Anmeldte arbejdsulykker Årsopgørelse 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmeldte arbejdsulykker 2002-2007. Årsopgørelse 2007"

Transkript

1 Årsopgørelse 2007

2 Anmeldte arbejdsulykker Årsopgørelse 2007 Arbejdstilsynet, juni 2008 ISBN nr

3 FORORD Arbejdstilsynets årsopgørelse 2007 over anmeldte arbejdsulykker indeholder generelle oplysninger om skadetyper, branchegrupper, køn og aldersgrupper, for arbejdsulykker, der er anmeldt i perioden Arbejdsbetingede lidelser, der er anmeldt i 2006 og 2007, offentliggøres senere på året. Arbejdsulykker Arbejdsulykker anmeldes primært af arbejdsgivere. Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde arbejdsulykker, som har givet anledning til arbejdsudygtighed i én dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, til Arbejdstilsynet. Anmeldelse skal ske senest 9 dage efter første fraværsdag. Arbejdstilsynet opgør arbejdsulykkerne efter det år, hvor ulykken er anmeldt og registreret, dvs. registreringsår. Årsopgørelsen omfatter de arbejdsulykker, der er anmeldt fra 1. januar 2002 til 31. december Det er andet år, hvor denne opgørelsesmetode anvendes. Før 2006 blev arbejdsulykkerne opgjort efter det kalenderår, de var sket, dvs. ulykkesår. Som supplement udarbejder Arbejdstilsynet særskilte opgørelser af arbejdsulykker, der har medført døden, efter det år, hvor ulykken er sket. Dette sker, fordi antallet af arbejdsulykker, der har medført døden, er meget lille, og fordi aktørerne på arbejdsmiljøområdet inden for de enkelte brancher er meget opmærksomme på antallet af arbejdsulykker, der har medført døden inden for de enkelte år. Tit har disse aktører selv kendskab til de enkelte tilfælde og ønsker at kunne sammenligne egne opgørelser med tilfælde anmeldt til Arbejdstilsynet. Denne årsopgørelse indeholder sådanne særlige opgørelser af arbejdsulykker, der har medført døden. Opgørelserne dækker kun anmeldte arbejdsulykker. På grund af underrapportering er det reelle antal arbejdsulykker højere. Undersøgelser 1 viser, at der anmeldes under halvdelen af de anmeldepligtige arbejdsulykker. Niveauet kan variere afhængig af faktorer som skadelidtes alder, virksomhedens branche og skadens alvorlighed. Ved brug af ulykkestallene skal man være opmærksom på den usikkerhed, der er på grund af underrapportering. Beskæftigelsestal Arbejdstilsynet modtager beskæftigelsestal fra Danmarks Statistiks registerbaserede arbejdsstyrkestatistik, som er en opgørelse over antallet af personer, der i november måned har deres primære beskæftigelse i pågældende brancher. Beskæftigelsestallene omfatter såvel ansatte som selvstændigt erhvervsdrivende. 1 Underrapportering af arbejdsulykker en undersøgelse af 5 skadestuers registrering af behandlede arbejdsulykker. At-rapport nr. 16, Arbejdstilsynet Arbejdsulykker. Nyt fra Danmarks Statistik nr Danmarks Statistik Analyse af stigning i anmeldte arbejdsulykker 2003 til 2006 Baggrundrapport, se: bilag 3. 2

4 Incidenser Incidenser for anmeldte arbejdsulykker er beregnet ved at sammenholde antal anmeldte arbejdsulykker til Arbejdstilsynet med beskæftigelsestal fra Danmarks Statistik. I tabellerne angives incidenser som antallet af anmeldte arbejdsulykker pr beskæftigede for de enkelte år. Der er udarbejdet tabeller, der viser incidenser for skadetyper, branchegrupper, køn og alder. Incidenser er angivet med to betydende cifre. For at undgå for stor usikkerhed i de beregnede incidenser, er det valgt ikke at angive incidenser af arbejdsulykker, hvis den beregnede incidens er under én anmeldelse pr beskæftigede pr. år. I tabeller over aldersfordeling af arbejdsskader er ikke medtaget incidenser for aldersgrupperne under 18 år, da beskæftigelsesdata for disse aldersgrupper er meget usikre. I tabeller over kønsfordeling af arbejdsskader er incidenser under én anmeldt arbejdsskade pr ansatte pr. år undtagelsesvist medtaget, da det ellers ville kunne synes som om, der ingen skader var anmeldt for kvinder. Tabellerne skal dog tolkes med stor forsigtighed på grund af usikkerheden ved beregning af incidens. Fordeling på brancher I lighed med tidligere år fordeles de anmeldte arbejdsskader på 49 branchegrupper. Disse grupper er dannet ved gruppering af de brancher, som virksomheden hvor skadelidte var ansat, da ulykken skete er tildelt i henhold til Dansk Branchekode 2003 (DB03). Grupperingen i de 49 grupper er foretaget af Arbejdstilsynet efter aftale med Arbejdsmarkedets parter. Arbejdstilsynet, maj

5 Indholdsfortegnelse 1 ARBEJDSULYKKER, DER HAR MEDFØRT DØDEN ANMELDTE ARBEJDSULYKKER ALVORLIGHED OG SKADETYPE Arbejdsulykker, der har medført døden Andre alvorlige arbejdsulykker Andre arbejdsulykker BRANCHEFORDELING ALDERSFORDELING KØNSFORDELING BESKÆFTIGELSESTAL OPDELT PÅ BRANCHEGRUPPER

6 1 Arbejdsulykker, der har medført døden Arbejdstilsynet har udarbejdet særskilte tabeller, opgjort efter ulykkesår, over anmeldte arbejdsulykker, der har medført døden. I 2007 skete der 65 arbejdsulykker (Tabel 1), der medførte døden, og som er blevet anmeldt til Arbejdstilsynet. Det er det højeste antal i opgørelsesperioden I perioden har antallet ligget mellem 44 tilfælde i 2004 og 65 tilfælde i 2007, hvilket svarer til et gennemsnit på 55 tilfælde om året. Til sammenligning viser tabel 4 (afsnit 2.1.1), at der i 2007 blev anmeldt 66 arbejdsulykker, der medførte døden. Tabel 1 viser antallet af anmeldte arbejdsulykker, der har medført døden, sket i perioden fordelt på branchegrupper (49 grupperingen baseret på Dansk Branchekode 2003) og ulykkesår. Tabellen er rangeret efter branchegrupper med flest arbejdsulykker, der har medført døden, og viser 6 branchegrupper, der tegner sig for godt halvdelen af tilfældene. Tabel 1: Anmeldte arbejdsulykker, der har medført døden, sket i perioden , fordelt på branchegruppe (49 grupper) og ulykkesår. Branchegruppe (49 grupper) Ulykkesår 42 Landbrug Kontor og administration Jord, beton og belægning Transport af gods Murer-, snedker- og tømrerforretninger Engroshandel Øvrige branchegrupper og uoplyst Tabel 2 viser antallet af anmeldte arbejdsulykker, der har medført døden, sket i perioden inden for de fire bygge- anlægsbrancher, fordelt på branchegruppe og ulykkesår. I 2007 skete der 13 arbejdsulykker, der medførte døden inden for bygge- og anlægsbrancherne. Alle 13 er sket inden for branchegrupperne Jord, beton og belægning med 10 tilfælde samt Murer-, snedker- og tømrerforretninger med 3 tilfælde. 7 af disse arbejdsulykker er sket på byggepladser, 5 er sket i trafikken og i ét tilfælde kendes ulykkesstedet ikke. Tabel 2: Anmeldte arbejdsulykker, der har medført døden, sket i perioden inden for bygge- og anlægsbrancherne, fordelt på branchegruppe (49 grupper) og ulykkesår. Ulykkesår Branchegruppe (49 grupper) 09 Jord, beton og belægning Murer-, snedker- og tømrerforretninger Færdiggørelsesarbejde Isolation og installation

7 Tabel 3 viser antallet af anmeldte arbejdsulykker, der har medført døden, sket i perioden fordelt på ulykkessted og ulykkesår. Det sted, hvor ulykken skete, blev ikke registreret i 2002, og tabellen viser derfor kun data fra 2003 til Der er i 2007 sket 13 arbejdsulykker, der har medført døden, på byggepladser. 7 af disse vedrører beskæftigede inden for bygge- og anlægsbrancherne (5 i Jord, beton og belægning og 2 i Murer-, snedker- og tømrerforretninger). De øvrige 6 tilfælde vedrører personer, der er ansat i andre brancher end bygge- og anlægsbrancherne. Der er i 2007 sket 18 arbejdsulykker i trafikken, der har medført døden. Trafikulykker er her defineret som ulykker, hvor skadelidte transporterer sig på offentlig vej i forbindelse med arbejdet. Trafikulykker udgør 27 pct. af arbejdsulykkerne, der har medført døden. Tabel 3: Anmeldte arbejdsulykker, der har medført døden, sket i perioden fordelt på ulykkessted og ulykkesår. Ulykkessted Ulykkesår Byggeplads Transport på veje som led i arbejdet - trafikulykke - i Danmark Andet ulykkessted Uoplyst ulykkessted

8 2 Anmeldte arbejdsulykker Der er i 2007 anmeldt arbejdsulykker. Efter at der igennem 3 år har været set en stigning i antallet af anmeldte arbejdsulykker, er der i 2007 anmeldt ca. ligeså mange arbejdsulykker som i Den største stigning i antallet af anmeldte arbejdsulykker var på 8 pct. fra 2004 til Mulige årsager til stigningen i antallet af anmeldte arbejdsulykker er beskrevet i Analyse af stigning i anmeldte arbejdsulykker , se: De seneste 3 år er der blevet anmeldt ca arbejdsulykker om året. Det svarer til, at mere end hver 10. beskæftigede bliver udsat for en arbejdsulykke i løbet af seks år. Med en underrapportering på ca. 50 pct. bliver hver 10. beskæftigede udsat for en arbejdsulykke i løbet af tre år. Antallet af arbejdsulykker set i forhold til beskæftigelsen (incidensen) steg ligeledes i perioden med den største stigning fra 2004 til Der ses derimod ikke den store ændring i incidensen i 2005, 2006 og Alvorlighed og skadetype Tabel 4, 6 og 8 viser fordelingen af anmeldte arbejdsulykker i årene Ulykkerne er fordelt på skadetype (tre forskellige detaljeringsniveauer) og registreringsår. Tabel 5 og 7 viser incidens af anmeldte arbejdsulykker fordelt på skadetype (henholdsvis tre og ti grupper) og registreringsår. Incidenser fordelt på skadetyper er angivet pr ansatte i forhold til det samlede beskæftigelsestal for de enkelte år Arbejdsulykker, der har medført døden I 2007 blev der anmeldt 66 arbejdsulykker, der medførte døden. Dette er noget mere end antallet af tilfælde, der blev anmeldt i Der er i gennemsnit over de seks år anmeldt 57 tilfælde om året. Til sammenligning viser tabel 1 (afsnit 1), at der i 2007 skete 65 arbejdsulykker, der medførte døden, og som blev anmeldt til Arbejdstilsynet Andre alvorlige arbejdsulykker Andre alvorlige arbejdsulykker omfatter ulykker, der har medført amputationer, knoglebrud eller skader på omfattende dele af legemet. Der er i 2007 anmeldt andre alvorlige ulykker. Dette svarer til, at hver ottende anmeldte arbejdsulykke (ca. 11 pct.) i 2007 var så alvorlig, at den medførte amputation, knoglebrud eller skader på omfattende dele af legemet, hvilket svarer til niveauet i Antallet af anmeldte amputationer i 2007 var 228 (ca. ½ pct.). Heraf var 93 pct. amputation af én eller flere fingre. I 2007 udgjorde anmeldte knoglebrud næsten 10 pct. af alle ulykker. Heraf udgjorde knoglebrud på øvre ekstremiteter (skulder, arm, håndled, hånd og finger/ fingre) 56 pct. Knoglebrud på nedre ekstremiteter (hofteled, knæ, ben, ankel, fod og tå/tæer) udgjorde 31 pct. 7

9 2.1.3 Andre arbejdsulykker I 2007 udgjorde forstuvninger mv. 43 pct. af de anmeldte arbejdsulykker, sårskader udgjorde 17 pct. og bløddelsskader udgjorde 8 pct. Andelen af bløddelsskader i 2007 er steget lidt i forhold til 2006, medens andelen af sårskader er faldet lidt. Andelen af forstuvninger har ligget konstant de sidste tre år. Andelen af anmeldte arbejdsulykker med uoplyst skadetype (skadens art) er steget fra 12 til 19 pct. gennem de seneste 5 år. Dette slører billedet af udviklingen inden for de forskellige typer af skader. Antallet af anmeldte forstuvninger mv. er i 2007 på samme niveau som i Af de anmeldte forstuvninger mv. i 2007 udgjorde forstuvning mv. af ryg og rygrad 34 pct., forstuvning mv. af nedre ekstremiteter 32 pct. og forstuvning mv. af øvre ekstremiteter 26 pct. Godt 46 pct. af de anmeldte sårskader i 2007 var sårskader på finger/fingre. Af de anmeldte bløddelsskader i 2007 udgjorde bløddelsskader på øvre ekstremiteter 33 pct. og bløddelsskader på nedre ekstremiteter 25 pct. Tabel 4: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet, fordelt på alvorlighed og registreringsår Alvorlighed Død Andre alvorlige ulykker Andre ulykker Tabel 5: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet pr beskæftigede (incidens), fordelt på alvorlighed og registreringsår Alvorlighed Død 0,22 0,17 0,17 0,22 0,22 0,24 Andre alvorlige ulykker Andre ulykker Incidens i alt Tabel 6: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet, fordelt på 10 skadetyper og registreringsår Skadetype (10 grupper) Død Amputation Knoglebrud Forstuvning mv Sårskade Termisk skade Bløddelsskade Ætsning Forgiftning

10 Uoplyst og andet Tabel 7: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet pr beskæftigede (incidens), fordelt på 10 skadetyper og registreringsår Skadetype (10 grupper) Død 0,22 0,17 0,17 0,22 0,22 0,24 Amputation Knoglebrud Forstuvning mv Sårskade Termisk skade Bløddelsskade Ætsning Forgiftning Uoplyst og andet Incidens for alle skadetyper Tabel 8: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet, fordelt på 23 skadetyper og registreringsår Skadetype (23 grupper) Død Amputation af finger, fingre Amputation af håndled, hånd Amputation af nedre ekstremiteter Amputation af andre kropsdele Knoglebrud på øvre ekstremiteter Knoglebrud på nedre ekstremiteter Knoglebrud på andre kropsdele Forstuvning af øvre ekstremiteter Forstuvning af nedre ekstremiteter Forstuvning af ryg og rygrad Forstuvning af andre kropsdele Sårskade på finger, fingre Sårskade på håndled, hånd Sårskade på nedre ekstremiteter Sårskade på andre kropsdele Termisk skade Bløddelsskade på øvre ekstremiteter Bløddelsskade på nedre ekstremiteter Bløddelsskade på andre kropsdele Ætsning Forgiftning Uoplyst og andet

11 2.2 Branchefordeling Danske virksomheder kategoriseres fra 2003 efter brancheklassifikationen Dansk Branchekode 2003 (DB03). DB03 er en dansk udgave af EU s standardbrancheklassifikation, Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes (NACE). I 2003 ændrede Arbejdstilsynet praksis for brancheopgørelser af anmeldelser vedrørende hjemmehjælpere, hjemmesygeplejersker og dagplejere. Dette medførte forskydninger af data mellem branchegruppen '27 Kontor og administration' og branchegrupperne '45 Hjemmepleje og døgninstitutioner mv. for voksne' og '46 Dag- og døgninstitutioner for børn og unge'. En uddybning af konsekvenserne af denne ændrede praksis findes i årsopgørelse Tabel 9 viser antallet af anmeldte arbejdsulykker i årene , fordelt på 49 branchegrupper og registreringsår. Tabel 10 viser incidensen af anmeldte arbejdsulykker i årene , fordelt på branchegruppe og registreringsår. Incidensen er opgjort som antal anmeldte arbejdsulykker pr beskæftigede i branchen pr. år. Tabel 11 viser antallet af anmeldte arbejdsulykker i årene , fordelt på branchegruppe og skadetype. 2 Anmeldte arbejdsskader , Årsopgørelse ( 10

12 Tabel 9: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet, fordelt på 49 branchegrupper og registreringsår Branchegruppe (49) 01 Metal-, stålværker og støberier Fremstilling af transportmidler Skibsværfter El- og varmeforsyning Jern- og metalvareindustri Maskinindustri El- og elektronikindustri Autobranchen Jord, beton og belægning Murer-, snedker- og tømrerforretninger Færdiggørelsesarbejde Isolering og installation Trykkerier og udgivervirksomheder Papir- og papvarer samt bogbinding Engroshandel Transport af gods Transport af passagerer Brandvæsen og redningskorps Tekstil, beklædning og læder Træ- og møbelindustri Plast, gummi, asfalt og mineralolie Sten, ler og glas Medicinsk udstyr, legetøj, foto mv Kemisk industri Tunge råmaterialer og halvfabrikata Medicinalvarer og farmaceutiske råvarer Kontor og administration Butikker Supermarkeder og varehuse Vandforsyning, kloak, lossepladser og forbrænding Personlig pleje og anden service Rengøring, vaskerier og renserier Telekommunikation Militær og politi mv Hotel og restauration Kultur mv Svine- og kreaturslagterier Fjerkræslagterier, fiske- og foderfabrikker Konserves og drikkevarer mv Brød, tobak, chokolade og sukkervarer Mejeriprodukter og margarine Landbrug Gartneri og skovbrug Sygehuse Hjemmepleje og døgninstitutioner mv. for voksne Dag- og døgninstitutioner for børn og unge Prakt. læger, tandlæger, fysioterap. mv Undervisning og forskning Fiskeri, bugserings- og redningsvæsen mv Uoplyst

13 Branchegruppe (49) Tabel 10: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet pr beskæftigede (incidens), fordelt på 49 branchegrupper og registreringsår Branchegruppe (49) 01 Metal-, stålværker og støberier Fremstilling af transportmidler Skibsværfter El- og varmeforsyning Jern- og metalvareindustri Maskindustri El- og elektronikindustri Autobranchen Jord, beton og belægning Murer-, snedker- og tømrerforretninger Færdiggørelsesarbejde Isolation og installation Trykkerier og udgivervirksomheder Papir- og papvarer samt bogbinding Engroshandel Transport af gods Transport af passagerer Brandvæsen og redningskorps Tekstil, beklædning og læder Træ- og møbelindustri Plast, gummi og mineralolie Sten, ler og glas Medicinsk udstyr, legetøj, foto mv Kemisk industri Tunge råmaterialer og halvfabrikata Medicinalvarer og farmaceutiske råvarer Kontor og administration Butikker Supermarkeder og varehuse Vandforsyn., kloak, lossepl., forbrænd Personlig pleje og anden service Rengøringsvirk., vaskerier, renserier Telekommunikation Militær og politi mv Hotel og restauration Kultur mv Svine- og kreaturslagterier Fjerkræslagterier, fiske- og foderfabr Konserves og drikkevarer Brød, tobak, chokolade og sukkervarer Mejeriprodukter og margarine Landbrug Gartneri og skovbrug Sygehuse Hjemmepleje og døgninst. mv. for voksne Dag- og døgninst. for børn og unge Prakt. læger, tandlæger, fysioterap. mv

14 Branchegruppe (49) 48 Undervisning og forskning Fiskeri mv Uoplyst Incidens for samtlige brancher

15 Tabel 11: Branchegruppe (49) Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet, fordelt på 49 branchegrupper og 10 skadetyper Skadetyper (10 grupper) Død Amputation Knoglebrud Forstuvning mv. Sårskade Termisk skade Bløddelsskade Ætsning Forgiftning Uop- lyst & andet Metal-, stålværker og støberier Fremstilling af transportmidler Skibsværfter El- og varmeforsyning Jern- og metalvareindustri Maskinindustri El- og elektronikindustri Autobranchen Jord, beton og belægning Murer-, snedker- og tømrerforretninger Færdiggørelsesarbejde Isolering og installation Trykkerier og udgivervirksomheder Papir- og papvarer samt bogbinding Engroshandel Transport af gods Transport af passagerer Brandvæsen og redningskorps Tekstil, beklædning og læder Træ- og møbelindustri Plast, gummi, asfalt og mineralolie Sten, ler og glas Medicinsk udstyr, legetøj, foto mv Kemisk industri Tunge råmaterialer og halvfabrikata Medicinalvarer og farmaceutiske råvarer Kontor og administration Butikker Supermarkeder og varehuse Vandforsyning, kloak, lossepladser og forbrænding Personlig pleje og anden service Rengøring, vaskerier og renserier Telekommunikation Militær og politi mv Hotel og restauration Kultur mv Svine- og kreaturslagterier Fjerkræslagterier, fiske- og foderfabrikker Konserves og drikkevarer mv Brød, tobak, chokolade og sukkervarer Mejeriprodukter og margarine Landbrug Gartneri og skovbrug Sygehuse Hjemmepleje og døgninstitutioner mv. for voksne Dag- og døgninstitutioner for børn og unge Praktiserende læger, tandlæger, fysiotera

16 Branchegruppe (49) Død Skadetyper (10 grupper) Ter- Sår- misk skade skade Amputation Knoglebrud Forstuvning mv. Bløddelsskade Ætsning Forgiftning Uop- lyst & andet peuter mv. Undervisning og forskning Fiskeri, bugserings- og redningsvæsen mv Uoplyst

17 2.3 Aldersfordeling Tabel 12 viser anmeldte arbejdsulykker i årene , fordelt på aldersgruppe og registreringsår. Tabel 13 viser incidensen af anmeldte arbejdsulykker i årene , fordelt på aldersgruppe og registreringsår. Da beskæftigelsesdata for børn og unge under 18 år er meget usikre, er incidenstal for denne gruppe ikke oplyst. Tabel 14 viser anmeldte arbejdsulykker i årene , fordelt på aldersgruppe og skadetype. Tabel 12: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet, fordelt på 17 aldersgrupper og registreringsår Alder (17 grupper) 0-9 år år år år år år år år år år år år år år år år år Uoplyst

18 Tabel 13: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet pr beskæftigede (incidens), fordelt på 17 aldersgrupper og registreringsår Alder (17 grupper) 0-9 år ** ** ** ** ** ** år ** ** ** ** ** ** år ** ** ** ** ** ** 15 år ** ** ** ** ** ** år ** ** ** ** ** ** år år år år år år år år år år år år Incidens uanset alder ** Incidens er ikke oplyst for aldersgrupperne under 18 år på grund af usikre beskæftigelsesdata. Incidens er ej heller vist for Uoplyst, da beskæftigelsedata ikke indeholder uoplyst alder. Tabel 14: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet, fordelt på 17 aldersgrupper og 10 skadetyper Skadetype (10 grupper) Alder (17 grupper) Død Termisk skade Bløddelsskade Ætsning Forgiftning Amputation Knoglebrud Forstuvning mv. Sårskade Uoplyst og andet 0-9 år år år år år år år år år år år år år år år år år Uoplyst

19 2.4 Kønsfordeling Tabel 15 viser anmeldte arbejdsulykker i årene , fordelt på skadetype, køn og registreringsår. Tabel 16 viser incidensen af anmeldte arbejdsulykker i årene , fordelt på skadetype, køn og registreringsår. Incidensen er angivet som antal anmeldte arbejdsulykker pr beskæftigede pr. år. Tabel 17 viser anmeldte arbejdsulykker i årene , fordelt på skadetype i ti grupper og køn. Tabel 15: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet, fordelt på alvorlighed, køn og registreringsår Skadetype (alvorlighed) og køn Død Andre alvorlige Andre ulykker Alle ulykker Køn Kvinder Mænd Kvinder Mænd Uoplyst Kvinder Mænd Uoplyst Kvinder Mænd Uoplyst Tabel 16: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet pr beskæftigede (incidens), fordelt på alvorlighed, køn og registreringsår Alvorlighed / Køn **) Død *) Andre alvorlige ulykker Andre ulykker Kvinder 0,04 0,04 0,02 0,02 0,05 0,05 Mænd 0,38 0,29 0,29 0,39 0,38 0,41 0,22 0,17 0,17 0,22 0,22 0,24 Kvinder Mænd Kvinder Mænd Alle ulykker Kvinder Mænd * Incidenser under 1 er kun med i opgørelsen af dødsulykker for ikke at udelade data, der dog skal tolkes med stor forsigtighed på grund af usikkerheden i beregning af incidensen. 18

20 ** Incidens for ulykker med uoplyst køn kan ikke angives, da beskæftigelsedata ikke indeholder uoplyst køn. Tabel 17: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet, fordelt på 10 skadetyper og køn Køn Skadetype (10 grupper) Kvinder Mænd Uoplyst Død Amputation Knoglebrud Forstuvning mv Sårskade Termisk skade Bløddelsskade Ætsning Forgiftning Uoplyst og andet

21 3 Beskæftigelsestal opdelt på branchegrupper Tabel 18: Antal beskæftigede fordelt på branchegruppe (49 grupper) og år. Datakilde: Danmarks Statistik. Branchegruppe (49) 01 Metal-, stålværker og støberier Fremstilling af transportmidler Skibsværfter El- og varmeforsyning Jern- og metalvareindustri Maskinindustri El- og elektronikindustri Autobranchen Jord, beton og belægning Murer-, snedker- og tømrerforretninger Færdiggørelsesarbejde Isolering og installation Trykkerier og udgivervirksomheder Papir- og papvarer samt bogbinding Engroshandel Transport af gods Transport af passagerer Brandvæsen og redningskorps Tekstil, beklædning og læder Træ- og møbelindustri Plast, gummi, asfalt og mineralolie Sten, ler og glas Medicinsk udstyr, legetøj, foto mv Kemisk industri Tunge råmaterialer og halvfabrikata Medicinalvarer og farmaceutiske råvarer Kontor og administration Butikker Supermarkeder og varehuse Vandforsyning, kloak, lossepl. og forbrænd Personlig pleje og anden service Rengøring, vaskerier og renserier Telekommunikation Militær og politi mv Hotel og restauration Kultur mv Svine- og kreaturslagterier Fjerkræslagterier, fiske- og foderfabrikker Konserves og drikkevarer mv Brød, tobak, chokolade og sukkervarer Mejeriprodukter og margarine Landbrug Gartneri og skovbrug Sygehuse Hjemmepleje og døgninstitutioner mv. (voksne) Dag- og døgninstitutioner for børn og unge Praktiserende læger, tandlæger, fysioterap. mv Undervisning og forskning Fiskeri, bugserings- og redningsvæsen mv Uoplyst

22 Tabel 18 indeholder beskæftigelsestal fra Danmarks Statistiks registerbaserede arbejdsstyrkestatistik. Beskæftigelsestallene er fordelt på branche (49 grupper) for perioden Arbejdsstyrkestatistikken indeholder data om antal personer, der i november er beskæftigede i Danmark, og som den følgende 1. januar er bosat i Danmark. Det er disse beskæftigelsestal, der er brugt til at beregne incidenser for arbejdsulykker fordelt på branchegrupper. Arbejdstilsynet, maj

Anmeldte arbejdsulykker Årsopgørelse 2008

Anmeldte arbejdsulykker Årsopgørelse 2008 Årsopgørelse 2008 Anmeldte arbejdsulykker 2003-2008 Årsopgørelse 2008 Arbejdstilsynet, juni 2009 ISBN nr. 87-7534-590-0 FORORD Arbejdstilsynets årsopgørelse 2008 over anmeldte arbejdsulykker indeholder

Læs mere

Anmeldte arbejdsskader 2005 Årsopgørelse 2005

Anmeldte arbejdsskader 2005 Årsopgørelse 2005 Anmeldte arbejdsskader 2005 Årsopgørelse 2005 At-rapport 2-2006 Anmeldte arbejdsskader 2000-2005 Årsopgørelse 2005 Arbejdstilsynet, juni 2006 ISBN nr. 87-7534-576-5 Forord Arbejdstilsynets årsopgørelse

Læs mere

Anmeldte arbejdsskader Årsopgørelse 2003

Anmeldte arbejdsskader Årsopgørelse 2003 Anmeldte arbejdsskader Årsopgørelse 2003 At-rapport 1 2004 ANMELDTE ARBEJDSSKADER ÅRSOPGØRELSE 2003 ANMELDTE ARBEJDSSKADER - ÅRSOPGØRELSE 2003 ISBN nr. 87-7534-136-0 Arbejdstilsynet Landskronagade 33 2100

Læs mere

Anmeldte arbejdsulykker 2001-2006 Årsopgørelse 2006

Anmeldte arbejdsulykker 2001-2006 Årsopgørelse 2006 Anmeldte arbejdsulykker 2001-2006 Årsopgørelse 2006 At-rapport 1-2007 Anmeldte arbejdsulykker 2001-2006 Årsopgørelse 2006 Arbejdstilsynet, august 2007 ISBN nr. 87-7534-580-3 FORORD Arbejdstilsynets årsopgørelse

Læs mere

Det tilsyneladende ufarlige - ulykker med fald og snublen til samme niveau

Det tilsyneladende ufarlige - ulykker med fald og snublen til samme niveau Det tilsyneladende ufarlige - ulykker med fald og snublen til samme niveau Indsatsen mod arbejdsulykker har i mange år særligt været rettet mod de situationer, hvor maskiner og tekniske hjælpemidler spiller

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet præsenterer for tredje år i træk en fælles statistik over anmeldte arbejdsskader.

Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet præsenterer for tredje år i træk en fælles statistik over anmeldte arbejdsskader. Forord Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet præsenterer for tredje år i træk en fælles statistik over anmeldte arbejdsskader. Formålet er at give en samlet belysning af arbejdsskadeområdet i Danmark.

Læs mere

Fiskeriet er ikke Danmarks farligste erhverv

Fiskeriet er ikke Danmarks farligste erhverv Fiskeriet er ikke Danmarks farligste erhverv FISKERIET ER EN AF DE BRANCHER, DER HAR FÆRREST ARBEJDSBETINGEDE LIDELSER PGA. ENSIDIGT, GENTAGET ARBEJDE. DET ER HELLER IKKE ET AF DE ERHVERV, DER HAR FLEST

Læs mere

arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse udgave

arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse udgave arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2004-09 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2009 2. udgave Anmeldte arbejdsulykker 2004-2009 Årsopgørelse 2009 2. udgave Arbejdstilsynet, november 2010 ISBN nr. 87-7534-598-6

Læs mere

Overvågning af Arbejdsmiljø og Arbejdsmiljøindsats i Danmark Bilag Arbejdstilsynet København

Overvågning af Arbejdsmiljø og Arbejdsmiljøindsats i Danmark Bilag Arbejdstilsynet København Overvågning af Arbejdsmiljø og Arbejdsmiljøindsats i Danmark 2006-2010 Bilag 2006 Arbejdstilsynet København Side 2 Forord Denne bilagsrapport til Arbejdstilsynets overvågningsrapport 2006 er disponeret

Læs mere

INDLEDNING OG VEJLEDNING... 2

INDLEDNING OG VEJLEDNING... 2 INDLEDNING OG VEJLEDNING... 2 1. BESKRIVELSE AF DATA I DEN FÆLLES STATISTIK OG FORSKELLE MELLEM ARBEJDSSKADESTYRELSEN OG ARBEJDSTILSYNET... 3 1.1. DEFINITION AF ARBEJDSSKADEBEGREBET... 3 1.1.1. Skadetype

Læs mere

Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse 2011

Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse 2011 arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2006-11 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2011 Anmeldte arbejdsulykker 2006-2011 Årsopgørelse 2011 Arbejdstilsynet, august 2012 ISBN nr. 87-7534-603-6 Forord Arbejdstilsynets

Læs mere

ARBEJDSTILSYNETS ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER

ARBEJDSTILSYNETS ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER ARBEJDSTILSYNETS ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER 2011-2016 Antallet af anmeldte arbejdsulykker er stort set uændret i 2016 sammenlignet med 2015. Men antallet af dødsulykker er steget fra 27

Læs mere

Analyse af stigning i anmeldte arbejdsulykker 2003 til 2006. Baggrundsrapport

Analyse af stigning i anmeldte arbejdsulykker 2003 til 2006. Baggrundsrapport Analyse af stigning i anmeldte arbejdsulykker 2003 til 2006 Baggrundsrapport Arbejdstilsynet januar 2007 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Hvorfor laves analysen?... 5 1.2 Hvad indeholder analysen/hvordan

Læs mere

A R B E J D S T I L S Y N E T Å R S O P G Ø R E L S E ANMELDTE ARBEJDSULYKKER

A R B E J D S T I L S Y N E T Å R S O P G Ø R E L S E ANMELDTE ARBEJDSULYKKER A R B E J D S T I L S Y N E T Å R S O P G Ø R E L S E 2 0 1 7 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER 2012-2017 Bilag B: Supplerende tabeller Dette bilag indeholder tabeller, der supplerer indholdet i hovedrapporten Arbejdstilsynets

Læs mere

A R B E J D S T I L S Y N E T Å R S O P G Ø R E L S E ANMELDTE ARBEJDSULYKKER

A R B E J D S T I L S Y N E T Å R S O P G Ø R E L S E ANMELDTE ARBEJDSULYKKER A R B E J D S T I L S Y N E T Å R S O P G Ø R E L S E 2 0 1 7 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER 2012-2017 Antallet af anmeldte arbejdsulykker er stort set uændret i 2017 sammenlignet med 2015 og 2016. Samtidigt

Læs mere

Anmeldte arbejdsulykker 2007-12 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2012

Anmeldte arbejdsulykker 2007-12 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2012 arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2007-12 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2012 Anmeldte arbejdsulykker 2007-2012 Årsopgørelse 2012 Arbejdstilsynet, september 2013 ISBN nr. 87-7534-623-0 Forord Arbejdstilsynets

Læs mere

Anmeldte arbejdsbetingede lidelser 1999-2004. Årsopgørelse 2004

Anmeldte arbejdsbetingede lidelser 1999-2004. Årsopgørelse 2004 Anmeldte arbejdsbetingede lidelser 1999-2004 Årsopgørelse 2004 Anmeldte arbejdsbetingede lidelser 1999-2004 Årsopgørelse 2004 Arbejdstilsynet, november 2005 ISBN nr. 87-7534-570-6 FORORD Denne årsopgørelse

Læs mere

Anmeldte arbejdsskader Årsopgørelse 2002

Anmeldte arbejdsskader Årsopgørelse 2002 Anmeldte arbejdsskader Årsopgørelse 2002 At-rapport 1 2003 ANMELDTE ARBEJDSSKADER ÅRSOPGØRELSE 2002 ANMELDTE ARBEJDSSKADER - ÅRSOPGØRELSE 2002 ISBN nr. 87-7534-113-1 Arbejdstilsynet Landskronagade 33 2100

Læs mere

Anmeldte arbejdsbetingede lidelser Årsopgørelse 2007

Anmeldte arbejdsbetingede lidelser Årsopgørelse 2007 Anmeldte arbejdsbetingede lidelser 2002-2007 Årsopgørelse 2007 Anmeldte arbejdsbetingede lidelser 2002-2007 Årsopgørelse 2007 Arbejdstilsynet, september 2008 ISBN nr. 87-7534-586-2 Forord Anmeldte arbejdsbetingede

Læs mere

Ulykker med stationære arbejdsmaskiner Anmeldte arbejdsulykker 1994-2002

Ulykker med stationære arbejdsmaskiner Anmeldte arbejdsulykker 1994-2002 Ulykker med stationære arbejdsmaskiner Anmeldte arbejdsulykker 1994-2002 At-rapport 2 2004 Ulykker med stationære arbejdsmaskiner Anmeldte arbejdsulykker 1994-2002 At-rapport 2 2004 Arbejdstilsynet Oktober

Læs mere

arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2005-10 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2010 2. udgave

arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2005-10 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2010 2. udgave arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2005-10 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2010 2. udgave Anmeldte arbejdsulykker 2005-2010 Årsopgørelse 2010 2. udgave Arbejdstilsynet, oktober 2011 ISBN nr. 87-7534-618-4

Læs mere

A R B E J D S T I L S Y N E T Å R S O P G Ø R E L S E ANMELDTE ARBEJDSULYKKER

A R B E J D S T I L S Y N E T Å R S O P G Ø R E L S E ANMELDTE ARBEJDSULYKKER A R B E J D S T I L S Y N E T Å R S O P G Ø R E L S E 2 0 1 7 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER 2012-2017 Antallet af anmeldte arbejdsulykker er stort set uændret i 2017 sammenlignet med 2015 og 2016. Samtidigt

Læs mere

3 % ARBEJDSTILSYNET ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 276 Offentligt

3 % ARBEJDSTILSYNET ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 276 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del Bilag 276 Offentligt ARBEJDSTILSYNET ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER 2011-2016 Antallet af anmeldte arbejdsulykker er stort set uændret i 2016 sammenlignet

Læs mere

Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse 2010

Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse 2010 arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2005-10 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2010 Anmeldte arbejdsulykker 2005-2010 Årsopgørelse 2010 Arbejdstilsynet, marts 2011 ISBN nr. 87-7534-606-0 Forord Arbejdstilsynets

Læs mere

6 % ARBEJDSTILSYNET ÅRSOPGØRELSE 2017 ANMELDTE ERHVERVSSYGDOMME

6 % ARBEJDSTILSYNET ÅRSOPGØRELSE 2017 ANMELDTE ERHVERVSSYGDOMME ARBEJDSTILSYNET ÅRSOPGØRELSE 2017 ANMELDTE ERHVERVSSYGDOMME 2012-2017 Antallet af anmeldte erhvervssygdomme er faldet med 6 pct. mellem 2016 og 2017, fra ca. 20.000 i 2016 til lidt færre end 19.000 i 2017.

Læs mere

ARBEJDSTILSYNET ÅRSOPGØRELSE 2017 ANMELDTE ERHVERVSSYGDOMME

ARBEJDSTILSYNET ÅRSOPGØRELSE 2017 ANMELDTE ERHVERVSSYGDOMME ARBEJDSTILSYNET ÅRSOPGØRELSE 2017 ANMELDTE ERHVERVSSYGDOMME 2012-2017 Bilag B: Supplerende tabeller og figurer Dette bilag indeholder tabeller og figurer, der supplerer indholdet i Arbejdstilsynets årsopgørelse

Læs mere

Indhold - kapitel 7 7.1

Indhold - kapitel 7 7.1 Indhold - kapitel 7 7 TUNGE LØFT OG ENSIDIGT, GENTAGET ARBEJDE...7.2 7.1 DATAGRUNDLAG...7.3 7.2 ARBEJDSTILSYNETS AKTIVITETER...7.4 7.3 BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDENES PROJEKTER...7.7 7.4 TUNGE LØFT INKL. TUNGE

Læs mere

Ulykker ved fald og snublen til samme niveau Anmeldte arbejdsulykker 1994-2002

Ulykker ved fald og snublen til samme niveau Anmeldte arbejdsulykker 1994-2002 Ulykker ved fald og snublen til samme niveau Anmeldte arbejdsulykker 1994-2002 At-rapport 5 2003 Ulykker ved fald og snublen til samme niveau Anmeldte arbejdsulykker 1994-2002 At-rapport 5 2003 Arbejdstilsynet

Læs mere

Ulykker ved fald til lavere niveau Anmeldte arbejdsulykker 1994-2002

Ulykker ved fald til lavere niveau Anmeldte arbejdsulykker 1994-2002 Ulykker ved fald til lavere niveau Anmeldte arbejdsulykker 1994-2002 At-rapport 3 2003 Ulykker ved fald til lavere niveau Anmeldte arbejdsulykker 1994-2002 At-rapport 3 2003 Arbejdstilsynet November 2003

Læs mere

B I L A G t i l b e s v a r e l s e a f B E U - s p ø r g s m å l n r ( a l m. d e l )

B I L A G t i l b e s v a r e l s e a f B E U - s p ø r g s m å l n r ( a l m. d e l ) Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 656 Offentligt B I L A G t i l b e s v a r e l s e a f B E U - s p ø r g s m å l n r. 6 5 6 ( a l m. d e l ) Bilag 1: oversigter over

Læs mere

Rapport vedrørende fraværsmeldinger i udvalgte brancher

Rapport vedrørende fraværsmeldinger i udvalgte brancher Rapport vedrørende fraværsmeldinger i udvalgte brancher Baseret på Den nationale fødselskohorte Bedre sundhed for Mor og Barn af Jesper Bælum, Anette Kærgaard og Annette Dalsgaard Vilain Arbejds- og Miljømedicinsk

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2002 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 1. januar 2001 var der 170.014 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering

Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering 353 Bilag 3. Brancherne opdelt i fire grupper Anvendes ved offentliggørelser Sammenhængen med DB03 Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats 2006-2010 Afrapportering af mål i Fremtidens arbejdsmiljø 2010 Prioriterede emner: Arbejdsulykker Psykisk arbejdsmiljø Muskel- og skeletpåvirkninger Støj

Læs mere

For en nærmere analyse af fordelingen på køn, alder og regioner henvises til de særskilte arbejdspapirer herom.

For en nærmere analyse af fordelingen på køn, alder og regioner henvises til de særskilte arbejdspapirer herom. Forord Der er ændret på opbygningen af årsstatistikken fra arbejdsskadestatikken i år i forhold til tidligere år. I stedet for det tema, som er indgået i arbejdsskadestatistikken siden 2002, er der i tilknytning

Læs mere

Tema om arbejdsulykker på kontorområdet

Tema om arbejdsulykker på kontorområdet Tema om arbejdsulykker på kontorområdet I Danmark bliver der hvert år anmeldt over 40.000 arbejdsulykker, hvor ca. 1.400 af disse sker på kontorarbejdspladser på det private område. Mange accepterer forskellige

Læs mere

ANMELDTE ERHVERVS- SYGDOMME 2011

ANMELDTE ERHVERVS- SYGDOMME 2011 ANMELDTE ERHVERVS- SYGDOMME 2011 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2011 over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet Anmeldte erhvervssygdomme 2011 Arbejdstilsynets årsopgørelse

Læs mere

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Frisør,

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Frisør, 4 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Frisør, skønhed, hudpleje, sol- og motionscentre Ulykker inden

Læs mere

ERHVERVSSYGDOMME. Arbejdstilsynets årsopgørelse 2015

ERHVERVSSYGDOMME. Arbejdstilsynets årsopgørelse 2015 ERHVERVSSYGDOMME Arbejdstilsynets årsopgørelse 2015 Anmeldte erhvervssygdomme 2011-2015 ARBEJDSTILSYNETS ÅRSOPGØRELSE 2015 ANMELDTE ERHVERVSSYGDOMME 2011-2015 Antallet af anmeldte erhvervssygdomme steg

Læs mere

ARBEJDSULYKKER PERSONALE ULYKKESFREKVENSEN ER FALDET ULYKKESFREKVENS ULYKKESFRAVÆR JULI 2010

ARBEJDSULYKKER PERSONALE ULYKKESFREKVENSEN ER FALDET ULYKKESFREKVENS ULYKKESFRAVÆR JULI 2010 PERSONALE 29 ARBEJDSULYKKER ULYKKESFREKVENSEN ER FALDET I 29 var antallet af arbejdsulykker 20,9 pr. 1 million præsterede timer inden for DA-området. Dette er et fald i forhold til 28, hvor frekvensen

Læs mere

Arbejdsulykker. lille stigning i ulykkesfrekvensen ULYKKESFREKVENS ULYKKESFRAVÆR. august 2008

Arbejdsulykker. lille stigning i ulykkesfrekvensen ULYKKESFREKVENS ULYKKESFRAVÆR. august 2008 PERSONALE 27 Arbejdsulykker lille stigning i ulykkesfrekvensen I 27 var antallet af arbejdsulykker 31,2 pr. 1 million arbejdstimer inden for DAområdet. Dette er en lille stigning i forhold til 26, hvor

Læs mere

FAKTA Anmeldte arbejdsulykker i landbruget

FAKTA Anmeldte arbejdsulykker i landbruget FAKTA Anmeldte arbejdsulykker 2011-2015 i landbruget 3. marts 2017 J.nr ach/kui AFC Arbejdsulykker i landbruget Dette faktaark giver baggrundsoplysninger om anmeldte arbejdsulykker inden for landbruget.

Læs mere

arbejdsulykker Personale 2010 Baseret på 2009

arbejdsulykker Personale 2010 Baseret på 2009 arbejdsulykker Personale 2010 Baseret på 2009 ulykkesfrekvensen er faldet I 2009 var antallet af arbejdsulykker 20,9 pr. 1 million præsterede timer inden for DA-området. Dette er et fald i forhold til

Læs mere

arbejdsulykker Fald i ulykkesfrekvensen ULYKKESFRAVÆR ULYKKESFREKVENS 28. september 2007 personale

arbejdsulykker Fald i ulykkesfrekvensen ULYKKESFRAVÆR ULYKKESFREKVENS 28. september 2007 personale arbejdsulykker 20 Fald i ulykkesfrekvensen I 20 var antallet af arbejdsulykker 27,9 pr. 1 million arbejdstimer inden for DAområdet. Dette er et mindre fald i forhold til 25, hvor frekvensen var 30,4. Ulykkesfrekvensen

Læs mere

Det er derfor umuligt for denne kategori, at undersøge om der er flere eller færre arbejdsulykker i 2014 i denne kategori.

Det er derfor umuligt for denne kategori, at undersøge om der er flere eller færre arbejdsulykker i 2014 i denne kategori. Vedrørende: Anmeldte arbejdsskader Socialområdet 2014 i forhold til 2013 Sagsnavn: Arbejdsmiljøarbejdet i Social og Arbejdsmarked 2015 Sagsnummer: 87.00.00-A00-2-15 Skrevet af: Dorthe Undall-Behrend Forvaltning:

Læs mere

Arbejdspapir om alder ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010

Arbejdspapir om alder ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010 ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010 1 Forord Der er ændret på opbygningen af sstatistikken fra arbejdsskadestatikken i i forhold til tidligere. I stedet for det tema, som er indgået i arbejdsskadestatistikken siden

Læs mere

Status til og med 2013 for mål om reduktion i alvorlige arbejdsulykker i 2020-arbejdsmiljøstrategien

Status til og med 2013 for mål om reduktion i alvorlige arbejdsulykker i 2020-arbejdsmiljøstrategien NOTAT Status til og med 2013 for mål om reduktion i alvorlige arbejdsulykker i 2020-arbejdsmiljøstrategien 26. november 2015 J.nr. 20130036182 ADA/UB Dette notat beskriver den årlige status for mål om

Læs mere

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Privat

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Privat 6 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Privat husholdning med privathjælp Ulykker inden for Privat

Læs mere

Udviklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 1995-1999.

Udviklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 1995-1999. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 8 maj 2000 Resumé Udiklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 5-9. Antallet af arbejdspladser steg

Læs mere

Evaluering af arbejdsmiljøreformen

Evaluering af arbejdsmiljøreformen Arbejdstilsynet Evaluering af arbejdsmiljøreformen Arbejdspapir Delundersøgelse 3D November 2006 i samarbejde med Arbejdstilsynet Evaluering af arbejdsmiljøreformen Arbejdspapir Delundersøgelse 3D November

Læs mere

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland.

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Den nye kommunestruktur gælder først fra den 1. januar 2007. Det er dog muligt at beregne kommunernes beskæftigelsestal ud fra de opgørelser,

Læs mere

ARBEJDSULYKKER PERSONALE ULYKKESFREKVENSEN ER FALDET ULYKKESFREKVENS ULYKKESFRAVÆR JULI 2009

ARBEJDSULYKKER PERSONALE ULYKKESFREKVENSEN ER FALDET ULYKKESFREKVENS ULYKKESFRAVÆR JULI 2009 PERSONALE 20 ARBEJDSULYKKER ULYKKESFREKVENSEN ER FALDET I 20 var antallet af arbejdsulykker 25,1 pr. 1 million arbejdstimer inden for DA-området. Dette er et fald i forhold til 27, hvor frekvensen var

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 Nr. 6.04 December 1996 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 1. januar 1995 var der 154.887 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i Århus Kommune er steget med godt 1.300 fra 1994

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

ARBEJDSULYKKER 2010 PERSONALE

ARBEJDSULYKKER 2010 PERSONALE PERSONALE ARBEJDSULYKKER 20 MINDRE FALD I ULYKKESFREKVENSEN FOR ARBEJDERE I 20 var antallet af arbejdsulykker for arbejdere 21,4 pr. 1 million præsterede timer inden for DA-området. Dette er et fald i

Læs mere

ERHVERVSSYGDOMME. Bilag. Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013. over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet

ERHVERVSSYGDOMME. Bilag. Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013. over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet ERHVERVSSYGDOMME Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013 over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet Bilag Bilag til Anmeldte erhvervssygdomme 2013 Tabel 1.1 Anmeldte erhvervssygdomstilfælde

Læs mere

Notat. Forvaltning: Social og Arbejdsmarked sekretariat Dato: Sendes til: Socialudvalget

Notat. Forvaltning: Social og Arbejdsmarked sekretariat Dato: Sendes til: Socialudvalget Notat Vedrørende: Anmeldte arbejdsskader på socialområdet i 2015 i forhold til 2014 Sagsnavn: Arbejdsmiljøarbejdet Social og Arbejdsmarked 2015 + 2016 Sagsnummer: 87.00.00-A00-4-15 Skrevet af: Dorthe Undall-Behrend

Læs mere

Analyse af stigning i anmeldte arbejdsulykker

Analyse af stigning i anmeldte arbejdsulykker Analyse af stigning i anmeldte arbejdsulykker 2003-2006 Januar 2008 Resume Analysen viser, at stigningen i anmeldte arbejdsulykker til Arbejdstilsynet fra 2003 til 2006 afspejler en reel stigning i forekomsten

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Juni 2004 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 x 1. januar 2003 var der 170.910 arbejdspladser i Århus Kommune. x Antallet af arbejdspladser i Århus

Læs mere

Status til og med 2014 for mål om reduktion i alvorlige arbejdsulykker i arbejdsmiljøstrategien

Status til og med 2014 for mål om reduktion i alvorlige arbejdsulykker i arbejdsmiljøstrategien Notat Analyse og data Postboks 1228 0900 København C Tlf. 70 12 12 88 Status til og med 2014 for mål om reduktion i alvorlige arbejdsulykker i 2020- arbejdsmiljøstrategien Fax 70 12 12 89 at@at.dk www.at.dk

Læs mere

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Politiskoler

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Politiskoler 8Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Politiskoler Ulykker inden for Politiskoler 8.0 Forekomsten af

Læs mere

Arbejdsskader i staten III

Arbejdsskader i staten III Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Arbejdsskader i staten III Januar 2004 Arbejdsskader i staten III Arbejdsskader i staten III Henvendelse om publikationen kan

Læs mere

Det tilsyneladende ufarlige - ulykker ved manuel håndtering

Det tilsyneladende ufarlige - ulykker ved manuel håndtering Det tilsyneladende ufarlige - ulykker ved manuel håndtering Indsatsen mod arbejdsulykker har i mange år særligt været rettet mod situationer, hvor maskiner og tekniske hjælpemidler spiller en væsentlig

Læs mere

Antal arbejdspladser, beskæftigede, Pendling og arbejdsstyrken ultimo november 2015

Antal arbejdspladser, beskæftigede, Pendling og arbejdsstyrken ultimo november 2015 Antal arbejdspladser, beskæftigede, Pendling og arbejdsstyrken ultimo november 2015 Dato: 27.02.2017 Indholdsfortegnelse: 1. Procentvise stigninger i antal arbejdspladser i hele Danmark... 1 2. Væksten

Læs mere

Antal arbejdspladser, beskæftigede, Pendling og arbejdsstyrken ultimo november 2016

Antal arbejdspladser, beskæftigede, Pendling og arbejdsstyrken ultimo november 2016 Antal arbejdspladser, beskæftigede, Pendling og arbejdsstyrken ultimo november 2016 Dato: 06.03.2018 Indholdsfortegnelse: 1. Procentvise stigninger i antal arbejdspladser i hele Danmark... 2 2. Væksten

Læs mere

5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet

5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet 5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet Fraværet på DA-området som følge af sygdom, barsel, arbejdsulykker m.v. udgjorde 5,5 pct. af det samlede antal mulige arbejdsdage i 2005. Heraf udgjorde sygefraværet,0 pct.point.

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

NOTAT: psykisk arbejdsmiljø

NOTAT: psykisk arbejdsmiljø NOTAT: Belastningsindeks for psykisk arbejdsmiljø og muskel-skeletbesvær Belastningsindeks for psykisk arbejdsmiljø og muskelskeletbesvær Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020-strategien Indhold

Læs mere

NNF ere er hårdt ramt af arbejdsskader

NNF ere er hårdt ramt af arbejdsskader AE har undersøgt hyppigheden af arbejdsskader blandt medlemmer af NNF s a-kasse. Analysen viser, at NNF ere har flere arbejdsskader end andre, både når det gælder arbejdsulykker og erhvervssygdomme. NNF

Læs mere

ERHVERVSSYGDOMME. Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013. over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet

ERHVERVSSYGDOMME. Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013. over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet ERHVERVSSYGDOMME Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013 over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet ANMELDTE ERHVERVSSYGDOMME 2013 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013 over

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 2010

Arbejdsskadestatistik 2010 1 Forord Med et stærkt fokus på at skabe den bedst mulige sagsbehandling har Arbejdsskadestyrelsen i de senere år afsluttet flere sager, end der er blevet anmeldt. I 2010 havde styrelsen en samlet tilgang

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juli 2012 Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2011 Pr. 1. januar 2011 var der 176.359 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune.

Læs mere

De sundhedsøkonomiske udgifter forbundet med arbejdsulykker med hændelsesdag i 2011

De sundhedsøkonomiske udgifter forbundet med arbejdsulykker med hændelsesdag i 2011 NOTAT De sundhedsøkonomiske udgifter forbundet med arbejdsulykker med hændelsesdag i 2011 28. marts 2017 J.nr. 20165200110 Analyse og Data (ADA) Notatet beskriver de sundhedsmæssige udgifter anmeldte arbejdsulykker

Læs mere

Status for arbejdsmiljøet og fremtidens arbejdsmiljøindsats Jacob Buch

Status for arbejdsmiljøet og fremtidens arbejdsmiljøindsats Jacob Buch Status for arbejdsmiljøet og fremtidens arbejdsmiljøindsats Jacob Buch Tilsynschef Tilsynscenter Nord www.arbejdstilsynet.dk 1 Det vil jeg komme ind på Det politiske grundlag- Arbejdsmiljøstrategien 2020

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Særlige fokusområder: Arbejdsulykker Psykisk arbejdsmiljø Muskel- og skeletbelastninger Støj i arbejdsmiljøet Overvågningsrapport 2009 BILAG Overvågning

Læs mere

2. Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i strategien

2. Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i strategien 2. Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien April 2017 J.nr. 20175000361 Ifølge den politiske aftale En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 skal der i og 2017 i samarbejde med

Læs mere

TENDENS TIL VENDING PÅ ARBEJDSMARKEDET

TENDENS TIL VENDING PÅ ARBEJDSMARKEDET 26. august 2008 af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 TENDENS TIL VENDING PÅ ARBEJDSMARKEDET Dagens beskæftigelsestal fra ATP-statistikken for er det første hårde tegn på, at det danske arbejdsmarked

Læs mere

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Detektiv- og

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Detektiv- og 4Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Detektiv- og overvågningsvirksomhed Ulykker inden for Detektiv-

Læs mere

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Vaskerier

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Vaskerier 3 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Vaskerier og renserier Ulykker inden for Vaskerier og renserier

Læs mere

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010 FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i juli måned 20 været 519 konkurser. Sammenlignet med juli 20, hvor der var 457 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Indhold - kapitel 4 ARBEJDSULYKKER...4.2

Indhold - kapitel 4 ARBEJDSULYKKER...4.2 Indhold - kapitel 4 4 ARBEJDSULYKKER...4.2 4.1 DATAGRUNDLAG...4.4 4.1.1 Beskrivelse af datamateriale...4.5 4.2 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER 1993-2001...4.8 4.2.1 Dødelige arbejdsulykker...4.9 4.2.2 Andre alvorlige

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik april 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har været 575 konkurser i april 20. Sammenlignet med april 20, hvor der var 455 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i maj måned 20 været 542 konkurser. Sammenlignet med maj 20, hvor der var 5 konkurser, svarer det til en stigning på

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.08 Juni 2002 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.13 Okt. 2001 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Antal arbejdsplaser, beskæftigede og arbejdsstyrken ultimo november 2014

Antal arbejdsplaser, beskæftigede og arbejdsstyrken ultimo november 2014 Antal arbejdsplaser, beskæftigede og arbejdsstyrken ultimo november 2014 Dato: 04.05.2016 Kortet viser den procentvise ændring i antal arbejdspladser fra 2013 til 2014 for Danske Kommuner. Aalborg Kommunes

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Skorstensfejning

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Skorstensfejning 6Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Skorstensfejning Ulykker inden for Skorstensfejning 6.0 Forekomsten

Læs mere

Det er i anmeldelser med forventet fravær stigningen kan ses, stigningen er fra 16 anmeldelser i 2012 til 21 anmeldelser i 2013 med fravær (tabel 2).

Det er i anmeldelser med forventet fravær stigningen kan ses, stigningen er fra 16 anmeldelser i 2012 til 21 anmeldelser i 2013 med fravær (tabel 2). Vedrørende: Anmeldte arbejdsskader Socialområdet 2013 i forhold til 2012 Sagsnavn: Arbejdsmiljøarbejdet Social og Arbejdsmarked 2014 Sagsnummer: 87.00.00-A00-3-14 Skrevet af: Dorthe Undall-Behrend Forvaltning:

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 10. september 2015 September 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen i Hovedstaden målt

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010

PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010 PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010 Ny analyse fra Experian: Fortsat flere konkursramte virksomheder 569 virksomheder gik konkurs i juni måned. Det er både flere end måneden før og en stigning på 14 pct.

Læs mere

Arbejdsulykker 2013. Boks 1 Statistikken omfatter alle medarbejdere FIGUR 1 ULYKKESFREKVENS FIGUR 2 ULYKKESFRAVÆR. 1.

Arbejdsulykker 2013. Boks 1 Statistikken omfatter alle medarbejdere FIGUR 1 ULYKKESFREKVENS FIGUR 2 ULYKKESFRAVÆR. 1. 1. september 2014 Arbejdsulykker 2013 FaldENDE ulykkesfrekvens og ulykkesfravær I 2013 var antallet af arbejdsulykker for alle medarbejdere 13,3 pr. 1 million præsterede timer inden for DA-området. Det

Læs mere

Børne- og ungdomsulykker i Danmark 2011

Børne- og ungdomsulykker i Danmark 2011 21. NOVEMBER 2012 Børne- og ungdomsulykker i Danmark 2011 AF ANN-KATHRINE EJSING Resumé Blandt børn og unge i alderen 0-24 år skete der i 2011 270.000 ulykker, hvilket afspejler, at 13,6 pct. var udsat

Læs mere

VENDINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET ER I GANG

VENDINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET ER I GANG 26. november 2008 var direkte påvirket af strejken i 2. kvartal 2008, viser statistikken et margiaf Erik Bjørsted (33557726) og Frederik I. Pedersen (33557712) VENDINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET ER I GANG Dagens

Læs mere