Halanalyse 2015 Forslag til nødvendige anlægsudgifter for hallerne i Faaborg-Midtfyn Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halanalyse 2015 Forslag til nødvendige anlægsudgifter for hallerne i Faaborg-Midtfyn Kommune"

Transkript

1 Halanalyse 2015 Forslag til nødvendige anlægsudgifter for hallerne i Faaborg-Midtfyn Kommune Teknik Kommunale bygninger Mellemgade Faaborg

2 Indholdsfortegnelse: Forudsætninger for anlægsanalysen... 3 Skema - anlægsprojekter til idrætshallerne...4 Allested-Vejle Fritidscenter... 5 Brobyværk Hallen... 7 Bøgebjerg Hallen...9 Carl Nielsen Hallen Espe Hallen Forum Faaborg Gislev Hallen Horne Hallen Korinth Hallen Kværndrup Hallen Midtfyns Fritidscente Nr. Broby Hallen Rolfhallen Ryslingehallen Svanninge Hallen 33 Årslev Hallen

3 Forudsætninger for anlægsanalysen Kommunale bygninger i Faaborg-Midtfyn Kommune har gennemgået idrætshallerne med tilhørende faciliteter (tilstandsvurdering). Bygningerne er vurderet efter følgende kriterier: 1. Tilstandsvurdering af den enkelte bygningsdel. 2. Hvis de driftsmæssige budgetter ikke er nok til at vedligeholde hallen, skal der udføres anlægsprojekter. Et anlægsprojekt vil være på kr. og derover. De anlægsprojekter der er med i rapporten er vurderet til udførelse inden for en 5 årig periode. 3. Kriteriet for hvornår anlægsprojekterne skal udføres er: En bygningsdel der er så dårlig, at der fare for sammenstyrtning/nedfald. En bygningsdel der nedbryder en anden bygningsdel. Det regner ned/udsivning af vand. Råd- og skimmelsvamp der giver dårlig indeklima og angriber eksisterende bygningsdele. Kalkulationerne til anlægsprojekterne. 1. Kalkulationerne bygger på priser fra V&S prisbøger af 2014 og erfaringspriser. Prisindeks Priserne prisreguleres til det pågældende udførelses år Skjulte konstruktioner der skal renoveres er skønnet som erfaringspriser. Kalkulationerne er kun håndværker udgifter 2. Der er indregnet rådgiverhonorar i kalkulationerne. 3. Ny- og tilbygninger samt funktionsændringer er ikke med i nogen anlæg. Energibesparende foranstaltninger / energimærkning De store energibesparende foranstaltninger vil kun opnås i forbindelse med en renoveringsopgave. Her tænkes der ikke på et gammelt toilet der løber, eller en cirkulationspumpe der dårligt kan dreje rundt. Disse komponenter skal selvfølgelig skiftes her og nu for driftsmidler. Anlægsarbejde der naturligt hører sammen skal udføres som et stort anlægsprojekt, derved opnås de bedste løsninger til de laveste priser. Energimærkning: Alle idrætshaller og svømmehaller er gennemgået og energimærket i 2014, det fremgår af rapporten hvilket energimærke hallerne har opnået. Som bilag er vedlagt en oversigt over de tiltag som er rentable, og som er med i energimærkningsrapporten. (Bilag 1) 3

4 Anlægsprojekter til idrætshallerne Hal Anlæg i tusinde i tusinde i tusinde i tusinde i tusinde Brobyværk Hallen Fladt tag på restrende del og nye stern 450 Bøgebjerg Hallen Nyt gasfyr/varmeanlæg til hallen 350 Ny belysning i hallen 200 Carl Nielsen Hallen Nyt ventilationsanlæg i hallen 800 Nyt tag på hallen Espe Hallen Ny belysning i hallen og cafateria 300 Nyt tagpaptag og efterisolering 360 Renovering af bad og omklædning Gislev Hallen Ny belysning i hallen 200 Renovering af omklædningsrum 800 Horne Hallen Renovering af halgulvet 100 Renovering af ventilationsanlægget 175 Korinth Hallen Ny belysning i hallen 200 Renovering af halgulv 150 Renovering af omklædningsrum Ryslinge Hallen Nye tagplader på hallen (omlægning) 400 Renovering af bad- og omklædningsrum Midtfyns Fritidscenter Nyt gulv i hal Ny belysning hal Renovering af bad og omklædning hal Renovering af tekniskeinstal/rør hal Ventilationsanlæg i hal Kværndrup Hallen Ny loftbeklædning i hallen 800 Nyt tag på hallen Nr.Broby Hallen Nyt tagpap på cafeteria og indgang 290 Efterisolering af gavl og ny beklædning 100 Rolf Hallen Ny stern på fladt tag 225 Årslev Hallen Nyt tag på hallen og omklædningsrum I alt pr. år I alt over 5 år kr 4

5 Allested-Vejle Fritidscenter Skolevej 1b, Allested-Vejle, 5672 Broby Kort beskrivelse: Hallen er opført i 1982, men er om- og tilbygget i 2012 med nyt stort indgangsområde, cafeteria og mødelokaler Halgulvet er 25 x 45 m Hallens bærende system er limtræsbuer Væggene er teglsten Taget er B6 eternitplader Loftet er træbetonlofter I kælderen under de sidste 2 fag i hallen er der skydebane. Ved den ene langside af hallen ligger bad/omklædningsrum. Bygningen er i 2 etager. Ved den anden langside ligger depotrummene. Allested-Vejle Fritidscenter 5

6 Bygningsmæssig tilstand: Hallen Generelt er bygningsdelene i rimelig stand Gulvet i hallen er linoleumsgulv med begyndende buler, skal udskiftes om 5-10 år Belysningen bliver udskiftes i 2015 til nye LED armaturer Taget er B6 eternitplader som skal udskiftes om 5-10 år Bad/omklædning Alle bygningsdelene er i rimelig god stand Cafeteria Der blev etableret nyt cafeteria i tilbygningen fra 2012 Energibesparende foranstaltninger. Det vil ikke være rentabelt på nuværende tidspunkt at iværksætte yderligere energibesparende foranstaltninger. Anlæg. Der er ingen anlæg de næste 5 år Drift. Der bør afsættes kr. til driftmæssig vedligeholdelse (10 års planer). Maling af stern/vindskede brædder på hallen, hvilket bør udføres hurtigst muligt for driftsmidler 6

7 Brobyværk Hallen Åløkkevej 26, Brobyværk, 5672 Broby Kort beskrivelse: Hallen er opført i 1979, hallen gennemgår i disse år en stor ombygning efter broen ideen. Hvilket betyder at den traditionelle hal bliver opbrudt, og der bliver flere rum midt i hallen til forskellige typer idræt. Derudover bliver der bl.a. lavet nye omklædningsrum, kantine og motionsrum. Hal gulvet er 25 x 45 m, bøgeparket Det bærende system er limtræsbuer Væggene er teglstensvægge Taget er B6 Eternit Lofterne i hallen er lyse træbeton plader I tilknytning til hallen er der en bygning med fladt tag som indeholder: Bad og omklædningsrum Bygningen består af gule teglstenvægge Ud over bad og omklædning er der køkken, kantine og mødelokaler 7

8 Brobyværk Hallen Bygningens tilstand: Hallen. Hallens bygningsdele er generelt i god stand Gulvet fremstår flot med ny lakering Loftet er i god stand Ydervæggene er lettere angrebet af murbier, der bør sprøjtes i år for at stoppe spredning, dette udføres for driftsmidler. Kantine, bad og omklædning mm Der bliver i forbindelse med den store ombygning lavet ny kantine og køkken Der er i alt 4 omklædning rum: 2 omklædning rum er total renoveret, 2 omklædningsrum som er fra 1979, disse skal renoveres om 5-10 år. En del af det flade tag er endnu ikke udskiftet og sternen på hele bygningen med fladt tag skal udskiftes, se anlæg. Energibesparende foranstaltninger I forbindelse med udskiftes af det flade tag, skal der efterisoleres Anlæg Faldt tag og stern over omklædnings rum, kalkuleret til kr Drift Der bør afsættes kr. til driftmæssig vedligeholdelse. (10 års planer) 8

9 Bøgebjerg Hallen Bøgebjergvej 11, Vester Aaby, 5600 Faaborg Kort beskrivelse: Bøgebjerghallen er bygget i 1987 Hallens bærende system er limtræssøjler Væggene er teglsten Taget er Eternit B6 Loftet er isoleret med 200 mm og beklædt med mørke træbetonplader. Halgulvet er 26 x 46 m, trægulv Cafeteria, bad og omklædning blev totalrenoveret i år

10 Bøgebjerg Hallen Bygningens tilstand: Hallen Taget er Eternit B6 fra 1988, skal udskiftes om 5-10 år Indvendigt er der gule teglstensvægge. Loftet er isoleret med 200 mm og loftpladerne er mørke træbetonplader i god stand. De eksisterende belysnings armaturer skal udskiftes til LED, se anlæg Hallens trægulv er i god stand Cafeteria, bad, omklædning Cafeteria, bad og omklædning er totalrenoveret i år 2010, taget blev også skiftes i Fyrrum Gasfyret er ca. 27 år og kan med fordel udskiftes, se anlæg Energibesparende foranstaltninger Udskiftning af gasfyr/varmeanlæg til hallen De eksisterende belysnings armaturer udskiftes til LED sportsarmaturer Anlæg Udskiftning af gasfyr/varmeanlæg til hallen, kalkuleret til kr. Belysnings armaturer udskiftes til LED sportsarmaturer, kalkuleret til kr. Drift Der bør afsættes kr. til driftmæssig vedligeholdelse. (10 års planer). 10

11 Carl Nielsen Hallen Lumbyvej 62, Nr.Lyndelse, 5792 Årslev Kort beskrivelse Carl Nielsen Hallen er opført i 1974 Hallen er 24 x 44 m, linoleumsgulv Hallens opbygning er limtræsbuer Teglstensvægge B6 Eternittag Lofterne er træbetonplader I forbindelse med hallen ligger der bad og omklædningsrum samt cafeteria mm. Bygningerne er med flade tagpaptage og væggene er teglsten og eternit facadebeklædning. I forbindelse med hallen blev der i 1983 bygget et klublokale til fodboldspillerne. Bygningen er i 2 etager, hvor væggene er teglsten og taget er et fladt tagpaptag. 11

12 Carl Nielsen Hallen Bygningens tilstand: Hallen Indvendig er der gule teglstensvægge Loftet og sportsarmaturer i hallen er renoveret i 1998 Gulvet er et linoleumsgulv, gulvet blev total renoveret i 2008 Eksisterende ventilationsanlæg i hallen skal udskiftes, da anlægget ikke kan være i brug mens der er aktiviteter i haller, da det larmer rigtig meget, se anlæg Taget på hallen er fra da hallen blev opført i 1974, der skal laves nyt tag inden for de næste 5 år, se anlæg Bad, omklædning, fyrrum og cafeteria Bad- og omklædning blev renoveret i 2002 Fyrrummet er blevet renoveret i 2002, hvor det gamle oliefyr blev udskiftet med 3 nye gaskedler, som er placeret i kaskadesystem. 2 nye varmvandsbeholder som forsyner samtlige tapsteder. Cafeteriaets facader er nyrenoveret Tagpaptagene skal løbende vedligeholdes Klublokalerne Baderum i omklædningsrummene trænger til renovering indenfor 5-10 år. Energibesparende foranstaltninger Det vil ikke være rentabelt på nuværende tidspunkt at iværksætte energibesparende foranstaltninger. Anlæg Nyt ventilations anlæg i hallen, kalkuleret til kr Nyt tag på hallen, kalkuleret til kr Drift Der mangler bølgeklodser i kip, der er mulighed for fugesne trænger, dette bør efterses og udbedres hurtigst muligt (driftsmidler) Der bør afsættes kr. til driftmæssig vedligeholdelse (10 Års planer). 12

13 Espe Hallen Skovvej 15, Espe, 5750 Ringe Kort beskrivelse: Espehallen er fra 1977 Det bærende system er limtræsbuer Væggene er betonelementer Taget er tagpaptag fra 2010 Lofterne er lyse Rockwoolplader. Trægulv Bad og omklædningsrum mm. Generelt er bygningsdelene nedslidte Taget er udført med en pvc folie som er utæt Nyt motionsrum fra Fladt tagpaptag Væggene udvendig er beklædt med hvide eternitfacadeplader. Linoleumsgulve. 13

14 Espe Hallen Bygningsmæssig tilstand Hallen Samtlige bygningsdele, herunder gulve, lofter og vægge, er i god stand De eksisterende belysnings armaturer skal udskiftes til LED, se anlæg Bad- og omklædningsrum Fladt tag med pvc folie, dette er utæt over bad- og omklædning mod p-plads, der skal laves nyt tagpaptag og der efterisoleres, se anlæg. Bad og omklædningsrummene mod p-pladsen er nedslidte, der er flere revner i gulvene, renovering af bad og omklædning, se anlæg. Cafeteria og aktivitetsrum Bygningsdelene er generelt i god stand De eksisterende belysnings armaturer er meget gamle, og bør udskiftes da det er rentabelt, se anlæg Motionsrummet Nye og pæne bygningsdele. Energibesparende foranstaltninger Ny LED belysning i hallen samt cafeteria Ved renovering af de flade tage skal der efterisoleres. Anlæg Belysnings armaturer udskiftes til LED i hallen og cafeteria, kalkuleret til kr Nyt tagpaptag over bad- og omklædning mod p-plads, 300 m², kalkuleret til kr. Renovering af bad og omklædningsrum mod p-plads, kalkuleret til kr Drift Der bør afsættes kr. til driftmæssig vedligeholdelse. (10 årsplaner) 14

15 Forum Faaborg Sundvænget 8, 5600 Faaborg Kort beskrivelse Hal 1 fra 1967 Gulvareal med stolerækker er 30 x 48 m Det bærende system er limtræsbuer Taget er B6 Eternit fra 2014 Væggene er teglsten Gulvet er sportsvinyl Loftet er mørke træbetonplader I forbindelse med hal 1 er der bad og omklædningsrum i stueplan På 1. salen er der køkken, cafeteria og mødelokaler og på 2. salen er der et multirum. Anneksshal fra 1975 Gulvareal 10 x 25 m Fladt tagpaptag, rockwoolplader på loftet, teglstensvægge På gulvet er der et nyere sportsvinylgulv. Hal 2 fra 2006 Gulvarealet er 24 x 44 m og det bærende system er stålspær. Sportsvinyl på gulvet. Taget er tagpap med 20 graders hældning. Loftet er lys træbeton. Svømmehallen er ikke gennemgået i denne rapport 15

16 Forum Faaborg Ombygningsplaner: Der er fremlagt et stort renoverings og tilbygningsprojekt for Forum Faaborg med opstart i 2015/2016. Bliver dette projekt realiseret er der ingen nye anlægsprojekter over de næste 5 år. Bygningernes tilstand: Hal 1 med bad, omklædningsrum og fyrrum mm. Taget er udskiftet i 2014, B6 eternittagplader Gulve, vægge og lofter er i god stand De flade tagpaptage skal renoveres, se anlæg De gamle bad- og omklædningsfaciliteter skal renoveres, se anlæg Annekshallen Gulve og vægge er i god stand Renovering af loft/belysning og tag, se anlæg Hal 2 Hal 2 er fra 2006 og er i god stand, i bad og omklædning Køkken, kantine og mødelokaler på 1. sal/2.sal Bygningsdelene er generelt i god stand Vinduer og døre skal eftergås, evt udskiftes for drift midler Energibesparende foranstaltninger I forbindelse med renovering af de flade tagpaptage skal der efterisoleres Facadepartiet mod p-pladsen bør efterisoleres Anlæg disse anlæg er ikke medregnet i det samlede anlægsskema, de skal kun medregnes hvis ombygningsplanerne ikke bliver realiseret som det er planlagt. Nyt tag og efterisolering af annekshallen, kalkuleret til kr. Nyt tag og efterisolering over indgangsområde og træningslokaler, kalkuleret til kr. Nyt loft og belysning i annekshallen, kalkuleret til kr. Renovering og efterisolering af facade mod p-plads, kalkuleret til kr. Renovering af bad og omklædning til hal 1, kalkuleret til kr. Drift Der bør afsættes kr. til driftmæssig vedligeholdelse. (10 års planer). 16

17 Gislev Hallen Skolevej 9, 5854 Gislev Kort beskrivelse: Gislevhallen er bygget i 1989 Hallen er sammenbygget med et ældre klublokale Hallens bærende system er limtræsbuer Væggene er teglsten og taget er B6 Eternitplader Der er trægulv og lyse træbetonplader som loft Bad og omklædning er placeret i et ældre klubhus, der er ombygget i 1975/1989 og forbundet til hallen. På halvdelen af bygningen er der fladt tagpaptag og på den anden halvdel er der gitterspær med B6 Eternit. Der er solfanger på taget og et udsugningsanlæg i samtlige bade og omklædningsrum. 17

18 Gislev Hallen Bygningsmæssig tilstand Hallen De indvendige gulve, vægge- og loftoverflader er i orden. Udskiftning af armaturer i hallen, gamle armaturer der ikke fungere optimalt, se anlæg Taget er i god stand, tagpladerne er fra 1995 Bad, omklædningsrum og cafeteria Bad- og omklædningsrummene i den gamle del er nedslidte, og bør renoveres indenfor de næste 5 år, se anlæg. Der er 2 bad- og omklædningsrum der er lidt nyere, som er i rimelig god stand Cafeteria fremstår med pæne overflader, køkkenet er i god stand. Energibesparende foranstaltninger Nye LED sportsarmaturer i hallen vil være energibesparende Når tagpappen på det flade tag skal udskiftes bør der efterisoleres. Anlæg Nye LED sportsarmaturer i hallen kalkuleret til kr Renovering af bad- og omklædningsrum, kalkuleret til kr Drift Der bør afsættes kr. til driftmæssig vedligeholdelse (10 års planer). 18

19 Horne Hallen Skolevej 2A, 5600 Faaborg Kort beskrivelse. Horne Hallen er bygget i 1980 Halgulvet er 25 x 45 m, bøgetræsgulv på fjedrende underlag Hallens bærende system er limtræssøjler Væggene er betonvægge Loftet er lyse træbetonplader Taget er B6 Eternit Bad/omklædning er placeret i stueetagen i den ene ende af hallen og køkken og kantine på 1.sal. 19

20 Horne Hallen Bygningsmæssig tilstand Hallen Generelt er hele bygningen i rimelig god stand Halgulvet skal lettere renoveres, slibning / opstregning / lakering, se anlæg Ventilationsanlægget til hallen skal renoveres med nye motorer, i den forbindelse kan bad/omklædningsrummene med fordel ventileres med hallens varme luft, se anlæg Bad- omklædning og kantine Der er 4 omklædningsrum i rimelig god stand Kantine fremstår med vedholdte overflader Elevator og handicap toilet er opført i 2009 Energibesparende foranstaltninger I forbindelse med renovering af ventilationsanlægget vil man kunne opnå energibesparelser Anlæg Renovering af halgulvet, kalkuleret til kr Renovering af ventilationsanlægget kalkuleret til kr Drift Der bør afsættes kr. til driftmæssig vedligeholdelse. (10 års planer) 20

21 Korinth Hallen Vinkelvej 5, 5600 Faaborg Kort beskrivelse: Korinthhallen er en rundbuehal bygget i 1973, tilbygget i 1986 Hallens bærende system er limtræsbuer, der er beklædt med krydsfiner Trægulv på 20 x 42 m Væggene er træbeklædt 4 m fra gulvet og op Loftet er beklædt med Rockwoolplade Taget er beklædt med tagpap fra 2009 I tilbygningen fra 1986 er der køkken/kantine og mødelokale på 1. salen og i stuen er der bad og omklædningsrum. Bygningen er opført i gule sten og med fladt tagpaptag. 21

22 Korinth Hallen Bygningsmæssig tilstand Hallen. Vægge og lofter er i rimelig god stand Hallen er godt ventileret og godt opvarmet Halvbuetaget blev efterisoleret og beklædt med ny tagpap i 2009 Der blev installeret nyt gasfyr og varmvandbeholder i 2013 Gulvet i hallen er nedslidt, det skal høvles, opstreges og lakeres, se anlæg Udskiftning af belysningsarmaturer i hallen, de gamle armaturer går jævnligt i stykker, der kan ikke længere skaffe reservedele, så de kan ikke repareres, se anlæg Bad og omklædningsrum 2 bad og omklædningsrum er fra 1973, de bør renoveres indenfor 5 år, da de er nedslidte, se anlæg 2 bad og omklædningsrum er fra 1986, de er i rimelig god stand Alle bad og omklædningsrummene er godt ventileret med varmegenvending Cafeteria og festlokale Bygningsdelene er i god stand Energibesparende foranstaltninger Nye LED sportsarmaturer i hallen vil være energibesparende Hallens vægge og gavle skal efterisoleres i forbindelse med renoveringen. Anlæg Nye LED sportsarmaturer i hallen kalkuleret til kr Renovering af halgulv kalkuleret til kr Renovering af bad- og omklædningsrum fra 1973, kalkuleret til kr Drift Depotbygningen bag hallen bør eftergås, udføres for driftmidler Tagpaptaget over den gamle del bør renoveres, udføres for driftmidler Der bør afsættes kr. til driftmæssig vedligeholdelse. (10 års planer) 22

23 Kværndrup Hallen Vængevej 2, 5772 Kværndrup Kort beskrivelse: Kværndrup Sportshal med tilhørende mellembygning er bygget i Det bærende system er limtræsbuer. Væggene er teglsten og taget er Eternit B6 Gulvet er et trægulv. 24 x 45 m og bruges til håndbold. Et ældre klublokale, med tilhørende bad og omklædning, er en bygning i 2 etager, og sammenbygget med mellemgangen fra Bygningen er nyrenoveret udvendigt med nye teglstensvægge og vinduer. 23

24 Kværndrup Hallen Bygningsmæssig tilstand Hallen og mellembygning Indvendig er der gule teglstenvægge i god stand. Der er grå træbetonlofter der er malet grønne, pladerne er begyndt at krakelere, der er flere huller i loftet, der skal laves et nyt loft, og der efterisoleres, se anlæg. Trægulvet buler en del, trægulvet suger fugtighed ved vask. Ingen ventilation i hallen Klublokale med bad og omklædning Bade- og omklædningsrummene er ny renoveret Der er nyere ventilationsanlæg i bad og omklædning Energibesparende foranstaltninger Ved udskiftning af loftplader vil det være rentabelt at efterisolere til 250 mm. Anlæg Nyt loft i hallen kalkuleret til kr. Nyt tag på hallen, kalkuleret til kr. Drift. Der bør afsættes kr. til driftmæssig vedligeholdelse. (10 års planer). 24

25 Midtfyns Fritidscenter Søvej 34, 5750 Ringe Kort beskrivelse: Midtfyns Fritidscenter består af: Hal 1 fra 1976 Med tilhørende bade- og omklædningsrum og skydebane Hal 1 består af limtræsbuer, eternit B6 plader på taget, grønne træbetonplader på loftet, sportsvinyl på gulvet og bad og omklædningsrum er med flade tagpaptage. Hal 2 fra 2007 Halen består af Stålbuer, Eternit B6 plader på taget, lyse træbetonplader på loftet, trægulve og væggene er af betonelementer/stålplader. Svømmehallen med tilhørende omklædningsrum er ikke gennemgået i denne rapport Midtfyns Fritidscenter 25

26 Bygningsmæssig tilstand Hal 1, med tilhørende bad- og omklædningsrum Generelt er bygningsdelene ved at være nedslidte da bygningerne er godt 40 år Taget er B6 tagplader fra 2010, og fremstår som et nyt tag Linoleumsgulvet har små revner i samlingerne, skal udskiftes indenfor 5 år, se anlæg Belysningen skal udskiftes meget gamle armaturer, se anlæg Renovering af bad og omklædningsrum kan etapeopdeles, renovering af 4 omklædningsrum indenfor de næste 5 år, resterende rum bør renoveres om 5-10 år, se anlæg Tekniske installationer/rør fra teknikrum til hal 1 og omklædningsrum skal renoveres, se anlæg Hal 2, med tilhørende bad- og omklædningsrum Alle bygningsdele er generelt i god stand Gulvet i hallen skal lakeres indenfor 1-2 år, lakken er begyndt at krakelere flere steder Der mangler mekanisk ventilation, der bør etableres ventilationsanlæg, se anlæg Cafeteria/køkken, mødelokaler og træningsrum Bygningerne er fra 2007, og opført i forbindelse med hal 2 Alle bygningsdelene er i god stand I forbindelse med opførelsen af det nye køkken i 2007, blev fryse/kølerummene ikke udskiftet, de skal udskiftes indenfor de næste 5 år, se anlæg Energibesparende foranstaltninger I forbindelse med renovering skal der energioptimeres. Anlæg Nyt gulv i hal 1, kalkuleret til kr Ny belysning i hal 1, kalkuleret til kr Renovering af bad- og omklædningsrum ved hal 1 (etape 1), kalkuleret til kr. Renovering af installationer fra teknikrum, kalkuleret til kr Nyt ventilationsanlæg til hal 2, kalkuleret til kr. Drift Gulvet i hal 2 bør lakeres indenfor 1-2 år for driftmidler Der bør afsættes kr. til driftsmæssig vedligeholdelse til hal 1 og hal 2 26

27 Nr. Broby Hallen Verningevej 11, Nr.Broby, 5672 Broby Kort beskrivelse: Nr. Broby Hallen er bygget i 1970 og udvidet i 1990 med 3 fag. Hallens bærende system er limtræsbuer. Væggene består af teglsten og krydsfiner. På taget er der B6 Eternitplader. Mørke træbetonlofter Trægulv 25 x 52 m, der er opstreget til 7 badmintonbaner. I kælderen er der omklædningsrum og skydebane Hallen er sammenbygget med en bygning, hvori der er køkken, cafeteria og selskabslokaler, på 1. sal er der udlejnings bolig. 27

28 Nr. Broby Hallen Bygningsmæssig tilstand Hallen Taget er utæt ved rygningen, dette bør udbedres hurtigst muligt da der er sket mindre vandskade på hallens trægulv (driftsmidler). Ydervægge beklædt med krydsfiner samt stern/vinskede på hallen trænger til maling (driftsmidler). Gavl beklædt med krydsfiner skal efterisoleres, beklædning udskiftes til eternit, se anlæg Indvendige vægge er af teglsten og træbeklædning som er i god stand. Loftpladerne er mørke træbetonplader og er i god stand. Trægulv med optegning til 7 badmintonbaner. Godt trægulv. Der er ventilation i hallen Bad og omklædning Bad/omklædning er i god stand, der en ventilation, men ikke nyrenoveret. Selskabslokaler og køkken/cafeteria Bygningerne trænger generelt til vedligeholdelse. Tagpaptaget over cafeteria og indgangsområde, er meget dårligt se anlæg. Der bør udarbejdes en selvstændig vedligeholdelsesplan til selskabslokaler og køkken/cafeteria. Energibesparende foranstaltninger I forbindelse med nyt tagpaptag, og ny gavl over cafeteria og indgang skal der efterisoleres. Anlæg Nyt tagpaptag over cafeteria og indgang, kalkuleret til kr Efterisolering af gavl og ny beklædning, kalkuleret til kr Drift Der bør afsættes kr. til driftmæssig vedligeholdelse af hallen Der bør udarbejdes en selvstændig vedligeholdelsesplan til selskabslokaler og køkken/cafeteria. Det driftmæssige vedligeholdelsesbeløb til selskabslokaler og køkken/cafeteria er ikke vurderet. 28

29 Rolfhallen Ørbækvej 878, Rolfsted, 5856 Ferritslev Kort beskrivelse: Rolfhallen er bygget i 1968 Det bærende system er limtræsbuer Væggene er teglstensmure/cementspånplader Taget er Eternit B6 Gulvet er 24 x 45 m og belagt med sportslinoleum I gavlen mod syd er der omklædning og bad i stueetagen og cafeteria på 1. salen Ved hallens langside er der fyrrum og depoter mm I tilknytning til hallen blev der i 1982 bygget selskabslokaler Selskabslokalerne indeholder 2 gildesale og et stort køkken Væggene er krydsfiner/glas og taget er fladt tagpaptag 29

30 Rolfhallen Bygningsmæssig tilstand Hallen Indvendig er der gule teglstensvægge Loftet er nyrenoveret med 200 mm isolering, træbetonlofter og nye sportsarmaturer I 2006 blev der lagt nyt sportslinoleum på hele hallen I 2012 blev der opsat ny belysning i hallen Godt ventilationsanlæg i hele hallen Bad, omklædning, fyrrum, depot og cafeteria Bad og omklædningsrum er nyrenoveret og rummene bliver ventileret af hallens opvarmede luft Et bad og omklædningsrum er indrettet til handicappede Fyrrummet er nyrenoveret, med nyere varmvandbeholder med tilhørende rørsystem Bygningen hvor der er depot er med fladt tag, udhænget skal skiftes, se anlæg Selskabslokalerne Væggene består af krydsfiner og er meget dårligt isoleret. Fladt tagpaptag der er meget dårligt isoleret, regnvandet føres ned gennem de indvendige vægge, hvilket er en meget dårlig løsning, udhænget skal skiftes, se anlæg Bygningsdelene er generelt i dårlig stand Energibesparende foranstaltninger Hvis vi ser bort fra selskabslokalerne vil det ikke være rentabelt at iværksætte energibesparende foranstaltninger. Anlæg Nyt udhæng/stern på bygninger med fladt tag, kalkuleret til kr Drift Skorsten skal fuges om, der er farer for følgeskader, driftsmidler Rygningen på hallen er utæt, der skal ilægges nye bølgeklodser, driftsmidler Der bør afsættes kr. til driftmæssig vedligeholdelse. (10 års planer) 30

31 Ryslingehallen Ellehavevej 1, 5856 Ryslinge Kort beskrivelse: Ryslingehallen er bygget i Det bærende system er limtræsbuer. Væggene er teglsten Taget er B6 Eternitplader. Loftet er træbetonplader der er malet grønne. Trægulvet er 25 x 45 m. Hallen er sammenbygget med en bygning fra 1976, hvori der er bad/ Omklædning og kantine. Bygningen består af teglstensvægge Taget er B6 Eternit der lægger af på gitterspær. Der er nyt gasfyr, varmvandsbeholder som er koblet på solvarmeanlægget. Ved hallen er opført en barakbygning fra sidst i 60 érne, der er sammenbygget med ovenstående bygning. Denne bygning er ikke vurderet 31

32 Ryslingehallen Bygningsmæssig tilstand Hallen Indvendige teglstensvægge er gode. Træbeton lofterne er i god stand Lysarmaturerne blev renoveret i 2008 Trægulvet er i rimelig stand Hallen opvarmes med varm indblæsningsluft Taget på hallen er fra 2008, men tagpladerne skaller af, pga. manglende ventilation under tagpladerne, producenten cembrit har tilbudt pr. kulance at leverer nye tagplader og rygninger. Dette betyder at der skal findes midler til at betale for nedtagning af gamle tagplader samt oplægning af nye plader. Ved udskiftning af tagpladerne bør tagrender og stern/vindskede brædder udskiftes, da dette ikke blev udført i 2008, tilbuddet fra cembrit udløber ultimo marts se anlæg. Cafeteria bad- og omklædning Cafeteriet fremstår pænt med fine overflader, køkkenet er ikke renoveret i de senere år men fungere. Bad- og omklædningsrummene samt dommerrum bør renoveres, rummene skal forsynes med nyt ventilationsanlæg, se anlæg. Barakbygning Barakbygningen lever ikke op til de krav der stilles til klublokaler i dag. Bygningen er ikke vurderet. Energibesparende foranstaltninger I forbindelse med renovering af baderummene skal der opsættes energi- og vandbesparende armaturer og der skal efterisoleres. Anlæg Oplægning af nye tagplader samt nye tagrender og stern, kalkuleret til kr. Renovering af bad- og omklædningsrum samt dommerrum, kalkuleret til kr. Drift Udvendige dobbeltdøre skal udskiftes indenfor 2-4 år, (driftsmidler) Der bør afsættes kr. til driftmæssig vedligeholdelse. 32

33 Svanninge Hallen Brahesvej 19, 5600 Faaborg Kort beskrivelse: Svanningehallen er opført i 1973 Det bærende system er limtræsbuer (halvbuer). Udvendig beklædning er tagpap Halgulvet er 20x45 m, trægulv med underliggende 50 mm isolering. I 1978 blev der opført en bygning til depot, klublokale, bad og omklædning. Bygningen en opført i gule teglsten og fladt tagpaptag med 200 mm isolering. I 2010 blev der renoveret og tilbygget, herunder 2 bad og omklædningsrum, træningsrum, kantine og depot. De tekniske installationer blev også renoveret bl.a et nyt ventilationsanlæg. Taget blev renoveret med nyt tagpap og isolering. 33

34 Svanningehallen Bygningsmæssig tilstand Hallen Generelt er bygningsdelene i rimelig god stand Halgulvet skal løbende vedligeholdes med lakering Loftet fremstår i god stand, lyse troltekt plader I forbindelse med hallen er der lavet udbygning til dommerbord, denne udbygning var på besigtigelses tidpunktet ikke lavet færdig, det skal laves færdigt hurtigst muligt, da der kan opstå følgeskader og vandindtrængning Bad- og omklædning I forbindelse med ombygningen i 2010 blev 2 omklædningsrum totalrenoveret. Det er 2 omklædningsrum i tilbygningen fra 1978, disse rum skal renoveres om 5-10 år Cafeteria, mødelokaler og træningsrum mm. Bygningsdelene fremstår i rigtig god stand, alt indvendigt er fra 2010 Det flade tag skal løbende vedligeholdelse, enkelte ovenlys skal udskiftes, udføres for driftmidler Energibesparende foranstaltninger Der planlægges ingen energibesparende foranstaltninger over de næste 5 år Anlæg Der er ingen anlægsprojekter over de næste 5 år Drift Der bør afsættes kr. til driftmæssig vedligeholdelse (10 års planer) 34

35 Årslev Hallen Bøgehøjvej 2, 5792 Årslev Kort beskrivelse: Årslev Hallen er opført i 1971 Halgulvet er 24 x 44 m, på gulvet er der sportslinoleum Hallen er opbygget af limtræsbuer Væggene er krydsfiner/ teglsten Taget, er B6 Eternitplader Loftet er lys træbeton I 1980 blev der bygget en opvarmningshal 24 x19 m Hallen er opbygget som ovenstående I tilknytning til hallen er der cafeteria, bad, omklædning, fyrrum, mødelokaler og depoter 35

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

1.0 Elbo-Hallen / 2008-2011

1.0 Elbo-Hallen / 2008-2011 1.0 Elbo-Hallen / 2008-2011 Renoveringsopgaver til Hallen: 1.01 Div. udskift. af revnede fliser i bruserum (hal1) 20.000 Kr. 1.05 Sternbrædder skiftes (hal 1) 5.000 Kr. 1.06 Vinduer males v.hal 2 5.000

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF NR. BROBY SKOLE TIL JOB & AKTIV DATO 15.12.2011 NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING ARKITEKTFIRMAET TKT A/S ENGLANDSGADE 25, 1 POSTBOKS 40 DK-5100 ODENSE C www.tkt.dk

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

BBR-nr.: 851-186840 Energimærkning nr.: 200003315 Gyldigt 5 år fra: 23-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186840 Energimærkning nr.: 200003315 Gyldigt 5 år fra: 23-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 11 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186840 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Thorkildsgade 28 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-402011-001 Energikonsulent: Jesper Evald Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalsagervej 20 Postnr./by: 9850 Hirtshals BBR-nr.: 860-000432 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Udarbejdet af Ejendomsgruppen, Kirkestien 1 8961 Allingåbro Indholdsfortegnelse: - Planmæssige forhold - BBR - Tinglysning - Anvendelse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 529 m3 Fjernvarme, 972 kwh el. 103 m³ Fjernvarme, 270 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 529 m3 Fjernvarme, 972 kwh el. 103 m³ Fjernvarme, 270 kwh el SIDE 1 AF 19 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gillestedvej 7 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-133282 Energikonsulent: Christian Schmidt Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

Brandstrupvej 107 2610 Rødovre

Brandstrupvej 107 2610 Rødovre "Vi ved, at din bolig er noget særligt for dig og dine. Det er selve grundlaget for vores indsats. Vi rådgiver også med hjertet." Brandstrupvej 107 2610 Rødovre Bolius Boligejernes Videncenter A/S Lautrupvang

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3.

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3. HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF METODE FOR RENOVERING AF TAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallundbækvej 7 Postnr./by: 7361 Ejstrupholm BBR-nr.: 756-000756 Energikonsulent: J. Ulrik Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 14 MWh Fjernvarme, 6990 kwh el. 2.3 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 14 MWh Fjernvarme, 6990 kwh el. 2.3 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Karen Blixens Vej 1 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-070234 Energikonsulent: Christian Holm Jørgensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllemarken 2 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-016150 Energikonsulent: Mette Bebe Juel Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strøvej 94 Postnr./by: 3330 Gørløse BBR-nr.: 219-152752 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Skyums Totalrestaurering Jordkærvej 1 8600 Sikleborg Olaf Ryes Vej 14 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2729 kwh Elvarme. 2269 kwh Elvarme. 11524 kwh elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2729 kwh Elvarme. 2269 kwh Elvarme. 11524 kwh elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Pilevænget 4 Postnr./by: 9850 Hirtshals BBR-nr.: 860-002885 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillegade 2 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022479 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstemarken 46b Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvej 14 Postnr./by: 2635 Ishøj BBR-nr.: 183-015834 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

bygherrerådgivning udvalgte referencer

bygherrerådgivning udvalgte referencer bygherrerådgivning udvalgte referencer Hovedbilbliotek og kulturhus Ledøje-Smørrum 1996-1998 Nyt hovedbibliotek med medborger facilitetter. Arkitektgruppen varetog bygherrerådgivningen med blandt andet

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Næsgårdvej 7 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-090766-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sandbakkevej 55 Postnr./by: 4390 Vipperød BBR-nr.: 316-007059 Energikonsulent: Jørgen Herold Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 200009726 22. december 2008 d.a.i. arkitekter I ingeniører a/s

Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 200009726 22. december 2008 d.a.i. arkitekter I ingeniører a/s SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Nærværende energimærke omfatter Blok 1 af kollegiebyggeriet Daugbjergvej/ Åparken 1, ejendomsnr. 751-910258.

Energikonsulentens kommentarer Nærværende energimærke omfatter Blok 1 af kollegiebyggeriet Daugbjergvej/ Åparken 1, ejendomsnr. 751-910258. SIDE 1 AF 5 Adresse: Åparken 1 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ejbyvej 24 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-012570 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 18 Adresse: Nødager 032 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-012040-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

Renoveringsprojekter på kommunale ejendomme 2009

Renoveringsprojekter på kommunale ejendomme 2009 Renoveringsprojekter på kommunale ejendomme 2009 I det følgende er der opsummeret renoveringsprojekter, som kan igangsættes uden særlig forudgående detaljeret projektering. Hensigten med igangsætningen

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 158 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 23 C Ude temperatur: Målt til ca. -6 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Søndergade 37 Postnr./by: 9480 Løkken BBR-nr.: 860-029525-001 Energikonsulent: Brian Demuth Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Ungdomskulturhus Glamsbjerg

Ungdomskulturhus Glamsbjerg Ungdomskulturhus Glamsbjerg ga Mulighed 1. Glamsbjerg Hallen MulighedMulighed 2. Glamsbjerg Hallen Hallen 1. Glamsbjerg Tidl. Fyrværko På baggrund af muligt ungdomskulturhus, er der udarbejdet en byggeteknisk

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Kløvermarken 2 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011076-004 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 24287 kwh Elvarme, - 443 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 24287 kwh Elvarme, - 443 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nejstdalen 3 Postnr./by: 9850 Hirtshals BBR-nr.: 860-008488 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Tilbygningen består af en "hovedbygning" i 2 etager og tagetage samt en mellembygning i 2 etager med fladt tag.

Tilbygningen består af en hovedbygning i 2 etager og tagetage samt en mellembygning i 2 etager med fladt tag. SIDE 1 AF 7 Adresse: Hammelev Bygade 18 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-000000-000 Energikonsulent: Jens Kierstein Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkemaen 51 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af toiletter 48 m³ vand 1680 kr. 13290 kr. 7.9 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af toiletter 48 m³ vand 1680 kr. 13290 kr. 7.9 år SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkestien 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108332 Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer.

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer. SIDE 1 AF 7 Adresse: Boelsvej 14 Postnr./by: 4750 Lundby BBR-nr.: 390-025725-001 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Svanevej 7 Postnr./by: 3540 Lynge BBR-nr.: 201-048125 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TopDahl

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Øsby Stadionvej 103 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014002 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Rosenkildevej 29 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-023481-001 Energikonsulent: Erling Lyskov Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 39 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-003965 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Rådyrvænget 65 5800 Nyborg 450-006236-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Digestykket 73 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 163-019477-021 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af gulve 12 MWh Fjernvarme 5660 kr. 87225 kr. 15.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af gulve 12 MWh Fjernvarme 5660 kr. 87225 kr. 15. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Katsund 3 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006553 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Mågevænget 24 Postnr./by: 8340 Malling BBR-nr.: 751-323972-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Søndervang 17 6200 Aabenraa Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. maj 2015 Til den 29. maj 2025. Energimærkningen er udført

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere