Referat fra Centerledermøde 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Centerledermøde 2011"

Transkript

1 Referat fra Centerledermøde 2011 D maj i Ilulissat Tirsdag d. 3. maj Velkomsttale ved Ove Karl Berthelsen (se bilag 01). Gennemgang af Centerledermødets program ved Anne Vagner (se bilag 02). Præsentation af de overordnede linjer for Piareersarfiit ved Anne Vagner (se bilag 03). Bemærkning fra Ulla vedr. karakterer for FA. Man skal huske på at FA eleverne har haft undervisning i fagene én gang før, endvidere har flere været på efterskoleophold. Derfor er disse karakterer højere end AEU. Susanne tilføjede at det er motivationen og målrettetheden, der er afgørende for hvor langt de enkelte elever når. Præsentation af Piareersarfiit i Kommune Kujalleq (KK) af Josef Petersen (se bilag 04). Hver by har en arbejdsmarkedschef og leder af Piareersarfiit. Dog har Nanortalik én leder for begge afdelinger. Der er telefonmøde hver onsdag formiddag mellem lederne af PIA og AMK. Realkompetencevurderingsprojekt (RKV) er også i gang. Der har ligeledes også været noget undervisning i engelsk med henblik på arbejde i råstofområdet Avgo spurgte ind til hvad man forstod ved en produktionsskole i Narsaq og Nanortalik? Svar: Nanortalik laver bl.a. fangsthytter, Narsaq har også lavet hytter, men det har været rygehytter. Man er i gang med at etablere de fysiske rammer i samarbejde med lokale håndværksmestre for ikke at blive konkurrenceforvridende. Flere uafklarede ting, der endnu diskuteres i ledergruppen. Kommentar fra Signe i IIN; ATI flyttes fra Maniitsoq til Inuili i august 2011 Præsentation af Piareersarfiit i Kommuneqarfik Sermersooq (KS) af Flemming Enequist (se bilag 05). Vigtigt med tidlig vejledning om uddannelsesretninger og afklaring vedr. kurser og uddannelse. Der er lavet en allokeringsaftale med råstofskolen hvor der i Piareersarfiit i Sermersooq bliver arbejdet direkte med at vejledning folk til uddannelse indenfor råstofområdet. Det er en aftale lavet mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Råstofskolen. 1

2 Muligvis vil Piareersarfiit overtage nogle af folkeskolen Qorsussuaqs lokaler, når skolen lukker. Præsentation af Piareersarfiit i Qeqqata Kommunia af Vibeke Møller Jensen (se bilag 06). Piareersarfiit hører under uddannelsesområdet i Qeqqata Kommunia. Vibeke understregede at der er vigtigt med en helhedsorienteret indsats Præsentation af Piareersarfiit i Qaasuitsup Kommunia (QK) af Thora Siegstad (se bilag 07). Piareersarfiit hørte tidligere under BKU (børn, unge og kultur). Men fra 2011 hører det nu under erhverv, råstof og turisme. Bea Mølgaard Lennert er ansat som koordinator for Piareersarfiit i Qaasuitsup Kommunia pr. 1. maj Oplæg omkring serviceaftalerne og økonomi af Anne Vagner (se bilag 08). Anne præsenterede hvor vi er i dag, og pointerede at hvad der skal laves de kommende dage er mere fremadrettet. Fleming efterlyste flere penge til Piareersarfiit og betegner det som en investering og ikke en udgift, da pengene kommer igen. Anne kunne konstatere at hun med sit udspil blot kan flytte pengene rundt i indenfor den nuværende ramme på finansloven. Signe spurgte hvad planerne er med Piorsaavik for KS. Midlerne tages fra arbejdsmarkedskontoen. Piorsaavik skal høre under Piareersarfik og på den led kan man få del i midlerne fra uddannelsesplanen. Thora påpegede at man skal være opmærksom på hvorledes man bedst kan fordele midlerne. Det kan være svært at følge op på tiltag og ønsker. Avgo understregede at midler på arbejdsmarkedsområdet og uddannelsesområdet er adskilt i QK og det gør det svært at lave en ordentlig indsats. Anne pointerede at det er godt med visioner og mål, men vi må også være realistiske og se på her og nu og hvad vi kan gøre på den korte bane. Oplæg omkring de unge direkte fra folkeskolen af Susanne Møller (se bilag 09). Vi kan ikke yde mere end vi får midler til. PIA Nuuk kan tage imod ca. 25 % af de unge der henvender sig, der er ikke ressourcer til flere. Stort samarbejde med mange instanser i PIA Nuuk. De unge har lidt en knæk i folkeskolen. Vi skal derfor IKKE gøre det samme som i folkeskolen, men tænke nyt. Der er hårdt at sidde ude på centrene og vejlede de unge og lave en handlingsplan, for til sidst at bede den unge om at ansøge og så håbe for vedkommende at der er plads. Der er også mangel på praktikpladser udover ressourcerne på PIA-centrene. God erfaring med bl.a. Moqqu og dramahøjskoler, men der er brug for flere midler til at køre disse projekter. 2

3 Timi asimi er frugten af et samarbejde med Kim Godtfredsen. Der er til dette også tilknyttet nogle mentorer. Projektet starter op til august og regner med at optage 15 elever, der efterfølgende kan starte på AEU eller andet til årsskiftet. Oplæg omkring den Regionale Udviklingsstrategi og dens relation til Piareersarfiit af Trine Søgaard (se bilag 10). Ønske fra salen om, at få noget af vide om hvorledes det går med at sende unge mennesker til specielt Aalborg. Trine vil følge op på spørgsmålet! Der er mange forskellige tiltag der diskuteres og mange er i er første omgang blot på tegnebrættet. Især med indsatsen for de unge der kommer direkte fra folkeskolen. Prøveforberedende undervisning i fritidsundervisningsregi? Kan det være en mulighed blev der spurgt til fra salen? Signe (IIN) uddybede at der er ca. 850 elever i en årgang. Disse bliver fordelt på; efterskole (250 i DK i GRL) (det skal dog bemærkes at der er tale om overvejende unge direkte fra Folkeskolen, men ikke alle, man skal være under 18 år for at komme på efterskole), uddannelse (15 % af en årgang), udlands sprogophold (Eks. USA) (ca ) Piareersarfiit (xx) og resten (ca. 30 %) til ingenting. Gruppearbejde - De kommunale ønsker for Piareersarfiit (se bilag 11). Susanne foreslog at man i gruppearbejdet tænker ind, hvorfra man udover selvstyret og kommunen, kan skaffe midler til Piareersarfiit. Qeqqata Kommunia og Kommune Kujalleqs fremlæggelse (se bilag 12). Tidlig indsats er vigtigt tiltag og indbefatter bl.a. gravide. Kommuneqarfik Sermersooqs fremlæggelse (se bilag 13). Driftstilskud til aktiviteter vedr. ikke revalidering. Aktiveringstilbud er 100 % kommunale og har ikke noget meget eks. servicekontrakt at gøre. Vigtigt at PIA kan arbejde med disse og søge midler andetsteds til dette. Qaasuitsup Kommunias fremlæggelse (se bilag 14). Anne Vagner runder af og siger tak for i dag. Susanne kunne fortælle at en af grundene til at der er så mange der skal opkvalificeres bogligt er, at behovet for den ikke-boglige opkvalificering ikke var så stor som man havde regnet med. Signe spurgte ind til, om det er et problem at skaffe kvalificerede lærere? Kurt i Nanortalik mangler ansatte og Josef én engelsklærer, derudover var der enkelte andre centerledere der markerer at de mangler undervisere. Ulla pointerede at det har været stort ønske at komme væk fra at ansætte faglærere, det bygger på STI-systemet, hvor man kun kunne ansætte faglærere 3

4 og i dag er behovet noget helt andet. I dag kan man kombinationsansætte, men der bør være mulighed for at ansætte efter andre overenskomster. Susanne uddybede at det er kommunens ansvar at ansætte og til hvilken løn dette sker til. Kombinationsansatte kan ansættes i folkeskolen og derefter fristilles 100% til at arbejde i Piareersarfiit. Avgo kommenterede at det er forskelligt fra kommune til kommune, nogle har lettere ved at ansætte folk end andre. Eksempler på at folkeskoleledere har afslået at kombinationsansætte. Måske pga. deres egen mangel på uddannede ansatte. Claus kunne fortælle, at mht. kombinationsansatte lærere så udspringer det af en grænsedragningsaftale mellem fagforeningerne. Claus kom med uddybende eksempel på en lærer der er ansat på folkeskolen, men kun har været på PIA de sidste tre 3 år. Det forudsætter dog alle involverede parter (PIA, det ansatte lærer og folkeskolen) er enige om betingelserne. Det er dyrere at kombi-ansætte, da det kræver nogle tillæg per time + årligt tillæg, og det kræver at man har et godt samarbejde med skolelederen! Trine spurgte hvem der kan løse det? Ifølge Claus er det fagforeningerne der skal genforhandle nogle aftaler. ISN kan ikke blande sig i diskussionen understreger Anne. Simon fortalte at Selvstyrets forhandlingsafdeling forhandler med de forskellige fagforeninger, mens kommunerne som arbejdsgivere kan melde til KANUKOKA hvad de ønsker at der forhandles om. KANUKOKA har været opmærksomme på de forskellige udfordringer, der eksisterer i dag bl.a. tillæggene. Der er aftaler om grænsedragninger mellem fagforeningerne og organisationerne, så det er noget kun de kan ændre! Maria påpegede at mht. økonomi og satser, så er det noget der stammer fra 1979, og som kan være svært at fortolke reglerne som de ser ud i dag. Der var en del diskussion frem og tilbage omkring reglerne for satser og tillæg og lign. Simon lovede at få printet reglerne og dele dem ud inden konferencen sluttede. Onsdag d. 4. maj Pilotprojekt i Itilleq (se bilag 15). Jimmy Hymøller og Palle Lennert fremlagde deres erfaringer med pilotprojektet i Itilleq og de fremtidige planer. Projektet smitter af på især børnene, der bliver motiverede af at se de voksne sidder og laver lektier om aftenen. Maria kunne fortælle at de i Ikerasak har fået midler til et sådant projekt, dette er dog gjort uden at inddrage Piareersarfik i Uummannaq. Det samme gælder Niaqornaarsuk, hvor Piareersarfik i Aasiaat ikke er inddraget. Palle gjorde i den forbindelse opmærksom på, at det er første gang at de forsøger at sætte sådanne projekter i gang, og at de derfor også vil komme til 4

5 at lave fodfejl, eksempelvis i forhold til hvem der skal informeres, hvornår, hvordan og af hvem, særligt her i starten. Det er også en lærerproces for dem, hvor de vil lære af de fejl der bliver begået, så det bliver bedre fremadrettet. Palle understregede desuden at det vigtigste er at de lokale skoler er forberedte og har gode lærerkræfter med overskud til denne store opgave. Arbejdsgangene i kommunerne har Jimmy og Palle ikke taget så meget med i deres betragtninger og derfor ikke været så fokuserede på at inddrage de forskellige Piareersarfiit. Det har indtil videre været folkeskolen og bygden der er udgangspunktet for projektet. Lisa spurgte ind til finansieringen af projekterne? Jimmy lavede budget med undervisningsmaterialer, Palles transport og ophold (dagpenge og lign.) og det ekstra arbejde udover Jimmy og Palles alm. løn. Ansøgt penge hos Selvstyret og har nu flere ansøgninger til fonde ud og venter svar på disse. Marias oplevelse ift. Ikerasak har været at de (Jimmy og Palle) har kørt for sig selv og det har givet hende følelsen af at man har igangsat det hele ovenfra og det føles ikke rigtigt. Jimmy understreger at for at det skal være en succes, så skal projektet været funderet i lokalsamfundet. Og udgangspunktet er som sagt de lokale ressourcer. Det er efterfølgende blevet besluttet at Palle og Jimmy ikke involvere sig yderligere i udviklingen af et bygdeprojekt i Ikerasak. I forhold til Niaqornaarsuk, vil der fremadrettede arbejde blive koordineret med Piareersarfik Kangaatsiaq og Bea Mølgaard Lennert samt evt. Piareersarfik Aasiaat. Lisa og Helga efterlyste lidt koordinering med andre projekter og andre institutioner for at sikre en bred forankring. Palle og Jimmy understregede endnu en gang at alt afhænger af de lokale ressourcer og man kan lave flere forskellige tilgange til et sådant projekt. Nye initiativer under Piareersarfik i Uummannaq (se bilag 16). I 2009 blev Maria ansat i Piareersarfik Uummannaq og hun konstaterede hurtigt at flere var 2. eller 3. gangs ansøgere til Piareersarfik. Unge der ikke var blevet optaget i første omgang. Fik derfor inspiration fra Piorsaavik i Nuuk til at gøre noget for disse unge mennesker. Fik tildelt 10 kvoter til projektet. Et stort samarbejde mellem mange aktører i Uummannaq og med Nuuk for at se hvorledes projektet kører i Nuuk. Fik overdraget en bygning og en faglærer. De startede 5 drenge og 5 piger. Fokus på håndværk for drengene og husholdning for pigerne. Har derudover også ønske om et køkkenhold, men det er endnu ikke blevet realiseret. Har nu fået ansat 2 faglærere. Og fået tildelt ,- til ansættelserne. Udgangspunkt for optag var genansøgere til Piareersarfik og det krævede for enkelte elever lidt overtalelse. 5

6 Eleverne vælger ét enkelt bogligt fag udover de praktiske fag. Derudover skal drengene tage et kørekort og i disse dage i fuld gang med dette. Næste skridt for disse unge mennesker er så i samarbejde med socialkontoret at få udarbejdet nogle handlingsplaner. Maria viste eksempler på forskellige ting og sager de unge mennesker har lavet, se bilag 16. Oplæg af Ib Goldbach om unge der går i stå (se bilag 17). Gruppearbejde om Gruppen der aldrig kommer i gang Det blev pointeret at det er vigtigt at komme i gang tidligt. Man skal have fat i forældrene, så de kan støtte de unge. Inviter de unge over og besøg Piareersarfiit og introducer dem til deres muligheder. Og inviter dem også på besøg til uddannelsesinstitutionerne, så de får en bedre forståelse for det at læse videre. Kan blive dyrt i rejseomkostninger, men i længden kan pengene være givet godt ud. Fra 7. klasse og op er der mangel på faste lærere. Tilsyneladende mange timelærere og vikarer. Forklar om konsekvenserne bag det at man IKKE tager en uddannelse og vigtigheden af at følge med og lave sine lektier. Brug ny teknologi og evt. mentor-ordninger. Virksomhedsbesøg kan også være en god ide blev der foreslået fra salen, eller man kunne inviter erhvervslivet ind på skolerne, for at give eleverne en forestilling om hvad virksomhederne kræver af deres ansatte. Evt. en erhvervsmesse for skoleeleverne så de allerede i 7-8.klasse får en ide om hvad der kræves i erhvervslivet. Der er en del familier der flytter rundt i landet og her kan man måske bruge folkeregisteret og sikre at personer bliver fulgt rundt i landet. Gruppearbejde om Hvorledes vi kan mindske frafaldet Forskellige erfaringer i gruppen. Hovedlinjerne er; Der bør være flere vejledere. En kontinuerlig rådgivning overfor de unge helt fra starten af uddannelsen. Tættere samarbejde med folkeskolen omkring vejledning. Kollegier og skolehjem har brug for yderligere ressourcer, der kan følge og støtte de unge. Kan være hjælp for de unge, så de får retning og forståelse for deres liv. Ib var inde på at eleverne får bedre respekt hvis de selv laver reglerne. Det er der god erfaring for bl.a. i Maniitsoq. Samtaler omkring hvorfor man ikke møder op til tiden eller til timerne. Lærerne bør få opkvalificeret deres kompetencer. I Aasiaat har man bl.a. en madmorordning og en mormorordning, der giver rådgivning om indkøb og madlavning og mormorordning giver mulighed for at få passet sit barn, hvis det har en sygedag. Hjemve problematikken er også vigtig at have in mente. Måske der kan etableres nogle besøgsvenner eller sørge for at de unges gives ordentlige 6

7 tilbud om at komme i gang med lokale fritidsaktiviteter. Det er jo netop det der sker på efterskoler og højskoler! IIN har fået lavet en stor frafaldundersøgelse blandt GU-elever, og den viser at den første hjemve er et symptom på noget andet. GU erne nævnte i undersøgelsen at det er de sociale relationer, der er vigtige. Både mellem eleverne og mellem eleverne og underviserne. I Narsaq har de lavet et forsøg, hvor man med mobil og sms udviser interesse for de unge mennesker og motiverer dem til at møde op. Gruppearbejde om Hvad stiller vi op med drengene Drenge har en masse uro i kroppen, de har brug for mere motion i skemaet. De har brug for at afreagere eksempelvis i en gymnastiksal eller et motionscenter. Det kan gøres videnskabeligt, hvor man måler og vejer og bruger det i undervisningen. Case-undervisning og brug af rollespil kan være med til at åbne op for drengenes følelser og det at tale åbent om dette. Konkurrence tiltaler drengene og kunne bruges mere i undervisningen. Mere valgfrihed i undervisningen, så drengene i højere grad er med til at vælge hvad der interesserer dem. Forsøg at putte mere ikke-bogligt ind i undervisningen. En holdningsændring ind i forhold til opdragelsen af drenge. Mødrene skal i højere grad sætter grænser for deres sønner. Og drengene skal lære også at lave noget af det mere kedelige husarbejde. Det er pigerne i højere grad opdraget til! Få drengene over i andre end de traditionelle erhverv. Få dem over i kvindefag, selv det er svært at lokke med lønnen. Men de kan til gengæld næsten sikres job, da de i høj grad efterlyses. Gruppearbejde om Hvordan organiserer vi det kommunale samarbejde og realiserer vores mål for Piareersarfiit? (Bilag 18). Gruppen fra Qeqqata Kommunia og Kommune Kujalleq fremlægger (se bilag 19) Gruppen fra Kommuneqarfik Sermersooq fremlægger (se bilag 20) Gruppen fra Qaasuitsup Kommunia fremlægger (se bilag 21) Anne Vagner rundede af og sagde tak for i dag. 7

8 Torsdag d. 5. maj Oplæg af Ib Goldbach om faglæreropkvalificeringskursus (se bilag 22). Ib spurgte ud i salen om der var stemning for om deltagerne skulle have eksamensbevis eller blot kursusbevis. Susanne nævnte at en eksamen måske kunne betyde at der var mulighed for at give en højere løn. Ib giver ret i det er lettere at ansøge om tillæg med et eksamensbevis. Eksamen betyder at man kan dumpe og det betyder vel også en studieordning og censorer påpegede Ulla, et kursusbevis er måske nok. Ib overvejer eksamen over Skype i fremtiden, så behøver eksamen ikke koste så meget som i dag. Ib mente at det optimale må en videooptagelse af selve eksaminationen over Skype. Og at karakteren bliver bestået/ikke-bestået. Ulla spurgte til planerne for HHX, HTX og GU undervisere? Måske man kan køre parallelt eller sammen med andre uddannelser omkring pædagogikum! Ib informerede at der ikke kommer til at ske noget med disse uddannelser de næste 2 års tid. Men det er ret sikkert at det bliver et pædagogikum (PG) i universitetsregi. Desuden vil PG i dette regi være meget danskfokuserede, mens Ibs oplæg er orienteret mod grønlandsk-sprogede. Avgo har haft 3-4 ansatte på faglærerkurset og de var meget tilfredse, men vil dog også gerne have en reel eksamen. Anne understregede at økonomien skal undersøges, da der ikke er midler udover de afsatte. Eksamen kræver en studieordning understregede Ib. Susanne foreslog en form for føl-ordning for deltagerne. Mener at det kan være svært for lærerne at få overblik i starten. Vigtigt at få struktur på forløbet, dette kunne bygges ind i undervisningen af lærerne. Ulla pointerede at vi også skal fokusere på de der allerede er ansat. Hun har eksempelvis haft en engelsklærer, der ikke har været på kursus i 4 år! Savner at vi kan få lov at være med på Inerisaaviks kurser. Anne er fuldstændig enig og har møde med Inerisaavik omkring dette i løbet af maj måned. Ib understregede at Inerisaavik kører med en folkeskole pædagogik. Ulla pointerede dog at vi er et lille land og derfor også må være økonomiske og udnytte de ressourcer landet har. Susanne påpegede også at pædagogikken kan Ib give, men det faglige løft kan fås af Inerisaavik. Og det burde kunne kombineres, da det faglige niveau i Inerisaavik er højt. 8

9 Til sidst ville Ib høre om der er stemning for at noget sættes i gang i efteråret. I så fald ønsker Maria og Avgo at få et par stykker til kursus. Ib melder ud på et senere tidspunkt. Som udgangspunkt skal der være minimum 8 deltagere på et hold og helst flere. Peter forespurgte om de forskellige undervisningsmoduler kan lægges i perioder, hvor der ikke er undervisning? Men det er forskelligt fra PIA til PIA hvornår der er undervisning. Tidspunkter kunne dog være december, januar, juni og august. Der blev ligeledes efterspurgt et referat eller lign. fra disse kurser. Her kommenterede Anne at en art studieordning burde kunne dække dette, et egentligt referat kan man ikke forvente. Oplæg af Janus Chemnitz Kleist om It-reg. Og SkabLet (se bilag 23). Scannere: vi er ved at teste hvilke typer af scannere der er mest optimale. Der er indkøbt 5 der er testet, men de har vist sig ikke at være optimale til større steder. Susanne: har forespurgt Poul Ingwartsen om mulighed for at scanne direkte til it-reg, Janus vil følge op på sagen Ulla: hvornår kommer der konkret til at ske noget i forhold til it-reg? Svar: centerbegrebet ligger i dag i testversionen og der vil forhåbentlig ske en del snart Claus: Der er behov for også at kunne oprette klasser på AEU1 og 2. - Det vil ISN kikke på. Susanne: PKU modulet har mange af de efterspurgte funktioner. Svar: ISN undersøger mulighederne for at kunne overføre de funktionaliteter til de andre sider Der efterspørges mulighed for at kunne få læseadgang til kursusmodulet (PKU). Ulla efterspurgte mulighed for at sammenlægge Winformatic og it-reg. Svar: I øjeblikket er hovedfokus at få oprettet de efterspurgte funktionaliteter i it-reg, men herefter er planen at få koblet winformatic og it-reg sammen. Claus efterspurgte mulighed for også at sammenkøre it-reg og folkeskolens registreringssystem TEA Svar: Vi ved endnu ikke fra ISN om det er teknisk muligt at sammenkøre itreg og TEA, men vi undersøger sagen Signe: under IKT-strategien undersøger man hvilke muligheder og begrænsninger som registerlovgivningen giver. Det blev pointeret at ville være hensigtsmæssigt, hvis informationerne fra folkeskolen i forhold til afgangsklasserne kan køres ind i it-reg. 9

10 Svar: Dette er i øjeblikket kun en mulighed i de kommuner hvor PIA og folkeskolen forvaltningsmæssigt ligger sammen. I forhold til skriveworkshop bliver det gjort opmærksom på at der er behov for at få afklaret og lagt en meget klar linje i forhold til det lovgivningsmæssige og etiske om hvad man må skrive i en handlingsplan. Der afholdes en skriveworkshop i efteråret samme med PIA QAQ. Inden afholdelsen af skriveworkshoppen indhenter ISN information om gældende lovgivning og etiske retningslinjer, og oplæggene sendes derefter i høring. Uddannelsenumre bør kunne oprettes i it-reg løbende. Skab-let Der er behov for Grønlandsk og matematik har brug for at der bliver udviklede materialer på grønlandsk til målgruppen I STI tiden blev der udviklet materialet til matematik. Materialet kan der eventuelt arbejdes videre på, men det skal lige først lokaliseres. Oplæg af Claus Jochimsen om lærlinge og kontaktforum (se bilag 24). Kontaktforumet holdt møde i Nuuk over en weekend i starten af april med deltagelse af Anne (ISN), Kirstine (IIIN), Poul (Piareersarfik Qaqortoq), Claus (Piareersarfik Ilulissat), Torben (NI) og Esben (Inuili). NI har nogle gode og opdaterede strukturer til at behandle lærlinge og elever. Esben nævnte under mødet at det ville være en god ide at kikke på de gamle STI-intro er. Der blev udtrykt ønsker om at oplæringsansvarlige fra lærepladsen skal være med i en del af introforløbet, så man på den måde kan sikre at man er enige om hvad der skal aftales mm. 3-kantssamtaler, hvad er status, måske ikke alle laver disse samtaler? Det er dog en meget vigtig del af forløbet. Kan være vigtigt for de unge mennesker med en opbakning fra Piareersarfiit. Susanne mente dog ikke at PIA skal være deltager i 3-kantssamtaler mellem brancheskole, lærling og læreplads. Der er desuden ikke kapacitet til at afholde disse samtaler. Det er en fortløbende diskussion mellem PIA og brancheskolerne om formen på ovennævnte. Det var vigtigt med den samtale mellem brancheskolerne, Piareersarfiit og Departementet. På kontaktforum-mødet blev der delt en hel del information hinanden imellem. Men det kunne også være godt at få frontpersonalet med. Kontorfolk og vejledere og undervisere. Kontasktforumet talte om at sende en ansøgning til IIN og ISN i forhold til midler til at afholde regionale seminarer. Claus ville også gerne høre om hvilke udfordringer der ligger i samarbejdet med brancheskolerne set fra de andre Piareersarfiit? 10

11 Ulla udtalte at lærestedsbekræftelser hver 3.de måned, virker som spild af tid og ressourcer for både Piareersarfiit og lærepladsen! Det er noget der diskuteres med USF. Lærlinge bliver også irriterede da de kan risikere at miste støtte og det giver en masse stop i udbetalinger og efterreguleringer mm. Det burde være nok med en meddelelse til USF om at eleven starten og når eleven slutter, så slipper man for alt papirarbejdet indimellem. Der blev også efterlyst opdaterede lister over godkendte lærepladser. Claus fremlagde desuden en model over årets gang ift. Lærlinge. Der var dog enkelte områder hvor der var lidt behov for mindre opdateringer. Introduktion til diskussionsemner i grupper Højskoleophold i DK. OK med administrativ ordning men.. 1. Pædagogisk og vejledningsmæssig kontakt varetages af Piareersarfik lokalt -> midler til dette fordeles fra højskolecenteret via storkommunerne til Piareersarfik (vejlederne skal have mulighed for at besøge højskolerne) 2. Piareersarfik skal selv kunne finde nye højskoler, der kan benyttes i ordningen. ISN vil arbejde på at ændre reglerne, så det bliver muligt for de enkelte Piareersarfik at indgå individuelle aftaler med andre højskoler end de der står på listen fra ISN. Den enkelte Piareersarfik vil dog selv skulle forhandle ugeprisen med højskolen og det vil ikke være muligt at få dækket ekstraudgifter til elevernes lommepenge fra ISN, da det er en særaftale der er indgået med de højskoler som ISN i øjeblikket har på deres liste. Det vil blive meldt ud så snart reglerne er klarlagt. Lærlinge og introforløb og kontakten til de lokale virksomheder. Qasigiannguit Piareersarfik forsætter med at lave deres projekt håndbog & Powerpoint. Projektet er halvvejs. Når udkastet færdig, vil det blive fremlagt under et centerledermøde samt sendt til alle Piareersarfik til høring. Optag til næste semester. Denne gruppe udvekslede erfaringer omkring emnet og udarbejdede ikke et egentlig referat. Tiltag for de læse- skrivesvage. Gruppen diskuterede blandt andet om og hvordan man kunne benytte midler fra fritidsundervisningen til at betale lærerlønninger og lade desuden op til at der blev igangsat et pilotprojekt finansieret af Selvstyret, der kunne kikke på de følgende områder: - Tilskud til lærerlønninger - Oversættelse af test og it-rygsæk - Udvikling af materialer og undervisningsredskaber. 11

12 Oplæg af Ib Goldbach om den ny studieordning og nye eksamensformer (se bilag 25). Intro om logoer og deres betydninger og link til erhvervslivet. Gruppe1 fremlægger (Bilag 26). Gruppens kommentarer findes i bilag 26 og vil blive indarbejdet i studieordningen. Gruppe 2 fremlægger (Bilag 27) Gruppens kommentarer findes i bilag 27 og vil blive indarbejdet i studieordningen. Gruppen understregede at det er meget vigtigt med en oversættelse til grønlandsk, så alle har mulighed for at komme med kommentarer. Placeringstest tager i dag meget tid at afholde og der blev derfor efterlyst en mere komprimeret måde at gøre dette på eksempelvis i én runde test, i stedet for én test for hvert fag? Gruppe 3 fremlægger (Bilag 28). Gruppens kommentarer findes i bilag 28 og vil så vidt muligt blive indarbejdet i studieordningen. Gruppearbejder om fagene i den ny studieordning (se bilag 25). Gruppe1 omkring faget dansk fremlægger (Bilag 28). Der var en del diskussion omkring bl.a. det at; skulle møde rettidigt og hvordan det kan måles som en kompetence? Dette vil evt. kunne indføjes i ordens- og møderegler, det bliver allerede i dag gjort de fleste steder. Mange steder i tæt samarbejde med eleverne. Gruppen omkring faget grønlandsk fremlægger (ingen slides). Har diskuteret og savner korrekt tegnsætning som et kvalifikationsmål. Prøveformen bliver skriftlig blev slået fast. Og bliver lavet 2 gange om året. Fra departementet ønsker man fremover blot at skulle lave én afsluttende prøve og så lade de enkelte centre selv afholde prøver mellem modulerne eller hvordan man nu har haft praksis for eller ønsker fremover. Der arbejdes hen imod at dette bliver implementeret fra august i år, men deadline kommer tættere og tættere på. Eleverne meddeles at der vil blive afholdt prøve som normalt i december 2011 og ISN sørger for at det bliver udarbejdet de sædvanlige AEU1 og AEU2 prøver. Senere vil det bliver meldt ud om AEU1-prøve vil blive afholdt med eller uden ekstern censor. Gruppen omkring faget engelsk fremlægger (Bilag 26). Gruppens kommentarer findes i bilag 26 og vil så vidt muligt blive indarbejdet i studieordningen. 12

13 Hvad er eksempelvis erhvervsfaglige tekster, måske kan vi bruge begrebet samfundsrelaterede tekster? Bilagsliste Bilag 00: Bilag 01a: Bilag 01b: Bilag 02: Bilag 03: Bilag 04: Bilag 05: Bilag 06a: Bilag 06b Bilag 07: Bilag 08: Bilag 09: Bilag 10: Bilag 11: Bilag 12: Bilag 13: Bilag 14: Bilag 15: Bilag 16: Bilag 17: Bilag 18: Bilag 19: Bilag 20: Bilag 21: Bilag 22: Bilag 23: Bilag 24: Bilag 25: Deltagerliste Velkomsttale (KAL) Velkomsttale (DK) Centerledermødets program Præsentation af de overordnede linjer for Piareersarfiit Præsentation af Piareersarfiit i Kujalleq Kommune Præsentation af Piareersarfiit i Kommuneqarfik Sermersooq Præsentation af Piareersarfiit i Qeqqata Kommunia: Administrativ organisation Qeqqata Kommunia Præsentation af Piareersarfiit i Qaasuitsup Kommunia Oplæg omkring serviceaftalerne og økonomi Oplæg omkring de unge direkte fra folkeskolen Oplæg omkring den Regionale Udviklings Strategi og dens relation til Piareersarfiit Gruppearbejde - De kommunale ønsker for Piareersarfiit Qeqqata Kommunia og Kommune Kujalleqs fremlæggelse Kommuneqarfik Sermersooqs fremlæggelse Qaasuitsup Kommunias fremlæggelse Pilotprojekt i Itilleq Nye initiativer under Piareersarfik i Uummannaq Oplæg af Ib Goldbach om unge der går i stå Gruppearbejde om Hvordan organiserer vi det kommunale samarbejde og realiserer vores mål for Piareersarfiit? Fremlæggelse fra Qeqqata Kommunia Fremlæggelse fra Kommuneqarfik Sermersooq Fremlæggelse fra Qaasuitsup Kommunia Oplæg af Ib Goldbach om faglæreropkvalificeringskursus Oplæg af Janus Chemnitz Kleist om It-reg. Og SkabLet Oplæg af Claus Jochimsen om lærlinge og kontaktforum Oplæg af Ib Goldbach om den ny studieordning og nye eksamensformer Gruppearbejde om fagene i den ny studieordning Bilag 26: Bilag 27: Fremlæggelse gruppe 1 Bilag 28: Fremlæggelse gruppe 2 Bilag 29: Fremlæggelse gruppe 3 13

Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre

Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre Organisation Udgangspunktet Arbejdsløsheden var stigende For mange på offentlig forsørgelse Ikke match mellem arbejdsmarkeds- og socialindsatserne Ikke match

Læs mere

Piareersarfiit. Stedet hvor man forbereder sig. Departement for Erhverv og Arbejdsmarked

Piareersarfiit. Stedet hvor man forbereder sig. Departement for Erhverv og Arbejdsmarked Piareersarfiit Stedet hvor man forbereder sig Departement for Erhverv og Arbejdsmarked Piareersarfiit Overordnede formål for Piareersarfiit: Ved etablering af Piareersarfiit, er det overordnede mål, at

Læs mere

God læselyst! Med venlig hilsen. Janus C. Kleist & Lona Lynge

God læselyst! Med venlig hilsen. Janus C. Kleist & Lona Lynge Nyhedsbrev Piareersarfiit eftera r 2013 Så er året 2013 snart allerede ved at være slut, og der er sket en masse ting i de respektive Piareersarfiit i hele landet. Det vigtigste er, at der er nogle borgere

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Naalisagaq Referat. Ilulissat Hotel Arctic. Sumi Sted. Sammisaq Emne. Piareersarfiit Centerledermøde 21. november 2014. Peqataasut Deltagere

Naalisagaq Referat. Ilulissat Hotel Arctic. Sumi Sted. Sammisaq Emne. Piareersarfiit Centerledermøde 21. november 2014. Peqataasut Deltagere Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Naalisagaq Referat Sumi Sted Sammisaq Emne Peqataasut Deltagere

Læs mere

Den ekstraordinære ledighedsindsats 2012-2015

Den ekstraordinære ledighedsindsats 2012-2015 Den ekstraordinære ledighedsindsats 2012-2015 Selvstyret har bevilget 20 mio. kr. Kommunerne er medfinansierende med 10 mio. kr. Indsatsen er forankret kommunalt Tekst skrives ind i sidehoved/sidefod 08-01-2016

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog 1. december 2014 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning

Læs mere

Centerledermøde 22-24. oktober 2010. Anne bød velkommen og gennemgik dagens program.

Centerledermøde 22-24. oktober 2010. Anne bød velkommen og gennemgik dagens program. Referat Fredag d. 22. oktober 2010 Ref. for ISN: Peter Madsen 09.00 Velkomst v./afdelingschef Isak Nielsen Kleist (jf. bilag) Isak bød velkommen og afholdt tale på vegne af Naalakkersuisut, Ove Karl Berthelsen.

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre i Kommune Kujalleq 2016

Aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre i Kommune Kujalleq 2016 Aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre i Kommune Kujalleq 2016 Departement for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel, 2015 1 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Aftalebilag. driftstilskud og resultatmål. for Job, Vejlednings- og. Opkvalificeringscentre. Kommuneqarfik Sermersooq

Aftalebilag. driftstilskud og resultatmål. for Job, Vejlednings- og. Opkvalificeringscentre. Kommuneqarfik Sermersooq Aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre i Kommuneqarfik Sermersooq 2016 Departement for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel, 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2016 statistisk årbog

2016 statistisk årbog 2016 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Piareersarfiit Suliffissarsiuussisarfiillu

Piareersarfiit Suliffissarsiuussisarfiillu Piareersarfiit Suliffissarsiuussisarfiillu Piareersarfiit og Arbejdsmarked Sapinngilanga Pisinnaavunga Jeg kan og jeg vil Deltagere: 20 unge mellem 16-18 år Sapinngilanga Pisinnaavunga Ansøgingsrunde:

Læs mere

Piareersarfiit Nyhedsbrev marts 2011

Piareersarfiit Nyhedsbrev marts 2011 Piareersarfiit Nyhedsbrev marts 2011 Velkommen til det første nyhedsbrev i 2011. Meget er sket siden det sidste nyhedsbrev udkom i maj 2010. Der har været ændringer i ansatte og undervisere på de forskellige

Læs mere

Kommune Kujalleq. Handleplaner for Gamle Nanortalik Kommune i forhold til udvikling af Skolevæsenet.

Kommune Kujalleq. Handleplaner for Gamle Nanortalik Kommune i forhold til udvikling af Skolevæsenet. Gruppe nr. 1 (Nanortalik) Dato: 15. april 2011 Gruppearbejde / nr.: fredag Ordstyrer: Referent: Fremlægger: Poul Raahauge Kommune Kujalleq Resume af gruppedrøftelsen / konklusion: Handleplaner for Gamle

Læs mere

Seminar om efterværn i Ilulissat november 2010 vedr. Piareesarfiit i Grønland v/ Marie Pedersen

Seminar om efterværn i Ilulissat november 2010 vedr. Piareesarfiit i Grønland v/ Marie Pedersen Seminar om efterværn i Ilulissat november 2010 vedr. Piareesarfiit i Grønland v/ Marie Pedersen Den lokale erhvervsskole, daværende STI, startede i 1988, før det, var der aftenskole for de voksne, som

Læs mere

Velkomst. Opsummering af konferencen

Velkomst. Opsummering af konferencen Inuussutissarsiornermut, Aatsitassarsiornermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Centerledere Simon Lennert, KANUKOKA Beth Krogh, CVG Ulla Broberg,

Læs mere

Du kan se og læse lidt om de forskellige aktiviteter senere i nyhedsbrevet. Med ønske om en rigtig god sommerferie, God læselyst.

Du kan se og læse lidt om de forskellige aktiviteter senere i nyhedsbrevet. Med ønske om en rigtig god sommerferie, God læselyst. Nyhedsbrev Piareersarfiit fora r 2014 Der er snart tid til sommerferie for de fleste Piareersarfik-centre, og vi er sikre på at eleverne er rigtig spændte på deres eksamensresultater samt bevisoverrækkelse

Læs mere

Restgrupper Hele landet og kommunevis. Elever fordelt på efterskoler, GU mm., erhvervsuddannelser og restgrupper

Restgrupper Hele landet og kommunevis. Elever fordelt på efterskoler, GU mm., erhvervsuddannelser og restgrupper Restgrupper Hele landet og kommunevis Elever fordelt på efterskoler, GU mm., erhvervsuddannelser og restgrupper Det statistiske beredskab - 1 I udviklede Inerisaavik et statistisk indikatorsystem til monitorering

Læs mere

Tirsdag d. 27. marts.

Tirsdag d. 27. marts. Centerledermøde 27. - 29. marts Referat. Tirsdag d. 27. marts. Velkomst Jacob Krogsgaard Christensen (bilag 1) Siden sidst Jacob Krogsgaard Christensen (bilag 2) JJ PIA har uddannelse og vejledning så

Læs mere

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013 Start i efteråret 2013 Uddannelse af Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap En uddannelse udarbejdet i samarbejde mellem IPIS og PI/SPS. Hele Grønland 1 INDLEDNING

Læs mere

Initiativ nr. 2 Status

Initiativ nr. 2 Status Peter Madsen, 14. april 2015 pema@nanog.gl Initiativ nr. 2 Status Centerledermøde, Århus, 14. april 2015 Kommissorium MÅL: Tættere samarbejde mellem Piareersarfiit og Arbejdsmarkedskontorer Organisatorisk

Læs mere

Piareersarfiit Nyhedsbrev november 2011

Piareersarfiit Nyhedsbrev november 2011 Piareersarfiit Nyhedsbrev november 2011 Velkommen til efterårsnyhedsbrevet for Piareersarfiit. Ja, tiden flyver som altid vildt hurtigt af sted. Nu er der i skrivende stund (midten af november) allerede

Læs mere

Sisamanngorneq / torsdag d. 19. november

Sisamanngorneq / torsdag d. 19. november Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Niuernermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel Centerledere Fagchefer Arbejdsmarkedskontorledere Kanukoka Oplægsholdere

Læs mere

Naalisagaq Referat. Sumi Sted. Hotel Arctic Ilulissat. Piareersarfiit Centerledermøde 22. november 2014. Sammisaq Emne. Peqataasut Deltagere

Naalisagaq Referat. Sumi Sted. Hotel Arctic Ilulissat. Piareersarfiit Centerledermøde 22. november 2014. Sammisaq Emne. Peqataasut Deltagere Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Naalisagaq Referat Sumi Sted Sammisaq Emne Peqataasut Deltagere

Læs mere

Piareersarfik Kujalleq. Unge projekter i Kommune Kujalleq

Piareersarfik Kujalleq. Unge projekter i Kommune Kujalleq Piareersarfik Kujalleq Unge projekter i Kommune Kujalleq Unge projekter i Piareersarfik Kujalleq Beskæftigelsesindsats Økonomiske midler fra beskæftigelsesindsats, via IASN 2012 2013 2014 Målgruppe, registrerede

Læs mere

Oplægsholdere: Vivi Christiansen, børn og familie afdelingen, Flemming Enequist og Susanne Møller fra Piareersarfiit.

Oplægsholdere: Vivi Christiansen, børn og familie afdelingen, Flemming Enequist og Susanne Møller fra Piareersarfiit. Referat af handicaprådsmødet 15.november 2013. Deltagende: Karin Pedersen Thorsen, forkvinde, Nuuk Helene Josefsen, Nuuk Miijuk Miunnge, Tasiilaq (tidl. Ittoqqortoormiut) Jørgen Jeremiassen, Paamiut. Eli

Læs mere

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. december 2016 FM2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingsforordning om revalidering er fra 2001 og senest ændret i 2006. Der pågår i øjeblikket en række

Læs mere

Hotel Hans Egede, Nuuk. Lona Lynge; Janus C. Kleist

Hotel Hans Egede, Nuuk. Lona Lynge; Janus C. Kleist Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Naalisagaq Referat Sumi Sted Sammisaq Emne Peqataasut Deltagere

Læs mere

På baggrund af forholdene i dag skal I udarbejde forslag til fremtidige udviklingstiltag:

På baggrund af forholdene i dag skal I udarbejde forslag til fremtidige udviklingstiltag: Gruppe nr. 1 Gruppearbejde / nr.: 6 Ordstyrer: Marie Referent: Hanne Fremlægger: Mathias. Resume af gruppedrøftelsen / konklusion: På baggrund af forholdene i dag skal I udarbejde forslag til fremtidige

Læs mere

Anerkendelse af realkompetencer. 12. Oktober 2011 Piareersarfiit Centerledermøde

Anerkendelse af realkompetencer. 12. Oktober 2011 Piareersarfiit Centerledermøde Anerkendelse af realkompetencer 12. Oktober 2011 Piareersarfiit Centerledermøde Realkompetencevurdering Realkompetence: En persons samlede kvalifikationer, viden og færdigheder, uanset hvor og hvordan

Læs mere

Aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre i Qaasuitsup Kommunia 2016

Aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre i Qaasuitsup Kommunia 2016 Aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre i Qaasuitsup Kommunia 2016 Departement for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel, 2015 1 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik Boligstatistik 2010:2 Boligstatistik 2009 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Tilgangen af boliger for året 2009 3 Figur 1 Byggeriet af boliger fordelt på byer og bygder 1999-2009...

Læs mere

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med

Læs mere

Kursusfonden PPK Årsrapport 2014

Kursusfonden PPK Årsrapport 2014 Kursusfonden PPK Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 1 Kursusfonden blev oprettet ved overenskomstforhandlingerne mellem PPK og Naalakkersuisut i 2009. Fondens formål er at yde støtte til PPK-ansattes deltagelse

Læs mere

Referat fra fællesmøde mellem centerledere og forstandere fra brancheskolerne. Tirsdag d. 11. oktober

Referat fra fællesmøde mellem centerledere og forstandere fra brancheskolerne. Tirsdag d. 11. oktober Referat fra fællesmøde mellem centerledere og forstandere fra brancheskolerne Tirsdag d. 11. oktober Gennemgang af Centerledermødets program alle 3 dage Anne Vagner (bilag 01). Velkomsttale Ove Karl Berthelsen

Læs mere

Start: 08 15. Slut: 12 15. Glostrup afdeling. Jesper Wiehe, Svend Åge Johansen, Peter Hermann Hansen, Jimmie Nielsen, Troels Pilemand

Start: 08 15. Slut: 12 15. Glostrup afdeling. Jesper Wiehe, Svend Åge Johansen, Peter Hermann Hansen, Jimmie Nielsen, Troels Pilemand Møde: Referat fra Lokalt uddannelsesudvalg struktør og brolægger d. 9.6.2009 Sted: Mødelokalet Glostrup Start: 08 15. Slut: 12 15. Glostrup afdeling Evt. noter Deltagere: Fra udvalget Fra skolen Ikke mødt

Læs mere

Årsrapport 2014. fra. arbejdsgruppen for mindskelse af frafald på uddannelserne

Årsrapport 2014. fra. arbejdsgruppen for mindskelse af frafald på uddannelserne Årsrapport 2014 fra arbejdsgruppen for mindskelse af frafald på uddannelserne Departementet for Uddannelse, Kultur, Kirke og Forskning 1 Rapporten for 2014 omhandler følgende punkt: 1. Indledning 2. Arbejdsgruppens

Læs mere

En skole af elever- For elever

En skole af elever- For elever En skole af elever- For elever Efter 10 års økonomisk og politisk forsømmelse af vores erhvervsuddannelser er det endeligt gået op for politikerne, at der er brug for en reform. Vi har et behov for øget

Læs mere

CENTERLEDERMØDE, SISIMIUT, D. 13-15. OKTOBER. Tirsdag d. 13. oktober

CENTERLEDERMØDE, SISIMIUT, D. 13-15. OKTOBER. Tirsdag d. 13. oktober REFERAT Referent for ISN, Peter Madsen Tirsdag d. 13. oktober 9.00 Godmorgen og dagens program v/ Avva Mathiassen og Anne Vagner Vigtigt at afholde Centerledermøder mindst 2 gange om året. Piareersarfiit

Læs mere

Hvem gør hvad, hvornår?

Hvem gør hvad, hvornår? Hvem gør hvad, hvornår? Procedurer for Piareersarfik-elever på højskoleophold i Danmark Departementet for Erhverv, Råstof og Arbejdsmarked Februar 2014 Side 1 af 12 Indhold Ordforklaring... 2 Formål...

Læs mere

Sølvgades Skole. Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 13.01.2015 kl. 17.00 19.30

Sølvgades Skole. Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 13.01.2015 kl. 17.00 19.30 Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 13.01.2015 kl. 17.00 19.30 Til stede: Nina Alleslev, Signe Christensen, Thomas Pinndal, Jonas Alstrøm, Barabara Budtz Haller, Kim Paulsen, Pia Sandager, Lone

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 Denne statistiske undersøgelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2008. Det er kun de samtaler,

Læs mere

Faglærersamling, Kangerlussuaq 27-29. august 2010. Isak inviterede til et fortsat godt samarbejde. Ændringer i programmet og logistik blev uddybet.

Faglærersamling, Kangerlussuaq 27-29. august 2010. Isak inviterede til et fortsat godt samarbejde. Ændringer i programmet og logistik blev uddybet. Referat Fredag d. 27. august 2010 - Fagkommissionsdag Ref. for ISN: Peter Madsen 09.00 Velkomst v./afdelingschef Isak Nielsen Kleist Isak bød velkommen, særligt til de nye ansigter, og afholdt en tale

Læs mere

Evaluering af. Den ekstraordinære indsats for ledige 2012

Evaluering af. Den ekstraordinære indsats for ledige 2012 Inuussutissarsiornermut Aatitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Evaluering af Den ekstraordinære indsats for ledige 2012 Evalueringen viser: Hvor mange af de kursister, som gennemførte

Læs mere

20. august 2015 EM2015/165. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM2015/165. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM2015/165 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Ændringerne foretages ud fra et ønske om at øge mulighederne for at søge mobilitetsfremmeydelser. For at

Læs mere

10 MAR. 2016. Indgået NAMMINERSORLUTIK OOARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE INATSISARTUT ALLATTOOARFIAT BUREAU FOR INATSISARTUT SOX 1060-3900 ~~UUK

10 MAR. 2016. Indgået NAMMINERSORLUTIK OOARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE INATSISARTUT ALLATTOOARFIAT BUREAU FOR INATSISARTUT SOX 1060-3900 ~~UUK Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Niuernermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREENLAND Til medlemmet af Inatsisartut, Vivian

Læs mere

Prioritet Prioritet Prioritet. Etablering af miljøgodkendt deponi

Prioritet Prioritet Prioritet. Etablering af miljøgodkendt deponi Angiv: År 1 Komm. andel År 10 Komm. andel hvis denne ikke foreligger Igangsætning Ibrugtagning stedkode Modtagefaciliteter for farligt affald i bygder/byer 1 Containerløsing, oliefyr 17, N 0 0 N 0 Selvstyret

Læs mere

Rammer for kurser for undervisere ved brug af internettet som værktøj i fjernundervisning

Rammer for kurser for undervisere ved brug af internettet som værktøj i fjernundervisning Rammer for kurser for undervisere ved brug af internettet som værktøj i fjernundervisning Rejselærerne i Sermersooq skitserer følgende behov: Støtte lærerrollen Viden om Landstingsforordning omkring folkeskolen

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

Status på landets samlede kollegiemasse samt skolernes vurdering af fremtidigt behov

Status på landets samlede kollegiemasse samt skolernes vurdering af fremtidigt behov Status på landets samlede kollegiemasse samt skolernes vurdering af fremtidigt behov Udarbejdet af Departementet for Finanser og Udenrigsanliggender, samt Styrelsen for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser

Læs mere

Vores velstand og velfærd kræver handling nu

Vores velstand og velfærd kræver handling nu Vores velstand og velfærd kræver handling nu Uddannelse en nødvendig investering Skatte- og Velfærdskommissionen Marts 2011 Perspektiver omkring uddannelse Den enkelte: Højere indkomster Mere sikre beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

- Børn skal have ordentlig undervisning fra små af. Lærerne skal være glade.

- Børn skal have ordentlig undervisning fra små af. Lærerne skal være glade. Gruppe nr. 1 lørdag eftermiddag Gruppearbejde / nr.: 1 Ordstyrer: Jens Kleist Referent: Jonathan Petersen Fremlægger: Sikkersoq Berthelsen - Visioner for folkeskolen i Qeqqata Kommunia. - Børn skal have

Læs mere

Møde for forvaltningschefer og udvalgsformænd. Sisimiut den 14. og 15. september 2011

Møde for forvaltningschefer og udvalgsformænd. Sisimiut den 14. og 15. september 2011 Møde for forvaltningschefer og udvalgsformænd Sisimiut den 14. og 15. september 2011 Formålet for mødet At kommunerne tager ansvar for, at flere børn forlader folkeskolen med bedre resultater, at resurserne

Læs mere

Centerledermøde, Kangerlussuaq Referat

Centerledermøde, Kangerlussuaq Referat Centerledermøde, Kangerlussuaq Referat Mandag d. 27. april 2009 Ref. for ISN: Bo Nørreslet 15:00 Velkomst Afdelingschef Isak Nielsen Kleist bød velkommen. Efter flytningen af EUD tilbage til KIIIN måtte

Læs mere

Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat

Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat Velkommen Dette seminar er til dig som arbejder

Læs mere

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 28. januar 2015 FM 2015/92 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobportal på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs,

Læs mere

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer.

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer. Ilaqutariinnermut, Naligiissitaanermut Isumaginninnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen (Partii Naleraq) Svar

Læs mere

Hvordan kommer vi videre på uddannelsesfronten? Dilemmaer og muligheder i forlængelse af mini-spørgeskemaundersøgelse

Hvordan kommer vi videre på uddannelsesfronten? Dilemmaer og muligheder i forlængelse af mini-spørgeskemaundersøgelse Hvordan kommer vi videre på uddannelsesfronten? Dilemmaer og muligheder i forlængelse af mini-spørgeskemaundersøgelse Uddannelse er politik Hvad er goduddannelsespolitik? (1)Hvilke interesser (2)Hvordan

Læs mere

Anerkendelse af borgernes realkompetencer Realkompetencevurdering

Anerkendelse af borgernes realkompetencer Realkompetencevurdering Anerkendelse af borgernes realkompetencer Realkompetencevurdering i Grønland Projektleder: Peter Sørensen Fredag den 22. oktober 2010 Arbejdsmarkedspolitiske udfordring Alment om Realkompetencevurdering

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Procedure for etablering af nye aktiviteter

Procedure for etablering af nye aktiviteter Procedure for etablering af nye aktiviteter Styregruppen for døgninstitutioner Indholdsfortegnelse 1. Formål.... 1 2. Første kontakt.... 1 3. Samarbejdsaftalen... 2 4. køreplan... 3 5. rekruttering af

Læs mere

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq Frivillighedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 4 Frivilligt socialt arbejde... 4 Mål for Kommuneqarfik Sermersooqs Frivillighedspolitik... 5 Strategi for Frivillighedspolitikken...

Læs mere

NYHEDSBREV Piareersarfik Februar 2007 Nr. 1

NYHEDSBREV Piareersarfik Februar 2007 Nr. 1 NYHEDSBREV Piareersarfik Februar 2007 Nr. 1 Leder Af Mikael Kristen, Afdelingschef for Erhvervsuddannelsesafdelingen, SIIP og Isak Nielsen Kleist, Afdelingschef for Arbejdsmarkedsafdelingen, SIIP Først

Læs mere

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om?

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? - Hvad sker der? Uddannelsesplanen hedder den plan, som Landstinget vedtog i 2005. Planen viser en masse konkrete initiativer, der skal styrke uddannelse.

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2011:2 Overnatningsstatistikken 2010 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 3,9 pct. i 2010 Færre overnattende gæster i 2010 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet OM AT VÆRE MENTOR OM AT VÆRE MENTOR i Lær for Livet 1 MENTOR I LÆR FOR LIVET Lær for Livets mentorordning er en del af Lær for Livet, som er Egmont Fondens signaturprojekt. Målet med Lær for Livet er:

Læs mere

Qeqqata Kommunia. Resume af gruppedrøftelsen / konklusion: Gruppe nr. 1 lørdag formiddag

Qeqqata Kommunia. Resume af gruppedrøftelsen / konklusion: Gruppe nr. 1 lørdag formiddag Gruppe nr. 1 lørdag formiddag Gruppearbejde / nr.: 1 Ordstyrer: Efraim Olsen Referent: Bitten Heilmann Fremlægger: Kirsten Lyberth Kompetenceplan (ansvar/pligter) for Qeqqata Kommunia er blevet præciseret,

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Liste med indstillingsberettigede offentlige myndigheder, offentlige og private institutioner, organisationer og foreninger mv.

Liste med indstillingsberettigede offentlige myndigheder, offentlige og private institutioner, organisationer og foreninger mv. Liste med indstillingsberettigede offentlige myndigheder, offentlige og private institutioner, organisationer og foreninger mv. (jf. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 30. juli 2012 om indstilling og

Læs mere

Arbejdsseminar om MAJORIAQ

Arbejdsseminar om MAJORIAQ Arbejdsseminar om Udvikling af Jobkonsulent uddannelse I forbindelse med v/mette Sonniks Institutleder ved Institut for Samfund, økonomi og Journalistik 1 Hvem er jeg Mette Sonniks Hvorfor er jeg her?

Læs mere

Hvor bliver de unge af, som forlader folkeskolen og ikke går videre?

Hvor bliver de unge af, som forlader folkeskolen og ikke går videre? Hvor bliver de unge af, som forlader folkeskolen og ikke går videre? Karl Kristian Olsen/Carsten Petersen Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Forordningen 17, stk. 4. Eleven udarbejder

Læs mere

ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA

ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA 4. Juni 2015 BAGGRUND FOR ANALYSEN Den politiske koordinationsgruppe har på mødet 11. februar 2015 besluttet

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. september 2009 EM 2009/92 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Baggrunden for forordningsforslaget I forbindelse med Strukturudvalgets betænkning blev pædagogisk-psykologisk

Læs mere

Referat fra faglærersamling 1.-3. oktober 2013

Referat fra faglærersamling 1.-3. oktober 2013 Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqanermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Naalisagaq Referat Sumi Sted Sammisaq Emne Peqataasut Deltagere

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2013

Modtagere af sociale ydelser 2013 Modtagere af sociale ydelser 2013 Socialstatistik 2014:1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2011-2013... 4 3. Lovgrundlag... 11 4. Datagrundlag og behandling... 15 5.

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

REFERAT. Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112

REFERAT. Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112 Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112 REFERAT Til stede: Lars Geer Hammershøj, Malou Juelskjær, Per Fibæk Laursen, Morten Jacobsen, Lis Salbøg, Christian Hestbæk og Dorte Puggaard Fraværende:

Læs mere

Resume af gruppedrøftelsen / konklusion: Elever, der har problemer ved overgangen til videreuddannelse

Resume af gruppedrøftelsen / konklusion: Elever, der har problemer ved overgangen til videreuddannelse Gruppe nr. 1 fredag formiddag Gruppearbejde / nr.: 1 Ordstyrer: Kristine Kristiansen Referent: Jonathan Petersen Fremlægger: Sikkersoq Berthelsen Resume af gruppedrøftelsen / konklusion: Elever, der har

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Kort og godt om Grønlands Arbejdsgiverforening

Kort og godt om Grønlands Arbejdsgiverforening Qaanaaq Kort og godt om Grønlands Arbejdsgiverforening Upernavik Uummannaq Ittoqqortoormiit Qeqertarsuaq Aasiaat Kangaatsiaq Ilulissat Qasigiannguit Sisimiut Kangerlussuaq Maniitsoq Kangaamiut Tasiilaq

Læs mere

Til medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit. Svar på spørgsmål 180 aalisakkeriviit

Til medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit. Svar på spørgsmål 180 aalisakkeriviit Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisunut Ilaasortaq Medlem af Naalakkersuisut for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Til medlem af Inatsisartut

Læs mere

Resume af gruppedrøftelsen / konklusion:

Resume af gruppedrøftelsen / konklusion: Gruppe nr. 1 Dato: Onsdag den 2. november 2011 Gruppearbejde / nr.: Ordstyrer: Mathias Referent: Hanne Fremlægger: Bodil Anike Resume af gruppedrøftelsen / konklusion: Skolehjem, overgang fra bygd til

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, at udarbejde en national handlingsplan til at afhjælpe

Læs mere

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december Boligsikring Modtagere af Boligsikring i december I nærværende statistik opgøres en husstand som boligsikringsmodtager, hvis summen af registrerede boligsikringsbetalinger til personerne i hustanden er

Læs mere

Powerpoint fra oplægget medsendes dette referat samt offentliggøres på skolens hjemmeside.

Powerpoint fra oplægget medsendes dette referat samt offentliggøres på skolens hjemmeside. Referat fra lokalt uddannelsesudvalg (LUU) For det pædagogiske område 10. maj 2011 kl. 13.00 16.00 Deltagere Hanne Nielsen, Merete Lorentsen, Vibeke Kristensen, Karin Mathiesen, Jørgen Nielsen, Jonna Lauritsen,

Læs mere

Lov om Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre - Effekt for kommunerne

Lov om Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre - Effekt for kommunerne Lov om Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre - Effekt for kommunerne Seminar 5-7. februar 2016 Effekt for kommunerne 1. Hver kommune skal oprette 1 job-, vejlednings- og opkvalificeringscenter i

Læs mere

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver Bilag Høringssvar med kommentar til oplæg om serviceniveau for den fysio- og ergoterapeutiske indsats til børn og unge med vidtgående funktionsnedsættelser Høringssvarene fremgår af oversigten med tilhørende

Læs mere

10. juni 2014 EM2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Arbejdsløsheden i Grønland er voksende, og til trods for at størstedelen af de arbejdsløse er ufaglærte, ansætter

Læs mere

20. august 2015 EM2015/148 Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM2015/148 Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM2015/148 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1. Forslaget er et led i strategien fra Naalakkersuisut for at nedbringe arbejdsløsheden ved at skabe ét samlet

Læs mere

Oplæg om ungdomsuddannelser. for forældre til elever i 7.klasse

Oplæg om ungdomsuddannelser. for forældre til elever i 7.klasse Oplæg om ungdomsuddannelser for forældre til elever i 7.klasse Dagsorden: Ny lovgivning, nye reformer: Uddannelsesparathedsvurdering i 8.klasse Fokusering af vejledningsindsatsen Ug.dk og e-vejledning

Læs mere

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Ved indgangen til det nye år vil jeg gerne takke jer alle for det forgangne år og udtrykke de varmeste ønsker for 2014. I efteråret

Læs mere

Ilisimatitsissut Notat. Profiler for restgruppen Lands- og kommunetotaler. 1. Indledning. Uunga Til. Assinga uunga Kopi til

Ilisimatitsissut Notat. Profiler for restgruppen Lands- og kommunetotaler. 1. Indledning. Uunga Til. Assinga uunga Kopi til Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Ilisimatitsissut Notat Uunga Til Assinga uunga

Læs mere

TEKNIKIMIK ILINNIARFIK

TEKNIKIMIK ILINNIARFIK TEKNIKIMIK ILINNIARFIK 1. UDKAST TIL RESULTATKONTRAKT For perioden 2015-2018 Indledende bemærkninger fra bestyrelsen Bestyrelsen for Teknikimik Ilinniarfik ønsker indledningsvis at fremhæve sin højeste

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv har til formål at styrke udviklingen af det grønlandske

Læs mere

Hvad kræves der for at undervise på EUX?

Hvad kræves der for at undervise på EUX? 10. november 2014 Hvad kræves der for at undervise på EUX? Vi kender endnu ikke det præcise indhold af den nye toårige EUX og hvilke krav, der stilles til at undervise på den studieforberedende del (2.

Læs mere