Valg af stål til varmforzinkning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valg af stål til varmforzinkning"

Transkript

1 Valg af stål til varmforzinkning Hvilke specielle krav skal man stille til stål, for at det skal være egnet til varmforzinkning? Spørgsmålet bør besvares allerede under projekteringen af såvel større som mindre stålkonstruktioner, for det får betydning for både levetid og udseende. Gennem korrekt stålvalg kan man udnytte de gode muligheder som varmforzinkning giver, hvad enten der ønskes en effektiv og vedligeholdelsesfri korrosionsbeskyttelse med særlig lang levetid, eller der ønskes lyse, ensartede zinkoverflader med god finish. Retningslinier for valg af stål til varmforzinkning gives i det følgende. Udgivet af Foreningen af Danske Varmforzinkere og Nordisk Förzinkningsförening i samarbejde med FORCE Instituttets Korrosionsafdeling, Danmark.

2 Ståltyper Anbefalingerne gælder for stål, der skal varmforzinkes som stykgods ved C. Ved højtemperaturforzinkning ( C), der anvendes til småemner/massegods, har stålets legeringsindhold ikke den samme afgørende indflydelse på zinkbelægningernes egenskaber. Varmvalsede konstruktionsstål I almindeligt anvendte konstruktionsstål er det primært indholdet af silicium (Si), der har betydning for zinkbelægningens struktur og lagtykkelse. Øvrige forekommende legeringselementer har ingen afgørende indflydelse på belægningen 1). Stålene er egnede til varmforzinkning, når følgende krav til siliciumindholdet er overholdt: Stål S1 Uberoliget stål uden aluminium: Si-indhold under 0,04 vægt% Aluminiumberoliget ) stål: Si-inhold under 0,02 vægt% Stål S2 Siliciumberoliget stål (med eller uden aluminium): Si-inhold 0,15-0,25 vægt% Stål S3 Siliciumberoliget stål (med eller uden aluminium): Si-inhold 0,25-0,35 vægt% Stål med siliciumindhold over 0,35 vægt% kan også varmforzinkes, men lagtykkelsen øges kraftigt med dyppetiden. Tykke zinkbelægninger er generelt mere sprøde, og der opstår lettere belægningsafskalninger som følge af stød og slag under transport og håndtering. Sådanne stål skal derfor behandles særlig varsomt. Stål, der er uegnede til varmforzinkning: Stål S4 Stål uden aluminium: Si-indhold 0,04-0,14 vægt% Aluminiumberoliget stål: Si-indhold 0,02-0,14 vægt% Zinksmelten kan reagere meget kraftigt med disse stål under varmforzinkning og danne tykke, mørkegrå og sprøde belægninger, der let skaller af. Koldvalsede stål Koldvalsede stål skal have særligt lave indhold af silicium og fosfor (P) for at være egnede til varmforzinkning. I modsat fald kan jernzink-reaktionen blive meget kraftig og danne tykke, mørkegrå zinkbelægninger, der let skaller af. I litteraturen er der givet følgende håndregel 2), hvis anvendelighed er påvist i praksis gennem udførelse af et stort antal stålanalyser på FORCE Instittutet: Stål S5 Si /2 x P skal være mindre en 0,050 vægt% Det bemærkes, at ovenstående regel stiller store krav til analysenøjagtigheden. Hvis muligt, bør varmvalset stål foretrækkes frem for koldvalset stål. Dette skyldes, at der undertiden omend sjældent forekommer partier af koldvalset stål, hvor revnedannelser i zinkbelægningen op mod ståloverfladen medfører en udpræget afskalningstilbøjelighed, selv om zinkbelægningen i øvrigt har normalt udseende og tykkelse. Årsagerne til disse afvigende resultater er undersøgt 5) hos Institutet för Metallforskning i Stockholm. ) Stål med aluminiumindhold over 0,020 vægt%. 2

3 Zinklagtykkelser Andre stål Automatstål er normalt ikke egnet til varmforzinkning. Indhold af svovl over 0,18 vægt% bevirker, at stålet ætses kraftigt ved syrebejdsningen, og at jernzinkreaktionen bliver så kraftig, at stålet ødelægges. Zinklagtykkelsen afhænger primært af stålets siliciumindhold dyppetiden i zinksmelte stålets overfladeruhed og godstykkelse Rustfrie stål, som f.eks. AISI 304 eller såkaldt syrefast rustfrit stål AISI 316, varmforzinkes i visse tilfælde, hvor rustfrie dele er svejst på almindeligt konstruktionsstål. Zinklaget får ofte stor tykkelse og bliver mere eller mindre gråt, hvilket skyldes højt indhold af silicium, chrom og nikkel. Efter varmforzinkning kan der forekomme pletter uden zink på de rustfrie overflader, men erfaringsmæssigt kun i ubetydeligt omfang. På koldvalset stål afhænger zinklagtykkelsen desuden af fosforindholdet. Figur 1 viser, hvordan zinklagtykkelsen varierer afhængig af siliciumindhold og dyppetid ved varmforzinkning. Tabel 1 og 2 viser minimumkravene til zinklagtykkelser ifølge DS/EN ISO Rustfrit stål er tilbøjelig til at danne zinkfyldte revner ved zinkindtrængning i stålets korngrænser, hvor overfladen har trækspændinger, f.eks. svejsespændinger eller spændinger fra koldbukning. Det kan anbefales at foretage prøveforzinkning af aktuelle konstruktionsdetaljer, så zinkbelægningens tykkelse og udseende samt risikoen for zinkindtrængning kan bedømmes. Hærdede eller stærkt koldbearbejdede stål med trækstyrke over N/mm 2 (HRC over 31) kan optage atomart brint under syrebejdsningen og udvise brintskørhed, hvis der ikke træffes særlige, modvirkende foranstaltninger. Stærkt koldbearbejdede stål indebærer risiko for revnedannelse ved zinkindtrængning, hvis stålet ikke er spændingsfriglødet eller normaliseret efter forarbejdning. Varmforzinkning som almindeligt lønarbejde frarådes derfor, hvis risiko for brud skal undgås. Særlig store zinklagtykkelser kan anvendes, hvor der ønskes en korrosionsbeskyttelse med meget lang holdbarhed uden vedligehold. Lagtykkelser på 100, 150 eller 200 µm kan opnås, hvis det på forhånd aftales med varmforzinkeren, og hvis stålet opfylder følgende krav til godstykkelse og siliciumindhold: Krav til lokal Mindste Siliciumindlagtykkelse godstykkelse hold i stål min. 100 µm 3 mm 0,20-0,25 % min. 150 µm 6 mm 0,20-0,30 % min. 200 µm 6 mm 0,25-0,35 % Krav om minimum 100 µm lokal lagtykkelse kan også opfyldes på stål uden silicium, når stålet før varmforzinkning sandblæses kraftigt, så overfladeruheden er minimum R a12 1 /2 µm. Zinkbelægningernes holdbarhed under forskellige brugsforhold er beskrevet i informationsbladet Varmforzinkning og korrosionskategorier. Stålets overfladeruhed har også en betydelig indvirkning på zinklagtykkelsen. Undersøgelser 4) har vist, at sandblæsning eller slyngrensning til en overfladeruhed på minimum R a12 1 /2 µm giver en fordobling af zinklagtykkelsen på uberoligede og aluminiumberoligede stål (S1 og S5), men lavere ruhedsværdier kan også give en betydelig forøgelse af lagtykkelsen 5). 3

4 Zinkoverfladernes udseende Slibning, rivning og lokal deformation af ståloverfladen ved koldbearbejdning kan også påvirke overfladeruhed samt jernzink-reaktion og resultere i øget zinklagtykkelse. Varmforzinkning af stål uden silicium (S1 og S5) resulterer i lyse og blanke zinkoverflader. Under udendørs brug får overfladerne efterhånden et mat og lysegråt udseende. Flamme-, plasma- eller laserskårne kanter på siliciumberoliget stål vil have reduceret zinklagtykkelse efter varmforzinkning. Årsagen er, at ståloverfladens indhold af silicium under skæreprocesserne reagerer med ilt og danner siliciumoxid, der ikke indvirker på jernzink-reaktionen. Kanterne vil derfor få samme zinklagtykkelse som et stål uden silicium. Stål med siliciumindhold på 0,15-0,22 vægt% (S2 fraregnet de højeste siliciumindhold) vil normalt også få lyse og ensartede zinkoverflader, forudsat at stålets godstykkelse ikke overstiger ca. 6 mm. Ved større siliciumindhold kan overfladerne blive delvist grå. Gråfarvningen kan forkomme i form af afgrænsede grå partier eller i form af et gråt netværk på iøvrigt lyse zinkoverflader. Normal zinklagtykkelse kan opnås ved at fjerne det oxiderede lag fra ståloverfladen før varmforzinkningen, hvilket i praksis kan udføres ved slibning, så kanterne er glatte og uden anløbningsfarver. Varmepåvirkning af stålet før varmforzinkning f.eks. ved varmebehandling eller varmbukning kan medføre noget ændret zinklagtykkelse, men normalt kun i ubetydligt omfang. Jernzink-reaktionen kan erfaringsmæssigt forløbe lidt hurtigere udvendigt på både runde og firkantede rør. Det kan derfor være nødvendigt at anvende stål med lidt lavere siliciumindhold, 0,15-0,20 vægt%, hvis der skal opnås ensartede, lyse zinkoverflader. Stål med højere siliciuminhold (S3) vil generelt få mørkere grå zinkoverflader, idet mørkfarvningen øges med stigende siliciumindhold. De mørkegrå zinkoverflader har kun betydning for udseendet, idet de giver samme effektive korrosionsbeskyttelse og i praksis korroderer med samme hastighed som de lyse zinkbelægninger. De grå zinkbelægninger har normalt større lagtykkelse og dermed længere levetid end de lyse zinkbelægninger. De grå overflader opstår ved, at zinkbelægningens jernzinklegering når helt ud i belægningens overflade. Når zinkoverfladen korroderer, vil indholdet af jern blive frigivet og oxideret, hvilket efter nogen tid vil give overfladen en rødbrun farvenuance. Den brune farve øges gradvist efterhånden, idet zinkbelægningens jernindhold stiger ind mod ståloverfladen. Brunfarvningen af zinkoverfladen betyder således ikke nødvendigvis, at zinkbelægningen er borttæret. Zinkbelægninger med lyse overflader består yderst af et sammenhængende renzinklag, hvis jernindhold er forsvindende. Ind mod ståloverfladen består belægningen af jernzink-legering, hvilket også med tiden vil resultere i brunfarvning, når renzinklaget er borttæret. Brunfarvningen vil dog 4

5 opstå senere end på stålene med mørkegrå zinkoverflader. På stålene S1 og S5 udgør renzink-laget typisk % af belægningens samlede tykkelse. a) Renzinklag Jernzinklegering Hvis der er tvivl om, hvilket udseende zinkoverfladerne vil få, kan det anbefales at foretage prøveforzinkning af det aktuelle stål. Stålanalyser Spektral-analysemetoderne, der i dag anvendes til bestemmelse af stålets sammensætning, er hurtige og kan resultere i stor nøjagtighed, men bestemmer kun stålets totale indhold af silicium, dvs. både silicium, der er bundet som oxider, og silicium, der er opløst i stålet. Det er kun stålets indhold af opløst silicium, der har betydning for varmforzinkningen, mens silicium bundet som oxider er uden indflydelse. a) Tværsnit (skematisk) gennem zinkbelægning på et stål uden eller med meget lavt siliciumindhold (under 0,02 vægt%). Belægningen har yderst et sammenhængende lag af renzink, der giver overfladen et blivende lyst, ensartet udseende. b) Jernzinklegering Analyserne udføres desuden i henhold til de gældende analyse-standarder på overfladen, der fremkommer efter bortslibning af 1/4-del af stålets godstykkelse og altså ikke på ståloverfladen, der har betydning for jernzink-reaktionen ved varmforzinkning. Analyserne kan ikke udføres tilstrækkelig nøjagtig på en rå ståloverflade. b) Tværsnit gennem zinkbelægning på et stål med 0,27 vægt% silicium. Belægningen består næsten helt af jernzink-legering, og har kun små rester af renzink i overfladen. Overfladen er delvis mørkegrå. De tidligere givne grænser for stålets siliciumindhold er baseret på erfaringerne fra spektralanalyse, altså baseret på stålets totale indhold af silicium, og kan anvendes til bedømmelse af stålets egnethed til varmforzinkning i langt de fleste tilfælde. Der forekommer dog tilfælde, hvor stålet under fremstilling eller forarbejdning har været udsat for særlige forhold, der har ændret overfladens sammensætning i en grad, så det får betydning for zinkbelægningens udseende eller lagtykkelse, men uden at det kan konstateres ved spektralanalyse. Prøveforzinkning af stålet med de samme dyppetider, som skal anvendes til de færdige konstruktioner, kan vise hvilken lagtykkelse og hvilket udseende zinkbelægningen opnår. c) Renzinklag Jernzinklegering c) Viser zinkbelægnningens struktur på et sandblæst stål med meget lavt siliciumindhold (under 0,02 vægt%). Sandblæsningen bevirker, at der dannes lange søjleformede jernzink-krystaller ud fra punkter i ståloverfladen. Zinkbelægningen bliver tykkere, og har stadig en stor andel af renzink sammenlignet med stål, der ikke er sandblæst. 5

6 Zinkbelægningens tykkelse µm Si 0,07% 400 Si 0,30% 300 Si 0,25% 200 Si 0,20% Si 0,15% 100 Si spor 0 Zinkbadets temperatur 460 C Dyppetid i min. Fig. 1: Kurverne viser sammenhængen mellem dyppetider og zinklagtykkelse for stål med forskellige siliciumindhold. Kurverne er baseret på middelværdier, hvorfor der kan forekomme afvigelser herfra. Tabel 1: Krav til zinklagtykkelse på ophængsgods jf. DS/EN ISO 1461 Tabel 2: Krav til zinklagtykkelse på centrifugegods jf. DS/EN ISO 1461 Emner med godstykkelse t Lokal lagtykkelse min. (µm) Middel lagtykkelse min. (µm) Emner med godstykkelse t eller diameter d Lokal lagtykkelse min. (µm) Middel lagtykkelse min. (µm) Stål, 6 mm t 1) Emne med gevind: Stål, 3 mm t < 6 mm mm diam. d Stål, 1,5 mm t < 3 mm mm diam. d < 20 mm Stål, t < 1,5 mm diam. d < 3 mm Støbegods 6 mm t Støbegods, t < 6 mm ) Stål med godstykkelse på 6 mm eller derover. Erfaringerne viser, at lagtykkelseskravene ikke altid kan opfyldes fuldstændigt på stål S1 uden silicium. Der bør således anvendes siliciumholdigt stål S2 (eller S3), hvis lagtykkelseskravene skal være fuldt opfyldte. Alternativt kan der foretages en kraftig sandblæsning af stålet før varmforzinkning. Andre emner (også støbegods): 3 mm t t < 3 mm

7 Referencer 1. R. Thomas, T. Wallin, Håndbog om varmforzinkning. Foreningen af Danske Varmforzinkere (1989). 2. G. Hänsel, 13th International Galvanizing Conference, European General Galvanizing Assoc., London (1989). 3. General Galvanizing Practice, The Galvanizers Association, London (1979). 4. O. Borring Sørensen, Varmforzinkning af sandblæst stål, Rapport nr. 80/04 d-e, Korrosionscentralen, København (1980). 5. A. Hirn, Varmforzinkning af vanskelige stål, Institut för Metallforskning, Stockholm (1994). 7

8 Bestilling af stål Kravene som varmforzinkningen stiller til stålvalget opfyldes ikke af de kvalitets- og styrkekrav, som stålstandarderne angiver. Det er ikke tilstrækkeligt kun at angive f.eks. S235JR eller EN/ISO 10025, hvis stålet skal være egnet til varmforzinkning. Specifikationen bør også angive grænser for stålets indhold af silicium og evt. fosfor, samt at stålet skal være velegnet til varmforzinkning som stykgods ifølge den aktuelle varmforzinkningsstandard. Desværre er man normalt ikke fuldstændig frit stillet ved valg af stålets siliciumindhold. Det er først og fremmest ved køb af lagervarer, at det kan være vanskeligt at få det ønskede, mens der ved bestilling af større partier stål normalt ikke er problemer. Stålleverandøren bør kontaktes i god tid, så denne har mulighed for at fremskaffe det rette stål til varmforzinkning. Retningslinier for valg af stål kan rekvireres hos: Medlem af Foreningen af Danske Varmforzinkere Yderligere information ved henvendelse til: Zinc Info Norden AB Västra vägen 11 B, SE SOLNA (Nordic Galvanizers Association, Sweden) Tel/Phone: +46 (0) Fax: +46 (0) Foreningen af Danske Varmforzinkere Tel/Phone:

Måling af zinklagtykkelser

Måling af zinklagtykkelser Brochure.Måling af zinklagtyk. 30/03/01 14:06 Side 1 Måling af zinklagtykkelser Det er i dag meget almindeligt, at der stilles krav til zinklagtykkelsen, når en stålkonstruktion skal korrosionsbeskyttes

Læs mere

Reparation af skader i zinkbelægninger

Reparation af skader i zinkbelægninger Reparation af skader i zinkbelægninger Eksempel på reparation af zinkafskalning omkring et udstanset hul i varmforzinket plade. Reparationen er udført med zinkstøvmaling. I forbindelse med udførelse af

Læs mere

Materialer. Stål 240 YP. Stål HSS420. Stål S235 JRG2. EN 10025 - Domex 240 - Laser 250 - S240 - E240. Mekaniske data:

Materialer. Stål 240 YP. Stål HSS420. Stål S235 JRG2. EN 10025 - Domex 240 - Laser 250 - S240 - E240. Mekaniske data: Materialer Stål 240 YP EN 10025 - Domex 240 - Laser 250 - S240 - E240 Ståltype baseret på S 235 JRG2 iht. EN 10025 med forbedrede egenskaber for koldbearbejdning og styrke samt bedre tolerancer. Teknisk

Læs mere

Måling af zinklagtykkelser

Måling af zinklagtykkelser Råd og vejledning om varmforzinkning: Måling af zinklagtykkelser Det er i dag meget almindeligt, at der stilles krav til zinklagtykkelsen, når en stålkonstruktion skal korrosionsbeskyttes ved varmforzinkning.

Læs mere

Sur-Tech A/S Surface Technology

Sur-Tech A/S Surface Technology Sur-Tech A/S Surface Technology KEMISK NIKKEL En slid og korrosionsbeskyttende belægning DS/ ISO 9001 ISO 14001 Kvalitetssikring Miljøledelse Hvad er kemisk nikkel? Kemisk nikkel er en proces til udfældning

Læs mere

Hvilken betydning har legeringselementerne i stål, og hvordan kan legeringssammensætningen bestemmes?

Hvilken betydning har legeringselementerne i stål, og hvordan kan legeringssammensætningen bestemmes? Hvilken betydning har legeringselementerne i stål, og hvordan kan legeringssammensætningen bestemmes? Af Carsten Jensen, FORCE Technology, Afdelingen for Korrosion & Metallurgi Risø-DTU, Roskilde, 24.

Læs mere

hulprofiler & svejste RØR

hulprofiler & svejste RØR Teknisk information hulprofiler & svejste RØR LAGERSTANAR hulprofiler KKR teknisk data EN 10219, s355j2h Kemisk sammensætning/chargeanalyse C Si 1) Mn P S S355J2H 0,22 0,55 1,60 0,035 0,035 0,02 0,45 1)

Læs mere

Varmforzinkning Bearbejdet aftorgny Wallin Oversat afkay Hallas ",.

Varmforzinkning Bearbejdet aftorgny Wallin Oversat afkay Hallas ,. Rune Thomas Varmforzinkning Bearbejdet aftorgny Wallin Oversat afkay Hallas ",. Nordisk Forzinkningsforening er en sammenslutning af nordiske varmforzinkningsvirksomheder. Foreningens formål er at fremme

Læs mere

HB Trapper & Stål A/S HB Trapper

HB Trapper & Stål A/S HB Trapper HB Trapper & Stål A/S HB Trapper Sagsnavn: Kubehusene Ordre: 43425 Entreprisen: altaner, værn og trapper Bygningsdelen omfatter følgende emner: 1. Vamforzinkede emner side 2 2. Træ håndlister side 6 3.

Læs mere

Info om overfladebehandling

Info om overfladebehandling Info om overfladebehandling Oplysninger og illustrationer vedrørende: Varmforzinkning Valg af stål Stålfejl Svejsning Konstruktionsudformninger / huller mv. Beholdere Hvidrust Duplex maling på varmforzinket

Læs mere

TEKNISKE DATA HARD COAT 25 µm

TEKNISKE DATA HARD COAT 25 µm TEKNISKE DATA HARD COAT 25 µm Plannja Hard Coat fremstilles af kontinuerlig, varmgalvaniserede stålprofilplader belagt med en struktureret polyester, der er designet til udendørs brug. Overfladen med den

Læs mere

svejste PRÆCISIONSSTÅLRØR

svejste PRÆCISIONSSTÅLRØR Teknisk information svejste PRÆCISIONSSTÅLRØR SveJSTE RUNDE RØR Svejste runde stålrør i henhold til EN 10305-3 (DIN 2394) Leveringstilstand Betegnelse Betegnelse Beskrivelse iht. EN 10305-3 Svejste og

Læs mere

Nordisk Vattenskadeseminarium 2007 i Ystad

Nordisk Vattenskadeseminarium 2007 i Ystad Korrosionserfarenheter från danska installationskomponenter Nordisk Vattenskadeseminarium 2007 i Ystad 31. August 2007 Asbjørn Andersen, akademiingeniør i kemi Korrosion og metallurgi FORCE Technology

Læs mere

System information. Forbehandling af undergrunde til lakering

System information. Forbehandling af undergrunde til lakering System information. Forbehandling af undergrunde til lakering Storvogne har i dag, udover deres egentlige funktion, en stadig større betydning som reklameblikfang; de repræsenterer firmaet og fungerer

Læs mere

Slibning af værktøjer til træindustrien

Slibning af værktøjer til træindustrien Slibning af værktøjer til træindustrien Stållegeringer Stållegeringer, der anvendes i træindustrien: VS = værktøjsstål CV = krom-vanadiumstål HSS = hurtigstål HSSE = højlegeret hurtigstål HM = hårdmetal

Læs mere

AB. SVEJSETEKNIK ApS.

AB. SVEJSETEKNIK ApS. AB 1770 AC-DC Med den nye Dual Flow coatning er det kun nødvendigt at svejse 2/3 af godstykkelsen. Støbejern. Støbejern bruges meget i industrien på grund af prisen, samt at det er et stabilt og bearbejdeligt

Læs mere

Slibning og overfladefinish af

Slibning og overfladefinish af Slibning og overfladefinish af rustfrit stål Ved Jesper Nielsen, Preben Z. Jensen A/S Program Hvem er Preben Z? Forhold omkring overfladeruhed Slibematerialer Slibemetoder Slibeværktøjer Vibrationsslibning

Læs mere

Procedures for accepting road restraint systems in Denmark. Peter Johnsen Johnsen Consult Denmark

Procedures for accepting road restraint systems in Denmark. Peter Johnsen Johnsen Consult Denmark Procedures for accepting road restraint systems in Denmark Peter Johnsen Johnsen Consult Denmark WG 1 Road Restraint systems WG 6 Noise Barriers WG 10 Passive safety of support structures for road equipment

Læs mere

Lodning. Lodning anvendt til vandarmatur. Ved fremstillingen af en cykel anvendes bl.a. lodning. Lodning anvendt til reparationer.

Lodning. Lodning anvendt til vandarmatur. Ved fremstillingen af en cykel anvendes bl.a. lodning. Lodning anvendt til reparationer. Lodning 7 Ved fremstillingen af en cykel anvendes bl.a. lodning. Anvendelse og udbredelse Lodning er en af de ældste samlingsmetoder, man kender til. Metoden anvendes til sammenføjning af metaller. Man

Læs mere

MIPA INDUSTRI ISO 12944. Vejledning til beskyttelse af overflader i henhold til ISO 12944

MIPA INDUSTRI ISO 12944. Vejledning til beskyttelse af overflader i henhold til ISO 12944 MIPA INDUSTRI ISO 12944 Vejledning til beskyttelse af overflader i henhold til ISO 12944 Korrosion påvirker alle konstruktioner. Derfor vil C. Flauenskjold gerne hjælpe dig med at finde det malesystem,

Læs mere

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1.

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Kun til erhvervsmæssigt brug. I-systemdatablad nr. DK / SYS_PT950.8 / 00 An Axalta Coating Systems Brand

Læs mere

DS/EN 1090? vi er klar hos DOT

DS/EN 1090? vi er klar hos DOT DS/EN 1090? vi er klar hos DOT CE-MÆRKNING Skal varmforzinknings virksomheder som DOT CE-mærkes? Nej. Vi skal blot overholde DS/EN ISO 1461, som normalt, men... vi skal understøtte kundens CE-certificering

Læs mere

to-komponent polyamide hærdende epoxy primer egnet på vådblæste overflader (fugtige eller tørre) kan bruges sammen med katodisk beskyttelse

to-komponent polyamide hærdende epoxy primer egnet på vådblæste overflader (fugtige eller tørre) kan bruges sammen med katodisk beskyttelse 5 sider Revision af februar 2010 BESKRIVELSE EGENSKABER KULØR OG GLANS PRODUKT DATA VED 20 C Vægtfylde Volumen tørstof VOC (leveret) VOC2 Anbefalet tørfi lmstykkelse Teoretisk strækkeevne Berøringstør

Læs mere

Korrosion i skroggennemføringer og søventiler

Korrosion i skroggennemføringer og søventiler Korrosion i skroggennemføringer og søventiler Af Piet Jansen FORCE Technology Piet Jansen 2004 -- Kopiering og eftertryk tilladt med kildeangivelse Korrosion i skroggennemføringer og søventiler Sejlads

Læs mere

System information. PercoTop industrilakering. vedrørende: DIN EN ISO 12944 QUALICOAT

System information. PercoTop industrilakering. vedrørende: DIN EN ISO 12944 QUALICOAT System information. industrilakering. vedrørende: - - DIN EN ISO 12944 QUALICOAT Kun til erhvervsmæssigt brug. I-System-datablad nr. DK / SYS_PT951.0 / 02 An Axalta Coating Systems Brand 1 / 01.10.2014

Læs mere

Procedure; Dokument nr.: P.05; Version nr.: 01 Side: 1 af 5; Titel: Fremstilling Udarb. af: JJ; Godkendt af: AMJ Dato: 31-08-2015

Procedure; Dokument nr.: P.05; Version nr.: 01 Side: 1 af 5; Titel: Fremstilling Udarb. af: JJ; Godkendt af: AMJ Dato: 31-08-2015 Side: 1 af 5; Titel: Fremstilling 1. Formål Formålet med proceduren er at sikre, at: forberedelse af produktionen sker under styrede og dokumenterede forhold gennemførsel af produktionen sker under styrede

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Pleje af terrassebrædder

Pleje af terrassebrædder ~~~~~~~~~~~.. J.. IvJC dl lendsseoræaaer Side l af l Pleje af terrassebrædder Bangkirai I Padouk Træarten egner sig fortrinligt til udendørs formål idet den er tung, stærk, formstabil og meget varig. Den

Læs mere

Trappe. Brug Beboeren skal vedligeholde og rengøre alle trappeoverflader i bo perioden.

Trappe. Brug Beboeren skal vedligeholde og rengøre alle trappeoverflader i bo perioden. Trappe Beskrivelse Trapperne er fra Schack trapper og udført i fabriksmalet pladestål med håndlister af ø22 mm malede rør monteret på væg, acrylmaling, RAL 7016 (hvid). Trin og stødtrin er 30 mm ask med

Læs mere

Hvad er rustfrit? i 1. Rustfrit stål

Hvad er rustfrit? i 1. Rustfrit stål Hvad er rustfrit? i 1 Rustfrit stål Rustfrit stål er en fælles betegnelse for en mængde stål med den fællesnævner, at de indeholder mindst 11,5% chrom. Når jern legeres med mindst 11,5% chrom, reagerer

Læs mere

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling AquaCoat En nyhed i overfladebehandling Her er beviset: Fantastisk holdbarhed AquaCoats helt enestående holdbarhed og evne til at beskytte mod korrosion er blevet testet igen og igen af uafhængige testinstitutter.

Læs mere

DRIFT & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

DRIFT & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DRIFT & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Sortemosen Renovering af 112 almene boliger 2730 Herlev Nye altaner & franske altaner Sags nr. 20195-00 DATO: 30.06.2015 Rahbek Brande A/S Fabriksvej 1, 7330 Brande Tlf.

Læs mere

Efteruddannelse i Materialeteknologi Kursus S 3. Overiladebehandlin g. Stå l

Efteruddannelse i Materialeteknologi Kursus S 3. Overiladebehandlin g. Stå l Efteruddannelse i Materialeteknologi Kursus S 3 Overiladebehandlin g Stå l Kursusmateriale udviklet under lov 271 om efteruddannels e i et samarbejde mellem : Dansk Ingeniørakademi, Dansk Teknologisk Institut,

Læs mere

AvantGuard. redefinering af anti-korrosion

AvantGuard. redefinering af anti-korrosion AvantGuard redefinering af anti-korrosion AvantGuard redefinering af anti-korrosion Hempel introducerer AvantGuard, en helt ny innovativ korrosionsbeskyttende teknologi, baseret på aktiveret zink, som

Læs mere

Kemisk overfladebehandling af rustfrit stål

Kemisk overfladebehandling af rustfrit stål www.damstahl.dk Damstahl - a member of the NEUMO Ehrenberg-Group Al bearbejdning af rustfrit stål medfører en risiko for svækkelse af stålets naturlige korrosionsbestandighed. Er denne svækkelse større,

Læs mere

Kemisk overfladebehandling af rustfrit stål

Kemisk overfladebehandling af rustfrit stål Kemisk overfladebehandling af rustfrit stål De forskellige processer, virkemåde, fordele og ulemper Damstahl Group: Germany, Denmark, Sweden, Norway, the Netherlands, Slovenia and Finland Kemisk overfladebehandling

Læs mere

Korrosion i installationer kan undgås. Danvakdagen 5. april 2017 Leon Steen Buhl, Teknologisk Institut

Korrosion i installationer kan undgås. Danvakdagen 5. april 2017 Leon Steen Buhl, Teknologisk Institut Korrosion i installationer kan undgås Danvakdagen 5. april 2017 Leon Steen Buhl, Teknologisk Institut Agenda Hvad er korrosion i VVS installationer Vandkvalitet Materialer og korrosion Rustfrit stålrør

Læs mere

De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion

De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion Gitterbakker med høj yde- og korrosionsevne Zinc+gitterbakker 1 P127354 En ny og let anvendelig løsning til krævende installationer Gitterbakker er

Læs mere

Grønbech. Stål & Metaldivisionen Rustfrit program

Grønbech. Stål & Metaldivisionen Rustfrit program Grønbech Stål & Metaldivisionen Rustfrit program Rustfrie plader Rustfrie coils og båndstål Rustfrit stangstål Rustfrie rør Mønstervalsede plader Rustfrie dørkplader Plasmaskæring, Vandskæring Profiler

Læs mere

Hvad er forskellen på EN 1.4404 og EN 1.4571?

Hvad er forskellen på EN 1.4404 og EN 1.4571? Hvad er forskellen på EN 1.4404 og EN 1.4571? Af Ebbe Rislund, Troels Mathiesen og J. Vagn Hansen Afdelingen for Korrosion og Metallurgi, FORCE Technology Indledning De to stål EN 1.4404 og EN 1.4571 er

Læs mere

NETTOSKRUER.DK. Skrueguide

NETTOSKRUER.DK. Skrueguide NETTOSKRUER.DK Skrueguide www.nettoskruer.dk info@nettoskruer.dk I denne skrueguide findes forskellige skruetyper med trægevind. De mest almindelige træskruer kaldes også spånpladeskruer. Skruernes skarpe,

Læs mere

AV K k o n t r a v e n t i l e r

AV K k o n t r a v e n t i l e r A V K I N T E R N A T I O N A L A / S AV K k o n t r a v e n t i l e r - H a r c h e c k p å f l o w e t 2 S e r i e 4 1 k o n t r a k l a p v e n t i l Det nyligt opdaterede program af kontraklapventiler

Læs mere

Eksempel på tekniske krav i udbud af PVC-U rør og formstykker

Eksempel på tekniske krav i udbud af PVC-U rør og formstykker Eksempel på tekniske krav i udbud af PVC-U rør og formstykker Xkøbing kommunes tekniske forvaltning skal renovere og udbygge kloakanlægget i kommunen. Kvaliteten af ledningsanlægget skal via planlægning

Læs mere

Bearbejdning af rustfrit stål

Bearbejdning af rustfrit stål www.damstahl.dk Damstahl - a member of the NEUMO Ehrenberg-Group Kun de færreste anvender rustfrit stål uden at bearbejde det. Stålet skal klippes, bukkes, svejses, slibes eller på anden måde udsættes

Læs mere

Datablad UHB 11 Produktfakta og anvendelsesområder

Datablad UHB 11 Produktfakta og anvendelsesområder Datablad UHB 11 Produktfakta og anvendelsesområder Uddeholm A/S Kokmose 8 6000 Kolding Tlf.: 75 51 70 66 Fax: 75 51 70 44 www.uddeholm.dk e-mail: info@uddeholm.dk UHB 11 Produkt- og egenskabsprofil Uddeholms

Læs mere

Svejsekonference Vingstedcenteret 24.-26. juni 2014

Svejsekonference Vingstedcenteret 24.-26. juni 2014 Kvalitetskrav og kontrol af tyndvæggede rustfrie rørsystemer der anvendes i fødevare og medicinalindustrien Svejsekonference Vingstedcenteret 24.-26. juni 2014 Jørgen Melchior Force Technology Danmark

Læs mere

Temadag om vandbehandling og korrosion

Temadag om vandbehandling og korrosion Korrosionsformer Korrosion generelt Våd korrosion Korrosion typer i fjernvarmesystemer Materiale typer og korrosion Temadag om vandbehandling og korrosion Lea Korcakova, Bioenergy and Thermal Power, COWI

Læs mere

skærende værktøj 2013 / 14

skærende værktøj 2013 / 14 skærende værktøj 2013 / 14 Hulsave i sæt Hulsave HSS M3 Bi-Metal Combitand 4/6. Til hulskæring i legeret og ulegeret stål, aluminium, støbejern, rustfri, kobber, bronze, træ og plast. 60 261 125 60 261

Læs mere

MIPA INDUSTRI ISO 12944. Vejledning til beskyttelse af overflader i henhold til ISO 12944

MIPA INDUSTRI ISO 12944. Vejledning til beskyttelse af overflader i henhold til ISO 12944 MIPA INDUSTRI ISO 12944 Vejledning til beskyttelse af overflader i henhold til ISO 12944 Korrosion påvirker alle konstruktioner. Derfor vil C. Flauenskjold gerne hjælpe dig med at finde det malesystem,

Læs mere

BALL-TIK. Skydeportbeslag

BALL-TIK. Skydeportbeslag BALL-TIK Skydeportbeslag Produktoversigt A/S Tobias Jensen Production Februar 2012 BALL-TIK Skydeportbeslag Februar 2012 Forord BALL-TIK Styrke 0 BALL-TIK Styrke 1 BALL-TIK Styrke 1 Rustfri BALL-TIK Styrke

Læs mere

Hydraseal DPM Beskrivelse Hydraseal DPM er en tokomponents opløsningsmiddelog benzylalkoholfri epoxyprimer. Anvendelsesområde Hydraseal DPM er en specialfremstillet primer, der muliggør umiddelbar installation

Læs mere

Drift og vedligehold af betonoverflader

Drift og vedligehold af betonoverflader Drift og vedligehold af betonoverflader Version 4 Maj 2010 Mange betonoverflader forsynes inden aflevering til bygherren med en belægning eller overfladebehandling, som er bestemmende for, hvorledes de

Læs mere

Rustbeskyttende primer P540-51x. Rustbeskyttende primer offwhite. Fortynder (mellem)

Rustbeskyttende primer P540-51x. Rustbeskyttende primer offwhite. Fortynder (mellem) Produktdatablad December 2006 INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT KUN TIL PROFESSIONEL BRUG Produkt P540-511 Rustbeskyttende primer P540-51x Beskrivelse Rustbeskyttende primer offwhite P540-512 Rustbeskyttende

Læs mere

Hovedstadens Låse-Service

Hovedstadens Låse-Service Knobloch til villaer og rækkehuse leveres i flere størrelser og varianter. Den mest almindelige type har låge og brevklap i fronten () men de kan også leveres med brevklap på fronten og låge på bagsiden

Læs mere

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage *

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage * Produkt datablad Version: 06.11.2013 Sikadur -33 Sikadur -33 2-komponent thixotropisk epoxy klæber Produktbeskrivelse Anvendelse Sikadur-33 er en thixotropisk 2-komponent klæber baseret på epoxy, leveret

Læs mere

Postkasseanlæg i Top kvalitet. - Danmark. Fritstående anlæg

Postkasseanlæg i Top kvalitet. - Danmark. Fritstående anlæg Postkasseanlæg i Top kvalitet - Danmark Fritstående anlæg Et fritstående anlæg opstilles typisk uden for indgangsdøren, så der spares plads i opgangen. Postbude og avisomdelere behøver ikke adgang til

Læs mere

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut Vandkvalitet og risiko for korrosion Leon Buhl Teknologisk Institut Leon Buhl, Teknologisk Vandkvalitet og risiko for korrosion 1. Korrosion generelt Leon Buhl, Teknologisk Bygningsreglementerne 8.4 Vand-

Læs mere

AvantGuard. Redefinering af anti-korrosion

AvantGuard. Redefinering af anti-korrosion AvantGuard Redefinering af anti-korrosion Tre metoder til at beskytte mod korrosion Jern er det mest udbredte konstruktionsmateriale i verden. Desværre reagerer jern spontant, når det udsættes for atmosfæriske

Læs mere

Lavkulstof, titanstabiliseret og normalt, rustfrit stål

Lavkulstof, titanstabiliseret og normalt, rustfrit stål Lavkulstof, titanstabiliseret og normalt, rustfrit stål Myter og sandheder - og hvad er egentlig forskellen? Damstahl Group: Germany, Denmark, Sweden, Norway, the Netherlands, Slovenia and Finland Lavkulstof,

Læs mere

Teknisk datablad StoCryl BF 100

Teknisk datablad StoCryl BF 100 Gulvmaling Karakteristik Anvendelse indvendigt og på frit eksponerede områder som farvet belægning på mineralske underlag, f.eks. beton- eller cementafjævning indvendig anhydritafjævning til gangområder

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 72-141863 30/9/08

Side 1 Færøsk-Kapitel 72-141863 30/9/08 Kapitel 72 JERN OG STÅL Bestemmelser 1. I dette kapitel og for så vidt angår nedenstående punkt d, e og f overalt i nomenklaturen forstås ved nedenstående betegnelser følgende: a»råjern«legeringer af jern

Læs mere

Procedure; Dokument nr.: P.04; Version nr.: 01 Side: 1 af 5; Titel: Varemodtagelse Udarb. af: JJ; Godkendt af: AMJ Dato: 02-09-2015

Procedure; Dokument nr.: P.04; Version nr.: 01 Side: 1 af 5; Titel: Varemodtagelse Udarb. af: JJ; Godkendt af: AMJ Dato: 02-09-2015 Side: 1 af 5; Titel: Varemodtagelse 1. Formål Formålet med proceduren er at sikre, at: indkøbte varer ikke anvendes, før de lever op til de specificerede krav og kontrollen afpasses efter den enkelte vare

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode 1 Måleteknisk er vi på flere måder i en ny og ændret situation. Det er forhold, som påvirker betydningen af valget af målemetoder. - Der er en stadig

Læs mere

Skadesanalyse: Spændingskorrosion i rustfrit stål i svømmehal

Skadesanalyse: Spændingskorrosion i rustfrit stål i svømmehal Skadesanalyse: Spændingskorrosion i rustfrit stål i svømmehal Jesper Nielsen Holst Materialeprøvning Teknologisk Institut Abstrakt: Spændingskorrosion i rustfrit stål er et kendt og frygtet problem i svømmehaller,

Læs mere

Belægninger på metal - del 1 - del 2 - del 3

Belægninger på metal - del 1 - del 2 - del 3 Belægninger på metal - del 1 Tykkelsen af en belægning (lak, galvanisering, eloxering osv.) på metal har direkte indflydelse på, hvor godt emnet er beskyttet mod slid eller korrosion. Generelt kan man

Læs mere

TOP LEVEL. Glasværn Gelændersystemer

TOP LEVEL. Glasværn Gelændersystemer TOP LEVEL Glasværn Gelændersystemer MAB TOP LEVEL GLAS SYSTEM -opfylder alle bygningskrav. Top Level systemerne er en sikker holdbar løsning, til såvel det professionelle, som private segment. Hvert produkt

Læs mere

Tfe-Lok PTFE OG FEP (TEFLON ) INTEGRERET I HÅRDKROM. AVANCERET HÅRDKROM OG KEMISK FORNIKLING. SILCOFA A/S

Tfe-Lok PTFE OG FEP (TEFLON ) INTEGRERET I HÅRDKROM. AVANCERET HÅRDKROM OG KEMISK FORNIKLING. SILCOFA A/S Tfe-Lok PTFE OG FEP (TEFLON ) INTEGRERET I HÅRDKROM. AVANCERET HÅRDKROM OG KEMISK FORNIKLING. SILCOFA A/S S t a m h o l m e n 1 9 3 A 2650 Hvidovre Danmark e-mail: salg@silcofa.dk w w w. s i l c o f a.

Læs mere

Gasfjedre KATG (08/14)DK. Lunikvej 32, DK-2670 Greve Telefon: +45 43600966 Telefax: +45 43690219 email: info@titgemeyer.dk Internet: www.titgemeyer.

Gasfjedre KATG (08/14)DK. Lunikvej 32, DK-2670 Greve Telefon: +45 43600966 Telefax: +45 43690219 email: info@titgemeyer.dk Internet: www.titgemeyer. Gasfjedre KATG (0/)DK Lunikvej 32, DK2670 Greve Telefon: +45 43966 Telefax: +45 43690219 email: info@titgemeyer.dk Internet: www.titgemeyer.dk Indhold Gastrykfjedre Type ST2 (NiSlide behandlede)... 3201

Læs mere

Bilag 2.1. Materialespecifikationer for ledninger af plast

Bilag 2.1. Materialespecifikationer for ledninger af plast Bilag 2.1 Materialespecifikationer for ledninger af plast Tekniske krav: Plastrør skal som minimum overholde kravene i efterfølgende tabeller. Side 2 af 9 Tabel 1.1 - er for Glat PVC rør Reference til

Læs mere

Weland produkter. Til industrien. direkte fra producenten. Tlf.: 43 99 75 55 www.weland.dk weland@weland.dk

Weland produkter. Til industrien. direkte fra producenten. Tlf.: 43 99 75 55 www.weland.dk weland@weland.dk Weland produkter Til industrien direkte fra producenten Tlf.: 43 99 75 55 www.weland.dk weland@weland.dk Gitterrist Weland lagerfører formattilpassede gitre, som er enkle og hurtige at montere. Størrelserne

Læs mere

Monotec gabioner. - løsninger der bare holder. Inspiration Monteringsvejledning

Monotec gabioner. - løsninger der bare holder. Inspiration Monteringsvejledning Monotec gabioner - løsninger der bare holder Inspiration Monteringsvejledning 1 Monotec Gabioner Systemet Monotec sikrer optimalt resultat Princippet med brug af gitre, som sammenholdes med de specielle

Læs mere

DSStålprofil. SINUSprofIlEr. WWW.DS-StaalprofIl.DK DS SINUSPROFIL 18-75 DS SINUSPROFIL 35-143

DSStålprofil. SINUSprofIlEr. WWW.DS-StaalprofIl.DK DS SINUSPROFIL 18-75 DS SINUSPROFIL 35-143 DSStålprofil SINUSprofIlEr DS SINUSPROFIL 18-75 DS SINUSPROFIL 35-143 WWW.DS-StaalprofIl.DK DS SINUS 18-75 SINUSprofilER 14 DS Markant Dækbredde 1000 mm 142 34 Højde Sinus TP 18-75 Tagprofil 18 mm Dækbredde

Læs mere

BELÆGNING OG HEGN TERRASSE, MARINE, STI- & BRO SAMT HEGNS LØSNINGER

BELÆGNING OG HEGN TERRASSE, MARINE, STI- & BRO SAMT HEGNS LØSNINGER BELÆGNING OG HEGN TERRASSE, MARINE, STI- & BRO SAMT HEGNS LØSNINGER HVORFOR SKAL JEG VÆLGE RECYCLING PLAST? BY BANG får leveret recycklingplast fra GovaPlast, som er markedsleder i Belgien. Recyclingplast

Læs mere

RENGØRINGSVEJLEDNING KNAUF AMF MINERALULDSLOFTER

RENGØRINGSVEJLEDNING KNAUF AMF MINERALULDSLOFTER Generelt Knauf AMF mineralske plader findes med mange forskellige overfladekvaliteter. Overfladerne rengøres ved hjælp af forskellige metoder. Normalt behøver loftplader ikke at blive, men i nogle situationer

Læs mere

B-INOX. Glasværn Gelændersystemer

B-INOX. Glasværn Gelændersystemer B-INOX Glasværn Gelændersystemer INDHOLD Side 4 B-Inox serie 100 Side 6 B-Inox serie 00 Side 8 B-Inox serie 300 Side 10 B-Inox serie 310 Side 1 B-Inox serie 30 Side 14 B-Inox serie 400 Side 16 B-Inox Kubic

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

11 TVANGSDEFORMATIONER 1

11 TVANGSDEFORMATIONER 1 11 TVANGSDEFORMATIONER 11 TVANGSDEFORMATIONER 1 11.1 Tvangsdeformationer 2 11.1.1 Luftfugtighedens betydning 2 11.1.2 Temperaturens betydning 3 11.1.3 Lastens betydning 4 11.1.3.1 Eksempel Fuge i indervæg

Læs mere

Materiale til spildevandspumper: Øg ydeevnen og forlæng systemets levetid

Materiale til spildevandspumper: Øg ydeevnen og forlæng systemets levetid WHTEPAPER MATERALEVALG TL SPLDEVANDSPUMPER JANUAR 2013 SDE 1 Materiale til spildevandspumper: Øg ydeevnen og forlæng systemets levetid Spildevand kan nogle gange være både ætsende og slidende. At vælge

Læs mere

DS/EN 1090-1 Fabrikskontrol og CE-mærkning af stål og aluminium konstruktionselementer

DS/EN 1090-1 Fabrikskontrol og CE-mærkning af stål og aluminium konstruktionselementer DS/EN 1090-1 Fabrikskontrol og CE-mærkning af stål og aluminium konstruktionselementer Jørgen Hagelund Dansk Standard Strukturen & de indbyrdes relationer BR 10 Eurocode 1993 +NA EN 1090-1/-2/-3 BR EN

Læs mere

Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn

Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn Svævelågen er den perfekte løsning for industriejendomme, lagerpladser, varehuse og parkeringspladser. På grund af den solide og massive konstruktion

Læs mere

Gasfjedre & tilbehør

Gasfjedre & tilbehør Gasfjedre & tilbehør KAT32_DK(/16) Lunikvej 32, DK2670 Greve Telefon: +45 43966 Telefax: +45 43690219 email: info@titgemeyer.dk Internet: www.titgemeyer.dk Indhold Gastrykfjedre Type ST2 (NiSlide behandlede)...

Læs mere

Ferritisk, rustfrit stål. Korrosionsforhold og mekaniske forhold muligheder og begrænsninger. www.damstahl.dk

Ferritisk, rustfrit stål. Korrosionsforhold og mekaniske forhold muligheder og begrænsninger. www.damstahl.dk Korrosionsforhold og mekaniske forhold muligheder og begrænsninger Ferritisk, rustfrit stål Ferritisk, rustfrit stål For kun få år siden var nikkelfrit, ferritisk, rustfrit stål noget, man grinede af.

Læs mere

Træbeskyttelse med lang holdbarhed

Træbeskyttelse med lang holdbarhed Træbeskyttelse med lang holdbarhed ÅR Unik varmereflekterende træbeskyttelse med køleeffekt, der reflekterer solens varme og skadelige infrarøde (IR) stråler Se alt om COOLINGPAINT på coolingpaint.dk SOLENS

Læs mere

Valg af slibemiddel Til slibeskiver, der anvendes til slibning af værktøjer til træbearbejdning, kan slibemidlet være:

Valg af slibemiddel Til slibeskiver, der anvendes til slibning af værktøjer til træbearbejdning, kan slibemidlet være: Valg af slibemiddel Til slibeskiver, der anvendes til slibning af værktøjer til træbearbejdning, kan slibemidlet være: A = aluminiumoxid (elektrokorund) C = siliciumkarbid CBN = bornitrid D = naturlig

Læs mere

Inspiration Monteringsvejledning. Monotec gabioner - løsninger der bare holder

Inspiration Monteringsvejledning. Monotec gabioner - løsninger der bare holder Inspiration Monteringsvejledning Monotec gabioner - løsninger der bare holder Få mere inspiration på vores hjemmeside www.byggros.com under referencer Systemet Monotec sikrer optimalt resultat Hele princippet

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Kvalitetshåndbogen Side 1 af 6 Kvalitetshåndbog for Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Organisationsdiagram Direktør Anders Damgaard Fabrikschef Torben V. Hjorth Assentoft silo A/S Administration QC

Læs mere

Postkasseanlæg i Topkvalitet. Vægmonteret anlæg

Postkasseanlæg i Topkvalitet. Vægmonteret anlæg Vægmonteret anlæg Vægmonteret anlæg Et væghængt anlæg kan monteres både ude- og indendørs og leveres med forskellige størrelser brevkasser, afhængig af vægplads og hvor mange lejligheder, der er i opgangen.

Læs mere

BLÆRER PÅ TRÆVÆRK. Stedvis ringe vedhæftning Ringe vedhæftning kan også have andre årsager end fugt alt efter malingtype.

BLÆRER PÅ TRÆVÆRK. Stedvis ringe vedhæftning Ringe vedhæftning kan også have andre årsager end fugt alt efter malingtype. Blærer på træværk BLÆRER PÅ TRÆVÆRK Blærer på træværk sådan kender vi dem Fra tid til anden opstår der blærer i maling på udvendigt træværk ofte kort efter, at det er blevet malet. Blærerne måler typisk

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Opgaver afløbsmaterialer Afløbssystemer i PVC 1. Hvad betyder forkortelsen PVC? 2. Hvilken standard angiver krav, prøvning og mærkning af PVC-rør? 3.

Læs mere

PercoTop CS382 2K Zinc Rich Epoxy Primer 053

PercoTop CS382 2K Zinc Rich Epoxy Primer 053 Egenskaber: er en 2K grunder med højt indhold af zinkstøv. Blandingen er baseret på epoxyharpiks Kan bruges som første lag i en lakopbygning for at opfylde de højeste krav til korrosionsbeskyttelse på

Læs mere

HÅRDMETAL FRÆSERE Hårdmetal Endefræsere

HÅRDMETAL FRÆSERE Hårdmetal Endefræsere HÅRDMETAL FRÆSERE Hårdmetal Endefræsere High performance løsninger - Løsninger for not, slet, skrub & konveks - Hårdmetal af mikro og ultra fine korn - Standard og specielle geometrier Hårdmetal fræsere

Læs mere

Damstahl - a memeber of the NEUMO-Ehrenberg-Group. Svejste rør

Damstahl - a memeber of the NEUMO-Ehrenberg-Group. Svejste rør Damstahl - a memeber of the NEUMO-Ehrenberg-Group Svejste rør Svejste rør / Svejste stålrør Kalibrerede og glødede eller blankglødede Calibrated and annealed or bright annealed Tol.: EN 10217-7, EN/ISO

Læs mere

Rustfri syrefast flanger

Rustfri syrefast flanger Rustfri syrefast flanger Gevindflanger DIN 2566 PN 10/16. VVS nr. DN Rørgevind D k huller b h 1 Vægt k = cirklens diameter h 1 = Flangens højde 03 1951 021 15 1/2 95 65 4Ø14 14 20 0,62 03 1951 027 20 3/4

Læs mere

Korrosion på affaldsanlæg

Korrosion på affaldsanlæg Korrosion på affaldsanlæg Korrosion i forskellige miljøer Temadag på Haldor Topsøe d. 15. september Rikke Mattsson R&D Engineer Kort introduktion til Babcock & Wilcox Vølund Præsentation af et affaldsanlæg

Læs mere

LAMINERET GLAS og lamineret

LAMINERET GLAS og lamineret LAMINERET GLAS og lamineret sikkerhedsglas DS/EN 14449 Folielamineret DATABLAD Udarbejdet af Glasindustrien Maj 2005 Generelt Lamineret glas består af to eller flere glaslag sammenklæbet/lamineret ved

Læs mere

Dette er vores mest elegante måtte pga. gummilamellerne er lavet af ny gummi, hvilket gør at de står meget skarpe i deres udtryk.

Dette er vores mest elegante måtte pga. gummilamellerne er lavet af ny gummi, hvilket gør at de står meget skarpe i deres udtryk. Altro Indgangsmåtter Over 85 % af snavset i vores bygninger stammer fra gangtrafikken og kan kun reduceres ved effektiv rensning og aftørring af skosålerne. Det rigtige valg af indgangsmåtter er derfor

Læs mere

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen effektivt kan absorbere lydenergi. Den

Læs mere

For øjeblikkelig frigivelse

For øjeblikkelig frigivelse For øjeblikkelig frigivelse Kontakt: Seco Tools A/S Park Allé 350A 2605 Brøndby Jannie CHRISTIANSEN Telefon: +45-23453464 E-mail: jannie.christiansen@secotools.com www.secotools.com Nøglefaktorer ved bearbejdning

Læs mere