Generalforsamling 19/ i Frederiksberg Slots Fægteklub i Kedelhallens mødelokale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 19/3 2015 i Frederiksberg Slots Fægteklub i Kedelhallens mødelokale"

Transkript

1 Generalforsamling 19/ i Frederiksberg Slots Fægteklub i Kedelhallens mødelokale 1. Valg af dirigent Lisbeth blev valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Valg af referent Lone og Lisbeth påtog sig opgaven. 3. Formandens beretning Vedlagt i stikordsform. Beretningen blev godkendt efter et par opklarende spørgsmål. 4. Kasserens beretning Regnskabet er vedlagt. Regnskabet er godkendt af revisor (Hans Jakob Folker), dog med en bemærkning om at bilagskvaliteten fremover bør være bedre, således at fx de forskellige udgiftsposter i forbindelse med stævnedeltagelse udspecificeres. Budgettet for 2015 blev gennemgået af kasseren, budgettet er vedlagt. Heraf fremgår det, at der ikke umiddelbart er økonomisk råderum til fx større indkøb af udstyr med mindre klubben får flere betalende voksenmedlemmer eller på anden vis øger indtægterne. Kassererens beretning blev godkendt. 5. Indkomne forslag Iben Ingemann ( Ida s mor) fremlagde sit forslag om at flytte fredagstræningen til en anden hverdagsaften. Pia meddelte, at klubben allerede har adgang til Salen mandag 19-21, men i øjeblikket ikke udnytter denne træningstid. Det diskuteredes at inddrage også denne aften, fx til 'fri fægtning' for drenge/piger og ældre. Bestyrelsen vil se på økonomien og Pia vil diskutere mulighederne med trænergruppen. 6. Valg til bestyrelsen 7. Valg af revisor 8. Evt. Hans, Peter, Jan og Lisbeth var på valg. Af de nævnte havde Peter og Jan i løbet af året forladt bestyrelsen, og Hans var ikke til stede. Det antoges at han ikke genopstiller. Lisbeth blev genvalgt men oplyste at hun planlægger at forlade bestyrelsen senest ved udgangen af denne valgperiode (i.e. ved generalforsamlingen 2017). Pia, Lone, Anni og Mounira var ikke på valg og fortsætter endnu et år. Iben valgte også at træde ind i bestyrelsen som suppleant, dvs. hun er på valg i Hans Jakob Folker valgt.

2 Det diskuteredes om klubbens økonomi kunne bedres ved at hæve kontingentet for børnemedlemmer. Bestyrelsen ønsker ikke at prisen bliver så høj at den afholder børn fra at gå til fægtning, men vil dog se på hvad kontingentet er i hovedstadens øvrige fægteklubber og vil tage emnet op på førstkommende bestyrelsesmøde. Lone oplyste at reglerne for at søge Frb. Kommune om tilskud til sportsklubber er blevet ændrede, således at klubben ikke længere nødvendigvis behøver at afholde et event rettet mod offentligheden for at komme i betragtning til disse midler. Bestyrelsen vil se på de nye regler og undersøge mulighederne. Klubbens hjemmeside blev diskuteret. Henrik Clemmensen har generøst tilbudt at tage sig af klubbens Facebook side samt at udarbejde en mere attraktiv hjemmeside til klubben, en side der kan fungere som en mere fleksibel og indbydende 'forside' til klubmodul-siden med medlemsadministrationen. Bestyrelsen er meget taknemmelig, og Henrik er i fuld gang. Lone og Pia oplyste at KUBE projektet kører videre, og at klubben fortsat ser problemer dels med salens størrelse, dels med mulighederne for at opbevare og tilgå klubbens udstyr. Kommunen og FiU er klar over klubbens forbehold overfor mulighederne i KUBEn. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Pia som formand og Lone som kasserer.

3 Frederiksberg Slots Fægteklub Formandens beretning, marts 2015 Det har på mange måder både været et godt år for klubben og også et arbejdsomt år. Vi har haft en god tilgang af børnefægtere, hvilket er herligt og 2014 har været vores første år med Klubmodul. Klubmodul har haft stor betydning for vores kontingentbetaling og sier derved klubbens økonomi, som har nået et stabilt leje. Økonomien har tilladt indkøb af nyt udstyr vi har fået både nye meldeapparater, nye elveste, ledninger og også repareret flere af de gamle veste. Vores våbenmester har også sørget for at holde vores våbensamling i god form! Vores træningsforhold og adgangsforhold til slot og sal har været acceptable, bortset fra to uger i efteråret, hvor vi måtte aflyse fægtning på salen pga. af officersskolens afholdelse af eksamen. I den periode lånte vi en sal i Sydhavnen, der godt nok ikke var så stor, men det afholdt ikke mange børn og deres forældre for alligevel af finde frem og få fægtet på trods af aflysningerne på slottet. Vi har fundet frem til en organisering af klubbens to børnehold, der tilgodeser både de store og de små, men på grund af holdenes størrelser er vi ved at overveje oprettelsen af flere hold og eventuelt tage mandagen ind som fægteaften. Der er nemlig fortsat stor tilstrømning til vores børnehold, og vi har været nødt til at afvise flere nye fægtere i en periode, fordi vi simpelthen ikke har plads og trænerkapacitet til indslusning af så mange nye børn, samtidig med at vi sier den høje træningskvalitet for de eksisterende børnemedlemmer. Størstedelen af fægterne fægter elektrisk hver gang og mange af børnene har fået eget udstyr, og vi opfordrer stadig til at man efter 2-3 måneder begynder at anskaffe eget våben, handske og ledning og lidt efter lidt også resten af udstyret. Situationen på voksenholdet er fortsat en udfordring med meget få fægtere, - der har ikke været decideret holdtræning de sidste måneder. Vi får dog mange henvendelser fra voksne, der gerne vil starte hos os og vi afholder prøvetime for en mindre gruppe sidst i marts. Et indsatsområde for bestyrelsen i 2015 vil være at kunne tilbyde et godt voksen introforløb for at kunne tiltrække nye voksne fægtere og derefter også at kunne fastholde de voksne fægtere. Klubbens trænersituation har desværre fyldt meget og taget meget af bestyrelses tid i de sidste måneder af året. Siden 2011 har vi arbejdet på at få et samarbejde med vores træner Mike oming klubbens hjemmeside. Mike påtog sig i sin tid frivilligt administrationen af klubbens hjemmeside. I den tid har hverken bestyrelsen eller klubbens andre trænere har haft brugeradgang til hjemmesiden, hvilket var problematisk når Mike var på ferie eller optaget andet sted. Det er endvidere meget sårbart for en klub at have en hjemmeside, som kun er ophængt på én person i det tilfælde, at vedkommende vælger at forlade foreningen. Det har gennem flere år været et problem for bestyrelsen at få kommunikeret især hurtige beskeder ud til medlemmerne oming aflysninger og andre former for beskeder, stævne invitationer og lignende til stor irritation for medlemmerne. Der er blevet brugt meget tid på

4 at vedligeholde maillister, som alligevel aldrig var fuldstændige. Vi har mistet mange medlemmer på denne konto. Særligt under Irakigen, hvor klubben ikke måtte være på slottet, og vi har i de situationer haft svært ved at nå medlemmerne. Vi kan altid risikere at blive aflyst på slottet med meget kort varsel. Vi har oming hjemmesiden forsøgt forskellige løsningsforslag, i starten uden betalingsdelen, men Mike ønskede ikke at samarbejde oming disse løsninger, heller ikke oming vores valgte system Klubmodul. Mike har end ikke villet mødes med os oming hjemmesiden. Da vi for snart et år siden sendte klubmodul i luften som klubben nye hjemmeside, dog uden at kunne bruge klubbens gamle domænenavn faegte.dk fordi Mike mod bestyrelsens vilje havde overtaget domænet, lovede Mike at fjerne klubbens navn fra det der blev hans hjemmeside. Dette skete ikke, derimod fortsatte han kommunikationen med medlemmerne via sin hjemmeside i klubbens navn. For bestyrelsen er det åbenbart at en forening/klub ikke kan have 2 hjemmesider. Det var desværre ikke muligt at indgå et kompromis med Mike, og han ønskede på den baggrund ikke at fortsætte samarbejdet med klubben. Vi har budt velkommen til Fruzsina som træner på salen. Fruzsina, Pia (jeg selv) og Niklas varetager træningen for børnene og David er startet som trænerassistent. Fruzsina er også voksentræner og giver lektioner til både børn og voksne. Vi har også haft besøg af Jesper Rene som gæstetræner. Børnene og de unge har deltaget i både DM, Københavnermesterskaberne, Sjællandsmesterskaberne, Fleuretcuppen, som vi som klub er medarrangører til, Jønssons pokal og vores eget Grundlovsstævne for klubbens børn med efterfølgende pizza-spisning på salen for børn og forældre. Sommerafslutningen blev holdt i Søndermarken. Vi har holdt juleafslutningen med ballonfægtning og fælles buffet stor tak til den store opbakning vi får fra forældrene til disse arrangementer! Klubben har vundet Guld i Danmarks Mesterskabets veteranklasse. Klubben har i årets løb deltaget i flere byggemøder om det nye kultur- og bevægelseshus KUBE, hvor vi er tiltænkt nye træningsfaciliteter. KUBE forventes færdigt i Der er dog visse udfordringer i forhold til at den sal, som er tiltænkt os ikke er stor nok, og at der endnu ikke er løsning på, hvordan vores udstyr skal opbevares. Bestyrelsen fortsætter sammen med FIU dialogen med kommunen. Derudover har klubben deltaget i repræsentantskabsmøde, formandsmøde og idrætstemamøder hos Frederiksberg Idræts Union, som også er involveret i KUBE projektet. Det har været et godt år for bestyrelsen med nogle aktive møder. Fægteforbundets udviklingskonsulent Martin Wiuff har deltaget i et af møderne, fordi forbundet gerne vil sparre direkte med klubberne oming fægteudviklingen og træning i klubberne. Vores hjemmeside er stadig opbygning, men der er sket store fremsidt, især når det drejer sig om medlemsadministration og kommunikation med medlemmerne. Vi har fået tilbudt støtte fra en forælder til et fægtebarn med at udvikle videre på hjemmesiden og den eksterne kommunikation, hvilket allerede har betydet, at klubbens Facebook-side har fået liv.

5

6 Regnskab for Frederiksberg Slots Fægteklub Kassebeholdning d , Indtægter Enkelt post Samlet post 1. Kontingenter Medlemmer (40) Børn (33) 51, Voksne (9) 22, , Tilskud fra Kultur og Fritid Frederiksberg Kommune Aktivitetstilskud børn og unge 13, Tilskud til udstyr 13, Fægtearrangement - 4. Øvrige indtægter Renteindtægt Indtægter i alt 88, Udgifter 1. Administration Kontingent Dansk Fægte Forbund 1, Kontingent Frederiksberg Idræts Union 1, Bestyrelsesmøder Hjemmeside domænenavne Leje af sal haveby til fægtning Tilbagebetaling af kontingent Gaver Julegaver trænere Arrangementer Generalforsamling Grundlovsstævne Sommerafslutning Juleafslutning Løn Mike Løn 22, Pia Løn 9, Niklas Løn 8, David Løn Hjemmeside Klubmodul Årsafgift 3, Dankort afgift Dankort årsafgift 1, , , , ,239.43

7 6. Udstyr Reparation af el-veste Indkøb af fægteudstyr til trænere 4, Indkøb af fægteudstyr 30, Stævne aktivitet Kørsel , Udgifter i alt 89, Årets resultat (1,577.78) Kassebeholdning d ,522.26

8 Budget for Frederiksberg Slots Fægteklub Kassebeholdning d , Indtægter Enkelt post Samlet post 1. Kontingenter Børn (35) 56, Voksne (8) 20, , Tilskud fra Kultur og Fritid Frederiksberg Kommune Aktivitetstilskud 14, Ansøgninger til udstyr fra kulturpuljen 3. Fægtearrangement Diverse arrangementer Forventede Indtægter i alt inkl. kassebeholdning 108, Udgifter 1. Administration Kontingent Frederiksberg Idræts Union 1, Kontingent Dansk Fægteforbund 1, Bestyrelsesmøder , Gaver Gaver Arrangementer Generalforsamling Sommerafslutning Juleafslutning Løn Voksen træner + lektioner 26, Børne træner 11, Børne træner 9, Trænerassistent 3, Ekstra træner 5, Hjemmeside Klubmodul Hjemmeside domænenavne Årsafgift 3, Dankort afgift Dankort årsafgift 1, Udstyr Reparation af el-veste 1, Meldeapperater Hensat til udstyr 1, , ,655.00

9 4. Stævneaktiviteter Grundlovsstævne Trænerdeltagelse stævner (15 x 250.) 3, Kørsel stævner (50 km á 2 15 stævner) 1, Dommerafgift 1, , Udgifter budgeteret , Kassebeholdning ( hensat til uforudsete udgifter) 35,867.26

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Generalforsamling 20. februar 2007

Generalforsamling 20. februar 2007 Generalforsamling 20. februar 2007 Dirigent: Brian Referent: Sofie Fremmødte: 45 Bestyrelsens beretning fremlægges ingen bemærkninger Se beretning bilag 1 Reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2010 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tormborg vælges 30. Marts,

Læs mere

Tommerup Motocross- & Speedwayklub

Tommerup Motocross- & Speedwayklub Referat fra den ordinære generalforsamling i Støtteforeningen for afholdt mandag d. 19. januar 2014 Punkt 1. Valg af ordstyrer og referent Henrik Brorson blev valgt til ordstyrer og Peer Bjørnskov Madsen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

Generalforsamling Vejle Skytteforening

Generalforsamling Vejle Skytteforening Generalforsamling Vejle Skytteforening Torsdag d. 19. februar 2015 REFERAT Generalforsamling nr. 153 for Vejle Skytteforening. 36 Deltagere 1. Valg af dirigent: Peter Tørslev 2. Valg af protokolfører,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jesper Nielsen valgt. Dirigent konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt ved opslag

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria Referat af Ordinære Generalforsamlingen den 28 Februar 2008 kl 19:00 I Klubhuset 36 medlemmer fremmødt Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Godkendelse af nye medlemmer 3 Bestyrelsens

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat Langgarverne Generalforsamlingsprotokollat År 2010 d. 25. oktober afholdtes klubbens ordinære generalforsamling i klublokalet ved Byskolen. Ca. 40 medlemmer mødte op, bestyrelse og revision inklusive.

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere