Halanalyse 2015 Forslag til nødvendige anlægsudgifter for hallerne i Faaborg-Midtfyn Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halanalyse 2015 Forslag til nødvendige anlægsudgifter for hallerne i Faaborg-Midtfyn Kommune"

Transkript

1 Halanalyse 2015 Forslag til nødvendige anlægsudgifter for hallerne i Faaborg-Midtfyn Kommune Teknik Kommunale bygninger Mellemgade Faaborg

2 Indholdsfortegnelse: Forudsætninger for anlægsanalysen... 3 Skema - anlægsprojekter til idrætshallerne...4 Allested-Vejle Fritidscenter... 5 Brobyværk Hallen... 7 Bøgebjerg Hallen...9 Carl Nielsen Hallen Espe Hallen Forum Faaborg Gislev Hallen Horne Hallen Korinth Hallen Kværndrup Hallen Midtfyns Fritidscente Nr. Broby Hallen Rolfhallen Ryslingehallen Svanninge Hallen 33 Årslev Hallen

3 Forudsætninger for anlægsanalysen Kommunale bygninger i Faaborg-Midtfyn Kommune har gennemgået idrætshallerne med tilhørende faciliteter (tilstandsvurdering). Bygningerne er vurderet efter følgende kriterier: 1. Tilstandsvurdering af den enkelte bygningsdel. 2. Hvis de driftsmæssige budgetter ikke er nok til at vedligeholde hallen, skal der udføres anlægsprojekter. Et anlægsprojekt vil være på kr. og derover. De anlægsprojekter der er med i rapporten er vurderet til udførelse inden for en 5 årig periode. 3. Kriteriet for hvornår anlægsprojekterne skal udføres er: En bygningsdel der er så dårlig, at der fare for sammenstyrtning/nedfald. En bygningsdel der nedbryder en anden bygningsdel. Det regner ned/udsivning af vand. Råd- og skimmelsvamp der giver dårlig indeklima og angriber eksisterende bygningsdele. Kalkulationerne til anlægsprojekterne. 1. Kalkulationerne bygger på priser fra V&S prisbøger af 2014 og erfaringspriser. Prisindeks Priserne prisreguleres til det pågældende udførelses år Skjulte konstruktioner der skal renoveres er skønnet som erfaringspriser. Kalkulationerne er kun håndværker udgifter 2. Der er indregnet rådgiverhonorar i kalkulationerne. 3. Ny- og tilbygninger samt funktionsændringer er ikke med i nogen anlæg. Energibesparende foranstaltninger / energimærkning De store energibesparende foranstaltninger vil kun opnås i forbindelse med en renoveringsopgave. Her tænkes der ikke på et gammelt toilet der løber, eller en cirkulationspumpe der dårligt kan dreje rundt. Disse komponenter skal selvfølgelig skiftes her og nu for driftsmidler. Anlægsarbejde der naturligt hører sammen skal udføres som et stort anlægsprojekt, derved opnås de bedste løsninger til de laveste priser. Energimærkning: Alle idrætshaller og svømmehaller er gennemgået og energimærket i 2014, det fremgår af rapporten hvilket energimærke hallerne har opnået. Som bilag er vedlagt en oversigt over de tiltag som er rentable, og som er med i energimærkningsrapporten. (Bilag 1) 3

4 Anlægsprojekter til idrætshallerne Hal Anlæg i tusinde i tusinde i tusinde i tusinde i tusinde Brobyværk Hallen Fladt tag på restrende del og nye stern 450 Bøgebjerg Hallen Nyt gasfyr/varmeanlæg til hallen 350 Ny belysning i hallen 200 Carl Nielsen Hallen Nyt ventilationsanlæg i hallen 800 Nyt tag på hallen Espe Hallen Ny belysning i hallen og cafateria 300 Nyt tagpaptag og efterisolering 360 Renovering af bad og omklædning Gislev Hallen Ny belysning i hallen 200 Renovering af omklædningsrum 800 Horne Hallen Renovering af halgulvet 100 Renovering af ventilationsanlægget 175 Korinth Hallen Ny belysning i hallen 200 Renovering af halgulv 150 Renovering af omklædningsrum Ryslinge Hallen Nye tagplader på hallen (omlægning) 400 Renovering af bad- og omklædningsrum Midtfyns Fritidscenter Nyt gulv i hal Ny belysning hal Renovering af bad og omklædning hal Renovering af tekniskeinstal/rør hal Ventilationsanlæg i hal Kværndrup Hallen Ny loftbeklædning i hallen 800 Nyt tag på hallen Nr.Broby Hallen Nyt tagpap på cafeteria og indgang 290 Efterisolering af gavl og ny beklædning 100 Rolf Hallen Ny stern på fladt tag 225 Årslev Hallen Nyt tag på hallen og omklædningsrum I alt pr. år I alt over 5 år kr 4

5 Allested-Vejle Fritidscenter Skolevej 1b, Allested-Vejle, 5672 Broby Kort beskrivelse: Hallen er opført i 1982, men er om- og tilbygget i 2012 med nyt stort indgangsområde, cafeteria og mødelokaler Halgulvet er 25 x 45 m Hallens bærende system er limtræsbuer Væggene er teglsten Taget er B6 eternitplader Loftet er træbetonlofter I kælderen under de sidste 2 fag i hallen er der skydebane. Ved den ene langside af hallen ligger bad/omklædningsrum. Bygningen er i 2 etager. Ved den anden langside ligger depotrummene. Allested-Vejle Fritidscenter 5

6 Bygningsmæssig tilstand: Hallen Generelt er bygningsdelene i rimelig stand Gulvet i hallen er linoleumsgulv med begyndende buler, skal udskiftes om 5-10 år Belysningen bliver udskiftes i 2015 til nye LED armaturer Taget er B6 eternitplader som skal udskiftes om 5-10 år Bad/omklædning Alle bygningsdelene er i rimelig god stand Cafeteria Der blev etableret nyt cafeteria i tilbygningen fra 2012 Energibesparende foranstaltninger. Det vil ikke være rentabelt på nuværende tidspunkt at iværksætte yderligere energibesparende foranstaltninger. Anlæg. Der er ingen anlæg de næste 5 år Drift. Der bør afsættes kr. til driftmæssig vedligeholdelse (10 års planer). Maling af stern/vindskede brædder på hallen, hvilket bør udføres hurtigst muligt for driftsmidler 6

7 Brobyværk Hallen Åløkkevej 26, Brobyværk, 5672 Broby Kort beskrivelse: Hallen er opført i 1979, hallen gennemgår i disse år en stor ombygning efter broen ideen. Hvilket betyder at den traditionelle hal bliver opbrudt, og der bliver flere rum midt i hallen til forskellige typer idræt. Derudover bliver der bl.a. lavet nye omklædningsrum, kantine og motionsrum. Hal gulvet er 25 x 45 m, bøgeparket Det bærende system er limtræsbuer Væggene er teglstensvægge Taget er B6 Eternit Lofterne i hallen er lyse træbeton plader I tilknytning til hallen er der en bygning med fladt tag som indeholder: Bad og omklædningsrum Bygningen består af gule teglstenvægge Ud over bad og omklædning er der køkken, kantine og mødelokaler 7

8 Brobyværk Hallen Bygningens tilstand: Hallen. Hallens bygningsdele er generelt i god stand Gulvet fremstår flot med ny lakering Loftet er i god stand Ydervæggene er lettere angrebet af murbier, der bør sprøjtes i år for at stoppe spredning, dette udføres for driftsmidler. Kantine, bad og omklædning mm Der bliver i forbindelse med den store ombygning lavet ny kantine og køkken Der er i alt 4 omklædning rum: 2 omklædning rum er total renoveret, 2 omklædningsrum som er fra 1979, disse skal renoveres om 5-10 år. En del af det flade tag er endnu ikke udskiftet og sternen på hele bygningen med fladt tag skal udskiftes, se anlæg. Energibesparende foranstaltninger I forbindelse med udskiftes af det flade tag, skal der efterisoleres Anlæg Faldt tag og stern over omklædnings rum, kalkuleret til kr Drift Der bør afsættes kr. til driftmæssig vedligeholdelse. (10 års planer) 8

9 Bøgebjerg Hallen Bøgebjergvej 11, Vester Aaby, 5600 Faaborg Kort beskrivelse: Bøgebjerghallen er bygget i 1987 Hallens bærende system er limtræssøjler Væggene er teglsten Taget er Eternit B6 Loftet er isoleret med 200 mm og beklædt med mørke træbetonplader. Halgulvet er 26 x 46 m, trægulv Cafeteria, bad og omklædning blev totalrenoveret i år

10 Bøgebjerg Hallen Bygningens tilstand: Hallen Taget er Eternit B6 fra 1988, skal udskiftes om 5-10 år Indvendigt er der gule teglstensvægge. Loftet er isoleret med 200 mm og loftpladerne er mørke træbetonplader i god stand. De eksisterende belysnings armaturer skal udskiftes til LED, se anlæg Hallens trægulv er i god stand Cafeteria, bad, omklædning Cafeteria, bad og omklædning er totalrenoveret i år 2010, taget blev også skiftes i Fyrrum Gasfyret er ca. 27 år og kan med fordel udskiftes, se anlæg Energibesparende foranstaltninger Udskiftning af gasfyr/varmeanlæg til hallen De eksisterende belysnings armaturer udskiftes til LED sportsarmaturer Anlæg Udskiftning af gasfyr/varmeanlæg til hallen, kalkuleret til kr. Belysnings armaturer udskiftes til LED sportsarmaturer, kalkuleret til kr. Drift Der bør afsættes kr. til driftmæssig vedligeholdelse. (10 års planer). 10

11 Carl Nielsen Hallen Lumbyvej 62, Nr.Lyndelse, 5792 Årslev Kort beskrivelse Carl Nielsen Hallen er opført i 1974 Hallen er 24 x 44 m, linoleumsgulv Hallens opbygning er limtræsbuer Teglstensvægge B6 Eternittag Lofterne er træbetonplader I forbindelse med hallen ligger der bad og omklædningsrum samt cafeteria mm. Bygningerne er med flade tagpaptage og væggene er teglsten og eternit facadebeklædning. I forbindelse med hallen blev der i 1983 bygget et klublokale til fodboldspillerne. Bygningen er i 2 etager, hvor væggene er teglsten og taget er et fladt tagpaptag. 11

12 Carl Nielsen Hallen Bygningens tilstand: Hallen Indvendig er der gule teglstensvægge Loftet og sportsarmaturer i hallen er renoveret i 1998 Gulvet er et linoleumsgulv, gulvet blev total renoveret i 2008 Eksisterende ventilationsanlæg i hallen skal udskiftes, da anlægget ikke kan være i brug mens der er aktiviteter i haller, da det larmer rigtig meget, se anlæg Taget på hallen er fra da hallen blev opført i 1974, der skal laves nyt tag inden for de næste 5 år, se anlæg Bad, omklædning, fyrrum og cafeteria Bad- og omklædning blev renoveret i 2002 Fyrrummet er blevet renoveret i 2002, hvor det gamle oliefyr blev udskiftet med 3 nye gaskedler, som er placeret i kaskadesystem. 2 nye varmvandsbeholder som forsyner samtlige tapsteder. Cafeteriaets facader er nyrenoveret Tagpaptagene skal løbende vedligeholdes Klublokalerne Baderum i omklædningsrummene trænger til renovering indenfor 5-10 år. Energibesparende foranstaltninger Det vil ikke være rentabelt på nuværende tidspunkt at iværksætte energibesparende foranstaltninger. Anlæg Nyt ventilations anlæg i hallen, kalkuleret til kr Nyt tag på hallen, kalkuleret til kr Drift Der mangler bølgeklodser i kip, der er mulighed for fugesne trænger, dette bør efterses og udbedres hurtigst muligt (driftsmidler) Der bør afsættes kr. til driftmæssig vedligeholdelse (10 Års planer). 12

13 Espe Hallen Skovvej 15, Espe, 5750 Ringe Kort beskrivelse: Espehallen er fra 1977 Det bærende system er limtræsbuer Væggene er betonelementer Taget er tagpaptag fra 2010 Lofterne er lyse Rockwoolplader. Trægulv Bad og omklædningsrum mm. Generelt er bygningsdelene nedslidte Taget er udført med en pvc folie som er utæt Nyt motionsrum fra Fladt tagpaptag Væggene udvendig er beklædt med hvide eternitfacadeplader. Linoleumsgulve. 13

14 Espe Hallen Bygningsmæssig tilstand Hallen Samtlige bygningsdele, herunder gulve, lofter og vægge, er i god stand De eksisterende belysnings armaturer skal udskiftes til LED, se anlæg Bad- og omklædningsrum Fladt tag med pvc folie, dette er utæt over bad- og omklædning mod p-plads, der skal laves nyt tagpaptag og der efterisoleres, se anlæg. Bad og omklædningsrummene mod p-pladsen er nedslidte, der er flere revner i gulvene, renovering af bad og omklædning, se anlæg. Cafeteria og aktivitetsrum Bygningsdelene er generelt i god stand De eksisterende belysnings armaturer er meget gamle, og bør udskiftes da det er rentabelt, se anlæg Motionsrummet Nye og pæne bygningsdele. Energibesparende foranstaltninger Ny LED belysning i hallen samt cafeteria Ved renovering af de flade tage skal der efterisoleres. Anlæg Belysnings armaturer udskiftes til LED i hallen og cafeteria, kalkuleret til kr Nyt tagpaptag over bad- og omklædning mod p-plads, 300 m², kalkuleret til kr. Renovering af bad og omklædningsrum mod p-plads, kalkuleret til kr Drift Der bør afsættes kr. til driftmæssig vedligeholdelse. (10 årsplaner) 14

15 Forum Faaborg Sundvænget 8, 5600 Faaborg Kort beskrivelse Hal 1 fra 1967 Gulvareal med stolerækker er 30 x 48 m Det bærende system er limtræsbuer Taget er B6 Eternit fra 2014 Væggene er teglsten Gulvet er sportsvinyl Loftet er mørke træbetonplader I forbindelse med hal 1 er der bad og omklædningsrum i stueplan På 1. salen er der køkken, cafeteria og mødelokaler og på 2. salen er der et multirum. Anneksshal fra 1975 Gulvareal 10 x 25 m Fladt tagpaptag, rockwoolplader på loftet, teglstensvægge På gulvet er der et nyere sportsvinylgulv. Hal 2 fra 2006 Gulvarealet er 24 x 44 m og det bærende system er stålspær. Sportsvinyl på gulvet. Taget er tagpap med 20 graders hældning. Loftet er lys træbeton. Svømmehallen er ikke gennemgået i denne rapport 15

16 Forum Faaborg Ombygningsplaner: Der er fremlagt et stort renoverings og tilbygningsprojekt for Forum Faaborg med opstart i 2015/2016. Bliver dette projekt realiseret er der ingen nye anlægsprojekter over de næste 5 år. Bygningernes tilstand: Hal 1 med bad, omklædningsrum og fyrrum mm. Taget er udskiftet i 2014, B6 eternittagplader Gulve, vægge og lofter er i god stand De flade tagpaptage skal renoveres, se anlæg De gamle bad- og omklædningsfaciliteter skal renoveres, se anlæg Annekshallen Gulve og vægge er i god stand Renovering af loft/belysning og tag, se anlæg Hal 2 Hal 2 er fra 2006 og er i god stand, i bad og omklædning Køkken, kantine og mødelokaler på 1. sal/2.sal Bygningsdelene er generelt i god stand Vinduer og døre skal eftergås, evt udskiftes for drift midler Energibesparende foranstaltninger I forbindelse med renovering af de flade tagpaptage skal der efterisoleres Facadepartiet mod p-pladsen bør efterisoleres Anlæg disse anlæg er ikke medregnet i det samlede anlægsskema, de skal kun medregnes hvis ombygningsplanerne ikke bliver realiseret som det er planlagt. Nyt tag og efterisolering af annekshallen, kalkuleret til kr. Nyt tag og efterisolering over indgangsområde og træningslokaler, kalkuleret til kr. Nyt loft og belysning i annekshallen, kalkuleret til kr. Renovering og efterisolering af facade mod p-plads, kalkuleret til kr. Renovering af bad og omklædning til hal 1, kalkuleret til kr. Drift Der bør afsættes kr. til driftmæssig vedligeholdelse. (10 års planer). 16

17 Gislev Hallen Skolevej 9, 5854 Gislev Kort beskrivelse: Gislevhallen er bygget i 1989 Hallen er sammenbygget med et ældre klublokale Hallens bærende system er limtræsbuer Væggene er teglsten og taget er B6 Eternitplader Der er trægulv og lyse træbetonplader som loft Bad og omklædning er placeret i et ældre klubhus, der er ombygget i 1975/1989 og forbundet til hallen. På halvdelen af bygningen er der fladt tagpaptag og på den anden halvdel er der gitterspær med B6 Eternit. Der er solfanger på taget og et udsugningsanlæg i samtlige bade og omklædningsrum. 17

18 Gislev Hallen Bygningsmæssig tilstand Hallen De indvendige gulve, vægge- og loftoverflader er i orden. Udskiftning af armaturer i hallen, gamle armaturer der ikke fungere optimalt, se anlæg Taget er i god stand, tagpladerne er fra 1995 Bad, omklædningsrum og cafeteria Bad- og omklædningsrummene i den gamle del er nedslidte, og bør renoveres indenfor de næste 5 år, se anlæg. Der er 2 bad- og omklædningsrum der er lidt nyere, som er i rimelig god stand Cafeteria fremstår med pæne overflader, køkkenet er i god stand. Energibesparende foranstaltninger Nye LED sportsarmaturer i hallen vil være energibesparende Når tagpappen på det flade tag skal udskiftes bør der efterisoleres. Anlæg Nye LED sportsarmaturer i hallen kalkuleret til kr Renovering af bad- og omklædningsrum, kalkuleret til kr Drift Der bør afsættes kr. til driftmæssig vedligeholdelse (10 års planer). 18

19 Horne Hallen Skolevej 2A, 5600 Faaborg Kort beskrivelse. Horne Hallen er bygget i 1980 Halgulvet er 25 x 45 m, bøgetræsgulv på fjedrende underlag Hallens bærende system er limtræssøjler Væggene er betonvægge Loftet er lyse træbetonplader Taget er B6 Eternit Bad/omklædning er placeret i stueetagen i den ene ende af hallen og køkken og kantine på 1.sal. 19

20 Horne Hallen Bygningsmæssig tilstand Hallen Generelt er hele bygningen i rimelig god stand Halgulvet skal lettere renoveres, slibning / opstregning / lakering, se anlæg Ventilationsanlægget til hallen skal renoveres med nye motorer, i den forbindelse kan bad/omklædningsrummene med fordel ventileres med hallens varme luft, se anlæg Bad- omklædning og kantine Der er 4 omklædningsrum i rimelig god stand Kantine fremstår med vedholdte overflader Elevator og handicap toilet er opført i 2009 Energibesparende foranstaltninger I forbindelse med renovering af ventilationsanlægget vil man kunne opnå energibesparelser Anlæg Renovering af halgulvet, kalkuleret til kr Renovering af ventilationsanlægget kalkuleret til kr Drift Der bør afsættes kr. til driftmæssig vedligeholdelse. (10 års planer) 20

21 Korinth Hallen Vinkelvej 5, 5600 Faaborg Kort beskrivelse: Korinthhallen er en rundbuehal bygget i 1973, tilbygget i 1986 Hallens bærende system er limtræsbuer, der er beklædt med krydsfiner Trægulv på 20 x 42 m Væggene er træbeklædt 4 m fra gulvet og op Loftet er beklædt med Rockwoolplade Taget er beklædt med tagpap fra 2009 I tilbygningen fra 1986 er der køkken/kantine og mødelokale på 1. salen og i stuen er der bad og omklædningsrum. Bygningen er opført i gule sten og med fladt tagpaptag. 21

22 Korinth Hallen Bygningsmæssig tilstand Hallen. Vægge og lofter er i rimelig god stand Hallen er godt ventileret og godt opvarmet Halvbuetaget blev efterisoleret og beklædt med ny tagpap i 2009 Der blev installeret nyt gasfyr og varmvandbeholder i 2013 Gulvet i hallen er nedslidt, det skal høvles, opstreges og lakeres, se anlæg Udskiftning af belysningsarmaturer i hallen, de gamle armaturer går jævnligt i stykker, der kan ikke længere skaffe reservedele, så de kan ikke repareres, se anlæg Bad og omklædningsrum 2 bad og omklædningsrum er fra 1973, de bør renoveres indenfor 5 år, da de er nedslidte, se anlæg 2 bad og omklædningsrum er fra 1986, de er i rimelig god stand Alle bad og omklædningsrummene er godt ventileret med varmegenvending Cafeteria og festlokale Bygningsdelene er i god stand Energibesparende foranstaltninger Nye LED sportsarmaturer i hallen vil være energibesparende Hallens vægge og gavle skal efterisoleres i forbindelse med renoveringen. Anlæg Nye LED sportsarmaturer i hallen kalkuleret til kr Renovering af halgulv kalkuleret til kr Renovering af bad- og omklædningsrum fra 1973, kalkuleret til kr Drift Depotbygningen bag hallen bør eftergås, udføres for driftmidler Tagpaptaget over den gamle del bør renoveres, udføres for driftmidler Der bør afsættes kr. til driftmæssig vedligeholdelse. (10 års planer) 22

23 Kværndrup Hallen Vængevej 2, 5772 Kværndrup Kort beskrivelse: Kværndrup Sportshal med tilhørende mellembygning er bygget i Det bærende system er limtræsbuer. Væggene er teglsten og taget er Eternit B6 Gulvet er et trægulv. 24 x 45 m og bruges til håndbold. Et ældre klublokale, med tilhørende bad og omklædning, er en bygning i 2 etager, og sammenbygget med mellemgangen fra Bygningen er nyrenoveret udvendigt med nye teglstensvægge og vinduer. 23

24 Kværndrup Hallen Bygningsmæssig tilstand Hallen og mellembygning Indvendig er der gule teglstenvægge i god stand. Der er grå træbetonlofter der er malet grønne, pladerne er begyndt at krakelere, der er flere huller i loftet, der skal laves et nyt loft, og der efterisoleres, se anlæg. Trægulvet buler en del, trægulvet suger fugtighed ved vask. Ingen ventilation i hallen Klublokale med bad og omklædning Bade- og omklædningsrummene er ny renoveret Der er nyere ventilationsanlæg i bad og omklædning Energibesparende foranstaltninger Ved udskiftning af loftplader vil det være rentabelt at efterisolere til 250 mm. Anlæg Nyt loft i hallen kalkuleret til kr. Nyt tag på hallen, kalkuleret til kr. Drift. Der bør afsættes kr. til driftmæssig vedligeholdelse. (10 års planer). 24

25 Midtfyns Fritidscenter Søvej 34, 5750 Ringe Kort beskrivelse: Midtfyns Fritidscenter består af: Hal 1 fra 1976 Med tilhørende bade- og omklædningsrum og skydebane Hal 1 består af limtræsbuer, eternit B6 plader på taget, grønne træbetonplader på loftet, sportsvinyl på gulvet og bad og omklædningsrum er med flade tagpaptage. Hal 2 fra 2007 Halen består af Stålbuer, Eternit B6 plader på taget, lyse træbetonplader på loftet, trægulve og væggene er af betonelementer/stålplader. Svømmehallen med tilhørende omklædningsrum er ikke gennemgået i denne rapport Midtfyns Fritidscenter 25

26 Bygningsmæssig tilstand Hal 1, med tilhørende bad- og omklædningsrum Generelt er bygningsdelene ved at være nedslidte da bygningerne er godt 40 år Taget er B6 tagplader fra 2010, og fremstår som et nyt tag Linoleumsgulvet har små revner i samlingerne, skal udskiftes indenfor 5 år, se anlæg Belysningen skal udskiftes meget gamle armaturer, se anlæg Renovering af bad og omklædningsrum kan etapeopdeles, renovering af 4 omklædningsrum indenfor de næste 5 år, resterende rum bør renoveres om 5-10 år, se anlæg Tekniske installationer/rør fra teknikrum til hal 1 og omklædningsrum skal renoveres, se anlæg Hal 2, med tilhørende bad- og omklædningsrum Alle bygningsdele er generelt i god stand Gulvet i hallen skal lakeres indenfor 1-2 år, lakken er begyndt at krakelere flere steder Der mangler mekanisk ventilation, der bør etableres ventilationsanlæg, se anlæg Cafeteria/køkken, mødelokaler og træningsrum Bygningerne er fra 2007, og opført i forbindelse med hal 2 Alle bygningsdelene er i god stand I forbindelse med opførelsen af det nye køkken i 2007, blev fryse/kølerummene ikke udskiftet, de skal udskiftes indenfor de næste 5 år, se anlæg Energibesparende foranstaltninger I forbindelse med renovering skal der energioptimeres. Anlæg Nyt gulv i hal 1, kalkuleret til kr Ny belysning i hal 1, kalkuleret til kr Renovering af bad- og omklædningsrum ved hal 1 (etape 1), kalkuleret til kr. Renovering af installationer fra teknikrum, kalkuleret til kr Nyt ventilationsanlæg til hal 2, kalkuleret til kr. Drift Gulvet i hal 2 bør lakeres indenfor 1-2 år for driftmidler Der bør afsættes kr. til driftsmæssig vedligeholdelse til hal 1 og hal 2 26

27 Nr. Broby Hallen Verningevej 11, Nr.Broby, 5672 Broby Kort beskrivelse: Nr. Broby Hallen er bygget i 1970 og udvidet i 1990 med 3 fag. Hallens bærende system er limtræsbuer. Væggene består af teglsten og krydsfiner. På taget er der B6 Eternitplader. Mørke træbetonlofter Trægulv 25 x 52 m, der er opstreget til 7 badmintonbaner. I kælderen er der omklædningsrum og skydebane Hallen er sammenbygget med en bygning, hvori der er køkken, cafeteria og selskabslokaler, på 1. sal er der udlejnings bolig. 27

28 Nr. Broby Hallen Bygningsmæssig tilstand Hallen Taget er utæt ved rygningen, dette bør udbedres hurtigst muligt da der er sket mindre vandskade på hallens trægulv (driftsmidler). Ydervægge beklædt med krydsfiner samt stern/vinskede på hallen trænger til maling (driftsmidler). Gavl beklædt med krydsfiner skal efterisoleres, beklædning udskiftes til eternit, se anlæg Indvendige vægge er af teglsten og træbeklædning som er i god stand. Loftpladerne er mørke træbetonplader og er i god stand. Trægulv med optegning til 7 badmintonbaner. Godt trægulv. Der er ventilation i hallen Bad og omklædning Bad/omklædning er i god stand, der en ventilation, men ikke nyrenoveret. Selskabslokaler og køkken/cafeteria Bygningerne trænger generelt til vedligeholdelse. Tagpaptaget over cafeteria og indgangsområde, er meget dårligt se anlæg. Der bør udarbejdes en selvstændig vedligeholdelsesplan til selskabslokaler og køkken/cafeteria. Energibesparende foranstaltninger I forbindelse med nyt tagpaptag, og ny gavl over cafeteria og indgang skal der efterisoleres. Anlæg Nyt tagpaptag over cafeteria og indgang, kalkuleret til kr Efterisolering af gavl og ny beklædning, kalkuleret til kr Drift Der bør afsættes kr. til driftmæssig vedligeholdelse af hallen Der bør udarbejdes en selvstændig vedligeholdelsesplan til selskabslokaler og køkken/cafeteria. Det driftmæssige vedligeholdelsesbeløb til selskabslokaler og køkken/cafeteria er ikke vurderet. 28

29 Rolfhallen Ørbækvej 878, Rolfsted, 5856 Ferritslev Kort beskrivelse: Rolfhallen er bygget i 1968 Det bærende system er limtræsbuer Væggene er teglstensmure/cementspånplader Taget er Eternit B6 Gulvet er 24 x 45 m og belagt med sportslinoleum I gavlen mod syd er der omklædning og bad i stueetagen og cafeteria på 1. salen Ved hallens langside er der fyrrum og depoter mm I tilknytning til hallen blev der i 1982 bygget selskabslokaler Selskabslokalerne indeholder 2 gildesale og et stort køkken Væggene er krydsfiner/glas og taget er fladt tagpaptag 29

30 Rolfhallen Bygningsmæssig tilstand Hallen Indvendig er der gule teglstensvægge Loftet er nyrenoveret med 200 mm isolering, træbetonlofter og nye sportsarmaturer I 2006 blev der lagt nyt sportslinoleum på hele hallen I 2012 blev der opsat ny belysning i hallen Godt ventilationsanlæg i hele hallen Bad, omklædning, fyrrum, depot og cafeteria Bad og omklædningsrum er nyrenoveret og rummene bliver ventileret af hallens opvarmede luft Et bad og omklædningsrum er indrettet til handicappede Fyrrummet er nyrenoveret, med nyere varmvandbeholder med tilhørende rørsystem Bygningen hvor der er depot er med fladt tag, udhænget skal skiftes, se anlæg Selskabslokalerne Væggene består af krydsfiner og er meget dårligt isoleret. Fladt tagpaptag der er meget dårligt isoleret, regnvandet føres ned gennem de indvendige vægge, hvilket er en meget dårlig løsning, udhænget skal skiftes, se anlæg Bygningsdelene er generelt i dårlig stand Energibesparende foranstaltninger Hvis vi ser bort fra selskabslokalerne vil det ikke være rentabelt at iværksætte energibesparende foranstaltninger. Anlæg Nyt udhæng/stern på bygninger med fladt tag, kalkuleret til kr Drift Skorsten skal fuges om, der er farer for følgeskader, driftsmidler Rygningen på hallen er utæt, der skal ilægges nye bølgeklodser, driftsmidler Der bør afsættes kr. til driftmæssig vedligeholdelse. (10 års planer) 30

31 Ryslingehallen Ellehavevej 1, 5856 Ryslinge Kort beskrivelse: Ryslingehallen er bygget i Det bærende system er limtræsbuer. Væggene er teglsten Taget er B6 Eternitplader. Loftet er træbetonplader der er malet grønne. Trægulvet er 25 x 45 m. Hallen er sammenbygget med en bygning fra 1976, hvori der er bad/ Omklædning og kantine. Bygningen består af teglstensvægge Taget er B6 Eternit der lægger af på gitterspær. Der er nyt gasfyr, varmvandsbeholder som er koblet på solvarmeanlægget. Ved hallen er opført en barakbygning fra sidst i 60 érne, der er sammenbygget med ovenstående bygning. Denne bygning er ikke vurderet 31

32 Ryslingehallen Bygningsmæssig tilstand Hallen Indvendige teglstensvægge er gode. Træbeton lofterne er i god stand Lysarmaturerne blev renoveret i 2008 Trægulvet er i rimelig stand Hallen opvarmes med varm indblæsningsluft Taget på hallen er fra 2008, men tagpladerne skaller af, pga. manglende ventilation under tagpladerne, producenten cembrit har tilbudt pr. kulance at leverer nye tagplader og rygninger. Dette betyder at der skal findes midler til at betale for nedtagning af gamle tagplader samt oplægning af nye plader. Ved udskiftning af tagpladerne bør tagrender og stern/vindskede brædder udskiftes, da dette ikke blev udført i 2008, tilbuddet fra cembrit udløber ultimo marts se anlæg. Cafeteria bad- og omklædning Cafeteriet fremstår pænt med fine overflader, køkkenet er ikke renoveret i de senere år men fungere. Bad- og omklædningsrummene samt dommerrum bør renoveres, rummene skal forsynes med nyt ventilationsanlæg, se anlæg. Barakbygning Barakbygningen lever ikke op til de krav der stilles til klublokaler i dag. Bygningen er ikke vurderet. Energibesparende foranstaltninger I forbindelse med renovering af baderummene skal der opsættes energi- og vandbesparende armaturer og der skal efterisoleres. Anlæg Oplægning af nye tagplader samt nye tagrender og stern, kalkuleret til kr. Renovering af bad- og omklædningsrum samt dommerrum, kalkuleret til kr. Drift Udvendige dobbeltdøre skal udskiftes indenfor 2-4 år, (driftsmidler) Der bør afsættes kr. til driftmæssig vedligeholdelse. 32

33 Svanninge Hallen Brahesvej 19, 5600 Faaborg Kort beskrivelse: Svanningehallen er opført i 1973 Det bærende system er limtræsbuer (halvbuer). Udvendig beklædning er tagpap Halgulvet er 20x45 m, trægulv med underliggende 50 mm isolering. I 1978 blev der opført en bygning til depot, klublokale, bad og omklædning. Bygningen en opført i gule teglsten og fladt tagpaptag med 200 mm isolering. I 2010 blev der renoveret og tilbygget, herunder 2 bad og omklædningsrum, træningsrum, kantine og depot. De tekniske installationer blev også renoveret bl.a et nyt ventilationsanlæg. Taget blev renoveret med nyt tagpap og isolering. 33

34 Svanningehallen Bygningsmæssig tilstand Hallen Generelt er bygningsdelene i rimelig god stand Halgulvet skal løbende vedligeholdes med lakering Loftet fremstår i god stand, lyse troltekt plader I forbindelse med hallen er der lavet udbygning til dommerbord, denne udbygning var på besigtigelses tidpunktet ikke lavet færdig, det skal laves færdigt hurtigst muligt, da der kan opstå følgeskader og vandindtrængning Bad- og omklædning I forbindelse med ombygningen i 2010 blev 2 omklædningsrum totalrenoveret. Det er 2 omklædningsrum i tilbygningen fra 1978, disse rum skal renoveres om 5-10 år Cafeteria, mødelokaler og træningsrum mm. Bygningsdelene fremstår i rigtig god stand, alt indvendigt er fra 2010 Det flade tag skal løbende vedligeholdelse, enkelte ovenlys skal udskiftes, udføres for driftmidler Energibesparende foranstaltninger Der planlægges ingen energibesparende foranstaltninger over de næste 5 år Anlæg Der er ingen anlægsprojekter over de næste 5 år Drift Der bør afsættes kr. til driftmæssig vedligeholdelse (10 års planer) 34

35 Årslev Hallen Bøgehøjvej 2, 5792 Årslev Kort beskrivelse: Årslev Hallen er opført i 1971 Halgulvet er 24 x 44 m, på gulvet er der sportslinoleum Hallen er opbygget af limtræsbuer Væggene er krydsfiner/ teglsten Taget, er B6 Eternitplader Loftet er lys træbeton I 1980 blev der bygget en opvarmningshal 24 x19 m Hallen er opbygget som ovenstående I tilknytning til hallen er der cafeteria, bad, omklædning, fyrrum, mødelokaler og depoter 35

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -4130 kwh Fjernvarme, 9638 kwh el. -1660 kwh Fjernvarme, 3504 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -4130 kwh Fjernvarme, 9638 kwh el. -1660 kwh Fjernvarme, 3504 kwh el SIDE 1 AF 18 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sdr Fælledvej 4 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113051 Energikonsulent: Per Mortensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix

Læs mere

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm Titusparken Undersøgelse af klimaskærm DOMINIA AS Studiestræde 50 Den 04.01.2010 1554 København V Tlf.: 3343 4500 / fax: 3343 4501 Sag nr. 3442 01 E-mail: dominia@dominia.dk Rapport udført af: Søren Elo

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

BYGGETEKNISK RAPPORT

BYGGETEKNISK RAPPORT Afd. 4 - Mølleparken Frederikshavn Juni 2010 d.a.i. arkitekter ingeniører a/s Århus Afd. 4, Mølleparken Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1.1 INDLEDNING 6 1.2 GRUNDLAG: 8 1.3 FORMÅL: 9 1.4 EJENDOMMENS HOVEDDATA:

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4 MWh Fjernvarme, 415 kwh el. 6.3 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4 MWh Fjernvarme, 415 kwh el. 6.3 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lyngbyvej 105 Postnr./by: 8570 Trustrup BBR-nr.: 707-040823 Energikonsulent: Mette Maren Maltha Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport August 2006 Sags nr. 06024 Emne: Tilstandsrapport Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1.1. Forord 3 1.2. Formål 3 1.3. Det videre forløb 3 2.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.1 MWh Fjernvarme, 142 kwh el. 1.6 MWh Fjernvarme, 362 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.1 MWh Fjernvarme, 142 kwh el. 1.6 MWh Fjernvarme, 362 kwh el SIDE 1 AF 16 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Plantagevej 11 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-109088 Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE Til Humlebæk Boligselskab v/domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Baunebjerghuse TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE 1-2 Revision 00 Dato 15-08-2014 Udarbejdet af MARB, ABI Kontrolleret af BTA Godkendt

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Grønnegade 21 6950 Ringkøbing Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. juli 2014 Til den 4. juli 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Emil Reesens Vej 11 7400 Herning Bygningens energimærke: Gyldig fra 1. august 2014 Til den 1. august 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 33 Adresse: Lyseng Alle 1 Postnr./by: 8270 Højbjerg BBR-nr.: 751-289596-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Tandlægekollegiet Fuglesangs Alle 28 8210 Aarhus V Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2013 Til den 24. september

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Energimærkning Algade 10 Algade 10 4760 Vordingborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. september 2013 Til den 3. september

Læs mere

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Ejd. nr. 889 december 2014 Indhold Indledning:... 3 Stamdata:... 3 Sammenfatning:... 4 Vurdering:... 4 Økonomi... 5 Fremgangsmåde... 5 Bemærkninger

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hvedevænget 24-30 Hvedevænget 24 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. december 2012 Til den 20. december 2019.

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING 1. JULI 2015, HORSENS

INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING 1. JULI 2015, HORSENS INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING 1. JULI 2015, HORSENS d.a.i. arkitekter ingeniører Sags nr.: 11096-04, Juli 2015 Kristina Rytter, Arkitekt

Læs mere

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet.

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Energihandlingsplan for Frederikshavn Boligforening afd. 8 Munkeparken, Rimmens Allé, 9900 Frederikshavn en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Indhold Indledning... 3 Inddragelse

Læs mere

Icopal Alt om taget. taget. Råd og vejledning om tag

Icopal Alt om taget. taget. Råd og vejledning om tag Alt Icopal Alt om taget om taget Råd og vejledning om tag 1 Icopal Danmark a/s er i dag med sine 4.000 ansatte i Europa og Nordamerika blandt de førende selskaber inden for beskyttelse af bygninger og

Læs mere

Energimærke Energikonsulent og gyldighed

Energimærke Energikonsulent og gyldighed SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 22 Postnr./by: 9990 Storstaden BBR nr.: 123-123456 Erstatter energimærkning nr.: 111111 EKSEMPEL på energimærkning af enfamiliehus

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Sofievej 40-246 Sofievej 40 9000 Aalborg ens energimærke: Gyldig fra 27. oktober 2014 Til den 27. oktober 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kontor- og forretningsejendom Nytorv 5A 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. marts 2013 Til den 4. marts 2020.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nordvangsvej 8 5750 Ringe Bygningens energimærke: Gyldig fra 9. oktober 2013 Til den 9. oktober 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Trekanten 17 6500 Vojens Bygningernes energimærke: Gyldig fra 15. januar 2014 Til den 15. januar 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere