Gastekniske Dage 12.maj, 2015, Billund. Bjarke Hansen, Energistyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gastekniske Dage 12.maj, 2015, Billund. Bjarke Hansen, Energistyrelsen"

Transkript

1 Energimærkning og minimumskrav til gas- og oliekedler, varmepumper vandvarmere Gastekniske Dage 12.maj, 2015, Billund Bjarke Hansen, Energistyrelsen

2 Disposition Ecodesign og energimærkning; To virkemidler Typer af anlæg Fra hvidevarer til bygningsprodukter 26. september nye krav til kedler Fra nedre til øvre virkningsgrad! Installatører/entreprenører i ny rolle som forhandler => Nyt ansvar Information og vejledning til professionelle og forbrugere

3 Ecodesign og energimærkning - To virkemidler Ecodesign: Minimumskrav til Leverandørrettet Energieffektivitet Brugsegenskaber Informationer Energimærkning Forbrugerrettet EU s energimærke Tvungent at mærke Frivilligt hvilket niveau Begge: Implementeres ved forordninger Ens krav i hele EU => øjeblikkelig DK retsvirkning

4 Ecodesign og energimærkning Dårligste produkter fjernes fra markedet EE bliver konkurrenceparameter Information bliver tilgængelig Fælles sprog og reference for EE Videnopbygning Et push-pull-værktøj

5 Baggrund: Virkemidler, potentiale og pris Typer af anlæg McKinsey s omkostningskurve for CO2-fortrængning Energieffektivisering (EE) generelt billigt virkemiddel Forsyningsanlæg til vandbaserede opvarmningssystemer (i DK oftest: gasog oliekedler, el- og gasvarmepumper og solvarmeanlæg samt hybridanlæg) Især EE for opvarmning Negative omkostninger = overskud ved EE-tiltag Vandvarmere og varmtvandsbeholdere Temperaturstyringer til forsyningsanlæg McKinsey 2007

6 Fra hvidevarer til bygningsprodukter Eksempler på nyere produktgrupper med EU-energieffektivitetskrav: Kedler - olie, gas, sol og el Vandvarmere og varmtvandsbeholdere Elpaneler og elgulvvarme Ventilationsaggregater Bolig og erhverv Transformere større end 1 kva Støvsugere inkl. industri og erhverv Netværksudstyr (standby) Computere Komfurer og ovne Kondenseringsenheder Industrielle køleprodukter

7 Fra hvidevarer til bygningsprodukter Sandsynlige fremtidige produktgrupper, bygning og industri: Vinduer Trykluftskompressorer Kølemøbler (erhverv) Vandinstallationer Gear og specielle motorer Diverse pumper fx spildevand Servere Intelligente målere UPS er Dampkedler (til procesvarme, ikke til kraftproduktion)

8 Ecodesign og energimærkning Effekt i Danmark i GWh per år energibesparelse Svarer til 5 pct. af DK energiforbrug i 2011 ekskl. transport 90 % el - 10 % er andet 45 % husholdninger - 55 pct. service og industri 85 % fra ecodesign - 15 % mærkning GWh per år i 2030

9 26. september: Nye krav til kedler Kedler op til 70 kw: Ecodesign og energimærkning Kedler over 70 kw og op til og med 400 kw: Ecodesign Suppleres af tilsvarende krav til vandvarmere Ny rolle! Installatører og entreprenører optræder som forhandlere, når de sælger anlæg til bygningsejere Typer af anlæg Forsyningsanlæg til vandbaserede opvarmningssystemer (i DK oftest: gas- og oliekedler, el- og gasvarmepumper og solvarmeanlæg samt hybridanlæg) Vandvarmere og varmtvandsbeholdere Temperaturstyringer til forsyningsanlæg

10 Forordninger for forsyningsanlæg Rammedirektiver Kombianlæg Varmtvand Ecodesign (Dir. 2009/125/EC) Anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning (813/2013) Vandvarmere og varmtvandsbeholdere (814/2013) Energimærkning (Dir. 2010/30/EU) Produkter som ovenfor + pakker med temperatur-styring og solvarmekomponenter (811/2013) Vandvarmere og varmtvandsbeholdere + pakker med solvarmekomponenter (812/2013)

11 Kategorier af anlæg 1. Enkelt-produkter/anlæg til enten rumopvarmning eller varmt brugsvand 2. Kombi-anlæg til både opvarmning og varmt brugsvand 3. Pakker med enten enkeltanlæg, der kombineres med solvarme og/eller temperaturstyring 4. Pakker med kombianlæg til både rumopvarmning og varmt brugsvand, der ydermere kombineres med solvarme og/eller temperaturstyring

12 Produkter Elektriske beholdervandvarmere Elektriske gennemstrømningsvandvarmere Gasfyrede beholdervandvarmere Gasfyrede gennemstrømningsvandvarmere Elektriske brugsvandsvarmepumper - luft-vand + aftræk Elektriske brugsvandsvarmepumper væske-vand Solvandvarmere Separate beholdere inklusiv solbeholdere med back-up varmelegeme + varmtvandsbeholdere til fjernvarme (indirekte)

13 Fra nedre til øvre virkningsgrad! Hidtidig angivelse af effektivitet ud fra nedre virkningsgrad ændres Fremover er udgangspunktet øvre virkningsgrad Forskel mellem nedre og øvre ca. 6 % for oliekedler og 10 % for gaskedler Dvs. gaskedel som hidtil solgt med 100 % årsvirkningsgrad fremover ca. 90 %! Og oliekedel med hidtidig virkningsgrad 93 % fremover 88 % Fremover samme krav til virkningsgrad for olie- og gaskedler: kw-kedler: 86 % v. fuldlast og 94 % v. 30 % dellast - kedler < 70 kw: Krav til årsnyttevirkning, 86 % Fortsat krav til 3.-partstest af gas- og oliekedler

14 Individuelle minimumskrav til de forskellige produkttyper ( 400 kw) Seasonal efficiency = årsvirkningsgrad, men kun for rumvarme Øvre brændværdi i stedet for nedre brændværdi Primærenergifaktor for el: 2,5 Fra 26. september 2015 Kedler ( 70 kw): 86 % Varmepumper (normal): 100 % Varmepumper (lavtemperatur): 115% Fra 26. september 2017 Varmepumper (normal): 110 % Varmepumper (lavtemperatur): 125%

15 Pakkeanlæg Et nyt begreb Et pakkeanlæg i Danmark er typisk: En kedel eller varmepumpe kombineret med temperaturstyring, uanset om styringen er integreret i kedlen/varmepumpen eller ej En kedel eller varmepumpe kombineret med solvarme og evt. en temperaturstyring El-vandvarmer kombineret med solvarme Hybridløsninger, fx el-varmepumpe kombineret med gaskedel Varmtvandsbeholdere energimærkes separat og indgår ikke som element i en pakkeløsning

16 Bygningsreglementet gælder stadig! BR 2015: Ecodesign erstatter effektivitetskrav Bygningsreglementet skal fortsat overholdes En løsning, der ikke lever op til kravene i Bygningsreglementet, må ikke installeres i Danmark, selv om den er energimærket og overholder ecodesign, fx: DS 469:2013 skal overholdes den specificerer temperaturstyringer det er lovligt at installere i Danmark

17 Bygningsreglementet Gasfyrede kedler: Kedelvirkningsgraden ved 30 % dellast kan være ca. 3 %-point lavere end det nuværende krav i BR Oliefyrede kedler: Kedelvirkningsgrad ved 30 % dellast skal være ca. 3 %-point bedre en det hidtidige krav i BR Betydning? De fleste gaskedler er i dag langt mere effektive end minimumskravet

18 Energimærker De mest almindelige mærker Eksempel: Varmepumpeinstallation med styring og separat varmtvandsbeholder Produktmærke: Varmepumpe Produktmærke: Varmtvandsbeholder Pakkeløsningsmærke: Varmepumpe med styring

19 Rumopvarmning Energimærkning Produktmærke/model Pilene og bogstaverne Klasse for årsvirkningsgrad (ved rumopvarmning det hedder klasse for energieffektivitet ved vandopvarmning) for henholdsvis produkt og pakke Ikoner på pakker - Solvarme - Varmtvandsbeholder - Styring - Varmtvandsfunktion

20 Kedelunit Energimærket indeholder: Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning Årligt energiforbrug i kwh Lydeffektniveau inde i db Men databladet indeholder mere info, fx: 4 5 Kedelmodellens klasse for årsvirkningsgrad Den nominelle nytteeffekt (varmeydelse) Dette skal også oplyses ved tilbud

21 Varmtvandsbeholder Energimærkets informationer Energieffektivitetsklasse Stilstandstab i W Rumfang i liter (vandindhold)

22 Vandvarmere Energimærkning 26. september september 2017 Produktmærke/model Angivne forbrugsprofil Pilene og bogstaverne Klasse for energieffektivitet Ikoner på mærke Lydniveau (db) Årligt energiforbrug af el (styring, pumpe mv.) hhv. opvarmning Angiver at der ikke er varmtvandsfunktion i spidsbelastningperiode

23 Minimumskrav til virkningsgrad ved vandopvarmning afhænger af forbrugsprofil 26/ / /9-2018

24 Vandvarmere Virkningsgrad ved vandopvarmning Q ref er det tappede volumen i kwh for et givet forbrugsprofil (3XS-4XL) Q fuel er brændselsforbrug i kwh Q elec er elforbrug i kwh CC er en omregningskoefficient, som er udtryk for den gennemsnitlige europæiske elvirkningsgrad (40%), CC=2,5 SCF er en faktor for gevinsten ved intelligent styring (smart control). Faktoren skal bestemmes ved måling. Smart er en faktor, der er =0, hvis der ikke er monteret intelligent styring og =1, hvis der er monteret intelligent styring og resultatet af måling af SCF giver et resultat, der er større end eller lig med 0,07

25 A og hvor mange plusser? Vandvarmere og varmtvandsbeholdere kan opnå op til A Gas- og oliekedler samt varmepumper kan opnå op til A++ Pakkerløsninger kan opnå op til A+++

26 Installatører/entreprenører i ny rolle som forhandler => Nyt ansvar

27 Leverandørernes rolle Skal overholde krav til miljøvenligt design af anlæg (ecodesign) kun de mest energieffektive produkter må komme på markedet i EU Skal energimærke anlæggene og levere datablade og energimærker Frivillig energimærkning af gaskedler bortfalder Leverandør = producent eller dennes repræsentant i EU/EØS, der bringer et energirelateret produkt i omsætning eller ibrugtager det på EU/EØS marked eller importøren.

28 Installatørerne/entreprenørernes rolle Informationskrav, når du markedsfører anlæg: Annoncerer og reklamerer Ved udstilling i showroom og lignende Ved online salg med direkte mulighed for køb Ved afgivelse af tilbud Anlæg til både udskiftning og nybyggeri

29 Hvordan kan installatører/entreprenører lettest indfri informationskravene? Anskaffe energimærker og datablade fra leverandøren på alle produkter og pakker, du forhandler Skaffe overblik over hvilke oplysninger der skal gives og gem dem, så de er let tilgængelige til næste tilbud Sikre, at bygningsejeren får oplysninger fra databladet for produktet eller pakken, hver gang du afgiver tilbud

30 Hvis installatør/entreprenør selv sammensætter pakker så overtages leverandørens forpligtelser Det kræver: at man laver sin egen beregning pakkens samlede energimærke at man selv laver og leverer pakkemærke og pakkedatablad Sandsynligvis efteruddannelse

31 Hvad skal oplyses hvornår? Ved annoncering og reklame uden direkte mulighed for køb (for eksempel en annonce i en avis) Klassen for årsvirkningsgrad for anlæg til rumopvarmning Klassen for energieffektivitet for varmtvandsbeholdere og vandvarmere Begge klasser, når rumopvarmning og brugsvandsopvarmning kombineres i et kombianlæg eller en kombipakke Ved udstilling i showroom e.l. Produkter og pakker skal forsynes med energimærker

32 Hvad skal oplyses hvornår? Ved online salgskatalog e.l. med direkte mulighed for køb: Særlige regler for, hvordan energimærker og datablade skal fremvises Speciel guide for online salg findes på Energistyrelsens hjemmeside (ens.dk/energimærkningpåinternettet) Ved afgivelse af tilbud: En række data for energieffektivitet og støj det kræver data fra databladet

33 Datablad hvad skal oplyses i tilbud? Eksempel: Pakke med varmepumpeinstallation med styring (uddrag af datablad nedenfor) 1 2 Pakkens klasse for årsvirkningsgrad (bogstavet) Pakkeløsningens årsvirkningsgrad ved rumopvarmning i % 3 Varmepumpens energimærkningsklasse uden temperaturstyring i % 4 Temperaturstyringens bidrag til årsvirkningsgraden

34 Nye muligheder? Lettere at påvise anlæggenes energieffektivitet Øge mulighederne for at få kunderne til at udskifte gamle ineffektive anlæg Måske sælge mere energivenlige og avancerede løsninger?

35 Hent Information og vejledning

36 Materialer til installatører og entreprenører Informationsbrochure Oversigt over pligtinformationer til tilbud for de forskellige typer anlæg Oversigt over ikoner på energimærker og forklaring Beregningsvejledning til dem, der vil lave pakkeløsninger selv Informationsfilm med introduktion til mærkningen Ofte stillede spørgsmål Vil kunne findes på Energistyrelsens hjemmeside:

37 Materialer til producenter og importører Webside med kortfattet introduktion Guide til henholdsvis mærkning og ecodesign Forordningstekster Links til EU-kommissionen, derunder trykfiler med energimærker Findes på Energistyrelsens hjemmeside: Materialer til forbrugere Fx bedrebolig-planer, renoveringsguides mv. findes på

38 Kontakt og yderligere information Forbrugerinformationer: sparenergi.dk Øvrig information om lovgivning om energieffektive produkter: Tilmeld til ecodesign-nyhedsbrev, primært for leverandører og producenter: Markedskontrol og praktisk vejledning: Sekretariatet for Ecodesign og Energimærkning af Produkter: Energistyrelsen: Bjarke Hansen,

Sådan overholder du de nye informationskrav

Sådan overholder du de nye informationskrav Sådan overholder du de nye informationskrav når du forhandler opvarmningsanlæg Til installatører og entreprenører Læs om de nye krav i 2015 til reklame, markedsføring og salg af opvarmningsanlæg til rumopvarmning

Læs mere

Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser

Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser Nu får energimærket tre nye plusser Nyt design Skærpede krav Større energibesparelser Ved udgangen af 2010 får EU et nyt energimærke. Ved første øjekast ligner mærket det velkendte mærke, der vejleder

Læs mere

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013 Ecodesign og -- Nye krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013 Vejledning

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du husholdningsvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold:

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVSKEMSKINER TIL HUSHOLDNINGER Producerer eller importerer du husholdningsopvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet

Læs mere

DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS

DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS Vejledning til vvs-installatører, servicemontører og andre, der ønsker at gøre en indsats for at forny Danmarks bestand af oliekedler Vær med til at udskifte Danmarks

Læs mere

Bygningsreglementet BR10. BR 10 Kapitel 8.6.4

Bygningsreglementet BR10. BR 10 Kapitel 8.6.4 Regler, energimærkning og SCOP Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 25/9-2014 Bygningsreglementet BR10 BR 10 Kapitel 8.6.4 Bygningsreglementet BR10 For varmepumper til væskebaserede centralvarmesystemer

Læs mere

Varmeinstallationspakke

Varmeinstallationspakke Varmeinstallationspakke Pakkeløsning for energirigtig modernisering af varmeanlæg Videncenter for energibesparelser i bygninger udgivet juni 2011 Varmeinstallationspakke INDHOLD BESKRIVELSE AF PAKKELØSNING...

Læs mere

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut), Otto Paulsen (Teknologisk Institut), Hans Andersen (Teknologisk Institut) og Jørn

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 10

Energimærkning SIDE 1 AF 10 SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sivestedvej 11 8560 Kolind 706-018197-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Energibranchen.dk. Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud. Kedelanlæg 15

Energibranchen.dk. Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud. Kedelanlæg 15 Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 1 Marts 2011 Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud Kedelanlæg 15 Ny eftersynsordning er klar DEBRA, Dansk Energi Brancheforening

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag B5: Energimærkning af bygninger samt eftersyn December 2008 Udarbejdet af konsortiet

Læs mere

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010 Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Klimakommissionens formand 12 Situationen

Læs mere

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse Fakta om energimærkning af enfamiliehuse ENFAMILIEHUSE Gældende fra 1. januar 2007 Nye energiregler for enfamiliehuse Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent

Læs mere

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25.

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25. Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til jordvarme I et hus med en ældre oliekedel eller lignende beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller naturgas

Læs mere

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Efter energiaftalen 6 Lang og sej kamp for oliefyret. Erik L. Clément om: 10 Hybridanlæg til gasopvarmede

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Efter energiaftalen 6 Lang og sej kamp for oliefyret. Erik L. Clément om: 10 Hybridanlæg til gasopvarmede DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 2 Juni 2012 Efter energiaftalen 6 Lang og sej kamp for oliefyret Erik L. Clément om: 10 Hybridanlæg til gasopvarmede

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb for vandbårne varmeforsyningsanlæg

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb for vandbårne varmeforsyningsanlæg EU's kriterier for grønne offentlige indkøb for vandbårne varmeforsyningsanlæg EU's kriterier for grønne offentlige indkøb har til formål at lette offentlige myndigheders indkøb af produkter, tjenester

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 10 Mærkenr : 139776 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-445950-001 Adresse: Ejerf. Øresund Parkvej, Etape 2, Øresund Parkvej 7-13 og 8-12

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

Energimærke Energikonsulent og gyldighed

Energimærke Energikonsulent og gyldighed SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 22 Postnr./by: 9990 Storstaden BBR nr.: 123-123456 Erstatter energimærkning nr.: 111111 EKSEMPEL på energimærkning af enfamiliehus

Læs mere

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Solcelleanlæg stormer frem 9 Næsten 20.000 familier har fået solceller i 2012

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Solcelleanlæg stormer frem 9 Næsten 20.000 familier har fået solceller i 2012 DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 3 September - 2012 Solcelleanlæg stormer frem 9 Næsten 20.000 familier har fået solceller i 2012 gasapparater 12 Nye

Læs mere

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr N O T AT 2. marts 2012 J.nr. 3401/1001-3967 Ref. trh Alternativer til oliefyr I et typisk enfamiliehus på 130 m² vil et nyt kondenserende oliefyr koste ca. 45.000 kr. i investering og medføre en årlig

Læs mere

4.1 Mindre varmepumper og smart grid

4.1 Mindre varmepumper og smart grid Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.1 Mindre varmepumper og smart grid 25/7 2014 af Jakob Worm, enkelte rettelser Gunnar Boye Olesen, 5/8-2014 4.1.1 Opsummering I dag opvarmes ca. 250.000

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 11 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 851-336486-001 Adresse: Ejerforeningen, Vesterbrogade 22 Udarbejdet af: Lars Ibsen, Rådgivende Ingeniør

Læs mere