Energieffektive minibarer til hotelværelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energieffektive minibarer til hotelværelser"

Transkript

1 Energieffektive minibarer til hotelværelser Projekt støttet af Elfor s PSO-midler Projektnummer December 2005 HORESTA Teknologisk Institut

2 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 Summary...3 Formål...4 Baggrund...4 Køleprincip for minibarer...4 Anvendelse i Danmark og potentielle energibesparelser...5 Afvigelser fra projektbeskrivelsen...5 Skitse af energimærkningsordning for hotel-minibarer...5 Test af minibarer...5 Energieffektivitetsindeks...6 Resultater...7 Formidling...8 Det videre arbejde...8 Bilagsliste...9 2

3 Sammenfatning Projektet Energieffektive minibarer til hotelværelser er gennemført i perioden februar december Det er finansieret af Elfor s PSO-midler samt af projektgruppedeltagerne HORESTA og Teknologisk Institut. Desuden har producenter og case-virksomheder lagt arbejdskraft i projektet. Minibarer forbruger op til 10% af et hotels samlede el-omkostninger. På baggrund af opgørelser fra branchen vurderes der at være omkring minibarer i Danmark, der samlet formodes at forbruge ca GWh/år. For hoteller med minibar er der derfor store besparelser at hente ved at vælge den mest energieffektive minibar. Der er i dette projekt sat fokus på at kortlægge minibarernes energiforbrug og mærke dem, så indkøbet af minibarer lettes. I projektet er det eksisterende marked for minibarer blevet kortlagt og der er foretaget målinger af de mest anvendte minibarer for at bestemme energiforbrug, nettovolumen, energieffektivitet, energimærket, støjniveau og nedkølingskapacitet. Der er i projektet testet minibarer fra IndelB, Dometic og Vibocold. Med hensyn til minibarernes elforbrug viste testresultaterne store afvigelser fra det af producenten opgivne forbrug. Kun 1 af de i alt 6 testede minibarer fik energimærke B, de øvrige 5 fik energimærke F eller G. Testresultaterne kan ses i denne rapport under Skitse af energimærkningsordning for hotelminibarer og er offentliggjort på HORESTAs hjemmeside. Forskellene i energiforbruget kan tillægges forskellige køleprincipper. Absorptionsprincippet er ineffektivt sammenlignet med eksempelvis kompressor-princippet og energiforbruget vil derfor være højere end i en kompressor-baseret minibar. Til gengæld betragtes absorptionsprincippet som meget støjsvagt sammenlignet med minibarer med kompressorer. Indkøbernes krav til minibarer og informationsbehov blev undersøgt ved hjælp af 20 strukturerede telefoninterviews med hoteller med 3 eller 4 stjerner, der har minibar på samtlige værelser. I undersøgelsen blev indkøbernes faktuelle kendskab til minibaren kortlagt og der blev spurgt ind til præferencer og beslutningsmønster i forbindelse med nyindkøb af minibarer. Resultatet af undersøgelsen kan ses i bilag 1. Ud fra undersøgelsen af indkøbernes behov er der udviklet en indkøbsvejledning, som ligger på HORESTAs hjemmeside (bilag 2). I vejledningen er beskrevet, hvorfor man bør interessere sig for minibarernes energiforbrug, og der er givet gode råd til både indkøb og til drift af minibarer. Summary The project Energy-efficient mini bars for hotel rooms is carried out from February December The project is financed by Elfor s PSO funds and also by the participants in the project, HORESTA and Teknologisk Institut. Mini bars consume up to 10% of the total electricity costs of a hotel. Therefore, the energy consumption of mini bars has been brought into focus in this project. The existing mini bar market has been analysed and measurements have been carried out on the type of mini bars that are used most often. In that way, energy consumption, net volume, energy efficiency, energy label- 3

4 ling, noise level and cooling capacity have been determined. In the course of the project, mini bars from IndelB, Domestic and Vibocold have been tested. With regard to energy consumption, the test results showed large deviations from the consumption stated by the manufacturer. Only 1 of the 6 tested mini bars received an energy label B - the others were labelled with F or G. Therefore, there is a great potential for developing more energy efficient mini bars. A list covering the energy consumption, energy labelling, noise level etc. of the tested mini bars and a guide to new purchases can be found on HORESTA's homepage Formål Formålet med dette projekt har været at kortlægge det eksisterende marked for minibarer og ud fra dette at udarbejde en positivliste samt letforståelige informationsmaterialer om energibevidst indkøb. I første omgang kan screening af markedet og information til HORESTAs medlemmer ændre adfærd hos indkøbere, så energiforbruget for nyindkøbte minibarer mindskes med 15-25%. Baggrund HORESTA har i forbindelse med et andet projekt om elforbrug Kompetenceudvikling og medarbejderinddragelse kortlagt elforbruget på hoteller. Denne kortlægning viste, at ca. 10% af elforbruget anvendes til minibarer. I forbindelse med kortlægningen blev der foretaget målinger af to Electrolux minibarer. De havde begge et konstant elforbrug, idet de åbenbart køler mest muligt. Forbruget var 58W og 74W svarende til henholdsvis 1,4 og 1,8 kwh/døgn. Køleprincip for minibarer De fleste minibarer er af typen absorptionskøleskabe. Dette køleprincip fungerer uden kompressor og uden mekaniske dele. Denne type køleskabe har været populære til hotelværelser (og til campingvogne m.m.). Absorptionsprincippet er meget ineffektivt i køleskabe sammenlignet med teknologier i moderne husholdningskøleskabe, og derfor vil energiforbruget være af størrelsesordenen 10 gange større (pr. volumenenhed) end for tilsvarende lavenergikøleskabe til husholdningsbrug. Der er andre ulemper ved absorptionskøleskabe: De er langsomme til at køle ned. Det betyder fx. At det vil tage lang tid at køle indholdet ned, hvis man har slukket skabet i en periode, hvor hotelværelset ikke har været udlejet. Endvidere har der i sjældne tilfælde være en minimal lækage i kølesystemet, hvilket medfører at det udstrømmende ammoniak-kølemiddel (på grund af den skarpe lugt) har lagt hotelværelser øde i dagevis. Grunden til at man benytter absorptionsprincippet frem for kompressorprincippet (som i husholdningskøleskabe) er, at absorptionsprincippet betragtes som meget støjsvagt sammenlignet med kompressor-køleskabe. Der findes minibarer med kompressorer, men disse er ikke særlig udbredte og 4

5 der er sandsynligvis ikke gjort særlig meget for at minimere støj og energiforbrug. Anvendelse i Danmark og potentielle energibesparelser Der findes ca hotelværelser i Danmark. Heraf har HORESTA stjerneklassificeret de ca hotelværelser med 1-5 stjerner. For at blive klassificeret med 4 eller 5 stjerner skal gæsterne have adgang til minibarer eller alternativt tilbydes 24 timers roomservice. Langt de fleste hoteller vælger at tilbyde gæsterne minibar. HORESTA har stjerneklassificeret ca hotelværelser med 4 eller 5 stjerner. For at blive stjerneklassificeret med 1-3 stjerner kræves der ikke adgang til minibar. Blandt de 3 stjernede hoteller vurderes det, at ca. 25% har minibarer på værelserne. Eksempelvis har Scandic hotellerne denne service. HORESTA har stjerneklassificeret ca hotelværelser med 3 stjerner. Endelig findes der uden for HORESTAs stjerneklassifikation omkring hotelværelser. Disse hotelværelser findes primært på mindre hoteller og kroer. Blandt denne gruppe vurderes ca. 10% at have en minibar. På denne baggrund vurderes der i alt at være ca minibarer. Disse formodes at forbruge ca. 11,4 GWh/år. Afvigelser fra projektbeskrivelsen I projektbeskrivelsen er der budgetteret med udlæg til rejser og ophold samt til eksterne ydelser. Disse midler var afsat til hhv. field-test af minibarerne på virksomhederne og til lydtest af minibarerne, som skulle udføres af en ekstern konsulent. Alle minibarer blev imidlertid leveret af producenterne og testen foretaget på Teknologisk Institut. Dette gav mere valide test i laboratorium end ellers forudsat med field-tests. Tilsvarende blev lydtesten udført på Teknologisk Institut, der i projektforløbet overtog Forbrugerstyrelsens Laboratorium og dermed internt havde adgang til lydudstyr og kvalificerede specialister. Ændringerne har også betydet ændret sammensætning af projektgruppen fra Teknologisk Instituts side og har betydet et øget timeforbrug for både HORESTA og Teknologisk Institut. Dette afspejles i en højere egenfinansiering end budgetteret. Det var desuden planlagt at lave en egentlig positivliste for alle testede apparattyper med energimærke A eller B. Da testen imidlertid kun påviste 1 minibar med energimærket A eller B, valgtes i stedet at lave en samlet liste over de testede minibarer, så alle testresultater kunne vises. Skitse af energimærkningsordning for hotel-minibarer Test af minibarer Der er foretaget 8 målinger af minibarer for at bestemme energiforbrug, nettovolumen, energieffektivitet og energimærket. Der er endvidere målt støjniveau og nedkølingskapacitet. Der er tale om 6 forskellige typer af minibarer. Herudover er der målt på en ekstra minibar, som er af samme model som en af de tidligere testede (den termoelektriske minibar). Dette skyldes, at den første test viste et betydeligt højere forbrug end forventet og derfor testedes endnu en minibar. Denne test 5

6 viste dog samme testresultat. En af minibarerne kan programmeres til at køle i dagtimer og stå stille om natten. Derfor er der foretaget yderligere test af denne med denne programmering. Minibarerne er testet efter EN153 på Teknologisk Institut i Taastrup, og der er tale om akkrediterede test. Instituttet overtog i februar 2005 Forbrugerstyrelsens testlaboratorium for køleskabe og frysere, og det forventes at der i 2005 vil blive testet i alt 120 enheder, heraf 8 minibarer og resten er husholdningskøleskabe og frysere. Testen udføres efter specifikationer for test af køleskabe, og energitesten foregår ved C i omgivelsestemperatur og +5 0 C i køleskabet, som specificeret i standarden. Der foretages ligeledes en bestemmelse af nettovolumen af køleskabene, ligeledes efter standarden. Herefter beregnes det relative energieffektivitetsindeks ud fra EU's direktiv om energimærkning af husholdningskøleskabe og frysere, og energimærket bestemmes ud fra samme direktiv. Denne procedure er fuldstændig identisk med tilsvarende procedurer for husholdningskøleskabe og frysere. Energieffektivitetsindeks Energieffektivitetsindeks bestemmes på følgende måde: Energieffektivitetsindeks I = Energiforbrug (kwh/år) / Referenceenergiforbrug Hvor Referenceenergiforbruget for køleskabe = 0,233*nettovolumen (l) kwh/år. Ud fra energieffektivitetsindekset bestemmes energimærket for minibaren: I (energieffektivitetsindeks) I < 55% 55%=<I<75% 75%=<I<90% 90%=<I<100% 100%=<I<110% 110%=<I<125% 125%=<I Energimærkning A B C D E F G 6

7 Resultater Resultatet af test for de 6 minibarer (sorteret efter energieffektivitet) er følgende: K50 Dometic HiPro 4000 Dometic RH448 IndelB CT40 Vibocold TM40 IndelB A50 Net. Vol. (l) Mærke Køle-princip Energiforbrug (kwh/24h) IndelB Kompressor Energieffektivitetsindeks (%) Energimærke Nedkølingstid 0, ,7 B 5h09min 39 (programmerbar) Absorption 0, ,2 F 5h35min 27 Absorption 1, ,4 G 6h06min 30 Termoelektrisk 1, ,7 G 5h35min 33 Absorption 1, ,2 G 6h21min 29 Absorption 1, ,2 G 10h49min 30 Tabel 1: Oversigt over testresultater for 6 forskellige typer af minibarer i 40 liter-klassen til indbygning i hotelværelser. Apparaterne er rangeret efter energieffektivitet med den mest energieffektive øverst og den mindst energieffektive nederst. Alle minibarer er testet under ens forhold. Den programmerbare IndelB K50 er testet særskilt med programmeringsfunktionen og resultaterne af denne test står i teksten nedenfor. Akkrediterede testrapporter er udarbejdet og sendt til leverandører og findes som bilag 3 i denne rapport. Generelt viste testresultaterne for energiforbruget store afvigelser fra det energiforbrug, som leverandørerne oplyste. Resultaterne viste desuden, at minibaren med kompressor har et markant lavere energiforbrug end de øvrige minibarer med andre køleprincipper. Til gengæld er støjniveauet omkring 9-12dB højere for minibaren med kompressor end for de øvrige minibarer. I undersøgelsen af indkøbskrav (bilag 1) blev indkøberne bedt om at prioritere parametrene pris, indbygningsmål, materiale, tekniske detaljer, køleevne, energiforbrug, støj, miljøvenlighed og levetid efter deres betydning ved indkøb af minibarer. Undersøgelsen viste, at parametre som støj, pris, energiforbrug og levetid, i prioriteret rækkefølge, er de væsentligste parametre ved nyindkøb. Materialer, tekniske detaljer og miljøvenlighed er derimod parametre, som stort set ingen forholder sig til. Sammenholdt betyder dette, at støjniveauet har højere prioritet end energiforbruget og at der derfor vil være bedre salg i adsorptionskøleskabe. Et fremtidigt udviklingspotentiale kunne ligge i at udvikle en minibar, som var både støjsvag og energieffektiv. Som nævnt tidligere kan en af de testede minibarer (IndelB K50 kompressor minibar) programmeres til kun at køle og dermed støje om dagen. Denne minibar blev testet under samme forhold som de øvrige minibarer med konstant køling og desuden under programmering til kun at køle i dagtimerne. Støj (db) 7

8 Testresultaterne ved programmering viste et højere energiforbrug på 0,61 kwh pr. døgn svarende til energimærke C. Testen viste desuden, at temperaturen i minibaren steg til ca. 10 ºC ind til kompressoren blev startet igen. Indkøberne blev også adspurgt, hvorvidt et lavt lydniveau er særligt vigtigt om natten. Svarene viste ikke nogen klar tendens. Nogle svarede, at de også har sovende gæster om dagen, hvorfor minibaren skal være lydløs hele døgnet, andre prioriterede særligt lydløshed om natten. Det generelle indtryk var dog, at muligheden for programmering ikke indgår i indkøbernes overvejelser ved nyindkøb. Formidling For at kunne formidle lettilgængelig informationsmateriale er der i forbindelse med projektet udviklet en indkøbsvejledning for minibarer. Vejledningen kan hjælpe hotelejerne med at indkøbe de mest energi- og miljøoptimale minibarer. Den beskriver desuden hvordan minibarer i drift bedst vedligeholdes, så energiforbruget holdes nede. Indkøbsvejledningen er publiceret på HORESTAs hjemmeside og vedlagt i bilag 2. Listen over testresultaterne er også tilgængelig på HORESTAs hjemmeside. På siden er der desuden en vejledning til listen alt materialet kan ses i bilag 4. Selvom minibarens pris er en væsentlig parameter for indkøberne er denne ikke medtaget på listen, da producenterne ikke var interesserede i dette. Den Grønne Nøgle er et miljømærke for bl.a. hoteller, der lægger vægt på at få kvalitet og miljø til at gå op i en højere enhed til gavn for gæster og miljø. For at få tildelt miljømærket skal hotellet opfylde en række krav. Det er frivilligt at medvirke i Den Grønne Nøgle og alle virksomheder kontrolleres en gang årligt. Alle Den Grønne Nøgles virksomheder er informeret om projektet og listen med testede minibarer i det sidste Grøn Nøgle nyhedsbrev, se bilag 5. Der vil desuden blive lagt et link til listen og indkøbsvejledningen fra Den Grønne Nøgles hjemmeside. Projektets resultater vil desuden blive formidlet gennem branchebladet VISITOR (månedsmagasin for hotel-, restaurant- og turisterhvervet) i januar Bladet udsendes til ca virksomheder i branchen. Det videre arbejde I dette projekt er det eksisterende marked for minibarer blevet kortlagt, ligesom der er udviklet vejledning til indkøbere af minibarer. HORESTA vil fortsat have listen over testede minibarer på hjemmesiden, og nye produkter vil fortsat kunne testes af Teknologisk Institut. Projektet kan med fordel fortsættes i et nyt projekt med fokus på, hvordan indkøberne af minibarer kan påvirkes til at købe de mest energieffektive samt på at påvirke producenter af minibarer til at udvikle og markedsføre mere energieffektive minibarer. Testresultaterne belyste, at der ligger et stort potentiale i at udvikle minibarer med et kombineret lavt energiforbrug og 8

9 støjniveau. Teknologien med lavt energiforbrug og lavt støjniveau eksisterer. Det fremgår blandt andet af, at der nu markedsføres husholdningskøleskabe med lavt støjniveau og lavt energiforbrug (Electrolux). Med nyudviklet teknologi kan energiforbruget på sigt reduceres med mindst 75 % og på lang sigt formodentlig op til 90%. Dermed kan danske hoteller i fremtiden have minibarer med lavt energiforbrug. Bilagsliste Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Beskrivelse af brugerundersøgelse Indkøbsvejledning Testrapporter fra Teknologisk Institut Liste over testresultater fra HORESTAs hjemmeside Bilag 5 Den Grønne Nøgles nyhedsbrev december

Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser

Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser Nu får energimærket tre nye plusser Nyt design Skærpede krav Større energibesparelser Ved udgangen af 2010 får EU et nyt energimærke. Ved første øjekast ligner mærket det velkendte mærke, der vejleder

Læs mere

Elforbrug i serverrum

Elforbrug i serverrum Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Elsparefonden Teknologisk Institut Jan Viegand Analyse & Information Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Søren Østergaard Jensen Center for Energi i bygninger Teknologisk

Læs mere

Udfordringer og muligheder i det frie elmarked. Analyse af virksomheders økonomiske gevinst ved benyttelse af spotprisproduktet

Udfordringer og muligheder i det frie elmarked. Analyse af virksomheders økonomiske gevinst ved benyttelse af spotprisproduktet Udfordringer og muligheder i det frie elmarked Analyse af virksomheders økonomiske gevinst ved benyttelse af spotprisproduktet Kristian Højbjerg Nielsen & Steffan Lohff Nielsen December 2013 Forfattere

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

Dokumentation af offentlige grønne indkøb

Dokumentation af offentlige grønne indkøb Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 20 2001 Dokumentation af offentlige grønne indkøb Christian Honoré KPMG Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

home & safe, identitetsudvikling for ny virksomhed Gruppe U2 Power Cut ENGELSK RESUME.

home & safe, identitetsudvikling for ny virksomhed Gruppe U2 Power Cut ENGELSK RESUME. ENGELSK RESUME. Key Seven is a Danish company exclusively developing security and electronic payment systems for the business market. At the beginning of 4 th semester we got introduced to Key Seven as

Læs mere

Vejledning til. indkøbere. Køleskabe og fryseskabe. 1 Miljøministeriet

Vejledning til. indkøbere. Køleskabe og fryseskabe. 1 Miljøministeriet Vejledning til Totalomkostningsværktøj for offentlige indkøbere Køleskabe og fryseskabe 1 Miljøministeriet Totalomkostninger og offentlige indkøb Hvad er totalomkostninger? Ved totalomkostninger forstås

Læs mere

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Januar 2011 Betalingsservice Januar 2011 Oplag : 200 stk. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax:

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

Kortlægning af supermarkedskædernes betydning for emballagevalget. Helle Antvorskov og Søren R. Østergaard Teknologisk Institut

Kortlægning af supermarkedskædernes betydning for emballagevalget. Helle Antvorskov og Søren R. Østergaard Teknologisk Institut Kortlægning af supermarkedskædernes betydning for emballagevalget Helle Antvorskov og Søren R. Østergaard Teknologisk Institut Miljøprojekt Nr. 1364 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Efteruddannelse om grønne indkøb

Efteruddannelse om grønne indkøb Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 19 2000 Efteruddannelse om grønne indkøb Kortlægning af udbud og behov for efteruddannelse om grønne indkøb i den offentlige sektor Stig Yding Sørensen, Lis Husmer

Læs mere

FORORD. Sidst vil vi takke vores vejledere, Kurt Aagaard Nielsen og Jan Andersen, for god og konstruktiv vejledning igennem hele projektforløbet.

FORORD. Sidst vil vi takke vores vejledere, Kurt Aagaard Nielsen og Jan Andersen, for god og konstruktiv vejledning igennem hele projektforløbet. FORORD Vi har lavet dette speciale i samarbejde med entreprenørvirksomheden NCC, og vores case er 390 ejerboliger som NCC bygger i Vallensbæk i de kommende år. Vores kontakt til NCC er gået gennem udviklingsafdelingen

Læs mere

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE FINAL REPORT CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE SUPPLERENDE UDREDNING OM BAGGRUND FOR OG KONSEKVENSER AF ÆNDREDE FORUDSÆTNINGER JANUAR 2015 UDARBEJDET FOR: FEMERN A/S AF: COWI A/S 2/23

Læs mere

S T O P S P I LD. Mindre affald og mere genanvendelse i tekstilbranchen. Idéer fra aktørerne på tekstilområdet

S T O P S P I LD. Mindre affald og mere genanvendelse i tekstilbranchen. Idéer fra aktørerne på tekstilområdet UNDGÅ AFFALD S T O P S P I LD Mindre affald og mere genanvendelse i tekstilbranchen Idéer fra aktørerne på tekstilområdet Undgå affald, stop spild nr. 03, 2014 Titel: Mindre affald og mere genanvendelse

Læs mere

Energitjenester til boliger

Energitjenester til boliger Energitjenester til boliger Speciale Kasper Dam Mikkelsen og Troels Hartung Roskilde Universitetscenter 2006 Vejledere: Tyge Kjær og Jan Andersen Rapporten må ikke gøres til genstand for kommerciel brug

Læs mere

SBi 2005:12. Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor?

SBi 2005:12. Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? SBi 2005:12 Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? Kirsten Gram-Hanssen SBi 2005:12 Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

1. Bygninger el og varmebesparelser

1. Bygninger el og varmebesparelser Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 1. Bygninger el og varmebesparelser Marianne Bender, 9/7 2014, for VedvarendeEnergi Indhold Indhold... 1 1.1 Opsummering... 3 1.2 Potentialer for besparelser

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Materialesamling til Introduktionsforløb

Materialesamling til Introduktionsforløb Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning S6259(1240).doc/pthd/juli 2010 Materialesamling til Introduktionsforløb Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med

Læs mere

En model for godstransportens udvikling

En model for godstransportens udvikling Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser En model for godstransportens udvikling Faglig rapport fra DMU, nr. 344 [Tom side] Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser En model

Læs mere

Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering. Kandidatspeciale

Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering. Kandidatspeciale Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering Kandidatspeciale af Palle Bisgaard 12-01-2012 TITELBLAD Speciale af Palle Bisgaard ved Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg, med speciale

Læs mere

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER)

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) Marts 2005 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning... 4 Kapitel 2. Sammendrag... 6 Kapitel 3. Karakteristik af små erhvervsdrivende danske

Læs mere

Business and Social Sciences, Aarhus Universitet. Michael Lindberg. Antal tegn: 109.384

Business and Social Sciences, Aarhus Universitet. Michael Lindberg. Antal tegn: 109.384 Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Bachelorafhandling Institut BADM Maj 2014 Forfatter: Kasper Toft Axelsen Eksamensnummer: 302642 Vejleder: Michael Lindberg Antal tegn: 109.384 Det danske

Læs mere

Formål. Anvendelsesområde

Formål. Anvendelsesområde Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I medfør af 13, stk. 2 og 3, 14, stk. 3, og 19, stk. 1, i lov nr. 450 af 31. maj

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

ETABLERING AF WIRELESS LAN

ETABLERING AF WIRELESS LAN ETABLERING AF WIRELESS LAN Anders Ørskov Christensen Kongens Lyngby, februar 2009 IMM-B.Eng-2008-45 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag M3: Rundspørge blandt energiansvarlige offentlige kontorer og skoler December 2008

Læs mere

Slutrapportering på Energispil(d) for teenagere PSO 341-028

Slutrapportering på Energispil(d) for teenagere PSO 341-028 Slutrapportering på Energispil(d) for teenagere PSO 341-028 1 Indholdsfortegnelse Resultat... 3 Konklusion... 3 Baggrund for projektet og for spillet... 3 Spilbeskrivelse... 4 Formål med spillet... 4 Vægtning

Læs mere