Grønt regnskab 2009 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt regnskab 2009 Vognmandsforretning Anders Bennedsen"

Transkript

1 Grønt regnskab 2009 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej Vejen tlf: cvr:

2 Indhold 1. Indledning Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning Miljøpolitik Miljøforhold Miljømål og planlagt indsats for Indsats og resultater (2009) Virksomhedens løbende miljø(-teknologiske) forbedringer Anvendt regnskabspraksis Ord, forkortelser og udtryk Miljødeklaration

3 1. Indledning Effektiv og velfungerende transport er en vigtig forudsætning for det moderne samfund. Sådan vil det også være i fremtiden. Transportsektoren tegner sig i dag for en betydelig del af de samlede udslip af CO2. Sektorens virksomheder har en vigtig udfordring i at bidrage til at nedbringe de samlede udslip af klimagasser og andre emissioner, som påvirker miljøet. Dette understreges f.eks. af nedenstående citat fra Transportministeriets hjemmeside: Transportpolitikken skal tilrettelægges på en sådan måde, at trafikken kan afvikles i en balancegang mellem at understøtte en gunstig økonomisk udvikling, samtidig med at der tages størst mulig hensyn til omkostninger, sikkerhed og miljø. Det handler om at skabe mobilitet og energi med værdi. Vognmandsforretningen Anders Bennedsen ønsker at fremstå som en moderne og ansvarlig transportvirksomhed. Virksomheden er etableret i Virksomhedens hovedaktivitet er transport af sten, sand, granit, jord og grus. Det er baggrunden for, at virksomheden fra 2008 har valgt at udarbejde et grønt regnskab. Virksomheden er ikke omfattet af pligt til at udarbejde grønt regnskab, der er derfor tale om et såkaldt frivilligt grønt regnskab. Det grønne regnskab for 2009 er virksomhedens andet grønne regnskab. Det årlige grønne regnskab er det dokumenterede udgangspunkt for virksomhedens fremadrettede miljøarbejde. Næste grønne regnskab vil blive offentliggjort medio Vejen, august 2010 Anders Bennedsen 2

4 2. Basisoplysninger Virksomheden Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej Vejen CVR P nummer: Etableret 1. april 2001 Direktion og påtegningsberettiget Branchebetegnelse Listepunkt Godkendelser Tilsynsmyndighed Hjemmeside: Vognmand Anders Bennedsen Tlf: Mail: Vejgodstransport DB03: Virksomheden er ikke listevirksomhed. Virksomheden er omfattet af miljøbeskyttelseslovens 42 om anden virksomhed end listevirksomhed samt hertil hørende bekendtgørelse. Ingen. Vejen Kommune Hovedaktivitet Væsentlig biaktivitet Vejgodstransport Transport af sten, sand, granit, jord og grus Ingen Miljødataperiode 1. januar december 2009 Virksomheden er ikke certificeret efter ISO eller EMAS. Miljødata kvalitetsvurderes af tilsynsmyndighed, dvs. Vejen Kommune 3

5 3. Miljødata 2009 note Mål (M) / Beregnet (B) enhed Aktiviteter Kørsel 1 Euro III M km Euro IV M km I alt km Produktion transportarbejde tus. tonkm andel km med læs 3 39% ikke opgjort ikke opgjort % Forbrug Dieselforbrug 4 Euro III M liter Euro IV M liter I alt liter Dielselforbrug. km/l Euro III 2,23 2,38 2,36 M km/liter Euro IV 2,50 2,25 2,27 M km/liter Hele vognparken 2,43 2,31 2,34 km/liter Olieforbrug 5 Motorolie 42 ikke opgjort ikke opgjort M liter olie Dæk 5 Nye dæk 2 ikke opgjort ikke opgjort M antal dæk Regummierede dæk 1 ikke opgjort ikke opgjort M antal dæk Udledninger Udledninger til luft CO2 6 Euro III B kg Euro IV B kg I alt kg Nox 6 Euro III B kg Euro IV B kg I alt kg HC 6 Euro III 9,3 34,8 34,0 B kg Euro IV 19,7 24,2 3,8 B kg I alt 29,0 59,0 37,8 kg CO 6 Euro III 21,7 81,6 79,7 B kg Euro IV 47,5 58,3 9,2 B kg I alt 69,2 139,9 88,9 kg Partikler 6 Euro III 2,0 7,6 7,4 B kg Euro IV 0,9 1,1 0,2 B kg I alt 2,9 8,7 7,6 kg SO2 4 Euro III 6 0,3 1,0 0,9 B kg Euro IV 0,7 1,0 0,2 B kg I alt 1,0 2,0 1,1 kg Udledninger til jord, vand og affaldsmængder Udledninger til jord Udledninger til vand Affaldsmængder Trafikulykker Uheld M antal uheld 4

6 4. Miljøberetning Det grønne regnskab for 2009 indeholder efter ledelsens vurdering de oplysninger, der er nødvendige for bedømmelsen af de væsentligste miljøforhold for virksomheden. Regnskabet er aflagt i overensstemmesle med reglerne i miljølovgivningen om grønne regnskaber. 4.1 Miljøpolitik Miljøpolitik Vognmandsforretningen Anders Bennedsen er den professionelle samarbejdspartner ved transport af sten, sand, granit, jord og grus. Virksomhedens målsætning er udvikling af forretningen under størst mulig hensyntagen til miljø og ressourceforbrug. I det daglige betyder dette: Overholdelse af gældende lovgivning og myndighedskrav på miljøområdet Kørsel tilrettelægges med sigte på at reducere brændstofforbrug og udledninger i forhold til de gennemførte opgave Investering i de nyeste Euro-normer ved udskiftninger i vognpark Chauffører uddannes og trænes i energirigtig kørsel Vognvask i vaskehaller og med brug af let nedbrydelige rengøringsmidler Inddragelse af medarbejderne i miljøarbejdet Brug af regummierede dæk, under hensyn til trafiksikkerhed og effektivitet Service foretages på autoriserede værksteder Regelmæssig opfølgning på virksomhedens miljøpåvirkninger (KPI er) Der anvendes syntetisk motorolie Der anvendes miljøvenlig rapsolie i hydraulikken Der udarbejdes grønt regnskab, som offentliggøres på virksomhedens hjemmeside. Arbejdsmiljø Hensynet til medarbejdernes velfærd og sikkerhed på arbejdspladsen er en vigtig del af miljøarbejdet. Gennem udbejdelse af arbejdspladsvurderinger (APV) kortlægges de vigtigste forhold løbende. Den vigtigste faktor er godt arbejdsmiljø for chaufførerne i bilerne og en sikker arbejdsplads ved losning og læsning af bilerne. Nyt materiale anskaffes under hensyntages hertil. Trafiksikkerhed Vognmandsforretning arbejder for, at virksomhedens transporter gennemføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Vores chauffører skal sikres de bedste forudsætninger for at passe på sig selv og andre i trafikken. Vores holdning til trafiksikkerhed betyder, at Chaufførerne er trænet og har de fornødne certifikater Chaufførerne er udhvilede og opmærksomme Chaufførerne udviser størst mulig hensyn til medtrafikanter Chaufførerne er ikke påvirket af alkohol, narkotiske stoffer eller medicin Chaufførerne og passagerer i lastbilerne anvender sikkerhedssele Håndholdt telefon benyttes ikke under kørslen Nyt materiel anskaffes med omtakte på sikkerheden i trafikken Regelmæssig kontrol og vedligeholdelse af biler og udstyr Det er ledelsens ansvar at chaufførerne kender virksomhedens politik og at, de tilbydes de nødvendige og relevante kurser, f.eks. inden for førstehjælp, køreteknik. Det er medarbejdernes ansvar at leve op til politikken og at være med til at videreudvikle den. Miljøgodkendelser Virksomheden er ikke pålagt krav om miljøgokendelser 5

7 4.2 Miljøforhold Væsentlige miljøpåvirkninger De væsentligste miljøpåvirkninger for virksomheden er: Forbrug af diesel Forbrug af motorolie og dæk Udledning af CO 2, SO 2, HC, NO x og partikler Trafikulykker 4.3 Miljømål og planlagt indsats for 2010 Miljømålsætninger for 2010 Fastholde det høje niveau for miljøeffektivitet målt pr. vognkm. Sammen med kunderne vurdere mulighederne for at optimere opgaverne og dermed af reducere tomkørslen og herigennem at nedbringe emissionerne pr produceret tonkm. Det er forventningen, at det samlede kørselsomfang vil stige i 2010, herved vil en større andel af kørslen blive gennemført med EURO III lastbilen. Det er derfor forventningen at emissionerne af Nox, HC og partikler pr kørt km vil stige i Det er virksomhedens målsætning for 2010, at Fastholde en høj kapacitetsudnyttelse Fastholde en høj udnyttelse af brændstoffet. Ingen trafikulykker Miljøhandlingsplan: Med henblik på at realisere virksomhedens miljømålsætninger for 2010, er der igangsat følgende: Chauffører uddannes i køreteknik Indførelse af miljøregnskabssystem, så alle relevante miljødata opgøres. Systemet er udviklet efteråret 2009 og vil således først give miljødata for et helt år i 2010 Miljødata til kunderne sammen med faktura fra 1. januar 2010 Skærpet overvågning af dieselforbrug pr km måned for måned Løbende dæktryk Ved nyansættelser: udarbejdelse af APV og løbende opfølgning herpå samt introduktion af medarbejderne til virksomhedens miljøpolitik 6

8 4.4 Indsats og resultater (2009) Det grønne regnskab for 2009 virksomhedens andet grønne regnskab. Året 2009 Den globale finanskrise betød, at efterspørgslen efter godstransport faldt efteråret 2008 og forblev på et lavere niveau hele Det har også haft betydning for Vognmandsforretningen Anders Bennedsen. Det samlede antal kørte km var således i % lavere end i Virksomheden anskaffede i 2008 en ny Euro IV lastbil. Bilparken i 2009 har været: En EURO III lastbil og en EURO IV lastbil. I 2009 er virksomhedens samlede transportkapacitet ikke udnyttet. Ca. 75 % af den samlede kørsel i 2009 er gennemført med den nye EURO IV lastbil. Dette har haft betydning for udledningen af emissioner pr kørt km, som i 2009 har været lavere, end hvis kørslen med to lastbiler med EURO III og EURO IV norm havde været mere ligeligt fordelt. Bedre mål for miljøeffektivitet Som det er fremgået af ovenstående, vil det samlede dieselforbrug og de samlede emissioner være afhængig af virksomhedens udvikling og de globale konjunkturer. Vognmandsforretning Anders Bennedsen finder det derfor mere relevant at måle effekten af indsatsen i forhold til det udførte aktivitetsniveau, målet er at forbedre miljøeffektiviteten i forhold til de løste opgaver. Det optimale mål er miljøeffektivitet i forhold til antal producerede tonkm. Fra efteråret 2009 er der derfor indført et nyt miljørapporteringssystem, som har muliggjort opgørelse af antal tonkm for hver løst opgave. I det grønne regnskab er virksomhedens miljøperformence opgjort som: Samlet dieselforbrug og emissioner Dieselforbrug og emissioner pr kørt km Dieselforbrug og emissioner pr produceret tonkm. Dieselforbrug og emissioner pr produceret tonkm er delvist beregnet (udlastningen af lastbilerne er først opgjort løbende fra efteråret 2009). 7

9 Udvikling i de samlede forbrug og emissioner Nedenstående figur 1 viser den indekserede udvikling i antal kørte km, forbrug af diesel samt udledning af CO2, NO x, HC og partikler i 2009 sammenlignet med 2008 (referenceår) og I forhold til 2008 er der sket følgende udvikling: Det samlede kørselsomfang var i 2009 ca. 44 % lavere end i 2008 Dieselforbrug og udledning af C0 2 faldet mere end faldet i antal kørte km, energieffektiviteten pr kørt km er fra 2008 til 2009 forbedret med 5 % Emmisionerne af NO x, HC og partikler er faldet mellem 51 og 77 %. Udviklingen skal ses i lyset af færre kørte km, bedre energieffektivitet samt ikke mindst, at en større andel af den samlede kørsel i 2009 er blevet gennemført med nyere motorteknologi (EURO IV motor). Antal kørte km, dieselforbrug, samt udledning af CO2, Nox, HC og partikler. Indeks = kørsel (km) Dieselforbrug (liter) CO2 (kg) Nox (kg) HC (kg) Partikler (kg) 8

10 Udvikling i dieselforbrug og emissioner pr kørt km Målt i dieselforbrug og emissioner pr km har udviklingen fra 2008 til 2009 været karakteriseret ved (I parantes er anført mål for udvikling i 2009 jf. Miljøregnskab 2008): Energieffektiviteten er forbedret med 5 % (+ 5%) Emissioner af Nox er reduceret med 9 % ( - 10 %) Emissioner af HC er reduceret med 9 % (- 10 %) Emissionere af partikler er reduceret med 38 % (- 10 %) Emission af CO er reduceret med 9 % (ikke målsat) Udviklingen i dieselforbrug og udledninger af CO2, Nox, HC og partikler pr kørt km. Indeks 2008 = Dieselforbrug (liter) CO2 (g) Nox (g) HC (g) Partikler (g) CO (g) Forbedringen i udledningerne af partikler, NO x og HC pr kørt km skal ses i lyset af, at en større andel af den samlede kørsel i 2009 er sket med nyere motorteknologi (EURO IV i stedet for EURO III). Dette fremgår af nedenstående figur, som viser fordelingen af den samlede kørsel i 2007, 2008 og 2009 fordelt på motorteknologi (EURO III og EURO IV). Fordelingen af kørte km i 2007, g 2009 på Euro III og EURO IV biler. EURO III EURO IV % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 9

11 4.5 Virksomhedens løbende miljø(-teknologiske) forbedringer Udviklingen i diselforbrug og emssioner pr pr produceret tonkm Som anført tidligere, er det målsætningen at virksomhedens fremadrettede miljøarbejde sigter mod en høj samlet miljøeffektivitet i forhold til den gennemførte produktion. Det er derfor virksomhedens politik, at de vigtigste nøgletal i miljøarbejdet fremadrettet vil være dieselforbrug og emissioner i forhold til udført transportarbejde, dvs. antal tonkm. Fra efteråret 2009 er der indført et nyt registreringsssystem, så der månedligt opgøres antal producerede tonkm for hver kunde samt andelen af km med læs for hele månedet. Kunderne modtager sammen med regning en opgørelse af antal producerede tonkm. Nedenfor er vist udviklingen i dieselforbrug og emissioner pr produceret tonkm i 2007, 2008 og 2009, samt for de sidste 4 måneder af Vognmandsforretning Anders Bennedsen vil fremadrettet anvende dette værktøj som grundlag for dialog med kunderne om optimering af de samlede transportopgaver og hermed til i fællesskab af reducere emissioner pr transporteret tonkm. Udviklingen i dieselforbrug og emissioner pr produceret tonkm for 2007, 2008 og CO2 Nox HC CO Partikler SO2 Medarbejdernes inddragelse Ved ansættelsen orienteres medarbejderne om virksomhedens miljøpolitik. Det månedlige regnskab over antal kørte km, producerede tonkm og dielselforbrug pr kørt km danner grundlag for opfølgning sammen med medarbejderne. Egenkontrol: Egenkontrol i forhold til miljøhandlingsplanen er: Der er i efteråret 2009 implementeret nyt grønt regnskabssystem. Med udgangspunkt heri følges udviklingen i forbrug af diesel, motorolie og dæk pr kørt km løbende og gennemgås sammen med chaufførerne på bilerne. 10

12 5. Anvendt regnskabspraksis Det grønne regnskab er disponeret på grundlag af Bekendtgørelse nr 210 af 3. marts 2010 om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger. Regnskabet er udarbejdet med sigte på, at myndigheder og interessenter kan få et overblik over virksomhedens miljømæssige forhold. Noterne nedenfor angiver, hvorledes de enkelte data i det grønne regnskab er fremskaffet. Note 1. Opgørelsen af km er baseret på kørselsregnskabet. Lastbilernes kmtæller aflæses dagligt Note 2. Fra efteråret 2009 er antal producerede tonkm opgjort. Tallene for er opgjort på grundlag af antal kørte km i de tre år, samt antal ton/km i gns. for de sidste 4 måneder i Note 3. Antal km med læs opgøres fra efteråret Tallet for 2009 er baseret på kørslen i perioden september til december Note 4. Dieselforbruget er opgjort på grundlag af fakturaer for indkøbt diesel. Note 5. Forbrug af motorolie og dæk er også miljødata for virksomheden. Motorolie og dækforburg opgøres på grundlag af fakturaer. Der er ikke tal for disse i 2008 og Note 6. Emissionerne af CO2, Nox, HC, SO2, CO og partikler er beregnet på grundlag af det opgjorte dieselforbrug, antal kørte km og anvendt motorteknologi (EURO norm). Beregningen er foretaget ved hjælp af online beregningsprogram på Der er taget udgangspunkt i et 40 tons eksportvogntog med blandet kørsel. (bemærk, at der i beregningsprogrammet fra ITD ikke er mulighed for at beregne emissioner for et 48 tons lastbil, der kører med sten, sand og grus i Danmark.) Note 7. Service af lastbiler og trailere (herunder olie- og dækskifte) foregår på autoriserede vækststeder. Vognvask foregår i vaskehaller. I begge tilfælde har disse ansvar for bortskaffelse af olie, dæk og udledning af vand. Det er baggrunden for, at der i det grønne regnskab for Vognmandsforretnings Anders Bennedsen ikke er medtaget oplysninger om udledninger til jord og vand samt affaldsmængde. 11

13 6. Ord, forkortelser og udtryk CO 2 (kuldixid) dannes ved forbrændig af fossilt brændstof. Kuldixid er den globalt den vigtigste klimagas. På europæisk plan tegner transportsektoren sig for... % af den samlede udledninger af CO2. NO x (Kvælstofoxider) er en samlet betegnelse for forbindelser af kvæstof (N) og ilt. Kvælstofoxider dannes ved al forbrændring og bidrager primært ved forsurring af undergrunden og grundvandet samt kan genere luftvejene. HC (Kulbrinter) dannes ved udfuldstændig forbrændig af fossilt brændstof. Kulbrinter er fællesbetegnelsen for methaner og ikke methan kulbrinter (non-methane hydrocarbons, NMHC). Visse kulbrinter er kræftfremkaldende. Derudover bidrager kulbrinterne til ozondannelse og drivhuseffekt. CO (kultilte) Giftig og brændbar luftart, der dannes ved udfuldstændig afbrændig af kulholdige stoffer. Partikler fra dieselmoter udgør et betydelig sundhedsrisiko i nærmiljøet og forøger f.eks. risikoen for kræft. Ny motorteknologi (partikelfiltre) bidrager til nedbringelsen af partiklerne i udstgødningsgassen. SO 2 (Svovldixid) Svovldioxid dannes ved forbrænding af svovlen i diselolie. Mængden af svovl er meget beskeden i de diselolier, som i dag anvendes i lastbiler. Svovldioxid er den vigtigste årsdag til skovdød og forsurring af undergrunden og grundvandet. Svovldioxid kan også forårsage åndedrætsbesvær. EURO-NORMER Siden starten af 1990 erne har der i EU (og før det i FN-regi) været krav om, at tunge dieselkøretøjer over 3,5 ton ved 1. registrering skal overholde visse grænseværdier for udslip af luftforurenende stoffer de såkaldte Euro-normer. Normerne er gennem årene blevet skærpet i flere omgange. Ikrafttrædelse og grænseværdier fremgår af nedenstående. Grænseværdier for udslip af NOx, HC, CO og partikler (PM) fra tunge dieselkøretøjer (g/kwh) for EURO 3, 4, 5 og 6 lastbiler, samt tidspunkt for indførelse af motorteknologien. NO x HC CO PM EURO 3 - Typegodk. 1/ , nye køretøjer 1/ ,0 0,66 2,1 0,10 EURO 4 - Typegodk. 1/ , nye køretøjer 1/ ,5 0,46 1,5 0,02 EURO 5 - Typegodk. 1/ , nye køretøjer 1/ ,0 0,46 1,5 0,02 COM(2007)851 (forslag) EURO 6 Typegodk. 31/ , nye køretøjer 31/ ,4 0,13 1,5 0,01 12

14 7. Miljødeklaration Nedenstående tabel viser emissionerne ved transport af 1 tons 1 km med Vognmandsforretning Anders Bennedsen. Fra januar 2010 oplyses kunderne sammen med deres regning, hvor mange tonkm, Vognmandsforretnings Anders Bennedsen har udført for kunden. Antal tonkm kan på grundlag af udledningerne pr tonkm danne grundlag for opgørelse af emissionerne ved de gennemførte transportopgaver. Opgørelsen for 2009 er baseret på vognregnskabet for september december 2009, samt opgørelsen af emmissionerne for hele Virksomhedens transporter er i dag karakteriseret ved fuld-load transporter med høj kapacitetsudnyttelse og i mange tilfælde ved, at der er køres med gods i begge retninger. Derfor er virksomhedens miljø-performence allerede i dag høj. I tabellen nedenfor, er sammenlignet med tre andre transportformer: El-tog i Tyskland (containertransport) Transport med containerskib i Europa Global transport med bulk skib. De tre eksempler er opgjort med udgangspunkt i beregningsværktøjet OMIT. De tre eksempler på andre transportformer er transportformer, der ikke kan erstatte lastbilen i de opgaver, som Vognmandsforretning Anders Bennedsen løser. De er alene her vist for at give et relativt billede af Vognmandsvirksomheden Anders Bennedsens miljøperformence. Som det fremgår, er CO 2 emissioner ved lastbil højere end ved skib og tog. For andre miljøparametre, er emissonerne fra lastbiltransport reletivt lavere. Det grønne regnskab for Vognmandsvirksomheden Anders Bennedsen vil også fremover indeholde en årlig miljøspecifikation. Kommende miljøspecifikationer vil blive opgjort med udgangspunkt i det nye grønne regnskabssystem. Emissioner ved transport af 1 tons 1 km med vognmandsforretning Anders Bennedsen. Til sammenligning er anført emissionerne ved transport med el-tog (Tyskland), containerskib mellem europæisk havn og transport med bulk skib (globalt) Gram / tonskm Udledninger ved transport af 1 tons 1 km Vognmand Anders Bennedsen 2009 Tog Cont skib Bulk skib CO 2 (g) 48,7 22,3 29,5 7,3 No x (g) 0,30 0,02 0,93 0,23 HC (g) 0,010 0,001 0,030 0,007 CO (g) 0,025 0,006 0,090 0,022 Partikler (g) 0,0005 n.a. n.a. n.a. SO 2 (g) 0,0004 0,02 0,59 0,14 13

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej 7 6600 Vejen www.andersbennedsen.dk tlf: 40 19 31 13 cvr: 25 88 69 68 Indhold 1. Indledning...2

Læs mere

Grønt regnskab 2011 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Grønt regnskab 2011 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Grønt regnskab 2011 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej 7 6600 Vejen www.andersbennedsen.dk tlf: 40 19 31 13 cvr: 25 88 69 68 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Det er udgangspunktet for ICT Logistics, at vi alle har et medansvar for miljø og klima.

Det er udgangspunktet for ICT Logistics, at vi alle har et medansvar for miljø og klima. MILJØREDEGØRELSE 2012 INDHOLD 1. Indledning...2 2. Miljødata 2012...3 2.1 ICT Logistics samlede miljøperformance 2012...4 3. Miljøberetning...7 3.1 Miljøpolitik...7 3.2 Miljøforhold...8 3.3 Indsatsen

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2013

MILJØREDEGØRELSE 2013 MILJØREDEGØRELSE 2013 INDHOLD 1. Forord...3 2. Miljødata 2013...4 3. Miljøberetning...5 3.1 Miljøpolitik...5 3.2 Miljøforhold...6 3.3 Indsatsen hos ICT Logistics A/S...6 3.4 Indsatsen og resultater 2013...7

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2015

MILJØREDEGØRELSE 2015 MILJØREDEGØRELSE 2015 www.ict-as.dk INDHOLD 1. FORORD... 3 2. MILJØDATA 2015... 4 3. MILJØBERETNING... 5 3.1 MILJØPOLITIK... 5 3.2 MILJØFORHOLD... 6 3.3 INDSATSEN HOS ICT LOGISTICS... 6 3.4 INDSATSEN OG

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2014

MILJØREDEGØRELSE 2014 MILJØREDEGØRELSE 2014 INDHOLD 1. Forord...3 2. Miljødata 2014...4 3. Miljøberetning...5 3.1 Miljøpolitik...5 3.2 Miljøforhold...6 3.3 Indsatsen hos ICT Logistics A/S...6 3.4 Indsatsen og resultater 2014...7

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2016

MILJØREDEGØRELSE 2016 MILJØREDEGØRELSE 2016 www.ict-as.dk INDHOLD 1. FORORD... 3 2. MILJØDATA 2016... 4 3. MILJØBERETNING... 5 3.1 MILJØPOLITIK... 5 3.2 MILJØFORHOLD... 6 3.3 INDSATSEN HOS ICT LOGISTICS... 6 3.4 INDSATSEN OG

Læs mere

Midttrafiks miljøkortlægning

Midttrafiks miljøkortlægning Midttrafiks miljøkortlægning Køreplanår 29/21 Januar 211 Indledning Forbedring af miljøet er et af Midttrafiks vigtige indsatsområder. Derfor har Midttrafik i efteråret 21 vedtaget en miljøstrategi, der

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

Miljøredegørelse Udfyld virksomhedsnavn Udfyld beretningsår

Miljøredegørelse Udfyld virksomhedsnavn Udfyld beretningsår Miljøredegørelse Udfyld virksomhedsnavn Udfyld beretningsår 1 Forord Miljøledelse er vigtig for at sikre din virksomheds evne til at møde kundernes krav. Miljøledelse kan bruges i konkurrencen om kunderne

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 24 02 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010 DONG Energy Power A/S Svanemølleværket Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 16 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S Miljøredegørelse Scandi Logistics A/S Scandi Logistics A/S Venusvej 7 Dk-6000 Kolding www.scandilogistics.dk Indhold 1 Indledende oplysninger... 2 2 Ledelsens beretning...3 3 Beskrivelse af virksomheden...

Læs mere

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009 DONG A/S, Skærbækværket Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 31 03 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Håndbogen. - baggrund - indhold - anvendelse. v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd

Håndbogen. - baggrund - indhold - anvendelse. v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd Håndbogen - baggrund - indhold - anvendelse v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd Baggrund Viden findes; fokus på implementering i virksomhederne Baggrund Et miljøråd DTL presentation DTL presentation

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer

Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer Indledning Status for Euro normer EU s temastrategi for luftforurening Nye normer for person- og varebiler (Euro 5/6) Kommende Euro normer Europæiske udstødningsnormer

Læs mere

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet Sådan bliver din transport grøn Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet TRANSPORTEN ER EN KLIMASYNDER Vognparken Transport er en af

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

Kriterierne til certificeringsordningen beskrevet i dette notat gælder kun for kommuner.

Kriterierne til certificeringsordningen beskrevet i dette notat gælder kun for kommuner. Kriterier til certificeringsordning for Grøn Transportkommune Mindre CO 2 i transporten Baggrund Som led i regeringens og forligspartiernes aftale om En grøn transportpolitik fra januar 2009 er parterne

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder om grøn erhvervstransport

Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder om grøn erhvervstransport Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Dato: 5. juli 2013 Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder

Læs mere

November 2011 VEJEN TIL EN GRØNNERE OLLEKTIV TRAFIK. Gode råd til busselskaber som vil være grønnere

November 2011 VEJEN TIL EN GRØNNERE OLLEKTIV TRAFIK. Gode råd til busselskaber som vil være grønnere November 2011 VEJEN TIL EN GRØNNERE OLLEKTIV TRAFIK Gode råd til busselskaber som vil være grønnere 1 vejen til en grønnere kollektiv trafik 2 Indhold Spar på diesel og CO 2 -udslip 5 De rigtige dæk 6

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Post Danmark, emissionsberegninger og miljøvaredeklaration

Post Danmark, emissionsberegninger og miljøvaredeklaration Post Danmark, emissionsberegninger og miljøvaredeklaration v. Søren Boas, Post Danmark Ninkie Bendtsen og Mads Holm-Petersen, COWI Baggrund og formål Hver dag transporterer Post Danmark over 4 millioner

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB

RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB POST DANMARK MILJØBERETNING 2003 RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB Med udgangspunkt i virksomhedens miljøpolitik er det Post Danmarks mål, at operere som en miljøbevidst servicevirksomhed. Derfor arbejder

Læs mere

Trafikbestillerkonference, 13. juni 2014 Miljøarbejdet i Movia. Jakob Villien, Projektleder - Miljø

Trafikbestillerkonference, 13. juni 2014 Miljøarbejdet i Movia. Jakob Villien, Projektleder - Miljø Trafikbestillerkonference, 13. juni 2014 Miljøarbejdet i Movia Jakob Villien, Projektleder - Miljø jsv@moviatrafik.dk 1 Dagsorden Miljø og Trafikplan 2013 Arbejdet med miljø i Movia Teknologier/virkemidler

Læs mere

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 Grønt regnskab for busdriften i Hovedstadsregionen 2003 I ndholdsfortegnelse 1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 2.1 Brændstofforbrug og kørselsomfang...4 2.2 Emissioner fra busser...5 2.3 Havnebusser...9

Læs mere

RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB

RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB POST DANMARK MILJØBERETNING 2004 RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB Med udgangspunkt i virksomhedens miljøpolitik er det Post Danmarks mål, at operere som en miljøbevidst servicevirksomhed. Derfor arbejder

Læs mere

Emission og teknologi 27. maj 2015

Emission og teknologi 27. maj 2015 Emission og teknologi 27. maj 2015 Lone Otto Teknisk Rådgivning lot@fdm.dk Agenda Luftforurening partikler. Syns- og emissionstest. Euronormer. Miljø plaketter og miljøzoner i byer. Udfordring med nyere

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier Skatteudvalget L 205 - Bilag 5 Offentligt Dansk Taxi Råd Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier I skatteaftalen Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat foreslås

Læs mere

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel.

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel. Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer Civilingeniør Dorte Kubel, Miljøstyrelsen 1 Status for Euro-normer Euro-normer betegner de totalharmoniserede udstødningsnormer for motorer, der gælder i

Læs mere

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.)

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn,

Læs mere

Mere effektive godstransporter og bedre miljø Navn på. ITD Tilskudsmodtager:

Mere effektive godstransporter og bedre miljø Navn på. ITD Tilskudsmodtager: Kvartalsrapport Denne skabelon skal anvendes ved den kvartalsvise rapportering og statusrapportering af projekter om energieffektive transportløsninger. Kvartalsrapporten skal være en kortfattet statusopgørelse

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

POST DANMARK MILJØBERETNING 2006

POST DANMARK MILJØBERETNING 2006 POST DANMARK MILJØBERETNING 2006 Resultaterne i det grønne regnskab Det grønne regnskab er aflagt i overensstemmelse med Post Danmark miljøpolitik og redegør for resultaterne og udviklingen på miljøområdet

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Gunnar Lund Olieservice A/S Reg. nr. 164042. Statusopgørelse D. 01.05.12 30.04.13

Gunnar Lund Olieservice A/S Reg. nr. 164042. Statusopgørelse D. 01.05.12 30.04.13 Gunnar Lund Olieservice A/S Reg. nr. 164042 Statusopgørelse D. 01.05.12 30.04.13 Præsentation af selskabet Selskabet: Gunnar Lund Olieservice A/S Olievej 10-12 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 86 00 Fax 75 13 04

Læs mere

Assens Kommunes. bilpolitik

Assens Kommunes. bilpolitik Assens Kommunes bilpolitik Assens Kommunes bilpolitik 1. Indledning og grundlag for bilpolitikken Assens Kommune benytter en større mængde køretøjer i forbindelse med levering af service og indsatser til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg

Affaldsforbrændingsanlæg Affaldsforbrændingsanlæg Miljøberetning 2011 I. Miljøberetning 2011 1 1. Miljøpolitik Nordforbrændings hovedformål er på et højt fagligt grundlag at drive en effektiv forsyningsvirksomhed inden for miljø-

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

Roskilde Forbrændingsanlæg. Grønt regnskab for 2010

Roskilde Forbrændingsanlæg. Grønt regnskab for 2010 Roskilde Forbrændingsanlæg Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 09 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

STENLILLE NATURGASLAGER

STENLILLE NATURGASLAGER Miljøregnskab 2010 Miljøregnskab 2013 STENLILLE NATURGASLAGER Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Basisoplysninger... 3 Virksomhedsprofil... 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger...

Læs mere

Forslaget har endnu ikke været behandlet i Rådet eller i Europa Parlamentet.

Forslaget har endnu ikke været behandlet i Rådet eller i Europa Parlamentet. Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 243 Offentligt Miljøteknologi J.nr. MST-502-00062 Ref. kaasm Den 8. december 2010 RED: VIBEJ 14.12.10 REVIDERET GRUND- og NÆRHEDSNOTAT til FMPU

Læs mere

Analyse af beskatningsmodeller for lastbiler til understøttelse af Grøn Roadmap 2030

Analyse af beskatningsmodeller for lastbiler til understøttelse af Grøn Roadmap 2030 19-11-2015 Anders Kofoed-Wiuff Arbejdspapir Analyse af beskatningsmodeller for lastbiler til understøttelse af Grøn Roadmap 2030 Dette notat beskriver principper for beskatning af lastbiltransport og kommer

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Luft(-forurening) Færre partikler fra trafikken Kvælstofdioxid Baggrund for data om luftforurening November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Modul til opgørelse af emissioner fra varetransport scope 3 i Klimakompasset

Modul til opgørelse af emissioner fra varetransport scope 3 i Klimakompasset Modul til opgørelse af emissioner fra varetransport scope 3 i Klimakompasset Baggrund Partnerskab ml. DI og EogS Lanceret september 2008 Formålet med web værktøjet Klimakompasset er at gøre det nemmere

Læs mere

Lovgivning om emissioner fra skibe

Lovgivning om emissioner fra skibe Lovgivning om emissioner fra skibe Dorte Kubel Civilingeniør Miljøstyrelsen Industri Ansvarsområder: Emissioner fra køretøjer og skibe Brændstoffer til køretøjer og skibe Lovgivning om emissioner fra skibe

Læs mere

Luftforurening fra biltrafikken i Hovedstadsområdet

Luftforurening fra biltrafikken i Hovedstadsområdet Trængselskommissionen Luftforurening fra biltrafikken i Hovedstadsområdet Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Thomas Ellermann, Jørgen Brandt Præsentation Hvad er effekterne af luftforurening? Hvordan

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24.

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. september 2012 Køretøjsteknologi og luftforurening Lette køretøjer:

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

CEN/TC 320 Ny europæisk standard for opgørelse af emissioner. Hvad kommer den til at indeholde?

CEN/TC 320 Ny europæisk standard for opgørelse af emissioner. Hvad kommer den til at indeholde? CEN/TC 320 Ny europæisk standard for opgørelse af emissioner. Hvad kommer den til at indeholde? CSR i Transport Miljøindsats og dokumentation 18. november 2010 Magnus Swahn, NTM Lars Dagnæs, Transportens

Læs mere

Mere effektive godstransporter - bedre miljø. Trafikdage 2016

Mere effektive godstransporter - bedre miljø. Trafikdage 2016 Mere effektive godstransporter - bedre miljø Trafikdage 2016 Baggrund to projekter gennemført med støtte fra Trafik- og Byggestyrelsen Mere effektive godstransporter og bedre miljø udvikling af værktøj

Læs mere

TEMA2015 v/ Emil Hausgaard (Transport- og Bygningsministeriet) Trafikdage 2015 Aalborg, d. 24. august 2015

TEMA2015 v/ Emil Hausgaard (Transport- og Bygningsministeriet) Trafikdage 2015 Aalborg, d. 24. august 2015 TEMA2015 v/ Emil Hausgaard (Transport- og Bygningsministeriet) Trafikdage 2015 Aalborg, d. 24. august 2015 Introduktion Formålet med dette oplæg: Hvad er TEMA? Hvad kan TEMA bruges til? Opdatering af TEMA

Læs mere

Transportplan for Miljø- og Forsyningsforvaltningen i København

Transportplan for Miljø- og Forsyningsforvaltningen i København Transportplan for Miljø- og Forsyningsforvaltningen i København Baggrund Miljø- og Forsyningsforvaltningen er med ca.. ansatte en af de større virksomheder i København. Forvaltningen har i forbindelse

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget GRØNT REGNSKAB 2014 AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: AffaldsCenter, Forbrændingsanlægget Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200 Aarhus N Virksomheden ejes af:

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Trafiksikkerhed i virksomheden

Trafiksikkerhed i virksomheden Trafiksikkerhed i virksomheden Vognm. Eskildsen A/S Fregatvej 6 7000 Fredericia Vognmand Eskildsen A/S 2010 Side 1 Trafiksikkerhed i Virksomheden Virksomhedsmanual 1. Virksomhedsdata Virksomhedsnavn: Trafiksikkerhedsansvarlig:

Læs mere

RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB

RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB POST DANMARK MILJØBERETNING 2005 RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB Med udgangspunkt i virksomhedens miljøpolitik er det Post Danmarks mål, at operere som en miljøbevidst servicevirksomhed. Derfor arbejder

Læs mere

Mere effektive godstransporter - bedre miljø

Mere effektive godstransporter - bedre miljø Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,.

5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,. 5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,.,QGOHGQLQJ dk-teknik har for Miljøstyrelsen udført et projekt vedrørende Reduktion af miljøbelastning ved flytning

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00.

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00. Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er hermed en del af udbudsvilkårene. Den

Læs mere

Årlig statusrapport 2010

Årlig statusrapport 2010 Årlig statusrapport 2010 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 14. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger...1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S...1 3. Miljøpolitik for

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Transport- og Turismeudvalget 28.1.2011 2010/0301(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed om forslag

Læs mere

Krav til kombinationssystemer Opfølgning på klimaaftalen Kort overblik gas over til transport

Krav til kombinationssystemer Opfølgning på klimaaftalen Kort overblik gas over til transport Krav til kombinationssystemer Opfølgning på klimaaftalen Kort overblik gas over til transport Niels-Anders Nielsen, Chefkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Temadag: Emissionssystemer til tunge

Læs mere

Baggrundsnotat E: Fremskrivning af transportsektorens

Baggrundsnotat E: Fremskrivning af transportsektorens Baggrundsnotat E: Fremskrivning af transportsektorens energiforbrug Indledning Transport, der står for ca. 1/3 af det endelige energiforbrug, består næsten udelukkende af fossile brændsler og ligger samtidig

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton

Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton Chefkonsulent Anette Berrig abg@danskbyggeri.dk Hvem er Fabriksbetongruppen? Brancheforening for fabriksbetonproducenter i Dansk Beton Dansk Beton er en sektion

Læs mere

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler Anbefalinger Indkøb af personog varebiler August 2012 +++ A Indhold Anbefalinger indkøb af person- og varebiler.... side 3 Trin for trin før du køber biler............................. side 4 Anbefalinger

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

www.itd.dk Sikker godstransport TINV-arrangement hos Force,Lyngby, 14. maj 2013

www.itd.dk Sikker godstransport TINV-arrangement hos Force,Lyngby, 14. maj 2013 www.itd.dk Sikker godstransport TINV-arrangement hos Force,Lyngby, 14. maj 2013 Disposition for gennemgang 1. Præsentation af ITD 2. Sikker godstransport fordi 3. Sikker godstransport - udfordringer 4.

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 284 Offentligt Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund og indhold Lovforslaget indebærer, at der i taxiloven indsættes en bestemmelse om, at transportministeren

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere