaler følgende beløb til den Kul- og Stålforskningsfond, der omhandles i afgørelse 2002/234/EKSF truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 27. februar 2002 om de finansielle konsekvenser af udløbet af EKSF-traktaten og om Kul- og Stålforskningsfonden: 1 (mio. EUR i løbende priser) Bulgarien 11,95 Rumænien 29, Bidragene til Kul- og Stålforskningsfonden indbetales i fire rater begyndende i 2009, idet betalingen hver gang sker den første hverdag i den første måned af hvert år på følgende måde: 2009: 15% 2010: 20% 2011: 30% 2012: 35%. 1 EFT L 79 af , s. 42. AA2005/P/da 30

61 ARTIKEL Udbud, indgåelse af kontrakter og betalinger i forbindelse med førtiltrædelsesbistand under Phare-programmet 1, programmet for grænseoverskridende samarbejde inden for rammerne af Phare-programmet 2 og bistand i henhold til overgangsfaciliteten, jf. artikel 31, forvaltes fra tiltrædelsesdatoen af gennemførelsesorganer i Bulgarien og Rumænien. Kommissionens forhåndskontrol med udbud og indgåelse af kontrakter fraviges ved en afgørelse herom truffet af Kommissionen efter en akkrediteringsprocedure gennemført af Kommissionen og en positiv vurdering af det udvidede decentrale implementeringssystem (EDIS) i overensstemmelse med de kriterier og betingelser, der er fastlagt i bilaget til Rådets forordning (EF) nr. 1266/1999 af 21. juni 1999 om samordning af støtten til ansøgerlandene som led i førtiltrædelsesstrategien og om ændring af forordning (EØF) nr. 3906/89 3 og i artikel 164 i finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget Rådets forordning (EØF) nr. 3906/89 af om økonomisk bistand til visse lande i Central- og Østeuropa (EFT L 375 af , s. 11). Senest ændret ved forordning (EF) nr. 769/2004 (EUT L 123 af , s. 1). Kommissionens forordning (EF) nr. 2760/98 af om gennemførelse af et program for grænseoverskridende samarbejde inden for rammerne af Phare-programmet (EFT L 345 af , s. 49). Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1822/2003 (EUT L 267 af , s. 9). EFT L 161 af , s. 68. Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af (EFT L 248, af , s. 1). AA2005/P/da 31

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

15410/17 SDM/cg DGC 1A

15410/17 SDM/cg DGC 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. maj 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0319 (NLE) 15410/17 COLAC 144 WTO 329 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Tredje tillægsprotokol

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

AKT OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSESVILKÅR SAMT OM TILPASNING AF DE TRAKTATER, SOM DEN EUROPÆISKE UNION BYGGER PÅ

AKT OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSESVILKÅR SAMT OM TILPASNING AF DE TRAKTATER, SOM DEN EUROPÆISKE UNION BYGGER PÅ 1389 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - dänische Akte: Bedingungen, Anhänge (Normativer Teil) 1 von 413 AKT OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSESVILKÅR SAMT OM TILPASNING AF DE TRAKTATER,

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll in dänischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj

Læs mere

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 Vedr.: Protokol om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten

Læs mere

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN,

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN, AFTALE OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIENS

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 22.10.2014 om ændring af gennemførelsesafgørelse C(2011) 5500 endelig, hvad angår titlen og listen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Første del: Principper... Anden del: Tilpasning af traktaterne...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Første del: Principper... Anden del: Tilpasning af traktaterne... INDHOLDSFORTEGNELSE A. Traktat mellem Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Irland, Den Hellenske Republik,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Første del: Principper... Anden del: Tilpasning af traktaterne...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Første del: Principper... Anden del: Tilpasning af traktaterne... 1717 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 251 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Traktat mellem Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Den Tjekkiske Republik,

Læs mere

KONVENTION OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS,

KONVENTION OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, KONVENTION OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIENS

Læs mere

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23 AFTALE OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 22 JUR 229 OC 407 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Rådets forordning om ændring af forordning nr. 1 af 15. april 1958

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) L 118/18 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/704 af 8. maj 2018 om overensstemmelsen af enhedsraterne for afgiftszoner med gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013 i

Læs mere

DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER I TRAKTATEN OM OPRETTELSE AF DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER I TRAKTATEN OM OPRETTELSE AF DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB KONVENTION OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIENS

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE EEE/BG/RO/da 1 DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK,

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. april 2010 (OR. en) 7763/10 Interinstitutionel sag: 2009/0168 (CNS) AELE 10 SCHENGEN 29 JAI 245

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. april 2010 (OR. en) 7763/10 Interinstitutionel sag: 2009/0168 (CNS) AELE 10 SCHENGEN 29 JAI 245 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. april 2010 (OR. en) 7763/10 Interinstitutionel sag: 2009/0168 (CNS) AELE 10 SCHENGEN 29 JAI 245 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.10.2013 COM(2013) 674 final 2013/0322 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions og

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.8.2010 KOM(2010)410 endelig 2010/0222 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien

Læs mere

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 112/21

Den Europæiske Unions Tidende L 112/21 24.4.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 112/21 AKT om Republikken Kroatiens tiltrædelsesvilkår samt om tilpasning af traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Salomonøerne om visumfritagelse for kortvarige ophold

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Salomonøerne om visumfritagelse for kortvarige ophold EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 189 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Salomonøerne om visumfritagelse for

Læs mere

L 172 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 9. juli Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER

L 172 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 9. juli Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER Den Europæiske Unions L 172 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 61. årgang 9. juli 2018 Indhold II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter FORORDNINGER Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/963 af

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1 SLUTAKT AF/CE/AL/da 1 AF/CE/AL/da 2 De befuldmægtigede for KONGERIGET BELGIEN DEN TJEKKISKE REPUBLIK KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND REPUBLIKKEN ESTLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET

Læs mere

AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 4 dänischer Vertragstext DA (Normativer Teil) 1 von 21 AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

Læs mere

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/SE/da 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer

Læs mere

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN ER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN AF/EEE/BG/RO/DC/da 1 OM DEN SNARLIGE RATIFICERING AF AFTALEN OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

PUBLIC /14 SHO/cg DGE1 LIMITE DA. Rådetfor DenEuropæiskeUnion. Bruxeles,den11.november2014 (OR.en) 10941/14

PUBLIC /14 SHO/cg DGE1 LIMITE DA. Rådetfor DenEuropæiskeUnion. Bruxeles,den11.november2014 (OR.en) 10941/14 ConseilUE Rådetfor DenEuropæiskeUnion PUBLIC Bruxeles,den11.november2014 (OR.en) 10941/14 Interinstitutionelsag: 2014/0151(NLE) LIMITE CLIMA70 ENV618 ENER317 ONU85 ISL32 LOVGIVNINGSMÆSSIGERETSAKTEROGANDREINSTRUMENTER

Læs mere

ANNEX BILAG. til. forslag ti Rådets afgørelse

ANNEX BILAG. til. forslag ti Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.8.2018 COM(2018) 601 final ANNEX BILAG til forslag ti Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Den Blandede Kommission

Læs mere

ophold 7107/15 KHO/gj DGD 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. april 2015 (OR. en) 7107/15 Interinstitutionel sag: 2015/0049 (NLE)

ophold 7107/15 KHO/gj DGD 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. april 2015 (OR. en) 7107/15 Interinstitutionel sag: 2015/0049 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. april 2015 (OR. en) 7107/15 Interinstitutionel sag: 2015/0049 (NLE) VISA 85 COLAC 20 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Aftale mellem

Læs mere

7621/16 KHO/CHB/gj DGC 1A

7621/16 KHO/CHB/gj DGC 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. oktober 2016 (OR. en) 7621/16 Interinstitutionel sag: 2016/0091 (NLE) WTO 84 SERVICES 9 COLAC 23 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2016 COM(2016) 303 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Filippinernes regering

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. APRIL 2003 Det led, der henvises til i artikel 3, stk. 2, skal indsættes

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

under henvisning til protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12,

under henvisning til protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12, 30.4.2014 L 129/5 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 422/2014 af 16. april 2014 om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2011 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2015 COM(2015) 18 final 2015/0011 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 89 BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN

Læs mere

BILAG. til. forslaget til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslaget til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.9.2015 COM(2015) 420 final ANNEX 1 BILAG til forslaget til Rådets afgørelse om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Den Blandede Kommission EU-EFTA

Læs mere

13708/10 LSG/iam 1 DG H

13708/10 LSG/iam 1 DG H RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. september 2010 (OR. en) 13708/10 Interinstitutionel sag: 2010/0221 (NLE) VISA 216 AMLAT 101 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: AFTALE mellem Den Europæiske

Læs mere

PGI 2. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1

PGI 2. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1 Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0900 (NLE) 2013/0900 (NLE) EUCO 7/1/18 REV 1 INST 92 POLGEN 23 CO EUR 8 RETSAKTER Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅDS AFGØRELSE

Læs mere

GSC.TFUK. Bruxelles, den 9. januar 2019 (OR. en) XT 21105/1/18 REV 1. Interinstitutionel sag: 2018/0427 (NLE) BXT 124

GSC.TFUK. Bruxelles, den 9. januar 2019 (OR. en) XT 21105/1/18 REV 1. Interinstitutionel sag: 2018/0427 (NLE) BXT 124 Bruxelles, den 9. januar 2019 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0427 (NLE) XT 21105/1/18 REV 1 BXT 124 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen

Læs mere

BILAG til. Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken Peru

BILAG til. Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken Peru DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.6.2010 KOM(2010)264 endelig BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler 16.6.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.9.2015 COM(2015) 439 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Peru om visumfritagelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.12.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 338/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1239/2010 af 20. december 2010 om tilpasning med virkning fra den 1. juli

Læs mere

Bekendtgørelse af traktat af 2. marts 2012 om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union (Finanspagten)

Bekendtgørelse af traktat af 2. marts 2012 om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union (Finanspagten) BKI nr 1 af 10/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., EUP j.nr. 400.P.2. Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.8.2008 KOM(2008) 508 endelig 2008/0162 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af konventionen

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2009 K(2009) 1201 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19.2.2009 om ændring af de i bilagene til denne beslutning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.7.2017 COM(2017) 369 final 2017/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Rumænien til i Den Europæiske Unions interesse at acceptere Panamas,

Læs mere

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende 8.3.2006 AFTALE mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2017 COM(2017) 622 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Den Europæiske Udviklingsfond (): Prognoser over forpligtelser, betalinger og bidrag fra medlemsstaterne

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN L 348/130 Den Europæiske Unions Tidende 24.12.2008 III (Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union) RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN RÅDETS AFGØRELSE 2008/976/RIA

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2018 COM(2018) 475 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond Den Europæiske Udviklingsfond (EUF): prognoser

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 22.1.2013 2012/2309(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om Europa-Parlamentets sammensætning med henblik på valget i 2014 (2012/2309(INI)) Udvalget

Læs mere

12097/15 KHO/ks DGD 1. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 20. oktober 2015 (OR. en) 12097/15. Interinstitutionel sag: 2015/0197 (NLE)

12097/15 KHO/ks DGD 1. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 20. oktober 2015 (OR. en) 12097/15. Interinstitutionel sag: 2015/0197 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2015 (OR. en) 12097/15 Interinstitutionel sag: 2015/0197 (NLE) VISA 307 COLAC 96 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Aftale

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. marts 2003 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE PUBLIC UEM 67 INST 33 OC 87 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Beslutning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/CE/CH/FRAUDE/da 1

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/CE/CH/FRAUDE/da 1 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT AF/CE/CH/FRAUDE/da 1 2 von 9 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.7.2016 C(2016) 4166 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 8.7.2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.6.2017 COM(2017) 299 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond Den Europæiske Udviklingsfond (EUF): prognoser

Læs mere

SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1

SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1 SLUTAKT AF/ACP/CE/2005/da 1 AF/ACP/CE/2005/da 2 De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES MAJESTÆT DANMARKS DRONNING, PRÆSIDENTEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 11.12.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0371 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2018 med henblik på vedtagelse

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA. for Kosovos deltagelse i EU-programmer

PUBLIC LIMITE DA. for Kosovos deltagelse i EU-programmer Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union PUBLIC Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 13393/16 Interinstitutionel sag: 2013/0114 (NLE) LIMITE COWEB 115 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0810 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0810 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0810 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.12.2004 KOM(2004) 810 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING Om følgerne af Den Tjekkiske Republiks

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0333 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0333 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0333 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.6.2007 KOM(2007) 333 endelig 2007/0115 (AVC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D023442/01.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D023442/01. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 8. november 2012 (09.11) (OR. en) 15867/12 ENV 838 ENER 444 IND 186 COMPET 672 MI 700 ECOFIN 920 TRANS 381 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.5.2007 KOM(2007) 260 endelig 2007/0093 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.6.2006 KOM(2006) 320 endelig 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere