KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo."

Transkript

1 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Estate Mæglerne Ole Moestrup A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 12. juni Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet forkerte oplysninger om sælgers varmeudgift, og derfor skal betale erstatning til klagerne. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo. Den 3. august 2011 skrev indklagede til dødsboet og efterspurgte oplysninger om det hidtidige varmeforbrug. Samme dag svarede dødsboet, at det ikke havde været muligt at finde frem til forbruget på ejendommen, men at man ville anslå det til at ligge mellem kr. og kr. om året. Den 3. oktober 2011 udarbejdede indklagede en købsaftale. Af salgsopstillingen, som hørte til købsaftalen, fremgik, at den seneste årlige udgift til varme udgjorde kr., og at denne oplysning stammede fra sælger. Den 12. oktober 2011 udarbejdede indklagede en ny købsaftale, som blev underskrevet

2 2 af klagerne den 13. oktober Det fremgår af købsaftalen, at prisen blev aftalt til kr. og overtagelsesdagen til den 1. december Det fremgik af købsaftalen, at ejendommen var opvarmet med oliefyr, og det fremgik videre: Varmeforbrug: Opmærksomheden henledes på, at varmeforbruget fejlagtigt er beregnet i forhold til pris på fuelolie i energimærkningen. Ny energimærkning medfølger. Varmeforbruget må forventeligt ligge i størrelsesorden kr. Køber kan ikke gøre krav gældende mod sælger som følge heraf, idet køber særligt er gjort opmærksom på dette forhold. I salgsopstillingen, som hører til købsaftalen, er anført en varmeudgift på kr., og oplyst, at den stammer fra sælger. I energimærke dateret den 3. august 2011 er beregnet et forbrug på 2.618,9 liter fuelolie og en udgift på kr. pr. år. I energimærke dateret 10. oktober 2011 er det beregnede forbrug oplyst til 2.878,2 liter fyringsolie og udgiften hertil kr. Det fremgår videre af energimærket, at der er tale om et dødsbo, og at tidligere ejers varmeforbrug ikke er oplyst. Klagerne har fremlagt indkøbsoversigt for ejendommen fra olieleverandøren. Det fremgår heraf, at der i det seneste år forud for handlen var påfyldt olie 7 gange, i alt liter olie til en samlet pris på ,26 kr. Den 3. november 2011 skrev klagerne til en af arvingerne i boet og til indklagede og gjorde opmærksom på, at klagerne havde været på ejendommen med en maler, og at oliefyret var slukket og huset iskoldt/fugtigt. Den 4. november 2011 skrev sælger til klagerne og oplyste, at fyret var løbet tør for olie, og at der var bestilt olie. Af leveringsoversigten fremgår, at der den 4. november 2011 blev leveret 1056 liter olie til kr. Klagerne har oplyst, at de overtog ca. 600 liter olie ved overtagelsen. Den 10. april 2012 skrev klagernes advokat til indklagede og reklamerede over, at der i købsaftalen var givet fejlagtige oplysninger om varmeforbruget på ejendommen. Klagernes advokat skrev bl.a.: [ ] Det fremgår af ejendomsmæglerlovens 24, at en ejendomsmægler ifalder et erstatningsansvar, blandt andet hvis der til skade for forbrugeren er foretaget en forkert beregning af ejerudgift ved køb af ejendommen. Som nævnt ovenfor var der i købsaftalen uden mine klienters viden indsat en bestemmelse om, at ejendommens varmeforbrug måtte forventes at blive i størrelsesordenen kr. pr. år. Som

3 3 ligeledes nævnt har det faktiske forbrug i de seneste tre år været mellem 17 og kr. højere end det oplyste beløb. Som bekendt bliver erstatningskrav i medfør af ejendomsmæglerlovens 24 ofte beregnet ved, at den årlige økonomiske byrde, som køberen af ejendommen må bære som følge af de fejlagtige oplysninger fra ejendomsmægleren, kapitaliseres med faktor 10. I denne sag er det derfor min opfattelse, at mine klienter har krav på en erstatning svarende til kr. kapitaliseret med faktor 10 eller i alt kr. Den 11. april 2012 skrev indklagede til klagernes advokat og afviste kravet. Indklagede henviste til, at indklagede havde brugt det beregnede varmeforbrug fra energimærket i salgsopstillingen og desuden i købsaftalen anslået, at forbruget ville ligge i størrelsesordenen kr. Klagerne har bl.a. anført: Indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne. Det faktiske varmeforbrug på ejendommen de foregående år før handlen var kr. højere end det oplyste forventede forbrug. Klagernes krav er kr. kapitaliseret med 10, hvilket giver kr. I den første købsaftale, som klagerne modtog fra indklagede den 3. oktober 2011, var der slet ikke oplyst om varme. Klagerne fik den 12. oktober 2011 en ny revideret aftale, hvori det var indføjet, at den årlige varmeudgift måtte forventes at være kr. Klagerne blev ikke gjort opmærksomme på denne ændring. Klagerne fik i forbindelse med købet udleveret 2 energimærker af henholdsvis 3. august 2011 og 10. oktober I disse var det beregnede varmeforbrug henholdsvis 2.618,9 liter olie og 2.878,2 liter olie. Klagerne konstaterede efter indflytning, at deres varmeforbrug i virkeligheden var væsentligt højere, og de kontaktede derfor den hidtidige olieleverandør, for at få oplyst forbruget i tidligere år. Klagerne fik oplyst, at der på ejendommen havde været olieforbrug svarende til følgende udgifter: 2009: ,49 kr. 2010: ,26 kr. 2011: ,25 kr. Indklagede har ikke opfyldt sin forpligtelse til at oplyse om forbrug ved at spørge arvingerne i boet. Indklagede burde have undersøgt nærmere hos olieleverandøren, hvis han ikke kunne få oplysningerne fra sælger. Der sad et mærkat ved fyret, så det var nemt at kontakte olieselskabet og få oplysningen.

4 4 Indklagede har bl.a. anført: Indklagede afviser klagernes krav. Sælger af ejendommen er et dødsbo, som ikke har beboet ejendommen. Indklagede var således ikke bekendt med tidligere varmeforbrug på ejendommen. Klagerne har imidlertid fået udleveret energimærke. Der blev udarbejdet et nyt købsaftaleudkast efter boets ønske. Det må kunne forventes, at klagerne/klagernes advokat gør sig bekendt med indholdet heri. Indklagede har ikke bemærket mærkat fra olieleverandør, da indklagede var på ejendommen, og selvom han havde, er det ikke sikkert at han ville have forbundet navnet med en olieleverandør. Det ligger ud over indklagedes pligter at ringe rundt til forskellige olieselskaber for eventuelt at finde sælgers leverandør og få oplysninger. Anderledes havde det været, hvis ejendommen havde været opvarmet med f.eks. fjernvarme, hvor oplysningen om varme kunne fås ved henvendelse til fjernvarmeselskabet. Hvis nævnet mod forventning måtte komme frem til, at indklagede har begået fejl, er det indklagedes opfattelse, at klagerne alene kan opnå erstatning, hvis de kan påvise et tab. Indklagede erkender klagernes skuffede forventninger, men der er ikke tale om tab i erstatningsretlig forstand. Nævnet udtaler: Det fremgår af 20, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 695 af 22. juni 2006 om ejendomsformidling, at der i salgsopstillingen vedrørende udgifter til vand og varme skal gives oplysning om sælgers seneste årsforbrug og udgiften hertil. Indklagede har oplyst, at den varmeudgift, der er anført i salgsopstillingen, som hører til købsaftalen, stammer fra energimærkets oplysninger om det beregnede forbrug, og at der på baggrund af sælgers oplysninger om forbrug og udgift, er indsat klausul herom i punkt 16 i købsaftalen. Nævnet finder det uheldigt, at indklagede ikke i salgsopstillingen, der hører til købsaftalen, oplyste, at det anførte beløb stammede fra energimærket, og at der var tale om det beregnede forbrug. Sælger havde skønnet det hidtidige varmeforbrug for ejendommen til at være kr. Nævnet finder, at sælger med sin underskrift på købsaftalen, accepterede at videregive den oplysning, som indklagede havde indføjet i købsaftalen om, at varmeforbruget forventeligt ville være kr. årligt til klagerne. I den foreliggende sag, hvor ejendommen opvarmes med olie, finder nævnet, at

5 5 indklagede har opfyldt sin undersøgelsespligt ved at henholde sig til sælgers og energimærkets oplysninger om varmeudgiften. Nævnet finder ikke, at indklagede, da oplysning om olieleverandør ikke kunne fås fra sælger, burde have foretaget nærmere undersøgelser for at finde leverandøren. Nævnet finder herefter ikke at kunne pålægge mægleren at betale erstatning til klagerne. Konklusion: Klagen tages ikke til følge. Kendelsen offentliggøres, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger om varmeudgiften og derfor skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger om varmeudgiften og derfor skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Torben og Niels Hald Torvet 1 4293 Dianalund Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Knud Metum v/ Bang & Regnarsen Advokater Karsten Gudmand-Høyer Store Kongensgade 49 Boks 9005 1022 København K Nævnet har

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 15. januar

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt.

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Charlotte Lynggaard, Jørgen Lynggaard og Poul-Erik Hansen v/ AIG Europe S.A Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Sven Øvre Storegade 17 4550 Asnæs Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstilling og købsaftale har givet

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Bent Kohls og Jacob Carstensen Nytorv 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

KENDELSE. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter.

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens Bjerregaard og Jens Saugstrup Vesterbrogade 43 1620 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Realmæglerne Nyborg ApS Vestergade 32 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 25. juni 2012. Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter. 1 København, den 14. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Pedersen Marielyst Strandvej 48 4873 Væggerløse Nævnet har modtaget klagen den 27. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Ifølge retsbogsudskrift af 21. september 2009 fra Retten

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. Tony Robinsson Valby Langgade 211 2500 Valby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede. 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]:

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]: 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Boligbutikken Engelhardt ApS Allégade 1E 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede burde

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere