Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011."

Transkript

1 Referat fra KFD s ordinære generalforsamling 2012 i Frederiksberg Hallens restaurant kl tirsdag den 31. januar Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Beretning fra KBU Dommer for det forløbne år, bl.a. vedr. udviklinger. 4. Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse. 5. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse herunder fastsættelse af kontingent. 6. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 7. Valg af bestyrelse, jævnfør paragraf 12, stk. 2 og Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. 9. Eventuelt Ad pkt.1: Som dirigent blev valgt Jens Moestrup, som konstaterede, at der forelå lovlig varsel og indkaldelse. Ad pkt. 2: Formand BN afgav på den samlede bestyrelses vegne beretning for 2011 på en ny og levende facon med billeder til de fremførte ord. Eksterne samarbejdspartnere At der er blevet indgået ny aftale med DBU om honorar til og med 2014 og at der et naturligt loft ift. Skat, som bør overvejes måske nye overvejelser ift. en realistisk realløn. At KFD medvirkede til en løsning af den ulykkelige konflikt på Sjælland med Røde kors logo og at alt nu ses at være i fred og fordragelighed ude på Sjælland, da alle nu har accepteret at der dømmes med DFU logo eller andre tilladte (fairplay og Thiele) og ingen andre logoer. At KFD bød velkommen til DFU s nye formand det er forhåbentlig nye tider og KFD ser frem til samarbejdet. Udveksling: Udover Bornholm og Færøaftalerne blev landet aftale med Oslo om udveksling. Det bemærkedes at særlig breddedommerudveksling er vigtig, som den foregår i Færøaftalen.

2 KFD i vækst: KFD har 340 medlemmer og er i vækst. 69 tog dommerkursus inkl. diverse trænere og 57 bestod. Mange dømmer nu for KFD og 36 af 37 ses fastholdt i KFD- Tak til Fun og vejlederudvalget. Det aktive KFD: Der er i årets løb gennemført mange aktiviteter DHL-løb, Tysklandstur, KFD-afslutningsfest, medlemsaften i Tårnby, vintertræning mv. Alt sammen er med til at give et godt fællesskab i KFD. Ingen er forhåbentlig glemt tak til alle for indsatsen i Talentprogram: Tak til John Holm for mere end 10 års indsats i talentregi Velkommen til det nye talentprogram som der er store forhåbninger til. DBU-K: Tak til DBU-K for godt samarbejde i 2011 blandt andet i form af den nye fælleskamppåsætter. Måske har det den såkaldte tjenestemandsparagraf betydet, at der er færre disciplinærsager. Der er i hvert fald en mindre andel i Kbh. end ellers og i snit på landsplan. Der arbejdes fortsat vedrørende udfordringer og mål færre afbrudte kampe måske KFD s fætterordning har medvirket en enkelt dommer er i 2011 suspenderet fra kamppåsætningen efter (og på trods af) coaching fra KFD. Vigtigt at vi i KFD også ser ind ad. KFD er i dialog med klubberne om tiltag som skal gøre kampafviklingen bedre og har taget et konkret tiltag med B1908 om timeout. Desuden har KFD stillet forslag om liniedommere i serie 1 til DBU-K. Kommunikation: KFD har nu er god opdateret hjemmeside og vi er på Facebook alt sammen med til at synliggøre KFD. KFD s info vil også indgå i den nye DFU hjemmeside. Afslutningsvis bemærkedes, at man bør erindre, at man er en del af et fællesskab i KFD og at vi skal respektere meningsforskelle og vise hensyn og respekt når man virker som dommer. Dirigenten gav herefter ordet frit: Kim Larsen takkede for en flot beretning og hans egen udveksling i 2011 til Færøerne. Det havde været en stor oplevelse og givet et fantastisk kammeratskab. Kim bemærkede at det

3 er vigtigt at man er til rådighed også den anden vej når vore udvekslingskammerater kommer til Kbh. DBU-K ved formand Henrik Ravnild (HR) takkede for indbydelse til KFD s GF og at det var rart at se så mange dommere. Også DBU-K ser med spænding på Talentprogrammet. HR bemærkede at samarbejdet forløber godt med KFD og at problemerne jo klares fint. Fodboldkampene afspejler jo samfundet og derfor får vi også de kedelige sager, som vi for enhver pris må søge at undgå. DBU-K er positive overfor timeout ideen, men liniedommere i serie 1 beror på økonomi og det må klubberne tage stilling til. HR kunne udlevere 500 kampdiplom til: Per S. Sørensen, Finn Bergquist, David Vang, Lars Musmann, Torben Jensen, Kim Lundberg, Jan Genhøj, Carsten Vejlbæk og Lars Gerner (som dog mente for længst at have fået dette.) 1000 kampdiplom: Villy Nielsen, Jørgen Steen, Mikkelsen og Kenneth Alm. Beretningen blev godkendt. Ad pkt. 3: Lars Gerner (LG) afgav beretning på vegne af DBU K Dommer. Rasmus Foged er ikke endnu slidt op af LG hvilket LG finder positivt. Der er kommet nye udviklere til nemlig Ken Foltmar og Jan Bum Bum Pedersen- stort velkommen til dem. I øvrigt en tak til Polle (Michael Poulsen) for samarbejdet i de forløbne år. Der blev udført 298 udviklinger i 2011 det højeste antal nogensinde - budgettet for udviklinger blev derfor overskredet - et positivt problem. Som gode tiltag er kommet til i form af prøvekampe og oprykning i sæsonen. Har man spørgsmål er man altid velkommen til at kontakte Lars eller Rasmus. Mange har allerede (velkomment) benyttet sig af lejligheden til en samtale til DommerCamp 2012 i marts. Der kommer indrangering i serie 5!

4 Futsal i København er super og vi har nogle af de bedste dommere, som også dømte DMfinaler. Afslutningsvis en opfordring fra LG: Man må give den en skalle hvis man vil frem i dommerverdenen - test må bestås ubesværet og der måles snart fedtprocent mange topdommere fra 1990 erne havde næppe klaret den i dag. Hav fokus på afbudsfrekvens, evaluering af udvikleren og vær et aktiv for KFD. Det er hele pakken som vejer med ved indrangering! God sæson til alle fra DBU K Dommer. Ad pkt. 4: Kassereren Niels Thomasen (NT) forelagde nøje KFD s regnskab 2011, som i praksis havde været udsendt til alle medlemmer og offentliggjort på KFD s site forud for generalforsamlingen. Regnskabet gav derfor ikke anledning til spørgsmål. Ad pkt. 5: NT forelagde budget med forslag til uændret kontingent som i tidligere år, hvilket blev godkendt. Ad pkt. 6: Der var ikke indkommet forslag til behandling. Der blev stemt om udveksling af KFD er til Færøerne skriftligt. Flere var indstillet og af de indstillede blev i første omgang valgt John Holm og Mikkel Frandsen. Herefter stod valget mellem disse to og John Holm blev med 46 stemmer mod 22 til Mikkel sendt til Færøerne. Ad pkt. 7: Kasserer Niels Thomasen og Torben Jensen blev genvalgt til KFD s bestyrelse. Lars Møller Hansen blev nyvalgt for 1 år, idet Michael Poulsen udtrådte. Som suppleant blev valgt efter indstilling fra bestyrelsen Kasper Darfelt. (Der var ikke opstillet modkandidater.) Ad pkt. 8: Som revisor blev valgt Mogens Høireby og Morten Skov og suppleant Claus Høeg.

5 Ad pkt. 9: John Holm takkede forsamlingen for udvekslingen til Færøerne og for de pæne ord og 10 spændende år med talentarbejde. John bemærkede, at han fortsat er til rådighed med teoretisk viden for Talentprogrammet. DFU-formand Per Buttenschøn (PB) blev valgt i november 2011 som ny formand for DFU er 41 år og dømte i 2. div. i 1980 erne. PB har ingen planer om sølvbryllup på formandsskabet, men dog nogle år til at finde sig til rette og komme ind under huden på DFU. PB vil lytte på alle forslag og opfordrede til at komme med forslag og ideer til DFU. DFU går et spændende år i møde. Særligt om tøjordningen bemærkedes: Det er noget rod efter at Umbro Danmark er lukket. DFU må efter PB s opfattelse stile efter et stort mærke som kan løse opgaven som tøjleverandør. Generalsekretær Kanlund opfordrede alle til at huske tøj til nye dommere på DommerCamp 2012 særligt i lyset af den ulykkelige tøjsituation. Kasper Darfelt takkede for valget som suppleant til KFD s bestyrelse og opfordrede til forslag vedrørende KFD s aktiviteter. Formanden takkede Michael Poulsen for en fantastisk indsats for KFD. Michael Poulsen har med sin viden om særlige forhold og personer har været en stor hjælp og hjørnesten for bestyrelsen og KFD. TAK til Polle! Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og hævede mødet. Frank Kanlund referent

KFD årsberetning 2014

KFD årsberetning 2014 KFD årsberetning 2014 kære KFD ere Nærværende skriftlige beretning er bestyrelsens beretning for det forløbne år. Denne skriftlige beretning er et supplement til den mundtlige beretning på KFD s generalforsamling

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

Himmelev-Veddelev Boldklub.

Himmelev-Veddelev Boldklub. Himmelev-Veddelev Boldklub. Ordinær Generalforsamling : Himmelev den. 31.1.2012. Tid og sted : Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 19,00 Herregårdsvej 46 i klubhuset. Dagsorden : 1. Generalforsamlingen åbnes.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Jørgen Damgaard, der blev valgt uden

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Til stede var 103 stemmeberettigede medlemmer. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune Ordinær generalforsamling Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg Velkomst og valg af stemmetællere.

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense Formanden, Ole Rostmose, bød de fremmødte medlemmer velkommen og gik herefter

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere