Energieffektive minibarer til hotelværelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energieffektive minibarer til hotelværelser"

Transkript

1 Energieffektive minibarer til hotelværelser Projekt støttet af Elfor s PSO-midler Projektnummer December 2005 HORESTA Teknologisk Institut

2 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 Summary...3 Formål...4 Baggrund...4 Køleprincip for minibarer...4 Anvendelse i Danmark og potentielle energibesparelser...5 Afvigelser fra projektbeskrivelsen...5 Skitse af energimærkningsordning for hotel-minibarer...5 Test af minibarer...5 Energieffektivitetsindeks...6 Resultater...7 Formidling...8 Det videre arbejde...8 Bilagsliste...9 2

3 Sammenfatning Projektet Energieffektive minibarer til hotelværelser er gennemført i perioden februar december Det er finansieret af Elfor s PSO-midler samt af projektgruppedeltagerne HORESTA og Teknologisk Institut. Desuden har producenter og case-virksomheder lagt arbejdskraft i projektet. Minibarer forbruger op til 10% af et hotels samlede el-omkostninger. På baggrund af opgørelser fra branchen vurderes der at være omkring minibarer i Danmark, der samlet formodes at forbruge ca GWh/år. For hoteller med minibar er der derfor store besparelser at hente ved at vælge den mest energieffektive minibar. Der er i dette projekt sat fokus på at kortlægge minibarernes energiforbrug og mærke dem, så indkøbet af minibarer lettes. I projektet er det eksisterende marked for minibarer blevet kortlagt og der er foretaget målinger af de mest anvendte minibarer for at bestemme energiforbrug, nettovolumen, energieffektivitet, energimærket, støjniveau og nedkølingskapacitet. Der er i projektet testet minibarer fra IndelB, Dometic og Vibocold. Med hensyn til minibarernes elforbrug viste testresultaterne store afvigelser fra det af producenten opgivne forbrug. Kun 1 af de i alt 6 testede minibarer fik energimærke B, de øvrige 5 fik energimærke F eller G. Testresultaterne kan ses i denne rapport under Skitse af energimærkningsordning for hotelminibarer og er offentliggjort på HORESTAs hjemmeside. Forskellene i energiforbruget kan tillægges forskellige køleprincipper. Absorptionsprincippet er ineffektivt sammenlignet med eksempelvis kompressor-princippet og energiforbruget vil derfor være højere end i en kompressor-baseret minibar. Til gengæld betragtes absorptionsprincippet som meget støjsvagt sammenlignet med minibarer med kompressorer. Indkøbernes krav til minibarer og informationsbehov blev undersøgt ved hjælp af 20 strukturerede telefoninterviews med hoteller med 3 eller 4 stjerner, der har minibar på samtlige værelser. I undersøgelsen blev indkøbernes faktuelle kendskab til minibaren kortlagt og der blev spurgt ind til præferencer og beslutningsmønster i forbindelse med nyindkøb af minibarer. Resultatet af undersøgelsen kan ses i bilag 1. Ud fra undersøgelsen af indkøbernes behov er der udviklet en indkøbsvejledning, som ligger på HORESTAs hjemmeside (bilag 2). I vejledningen er beskrevet, hvorfor man bør interessere sig for minibarernes energiforbrug, og der er givet gode råd til både indkøb og til drift af minibarer. Summary The project Energy-efficient mini bars for hotel rooms is carried out from February December The project is financed by Elfor s PSO funds and also by the participants in the project, HORESTA and Teknologisk Institut. Mini bars consume up to 10% of the total electricity costs of a hotel. Therefore, the energy consumption of mini bars has been brought into focus in this project. The existing mini bar market has been analysed and measurements have been carried out on the type of mini bars that are used most often. In that way, energy consumption, net volume, energy efficiency, energy label- 3

4 ling, noise level and cooling capacity have been determined. In the course of the project, mini bars from IndelB, Domestic and Vibocold have been tested. With regard to energy consumption, the test results showed large deviations from the consumption stated by the manufacturer. Only 1 of the 6 tested mini bars received an energy label B - the others were labelled with F or G. Therefore, there is a great potential for developing more energy efficient mini bars. A list covering the energy consumption, energy labelling, noise level etc. of the tested mini bars and a guide to new purchases can be found on HORESTA's homepage Formål Formålet med dette projekt har været at kortlægge det eksisterende marked for minibarer og ud fra dette at udarbejde en positivliste samt letforståelige informationsmaterialer om energibevidst indkøb. I første omgang kan screening af markedet og information til HORESTAs medlemmer ændre adfærd hos indkøbere, så energiforbruget for nyindkøbte minibarer mindskes med 15-25%. Baggrund HORESTA har i forbindelse med et andet projekt om elforbrug Kompetenceudvikling og medarbejderinddragelse kortlagt elforbruget på hoteller. Denne kortlægning viste, at ca. 10% af elforbruget anvendes til minibarer. I forbindelse med kortlægningen blev der foretaget målinger af to Electrolux minibarer. De havde begge et konstant elforbrug, idet de åbenbart køler mest muligt. Forbruget var 58W og 74W svarende til henholdsvis 1,4 og 1,8 kwh/døgn. Køleprincip for minibarer De fleste minibarer er af typen absorptionskøleskabe. Dette køleprincip fungerer uden kompressor og uden mekaniske dele. Denne type køleskabe har været populære til hotelværelser (og til campingvogne m.m.). Absorptionsprincippet er meget ineffektivt i køleskabe sammenlignet med teknologier i moderne husholdningskøleskabe, og derfor vil energiforbruget være af størrelsesordenen 10 gange større (pr. volumenenhed) end for tilsvarende lavenergikøleskabe til husholdningsbrug. Der er andre ulemper ved absorptionskøleskabe: De er langsomme til at køle ned. Det betyder fx. At det vil tage lang tid at køle indholdet ned, hvis man har slukket skabet i en periode, hvor hotelværelset ikke har været udlejet. Endvidere har der i sjældne tilfælde være en minimal lækage i kølesystemet, hvilket medfører at det udstrømmende ammoniak-kølemiddel (på grund af den skarpe lugt) har lagt hotelværelser øde i dagevis. Grunden til at man benytter absorptionsprincippet frem for kompressorprincippet (som i husholdningskøleskabe) er, at absorptionsprincippet betragtes som meget støjsvagt sammenlignet med kompressor-køleskabe. Der findes minibarer med kompressorer, men disse er ikke særlig udbredte og 4

5 der er sandsynligvis ikke gjort særlig meget for at minimere støj og energiforbrug. Anvendelse i Danmark og potentielle energibesparelser Der findes ca hotelværelser i Danmark. Heraf har HORESTA stjerneklassificeret de ca hotelværelser med 1-5 stjerner. For at blive klassificeret med 4 eller 5 stjerner skal gæsterne have adgang til minibarer eller alternativt tilbydes 24 timers roomservice. Langt de fleste hoteller vælger at tilbyde gæsterne minibar. HORESTA har stjerneklassificeret ca hotelværelser med 4 eller 5 stjerner. For at blive stjerneklassificeret med 1-3 stjerner kræves der ikke adgang til minibar. Blandt de 3 stjernede hoteller vurderes det, at ca. 25% har minibarer på værelserne. Eksempelvis har Scandic hotellerne denne service. HORESTA har stjerneklassificeret ca hotelværelser med 3 stjerner. Endelig findes der uden for HORESTAs stjerneklassifikation omkring hotelværelser. Disse hotelværelser findes primært på mindre hoteller og kroer. Blandt denne gruppe vurderes ca. 10% at have en minibar. På denne baggrund vurderes der i alt at være ca minibarer. Disse formodes at forbruge ca. 11,4 GWh/år. Afvigelser fra projektbeskrivelsen I projektbeskrivelsen er der budgetteret med udlæg til rejser og ophold samt til eksterne ydelser. Disse midler var afsat til hhv. field-test af minibarerne på virksomhederne og til lydtest af minibarerne, som skulle udføres af en ekstern konsulent. Alle minibarer blev imidlertid leveret af producenterne og testen foretaget på Teknologisk Institut. Dette gav mere valide test i laboratorium end ellers forudsat med field-tests. Tilsvarende blev lydtesten udført på Teknologisk Institut, der i projektforløbet overtog Forbrugerstyrelsens Laboratorium og dermed internt havde adgang til lydudstyr og kvalificerede specialister. Ændringerne har også betydet ændret sammensætning af projektgruppen fra Teknologisk Instituts side og har betydet et øget timeforbrug for både HORESTA og Teknologisk Institut. Dette afspejles i en højere egenfinansiering end budgetteret. Det var desuden planlagt at lave en egentlig positivliste for alle testede apparattyper med energimærke A eller B. Da testen imidlertid kun påviste 1 minibar med energimærket A eller B, valgtes i stedet at lave en samlet liste over de testede minibarer, så alle testresultater kunne vises. Skitse af energimærkningsordning for hotel-minibarer Test af minibarer Der er foretaget 8 målinger af minibarer for at bestemme energiforbrug, nettovolumen, energieffektivitet og energimærket. Der er endvidere målt støjniveau og nedkølingskapacitet. Der er tale om 6 forskellige typer af minibarer. Herudover er der målt på en ekstra minibar, som er af samme model som en af de tidligere testede (den termoelektriske minibar). Dette skyldes, at den første test viste et betydeligt højere forbrug end forventet og derfor testedes endnu en minibar. Denne test 5

6 viste dog samme testresultat. En af minibarerne kan programmeres til at køle i dagtimer og stå stille om natten. Derfor er der foretaget yderligere test af denne med denne programmering. Minibarerne er testet efter EN153 på Teknologisk Institut i Taastrup, og der er tale om akkrediterede test. Instituttet overtog i februar 2005 Forbrugerstyrelsens testlaboratorium for køleskabe og frysere, og det forventes at der i 2005 vil blive testet i alt 120 enheder, heraf 8 minibarer og resten er husholdningskøleskabe og frysere. Testen udføres efter specifikationer for test af køleskabe, og energitesten foregår ved C i omgivelsestemperatur og +5 0 C i køleskabet, som specificeret i standarden. Der foretages ligeledes en bestemmelse af nettovolumen af køleskabene, ligeledes efter standarden. Herefter beregnes det relative energieffektivitetsindeks ud fra EU's direktiv om energimærkning af husholdningskøleskabe og frysere, og energimærket bestemmes ud fra samme direktiv. Denne procedure er fuldstændig identisk med tilsvarende procedurer for husholdningskøleskabe og frysere. Energieffektivitetsindeks Energieffektivitetsindeks bestemmes på følgende måde: Energieffektivitetsindeks I = Energiforbrug (kwh/år) / Referenceenergiforbrug Hvor Referenceenergiforbruget for køleskabe = 0,233*nettovolumen (l) kwh/år. Ud fra energieffektivitetsindekset bestemmes energimærket for minibaren: I (energieffektivitetsindeks) I < 55% 55%=<I<75% 75%=<I<90% 90%=<I<100% 100%=<I<110% 110%=<I<125% 125%=<I Energimærkning A B C D E F G 6

7 Resultater Resultatet af test for de 6 minibarer (sorteret efter energieffektivitet) er følgende: K50 Dometic HiPro 4000 Dometic RH448 IndelB CT40 Vibocold TM40 IndelB A50 Net. Vol. (l) Mærke Køle-princip Energiforbrug (kwh/24h) IndelB Kompressor Energieffektivitetsindeks (%) Energimærke Nedkølingstid 0, ,7 B 5h09min 39 (programmerbar) Absorption 0, ,2 F 5h35min 27 Absorption 1, ,4 G 6h06min 30 Termoelektrisk 1, ,7 G 5h35min 33 Absorption 1, ,2 G 6h21min 29 Absorption 1, ,2 G 10h49min 30 Tabel 1: Oversigt over testresultater for 6 forskellige typer af minibarer i 40 liter-klassen til indbygning i hotelværelser. Apparaterne er rangeret efter energieffektivitet med den mest energieffektive øverst og den mindst energieffektive nederst. Alle minibarer er testet under ens forhold. Den programmerbare IndelB K50 er testet særskilt med programmeringsfunktionen og resultaterne af denne test står i teksten nedenfor. Akkrediterede testrapporter er udarbejdet og sendt til leverandører og findes som bilag 3 i denne rapport. Generelt viste testresultaterne for energiforbruget store afvigelser fra det energiforbrug, som leverandørerne oplyste. Resultaterne viste desuden, at minibaren med kompressor har et markant lavere energiforbrug end de øvrige minibarer med andre køleprincipper. Til gengæld er støjniveauet omkring 9-12dB højere for minibaren med kompressor end for de øvrige minibarer. I undersøgelsen af indkøbskrav (bilag 1) blev indkøberne bedt om at prioritere parametrene pris, indbygningsmål, materiale, tekniske detaljer, køleevne, energiforbrug, støj, miljøvenlighed og levetid efter deres betydning ved indkøb af minibarer. Undersøgelsen viste, at parametre som støj, pris, energiforbrug og levetid, i prioriteret rækkefølge, er de væsentligste parametre ved nyindkøb. Materialer, tekniske detaljer og miljøvenlighed er derimod parametre, som stort set ingen forholder sig til. Sammenholdt betyder dette, at støjniveauet har højere prioritet end energiforbruget og at der derfor vil være bedre salg i adsorptionskøleskabe. Et fremtidigt udviklingspotentiale kunne ligge i at udvikle en minibar, som var både støjsvag og energieffektiv. Som nævnt tidligere kan en af de testede minibarer (IndelB K50 kompressor minibar) programmeres til kun at køle og dermed støje om dagen. Denne minibar blev testet under samme forhold som de øvrige minibarer med konstant køling og desuden under programmering til kun at køle i dagtimerne. Støj (db) 7

8 Testresultaterne ved programmering viste et højere energiforbrug på 0,61 kwh pr. døgn svarende til energimærke C. Testen viste desuden, at temperaturen i minibaren steg til ca. 10 ºC ind til kompressoren blev startet igen. Indkøberne blev også adspurgt, hvorvidt et lavt lydniveau er særligt vigtigt om natten. Svarene viste ikke nogen klar tendens. Nogle svarede, at de også har sovende gæster om dagen, hvorfor minibaren skal være lydløs hele døgnet, andre prioriterede særligt lydløshed om natten. Det generelle indtryk var dog, at muligheden for programmering ikke indgår i indkøbernes overvejelser ved nyindkøb. Formidling For at kunne formidle lettilgængelig informationsmateriale er der i forbindelse med projektet udviklet en indkøbsvejledning for minibarer. Vejledningen kan hjælpe hotelejerne med at indkøbe de mest energi- og miljøoptimale minibarer. Den beskriver desuden hvordan minibarer i drift bedst vedligeholdes, så energiforbruget holdes nede. Indkøbsvejledningen er publiceret på HORESTAs hjemmeside og vedlagt i bilag 2. Listen over testresultaterne er også tilgængelig på HORESTAs hjemmeside. På siden er der desuden en vejledning til listen alt materialet kan ses i bilag 4. Selvom minibarens pris er en væsentlig parameter for indkøberne er denne ikke medtaget på listen, da producenterne ikke var interesserede i dette. Den Grønne Nøgle er et miljømærke for bl.a. hoteller, der lægger vægt på at få kvalitet og miljø til at gå op i en højere enhed til gavn for gæster og miljø. For at få tildelt miljømærket skal hotellet opfylde en række krav. Det er frivilligt at medvirke i Den Grønne Nøgle og alle virksomheder kontrolleres en gang årligt. Alle Den Grønne Nøgles virksomheder er informeret om projektet og listen med testede minibarer i det sidste Grøn Nøgle nyhedsbrev, se bilag 5. Der vil desuden blive lagt et link til listen og indkøbsvejledningen fra Den Grønne Nøgles hjemmeside. Projektets resultater vil desuden blive formidlet gennem branchebladet VISITOR (månedsmagasin for hotel-, restaurant- og turisterhvervet) i januar Bladet udsendes til ca virksomheder i branchen. Det videre arbejde I dette projekt er det eksisterende marked for minibarer blevet kortlagt, ligesom der er udviklet vejledning til indkøbere af minibarer. HORESTA vil fortsat have listen over testede minibarer på hjemmesiden, og nye produkter vil fortsat kunne testes af Teknologisk Institut. Projektet kan med fordel fortsættes i et nyt projekt med fokus på, hvordan indkøberne af minibarer kan påvirkes til at købe de mest energieffektive samt på at påvirke producenter af minibarer til at udvikle og markedsføre mere energieffektive minibarer. Testresultaterne belyste, at der ligger et stort potentiale i at udvikle minibarer med et kombineret lavt energiforbrug og 8

9 støjniveau. Teknologien med lavt energiforbrug og lavt støjniveau eksisterer. Det fremgår blandt andet af, at der nu markedsføres husholdningskøleskabe med lavt støjniveau og lavt energiforbrug (Electrolux). Med nyudviklet teknologi kan energiforbruget på sigt reduceres med mindst 75 % og på lang sigt formodentlig op til 90%. Dermed kan danske hoteller i fremtiden have minibarer med lavt energiforbrug. Bilagsliste Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Beskrivelse af brugerundersøgelse Indkøbsvejledning Testrapporter fra Teknologisk Institut Liste over testresultater fra HORESTAs hjemmeside Bilag 5 Den Grønne Nøgles nyhedsbrev december

Energimærkning af chillers - væskekølere

Energimærkning af chillers - væskekølere Energimærkning af chillers - væskekølere Per Henrik Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik Energiseminar, Plastindustrien, 4. dec. 2009 Agenda 1. Hvad er en chiller? 2. Resultater fra PSO-projekt

Læs mere

GRUNDNOTAT 4. november 2010

GRUNDNOTAT 4. november 2010 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 75 Offentligt GRUNDNOTAT 4. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. RIN Side 1/5 Revideret grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om to delegerede forordninger

Læs mere

PC-værktøj til beregning af energiøkonomiske konsekvenser ved valg af køleanlæg - STEP I, Kompressorer

PC-værktøj til beregning af energiøkonomiske konsekvenser ved valg af køleanlæg - STEP I, Kompressorer PC-værktøj til beregning af energiøkonomiske konsekvenser ved valg af køleanlæg - STEP I, Kompressorer Hovedrapport MORTEN JUEL SKOVRUP Dokument version 1.00 Dato 2007-01-04 Kontakt mjs@ipu.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvikling og test af energivenlig lavtemperaturfryser til laboratorieformål

Udvikling og test af energivenlig lavtemperaturfryser til laboratorieformål Udvikling og test af energivenlig lavtemperaturfryser til laboratorieformål Frigor A/S Teknologisk Institut Kontakt-information: Per Henrik Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik Teknologisk Institut

Læs mere

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 210 Offentligt GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Side 1/6 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer

Læs mere

G R UNDNO T AT 04. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002

G R UNDNO T AT 04. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 73 Offentligt G R UNDNO T AT 04. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002 Side 1/5 Revideret grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om delegeret forordning der implementerer

Læs mere

Producerer eller importerer du køle-/ fryseapparater til husholdninger?

Producerer eller importerer du køle-/ fryseapparater til husholdninger? -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du køle-/ fryseapparater til husholdninger? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning.

Læs mere

Energieffektive serverrum. Jacob Ilsøe Elsparefondens Kunderådgivning jail@sparel.dk Tlf: 51 31 95 11

Energieffektive serverrum. Jacob Ilsøe Elsparefondens Kunderådgivning jail@sparel.dk Tlf: 51 31 95 11 Energieffektive serverrum Jacob Ilsøe Elsparefondens Kunderådgivning jail@sparel.dk Tlf: 51 31 95 11 Serverrum Sikker drift og god økonomi Elforbrug i serverrum Måling af elforbrug i serverrummet Nøgletal

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

IT & Intelligent Energi ISSH-Netværket 28. Oktober 2009

IT & Intelligent Energi ISSH-Netværket 28. Oktober 2009 ISSH-Netværket 28. Oktober 2009 Dansk Energi Politisk Afdeling Richard Schalburg IT og energiforbrug IT og energibesparelser IT, energi og systemisk tænkning IT, energi og fremtiden Eksempel Slutbruger

Læs mere

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen for Servicestyrelsen 2008 Servicestyrelsen Handlingsplan 1. Indledning Dette er handlingsplanen for Servicestyrelsen jf. Cirkulære for energieffektiviseringer i statens institutioner. Ministeriet har til

Læs mere

Ecodesign og energimærkning af køleanlæg

Ecodesign og energimærkning af køleanlæg SEER i teorien og i reguleringen Ecodesign og energimærkning af køleanlæg Per Henrik Pedersen, 12. november 2013 Disposition 1. Indledning Generelt om Energistyrelsens indsats Oversign over Ecodesign på

Læs mere

KAPACITETSSTYRET VS. ON/OFF- STYRET AC- & DC-AIRCONDITION TIL ELEKTRONIKKØLING

KAPACITETSSTYRET VS. ON/OFF- STYRET AC- & DC-AIRCONDITION TIL ELEKTRONIKKØLING KAPACITETSSTYRET VS. ON/OFF- STYRET AC- & DC-AIRCONDITION TIL ELEKTRONIKKØLING EHSAN B. HAGHIGHI PhD, Thermal Specialist Dantherm Cooling AB CHRISTIAN SAKSTRUP SENIOR PROJECT MANAGER, ELECTRONICS DANTHERM

Læs mere

Nye krav om energimærkning

Nye krav om energimærkning Vølund Varmeteknik Nye krav om energimærkning - bliv klogere på hvad ErP betyder... Member of the NIBE Group Hvad er ErP? ErP står for energirelaterede produkter ErP er et nyt europæisk direktiv, der er

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Vestfrost SW 315 M Solid www.vestfrost.dk

Vestfrost SW 315 M Solid www.vestfrost.dk Vestfrost SW 315 M Solid www.vestfrost.dk AAB Afdeling 53 Bushøjen Se valgfri front på næste side Vestfrost SW 315 M Solid www.vestfrost.dk AAB Afdeling 53 Bushøjen ed ved strømafbrydelse i timer fra -

Læs mere

Køleprodukter til yrkesbruk (Professionelle køleprodukter) Gennemgang af EU-ecodesign-krav og energimærkningsordninger

Køleprodukter til yrkesbruk (Professionelle køleprodukter) Gennemgang af EU-ecodesign-krav og energimærkningsordninger Køleprodukter til yrkesbruk (Professionelle køleprodukter) Gennemgang af EU-ecodesign-krav og energimærkningsordninger Per Henrik Pedersen NVE 14. juni 2016 Agenda 1. Indledning 2. Professional Storage

Læs mere

Energimærkning af hætteopvaskemaskiner og køle-/fryseskabe i institutioner, storkøkkener m.m. Projekt støttet af Elfor s PSO-midler

Energimærkning af hætteopvaskemaskiner og køle-/fryseskabe i institutioner, storkøkkener m.m. Projekt støttet af Elfor s PSO-midler Energimærkning af hætteopvaskemaskiner og køle-/fryseskabe i institutioner, storkøkkener m.m. Projekt støttet af Elfor s PSO-midler Maj 2005 Dansk Energi Analyse A/S HORESTA NESA A/S Storstrøms Amt Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energigennemgang af Souranatural

Energigennemgang af Souranatural 0 Energigennemgang af Souranatural Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget og at

Læs mere

FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport. Kompetence 12-04-2011. Program. Fortolkning af AMPS resultater

FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport. Kompetence 12-04-2011. Program. Fortolkning af AMPS resultater -04-0 FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport A M P S I N S T R U K T Ø R E V A E J L E R S E N W Æ H R E N S D.. M A R T S 0 Fortolkning af grafisk rapport Formidling Program Fortolkning af AMPS resultater

Læs mere

Årsrapport 2006. Energimærkningssekretariatet for Produkter Byleddet 7, 4000 Roskilde e-mail: energi@varefakta.dk www.ens.dk

Årsrapport 2006. Energimærkningssekretariatet for Produkter Byleddet 7, 4000 Roskilde e-mail: energi@varefakta.dk www.ens.dk Årsrapport 006 Rapport om Energimærkningssekretariatet for Produkters arbejde med kontrol af energimærkning af hårde hvidevarer, klimaanlæg og lyskilder i Danmark. Energimærkningssekretariatet for Produkter

Læs mere

BUSINESS SOLUTIONS FOR SPECIFIKKE BEHOV

BUSINESS SOLUTIONS FOR SPECIFIKKE BEHOV BUSINESS SOLUTIONS FOR SPECIFIKKE BEHOV PROJECT APPARATER FLASKEKØLER M200 Eco-venlig med R600a kølemiddel Energi forbrug 2,2 kwh/24h ved en middel- temperatur på 5 C i 25 C s omgivelses- temperatur. Klimaklasse:

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Miljømarkedsføring af hoteller

Miljømarkedsføring af hoteller RESUME Miljømarkedsføring af hoteller Resume Om miljømærkning af hoteller i Danmark I forbindelse med klimatopmødet i København i december 2009, er flere hoteller begyndt at markedsføre sig som grønne

Læs mere

Årsrapport 2005. Energimærkningssekretariatet for Produkter, December 2006 Byleddet 7, 4000 Roskilde e-mail: energi@varefakta.dk www.ens.

Årsrapport 2005. Energimærkningssekretariatet for Produkter, December 2006 Byleddet 7, 4000 Roskilde e-mail: energi@varefakta.dk www.ens. Årsrapport 2005 Rapport om Energimærkningssekretariatet for Produkters arbejde med kontrol af energimærkning af hårde hvidevarer, klimaanlæg og lyskilder i Danmark. Energimærkningssekretariatet for Produkter,

Læs mere

Electrolux testvinder: Bruger mindre strøm og vand end andre vaskemaskiner

Electrolux testvinder: Bruger mindre strøm og vand end andre vaskemaskiner strøm 19 % mindre strøm vand 35% mindre vand Electrolux testvinder: Bruger mindre strøm og vand end andre vaskemaskiner På opdrag af Dansk Energi, er professionelle vaskemaskiner fra fem forskellige leverandører

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du husholdningsvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold:

Læs mere

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e):

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e): Renere Produkter J.nr.: M 126-0790 Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase m.v. Forfatter(e): Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut 3 Indhold FORORD 6 SAMMENFATNING OG

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Energigennemgang af Café Retro

Energigennemgang af Café Retro 1 Energigennemgang af Café Retro Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget og at fremme

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Antal timer Varmebehov [kw] Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut 31.december 2011 Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Følgende dokument giver en generel introduktion

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Bosch/Siemens de to bedste mærker De identiske modeller fra Bosch og Siemens klarer sig næsten altid bedre end gennemsnittet for opvaskemaskiner. De vasker og tørrer godt med lavt forbrug af vand og strøm.

Læs mere

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Torben Funder-Kristensen Refrigeration and Air Conditioning Controls 1 Department (slide master) www.danfoss.com Agenda Cold Food Chain Trends

Læs mere

Bilag i energihandlingsplan for Finansministeriet

Bilag i energihandlingsplan for Finansministeriet Bilag i energihandlingsplan for Finansministeriet 2007 Bilagsoversigt: BILAG 1. Grundlag for handlingsplanen side 3 BILAG 2. Finansministeriets forbrug side 5 BILAG 3. Tekniske besparelsestiltag side 9

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt Notat til Folketinget om ecodesignkrav til professionelt køleudstyr KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) No /.. of XXX der implementerer Europa-Parlamentet

Læs mere

TILBUDSFORBEREDELSE FOR KYSTNÆRE PROJEKTER

TILBUDSFORBEREDELSE FOR KYSTNÆRE PROJEKTER TILBUDSFORBEREDELSE FOR KYSTNÆRE PROJEKTER Per Vølund Project and Market Director COWI Vind 27 Maj 2013 1 TILBUDSFORBEREDELSE FOR KYSTNÆRE PROJEKTER Indhold Budget Valg af site blandt 6 Teknik Mølle Fundament

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1 Udsnit af cirkulærets

Læs mere

Energigennemgang af Den Glade Gris

Energigennemgang af Den Glade Gris 0 Energigennemgang af Den Glade Gris Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget og

Læs mere

NY EMHÆTTE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NY EMHÆTTE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NY EMHÆTTE - og få den rigtige emhætte Gå efter den bedst mulige emhætte 2 Energimærket kan hjælpe dig med at vælge den rigtige emhætte til netop dit behov. Der er også EU-krav til nye emhætters energieffektivitet,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

AFRAPPORTERING AF FASE 3 og 4, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG

AFRAPPORTERING AF FASE 3 og 4, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG AFRAPPORTERING AF FASE 3 og 4, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG Januar 2011 Anders Mønsted, Teknologisk Institut Projektet er støttet af Energi & Klima Center for Køle- og Varmepumpeteknik Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Departementet i Holbergsgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Departementet i Holbergsgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Departementet i Holbergsgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1 Udsnit af cirkulærets

Læs mere

NY EMHÆTTE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NY EMHÆTTE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NY EMHÆTTE - og få den rigtige emhætte Gå efter den bedst mulige emhætte Emhætter skal nu have EU s energimærke. Energimærket kan hjælpe dig med at vælge den rigtige emhætte til netop dit behov. Der er

Læs mere

Energigennemgang af Onur Frugt

Energigennemgang af Onur Frugt Energigennemgang af Onur Frugt Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Center for Miljø Københavns miljønetværk Kalvebod Brygge 45, Postboks 259, 1502 København K, 3366 5800

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

HVORDAN KAN DIN VIRKSOMHED SPARE PÅ FORBRUG UDENFOR ÅBNINGSTID?

HVORDAN KAN DIN VIRKSOMHED SPARE PÅ FORBRUG UDENFOR ÅBNINGSTID? HVORDAN KAN DIN VIRKSOMHED SPARE PÅ FORBRUG UDENFOR ÅBNINGSTID? VELKOMMEN Her har du din gratis E-bog. Energibesparelser betyder både noget for miljøet og for bundlinjen. Der er mange steder en virksomhed

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet

Energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet Handlingsplan Dette er handlingsplanen for Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Kommercielle køleskabe og frysere (Plug-in)

Kommercielle køleskabe og frysere (Plug-in) Kommercielle køleskabe og frysere (Plug-in) Per Henrik Pedersen Teknologisk Institut 14. juni 2006 (rev. 4. august 2006) Resume: Der findes en lang række køleskabe og frysere til professionelle formål.

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Energigennemgang af Harders Boghandel

Energigennemgang af Harders Boghandel 0 Energigennemgang af Harders Boghandel Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

Spørgsmål/svar (anonymiseret) Questions/answers (anonymised)

Spørgsmål/svar (anonymiseret) Questions/answers (anonymised) /svar (anonymiseret) s/answers (anonymised) received answered Answer 1 30/11/15 [ ] I am sending this mail on behalf of [ ], a [ ] company of the information technology sector. We have received a notification

Læs mere

Incitamentsmodeller for energireduktion i kontorbygninger

Incitamentsmodeller for energireduktion i kontorbygninger Incitamentsmodeller for energireduktion i kontorbygninger Kristian Lyk-Jensen Udviklingschef Kort om SES SES forvalter: ca. 1,1 mio. m2 statsejede kontorejendomme, der udlejes til statsinstitutioner ca.

Læs mere

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Sammenligning mellem LDV og gasnormal i naturgasanlæg 19-21. maj 2010 Rapportforfattere: Matthew Adams, Teknologisk Institut Kurt Rasmussen, Force Technology LDV

Læs mere

Dokumenterede fordele ved originale Sabroe reservedele fra Johnson Controls

Dokumenterede fordele ved originale Sabroe reservedele fra Johnson Controls Johnson Controls PARTS CENTRE Dokumenterede fordele ved originale Sabroe reservedele fra Johnson Controls Originale reservedele resulterer i lavere energiforbrug Det er omkostningsbesparende at anvende

Læs mere

Sammendrag PSO 342-041

Sammendrag PSO 342-041 Sammendrag PSO 342-041 Kompleksiteten i projektet har været relativ stor pga. de mange indgående komponenter, optimering heraf, og deres indbyrdes indflydelse på det samlede resultat. Herunder optimering

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

Vandeffektive mejerier. Projekter mellem Arla Foods og Ecolab

Vandeffektive mejerier. Projekter mellem Arla Foods og Ecolab 1 Vandeffektive mejerier Projekter mellem Arla Foods og Ecolab Optimisation of TCO (Total Cost of Operations) 2 3 TCO Project Model TASK FORCE ANALYSIS OPTIMIZATION VALIDATION Prioritization of projects

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2015 C(2015) 2874 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) L 191/26 Den Europæiske Unions Tidende 23.7.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 640/2009 af 22. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du husholdningsvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold:

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Ecodesign og professionelle køleskabe

Ecodesign og professionelle køleskabe Ecodesign og professionelle køleskabe Workshop på Teknologisk Institut, Aarhus den 23. maj 2011 Bjarke Hansen Disposition Baggrunden energieffektivisering Energistyrelsen og Danmarks rolle og tiltag Ecodesign-direktivet

Læs mere

Martin Professional A/S. Analyse af Flash Component og renhed på printkort

Martin Professional A/S. Analyse af Flash Component og renhed på printkort Martin Professional A/S Analyse af Flash Component og renhed på printkort Title Analyse af Flash Component og renhed på printkort Project No. 0525a MartinProfessional (Flash component) Partner Martin Professional

Læs mere

Electrolux Varmepumper 2012/2013

Electrolux Varmepumper 2012/2013 Electrolux Varmepumper 2012/2013 investering electrolux varmepumper 3 En god investering En Electrolux varmepumpe er først og fremmest en god økonomisk investering. Den pålidelige luft-til-luft varmepumpe

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

ARKITEKTUR KUNST. - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg

ARKITEKTUR KUNST. - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg ARKITEKTUR KUNST - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg Præsentation. Arkitektur og Design. 2009 Aalborg Universitet. Arkitektur Ba5-9 Camilla Ulfkjær Ammitzbøll Dorte Skou Lauge Andersen

Læs mere

Energinet.dk update for the Swedish market Council

Energinet.dk update for the Swedish market Council Energinet.dk update for the Swedish market Council Status framtida försörjning från Danmark (Tine Lindgren & Søren Juel Hansen) Utbyggnadsprojekt Danmark-Tyskland mm (Ellund expansion project 2013) Baltic

Læs mere

Dansk Deltagelse i IEA HPT projekter. Varmepumpedagen 2016 Eigtveds Pakhus Svend Pedersen, Teknologisk Institut

Dansk Deltagelse i IEA HPT projekter. Varmepumpedagen 2016 Eigtveds Pakhus Svend Pedersen, Teknologisk Institut Dansk Deltagelse i IEA HPT projekter Varmepumpedagen 2016 Eigtveds Pakhus Svend Pedersen, Teknologisk Institut Dansk deltagelse i IEA Heat Pumping Technologis Program Baggrund: Danmark har siden pr. 1.

Læs mere

Løsning af skyline-problemet

Løsning af skyline-problemet Løsning af skyline-problemet Keld Helsgaun RUC, oktober 1999 Efter at have overvejet problemet en stund er min første indskydelse, at jeg kan opnå en løsning ved at tilføje en bygning til den aktuelle

Læs mere

Energiforbrugende automater: Kaffeautomater.

Energiforbrugende automater: Kaffeautomater. Teknologisk Institut 19. december 2007 Revideret 29. April 2008 Energiforbrugende automater: Kaffeautomater. Projekt udført for Elsparefonden Per Henrik Pedersen Hans Walløe Lene Klemgaard Teknologisk

Læs mere

Elforsk programmet prioriterer at:

Elforsk programmet prioriterer at: Elforsk programmet prioriterer at: Styrke indsatsen for energieffektivisering set i lyset af den europæiske CO2 kvoteregulering Styrke integrationen af design, funktionalitet, brugervenlighed og omkostningseffektivitet

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Energimærkning af Cirkulationspumper i EU. Niels Bidstrup, Chefingeniør Grundfos Management A/S 6. marts 2007

Energimærkning af Cirkulationspumper i EU. Niels Bidstrup, Chefingeniør Grundfos Management A/S 6. marts 2007 Energimærkning af Cirkulationspumper i EU Niels Bidstrup, Chefingeniør Grundfos Management A/S 6. marts 2007 Udvikling i cirkulationspumpers årlige elforbrug 140 120 100 100 % 80 72 60 54 40 20 19 0 UPS>1996

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Bygningsreglementet BR10. BR 10 Kapitel 8.6.4

Bygningsreglementet BR10. BR 10 Kapitel 8.6.4 Regler, energimærkning og SCOP Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 25/9-2014 Bygningsreglementet BR10 BR 10 Kapitel 8.6.4 Bygningsreglementet BR10 For varmepumper til væskebaserede centralvarmesystemer

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Notat vedrørende projektet EFP06 Lavfrekvent støj fra store vindmøller Kvantificering af støjen og vurdering af genevirkningen

Notat vedrørende projektet EFP06 Lavfrekvent støj fra store vindmøller Kvantificering af støjen og vurdering af genevirkningen Notat vedrørende projektet EFP6 Lavfrekvent støj fra store vindmøller Kvantificering af støjen og vurdering af genevirkningen Baggrund Et af projektets grundelementer er, at der skal foretages en subjektiv

Læs mere

Cooking Plate EV816. Type of Cooking Plate : Electric Number of Cooking plates : 1

Cooking Plate EV816. Type of Cooking Plate : Electric Number of Cooking plates : 1 Cooking Plate EV816 Color : Type of Cooking Plate : Stainless Steel Electric Number of Cooking plates : 1 Diameter Large Cooking plate ( mm ) : 187 Power Large Cooking plate ( Watt ) : 1500 Diameter Small

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Energigennemgang af Matas, Amagercentret

Energigennemgang af Matas, Amagercentret 0 Energigennemgang af Matas, Amagercentret Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget

Læs mere

Ecodesign, Entr Lot 1 Gennemgang af forslag til regulering af energieffektivitet af professionelle køleprodukter

Ecodesign, Entr Lot 1 Gennemgang af forslag til regulering af energieffektivitet af professionelle køleprodukter Ecodesign, Entr Lot 1 Gennemgang af forslag til regulering af energieffektivitet af professionelle køleprodukter Per Henrik Pedersen Teknologisk Institut 16. Januar 2012, Opdateret den 20.juni 2012 mht.

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Udvikling og afprøvning af intelligente styringer i lavenergibyggeri

Udvikling og afprøvning af intelligente styringer i lavenergibyggeri Brugeradfærd og grønne løsninger Energy Flex House Family - et ELFORSK projekt Udvikling og afprøvning af intelligente styringer i lavenergibyggeri Samarbejdspartnere: Nilan Fischer Seluxit Asger bc LYS

Læs mere

Renere produkter. HFC-frie mælkekøleanlæg

Renere produkter. HFC-frie mælkekøleanlæg Renere produkter J.nr. M126-0375 Bilag til hovedrapport HFC-frie mælkekøleanlæg 2 demonstrationsanlæg hos: - Mælkeproducent Poul Sørensen - Danmarks Jordbrugsforskning Forfatter(e) Lasse Søe, eknologisk

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer

Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer DGF årsmøde den 12. november 2004 i Nyborg Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer Karsten Vinkler Frederiksen, DGC Energimærke for gasfyrede villakedler Energi Mærke Logo Model Lavt forbrug

Læs mere

Administrationsgrundlag - Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler (Information til kedelleverandører)

Administrationsgrundlag - Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler (Information til kedelleverandører) DGC-notat 10.11.2006 1/5 Administrationsgrundlag - Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler (Information til kedelleverandører) Dette notat beskriver rammerne for, hvordan en kedelleverandør

Læs mere