Absalon Divisionsrådsmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Absalon Divisionsrådsmøde"

Transkript

1 Absalon Divisionsrådsmøde 16. marts 2015 kl. 19:00-21:30 Spejdercenter Holmen Salen Arsenalvej København K Side 1 af 16

2 Kære deltager til divisionsrådsmødet Hermed indbydelsen til dette års divisionsrådsmøde Mandag den 16. marts 2015 kl. 19:00 Mødet afholdes på Spejdercenter Holmen Salen Arsenalvej København K Under mødet vil der blive serveret kaffe og the, og i pausen vil der være lidt håndmadder samt salg af øl og sodavand, så husk kontanter. Af hensyn til madindkøb bedes du tilmelde dig ved at sende en mail til: DC erne Rasmus Jensen og Helene Schiermer Mail: Senest fredag den 13. marts 2015 Forslag eller emner, der ønskes behandlet på divisionsrådsmødet, sendes til DC erne Rasmus Jensen og Helene Schiermer senest mandag den 2. marts Mail: Med venlig hilsen Absalon Divisionsledelse Side 2 af 16

3 OFFICIEL DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Beretning fra divisionsledelsen. 3. Forelæggelse af divisionsregnskab for 2014 til godkendelse. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid herunder forelæggelse af divisionens udviklingsplan med indsatsområder for indeværende år samt beslutninger i øvrigt om divisionens udvikling, spejderarbejde. 6. Fremlæggelse og vedtagelse af justeret budget for 2015, samt vedtagelse af budget og fastsættelse af divisionskontingent for Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensyntagen til 29, stk Valg af 1-2 divisionschefer, divisionskasserer og øvrige medlemmer af divisionsledelsen. 9. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant. 10. Beretning fra Friluftsrådet Kreds København, Frederiksberg Samråd og Københavns Samråd. 11. Beretning fra spejdercentre og større arrangementer herunder Egemose Centret, Gillastugan, Vatelunden, Oak City Rally, Sværdkamp og Sølvøkseløbet. 12. Valg af repræsentanter til Friluftsrådet Kreds København, Frederiksberg Samråd og Københavns Samråd. 13. Valg af repræsentanter til Egemose Centret, Gillastugan, Vatelunden, Sværdkamp, Oak City Rally og Sølvøkseløbet. 14. Eventuelt. Side 3 af 16

4 PROGRAM FOR AFTENEN 19:00 Mødestart Divisionsrådssamling Velkomst og præsentation af den siddende divisionsledelse. Valg af dirigent og referent (Dagsorden pkt. 1). Divisionscheferne fortæller om det forgangne år i divisionen (Dagsorden pkt. 2). Regnskabet for 2014 gennemgås kort (Dagsorden pkt. 3). Divisionens planer gennemgås herunder udviklingsplanen for (Dagsorden pkt. 5). 19:45 Workshops Der afvikles to workshops sideløbende. Den ene vil omhandle regnskabet for 2014 samt budgettet for 2015, og den anden vil omhandle divisionens udviklingsplan. (forbehold for ændringer) 20:15 Divisionsrådssamling Regnskabet for 2014 godkendes (Dagsorden pkt. 3). Vedtagelse af budget for 2015 og 2016 samt fastsættelse af divisionskontingentet for 2016 (Dagsorden pkt. 6). Indkomne forslag gennemgås og sættes til afstemning (Dagsorden pkt. 4). 20: Pause---- Der vil være håndmadder og salg af øl og sodavand så husk kontanter. 20:45 Divisionsrådssamling Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer (Dagsorden pkt. 7) samt præsentation af kandidater til divisionsledelsen. Afsked med afgående divisionsledelsesmedlemmer Allan Hjort Andersen stopper som divisionsledelsesmedlem Laura Evald stopper som divisionsledelsesmedlem Valg af 1-2 divisionschefer, divisionskasserer og øvrige divisionsledelsesmedlemmer samt valg af revisor og revisorsuppleant (Dagsorden pkt. 8-9) Ikke på valg: Rasmus Jensen divisionschef Helene Schiermer divisionschef Side 4 af 16

5 Claus Museth kasserer Mathias Madsen divisionsledelsesmedlem Genopstiller: Jesper Svensson som divisionsledelsesmedlem Christina Blixt Jensen som divisionsledelsesmedlem Richard Engelholm som divisionsledelsesmedlem Christina og Richard ved allerede nu, at de vil få frafald for hvervet som divisionsledelsesmedlem ved divisionsrådsmødet De vælges ind for en to-årig periode, men divisionsrådet skal være opmærksom på, at de fra 2016 ikke længere vil være en del af Absalon Divisionsledelse. Birgitte Melgaard genopstiller som revisor Lisbet Hedelund genopstiller som revisor suppleant Beretninger fra Friluftsrådet Kreds København, Københavns Samråd, Frederiksberg Samråd, Egemose Centret, Gillastugan, Vatelunden, Oak City Rally, Sværdkamp og Sølvøkseløbet (Dagsorden pkt ). Valg af repræsentanter til Friluftsrådet Kreds København, Københavns Samråd, Frederiksberg Samråd, Egemose Centret, Gillastugan, Vatelunden, Sværdkamp, Oak City Rally og Sølvøkseløbet (Dagsorden pkt ). De nuværende repræsentanter ønsker alle genvalg med undtagelse af repræsentanten til Sølvøkseløbet. Rasmus Jensen stiller op som repræsentant til Sølvøkseløbet. Vi har desuden mulighed for at vælge en yderligere repræsentant til Spejdercenter Vatelunden. Lyder dette som noget for dig eller nogen du kender, så tag kontakt til Rasmus Jensen eller Helene Schiermer på 21:15 Eventuelt (Dagsorden pkt. 14) Side 5 af 16

6 RÅDSMØDEPROCEDURE Valg: Alle personvalg og afstemninger foregår ved at holde stemmesedler oppe i plenum. Ved ankomst får alle stemmeberettigede mødedeltagere udleveret stemmesedler. For at være stemmeberettiget til divisionsrådsmødet skal man være valgt som divisionsrådsmedlem af en af divisionens grupper. Dette skal være indberettet i Blåt Medlem til tiden, således at gruppen er godkendt inden divisionsrådsmødet. Alle divisionens medlemmer er dog velkomne til at deltage i divisionsrådsmødet. Beretninger: Alle beretninger udarbejdes skriftligt og vil blive udsendt en uge før divisionsrådsmødet sammen med eventuelt indkomne forslag, såfremt de ikke er at finde i denne indkaldelse. Highlights fra beretningerne vil blive gennemgået på mødet, og det vil være muligt at stille spørgsmål til beretningerne. Side 6 af 16

7 DL S FORSLAG VEDR. PKT. 7 Divisionsledelsen vil fremadrettet arbejde med følgende struktur: Til divisionsledelsen vælges 7 medlemmer: 2 Divisionschefer (DC) 1 Kasserer (DK) 2 Divisionsledelsesmedlemmer med fokus på seniorarbejdet 2 Divisionsledelsesmedlemmer med fokus på lederudvikling Divisionsledelsen kan efter behov udpege og indsupplere medlemmer uden stemmeret i ledelsen til hjælp med det daglige arbejde. Divisionsledelsens opgaver er bl.a. at planlægge og gennemføre: Løb, kurser og arrangementer for divisionens grene Relevant uddannelse og træning af divisionens ledere og voksne spejdere Divisionsledelsen mødes første torsdag i hver måned og har derudover i løbet af året en divisionsledelsesweekend og et heldagsmøde på en lørdag. Vi ser meget gerne, at hele divisionsledelsen deltager i disse møder. Deltagelse i divisionens yderligere arrangementer sker på frivillig basis. Har vi fanget din interesse eller kender du en, der kunne have interesse i at være med til at udvikle de blå spejdere i Danmarks hovedstad, så slå på tråden eller send en mail til: Divisionschef Rasmus Jensen # Forslagsstiller: Divisionsledelsen Side 7 af 16

8 UDVIKLINGSPLAN Divisionsledelsen har i 2015 ikke revideret udviklingsplanen. Udviklingsplanen er det, som divisionsledelsen sammen med divisionsrådet 2014 har ønsket for Absalon Divisions fremtid. Vi som divisionsledelse vil fortsat gerne bakke op om denne udviklingsplan, og vi er os samtidig fuldt ud bevidste om, at dette kræver flere kræfter i divisionsledelsen. Indtil dette sker vil vi fortsat fokusere på udviklingen af divisionens ledere samt det store arbejde med seniorerne som allerede foregår. Målsætning: At fastholde nuværende ledere og rekruttere nye ledere til divisionens grupper. Strategi: Divisionen vil søge at fastholde nuværende ledere gennem: Meningsfyldt og relevant lederuddannelse for gren- og gruppeledere. Fortsat støtte til gruppernes aktivitetsniveau gennem løb og arrangementer på divisionsniveau. Fastholdelse og udvikling af gren- og gruppeledernetværk på tværs af grupperne. Fastholde divisionens høje interesse for grupperne bl.a. gennem tilstedeværelse på grupperådsmøder. Divisionen vil søge at rekruttere nye ledere til divisionens grupper. Følgende er et idé-katalog til mulige rekrutteringsmålgrupper: Studerende, der er bosat omkring eget optageområde (her tænkes fortrinsvis på ikke-spejdere). Spejderaktiviteter på uddannelsesinstitutioner og aktiviteter i forbindelse med studiestart, fx på rusture. Rekrutteringsmateriale på engelsk mhp. at rekruttere udvekslingsstuderende. Virale reklamer, fx videoklip, der viser mulighederne for ledere og voksne spejdere. Ældre medborgere, herunder (førtids)pensionister og efterlønnere. o Ikke blot som potentielle ledere men også som fx madhold på gruppeture. Samfundstjeneste og velgørenhed. o Lersø Park Spejderne i Absalon Division er blevet godkendt som et sted, hvor man kan afsone samfundstjeneste, og gruppen er primo marts i tæt dialog med en afsoner, der ønsker at afvikle sin samfundstjeneste ved gruppen. DL ønsker at undersøge mulighederne for at ordningen med samfundstjeneste udvides til divisionens øvrige grupper. Beboere i lokalområdet gennem aktiviteter, som fx fastelavnsfest, loppemarkeder, juletræsfest, påskearrangement, Rådhuslejr mv. Synligheden kan evt. gennemføres i samarbejde med andre frivillige organisationer i lokalområdet. Side 8 af 16

9 For at målrette indsatsen vil DL fremadrettet organisere sig således: To divisionschefer, En kasserer, Minimum ti DL-medlemmer, der fordeles med fire i et Spejderudvalg og seks i et Lederudvalg. Spejder- og Lederudvalget har ansvaret for hhv: Aktiviteter målrettet mikro, mini, junior og spejder (tidligere DaMik, DaMin, DaJun og DaSp). Aktiviteter til rekruttering og fastholdelse af seniorer og ledere (tidligere DaSen og DaLT). Det er hensigten, at medlemmerne i Lederudvalget fordeles på: Aktive seniorer, der er potentielt nye ledere (tidligere DaSen). Fastholdelse af nuværende gren- og gruppeledere (tidligere DaLT). Rekruttering af nye ledere til divisionens grupper (nyt indsatsområde). DL ønsker ikke at udvidelsen af antallet af DL-medlemmer går på kompromis med gruppernes muligheder for at drive grenene, hvorfor DL ikke aktivt søger nye medlemmer blandt aktive grenledere. Side 9 af 16

10 BERETNING FRA DC Vi har haft et meget travlt år i divisionsledelsen med masser af gode, men også et par mindre sjove begivenheder. Vi har haft fornøjelsen af at være med til at fejre flere grupper i år, da der har været jubilæum hos både 4. Absalon og 4. Hvidovre Søspejder. Det er altid dejligt, at kunne få lov til at fejre vores grupper og deres mangeårige succeser, og vi glæder os til flere jubilæer i Vi har desværre været nødt til at lukke et par grupper i løbet af Ø Castberg havde ikke flere medlemmer tilbage, fordi behovet for en decideret døvegruppe ikke længere var til stede. Døve børn er blevet meget bedre hjulpet til daglig, og de fleste indgår nu på normal vis i skole og til spejder. Vi hjalp til ved afholdelsen af deres 60 års jubilæum i maj måned, og det var samtidig en anledning til at få sagt farvel på en ordentlig måde og tak for det store arbejde, som lederne gennem årene har bidraget med. Der var mange gamle døvespejdere mødt op, og vores egen Hotel Absalon hjalp til ved grillen. En anden gruppe vi desværre var nødt til at lukke var Grøndal Pigegruppe. De havde længe kæmpet med manglende lederudskiftning, og trods et ihærdigt forsøg fra både forældre og lederes side, lykkedes det desværre ikke at få dem på ret køl i tide. I forbindelse med afviklingen af gruppen, fik vi stablet en grej-auktion på benene, da gruppens økonomi desværre også var ret presset. Auktionen var velbesøgt, og rigtigt meget grej og inventar har nu fået nyt liv i andre spejdergrupper. Den gode nyhed i alt dette, er at de fleste af de børn, der var spejdere i Grøndal, nu er fortsat hos Yggdrasil, og Yggdrasil har fået mulighed for at overtage lokalerne efter Grøndal, så de nu kan være ude til møderne. Yggdrasil har i skrivende stund afholdt grupperådsmøde med forældre fra begge grupper, og der var et fantastisk fremmøde og rigtig god energi i gruppen. I forbindelse med omstruktureringerne på Korpskontoret har vi sagt ja til at stå for udleveringen af de cirka 80 hængekøjer, som man kan låne gratis gennem projektet Skal vi hænge?. Projektet har sin egen facebook side, og hvis man skal låne hængekøjer kan det aftales med jeres divisionschefer. I forsommeren afholdt vi for anden gang vores SuperDivi, hvilket skete med stor succes, fantastisk vejr og et rekordstort deltagerantal. Allerede nu er der et team, som arbejder på at gøre SuperDivi 2015 større, vildere og sjovere. B.P.Fellowship blev i 2014 afholdt i København, og Absalon stillede op med en stor flok seniorer til at hjælpe med at vise alle deltagerne rundt i København. Det blev til både et møde med en svensk konge og en dronning, og som altid bliver der sat stor pris på at Absalon altid stiller op og hjælper ved de særlige arrangementer, som Korpset løbende er med til at afholde.. Side 10 af 16

11 Året blev rundet af med et spændende Korpsrådsmøde i Legoland i efteråret, og som sædvanlig var der høj stemning i Absalon-bussen. Absalon Division var rigtigt godt repræsenteret på Korpsrådsmødet, og det er vi som divisionschefer meget stolte af. Det er fedt at opleve så mange tage del i dette samlingspunkt for hele Korpset. Til slut vil vi også gerne nævne, at vi gennem det sidste års tid til halvandet har sat et projekt i søen omkring aftjening af samfundstjeneste i udvalgte grupper. Som division vil vi også gerne være med til at tage medansvar i vores samfund, og samtidig ser vi det som en oplagt mulighed for at grupperne kan få et par ekstra hænder til rådighed også selvom det kun er for en begrænset periode. Det har kørt som pilotprojekt hos Lersøparkspejderne, og det har været en stor succes. Valbyparkspejderne er også blevet godkendt som aftjeningssted, så vi har nu to grupper i Absalon Division, som fungerer som aftjeningssted for samfundstjenere. En stor tak til alle de involverede parter. Alt i alt har det været et godt år for Absalon Division, og der er sket mange mange ting udover dem der er blevet udvalgt til vores beretning. Vi vil rigtigt gerne sige tusind tak til alle jer ledere ude i grupperne som uge efter uge laver et kæmpe stykke arbejde og bidrager til at over tusind børn kan lære spejderlivets glæder at kende. Samtidig tak til vores divisionsledelse, som gør det til en leg at være divisionschefer. Vi glæder os til Spejderhilsen Rasmus og Helene Divisionschefer i Absalon Division Side 11 af 16

12 BERETNING DALT-TEAMET Fokus for arbejdet i 2014 har været på at skabe aktiviteter rettet mod lederne, der giver så meget til spejderne i dagligdagen. Vi tror på, at viden, udvikling og relations dannelse på tværs af gruppernes ledere er én af grundstenene i lederfastholdelse. I 2014 havde vi som DALT er en masse aktivitet, hvor en hel del af dette dog foregik i kulissen, fx mødeaktivitet i forhold til lederudviklingsforløbet, som desværre blev aflyst pga. manglende sammenhæng mellem omkostninger og tilslutning til projektet. Vi deltog begge på uddannelsesmarkedet og fik meget inspiration til, hvordan andre tænker om lederudvikling bød også på GLBDT, som bevidst var planlagt til at være en veksling mellem klassisk turnering og inspiration og networking. Teamet oplevede top-engagerede og udviklingsmindede ledere fra 6 grupper, der virkelig havde fundet deres konkurrencegen frem. Der var stor interesse og lyst til mere viden, da vi om søndagen havde besøg af Stjernegruppens gruppeledere, der fortalte om deres måde at strukturere sig på med patruljekonceptet, og hvordan den strategi og indsats faktisk havde lokket flere ledere til gruppen. Det var også i 2014 vi havde succes med at starte to spejdergrupper op som aftjeningssted for samfundstjenere. Det er en anden måde, hvorpå spejderbevægelsen kan hjælpe med socialt arbejde, og det er en fornøjelse at se mennesker, der ellers ikke havde valgt spejderlivet, indgå i det og trives med det. Vi håber, at flere grupper har lyst til dette i Der blev ydermere afviklet en inspirationsaften med fokus på, hvordan man kan motivere børn til at opdage, de kan mere, end de tror. Der var en aktiv dialog bla. om vigtigheden af, at man som leder har en bevidsthed om, hvornår det er vores egne normer og forestillinger, der sætter begrænsningen i udvikling af spejderne. Vi havde også en temaaften omkring vigtigheden af bevægelse i børns udvikling. Her havde deltagerne en åben og aktiv dialog omkring det ansvar, vi har som voksne spejderledere i forhold til at tænke bevægelse ind i de ugentlig møder. På tegnebrættet for 2015 Begge aftener afholdt i 2014 bidrog til en givtigt vidensdeling mellem de forskellig grupper, grene og ledere. Vi har fundet en løsning på den økonomiske udfordring og kan derfor glædeligt løfte sløret for, at udviklingsforløbet genoptages i Ønsket er at give lederne mulighed for at blive endnu klogere på børn. Fokus er ikke på, hvordan man lærer børn at blive gode spejdere, for det ér vi allerede eksperter i. Fokus på lederudviklingsforløbet er at præsentere indsigt fra forskellige perspektiver omkring børn og deres udvikling, så lederne får større indsigt i børn og deres udvikling, som vil kunne bruges aktivt og bevidst i planlægningen af de lokale spejderforløb i grupperne. Side 12 af 16

13 Vi har allieret os med familievejleder Lola Jensen, der vil inspirere om, hvordan man kommunikerer målrettet med børn, tilpasset deres alders og udviklingstrin. Center for autisme vil ved en senere lejlighed udvide vores indsigt i de særlige tænke- og adfærdsmønstre, som børn med diagnose inden for autisme spektrum forstyrrelser har. Der vil herudover være mulighed for dialog omkring hvordan disse børn kan rummes i en spejdergruppe. Da Absalon Division har generel udfordring med rekruttering af ledere, vil der i lederudviklingsforløbet også indgå en temaaften med et foredrag fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde, der vil tale om ledelse af frivillige i forhold til både fastholdelse og rekruttering af frivillige ledere bliver også året, hvor vi realiserer det ønskede GL-netværk. Der er kommet input til temaer, og lige nu arbejdes der på at planlægge indholdet samt gennemføre den komplicerede kalenderøvelse, det er at finde en dato, hvor alle GL er kan deltage Med løftet seniorhånd, Christina og Rikki Side 13 af 16

14 DRIFTSREGNSKAB OG BUDGET Side 14 af 16

15 HYTTEREGNSKAB OG BUDGET Side 15 af 16

16 STATUSOVERSIGT FOR ABSALON DIVISION Side 16 af 16

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Godt 60 forældre, ledere og spejdere var med på forældreweekend på Høbjerghus, hvor rådsmødet foregik i forbindelse med

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

online Læs mere på side 11 Velkommen hjem fra Blå Sommer 2009 Indhold www.absalondivision.dk Redaktion Rune Lyhne Seglet@absalondivision.

online Læs mere på side 11 Velkommen hjem fra Blå Sommer 2009 Indhold www.absalondivision.dk Redaktion Rune Lyhne Seglet@absalondivision. Seglet online Absalon Division Det Danske Spejderkorps Indhold DC nyt 2 BSF/GK møde 2 Senior/Leder dag 3 Bøfaften 2009 4 Nyt fra DAJUN en 5 JuniorTræf 6 Info fra DASP en 7 Info fra DASEN en 8 Slange på

Læs mere

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november !?!??!??! spot på ordene er i spil fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november ordene er i spil indhold 05 Velkommen til Korpsrådsmødet 2012 06 Sæt spot på fremtiden 08 Årets tema Debat 10 Spot på Spejd

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

VELKOMMEN I BESTYRELSEN

VELKOMMEN I BESTYRELSEN VELKOMMEN I BESTYRELSEN Indhold Formål 4 De Blå værdier 5 Organisationen 6 Sammensætning af bestyrelsen og gruppen 8 Bestyrelsens opgaver 10 Gruppens økonomi 14 Uddannelse 16 Udvikling af gruppen 17 Lokalt

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Som dirigent blev valgt Mads Agerholm og som referent blev valgt Susanne Hansen.

Som dirigent blev valgt Mads Agerholm og som referent blev valgt Susanne Hansen. GRUPPERÅDSMØDE THISTEDSPEJDERNE Søndag den 22. februar 2015 kl. 15.00 17.00. Afholdt i spejderhuset Knakken REFERAT a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Mads Agerholm og som referent

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 1 11. april 2010 2. udgave redigeret på lederweekend 2010 Redaktion: Jesper Palner, Roar Borgen, Martha Johansen Ansvarlig: Gruppestaben 2 1 Indledning... 5 2 Strategi

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Fra minileder til generalsekretær. Blå Sommer 2009. Tema: TeenSpot. Interview med Mads Kolte-Olsen. Mød de to lejrchefer. Bliv klogere på teenagere

Fra minileder til generalsekretær. Blå Sommer 2009. Tema: TeenSpot. Interview med Mads Kolte-Olsen. Mød de to lejrchefer. Bliv klogere på teenagere D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S NR. 1 2008 Fra minileder til generalsekretær Interview med Mads Kolte-Olsen Blå Sommer 2009 Mød de to lejrchefer Tema: TeenSpot Bliv klogere på teenagere B R O

Læs mere

Budstiken november 2008.

Budstiken november 2008. Budstiken november 2008. Sikken voldsom trængsel og alarm, det er koldt, og man må gå sig varm... Ledere og assistenter: Gruppeleder HER KAN DIT NAVN STÅ, Skriv eller ring til en af os på siden her, og

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRAKTISKE OPLYSNINGER Delegeretmøde 2014 PRAKTISKE OPLYSNINGER Gudstjeneste: Delegeretmødet starter med udendørs gudstjeneste på plænen ned mod auditoriet på Nyborg Strand Hotel. Det er en god ide at medbringe siddeunderlag,

Læs mere

Energigivende kurser for seniorer, ledere og bestyrelsesmedlemmer

Energigivende kurser for seniorer, ledere og bestyrelsesmedlemmer Energigivende kurser for seniorer, ledere og bestyrelsesmedlemmer Broen Uddannelse 2011 intro 2011 Overblik over kurser og tilbud 4-5....Praktiske oplysninger ing og priser 6-7... Fjeldkurser 8-9... Ledelse

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10 Bestyrelsesmøde 13. juni 1 kl. 1:00 :00 Indholdsfortegnelse DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 13. MAJ 1 3 BILAG 2: ORIENTERING FRA RUSFORMANDSKABET 9 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE

Læs mere