Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol"

Transkript

1 Folkekirkens mellemkirkelige Råd Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Frederiksberg, d. 5. maj 2010 J.nr. 013 JSS/jn Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd onsdag den 5. maj 2010 på Diakonissestiftelsen ("Pinsestuen") Til stede: Torben Hjul Andersen, Hanna Broadbridge, Kresten Drejergaard (fra pkt. 7), Steffen Ravn Jørgensen, Torben Larsen, Mogens S. Mogensen, Bent Normann Olsen, Christian Roar Pedersen, Sofie Petersen, Peder Kjærsgaard Roulund, Bodil Raakjær-Jensen, Peter Skov-Jakobsen og Paul Verner Skærved. Fra sekretariatet: Jørgen Skov Sørensen, Rebekka Højmark Jensen, og Jan Nilsson. Protokol 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Steffen Ravn Jørgensen beklagede, at formandskabet har forberedt konkrete indstillinger til sammensætning af arbejdsgrupper forud for mødet, idet det kan begrænse andre medlemmer af Rådet til at melde deres interesse for specifikke udvalg. Steffen Ravn Jørgensen ønskede denne bemærkning protokolleret som et særstandpunkt. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Referat MKR 1/10 blev godkendt. 3. Sekretariat og medarbejdere Sekretariatschef Jørgen Skov Sørensen orienterede mundtligt. 4. Økonomi, herunder: a. Perioderegnskab 1. kvartal 2010 Rådet godkendte, at perioderegnskabet for 1. kvartal 2010 fremlægges til godkendelse af Rådets kasserer, når det foreligger, hvorefter det fremlægges til orientering for Rådet på MKR 4/10. b. Ændrede budgetforudsætninger 2010 Kirkeministeriet udmeldte i mail af 27. maj 2009 en rammebevilling fra Fællesfonden for MKR 2010 lydende på kr Den endelige bevilling er imidlertid ændret til kr jf. brev af 24. november Budget 2010 er justeret i overensstemmelse hermed i revideret budget Peter Bangs Vej 1 D, DK-2000 Frederiksberg Tel Fax Formand: Hanna Broadbridge Sekretariatschef: Jørgen Skov Sørensen

2 c. Valg af revisor Statsautoriseret revisor Johannes Lund, Ernst & Young genvælges som revisor for Folkekirkens mellemkirkelig Råd. Hovedpunkter til drøftelse og vedtagelse 5. Budget 2011 ( ) samt revideret budget Rådet godkendte det fremlagte budget Rådet godkendte det fremlagte reviderede budget Udpegning af repræsentanter til organisationer Rådet udpegede flg. til repræsentanter i flg. organisationer: a. Dansk Missionsråd Peder Kjærsgård Roulund som MKRs medlem af Dansk Missionsråds repræsentantskab. b. Danske Sømands- og Udlandskirker Bent Normann Olsen, Bodil Raakjær Jensen og Jørgen Skov Sørensen som MKRs medlemmer af DSUKs repræsentantskab. c. Folkekirkens Nødhjælp Jørgen Skov Sørensen er af MKR udpeget som MKRs medlem af FKN Rådet i 2009 for perioden indtil d. Kontaktudvalget mellem kristne og muslimer Anders B. Gadegaard og Paul Verner Skærved som MKRs medlemmer af Kontaktudvalget mellem kristne og muslimer for e. Nordeuropæisk Kirkekonvent Kresten Drejergaard og Jørgen Holm (DSUK præst i Sydslesvig) som MKRs medlemmer af konventsledelsen. Kresten Drejergaard er siden 2009 præsident for konventet. f. Økumenisk Studielegat Hanna Broadbridge og Jørgen Skov Sørensen som MKRs medlemmer af bestyrelsen for Det Økumeniske Studielegat. Jørgen Skov Sørensen er siden 2006 formand for legatet. 7. Nedsættelse af arbejdsgrupper og udvalg Rådet besluttede at sammenlægge Arbejdsgruppen vedr. Konferencen for Europæiske Kirker og Arbejdsgruppen vedr. Leuenberg til en ny arbejdsgruppe med navnet 'Arbejdsgruppen vedr. Europæiske Kirker'. Rådet besluttede at opretholde kommunikationsudvalget. Flg. stemte for at opretholde kommunikationsudvalget: Hanna, Torben Larsen, Torben Hjul Andersen, Steffen Ravn Jørgensen, Sofie Pedersen, Paul Verner Skærved, Bodil Raakjær Jensen og Bent Norman Olsen. Flg. stemte imod: Christian Pedersen og Peder Kjærsgaard Roulund. 2

3 Flg. stemte hverken for eller imod: Mogens Mogensen, Peter Skov-Jakobsen og Kresten Drejergaard. Rådet besluttede at ville arbejde på en revision af det nuværende kommissorium for kommunikationsudvalget. Rådet nedsatte flg. arbejdsgrupper: a. Arbejdsgruppen vedr. Kirkernes Verdensråd Torben Hjul Andersen (formand) Bent Normann Olsen Sofie Petersen Forslag til eksterne medlemmer spørges af sekretariatet om medlemskab af arbejdsgruppen. b. Arbejdsgruppen vedr. Det Lutherske Verdensforbund Paul Verner Skærved (formand) Bodil Raakjær Jensen Peder Kjærsgaard Roulund Forslag til eksterne medlemmer spørges af sekretariatet om medlemskab af arbejdsgruppen. c. Arbejdsgruppen vedr. Konferencen for Europæiske Kirker (Hedder fra nu af Arbejdsgruppen vedr. Europæiske Kirker.) Hanna Broadbridge (formand) Christian Roar Pedersen Steffen Ravn Jørgensen Forslag til eksterne medlemmer spørges af sekretariatet om medlemskab af arbejdsgruppen. d. Arbejdsgruppen vedr. Leuenberg Kirkefællesskabet Arbejdsgruppen er slået sammen med den tidligere KEK-arbejdsgruppe og optræder derfor ikke mere som selvstændig kirke. e. Teologisk Arbejdsgruppe Kresten Drejergaard (formand) Peter Skov-Jakobsen Steffen Ravn Jørgensen Mogens S. Mogensen Arbejdsgruppe suppleres senere med yderligere medlemmer. Rådet besluttede at iværksætte en revision af det nuværende kommissorium for den teologiske arbejdsgruppe. Biskopperne konsulteres ifm. denne revision. f. Kommunikationsudvalget Hanna Broadbridge (formand) Torben Larsen Christian Roar Pedersen Forslag til eksterne medlemmer spørges af sekretariatet om medlemskab af arbejdsgruppen. 8. Drøftelse vedr. folkekirkens tilslutning til Porvoo Fællesskabet Steffen Ravn Jørgensen har forslået, at der foretages en teologisk drøftelse af folkekirkens medlemskab af Porvoo Fællesskabet forud for en fornyet stillingtagen i Rådet. Rådet besluttede ikke at følge forslaget fra Steffen Ravn Jørgensen. 3

4 Flg. stemte for forslaget fra Steffen Ravn Jørgensen: Steffen Ravn Jørgensen. Flg. stemte imod forslaget fra Steffen Ravn Jørgensen: Torben Hjul Andersen, Hanna Broadbridge, Kresten Drejergaard, Torben Larsen, Mogens S. Mogensen, Bent Normann Olsen, Christian Roar Pedersen, Sofie Pedersen, Peder Kjærsgaard Roulund, Bodil Raakjær-Jensen, Peter Skov-Jakobsen og Paul Verner Skærved. Steffen Ravn Jørgensen ønskede flg. optaget som særstandpunkt: "Porvoo-aftalen er ikke tydelig om anglikanernes synspunkt vedr. bispesuccessionen, men ved at skele til erklæringen om Meissen og Reuilly afklares anglikanernes synspunkt. I Reuilly Statement fra står: "Anglicans hold that the full visible unity of the Church includes the historic episcopal succession." Den anglikanske kirke fastholder her kirkens apostolske kontinuitet i bispesuccessionen mere end i en succession i forkyndelsen, som lutherdommen kunne formulere det. At gøre bispeembedet til en nødvendighed for kirkens enhed, er et brud med en luthersk forståelse af kirken. I en luthersk kirke er der kun et embede, der til gengæld er forordnet af Gud; og bisp og præst er begge ansvarlige for ordets tjeneste og for så vidt forpligtet på evangeliet alene, omend på forskellige niveauer. Porvoo tilslutningen kan indebære en genindførelse af en ved reformationen afbrudt apostolsk succession i anglikansk forstand (Thanning ) og implicit indebære en afvisning af den lutherske bekendelse. Spørgsmålet om Porvoo-medlemskab burde have været lagt ud til åben høring menighedsrådene." i 9. Fremtiden for Mødet med Stiftsudvalgene Rådet besluttede at fortsætte praksis med et årligt møde med repræsentanter fra stifterne. Næste møde holdes februar Personønsker og emner for Rådets studierejse til Genève Rådet drøftede emner, som ønskes behandlet og uddybet ved mødet med repræsentanter for KV, LVF og KEK på Det Økumeniske Center under studie-rejsen november Rapport med anbefalinger fra Udvalget vedr. MKR s identitet og plads i folkekirken Rådet drøftede ID-udvalgets rapport. 12. Fastsættelse af datoer for Rådsmøder 2011 Det planlagte møde den 8. september 2010 flyttes til den 22. september Rådet fastlagde flg. datoer for kommende rådsmøder: - Fredag 4. februar Onsdag 4. maj Onsdag 7. september Onsdag 7. december Fredag 3. februar

5 Arbejdsgrupper og internationale organisationer 13. Internationale organisationer, herunder relaterede MKR arbejdsgrupper a. Kirkernes Verdensråd Referat fra arbejdsgruppens møde den 10. marts 2010 blev taget til efterretning. Efter indstilling fra arbejdsgruppen besluttede Rådet, at der sendes en delegation til Udenrigsministeriet med særligt henblik på de kristne i Irak. Delegationen skal koordineres med en større projektformulering omkring forfulgte kristne. b. Det Lutherske Verdensforbund Referat fra arbejdsgruppens møde den 23. marts 2010 blev taget til efterretning. c. Konferencen for Europæiske Kirker Der har ikke været afholdt møde i arbejdsgruppen siden sidste rådsmøde. d. Leuenberg Der har ikke været afholdt møde i arbejdsgruppen siden sidste rådsmøde. 14. Øvrige MKR arbejdsgrupper a. Den teologiske arbejdsgruppe Der har ikke været afholdt møde i arbejdsgruppen siden sidste rådsmøde. b. Kommunikationsudvalget Der har ikke været afholdt møde i udvalget siden sidste rådsmøde. Eksterne relationer 15. Organisationer og udvalg, hvortil Rådet har udpeget repræsentanter a. Danske Kirkers Råd, herunder Økumenisk Forum (tidl. Mellemkirkeligt Arbejdsforum) Danske Kirkers Råd har holdt Årsmøde i Odense den 24. april Peter Fischer-Møller deltog som MKR-udpeget repræsentant for folkekirken. Peter Fischer-Møller blev på Årsmødet valgt ind i DKRs forretningsudvalg. Medlem af MKR Torben Hjul Andersen har i den forgangne Rådsperiode siddet i en arbejdsgruppe under DKR vedr. Frihed og lige vilkår med mandat fra MKR. Rådet gav mandat til Torben Hjul Andersen med henblik på fortsat deltagelse i den pågældende arbejdsgruppe. b. Dansk Missionsråd Dansk Missionsråd afholdt repræsentantskabsmøde i Odense onsdag den 21. april MKR var ikke repræsenteret. c. Danske Sømands- og Udlandskirker Der afholdes Års- og Repræsentantskabsmøde den 27. august 2010 på Nyborg Strand. 5

6 d. Folkekirkens Nødhjælp Folkekirkens Nødhjælp har afholdt Rådsmøde den 13. marts Jørgen Skov Sørensen deltog fra MKR. e. Kontaktudvalget mellem kristne og muslimer Medlem af udvalget Paul Verner Skærved orienterede mundtligt. f. Nordeuropæisk Kirkekonvent Rapport fra møde i konventsledelsen, december 2009 af Jørgen Holm blev taget til efterretning. g. Økumenisk Studielegat Legatbestyrelsen har afholdt bevillingsmøde den 9. marts Det Økumeniske Studielegat lagde ved uddelingen vægt på geografisk, indholdsmæssigt og teologisk bredde samt på, at der var fokus på formidling i Danmark i forbindelse med studieopholdet. De uddelte legatportioner til i alt fire personer (i alt kr.) blev uddelt til: - Et længerevarende studieophold ved Near East School of Theology, Beirut, Libanon. - Et længerevarende studieophold ved Westminster Theological Seminary, Philadelphia, USA. - Et kortere studieophold ved The Hebrew University of Jerusalem, Israel. - Et kortere studieophold ved Protestantse Thelogische Universiteit, Utrecht, Holland. Det Økumeniske Studielegat har næste ansøgningsfrist den 1. marts Orienteringspunkter 16. De mellemkirkelige Stiftsudvalg a. Fyens Stift Paul Verner Skærved orienterede mundtligt fra Fyens Stift. b. Københavns Stift Torben Larsen orienterede mundtligt fra Københavns Stift. 17. Modtagne rapporter Der er ikke modtaget rapporter til dette punkt. 18. Løbende sagsbehandling Det afgående formandskab behandlede på sit møde den 18. marts 2010 følgende, som skal meldes tilbage til Rådet: Tilskud til Ecumenical News International Dette punkt jf. MKR 4/09, hvor der er protokolleret således: a. Kirkernes Verdensråd Rådet tog referat fra møde i KV-arbejdsgruppen den 11. november 2009 til efterretning. 6

7 KV-arbejdsgruppen indstiller, at Ecumenical News International (ENI) betænkes med et beløb såfremt der findes overskydende midler på budgettet ved årets slutning. Et flertal i Rådet valgte at støtte indstillingen og bemyndigede formandskabet til at træffe beslutning i sagen, når der foreligger et overblik over regnskabsresultatet for Formandskabet besluttede på baggrund af den økonomiske situation (neddroslet rammebevilling for budgetår 2010), at ENI ikke støttes økonomisk på nuværende tidspunkt. Tilskud til Strasbourg Instituttet Dette punkt jf. MKR 4/09, hvor der er protokolleret således: b. Det lutherske Verdensforbund Rådet behandlede på sit møde i maj 2009, MKR 2/09, en henvendelse fra Det økumeniske Institut i Strasbourg, hvor der anmodes om bidrag til Instituttets Endowment Fund, som er under etablering. Rådet protokollerede på mødet i maj: "Rådet ønskede at imødekomme ansøgningen, men Rådet afventer med at tage konkret stilling til ansøgningen til året sidste rådsmøde, når der er overblik over evt. frie midler på budgettet, da beløbet ikke er budgetsat på budget 2009." Rådet bemyndigede formandskabet til at træffe beslutning i sagen, når der foreligger et overblik over regnskabsresultatet for Formandskabet besluttede på baggrund af den økonomiske situation (neddroslet rammebevilling for budgetår 2010), at Strasbourg Instituttet ikke støttes økonomisk på nuværende tidspunkt. Sekretariatet tager kontakt til Niels Henrik Gregersen for at drøfte alternative støttemuligheder. Tilskud fra MKR kapitalkonto til kollekt-projektet i Kasakhstan Formandskabet besluttede, at hente kr fra kapitalkontoen og overføre beløbet til kontoen for kollekten til Den lutherske Kirke i Kasakhstan. 19. Andet Hanna Broadbridge deltager i bispevielsen i Aalborg Domkirke den 9. maj Paul Verner Skærved deltager i åbningen af Landsforeningens årsmøde på Nyborg Strand den 11. juni Jørgen Skov Sørensen deltager i Visionsmøde indkaldt af Folkekirkens Mission på Nyborg Strand den 10. juni Eventuelt Intet til protokollen. Protokollen blev oplæst og vedtaget Torben Hjul Andersen 7

8 Hanna Broadbridge Kresten Drejergaard Steffen Ravn Jørgensen Torben Larsen Mogens S. Mogensen Bent Normann Olsen Christian Roar Pedersen Sofie Pedersen Peder Kjærsgaard Roulund Bodil Raakjær-Jensen Peter Skov-Jakobsen Paul Verner Skærved 8

Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00

Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00 Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00 Mødedeltagere: Erik Vind, Mikael Krarup, Bente Kaysen, Erik Buch, Jens Hebsgaard, Jørgen Bai Jepsen, Birte Jacobsen, Paul Verner Skærved,

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Torsdag den 13. september 2012 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud til mødet fra: Anette Kaas Ole Pagels

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 29. september 2011 kl. 14.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 29. september 2011 kl. 14.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 29. september 2011 kl. 14.00 Mødedeltagere: Ester Larsen, Kresten Drejergaard, Erik Vind, Inger Lund, Rasmus Kr. Rasmussen, Inge Dalsgaard, Jens Rønn Sørensen,

Læs mere

Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00

Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00 Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00 Mødedeltagere: Afbud: Fra Stiftet: Tine Lindhardt, Erik Vind, Ester Larsen, Helga Højsager, Bente Kaysen, Grethe Krogh Jakobsen,

Læs mere

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Betænkning 1544 Folkekirkens styre Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kirkeministeriet - April 2014 Betænkning 1544 Folkekirkens styre Udgivet

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 19. november 2014 kl. 16.30 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Erik Andreassen

Læs mere

Referat for Fællesmøde Den 3. november kl. 14-16 på Hotel Nyborg Strand

Referat for Fællesmøde Den 3. november kl. 14-16 på Hotel Nyborg Strand Referat for Fællesmøde Den 3. november kl. 14-16 på Hotel Nyborg Strand Peter Bangs Vej 1D DK-2000 Frederiksberg Danmark Tel + 45 3543 2943 Fax + 45 3838 1793 dkr@danskekirkersraad.dk www.danskekirkersraad.dk

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus 1 Navn Menighedsfakultetet (MF) / Lutheran School of Theology in Aarhus (LSTA) er en selvejende og uafhængig

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Referat fra Baptistkirken i Danmarks Landskonference II lørdag den 10. november 2012.

Referat fra Baptistkirken i Danmarks Landskonference II lørdag den 10. november 2012. Referat fra Baptistkirken i Danmarks Landskonference II lørdag den 10. november 2012. Landskonferencen blev afholdt på Rosborg Gymnasium, hvor rektor Mads Peter Villadsen endnu engang bød os velkommen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT Onsdag d. 2. februar 2011 Afbud fra Erling Høholt, Gudi Skovmose, Esther Hansen, Jytte Madsen. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Sager

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 08-09-2014 10:00 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN VISION // At sikre de bedst mulige fredningspolitiske, juridiske og økonomiske vilkår for ejere og brugere af fredede

Læs mere

Valgret under udlandsophold

Valgret under udlandsophold Valgret under udlandsophold Betænkning afgivet af det af indenrigs- og sundhedsministeren og justitsministeren i april 2003 nedsatte udvalg vedrørende revision af folketingsvalglovens regler om valgret

Læs mere

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere

Der har siden udsendelsen af sidste årsberetning været afholdt 10 bestyrelsesmøder.

Der har siden udsendelsen af sidste årsberetning været afholdt 10 bestyrelsesmøder. DEN DANSKE DOMMERFORENINGS ÅRSBERETNING 2012-2013 INDHOLD Bestyrelsen Årsmøder Andre dommermøder Fagforeningsmæssige emner Høringssager Arbejde i udvalg mv. Andre faglige spørgsmål Relationer til udlandet

Læs mere

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559638/09 Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationerne m.v.) Budgettets formål

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere